Ansedel Olof Eriksson

Bonde.
Född i Veda, Njurunda (Y). [1]
Död i Veda, Njurunda (Y). [1]
Olof Eriksson.
Född i Veda, Njurunda (Y). [1]
Död i Veda, Njurunda (Y). [1]
Bonde.

f Erik Olofsson.
Född 1607 i Veda, Njurunda (Y). [1]
Död 1670 i Veda, Njurunda (Y). [1]
Bonde.


ff Olof Olofsson.

Död 1649 i Veda, Njurunda (Y). [1]
Bonde.


fff Olof Olofsson.

Död i Veda, Njurunda (Y). [1]
Bonde.

 

fm NN NN.

Död 1650 i Veda, Njurunda (Y).

 
 

m Ingrid NN.
Född 1590.
Död 1675 i Veda, Njurunda (Y).

   
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Bonde 1683 Veda 1, Njurunda (Y)
1666 kärar Olof Ersson och Per Jonsson i Veda att inget utslag om de 40 daler som några 12 män i socknen nödgades ta av dem och dem i inteckning satt en äng som Gäste hemmanet tillkom och eftersom välaktade fiskalen Johan Huss begärt av nämnden att ängen måte komma uner hemmanet igen. De 12 män måte samtycka dock med sådan förord att han lovade till nästa ting bevisa sina räkningar och skäl att båtsmanståndet är betalt. Och alden stund dett är inte efterkommit lade nämnden att Olof Eriksson med Peder Jonsspn träder till sin förige pant igen, till dess fiskalen bevissar sina skäl och dokument och köpebrevet som tvistas om.
1667 förbjuds Per Jonsson och Olof Ersson i Veda med 40 markers plikt tillgörandes att avföra det hö som de emot har bergat uti innevarande år 1667 på den 40 dalers inteckning, som de av tolvmännen uti Gästa hemmanet är uppdragit, Per Hansson son Måns Persson i Gästa, därigenom på hemmanets ägors bortevarande låter förmärka lida en stor skada och avsaknad, så väl som Vedas grannar som sina pengar har mist, som allt lämnas till vidare utförlighet vid herr fiskalen Johan Eriksson Huss bijvarande och en opartisk ransakning.
Över det besvär som Olof Ersson och Per Jonsson i Veda andraga att de ej efter högvälborne herr guvenörs excellens i sistgivna landstings resolution den 3 mars 1669 av de gamla 12 männen har bekommit de 40 daler som de har utlagt uti båtsmansståndet för Gästa hemmanet. Varför såsom socken allmogen moste enhälligt bekänna att samma 40 daler till ingen tolvmäns nytta äro blivna anlagde. Ty finner samtilga allomgen med nu sittande nämnd ej annat redeligt utan föreskrivna 40 daler betalas till vederbörande Veda grannar av färje tullen och annan soken inkomst och medel och der på för sitt besvär och det de här till har bijdat uti intresse En tunna korn.
1678 Olof i Veda och Per Hansson i Gästa blev inför rätten enig om det stycke äng Per har nedanför Olofs åker att de nästkommande sommar i gode mäns närvaro Nils Olsson i Maj, Per Olsson i Nyland, Per Persson i Solberg och Erik Nilsson i Häljum skall byta till det som blir bekvämligast för de bägge.
1679 bötfälls Olof 3 marker tillsammans med 14 andra för frånvaro vid sockenstämmor efter det att inga lagliga förfall kunnat bevisa, varför de uteblivit när de blev kallad att höras. Olof Eriksson i Veda över 60 år, insätter sonen Erik Olsson på hemmanet 1687. (domb)

Gifte och barnGift Märit Jonsdotter. Född 1631 i Veda, Njurunda (Y).
Död 1692-03-28 i Veda, Njurunda (Y).

Erik Olofsson. Bonde.
Född 1662 i Veda, Njurunda (Y).
Död 1715-05-31 i Veda, Njurunda (Y).

NN NN. Född 1665 i Veda, Njurunda (Y).

Jöns Olofsson. Född 1668 i Veda, Njurunda (Y).
Döpt 1668-05-31 i Veda, Njurunda (Y).
Död 1708-01-07.

Ingrid Olofsdotter. Född 1670 i Veda, Njurunda (Y).
Döpt 1670-12-11 i Veda, Njurunda (Y).
Död 1741-12-08 i Södergård, Njurunda (Y).

Abraham Olofsson. Född 1673 i Veda, Njurunda (Y).
Döpt 1673-09-21 i Veda, Njurunda (Y).
Död 1673-12-21 i Veda, Njurunda (Y).
Källor

  1. Hellbom
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2012-11-10 med hjälp av Disgen version 8.2c.