Ansedel Petter Sjöberg

1661?-1714

Länsman.
Född omkring 1661. [1]
Död 1714 i Fintorp, Forserum (F). [2]
Begravd 1714-08-01 i Forserum (F). [2]
Petter Sjöberg.
Född omkring 1661. [1]
Död 1714 i Fintorp, Forserum (F). [2]
Länsman.

f Jon Månsson.
Född omkring 1633. [2]
Död 1692-12-.. i Sjöberg, Öggestorp (F). [2]
Arrendator.

   
 
   
 

m Ingeborg Björnsdotter.
Född omkring 1634. [2]
Död 1710 i Rommelsjö, Öggestorp (F). [2]

   
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Tveta härads vinterting 1701: §20 Rusthållaren och giästgifwaren i Fintorp Wäll:tt Per Jonsson Kiärande och Truls Trulsson i Lundstorp Swarande Angående Handell om 1/3 af Skattjorden och 1/3 i Munderingen för Lundstorp. Emedan det Sahlubref på 1/3 af Munderingen för Lunstorp, som Kiäranden och des broder Håken Jonsson d: 9 Aug: 1699 till Swaranden uthgifwet frambtees och upwijsas förmedelst, hwilket han blefwet för Rusthållare infördh altså åligger och härwid berörde slutne kiöp ständigt för blifwa, och Kiöpskillingen der efter wederborligen ährlägga, Skohlandes och Swaranden; Jämbwähl 1/3 af Skattjorden få inlösa efter Kiärandens begifwande, alt hwarmed all twist nu i deße måhl dem emillan upphörer. (Källa: Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:10 (1701-1701) Bild 90) Tveta härads höstting 1701: 1/3 Skattjord i Lundstorp Barkery Sockn som Per Jonsson, Truls Trulsson, Anders Månsson och Matis Siöman d: 19 sidstledne Octobris försåldt för 90 P:r Sm:t till Daniel Nilsson i Östra Siöberg upbiudes 1:ste g:n. (Källa: Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:10 (1701-1701) Bild 720)

Gifte och barnGift 1687-06-05 i Barnarp (F) [3] Margareta Johansdotter Redenia. Född omkring 1658. [2]
Död 1706-04-08 i Fintorp, Forserum (F). [2]

Gift 1706 [4] Annika Klint. Född 1688-12-31 i Prästgården, Järsnäs (F). [5]
Döpt 1689-01-06 i Prästgården, Järsnäs (F). [5]
Död 1767 i Fintorp, Forserum (F). [2]
Begravd 1767-12-06 i Forserum (F). [2]

Greta Sjöberg. Född 1707-12-18 i Fintorp, Forserum (F). [5]
Döpt 1707-12-26 i Fintorp, Forserum (F). [5]
Död av ålderdom 1773 i Fintorp, Forserum (F). [2]
Begravd 1773-07-04 i Forserum (F). [2]

Erik Sjöberg. Född 1709 i Fintorp, Forserum (F). [5]
Döpt 1709-04-21 i Fintorp, Forserum (F). [5]
Död 1709 i Fintorp, Forserum (F). [2]
Begravd 1709-06-26 i Forserum (F). [2]

Annika Sjöberg. Född 1710 i Fintorp, Forserum (F). [5]
Döpt 1710-08-14 i Fintorp, Forserum (F). [5]
Död av ålder 1785 i Fintorp, Forserum (F). [2]
Begravd 1785-11-20 i Forserum (F). [2]

Jonas Sjöberg. Född 1713 i Fintorp, Forserum (F). [5]
Döpt 1713-09-27 i Fintorp, Forserum (F). [5]
Död 1784 i Fintorp, Forserum (F). [2]
Begravd 1784-11-21 i Forserum (F). [2]
Källor

  1. åu
  2. db
  3. vb
  4. "Smålandssläkten Klint (af Klint) under 1600- och början av 1700-talen" av Göran Sparrlöf
  5. fb
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2012-11-10 med hjälp av Disgen version 8.2c.