Orter med händelsenoteringar           

     Händelse   Datum    Nummer  Namn     

   Adolf Fredrik (AB)           
     Begravd  7 May 1829    1005 Carl Wickander

   Stockholm, Adolf Fredrik (AB)      
     Gifta   16 Nov 1782    1091 Lars Boström
                   1092 Ingrid Johansdotter
     Född   12 Jun 1796    1006 Johanna Boström
     Döpt   13 Jun 1796    1006 Johanna Boström
     Död    9 Sep 1798    1091 Lars Boström
     Född   10 Mar 1824    585 Carl Edvard Wikander
     Döpt   11 Mar 1824    585 Carl Edvard Wikander
     Gifta   26 Dec 1824    1005 Carl Wickander
                   1006 Johanna Boström

   Våghalsen, Stockholm, Adolf Fredrik (AB)
     Död    3 May 1829    1005 Carl Wickander


Mail