Ansedel Erengisle Bosson Dulle

-1649

Sexman.
Död 1649 i Sunneränga, Flisby (F). [1]
Begravd 1649-12-09 i Flisby (F). [1]
Erengisle Bosson Dulle.

Död 1649 i Sunneränga, Flisby (F). [1]
Sexman.

f Bo Jonsson.
ff Jon Bosson.
fff Bo NN. 
   
 
     
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Södra Vedbo häradsting 1638-10-02:

I lijka måtte framkom Ehrengi▀le Boo▀on i Sönderängia then Elliest kallas Dulle och fodrade skötningh på sin halfwa gårdh söra sönderängia och ther hoos Jnlade efterskrefne Mån▀ Säliebref Han▀ i Sönderängia hafwer sålt En brodherlot for Oxar - 3 st. och KoppMynt 20 D:lr Håkon i Ve▀ledhe och hans medharfwingar en systerlot för En Koo och en RD:lr in Specie, Gudmundh i Lillahult en Broderlot för KopprMynt Aderton D:lr Peer i Löfhult på sin hustrus och Jon Hansson och Måns i Mölerydh på sin hustrus wägne för KopprMynt Sex och Half D:lr och en lefwandhes Koo, och the▀ för mehna hafwer och Ehrengi▀le sin arfslott i samma halfwa gårdh söra sunderängia nembligh en broderlot alla ofwanb:te godhe Män bekänna sigh till fulla nöga hafwa wpburit dhen sista pänningh medh dhen första, Ty frånskiutha dhe sigh sine hustrur och alla sine efterkommande arfwingar samma Żwe gårdh söra sönderängia i Flijsby sochn och söra widbo och dhe tilägna the Ehrengi▀le Boo▀on han▀ kära Hustru Barn och efterkommandhe arfwingar till Ewerdeligh och oklandrat egendhom aldele▀ efter Sweriges beskrefne lagh.

(Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län (F) EVIIAAAC:23 (1631-1645) Bild 2640)


Södra Vedbo häradsting 1640-06-12:

Samma dagh kom för sittandhe Rätten En gammall Ryttare Håkan Peer▀on i Skipså▀ i Flij▀by Sochn och bekändhe att Erengi▀le Dulle i Söndherängia i Flij▀by Sochn och Södhra Widbo hadhe gifwit sigh En leffwandhe oxe och En koo, för En deell som b:te Ryttare förmenthe sigh skulle hafwa arf efter sine föräldrar i Samma gårdh Söra sönderängia. och lofwar sigh här på aldrigh mhera klandra.

(Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings Län EVIIAAAC:23 (1631-1645) bild 70)Gifte och barnGift Ingierd Siggesdotter. Död 1684 i Södra Sunneränga, Flisby (F). [1]
Begravd 1684-03-23 i Flisby (F). [1]

Nils Erengislesson. Död 1699 i Sunneränga, Flisby (F). [1]
Begravd 1699-08-27 i Flisby (F). [1]

Håkan Erengislesson Dulle. Född omkring 1621 i Sunneränga, Flisby (F). [1]
Död 1701 i Södra Sunneränga, Flisby (F). [1]
Begravd 1701-05-19 i Flisby (F). [1]

Karin Erengislesdotter. Född omkring 1623 i Sunneränga, Flisby (F). [1]
Död 1706 i Södra Sunneränga, Flisby (F). [1]
Begravd 1706-03-11 i Flisby (F). [1]

Elin Erengislesdotter. Född omkring 1627 i Sunneränga, Flisby (F). [1]
Död 1705 i Havravik, Höreda (F). [1]
Begravd 1705-04-23 i Höreda (F). [1]

Ingierd Erengislesdotter.

Karin Erengislesdotter.

Ingeborg Erengislesdotter. Döpt 1636-11-27 i Sunneränga, Flisby (F). [2]
Källor

  1. db
  2. fb
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-12-28 med hjälp av Disgen version 8.2d.