Orter med händelsenoteringar

     Händelse   Datum    Nummer  Namn

   Grundsunda (Y)
     Född   17 Sep 1639    552 Johannes Erici Wattrangius


Mail