Ansedel Mickel Persson

1665-1716

Bonde.
Nämndeman.
Kyrkvaktare.
Född 1665-10-01 i Häljum, Njurunda (Y).
Död 1716-05-10 i Häljum, Njurunda (Y).
Begravd 1716-05-13 i Njurunda (Y). [1]
Mickel Persson.
Född 1665-10-01 i Häljum, Njurunda (Y).
Död 1716-05-10 i Häljum, Njurunda (Y).
Bonde.
Nämndeman.
Kyrkvaktare.

f Per Mickelsson.
Född 1643 i Häljum, Njurunda (Y).
Död 1716-01-25 i Häljum, Njurunda (Y). [2]
Bonde.
Nämndeman.


ff Mickel Persson.
Född i Berga, Njurunda (Y). [3]
Död 1649 i Häljum, Njurunda (Y). [3]
Bonde.


fff Per Mickelsson.
Född i Berga, Njurunda (Y). [3]
Död 1660. [3]
Bonde.


ffm Kristin Klemensdotter.

Död 1662.


fm Ingeborg Eriksdotter.
Född 1624 i Gomaj, Njurunda (Y).
Död 1696-01-13.


fmf Erik Olofsson.
Född 1588 i Gomaj, Njurunda (Y).
Död 1669 i Gomaj, Njurunda (Y).
Bonde.


fmm Kirstin Andersdotter.

Död 1650 i Gomaj, Njurunda (Y).


m Sigrid? Tomasdotter.
Född 1635.
Död 1672 i Häljum, Njurunda (Y).


mf Tomas Nilsson.
Född 1600 i Häljum, Njurunda (Y). [3]
Död 1672 i Häljum, Njurunda (Y). [3]
Bonde.
Gästgivare.


mff Nils Tomasson.
Född 1564. [3]
Död 1656 i Häljum, Njurunda (Y). [3]
Bonde.
Nämndeman.
Landstingsman.
Länsman.


mfm NN NN.

Död 1645 i Häljum, Njurunda (Y). [3]

   
 


Levnadsbeskrivning

Källa Njurunda vårting 1699: Den 21 april förklarade sig omsider nämndeman Mickel Persson i Häljum att vilja betala den skuld, som dess hustrus bror framlidne Olof Nilsson i Myre rätteligen och bevisligen kan vara skyldig, emedan han är närmaste bördeman icke kunna tåla att det går utanför börden berörde Olof Nilsson fast många kreditorer till betalning, ibland vilka han är en själv, och månde fulle härpå tinget den 9 november 198 då Olof Nilsson hemanet godvillade till sin närmaste släkt det avstod. Det beslutas att det skulle av gode män värderas, män som man nu var noga undersökande finner att det allra högst för 18 daler målet kan utbringas blir 387 daler kopparmynt och Olof Nilssons skuld stiger fast högre varandes hemanet både till åker och äng mäkta illa hävdat och medfarit, och husen är förfallna; så blev nämndeman tillåten att det nu tillträda och till fasta 1 gn uppbjuda. Den 21 april förklarade sig Olof Nilsson i Ulvberg att vilja till nämndeman Mikel Pärsson i Häljum som framlidne Olof Nilsson hemman tillträder avstå det ängstycke han av berörda hemman emot 50 daler i 4 år haft att bruka, och skall nämndeman likvidera med honom över det hö han av detta ängstycke uppburit, och sedan Olof Nisson något får till att fodra skall nämndeman sådant betala. Källa Njurunda höstting 1699: Den 17 november lät nämndeman Mikel Pärsson i Myre till fasta 2:dra gången uppbjuda det hemmanet han därsammanstädes sig åtagit att utur framlidne Olof Nilsson kreditorers händer inlösa. Den 17 november uppå änkans hustru Brita Persdotters (svågern Per Nilsson hustru) i Myre begäran förordnades till dess barnen målsman nämndeman Mikel Persson i Myre att efter lag och förmyndareordningen dess välfärd bevaka. Den 17 november kommer monseigneur Erik Medén och nämndeman Mikel Persson i Myre överens att träda till sammans och sluta räkning över det som Medén har av framlidne Olof Nilsson i Myre att fodra och ha efter sluträkning Medéns fodran bliver lovade den andra betala. Hustru och barn givit i testamente till kyrkan 2 daler kopparmynt

Gifte och barnGift 1691-12-16 Helena (Elin) Nilsdotter. Född 1661 i Myre, Njurunda (Y). [2]
Döpt 1661-03-31 i Myre, Njurunda (Y). [2]
Död 1729 i Häljum, Njurunda (Y). [1]
Begravd 1729-01-29 i Njurunda (Y). [1]

Nils Mickelsson. Bonde.
Född 1692-09-28 i Häljum, Njurunda (Y). [2]
Döpt 1692-09-29 i Häljum, Njurunda (Y). [2]
Död 1739 i Häljum, Njurunda (Y). [1]
Begravd 1739-11-25 i Njurunda (Y). [1]

Per Mickelsson. Sockenskomakare.
Född 1695-10-11 i Häljum, Njurunda (Y).
Död 1747-12-30 i Rotvik, Njurunda (Y).

Sigrid Mickelsdotter. Född 1698-08-29 i Häljum, Njurunda (Y).
Död av blodstörtning 1749-08-25.

Brita Mickelsdotter. Född 1701-05-01 i Häljum, Njurunda (Y).
Död 1759-01-21 i Berga, Njurunda (Y).

Olof Mickelsson. Född 1703-12-07 i Häljum, Njurunda (Y).
Död 1716-03-19 i Häljum, Njurunda (Y).
Källor

  1. Njurunda C:2
  2. Njurunda C:1
  3. Hellbom
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2012-11-10 med hjälp av Disgen version 8.2c.