Tabell 1

NN, Olof. Född omkring 1620 (Eddie Bjärrenholt). I mantalslängden för Schebohållms bruk 1680 så finns en Hammarsmed Olof Andersson med 2 personer i hushållet och en hammarsmed Mats Olsson med 1 person i hushållet (troligen hans son) (Källa: Mtl 1680 S19790 3/6 s. 2515)

Gift

Barn:

Palm, Anders Olofsson. Se tabell 2, s *.

Palm, Mats Olofsson. Född omkring 1650 (Eddie Bjärrenholt). Se tabell 651, s *.

Olofsson, Olof. Hammarsmed. Född omkring 1652 (Eddie Bjärrenholt). Bosatt i Skebo bruk, Ununge (AB).

Palm, Katarina Olofsdotter. Född omkring 1653 (Eddie Bjärrenholt).

Palm, Benjamin Olofsson. Född omkring 1663 (Eddie Bjärrenholt). Se tabell 660, s *.

Tabell 2 (generation 1)

(Från Tabell 1, s *)

Palm, Anders Olofsson. Hammarsmed från 1692 till 1698 i Lögdö bruksförs (Y).

Gift 1:o med Johansdotter, Anna. Född omkring 1659 (Ljustorp C:1). Död i barnsäng 1693 i Lögdö bruksförs (Y) (Ljustorp C:1). Begravd 1693-06-06 i Ljustorp (Y) (Ljustorp C:1).

Barn:

Palm, Olof Andersson. Född 1678 i Skebo bruk, Ununge (AB) (db). Död 1753-08-31 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1753-09-07 i Harmånger (X) (db). Se tabell 3, s *.

Andersson, Evert. Död 1747 i Tolvfors bruk, Valbo (X) (LI:3 64601 1/5 s. 59). Begravd 1747-06-07 i Valbo (X) (LI:3 64601 1/5 s. 59). Se tabell 647, s *.

Andersson, Johan.

Anders?, NN.

Anders?, NN.

Anders?, NN. Född 1693.

Gift 2:o med Marcidotter, Sigrid. Född omkring 1664 i Nordanbro, Hassela (X) (db). Död 1742-04-11 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1742-04-22 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Ur dödboken: 1742 April 22 Begrofs gl. änkan Hustru Sigrid Marcidotter, född uti Hasela och Nordanbro af Bonden Marcus Carlsson och hustru Kierstin Erichsdotter. Flyttar sina föräldrars död kom på sit 10 år til sin Morbroder sedan hit til Wattrång ? tjent, och äntil Bruks Patronen ? Rolof Makei uti Holm med hwilken hon sedan giorde följe til Lögdö bruk, och ther trädde i ächtenskap på sit 26 ålders år med Mästersmeden Anders Olsson Palm och tillika tog emot 6 stiufbarn. Med sin Man aflade hon 5 Barn af hwilka 1 Son och 1 dotter nu lefwa. Efter sin Mans död kom hon til sin Stiufson Smeden Olof Andersson på Makmyra ? hit til Ströms bruk til sin egen Son Mäster Benjamin Palm, hos ? ? hon warit uti 16 år och ? der sin guda ? lefwat gudfrucktigt och sachtmodigt här i werlden uti 78 år. Afled den 11 April. Far: Carlsson, Marcus. Bonde. Mor: Eriksdotter, Kerstin.

Barn:

Palm, Benjamin. Född 1694 i Lögdö bruksförs (Y) (db). Död 1759-04-23 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1759-05-06 i Harmånger (X) (db). Se tabell 649, s *.

, Dödfödd. Född 1695 i Lögdö bruksförs (Y) (Ljustorp C:1). Begravd 1695-12-01 i Ljustorp (Y) (Ljustorp C:1).

Andersdotter, Maria.

Andersdotter, Kerstin.

Palm, Anna. Piga. Född omkring 1698 (db). Död 1767-01-02 i Gävle (X) (db). Begravd 1767-01-06 i Gävle (X) (db).

Andersson, Elias. Död 1738 i Västbyggeby, Valbo (X) (LI:2 64600 4/4 s. 318). Begravd 1738-05-07 i Valbo (X) (LI:2 64600 4/4 s. 318). Se tabell 650, s *.

Tabell 3 (generation 2)

(Från Tabell 2, s *)

Palm, Olof Andersson. Hammarsmed. Född 1678 i Skebo bruk, Ununge (AB) (db). Död 1753-08-31 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1753-09-07 i Harmånger (X) (db). Har jobbat på Mackmyra Bruk, Valbo (X) och Oslättfors Bruk, Hille (X)
Ur dödboken: 1753 Sept. 7 Begrofs Mäster Smeden Olof Andersson Palm från Långwinds Bruk, kom til församl. först på Junü månad och Ströms Bruk hade på ??ng ?, född på Skedbo Bruk i Roslagen Wårfrudagstiden och wåren 1678 af fadren Plåtsmeden Anders Olsson Palm och Modr. hust. Anna Johansdotter, på 30de året ingick ägtenskap med sin efterlefwande maka hustru Ingrid Johansdotter, som under beg??? ? födt honom 12 Barn, 8 söner och 4 döttrar. Sjuk i fråssan, som är ? stadnade i Wattusot, dödde d. 31 Aug. ?ndegåt 75 år.

Gift 1710-02-05 i Valbo (X) med Johansdotter, Ingrid. Född 1689-06-12 i Mackmyra bruk, Valbo (X) (fb). Döpt 1689-06-16 i Mackmyra bruk, Valbo (X) (fb). Död av ålderdomsbräcklighet 1772-08-16 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1772-08-23 i Harmånger (X) (db). Faddrar: Olof Hansson i Almenninge, och Daniel Carlsson smed i Mackmyra, Olof Hans H. i Almänninge, och barnets Far Syster Caren H.d.
Ur dödboken: 1772 Aug d. 23 Begrofs Enkan hustru Ingrid Johansdotter på Ströms bruk, född 1686 i Wahlbo socken och Mackmyra bruk af Hamarsmeden derstädes Johan Håkansson och hust. Cherstin Larsdotter, wid årens tiltagande tjänte hon först någon tid i Gefle staden, uti Stockholm til thes hon wid 22 år gamal ? 1708 då ho ingick Christeligt äcktenskap med hamarsmeden wid Mackmyra Olof Andersson Palm, hwilket äcktenskap warade til 1753, och blifwit wälsignadt med 12 barn 7 söner och 5 döttrar af hwilka 1 son och 4 flickor lefwa. under sitt änkestånd har hon uppehållit sig hos sina barn dels wid ström dels uti Söderhamn. död af ålderdomsbräckligheter den 16 Aug. sedan hon lefwat 86 år och 2 månader. Far: Håkansson, Johan. Hammarsmed. Död 1736 i Mackmyra bruk, Valbo (X) (LI:2 64600 3/4 s. 300). Begravd 1736-07-04 i Valbo (X) (LI:2 64600 3/4 s. 300). Mor: Andersdotter, Brita.

Barn:

Palm, Anders Olofsson. Född 1710-11-08 i Mackmyra bruk, Valbo (X) (fb). Döpt 1710-11-13 i Mackmyra bruk, Valbo (X) (fb). Död 1722 i Mackmyra bruk, Valbo (X) (fb). Begravd 1722-04-23 i Valbo (X) (LI:2 64600 2/4 s. 176).

Palm, Johan Olofsson. Född 1712-09-28 i Mackmyra bruk, Valbo (X) (fb). Döpt 1712-10-05 i Mackmyra bruk, Valbo (X) (fb). Död 1713 i Mackmyra bruk, Valbo (X) (LI:2 64600 2/4 s. 108). Begravd 1713-09-06 i Valbo (X) (LI:2 64600 2/4 s. 108).

Palm, Anna Olofsdotter. Född 1714-06-05 i Mackmyra bruk, Valbo (X) (fb). Döpt 1714-06-13 i Mackmyra bruk, Valbo (X) (fb). Död 1786 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby HFL). Se tabell 4, s *.

Palm, Olof Olofsson. Född 1718-09-27 i Mackmyra bruk, Valbo (X) (fb). Döpt 1718-09-29 i Mackmyra bruk, Valbo (X) (fb).

Palm, Johan. Född 1721-04-08 i Mackmyra bruk, Valbo (X) (fb). Döpt 1721-04-10 i Mackmyra bruk, Valbo (X) (fb). Död 1754-03-01 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1754-03-03 i Harmånger (X) (db). Se tabell 35, s *.

Palm, Maria. Född 1723-03-22 i Mackmyra bruk, Valbo (X) (fb). Döpt 1723-03-25 i Mackmyra bruk, Valbo (X) (fb). Död 1791-02-25 i Långvinds bruk, Enånger (X) (db). Begravd 1791-03-06 i Enånger (X) (db). Se tabell 322, s *.

Palm, Anders. Född 1725-03-16 i Oslättfors bruk, Hille (X). Döpt 1725-03-20 i Oslättfors bruk, Hille (X). Död 1782-05-11 i Ströms bruk, Harmånger (X). Begravd 1782-05-20 i Harmånger (X). Se tabell 364, s *.

Palm, Benjamin. Född 1727-07-18 i Oslättfors bruk, Hille (X). Döpt 1727-07-23 i Oslättfors bruk, Hille (X). Död av håll och styng 1760-08-14 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1760-08-17 i Harmånger (X) (db). Se tabell 456, s *.

Palm, Ingrid. Född 1729-11-02 i Oslättfors bruk, Hille (X). Döpt 1729-11-09 i Oslättfors bruk, Hille (X). Död av håll och stygn 1798-01-03 i Söderhamn (X) (db). Se tabell 646, s *.

Palm, Catharina Olofsdotter. Född 1732-03-26 i Oslättfors bruk, Hille (X) (fb). Döpt 1732-03-28 i Oslättfors bruk, Hille (X) (fb). Död 1732-07-11 i Oslättfors bruk, Hille (X) (db). Begravd 1732-07-16 i Hille (X) (db).

Palm, Carl Olofsson. Född 1733-05-20 i Oslättfors bruk, Hille (X) (fb). Döpt 1733-05-27 i Oslättfors bruk, Hille (X) (fb). Död 1734-02-20 i Oslättfors bruk, Hille (X) (db). Begravd 1734-03-10 i Hille (X) (db).

Palm, NN Olofsdotter.

Tabell 4 (generation 3)

(Från Tabell 3, s *)

Palm, Anna Olofsdotter. Född 1714-06-05 i Mackmyra bruk, Valbo (X) (fb). Döpt 1714-06-13 i Mackmyra bruk, Valbo (X) (fb). Död 1786 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby HFL). Faddrar: Hans Andersson i Mackmyra, Benjamin And. i Tolfors, H: Karin Håkansdott ifrån Gefle, H: Anna Hansdott i Makmyra.

Gift 1734-08-18 i Hille (X) (vb) med Sörling, Nils Andersson. Sockensmed. Mäster. Född 1708 i Torstuna (C). Död 1764-07-30 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2). Begravd 1764-08-05 i Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2).

Barn:

Sörling, Margareta. Född 1736-02-27 i Stigslunds Tegelbruk, Hille (X) (fb). Döpt 1736-02-29 i Stigslunds Tegelbruk, Hille (X) (fb). Död 1736-04-30 i Stigslunds Tegelbruk, Hille (X) (db). Begravd 1736-05-07 i Hille (X) (db).

Sörling, Ingrid. Född 1737-07-16 i Stigslunds Tegelbruk, Hille (X) (fb). Döpt 1737-07-17 i Stigslunds Tegelbruk, Hille (X) (fb). Död 1805-05-17 i Östanån, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2). Begravd 1805-05-26. Se tabell 5, s *.

Sörling, Margareta. Född 1740-07-12 i Valbo masugn, Valbo (X).

Sörling, Anders. Född 1743-04-07 i Valbo (X). Döpt 1743-04-10 i Valbo (X).

Sörling, Olof. Född 1746-03-31 i Valbo (X). Döpt 1746-04-02 i Valbo (X). Död 1809-03-31 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby HFL). Se tabell 6, s *.

Sörling, Anna. Född 1748-08-30 i Valbo (X). Döpt 1748-09-04 i Valbo (X). Död 1817-10-10 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby F:1). Begravd 1817-10-19 i Älvkarleby (C). Se tabell 8, s *.

Sörling, Maria. Född 1751-02-06 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2). Se tabell 33, s *.

Sörling, Jan. Född 1760-09-29 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2). Döpt 1760-09-29 i Öns bruk, Älvkarleby (C). Se tabell 34, s *.

Tabell 5 (generation 4)

(Från Tabell 4, s *)

Sörling, Ingrid. Född 1737-07-16 i Stigslunds Tegelbruk, Hille (X) (fb). Döpt 1737-07-17 i Stigslunds Tegelbruk, Hille (X) (fb). Död 1805-05-17 i Östanån, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2). Begravd 1805-05-26.

Gift med Lundin, Olof. Spiksmed. Klensmed. Bysmed. Född 1731 (Älvkarleby HFL). Död 1805-08-14 i Östanån, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2).

Barn:

Lundin, Per. Född 1757-07-15 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:1). Flyttade från Öns bruk, Älvkarleby (C) till Gävle (X) (Älvkarleby HFL).

Lundin, Margareta. Född 1761 (Älvkarleby HFL). Död 1770-08-04 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2).

Lundin, Anna. Född 1762 (Älvkarleby HFL).

Lundin, Erik. Född 1765-04-18 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2). Flyttade 1781 från Öns bruk, Älvkarleby (C) till Gävle (X) (Älvkarleby HFL). Flyttade 1783 från Gävle (X) till Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby HFL). Flyttade 1791 från Öns bruk, Älvkarleby (C) till Västerlövsta (U) (Älvkarleby HFL).

Lundin, Olof. Född 1768-05-04 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2).

Lundin, Johan Niklas. Född 1771-05-10 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2). Död 1774-10-10 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2).

Lundin, Johan Niklas. Född 1778-06-26 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2).

Lundin, Maja Kajsa. Född 1781-12-22 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2).

Tabell 6 (generation 4)

(Från Tabell 4, s *)

Sörling, Olof. Manufaktursmed. Spiksmed. Född 1746-03-31 i Valbo (X). Döpt 1746-04-02 i Valbo (X). Död 1809-03-31 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby HFL).

Gift 1:o 1773-05-31 i Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2) med Fransvier, Hedvig. Född 1748 (Älvkarleby HFL). Död 1790-12-12 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2).

Barn:

Sörling, Anna Greta. Född 1774-06-12 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2). Död 1788-08-24 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2).

Sörling, Hedvig. Född 1776-03-14 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2). Död 1777-11-10 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2).

Sörling, Maria Lovisa. Född 1779-03-25 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2).

Sörling, Carl Jacob. Född 1781-03-03 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2). Död 1782-04-30 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby HFL).

Sörling, Maria Lovisa. Född 1783-09-03 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2). Se tabell 7, s *.

Sörling, Hedvig. Född 1788-04-19 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2).

Gift 2:o 1791-10-18 i Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2) med Lundberg, Kajsa Lisa Jansdotter. Född 1765 (Älvkarleby HFL).

Barn:

Sörling, Anna Greta. Född 1792-12-13 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2).

Sörling, Helena Kajsa. Född 1795-03-31 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2). Död 1795-11-10 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2).

Sörling, Stina Kajsa. Född 1797-02-27 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2).

Tabell 7 (generation 5)

(Från Tabell 6, s *)

Sörling, Maria Lovisa. Född 1783-09-03 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2). Flyttade 1804 från Gävle (X) till Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Gift med Ölund, Johannes. Född 1783-04-20 i Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Barn:

Ölund, Helena Kajsa. Född 1805-10-06 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Ölund, Lovisa. Född 1809-02-02 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Tabell 8 (generation 4)

(Från Tabell 4, s *)

Sörling, Anna. Född 1748-08-30 i Valbo (X). Döpt 1748-09-04 i Valbo (X). Död 1817-10-10 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby F:1). Begravd 1817-10-19 i Älvkarleby (C).

Gift 1:o 1766-05-18 i Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin) med Bajar, Petrus. Spiksmedsmästare. Född 1740-10-17 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1774-03-01 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2).

Barn:

Bajar, Johanna. Född 1767-01-14 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2). Död 1770-02-03 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2).

Bajar, Anna Brita. Född 1769-03-01 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2).

Bajar, Maria. Född 1771-03-08 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2). Se tabell 9, s *.

Bajar, Kajsa. Född 1773-12-19 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2). Död 1777-11-10 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2).

Gift 2:o 1777-12-26 i Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2) med Pouse, Mårten. Spiksmed. Manufaktursmed. Född 1752-10-01 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1797-12-26 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2).

Barn:

Pouse, Gustaf Johan. Född 1778-09-04 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2). Död 1782-05-25 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2).

Pouse, Lars. Född 1781-07-29 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2). Se tabell 10, s *.

Pouse, Catharina. Född 1784-08-01 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2). Död 1871-06-15 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Se tabell 11, s *.

Pouse, Johan Gustaf. Född 1787-04-02 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2).

Pouse, Greta Stina. Född 1790-10-31 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2). Död 1791-08-24 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2).

Tabell 9 (generation 5)

(Från Tabell 8, s *)

Bajar, Maria. Född 1771-03-08 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2). Flyttade 1788 från Öns bruk, Älvkarleby (C) till Gävle (X) (Älvkarleby HFL).

Gift med Forsling, Anton. Bokhållare. Född 1777-11-29 (Gudrun Åhrlin).

Tabell 10 (generation 5)

(Från Tabell 8, s *)

Pouse, Lars. Koldräng. Spiksmed. Född 1781-07-29 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2).

Gift 1800-01-06 i Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin) med Persdotter, Greta.

Tabell 11 (generation 5)

(Från Tabell 8, s *)

Pouse, Catharina. Född 1784-08-01 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2). Död 1871-06-15 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Gift 1804-10-05 i Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin) med Ölund, Arvid. Masmästare. Född 1779-06-16 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1865-04-13 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Barn:

Ölund, Maria Kajsa. Född 1805-08-09 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1905-03-08 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Se tabell 12, s *.

Ölund, Anna Lena. Född 1808-04-23 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Ölund, Anders Gustaf. Född 1811-01-21 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1855-01-23 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Se tabell 17, s *.

Ölund, Greta Kristina. Född 1814-12-07 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Ölund, Karl Arvid. Född 1818-02-03 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Ölund, Johan. Född 1823-01-10 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1900-08-16 i Rångsta, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin). Se tabell 28, s *.

Tabell 12 (generation 6)

(Från Tabell 11, s *)

Ölund, Maria Kajsa. Född 1805-08-09 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1905-03-08 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Gift 1831-11-06 i Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin) med Öström, Per. Mjölnare. Född 1804-11-03 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1868-10-04 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Barn:

Öström, Maja Kajsa. Född 1834-02-01 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1866-06-13 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Se tabell 13, s *.

Öström, Greta Stina. Född 1838-01-25 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Se tabell 14, s *.

Öström, Carl Arvid. Född 1841-01-18 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Se tabell 15, s *.

Öström, Jan Petter. Född 1843-12-15 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Flyttade 1858 till Gävle (X) (Gudrun Åhrlin).

Tabell 13 (generation 7)

(Från Tabell 12, s *)

Öström, Maja Kajsa. Född 1834-02-01 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1866-06-13 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Gift 1861-09-08 i Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin) med Öman, Per Olof. Bruksarbetare. Torpare. Född 1836-11-28 (Gudrun Åhrlin). Andra hustrun är syster till första hustrun.

Barn:

Öman, Maria. Född 1862-06-14 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Öman, Per Erik. Född 1866-05-25 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1866-10-13 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Tabell 14 (generation 7)

(Från Tabell 12, s *)

Öström, Greta Stina. Född 1838-01-25 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Gift 1867 i Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin) med Öman, Per Olof. Bruksarbetare. Torpare. Född 1836-11-28 (Gudrun Åhrlin). Andra hustrun är syster till första hustrun.

Barn:

Öman, Per Gustaf. Född 1867-05-24 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Tabell 15 (generation 7)

(Från Tabell 12, s *)

Öström, Carl Arvid. Masmästare. Snickare. Född 1841-01-18 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Bosatt i Rångsta, Hedesunda (X) Kusingifte

Gift 1869-10-24 i Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin) med Ölund, Catharina Ulrika. Född 1848-03-16 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Far: Ölund, Johan. Masmästare. Bonde. Född 1823-01-10 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1900-08-16 i Rångsta, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin). Mor: Åström, Brita. Född 1824-07-10 i Östanån, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1903-04-19 i Rångsta, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin).

Barn:

Öström, Per Johan. Född 1870-01-17 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1880-01-28 i Rångsta, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin).

Öström, Augusta. Född 1873-05-29 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Flyttade 1895 till Valbo (X) (Gudrun Åhrlin).

Öström, Carl August. Född 1876-01-03 i Rångsta, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin). Död 1880-02-08 i Rångsta, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin).

Öström, Fredrik. Född 1879-09-22 i Rångsta, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin).

Öström, Maria Vilhelmina. Född 1882-06-03 i Rångsta, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin). Död 1914-07-18 i Landa, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin). Se tabell 16, s *.

Öström, Johanna Albertina. Född 1887-08-17 i Rångsta, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin).

Tabell 16 (generation 8)

(Från Tabell 15, s *)

Öström, Maria Vilhelmina. Född 1882-06-03 i Rångsta, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin). Död 1914-07-18 i Landa, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin).

Gift med Sjöblom, Olof. Fiskare. Född 1875-06-11 (Gudrun Åhrlin).

Barn:

Sjöblom, Elin Maria. Född 1908-10-03 i Landa, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin).

Sjöblom, Hilda Katarina. Född 1910-12-23 i Landa, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin).

Sjöblom, Olof Bertil. Född 1914 i Landa, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin).

Tabell 17 (generation 6)

(Från Tabell 11, s *)

Ölund, Anders Gustaf. Masmästare. Född 1811-01-21 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1855-01-23 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Gift 1833-12-26 i Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin) med Bergström, Greta. Född 1806-08-20 i Östanån, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1891-02-21 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Barn:

Ölund, Maja Ulrika. Född 1834-11-16 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Ölund, Greta Stina. Född 1838-09-22 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1913-09-03 i Bomhus, Valbo (X) (Gudrun Åhrlin). Se tabell 18, s *.

Ölund, Gustava. Född 1845-07-19 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1934-03-28 i Harnäs bruk, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Se tabell 26, s *.

Ölund, Johanna. Född 1845-07-19 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1852-03-14 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Tabell 18 (generation 7)

(Från Tabell 17, s *)

Ölund, Greta Stina. Född 1838-09-22 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1913-09-03 i Bomhus, Valbo (X) (Gudrun Åhrlin).

Gift 1860-08-26 i Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin) med Åhrlin, Anders. Arbetare. Född 1832-11-14 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1906-05-31 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Barn:

Åhrlin, Johanna Maria. Född 1860-07-04 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1936-03-04 i Ås, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin). Se tabell 19, s *.

Åhrlin, Greta Charlotta. Född 1862-11-28 i Yfred, Tierp (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1947-12-12 i Gysinge, Österfärnebo (X) (Gudrun Åhrlin). Se tabell 20, s *.

Åhrlin, Anders Gustaf. Född 1865-09-21 i Årsta, Tierp (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1904-11-28 i Skutskär, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Se tabell 21, s *.

Åhrlin, Karl Erik. Född 1868-02-05 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1951-12-27 i Idbäck, Malung (W) (Gudrun Åhrlin). Se tabell 22, s *.

Åhrlin, Johan Wilhelm. Född 1870-12-16 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1944-01-18 i Stråssa, Ramsberg (T) (Gudrun Åhrlin). Se tabell 23, s *.

Åhrlin, Fredrik Bernhard. Född 1873-05-21 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1923-04-28 (Gudrun Åhrlin). Se tabell 24, s *.

Åhrlin, August Helmer. Född 1875-10-15 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1947-08-24 i Bomhus, Valbo (X) (Gudrun Åhrlin). Se tabell 25, s *.

Åhrlin, Gustava Wilhelmina. Född 1878-08-10 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1940-talet i Bomhus, Valbo (X) (Gudrun Åhrlin).

Tabell 19 (generation 8)

(Från Tabell 18, s *)

Åhrlin, Johanna Maria. Född 1860-07-04 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1936-03-04 i Ås, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin).

Gift 1883-12-26 i Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin) med Lindberg, Jakob. Kolare. Född 1841-05-25 i Västbyggeby, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin). Död 1931-07-28 i Ås, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin).

Barn:

Lindberg, Elin Maria. Född 1884-06-21 i Västbyggeby, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin).

Lindberg, Simon Efraim. Född 1886-02-19 i Västbyggeby, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin). Död 1899-07-11 i Dalen, Valbo (X) (Gudrun Åhrlin).

Lindberg, Signe Vilhelmina. Född 1888-04-12 i Dalen, Valbo (X) (Gudrun Åhrlin).

Lindberg, Johan Helmer. Född 1890-04-23 i Dalen, Valbo (X) (Gudrun Åhrlin). Död 1939-03-04 i Ås, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin).

Lindberg, Anna Viktoria. Född 1893-01-18 i Dalen, Valbo (X) (Gudrun Åhrlin).

Lindberg, Ester Charlotta. Född 1896-04-16 i Dalen, Valbo (X) (Gudrun Åhrlin).

Lindberg, Hulda Augusta Eleonora. Född 1898-07-11 i Dalen, Valbo (X) (Gudrun Åhrlin).

Lindberg, Simon Jakob Efraim. Född 1906-05-14 i Brunn, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin). Död 1989-12-31 i Gävle (X) (Gudrun Åhrlin).

Tabell 20 (generation 8)

(Från Tabell 18, s *)

Åhrlin, Greta Charlotta. Född 1862-11-28 i Yfred, Tierp (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1947-12-12 i Gysinge, Österfärnebo (X) (Gudrun Åhrlin).

Gift 1886-10-29 (Gudrun Åhrlin) med Sandberg, Karl Erik. Född 1861-04-29 i Sala (U) (Gudrun Åhrlin). Död 1894-09-23 i Gysinge, Österfärnebo (X) (Gudrun Åhrlin).

Barn:

Sandberg, Gerda Eugenia. Född 1887-10-15 i Glamsen, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Sandberg, Judit Karolina. Född 1890-03-04 i Glamsen, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Sandberg, Agda Margareta. Född 1892-09-06 i Gysinge, Österfärnebo (X) (Gudrun Åhrlin).

Utom äktenskap

Barn:

Sandberg, Johan Sivert. Född 1898-03-14 i Gysinge, Österfärnebo (X) (Gudrun Åhrlin).

Tabell 21 (generation 8)

(Från Tabell 18, s *)

Åhrlin, Anders Gustaf. Skomakare. Född 1865-09-21 i Årsta, Tierp (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1904-11-28 i Skutskär, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Gift 1893-06-11 i Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin) med Pettersson, Ester Serafia Desideria. Född 1871-10-13 (Gudrun Åhrlin). Död 1933-05-03 i Skutskär, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Barn:

Åhrlin, Karl Birger. Född 1897-05-20 i Skutskär, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Åhrlin, Gustaf Thorild. Född 1899-07-02 i Skutskär, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Åhrlin, Sally Margareta. Född 1901-09-13 i Skutskär, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1998-10-01 i Gävle (X) (SVDB).

Åhrlin, Erik Eliert. Född 1903-12-23 i Skutskär, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Tabell 22 (generation 8)

(Från Tabell 18, s *)

Åhrlin, Karl Erik. Född 1868-02-05 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1951-12-27 i Idbäck, Malung (W) (Gudrun Åhrlin).

Gift 1891-06-19 (Gudrun Åhrlin) med Persdotter, Maria. Född 1859-01-06 i Idbäck, Malung (W) (Gudrun Åhrlin). Död 1940-06-13 i Idbäck, Malung (W) (Gudrun Åhrlin).

Barn:

Åhrlin, Karl Aron. Född 1892-03-14 i Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Åhrlin, Erik August. Född 1893-12-13 i Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Åhrlin, Augusta Maria. Född 1896-03-16 i Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Åhrlin, Evert Henrik. Född 1899-05-10 i Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Åhrlin, Artur Efraim. Född 1901-03-12 i Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1973-01-04 i Idbäck, Malung (W) (SVDB).

Tabell 23 (generation 8)

(Från Tabell 18, s *)

Åhrlin, Johan Wilhelm. Handlare. Brädgårdsarbetare. Distriktschef. Född 1870-12-16 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1944-01-18 i Stråssa, Ramsberg (T) (Gudrun Åhrlin).

Gift 1:o 1896-07-19 i Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin) med Westergren, Augusta. Född 1866-06-12 i Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1901-04-29 i Valbo (X) (Gudrun Åhrlin).

Barn:

Åhrlin, Johan Gunnar. Född 1897-07-27 i Älvkarleö, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1957-01-09 i Bomhus, Valbo (X) (Gudrun Åhrlin).

Ohrlin, Charles George. Född 1898-10-15 i Bomhus, Valbo (X) (Gudrun Åhrlin). Död 1960-03-10 i Rockford, Illinois, USA (Gudrun Åhrlin).

Åhrlin, Elsa Augusta. Född 1899-12-06 i Bomhus, Valbo (X) (Gudrun Åhrlin). Död 1965-03-25 i Storå, Guldsmedshyttan (T) (Gudrun Åhrlin).

Åhrlin, Gunhild Augusta. Född 1901-04-29 i Bomhus, Valbo (X) (Gudrun Åhrlin). Död 1963-08-14 i Gävle (X) (Gudrun Åhrlin).

Gift 2:o 1901-12-26 i Valbo (X) (Gudrun Åhrlin) med Göök, Johanna. Född 1876-10-04 i Öhn, Svärdsjö (W) (Gudrun Åhrlin). Död 1907-09-25 i Örebro Nikolai (T) (Gudrun Åhrlin).

Barn:

Åhrlin, Hilda Johanna. Född 1902-06-27 i Bomhus, Valbo (X) (Gudrun Åhrlin). Död 1917-10-27 i Stråssa, Ramsberg (T) (Gudrun Åhrlin).

Åhrlin, Anders Edvin. Pärlfiskare. Född 1904-01-09 i Bomhus, Valbo (X) (Gudrun Åhrlin). Död 1989-11-14 i Ramsberg (T) (Gudrun Åhrlin).

Åhrlin, Anna Dagmar. Född 1905-09-27 i Bomhus, Valbo (X) (Gudrun Åhrlin). Död 1926-07-19 i Bomhus, Valbo (X) (Gudrun Åhrlin).

Gift 3:o 1908-06-19 i Valbo (X) (Gudrun Åhrlin) med Strömgren, Agnes Albertina. Född 1880-01-13 i Lesjöfors, Rämmen (S) (Gudrun Åhrlin). Död 1950-01-30 i Ramsberg (T) (Gudrun Åhrlin).

Barn:

Åhrlin, Tyra Maria. Född 1908-09-29 i Fjugesta, Knista (T) (Gudrun Åhrlin). Död 1988-06-05 i Stråssa, Ramsberg (T) (Gudrun Åhrlin).

Åhrlin, Ruth Elisabet. Född 1913-09-05 i Lindesberg (T) (Gudrun Åhrlin). Död 1994-05-29 i Söderhamn (X) (Gudrun Åhrlin).

Åhrlin, Sigvard Efraim. Född 1917-04-14 i Stråssa, Ramsberg (T) (Gudrun Åhrlin). Död 1995-04-28 i Storå, Guldsmedshyttan (T) (Gudrun Åhrlin).

Åhrlin, Alfred Josef. Född 1919-05-20 i Stråssa, Ramsberg (T) (Gudrun Åhrlin). Död 1989-10-27 i Smedjebacken, Norrbärke (W) (Gudrun Åhrlin).

Tabell 24 (generation 8)

(Från Tabell 18, s *)

Åhrlin, Fredrik Bernhard. Född 1873-05-21 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1923-04-28 (Gudrun Åhrlin).

Gift 1904-07-02 i Valbo (X) (Gudrun Åhrlin) med Lindberg, Elida Josefina. Född 1879-09-21 (Gudrun Åhrlin). Död 1940-01-18 i Gävle Staffan (X) (Gudrun Åhrlin).

Barn:

Åhrlin, Edit Elisabet. Född 1905-03-16 i Bomhus, Valbo (X) (Gudrun Åhrlin).

Tabell 25 (generation 8)

(Från Tabell 18, s *)

Åhrlin, August Helmer. Fabrikör. Född 1875-10-15 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1947-08-24 i Bomhus, Valbo (X) (Gudrun Åhrlin).

Gift 1903-07-18 i Sandarne (X) (Gudrun Åhrlin) med Eklöf, Johanna Kristina. Född 1882-01-11 i Östansjö, Söderala (X) (Gudrun Åhrlin). Död 1962-11-13 i Bomhus, Valbo (X) (Gudrun Åhrlin).

Barn:

Åhrlin, Gösta Hugo Sigurd. Född 1903-12-31 i Bomhus, Valbo (X) (Gudrun Åhrlin).

Åhrlin, Wanda Margareta Gabriella. Född 1905-02-19 i Bomhus, Valbo (X) (Gudrun Åhrlin).

Åhrlin, Helge Helmer Andreas. Född 1908-02-06 i Bomhus, Valbo (X) (Gudrun Åhrlin).

Åhrlin, August Uno Sigfrid. Född 1911-06-27 i Bomhus, Valbo (X) (Gudrun Åhrlin).

Åhrlin, Elsa Brita Maria. Född 1920-09-26 i Bomhus, Valbo (X) (Gudrun Åhrlin).

Tabell 26 (generation 7)

(Från Tabell 17, s *)

Ölund, Gustava. Född 1845-07-19 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1934-03-28 i Harnäs bruk, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Utom äktenskap

Barn:

Lindberg, Per Gustaf. Född 1873-05-14 i Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1873-06-10 i Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Gift 1880-12-19 i Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin) med Björk, Edvard Andersson. Sågverksarbetare. Född 1841-02-22 (Gudrun Åhrlin). Död 1930-05-13 i Harnäs bruk, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Barn:

Björk, Gustaf Edvard. Född 1881-08-24 i Ambricka, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1901-04-07 i Harnäs bruk, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Björk, Maria Vilhelmina. Född 1884-03-08 i Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Björk, Karl Vilhelm. Född 1887-03-24 i Harnäs bruk, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1957-11-27 i Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Se tabell 27, s *.

Tabell 27 (generation 8)

(Från Tabell 26, s *)

Björk, Karl Vilhelm. Fabriksarbetare. Född 1887-03-24 i Harnäs bruk, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1957-11-27 i Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Gift 1:o 1911-08-12 i Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin) med Matsson, Hulda Axelina. Född 1890-07-31 i Västland (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1921-06-25 i Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Barn:

Björk, Karl Vilhelm Holger. Född 1913 i Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Björk, Karl Sivert Lennart. Född 1916-07-28 i Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1917-06-15 i Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Gift 2:o 1925 i Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin) med Jansdotter, Hildur Margareta. Född 1897-01-08 i Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Barn:

Björk, Ingrid Margareta. Född 1927-04-14 i Skutskär, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Tabell 28 (generation 6)

(Från Tabell 11, s *)

Ölund, Johan. Masmästare. Bonde. Född 1823-01-10 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1900-08-16 i Rångsta, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin).

Gift 1847-09-05 i Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin) med Åström, Brita. Född 1824-07-10 i Östanån, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1903-04-19 i Rångsta, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin).

Barn:

Ölund, Catharina Ulrika. Född 1848-03-16 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Se tabell 29, s *.

Ölund, Carl Peter. Född 1851-10-15 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Se tabell 30, s *.

Ölund, Maria Johanna. Född 1856-07-21 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1857-04-22 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Ölund, Jan Gustaf. Född 1863-11-17 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Se tabell 31, s *.

Tabell 29 (generation 7)

(Från Tabell 28, s *)

Ölund, Catharina Ulrika. Född 1848-03-16 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Gift 1869-10-24 i Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin) med Öström, Carl Arvid. Masmästare. Snickare. Född 1841-01-18 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Bosatt i Rångsta, Hedesunda (X) Kusingifte Far: Öström, Per. Mjölnare. Född 1804-11-03 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1868-10-04 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Mor: Ölund, Maria Kajsa. Född 1805-08-09 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1905-03-08 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Barn:

Öström, Per Johan. Född 1870-01-17 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Död 1880-01-28 i Rångsta, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin).

Öström, Augusta. Född 1873-05-29 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Öström, Carl August. Född 1876-01-03 i Rångsta, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin). Död 1880-02-08 i Rångsta, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin).

Öström, Fredrik. Född 1879-09-22 i Rångsta, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin).

Öström, Maria Vilhelmina. Född 1882-06-03 i Rångsta, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin). Död 1914-07-18 i Landa, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin). Repetition, se tabell 16, s *.

Öström, Johanna Albertina. Född 1887-08-17 i Rångsta, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin).

Tabell 30 (generation 7)

(Från Tabell 28, s *)

Ölund, Carl Peter. Född 1851-10-15 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin).

Gift med Jansson, Greta Stina.

Barn:

Ölund, Carl Johan. Född 1881-11-19 i Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin). Död 1943 (Gudrun Åhrlin).

Tabell 31 (generation 7)

(Från Tabell 28, s *)

Ölund, Jan Gustaf. Bonde. Född 1863-11-17 i Hyttön, Älvkarleby (C) (Gudrun Åhrlin). Bosatt i Rångsta, Hedesunda (X)

Gift med Andersdotter, Brita. Född 1869-04-15 i Kungsgården, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin).

Barn:

Ölund, Brita Maria Jansdotter. Född 1892-10-07 i Rångsta, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin).

Ölund, Edit Kristina. Född 1895-07-02 i Rångsta, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin). Död 1895-07-19 i Rångsta, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin).

