9. Jonas Petri Hök, 1566-1614. (Wgrn). Under tion-
delängden för 1572 och 1573 har han på latin och grekiska
skrivit änglahälsningen: "Ära vare Gud i höjden." Under-
tecknade Uppsala mötes beslut 1593. Död enligt Wieselgren
1614 och har i så fall troligen dessförinnan överlämnat tjäns-
ten till sonen Petrus.
          Gift med Gunnil Torstensdotter. Kallas 1620 en "fellegammal
     kvinna". Hon levde som änka 1622. Barn: Petrus, kh. här. - Magnus,
     kh. i Grenna. - Benedictus, kh. i Lenhovda.

Tagit från Växjö stifts herdaminne av ???.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail