Förklaringar till ord i bouppteckningarna

Bandkniv Ett slags kniv med handtag i båda ändarna

Bolster Sängtäcke eller dyna med fyllning av dun eller dylikt

Bullrustning Väv redskap *

Fotpanna Panna med fötter för att använda över öppen eld *

Häbetsman Ett slags våg *

Häckla Ett redskap för linberedning

Hämtare Kärl som man hämtar mat eller dryck i

Klove Skruvstycke där man spänner fast föremål

Kont Ryggsäck av flätad näver

Laggkärl Tunna eller dylikt av avlånga, platta trästycken (laggar), som hålls ihop av (tunn)band

Lumptäcke Täcke fyllt med trasor *

Navare eller husnavare Ett slags lång handborr som påminer om en korkskruv

Nystkrona Redskap att nysta upp garn med *

Ryssja Ett fiskeredskap av nät med trattformiga öppningar

Ränntrån Väv tillbehör *

Skakel Två stänger som förenar dragare och vagn

Sköt eller sköte Strömmingsnät

Sladd Ett redskap som släpas över en åker för att jämna ut jorden

Slända Ett gammalt spinnredskap i form av en roterande trästav

Stäva Mindre träkärl med upprättstående handtag

Svala Svalrum *

Ett stort runt öppet kärl

Tråg Avlångt träkärl

Vidlidor Hö tork *

Ämbar Hink, spann

Förklaringar med * betyder att informationen kommer från enskilda personer och ej ett vanligt referensverk.


Tillbaks till min släkforsknings hemsida

This page is maintained by Johnny Blästa
blasta@solace.mh.se