Orter med händelsenoteringar           

     Händelse   Datum    Nummer  Namn     

   Hässjö (Y)               
     Begravd  3 Mar 1745    231 Erik Kristiansson
     Gifta   22 Sep 1745    225 Olof Larsson
                   226 Karin Kristiansdotter
     Begravd  4 Aug 1754    228 Sigrid Simonsdotter
     Gifta   29 Jan 1769    218 Erik Eriksson Byström
                   219 Karin Olofsdotter
     Begravd  25 Feb 1770    230 Karin Ingemarsdotter
     Begravd  30 OCT 1774    229 Kristian Eriksson

   Rolandsbacke, Hässjö (Y)        
     Född   1719        225 Olof Larsson
     Född    4 Mar 1748    219 Karin Olofsdotter
     Död    22 Jul 1754    228 Sigrid Simonsdotter
     Död    12 Apr 1764    227 Lars Olofsson
     Död    2? Aug 1781    226 Karin Kristiansdotter
     Död    27 Jan 1784    225 Olof Larsson

   Strand, Hässjö (Y)           
     Född   1696        229 Kristian Eriksson
     Född   1721        226 Karin Kristiansdotter
     Död    22 Feb 1745    231 Erik Kristiansson
     Död    11 Feb 1770    230 Karin Ingemarsdotter
     Död    20 OCT 1774    229 Kristian Eriksson


Mail