Ölund, Hilda Kristina. Född 1898-01-14 i Rångsta, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin). Se tabell 32, s *.

Ölund, Johan. Född 1902-06-17 i Rångsta, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin). Död 1903-01-11 i Rångsta, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin).

Tabell 32 (generation 8)

(Från Tabell 31, s *)

Ölund, Hilda Kristina. Född 1898-01-14 i Rångsta, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin).

Gift med Lind, Karl Erik. Född 1896-11-15 i Kofsta, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin).

Barn:

Lind, Kerstin Maria. Född 1928-12-22 i Kofsta, Hedesunda (X) (Gudrun Åhrlin).

Tabell 33 (generation 4)

(Från Tabell 4, s *)

Sörling, Maria. Född 1751-02-06 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2). Inflyttad 1781 till Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby HFL). Utflyttad 1790 från Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby HFL).

Gift 1773-05-30 i Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2) med Ehrenberg, Olof. Bälgmakare. Född 1746 i Ockelbo (X) (Älvkarleby HFL).

Barn:

Ehrenberg, Hans Niklas. Född 1774 i Valbo (X) (Älvkarleby HFL).

Ehrenberg, Anna Catharina. Född 1779 i Ockelbo (X) (Älvkarleby HFL).

Ehrenberg, Maria Sofia. Född 1780-12-16 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2).

Ehrenberg, Brita Stina. Född 1783-01-15 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2).

Ehrenberg, Erik Peter. Född 1787-04-13 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2).

Tabell 34 (generation 4)

(Från Tabell 4, s *)

Sörling, Jan. Spiksmed. Född 1760-09-29 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2). Döpt 1760-09-29 i Öns bruk, Älvkarleby (C).

Gift 1779-12-28 i Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2) med Jägare, Maria Catharina. Född 1759.

Barn:

Sörling, Olof. Född 1780 (Älvkarleby HFL). Död 1780-06-12 i Öns bruk, Älvkarleby (C) (Älvkarleby C:2).

Tabell 35 (generation 3)

(Från Tabell 3, s *)

Palm, Johan. Mästersmed. Född 1721-04-08 i Mackmyra bruk, Valbo (X) (fb). Döpt 1721-04-10 i Mackmyra bruk, Valbo (X) (fb). Död 1754-03-01 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1754-03-03 i Harmånger (X) (db). Faddrar: H. Isack Vougt, Johan Johansson hammarsmed i Mackmyra, Jungf. Anna Vougt, H. Marta? Andersdott. i Mackmyra.
Ur dödboken: 1754 d. 3 Martu Begrofs hamarsmeden på Ström Johan Palm, född 1721 af Mästersmeden Olof Palm och hust. Ingrid Johansdotter ifrån Walbo och Mackmyra Bruk. Kom hit til Ström på sit 9de ålders åhr och giftade sog på 22 åhr med Pigan Margeta Mårtensdotter ifrå Ström, med hene samanlefwat i 11 åhr och haft 4 söner, som ännu lefa. Wart siuk af håll och stygn i 8 dagar och afled ? d. 1 Martu, 33 åhr gamal.

Gift 1742-06-24 i Harmånger (X) med Mårtensdotter, Margareta. Född 1715 i Lögdö bruksförs (Y). Död 1773-03-15 i Ströms bruk, Harmånger (X). Ur dödboken: OBS! mörk sida på mikrokortet, kolla originalboken. Far: Fransson, Mårten. Kolare. Dagsverkskarl. Död 1754. Mor: Persdotter, Maria. Född 1689 i Galtströms bruksförs (Y). Döpt 1689-11-17 i Galtströms bruksförs (Y). Död av ålderdomsbräcklighet 1761-09- i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1761-09-13 i Harmånger (X) (db).

Barn:

Palm, Olof. Född 1743-08-12 i Ströms bruk, Harmånger (X). Döpt 1743-08-14 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död av håll och styng 1811-07-17 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1811-07-21 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Se tabell 36, s *.

Palm, Mårten. Född 1745-10-04 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1818-12-05 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1818-12-13 i Harmånger (X) (db). Se tabell 195, s *.

Palm, Benjamin. Född 1748-08-31 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1796-09-10 i Franshammars bruk, Hassela (X) (db). Begravd 1796-09-18 i Hassela (X) (db). Se tabell 213, s *.

Palm, Johan. Född 1751-03-29 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1810-07-06 i Franshammars bruk, Hassela (X) (db). Begravd 1810-07-08 i Hassela (X) (db). Se tabell 305, s *.

Tabell 36 (generation 4)

(Från Tabell 35, s *)

Palm, Olof. Mästersven. Född 1743-08-12 i Ströms bruk, Harmånger (X). Döpt 1743-08-14 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död av håll och styng 1811-07-17 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1811-07-21 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Flyttade till Hedvigsfors 14/10 1762

Gift 1:o med Olofsdotter, Margareta. Född omkring 1742 (db). Död 1776-03-12 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db).

Barn:

Palm, Anna Greta. Född 1766-04-11 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Döpt 1766-04-13 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död av ålderdomsbräcklighet 1852-12-11 i Franshammars bruk, Hassela (X) (db). Begravd 1852-12-19 i Hassela (X) (db). Se tabell 37, s *.

, Dödfödd. Född 1768-01-01 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X).

Palm, Johan. Född 1769-01-13 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död 1820-02-15 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1820-02-20 i Bjuråker (X) (db). Se tabell 75, s *.

Palm, Olof. Född 1771-03-17 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död 1773-09-10 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X).

Hallsta, Benjamin. Båtsman. Född 1773. Flyttade 1790 från Bjuråker (X) till Hög (X) (hfl). Bosatt i Frölland, Hög (X) (hfl). Död av feber 1809 i Stockholm (AB) (Hög db).

Palm, Anders. Född 1776-02-07 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död 1776-05-02 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1776-05-11 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db).

Gift 2:o med Persdotter, Anna. Född 1750-11-23 i Fanthyttan, Lindesberg (T) (fb). Döpt 1750-11-25 i Fanthyttan, Lindesberg (T) (fb). Död av ålderdomsbräcklighet 1827-12-24 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1828-01-06 i Harmånger (X) (db). Faddrar: Eric Danielsson ibidem, Lars Jansson från Nya Kopparberget, Äncka h. Margreta Nilsdotter i Fanthytta, och pig. Anna Hansdotter ibidem.
Ur dödboken: 1827 Enkan Anna Pehrsdotter på Ströms Bruk född 1750 i Nya Kopparberget (Ljusnarsberg). Fadren var en Kohlare vid namn Plåt. Gift med Mäster Smeden Olof Palm på Strömbacka Bruk. Moder till 5 barn. Ålder 77 år. Far: Johansson, Per. Kolare. Född 1726-06-13 i Påtåker, Ljusnarsberg (T) (fb, hfl). Döpt 1726-06-17 i Påtåker, Ljusnarsberg (T) (fb). Flyttade 1749-03-26 från Påtåker, Ljusnarsberg (T) till Lindesberg (T) (hfl). Flyttade med familjen 1752 från Fanthyttan, Lindesberg (T) till Bjuråker (X) (hfl). Mor: Persdotter, Anna. Född 1728-08-06 i Fanthyttan, Lindesberg (T) (fb, hfl, db). Döpt 1728-08-07 i Fanthyttan, Lindesberg (T) (fb). Död 1758-03-16 i Norrgimma, Bjuråker (X) (db). Begravd 1758-03-19 i Bjuråker (X) (db).

Barn:

Palm, Brita. Född 1777-06-22. Död av slag 1851-07-19 i Friggesund, Bjuråker (X) (db). Begravd 1851-07-27 i Bjuråker (X) (db). Se tabell 100, s *.

Palm, Greta. Född 1781-06-04 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1781-06-06 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1783-05-16 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db).

Palm, Peter. Född 1784-04-14 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1784-04-18 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1784-04-18 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död 1861-11-28 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1861-12-08 i Harmånger (X) (db). Se tabell 122, s *.

Palm, Anders. Född 1790-06-16 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1790-06-20 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1841-12-25 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1842-01-01 i Harmånger (X) (db). Se tabell 167, s *.

Palm, Catharina. Född 1794-05-11 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1794-05-11 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1795-08-15 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1795-08-23 i Bjuråker (X) (db).

Tabell 37 (generation 5)

(Från Tabell 36, s *)

Palm, Anna Greta. Född 1766-04-11 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Döpt 1766-04-13 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död av ålderdomsbräcklighet 1852-12-11 i Franshammars bruk, Hassela (X) (db). Begravd 1852-12-19 i Hassela (X) (db).

Gift 1789-09-20 i Hassela (X) (vb) med Jonsson, Olof. Sågverksarbetare. Kolare. Född 1767-12-27. Död 1811-11-02 i Franshammars bruk, Hassela (X) (db). Begravd 1811-11-10 i Hassela (X) (db). Far: Olofsson, Jonas. Kolare. Mor: Larsdotter, Brita.

Barn:

Olofsson, Jonas. Född 1789-10-16 i Sågverket, Hassela (X) (fb). Döpt 1789-10-18 i Sågverket, Hassela (X) (fb). Död 1854-03-14 (X3-4K10). Se tabell 38, s *.

Olofsdotter, Margareta. Född 1791-11-12 i Sågverket, Hassela (X) (fb). Döpt 1791-11-13 i Sågverket, Hassela (X) (fb). Död 1869-07-21 (X15-1P16). Se tabell 49, s *.

Olofsson, Olof. Född 1794-07-15 i Sågverket, Hassela (X) (fb). Döpt 1794-07-17 i Sågverket, Hassela (X) (fb). Död 1797-08-08 i Sågverket, Hassela (X) (db). Begravd 1797-08-13 i Hassela (X) (db).

Olofsson, Johan. Född 1796-10-22 i Sågverket, Hassela (X) (fb). Döpt 1796-10-23 i Sågverket, Hassela (X) (fb). Bosatt i Furuberg, Bjuråker (X) (X3-4K11). Se tabell 64, s *.

Olofsson, Olof. Född 1799-02-19 i Sågverket, Hassela (X) (fb). Döpt 1799-02-24 i Sågverket, Hassela (X) (fb).

Olofsdotter, Brita. Född 1801-06-19 i Sågverket, Hassela (X) (fb). Döpt 1801-06-21 i Sågverket, Hassela (X) (fb). Död 1801-12-06 i Sågverket, Hassela (X) (db). Begravd 1801-12-13 i Hassela (X) (db).

Olofsdotter, Brita Elisabet. Född 1802-10-13 i Sågverket, Hassela (X) (fb). Döpt 1802-10-17 i Sågverket, Hassela (X) (fb). Död 1876-12-31 (X15-6T26). Se tabell 68, s *.

Falk, Benjamin. Född 1805-02-11 i Sågverket, Hassela (X) (fb). Döpt 1805-02-17 i Sågverket, Hassela (X) (fb). Bosatt i Skansån, Hassela (X) (X3-4K12). Se tabell 74, s *.

Tabell 38 (generation 6)

(Från Tabell 37, s *)

Olofsson, Jonas. Kolare. Född 1789-10-16 i Sågverket, Hassela (X) (fb). Döpt 1789-10-18 i Sågverket, Hassela (X) (fb). Död 1854-03-14 (X3-4K10).

Gift 1817-11-16 (X3-4K10) med Hansdotter, Karin. Född 1782-08-21 (X3-4K10). Död 1859-11-28 (X3-4K10). Far: Olofsson, Hans. Bonde.

Barn:

Jonsdotter, Anna Margareta. Född 1818-10-18 i Sågverket, Hassela (X) (fb). Döpt 1818-10-20 i Sågverket, Hassela (X) (fb). Död 1898-09-05 (X15-15U9). Se tabell 39, s *.

Jonsson, Olof. Född 1820-12-25 (X3-4K10). Bosatt i Vakås, Bjuråker (X) (X3-4K15). Se tabell 41, s *.

Jonsson, Hans. Född 1822-11-24 (X3-4K10). Död 1824-08-26 (X3-4K10).

Jonsdotter, Karin. Född 1825-09-13 (X3-4K10). Död 1895-03-24 (X15-1Z91). Se tabell 44, s *.

Tabell 39 (generation 7)

(Från Tabell 38, s *)

Jonsdotter, Anna Margareta. Född 1818-10-18 i Sågverket, Hassela (X) (fb). Döpt 1818-10-20 i Sågverket, Hassela (X) (fb). Död 1898-09-05 (X15-15U9).

Gift med Tupp, Nils. Bonde. Född 1819-01-20 (X15-15U9). Död 1883-05-22 (X15-15U9). Far: Rödjare, Anders. Bonde. Född 1794-03-17 (X15-15U5). Död 1861-02-16 (X15-15U5). Mor: Tupp, Kerstin. Född 1795-11-14 (X15-15U5). Död 1857-08-19 (X15-15U5).

Barn:

Nilsdotter, Kristina. Född 1844-08-28 (X15-15U9). Död 1895-08-21 (X15-15U17). Se tabell 40, s *.

Tabell 40 (generation 8)

(Från Tabell 39, s *)

Nilsdotter, Kristina. Född 1844-08-28 (X15-15U9). Död 1895-08-21 (X15-15U17).

Gift 1869 (X15-15U17) med Norling, Jonas. Bonde. Född 1841-01-29 (X15-15U17). Död 1881-10-22 (X15-15U17). Far: Andersson, Per. Bonde. Född 1805-04-01 (X15-4T15). Död 1875-04-27 (X15-4T15). Mor: Jonsdotter, Karin. Född 1814-10-27 (X15-4T15).

Barn:

Norling, Margareta. Född 1870-01-02 (X15-15U17). Död 1893-06-10 (X15-14T10).

Norling, Katarina. Född 1873-05-30 (X15-15U17). Död 1961-04-05 (X15-14T10).

Norling, Nils. Bonde. Född 1876-08-04 (X15-15U17). Bosatt i Berge, Hassela (X) (X15-15U26). Död 1947-08-17 (X15-15U26).

Tabell 41 (generation 7)

(Från Tabell 38, s *)

Jonsson, Olof. Krononybyggare. Född 1820-12-25 (X3-4K10). Bosatt i Vakås, Bjuråker (X) (X3-4K15).

Gift med Eriksdotter, Anna. Född 1827-03-03 (X3-4K15). Far: Hansson, Erik. Nybyggare.

Barn:

Olofsdotter, Karin. Född 1847-01-01 (X3-4K15). Se tabell 42, s *.

Olofsson, Jonas. Född 1849-09-13 (X3-4K15). Död 1855-02-03 (X3-4K15).

Olofsson, Erik. Född 1852-01-20 (X3-4K15).

Olofsdotter, Anna Margareta. Född 1854-04-01 (X3-4K15).

Olofsdotter, Brita Kristina. Född 1856-11-23 (X3-4K15). Se tabell 43, s *.

Olofsson, Jonas. Född 1858-12-20 (X3-4K15).

Olofsdotter, Elisabet. Född 1861-04-06 (X3-4K15).

Olofsson, Olof. Född 1863 (X3-4K15).

Tabell 42 (generation 8)

(Från Tabell 41, s *)

Olofsdotter, Karin. Född 1847-01-01 (X3-4K15). Flyttade 1889 till Nordamerika (X15-10T31).

Gift 1872 (X15-10T31) med Ekman, Per Olof. Rättare. Mjölnare. Född 1851-04-28 (X15-10T31). Far: Lindgren, Lars. Torpare. Född 1818-08-22 (X15-10T23). Död 1899-02-10 (X15-10T23). Mor: Olofsdotter, Margareta. Född 1816-08-25 (X15-10T23). Död 1886-11-29 (X15-10T23).

Barn:

Ekman, Emma Margareta. Född 1873-04-07 (X15-10T31).

Ekman, Per. Född 1874-05-12 (X15-10T31). Död 1874-06-05 (X15-10T31).

Ekman, Olof. Född 1878-07-25 (X15-10T31).

Ekman, Lars Emanuel. Född 1880-02-18 (X15-10T31).

Tabell 43 (generation 8)

(Från Tabell 41, s *)

Olofsdotter, Brita Kristina. Född 1856-11-23 (X3-4K15). Flyttade 1879 till Nordamerika (X15-8Y10).

Gift 1878-12-27 (X15-8Y10) med Löf, Hans. Född 1855-06-28 (X15-8Y10). Far: Ljunglöf, Erik. Bonde.

Tabell 44 (generation 7)

(Från Tabell 38, s *)

Jonsdotter, Karin. Född 1825-09-13 (X3-4K10). Död 1895-03-24 (X15-1Z91).

Gift 1847-06-25 (X15-1Z91) med Nordin, Erik Olofsson. Faktor. Bonde. Född 1823-03-25 (X15-1Z91). Död 1881-09-08 (X15-1Z91). Far: Eriksson, Olof. Torpare.

Barn:

Eriksson, Hans. Född 1848-08-11 (X15-1Z91). Död 1848-08-26 (X15-1Z91).

Eriksdotter, Karin. Född 1851-04-29 (X15-1Z91). Se tabell 45, s *.

Eriksdotter, Anna Margareta. Född 1855-03-15 (X15-1Z91). Se tabell 46, s *.

Eriksdotter, Elisabet. Född 1860-01-30 (X15-1Z91). Se tabell 47, s *.

Eriksdotter, Kristina. Född 1864-04-12 (X15-1Z91). Bosatt i Stensjön, Hassela (X) (X15-1Z91). Se tabell 48, s *.

Eriksdotter, Brita. Född 1866-10-12 (X15-1Z91). Död 1866-10-12 (X15-1Z91).

Tabell 45 (generation 8)

(Från Tabell 44, s *)

Eriksdotter, Karin. Född 1851-04-29 (X15-1Z91). Flyttade med familjen 1899 till Torp (Y) (X15-1R30).

Gift 1874-10-29 (X15-1R30) med Rapp, Anders. Bonde. Garvare. Född 1849-09-05 (X15-1R30). Far: Rapp, Olof. Bonde. Handlande. Född 1822-01-22 (X15-1R30). Död 1892-10-06 (X15-1R30). Mor: Eriksdotter, Agneta. Född 1821-08-06 (X15-1R30).

Barn:

Rapp, Olof. Född 1875-08-11 (X15-1R30). Död 1878-06-15 (X15-1R30).

Rapp, Erik Emanuel. Född 1876-11-10 (X15-1R30). Död 1945-01-08 (X15-1R30).

Rapp, Agneta Amanda. Född 1880-04-09 (X15-1R30). Död 1883-07-01 (X15-1R30).

Rapp, Karin Alvina. Född 1882-02-01 (X15-1R30).

Rapp, Olof. Född 1883-09-30 (X15-1R30).

Rapp, Agneta Cornelia. Född 1884-12-20 (X15-1R30).

Rapp, Hildur Christina. Född 1886-04-11 (X15-1R30).

Rapp, Signe Elisabeth. Född 1888-02-01 (X15-1R30). Död 1963 (X15-1R30).

Rapp, Cyrrus Alexander. Montör. Född 1889-08-08 (X15-1R30). Bosatt i Torpshammar, Torp (Y) (X15-1R30). Död 1954-12-22 (X15-1R30).

Rapp, Anders. Född 1891-01-02 (X15-1R30).

Rapp, Anna Elvira. Född 1894-07-28 (X15-1R30).

Rapp, Carl Haddon. Född 1896-03-19 (X15-1R30).

Tabell 46 (generation 8)

(Från Tabell 44, s *)

Eriksdotter, Anna Margareta. Född 1855-03-15 (X15-1Z91). Flyttade med familjen 1887 till Nordamerika (X15-4T113).

Gift 1875-12-29 (X15-4T113) med Ängman, Jonas. Bonde. Född 1852-02-28 (X15-4T113). Far: Jonsson, Olof. Bonde. Född 1817-07-21 (X15-4T107). Mor: Hansdotter, Kerstin. Född 1824-09-02 (X15-4T107).

Barn:

Ängman, Erik Herman. Född 1876-11-20 (X15-4T113). Död 1877-01-04 (X15-4T113).

Ängman, Kristina Elisabeth. Född 1877-11-16 (X15-4T113).

Ängman, Hanna Katarina. Född 1880-02-05 (X15-4T113).

Ängman, Ulrika Josefina. Född 1882-08-07 (X15-4T113). Död 1882-09-28 (X15-4T113).

Ängman, Olof Ambrosius. Född 1883-12-08 (X15-4T113). Död 1885-03-08 (X15-4T113).

Ängman, Jonas Cornelius. Född 1885-01-01 (X15-4T113).

Ängman, Karin Alvira. Född 1886-05-29 (X15-4T113).

Tabell 47 (generation 8)

(Från Tabell 44, s *)

Eriksdotter, Elisabet. Född 1860-01-30 (X15-1Z91).

Gift 1883 (X3-8L19) med Äng, Anders. Landbonde. Född 1856-05-31 (X3-8L19). Bosatt i Stensjön, Hassela (X) (X3-8L19). Far: Svensson, Jonas. Bonde.

Barn:

Äng, Erik Ferdinand. Född 1884-01-10 (X3-8L19). Död 1887-07-16 (X3-8L19).

Äng, Erik Natanael. Stationskarl. Född 1889-12-12 (X3-8L19). Bosatt i Kyrkbyn, Hassela (X) (X3-8L21). Flyttade med familjen 1934 till Borgsjö (Y) (X3-8L21).

Äng, Jonas Edvin. Cellulosaarbetare. Född 1894-04-29 (X3-8L19). Bosatt i Iggesund, Njutånger (X) (X3-8L22). Död 1969-06-06 (SVDB).

Äng, Anton Ragnar. Född 1897-05-03 (X3-8L19). Död 1897-07-31 (X3-8L19).

Äng, Katarina Elisabet. Född 1898-11-05 (X3-8L19). Flyttade 1923 till Jättendal (X) (X3-8L19).

Tabell 48 (generation 8)

(Från Tabell 44, s *)

Eriksdotter, Kristina. Född 1864-04-12 (X15-1Z91). Bosatt i Stensjön, Hassela (X) (X15-1Z91). Flyttade med familjen 1887 till Nordamerika (X15-1Z114).

Gift med Segerstedt, Per. Arbetare. Född 1860-11-04 (X15-1Z114). Far: Svensson, Jonas. Bonde.

Barn:

Segerstedt, Frida Serafia. Född 1884-06-13 (X15-1Z114).

Tabell 49 (generation 6)

(Från Tabell 37, s *)

Olofsdotter, Margareta. Född 1791-11-12 i Sågverket, Hassela (X) (fb). Döpt 1791-11-13 i Sågverket, Hassela (X) (fb). Död 1869-07-21 (X15-1P16).

Gift 1818-07-12 i Hassela (X) (vb) med Pålsson, Nils. Torpare. Född 1792-02-19 (X15-1P16). Död 1847-11-21 (X15-1P16). Far: Nordenback, Paul. Klockare. Född 1755-12-31 (X15-1P11). Död 1793-06-01 (X15-1P11). Mor: Matsdotter, Karin. Född 1759-01-05 (X15-1P11).

Barn:

Nilsdotter, Karin. Född 1819-09-04 (X15-1P16). Död 1908-03-24 (X15-1P22). Se tabell 50, s *.

Nilsson, Olof. Född 1821-10-13 (X15-1P16). Död 1889-09-19 (X15-1P23). Se tabell 55, s *.

Nilsson, Per. Född 1821-10-13 (X15-1P16). Död 1822-04-16 (X15-1P16).

Norin, Paul. Född 1824-07-06 (X15-1P16). Se tabell 59, s *.

Nilsson, Nils. Född 1832-05-11 (X15-1P16). Bosatt i Vrångtjärn, Hassela (X) (X15-1V35). Död 1874-02-26 (X15-1V35). Se tabell 61, s *.

Tabell 50 (generation 7)

(Från Tabell 49, s *)

Nilsdotter, Karin. Född 1819-09-04 (X15-1P16). Död 1908-03-24 (X15-1P22).

Gift med Swan, Eskil. Bonde. Född 1823-03-30 i Bräcke (Z) (X15-1P22). Bosatt i Norrbäck, Hassela (X) (X15-1P22). Död 1909-11-11 (X15-1P22).

Barn:

Swan, Nils Peter. Född 1852-07-28 (X15-1P22). Flyttade 1873 till Nordamerika (X15-1P22).

Swan, Jon Olof. Född 1853-09-17 (X15-1P22). Död 1891-01-10 (X15-1P33). Se tabell 51, s *.

Swan, Anna Margareta. Född 1855-02-10 (X15-1P22). Död 1926-03-27 (X3-4B55). Se tabell 52, s *.

Eskilsdotter, Brita. Född 1856-03-24 (X15-1P22). Död 1930-02-26 (X15-11R5). Se tabell 53, s *.

Swan, Eskil. Född 1858-01-22 (X15-1P22). Se tabell 54, s *.

Swan, Carolina. Född 1858-12-29 (X15-1P22). Flyttade 1881 till Nordamerika (X15-1P22).

Swan, Sofia. Född 1860-05-03 (X15-1P22).

Swan, Adolph. Född 1862-02-13 (X15-1P22). Flyttade 1879 till Nordamerika (X15-1P22).

Swan, Paul. Född 1864-11-05 (X15-1P22). Flyttade 1889 till Gnarp (X) (X15-1P22).

Tabell 51 (generation 8)

(Från Tabell 50, s *)

Swan, Jon Olof. Bonde. Född 1853-09-17 (X15-1P22). Död 1891-01-10 (X15-1P33).

Gift med Pålsdotter, Margareta. Född 1850-12-18 (X15-1P33). Död 1907-08-25 (X15-1P33). Far: Jonsson, Pål.

Barn:

Swan, Eskil. Jordbrukare. Född 1874-09-26 (X15-1P33). Bosatt i Norrbäck, Hassela (X) (X15-1P49). Flyttade 1908 till Attmar (Y) (X15-1P49).

Swan, Nils Olof. Född 1878-01-22 (X15-1P33). Död 1896-06-08 (X15-1P33).

Swan, Paul Arvid. Skogsarbetare. Född 1880-04-20 (X15-1P33). Bosatt i Norrbäck, Hassela (X) (X15-1P50). Död 1936-09-10 (X15-1P50).

Swan, Per Endor. Jordbrukare. Född 1884-12-31 (X15-1P33). Flyttade med sönerna 1926 till Stöde (Y) (X15-1P51).

Swan, Katarina. Född 1888-01-28 (X15-1P33).

Tabell 52 (generation 8)

(Från Tabell 50, s *)

Swan, Anna Margareta. Född 1855-02-10 (X15-1P22). Död 1926-03-27 (X3-4B55).

Gift 1882-11-19 (X3-4B55) med Hagström, Hans. Landbonde. Född 1859-08-12 (X3-4B55). Död 1928-08-26 (X3-4B55). Far: Hagström, Anders. Soldat.

Barn:

Hagström, Anders. Född 1883-09-02 (X3-4B55). Död 1893-09-09 (X3-4B55).

Hagström, Eskil. Bonde. Född 1885-12-07 (X3-4B55). Bosatt i Malungen, Hassela (X) (X3-4B66).

Hagström, Brita Katarina. Född 1889-10-04 (X3-4B55).

Hagström, Anna Margareta. Hushållerska. Född 1891-08-14 (X3-4B55).

Hagström, Hans. Skogsarbetare. Född 1893-05-26 (X3-4B55). Död 1960-09-06 (X3-4B55).

Hagström, Anders. Skogsarbetare. Född 1895-02-19 (X3-4B55).

Tabell 53 (generation 8)

(Från Tabell 50, s *)

Eskilsdotter, Brita. Född 1856-03-24 (X15-1P22). Död 1930-02-26 (X15-11R5).

Gift 1880-11-14 (X15-11R5) med Bom, Lars Olof. Kolare. Född 1853-03-02 (X15-11R5). Död 1942-04-10 (X15-11R5). Far: Bom, Per. Soldat. Född 1803 (X15-11R3). Död 1847-07-28 (X15-11R3). Mor: Persdotter, Anna. Född 1810-05-15 (X15-11R3).

Barn:

Bom, Anna Sofia. Född 1881-09-05 (X15-11R5). Död 1955-05-18 (X15-2S51).

Bom, Eskil. Arrendator. Född 1884-09-05 (X15-11R5).

Tabell 54 (generation 8)

(Från Tabell 50, s *)

Swan, Eskil. Arbetare. Född 1858-01-22 (X15-1P22). Flyttade med familjen 1899 till Attmar (Y) (X15-1P34).

Gift med Eriksdotter, Brita. Född 1860-10-07 (X15-1P34). Far: Eriksson, Erik. Bonde.

Barn:

Swan, Erik Theodor. Född 1884-08-19 (X15-1P34). Död 1894-02-04 (X15-1P34).

Swan, Eskil Algot. Född 1888-05-24 (X15-1P34).

Swan, Katarina Elvira. Född 1890-05-11 (X15-1P34).

Swan, Kristina Emilia. Född 1893-10-15 (X15-1P34).

Swan, Nelly Elida. Född 1897-10-14 (X15-1P34).

Tabell 55 (generation 7)

(Från Tabell 49, s *)

Nilsson, Olof. Bonde. Född 1821-10-13 (X15-1P16). Död 1889-09-19 (X15-1P23).

Gift 1848-10-12 (X15-1P23) med Modig, Karin. Född 1829-06-13 (X15-1P23). Död 1917-04-01 (X15-1P23). Far: Modig, Per. Torpare. Född 1781-09-04 (X3-3K25). Död 1856-10-30 (X3-3K25). Mor: Hansdotter, Gunilla. Född 1784-03-31 (X3-3K25). Död 1842-06-21 (X3-3K25).

Barn:

Olofsdotter, Margareta. Född 1850-05-15 (X15-1P23). Död 1929-10-05 (X15-2S37). Se tabell 56, s *.

Swing, Per. Född 1853-01-30 (X15-1P23). Bosatt i Norrbäck, Hassela (X) (X15-1P35). Bosatt i Stakholm, Hassela (X) (X15-1P35). Död 1912-03-07 (X15-1P35). Se tabell 57, s *.

Olofsdotter, Gunilla. Född 1856-03-25 (X15-1P23).

Olofsson, Nils. Skogsarbetare. Född 1858-08-29 (X15-1P23). Död 1938-01-24 (X15-1P23).

Olofsdotter, Karin. Född 1861-05-23 (X15-1P23).

Olofsdotter, Kristina. Född 1864-05-18 (X15-1P23). Bosatt i Norrbäck, Hassela (X) (X15-1P36). Död 1943-10-24 (X15-1P36). Se tabell 58, s *.

Olofsson, Jonas Olof. Född 1867-05-14 (X15-1P23). Flyttade 1888 till Nordamerika (X15-1P23).

Olofsson, Anders. Jordbruksarbetare. Född 1869-12-05 (X15-1P23). Död 1950-12-19 (X15-1P23).

Tabell 56 (generation 8)

(Från Tabell 55, s *)

Olofsdotter, Margareta. Född 1850-05-15 (X15-1P23). Död 1929-10-05 (X15-2S37).

Gift 1870-11-01 (X15-2S37) med Swing, Per. Bonde. Född 1838-06-21 (X15-2S37). Bosatt i Norrbäck, Hassela (X) (X15-2S37). Död 1918-10-22 (X15-2S37). Far: Harm, Per. Soldat. Född 1787-04-14 (X15-5S18). Bosatt i Norrbäck, Hassela (X) (X15-5S18). Död 1840-03-26 (X15-5S18). Mor: Danielsdotter, Brita. Född 1794-02-27 (X15-5S18). Död 1872-02-20 (X15-5S18).

Barn:

Swing, Nils Olof. Född 1871-03-13 (X15-2S37). Flyttade 1892 till Nordamerika (X15-2S37).

Swing, Petter. Bonde. Född 1873-09-02 (X15-2S37). Bosatt i Norrbäck, Hassela (X) (X15-5S51). Död 1956-02-14 (X15-5S51).

Swing, Jonas. Jordbrukare. Född 1877-01-14 (X15-2S37). Bosatt i Vrångtjärn, Hassela (X) (X15-2S37).

Swing, Erik Aron. Bonde. Född 1881-04-19 (X15-2S37). Bosatt i Norrbäck, Hassela (X) (X15-2S37). Död 1954-08-30 (X15-2S37).

Swing, Daniel Abraham. Född 1886-05-08 (X15-2S37). Död 1891-03-23 (X15-2S37).

Tabell 57 (generation 8)

(Från Tabell 55, s *)

Swing, Per. Bonde. Född 1853-01-30 (X15-1P23). Bosatt i Norrbäck, Hassela (X) (X15-1P35). Bosatt i Stakholm, Hassela (X) (X15-1P35). Död 1912-03-07 (X15-1P35).

Gift 1876-11-08 (X15-1P35) med Johansdotter, Margareta. Född 1847-10-30 (X15-1P35). Död 1932-01-23 (X15-1P35). Far: Flink, Johan. Torpare. Bosatt i Norrbäck, Hassela (X).

Barn:

Swing, Johan Olof. Född 1877-09-25 (X15-1P35). Död 1877-09-29 (X15-1P35).

Swing, Nils Olof. Arrendator. Född 1878-10-22 (X15-1P35). Bosatt i Åkern, Bergsjö (X) (X15-1P35). Död 1946-01-12 (X15-1P35).

Swing, Karin Margareta. Född 1881-08-28 (X15-1P35). Flyttade 1903 till Jättendal (X) (X15-1P35).

Swing, Maria. Född 1883-09-02 (X15-1P35).

Swing, Johanna. Född 1886-09-30 (X15-1P35). Flyttade 1942 till Bergsjö (X) (X15-1P35). Död 1960-01-11 (X15-1P35).

Swing, Emma Kristina. Född 1889-07-23 (X15-1P35). Död 1959-01-30 (X15-18U22).

Swing, Anna Gunilla. Torpare. Född 1892-02-14 (X15-1P35). Bosatt i Åkern, Bergsjö (X) (X15-1P64). Död 1951-12-07 (X15-1P64).

Tabell 58 (generation 8)

(Från Tabell 55, s *)

Olofsdotter, Kristina. Tjänarinna. Född 1864-05-18 (X15-1P23). Bosatt i Norrbäck, Hassela (X) (X15-1P36). Död 1943-10-24 (X15-1P36).

Utom äktenskap

Barn:

Olsson, Olof August. Bonde. Född 1888-09-09 (X15-1P36). Bosatt i Åkern, Bergsjö (X) (X15-1P53). Död 1947-08-13 (X15-1P53).

Tabell 59 (generation 7)

(Från Tabell 49, s *)

Norin, Paul. Kolare. Född 1824-07-06 (X15-1P16). Flyttade med familjen 1856 till Stöde (Y) (X15-1P24).

Gift med Larsdotter, Anna. Född 1823-09-07 (X15-1P24). Far: Jönsson, Lars. Kolare. Född 1795-11-21 (X15-26U4). Mor: Eriksdotter, Brita. Född 1795-07-30 (X15-26U4). Död 1839-12-23 (X15-26U4).

Barn:

Norin, Nils. Född 1848-11-22 (X15-26U4).

Norin, Lars Erik. Född 1851-07-01 (X15-26U4).

Norin, Margareta. Född 1853-09-07 (X15-26U4).

Norin, Brita. Född 1855-09-26 (X15-26U4). Se tabell 60, s *.

Tabell 60 (generation 8)

(Från Tabell 59, s *)

Norin, Brita. Född 1855-09-26 (X15-26U4). Flyttade med familjen 1876 till Stöde (Y) (X15-8P4).

Gift 1875-03-29 (X15-8P4) med Lif, Hans Olofsson. Född 1851-08-24 (X15-8P4). Far: Olofsson, Olof. Bonde.

Barn:

Lif, Nils Olof. Född 1876-03-24 (X15-8P4).

Tabell 61 (generation 7)

(Från Tabell 49, s *)

Nilsson, Nils. Bonde. Född 1832-05-11 (X15-1P16). Bosatt i Vrångtjärn, Hassela (X) (X15-1V35). Död 1874-02-26 (X15-1V35).

Gift med Danielsdotter, Karin. Född 1828-08-22 (X15-1V35). Död 1878-02-17 (X15-1V35). Far: Olofsson, Daniel. Bonde. Bosatt i Vrångtjärn, Hassela (X).

Barn:

Nilsdotter, Anna. Född 1854-12-31 (X15-1V35).

Nilsdotter, Margareta. Född 1856-12-14 (X15-1V35). Död 1916-02-27 (X15-7T57). Se tabell 62, s *.

Nilsson, Nils Olof. Född 1859-12-09 (X15-1V35). Flyttade 1879 till Nordamerika (X15-1V35).

Nilsdotter, Ingrid. Född 1862-02-10 (X15-3R45). Död 1943-10-29 (X15-3R45). Se tabell 63, s *.

Nilsson, Daniel. Född 1864-10-09 (X15-1V35). Flyttade 1883 till Nordamerika (X15-1V35).

Nilsdotter, Kristina. Född 1867-09-20 (X15-1V35). Flyttade 1888 till Nordamerika (X15-1V35).

Nilsson, Erik. Född 1873-02-14 (X15-1V35).

Tabell 62 (generation 8)

(Från Tabell 61, s *)

Nilsdotter, Margareta. Född 1856-12-14 (X15-1V35). Död 1916-02-27 (X15-7T57).

Gift med Nord, Anders. Arrendator. Född 1859-02-28 (X15-7T57). Död 1898-01-23 (X15-7T57). Far: Nord, Lars Petter. Bonde. Född 1832-03-18 (X15-7T50). Mor: Henriksdotter, Anna Brita. Född 1834-02-09 (X15-7T50). Död 1865-11-09 (X15-7T50).

Barn:

Nord, Nils Petter. Född 1880-08-04 (X15-7T57). Flyttade 1902 till USA (X15-7T57).

