Orter med händelsenoteringar           

     Händelse   Datum    Nummer  Namn     

   Bogla, Rogberga (F)           
     Död    22 Feb 1716    1823 Anders Jonsson

   Ingaryd, Rogberga (F)          
     Död    17 Dec 1762    1824 Ingeborg Andersdotter

   Mjälaryd, Rogberga (F)         
     Född   1683       1825 Håkan Ingemarsson
     Döpt    2 Dec 1683    1825 Håkan Ingemarsson

   Rogberga (F)              
     Gifta   29 Oct 1682    1929 Ingemar Persson
                   1930 Karin Hansdotter
     Begravd  26 Feb 1716    1823 Anders Jonsson
     Begravd  21 Dec 1735    1929 Ingemar Persson
     Gifta   28 Dec 1741    1320 Zacharias Bolander
                   1321 Catharina Andersdotter (Bergman)
     Begravd  28 Nov 1742    1825 Håkan Ingemarsson
     Begravd  27 Dec 1761    1320 Zacharias Bolander
     Gifta   20 Jun 1762    1322 Sven Trulsson
                   1323 Lisa (Lisken) Håkansdotter
     Begravd  28 Dec 1762    1824 Ingeborg Andersdotter
     Begravd  10 May 1778    1826 Elisabet (Lisken) Danielsdotter
     Begravd  16 Dec 1781    1321 Catharina Andersdotter (Bergman)
     Gifta   19 Jun 1785    375 Lars Zachrisson
                   376 Stina Svensdotter
     Begravd  14 May 1786    1322 Sven Trulsson
     Begravd  5 Jul 1789    1323 Lisa (Lisken) Håkansdotter

   Vissmålen, Rogberga (F)         
     Född   30 Apr 1728    1323 Lisa (Lisken) Håkansdotter
     Död    8 Dec 1735    1929 Ingemar Persson
     Död    20 Nov 1742    1825 Håkan Ingemarsson
     Född   23 Apr 1827    159 Christina Johannesdotter
     Döpt   24 Apr 1827    159 Christina Johannesdotter
     Döpt   5 May 1728    1323 Lisa (Lisken) Håkansdotter
     Död    3 May 1778    1826 Elisabet (Lisken) Danielsdotter

   Åkarp Mellangård, Rogberga (F)     
     Död    30 Apr 1786    1322 Sven Trulsson
     Död    29 Jun 1789    1323 Lisa (Lisken) Håkansdotter

   Åkarp, Rogberga (F)           
     Född   10 Jun 1766    376 Stina Svensdotter
     Döpt   15 Jun 1766    376 Stina Svensdotter
     Död    10 Dec 1781    1321 Catharina Andersdotter (Bergman)

   Öxenhaga, Rogberga (F)         
     Född   10 Dec 1757    375 Lars Zachrisson
     Döpt   11 Dec 1757    375 Lars Zachrisson
     Död    22 Dec 1761    1320 Zacharias Bolander


Mail