Orter med händelsenoteringar           

     Händelse   Datum    Nummer  Namn     

   Byn, Gnarp (X)             
     Född            1549 Ingrid Hansdotter
     Död             1569 Marit Ingebrektsdotter
     Född   1660       1599 Per Tolsson
     Född   ABT 1650     1191 Lars Andersson
     Född   ABT 1641     1266 Jon Olofsson
     Död    22 May 1694    1568 Anders Andersson
     Död    30 Aug 1723    1580 Anders Svensson
     Död    22 Dec 1728    1581 Brita Abrahamsdotter
     Död    4 Jul 1781    996 Margareta Johansdotter
     Född   ABT 1616     1568 Anders Andersson
     Född   ABT 1677     1224 Margareta Andersdotter

   Böle, Gnarp (X)             
     Född   ABT 1634     1595 Margareta Andersdotter

   Dyrån, Gnarp (X)            
     Född   18 Jul 1703    1456 Daniel Hansson (Åberg)
     Döpt   26 Jul 1703    1456 Daniel Hansson (Åberg)
     Död    7 Nov 1706    1485 Hans Danielsson
     Död    9 Nov 1726    1535 Gölug Persdotter
     Död    12 Apr 1763    1486 Anna Göransdotter

   Frästa, Gnarp (X)            
     Född   ABT 1643     1538 Johan Jonsson

   Gingsta, Gnarp (X)           
     Död    1718       1191 Lars Andersson
     Född   25 Jan 1650    1533 Brita Jonsdotter E. Olofsdotter
     Född   24 Dec 1681    518 Anders Larsson
     Döpt   26 Dec 1681    518 Anders Larsson
     Född    5 Apr 1686    1265 Margareta Jonsdotter
     Döpt    7 Apr 1686    1265 Margareta Jonsdotter
     Död    7 Feb 1699    1266 Jon Olofsson
     Död    7 Dec 1719    1192 Brita Eriksdotter
     Död    16 Apr 1725    1267 Kerstin Jonsdotter
     Begravd  25 Apr 1725    1267 Kerstin Jonsdotter
     Född   ABT 1643     1246 Anna Mickelsdotter
     Född   ABT 1644     1267 Kerstin Jonsdotter

   Gnarp (X)                
     Gifta   1747        270 Jon Jonsson
                   271 Ingrid Nilsdotter
     Gifta   25 Nov 1688    1193 Per Abrahamsson
                   1194 Karin Eriksdotter
     Begravd  21 May 1693    1598 Johan Johansson
     Begravd  28 May 1694    1568 Anders Andersson
     Begravd  17 Jun 1694    1604 Brita NN
     Begravd  7 Nov 1697    1534 Daniel Persson
     Begravd  2 Jan 1698    1227 Kerstin Clemetsdotter
     Begravd  19 Feb 1699    1266 Jon Olofsson
     Begravd  26 Feb 1699    1584 Abraham Larsson
     Gifta   26 Nov 1699    999 Per Andersson
                   1000 Ingrid Johansdotter
     Begravd  22 Sep 1701    1515 Erik Nilsson
     Gifta   2 Nov 1702    1485 Hans Danielsson
                   1486 Anna Göransdotter
     Begravd  15 Nov 1703    1516 Brita Persdotter
     Begravd  11 Sep 1704    1246 Anna Mickelsdotter
     Begravd  18 Nov 1706    1485 Hans Danielsson
     Begravd  30 Nov 1706    1532 Erik Andersson
     Begravd  2 Dec 1706    1595 Margareta Andersdotter
     Gifta   8 Nov 1708    1223 Johan Johansson
                   1224 Margareta Andersdotter
     Begravd  28 Dec 1711    1223 Johan Johansson
     Begravd  13 Jan 1712    1248 Justina Jakobsdotter
     Gifta   9 Jan 1715    1232 Nils Larsson
                   1233 Ingrid Andersdotter
     Gifta   20 Nov 1715    1264 Lars Persson
                   1265 Margareta Jonsdotter
     Begravd  27 Apr 1718    1191 Lars Andersson
     Gifta   3 Dec 1721    518 Anders Larsson
                   519 Brita Persdotter
     Begravd  11 Nov 1722    1538 Johan Jonsson
     Begravd  8 Sep 1723    1580 Anders Svensson
     Begravd  12 Jul 1724    524 Abraham Eriksson
     Begravd  29 Nov 1724    1225 Jon Svensson
     Begravd  11 Jul 1725    1600 Brita Andersdotter
     Begravd  20 Nov 1726    1535 Gölug Persdotter
     Begravd  2 Feb 1727    1599 Per Tolsson
     Född   28 Mar 1727    996 Margareta Johansdotter
     Döpt   30 Mar 1727    996 Margareta Johansdotter
     Begravd  26 May 1728    1193 Per Abrahamsson
     Begravd  24 Nov 1728    1194 Karin Eriksdotter
     Begravd  29 Dec 1728    1581 Brita Abrahamsdotter
     Död    2 Jul 1729    1017 Jakob Nilsson Björkman
     Begravd  6 Jul 1729    1017 Jakob Nilsson Björkman
     Begravd  12 Jul 1730    1539 Margareta Eriksdotter
     Begravd  20 Dec 1730    1533 Brita Jonsdotter E. Olofsdotter
     Begravd  26 May 1734    1224 Margareta Andersdotter
     Död    12 Feb 1737    1018 Margareta Persdotter
     Begravd  20 Feb 1737    1018 Margareta Persdotter
     Begravd  24 Apr 1737    1232 Nils Larsson
     Begravd  19 Apr 1741    522 Sven Jonsson
     Begravd  19 Apr 1741    523 Kerstin Abrahamsdotter
     Begravd  11 Jul 1742    1235 Margareta Eriksdotter
     Begravd  6 Nov 1748    1264 Lars Persson
     Gifta   6 Jan 1753    995 Petter (Per) Lenberg (Bröms)
                   996 Margareta Johansdotter
     Gifta   28 Oct 1764    516 Per Andersson
                   517 Margareta Jonsdotter
     Gifta   29 May 1785    267 Nils Jonsson
                   268 Margareta Eriksdotter
     Begravd  2 Dec 1787    520 Jon Svensson
     Begravd  7 Jun 1795    521 Ingrid Johansdotter
     Begravd  31 May 1801    517 Margareta Jonsdotter
     Begravd  14 Oct 1804    271 Ingrid Nilsdotter
     Begravd  23 Dec 1804    795 Karin Hansdotter
     Begravd  3 Dec 1809    516 Per Andersson
     Begravd  1 Apr 1810    794 Erik Svensson
     Gifta   15 Sep 1822    210 Peter Bergman
                   211 Ingrid Nilsdotter
     Begravd  23 Mar 1823    268 Margareta Eriksdotter
     Begravd  20 Apr 1823    267 Nils Jonsson
     Begravd  8 Dec 1844    514 Anna Nilsdotter Harlén
     Begravd  14 Oct 1855    213 Greta Jonsdotter Skoglund
     Begravd  2 Sep 1855    513 Jonas Persson Skoglund
     Begravd  9 Jan 1870    212 Mathias Lägdin
     Född   18 May 1889    194 Elin* Eugenia Bergman
     Begravd  4 May 1702    1245 Anders Jonsson