Nord, Inga Katarina. Född 1882-10-31 (X15-7T57). Död 1942-02-21 (X15-9V2).

Nord, Margareta Lydia. Född 1884-09-19 (X15-7T57). Flyttade 1902 till Attmar (Y) (X15-7T57).

Nord, Daniel. Arrendator. Född 1886-12-01 (X15-7T72). Bosatt i Norrbäck, Hassela (X) (X15-7T72).

Nord, Anna Fredrika. Född 1888-10-31 (X15-11R9).

Nord, Andreas. Skräddare. Född 1890-12-09 (X15-7T57).

Nord, Brita Dorotea. Född 1893-04-10 (X15-7T57).

Nord, Lars Erik. Bonde. Född 1896-07-25 (X15-7T57). Bosatt i Kyrkbyn, Hassela (X) (X15-7T75).

Tabell 63 (generation 8)

(Från Tabell 61, s *)

Nilsdotter, Ingrid. Född 1862-02-10 (X15-3R45). Död 1943-10-29 (X15-3R45).

Gift 1886-06-25 (X15-3R45) med Äng, Daniel. Bonde. Född 1853-05-12 (X15-3R45). Bosatt i Gräsåsen, Hassela (X) (X15-3R45). Bosatt i Stakholm, Hassela (X) (X15-3R45). Död 1943-01-18 (X15-3R45). Far: Norberg, Erik. Bonde. Bosatt i Lindsjön, Hassela (X).

Barn:

Äng, Erik Algot. Vägarbetare. Född 1887-07-30 (X15-3R45). Bosatt i Gräsåsen, Hassela (X) (X15-3R45).

Äng, Nils Bernhard. Bonde. Född 1897-03-19 (X15-3R73). Bosatt i Stakholm, Hassela (X) (X15-3R73).

Tabell 64 (generation 6)

(Från Tabell 37, s *)

Olofsson, Johan. Bonde. Född 1796-10-22 i Sågverket, Hassela (X) (fb). Döpt 1796-10-23 i Sågverket, Hassela (X) (fb). Bosatt i Furuberg, Bjuråker (X) (X3-4K11).

Gift 1821-11-11 (X3-4K11) med Tupp, Karin. Född 1787-12-03 (X3-4K11). Far: Tupp, Per. Torpare.

Barn:

Johansson, Olof. Född 1822-05-14 (X3-4K11). Död 1841-05-29 (X3-4K11).

Johansdotter, Elisabet. Född 1830-01-13 (X3-4K11). Bosatt i Furuberg, Bjuråker (X) (X3-4K16). Död 1910-09-08 (X3-4K16). Se tabell 65, s *.

Tabell 65 (generation 7)

(Från Tabell 64, s *)

Johansdotter, Elisabet. Född 1830-01-13 (X3-4K11). Bosatt i Furuberg, Bjuråker (X) (X3-4K16). Död 1910-09-08 (X3-4K16).

Gift med Tupp, Olof Persson. Kolare. Född 1823-07-05 (X3-4K16). Död 1900-11-30 (X3-4K16). Far: Persson, Per.

Barn:

Ljung, Johan. Född 1855-12-21 i Furuberg, Bjuråker (X) (Bjuråker C:5). Död 1918-04-20 (X3-4K18). Se tabell 66, s *.

Tupp, Brita Katarina. Född 1859-11-02 i Furuberg, Bjuråker (X) (Bjuråker C:5). Död 1938-08-23 (X3-4B87). Se tabell 67, s *.

Olofsdotter, Margareta Elisabet. Född 1863-01-30 (X3-4K16). Död 1864-03-14 (X3-4K16).

Tabell 66 (generation 8)

(Från Tabell 65, s *)

Ljung, Johan. Kolare. Född 1855-12-21 i Furuberg, Bjuråker (X) (Bjuråker C:5). Död 1918-04-20 (X3-4K18).

Gift med Persdotter, Johanna. Född 1872-05-09 (X3-4K18). Mor: Persdotter, Helena.

Barn:

Ljung, Erik Olof. Skogsarbetare. Född 1897-02-04 (X3-4K18).

Tabell 67 (generation 8)

(Från Tabell 65, s *)

Tupp, Brita Katarina. Född 1859-11-02 i Furuberg, Bjuråker (X) (Bjuråker C:5). Död 1938-08-23 (X3-4B87).

Gift med Bylund, Nils Erik. Kolare. Född 1853-12-16 (X3-4B87). Bosatt i Sniptorp, Bjuråker (X) (X3-4B87). Död 1925-08-22 (X3-4B87). Far: Bylund, Per. Kolare. Född 1825-06-08 (X3-4B85). Död 1908-02-23 (X3-4B85). Mor: Olofsdotter, Margareta Kristina. Född 1828-04-11 (X3-4B85). Död 1915-04-01 (X3-4B85).

Barn:

Bylund, Brita Elisabet. Hushållerska. Född 1880-09-28 (X3-4B87). Död 1961-07-04 (X3-4B87).

Bylund, Per Olof. Skogsarbetare. Född 1884-02-08 (X3-4B87).

Bylund, Erik Ludvig. Skogsarbetare. Född 1892-10-02 (X3-4B87). Bosatt i Oxåsen, Bjuråker (X) (X3-4B90). Flyttade med familjen 1930 till Njutånger (X) (X3-4B90).

Bylund, Anna Katarina. Född 1894-09-28 (X3-4B87). Flyttade 1922 till Forsa (X) (X3-4B87).

Bylund, Nils Evald. Arrendator. Född 1896-10-03 (X3-4B87).

Bylund, Johan Gustaf. Lägenhetsägare. Född 1897-12-10 i Bjuråker (X) (X3-4B87). Bosatt i Björsarv, Bjuråker (X) (X3-4B91). Död 1985-02-09 i Bjuråker (X) (SVDB).

Bylund, Anders Verner. Arrendator. Född 1899-09-15 (X3-4B87). Bosatt i Oxåsen, Bjuråker (X) (X3-4B92).

Bylund, Kristina Elvira. Född 1901-11-11 i Bjuråker (X) (X3-4B87). Död 1978-06-03 i Bjuråker (X) (SVDB).

Bylund, Katarina Helena. Född 1904-03-13 (X3-4B87).

Tabell 68 (generation 6)

(Från Tabell 37, s *)

Olofsdotter, Brita Elisabet. Född 1802-10-13 i Sågverket, Hassela (X) (fb). Döpt 1802-10-17 i Sågverket, Hassela (X) (fb). Död 1876-12-31 (X15-6T26).

Gift 1825-12-29 i Hassela (X) (vb) med Wass, Anders. Korpral. Född 1796-10-11 (X15-6T26). Far: Kråm, Daniel. Soldat.

Barn:

Wass, Daniel. Född 1826-03-08 (X15-6T26). Död 1826-04-13 (X15-6T26).

Wass, Daniel. Född 1828-03-06 (X15-6T26). Död 1889-08-11 (X15-6T48). Se tabell 69, s *.

Wass, Margareta. Född 1831-11-29 (X15-6T26). Se tabell 71, s *.

Wass, Olof. Född 1835-06-12 (X15-6T26). Död 1843-11-24 (X15-6T26).

Wass, Anna Brita. Född 1842-05-15 (X15-6T26). Se tabell 73, s *.

Wass, Ingrid. Född 1845-04-17 (X15-6T26).

Tabell 69 (generation 7)

(Från Tabell 68, s *)

Wass, Daniel. Torpare. Född 1828-03-06 (X15-6T26). Död 1889-08-11 (X15-6T48).

Gift 1854-11-06 (X15-6T48) med Larsdotter, Brita. Född 1825-04-03 (X15-6T48). Död 1896-01-10 (X15-6T48).

Barn:

Wass, Brita Kristina. Född 1856-01-11 (X15-6T48). Död 1936-02-02 (X15-7T55). Se tabell 70, s *.

Wass, Anna Elisabet. Född 1863-03-09 (X15-6T48). Död 1863-05-05 (X15-6T48).

Wass, Lars Olof. Född 1866-07-09 (X15-6T48). Död 1866-10-20 (X15-6T48).

Tabell 70 (generation 8)

(Från Tabell 69, s *)

Wass, Brita Kristina. Född 1856-01-11 (X15-6T48). Död 1936-02-02 (X15-7T55).

Gift 1877-12-27 (X15-7T55) med Ljung, Henrik. Bonde. Född 1855-11-09 (X15-7T55). Död 1924-07-04 (X15-7T55). Far: Nord, Lars Petter. Bonde. Född 1832-03-18 (X15-7T50). Mor: Henriksdotter, Anna Brita. Född 1834-02-09 (X15-7T50). Död 1865-11-09 (X15-7T50).

Barn:

Ljung, Anna Selina. Född 1878-10-17 (X15-7T55). Död 1925-01-07 (X15-7T69).

Ljung, Brita Sofia. Född 1882-05-08 (X15-7T55).

Ljung, Emma Katarina. Född 1885-04-05 (X15-7T55). Flyttade 1942 till Malung (W) (X15-12T43).

Ljung, Daniel Albert. Arrendator. Född 1889-12-31 (X15-7T55).

Ljung, Ester Dorotea. Född 1893-04-03 (X15-7T55). Flyttade 1911 till USA (X15-7T55).

Tabell 71 (generation 7)

(Från Tabell 68, s *)

Wass, Margareta. Född 1831-11-29 (X15-6T26).

Gift med Berglund, Nils. Kolare. Född 1836-03-19 (X15-6T49). Bosatt i Norrbäck, Hassela (X) (X15-6T49). Far: Jönsson, Nils. Kolare.

Barn:

Berglund, Anders. Född 1859-07-27 (X15-6T49). Bosatt i Rigberg, Hassela (X) (X15-6T75). Död 1926-05-31 (X15-6T75). Se tabell 72, s *.

Berglund, Nils. Född 1861-01-15 (X15-6T49).

Tabell 72 (generation 8)

(Från Tabell 71, s *)

Berglund, Anders. Arrendator. Född 1859-07-27 (X15-6T49). Bosatt i Rigberg, Hassela (X) (X15-6T75). Flyttade 1891 till Bålle, Bergsjö (X) (X15-6T75). Död 1926-05-31 (X15-6T75).

Gift 1881 (X15-6T75) med Sjögren, Maria Carolina. Född 1860-09-21 (X15-6T75). Död 1936-04-24 (X15-6T75). Far: Sjögren, Erik. Bonde.

Barn:

Berglund, Nils Johan Emanuel. Född 1882-01-05 (X15-6T75). Flyttade 1904 till USA (X15-6T75).

Berglund, Erik Fridolf. Bonde. Född 1884-05-11 (X15-6T75). Bosatt i Fiskvik, Bergsjö (X) (X15-6T104). Död 1952-06-09 (X15-6T104).

Berglund, Frida Margareta. Född 1887-02-17 (X15-6T75). Flyttade 1912 till Rasbo (C) (X15-6T75).

Berglund, Daniel Thyco. Född 1889-09-28 (X15-6T75). Död 1889-12-04 (X15-6T75).

Berglund, Per Vidar. Född 1891-03-03 (X15-6T75). Flyttade 1911 till USA (X15-6T75).

Berglund, Alice Elisabet. Handelsidkare. Född 1894-04-14 (X15-6T75). Död 1947-04-21 (X15-6T75).

Berglund, Karl Anton. Bonde. Född 1895-08-10 (X15-6T75).

Berglund, Anna Maria. Född 1898-09-20 (X15-6T75). Flyttade 1917 till Jättendal (X) (X15-6T75).

Berglund, Emma Gunborg. Född 1901-03-03 i Bergsjö (X) (X15-6T75). Död 1984-10-25 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (SVDB).

Berglund, Rut Axelina. Född 1902-05-04 (X15-6T75).

Berglund, Edit Karolina. Född 1907-06-07 (X15-6T75).

Tabell 73 (generation 7)

(Från Tabell 68, s *)

Wass, Anna Brita. Född 1842-05-15 (X15-6T26). Flyttade med familjen 1883 till Nordamerika (X15-6T42).

Gift 1872-02-11 (X15-6T42) med Andersson, Per. Bonde. Född 1821-01-03 (X15-6T42).

Barn:

Andersson, Ingrid Kristina. Född 1878-02-11 (X15-6T42).

Andersson, Julia Elisabet. Född 1880-08-07 (X15-6T42).

Tabell 74 (generation 6)

(Från Tabell 37, s *)

Falk, Benjamin. Kolare. Född 1805-02-11 i Sågverket, Hassela (X) (fb). Döpt 1805-02-17 i Sågverket, Hassela (X) (fb). Bosatt i Skansån, Hassela (X) (X3-4K12). Flyttade med familjen 1837 till Torp (Y) (X3-4K12). Enligt moderns dödsnotis så var han Bonde i Flata Torps socken.

Gift 1831-10-21 i Hassela (X) (vb) med Persdotter, Helena. Född 1810-11-18 (X3-4K12). Far: Persson, Per. Bonde.

Barn:

Falk, Anna Greta. Född 1832-01-04 i Skansån, Hassela (X) (fb). Döpt 1832-01-06 i Skansån, Hassela (X) (fb).

Falk, Helena. Född 1834-02-09 i Skansån, Hassela (X) (fb). Döpt 1834-02-16 i Skansån, Hassela (X) (fb).

Tabell 75 (generation 5)

(Från Tabell 36, s *)

Palm, Johan. Mästersmed. Född 1769-01-13 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död 1820-02-15 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1820-02-20 i Bjuråker (X) (db).

Gift 1793-02-24 i Bjuråker (X) (vb) med Eriksdotter, Catharina. Född 1765-12-23 i Furuberg, Bjuråker (X) (Arne Söderström). Död 1833-05-03 i Bäckmora, Enånger (X) (Arne Söderström).

Barn:

Palm, Olof. Född 1793-06-02 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död 1797-08-29 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1797-09-03 i Bjuråker (X) (db).

Palm, Erik. Född 1795-12-21 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död 1866-12-17 i Bjåsta, Bergsjö (X). Se tabell 76, s *.

Palm, Johanna Catharina. Född 1798-01-20 i Broberg, Voxna (X) (fb). Döpt 1798-01-21 i Broberg, Voxna (X) (fb). Se tabell 80, s *.

Palm, Anna Margareta. Född 1800-09-10 i Broberg, Voxna (X) (fb). Döpt 1800-09-10 i Broberg, Voxna (X) (fb). Död av ålderdom 1890-07-30 i Västansjö, Bjuråker (X) (db). Begravd 1890-08-03 i Bjuråker (X) (db). Se tabell 89, s *.

Palm, Brita Stina. Född 1802-12-26 i Broberg, Voxna (X) (fb). Döpt 1802-12-27 i Broberg, Voxna (X) (fb). Se tabell 95, s *.

Palm, Johan. Född 1805-02-24 i Nianfors bruk, Nianfors (X) (fb). Döpt 1805-02-24 i Nianfors bruk, Nianfors (X) (fb). Se tabell 96, s *.

Palm, Lisa. Född 1808-08-09 i Nianfors bruk, Nianfors (X) (fb). Döpt 1808-08-10 i Nianfors bruk, Nianfors (X) (fb). Död 1895-10-26 (X7-14B9). Se tabell 97, s *.

Tabell 76 (generation 6)

(Från Tabell 75, s *)

Palm, Erik. Husman. Född 1795-12-21 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Flyttade 1812 från Nianfors bruk, Nianfors (X) till Njutånger (X) (hfl). Flyttade 1819 från Njutånger (X) till Tosätter, Enånger (X) (hfl). Flyttade med familjen 1829 från Tosätter, Enånger (X) till Bergsjö (X) (hfl). Död 1866-12-17 i Bjåsta, Bergsjö (X).

Gift 1824-10-10 i Enånger (X) (vb) med Larsdotter, Gölin. Född 1796-10-24 i Tosätter, Enånger (X) (X3-24B1). Död 1891-11-27 (X3-24B1). Far: Jonsson, Lars. Bosatt i Tosätter, Enånger (X) (X3-24B1).

Barn:

Palm, Lars Eriksson. Född 1815-08-27 i Tosätter, Enånger (X) (fb). Döpt 1815-08-29 i Tosätter, Enånger (X) (fb). Se tabell 77, s *.

Palm, Johan. Född 1824-12-10 i Tosätter, Enånger (X) (fb). Döpt 1824-12-12 i Tosätter, Enånger (X) (fb). Bosatt i Bjåsta, Bergsjö (X) (X3-24B2). Död 1900-07-20 (X3-24B2). Se tabell 79, s *.

Palm, Erik. Född 1828-12-23 i Tosätter, Enånger (X) (fb). Döpt 1828-12-25 i Tosätter, Enånger (X) (fb). Död på Hudiksvalls lasarett 1873-05-09 (X3-24B1).

Tabell 77 (generation 7)

(Från Tabell 76, s *)

Palm, Lars Eriksson. Skogvaktare. Arbetskarl. Målare. Torpare. Bonde. Född 1815-08-27 i Tosätter, Enånger (X) (fb). Döpt 1815-08-29 i Tosätter, Enånger (X) (fb). Flyttade 1837 från Bergsjö (X) till Hudiksvall (X) (hfl). Flyttade med familjen 1859-11-21 från Hudiksvall (X) till Sörvåga, Järvsö (X) (hfl). Flyttade med hustrun 1873-05-24 från Sörvåga, Järvsö (X) till Nordamerika (hfl).

Gift 1841-11-25 i Hudiksvall (X) (vb) med Sörlin, Katarina. Född 1811-03-09 i Härnösand (Y) (vb, hfl). Flyttade 1837 från Sundsvall (Y) till Hudiksvall (X) (hfl).

Barn:

Palm, Per Erik. Född 1842-06-05 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1842-06-09 i Hudiksvall (X) (fb). Flyttade 1869-12-03 från Sörvåga, Järvsö (X) till Torp (Y) (hfl). Flyttade 1878-06-23 från Järvsö (X) till Vissland, Torp (Y) (infl). Flyttade 1878-06-24 från Vissland, Torp (Y) till Nordamerika (utfl).

Palm, Lars Gustaf. Född 1843-10-15 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1843-10-22 i Hudiksvall (X) (fb). Död 1844-04-18 i Hudiksvall (X) (db). Begravd 1844-04-21 i Hudiksvall (X) (db).

Palm, Johan Alfred. Född 1845-10-20 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1845-10-26 i Hudiksvall (X) (fb).

Palm, Lars Julius. Född 1847-12-11 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1847-12-15 i Hudiksvall (X) (fb). Flyttade 1865-05-22 från Sörvåga, Järvsö (X) till Söderhamn (X) (hfl). Flyttade 1869-03-31 från Söderhamn (X) till Sörvåga, Järvsö (X) (hfl). Flyttade 1873-05-24 från Sörvåga, Järvsö (X) till Nordamerika (hfl).

Palm, Carolina Maria. Född 1849-06-09 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1849-06-16 i Hudiksvall (X) (fb). Se tabell 78, s *.

Palm, Juliana Adolfina. Född 1851-04-13 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1851-04-16 i Hudiksvall (X) (fb). Flyttade 1871-04-24 från Sörvåga, Järvsö (X) till Nordamerika (hfl).

Tabell 78 (generation 8)

(Från Tabell 77, s *)

Palm, Carolina Maria. Född 1849-06-09 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1849-06-16 i Hudiksvall (X) (fb). Flyttade 1867-04-29 från Sörvåga, Järvsö (X) till Hudiksvall (X) (hfl). Flyttade 1867-11-01 från Hudiksvall (X) till Sörvåga, Järvsö (X) (hfl). Flyttade 1869-10-09 från Sörvåga, Järvsö (X) till Ljusdal (X) (hfl). Flyttade 1870-10-27 från Ljusdal (X) till Sörvåga, Järvsö (X) (hfl). Flyttade med sonen 1873-05-24 från Sörvåga, Järvsö (X) till Nordamerika (hfl).

Utom äktenskap

Barn:

Palm, Johan Fritz. Född 1870-12-03 i Sörvåga, Järvsö (X) (fb). Döpt 1871-01-02 i Sörvåga, Järvsö (X) (fb).

Tabell 79 (generation 7)

(Från Tabell 76, s *)

Palm, Johan. Husman. Född 1824-12-10 i Tosätter, Enånger (X) (fb). Döpt 1824-12-12 i Tosätter, Enånger (X) (fb). Flyttade 1862-11-19 från Bergsjö (X) till Kyrkbyn, Järvsö (X) (infl). Flyttade med familjen 1873-10-13 från Kyrkbyn, Järvsö (X) till Bjåsta, Bergsjö (X) (hfl). Bosatt i Bjåsta, Bergsjö (X) (X3-24B2). Död 1900-07-20 (X3-24B2). Faddrar: Sockneskräddaren Johan Söderström och Hustru Johanna Cathr. Palm i Boda, Torparen Jon Jonsson och Hustru Karin Ersdotter i Tosätter, Drängen Johan Palm vid Strömbacka Bruk, Pigan Lena Larsdr i Tosätter.

Gift 1856-03-24 i Bergsjö (X) (vb) med Hagström, Katarina Persdotter. Född 1817-12-11 i Bergsjö (X) (X3-24B2). Död 1901-01-05 (X3-24B2). Far: Hagström, Per. Skomakare. Född 1779-04-27 (X3-4B14). Bosatt i Älgered, Bergsjö (X) (X3-4B14). Död 1866-10-20 (X3-4B14). Mor: Olofsdotter, Margareta. Född 1776-10-23 (X3-4B14). Död 1846-11-20 (X3-4B14).

Barn:

Palm, Per Erik. Född 1858-06-28 i Söderåsen, Bergsjö (X) (Järvsö fb). Döpt 1858-06-28 i Järvsö (X) (fb). Flyttade 1882-06-30 från Bergsjö (X) till Chicago, Illinois, USA (EMICD).

Tabell 80 (generation 6)

(Från Tabell 75, s *)

Palm, Johanna Catharina. Född 1798-01-20 i Broberg, Voxna (X) (fb). Döpt 1798-01-21 i Broberg, Voxna (X) (fb). Hon emigrerade tillsammans med dottern Christinas familj som änka till N. Amerika 23/4 1869

Gift 1823-03-31 i Nianfors (X) (vb) med Söderström, Jan Olofsson. Sockenskräddare. Född 1799-02-09 i Åsen, Ovansjö (X) (Arne Söderström). Död 1860-06-28 i Fjelhle, Bollnäs (X) (Arne Söderström).

Barn:

Söderström, Johan Olof. Född 1823-07-07 i Bäckmora, Enånger (X) (Arne Söderström). Död 1904-06-07 i Svedja, Enånger (X) (Arne Söderström). Se tabell 81, s *.

Söderström, Lars Erik. Född 1827-06-23 i Bäckmora, Enånger (X) (Arne Söderström). Död 1885-04-27 i Haga, Enånger (X) (Arne Söderström). Se tabell 83, s *.

Söderström, Karin. Född 1831-11-30 i Bäckmora, Enånger (X) (Arne Söderström). Död 1848-08-03 i Bäckmora, Enånger (X) (Arne Söderström).

Söderström, Christina. Född 1834-12-04 i Bäckmora, Enånger (X) (Arne Söderström). Se tabell 84, s *.

Söderström, Per Gustaf. Född 1840-04-07 i Bäckmora, Enånger (X) (Arne Söderström). Död 1934-12-12 i Fegärde, Njutånger (X) (Arne Söderström). Se tabell 85, s *.

Tabell 81 (generation 7)

(Från Tabell 80, s *)

Söderström, Johan Olof. Skräddare. Handlare. Född 1823-07-07 i Bäckmora, Enånger (X) (Arne Söderström). Död 1904-06-07 i Svedja, Enånger (X) (Arne Söderström).

Gift 1848-08-20 med Olofsdotter, Anna. Född 1818-07-27 i Enånger (X).

Barn:

Söderström, Johan Olof. Född 1848-10-03. Död 1850.

Söderström, Johanna Katarina. Född 1853-04-28 i Enånger (X). Se tabell 82, s *.

Tabell 82 (generation 8)

(Från Tabell 81, s *)

Söderström, Johanna Katarina. Född 1853-04-28 i Enånger (X).

Gift 1884-03-08 med Norin, Per. Bonde. Född 1851-09-05.

Barn:

Norin, Johan Vilhelm. Född 1884-04-30 i Enånger (X).

Tabell 83 (generation 7)

(Från Tabell 80, s *)

Söderström, Lars Erik. Skräddare. Bonde. Född 1827-06-23 i Bäckmora, Enånger (X) (Arne Söderström). Död 1885-04-27 i Haga, Enånger (X) (Arne Söderström). Barnlöst äktenskap

Gift 1851-06-19 med Andersdotter, Brita. Född 1824-02-03. Död 1885.

Tabell 84 (generation 7)

(Från Tabell 80, s *)

Söderström, Christina. Född 1834-12-04 i Bäckmora, Enånger (X) (Arne Söderström). Flyttade 1851 till Bollnäs (X). Flyttade 1869 till Nordamerika (Arne Söderström).

Gift med Nilsson, Nils. Bonde. Född 1822-02-12 i Bollnäs (X). Hela familjen emigrerade till N. Amerika 23/4 1869

Barn:

Nilsdotter, Johanna Catharina. Född 1855-11-11 i Bollnäs (X).

Nilsson, Johan Erik. Född 1859-02-14 i Bollnäs (X).

Nilsdotter, Margareta. Född 1867-03-21 i Bollnäs (X).

Tabell 85 (generation 7)

(Från Tabell 80, s *)

Söderström, Per Gustaf. Bonde. Sockenskräddare. Född 1840-04-07 i Bäckmora, Enånger (X) (Arne Söderström). Död 1934-12-12 i Fegärde, Njutånger (X) (Arne Söderström).

Gift 1866-11-09 med Olofsdotter, Anna Katarina. Född 1846-08-18 i Fegärde, Njutånger (X) (Arne Söderström). Död 1918-11-29 i Fegärde, Njutånger (X) (Arne Söderström).

Barn:

Söderström, Johanna Christina. Född 1866-08-18 i Fegärde, Njutånger (X) (Arne Söderström). Död 1921-05-03 i Fegärde, Njutånger (X) (Arne Söderström). Se tabell 86, s *.

Söderström, Anna Maria. Född 1869-01-06 i Fegärde, Njutånger (X) (Arne Söderström). Flyttade 1938 till Hälsingtuna (X) (Arne Söderström).

Söderström, Johan Olof. Född 1877-09-18 i Fegärde, Njutånger (X) (Arne Söderström). Död 1964. Se tabell 87, s *.

Söderström, Lars Viktor. Född 1886-02-13 i Fegärde, Njutånger (X) (Arne Söderström). Död 1958-05-05 i Kyrkbyn, Njutånger (X) (Arne Söderström). Se tabell 88, s *.

Tabell 86 (generation 8)

(Från Tabell 85, s *)

Söderström, Johanna Christina. Född 1866-08-18 i Fegärde, Njutånger (X) (Arne Söderström). Död 1921-05-03 i Fegärde, Njutånger (X) (Arne Söderström).

Gift 1885 med Eriksson, Johan Erik Vilhelm. Husman. Född 1860-02-20 i Njutånger (X).

Barn:

Eriksson, Erik Gustaf. Född 1885-12-06 i Njutånger (X).

Eriksson, Johan Vilhelm. Född 1890-02-27 i Njutånger (X). Död 1946.

Eriksson, Karl Gunnar. Född 1898-05-13 i Njutånger (X).

Eriksson, Anna Margareta. Född 1900-07-11 i Njutånger (X). Död 1971-05-28 i Iggesund, Njutånger (X) (SVDB).

Tabell 87 (generation 8)

(Från Tabell 85, s *)

Söderström, Johan Olof. Bonde. Kyrkvaktmästare. Född 1877-09-18 i Fegärde, Njutånger (X) (Arne Söderström). Död 1964.

Gift 1900-08-27 med Nordlund, Märta. Född 1881-06-16 i Enånger (X).

Barn:

Söderström, Axel. Född 1901-09-12 i Njutånger (X). Död 1960.

Tabell 88 (generation 8)

(Från Tabell 85, s *)

Söderström, Lars Viktor. Bonde. Järnbruksarbetare. Född 1886-02-13 i Fegärde, Njutånger (X) (Arne Söderström). Död 1958-05-05 i Kyrkbyn, Njutånger (X) (Arne Söderström). Arne Söderströms farfar

Gift 1908-08-23 med Matsson, Hilda Sofia. Född 1884-08-18 i Njutånger (X).

Barn:

Söderström, Robert. Född 1909-05-14 i Njutånger (X). Död 1982.

Söderström, Bror. Född 1913-10-03 i Njutånger (X).

, Dödfödd. Född 1913-10-03 i Njutånger (X).

Tabell 89 (generation 6)

(Från Tabell 75, s *)

Palm, Anna Margareta. Född 1800-09-10 i Broberg, Voxna (X) (fb). Döpt 1800-09-10 i Broberg, Voxna (X) (fb). Död av ålderdom 1890-07-30 i Västansjö, Bjuråker (X) (db). Begravd 1890-08-03 i Bjuråker (X) (db).

Gift 1827-03-18 i Bjuråker (X) (vb) med Abrahamsson, Daniel. Torpare. Född 1805-10-01 (X4-12A5). Bosatt i Vintermyra, Bjuråker (X) (X4-12A5). Död av ålderdom 1889-02-05 i Västansjö, Bjuråker (X) (db). Begravd 1889-02-10 i Bjuråker (X) (db).

Barn:

Danielsdotter, Anna Elisabet. Född 1827-03-25 (X4-12A5). Död 1851-12-17 (X4-12A9). Se tabell 90, s *.

Danielsdotter, Katarina Kristina. Född 1829-09-20 (X4-12A5). Flyttade 1856 till Galtströms bruksförs (Y) (X4-12A5).

Winter, Johan Abraham. Född 1833-06-06 i Vintermyra, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1833-06-07 i Vintermyra, Bjuråker (X) (fb).

Danielsdotter, Sara Johanna. Född 1836-03-19 i Vintermyra, Bjuråker (X) (fb). Se tabell 91, s *.

Sundberg, Per Olof Danielsson. Född 1839-04-09 i Vintermyra, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1839-04-14 i Vintermyra, Bjuråker (X) (fb). Bosatt i Västansjö, Bjuråker (X) (X4-12A10). Död 1915-01-25 (X4-12A10). Se tabell 92, s *.

Danielsdotter, Maria Margareta. Född 1842-04-02 i Vintermyra, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1842-04-03 i Vintermyra, Bjuråker (X) (fb). Död 1849-04-26 (X4-12A5).

Lönn, Lars Erik Danielsson. Född 1846-03-26 i Vintermyra, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1846-03-29 i Vintermyra, Bjuråker (X) (fb). Död 1930-11-29 (X4-12A11). Se tabell 94, s *.

Tabell 90 (generation 7)

(Från Tabell 89, s *)

Danielsdotter, Anna Elisabet. Född 1827-03-25 (X4-12A5). Död 1851-12-17 (X4-12A9).

Gift 1851-05-04 (X4-12A9) med Spång, Erik Gustaf Carlsson. Soldat. Född 1826-09-13 i Hassela (X) (X4-12A9). Död 1905-01-14 (X4-11A4).

Barn:

Spång, Erik. Född 1851-12-07 (X4-12A9). Död 1852-02-04 (X4-12A9).

Tabell 91 (generation 7)

(Från Tabell 89, s *)

Danielsdotter, Sara Johanna. Född 1836-03-19 i Vintermyra, Bjuråker (X) (fb). Flyttade med familjen 1868 till Nordamerika (X4-45C3).

Gift 1857-04-19 (X4-45C3) med Lejdström, Johan Gustaf. Arbetare. Torpare. Född 1833-02-01 (X4-45C3). Far: Lejdström, Anders Gustaf. Arbetare. Född 1800-09-10 i Harmånger (X) (X4-45C1). Bosatt i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (X4-45C1). Död 1883-04-17 (X4-45C1). Mor: Jonsdotter, Karin. Född 1804-03-11 i Bergsjö (X) (X4-45C1). Död 1865-10-04 (X4-45C1).

Barn:

Lejdström, Anders Gustaf. Född 1858-10-07 (X4-45C3). Död 1858-10-24 (X4-45C3).

Lejdström, Per Gustaf. Född 1860-10-14 (X4-45C3).

Lejdström, Anna Katarina. Född 1863-05-25 (X4-45C3).

Tabell 92 (generation 7)

(Från Tabell 89, s *)

Sundberg, Per Olof Danielsson. Skomakare. Bonde. Född 1839-04-09 i Vintermyra, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1839-04-14 i Vintermyra, Bjuråker (X) (fb). Bosatt i Västansjö, Bjuråker (X) (X4-12A10). Död 1915-01-25 (X4-12A10).

Gift 1870-04-01 (X4-12A10) med Backman, Anna. Född 1847-09-13 (X4-12A10). Död 1918-04-20 (X4-12A10).

Barn:

Sundberg, Per Johan. Född 1873-08-27 (X4-12A10). Se tabell 93, s *.

Tabell 93 (generation 8)

(Från Tabell 92, s *)

Sundberg, Per Johan. Bonde. Född 1873-08-27 (X4-12A10).

Gift 1905-06-01 (X4-12A14) med Burgman, Anna-Greta. Född 1877-08-06 (X4-41B5). Far: Burgman, Per Wilhelm. Stenarbetare. Född 1853-12-30 i Avholm, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1854-01-01 i Avholm, Bjuråker (X) (fb). Död 1934-10-04 i Västansjö, Bjuråker (X) (X4-41B5). Mor: Andersdotter, Anna. Född 1854-11-02 (X4-41B5). Död 1926-04-07 (X4-41B5).

Barn:

Sundberg, Johan Herman. Jordbruksarbetare. Född 1918-03-20 (X4-12A14).

Tabell 94 (generation 7)

(Från Tabell 89, s *)

Lönn, Lars Erik Danielsson. Kolare. Född 1846-03-26 i Vintermyra, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1846-03-29 i Vintermyra, Bjuråker (X) (fb). Död 1930-11-29 (X4-12A11).

Gift 1872-12-01 (X4-12A11) med Norberg, Anna Brita. Född 1850-05-23 (X4-12A11). Död 1929-02-08 (X4-12A11).

Tabell 95 (generation 6)

(Från Tabell 75, s *)

Palm, Brita Stina. Född 1802-12-26 i Broberg, Voxna (X) (fb). Döpt 1802-12-27 i Broberg, Voxna (X) (fb). Flyttade 1824 från Njutånger (X) till Tosätter, Enånger (X) (hfl).

Gift 1827-06-04 i Enånger (X) (vb) med Enqvist, Per Nilsson. Född 1799-06-28 (hfl).

Barn:

Enqvist, Brita Catharina. Född 1827-10-15 i Tosätter, Enånger (X) (fb). Döpt 1827-10-16 i Tosätter, Enånger (X) (fb).

Tabell 96 (generation 6)

(Från Tabell 75, s *)

Palm, Johan. Dagsverkskarl. Torpare. Född 1805-02-24 i Nianfors bruk, Nianfors (X) (fb). Döpt 1805-02-24 i Nianfors bruk, Nianfors (X) (fb). Flyttade 1817 från Nianfors (X) till Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (hfl). Flyttade med hustrun 1831-11-16 till Överlännäs (Y) (utfl). Flyttade med familjen från Stocked, Överlännäs (Y) till Norge (hfl).

Gift 1830-10-03 i Bjuråker (X) (vb) med Eriksdotter, Margareta. Född 1796-01-02 (X4-6A2).

Barn:

Palm, Jan Erik. Född 1831-12-22 i Stocked, Överlännäs (Y) (fb). Döpt 1831-12-22 i Stocked, Överlännäs (Y) (fb).

Tabell 97 (generation 6)

(Från Tabell 75, s *)

Palm, Lisa. Född 1808-08-09 i Nianfors bruk, Nianfors (X) (fb). Döpt 1808-08-10 i Nianfors bruk, Nianfors (X) (fb). Flyttade 1824 till Hälsingtuna (X) (X4-6A2). Död 1895-10-26 (X7-14B9).

Utom äktenskap

Barn:

Burman, Brita Katarina. Född 1833-11-21 i Nyåker, Enånger (X) (fb). Döpt 1833-11-24 i Nyåker, Enånger (X) (fb). Död 1909-06-06 (X7-3E16). Se tabell 98, s *.

Gift 1:o 1837-05-16 i Enånger (X) (vb) med Persson, Olof. Bonde. Född 1774-08-31 (X7-14B8). Död 1839-05-07 (X7-14B8). Far: Persson, Per. Bonde. Född 1736-09-03 (X7-14B5). Död av ålderdom 1809-04-26 (X7-14B5). Mor: Persdotter, Ingrid. Född 1735-06-17 (X7-14B5). Död 1812 (X7-14B5).

Gift 2:o 1842-05-16 i Enånger (X) (vb) med Mört, Erik. Dagsverkskarl. Husman. Född 1812-04-27 (X7-14B9). Bosatt i Nianfors bruk, Nianfors (X) (X7-14B9). Bosatt i Bäckmora, Enånger (X) (X7-14B9). Död 1879-10-21 (X7-14B9). Far: Mört, Erik. Båtsman. Bosatt i Nianfors, Nianfors (X) (X7-14B9).

Barn:

Mört, Johan Erik. Född 1842-10-09 i Bäckmora, Enånger (X) (Enånger C:4). Död 1848-11-05 (X7-14B9).

Mört, Anna Kristina. Född 1845-04-28 (X7-14B9).

Mört, Per Gustaf. Född 1847-12-13 (X7-14B9). Död 1848-01-15 (X7-14B9).

