Orter med händelsenoteringar           

     Händelse   Datum    Nummer  Namn     

   Hulu, Säby (F)             
     Född    1 Oct 1751    1082 Samuel Månsson
     Döpt    3 Oct 1751    1082 Samuel Månsson

   Långaryd, Säby (F)           
     Född   1658       1498 Jöns Håkansson
     Död    1729       1498 Jöns Håkansson
     Död    1736       1499 Elisabet Hansdotter Bononia
     Döpt   20 Oct 1658    1498 Jöns Håkansson
     Född   11 Jun 1695    1086 Gustav Jönsson
     Döpt   23 Jun 1695    1086 Gustav Jönsson
     Född    2 Jun 1751    373 Christina Gustavsdotter
     Döpt   14 Jul 1751    373 Christina Gustavsdotter
     Död    7 Aug 1759    1086 Gustav Jönsson

   Säby (F)                
     Gifta   27 Jul 1690    1498 Jöns Håkansson
                   1499 Elisabet Hansdotter Bononia
     Begravd  23 Nov 1729    1498 Jöns Håkansson
     Begravd  14 Jun 1736    1499 Elisabet Hansdotter Bononia
     Gifta   30 Sep 1750    1086 Gustav Jönsson
                   1087 Brita Abrahamsdotter (Åkerman)
     Gifta   10 Oct 1817    370 Jonas Samuelsson
                   371 Maja Jonsdotter


Mail