Orter med händelsenoteringar           

     Händelse   Datum    Nummer  Namn     

   Berge, Hassela (X)           
     Född   1624       1214 Gölin Hansdotter
     Född   ABT 1595     1219 Hans Stensson
     Född   ABT 1565     1220 Sten Jonsson
     Född   ABT 1535     1221 Jonas Stensson

   Fagernäs, Hassela (X)          
     Född    1 Jul 1655    1460 Önne Eriksson

   Flärkudden, Hassela (X)         
     Död    14 May 1801    1176 Per Persson
     Död    23 Jul 1812    1177 Margareta Johansdotter
     Begravd  24 Jul 1812    1177 Margareta Johansdotter
     Död    14 Mar 1814    1178 Per Persson
     Begravd  25 Mar 1814    1178 Per Persson

   Franshammars bruk, Hassela (X)     
     Född   19 Sep 1805    447 Margareta Berg
     Döpt   23 Sep 1805    447 Margareta Berg

   Hassela (X)               
     Född             477 Malin Persdotter
     Gifta   1717       1182 Per Andersson
                   1183 Karin Larsdotter
     Begravd  17 Nov 1707    1210 Elisabet Pålsdotter
     Begravd  15 Dec 1707    1213 Hans Andersson
     Begravd  15 Dec 1707    1214 Gölin Hansdotter
     Begravd  15 Apr 1716    1208 Lars Pålsson
     Begravd  15 Apr 1723    1198 Anders Jonsson
     Begravd  8 Nov 1724    1209 Elisabet Larsdotter
     Begravd  10 Feb 1734    1186 Anders Hansson
     Begravd  16 Nov 1735    1187 Anna Hansdotter
     Begravd  21 Mar 1736    1199 Kerstin Larsdotter
     Gifta   10 Feb 1743    1180 Johan Andersson Hasselqvist
                   1181 Maria Johansdotter
     Begravd  24 Jun 1747    1182 Per Andersson
     Gifta   13 Jun 1753    1178 Per Persson
                   1179 Karin Persdotter
     Begravd  16 Dec 1764    1183 Karin Larsdotter
     Gifta   29 Nov 1772    1176 Per Persson
                   1177 Margareta Johansdotter
     Död    24 Jan 1787    1181 Maria Johansdotter
     Begravd  4 Feb 1787    1181 Maria Johansdotter
     Död    16 Jul 1787    1179 Karin Persdotter
     Begravd  22 Jul 1787    1179 Karin Persdotter
     Död    6 Aug 1787    1180 Johan Andersson Hasselqvist
     Begravd  12 Aug 1787    1180 Johan Andersson Hasselqvist
     Gifta   29 Dec 1799    1172 Erik Berg
                   1173 Karin Persdotter
     Begravd  25 May 1801    1176 Per Persson
     Född   ABT 1663     1018 Margareta Persdotter

   Kyrkbyn, Hassela (X)          
     Född   1622       1213 Hans Andersson
     Död    1707       1213 Hans Andersson
     Död    1707       1214 Gölin Hansdotter
     Död    ABT 1650     1215 Anders Eriksson
     Född     Mar 1661    1186 Anders Hansson
     Född    4 Nov 1714    1180 Johan Andersson Hasselqvist
     Döpt    7 Nov 1714    1180 Johan Andersson Hasselqvist
     Död    27 Jan 1734    1186 Anders Hansson
     Död    31 Oct 1735    1187 Anna Hansdotter
     Född   15 Jan 1751    1177 Margareta Johansdotter
     Döpt   20 Jan 1751    1177 Margareta Johansdotter
     Född   ABT 1595     1215 Anders Eriksson
     Född   ABT 1565     1217 Erik Persson

   Kölsjön, Hassela (X)          
     Död             1406 Malin Larsdotter
     Född   1687       1183 Karin Larsdotter
     Född   1643       1208 Lars Pålsson
     Död    1716       1208 Lars Pålsson
     Död    1724       1209 Elisabet Larsdotter
     Död    1707       1210 Elisabet Pålsdotter
     Död    ABT 1630     1153 Peder Andersson
     Död    ABT 1650     1154 Pål Persson
     Död    ABT 1618     1155 Anders Pedersson

   Nordanbro, Hassela (X)         
     Död             1203 Sigrid NN
     Född   1644       1198 Anders Jonsson
     Född   1620       1471 Margareta Önnesdotter
     Född   1600       1473 Önne Pedersson
     Död    1723       1198 Anders Jonsson
     Född   ABT 1600     1202 Jonas Andersson
     Död    ABT 1660     1202 Jonas Andersson
     Född   ABT 1570     1204 Anders Olofsson
     Född   ABT 1530     1206 Olof Joensson
     Född     Aug 1684    1182 Per Andersson
     Född   11 Nov 1691    697 Anna Caspersdotter
     Född   16 Jul 1732    1178 Per Persson
     Döpt   18 Jul 1732    1178 Per Persson
     Död    5 Mar 1736    1199 Kerstin Larsdotter
     Död    20 Jun 1747    1182 Per Andersson
     Född   22 Jul 1750    1176 Per Persson
     Döpt   25 Jul 1750    1176 Per Persson
     Död    6 Dec 1764    1183 Karin Larsdotter
     Död    ABT 1615     1204 Anders Olofsson
     Född   ABT 1575     1475 Peder Andersson

   Sågverket, Hassela (X)         
     Född   13 May 1781    1173 Karin Persdotter
     Döpt   13 May 1781    1173 Karin PersdotterMail