Mört, Per Erik. Född 1850-02-07 (X7-14B9). Bosatt i Bäckmora, Enånger (X). Död 1911-11-28 (X7-14B9).

Mört, Mathias. Född 1854-08-13 (X7-14B9). Flyttade 1874 till Forsa (X) (X7-14B9).

Tabell 98 (generation 7)

(Från Tabell 97, s *)

Burman, Brita Katarina. Född 1833-11-21 i Nyåker, Enånger (X) (fb). Döpt 1833-11-24 i Nyåker, Enånger (X) (fb). Död 1909-06-06 (X7-3E16). Faddrar: Sockn Skräddaren Joh. Söderströms Hustru Johanna Palm i Bäckmora, Torp. P Enqvist och Hustr. Br. St. Palm i Tosätter, Dr. And. Jonsson i Tosätter, Bruksarbetare Dottr. Br. Burman på Iggesunds Bruk.

Utom äktenskap

Barn:

Burman, Per Erik. Född 1861-04-11 i Änga, Enånger (X) (Enånger C:4). Bosatt i Iggesunds bruk, Njutånger (X) (X7-3E20). Se tabell 99, s *.

Gift med Persson, Per. Bonde. Född 1822-10-03 (X7-3E16). Död 1900-04-23 (X7-3E16).

Tabell 99 (generation 8)

(Från Tabell 98, s *)

Burman, Per Erik. Stabbläggare. Född 1861-04-11 i Änga, Enånger (X) (Enånger C:4). Bosatt i Iggesunds bruk, Njutånger (X) (X7-3E20). Flyttade med familjen 1906 till Idenor (X) (X7-3E20).

Gift 1882-11-05 (X7-3E20) med Selin, Maria Katarina. Född 1858-12-29 (X7-3E20). Far: Selin, Olof. Husman. Född 1829-07-08 i Ljusdal (X) (X7-18N2). Bosatt i V. Bäckmora, Enånger (X) (X7-18N2). Död 1918-08-12 (X7-18N2). Mor: Sundlin, Margareta. Född 1832-10-10 (X31-1H21). Död 1916-03-06 (X7-18N2).

Barn:

Burman, Selma Margareta. Född 1883-01-08 (X7-3E20). Död 1883-03-14 (X7-3E20).

Burman, Selma Katarina. Född 1884-04-11 (X7-3E20).

Burman, Alma Margareta. Född 1889-09-30 (X7-3E20). Död 1889-09-08 (X7-3E20).

Tabell 100 (generation 5)

(Från Tabell 36, s *)

Palm, Brita. Född 1777-06-22. Död av slag 1851-07-19 i Friggesund, Bjuråker (X) (db). Begravd 1851-07-27 i Bjuråker (X) (db).

Utom äktenskap

Barn:

Palm, Brita Cajsa. Född 1799-09-23 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död 1800-06-26 i Moviken, Bjuråker (X) (db). Begravd 1800-06-29 i Bjuråker (X) (db).

Gift 1801-12-27 i Bjuråker (X) (vb) med Nordlinger, Per. Bokhållare. Bruksinspektor. Född 1769-11-21 (X4-26B2). Bosatt i Moviken, Bjuråker (X). Bosatt i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (X4-26B2). Bosatt i Friggesund, Bjuråker (X) (X4-26B2). Död av bröstfeber 1841-04-18 i Friggesund, Bjuråker (X) (db).

Barn:

Nordlinger, Per Olof. Född 1802-04-30 i Moviken, Bjuråker (X). Död 1846-12-04 i Skottsund, Njurunda (Y) (Indiko). Se tabell 101, s *.

Nordlinger, Anna Cecilia. Född 1803-11-22 i Moviken, Bjuråker (X). Flyttade 1823 till Njurunda (Y) (X4-26B2).

Nordlinger, Hedvig Birgitta. Född 1807-01-31 i Moviken, Bjuråker (X). Död 1865-11-10 (X4-5D16). Se tabell 104, s *.

Nordlinger, Joseph Andreas. Född 1813-03-19 i Moviken, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1813-03-21 i Moviken, Bjuråker (X) (fb). Bosatt i Lia, Bjuråker (X) (X4-12G9). Död 1900-04-16 (X4-12G9). Se tabell 110, s *.

Nordlinger, Carl Michäel. Född 1815-02-16 i Moviken, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1815-02-17 i Moviken, Bjuråker (X) (fb). Bosatt i Avholm, Bjuråker (X) (X4-26B3). Bosatt i Fagerfall, Bjuråker (X) (X4-26B3). Död 1887-02-10 (X4-26B3). Se tabell 112, s *.

Tabell 101 (generation 6)

(Från Tabell 100, s *)

Nordlinger, Per Olof. Kassör. Länsman. Född 1802-04-30 i Moviken, Bjuråker (X). Flyttade 1823 till Njurunda (Y) (X4-26B2). Död 1846-12-04 i Skottsund, Njurunda (Y) (Indiko).

Gift 1824-04-19 i Njurunda (Y) (Indiko) med Boija, Märta Kristina. Född 1800-08-28 i Gålsjö bruk, Gålsjö (Y) (Indiko, Thomas Holmstrand). Död 1879-07-03 i Skottsund, Njurunda (Y) (Indiko). Far: Boija, Johan. Född 1772-10-29 i Gålsjö bruk, Gålsjö (Y) (Thomas Holmstrand). Död 1819-12-15 i Gålsjö bruk, Gålsjö (Y) (Thomas Holmstrand). Spiksmed. Klockare. Mor: Holmberg, Anna. Född 1772-12-09 (Thomas Holmstrand). Död 1845 (Thomas Holmstrand).

Barn:

Nordlinger, Per Johan. Född 1824-05-01 i Svartvik, Njurunda (Y) (Indiko). Döpt 1824-05-05 i Svartvik, Njurunda (Y) (Indiko). Död 1824-08-20 i Njurunda (Y) (Indiko).

Nordlinger, Brita Johanna. Mamsell. Född 1825-06-03 i Njurunda (Y) (Indiko). Döpt 1825-06-07 i Njurunda (Y) (Indiko). Död 1852-05-06 i Skottsund, Njurunda (Y) (Indiko).

Nordlinger, Hedvig Gustava. Född 1826-11-07 i Nyland, Njurunda (Y) (Indiko). Döpt 1826-11-10 i Nyland, Njurunda (Y) (Indiko). Se tabell 102, s *.

Nordlinger, Gottfrid. Född 1828-09-30 i Björkön, Njurunda (Y) (Indiko). Döpt 1828-10-05 i Björkön, Njurunda (Y) (Indiko). Död 1829-05-03 i Björkön, Njurunda (Y) (Indiko).

Nordlinger, Anna Josefina. Född 1830-03-19 i Njurunda (Y) (Indiko). Döpt 1830-03-22 i Njurunda (Y) (Indiko). Död 1846-11-16 i Skottsund, Njurunda (Y) (Indiko).

Nordlinger, Oliva Kristina Albertina. Fröken. Född 1831-10-29 i Björkön, Njurunda (Y) (Indiko). Döpt 1831-11-03 i Björkön, Njurunda (Y) (Indiko). Flyttade 1886-10-24 från Skottsund, Njurunda (Y) till Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko).

Nordlinger, Anshelm Saladin. Bokhållare. Född 1832-12-14 i Björkön, Njurunda (Y) (Indiko). Döpt 1832-12-18 i Björkön, Njurunda (Y) (Indiko). Död 1874-04-23 i Skottsund, Njurunda (Y) (Indiko).

Nordlinger, Per Johan. Född 1834-06-09 i Björkön, Njurunda (Y) (Indiko). Döpt 1834-06-13 i Björkön, Njurunda (Y) (Indiko). Död 1834 i Björkön, Njurunda (Y) (Indiko).

Nordlinger, Johan Alfred. Född 1836-06-22 i Björkön, Njurunda (Y) (Indiko). Döpt 1836-06-27 i Björkön, Njurunda (Y) (Indiko). Död 1839 i Björkön, Njurunda (Y) (Indiko).

Nordlinger, Katarina Ulrika Sofia. Född 1837-08-13 i Björkön, Njurunda (Y) (Indiko). Döpt 1837-08-18 i Björkön, Njurunda (Y) (Indiko). Se tabell 103, s *.

Nordlinger, Olof Albert. Skeppsbyggmästare. Född 1840-12-24 i Skottsund, Njurunda (Y) (Indiko). Döpt 1841-01-03 i Skottsund, Njurunda (Y) (Indiko). Död 1863-01-12 i Njurunda (Y) (Indiko).

Tabell 102 (generation 7)

(Från Tabell 101, s *)

Nordlinger, Hedvig Gustava. Född 1826-11-07 i Nyland, Njurunda (Y) (Indiko). Döpt 1826-11-10 i Nyland, Njurunda (Y) (Indiko). Utflyttad 1851 från Skottsund, Njurunda (Y) (Indiko). Flyttade med dottern 1854-11-02 från Bjuråker (X) till Njurunda (Y) (Indiko). Flyttade med dottern 1886-10-24 från Skottsund, Njurunda (Y) till Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko). Flyttade 1893-06-19 från Sundsvall, Gustav Adolf (Y) till Själevad (Y) (Indiko).

Gift 1850-12-29 i Njurunda (Y) (Indiko) med Dahlberg, Per Erik. Ingenjör. Bosatt i Bjuråker (X).

Barn:

Dahlberg, Beda Kristina Olivia. Telegrafist. Född 1852-09-20 i Bjuråker (X) (Indiko). Flyttade 1891-08-26 från Sundsvall, Gustav Adolf (Y) till Vivstavarv, Timrå (Y) (Indiko). Flyttade 1893-01-14 från Vivstavarv, Timrå (Y) till Själevad (Y) (Indiko).

Tabell 103 (generation 7)

(Från Tabell 101, s *)

Nordlinger, Katarina Ulrika Sofia. Född 1837-08-13 i Björkön, Njurunda (Y) (Indiko). Döpt 1837-08-18 i Björkön, Njurunda (Y) (Indiko). Flyttade 1861-10-31 från Skottsund, Njurunda (Y) till Halmstad (N) (Indiko).

Gift 1861-08-13 i Njurunda (Y) (Indiko) med Kollberg, Olof Malte. Handelsbokhållare. Född 1833 (Indiko).

Tabell 104 (generation 6)

(Från Tabell 100, s *)

Nordlinger, Hedvig Birgitta. Född 1807-01-31 i Moviken, Bjuråker (X). Död 1865-11-10 (X4-5D16).

Gift 1835-03-01 i Bjuråker (X) (vb) med Bjurling, Pål Andersson. Bonde. Stenarbetare. Född 1811-12-05 (X4-5D16). Bosatt i Änga, Bjuråker (X) (X4-5D16). Bosatt i Friggesund, Bjuråker (X) (X4-5D16). Död 1894-05-15 (X4-5D16). Far: Andersson, Anders. Torpare. Född 1782-03-16 (X4-5D10). Bosatt i Bricka, Bjuråker (X) (X4-5D10). Död 1869-11-24 (X4-5D10). Mor: Olofsdotter, Kerstin. Född 1786-02-12 (X4-5D10). Död 1872-11-13 (X4-5D10).

Barn:

Bjurling, Per Olof. Född 1835-03-19 i Avholm, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1835-03-21 i Avholm, Bjuråker (X) (fb).

Bjurling, Anders Michael. Född 1844-08-22 (X4-5D16). Bosatt i Friggesund, Bjuråker (X) (X4-5D28). Död 1913-02-26 (X4-5D28). Se tabell 105, s *.

Tabell 105 (generation 7)

(Från Tabell 104, s *)

Bjurling, Anders Michael. Arbetare. Född 1844-08-22 (X4-5D16). Bosatt i Friggesund, Bjuråker (X) (X4-5D28). Död 1913-02-26 (X4-5D28).

Gift 1:o 1865-12-17 (X4-5D28) med Fält, Brita Katarina. Född 1839-04-01 (X4-5D28). Död 1872-08-11 (X4-5D28). Far: Fält, J.. Kolugnsmästare. Bosatt i Friggesund, Bjuråker (X) (X4-5D28).

Barn:

Bjurling, Hedvig Kristina. Född 1866-02-12 (X4-5D28). Död 1896-02-24 (X6-18K20). Se tabell 106, s *.

Bjurling, Paul Andreas. Född 1869-01-28 (X4-5D28). Bosatt i Västansjö, Bjuråker (X) (X4-5D32). Död 1907-04-08 (X4-5D32). Se tabell 107, s *.

Gift 2:o 1874-03-29 (X4-5D28) med Carlsdotter, Karin. Född 1854-12-08 (X4-5D28). Död 1900-10-09 (X4-5D28).

Barn:

Bjurling, Carl Mikael. Född 1874-05-09 (X4-5D28). Död 1885-06-15 (X4-5D28).

Bjurling, Per Olof. Född 1876-11-10 (X4-5D28). Bosatt i Friggesund, Bjuråker (X) (X4-5D33). Se tabell 108, s *.

Bjurling, Lars. Soldat. Född 1879-07-10 (X4-5D28). Flyttade 1909 till Gävle (X) (X4-5D28).

Bjurling, Albert Anselm. Född 1882-09-08 (X4-5D28). Flyttade 1911 till USA (X4-5D28).

Bjurling, Erik. Född 1885-01-07 (X4-5D28). Bosatt i Änga, Bjuråker (X) (X4-5D34). Död 1932-03-07 (X4-5D34). Se tabell 109, s *.

Bjurling, Karl Mikael. Född 1888-11-07 (X4-5D28). Flyttade 1916 till Hille (X) (X4-5D28).

Bjurling, Sigrid Katarina. Född 1891-02-05 (X4-5D28). Död 1914-03-27 (X4-5D28).

Bjurling, Anna Cecilia. Född 1898-06-10 (X4-5D28). Flyttade 1917 till Idenor (X) (X4-5D28).

Tabell 106 (generation 8)

(Från Tabell 105, s *)

Bjurling, Hedvig Kristina. Född 1866-02-12 (X4-5D28). Död 1896-02-24 (X6-18K20).

Gift 1885-12-30 (X6-18K20) med Eriksson, Emil Oskar. Murare. Född 1858-04-22 i Fristad (P) (X6-18K20). Bosatt i Knutslunda, Delsbo (X) (X6-18K20). Flyttade med familjen 1898 till Borås (P) (X6-18K20).

Barn:

Eriksson, Anton Elias. Född 1886-12-25 (X6-18K20).

Eriksson, Knut Efraim. Född 1888-07-22 (X6-18K20).

Eriksson, Ernst Gabriel. Född 1889-12-05 (X6-18K20).

Eriksson, Emilia Elisabet. Född 1892-01-13 (X6-18K20).

Eriksson, Emil Oskar. Född 1893-04-28 (X6-18K20). Död 1893-12-31 (X6-18K20).

Eriksson, Elin Rebecka. Född 1894-09-03 (X6-18K20). Död 1895-02-27 (X6-18K20).

Tabell 107 (generation 8)

(Från Tabell 105, s *)

Bjurling, Paul Andreas. Skomakare. Född 1869-01-28 (X4-5D28). Bosatt i Västansjö, Bjuråker (X) (X4-5D32). Död 1907-04-08 (X4-5D32).

Gift 1897-09-26 (X4-5D32) med Lundqvist, Katarina Juliana. Född 1878-04-17 i Ljusdal (X) (X4-5D32). Flyttade med barnen 1908 till Forsa (X) (X4-5D32).

Barn:

Bjurling, Hedvika Vilhelmina. Född 1898-09-19 (X4-5D32).

Bjurling, Birgitta Juliana. Född 1901-08-09 i Bjuråker (X) (X4-5D32). Död 1996-01-25 i Forsa (X) (SVDB).

Bjurling, Anders Johan. Född 1905-04-26 (X4-5D32).

Tabell 108 (generation 8)

(Från Tabell 105, s *)

Bjurling, Per Olof. Jordbruksarbetare. Född 1876-11-10 (X4-5D28). Bosatt i Friggesund, Bjuråker (X) (X4-5D33).

Gift 1903-11-15 (X4-5D33) med Kling, Kristina Sofia. Född 1877-10-29 i Njutånger (X) (X4-5D33).

Barn:

Bjurling, Anders Emanuel. Bonde. Född 1901-03-26 i Bjuråker (X) (X4-5D33). Bosatt i Norrbobyn, Norrbo (X) (X33-9Y29). Död 1974-07-13 i Norrbobyn, Norrbo (X) (SVDB).

Bjurling, Karl Reinhold. Skogsarbetare. Född 1904-07-20 (X4-5D33).

Bjurling, Hedvig Margareta. Född 1904-07-20 (X4-5D33).

Bjurling, Olof Enar. Född 1908-09-26 (X4-5D33). Död 1910-12-08 (X4-5D33).

Bjurling, Karin Elisabet. Född 1914-10-03 (X4-5D33). Flyttade 1942 till Hudiksvall (X) (X4-5D33).

Tabell 109 (generation 8)

(Från Tabell 105, s *)

Bjurling, Erik. Byggnadsarbetare. Född 1885-01-07 (X4-5D28). Bosatt i Änga, Bjuråker (X) (X4-5D34). Död 1932-03-07 (X4-5D34).

Gift 1913-12-07 (X4-5D34) med Rask, Anna Margareta. Född 1894-01-19 (X4-5D34). Far: Rask, P.. Soldat. Bosatt i Fjärdsätter, Delsbo (X) (X4-5D34).

Barn:

Bjurling, Anna Kristina. Född 1912-07-08 (X4-5D34).

Bjurling, Erik Anders. Måleriarbetare. Född 1917-04-18 (X4-5D34). Bosatt i Änga, Bjuråker (X) (X4-5D40).

Bjurling, Karin Birgitta. Född 1922-02-17 (X4-5D34). Flyttade 1938 till Stockholm (AB) (X4-5D34).

Bjurling, Else Margareta. Född 1925-03-26 (X4-5D34). Flyttade 1943 till Stockholm (AB) (X4-5D34).

Tabell 110 (generation 6)

(Från Tabell 100, s *)

Nordlinger, Joseph Andreas. Soldat. Nämndeman. Häradsdomare. Landstingsman. Bonde. Född 1813-03-19 i Moviken, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1813-03-21 i Moviken, Bjuråker (X) (fb). Bosatt i Lia, Bjuråker (X) (X4-12G9). Död 1900-04-16 (X4-12G9).

Gift 1846-10-18 (X4-12G9) med Persdotter, Kerstin. Född 1817-04-02 (X4-12G9). Död 1893-08-22 (X4-12G9). Far: Olofsson, Per. Bonde. Född 1782-05-24 (X4-12G7). Bosatt i Lia, Bjuråker (X) (X4-12G7). Död 1846-05-13 (X4-12G7). Mor: Jonsdotter, Margta. Född 1786-05-10 (X4-12G7). Död 1856-06-19 (X4-12G7).

Barn:

Nordlinger, Brita. Född 1848-12-15 i Lia, Bjuråker (X) (fb). Död 1922-10-14 (X4-7G10). Se tabell 111, s *.

Tabell 111 (generation 7)

(Från Tabell 110, s *)

Nordlinger, Brita. Född 1848-12-15 i Lia, Bjuråker (X) (fb). Död 1922-10-14 (X4-7G10).

Gift 1874-10-18 (X4-7G10) med Olofsson, Jonas. Bonde. Född 1850-01-10 (X4-7G10). Bosatt i Lia, Bjuråker (X) (X4-7G10). Bosatt i Västansjö, Bjuråker (X) (X4-7G10). Död 1926-12-03 (X4-7G10).

Tabell 112 (generation 6)

(Från Tabell 100, s *)

Nordlinger, Carl Michäel. Furir. Född 1815-02-16 i Moviken, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1815-02-17 i Moviken, Bjuråker (X) (fb). Bosatt i Avholm, Bjuråker (X) (X4-26B3). Bosatt i Fagerfall, Bjuråker (X) (X4-26B3). Död 1887-02-10 (X4-26B3).

Gift 1843-10-06 (X4-26B3) med Falk, Anna Maria. Född 1817-10-27 (X4-26B3). Död 1886-09-19 (X4-26B3). Far: Falk, Johan Georg. Bruksarbetare. Bosatt i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (X4-26B3). Mor: Forselius, Margareta.

Barn:

Nordlinger, Per Johan. Född 1844-02-03 (X4-26B3). Bosatt i Hjälttäckt, Delsbo (X) (X4-26B4). Se tabell 113, s *.

Nordlinger, Anders Olof. Född 1847-07-16 (X4-26B3). Död 1847-10-04 (X4-26B3).

Nordlinger, Carl Georg. Född 1850-11-14 (X4-26B3). Bosatt i Fagerfall, Bjuråker (X) (X4-26B5). Bosatt i Högtomt, Delsbo (X) (X4-26B5). Död 1929-05-15 (X4-26B5). Se tabell 115, s *.

Nordlinger, Brita Margareta. Född 1858-01-19 (X4-26B3). Död 1919-10-22 (X33-22U19). Se tabell 121, s *.

Tabell 113 (generation 7)

(Från Tabell 112, s *)

Nordlinger, Per Johan. Skollärare. Född 1844-02-03 (X4-26B3). Bosatt i Hjälttäckt, Delsbo (X) (X4-26B4).

Gift 1871-01-08 (X4-26B4) med Agrell, Anna Maria Charlotta. Född 1847-05-01 (X4-26B4). Far: Agrell, A. G.. Bokhållare. Bosatt i Rönnebo, Bjuråker (X) (X4-26B4).

Barn:

Nordlinger, Maria Lovisa. Född 1871-05-05 (X4-26B4). Flyttade till Delsbo (X) (X4-26B4).

Nordlinger, Anna Erika Cecilia. Född 1873-02-08 (X4-26B4). Flyttade till Delsbo (X) (X4-26B4).

Nordlinger, Olga Amalia. Född 1885-05-01 (X4-26B4). Se tabell 114, s *.

Tabell 114 (generation 8)

(Från Tabell 113, s *)

Nordlinger, Olga Amalia. Född 1885-05-01 (X4-26B4).

Gift 1919-08-31 (X4-35G92) med Qvist, Per Johan. Skogsarbetare. Född 1890-11-03 (X4-35G92). Bosatt i Brännås, Bjuråker (X) (X4-35G92). Far: Qvist, Johannes Persson. Född 1857-11-08 i Vakås, Bjuråker (X) (X4-35G89). Bosatt i Brännås, Bjuråker (X) (X4-35G89). Död 1937-02-13 (X4-35G89). Mor: Johansdotter, Sigrid. Född 1864-12-02 (X4-35G89).

Barn:

Qvist, Bertil Ingemar. Född 1921-12-23 (X4-35G92).

Qvist, Tord Ragnar. Född 1924-07-14 (X4-35G92).

Tabell 115 (generation 7)

(Från Tabell 112, s *)

Nordlinger, Carl Georg. Folkskollärare. Född 1850-11-14 (X4-26B3). Bosatt i Fagerfall, Bjuråker (X) (X4-26B5). Bosatt i Högtomt, Delsbo (X) (X4-26B5). Död 1929-05-15 (X4-26B5).

Gift 1:o 1875-11-02 (X4-26B5) med Rehnström, Margareta Persdotter. Född 1849-10-23 i Färila (X) (X4-26B5). Död 1880-01-06 (X4-26B5).

Barn:

Nordlinger, Carl Petrus Immanuel. Född 1876-07-12 (X4-26B5). Död 1881-02-10 (X4-26B5).

Nordlinger, Anna Christina. Född 1877-09-01 (X4-26B5). Se tabell 116, s *.

Gift 2:o 1882-12-03 (X4-26B5) med Timper, Margta. Född 1852-10-24 (X4-26B5). Död 1930-10-09 (X4-26B5). Far: Timper, H.. Soldat. Bosatt i Isbo, Delsbo (X) (X4-26B5).

Barn:

Nordlinger, Asta Maria Cecilia. Född 1882-12-11 (X4-26B5). Se tabell 117, s *.

Nordlinger, Hilda Margareta. Född 1886-02-25 (X4-26B5). Död 1938-04-15 (X6-31L2). Se tabell 118, s *.

Nordlinger, Carl Henrik Petrus. Född 1890-12-28 (X4-26B5). Flyttade 1917 till Jukkasjärvi (BD) (X4-26B5).

Nordlinger, Josef Andreas. Född 1894-03-19 (X4-26B5). Bosatt i Berge, Delsbo (X) (X4-26B6). Se tabell 119, s *.

Nordlinger, Georg Mikael. Född 1898-02-12 (X4-26B5). Bosatt i Nyåker, Bjuråker (X) (X4-26B7). Se tabell 120, s *.

Tabell 116 (generation 8)

(Från Tabell 115, s *)

Nordlinger, Anna Christina. Född 1877-09-01 (X4-26B5).

Gift 1903-06-24 (X4-8G14) med Stridlund, Nils Olofsson. Sågverksarbetare. Född 1864-05-11 (X4-8G14). Bosatt i Långede, Delsbo (X) (X4-8G14). Bosatt i Bricka, Bjuråker (X) (X4-8G14). Död 1923-11-08 (X4-8G14). Far: Nilsson, Olof. Torpare. Född 1816-03-15 (X4-8G10). Bosatt i Brännås, Bjuråker (X) (X4-8G10). Död 1903-09-24 (X4-8G10). Mor: Larsdotter, Kerstin. Född 1825-12-04 (X4-8G10). Död 1906-01-21 (X4-8G10).

Barn:

Stridlund, Signe Margareta Kristina. Född 1904-06-23 (X4-8G14).

Stridlund, Jenny Maria Cecilia. Född 1906-08-11 i Ljusdal (X) (X4-8G14). Flyttade med familjen 1946 till Torsåker (X) (X4-1A14). Död 1980-06-26 i Gävle (X) (SVDB).

Stridlund, Anna Alice. Född 1909-05-23 (X4-8G14). Död 1925-05-29 (X4-8G14).

Stridlund, Hilda Elvira. Sömmerska. Född 1911-05-11 (X4-8G14).

Tabell 117 (generation 8)

(Från Tabell 115, s *)

Nordlinger, Asta Maria Cecilia. Född 1882-12-11 (X4-26B5).

Gift 1912-02-04 (X6-13T16) med Olsson, Erik. Jordbruksarbetare. Bonde. Född 1879-09-10 (X6-13T16). Bosatt i Överälve, Delsbo (X) (X6-13T16). Far: Eriksson, Olof. Bonde. Född 1843-10-01 (X6-13T10). Bosatt i Västeräng, Delsbo (X) (X6-13T10). Död 1916-03-22 (X6-13T10). Mor: Eriksdotter, Brita. Född 1851-06-22 (X6-13T10). Död 1899-05-05 (X6-13T10).

Barn:

Olsson, Märta Birgitta. Född 1912-08-19 (X6-13T16).

Tabell 118 (generation 8)

(Från Tabell 115, s *)

Nordlinger, Hilda Margareta. Född 1886-02-25 (X4-26B5). Död 1938-04-15 (X6-31L2).

Gift 1906-06-24 (X6-31L2) med Jonsson, Jonas. Arrendator. Född 1883-04-14 (X6-31L2). Bosatt i Isbo, Delsbo (X) (X6-31L2). Bosatt i Jobsmyra, Delsbo (X) (X6-31L2). Far: Persson, Jonas. Bonde. Född 1841-12-11 i Forsa (X) (X6-31L1). Bosatt i Oppsjö, Delsbo (X) (X6-31L1). Mor: Olofsdotter, Karin. Född 1841-10-30 i Forsa (X) (X6-31L1).

Barn:

Jonsson, Jonas Georg. Åkeriägare. Född 1907-06-17 (X6-31L2).

Jonsson, Svea Linnea. Född 1911-02-01 (X6-31L2). Död 1916-05-15 (X6-31L2).

Tabell 119 (generation 8)

(Från Tabell 115, s *)

Nordlinger, Josef Andreas. Folkskollärare. Född 1894-03-19 (X4-26B5). Bosatt i Berge, Delsbo (X) (X4-26B6).

Gift 1918-09-22 (X4-26B6) med Frank, Margta Kristina. Född 1894-08-05 (X4-26B6). Far: Frank, C.. Soldat. Bosatt i Lund, Delsbo (X) (X4-26B6).

Barn:

Nordlinger, Sonja Dagmar Linnéa. Född 1919-09-27 (X4-26B6). Flyttade 1943 till Uppsala (C) (X4-26B6).

Tabell 120 (generation 8)

(Från Tabell 115, s *)

Nordlinger, Georg Mikael. Jordbruksarbetare. Född 1898-02-12 (X4-26B5). Bosatt i Nyåker, Bjuråker (X) (X4-26B7).

Gift 1939-06-18 (X4-26B7) med Englund, Klara Kristina. Född 1898-10-07 (X4-26B7). Far: Englund, P.. Torpare. Bosatt i Englundstorp, Bjuråker (X) (X4-26B7).

Tabell 121 (generation 7)

(Från Tabell 112, s *)

Nordlinger, Brita Margareta. Född 1858-01-19 (X4-26B3). Död 1919-10-22 (X33-22U19).

Gift 1887-11-20 (X33-22U19) med Andersson, Anders. Byggnadsarbetare. Född 1864-04-11 (X33-22U19). Bosatt i Våtmor, Bjuråker (X) (X33-22U19). Död 1945-05-01 (X33-22U19).

Tabell 122 (generation 5)

(Från Tabell 36, s *)

Palm, Peter. Mästersmed. Född 1784-04-14 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1784-04-18 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Flyttade 1818 från Strömbacka bruk, Bjuråker (X) till Skebo bruk, Ununge (AB). Flyttade 1819 från Skebo bruk, Ununge (AB) till Ströms bruk, Harmånger (X). Döpt 1784-04-18 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död 1861-11-28 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1861-12-08 i Harmånger (X) (db). Faddrar: Byggmästaren Daniel Vård, och dess hustru Maria Andersdotter, Spiksmeden Petter Lindström, samt Kolare dottren Greta Persdotter alla boende på Strömbacka Bruk.

Utom äktenskap med Färdig, Brita Persdotter.

Barn:

Palm, Anna Brita. Född 1806-12-28 i Söråkre, Rogsta (X) (fb). Döpt 1806-12-29 i Söråkre, Rogsta (X) (fb). Död 1807-03-19 i Söråkre, Rogsta (X) (db). Begravd 1807-03-22 i Rogsta (X) (db).

Gift 1810-11-04 i Bjuråker (X) (vb) med Åkerström, Brita. Född 1789-03-10 i Bjuråker (X) (fb). Döpt 1789-03-17 i Bjuråker (X) (fb). Död 1869-05-19 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1869-05-23 i Harmånger (X) (db). Faddrar: Bond. och Kyrkowärden Olof Olofsson i Änga, dess hustru Brita Pehrsdotter, son Olof, och dottren Margeta. Far: Åkerström, Olof. Sämskmakare. Född 1749-05-01. Död av nervfeber 1809-05-29 i Kyrkbyn, Bjuråker (X) (db). Begravd 1809-06-04 i Bjuråker (X) (db). Mor: Gerdberg, Anna Greta. Född 1756-10-20 i Gärde, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1756-10-24 i Gärde, Bjuråker (X) (fb). Död av ålderdomsbräcklighet 1837-08-25 i Gärde, Bjuråker (X) (db). Begravd 1837-09-03 i Bjuråker (X) (db).

Barn:

Palm, Per Olof. Född 1811-09-22 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1811-09-28 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Se tabell 123, s *.

Palm, Johan. Född 1813-12-05 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1813-12-05 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1896-04-09 i Vattrång, Harmånger (X). Se tabell 129, s *.

Palm, Anna Brita. Född 1816-02-23 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1816-02-25 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1856-09-27 i Ströms bruk, Harmånger (X). Se tabell 132, s *.

Palm, Anders Gustaf. Född 1819-03-03 i Skebo bruk, Ununge (AB). Döpt 1819-03-05 i Skebo bruk, Ununge (AB). Död 1896-11-27 i Västtjär, Ilsbo (X) (Släkt i Ilsbo). Se tabell 141, s *.

Palm, Lars Erik. Född 1821-08-16 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1821-08-19 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb).

Fågel, Jonas. Född 1823-09-26 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1823-09-28 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1888-05-01 (Harmånger HFL). Se tabell 142, s *.

Palm, Greta Cajsa. Född 1826-02-17 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1826-03-05 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död av ålderdom 1910-05-29 i Åkern, Rogsta (X) (db). Begravd 1910-06-05 i Rogsta (X) (db). Se tabell 150, s *.

Palm, Benjamin. Född 1829-03-22 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1829-03-25 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1830-05-09 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1830-05-16 i Harmånger (X) (db).

Palm, Benjamin. Född 1832-12-16 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1832-12-16 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1896-05-14 i Harmånger (X). Se tabell 166, s *.

Palm, Mårten. Arbetare. Född 1835-05-16 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1835-05-17 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död av giktvärk 1900-06-14 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1900-06-24 i Harmånger (X) (db).

Tabell 123 (generation 6)

(Från Tabell 122, s *)

Palm, Per Olof. Mästersmed. Hjälpsmed. Torpare. Född 1811-09-22 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1811-09-28 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Flyttade 1845 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Utansjö bruk, Högsjö (Y). Flyttade 1850 från Utansjö bruk, Högsjö (Y) till Västanå bruk, Viksjö (Y) (Viksjö HFL). Flyttade 1853 från Västanå bruk, Viksjö (Y) till Franshammars bruk, Hassela (X) (Viksjö HFL). Flyttade med familjen 1862-10-11 från Franshammars bruk, Hassela (X) till Munktorp, Torp (Y) (hfl). Flyttade med makan 1883-06-02 från Munktorp, Torp (Y) till Nordamerika (hfl).

Gift 1:o 1841-01-01 i Harmånger (X) (vb) med Andersdotter, Brita. Född 1815-02-30 i Bäling, Jättendal (X) (hfl, db). Död 1856-09-15 i Franshammars bruk, Hassela (X) (db). Begravd 1856-09-21 i Hassela (X) (db). Far: Larsson, Anders. Torpare. Mor: NN, Lisa.

Barn:

Palm, Per Gustaf. Född 1841-10-27 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1841-10-31 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Se tabell 124, s *.

Palm, Brita Lisa. Född 1844-03-10 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1844-03-17 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1880-05-05 i Gäle, Torp (Y) (db). Döpt 1880-05-17 i Torp (Y) (db). Se tabell 125, s *.

Palm, Anders Olof. Född 1846-04-24 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb). Döpt 1846-04-26 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb). Se tabell 126, s *.

Palm, Johan Erik. Född 1848-09-17 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb). Döpt 1848-09-24 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb). Död 1848-12-30 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (db). Begravd 1849-01-14 i Högsjö (Y) (db).

Palm, Johan Erik. Född 1850-01-09 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb). Döpt 1850-01-13 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb).

Palm, Lars Fredrik. Född 1852-11-02 i Västanå bruk, Viksjö (Y). Döpt 1852-11-02 i Västanå bruk, Viksjö (Y). Se tabell 127, s *.

Palm, Ingrid. Född 1856-05-12 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1856-05-12 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Död 1856-05-27 i Franshammars bruk, Hassela (X) (db). Begravd 1856-06-08 i Hassela (X) (db).

Gift 2:o 1859-01-23 i Hassela (X) (vb) med Andersdotter, Ingrid. Född 1818-11-19 i Jättendal (X) (hfl). Flyttade med sonen 1857-11-20 från Jättendal (X) till Franshammars bruk, Hassela (X) (hfl). Far: Larsson, Anders. Torpare. Mor: NN, Lisa.

Barn:

Palm, Jonas. Född 1857-10-11 i Bäling, Jättendal (X) (fb). Döpt 1857-10-16 i Hassela (X) (fb). Död 1858-02-18 i Franshammars bruk, Hassela (X) (db). Begravd 1858-02-28 i Hassela (X) (db).

Palm, Anna Greta. Född 1859-12-09 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1859-12-11 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Se tabell 128, s *.

Tabell 124 (generation 7)

(Från Tabell 123, s *)

Palm, Per Gustaf. Bonde. Arbetare. Född 1841-10-27 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1841-10-31 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Rymt till Amerika.

Gift 1866-12-08 i Torp (Y) (vb) med Jönsdotter, Märta Lisa. Född 1833-12-27 (hfl). Flyttade ensam 1899-05-10 från Torp (Y) till Nordamerika (hfl).

Barn:

Palm, Per Olof. Född 1867-05-10 i Munkbyn, Torp (Y) (fb). Döpt 1867-05-23 i Munkbyn, Torp (Y) (fb). Flyttade 1881-08-03 från Munkbyn, Torp (Y) till Nordamerika (hfl).

Palm, Jöns Erik. Född 1869-12-06 i Munkbyn, Torp (Y) (fb). Döpt 1869-12-29 i Munkbyn, Torp (Y) (fb). Flyttade 1893-05-06 från Munkbyn, Torp (Y) till Nordamerika (hfl).

Tabell 125 (generation 7)

(Från Tabell 123, s *)

Palm, Brita Lisa. Född 1844-03-10 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1844-03-17 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Flyttade 1862-10-17 från Hällåsen, Hassela (X) till Torp (Y) (hfl). Död 1880-05-05 i Gäle, Torp (Y) (db). Döpt 1880-05-17 i Torp (Y) (db).

Gift 1872-05-20 i Torp (Y) (vb) med Jonsson, Anders. Född 1839-10-20 (hfl).

Tabell 126 (generation 7)

(Från Tabell 123, s *)

Palm, Anders Olof. Arbetare. Född 1846-04-24 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb). Döpt 1846-04-26 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb). Flyttade med familjen 1880-06-02 från Flata, Torp (Y) till Nordamerika (hfl).

