Ansedel Lars Lindell

1693?-1748

Länsman.
Född omkring 1693. [1]
Död 1748-01-25 i Heden, Delsbo (X). [1]
Begravd 1748-02-04 i Delsbo (X). [1]
Lars Lindell.
Född omkring 1693. [1]
Död 1748-01-25 i Heden, Delsbo (X). [1]
Länsman.

f Hans Lind.   
 
   
 

m Elisabet NN.   
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Ur dödboken 1748: Afsatte Länsmannen Lars Lindell på Heden, war i sin embetes wälmacht nog egennyttig och högdragen, wiljande då gierna pråla, panketera och storhälas. När åter hans Länsmanna myndighet upförde, gaf han sig til at handla uti Hudikswall; Men som han sin credit illa nyttiade, så drögde ni länge, förr än han och där spelte aldeles ut. Han kom sedan hit i Sochnen tilbaka, och tog sig åtskillig städes hemmans bruk nu; Men han gick ock der ifrån, så som sparf ifrån ?, genom de ??ta utmätningar, som fär giäld honom öfwergå månde. När då hans fordna wälmåga såldes ansenligen Krympte blef han nog Spakfärdigare; Men at ändå hielpa sig fram, grep han til åtskillig anan födekrok, dels genom brytande i magra grufwor at af rika Bruksherrar narra sig til penningar, dels genom målsmanskap för Enkor och omyndiga barn at miölka och suga deras egendom, dels genom advocerande vid Tingen, då han ofta skref för bägge parterna, at lugga och klippa dem bägge, dels ock genom sit ord at låna sig både ett och anat, det han aldrig betalte, elr upsåt hade at någonsin betala ?. Omsider lade Gud honom på sotesängen, då han snart i 16 weckor af många krämpor beswärades, de der stadnade i nu twinnsot, som så aftaklade honom Kiöttet, at på slutet war ni mer, än ben och skin på honom öfrigit. Dock nöt han under alt detta Guds stora nåd, at han på sotesänge fick sin förra lefnad ransaka och besina, och til hädanfärden sig väl berade. 55 år.

Gifte och barnGift Margareta Brask. Född 1689-08-06 i Delsbo (X). [2]
Döpt 1689-08-11 i Delsbo (X). [2]
Död 1772-06-24 i Bjuråker (X).
Begravd 1772-06-28 i Bjuråker (X).

Elisabet Lindell. Född 1715-04-06 i Tomta, Delsbo (X). [2]
Döpt 1715-04-10 i Tomta, Delsbo (X). [2]
Död ung. [1]

Lars Lindell. Född 1718-12-27 i Delsbo (X). [2]
Döpt 1719-01-01 i Delsbo (X). [2]
Död ung. [1]

Anna Greta Lindell. Född 1722-02-07 i Tomta, Delsbo (X). [3]
Döpt 1722-02-13 i Tomta, Delsbo (X). [2]
Död 1785-06-16 i Gärde, Bjuråker (X). [1]
Begravd 1785-06-24 i Bjuråker (X). [1]
Källor

  1. db
  2. fb
  3. fb, db
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2012-11-10 med hjälp av Disgen version 8.2c.