   Gnarps masugn, Gnarp (X)        
     Död    1694       1604 Brita NN
     Död    1725       1600 Brita Andersdotter
     Född   21 Jun 1678    1485 Hans Danielsson
     Döpt   24 Jun 1678    1485 Hans Danielsson
     Född   10 Aug 1693    1264 Lars Persson
     Döpt   13 Aug 1693    1264 Lars Persson
     Död    26 Oct 1697    1534 Daniel Persson
     Född   16 Jul 1724    948 Brita Larsdotter
     Döpt   19 Jul 1724    948 Brita Larsdotter
     Född   24 Apr 1725    271 Ingrid Nilsdotter
     Död    27 Jan 1727    1599 Per Tolsson
     Död    19 Apr 1737    1232 Nils Larsson
     Död    30 Oct 1748    1264 Lars Persson
     Född   19 Mar 1754    267 Nils Jonsson
     Döpt   24 Mar 1754    267 Nils Jonsson
     Född   30 Dec 1760    268 Margareta Eriksdotter
     Döpt   31 Dec 1760    268 Margareta Eriksdotter
     Död    21 Jul 1764    1230 Hans Jonsson
     Död    8 Dec 1770    1231 Karin Andersdotter
     Död    29 May 1781    270 Jon Jonsson
     Född    3 Jan 1786    211 Ingrid Nilsdotter
     Döpt    6 Jan 1786    211 Ingrid Nilsdotter
     Död    15 Dec 1804    795 Karin Hansdotter
     Död    24 Mar 1810    794 Erik Svensson
     Död    19 Mar 1823    268 Margareta Eriksdotter
     Död    11 Apr 1823    267 Nils Jonsson
     Döpt   2 May 1725     271 Ingrid Nilsdotter
     Död    4 May 1752    1233 Ingrid Andersdotter
     Död    6 Oct 1804     271 Ingrid Nilsdotter

   Gryttje, Gnarp (X)           
     Född            1585 Brita Larsdotter Eriksdotter
     Död    1693       1598 Johan Johansson
     Född   30 Mar 1678    1000 Ingrid Johansdotter
     Döpt    1 Apr 1678    1000 Ingrid Johansdotter
     Död    19 Dec 1711    1223 Johan Johansson
     Född   13 Feb 1712    521 Ingrid Johansdotter
     Döpt   18 Feb 1712    521 Ingrid Johansdotter
     Död    12 May 1734    1224 Margareta Andersdotter
     Död    30 May 1833    210 Peter Bergman
     Död    1 Dec 1844    514 Anna Nilsdotter Harlén
     Född   30 Mar 1850    119 Ingrid* Greta Bergman
     Döpt    1 Apr 1850    119 Ingrid* Greta Bergman
     Född   ABT 1658     1223 Johan Johansson
     Född   2 Oct 1824     208 Fredrik Bergman
     Döpt   3 Oct 1824     208 Fredrik Bergman

   Grängsjö, Gnarp (X)           
     Född   ABT 1650     1225 Jon Svensson
     Född   23 Nov 1677    522 Sven Jonsson
     Döpt   25 Nov 1677    522 Sven Jonsson
     Född   16 Aug 1678    523 Kerstin Abrahamsdotter
     Döpt   18 Aug 1678    523 Kerstin Abrahamsdotter
     Död    22 Dec 1697    1227 Kerstin Clemetsdotter
     Död    11 Feb 1698    1548 Clemet Eriksson
     Gifta   9 Nov 1702    522 Sven Jonsson
                   523 Kerstin Abrahamsdotter
     Född   10 Mar 1709    520 Jon Svensson
     Döpt   14 Mar 1709    520 Jon Svensson
     Död    18 Jan 1714    1226 Elin Jonsdotter
     Begravd  31 Jan 1714    1226 Elin Jonsdotter
     Död    4 Jul 1724    524 Abraham Eriksson
     Död    13 Nov 1724    1225 Jon Svensson
     Gifta   7 Nov 1736    520 Jon Svensson
                   521 Ingrid Johansdotter
     Född   14 Aug 1737    517 Margareta Jonsdotter
     Död    8 Apr 1741    522 Sven Jonsson
     Död    13 Apr 1741    523 Kerstin Abrahamsdotter
     Död    24 Nov 1787    520 Jon Svensson
     Död    29 May 1795    521 Ingrid Johansdotter
     Född   ABT 1612     1548 Clemet Eriksson
     Död    ABT 1672     1549 Ingrid Hansdotter
     Född   ABT 1643     1227 Kerstin Clemetsdotter

