Orter med händelsenoteringar           

     Händelse   Datum    Nummer  Namn     

   Allsta, Tuna (Y)            
     Född             106 Olof Mickelsson
     Född             678 Per Persson
     Född             679 Per Olofsson
     Född            1058 Jon Jönsson
     Död             1058 Jon Jönsson
     Född            1921 Jöns Sjulsson
     Död             1921 Jöns Sjulsson
     Född            1922 Sjul Månsson
     Död             1922 Sjul Månsson
     Född            1923 Måns Sjulsson
     Död             1923 Måns Sjulsson
     Död             1924 Måns NN
     Född   1682        673 Per Persson
     Född   1650        675 Per Persson
     Född   1687        677 Margareta Persdotter
     Död    1669        678 Per Persson
     Född   1666        800 Nils Olofsson
     Född   1636        811 Olof Jonsson
     Död    1692       1001 Karin NN
     Född   1711        671 Per Persson
     Död    1770        671 Per Persson
     Död    1782        672 Ingrid Eriksdotter
     Död    1756        673 Per Persson
     Död    1769        674 Margareta Nilsdotter
     Död    1707        675 Per Persson
     Död    1716        676 Brita Johansdotter
     Född   1725        796 Nils Andersson
     Död    1794        796 Nils Andersson
     Död    1784        798 Anders Olofsson
     Född   1701        799 Brita Nilsdotter
     Död    1774        799 Brita Nilsdotter
     Död    1735        800 Nils Olofsson
     Död    1700        811 Olof Jonsson
     Död    1719        814 Brita Abrahamsdotter
     Född   11 Mar 1743    669 Per Persson
     Född    7 Aug 1751    670 Brita Nilsdotter
     Död    29 Nov 1754    801 Anna Persdotter
     Född   21 Oct 1774    402 Per Persson
     Död    21 Dec 1812    669 Per Persson
     Död    5 Dec 1815    797 Karin Larsdotter
     Född   12 Feb 1827    357 Clara Persdotter
     Döpt   13 Feb 1827    357 Clara Persdotter
     Död    29 Nov 1829    670 Brita Nilsdotter
     Död    24 Jan 1837    402 Per Persson
     Död    29 Aug 1868    404 Catharina Olofsdotter Sjödin

   Berge, Tuna (Y)             
     Född             493 Björn Pålsson
     Död             493 Björn Pålsson
     Född             495 Pål Grelsson
     Död             495 Pål Grelsson
     Född             496 Grels Pålsson
     Död             496 Grels Pålsson
     Född   1658        488 Anna Andersdotter
     Död    1678        491 Anders Nilsson
     Född   1624        492 Sigrid Björnsdotter
     Död    1695        492 Sigrid Björnsdotter
     Född   1687        690 Per Larsson
     Död    1725        487 Lars Persson
     Död    1725        488 Anna Andersdotter
     Död    1764        677 Margareta Persdotter
     Död    1763        690 Per Larsson
     Född   1720        708 Lars Persson

   Bergom, Tuna (Y)            
     Död              34 Per Persson
     Född   1690        674 Margareta Nilsdotter
     Född   1642        713 Nils Persson
     Död    1716        713 Nils Persson
     Död    1732        714 Karin Mikaelsdotter

   Borgen, Tuna (Y)            
     Född             406 Per Olofsson
     Död             406 Per Olofsson
     Född             407 Olof Jonsson
     Död             407 Olof Jonsson
     Född             408 Jon Klemensson
     Död             408 Jon Klemensson
     Född   1692        400 Per Jakobsson
     Född   1621        403 Jakob Persson
     Död    1698        403 Jakob Persson
     Född   1711        116 Karin Persdotter
     Död    1744        400 Per Jakobsson
     Död    1725        405 Karin Larsdotter

   Bällsta, Tuna (Y)            
     Död    21 Mar 1843    114 Lars Larsson
     Död    11 Mar 1847    360 Brita Jonsdotter

   Dälje, Tuna (Y)             
     Född             966 Jöns Persson
     Död             966 Jöns Persson
     Född             967 Per Eriksson
     Död             967 Per Eriksson
     Född             968 Erik Svensson
     Död             968 Erik Svensson
     Född             969 Sven Eriksson
     Död             969 Sven Eriksson
     Död             970 Erik Olofsson
     Född   1664        961 Rakel Persdotter
     Död    1668        964 Per Jönsson
     Död    1711        965 Barbro Jönsdotter
     Född   16 Oct 1702    960 Ingrid Jonsdotter

