Ansedel Olof Andersson

1586-1672

Bonde.
Född 1586 i Svala, Njurunda (Y).
Död 1672 i Svala, Njurunda (Y).
Olof Andersson.
Född 1586 i Svala, Njurunda (Y).
Död 1672 i Svala, Njurunda (Y).
Bonde.

f Anders Olofsson.

Död i Svala, Njurunda (Y). [1]
Bonde.


ff Olof Jönsson.


Bonde.

 
 
   
 
     
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Bonde 1628 o. 1653 Svala 1, Njurunda (Y)
Njurunda tinget
Olov var 1618 anklagad för lägersmål med Måns Nilssons syster. Njurunda tinget 1622
Olov Andersson i Svala har slagit Öndes son i Ängom i skjutsfärdsvägen på Årskogen och gjort försått för sina grannar och ville tvinga dem att dölja hans piska. Bötfälld 40 mark Utgav 3 daler. Njurunda tinget 1631
Olov Andersson i Svala sakfälld för dombrott enligt 39 kapitlet i tingsmåls balken. Böter 3 mark. Njurunda tinget 1632
Länsman och nämnden får förstärkning av Olov Andersson och Per i Mjösund på grund av allmogens tredska.
Njurunda tinget 1633
Jöns Sigfridsson i Baggböle klagade att Olof Andersson i Svala och hans grannar har i forntiden kommit med lov in på deras skog till mulbetet och nu vill Jöns få bort dem därifrån. Eftersom ärendet är gamalt och ingen finns som vet besked att de kommit med lov. Så begärde Jöns att några gode män skulle avgöra ärendet och lämna besked nästa ting.
Njurunda tinget 1634
Olov begärde att få överta några arvslotter, som kommit i hans hemman, men efter rannsakning avslogs hans krav.
Njurunda tinget 1633
Olof Andersson i Svala för trångmåls skull tvingades vid juldagen gå ur kyrkan och kyrkvaktaren Tomas Nilsson i Häljum förhindrade honom det och sköt honom tvene resor tillbaka. Detta ärende sköts till nämndens rannsakning om nöd drev honom där till av sjukdom eller av öleri så berusad de att hans fel är att han inte längre sig hålla. Därför blev Tomas Nilsson bötfälld 9 mark efter det 13 kapitlet i edsöres balken.
Njurunda tinget 1640
Olof Andersson i Svala har varit med 12 mäns dom och samtyckt vad de skulle förära Högädle herr Landshövdingen för det H.H. ville låta dem behålla pengarna till skjutsfärds hjälp, som och annan tillförärning förmält står, och sålunda förklennt sig sins emellan. Böter 40 marker. Utgav för sin armod 10 daler (marker?) kopparmynt.
Mellan Erik Olsson i Maj och Olof Andersson i Svala är sålunda sagt att Olof skall ge sin måg för 5 mål jord med humlegården 6 daler kopparmynt målet och 10 daler för husen, där emot skall Erik Olsson undgälla av arven för knekten som Olofas far var skyldig var 10 daler och bekänner Erik Olsson sig hava uppburit 18 daler. Det som felar lovar han betala till Helsinge Marknaden.
Abraham Olsson i Dingersjö får 8 daler av Olof Andersson i Svala för en stuga.
Njurunda tinget 1642
Olof Andersson i Svala och Per Jönsson i Barga kivas om en spann och 2 kannor och eftersom de ej kunde samsas om talet belades båda att betala.
1646 bötfälls han för att han fällt den syn (besiktning) som delgivits honom genom länsman. Olov Andersson, fjärdringskarl (polisman på landsbygden), pliktar 1649 för tredska och 1651 för ogill väg.
Njurunda vårtinget 1659 publicerad i ST 980220
Svågrarna Olof Andersson och Olof Persson i Svala var inte de såtaste vänner. Vid tinget klagade Olof Andersson över att svågern lät sina får beta var som helst och därmed orsaka stor skada. Tre fjärdningsmän vittnade om fårens framfart. Djuren både betade och trampade ned andras grödor.
Rätten bestämde att Olof Persson i fortsättningen skulle hålla bättre reda på sina djur. Om han det inte gjorde skulle han minsann tvingas avträda sin egendom. Hårda bud.
Njurunda hösttinget 1662 publicerad i ST 980405 Njurundadomar 86
Gång på gång tvistade grannarna Olof Andersson och Olof Persson i Svala med varandra inför tinget. Så även vid hösttinget den 6 och 7 november 1662. Olof Persson hade för många djur i förhållande till sitt markinnehav. Hans fårskock ställde till mycket förtret för grannarna, vilket också Mats Hermansson och Erik Olofssson i Svedje nu vittnade om.
Senaste domstolen behandlade den här grannträtan var 1659. Då dömdes att den större jordägaren Olof Andersson skulle ha rätt att inlösa Olof Perssons jord. Så hade ännu inte skett. Domslutet blev detsamma den här gången.

Gifte och barnGift Sigrid Henriksdotter.

Kerstin Olofsdotter. Född 1624 i Svala, Njurunda (Y).
Död 1691-02-25 i Bunsta, Njurunda (Y).

Gertrud Olofsdotter. Född 1628 i Svala, Njurunda (Y).
Död 1697-04-26.

Anders Olofsson. Bonde.
Sockenprofoss.
Född 1630 i Svala, Njurunda (Y).
Död 1702-02-22 i Svala, Njurunda (Y).
Källor

  1. Hellbom

Framställd 2012-11-10 med hjälp av Disgen version 8.2c.