Orter med händelsenoteringar           

     Händelse   Datum    Nummer  Namn     

   Bjuråker (X)              
     Begravd  3 Dec 1749     5 Olof Olofsson Gerdberg
     Begravd  19 Mar 1758     18 Anna Persdotter
     Död    22 Jun 1772    915 Erik Gerdberg
     Död    24 Jun 1772     12 Margareta Brask
     Begravd  28 Jun 1772     12 Margareta Brask
     Begravd  28 Jun 1772    915 Erik Gerdberg
     Född    6 Apr 1780    215 Brita Hansdotter
     Begravd  24 Jun 1785    916 Anna Greta Lindell
     Född   10 Mar 1789    530 Brita Åkerström
     Döpt   17 Mar 1789    530 Brita Åkerström
     Begravd  4 Jun 1809    536 Olof Åkerström
     Gifta   4 Nov 1810    529 Peter Palm
                   530 Brita Åkerström
     Begravd  3 Sep 1837    537 Anna Greta Gerdberg
     Gifta   1 OCT 1780     536 Olof Åkerström
                   537 Anna Greta Gerdberg

   Gärde, Bjuråker (X)           
     Född    9 Jul 1716    915 Erik Gerdberg
     Döpt   15 Jul 1716    915 Erik Gerdberg
     Född   20 OCT 1756    537 Anna Greta Gerdberg
     Döpt   24 OCT 1756    537 Anna Greta Gerdberg
     Död    16 Jun 1785    916 Anna Greta Lindell
     Död    25 Aug 1837    537 Anna Greta Gerdberg

   Gårdsmyra, Bjuråker (X)         
     Född     Aug 1646    1194 Kerstin Larsdotter

   Kyrkbyn, Bjuråker (X)          
     Död    29 MAY 1809    536 Olof Åkerström

   Norrgimma, Bjuråker (X)         
     Död    16 Mar 1758     18 Anna Persdotter

   Strömbacka bruk, Bjuråker (X)      
     Född   14 Apr 1784    529 Peter Palm
     Döpt   18 Apr 1784    529 Peter Palm
     Död    17 Jul 1811    534 Olof Palm
     Begravd  21 Jul 1811    534 Olof Palm

   Änga, Bjuråker (X)           
     Död    23 Nov 1749     5 Olof Olofsson Gerdberg
     Död    10 Feb 1769     6 Margareta Eriksdotter
     Begravd  19 Feb 1769     6 Margareta Eriksdotter


Mail