   Klingsta, Tuna (Y)           
     Född   1686        971 Märta Persdotter
     Död    1699        974 Per Mårtensson
     Född   1724        958 Brita Persdotter
     Död    1742        971 Märta Persdotter
     Död    1774        972 Per Hansson
     Död    1717        973 Karin Abrahamsdotter

   Lilldälje, Tuna (Y)           
     Död    1 Mar 1783    957 Mårten Grelsson
     Död    18 Apr 1783    958 Brita Persdotter
     Död    23 Nov 1907    353 Kristina Blomqvist
     Död    25 Jun 1909    352 Johan Jonsson

   Målsta, Tuna (Y)            
     Född             423 Per Hansson
     Född             427 Hans Persson
     Död             427 Hans Persson
     Född             428 Per Henriksson
     Död             428 Per Henriksson
     Född             429 Henrik Henriksson
     Död             429 Henrik Henriksson
     Född             430 Henrik Olofsson
     Död             430 Henrik Olofsson
     Född   1685        401 Brita Persdotter
     Född   1650        409 Per Johansson
     Död    1688        411 Johan Persson
     Död    1681        423 Per Hansson
     Född   1671        425 Samuel Persson
     Född   1678        426 Elisabet Persdotter
     Född   1657        480 Jonas Eriksson Lund
     Född   1650        714 Karin Mikaelsdotter
     Död    1732        409 Per Johansson
     Död    1738        410 Beata Rolfsdotter
     Död    1769        421 Hans Persson Svanberg
     Död    1779        422 Karin Persdotter
     Död    1716        424 Karin Björnsdotter
     Död    ... 166.      478 Erik Eriksson
     Född   21 Dec 1723    115 Per Hansson
     Född   19 Jun 1753    113 Lars Persson
     Född   29 Apr 1780    114 Lars Larsson
     Döpt   30 Apr 1780    114 Lars Larsson
     Död    6 Jan 1794    116 Karin Persdotter
     Död    19 Dec 1807    115 Per Hansson
     Död    25 Mar 1822    110 Margareta Larsdotter
     Död    19 May 1830    113 Lars Persson
     Född   CAL 1644      450 Ingrid Eriksdotter

   Prästbordet, Tuna (Y)          
     Född   26 Mar 1852    354 Henrik Peter August* Hedin
     Döpt   26 Mar 1852    354 Henrik Peter August* Hedin

   Runsvik, Tuna (Y)            
     Född             478 Erik Eriksson
     Född             481 Erik Eriksson
     Död             481 Erik Eriksson
     Född             482 Erik Sjulsson
     Död             482 Erik Sjulsson
     Död             483 Sjul Eriksson
     Född   1659        28 Nils Jönsson
     Född   1616        452 Kerstin Persdotter
     Född   1616        479 Kerstin Hansdotter
     Född   1689        736 Ingrid Nilsdotter

   Rännö, Tuna (Y)             
     Död             1364 Nils Hansson
     Död             1365 Sigrid Jonsdotter
     Född   1608       1057 Märta Nilsdotter
     Född   1672       1185 Anna Hansdotter
     Född   1634       1362 Hans Nilsson
     Död    1732       1184 Per Henriksson
     Död    1713       1362 Hans Nilsson
     Född   14 Feb 1710    1179 Karin Persdotter
     Döpt   20 Feb 1710    1179 Karin Persdotter

   Sköle, Tuna (Y)             
     Född             962 Henrik Eriksson
     Död             962 Henrik Eriksson
     Död             963 Erik Persson
     Född   (16__)       955 Jon Henriksson
     Född   1689        951 Jon Nilsson
     Född   1653        953 Nils Jonsson
     Död    1678        955 Jon Henriksson
     Död    1749        951 Jon Nilsson
     Död    1754        952 Kerstin Stensdotter
     Död    1721        953 Nils Jonsson
     Död    1750        954 Anna Tomasdotter
     Död    1705        956 Kerstin Persdotter
     Född   18 Jul 1715    949 Mattias Groth
     Döpt   22 Jul 1715    949 Mattias Groth
     Död    22 Feb 1768    950 Ingeborg Månsdotter Lind
     Död    25 Oct 1772    949 Mattias Groth
     Begravd  1 Nov 1772    949 Mattias Groth
     Född   14 Oct 1782    668 Brita Jonsdotter
     Döpt   20 Oct 1782    668 Brita Jonsdotter
     Född   12 Sep 1805    666 Jon Aron Sjögren
     Döpt   15 Sep 1805    666 Jon Aron Sjögren
     Född   30 Sep 1830    584 Brita Kajsa Jonsdotter
     Död    17 Jan 1832    666 Jon Aron Sjögren
     Död    18 Mar 1840    868 Jon Matsson
     Död    17 May 1843    869 Ingrid Mårtensdotter
     Född   26 Mar 1853    355 Kajsa* Cecilia Wikander
     Döpt   28 Mar 1853    355 Kajsa* Cecilia Wikander
     Död    2 Feb 1873    668 Brita Jonsdotter
     Född   15 May 1874    274 Klara* Katarina Hedin
     Döpt   26 May 1874    274 Klara* Katarina Hedin
     Död    4 Aug 1874    261 Henrik Nilsson
     Död    28 Apr 1881    583 Carl Edvard Wikander
     Död    22 Mar 1886    262 Anna Greta Larsdotter
     Död    8 Jun 1888    667 Karin Tunström
     Död    26 Jun 1895    584 Brita Kajsa Jonsdotter
     Död    22 Nov 1905    357 Clara Persdotter
     Död    1 Dec 1908    356 Nils Olof Henriksson Hedin
     Döpt   3 Oct 1830     584 Brita Kajsa Jonsdotter