Gift 1873-07-14 i Torp (Y) (vb) med Jonsdotter, Anna Katarina. Född 1848-05-20 (hfl).

Barn:

Palm, Jonas Petter. Född 1874-01-19 i Munktorp, Torp (Y) (fb). Döpt 1874-03-25 i Munktorp, Torp (Y) (fb). Död 1875-12-24 i Munktorp, Torp (Y) (db). Begravd 1876-01-06 i Torp (Y) (db).

Palm, Anders Olof. Född 1875-08-12 i Munktorp, Torp (Y) (fb). Döpt 1875-10-09 i Munktorp, Torp (Y) (fb).

Palm, Ingrid Brita. Född 1877-04-13 i Munktorp, Torp (Y) (fb). Döpt 1877-07-07 i Munktorp, Torp (Y) (fb).

Palm, Sara Olivia. Född 1879-06-17 i Flata, Torp (Y) (fb). Döpt 1879-10-04 i Flata, Torp (Y) (fb).

Tabell 127 (generation 7)

(Från Tabell 123, s *)

Palm, Lars Fredrik. Arbetare. Född 1852-11-02 i Västanå bruk, Viksjö (Y). Döpt 1852-11-02 i Västanå bruk, Viksjö (Y). Flyttade med makan 1884-04-09 från Munktorp, Torp (Y) till Norrbäck, Hassela (X) (hfl). Flyttade med makan 1892-04-02 från Norrbäck, Hassela (X) till Nordamerika (hfl).

Gift 1880-01-04 i Torp (Y) (vb) med Ramberg, Anna Greta. Född 1849-06-17 i Bjuråker (X) (hfl).

Tabell 128 (generation 7)

(Från Tabell 123, s *)

Palm, Anna Greta. Född 1859-12-09 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1859-12-11 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Flyttade med familjen 1883-06-02 från Munktorp, Torp (Y) till Nordamerika (hfl).

Gift 1881-02-26 i Torp (Y) (vb) med Andersson, Fredrik. Torpare. Född 1846-12-29 i Mangskog (S) (hfl).

Barn:

Andersson, Ingeborg Selina. Född 1880-10-31 i Munktorp, Torp (Y) (fb). Döpt 1881-01-10 i Munktorp, Torp (Y) (fb).

Andersson, Johan Niander. Född 1882-01-11 i Munktorp, Torp (Y) (fb). Döpt 1882-07-22 i Munktorp, Torp (Y) (fb).

Tabell 129 (generation 6)

(Från Tabell 122, s *)

Palm, Johan. Mästersven. Torpare. Född 1813-12-05 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1813-12-05 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1896-04-09 i Vattrång, Harmånger (X).

Gift 1843-01-01 i Harmånger (X) (vb) med Palm, Anna. Född 1810-03-30 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1810-04-01 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1886-03-16 i Vattrång, Harmånger (X). Far: Palm, Erik. Mästersven. Mästersmed. Född 1782-09-30 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1858-01-02 i Ströms bruk, Harmånger (X). Mor: Berg, Greta. Född 1789-11-05. Död 1852-01-13 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Barn:

Palm, Brita Kajsa. Född 1843-10-02 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1843-10-08 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1891-05-29 (hfl). Se tabell 130, s *.

Palm, Anna Greta. Född 1846-05-22 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1846-05-26 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Se tabell 131, s *.

Tabell 130 (generation 7)

(Från Tabell 129, s *)

Palm, Brita Kajsa. Född 1843-10-02 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1843-10-08 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1891-05-29 (hfl).

Utom äktenskap

Barn:

Palm, Anna Kajsa. Lärarinna. Född 1862-01-13 i Vattrång, Harmånger (X) (fb). Döpt 1862-01-19 i Vattrång, Harmånger (X) (fb). Inflyttad 1891 till Sörvik, Hässjö (Y) (Indiko). Utflyttad 1901-11-25 från Sörvik, Hässjö (Y) (Indiko).

Gift 1863 (Harmånger HFL) med Backström, Erik. Torpare. Född 1830-01-17 (Harmånger HFL).

Barn:

Backström, Johan Erik. Född 1866-07-25 (Harmånger HFL).

Backström, Brita Johanna. Född 1869-10-17 (Harmånger HFL).

Backström, Hulda Erika. Född 1879-03-04 (Harmånger HFL).

Backström, Matilda Viktoria. Född 1882-04-14 (Harmånger HFL).

Tabell 131 (generation 7)

(Från Tabell 129, s *)

Palm, Anna Greta. Född 1846-05-22 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1846-05-26 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb).

Gift 1866 (hfl) med Jansson, Lars Peter. Bonde. Husman. Född 1826-07-26 (Harmånger HFL).

Barn:

NN, Johan Peter. Född 1867-04-16 (Harmånger HFL).

NN, Lars Erik. Född 1870-10-21 (Harmånger HFL).

NN, Karl Fredrik. Född 1872-01-28 (Harmånger HFL).

NN, Anna Margareta. Född 1875-03-07 (Harmånger HFL).

NN, Kristina Katarina. Född 1877-11-15 (hfl).

NN, Axel Henrik. Född 1881-12-07 (hfl).

NN, Engla Karolina. Född 1880-05-25 (hfl). Död 1880-07-30 (hfl).

NN, Karl Fredrik. Född 1884-03-10 (hfl).

NN, Anders Gustaf. Född 1888-09-29 (hfl).

Tabell 132 (generation 6)

(Från Tabell 122, s *)

Palm, Anna Brita. Född 1816-02-23 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1816-02-25 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1856-09-27 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Gift 1844-11-17 i Harmånger (X) (vb) med Löjdström, Erik Olof. Dagsverkskarl. Bruksarbetare. Född 1823-07-04 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1823-07-06 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1892-12-30 i Harmånger (X) (Anita Hasselberg). Far: Lögdström, Olof. Bruksarbetare. Bosatt i Ströms bruk, Harmånger (X). Mor: Backström, Maria.

Barn:

Löjdström, Olof. Född 1846-12-11 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1846-12-13 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1916-01-20 i Bergsjö (X) (Anita Hasselberg). Se tabell 133, s *.

, Dödfödd. Född 1850-12-08 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Löjdström, Per Erik. Född 1851-12-26 i Harmånger (X) (Anita Hasselberg). Död 1905-04-12 i Harmånger (X) (Anita Hasselberg). Se tabell 135, s *.

Löjdström, Brita Maria. Född 1854-11-02 i Ströms bruk, Harmånger (X) (Anita Hasselberg). Död 1926-03-25 i Ilsbo (X) (Anita Hasselberg). Se tabell 137, s *.

Tabell 133 (generation 7)

(Från Tabell 132, s *)

Löjdström, Olof. Bleckslagare. Född 1846-12-11 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1846-12-13 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Inflyttad 1865-11-21 till Hudiksvall (X) (Anita Hasselberg). Död 1916-01-20 i Bergsjö (X) (Anita Hasselberg).

Gift 1872-02-25 (Anita Hasselberg) med Nordqvist, Charlotta Viktoria. Född 1854-12-17 i Bjuråker (X) (Anita Hasselberg).

Barn:

Löjdström, Viktor Fabian. Filare. Född 1874-01-20 i Hudiksvall (X) (Anita Hasselberg). Flyttade 1895-01-03 från Hudiksvall (X) till Stockholm, Katarina (AB) (Anita Hasselberg).

Löjdström, Erik Zacharias. Bleckslagare. Född 1876-09-06 i Hudiksvall (X) (Anita Hasselberg). Flyttade 1893-09-18 från Hudiksvall (X) till Nordamerika (Anita Hasselberg). Inflyttad till Hudiksvall (X) (Anita Hasselberg). Flyttade 1898-04-28 från Hudiksvall (X) till Stockholm, Hedvig Eleonora (AB) (Anita Hasselberg).

Löjdström, Frida Adina. Född 1878-02-15 i Hudiksvall (X) (Anita Hasselberg). Se tabell 134, s *.

Löjdström, Oskar Bernhard. Plåtslagsarbetare. Född 1880-04-19 i Hudiksvall (X) (Anita Hasselberg). Flyttade 1908-11-14 från Hudiksvall (X) till Harmånger (X) (Anita Hasselberg).

Löjdström, Venus Viktoria. Stickerska. Född 1882-05-18 i Hudiksvall (X) (Anita Hasselberg). Flyttade 1904-02-25 från Hudiksvall (X) till Kapstaden, Sydafrika (Anita Hasselberg).

Löjdström, Hedvig Anna Sofia. Sömmerska. Född 1885-04-18 i Hudiksvall (X) (Anita Hasselberg).

Löjdström, Maria. Född 1887-09-28 i Hudiksvall (X) (Anita Hasselberg). Död 1891-03-26 (Anita Hasselberg).

Löjdström, Gustav Adolf. Urmakeriarbetare. Född 1890-06-03 i Hudiksvall (X) (Anita Hasselberg).

Löjdström, Maria Charlotta. Född 1893-02-23 i Hudiksvall (X) (Anita Hasselberg). Flyttade 1916-11-24 från Hudiksvall (X) till Göteborgs Oskar Fredrik (O) (Anita Hasselberg).

Tabell 134 (generation 8)

(Från Tabell 133, s *)

Löjdström, Frida Adina. Född 1878-02-15 i Hudiksvall (X) (Anita Hasselberg). Flyttade 1901-02-01 från Hudiksvall (X) till Stockholm, Johannes (AB) (Anita Hasselberg). Inflyttad 1904-02-17 till Hudiksvall (X) (Anita Hasselberg). Flyttade med dottern 1904-02-25 från Hudiksvall (X) till Kapstaden, Sydafrika (Anita Hasselberg).

Utom äktenskap

Barn:

Löjdström, Frida Margareta. Född 1902-04-14 i Stockholm, Hedvig Eleonora (AB) (Anita Hasselberg). Flyttade 1904-02-25 från Hudiksvall (X) till Kapstaden, Sydafrika (Anita Hasselberg). Flyttade 1912-09-21 från Kapstaden, Sydafrika till Hudiksvall (X) (Anita Hasselberg). Död 1981-01-09 i Hudiksvall (X) (SVDB).

Tabell 135 (generation 7)

(Från Tabell 132, s *)

Löjdström, Per Erik. Skomakare. Född 1851-12-26 i Harmånger (X) (Anita Hasselberg). Död 1905-04-12 i Harmånger (X) (Anita Hasselberg).

Gift 1879-06-23 (Anita Hasselberg) med Imberg, Anna Margareta. Född 1856-04-28 i Bjuråker (X) (Anita Hasselberg). Död 1889-05-28 i Harmånger (X) (Anita Hasselberg).

Barn:

Löjdström, Erik Hjalmar. Född 1881-04-03 i Harmånger (X) (Anita Hasselberg). Se tabell 136, s *.

Löjdström, Ragnar. Arbetare. Född 1885-02-09 (Anita Hasselberg). Flyttade 1909-12-30 från Harmånger (X) till Stockholm, Klara (AB) (Anita Hasselberg).

Löjdström, Albin. Sjöman. Lots. Född 1887-01-31 (Anita Hasselberg).

Tabell 136 (generation 8)

(Från Tabell 135, s *)

Löjdström, Erik Hjalmar. Arbetare. Fiskare. Född 1881-04-03 i Harmånger (X) (Anita Hasselberg). Harmånger AIIa:Ia s. 192 Stockaviken

Gift 1902-07-26 (Anita Hasselberg) med Schöld, Emma Otilia. Född 1883-10-24 i Harmånger (X) (Anita Hasselberg).

Barn:

Löjdström, Signe Ottilia. Född 1901-08-23 i Harmånger (X) (Anita Hasselberg). Flyttade 1917-11-15 från Harmånger (X) till Hudiksvall (X) (Anita Hasselberg). Död 1989-05-02 i Stocka, Harmånger (X) (SVDB).

Löjdström, Erik Helmer. Född 1903-05-08 i Harmånger (X) (Anita Hasselberg).

Löjdström, Knut Holger. Född 1905-08-11 i Harmånger (X) (Anita Hasselberg).

Löjdström, Henny Emilia. Född 1907-08-21 (Anita Hasselberg).

Löjdström, Fritz Uno. Född 1909-03-23 (Anita Hasselberg). Död 1909-05-15 (Anita Hasselberg).

Löjdström, Ejda Margareta. Född 1912-04-01 (Anita Hasselberg).

Löjdström, Sten Helmer. Sågverksarbetare. Född 1914-10-21 (Anita Hasselberg).

Tabell 137 (generation 7)

(Från Tabell 132, s *)

Löjdström, Brita Maria. Född 1854-11-02 i Ströms bruk, Harmånger (X) (Anita Hasselberg). Flyttade 1874 från Harmånger (X) till Ilsbo (X) (Anita Hasselberg). Död 1926-03-25 i Ilsbo (X) (Anita Hasselberg). "Klok gumma" = tillredde örtmedicin

Gift 1879-04-11 (Anita Hasselberg) med Persson, Per Johan. Bonde. Född 1847-02-07 i Hånick, Harmånger (X) (Anita Hasselberg). Död 1930-08-15 i Ilsbo (X) (Släkt i Ilsbo).

Barn:

Persson, Per Gustaf. Född 1880-04-20 i Ilsbo (X) (Anita Hasselberg). Död 1941-04-22 i Ilsbo (X) (Släkt i Ilsbo). Se tabell 138, s *.

Persson, Erik Johan. Telearbetare. Född 1884-02-18 i Ilsbo (X) (Anita Hasselberg).

Persson, Signe Margareta. Född 1887-04-14 i Västtjär, Ilsbo (X) (Släkt i Ilsbo). Död 1982-02-13 i Ilsbo (X) (Släkt i Ilsbo). Se tabell 139, s *.

Persson, Viktor Fabian. Född 1894-07-31 i Ilsbo (X) (Anita Hasselberg). Se tabell 140, s *.

Tabell 138 (generation 8)

(Från Tabell 137, s *)

Persson, Per Gustaf. Bonde. Född 1880-04-20 i Ilsbo (X) (Anita Hasselberg). Död 1941-04-22 i Ilsbo (X) (Släkt i Ilsbo).

Gift 1912-04-07 (Släkt i Ilsbo) med Höglund, Anna. Född 1883-03-27 i Östanå, Ilsbo (X) (Släkt i Ilsbo). Död 1973-05-28 i Ilsbo (X) (Släkt i Ilsbo).

Barn:

Persson, Erik Anton. Torpare. Född 1907-01-06 i Västtjär, Ilsbo (X) (Släkt i Ilsbo). Död 1990-06-03 i Ilsbo (X) (Släkt i Ilsbo).

Persson, Svea Maria. Född 1912-05-15 i Västtjär, Ilsbo (X) (Släkt i Ilsbo). Död 1933-01-16 i Ilsbo (X) (Släkt i Ilsbo).

Tabell 139 (generation 8)

(Från Tabell 137, s *)

Persson, Signe Margareta. Född 1887-04-14 i Västtjär, Ilsbo (X) (Släkt i Ilsbo). Död 1982-02-13 i Ilsbo (X) (Släkt i Ilsbo).

Gift 1912-04-28 (Släkt i Ilsbo) med Broström, Anders Erik. Bonde. Född 1871-08-19 i Ilsbo (X) (Släkt i Ilsbo). Död 1951-05-12 i Ilsbo (X) (Släkt i Ilsbo).

Barn:

Broström, Gustaf Edvin. Född 1911-03-26 i Västtjär, Ilsbo (X) (Släkt i Ilsbo). Flyttade 1938 från Västtjär, Ilsbo (X) till Järfälla (AB) (Släkt i Ilsbo).

Broström, Ada Ingeborg. Född 1918-05-28 i Västtjär, Ilsbo (X) (Släkt i Ilsbo). Flyttade 1944 från Västtjär, Ilsbo (X) till Katrineholm (D) (Släkt i Ilsbo).

Tabell 140 (generation 8)

(Från Tabell 137, s *)

Persson, Viktor Fabian. Bromsare. Född 1894-07-31 i Ilsbo (X) (Anita Hasselberg). Flyttade med familjen 1920 från Västtjär, Ilsbo (X) till Umeå (AC) (Släkt i Ilsbo).

Gift 1917-06-03 (Släkt i Ilsbo) med Nilsson, Lydia Ingeborg. Född 1898-07-31 (Släkt i Ilsbo).

Barn:

Persson, John Sigfrid. Född 1917-05-27 i Västtjär, Ilsbo (X) (Släkt i Ilsbo).

Tabell 141 (generation 6)

(Från Tabell 122, s *)

Palm, Anders Gustaf. Bruksarbetare. Torpare. Född 1819-03-03 i Skebo bruk, Ununge (AB). Döpt 1819-03-05 i Skebo bruk, Ununge (AB). Flyttade 1860 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Hudiksvall (X) (hfl). Flyttade 1862 från Hudiksvall (X) till Ilsbo (X) (hfl). Död 1896-11-27 i Västtjär, Ilsbo (X) (Släkt i Ilsbo).

Gift 1845-12- i Harmånger (X) (vb) med Håning, Sigrid Jonsdotter. Född 1811-10-03 i Harmånger (X) (Släkt i Ilsbo). Död 1886-02-28 i Västtjär, Ilsbo (X) (Släkt i Ilsbo).

Barn:

Palm, Brita Kajsa. Född 1847-08-23 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1847-08-23 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1847-08-23 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1847-08-29 i Harmånger (X) (db).

Palm, Brita Kajsa. Född 1848-11-04 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1848-11-05 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1860.

Tabell 142 (generation 6)

(Från Tabell 122, s *)

Fågel, Jonas. Båtsman. Född 1823-09-26 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1823-09-28 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1888-05-01 (Harmånger HFL).

Gift 1849-05-28 i Harmånger (X) (vb) med Eriksdotter, Sigrid. Född 1826-10-19 (Harmånger HFL).

Barn:

Palmqvist, Per Erik. Född 1849-04-07 i Skarvtjärn, Harmånger (X) (fb). Döpt 1849-04-08 i Skarvtjärn, Harmånger (X) (fb). Se tabell 143, s *.

Jonsdotter, Brita Stina. Född 1851-05-15 (Harmånger HFL). Se tabell 144, s *.

NN, Juliana. Född 1855-05-10 (Harmånger HFL).

Jonsson, Johan Gustaf. Född 1858-07-22 (Harmånger HFL). Se tabell 145, s *.

Palm, Jonas Jonsson. Född 1861-06-06 i Vattrång, Harmånger (X) (fb). Bosatt i Högen, Bergsjö (X) (X3-9H2). Död 1901-05-10 (X3-9H2). Se tabell 146, s *.

Fågel, Anna Katarina. Född 1864-08-04 (Harmånger HFL). Se tabell 148, s *.

Fågel, Sigrid. Född 1867-12-23 (Harmånger HFL). Se tabell 149, s *.

Tabell 143 (generation 7)

(Från Tabell 142, s *)

Palmqvist, Per Erik. Båtsman. Född 1849-04-07 i Skarvtjärn, Harmånger (X) (fb). Döpt 1849-04-08 i Skarvtjärn, Harmånger (X) (fb).

Gift 1878 (Harmånger HFL) med Johansdotter, Maria Helena. Född 1849-11-19 (Harmånger HFL).

Barn:

Palmqvist, Jenny. Född 1879-03-16 (Harmånger HFL). Död 1883-11-19 (Harmånger HFL).

Palmqvist, Jon Erik. Född 1880-10-20 (Harmånger HFL).

Palmqvist, Karl Gustaf. Född 1882-02-28 (Harmånger HFL). Död 1883-11-25 (Harmånger HFL).

Palmqvist, Jenny. Född 1883-11-09 (Harmånger HFL).

Palmqvist, Brita Maria. Född 1889-04-14 (Harmånger HFL).

Tabell 144 (generation 7)

(Från Tabell 142, s *)

Jonsdotter, Brita Stina. Född 1851-05-15 (Harmånger HFL).

Gift 1874 (Harmånger HFL) med Svensson, Johan David. Husman. Arbetare. Född 1847-09-09 (Harmånger HFL).

Barn:

NN, Johan Gustaf. Född 1876-03-08 (Harmånger HFL).

Tabell 145 (generation 7)

(Från Tabell 142, s *)

Jonsson, Johan Gustaf. Född 1858-07-22 (Harmånger HFL).

Gift 1881-04-16 (Harmånger HFL) med Eriksdotter, Anna Brita. Född 1858-01-17 (Harmånger HFL).

Tabell 146 (generation 7)

(Från Tabell 142, s *)

Palm, Jonas Jonsson. Bonde. Född 1861-06-06 i Vattrång, Harmånger (X) (fb). Bosatt i Högen, Bergsjö (X) (X3-9H2). Död 1901-05-10 (X3-9H2).

Gift 1886-04-24 (X3-9H2) med Öberg, Anna Margareta. Född 1864-01-18 (X3-9H1). Far: Öberg, Olof. Bonde. Född 1835-04-05 i Bästdal, Rogsta (X). Flyttade 1881 från Rogsta (X) (X3-9H1). Död 1927-05-06 (X3-9H1). Mor: Persdotter, Anna Katarina. Född 1834-01-07 i Rogsta (X) (X3-9H1). Död 1921-07-05 (X3-9H1).

Barn:

Palm, Anna Katarina. Född 1886-01-12 (X3-9H2). Flyttade 1908 till Forsa (X) (X3-9H2).

Palm, Signe Margareta. Född 1890-02-24 (X3-9H2). Se tabell 147, s *.

Tabell 147 (generation 8)

(Från Tabell 146, s *)

Palm, Signe Margareta. Född 1890-02-24 (X3-9H2). Flyttade 1922 till Forsa (X) (X3-9H5).

Utom äktenskap

Barn:

Palm, Per Adolf. Född 1918-06-05 (X3-9H5).

Tabell 148 (generation 7)

(Från Tabell 142, s *)

Fågel, Anna Katarina. Född 1864-08-04 (Harmånger HFL).

Gift 1890-05-10 (Harmånger HFL) med Nilsson, Nils Johan. Arbetare. Född 1867-06-27 i Färnebo (S) (Harmånger HFL).

Barn:

Nilsson, Johan Edvin. Född 1890-06-25 (Harmånger HFL).

Nilsson, Signe Kristina. Född 1891-10-03 (Harmånger HFL).

Tabell 149 (generation 7)

(Från Tabell 142, s *)

Fågel, Sigrid. Född 1867-12-23 (Harmånger HFL).

Gift 1889-12-26 (Harmånger HFL) med Frank, Per Erik. Skomakare. Född 1863-05-01 i Delsbo (X) (Harmånger HFL).

Barn:

Frank, Johan Olof Albin. Född 1890-11-02 (Harmånger HFL).

Tabell 150 (generation 6)

(Från Tabell 122, s *)

Palm, Greta Cajsa. Född 1826-02-17 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1826-03-05 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Flyttade 1846 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Hudiksvall (X). Död av ålderdom 1910-05-29 i Åkern, Rogsta (X) (db). Begravd 1910-06-05 i Rogsta (X) (db). Faddrar: Hammarsm. Ad. Wolchan och H. Cathr. Berg, Kohldr Lars Lindberg och Smedsd. Greta Palm, alle från Ström.

Gift 1846-12-27 i Rogsta (X) (vb) med Persson, Per. Bonde. Husman. Torpare. Född 1823-09-29 i Byn, Rogsta (X). Döpt 1823-10-05 i Byn, Rogsta (X). Död av ålderdom 1904-03-30 i Åkern, Rogsta (X). Begravd 1904-04-04 i Rogsta (X). Blind Far: Olofsson, Per. Bonde. Född 1793-06-04 i Byn, Rogsta (X). Död 1850-02-26 i Byn, Rogsta (X). Mor: Palm, Stina Jonsdotter. Född 1790-06-18 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1790-06-20 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död av förkylning 1852-12-10 i Byn, Rogsta (X) (db). Begravd 1853-01-09 i Rogsta (X) (db).

Barn:

Persson, Per. Född 1847-12-13 i Byn, Rogsta (X) (fb). Döpt 1847-12-19 i Byn, Rogsta (X) (fb). Död 1925-12-03 (X15-9V1). Se tabell 151, s *.

Persdotter, Brita Stina. Född 1850-02-17 i Byn, Rogsta (X) (fb). Döpt 1850-02-17 i Byn, Rogsta (X) (fb). Se tabell 156, s *.

Persdotter, Greta Cajsa. Född 1853-01-07 i Byn, Rogsta (X) (fb). Döpt 1853-01-09 i Byn, Rogsta (X) (fb). Se tabell 157, s *.

Blästa, Olof Persson. Född 1855-10-03 i Byn, Rogsta (X) (fb). Döpt 1855-10-07 i Byn, Rogsta (X) (fb). Död 1952-03-19 (HT). Begravd 1952-03-30 i Rogsta (X) (HT). Se tabell 158, s *.

Persdotter, Anna. Född 1858-04-01 i Byn, Rogsta (X) (fb). Döpt 1858-04-04 i Byn, Rogsta (X) (fb). Död 1859-12-17.

Persdotter, Anna. Född 1861-12-06 i Byn, Rogsta (X) (fb). Döpt 1861-12-08 i Byn, Rogsta (X) (fb). Se tabell 162, s *.

Palm, Johannes. Torpare. Född 1866-04-03.

Palm, Anders Gustaf. Född 1869-09-22. Se tabell 165, s *.

Tabell 151 (generation 7)

(Från Tabell 150, s *)

Persson, Per. Torpare. Bonde. Född 1847-12-13 i Byn, Rogsta (X) (fb). Döpt 1847-12-19 i Byn, Rogsta (X) (fb). Flyttade med familjen 1883-03-04 från Rogsta (X) till Hassela (X). Död 1925-12-03 (X15-9V1).

Gift 1878-05-02 i Rogsta (X) med Nilsdotter, Helena Katharina. Född 1851-07-08 (X15-9V1). Död 1926-06-18 (X15-9V1). Far: Jönsson, Nils. Husman. Mor: Jönsdotter, Catharina. Född 1814-05-23. Död 1882-07-25.

Barn:

Persson, Nils Peter. Född 1874-03-13 i Rogsta (X). Bosatt i Kyrkbyn, Hassela (X) (X15-9V2). Död 1955-12-13 (X15-9V2). Se tabell 152, s *.

Persdotter, Helena Kathrina. Född 1876-10-23 i Rogsta (X). Död 1957-08-29 (X15-1P50). Se tabell 153, s *.

Persson, Johannes. Född 1882-01-01 i Rogsta (X).

Persson, Albert. Född 1885-11-09 (X15-9V3). Bosatt i Norrbäck, Hassela (X) (X15-9V3). Död 1975-09-18 i Norrbäck, Hassela (X) (SVDB). Se tabell 154, s *.

Persson, Olof. Född 1890-12-18 i Hassela (X).

Persson, Beda Margreta. Född 1893-05-18. Död 1984-03-30 i Norrbäck, Hassela (X) (SVDB). Se tabell 155, s *.

Tabell 152 (generation 8)

(Från Tabell 151, s *)

Persson, Nils Peter. Bonde. Född 1874-03-13 i Rogsta (X). Bosatt i Kyrkbyn, Hassela (X) (X15-9V2). Död 1955-12-13 (X15-9V2).

Gift 1914-06-01 (X15-9V2) med Nord, Inga Katarina. Född 1882-10-31 (X15-7T57). Död 1942-02-21 (X15-9V2). Far: Nord, Anders. Arrendator. Född 1859-02-28 (X15-7T57). Död 1898-01-23 (X15-7T57). Mor: Nilsdotter, Margareta. Född 1856-12-14 (X15-1V35). Död 1916-02-27 (X15-7T57).

Barn:

Persson, Helena Margareta. Hemmansägare. Född 1915-03-08 (X15-9V2). Bosatt i Västertanne, Bergsjö (X) (X15-9V2). Död 1984-08-20 i Västertanne, Bergsjö (X) (SVDB).

Persson, Per Anders. Hemmansägare. Född 1917-12-17 (X15-9V2). Bosatt i Västertanne, Bergsjö (X) (X15-9V2). Död 1996-11-10 i Lillbodarna, Bergsjö (X) (SVDB).

Persson, Anna Katrina. Född 1920-08-04 (X15-9V2). Död 1996-06-25 i Bergsjö (X) (SVDB).

Persson, Erik Albert. Född 1922-03-16 (X15-9V2).

Persson, Ingrid Brita. Född 1924-03-02 (X15-9V2).

Tabell 153 (generation 8)

(Från Tabell 151, s *)

Persdotter, Helena Kathrina. Född 1876-10-23 i Rogsta (X). Död 1957-08-29 (X15-1P50).

Gift 1:o med Persson, Johan Olof. Bonde. Född 1868-03-03. Död 1900-04-29. Bonde i Norrbäck 3

Barn:

Persson, Per. Född 1897-10-26. Död 1898-02-23.

Gift 2:o med Swan, Paul Arvid. Skogsarbetare. Född 1880-04-20 (X15-1P33). Bosatt i Norrbäck, Hassela (X) (X15-1P50). Död 1936-09-10 (X15-1P50). Far: Swan, Jon Olof. Bonde. Född 1853-09-17 (X15-1P22). Död 1891-01-10 (X15-1P33). Mor: Pålsdotter, Margareta. Född 1850-12-18 (X15-1P33). Död 1907-08-25 (X15-1P33).

Barn:

Svahn, Paul Helmer. Skogsarbetare. Född 1901-07-24 i Hassela (X) (X15-1P50). Bosatt i Skansfors, Hassela (X) (X15-1P50). Död 1972-10-03 i Hassela (X) (SVDB).

Svan, Linnéa Margareta. Född 1903-04-03 (X15-1P50). Död 1989-09-08 i Hassela (X) (SVDB).

Svan, Adela Helena. Född 1905-08-15 (X15-1P50). Död 1921-05-14 (X15-1P50).

Svan, Per Bernhard. Postförare. Född 1907-06-27 (X15-1P50). Bosatt i Skansfors, Hassela (X) (X15-1P59).

Tabell 154 (generation 8)

(Från Tabell 151, s *)

Persson, Albert. Bonde. Född 1885-11-09 (X15-9V3). Bosatt i Norrbäck, Hassela (X) (X15-9V3). Död 1975-09-18 i Norrbäck, Hassela (X) (SVDB).

Gift 1934-06-02 med Swing, Hulda Margareta. Född 1907-06-26 (X15-5S51). Död 1976-12-29 i Norrbäck, Hassela (X) (SVDB). Far: Swing, Petter. Bonde. Född 1873-09-02 (X15-2S37). Bosatt i Norrbäck, Hassela (X) (X15-5S51). Död 1956-02-14 (X15-5S51). Mor: Bom, Anna Sofia. Född 1881-09-05 (X15-11R5). Död 1955-05-18 (X15-2S51).

Barn:

Persson, Bernt Tore. Född 1936-03-01 (X15-9V3). Död 1999-02-11 i Hassela (X) (SVDB).

Tabell 155 (generation 8)

(Från Tabell 151, s *)

Persson, Beda Margreta. Född 1893-05-18. Död 1984-03-30 i Norrbäck, Hassela (X) (SVDB).

Gift 1931-07-04 (SVDB) med Bäckvall, Hans Petter. Torpare. Född 1888-03-29. Torpare i Norrbäck, Hassela/X Död 1976-12-25 i Norrbäck, Hassela (X) (SVDB).

Barn:

Bäckvall, Per Ragnvald. Jordbruksarbetare. Född 1921-05-24 (X15-2P105). Bosatt i Norrbäck, Hassela (X) (X15-2P105).

Tabell 156 (generation 7)

(Från Tabell 150, s *)

Persdotter, Brita Stina. Född 1850-02-17 i Byn, Rogsta (X) (fb). Döpt 1850-02-17 i Byn, Rogsta (X) (fb). Flyttade till Hudiksvall 5/11 1866 Flyttningsbevis nr.17

Gift med Gård, A. G.. Skomakare.

Tabell 157 (generation 7)

(Från Tabell 150, s *)

Persdotter, Greta Cajsa. Piga. Född 1853-01-07 i Byn, Rogsta (X) (fb). Döpt 1853-01-09 i Byn, Rogsta (X) (fb). Flyttar till Hassela 3/11 1878 Flyttar till Stöde 9/3 1888

Gift 1878-11-15 med Kamél, Olof Jonsson. Torpare. Bonde. Född 1853-09-06. Förlovade 20 OKT 1878.

Barn:

Kamél, Lydia Kristina. Född 1879-09-26 i Hassela (X).

Tabell 158 (generation 7)

(Från Tabell 150, s *)

Blästa, Olof Persson. Dräng. Rallare. Båtsman. Torpare. Född 1855-10-03 i Byn, Rogsta (X) (fb). Döpt 1855-10-07 i Byn, Rogsta (X) (fb). Död 1952-03-19 (HT). Begravd 1952-03-30 i Rogsta (X) (HT). Faddrar: Bonden Jon Pehrsson och hans hustru Cajsa Greta Andersdotter i Byn No 2, Båtsman Lars Erik Stolpe och hans hustru Greta Olofsdotter i Åkern, Smedssonen Mårten Palm på Ströms Bruk och Bondedottren Catharina Nilsdotter i Bästdahl.
Börjat tjänstgöring som båtsman 2/8 1877 och slutat 1883 (hfl)
Per Söderberg köpte gården efter Olof Blästa. Olof tog hand om en fosterson som hette Kalle. Olof brukade säga att: "Kvinnan är en bålgeting och mannen ett arbetsbi." Bodde hos dottern Bricken i Sågtäkten på ålderdomen. (Källa: Fanny)
Olle Blästa, 95 år (med bild)
Rogsta äldste, torparen Olle Blästa, vårdas sedan några år tillbaka på Rogsta ålderdomshem. Han är för sin ålder mycket pigg och berättar ännu med klar röst minnen från gångna tider och sjunger gärna någon sång ibland. Men hans syn har emmelertid de senare åren försämrats och likaså hörseln är betydligt nedsatt.
Blästa är född i Bästdal, Rogsta, den 3 oktober 1855 och har alltså nyligen fyllt 95 år.
Redan som åttaåring fick han valla "kritterna"åt bönderna i bygden . Ett år senare började han som dräng åt "bolaget" på Brytte gård. Det var en arbetsdag från klockan sju på kvällen med en dagpenning på 80 öre, sommartid 1:50. Sedan dess har han prövat på snart sagt alla yrken, bl.a. var han med och byggde upp Åvikssågen efter dess brand. Han var också med när Bergsjöbanan byggdes. 95-åringen har röjt upp många tegar och bott på ett flertal platser. Hans sista stuga stod i Bro, Via, där han bodde till hustruns död för ett tiotal år sedan. (Hudiksvalls Tidning tisdag den 2 januari 1951)
I Rogsta är den äldste densamma som i fjol, nämligen torparen Olle Blästa, Vårdhemmet, som är född den 3 oktober 1855 och alltså nyligen fyllt 96 år. Han vistas uppe en stund och berättar gärna gamla minnen och sjunger också ibland. Även om både syn och hörsel är betydligt nedsatta, är han för sin ålder vital.
Åtta år gammal började han valla "kritterna" åt bönderna i bygden, och året därefter tog han anställning som dräng på Brytte gård. Sedan dess har han provat åtskilliga yrken bl.a. som rallare. Han är änkling sedan ett tiotal år tillbaka. (Hudiksvalls Tidning onsdag den 2 januari 1952)
Rogsta församlings äldste medborgare, Olle Blästa, Vårdhemmet, har avlidit i en ålder av 96 år. Den bortgångne började redan vid 8 års ålder valla kreatur åt bönderna i orten och tog i unga år anställning som dräng på Brytte gård. Han prövade därefter åtskilliga yrken och var bl.a. rallare. Olle Blästa var känd som en kärnkarl, som orkade med en hel del av det, som vanligt folk inte gick i land med. Han gjorde ofta långpromenader även på gamla dar och en tur fram och åter mellan Rogsta och Hudiksvall till fots var en barnlek för honom. För ett 10-tal år tillbaka blev han änkling. Närmast sörjande är tre barn varav det äldsta en dotter är 72 år gammal. (Hudiksvalls Tidning fredag den 21 mars 1952)
I Rogsta kyrka jordfästes på söndagen stoftet av f. torpägaren Olof Blästa, socknens äldsta och som vid sin död var 96 år gammal. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Axlid. Akten inleddes med ps. 377:1-2 varefter kyrkoherde Axlid talade över Joh. 21:18 och förrättade jordfästningen. Sedan sjöngs ps. 586:4 Altartjänsten slöt med ps. 301:304 (Hudiksvalls Tidning måndag den 31 mars 1952)

Gift 1878-06-02 i Rogsta (X) med Persdotter, Christina. Husmor. Född 1854-11-07 i Östra Bro, Rogsta (X). Död 1939-03-29 i Bro, Rogsta (X) (HT). Begravd 1939-04-07 i Harmånger (X) (HT). Olof var sträng och arbetade hårt och drev hustrun att arbeta hårt så dottern Margareta tog hand om mor sin på ålderns höst.
Nekrologen från Hudiksvalls Tidning Torsdagen den 30 mars 1939: I går avled i en ålder av 84 år fru Kristina Blästa, maka till f. båtsmannen Olof Blästa, Bro, Via. Hon hade sedan år 1931 varit bosatt hos en dotter och hennes man i Stockaby, Harmånger. Den bortagångna tillhörde den gamla stammens strävsamma allmogekvinnor. Hennes arbete var inte bara i hemmet utan också vid makens sida i ute arbetet, då man mången gång kunde få se mor Kristina hålla ena ändan av stocksågen vid timmerhuggningarna. Närmast sörjes den gamla för utom maken av flera barn.
I Harmångers kyrka jordfästes på långfredagen stoftet av fru Kristina Blästa, Bro, Rogsta som avlidit 84 år gammal. Officiant var kontraktsprosten Holmqvist. (Hudiksvalls Tidning tisdag den 11 april 1939) Mor: Eriksdotter, Brita. Piga. Född 1827-03-11 i Blästa, Rogsta (X). Döpt 1827-03-11 i Blästa, Rogsta (X).

