Ansedel Ericus Klint

1642-1706

Kyrkoherde.
Född 1642. [1]
Död 1706-06-18 i Järsnäs (F). [1]
Begravd 1706-10-14 i Järsnäs (F). [2]
Ericus Klint.
Född 1642. [1]
Död 1706-06-18 i Järsnäs (F). [1]
Kyrkoherde.

f Nicolaus Bergeri Klintæus.
Född 1603. [1]
Död 1694-07-01 i Järsnäs (F). [1]
Kyrkoherde.


ff Börje Tordsson.


Bonde.
Nämndeman.
Länsman.

 
 
   
 

m Karin Nilsdotter Hake.
Född 1616. [1]
Död 1669 i Järsnäs (F). [1]


mf Nils Axelsson (Hake).

Död 1672 i Järsnäs (F). [1]
Underfogde.

 
 

mm Kerstin Bengtsdotter Baaz.

Död 1659 i Drev (G). [3]


mmf Bengt Jönsson (Baaz).

Död 1600 i Gårdsby (G). [1]
Kyrkoherde.


mmm NN NN.

Död 1601. [4]


Levnadsbeskrivning

Komminister i Nydala 1673-1677

Hospitalssyssloman i Jönköping 1677-1680

Vice pastor i Järsnäs 1680-1694

Kyrkoherde i Järsnäs 1694-1706
D. 18 junu 1706 afsomnade och sahl i herrenom d. 18 ejusdem kyrkioherden till Järsnäs och dersandne fordom ehrevyrdie och högvällärde Hr Ericus Klint och war myd anständig hudar i sin bestälta graf d. 14 Octob. begrafven af sin granna kykrioherde till Swartorp Partorat Ehrevördiga och högvällärda Hr Johan Bülmstedt på sitt ålders 64 åhr. (db)
Åhr 1696 d. 28, 29 och 30 Januari 2 Kiörkoherden i Järsnäs Ehrevärdiga Hr Erick Klint kärande och munsterskrifvaren Hr Petter Lundbohm med Rytaren Arfvid Pärssons-Rahnarp som sig wid upropet till swars sigs intet infinna, R:D Band munsterskrifvare och Ryttare pligta efter 2 p__: Komgl Mj förordning om rättegånges hö_______ 1 _: s__ sedan och etferåts infans sig Ryttaren dy företog saken eftersom icke _jalles något laga förfall uppå munsterskrifvarens wägnars upwyses dhel upwysas __ kiörkoherden att af honom sin del Comminister i Gränna wördige Hr Birger Klint och Ryttaren medes på Treffenborg Compagnie Johan Nilsson Klint d. 16 Octob: 1694 underskrifwen förtekning skrift angående arfdhellning dem emellan efter Kiörkoherden framledne wördige Hr Nicolas Klinth begiärandes det samma förahning ____ måtte Confirmerad och bekräftad warda. Beswärandes sig _______ att munsterskryfwaren Lundbohm d 23 Augus s_______ _______ honom öfwer samma arfskift____ swårt och _______ deraf till förmähtandes samma bref som woro detsamma i bandt munsterskryfwaren frå______ (Tveta HR AI:9 1696-1699 D47887 1/9)


Gifte och barnGift 1673 i Gränna (F) [5] Judit Jönsdotter Ædera. Född 1653 i Gränna (F). [1]
Döpt 1654-01-01 i Gränna (F). [5]
Död 1717 i Frövik, Järsnäs (F). [2]
Begravd 1717-02-24 i Järsnäs (F). [6]

Nils Klint. Född 1674. [7]
Död 1683 i Järsnäs (F). [5]

Johan Klint. Född 1676. [7]
Död 1679 i Järsnäs (F). [5]

Daniel Klint. Ryttare.
Född omkring 1678. [5]
Död 1702-08-14 i Krakow, Polen. [5]

Jöns (Joannes) Klint. Komminister.
Född omkring 1680. [5]
Död 1724-05-17 i Kågeröd (M). [5]

Johan Klint. Hovrättskommissarie.
Född omkring 1681 i Järsnäs (F). [5]
Död 1734-08-14 i Jönköping (F). [1]

Nils Klint. Kvartermästare.
Kornett.
Född omkring 1682 i Järsnäs (F). [7]
Död 1749-09-22 i Frövik, Järsnäs (F). [5]

Catharina Klint. Född omkring 1683 i Järsnäs (F). [5]
Död 1743-05-12 i Forserum (F). [5]

Esaias Klint. Auskultant.
Häradshövding.
Född omkring 1685 i Järsnäs (F). [5]
Död 1740-04-16 i Kölby, Ljungby (H). [5]
Begravd 1740-04-25 i Ljungby (H). [5]

Annika Klint. Född 1688-12-31 i Prästgården, Järsnäs (F). [8]
Döpt 1689-01-06 i Prästgården, Järsnäs (F). [8]
Död 1767 i Fintorp, Forserum (F). [2]
Begravd 1767-12-06 i Forserum (F). [2]

Elisabet Klint. Född 1691-02-06 i Prästgården, Järsnäs (F). [9]
Döpt 1691-02-13 i Prästgården, Järsnäs (F). [9]
Död 1749-02-12 i Grevby, Lekeryd (F). [5]

Maria Klint. Född 1694 i Järsnäs (F). [5]
Död 1763-12-24 i Moheda (G). [5]

Karl Klint. Korpral.
Född 1698-12-20 i Järsnäs (F). [9]
Döpt 1698-12-23 i Järsnäs (F). [8]
Död 1715 i Lantrügen. [10]
Källor

  1. Växjö Stifts Herdaminne
  2. db
  3. Karl-Axel Myrén
  4. "Smålandssläkten Baaz under 1500- och 1600-talen" av Lars Kenneth Dahlqvist, Släktforskarnas årsbok 2009
  5. "Smålandssläkten Klint (af Klint) under 1600- och början av 1700-talen" av Göran Sparrlöf
  6. Växjö Stifts Herdaminne, db
  7. Elgenstierna Supplement
  8. fb
  9. Växjö Stifts Herdaminne, fb
  10. "Marbäcksgrenen av Smålands-släkten Klint" sammanställd av Nils Göransson
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2012-11-10 med hjälp av Disgen version 8.2c.