Ansedel Olof Eriksson

1633-1717

Bonde.
Född 1633 i Södergård, Njurunda (Y).
Död 1717-06-16 i Södergård, Njurunda (Y).
Olof Eriksson.
Född 1633 i Södergård, Njurunda (Y).
Död 1717-06-16 i Södergård, Njurunda (Y).
Bonde.

f Erik Olofsson.

Död 1650 i Södergård, Njurunda (Y).
Bonde.
Sexman.

   
 
   
 

m Märit Olofsdotter.

Död 1675 i Södergård, Njurunda (Y).

   
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Bonde 1660 o. 1703 Södergård 2, Njurunda (Y)
1655 är Olof och hustru Ingrid i Södergård 1 skyldig sin båtsman vinter kost.
Vårtinget 1659: Mats Hermansson kärar till sin svåger Olof Eriksson i Bränne, och begär lösa sin svågers jord i Ängom, dock blev honom av rätten efterlåtit, för den ordsak skull att deras salige svärfader Elias i Ängom 4 väl kände i sin livstid att ingen av de andra skall ha makt att tränga honom av hemmanet, men dock så att Mats Hermansson skall hava tålamod med sina svågrar.
Vårtinget 1659: Olof Eriksson i Bränne gav klageligen tillkänna att hans granne Jon Nilsson har förstängt sig med sina ägor, att han inte kan komma in uti sin gård synnerligen om vinter, detta sköts till nämndens utslag och dömde att några gode män skulle gå till Bränne och bese om hans klagan är sant, så skola de efter lag byta honom ifrån gården, och giva bemälte Jon Nilsson så många stänger igen, som ligger hans gårds tomt till men.
Vintertinget 1661: Jon Nilsson i Bredbyn och Olof Eriksson i Bränne har varit i lag och gästa tillsammans ett dygn i Sundsvall och om morgonen bjöd Jon god dag (sade adjö) och sade sig vilja resa hem. Om eftermiddagen kom han tillbaka igen, har så kommit in uti den dod som bemälte Jon och Olof vore uti, och Olof hade plåtar uti en säck och den miste han, och efter ofta bemälte Jon var där in uti boden, fick han misstanken. att han hade avhänt plåten. Och eftersom Jon ingen värn kunde få icke tillen, och haver tillförene. Detta sköts till nämndens utslag att ingen värja eller falla, uppsattes detta till nästa ting och blev på vårtinget ransakat, och nämnden gjorde honom fri 1662.
Hösttinget 1663: Erik Jonsson i Solberg blev lagt av nämnden att betala Olof Eriksson i Bränne 3 daler kopparmynt sedan skall Olof betala Erik Jonsson och hans syskon ett lod silver och några marker malm.
Vintertinget 1666: Länsman Erik Olsson i Dingersjö anklagar fyra bönder för tredska emot tolvmännen medling och dom. Olof Eiksson var en av de som får böta 3 marker vardera
Enligt vårtinget 1668 har Nils Klemmensson i Ortsjön köpt skog av Olof Eriksson i Södergård.
1664 Erik Olsson(s son Olof Ersson) i Bränne besvärade sig mycket över Per Mårtensson i Näset och hans grannar det de gått över Ladumyrebäcken med svedjande, och finns i sanning suår därför blev Per Mårtensson denne gången efter låtit taga rågen av sveden men den röningen som nu är huggen skall nässmannen inte ha efter denne dag mer med någon skog att beställa med sina 40 mark tillgörandes vilken som häremot bryter.
Vårtinget 1669: Dato ibland andra kronosaker och ärenden förrättande som för rätta hade ransakades och avdömdes, androgs hurledes som Nils Jonsson i Bredbyn och Olof Eriksson Bränne förledne hösten 1668 har vid tionde räknandet undandolt 7 skylar råg vardera, således tillkommet att sexmannen Simon Jönsson i Böle och 12 mannen Olof Eriksson vore där uti fjärdingslaget tillförordnade av läns och 12 män att räkna tionden och således fjärdingslaget sins emellan fördolt att Olof Eriksson hos själv och Nils Jonsson i Bredbyn samma tionde räknade förrättar och således efter sin räkning befunnit hos Nils Jonsson 16 tinde skylar och på sin egna vägar bekänt 15 skylar, och såsom hans värdighet kyrkoherden vällärde herr Jöns Svenonisav Per Nilsson i Torsjö, och Per Mårtensson i Näset var underättat, att förnämnde Nils Jonsson och Olof Eriksson med tionde har gjort något bedrägeri, allt där före tillsade hans värdighet några av tolvmän uti socknen, som förnämnde sockenbönders skulle uppräkna på nytt igen, som de och har gjort och efternoga räkning funnit hos Olof Eriksson 22 skylar råg och hos Nils Jonsson 23 tionde skylar. Sedan har länsman Nils Johansson i Häljum hos herr befallningsman välaktade Jöran Bertilsson huruledes ovanbemälte personner och flera till äventyrs uti Njurunda socken har kyrkotionde försnillat, varpåav földe herr befallningsman utskrivna befallning att länsman med några andra gode män som vore Helie Björnsson i Gästa, Olof Nilsson i Bunsta, Erik Nilsson i Häljum härom grannligen uti socknen skulle ransaka och erfara, och altså funnit efter andra räknandet hos förtalde socknebönder rätta tionde vara Olof Eriksson 22 och Nils Jonsson 23 skylar, och Olof Eriksson således med läsemästaren höglärde magister Jacob Eurenius uti Härnösand efter dess givna attest av den 14 jan 1669 väl överenskommet och fyllt tunnetalet uti kyrkohärberget efter prof och skyletalet och bekände detta sitt förseende men den andra Nils Jonsson i Bredbyn emot första räknandet befunnes emot den senaste gode mäns räkning har velat undandolt sju skylar råg som efter prof och skylelängden skall förslås vad det kan sig belöpa uti tunnetalet.
Sakfälles alltså merbemälte Nils Jonsson att efter kongl. Maj:s utgångne tionde patent dato Stockholm den 22 feburari anno 1638 som uti den 9 punct. förmälles böta tre spän första gången för varje span han försnillar, belöper sig 2 tunnor och 14 kannor efter proff räknat 6 kannor av skylen. Sammanledes vill herr befallningsman på målsägare rätten bekomma 1/4 part och kronnan en halvpart här förutan avsades av nämnden att Nils Jonsson skolla betala till länsmannen Nils Johansson 1/2 tunna råg och en skrinda halm för sitt omak med synen och räknande och till Helge Björnsson i Gästa Olof Nilsson i Bunsta och Erik Nilsson i Helgum föravskedades att både Olof Eriksson och Nils Jonsson skola fulkomna sin loven och betala dessa förnämnda synemän var sin 3 daler kopparmynt. (domb)

