Ansedel Mats Eriksson

1605?-1698

Född omkring 1605. [1]
Död 1698 i Norrfall, Ljusnarsberg (T). [1]
Begravd 1698-08-14 i Ljusnarsberg (T). [1]
Mats Eriksson.
Född omkring 1605. [1]
Död 1698 i Norrfall, Ljusnarsberg (T). [1]
     
 
   
 
     
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Norrfall N:o 277

Äldst tilbaka, Bredsjö Skogen. Mats Ersson, som 1661 gjorde Gr:D:wärcken och utaf Kyrckoboken finnes hafwa dödt 1698 i sitt 94 år, synes hafwa haft 2:ne Söner; neml. Mats Matsson kallad Corpolein eller Corpolin, och Bertil Matsson; hwilcka begge förekomma i Sk:veds och D:w:längderne. Om den senare ses Noten. Den förra nedsyntes ytterliggare uppå Bergm: Otto Lybeckers ordres af Nämdem: Hans Andersson och Anders Nilsson, prästerade 1672 Seqv:D:wärcken; förwandlades 1693 til 7 statl:s Sk:wedstorpare under N:o 74; war 1697 en flitig och nyttig Kolare, samt dog 1717, 83 år gl. Masmästaren Jan Matsson Mineur ifrån Ramshytte Sockn, redan 10 år förut införd i Skattwedslängden, war sistnämdes Måg och dog 1733; hwarefter Mineurs änka Sv.refs til år 1740, då Mågen Swen Swensson ifrån S: Bresjön widtog. Denna öfwerlemnade sedan torpet til Sohnen u. Swen Swensson, som satte det i skuld och wek utaf orten, at det kom på auction och d. 5 Nov: 1768 inropades af Herr Assessoren Victorin.

Nota. Bertil Matsson, död 1699, 73 år gl, har förmodeligen inträngt sig jemte Brodren och opprättadt ett eget litet hyble; för hwilcket Sohnen Mats Bertilsson d. 3 Martii 1692 inskrefs såsom D:wärkstorpare och widare 1693 under N:o 64 för taxan infördes; men han antecknades redan 1697 såsom endast inhyst och förswann med 1704 aldeles; så at thetta framdeles sammansmälte med föregående.

(Källa: Bergmästaren i Nya Kopparbergs m fl bergslag (T) DIII:2 (1782-1795) Bild 1580 / sid 140)

Gifte och barnGift .

Bertil Matsson. Född omkring 1626. [1]
Död 1699 i Norrfall, Ljusnarsberg (T). [1]
Begravd 1699-12-28 i Ljusnarsberg (T). [1]

Mats Matsson Corpolein. Född omkring 1634. [1]
Död 1717 i Norrfall, Ljusnarsberg (T). [1]
Begravd 1717-06-16 i Ljusnarsberg (T). [1]
Källor

  1. db
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-12-28 med hjälp av Disgen version 8.2d.