Ansedel Karin Andersdotter

1668-1763

Född 1668-08- i Nordanbro, Hassela (X). [1]
Död 1763-10-22 i Bergsjö (X). [1]
Begravd 1763-11-01 i Bergsjö (X). [1]
Karin Andersdotter.
Född 1668-08- i Nordanbro, Hassela (X). [1]
Död 1763-10-22 i Bergsjö (X). [1]

f Anders Jonsson.
Född 1644 i Nordanbro, Hassela (X). [2]
Död 1723 i Nordanbro, Hassela (X). [1]
Bonde.
Klockare.


ff Jonas Andersson.
Född omkring 1600 i Nordanbro, Hassela (X). [3]
Död omkring 1660 i Nordanbro, Hassela (X). [3]
Bonde.


fff Anders Olofsson.
Född omkring 1570 i Nordanbro, Hassela (X). [4]
Död omkring 1615 i Nordanbro, Hassela (X). [4]
Bonde.


ffm Kerstin NN.
Född omkring 1575. [4]fm Sigrid NN.
Född omkring 1615. [3]
Död i Nordanbro, Hassela (X). [3]

 
 

m Kerstin Larsdotter.
Född 1646-08- i Gårdsmyra, Bjuråker (X). [1]
Död 1736-03-05 i Nordanbro, Hassela (X). [1]


mf Lars Andersson.


Skräddare.

 
 

mm Anna Esbjörnsdotter. 
 


Levnadsbeskrivning

Ur dödboken: 1763 Karen Andersdotter, Klåckare änka if. Hassela, född ibid. i Nordanbro 1668 i Aug. af framl. Bondefolket Anders Jonsson och H. Kerstin Ericsd:r. Tient i Norrbo, och hos Capitain Wulff i Delsbo i 4 år med hwilken hon fölgde til Lifland, men återkom till Hassela efter några år. Gift år 1693 ibid. med Klåckaren Erik Hansson, med hlken hon, under 53 års äktenskap, ägt 12 barn: 8 äro döde och 4 lefwa. Blef änka år 1746, och flyttade sedan hit til barnen. Sängliggande år 1760, och död af ålderdom d. 22 Octob. 95 år och 2 månader gammal, samt begrofs d. 1 Nov. War en from och hyggelig Menniska.


Bergsjö, Gnarp och Hassela vårting 1692-04-01--02:

Karin Andersdotter i Nordanbro ok Hassella Sochn som i 2 åhr tiänt uti Lifland ok dädan i förledne Augustij Månad hijtkommandes warit hafwande, ok dher efter födt förledne HälgeMässetijd, ett pijgebarn, bekiände sig blefwit dher rådd med barnet uthaf een sin Herres ok Huusbondes Öfwerst Leutnant Wällb:ne H:r Otto Reinholdt de Albedyls Dräng Caspar Dionysi wid Nampn, hwilket ok hon icke allenast skall för Prästerskapet, då hon något för födslen undfick Herrans Högwärdiga Nattward, tillstådt, som Comminister Wällärde H:r Pehr Hatzelig intygade; Men ok Capitain Wällb:ne Gustaf won Wulfven, hwars Swåger Karin tiänt uti dess här ondgiorda skrifteliga berättelse af d. 12 Martij näst ?????? dät samma tahl ok rychte säger sig hördt wid dess wistande i Lijfland förledne Sommar; Med hwilken Saak dänne Rätt sig så mycket mindre kunde beskaffa, som både Lägersmåhlet är skedt på een annor Ort, ok dhe belägrade dher till med efter dänne LandsOrtens Gamble ?????? blijfwa för ??ilt Straff förste gången förskonte, ok undergå allenast Ecelesiastie plicht; Hwar öfwer hon till dät wyrdiga Prästerskapets Gådtfinnande Remitterades.

(Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3176 (1692-1692) Bild 860 / sid 79)

Gifte och barnUtom äktenskap Casper Dionysi.

Anna Caspersdotter. Född 1691-11-11 i Nordanbro, Hassela (X). [5]
Död 1735-08-10 i Vattlång, Harmånger (X). [1]
Begravd 1735-08-17 i Harmånger (X). [1]


Gift 1693 i Hassela (X) [1] Erik Hansson. Klockare.
Född omkring 1668 i Kyrkbyn, Hassela (X). [1]
Död 1747-06-05 i Hassela (X). [1]
Begravd 1747-06-07 i Hassela (X). [1]

Hans Eriksson. Född 1694-08-22 i Berge, Hassela (X). [5]
Döpt 1694-08-26 i Berge, Hassela (X). [5]

Hans Eriksson. Född 1696-09-19 i Nordanbro, Hassela (X). [5]
Döpt 1696-09-27 i Nordanbro, Hassela (X). [5]

Sigrid Eriksdotter. Född 1699-01-18 i Nordanbro, Hassela (X). [5]
Döpt 1699-01-22 i Nordanbro, Hassela (X). [5]

Kerstin Eriksdotter. Född 1700-06-11 i Nordanbro, Hassela (X). [5]
Döpt 1700-06-15 i Nordanbro, Hassela (X). [5]

Gölin Eriksdotter. Döpt 1702-08-24 i Berge, Hassela (X). [5]
Död 1791-12-20. [6]

Karin Eriksdotter. Född 1707-03-28 i Hassela (X). [5]
Döpt 1707-04-02 i Hassela (X). [5]

Erik Eriksson. Född 1709-09-20 i Hassela (X). [5]
Döpt 1709-09-21 i Hassela (X). [5]
Begravd 1710-01-06 i Hassela (X). [1]

Barbro Eriksdotter. Född 1710-12-02 i Hassela (X). [5]
Döpt 1710-12-04 i Hassela (X). [5]

Erik Eriksson. Född 1713-03-25 i Hassela (X). [5]
Döpt 1713-03-25 i Hassela (X). [5]
Död ung. [5]

Jonas Eriksson. Född 1715-04-03 i Hassela (X). [5]
Döpt 1715-04-03 i Hassela (X). [5]

Erik Eriksson. Född 1717-09-18 i Hassela (X). [5]
Döpt 1717-09-22 i Hassela (X). [5]
Källor

  1. db
  2. X15-3R2
  3. X15-3R1
  4. X15-3RIII
  5. fb
  6. Leif Boström
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-12-28 med hjälp av Disgen version 8.2d.