Gifte och barnGift NN Eliasdotter. Född 1620 i Ängom, Njurunda (Y). [1]
Död 1669 i Södergård, Njurunda (Y). [1]
Begravd 1669-03-16 i Njurunda (Y). [1]

Erik Olofsson. Född 1658 i Södergård, Njurunda (Y).
Döpt 1658-02-14 i Södergård, Njurunda (Y).

Brita Olofsdotter. Född 1659-12-.. i Södergård, Njurunda (Y).
Döpt 1660-01-01 i Södergård, Njurunda (Y).


Gift 1670 Märta NN. Född 1632.
Död 1707-05-17 i Södergård, Njurunda (Y).

Anna Olofsdotter. Född 1670 i Södergård, Njurunda (Y).
Döpt 1670-12-26 i Södergård, Njurunda (Y).
Död 1743-04-21.

Olof Olofsson. Bonde.
Född 1672 i Södergård, Njurunda (Y).
Döpt 1672-10-06 i Södergård, Njurunda (Y).
Död 1747-04-13 i Södergård, Njurunda (Y).

Brita Olofsdotter. Född 1674 i Södergård, Njurunda (Y).
Döpt 1674-04-26 i Södergård, Njurunda (Y).
Död 1757-10-04.

Märta Olofsdotter. Född 1676 i Södergård, Njurunda (Y).
Döpt 1676-05-15 i Södergård, Njurunda (Y).
Död 1741-12-20.

NN Olofsdotter. Född 1677 i Södergård, Njurunda (Y).
Döpt 1677-07-29 i Södergård, Njurunda (Y).
Källor

  1. Hellbom
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2012-11-10 med hjälp av Disgen version 8.2c.