Orter med händelsenoteringar

     Händelse   Datum    Nummer  Namn

   Björksjön, Hjulsjö (T)
     Född   20 Apr 1792    198 Nils Lindqvist
     Döpt   22 Apr 1792    198 Nils Lindqvist

   Hjulsjö (T)
     Född   20 Sep 1736    715 Nils Hansson


Mail