Orter med händelsenoteringar

     Händelse   Datum    Nummer  Namn

   Kyrkobyn, Överhogdal (Z)
     Död    5 Sep 1733    1131 Esbjörn Svensson
     Begravd  7 OCT 1733    1131 Esbjörn Svensson

   Överhogdal (Z)
     Gifta   26 Dec 1705    1131 Esbjörn Svensson
                   1132 Margareta Mårtensdotter
     Död    13 Feb 1719    1145 Brita Olofsdotter
     Begravd  1 Mar 1719    1145 Brita Olofsdotter
     Född    1 Jun 1720    759 Kerstin Esbjörnsdotter
     Döpt   12 Jun 1720    759 Kerstin Esbjörnsdotter
     Död    20 Jan 1722    1144 Sven Esbjörnsson
     Begravd  11 Mar 1722    1144 Sven Esbjörnsson
     Död    31 Aug 1726    1132 Margareta Mårtensdotter
     Begravd  4 Sep 1726    1132 Margareta Mårtensdotter


Mail