Orter med händelsenoteringar           

     Händelse   Datum    Nummer  Namn     

   Emmetorp, Lännäs (T)          
     Död    1722       1606 Nils Botvidsson
     Död    1702       1607 Karin Isaksdotter

   Hulbelta, Lännäs (T)          
     Död    1757       1605 Malin Jönsdotter

   Ingvallstorp, Lännäs (T)        
     Född   1714        251 Anders Larsson
     Döpt   16 Nov 1714    251 Anders Larsson
     Döpt   13 OCT 1751    253 Anders Andersson
     Född   7 OCT 1751     253 Anders Andersson

   Lännäs (T)               
     Född   1690        249 Lars Nilsson
     Född   1721        252 Brita Botvidsdotter
     Född   1752        254 Maria Persdotter
     Gifta   27 OCT 1701    1604 Botvid Nilsson
                   1605 Malin Jönsdotter
     Begravd  14 Dec 1702    1607 Karin Isaksdotter
     Begravd  22 Apr 1722    1606 Nils Botvidsson
     Gifta   12 OCT 1746    251 Anders Larsson
                   252 Brita Botvidsdotter
     Begravd  15 MAY 1757    1605 Malin Jönsdotter


Mail