Orter med händelsenoteringar

     Händelse   Datum    Nummer  Namn

   Sikeå, Bygdeå (AC)
     Född   1676       1104 Tomas Larsson
     Född   1717       1103 Karin Tomasdotter


Mail