Orter med händelsenoteringar           

     Händelse   Datum    Nummer  Namn     

   Arnäs (Y)                
     Begravd  24 Apr 1670    1668 Mickel Eriksson
     Begravd  26 Nov 1693    1656 Mats Sjulsson
     Begravd  2 Apr 1716    1657 Märit Andersdotter
     Gifta   3 Jan 1725    1647 Olof Johansson
                   1648 Kerstin Persdotter
     Gifta   13 Jul 1760    717 Johan Jansson
                   718 Christina Olofsdotter

   Burön, Arnäs (Y)            
     Född   1663       1664 Per Persson
     Död    1692       1666 Per Mickelsson
     Född   1700       1648 Kerstin Persdotter
     Död    1743       1664 Per Persson
     Död    1733       1665 Ingeborg Persdotter
     Död    1712       1667 Kerstin Sjulsdotter
     Döpt   28 OCT 1700    1648 Kerstin Persdotter

   Hornön, Arnäs (Y)            
     Född            1666 Per Mickelsson
     Död    1670       1668 Mickel Eriksson
     Död    1696       1669 Karin Larsdotter

   Ström, Arnäs (Y)            
     Född   1731        718 Christina Olofsdotter
     Född   1701       1647 Olof Johansson
     Död    1743       1647 Olof Johansson
     Död    1783       1648 Kerstin Persdotter
     Död    1735       1649 Johan Persson
     Död    1733       1650 Karin Matsdotter
     Döpt   12 MAY 1701    1647 Olof Johansson
     Döpt   19 Sep 1731    718 Christina Olofsdotter

   Tävra, Arnäs (Y)            
     Född            1649 Johan Persson
     Född            1651 Per Olofsson
     Död             1651 Per Olofsson
     Född            1653 Olof Larsson
     Död             1653 Olof Larsson
     Född            1654 Lars Andersson
     Död             1654 Lars Andersson
     Död             1655 Anders Eriksson
     Död    1675       1652 Elisabet NN

   Österbursjö, Arnäs (Y)         
     Född            1656 Mats Sjulsson
     Född            1657 Märit Andersdotter
     Död             1658 Sjul Olofsson
     Död             1659 Olof Sjulsson
     Född            1661 Anund Olofsson
     Död             1662 Olof Anundsson Skräddare
     Död             1663 Anders Olofsson
     Född   1589       1658 Sjul Olofsson
     Död    1585       1661 Anund Olofsson
     Född   1667       1650 Karin Matsdotter
     Död    1693       1656 Mats Sjulsson
     Död    1716       1657 Märit Andersdotter
     Född   26 Nov 1751    532 Sara Jonsdotter
     Döpt    1 Dec 1751    532 Sara Jonsdotter


Mail