Ansedel Lars Jonsson

1625-1695

Bonde.
Född 1625 i Gammsätter, Bergsjö (X). [1]
Död 1695 i Gammsätter, Bergsjö (X). [1]
Lars Jonsson.
Född 1625 i Gammsätter, Bergsjö (X). [1]
Död 1695 i Gammsätter, Bergsjö (X). [1]
Bonde.

f Jonas Svensson.
Född omkring 1590 i Gammsätter, Bergsjö (X). [2]

Bonde.


ff Sven Larsson.
Född omkring 1550 i Gammsätter, Bergsjö (X). [3]

Bonde.


fff Lars Svensson.
Född omkring 1525. [3]

Bonde.

 
   
 
     
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Troligen son till bonden Jon Svensson i Gammsäter 3. Gnarp, Bergsjö och Hassela vårting 1678: Anlangande dhe 2 gillingstahl Äng som Swen Joen▀on i Gamsätter hafwer uthan någons wetskap bortsatt ifrån sitt hemman till En oskyld uthi Jättendahl, hwilken Jord Halfbrodren Lars Joen▀on ibm begärte få igenlösa. Swen Joen▀on sadhe sigh som nödhtwungen Jorden för Sädeskorn bortsatt och will Panten med snaraste till hemmanet återlösa. Halfbrodren Lars Joen▀on tillböd sig samma Jord willia till sig anamma, emädan Swen Joen▀on förmodeligen så mycken Jord hafwer som han ändå behöfwer. Hwilket Rätten icke kunde tillåtha at Jorden ifrån rätta Skattehemmanet rifwa, uthan böhr lösas det han är kommin ifrån, doch der Swen Joen▀on panten icke mächtade inlösa tillåtes Halfbrodren som närmare är, än en uthsochnes, panten till sig anamma. Och borde Swen Joen▀on som emot lag Jorden pantsatt böta, men blef denne gången förskont. (Källa: Hälsinglands Domsaga AIA:21 1678 s. 15 och Svea Hovrätts Renoverade Domböcker Gävleborgs Län 26 1678 s. 155)

Gifte och barnGift Karin Stigsdotter. Född 1628 i Gammsätter, Bergsjö (X). [1]
Död 1693 i Gammsätter, Bergsjö (X). [1]

Jon Larsson. Bonde.
Född omkring 1647 i Gammsätter, Bergsjö (X). [4]
Död 1717 i Gammsätter, Bergsjö (X). [5]
Begravd 1717-03-24 i Bergsjö (X). [5]

Kerstin Larsdotter. Född 1651 i Gammsätter, Bergsjö (X). [1]

Brita Larsdotter. Född 1661-09-01 i Gammsätter, Bergsjö (X). [1]
Död 1754-03-03 i Gammsätter, Bergsjö (X). [6]

Helena Larsdotter. Född 1662 i Gammsätter, Bergsjö (X). [1]

Karin Larsdotter. Född 1674 i Gammsätter, Bergsjö (X). [1]
Källor

  1. X3-5GIII
  2. X3-5GII
  3. X3-5GI
  4. db, X3-5G2
  5. db
  6. Leif Boström
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2012-11-10 med hjälp av Disgen version 8.2c.