Orter med händelsenoteringar           

     Händelse   Datum    Nummer  Namn     

   Arklo, Indal (Y)            
     Född   1690       1161 Olof Danielsson
     Född   1697       1743 Ingeborg Larsdotter
     Född   1671       1744 Lars Nilsson
     Död    1710       1746 Nils Nilsson
     Död    1702       1747 Kristin Olofsdotter

   Backen, Indal (Y)            
     Död    24 OCT 1890    447 Margareta Berg

   Bäck, Indal (Y)             
     Född   1699        742 Jon Persson
     Född   1666        803 Per Ivarsson
     Född   1631        805 Ivar Persson
     Död    1680        806 Brita Nilsdotter
     Död    1645        807 Per Persson
     Död    1684        808 Kristin Jonsdotter
     Född   1741        740 Jon Jonsson
     Död    1795        740 Jon Jonsson
     Död    1781        742 Jon Persson
     Död    1778        802 Margareta Nilsdotter
     Död    1743        803 Per Ivarsson
     Död    1728        804 Märta Jonsdotter
     Död    1715        805 Ivar Persson
     Död    1745       1776 Jakob Jakobsson
     Död    1784       1777 Anna Johansdotter
     Död    1720       1778 Jakob Olofsson
     Död    1738       1779 Margareta Jonsdotter
     Född   11 Apr 1733    1158 Märta Jakobsdotter
     Född   20 Mar 1770    728 Jon Jonsson
     Döpt   22 Mar 1770    728 Jon Jonsson
     Död    21 Feb 1829    741 Ingeborg Eriksdotter

   Hallsta, Indal (Y)           
     Född   1596        820 Lars Eriksson
     Född   1635        828 Margareta Larsdotter
     Död    1669        829 Lars Eriksson
     Född   1638        831 Sara Larsdotter
     Född   1654       1758 Daniel Persson
     Död    1677       1760 Per Olofsson
     Född   1652       1761 Karin Persdotter
     Född   1685       1779 Margareta Jonsdotter
     Död    1715        831 Sara Larsdotter
     Död    1736       1761 Karin Persdotter
     Död    1740       1782 Jon Jonsson Kuse

   Harvom, Indal (Y)            
     Född   1698        802 Margareta Nilsdotter
     Född   1671        823 Nils Persson
     Död    1685        825 Per Henriksson
     Död    1743        823 Nils Persson
     Död    1745        824 Kristin Jonsdotter
     Död    1708        826 Margareta Stephansdotter

   Höge, Indal (Y)             
     Född   1672        824 Kristin Jonsdotter
     Död    1682        828 Margareta Larsdotter
     Död    1724        827 Jon Persson

   Indal (Y)                
     Begravd  21 Jun 1752    1161 Olof Danielsson
     Gifta   24 Jun 1755    1162 Daniel Olofsson
                   1163 Anna Olofsdotter
     Gifta   13 OCT 1765    740 Jon Jonsson
                   741 Ingeborg Eriksdotter
     Gifta   26 OCT 1783    1152 Jon Samuelsson
                   1153 Märta Danielsdotter
     Begravd  17 Mar 1799    1163 Anna Olofsdotter
     Begravd  4 Aug 1806    1162 Daniel Olofsson
     Gifta   25 Jun 1826    446 Samuel Lindgren
                   447 Margareta Berg
     Begravd  24 Feb 1833    1153 Märta Danielsdotter
     Begravd  3 Apr 1842    587 Anders Nilsson
     Begravd  14 Jan 1844    446 Samuel Lindgren
     Begravd  14 Dec 1845    1152 Jon Samuelsson
     Begravd  1 Nov 1890    447 Margareta Berg
     Begravd  4 MAY 1831    1168 Karin Persdotter

   Krånge, Indal (Y)            
     Född   1705       1776 Jakob Jakobsson

   Kävsta, Indal (Y)            
     Död    1760       1742 Olof Persson
     Död    1760       1743 Ingeborg Larsdotter
     Död    1733       1744 Lars Nilsson
     Död    1750       1745 Barbro Nilsdotter
     Född    7 Mar 1730    1163 Anna Olofsdotter
     Döpt    8 Mar 1730    1163 Anna Olofsdotter

