Orter med händelsenoteringar           

     Händelse   Datum    Nummer  Namn     

   Attmar (Y)               
     Född   1698        798 Anders Olofsson
     Död    1763        990 Karin Olofsdotter
     Född   ABT 1681      989 Måns Gallberg
     Begravd  6 Mar 1698    1012 Brita Eriksdotter
     Begravd  20 Nov 1698    987 Per Jonsson
     Begravd  12 Mar 1699    503 Agnes Persdotter
     Begravd  27 Oct 1707    1918 Lars Olofsson
     Begravd  12 Jul 1707    1917 Helena Abrahamsdotter
     Begravd  11 Sep 1710    991 Olof Tomasson
     Gifta   12 Oct 1711    337 Olof Persson
                   338 Brita Eriksdotter
     Gifta   10 Nov 1717    107 Lars Andersson
                   108 Sigrid Mårtensdotter
     Gifta   28 Dec 1717    989 Måns Gallberg
                   990 Karin Olofsdotter
     Begravd  25 Jan 1719    339 Per Nilsson
     Begravd  27 Dec 1719    316 Olof Olofsson
     Begravd  15 May 1720    321 Märta Larsdotter
     Begravd  8 Jan 1721    508 Erik Jönsson
     Född   13 Feb 1721    950 Ingeborg Månsdotter Lind
     Döpt   19 Feb 1721    950 Ingeborg Månsdotter Lind
     Död    28 Feb 1722    1905 Sigrid Olofsdotter
     Begravd  4 Mar 1722    1905 Sigrid Olofsdotter
     Begravd  13 Jun 1725    320 Nils Henriksson
     Begravd  13 Feb 1726    1007 Brita Hermansdotter
     Begravd  26 Feb 1727    338 Brita Eriksdotter
     Begravd  28 Jul 1728    349 Ingeborg Andersdotter
     Begravd  8 Sep 1728    1009 Mårten Olofsson
     Begravd  22 Jun 1729    1010 Karin Olofsdotter
     Begravd  19 Jul 1730    343 Erik Olofsson
     Begravd  6 Jan 1731    340 Anna Olofsdotter
     Begravd  28 Jan 1733    346 Per Grelsson
     Begravd  18 Feb 1733    500 Per Carlsson
     Begravd  29 Jan 1738    1368 Märta Eriksdotter
     Gifta   1 Jan 1742    738 Per Olofsson
                   739 Anna Svensdotter
     Begravd  1 Apr 1744    345 Kerstin Olofsdotter
     Död    14 Apr 1744    989 Måns Gallberg
     Begravd  22 Apr 1744    989 Måns Gallberg
     Begravd  22 Jan 1750    1004 Anders Larsson
     Begravd  17 Nov 1751    498 Olof Persson
     Begravd  2 Aug 1752    986 Brita Olofsdotter
     Begravd  11 Nov 1753    985 Hans Persson
     Begravd  19 Jan 1755    509 Brita Olofsdotter
     Begravd  29 Mar 1758    347 Karin Hansdotter
     Begravd  14 Oct 1759    511 Anna Olofsdotter
     Begravd  7 Nov 1762    1093 Margareta Grelsdotter
     Begravd  23 Oct 1763    990 Karin Olofsdotter
     Begravd  28 Aug 1763    108 Sigrid Mårtensdotter
     Begravd  19 May 1765    510 Olof Eriksson
     Begravd  26 Oct 1766    315 Karin Nilsdotter
     Begravd  28 May 1767    314 Olof Olofsson
     Begravd  17 Nov 1767    337 Olof Persson
     Begravd  10 Mar 1771    506 Samuel Eriksson Sjödin
     Begravd  21 Feb 1773    107 Lars Andersson
     Gifta   8 Apr 1776    504 Jonas Lenberg
                   505 Anna Samuelsdotter
     Begravd  11 Sep 1785    499 Märta Persdotter
     Begravd  13 May 1787    507 Kerstin Olofsdotter
     Begravd  1 Apr 1787    336 Ingrid Persdotter
     Begravd  20 Jan 1793    1030 Margareta Philipsdotter
     Begravd  26 Jun 1796    738 Per Olofsson
     Begravd  29 Oct 1797    739 Anna Svensdotter
     Begravd  26 Dec 1797    335 Nils Olofsson
     Gifta   28 Oct 1799    263 Nils Henriksson
                   264 Greta Stina Jonsdotter (Lenberg)
     Begravd  8 Mar 1801    312 Henrik Olofsson
     Begravd  30 Jul 1809    263 Nils Henriksson
     Begravd  27 Dec 1812    504 Jonas Lenberg
     Begravd  26 Jul 1829    505 Anna Samuelsdotter
     Begravd  May 1696     1006 Lars Olofsson
     Begravd  2 Oct 1704     994 Ingeborg NN
     Begravd  6 Oct 1723    1367 Grels Persson
     Begravd  5 May 1734    1005 Brita Jonsdotter