Barn:

Blästa, Margareta. Född 1880-09-11 i Sved, Rogsta (X). Se tabell 159, s *.

Blästa, Brita Kristina "Bricken". Född 1883-04-03 i Sved, Rogsta (X). Begravd i Rogsta (X). Se tabell 160, s *.

Blästa, Per. Född 1887-10-07 i Välsta, Rogsta (X). Döpt Ej döpt. Död 1975-07-21 i Harmånger (X). Begravd i Harmånger (X). Se tabell 161, s *.

Tabell 159 (generation 8)

(Från Tabell 158, s *)

Blästa, Margareta. Piga. Född 1880-09-11 i Sved, Rogsta (X).

Gift 1903-12-04 i Harmånger (X) (Harmånger EI:3) med Broberg, Olof. Hemmansägare. Född 1868-09-05. Harmånger AIIA:1A 1900-09 4/7 s166 Stocka by Harmånger AIIA:2A 1910-20 5/8 s208 Stocka by Far: Olofsson, Jöns. Född 1830-09-24 (Harmånger AIIA:2A). Död 1906-02-03 (Harmånger AIIA:2A). Mor: Olofsdotter, Helena. Född 1833-03-02 (Harmånger AIIA:2A).

Barn:

Broberg, Johan. Född 1904-08-29 (Harmånger AIIA:2A). Död 1989-06-10 i Stockaby, Harmånger (X) (SVDB).

Broberg, Helena Kristina. Född 1906-09-16 (Harmånger AIIA:2A). Död 1995-01-29 i Hagängsgården, Harmånger (X) (SVDB).

Broberg, Olof. Hemmansägare. Född 1907-12-19 (Harmånger AIIA:2A). Döpt 1908-06-05 (Harmånger AIIA:2A). Död 1996-09-26 i Åckne, Gnarp (X) (ST). Begravd 1996-10-12 i Gnarp (X) (ST).

Broberg, Per. Född 1909-02-08 (Harmånger AIIA:2A). Död 1993-10-09 i Rösta, Harmånger (X) (SVDB).

Broberg, Erik. Jordbruksarbetare. Född 1911-11-14 (Harmånger AIIA:2A).

Broberg, Karin. Föreståndare. Född 1913-06-14 (Harmånger AIIA:2A). Död 1971-03-13 i Sörby, Ilsbo (X) (Släkt i Ilsbo).

Broberg, Lars. Född 1915-09-13 (Harmånger AIIA:2A). Död 19 -..-...

Broberg, Märta. Född 1917-03-05 (Harmånger AIIA:2A).

Broberg, Greta. Född 1920-02-01 (Harmånger AIIA:2A). Död av sprucken blindtarm 19 -..-...

Broberg, Maria. Född 1921-10-25 (Harmånger C:). Döpt 1922-07-19 (Harmånger C:).

Broberg, Agnes. Född 1923-03-04 (Harmånger C:). Döpt 1924-05-27 (Harmånger C:).

Tabell 160 (generation 8)

(Från Tabell 158, s *)

Blästa, Brita Kristina "Bricken". Född 1883-04-03 i Sved, Rogsta (X). Begravd i Rogsta (X). Rogsta AIIA:4 5/8 s.520 Sågtäkten

Gift med Holmberg, Hans Petter. Fiskare. Född 1879-04-18. Död i Sågtäkten, Rogsta (X). Begravd i Rogsta (X).

Barn:

Holmberg, Agnes Kristina. Född 1907-11-17. Död 1988-04-13 i Sågtäkten, Harmånger (X) (gravsten, SVDB). Begravd i Rogsta (X) (gravsten).

Tabell 161 (generation 8)

(Från Tabell 158, s *)

Blästa, Per. Bonde. Fabriksarbetare. Född 1887-10-07 i Välsta, Rogsta (X). Döpt Ej döpt. Flyttade med hustru och barn 1918-12-04 från Via, Rogsta (X) till Strömsbruk, Harmånger (X) (Harmånger B:). Flyttade med hustru och barn 1919-11-30 från Strömsbruk, Harmånger (X) till Bro, Rogsta (X) (Rogsta B:). Död 1975-07-21 i Harmånger (X). Begravd i Harmånger (X). Bricken och Per Blästa, Harmånger, gifte sig 19 maj 1913. Det skedde i Hudiksvall inför "fogden" , för Per var inte döpt och därmed kom inte vigsel inför prästen ifråga. -Det var inga märkvärdigheter med vår bröllopsdag, berättar Per. Vi var ju mitt i vårbruket, och det fick inte ta lång tid att klara av formaliteterna. -Vi for till stan med häst och vagn och lät viga oss. Se'n köpte vi bl.a. en stor kittel full med bullar också, så när vi kom hem blev det bullfest. Några större festligheter utöver det blev det inte. Min svärfar påminde mig snart att det var bråd vårbrukstid, och när "bullfesten" var över var det att byta kläder och gå ut på åkern och sprida gödsel. Man fick ju inte försumma gården bara för att man råkade gifta sig... Utdrag från Hudiksvalls Tidning 1973 Värnplikt 330 62/08

Gift 1913-05-19 i Hudiksvall (X) med Brolin, Brita Ottilia "Bricken". Piga. Husmor. Född 1891-08-26 i Via, Rogsta (X). Död 1977-04-20 i Harmånger (X). Begravd i Harmånger (X). Personnummer: 18910826-7700 Far: Brolin, Olof. Bonde. Född 1852-01-20 i Bro, Rogsta (X). Död 1940-01-04 i Steg, Rogsta (X) (HT). Begravd 1940-01-21 i Rogsta (X) (HT). Mor: Johansdotter, Margareta. Piga. Född 1859-02-07 i Östby, Rogsta (X). Död 1936.

Barn:

Blästa, Holger. Fabriksarbetare. Född 1913-06-26 i Via, Rogsta (X). Död 1993-10-03 i Strömsbruk, Harmånger (X). Begravd 1993-10-16 i Harmånger (X).

Blästa, Olof Valter. Brädgårdsarbetare. Född 1914-08-30 i Via, Rogsta (X). Död 1996-10-17 i Harmånger (X) (SVDB). Begravd 1996-11-01 i Harmånger (X).

Blästa, Greta Kristina. Tjänarinna. Född 1917-04-17 i Via, Rogsta (X).

Blästa, Per. Bilreparatör. Platschef. Född 1928-11-30 i Skarvtjärn, Harmånger (X).

Tabell 162 (generation 7)

(Från Tabell 150, s *)

Persdotter, Anna. Född 1861-12-06 i Byn, Rogsta (X) (fb). Döpt 1861-12-08 i Byn, Rogsta (X) (fb). Flyttar till Hög församling 29/8 1886 Bor i Rogsta med familjen Familjen flyttar till Hälsingtuna 19/10 1900

Gift 1886-04-26 i Rogsta (X) med Unger, Anders. Kronobåtsman. Född 1859-12-09 i Hög (X). Förlovade 1886-04-04 i Rogsta (X).

Barn:

Unger, Per Johan. Född 1887-02-14.

Arborén, Karl Tore. Född 1887-11-19 i Hudiksvall (X).

Unger, Gustaf Alfred. Född 1890-09-27. Död 1891-06-03.

Unger, Alma Margreta. Född 1891-05-19.

Unger, Johan Alfred. Född 1892-09-17 i Rogsta (X). Död 1975-05-15 i Slasta, Hälsingtuna (X) (SVDB). Se tabell 163, s *.

Unger, Anna Margreta. Född 1894-12-22 i Rogsta (X). Död 1973-10-17 i Iggesund, Njutånger (X) (SVDB). Se tabell 164, s *.

Unger, Julia Kristina. Född 1898-12-21.

Tabell 163 (generation 8)

(Från Tabell 162, s *)

Unger, Johan Alfred. Fabriksarbetare. Född 1892-09-17 i Rogsta (X). Död 1975-05-15 i Slasta, Hälsingtuna (X) (SVDB). Fabriksarbetare i Hillen, Fors/X

Gift med Johansson, Signe Kristina Hopp. Född 1889-08-18 i Harmånger (X) (SVDB). Död 1970-11-12 i Slasta, Hälsingtuna (X) (SVDB).

Barn:

Unger, Anders Torvald. Född 1917-01-10.

Tabell 164 (generation 8)

(Från Tabell 162, s *)

Unger, Anna Margreta. Född 1894-12-22 i Rogsta (X). Död 1973-10-17 i Iggesund, Njutånger (X) (SVDB).

Gift med Nordqvist, NN. Död 1944-08-25 (SVDB).

Tabell 165 (generation 7)

(Från Tabell 150, s *)

Palm, Anders Gustaf. Skomakare. Arbetare. Född 1869-09-22. Rogsta AIIA:4 5/7 s.504 Torpare

Gift 1896-12-03 i Rogsta (X) med Eriksdotter, Brita Greta. Född 1871-09-28.

Barn:

Fjäll, Per Herman Sigfrid. Född 1907-05-15 i Hudiksvall (X). Död 1973-03-19 i Rogsta (X) (SVDB).

Tabell 166 (generation 6)

(Från Tabell 122, s *)

Palm, Benjamin. Skeppare. Född 1832-12-16 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1832-12-16 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Flyttade 1852 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Hudiksvall (X). Död 1896-05-14 i Harmånger (X).

Gift 1863-08-03 (Hudiksvall HFL) med Högström, Elisabeth Kristina. Född 1834-03-02 i Kristinestad, Österbotten, Finland (hfl). Död 1919-11-27 i Hudiksvall (X).

Barn:

Palm, Enoch Wilhelm. Sjöman. Född 1864-05-26 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1864-05-30 i Hudiksvall (X) (fb).

Palm, Johan Emil. Sjöman. Född 1865-12-21 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1865-12-23 i Hudiksvall (X) (fb). Flyttade 1886-03-09 från Hudiksvall (X) till Hög (X) (hfl). Flyttade 1891-06-12 från Hög (X) till Hudiksvall (X) (hfl).

Palm, Elof Bernhard. Född 1867-12-17 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1867-12-26 i Rogsta (X) (fb). Död 1883-08-26 i Hudiksvall (X) (Hudiksvall HFL).

Palm, Ernst Helgar. Född 1870-11-05 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1870-11-15 i Hudiksvall (X) (fb). Död 1871-04-10 i Hudiksvall (X) (db). Begravd 1871-04-16 i Hudiksvall (X) (db).

Palm, Ernst Helgard. Född 1872-12-26 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1872-12-30 i Hudiksvall (X) (fb). Död 1873-08-09 (hfl).

Palm, Ernst Åke. Sjöman. Född 1874-12-07 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1874-12-12 i Hudiksvall (X) (fb).

Palm, Erik Albin. Född 1877-01-01 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1877-01-08 i Hudiksvall (X) (fb).

Tabell 167 (generation 5)

(Från Tabell 36, s *)

Palm, Anders. Mästersmed. Född 1790-06-16 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1790-06-20 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Flyttade 1819 från Hassela (X) till Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1841-12-25 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1842-01-01 i Harmånger (X) (db). Faddrar: Kol. Jan Persson och dess hust. Lisa Mattsdotter på Rökullen, dräng Mats Nilsson i Frisbo samt Pigan Brita Andersdotter i Strömbacka.

Gift 1811-08-04 i Bjuråker (X) (vb) med Sjöholm, Helena. Född 1787-10-02 i Älvkarleby (C). Död 1859-10-16 i Ströms bruk, Harmånger (X). Far: Sjöholm, Anders. Född 1749 i Älvkarleby (C) (hfl). Flyttade 1815 från Älvkarleby (C) till Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (hfl).

Barn:

Palm, Anders Olof. Född 1812-05-26 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1812-05-28 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1879-10-24 i Stockaviken, Harmånger (X) (db). Begravd 1879-11-02 i Harmånger (X) (db). Se tabell 168, s *.

Palm, Per Erik. Född 1814-09-04 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1814-09-05 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1886-03-03 i Stockaviken, Harmånger (X) (db). Begravd 1886-03-14 i Harmånger (X) (db). Se tabell 178, s *.

Palm, Anna Brita. Född 1816-12-01 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1816-12-03 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Död 1876-07-15 i Vattrång, Harmånger (X). Se tabell 180, s *.

Palm, Daniel. Född 1820-04-20 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1820-04-23 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Se tabell 182, s *.

Palm, Hedvig Helena. Född 1822-03-17 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1822-03-17 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1891-12-16 i Vattrång, Harmånger (X). Se tabell 189, s *.

Palm, Johan. Född 1824-12-28 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1825-01-01 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Se tabell 190, s *.

Palm, Stina Cajsa. Född 1827-06-04 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1827-06-08 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Se tabell 194, s *.

Palm, Margareta Elisabeth. Född 1830-01-08 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1830-01-10 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb).

Palm, Lovisa. Född 1833-01-24 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1833-01-27 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1833-05-05 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1833-05-12 i Harmånger (X) (db).

Tabell 168 (generation 6)

(Från Tabell 167, s *)

Palm, Anders Olof. Mästersven. Mästersmed. Hammarsmed. Född 1812-05-26 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1812-05-28 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1879-10-24 i Stockaviken, Harmånger (X) (db). Begravd 1879-11-02 i Harmånger (X) (db).

Gift 1835-10-04 i Harmånger (X) (vb) med Larsdotter, Karin. Född 1810-05-04 i Skarvtjärn, Harmånger (X).

Barn:

Palm, Anders Olof. Född 1837-03-17 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1837-03-17 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1841-03-18 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1841-03-25 i Harmånger (X) (db).

Palm, Lena Kajsa. Född 1839-12-26 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1839-12-29 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1901-07-20 i Stockaviken, Harmånger (X). Se tabell 169, s *.

Palm, Anders Olof. Född 1842-04-06 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1842-04-10 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Se tabell 172, s *.

Palm, Anna Greta. Född 1843-10-13 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1843-10-15 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Se tabell 173, s *.

Palm, Brita Stina. Född 1845-11-08 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1845-11-10 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Se tabell 174, s *.

Palm, Hedvig. Född 1847-02-18 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1847-02-21 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Se tabell 176, s *.

Palm, Lovisa. Född 1851-02-12 i Ströms bruk, Harmånger (X). Se tabell 177, s *.

Tabell 169 (generation 7)

(Från Tabell 168, s *)

Palm, Lena Kajsa. Född 1839-12-26 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1839-12-29 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Flyttade 1860 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Hudiksvall (X). Flyttade 1869-02-17 från Hudiksvall (X) till Harmånger (X) (hfl). Död 1901-07-20 i Stockaviken, Harmånger (X). Farmors mor till Kerstin Holmer

Utom äktenskap

Barn:

Palm, Carolina. Född 1864-05-06 i Harmånger (X) (Hudiksvall hfl). Död 1865-06-23 (Hudiksvall hfl).

Gift 1869-08-21 i Harmånger (X) med Ågren, Olof Gustaf. Arbetare. Född 1836-12-17 i Önnerud, Grava (S). Död 1903-06-15 i Stockaviken, Harmånger (X).

Barn:

Ågren, Anders Gustaf. Född 1869-07-03 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1906-11-19. Se tabell 170, s *.

Ågren, Hulda Lovisa. Född 1872-04-17 i Stockaviken, Harmånger (X). Död 1918-05-31 i Stockaviken, Harmånger (X). Se tabell 171, s *.

Ågren, Maria Albertina. Född 1873-07-01 i Stockaviken, Harmånger (X).

Ågren, August Alfred. Sågverksarbetare. Född 1874-09-02 i Harmånger (X).

Ågren, Emelie Carolina. Född 1878-01-13 i Stockaviken, Harmånger (X).

Ågren, Amanda Katarina. Född 1880-06-18 i Harmånger (X) (hfl).

Ågren, Erland Reinhold. Född 1884-02-05 (hfl).

Tabell 170 (generation 8)

(Från Tabell 169, s *)

Ågren, Anders Gustaf. Sågverksarbetare. Född 1869-07-03 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1906-11-19.

Gift med Toftén, Hermana Matilda. Född 1870-11-17 i Hangvar (I). Död 1904-01-01 i Stockaviken, Harmånger (X).

Barn:

Ågren, Fanny Emurenzia. Född 1896-01-13 i Harmånger (X) (Jan Wallin). Bosatt i USA (Jan Wallin).

Ågren, Tora Matilda. Född 1897-06-05 i Harmånger (X) (Jan Wallin). Bosatt i Stocka, Harmånger (X) (Jan Wallin).

Ågren, Aina Ingeborg Maria. Född 1899-06-05 i Harmånger (X) (Jan Wallin). Bosatt i Stocka, Harmånger (X) (Jan Wallin).

Ågren, Carl Gustaf Walter. Född 1901-07-17 i Harmånger (X) (Jan Wallin). Bosatt i Stocka, Harmånger (X) (Jan Wallin).

Tabell 171 (generation 8)

(Från Tabell 169, s *)

Ågren, Hulda Lovisa. Född 1872-04-17 i Stockaviken, Harmånger (X). Död 1918-05-31 i Stockaviken, Harmånger (X).

Gift 1:o 1895-02-15 i Harmånger (X) med Wassberg, Emil. Sjöman. Född 1872-06-13 i Harmånger (X). Död 1899.

Barn:

Wassberg, Bertil. Född 1895-04-19.

Gift 2:o med Wassberg, Erik. Född 1877-08-20 i Harmånger (X).

Barn:

Wassberg, Berta. Född 1900-10-13. Död 1983-03-06 i Harmånger (X) (SVDB).

Tabell 172 (generation 7)

(Från Tabell 168, s *)

Palm, Anders Olof. Smed. Född 1842-04-06 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1842-04-10 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Flyttade 1880-09-06 från Harmånger (X) till Viken, Haverö (Y) (hfl). Flyttade med hustrun 1909-05-17 från Borgsjö (Y) till Kölsillre, Haverö (Y) (hfl).

Gift 1889-11-10 i Haverö (Y) (vb) med Persdotter, Märta Lisa. Född 1856-12-24 i Haverö (Y) (hfl).

Tabell 173 (generation 7)

(Från Tabell 168, s *)

Palm, Anna Greta. Född 1843-10-13 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1843-10-15 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb).

Utom äktenskap

Barn:

Palm, Emma Charlotta. Född 1874-07-11 i Stockaviken, Harmånger (X). Död 1874-07-30 i Stockaviken, Harmånger (X).

Palm, Anders Leonard. Född 1876-06-21.

Gift 1877-10-28 i Harmånger (X) (vb) med Sundberg, Anders Henrik. Arbetare. Född 1847-04-12 i Falun (W) (hfl).

Barn:

Sundberg, Hilda Serafia. Född 1878-09-03 (hfl).

Sundberg, Anna Sofia. Född 1879-10-08 (hfl).

Sundberg, Emma Karolina. Född 1882-05-21 (hfl).

Sundberg, Axel Emanuel. Född 1884-01-25 (hfl).

Sundberg, August Georg. Född 1886-03-21 (hfl).

Tabell 174 (generation 7)

(Från Tabell 168, s *)

Palm, Brita Stina. Född 1845-11-08 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1845-11-10 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Flyttade med familjen 1871 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Njutånger (X) (hfl). Flyttade med familjen 1880 från Njutånger (X) till Stockaviken, Harmånger (X) (hfl). Flyttade med familjen 1882 från Stockaviken, Harmånger (X) till Söderala (X) (hfl).

Gift 1865-05-26 i Harmånger (X) med Andersson, Per Reinhold. Skogvaktare. Snickare. Född 1842-01-08 i Ramnäs bruk, Ramnäs (U) (Monica Anderstedt).

Barn:

Andersson, Clara Mathilda. Född 1867-02-19 (hfl). Död 1868-02-03 (hfl).

Andersson, Hilda Lovisa. Född 1869-08-25 i Ströms bruk, Harmånger (X) (Monica Anderstedt).

Andersson, Beda Olivia. Född 1873-04-26 i Iggesunds bruk, Njutånger (X) (Monica Anderstedt).

Andersson, Klara Maria. Född 1875-12-07 i Iggesunds bruk, Njutånger (X) (Monica Anderstedt).

Andersson, Signe Lydia. Född 1878-09-26 i Iggesunds bruk, Njutånger (X) (Monica Anderstedt).

Andersson, Emma Kristina. Född 1881-04-05 (hfl). Död 1881-04-19 (hfl).

Andersson, Märta Elisabeth. Född 1882-11-25 i Ljusne Såg, Söderala (X) (Monica Anderstedt). Död 1953-08-26 i Västerås domkyrkoförs (U) (Monica Anderstedt). Se tabell 175, s *.

Tabell 175 (generation 8)

(Från Tabell 174, s *)

Andersson, Märta Elisabeth. Född 1882-11-25 i Ljusne Såg, Söderala (X) (Monica Anderstedt). Död 1953-08-26 i Västerås domkyrkoförs (U) (Monica Anderstedt).

Gift med Karlsson, Johannes Ruben Efraim. Förman. Född 1883-01-21 i Koldemo, Arbrå (X) (Monica Anderstedt).

Barn:

Karlsson, Astrid Helena. Född 1908-11-21 i Hedemora (W) (Monica Anderstedt). Död 2000-01-13 i Ludvika (W) (Monica Anderstedt).

Karlsson, Holger. Finsnickare. Död i Stockholm (AB) (Monica Anderstedt).

Karlsson, Einar. Död i Åkersberga, Österåker (AB) (Monica Anderstedt).

Tabell 176 (generation 7)

(Från Tabell 168, s *)

Palm, Hedvig. Född 1847-02-18 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1847-02-21 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb).

Gift 1:o 1870-10-05 i Harmånger (X) med Högland, Per Olsson. Klampare. Född 1844-12-03 i Gräsmark (S) (hfl). Död 1872-09-30 (hfl).

Barn:

Högland, Per Alfred. Född 1871-02-10 (hfl).

Högland, Hilma Maria. Född 1873-01-24 (hfl).

Gift 2:o 1875 (hfl) med Larsson, Lars Peter. Född 1851-07-14 i Ljustorp (Y) (hfl).

Barn:

Larsson, Anders Herman. Född 1875-06-10 (hfl).

Larsson, Arvid Bruno. Född 1877-10-11 (hfl).

Larsson, Petter Bernhard. Född 1879-04-22 (hfl).

Larsson, Hedvig Albertina. Född 1880-10-21 (hfl).

Larsson, Fredrik Wilhelm. Född 1883-08-22 (hfl).

Larsson, Marta Ulrika. Född 1888-01-02 (hfl). Död 1891-07-23 (hfl).

Tabell 177 (generation 7)

(Från Tabell 168, s *)

Palm, Lovisa. Född 1851-02-12 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Gift 1879-04-13 (hfl) med Sundberg, Gustaf Leonard. Arbetare. Född 1856-09-26 i Falun (W) (hfl).

Barn:

Sundberg, Elin Lovisa. Född 1879-07-25 (hfl).

Sundberg, Anna Otilia. Född 1881-10-05 (hfl).

Sundberg, Allida Vilhelmina. Född 1885-06-07 (hfl).

Sundberg, Gustaf Georg. Född 1888-02-04 (hfl).

Sundberg, Julia Valborg. Född 1893-02-16 (hfl).

Tabell 178 (generation 6)

(Från Tabell 167, s *)

Palm, Per Erik. Bruksarbetare. Dagsverkskarl. Född 1814-09-04 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1814-09-05 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1886-03-03 i Stockaviken, Harmånger (X) (db). Begravd 1886-03-14 i Harmånger (X) (db).

Gift 1836-12-26 i Harmånger (X) (vb) med Genberg, Sigrid Stina. Född 1807-04-12 (hfl). Död 1865-05-31 (hfl).

Barn:

Palm, Lena Brita. Född 1837-03-19 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1837-03-24 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1837-04-03 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1837-04-07 i Harmånger (X) (db).

Palm, Kristina Katarina. Född 1840-03-25 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1840-03-29 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1840-08-14 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1840-08-23 i Harmånger (X) (db).

Palm, Kajsa Stina. Född 1841-10-28 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1841-10-31 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1841-11-17 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1841-11-28 i Harmånger (X) (db).

Palm, Lena Brita. Född 1843-01-12 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1843-01-14 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Se tabell 179, s *.

Palm, Stina Kajsa. Född 1845-01-07 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1845-01-09 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1887-05-19 i Harmånger (X) (Holmer).

Tabell 179 (generation 7)

(Från Tabell 178, s *)

Palm, Lena Brita. Född 1843-01-12 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1843-01-14 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb).

Gift 1863 (hfl) med Olsson, Nils. Född 1834-07-01 i Norra Råda (S) (hfl).

Barn:

NN, Brita Stina. Född 1865-06-21 (hfl).

NN, Carolina. Född 1866-11-30 (hfl).

NN, Per Johan. Född 1869-01-31 (hfl).

NN, Anna Lena. Född 1870-10-25 (hfl).

NN, Per Adolf. Född 1872-11-15 (hfl).

NN, Axel Herman. Född 1877-05-09 (hfl).

NN, Hulda Elfrida. Född 1885-02-20 (hfl). Död 1885-03-19 (hfl).

Tabell 180 (generation 6)

(Från Tabell 167, s *)

Palm, Anna Brita. Född 1816-12-01 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1816-12-03 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Död 1876-07-15 i Vattrång, Harmånger (X).

Gift 1838-12-30 i Harmånger (X) (vb) med Larsson, Lars. Bonde. Född 1811-08-23 (hfl). Far: Larsson, Lars. Bonde. Född 1787-08-31 i Vattrång, Harmånger (X) (fb). Döpt 1787-09-02 i Vattrång, Harmånger (X) (fb). Död 1857-06-01 i Vattrång, Harmånger (X) (db). Begravd 1857-06-07 i Harmånger (X) (db). Mor: Jonsdotter, Anna. Född 1782-10-09 i Stering, Harmånger (X) (fb). Döpt 1782-02-12 i Stering, Harmånger (X) (fb). Död 1860-07-21 i Vattrång, Harmånger (X) (db). Begravd 1860-07-29 i Harmånger (X) (db).

Barn:

Larsdotter, Anna Brita. Född 1840-03-27 i Vattrång, Harmånger (X) (fb). Döpt 1840-03-27 i Vattrång, Harmånger (X) (fb).

Larsson, Lars. Född 1842-12-13 i Vattrång, Harmånger (X) (fb). Döpt 1842-12-18 i Vattrång, Harmånger (X) (fb). Död 1843-01-29 i Vattrång, Harmånger (X) (db). Begravd 1843-02-12 i Harmånger (X) (db).

Larsson, Lars. Född 1845-01-01 i Vattrång, Harmånger (X) (fb). Döpt 1845-01-05 i Vattrång, Harmånger (X) (fb).

Larsdotter, Lena Kajsa. Född 1848-09-07 i Vattrång, Harmånger (X) (fb). Döpt 1848-09-10 i Vattrång, Harmånger (X) (fb).

Larsdotter, Kristina. Född 1851-01-11 (Harmånger HFL). Död 1882-11-15 (Harmånger HFL). Se tabell 181, s *.

Larsson, Andreas. Född 1855-10-06 (Harmånger HFL).

Tabell 181 (generation 7)

(Från Tabell 180, s *)

Larsdotter, Kristina. Född 1851-01-11 (Harmånger HFL). Död 1882-11-15 (Harmånger HFL).

Gift 1874 (Harmånger HFL) med Wallin, Lars Nilsson. Landbonde. Arbetare. Född 1849-08-16 i Sunne (S) (Harmånger HFL).

Barn:

Wallin, Anna Kristina. Född 1873-11-18 (Harmånger HFL). Död 1875 (Harmånger HFL).

Wallin, Lars Johan. Född 1875-10-28 (Harmånger HFL).

Wallin, Anna Kristina. Född 1879-12-05 (Harmånger HFL). Död 1880-06-02 (Harmånger HFL).

Tabell 182 (generation 6)

(Från Tabell 167, s *)

Palm, Daniel. Bruksarbetare. Hammarsmed. Född 1820-04-20 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1820-04-23 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb).

Gift 1845-10-05 i Harmånger (X) (vb) med Jonsdotter, Karin. Född 1820-06-15.

Barn:

Palm, Helena Katarina. Född 1846-07-29 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1846-08-02 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död av lungsot 1890-02-08 i Stockaviken, Harmånger (X) (db). Begravd 1890-02-16 i Harmånger (X) (db). Se tabell 183, s *.

Palm, Anna Greta. Född 1849-04-10 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1849-04-10 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Se tabell 186, s *.

Palm, Brita Stina. Född 1852-10-29 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1853-11-09 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Palm, Brita Stina. Född 1855-06-24 i Ströms bruk, Harmånger (X). Se tabell 187, s *.

Palm, Daniel Andreas. Född 1861-04-30 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1880 (hfl).

Palm, Augusta Matilda. Född 1865-04-05 i Ströms bruk, Harmånger (X). Se tabell 188, s *.

Tabell 183 (generation 7)

(Från Tabell 182, s *)

Palm, Helena Katarina. Född 1846-07-29 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1846-08-02 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död av lungsot 1890-02-08 i Stockaviken, Harmånger (X) (db). Begravd 1890-02-16 i Harmånger (X) (db).

Utom äktenskap

Barn:

Sundberg, Matilda Karolina. Född 1867-11-24 (hfl). Se tabell 184, s *.

Gift 1:o 1871 (hfl) med Rosell, Per Gustaf. Född 1849-02-11 i Delsbo (X) (hfl). Död 1874 (hfl).

Barn:

Sundberg, Augusta Katarina. Född 1872-06-17 (hfl). Se tabell 185, s *.

Gift 2:o 1878 (hfl) med Sundberg, Hans Erik. Arbetare. Född 1853-08-14 i Falun (W) (hfl).

Barn:

Sundberg, Karl Teodor. Född 1878-07-09 (hfl).

Sundberg, Johan Daniel. Född 1881-11-03 (hfl).

Tabell 184 (generation 8)

(Från Tabell 183, s *)

Sundberg, Matilda Karolina. Född 1867-11-24 (hfl).

Gift med Backman, Erik Olof. Född 1863-06-26 (hfl).

Barn:

Backman, Anna Helena. Född 1889-03-10 (hfl).

Backman, Ester. Född 1891-02-06 (hfl).

Backman, Ruth. Född 1891-02-06 (hfl).

Sundberg, Gunilla Augusta. Född 1893-01-08 (hfl).

Tabell 185 (generation 8)

(Från Tabell 183, s *)

Sundberg, Augusta Katarina. Född 1872-06-17 (hfl).

Utom äktenskap

Barn:

Wallin, Tycko Sigfrid. Född 1893-09-28 i Stockaviken, Harmånger (X) (fb). Döpt 1893-12-11 i Stockaviken, Harmånger (X) (fb).

Tabell 186 (generation 7)

(Från Tabell 182, s *)

Palm, Anna Greta. Född 1849-04-10 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1849-04-10 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb).

Gift 1869 (hfl) med Bergman, Anders Andersson. Född 1842-04-12 i Eda (S) (hfl).

Barn:

Bergman, Katarina Sofia. Född 1869-01-24 (hfl).

Bergman, Daniel Andreas. Född 1871-02-26 (hfl).

Bergman, Johan Alfred. Född 1873-11-14 (hfl). Död 1874 (hfl).

Bergman, Johan Alfred. Född 1875-01-20 (hfl).

Bergman, Anna Mathilda. Född 1877-10-05 (hfl).

Bergman, Ester Margareta. Född 1880-11-23 (hfl).

Bergman, Karl Sigfrid. Född 1886-04-02 (hfl).

Bergman, Anna Matilda. Född 1889-07-26 (hfl).

Tabell 187 (generation 7)

(Från Tabell 182, s *)

Palm, Brita Stina. Född 1855-06-24 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Gift 1875-02-21 (hfl) med Collin, Johan August. Handlande. Född 1853-12-19 i Hudiksvall (X) (hfl).

Barn:

Collin, Gunborg Augusta. Född 1875-03-13 (hfl).

Collin, Gunilla. Född 1876-12-07 (hfl).

Collin, Bror Fritiof. Född 1879-03-18 (hfl).

Collin, August. Född 1881-05-18 (hfl).

Collin, Edla Helfrida. Född 1883-05-18 (hfl).

Collin, Johan Paulus. Född 1885-11-18 (hfl).

Collin, Hugo. Född 1888-04-30 (hfl).

Tabell 188 (generation 7)

(Från Tabell 182, s *)

Palm, Augusta Matilda. Född 1865-04-05 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Gift 1886-10-21 (hfl) med Bäck, Karl. Skräddare. Född 1859-07-19 i Gillstad (R) (hfl).

Barn:

Bäck, Karl Andreas. Född 1887-05-31 i Hudiksvall (X) (hfl).

Bäck, Gotthard Daniel. Född 1891-05-05 (hfl).

Bäck, Fritiof Emanuel. Född 1893-02-24 (hfl).

Tabell 189 (generation 6)

(Från Tabell 167, s *)

Palm, Hedvig Helena. Född 1822-03-17 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1822-03-17 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Flyttade 1837 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Hudiksvall (X). Död 1891-12-16 i Vattrång, Harmånger (X).

Gift 1849-11-26 i Harmånger (X) (vb) med Larsson, Erik. Bonde. Född 1825-09-29 (Harmånger HFL).

Barn:

Eriksson, Anders Olof. Född 1855-10-25 (Harmånger HFL).

Eriksson, Johan Fabian. Född 1862-10-15 (Harmånger HFL).

Eriksson, Daniel. Född 1869-07-17 (Harmånger HFL).

Tabell 190 (generation 6)

(Från Tabell 167, s *)

Palm, Johan. Sjöman. Hammarsmed. Född 1824-12-28 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1825-01-01 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb).

Lysning 1858-05-16 i Harmånger (X) (vb) med Jonsdotter, Kajsa Greta. Född 1830-04-28 i Ilsbo (X).

Barn:

Palm, Helena Katarina. Född 1859-04-28. Se tabell 191, s *.

Palm, Anders Johan. Född 1861-02-03 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1861-02-10 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Se tabell 192, s *.

Palm, Anna Margareta. Född 1864-04-29 (hfl).

Palm, Johanna Kristina. Född 1866-09-27 (hfl).

Palm, Hedvig Wilhelmina. Född 1870-11-10 (hfl). Se tabell 193, s *.

Tabell 191 (generation 7)

(Från Tabell 190, s *)

Palm, Helena Katarina. Född 1859-04-28.

Gift 1883-09-29 (hfl) med Bäck, Johan Bernhard. Smed. Född 1861-10-12 i Ore (W) (hfl). Död 1889-11-23 (hfl).

Barn:

Bäck, Johan Fredrik. Född 1883-11-20 (hfl).

Bäck, Johanna Elfrida. Född 1886-07-21 (hfl).

Bäck, Anna Bernardina. Född 1889-04-22 (hfl).

Tabell 192 (generation 7)

(Från Tabell 190, s *)

Palm, Anders Johan. Född 1861-02-03 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1861-02-10 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb).

Gift 1892-11-12 (hfl) med Bäck, Augusta Sofia. Född 1867-05-17 (hfl).

Tabell 193 (generation 7)

(Från Tabell 190, s *)

Palm, Hedvig Wilhelmina. Född 1870-11-10 (hfl).

Gift 1892-12-04 (hfl) med Ström, Olof. Fabriksarbetare. Född 1865-10-08 i Ljusdal (X) (hfl).

Barn:

Ström, Gustaf ?. Född 1893-10-31 (hfl).

Tabell 194 (generation 6)

(Från Tabell 167, s *)

Palm, Stina Cajsa. Född 1827-06-04 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1827-06-08 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Flyttade 1857 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Hudiksvall (X).

Utom äktenskap

Barn:

Palm, Margareta Helena. Född 1854-12-09.

Gift 1857-11-29 i Harmånger (X) med Kumlin, Karl Wilhelm Teodor. Skomakare. Född 1825 i Hudiksvall (X).

Tabell 195 (generation 4)

(Från Tabell 35, s *)

Palm, Mårten. Mästersven. Mästersmed. Född 1745-10-04 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1818-12-05 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1818-12-13 i Harmånger (X) (db).

Gift 1772-11-08 i Harmånger (X) med Berg, Margareta Eriksdotter. Född 1752-02-22 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1752-03-01 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1831-12-13 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1831-12-18 i Harmånger (X) (db). Far: Berg, Erik Eriksson. Mästersmed. Född 1721-01-31 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1721-02-02 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1782-07-03 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1782-07-07 i Harmånger (X) (db). Mor: Larsdotter, Brita. Född 1724-07-16 i Gnarps Masugn, Gnarp (X) (fb). Döpt 1724-07-19 i Gnarps Masugn, Gnarp (X) (fb). Flyttade 1746 från Gnarps Masugn, Gnarp (X) till Ströms bruk, Harmånger (X) (hfl). Död av vattusot 1792-02-10 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1792-02-19 i Harmånger (X) (db).

Barn:

Palm, Johannes. Född 1778-03-24 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1778-07-26 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Palm, Margareta. Född 1779-06-17 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1861-04-07 i Ströms bruk, Harmånger (X). Se tabell 196, s *.

Palm, Erik. Född 1782-09-30 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1858-01-02 i Ströms bruk, Harmånger (X). Se tabell 202, s *.

Palm, Brita. Född 1790-08-26 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1794-04-22 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1794-05-06 i Harmånger (X) (db).

