Ansedel Sven Eriksson

1709-1773

Dagsverkskarl.
Född 1709-05-30 i Blästa, Rogsta (X). [1]
Död 1773-05-28 i Ströms bruk, Harmånger (X). [2]
Begravd 1773-06-06 i Harmånger (X). [2]
Sven Eriksson.
Född 1709-05-30 i Blästa, Rogsta (X). [1]
Död 1773-05-28 i Ströms bruk, Harmånger (X). [2]
Dagsverkskarl.

f Erik Olofsson.
Född 1675 i Blästa, Rogsta (X). [3]

Bonde.


ff Olof Eriksson.

Död 1715 i Blästa, Rogsta (X). [3]
Bonde.

 
 

fm Anna Larsdotter Broman.
Född 1655 i Hudiksvall (X). [3]
Död 1733 i Blästa, Rogsta (X). [3]


fmf Lars Jonsson Broman.


Klockare.


fmm Brita Majman.
Född i Maj, Njurunda (Y).
Död 1677 i Hudiksvall (X). [3]


m Ingial Svensdotter.
Född i Östby, Rogsta (X). [3]
Död 1744-12-30 i Blästa, Rogsta (X). [2]

   
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Ur dödboken: 1773 Jun 6 Begrofs Bruksarbetaren wid Ström Sven Ersson, född d. 30 Maji 1709 af Bonden Eric Olsson och hust. Ingel Svensdotter i Blästa och Rogsta. Var hemma till sitt 25 år (sic. bör vara 15 år) då han antog årstjänst, först på Lingarön hos majoren Tiderman i 3 år och sedan hos Inspektor Schilling på Ström i 6 år, hvarest han den 11 febr. 1733 trädde i gifte med Hammarsmedsdottern Margeta Henicsdotter och blef Bruksarbetare. I giftet välsignad under 40 års sammanlefnad med 6 barn, 4 s. 2 d. af vilka 2ne söner och en dotter nu lefva. I sin Christendomskunskap nog svag och enfaldig, men lefvat dock ärbart. Förl. höst låg han länge siuk i Rötfeber, frisknade åter til men lades neder igen af svullnad, vari han, efter Hel. nattvardens undfående, ändtel. afled den 28 maji sedan han lefvat i 62 år, på 2 dagar när.
Utdrag ur Ströms Bruks avräkningsbok 1757 för dagkarlen Sven Ersson f. 1709.

Dagskarl Sven Ersson

Debet

1757 an Balance Conto 241:5

General Stångjärns Conto 3 # 9

Cassa Conto 24

Råg Conto 2 T'r 4 f.g.r. 118

Korn Conto 6 fg 32:16

Malr Conto 1 T'r 2 fgr 50

Salt Conto 4 fg 14:20

Tobaks Conto 11 rullar 13:16

Walmars Conto 7 aln 13:4

Wäfnads Conto 5 alnar 1:28

Nils Johan Wadstrand 0:6

Pastor Mårten Granlund 2

Cominnister Petrus Södermark 1

Adjunctus Mårten Alten 1

Qwarn Conto 8:16

Herr Bergs Fogden Nils Nyberg 4:4

Hustruns Skuld påföres 10:7

Summa Daler 544:26


Credit 1757 Per Hedvigsfors Bruk 1

Gnarps Masugn 2

Tegelveds Conto 1

Caracter-Byggningarnes Reparation 22

Bruks Stufvarnes reparation 6

Pråmar och Båtar 2

Tackjärns Uplastnings Omkastning 15

Hassela Bräders Forläns Onkastning 4

Spanmåls Uplastnings Omkastning 2

Kol Omkastning Conto 25

Bruks Hästars Omkastning Conto 10

Gårdsveds Omkastning Conto 3

Stång Järns Ut Skiepnings Omkastning 3

Trävirkes Ut Skiepnings Omkastning 2

Tackjärn Ut Skiepnings Omkastning 1

Bräders Ut Skiepnings Omkastning 1

Gårdsens och Ägarnes Upodling Omkastnings Conto 46

Diverse Omkastningars Conto 22

Diverse Omkastningar Hammaren 25:16

Oct. 31 Balance Conto 351:10

Summa Daler 544:26


Citat från Erik Sjölunds efterlämnade släktforskning: "År 1672 utfärdades privilegier för Ströms Bruk. Driften pågick till 1889 då man upphörde med stångjärnstillverkningen. En sulfitfabrik uppfördes som körde igång 1891. Huvudkontoret uppfördes på gamla brukets plats. Det har ett mycket vackert läge vid Harmångersåns strand med det åtminstone i vårtid-skummande fallet intill. Enda minnet från brukstiden är "labbit" en liten timmerstuga om ett rum, där smederna vilade sig mellan skiften. Den står tätt vid vattenbrynet i skuggan av resliga alar och björkar, är väl underhållen och svsedd att bevaras åt eftervärlden."

Gifte och barnGift 1733-02-11 i Harmånger (X) [4] 1733 11/2 vigdes Svän Ericksson, dräng vid Ströms Bruk, född i Rogsta sokn Blästa by af Erick Olofsson o. hustru Ingrid Svänsdotter med pigan Margeta Hindricksdotter vid Ström född af mästersvennen Hindrick Lang och Anna Pedersdotter därstädes. Han var mycket svag i sina kristendomsstycken men hon försvarlig. The ägde beröm af ett saktmodigt lefverne. I morgongåfva låfvades 30 lod silfver. Efter som bruden angafs vara hafvande, fick hon ei någon kyrkbrudeskrud. Margareta Henriksdotter (Lang). Född 1710-10-10 i Ströms bruk, Harmånger (X). [1]
Döpt 1710-10-15 i Ströms bruk, Harmånger (X). [1]

Ingrid Svensdotter. Född 1733-05-18 i Ströms bruk, Harmånger (X). [1]
Döpt 1733-05-20 i Ströms bruk, Harmånger (X). [1]

Henrik Svensson. Född 1734-09-22 i Ströms bruk, Harmånger (X). [1]
Döpt 1734-09-22 i Ströms bruk, Harmånger (X). [1]

Erik Svensson. Bruksarbetare.
Född 1737-09-19 i Ströms bruk, Harmånger (X). [1]
Döpt 1737-09-21 i Ströms bruk, Harmånger (X). [1]
Död 1810-03-24 i Gnarps masugn, Gnarp (X). [2]
Begravd 1810-04-01 i Gnarp (X). [2]

Olof Svensson. Dräng.
Född 1741-06-28. [2]
Död 1764-01-10 i Ströms bruk, Harmånger (X). [2]
Begravd 1764-01-15 i Harmånger (X). [2]

Anna Svensdotter. Född 1745-09-18 i Ströms bruk, Harmånger (X). [1]
Döpt 1745-09-22 i Ströms bruk, Harmånger (X). [1]

Per Svensson. Dagsverkskarl.
Uppsättare.
Bruksarbetare.
Född 1749-07-01 i Ströms bruk, Harmånger (X). [1]
Döpt 1749-07-03 i Ströms bruk, Harmånger (X). [1]
Död 1800-04-02 i Galtströms bruksförs (Y). [2]
Begravd 1800-04-14 i Galtströms bruksförs (Y). [2]
Källor

  1. fb
  2. db
  3. Broman
  4. vb
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2012-11-10 med hjälp av Disgen version 8.2c.