Orter med händelsenoteringar           

     Händelse   Datum    Nummer  Namn     

   Björkmora, Forsa (X)          
     Död    29 MAY 1773     50 Brita Larsdotter
     Död    3 Jun 1778     46 Maria Andersdotter
     Död    13 OCT 1795     45 Jonas Örn
     Född   7 OCT 1770     41 Jan Modig
     Döpt   7 OCT 1770     41 Jan Modig

   Bäck, Forsa (X)             
     Död    20 Jun 1760     48 Margareta Olofsdotter

   Forsa (X)                
     Begravd           1382 Olof Gregersson
     Gifta   6 Jan 1716    696 Lars Jonsson
                   697 Anna Caspersdotter
     Gifta   24 Nov 1717     49 Anders Jonsson Dahlbom
                    50 Brita Larsdotter
     Född    6 Aug 1732     46 Maria Andersdotter
     Döpt    6 Aug 1732     46 Maria Andersdotter
     Gifta   16 Mar 1755     45 Jonas Örn
                    46 Maria Andersdotter
     Begravd  24 Jun 1760     48 Margareta Olofsdotter
     Begravd  2 Jun 1773     50 Brita Larsdotter
     Begravd  8 Jun 1778     46 Maria Andersdotter
     Begravd  25 OCT 1795     45 Jonas Örn
     Död    1 OCT 1742     47 Anders Philipsson Sten

   Mikje, Forsa (X)            
     Född   17 Aug 1718     45 Jonas Örn
     Döpt   24 Aug 1718     45 Jonas Örn

   Sunnanbäck, Forsa (X)          
     Född   29 Sep 1689     50 Brita Larsdotter


Mail