Tabell 196 (generation 5)

(Från Tabell 195, s *)

Palm, Margareta. Född 1779-06-17 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1861-04-07 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Gift 1803-06-24 i Harmånger (X) (vb) med Berg, Göran. Dagsverkskarl. Född 1775-01-27 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1775-01-29 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1822-05-08 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1822-05-19 i Harmånger (X) (db). Far: Berg, Erik Göransson. Bruksarbetare. Dagsverkskarl. Född 1745-02-27 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1745-03-03 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1798-01-12 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1798-01-21 i Harmånger (X) (db). Mor: Persdotter, Anna. Född 1748-06-06 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Barn:

Berg, Anna. Född 1804-05-15 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1804-05-18 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb).

Berg, Margareta. Född 1811-10-10 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1811-10-10 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Se tabell 197, s *.

Berg, Erik. Född 1811-10-10 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1811-10-10 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1811-10-19 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1811-10-27 i Harmånger (X) (db).

Berg, Kristina. Född 1818.

Tabell 197 (generation 6)

(Från Tabell 196, s *)

Berg, Margareta. Född 1811-10-10 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1811-10-10 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb).

Gift 1841-01-01 i Harmånger (X) (vb) med Palm, Jonas. Bruksarbetare. Skeppare. Född 1816-08-03 i Hudiksvall (X). Död 1909-07-09 i Ströms bruk, Harmånger (X). Far: Palm, Erik. Klensmed. Född 1790-02-20 i Ströms bruk, Harmånger (X). Flyttade 1809 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Hudiksvall (X). Död 1871-12-02 i Harmånger (X). Mor: Friborg, Brita Magdalena. Jungfru. Född 1792-01-31 i Söderhamn (X). Död 1856-11-17 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Barn:

Palm, Greta Stina. Född 1841-11-02 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1841-11-07 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Se tabell 198, s *.

Palm, Erik Johan. Född 1843-08-29 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1843-09-03 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Bosatt i Bergsjö (X) (X3-36J1). Se tabell 200, s *.

Palm, Brita Katarina. Född 1850-05-26 i Ströms bruk, Harmånger (X). Se tabell 201, s *.

Palm, Anna Magdalena. Född 1854-11-14 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Tabell 198 (generation 7)

(Från Tabell 197, s *)

Palm, Greta Stina. Född 1841-11-02 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1841-11-07 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb).

Gift 1864 (hfl) med Delin, Olof. Mjölnare. Född 1839-05-04 i Hög (X) (hfl).

Barn:

Delin, Margareta Olava. Född 1865-01-29 (hfl).

Delin, Anna Kristina. Född 1867-01-27 (hfl).

Delin, Erik Johan. Född 1869-10-15 (hfl). Se tabell 199, s *.

Delin, Lars Olof. Född 1872-07-14 (hfl). Död 1882-06-25 (hfl).

Delin, Herman Leonard. Född 1876-11-02 (hfl). Död 1882-01-28 (hfl).

Delin, Jonas Alfred. Född 1880-08-24 (hfl).

Tabell 199 (generation 8)

(Från Tabell 198, s *)

Delin, Erik Johan. Född 1869-10-15 (hfl).

Gift 1892-04-03 (hfl) med Hammarström, Hedda Ulrika. Född 1868-01-10 i Hässjö (Y) (hfl).

Tabell 200 (generation 7)

(Från Tabell 197, s *)

Palm, Erik Johan. Faktor. Skogvaktare. Född 1843-08-29 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1843-09-03 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Bosatt i Bergsjö (X) (X3-36J1).

Gift 1868-11-22 (X3-36J1) med Boija, Anna Christina. Född 1845 i Gålsjö bruk, Gålsjö (Y) (X3-36J1).

Barn:

Palm, Anna Margareta. Född 1869-09-01 (X3-36J1).

Palm, Erik Johan. Född 1875-05-24 (X3-36J1).

Tabell 201 (generation 7)

(Från Tabell 197, s *)

Palm, Brita Katarina. Född 1850-05-26 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Gift 1872-04-14 i Harmånger (X) med Östergren, Carl Gustaf. Stalldräng. Bruksarbetare. Född 1849-04-10 i Ramnäs (U) (hfl).

Barn:

Östergren, Jonas Alfred. Född 1872-09-10 (hfl). Död 1872-10-11 (hfl).

Östergren, Jonas Alfred. Född 1873-10-05 (hfl).

Östergren, Margareta Christina. Född 1875-06-17 (hfl).

Östergren, Carl Fredrik. Född 1878-07-21 (hfl).

Östergren, Johan Axel. Född 1881-09-21 (hfl).

Östergren, Gustaf Arvid. Född 1884-01-31 (hfl).

Östergren, Engla Wilhelmina. Född 1886-03-17 (hfl).

Östergren, Anna Birgitta. Född 1888-05-06 (hfl).

Östergren, Alfrida Josefina. Född 1890-08-21 (hfl).

Tabell 202 (generation 5)

(Från Tabell 195, s *)

Palm, Erik. Mästersven. Mästersmed. Född 1782-09-30 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1858-01-02 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Gift 1807-11-01 i Harmånger (X) (vb) med Berg, Greta. Född 1789-11-05. Död 1852-01-13 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Barn:

Palm, Greta. Född 1808-08-30 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1808-09-04 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1852-09-20 i Ströms bruk, Harmånger (X). Se tabell 203, s *.

Palm, Anna. Född 1810-03-30 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1810-04-01 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1886-03-16 i Vattrång, Harmånger (X). Se tabell 204, s *.

Palm, Mårten. Född 1812-12-11 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1812-12-13 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Se tabell 205, s *.

Palm, Erik. Född 1815-12-30 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1815-12-30 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1822-08-11 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1822-08-18 i Harmånger (X) (db).

Palm, Brita. Född 1818-11-07 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1818-11-07 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1818-11-07 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1818-11-15 i Harmånger (X) (db).

Palm, Johan. Född 1820-09-09 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1820-09-10 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1891-08-21 i Ströms bruk, Harmånger (X). Se tabell 206, s *.

Tabell 203 (generation 6)

(Från Tabell 202, s *)

Palm, Greta. Född 1808-08-30 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1808-09-04 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1852-09-20 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Gift 1831-10-02 i Harmånger (X) (vb) med Lindberg, Lars Erik. Koldräng. Dagsverkskarl. Mästersven. Född 1802-10-05.

Barn:

Lindberg, Erik. Född 1832-07-01 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1832-07-01 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb).

Lindberg, Daniel. Född 1834-02-01 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1834-02-02 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb).

Lindberg, Greta Katarina. Född 1837-07-19 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1837-07-23 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb).

Lindberg, Anna Brita. Född 1840-06-27 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1840-06-28 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb).

Lindberg, Maria Elisabet. Född 1843-08-09 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1843-08-13 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb).

Lindberg, Lars Fredrik. Född 1847-02-03 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1847-02-07 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb).

Lindberg, Anders Johan. Född 1852-07-28 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Tabell 204 (generation 6)

(Från Tabell 202, s *)

Palm, Anna. Född 1810-03-30 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1810-04-01 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1886-03-16 i Vattrång, Harmånger (X).

Gift 1843-01-01 i Harmånger (X) (vb) med Palm, Johan. Mästersven. Torpare. Född 1813-12-05 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1813-12-05 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1896-04-09 i Vattrång, Harmånger (X). Far: Palm, Peter. Mästersmed. Född 1784-04-14 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1784-04-18 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Flyttade 1818 från Strömbacka bruk, Bjuråker (X) till Skebo bruk, Ununge (AB). Flyttade 1819 från Skebo bruk, Ununge (AB) till Ströms bruk, Harmånger (X). Döpt 1784-04-18 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död 1861-11-28 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1861-12-08 i Harmånger (X) (db). Mor: Åkerström, Brita. Född 1789-03-10 i Bjuråker (X) (fb). Döpt 1789-03-17 i Bjuråker (X) (fb). Död 1869-05-19 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1869-05-23 i Harmånger (X) (db).

Barn:

Palm, Brita Kajsa. Född 1843-10-02 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1843-10-08 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1891-05-29 (hfl). Repetition, se tabell 130, s *.

Palm, Anna Greta. Född 1846-05-22 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1846-05-26 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Repetition, se tabell 131, s *.

Tabell 205 (generation 6)

(Från Tabell 202, s *)

Palm, Mårten. Mästersven. Mästersmed. Född 1812-12-11 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1812-12-13 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Flyttade 1846 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Bergsjö (X).

Gift 1:o 1838-09-30 i Harmånger (X) (vb) med Larsdotter, Anna. Född 1816-02-03 i Rogsta (X). Död 1843-10-10 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1843-10-22 i Harmånger (X) (db).

Barn:

Palm, Greta Cajsa. Född 1839-12-20 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1839-12-22 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb).

Palm, Erik Olof. Född 1841-01-06 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1841-01-10 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb).

Palm, Kerstin. Född 1843-09-05 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1843-09-17 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb).

Gift 2:o 1845-03-25 i Harmånger (X) (vb) med Larsdotter, Kerstin.

Tabell 206 (generation 6)

(Från Tabell 202, s *)

Palm, Johan. Bruksarbetare. Smed. Född 1820-09-09 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1820-09-10 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1891-08-21 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Gift 1845-12- i Harmånger (X) (vb) med Olofsdotter, Karin. Född 1816-03-08 i Gnarp (X).

Barn:

Palm, Anna Greta. Född 1847-10-15 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1847-10-16 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Se tabell 207, s *.

Palm, Brita Cajsa. Född 1851-10-14 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1852-09-12 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Palm, Erik Olof. Född 1854-05-02 i Ströms bruk, Harmånger (X). Se tabell 209, s *.

Palm, Helena Catharina. Född 1859-04-28 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1922-01-02. Se tabell 211, s *.

Tabell 207 (generation 7)

(Från Tabell 206, s *)

Palm, Anna Greta. Född 1847-10-15 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1847-10-16 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb).

Gift 1870-10-30 i Harmånger (X) med Palm, Johan Petter. Hammarsmed. Född 1842-09-17 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1842-09-20 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1911-01-08 i Ströms bruk, Harmånger (X). Flyttat till Njutånger 1865 Far: Palm, Johan. Spiksmed. Född 1810-10-30 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död av ålderdom 1887-12-22 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1888-01-01 i Bjuråker (X) (db). Mor: Jonsdotter, Kerstin. Född 1820-06-11. Död 1901-02-25.

Barn:

Palm, Brita Kajsa. Född 1871-09-11 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Palm, Emma Christina. Född 1871-09-11 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Palm, Johanna Margareta. Född 1874-06-17 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1875-10-23 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Palm, Johanna Maria. Född 1878-04-06 i Harmånger (X).

Palm, Anna Mathilda. Född 1881-03-23 (hfl). Död 1976-05-09 i Enskede (AB) (SVDB). Se tabell 208, s *.

Palm, Johan Gunnar. Född 1885-03-25 (hfl).

Tabell 208 (generation 8)

(Från Tabell 207, s *)

Palm, Anna Mathilda. Född 1881-03-23 (hfl). Död 1976-05-09 i Enskede (AB) (SVDB).

Gift med Jeppsson, NN. Död 1964-03-19 (SVDB).

Tabell 209 (generation 7)

(Från Tabell 206, s *)

Palm, Erik Olof. Smed. Född 1854-05-02 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Gift 1880-08-08 (hfl) med Blixt, Johanna Andersdotter. Född 1863-07-13 i Rogsta (X) (hfl).

Barn:

Palm, Anna Matilda. Född 1881-01-21 (hfl).

Palm, Johan Adolf. Född 1884-01-01 (hfl).

Palm, Alma Karolina. Född 1887-01-19 (hfl).

Palm, Olga Augusta. Född 1890-08-03 (hfl).

Palm, Erik Rudolf. Född 1893-11-07 (hfl). Död 1979-02-27 i Edsäter, Harmånger (X) (SVDB). Se tabell 210, s *.

Tabell 210 (generation 8)

(Från Tabell 209, s *)

Palm, Erik Rudolf. Född 1893-11-07 (hfl). Död 1979-02-27 i Edsäter, Harmånger (X) (SVDB).

Gift 1925-08-08 (SVDB) med NN, Mary Hildegard. Född 1895-09-18 i Harmånger (X) (SVDB). Död 1973-07-21 i Edsäter, Harmånger (X) (SVDB).

Tabell 211 (generation 7)

(Från Tabell 206, s *)

Palm, Helena Catharina. Född 1859-04-28 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1922-01-02.

Gift med Öberg, Erik. Född 1851-10-03. Död 1940-05-15.

Barn:

Öberg, Alfhild Elisabet. Född 1902-10-24 i Harmånger (X) (SVDB). Död 1987-01-25 i Bergesta, Gnarp (X) (SVDB). Se tabell 212, s *.

Tabell 212 (generation 8)

(Från Tabell 211, s *)

Öberg, Alfhild Elisabet. Född 1902-10-24 i Harmånger (X) (SVDB). Död 1987-01-25 i Bergesta, Gnarp (X) (SVDB).

Gift med Nordin, NN. Död 1949-11-11 (SVDB).

Barn:

Nordin, Erik Gunnar. Född 1927-04-30.

Tabell 213 (generation 4)

(Från Tabell 35, s *)

Palm, Benjamin. Mästersmed. Född 1748-08-31 i Ströms bruk, Harmånger (X). Flyttade 1769 till Långvinds bruk, Enånger (X). Död 1796-09-10 i Franshammars bruk, Hassela (X) (db). Begravd 1796-09-18 i Hassela (X) (db). Mästersmed i Franshammar, Hassela 1775-1795

Gift 1774-12-28 i Hassela (X) med Stockhaus, Brita Persdotter. Född 1755-10-08 i Hedvigsfors bruk, Bjuråker (X). Död 1802-02-21 i Franshammars bruk, Hassela (X) (db). Begravd 1802-02-28 i Hassela (X) (db). Ur vigselboken (Hassela C:2): 1774 Benjamin Johansson Palm Mästerswänen wid Franzhammars Bruk, född wid Ströms Bruk, 31 Aug. 1748, wigdes 28 Decemb. med Hammarsmeds dottern Brita Stockhus wid Franzhammar, född 1751, wid Hedvigsfors Bruk i Biuråker: hennes föräldrar äro Mäster Swänen Pehr Stockus och h. Elisabeth wid Franzhammar. Far: Stockhaus, Per. Smed. Född 1730 i Färna bruk, Gunnilbo (U) (db). Död 1814-10-01 i Franshammars bruk, Hassela (X) (Hassela F:1). Begravd 1814-10-09 i Hassela (X) (Hassela F:1). Mor: Olofsdotter, Lisbeth. Född 1720-10-12 i Hångsta, Torp (Y) (X15-3U2). Död 1785-03-20 i Franshammars bruk, Hassela (X) (Hassela F:1). Begravd 1785-04-10 i Hassela (X) (Hassela F:1).

Barn:

Palm, Margareta. Född 1775-08-10 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1775-08-13 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Död 1807-06-21 i Nordanbro, Hassela (X) (db). Begravd 1807-06-24 i Hassela (X) (db). Se tabell 214, s *.

Palm, Peter. Född 1778-02-23 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1778-03-01 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Död 1820-01-02 i Hudiksvall (X) (db). Begravd 1820-01-09 i Hudiksvall (X) (db). Se tabell 242, s *.

Palm, Jan. Född 1780-06-17 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1780-06-18 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Död 1856-04-23 i Björkå bruk, Överlännäs (Y) (db). Begravd 1856-05-01 i Överlännäs (Y) (db). Se tabell 243, s *.

Palm, Elisabet. Född 1783-07-04 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1783-07-06 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Död 1869-01-21 i Kyrkbyn, Hassela (X) (fb). Begravd 1869-01-24 i Hassela (X) (fb). Se tabell 262, s *.

Palm, Benjamin. Född 1786-01-25 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1786-01-29 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Död 1790-03-27 i Franshammars bruk, Hassela (X) (db). Begravd 1790-04-02 i Hassela (X) (db).

Palm, Erik. Född 1789-01-03 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1789-01-06 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Flyttade 1809-04-17 från Sundsvall, Gustav Adolf (Y) till Hudiksvall (X) (Indiko).

Palm, Brita. Född 1791-12-06 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1791-12-11 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Död 1859-04-18 i Sundsvall (Y). Se tabell 273, s *.

Palm, Benjamin. Född 1795-06-28 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1795-06-30 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Bosatt i Berge, Bergsjö (X) (X3-2B10). Se tabell 282, s *.

Tabell 214 (generation 5)

(Från Tabell 213, s *)

Palm, Margareta. Född 1775-08-10 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1775-08-13 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Död 1807-06-21 i Nordanbro, Hassela (X) (db). Begravd 1807-06-24 i Hassela (X) (db).

Gift 1794-11-09 i Hassela (X) (vb) med Persson, Jonas. Torpare. Född 1769-11-22 i Nordanbro, Hassela (X) (Bo Svensson). Bosatt i Bäckaräng, Hassela (X) (X15-1R8). Död 1848-08-31 i Åbacken, Hassela (X) (db). Begravd 1848-09-10 i Hassela (X) (db). Far: Olofsson, Per. Bonde. Mor: Jonsdotter, Brita. Född 1733-11-28 (X15-1R4). Död 1808-06-09 (X15-1R4).

Barn:

Jonsdotter, Brita. Född 1795-03-30 i Nordanbro, Hassela (X) (fb). Döpt 1795-04-03 i Nordanbro, Hassela (X) (fb). Död 1871-02-23 i Ingesarven, Bergsjö (X) (Bo Svensson). Se tabell 215, s *.

Jonsdotter, Margareta. Född 1797-05-20 i Nordanbro, Hassela (X) (fb). Döpt 1797-05-21 i Nordanbro, Hassela (X) (fb). Död 1799-02-15 i Nordanbro, Hassela (X) (db). Begravd 1799-02-24 i Hassela (X) (db).

Jonsdotter, Margareta. Född 1799-09-09 i Nordanbro, Hassela (X) (fb). Döpt 1799-09-15 i Nordanbro, Hassela (X) (fb). Se tabell 225, s *.

Jonsson, Per. Född 1802-12-03 i Nordanbro, Hassela (X) (fb). Döpt 1802-12-05 i Nordanbro, Hassela (X) (fb).

Jonsdotter, Elisabet. Född 1806-01-09 i Nordanbro, Hassela (X) (fb). Döpt 1806-01-12 i Nordanbro, Hassela (X) (fb). Se tabell 241, s *.

Tabell 215 (generation 6)

(Från Tabell 214, s *)

Jonsdotter, Brita. Född 1795-03-30 i Nordanbro, Hassela (X) (fb). Döpt 1795-04-03 i Nordanbro, Hassela (X) (fb). Död 1871-02-23 i Ingesarven, Bergsjö (X) (Bo Svensson).

Gift 1815-12-27 i Hassela (X) (vb) med Wård, Lars Göransson. Soldat. Kolare. Torpare. Född 1795-09-26 i Vrångtjärn, Hassela (X) (Bo Svensson). Bosatt i Bäckaräng, Hassela (X) (X15-12T11). Flyttade 1849 till Stöde (Y) (X15-12T11). Död 1867-08-20 i Ingesarven, Bergsjö (X) (Bo Svensson).

Barn:

Larsson, Jonas. Född 1816-04-07 i Kyrkbyn, Hassela (X) (Bo Svensson). Flyttade 1846 till Stöde (Y) (X15-12T11).

Wård, Marta Larsdotter. Piga. Född 1818-11-14 i Bäckaräng, Hassela (X) (Bo Svensson). Död 1840-11-25 i Vrångtjärn, Hassela (X) (db). Döpt 1840-12-06 i Hassela (X) (db).

Wård, Margareta Larsdotter. Född 1821-05-24 i Bäckaräng, Hassela (X) (Bo Svensson). Död 1894-08-19 (X15-3T16). Se tabell 216, s *.

Larsson, Lars. Född 1824-05-13 i Bäckaräng, Hassela (X) (Bo Svensson). Flyttade 1850 till Nordamerika (X15-12T11).

Larsdotter, Brita. Född 1826-06-25 i Bäckaräng, Hassela (X) (Bo Svensson). Död 1908-08-12 (X15-12T18). Se tabell 218, s *.

Larsdotter, Gunilla. Född 1829-03-09 i Bäckaräng, Hassela (X) (Bo Svensson). Flyttade till Stöde (Y) (X15-12T11).

Wård, Per Larsson. Född 1834-03-08 i Bäckaräng, Hassela (X) (Bo Svensson). Död 1892-02-04 i Fanbyn, Stöde (Y) (Bo Svensson). Se tabell 223, s *.

Larsson, Pål. Född 1839-12-10 i Bäckaräng, Hassela (X) (Bo Svensson). Flyttade till Stöde (Y) (X15-12T11).

Tabell 216 (generation 7)

(Från Tabell 215, s *)

Wård, Margareta Larsdotter. Född 1821-05-24 i Bäckaräng, Hassela (X) (Bo Svensson). Död 1894-08-19 (X15-3T16).

Gift 1843-10-29 i Hassela (X) (vb) med Hansson, Anders. Husman. Född 1814-06-20 (X15-3T16). Bosatt i Lindsjön, Hassela (X) (X15-3T16). Död 1896-02-07 (X15-3T16). Far: Andersson, Hans. Torpare. Född 1777-07-24 (X15-3T11). Död 1823-06-23 (X15-3T11). Mor: Rickman, Beata Christina. Född 1780-07-04 i Hög (X) (X15-3T11). Död 1856-04-28 (X15-3T11).

Barn:

Norin, Hans. Husman. Född 1844-10-10 (X15-3T16). Bosatt i Lindsjön, Hassela (X) (X15-3T16).

Andersdotter, Brita. Född 1862-08-24 (X15-3T16). Död 1918-05-26 (X15-3T29). Se tabell 217, s *.

Tabell 217 (generation 8)

(Från Tabell 216, s *)

Andersdotter, Brita. Född 1862-08-24 (X15-3T16). Död 1918-05-26 (X15-3T29).

Utom äktenskap

Barn:

Andersson, Margareta Mathilda. Född 1895-09-21 (X15-3T29). Död 1949-07-19 (X15-5V44).

Tabell 218 (generation 7)

(Från Tabell 215, s *)

Larsdotter, Brita. Född 1826-06-25 i Bäckaräng, Hassela (X) (Bo Svensson). Död 1908-08-12 (X15-12T18).

Gift 1851-12-20 (X15-12T18) med Svensson, Paul. Bonde. Född 1825-12-14 i Torp (Y) (X15-12T18). Bosatt i Ingesarven, Bergsjö (X) (X15-12T18). Död 1896-09-28 (X15-12T18).

Barn:

Wård, Jonas Petter Pålsson. Född 1854-10-27 (X15-12T18). Bosatt i Ingesarven, Bergsjö (X) (X15-12T30). Bosatt i Gräsåsen, Hassela (X) (X15-12T30). Död 1930-12-19 (X15-12T30). Se tabell 219, s *.

Paulsdotter, Brita Kristina. Född 1858-10-27 (X15-12T18). Död 1926-09-25 (X15-12T31). Se tabell 220, s *.

Paulsdotter, Anna Helena. Född 1862-04-16 (X15-12T18). Se tabell 221, s *.

Paulsson, Lars Olof. Född 1869-12-07 (X15-12T18). Se tabell 222, s *.

Tabell 219 (generation 8)

(Från Tabell 218, s *)

Wård, Jonas Petter Pålsson. Bonde. Arrendator. Född 1854-10-27 (X15-12T18). Bosatt i Ingesarven, Bergsjö (X) (X15-12T30). Bosatt i Gräsåsen, Hassela (X) (X15-12T30). Död 1930-12-19 (X15-12T30).

Gift 1878-11-07 (X15-12T30) med Karlsdotter, Karin. Född 1848-10-04 i Hälsingtuna (X) (X15-12T30). Flyttade 1931 till Norrbo (X) (X15-12T30).

Barn:

Wård, Brita. Född 1881-02-20 (X15-12T30). Död 1881-04-17 (X15-12T30).

Wård, Karin. Född 1884-07-10 (X15-12T30). Död 1951-02-15 (X15-5S83).

Wård, Bricken. Född 1887-04-10 (X15-12T30).

Tabell 220 (generation 8)

(Från Tabell 218, s *)

Paulsdotter, Brita Kristina. Född 1858-10-27 (X15-12T18). Död 1926-09-25 (X15-12T31).

Gift 1877-12-29 (X15-12T31) med Persson, Johan Henrik. Jordbrukare. Född 1855-02-28 i Torp (Y) (X15-12T31). Bosatt i Ingesarven, Bergsjö (X) (X15-12T31). Död 1932-07-22 (X15-12T31).

Barn:

Johansdotter, Brita Amanda. Född 1878-11-15 (X15-12T31). Död 1878-11-24 (X15-12T31).

Johansdotter, Brita Kristina. Född 1881-01-29 (X15-12T31).

Johansson, Per Edvard. Född 1888-10-25 (X15-12T31). Flyttade 1908 till USA (X15-12T31).

Persson, Johan Fridolf. Bonde. Född 1893-11-15 (X15-12T31). Bosatt i Yttre, Bergsjö (X) (X15-12T54).

Tabell 221 (generation 8)

(Från Tabell 218, s *)

Paulsdotter, Anna Helena. Hushållerska. Född 1862-04-16 (X15-12T18).

Gift 1880-12-27 (X15-12T32) med Östberg, Jonas. Husman. Född 1845-10-15 i Harmånger (X) (X15-12T32). Död 1891-08-25 (X15-12T32).

Barn:

Östberg, Jonas Alfred. Född 1882-05-01 (X15-12T32). Död 1888-12-26 (X15-12T32).

Östberg, Brita Katarina. Född 1885-09-20 (X15-12T32). Flyttade till Jättendal (X) (X15-12T32).

Tabell 222 (generation 8)

(Från Tabell 218, s *)

Paulsson, Lars Olof. Arbetare. Född 1869-12-07 (X15-12T18). Flyttade 1898 till Rogsta (X) (X15-12T33).

Gift med Olsdotter, Anna. Född 1873-12-07 (X15-12T33). Far: Backsten, Olof. Bonde. Bosatt i Norrbobyn, Norrbo (X) (X15-12T33).

Barn:

Paulsson, Johanna Matilda. Hushållerska. Född 1895-06-05 (X15-12T33). Bosatt i Ängebo, Bjuråker (X) (X15-12T72). Flyttade 1935 till Stockholm (AB) (X15-12T72).

Paulsson, Hilda Maria. Född 1896-12-08 (X15-12T33). Flyttade till Rogsta (X) (X15-12T33).

Tabell 223 (generation 7)

(Från Tabell 215, s *)

Wård, Per Larsson. Bonde. Född 1834-03-08 i Bäckaräng, Hassela (X) (Bo Svensson). Flyttade 1849-04-04 från Hassela (X) till Ulvsjön, Stöde (Y) (Bo Svensson). Död 1892-02-04 i Fanbyn, Stöde (Y) (Bo Svensson).

Gift 1861-10-26 (Bo Svensson) med Johansdotter, Maria. Född 1837-10-10 i Ulvsjön, Stöde (Y) (Bo Svensson). Död 1917-06-12 i Fanbyn, Stöde (Y) (Bo Svensson).

Barn:

Wård, Lars Olof. Bonde. Född 1862-08-17 i Ulvsjön, Stöde (Y) (Bo Svensson).

Wård, Johan Petrus. Född 1865-02-16 i Ulvsjön, Stöde (Y) (Bo Svensson). Död 1865-02-27 i Ulvsjön, Stöde (Y) (Bo Svensson).

Wård, Marta Elisabeth. Född 1867-12-10 i Ulvsjön, Stöde (Y) (Bo Svensson). Död 1924-11-12 i Ulvsjön, Stöde (Y) (Bo Svensson). Se tabell 224, s *.

Wård, Johannes. Född 1871-07-17 i Ulvsjön, Stöde (Y) (Bo Svensson). Död 1899-02-24 i Fanbyn, Stöde (Y) (Bo Svensson).

Wård, Petrus. Född 1877-02-07 i Ulvsjön, Stöde (Y) (Bo Svensson). Död 1897-11-14 i Fanbyn, Stöde (Y) (Bo Svensson).

Tabell 224 (generation 8)

(Från Tabell 223, s *)

Wård, Marta Elisabeth. Född 1867-12-10 i Ulvsjön, Stöde (Y) (Bo Svensson). Död 1924-11-12 i Ulvsjön, Stöde (Y) (Bo Svensson).

Gift 1888-12-27 i Stöde (Y) (Bo Svensson) med Ullmark, Per Olofsson. Bonde. Född 1865-07-05 i Ulvsjön, Stöde (Y) (Bo Svensson). Död 1946 (Bo Svensson).

Barn:

Ullmark, Margareta. Född 1888-05-08 i Fanbyn, Stöde (Y) (Bo Svensson). Död 1966-04-24 i Vigge, Stöde (Y) (Bo Svensson).

Ullmark, Maria. Född 1890-01-23 i Vigge, Stöde (Y) (Bo Svensson).

Ullmark, Petrus. Jordbruksarbetare. Född 1892-08-13 i Vigge, Stöde (Y) (Bo Svensson).

Ullmark, Elisabeth. Född 1894-11-23 i Vigge, Stöde (Y) (Bo Svensson).

Ullmark, Julia. Född 1895-11-12 i Vigge, Stöde (Y) (Bo Svensson). Död 1900-05-27 i Vigge, Stöde (Y) (Bo Svensson).

Ullmark, Olof. Född 1897-12-10 i Vigge, Stöde (Y) (Bo Svensson).

Ullmark, Marta. Född 1899-10-23 i Vigge, Stöde (Y) (Bo Svensson).

Ullmark, Julia. Född 1901-09-08 i Vigge, Stöde (Y) (Bo Svensson). Död 1977-02-23 i Västergård, Attmar (Y) (SVDB).

Ullmark, Anna. Född 1903-09-29 i Vigge, Stöde (Y) (Bo Svensson).

Ullmark, Johan. Född 1907-03-12 i Vigge, Stöde (Y) (Bo Svensson).

Ullmark, Sara. Född 1908-08-22 i Vigge, Stöde (Y) (Bo Svensson).

Ullmark, Erik. Född 1912-01-21 i Vigge, Stöde (Y) (Bo Svensson).

Tabell 225 (generation 6)

(Från Tabell 214, s *)

Jonsdotter, Margareta. Född 1799-09-09 i Nordanbro, Hassela (X) (fb). Döpt 1799-09-15 i Nordanbro, Hassela (X) (fb).

Gift med Persson, Anders. Nybyggare. Född 1806-12-15 (X15-6T31). Död 1892-01-15 (X15-6T31). Far: Andersson, Per. Torpare.

Barn:

Andersdotter, Gölin. Född 1828-12-27 (X15-6T31). Se tabell 226, s *.

Andersson, Per. Född 1830-11-09 (X15-6T31). Död 1844-06-04 (X15-6T31).

Rust, Jonas. Född 1833-01-27 (X15-6T31). Se tabell 232, s *.

Stadin, Anders. Född 1835-03-20 (X15-6T31). Se tabell 235, s *.

Thorell, Olof. Född 1838-02-14 (X15-6T31). Bosatt i Ungrick, Bergsjö (X) (X15-6T57). Död 1927-02-21 (X15-6T57). Se tabell 236, s *.

Andersson, Hans. Född 1843-10-26 (X15-6T31). Död 1846-12-10 (X15-6T31).

Borg, Per. Född 1846-06-20 (X15-6T31). Se tabell 239, s *.

Tabell 226 (generation 7)

(Från Tabell 225, s *)

Andersdotter, Gölin. Född 1828-12-27 (X15-6T31).

Gift 1:o med Syl, Per. Husman. Född 1822-12-04 (X15-5S42). Bosatt i Slättberg, Hassela (X) (X15-5S42). Död 1880-01-26 (X15-5S42). Far: Jonsson, Jonas. Husman. Född 1790-11-30 (X15-5S21). Mor: Jönsdotter, Helena. Född 1792-11-10 (X15-5S21). Död 1830-04-03 (X15-5S21).

Barn:

Öst, Hans Peter. Född 1853-11-04 (X15-5S42). Bosatt i Älvsund, Bergsjö (X) (X15-5S59). Se tabell 227, s *.

Syd, Jonas. Född 1855-09-24 (X15-5S42). Död 1926-09-27 (X15-5S60). Se tabell 228, s *.

Persson, Anders. Född 1857-08-05 (X15-5S42). Död 1867-07-13 (X15-5S42).

Syl, Annna Helena. Född 1860-03-18 (X15-5S42). Död 1904-11-10 (X15-5S61). Bosatt i Slättberg, Hassela (X) (X15-5S61). Se tabell 229, s *.

Syl, Margareta. Född 1862-11-03 (X15-5S42). Död 1933-09-04 (X15-5S64). Se tabell 230, s *.

Syl, Brita Elisabet. Född 1865-01-04 (X15-5S42). Död 1938-07-18 (X15-5S63). Se tabell 231, s *.

Syl, Lars Olof. Född 1867-05-03 (X15-5S42). Flyttade 1894 till Torp (Y) (X15-5S42).

Syl, Andreas. Född 1870-10-03 (X15-5S42).

Syl, Kristina Juliana. Född 1873-12-29 (X15-5S42).

Gift 2:o 1881-11-20 (X3-14B16) med Käck, Johan. Husman. Född 1818-12-21 (X3-14B16). Död 1905-11-25 (X3-14B16). Far: Käck, Erik. Soldat. Född 1784 i Färna bruk, Gunnilbo (U) (X3-14B12). Död 1825-10-18 (X3-14B12). Mor: Hjelm, Kerstin. Född 1788-12-16 (X3-14B12). Död 1872-02-05 (X3-14B12).

Tabell 227 (generation 8)

(Från Tabell 226, s *)

Öst, Hans Peter. Soldat. Född 1853-11-04 (X15-5S42). Bosatt i Älvsund, Bergsjö (X) (X15-5S59). Flyttade med familjen 1893 till Nordamerika (X15-5S59).

Gift 1877 (X15-5S59) med Nögd, Sigrid Katarina. Född 1854-07-10 (X15-5S59). Far: Nögd, Lars. Soldat. Född 1819-05-30 (X15-1Z191). Död 1877-05-21 (X15-1Z191). Mor: Hägg, Karin. Född 1813-12-12 (X15-1Z191). Död 1902-01-08 (X15-1Z191).

Barn:

Öst, Karin. Född 1878-06-08 (X15-5S59).

Tabell 228 (generation 8)

(Från Tabell 226, s *)

Syd, Jonas. Murare. Född 1855-09-24 (X15-5S42). Död 1926-09-27 (X15-5S60).

Gift med Hallström, Anna Kristina. Född 1856-03-09 (X15-5S60).

Barn:

Syd, Elin Juliana. Född 1881-12-23 (X15-5S60). Död 1942-11-15 (X15-7Z10).

Syd, Katarina Elisabet. Född 1884-08-12 (X15-5S60). Död 1961-11-01 (X15-4Z12).

Syd, Emma Kristina. Född 1887-03-16 (X15-5S60). Död 1944-02-10 (X15-18U25).

Syd, Anna Josefina. Född 1897-06-29 (X15-5S60).

Tabell 229 (generation 8)

(Från Tabell 226, s *)

Syl, Annna Helena. Född 1860-03-18 (X15-5S42). Död 1904-11-10 (X15-5S61). Bosatt i Slättberg, Hassela (X) (X15-5S61).

Utom äktenskap

Barn:

Persson, Olof. Född 1880-02-12 i Kyrkbacken, Hassela (X) (Hassela C:6). Död 1885-01-07 (X15-5S61).

Syl, Johan Alfred. Född 1882-02-01 i Kyrkbacken, Hassela (X) (Hassela C:6). Död 1885-01-07 (X15-5S61).

Syl, Jonas Emil. Född 1884-03-11 i Kyrkbacken, Hassela (X) (Hassela C:6). Död 1885-01-14 (X15-5S61).

Syd, Per Emil. Född 1888-02-15 i Kyrkbacken, Hassela (X) (Hassela C:6). Flyttade 1924 till Lillhärdal (Z) (X15-5S61).

Syd, Hulda Kristina. Född 1892-03-07 i Kyrkbacken, Hassela (X) (Hassela C:6). Flyttade 1911 till USA (X15-5S61).

Syd, Erik Gunnar. Född 1899-02-21 (X15-5S61). Flyttade 1930 till Lima (W) (X15-5S61).

Tabell 230 (generation 8)

(Från Tabell 226, s *)

Syl, Margareta. Född 1862-11-03 (X15-5S42). Död 1933-09-04 (X15-5S64).

Gift 1:o med Brun, L. P.. Död 1898-05-08 (X15-5S62). Bosatt i Torp (Y) (X15-5S62).

Barn:

Brun, Hulda Kristina. Född 1883-12-23 (X15-5S62). Flyttade 1902 till USA (X15-5S62).

Brun, Lars Albert. Född 1887-10-21 (X15-5S62). Flyttade 1906 till Bjuråker (X) (X15-5S62).

Brun, Ester Margareta. Född 1893-09-08 (X15-5S62).

Brun, Lydia Juliana. Född 1896-12-12 (X15-5S62). Död 1905-08-13 (X15-5S62).

Gift 2:o med Berglund, Anders. Arbetare. Född 1850-04-09 i Sunne (S) (X15-5S64). Död 1934-10-08 (X15-5S64). Bosatt i Älgered, Bergsjö (X) (X15-5S64).

Barn:

Berglund, Klara Naemi. Född 1900-09-07 (X15-5S64). Död 1902-06-27 (X15-5S64).

Berglund, Naemi Ingeborg. Född 1903-05-28 (X15-5S64). Flyttade 1926 till Almby (T) (X15-5S64).