   Svanäng, Tuna (Y)            
     Född             431 Björn Persson
     Död             431 Björn Persson
     Född             432 Per Olofsson
     Död             432 Per Olofsson
     Född             433 Olof Nilsson
     Död             433 Olof Nilsson
     Död             434 Nils Persson
     Född   ABT 1632      424 Karin Björnsdotter

   Tuna (Y)                
     Född             873 Helena Bröms
     Gifta   1686         3 Sten Eriksson
                    4 Ingrid Sjulsdotter
     Död    1737        480 Jonas Eriksson Lund
     Född   1700        959 Grels Mårtensson
     Död    1743        961 Rakel Persdotter
     Död    1739       1185 Anna Hansdotter
     Gifta   1825        261 Henrik Nilsson
                   262 Anna Greta Larsdotter
     Född   12 Mar 1554    884 Johannes Caroli Bröms
     Död    2 Apr 1600    885 Carolus Henrici Bröms
     Gifta   7 Nov 1628    1056 Abraham Olofsson
                   1057 Märta Nilsdotter
     Gifta   17 Jun 1700    800 Nils Olofsson
                   801 Anna Persdotter
     Döpt   13 Jul 1700    959 Grels Mårtensson
     Gifta   28 Dec 1701    388 Jon Mårtensson
                   389 Brita Mårtensdotter
     Begravd  3 Mar 1716    424 Karin Björnsdotter
     Begravd  17 Dec 1732    1184 Per Henriksson
     Begravd  25 Nov 1739    1185 Anna Hansdotter
     Begravd  7 Jun 1747    836 Mårten Jonsson
     Död    9 Apr 1748    959 Grels Mårtensson
     Begravd  17 Apr 1748    959 Grels Mårtensson
     Gifta   28 ... 1749    957 Mårten Grelsson
                   958 Brita Persdotter
     Begravd  2 Dec 1753    389 Brita Mårtensdotter
     Född    7 Jan 1754    868 Jon Matsson
     Döpt   13 Jan 1754    868 Jon Matsson
     Begravd  17 May 1758    388 Jon Mårtensson
     Gifta   18 Jun 1780    868 Jon Matsson
                   869 Ingrid Mårtensdotter
     Begravd  9 Mar 1783    957 Mårten Grelsson
     Begravd  18 Dec 1785    960 Ingrid Jonsdotter
     Begravd  23 Feb 1823    358 Jon Mårtensson
     Gifta   4 Jun 1826    402 Per Persson
                   404 Catharina Olofsdotter Sjödin
     Gifta   30 Nov 1828    666 Jon Aron Sjögren
                   667 Karin Tunström
     Begravd  22 Jan 1832    666 Jon Aron Sjögren
     Begravd  26 Mar 1843    114 Lars Larsson
     Gifta   27 Oct 1850    356 Nils Olof Henriksson Hedin
                   357 Clara Persdotter
     Gifta   14 Nov 1852    583 Carl Edvard Wikander
                   584 Brita Kajsa Jonsdotter
     Gifta   6 Dec 1873    354 Henrik Peter August* Hedin
                   355 Kajsa* Cecilia Wikander
     Begravd  4 Apr 1886    262 Anna Greta Larsdotter
     Begravd  17 Jun 1888    667 Karin Tunström
     Begravd  3 Dec 1905    357 Clara Persdotter
     Begravd  1 Dec 1907    353 Kristina Blomqvist
     Begravd  13 Dec 1908    356 Nils Olof Henriksson Hedin
     Begravd  4 Jul 1909    352 Johan Jonsson
     Död    9 May 1633     884 Johannes Caroli Bröms
     Gifta   9 Oct 1698    1184 Per Henriksson
                   1185 Anna Hansdotter
     Begravd  4 May 1783     958 Brita Persdotter
     Gifta   7 Oct 1804     114 Lars Larsson
                   360 Brita Jonsdotter