   Attmarby, Attmar (Y)          
     Född             991 Olof Tomasson
     Död    1660        993 Tomas Persson
     Död    1710        991 Olof Tomasson
     Död    1704        994 Ingeborg NN
     Död    3 Jun 1707    992 Ingeborg Johansdotter
     Född   CAL 1685      990 Karin Olofsdotter

   Fjolsta, Attmar (Y)           
     Död    1738       1368 Märta Eriksdotter
     Död    1702       1900 Göli NN
     Född   CAL May 1657   1368 Märta Eriksdotter
     Död    29 Sep 1723    1367 Grels Persson
     Född   25 Feb 1781    264 Greta Stina Jonsdotter (Lenberg)
     Döpt    4 Mar 1781    264 Greta Stina Jonsdotter (Lenberg)
     Död    26 Apr 1787    507 Kerstin Olofsdotter
     Död    20 Dec 1812    504 Jonas Lenberg
     Död    18 Jul 1829    505 Anna Samuelsdotter
     Född   CAL 1666     1093 Margareta Grelsdotter

   Gissjön, Attmar (Y)           
     Död             502 Carl Jakobsson
     Född   1703        499 Märta Persdotter
     Död    1733        500 Per Carlsson
     Död    1755        501 Margareta Jönsdotter
     Döpt   12 Apr 1703    499 Märta Persdotter
     Född    7 Feb 1720    738 Per Olofsson
     Döpt   14 Feb 1720    738 Per Olofsson
     Död    31 Oct 1751    498 Olof Persson
     Född   30 Jul 1751    359 Anna Persdotter
     Döpt    4 Aug 1751    359 Anna Persdotter
     Död    5 Sep 1785    499 Märta Persdotter
     Död    22 Jun 1796    738 Per Olofsson
     Död    22 Oct 1797    739 Anna Svensdotter
     Född   CAL 1658      500 Per Carlsson

   Gryttjom, Attmar (Y)          
     Född   1702        336 Ingrid Persdotter
     Död    18 Jan 1733    346 Per Grelsson

   Hamre, Attmar (Y)            
     Död             988 NN Hansdotter
     Född   1658         4 Ingrid Sjulsdotter
     Död    1670        664 Sjul Larsson
     Född   1694        972 Per Hansson
     Död    1698        987 Per Jonsson
     Död    1752        986 Brita Olofsdotter
     Död    20 Jun 1697    665 Sigrid Persdotter
     Död    31 Oct 1753    985 Hans Persson
     Född    7 Jul 1826    356 Nils Olof Henriksson Hedin
     Döpt    9 Jul 1826    356 Nils Olof Henriksson Hedin
     Född   CAL 1668      985 Hans Persson

   Harv, Attmar (Y)            
     Född             316 Olof Olofsson
     Född             318 Olof Pålsson
     Död             318 Olof Pålsson
     Född             341 Nils Olofsson
     Död             341 Nils Olofsson
     Född   1687        314 Olof Olofsson
     Född   1681        337 Olof Persson
     Född   1642        339 Per Nilsson
     Död    1718        319 Ingeborg Olofsdotter
     Död    1719        339 Per Nilsson
     Död    30 Jun 1699    317 Gunborg Nilsdotter
     Född    6 Mar 1717    335 Nils Olofsson
     Döpt   10 Mar 1717    335 Nils Olofsson
     Död    18 Feb 1727    338 Brita Eriksdotter
     Död    28 Dec 1730    340 Anna Olofsdotter
     Född   13 Jun 1733    312 Henrik Olofsson
     Döpt   15 Jun 1733    312 Henrik Olofsson
     Född   10 Oct 1743    313 Catharina Nilsdotter
     Döpt   16 Oct 1743    313 Catharina Nilsdotter
     Död    25 Mar 1758    347 Karin Hansdotter
     Död    24 Oct 1762    1093 Margareta Grelsdotter
     Död    13 Oct 1766    315 Karin Nilsdotter
     Död    18 May 1767    314 Olof Olofsson
     Född   15 Dec 1767    263 Nils Henriksson
     Döpt   17 Dec 1767    263 Nils Henriksson
     Död    1 Nov 1776    337 Olof Persson
     Död    13 Mar 1787    336 Ingrid Persdotter
     Död    5 Dec 1797    335 Nils Olofsson
     Död    22 Feb 1801    312 Henrik Olofsson
     Född   13 Aug 1801    261 Henrik Nilsson
     Döpt   16 Aug 1801    261 Henrik Nilsson
     Död    21 Jul 1809    263 Nils Henriksson
     Död    21 Jan 1855    264 Greta Stina Jonsdotter (Lenberg)
     Död    DEC 1719      316 Olof Olofsson
     Född   CAL 6 SEP 1684   511 Anna Olofsdotter

