Orter med händelsenoteringar           

     Händelse   Datum    Nummer  Namn     

   Delsbo (X)               
     Född             872 Andreas Matthiae
     Född    6 Aug 1689     12 Margareta Brask
     Döpt   11 Aug 1689     12 Margareta Brask
     Begravd  4 Feb 1748     11 Lars Hansson Lindell
     Gifta   22 MAY 1751    915 Erik Gerdberg
                   916 Anna Greta Lindell
     Begravd  16 Mar 1758    1074 Anna Olofsdotter Lund

   Heden, Delsbo (X)            
     Död    25 Jan 1748     11 Lars Hansson Lindell
     Död    4 Mar 1758    1074 Anna Olofsdotter Lund

   Sjömyra, Delsbo (X)           
     Född            1622 Erik Jonsson
     Född            1624 Jon Olofsson Delin
     Död    1685       1624 Jon Olofsson Delin
     Död    1687       1625 Margareta Persdotter

   Strandäng, Delsbo (X)          
     Död             1643 Pål Olofsson
     Född   1683        758 Olof Larsson (Strandberg)
     Döpt   28 Dec 1683    758 Olof Larsson (Strandberg)
     Född   ABT 1655     1119 Lars Matsson Strandberg
     Född   ABT 1605     1642 Mats Pålsson

   Tomta, Delsbo (X)            
     Född    7 Feb 1722    916 Anna Greta Lindell


Mail