Orter med händelsenoteringar           

     Händelse   Datum    Nummer  Namn     

   Baldra, Hög (X)             
     Född   23 Jun 1728     84 Jonas Persson
     Död    21 May 1739     86 Per Lindström
     Född   22 Nov 1760    901 Per Jonsson
     Död    18 Jul 1802     84 Jonas Persson
     Död    25 Sep 1803     85 Brita Olofsdotter

   Edsta, Hög (X)             
     Född   1691        92 Olof Jonsson
     Född   24 Mar 1722     85 Brita Olofsdotter
     Död    8 Apr 1762     92 Olof Jonsson

   Hög (X)                 
     Född   1650        94 Jonas Zachrisson
     Född   1726        687 Jonas Larsson

   Tåsta, Hög (X)             
     Född   1681        701 Margareta Olofsdotter
     Död    29 Nov 1736    1483 Elisabet Persdotter


Mail