Orter med händelsenoteringar           

     Händelse   Datum    Nummer  Namn     

   Sillerbo, Ljusdal (X)          
     Född            1318 Anna Olofsdotter


Mail