Orter med händelsenoteringar           

     Händelse   Datum    Nummer  Namn     

   Berge, Ilsbo (X)            
     Född   1700        862 Olof Hansson
     Född   30 Jul 1732    282 Kerstin Olofsdotter
     Död    15 Jan 1743    864 Hans Olofsson
     Död    2 Sep 1757    862 Olof Hansson
     Född   14 Jul 1759    276 Kerstin Eriksdotter
     Döpt   15 Jul 1759    276 Kerstin Eriksdotter
     Död    27 May 1801    281 Erik Jonsson
     Död    8 Jan 1812    282 Kerstin Olofsdotter
     Död    1 Oct 1775     863 Kerstin Jonsdotter

   Ilsbo (X)                
     Född   1722        62 Brita Hansdotter
     Född   JUL 1720      859 Per Hansson
     Begravd  30 Jan 1743    864 Hans Olofsson
     Gifta   23 Nov 1755    281 Erik Jonsson
                   282 Kerstin Olofsdotter
     Gifta   22 Oct 1786    275 Lars Larsson
                   276 Kerstin Eriksdotter
     Begravd  7 Jun 1801    281 Erik Jonsson
     Begravd  19 Jan 1812    282 Kerstin Olofsdotter
     Begravd  8 Oct 1775     863 Kerstin Jonsdotter
     Född   CAL 29 FEB 1672  864 Hans Olofsson


Mail