   Tunbyn, Tuna (Y)            
     Född             390 Mårten Persson
     Född             396 Olof Eriksson
     Död             396 Olof Eriksson
     Född             397 Erik Nilsson
     Död             397 Erik Nilsson
     Död             398 Karin NN
     Född             399 Nils Eriksson
     Död             399 Nils Eriksson
     Född             413 Rolf Olofsson
     Död             413 Rolf Olofsson
     Född             414 Olof Rolfsson
     Död             414 Olof Rolfsson
     Född             415 Rolf Olofsson
     Död             415 Rolf Olofsson
     Född   1652        392 Mårten Jonsson
     Död    1693        392 Mårten Jonsson
     Död    1697        393 Brita Eriksdotter
     Född   1614        394 Jon Olofsson
     Död    1690        394 Jon Olofsson
     Född   1654        410 Beata Rolfsdotter
     Död    1707        390 Mårten Persson
     Död    1713        395 Märta Eriksdotter
     Född   22 Sep 1681    389 Brita Mårtensdotter
     Född    1 Dec 1681    388 Jon Mårtensson
     Född   20 Mar 1704    836 Mårten Jonsson
     Född   17 Mar 1741    358 Jon Mårtensson
     Döpt   23 Mar 1741    358 Jon Mårtensson
     Död    11 May 1747    836 Mårten Jonsson
     Död    20 Nov 1753    389 Brita Mårtensdotter
     Död    30 Apr 1758    388 Jon Mårtensson
     Född    8 Aug 1782    360 Brita Jonsdotter
     Döpt   11 Aug 1782    360 Brita Jonsdotter
     Död    17 Nov 1782    737 Karin Eriksdotter
     Begravd  8 Dec 1782    737 Karin Eriksdotter
     Född   14 Sep 1805    262 Anna Greta Larsdotter
     Döpt   15 Sep 1805    262 Anna Greta Larsdotter
     Död    11 Feb 1823    358 Jon Mårtensson
     Död    20 Dec 1824    359 Anna Persdotter

   Vattjom, Tuna (Y)            
     Född             980 Kristina Abrahamsdotter
     Död             983 Abraham Larsson

   Vivsta, Tuna (Y)            
     Född             14 Erik Stensson
     Död              14 Erik Stensson
     Född             16 Sten Eriksson
     Död              16 Sten Eriksson
     Född             20 Erik Stensson
     Död              20 Erik Stensson
     Död             1152 Sten Persson
     Född   1662         3 Sten Eriksson
     Född   1697        498 Olof Persson
     Född   1686        735 Erik Stensson
     Död    1720         3 Sten Eriksson
     Född   1714        672 Ingrid Eriksdotter
     Död    1731        735 Erik Stensson
     Död    1730        736 Ingrid Nilsdotter
     Född   19 ... 1727    957 Mårten Grelsson
     Döpt   23 ... 1727    957 Mårten Grelsson
     Född   15 May 1751    869 Ingrid Mårtensdotter
     Döpt   19 May 1751    869 Ingrid Mårtensdotter
     Död    11 Dec 1785    960 Ingrid Jonsdotter

   Ängom, Tuna (Y)             
     Född             411 Johan Persson
     Född             416 Per Nilsson
     Död             416 Per Nilsson
     Född             417 Nils Svensson
     Död             417 Nils Svensson
     Född             418 Sven Henriksson
     Död             418 Sven Henriksson
     Född             419 Henrik Nilsson
     Död             419 Henrik Nilsson
     Född             420 Nils Månsson
     Död             420 Nils Månsson

   Åsta, Tuna (Y)             
     Född            1056 Abraham Olofsson
     Född            1910 Olof Tomasson
     Född            1911 Tomas Olofsson
     Död             1912 Olof Olofsson
     Född            1915 Nils Gerlogsson
     Död             1915 Nils Gerlogsson
     Död             1916 Gerlog Nilsson
     Född            1917 Helena Abrahamsdotter
     Död    1564       1911 Tomas Olofsson
     Född   1646        814 Brita Abrahamsdotter
     Död    1610       1910 Olof Tomasson
     Död    1704       1057 Märta Nilsdotter
     Död    16 Jan 1672    1056 Abraham OlofssonMail