Ansedel Johan Råbock

1718-1761

Skomakare.
Född 1718-07-19 i Alsen (Z). [1]
Döpt 1718-07-23 i Alsen (Z). [1]
Död av huvudvärk 1761-02-06 i Kall (Z). [2]
Begravd 1761-03-01 i Kall (Z). [2]
Johan Råbock.
Född 1718-07-19 i Alsen (Z). [1]
Död av huvudvärk 1761-02-06 i Kall (Z). [2]
Skomakare.

f Hans Jonsson Råbock.
Född 1664-07- i Bye, Mattmar (Z). [3]
Död 1746-11-22 i Bleckåsen, Alsen (Z). [2]
Dragon.


ff Jon Hansson. 
 

fm Brita Larsdotter. 
 

m Karin Johansdotter.
Född 1681 i Bleckåsen, Alsen (Z). [2]
Död av ålderdomsbräcklighet 1759-01-27 i Offerdal (Z). [2]


mf Johan Paulin.
Född i Tyskland.

Fältskärsgesäll.

 
 

mm Merita Matsdotter. 
 


Levnadsbeskrivning

Faddrar: Swän Andersson i Kiösta och Madame Catharina Burman.
Bosatt å torpet Marcusböle i Gärde söder om hemmanet, där han gjorde de första uppodlingarna. Den 1/2 1759 får han som närmsta granne till Nils Månsson Essing i Gärde rycka in som dopförrättare åt dennes son Magnus; nöddopet konfirmerades i Kalls kyrka dagen därpå.
Johan Råbock dog 8/2 1761 endast 42 år gammal, efterlämnade änkan "Råbocks-Cajsa" i mycket knappt tillstånd; som hon dessutom väntade sitt trettonde barn, beviljades hennes understöd ur fattigkassan med 36 dlr kmt.
Barnet föddes, posthumt, 13/6 samma år, men avled den 28/7 genom en av dessa denna tid så vanliga tragiska kvävningsolyckorna i sängen. Därom berättar följande vemodiga sockenstämmoprotokoll.
"1761 d 2 aug. anmältes afledne Råbockens barn hade uti sängen hos modren blifwit död emot d. 28 Julii, och fans wid undersökningen i församlingens äldstes närwaro som följer, att barnet som den 13 Junii blef född har efter 3 dagars förlopp ständigt warit siukt, det alla grannar wet intyga; dagen förut eller 27 Julii bar modren detta sitt barn till Bruks Fältskäraren, herr Regnér, at begära någon läkedom emot dess siukdom, äfwen en gång tilförene. Sedan barnet någon stund på natten legat i waggan, så begynte det gråta och qvida, hwarföre modren tog det i sängen til sig och dyssade barnet på händerna ofwan fällen, hwarunder modren insomnade och barnet i medlertid lärer hafwa rullat af des händer, och när hon inom en liten stund åter upwaknade och lände efter sit barn, fant hon det ofwan på fällen framstupad ligga ofwan före sig i sängen, hwaröfwer hon blef ganska förskräckt, sorgsen och bedröfwad, begynte skrika, ropa och gråta, då äfwen des näste grannar, som Linslagaren och des hustru jämte drängen Ranklef kommo tilstädes, och kunde på barnet icke märka den ringaste åkomma. Intygades så wäl de som äfwen andra i församlingen at Råbockens hustru altid warit mycket bekymrat, sorgfällig och ömhjertat om alla sina 13 barn, dem hon til werlden född. Alt derföre fant församlingen äldste, hwilket ock modren sielf begärdt för sit samvetes trygghet, at hon nu skulle absolveras såsom den warit emot sin wilja något wållande til sit barns död. På de äldestes wägnar i församlingen, Jonas Sellgren.
Änkan gifte om sig med Råbockens lärling i yrket, sedemera gruvarbetaren och skolläraren Johan Randklef.

Gifte och barnGift 1744-09-29 i Alsen (Z) [4] Catharina Frisk. Född 1717-06-11 i Nordanåker, Ytterlännäs (Y). [5]
Döpt 1717-06-12 i Nordanåker, Ytterlännäs (Y). [1]
Död 1785-08-27 i Kall (Z). [2]
Begravd 1785-09-11 i Kall (Z). [2]

Nils Råbock. Gruvarbetare.
Spelman.
Född 1745-08-31 i Kösta, Alsen (Z). [1]
Döpt 1745-09-01 i Kösta, Alsen (Z). [1]

Catharina Råbock. Född 1746-12-04 i Bleckåsen, Alsen (Z). [1]
Döpt 1746-12-07 i Bleckåsen, Alsen (Z). [1]

Hans Johansson Hjeltman. Torpare.
Båtsman.
Född 1748-03-24 i Bleckåsen, Alsen (Z). [1]
Döpt 1748-03-25 i Bleckåsen, Alsen (Z). [1]
Död av förkylning och bröstvärk 1794-04-08 i Hjältanstorp, Torp (Y). [2]
Begravd 1794-04-13 i Torp (Y). [2]

Brita Lisa Råbock. Född 1749-04-18 i Kall (Z). [1]
Döpt 1749-04-19 i Kall (Z). [1]
Död 1749-05-19 i Kall (Z). [2]

Brita Elisabet Råbock. Född 1750-05-11 i Bratteggen, Kall (Z). [1]
Döpt 1750-05-13 i Bratteggen, Kall (Z). [1]

Mattias Råbock. Född 1751-07-07 i Kall (Z). [1]
Döpt 1751-07-14 i Kall (Z). [1]
Död 1751-09-26 i Kall (Z). [1]

Margareta Råbock. Född 1752-08-16 i Kall (Z). [1]
Döpt 1752-08-23 i Kall (Z). [1]
Död 1752-10-16 i Kall (Z). [2]

Mattias Råbock. Född 1753-10-07 i Kall (Z). [1]
Döpt 1753-10-13 i Kall (Z). [1]

Johan Johansson Råbock. Bruksarbetare.
Född 1755-03-27 i Kall (Z). [1]
Döpt 1755-03-30 i Kall (Z). [1]
Död 1807-04-07. [6]

Lars Råbock. Född 1757-03-14 i Kall (Z). [1]
Döpt 1757-03-20 i Kall (Z). [1]
Död 1757-07-18 i Kall (Z). [2]

Samuel Råbock. Född 1758-05-14 i Kall (Z). [1]
Döpt 1758-05-17 i Kall (Z). [1]
Död 1758-05-22 i Kall (Z). [2]

Margareta Råbock. Född 1759-04-23 i Kall (Z). [1]
Döpt 1759-04-28 i Kall (Z). [1]
Död 1759-04-29 i Kall (Z). [2]

Lars Råbock. Född 1761-06-13 i Kall (Z). [1]
Döpt 1761-06-19 i Kall (Z). [1]
Död 1761-08-28 i Kall (Z). [2]
Källor

  1. fb
  2. db
  3. vb, db
  4. vb
  5. fb, vd, db
  6. Lena Lundgren
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2012-11-10 med hjälp av Disgen version 8.2c.