   Kårsta, Indal (Y)            
     Död    27 Mar 1842    587 Anders Nilsson

   Loning, Indal (Y)            
     Född   1620       1277 Dordi Jonsdotter
     Född   1703       1777 Anna Johansdotter
     Död    1742       1783 Johan Matsson
     Död    1715       1784 Anna Jonsdotter

   Mosjöholm, Indal (Y)          
     Död    5 Dec 1845    1152 Jon Samuelsson

   Nyland, Indal (Y)            
     Född   13 Dec 1828    265 Per Gustaf Lindgren
     Döpt   14 Dec 1828    265 Per Gustaf Lindgren
     Död    9 Jan 1844    446 Samuel Lindgren

   Skällsta, Indal (Y)           
     Född   1637        815 Henrik Larsson
     Född   1640        816 Karin Jonsdotter
     Död    1642        820 Lars Eriksson
     Död    1692        821 Märta Henriksdotter
     Död    1676        822 Jon Eriksson

   Sodalen, Indal (Y)           
     Född   1675       1783 Johan Matsson
     Död    1688       1786 Anna Johansdotter
     Död    1715       1785 Mats Matsson

   Sulå bruk, Indal (Y)          
     Död    1834       1167 Erik Berg
     Död    30 Mar 1831    1168 Karin Persdotter

   Sunnås, Indal (Y)            
     Född   22 Feb 1832    266 Märta Kajsa Björkqvist
     Döpt   24 Feb 1832    266 Märta Kajsa Björkqvist

   Säter, Indal (Y)            
     Född   1614        825 Per Henriksson
     Död    1629        832 Henrik Eriksson

   Tomming, Indal (Y)           
     Född   1666        804 Märta Jonsdotter
     Död    1715        834 Jon Nilsson
     Död    1721        835 Brita Jonsdotter

   Västloning, Indal (Y)          
     Född            1766 Olof Eriksson
     Född            1769 Erik Olofsson
     Död    173        1787 Märta Persdotter
     Född   1657       1759 Gunborg Olofsdotter
     Död    1680       1766 Olof Eriksson
     Död    1695       1767 Ingrid Andersdotter
     Född   1645       1768 Jon Olofsson
     Död    1627       1769 Erik Olofsson
     Död    1604       1771 Olof Olofsson
     Född   1680       1784 Anna Jonsdotter
     Död    1700       1768 Jon Olofsson

   Åse, Indal (Y)             
     Död    11 Apr 1817    1158 Märta Jakobsdotter

   Östanskär, Indal (Y)          
     Född   1697        809 Erik Jonsson
     Född   1672        812 Jon Henriksson
     Född   1669        817 Anders Henriksson
     Född   1626        826 Margareta Stephansdotter
     Född   1696       1160 Märta Andersdotter
     Född   1680       1778 Jakob Olofsson
     Död    1698       1780 Olof Jonsson
     Död    1766        809 Erik Jonsson
     Död    1743        810 Sara Isaksdotter
     Död    1749        812 Jon Henriksson
     Död    1747        813 Margareta Eriksdotter
     Död    1708        815 Henrik Larsson
     Död    1715        816 Karin Jonsdotter
     Död    1741        817 Anders Henriksson
     Död    1743       1159 Lisbeta Mikaelsdotter
     Död    1736       1160 Märta Andersdotter
     Född   1701       1742 Olof Persson
     Död    1714       1752 Per Pålsson
     Död    1749       1753 Anna Olofsdotter
     Död    1715       1781 Brita Sigfridsdotter
     Döpt   25 Feb 1696    1160 Märta Andersdotter
     Född    6 Nov 1728    1162 Daniel Olofsson
     Döpt   10 Nov 1728    1162 Daniel Olofsson
     Född   17 MAY 1738    741 Ingeborg Eriksdotter
     Död    13 Jun 1752    1161 Olof Danielsson
     Född   13 Apr 1760    1153 Märta Danielsdotter
     Döpt   18 Apr 1760    1153 Märta Danielsdotter
     Född   15 MAY 1784    446 Samuel Lindgren
     Döpt   15 MAY 1784    446 Samuel Lindgren
     Död    5 Mar 1799    1163 Anna Olofsdotter
     Död    1 Aug 1806    1162 Daniel Olofsson
     Död    15 Feb 1833    1153 Märta Danielsdotter

   Östloning, Indal (Y)          
     Död    1675       1276 Jon Olofsson Kuse
     Död    1673       1277 Dordi Jonsdotter
     Född   1654       1782 Jon Jonsson KuseMail