   Långskog, Attmar (Y)          
     Död    1699        503 Agnes Persdotter

   Norrböle, Attmar (Y)          
     Född            1006 Lars Olofsson
     Död             1008 Herman Eriksson
     Född   1696        107 Lars Andersson
     Född   1662       1004 Anders Larsson
     Död    1696       1006 Lars Olofsson
     Född   1636       1007 Brita Hermansdotter
     Född   1720        797 Karin Larsdotter
     Döpt   15 Jul 1720    797 Karin Larsdotter
     Död    6 Feb 1726    1007 Brita Hermansdotter
     Död    24 Apr 1734    1005 Brita Jonsdotter
     Död    14 Jan 1750    1004 Anders Larsson
     Död    24 Aug 1763    108 Sigrid Mårtensdotter
     Död    8 Feb 1773    107 Lars Andersson

   Norrhassel, Attmar (Y)         
     Född   CAL 1663      346 Per Grelsson

   Skedvik, Attmar (Y)           
     Död             1833 Jöns Olofsson
     Född   1683        108 Sigrid Mårtensdotter
     Född   1689        338 Brita Eriksdotter
     Född   1681        510 Olof Eriksson
     Död    1694       1011 Olof Jönsson
     Död    1698       1012 Brita Eriksdotter
     Död    1730        343 Erik Olofsson
     Född   1700        506 Samuel Eriksson Sjödin
     Döpt   10 Mar 1717    507 Kerstin Olofsdotter
     Död    2 Jan 1721    508 Erik Jönsson
     Död    30 Aug 1728    1009 Mårten Olofsson
     Död    12 Jun 1729    1010 Karin Olofsdotter
     Död    17 Mar 1744    345 Kerstin Olofsdotter
     Född    1 Dec 1746    505 Anna Samuelsdotter
     Döpt    7 Dec 1746    505 Anna Samuelsdotter
     Död    6 Jan 1755    509 Brita Olofsdotter
     Död    30 Sep 1759    511 Anna Olofsdotter
     Död    22 Feb 1771    506 Samuel Eriksson Sjödin
     Född   CAL 1644     1009 Mårten Olofsson
     Född   MAR 1717      507 Kerstin Olofsdotter
     Död    5 May 1765     510 Olof Eriksson

   Specksta, Attmar (Y)          
     Född            1055 Lisbeta Larsdotter
     Född            1918 Lars Olofsson
     Född            1919 Olof Eriksson
     Död             1919 Olof Eriksson
     Död             1920 Erik Olofsson
     Död    1707       1917 Helena Abrahamsdotter
     Död    1707       1918 Lars Olofsson

   Sörböle, Attmar (Y)           
     Död    3 Dec 1820    1025 Katarina Persdotter

   Sörfors bruk, Attmar (Y)        
     Död    13 Jan 1793    1030 Margareta Philipsdotter

   Västerböle, Attmar (Y)         
     Född             325 Nils Henriksson
     Död             325 Nils Henriksson
     Död             326 Märit NN
     Född             327 Henrik Pålsson
     Död             327 Henrik Pålsson
     Född             328 Pål Persson
     Död             328 Pål Persson
     Död             329 Per Eriksson
     Född   1691        315 Karin Nilsdotter
     Född   1662        320 Nils Henriksson
     Född   1667        324 Karin Henriksdotter
     Död    1720        321 Märta Larsdotter
     Död    1 Jan 1698    323 Karin NN
     Död    5 Apr 1706    322 Henrik Nilsson
     Död    3 Jun 1725    320 Nils Henriksson
     Född   CAL 1636      322 Henrik Nilsson

   Östansjö, Attmar (Y)          
     Född   CAL 1631      348 Hans Olofsson
     Död    23 Oct 1711    348 Hans Olofsson
     Död    20 Jul 1728    349 Ingeborg Andersdotter
     Född   CAL 1669      347 Karin Hansdotter


Mail