Ansedel Margareta Olofsdotter

1681-1763

Född 1681 i Tåsta, Hög (X). [1]
Död 1763-06-12 i Vattlång, Harmånger (X). [1]
Begravd 1763-06-19 i Harmånger (X). [1]
Margareta Olofsdotter.
Född 1681 i Tåsta, Hög (X). [1]
Död 1763-06-12 i Vattlång, Harmånger (X). [1]

f Olof Eriksson.


Bonde.


ff Erik Olofsson.


Bonde.


fff Olof Eriksson.


Bonde.

 
   
 

m Elisabet Persdotter.
Född 1652. [2]
Död 1736-11-29 i Tåsta, Hög (X). [2]

   
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Ur dödboken: 1763 d. 19 Junü Begrofs Änkan, Ärliga och Gudfruktiga, hustru Margreta Olofsdotter ifrå Vattlång. År 1681 war hon född, uti Hög Sockn och Tåstad by, af för detta Bonden Olof Erichsson och hustru Elisabeth Persdotter. Blef af dessa sina föräldrar Christeligen upfostrad, så at hon kunnat läsa ? i bok och i öfrigit förswarligen förstå sina nödiga Christendoms stycken, hwaremot hon, såsom en lydig dotter, dem troligen til handa gick in på sit 22 ålders år, då hon, med deras goda samtycke igenom Guds försyn ingick et Christeligit äcktenskap med för detta aflidna Bonden, Christopher Nilsson uti Wattlång. Lefde med honom kärligen tilsammans uti 27 år och under warande äktenskap blef wälsignad med 9 barn, af hwilka alla näst 1 son är med döden afgången. I sit änkestånd, som uti 33 år warat, har hon, som en rätt änka, sig upfört. För öfrigit war hon uti sin mästa tid en stor korsbärerska, med derfor tålig och förmögd med sin Guds ??ja, af hwilkens ord hon sig städ?? tröstade, under det hon uti sin umgängelse med manniskjor derefter lefde. På de sidsta 7 åren har hon af sina barn, under dess långwariga ålderdoms bräcklighet och sjukdom blifwit wäl och berömligen skjödt och wårdat. Warit aldeles sängaliggande uti 4 år, til sina lemmar sammandragen, hwarunder hon som oftast låtit sig trösta med Guds ord och styrkt sin tro med den hel. nattwarden. ? om morgonen fick helt stilla och saligt i döden insomna, sedan hon här räknat sina ålders dagar uti 82 år.

Gifte och barnGift Christopher Nilsson. Född 1669 i Vattlång, Harmånger (X). [1]
Död 1728-08-11 i Vattlång, Harmånger (X). [1]
Begravd 1728-08-18 i Harmånger (X). [1]

Nils Christophersson. Född 1709-11-27 i Vattlång, Harmånger (X). [3]
Döpt 1709-11-28 i Vattlång, Harmånger (X). [3]

Olof Christophersson. Bonde.
Född 1711-09-10 i Vattlång, Harmånger (X). [4]
Död 1787-04-21 i Rossla, Njutånger (X). [1]
Begravd 1787-04-29 i Njutånger (X). [1]

Märeta Christophersdotter. Född 1713-04-25 i Vattlång, Harmånger (X). [3]
Döpt 1713-05-03 i Vattlång, Harmånger (X). [3]

Anna Christoffersdotter. Piga.
Född 1715-10-26 i Vattlång, Harmånger (X). [3]
Döpt 1715-10-30 i Vattlång, Harmånger (X). [3]
Död av rödsot 1785-09-06 i Vattlång, Harmånger (X). [1]
Begravd 1785-09-11 i Harmånger (X). [1]

Jonas Christophersson. Född 1718-12-08 i Vattlång, Harmånger (X). [3]
Döpt 1718-12-14 i Vattlång, Harmånger (X). [3]

Lars Christophersson. Född 1722-09-30 i Vattlång, Harmånger (X). [3]
Döpt 1722-10-07 i Vattlång, Harmånger (X). [3]

Per Christophersson. Född 1726-03-29 i Vattlång, Harmånger (X). [3]
Döpt 1726-03-30 i Vattlång, Harmånger (X). [3]
Källor

  1. db
  2. X20-3P1
  3. fb
  4. Håkan Ek
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-12-28 med hjälp av Disgen version 8.2d.