Orter med händelsenoteringar           

     Händelse   Datum    Nummer  Namn     

   Tyskland                
     Född            1306 Johan Paulin
     Född            1396 Staphan Lang
     Född            1397 Anna Britz
     Född            1398 Joakim von Holtz


Mail