Domboksavskrifter

Jag har börjat att använda programmet Transkribus som med hjälp av AI kan lära sig att tolka handskriven text. Med hjälp av den kan man snabbt få en grundtext som är upp till 90% korrekt om det är bra grundmaterial som är relativt lättläst. Sedan kan man manuellt rätta texten så det blir en korrekt transkribering. Nedan är dom avskrifter som är klara. Tecknet ? har använts där ett ord är svårtolkat eller där bilderna som använts inte har med all text, t.ex. i bindningen.


Rådhusrätter
Stad Hudiksvall Sundsvall
1651
rådhusrätten
rådhusrätten
1652
rådhusrätten
rådhusrätten
1653


1654


1655
rådhusrätten
rådhusrätten
1656
rådhusrätten
rådhusrätten

Domsaga Hälsingland
Tingslag Bergsjö Delsbo Enånger Forsa Landsting
Socknar Gnarp, Bergsjö & Hassela Harmånger & Jättendal Delsbo Norrbo & Bjuråker Enånger & Njutånger Forsa & Hög Hälsingtuna & Idenor Rogsta & Ilsbo Alla
1601
ht
ht
ht
ht
ht
ht
ht
ht

1602
ht
ht
ht
ht
ht
ht
ht
ht

-

1654-1655
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
landsting
1655-1656
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
landsting
1656-1657
ht & vt
vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
vt
landsting
1657-1658
ht & vt
vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
vt
landsting
1658-1659
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
landsting
1659-1660
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt

1660-1661
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt & eo
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
landsting
1661-1662
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
landsting
1662-1663
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & eo & vt
ht & vt
ht & vt & eo
ht & vt
ht & vt
landsting
1663-1664
ht & vt
ht
ht & vt
ht & vt
ht
ht & vt
ht
ht & eo

-

1673
ht
eo & ht

ht

1674
vt & ht
vt & ht

vt & ht

1675
vt och ht
vt och ht

vt och ht

1676
ht
ht

ht
lagmansting
1677
vt & ht
vt & ht

vt & ht

1678
vt & ht
eo och vt & ht

vt & ht
lagmansting
1679
ht
ht

ht

1680
vt & ht
vt & ht

vt & ht
lagmansting
1681
vt & ht
vt & ht

vt & ht

1682
vt & ht
vt & ht

vt & ht

1683
vt & ht
vt & ht

vt & ht

1684
vt & ht
vt & ht

vt & ht

1685
vt & ht
vt & ht

vt & ht

1686
vt & ht
vt & ht

vt & ht

1687
vt & ht
vt & ht

vt & ht

1688
vt
vt

vt

1689
vt & ht
vt & ht

vt & ht

1690
vt och ht
vt och ht

vt och ht

1691
vt och ht
vt och ht
vt och ht
vt och ht

1692
vt och ht
vt, eo och ht

vt och ht

-

1701
vt och ht


vt och ht


Domsaga Medelpad
Tingslag Indal Ljustorp Njurunda Selånger Skön Torp Tuna Landsting
Socknar Indal, Liden & Holm Ljustorp, Hässjö & Tynderö Njurunda Selånger & Sättna Skön, Timrå & Alnö Torp, Borgsjö & Haverö Tuna, Attmar & Stöde Alla
Socknar Indal Liden & HolmTorp Borgsjö & Haverö Tuna Attmar Stöde
1609-1617
Medelpads Dombok

-
1656-1657
ht
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt

1657-1658
ht & vt
vt
ht & vt
vt
ht & vt
ht

1658-1659
vt
ht & vt
ht & vt
vt
ht & vt
ht & vt
ht
ht
ht & vt
ht
ht

1659-1660
ht & vt & ht
ht
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt och eo
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht och vt

1660-1661
vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht
ht
ht & vt
ht & vt
ht & vt
landsting
1661-1662
vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht, vt & eo
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
vt & ht
ht och vt & ht
landsting
1662-1663
ting
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt och eo
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ting
ting

1663-1664
ting
vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht
ht & vt
ting
ting

1664-1665
ht och ting
ht & vt
ht
ht
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt och vt & ht
ht & vt och vt & ht

1665-1666
vt och vt
vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
vt & ht
vt

1666-1667
ht och eo
ht
ht & vt
ht
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht
vt & ht
vt
landsting
högmålssaker
1667-1668
ht
ht
ht & vt
ht & vt
ht
ht
ht & vt
ht & vt
ht & vt1668-1669
ht
ht
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ht & vt
ting
ht & vt, ting
högmålssaker
1676lagmansting
1678lagmansting
1680lagmansting


Copyright © 2020-2024.
Mail