   Gällsta, Gnarp (X)           
     Född   1670       1234 Jon Johansson
     Död    1728       1194 Karin Eriksdotter
     Död    1745       1234 Jon Johansson
     Född   20 Nov 1698    519 Brita Persdotter
     Döpt   27 Nov 1698    519 Brita Persdotter
     Död    15 Sep 1701    1515 Erik Nilsson
     Död    7 Nov 1703    1516 Brita Persdotter
     Gifta   26 Nov 1711    1234 Jon Johansson
                   1235 Margareta Eriksdotter
     Född   11 Nov 1719    270 Jon Jonsson
     Döpt   15 Nov 1719    270 Jon Jonsson
     Död    2 Nov 1722    1538 Johan Jonsson
     Död    16 May 1728    1193 Per Abrahamsson
     Död    4 Jul 1730    1539 Margareta Eriksdotter
     Död    3 Jul 1742    1235 Margareta Eriksdotter
     Född   ABT 1655     1193 Per Abrahamsson
     Född   ABT 1625     1515 Erik Nilsson
     Född   ABT 1658     1194 Karin Eriksdotter

   Husta, Gnarp (X)            
     Född   21 Dec 1651    1532 Erik Andersson
     Född    8 Sep 1687    1235 Margareta Eriksdotter
     Döpt   11 Sep 1687    1235 Margareta Eriksdotter
     Död    18 Nov 1706    1532 Erik Andersson
     Död    18 Dec 1730    1533 Brita Jonsdotter E. Olofsdotter

   Norrfjärden, Gnarp (X)         
     Död    2 Jan 1870    212 Mathias Lägdin
     Död    6 Oct 1855     213 Greta Jonsdotter Skoglund

   Rogsta, Gnarp (X)            
     Född   10 Jul 1736    516 Per Andersson
     Död    25 Mar 1745    518 Anders Larsson
     Död    27 May 1772    519 Brita Persdotter
     Född   29 Jun 1777    513 Jonas Persson Skoglund
     Döpt    6 Jul 1777    513 Jonas Persson Skoglund
     Född   ABT 1637     1192 Brita Eriksdotter

   Skesta, Gnarp (X)            
     Född            1569 Marit Ingebrektsdotter
     Död    25 May 1801    517 Margareta Jonsdotter
     Gifta   15 Nov 1801    513 Jonas Persson Skoglund
                   514 Anna Nilsdotter Harlén
     Född   10 Jan 1803    213 Greta Jonsdotter Skoglund
     Döpt   16 Jan 1803    213 Greta Jonsdotter Skoglund
     Död    24 Nov 1809    516 Per Andersson

   Sörfjärden, Gnarp (X)          
     Död    22 Jul 1872    209 Anna* Greta Matsdotter
     Död    16 Apr 1887    208 Fredrik Bergman

   Vallen, Gnarp (X)            
     Född    6 Feb 1678    999 Per Andersson
     Döpt   10 Feb 1678    999 Per Andersson
     Död    23 Apr 1702    1245 Anders Jonsson
     Född   24 Jan 1704    997 Johan Persson Björk (Bolin)
     Döpt   25 Jan 1704    997 Johan Persson Björk (Bolin)
     Död    1 Sep 1704    1246 Anna Mickelsdotter
     Död    27 Nov 1706    1595 Margareta Andersdotter
     Död    5 Jan 1712    1248 Justina Jakobsdotter
     Död    1 Mar 1720    999 Per Andersson
     Begravd  13 Mar 1720    999 Per Andersson
     Död    17 Mar 1750    1000 Ingrid Johansdotter
     Död    5 Nov 1750    997 Johan Persson Björk (Bolin)
     Född   12 Jun 1753    504 Jonas Lenberg
     Döpt   15 Jun 1753    504 Jonas Lenberg

   Vattingen, Gnarp (X)          
     Död    23 Aug 1851    211 Ingrid Nilsdotter
     Död    28 Aug 1855    513 Jonas Persson Skoglund

   Ängeby, Gnarp (X)            
     Född   14 Jun 1694    998 Justina Jakobsdotter
     Döpt   17 Jun 1694    998 Justina Jakobsdotter

   Ås, Gnarp (X)              
     Född   ABT 1640     1245 Anders Jonsson
     Död    12 Feb 1699    1584 Abraham Larsson
     Död    ABT 1682     1585 Brita Larsdotter Eriksdotter
     Född   ABT 1654     1581 Brita Abrahamsdotter
     Död    ABT 1624     1587 Marit NN
     Född   CAL 7 JAN 1620  1584 Abraham Larsson


Mail