Berglund, Nanna Linnea. Född 1906-03-18 i Älgered, Bergsjö (X) (X15-4T65).

Tabell 231 (generation 8)

(Från Tabell 226, s *)

Syl, Brita Elisabet. Tjänarinna. Född 1865-01-04 (X15-5S42). Död 1938-07-18 (X15-5S63).

Utom äktenskap

Barn:

Syd, Johan Alfred. Byggnadssnickare. Född 1885-08-29 i Skansfors, Hassela (X) (Hassela C:6). Död 1964 (X15-5S78).

Syd, Lars Erland. Skogsarbetare. Född 1889-08-13 i Bäckaräng, Hassela (X) (Hassela C:6). Bosatt i Gammsätter, Bergsjö (X) (X15-5S79). Död 1949-10-29 (X15-5S79).

Syd, Hans Erik. Skogsarbetare. Född 1896-08-23 (X15-5S63). Flyttade med barnen 1938 till Torp (Y) (X15-5S80).

Syd, Per Anselm. Byggnadsarbetare. Född 1902-05-12 i Skansfors, Hassela (X) (Hassela C:7). Död 1983-07-19 i Hassela (X) (SVDB).

Syl, Hilding. Chaufför. Född 1908-09-17 (X15-5S63). Död 1941-05-04 (X15-5S82).

Tabell 232 (generation 7)

(Från Tabell 225, s *)

Rust, Jonas. Soldat. Född 1833-01-27 (X15-6T31).

Gift 1855-04-03 (X15-6T55) med Larsdotter, Karin. Född 1829-11-22 (X15-6T55). Far: Nord, Lars. Torpare. Född 1799-08-10 (X15-12T9). Död 1867-08-10 (X15-12T9). Mor: Jonsdotter, Barbro. Född 1800-05-06 (X15-12T9). Död 1876-02-08 (X15-12T9).

Barn:

Rust, Margareta Juliana. Född 1856-05-01 (X15-6T55). Se tabell 233, s *.

Rust, Barbro. Född 1858-10-27 (X15-6T55). Död 1956-03-07 (X15-5Z15). Se tabell 234, s *.

Rust, Anders Olof. Född 1860-09-09 (X15-6T55). Flyttade 1882 till Nordamerika (X15-6T55).

Rust, Lars. Född 1863-06-20 (X15-6T55). Flyttade 1882 till Nordamerika (X15-6T55).

Rust, Jonas Petter. Född 1867-07-20 (X15-6T55). Flyttade 1882 till Nordamerika (X15-6T55).

Rust, Hans Joel. Född 1870-07-15 (X15-6T55).

Rust, Emma Kristina. Född 1875-05-22 (X15-6T55).

Tabell 233 (generation 8)

(Från Tabell 232, s *)

Rust, Margareta Juliana. Född 1856-05-01 (X15-6T55). Flyttade 1880 till Nordamerika (X15-6T82).

Utom äktenskap

Barn:

Rust, Elin Katarina. Född 1878-04-14 (X15-6T82).

Tabell 234 (generation 8)

(Från Tabell 232, s *)

Rust, Barbro. Född 1858-10-27 (X15-6T55). Död 1956-03-07 (X15-5Z15).

Gift med Frisk, Henrik. Bonde. Byggmästare. Född 1852-02-07 (X15-5Z15). Bosatt i Stakholm, Hassela (X) (X15-5Z15). Död 1931-08-12 (X15-5Z15). Far: Olofsson, Olof.

Barn:

Frisk, Olof Alfred. Byggmästare. Sågställare. Född 1881-09-26 (X15-5Z22).

Tabell 235 (generation 7)

(Från Tabell 225, s *)

Stadin, Anders. Sockenskomakare. Bonde. Född 1835-03-20 (X15-6T31). Flyttade med familjen 1872 till Nordamerika (X15-6T56).

Gift med Kråm, Gölin. Född 1834-02-24 (X15-6T56).

Barn:

Stadin, Jonas. Född 1855-03-27 (X15-6T56).

Stadin, Margareta Kristina. Född 1859-01-20 (X15-6T56).

Stadin, Anna Brita. Född 1860-10-16 (X15-6T56).

Stadin, Anders. Född 1862-07-19 (X15-6T56).

Stadin, Ingrid Elisabet. Född 1864-03-17 (X15-6T56).

Stadin, Per. Född 1866-01-17 (X15-6T56).

Stadin, Daniel. Född 1872-03-20 (X15-6T56).

Tabell 236 (generation 7)

(Från Tabell 225, s *)

Thorell, Olof. Torpare. Född 1838-02-14 (X15-6T31). Bosatt i Ungrick, Bergsjö (X) (X15-6T57). Död 1927-02-21 (X15-6T57).

Gift med Andersdotter, Märta. Född 1841-04-18 i Gnarp (X) (X15-6T57). Död 1916-12-17 (X15-6T57).

Barn:

Thorell, Margareta. Född 1867-02-13 (X15-6T57). Flyttade 1886 till Gnarp (X) (X15-6T57).

Thorell, Kristina. Född 1869-11-13 (X15-6T57). Flyttade 1887 till Hudiksvall (X) (X15-6T57).

Thorell, Helena Juliana. Född 1872-04-05 (X15-6T57). Se tabell 237, s *.

Thorell, Brita Katarina. Född 1876-05-13 (X15-6T57). Död 1958-12-25 (X15-6T84). Se tabell 238, s *.

Thorell, Augusta. Hushållerska. Född 1881-05-30 (X15-6T57). Bosatt i Bjåsta, Bergsjö (X) (X15-6T57).

Tabell 237 (generation 8)

(Från Tabell 236, s *)

Thorell, Helena Juliana. Född 1872-04-05 (X15-6T57). Flyttade med dottern 1900 till Gnarp (X) (X15-6T83).

Utom äktenskap

Barn:

Thorell, Signe Juliana. Född 1897-02-17 (X15-6T83).

Tabell 238 (generation 8)

(Från Tabell 236, s *)

Thorell, Brita Katarina. Född 1876-05-13 (X15-6T57). Död 1958-12-25 (X15-6T84).

Gift 1906-10-28 (X15-6T84) med Blid, Nils Herman. Torpare. Född 1880-07-12 i Forsa (X) (X15-6T84).

Barn:

Blid, Nils Olof. Född 1910-04-11 (X15-6T84). Död 1914-05-08 (X15-6T84).

Blid, Nils Erik. Skogsarbetare. Torpare. Född 1916-09-26 (X15-6T84). Bosatt i Ungrick, Bergsjö (X) (X15-6T84).

Tabell 239 (generation 7)

(Från Tabell 225, s *)

Borg, Per. Torpare. Född 1846-06-20 (X15-6T31). Flyttade 1893 till Nordamerika (X15-6T58).

Gift med Norberg, Johanna. Född 1847-04-12 (X15-6T58). Mor: Sköld, Anna. Född 1821-06-29 (X15-12Z2). Död 1916-09-30 (X15-12Z2).

Barn:

Borg, Anna Margareta. Född 1867-06-23 (X15-6T58). Se tabell 240, s *.

Borg, Brita Kristina. Född 1875-03-28 (X15-6T58). Flyttade 1892 till Nordamerika (X15-6T58).

Borg, Ansel. Född 1886-07-26 (X15-6T58). Död 1888-04-09 (X15-6T58).

Borg, Johanna. Född 1888-11-20 (X15-6T58). Flyttade 1893 till Nordamerika (X15-6T58).

Tabell 240 (generation 8)

(Från Tabell 239, s *)

Borg, Anna Margareta. Född 1867-06-23 (X15-6T58). Flyttade med familjen 1892 till Nordamerika (X15-2T45).

Gift med Karlén, Henrik. Arbetare. Född 1865-01-01 (X15-2T45). Far: Karlén, Olof. Skomakare. Född 1837-05-03 (X15-2T32). Död 1901-03-24 (X15-2T32). Mor: Henriksdotter, Sophia. Född 1844-02-28 (X15-2T32). Död 1936-02-21 (X15-2T32).

Barn:

Karlén, Adolf. Född 1886-11-06 (X15-2T45).

Karlén, Olof Hjalmar. Född 1888-12-02 (X15-2T45).

Tabell 241 (generation 6)

(Från Tabell 214, s *)

Jonsdotter, Elisabet. Född 1806-01-09 i Nordanbro, Hassela (X) (fb). Döpt 1806-01-12 i Nordanbro, Hassela (X) (fb).

Gift med Westerlund, Erik Abraham. Född 1801-12-27 (X15-11P3). Far: Westerlund, Anders. Urmakare. Bosatt i Hudiksvall (X) (X15-11P1). Mor: Lindberg, Elisabet. Född 1767-03-25 i Fellingsbro (T) (X15-11P1). Bosatt i Kyrkbyn, Hassela (X) (X15-11P1). Död 1846-12-14 (X15-11P1).

Barn:

Westerlund, Anders Henning. Född 1825-01-09 (X15-11P3).

Westerlund, Margareta. Född 1828-03-07 (X15-11P3).

Westerlund, Jonas. Född 1830-03-31 (X15-11P3).

Westerlund, Elisabet. Född 1833-07-14 (X15-11P3). Död bränd av kokande vatten 1835-09-10 (X15-11P3).

Westerlund, Erik. Född 1836-06-16 (X15-11P3).

Westerlund, Per. Född 1839-08-21 (X15-11P3).

Westerlund, Hans. Född 1842-03-04 (X15-11P3).

Westerlund, Nils. Född 1845-01-17 (X15-11P3).

Westerlund, Kristina Elisabet. Född 1849-02-16 (X15-11P3).

Tabell 242 (generation 5)

(Från Tabell 213, s *)

Palm, Peter. Guldsmed. Född 1778-02-23 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1778-03-01 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Död 1820-01-02 i Hudiksvall (X) (db). Begravd 1820-01-09 i Hudiksvall (X) (db).

Gift 1809-03-19 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko) med Weinberg, Engla Stina. Född 1786. Flyttade med de 2 yngsta barnen 1821 från Hudiksvall (X) till Sundsvall (Y) (hfl). Död 1824-11-06 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y).

Barn:

Palm, Maria Christina. Född 1810-03-15 i Hudiksvall (X). Flyttade 1820 från Hudiksvall (X) till Sundsvall (Y) (hfl). Död 1850-12-28 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y).

Palm, Brita Lovisa. Född 1811-08-02 i Hudiksvall (X). Flyttade 1834-09-25 från Sundsvall, Gustav Adolf (Y) till Östersund (Z) (Indiko). Flyttade 1840-05-16 till Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko). Flyttade 1840-09-19 från Sundsvall, Gustav Adolf (Y) till Högsjö (Y) (Indiko). Flyttade 1842 till Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko). Flyttade 1844-11-28 från Sundsvall, Gustav Adolf (Y) till Östersund (Z) (Indiko). Utflyttad 1859 från Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko).

Palm, Fredrik Aron. Betjänt. Född 1815-06-09 i Hudiksvall (X). Utflyttad 1837-09-25 från Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko).

Tabell 243 (generation 5)

(Från Tabell 213, s *)

Palm, Jan. Eldvakt. Koldräng. Kolare. Smedsdräng. Mästersmed. Född 1780-06-17 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1780-06-18 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Flyttade 1809 till Skellefteå (AC) (Monica Nilsson). Flyttade 1813 till Robertsfors (AC) (Monica Nilsson). Flyttade med familjen 1815-09-03 från Robertsfors bruk, Robertsfors (AC) till Björkå bruk, Överlännäs (Y) (hfl). Död 1856-04-23 i Björkå bruk, Överlännäs (Y) (db). Begravd 1856-05-01 i Överlännäs (Y) (db).

Gift 1:o 1804-10-28 i Bjuråker (X) (vb) med Henriksdotter, Lisa. Född 1767-10-25 i Hedvigsfors bruk, Bjuråker (X) (Monica Nilsson). Död 1836-02-18 i Björkå bruk, Överlännäs (Y) (db). Begravd 1836-02-28 i Överlännäs (Y) (db). Far: Grelsson, Henrik. Kolare. Född 1732 i Ramshyttan, Ramsberg (T) (Monica Nilsson). Död av lungsot 1789-05-27 i Hedvigsfors bruk, Bjuråker (X) (Monica Nilsson). Mor: Eriksdotter, Katarina. Född 1737 i Bjuråker (X) (Monica Nilsson). Död 1818-05-15 i Hedvigsfors bruk, Bjuråker (X) (Monica Nilsson).

Barn:

Palm, Benjamin. Född 1805-04-19 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död genom drunkning i Hultsjön 1837-07-30 i Graninge bruk, Graninge (Y) (db). Begravd 1837-10-01 i Graninge (Y) (db). Se tabell 244, s *.

Palm, Jan Erik. Född 1807-02-08 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död 1892-04-27 i Nyåkersberg, Sånga (Y) (db). Begravd 1892-05-29 i Sånga (Y) (db). Se tabell 252, s *.

Palm, Per Olof. Född 1812-03-29 i Robertsfors bruk, Robertsfors (AC) (fb). Döpt 1812-03-29 i Robertsfors bruk, Robertsfors (AC) (fb). Död 1840-02-08 i Torpshammars bruk, Torp (Y) (db). Se tabell 258, s *.

Gift 2:o 1836 med Olofsdotter, Stina. Född 1783. Död 1843-09-10 i Björkå bruk, Överlännäs (Y) (db). Begravd 1843-09-24 i Överlännäs (Y) (db).

Gift 3:o 1844-07-21 i Överlännäs (Y) (vb) med Persdotter, Brita Kajsa. Född 1800 (db). Död 1861-03-27 i Björkå bruk, Överlännäs (Y) (db). Begravd 1861-04-14 i Överlännäs (Y) (db).

Tabell 244 (generation 6)

(Från Tabell 243, s *)

Palm, Benjamin. Dagsverkskarl. Född 1805-04-19 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död genom drunkning i Hultsjön 1837-07-30 i Graninge bruk, Graninge (Y) (db). Begravd 1837-10-01 i Graninge (Y) (db).

Utom äktenskap med Eriksdotter, Lisa Greta. Piga. Född 1800-07-12 i Mångrav, Multrå (Y) (fb). Döpt 1800-07-13 i Mångrav, Multrå (Y) (fb). Död 1843-01-15 i Mångrav, Multrå (Y) (db). Begravd 1843-01-22 i Multrå (Y) (db).

Barn:

Palm, Erik Benjaminsson. Född 1828-03-01 i Mångrav, Multrå (Y) (fb). Döpt 1828-03-02 i Mångrav, Multrå (Y) (fb). Död 1895-10-11 i Västerstrinne, Multrå (Y) (db, hfl). Begravd 1895-11-24 i Multrå (Y) (db). Se tabell 245, s *.

Gift 1:o 1829-06-28 i Sånga (Y) (vb) med Holmberg, Sara. Född 1794-08-06 i Graninge bruk, Graninge (Y) (Ekvall, Hasselberg). Död i barnsbörd 1831-05-10 i Graninge bruk, Graninge (Y) (db). Begravd 1831-07-24 i Graninge (Y) (db). Far: Holmberg, Jonas. Spiksmed. Manufaktursmed. Född 1766-05-11 i Graninge bruk, Graninge (Y) (Ekvall, Hasselberg). Död av svinsot 1827-02-27 i Graninge bruk, Graninge (Y) (Ekvall, Hasselberg). Mor: Frisk, Sara. Född 1764-03-30 i Graninge bruk, Graninge (Y) (Ekvall, Hasselberg). Död 1816-06-08 i Graninge bruk, Graninge (Y) (Ekvall, Hasselberg).

Barn:

, Dödfödd. Född 1830-07-02 i Graninge bruk, Graninge (Y) (fb).

, Dödfödd. Född 1830-07-02 i Graninge bruk, Graninge (Y) (fb).

Gift 2:o 1832-01-06 i Graninge (Y) (vb) med Isaksdotter, Märta Stina. Född 1807. Död 1844.

Barn:

Palm, Johan. Född 1832-08-03 i Graninge bruk, Graninge (Y) (fb). Döpt 1832-08-05 i Graninge bruk, Graninge (Y) (fb). Död av slag 1887-07-01 i Minkelberget, Graninge (Y) (db). Begravd 1887-07-17 i Graninge (Y) (db). Se tabell 249, s *.

Palm, Stina Lisa. Född 1834-12-22 i Graninge bruk, Graninge (Y) (fb). Döpt 1834-12-22 i Graninge bruk, Graninge (Y) (fb). Död 1911-04-04 i Gåstjärnsberget, Graninge (Y) (db). Begravd 1911-04-30 i Graninge (Y) (db). Se tabell 251, s *.

Tabell 245 (generation 7)

(Från Tabell 244, s *)

Palm, Erik Benjaminsson. Torpare. Arbetare. Född 1828-03-01 i Mångrav, Multrå (Y) (fb). Döpt 1828-03-02 i Mångrav, Multrå (Y) (fb). Död 1895-10-11 i Västerstrinne, Multrå (Y) (db, hfl). Begravd 1895-11-24 i Multrå (Y) (db).

Gift 1851-02-13 i Multrå (Y) (vb) med Hake, Anna Lisa. Född 1831-07-16 i Multrå (Y) (hfl). Död 1898-06-06 i Västerstrinne, Multrå (Y) (db, hfl). Begravd 1898-06-12 i Multrå (Y) (db).

Barn:

Palm, Nils Erik. Född 1851-04-16 i Österstrinne, Multrå (Y) (fb, hfl). Döpt 1851-04-21 i Österstrinne, Multrå (Y) (fb). Död 1864-05-31 i Mångrav, Multrå (Y) (db, hfl). Begravd 1864-06-05 i Multrå (Y) (db).

Palm, Per Olof. Född 1853-07-25 i Mångrav, Multrå (Y) (fb, hfl). Döpt 1853-07-31 i Mångrav, Multrå (Y) (fb).

Palm, Barbro Greta. Född 1855-01-09 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb, hfl). Döpt 1855-01-12 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb). Död 1864-05-27 i Mångrav, Multrå (Y) (db, hfl). Begravd 1864-05-29 i Multrå (Y) (db).

Palm, Johan. Född 1856-06-18 i Mångrav, Multrå (Y) (fb, hfl). Döpt 1856-06-22 i Mångrav, Multrå (Y) (fb). Död 1864-05-22 i Mångrav, Multrå (Y) (db, hfl). Begravd 1864-05-29 i Multrå (Y) (db).

Palm, Anna Helena. Född 1859-01-20 i Mångrav, Multrå (Y) (fb, hfl). Döpt 1859-01-23 i Mångrav, Multrå (Y) (fb). Död 1859-05-24 i Mångrav, Multrå (Y) (db, hfl). Begravd 1859-05-29 i Multrå (Y) (db).

Palm, Anders. Född 1860-02-15 i Mångrav, Multrå (Y) (fb, hfl). Döpt 1860-02-16 i Mångrav, Multrå (Y) (fb).

Palm, Axel. Född 1862-10-13 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb, hfl). Döpt 1862-10-18 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb). Död 1863-09-26 i Mångrav, Multrå (Y) (db, hfl). Begravd 1863-10-25 i Multrå (Y) (db).

Palm, Anna. Född 1864-02-29 i Mångrav, Multrå (Y) (fb, hfl). Döpt 1864-03-06 i Mångrav, Multrå (Y) (fb). Död 1864-11-02 i Mångrav, Multrå (Y) (db, hfl). Begravd 1864-11-13 i Multrå (Y) (db).

Palm, Anna Elisabeth. Född 1865-03-31 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb). Döpt 1865-04-04 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb). Se tabell 246, s *.

Palm, Johan Aron. Född 1866-07-01 i Mångrav, Multrå (Y) (fb, hfl). Döpt 1866-07-08 i Mångrav, Multrå (Y) (fb). Död 1867-06-14 i Österstrinne, Multrå (Y) (db, hfl). Begravd 1867-07-25 i Multrå (Y) (db).

Palm, Brita Magdalena. Född 1868-03-06 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb, hfl). Se tabell 247, s *.

Palm, Johan Aron. Född 1869-09-29 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb, hfl). Döpt 1869-10-03 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb). Död 1871-01-06 i Västerstrinne, Multrå (Y) (db, hfl). Begravd 1871-02-05 i Multrå (Y) (db).

, Dödfödd. Född 1871-07-12 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb, hfl).

, Dödfödd. Född 1872-03-26 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb, hfl).

Palm, Elina Margareta. Född 1874-12-23 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb, hfl). Döpt 1874-12-27 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb). Se tabell 248, s *.

Palm, Nils Adolf. Född 1876-09-22 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb, hfl). Döpt 1876-09-24 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb). Död 1876-10-08 i Västerstrinne, Multrå (Y) (db, hfl). Begravd 1876-11-19 i Multrå (Y) (db).

Tabell 246 (generation 8)

(Från Tabell 245, s *)

Palm, Anna Elisabeth. Född 1865-03-31 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb). Döpt 1865-04-04 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb).

Gift 1884-02-03 i Multrå (Y) (vb) med Hellström, Erik Håkansson. Arbetare. Född 1857-11-22 i Skorped (Y) (hfl).

Barn:

Hellström, Anna Evelina. Född 1885-07-26 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb). Döpt 1885-08-02 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb).

Hellström, Hulda Margareta. Född 1887-04-23 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb). Döpt 1887-04-27 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb).

Hellström, Erik Alfred. Född 1889-06-11 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb, hfl). Döpt 1889-06-16 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb). Död 1889-10-27 i Västerstrinne, Multrå (Y) (db, hfl). Begravd 1889-11-03 i Multrå (Y) (db).

Hellström, Erik Alfred. Född 1891-12-20 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb, hfl). Döpt 1891-12-27 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb).

Hellström, Ida Elise. Född 1899-01-23 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb, hfl). Döpt 1899-01-29 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb).

Hellström, Helmer Johannes. Född 1902-04-24 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb, hfl). Döpt 1902-05-04 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb).

Tabell 247 (generation 8)

(Från Tabell 245, s *)

Palm, Brita Magdalena. Född 1868-03-06 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb, hfl).

Utom äktenskap

Barn:

Nordin, Jonas Bernhard. Född 1887-07-13 i Skedom, Multrå (Y) (fb, hfl). Döpt 1887-07-24 i Skedom, Multrå (Y) (fb). Flyttade 1905-10-26 från Ingersta, Multrå (Y) till Ragunda (Z) (hfl).

Gift 1889-11-24 i Multrå (Y) (vb) med Sjödin, Anders Olsson. Arbetare. Född 1839-07-03 i Sollefteå (Y) (hfl).

Barn:

Sjödin, Erik Alfred. Född 1890-07-08 i Ingersta, Multrå (Y) (fb). Döpt 1890-07-13 i Ingersta, Multrå (Y) (fb).

Sjödin, Alvar Emanuel. Född 1893-03-30 i Ingersta, Multrå (Y) (fb, hfl). Döpt 1893-04-14 i Ingersta, Multrå (Y) (fb).

Sjödin, Andreas Olof. Född 1897-04-23 i Ingersta, Multrå (Y) (fb, hfl). Döpt 1897-05-20 i Ingersta, Multrå (Y) (fb).

Sjödin, Nils Leonard. Född 1899-07-16 i Ingersta, Multrå (Y) (fb, hfl). Döpt 1897-09-03 i Ingersta, Multrå (Y) (fb).

Sjödin, Petrus Ejnar. Född 1901-02-16 i Ingersta, Multrå (Y) (fb, hfl). Döpt 1901-03-05 i Ingersta, Multrå (Y) (fb). Död 1979-06-10 i Björkå, Överlännäs (Y) (SVDB).

Sjödin, Ottilia Elisabet. Född 1902-08-03 i Ingersta, Multrå (Y) (fb, hfl). Döpt 1902-08-22 i Ingersta, Multrå (Y) (fb). Död 1972-06-06 i Fiskja, Gudmundrå (Y) (SVDB).

Sjödin, Brita Katarina. Född 1905-02-10 i Ingersta, Multrå (Y) (fb, hfl). Döpt 1905-03-10 i Ingersta, Multrå (Y) (fb).

Tabell 248 (generation 8)

(Från Tabell 245, s *)

Palm, Elina Margareta. Född 1874-12-23 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb, hfl). Döpt 1874-12-27 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb). Flyttade med barnen 1903-08-20 från Västerstrinne, Multrå (Y) till Sollefteå (Y) (hfl).

Utom äktenskap

Barn:

Palm, Anna Eugenia. Född 1893-05-18 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb, hfl). Döpt 1893-06-04 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb). Död 1985-04-23 i Sollefteå (Y) (SVDB).

Palm, Hulda Helena. Född 1896-10-06 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb, hfl). Döpt 1896-10-18 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb). Död 1977-07-01 i Veda, Högsjö (Y) (SVDB).

Palm, Einar Johannes. Född 1899-03-12 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb, hfl). Döpt 1899-03-19 i Västerstrinne, Multrå (Y) (fb). Död 1899-10-18 i Västerstrinne, Multrå (Y) (db, hfl). Begravd 1899-10-22 i Multrå (Y) (db).

Tabell 249 (generation 7)

(Från Tabell 244, s *)

Palm, Johan. Torpare. Född 1832-08-03 i Graninge bruk, Graninge (Y) (fb). Döpt 1832-08-05 i Graninge bruk, Graninge (Y) (fb). Flyttade med familjen 1865-11-06 från Långsele (Y) till Minkelberget, Graninge (Y) (hfl). Död av slag 1887-07-01 i Minkelberget, Graninge (Y) (db). Begravd 1887-07-17 i Graninge (Y) (db).

Gift 1858-04-07 i Graninge (Y) (vb) med Sjöstedt, Sara Brita. Född 1829-03-08 i Graninge (Y) (hfl). Död 1908-10-18 i Minkelberget, Graninge (Y) (db). Begravd 1908-11-08 i Graninge (Y) (db).

Barn:

Palm, Märta Stina. Född 1863-01-19 i Forse, Långsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1863-01-20 i Forse, Långsele (Y) (fb). Död 1863-08-16 i Forse, Långsele (Y) (db, hfl). Begravd 1863-08-23 i Långsele (Y) (db).

Palm, Johannes. Född 1865-01-23 i Forse, Långsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1865-01-24 i Forse, Långsele (Y) (fb). Se tabell 250, s *.

Palm, Jonas Erik. Född 1867-11-03 i Minkelberget, Graninge (Y) (fb). Döpt 1867-11-05 i Minkelberget, Graninge (Y) (fb). Död 1874-12-04 i Minkelberget, Graninge (Y) (db, hfl). Begravd 1874-12-13 i Graninge (Y) (db).

Palm, Märta Kristina. Född 1870-06-01 i Minkelberget, Graninge (Y) (fb). Döpt 1870-06-05 i Minkelberget, Graninge (Y) (fb). Flyttade 1891-11-01 från Minkelberget, Graninge (Y) till Långsele (Y) (hfl).

Tabell 250 (generation 8)

(Från Tabell 249, s *)

Palm, Johannes. Skogsarbetare. Född 1865-01-23 i Forse, Långsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1865-01-24 i Forse, Långsele (Y) (fb).

Gift 1896-12-06 i Graninge (Y) (vb) med Engström, Hulda Elisabet. Född 1876-07-21 i Graninge (Y) (hfl).

Barn:

Palm, Teresia Elisabet. Född 1897-04-27 i Minkelberget, Graninge (Y) (fb, hfl). Döpt 1897-05-04 i Minkelberget, Graninge (Y) (fb).

Tabell 251 (generation 7)

(Från Tabell 244, s *)

Palm, Stina Lisa. Född 1834-12-22 i Graninge bruk, Graninge (Y) (fb). Döpt 1834-12-22 i Graninge bruk, Graninge (Y) (fb). Död 1911-04-04 i Gåstjärnsberget, Graninge (Y) (db). Begravd 1911-04-30 i Graninge (Y) (db).

Gift 1855-10-30 i Graninge (Y) (vb) med Nordvall, Jon Abrahamsson. Arbetare. Torpare. Född 1826-05-21 (hfl).

Barn:

Nordvall, Katarina Charlotta. Född 1857-12-23 i Vik, Graninge (Y) (fb). Döpt 1857-12-24 i Vik, Graninge (Y) (fb).

Nordvall, Abraham. Född 1859-01-24 i Vik, Graninge (Y) (fb). Döpt 1859-01-28 i Vik, Graninge (Y) (fb).

Nordvall, Johan Petter. Född 1861-03-18 i Gåstjärnsberget, Graninge (Y) (fb). Döpt 1861-03-19 i Gåstjärnsberget, Graninge (Y) (fb).

Nordvall, Märta Christina. Född 1864-02-02 i Vik, Graninge (Y) (fb). Döpt 1864-02-03 i Vik, Graninge (Y) (fb).

Nordvall, Jonas. Född 1865-03-10 i Vik, Graninge (Y) (fb). Döpt 1865-03-11 i Vik, Graninge (Y) (fb).

Nordvall, Brita Lisa. Född 1869-11-09 i Vik, Graninge (Y) (fb). Döpt 1869-11-14 i Vik, Graninge (Y) (fb).

Nordvall, Brita Elisabet. Född 1871-11-30 i Vik, Graninge (Y) (fb). Döpt 1871-12-03 i Vik, Graninge (Y) (fb).

Tabell 252 (generation 6)

(Från Tabell 243, s *)

Palm, Jan Erik. Torpare. Kolare. Född 1807-02-08 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död 1892-04-27 i Nyåkersberg, Sånga (Y) (db). Begravd 1892-05-29 i Sånga (Y) (db).

Gift 1:o 1827-08-12 i Överlännäs (Y) (vb) med Hellman, Märta Brita. Född 1800-01-20. Död 1865-08-19 i Nyåkersberg, Sånga (Y) (db). Begravd 1865-09-10 i Sånga (Y) (db).

Barn:

Palm, Johan. Född 1825-08-14 i Björkå bruk, Överlännäs (Y) (fb). Döpt 1825-08-14 i Björkå bruk, Överlännäs (Y) (fb). Död 1871-01-11 i Holm, Överlännäs (Y) (db). Begravd 1871-02-04 i Överlännäs (Y) (db). Se tabell 253, s *.

Palm, Hans. Född 1828-01-11 i Herleken, Överlännäs (Y) (fb). Döpt 1828-01-13 i Herleken, Överlännäs (Y) (fb).

Palm, Erik. Född 1830-03-04 i Herleken, Överlännäs (Y) (fb). Döpt 1830-03-04 i Herleken, Överlännäs (Y) (fb).

, Dödfödd. Född 1832-08-13 i Herleken, Överlännäs (Y) (fb).

Palm, Anna Lisa. Född 1834-05-28 i Herleken, Överlännäs (Y) (fb). Döpt 1835-05-29 i Herleken, Överlännäs (Y) (fb).

Palm, Anders. Född 1836-10-14 i Herleken, Överlännäs (Y) (fb). Döpt 1836-10-15 i Herleken, Överlännäs (Y) (fb).

Palm, Per. Född 1839-01-12.

Palm, Olof. Född 1841-12-05.

Gift 2:o 1871-09-04 i Sånga (Y) (vb) med Olofsdotter, Stina Helena. Född 1815-03-07 i Helgum (Y) (hfl). Död 1884-01-22 i Nyåkersberg, Sånga (Y) (db). Begravd 1884-02-17 i Sånga (Y) (db).

Tabell 253 (generation 7)

(Från Tabell 252, s *)

Palm, Johan. Torpare. Född 1825-08-14 i Björkå bruk, Överlännäs (Y) (fb). Döpt 1825-08-14 i Björkå bruk, Överlännäs (Y) (fb). Flyttade med familjen 1866 från Nyåkersberg, Sånga (Y) till Överlännäs (Y) (hfl). Död 1871-01-11 i Holm, Överlännäs (Y) (db). Begravd 1871-02-04 i Överlännäs (Y) (db).

Gift 1851-04-02 i Sånga (Y) (vb) med Nilsdotter, Greta Kajsa. Född 1821 i Skog (Y) (hfl).

Barn:

Palm, Märta Greta. Född 1851-08-06 i Nyåkersberg, Sånga (Y) (fb). Döpt 1851-08-10 i Nyåkersberg, Sånga (Y) (fb).

Palm, Johan. Född 1854-06-25 i Nyåkersberg, Sånga (Y) (fb). Döpt 1854-07-02 i Nyåkersberg, Sånga (Y) (fb). Död 1914-02-24 i Holm, Överlännäs (Y) (reg). Se tabell 254, s *.

Palm, Anna Lisa. Född 1857-05-20 i Nyåkersberg, Sånga (Y) (fb). Döpt 1857-05-24 i Nyåkersberg, Sånga (Y) (fb).

Palm, Barbro Brita. Född 1859-09-18 i Nyåkersberg, Sånga (Y) (fb). Döpt 1859-09-25 i Nyåkersberg, Sånga (Y) (fb). Se tabell 255, s *.

Palm, Märta Greta. Född 1861-06-17 i Nyåkersberg, Sånga (Y) (fb). Döpt 1861-06-23 i Nyåkersberg, Sånga (Y) (fb). Se tabell 256, s *.

Palm, Anna Elisabet. Född 1864-10-02 i Nyåkersberg, Sånga (Y) (fb). Döpt 1864-10-09 i Nyåkersberg, Sånga (Y) (fb). Se tabell 257, s *.

Tabell 254 (generation 8)

(Från Tabell 253, s *)

Palm, Johan. Arbetare. Torpare. Född 1854-06-25 i Nyåkersberg, Sånga (Y) (fb). Döpt 1854-07-02 i Nyåkersberg, Sånga (Y) (fb). Död 1914-02-24 i Holm, Överlännäs (Y) (reg).

Gift 1877-04-23 i Överlännäs (Y) (vb) med Höglund, Anna Helena. Född 1855-08-30 i Överlännäs (Y) (hfl).

Barn:

Palm, Anna Margareta. Född 1877-07-22 i Björkå, Överlännäs (Y) (fb). Döpt 1877-07-29 i Björkå, Överlännäs (Y) (fb).

Palm, Emma Kristina. Född 1880-01-18 i Holm, Överlännäs (Y) (fb). Döpt 1880-01-20 i Holm, Överlännäs (Y) (fb).

Palm, Hilda Katarina. Född 1882-03-05 i Björkå, Överlännäs (Y) (fb). Döpt 1832-03-08 i Björkå, Överlännäs (Y) (fb).

Palm, Johan Alfred. Arbetare. Född 1884-04-30 i Björkå, Överlännäs (Y) (fb). Döpt 1884-05-04 i Björkå, Överlännäs (Y) (fb).

Palm, Lars Edvard. Född 1886-10-14 i Björkå, Överlännäs (Y) (fb). Döpt 1886-10-19 i Björkå, Överlännäs (Y) (fb). Död 1897-06-19 i Holm, Överlännäs (Y) (db). Begravd 1897-07-04 i Överlännäs (Y) (db).

Palm, Ernst August. Fabriksarbetare. Född 1889-10-11 i Björkå, Överlännäs (Y) (fb). Döpt 1889-10-12 i Björkå, Överlännäs (Y) (fb). Flyttade med familjen 1916-11-12 från Holm, Överlännäs (Y) till Undersåker (Z) (utfl). Död 1988-06-06 i Bjärtrå (Y) (SVDB).

Palm, Alma Helena. Född 1892-01-19 i Björkå, Överlännäs (Y) (fb). Döpt 1892-01-22 i Björkå, Överlännäs (Y) (fb).

Palm, Olof Viktor. Född 1894-09-12 i Björkå, Överlännäs (Y) (fb). Döpt 1894-09-16 i Björkå, Överlännäs (Y) (fb). Död 1987-10-12 i Överlännäs (Y) (SVDB).

Palm, Johanna Elisabet. Född 1897-07-21 i Holm, Överlännäs (Y) (fb). Döpt 1897-07-24 i Holm, Överlännäs (Y) (fb).

Tabell 255 (generation 8)

(Från Tabell 253, s *)

Palm, Barbro Brita. Född 1859-09-18 i Nyåkersberg, Sånga (Y) (fb). Döpt 1859-09-25 i Nyåkersberg, Sånga (Y) (fb).

Gift 1900-07-01 i Överlännäs (Y) (vb) med Byström, Anders Eriksson. Arbetare. Född 1846-12-04 (vb).

Tabell 256 (generation 8)

(Från Tabell 253, s *)

Palm, Märta Greta. Född 1861-06-17 i Nyåkersberg, Sånga (Y) (fb). Döpt 1861-06-23 i Nyåkersberg, Sånga (Y) (fb).

Gift 1890-06-08 i Överlännäs (Y) (vb) med Flemström, Erik Gustaf. Arbetare. Torpare. Född 1857-09-19 i Långsele (Y) (hfl).

Barn:

Flemström, Ingeborg. Född 1890-10-23 i Björkå, Överlännäs (Y) (fb). Döpt 1890-10-29 i Björkå, Överlännäs (Y) (fb).

Flemström, Margareta. Född 1893-11-09 i Skadom, Boteå (Y) (fb). Döpt 1893-12-04 i Skadom, Boteå (Y) (fb).

, Dödfödd. Född 1899-09-11 i Skadom, Boteå (Y) (fb).

Tabell 257 (generation 8)

(Från Tabell 253, s *)

Palm, Anna Elisabet. Född 1864-10-02 i Nyåkersberg, Sånga (Y) (fb). Döpt 1864-10-09 i Nyåkersberg, Sånga (Y) (fb).

Gift 1887-05-20 i Sånga (Y) (vb) med Andersson, Anders Oskar. Torpare. Född 1857-02-29 i Skorped (Y) (hfl).

Barn:

Andersson, Olof Helmer. Född 1887-09-23 i Para, Sånga (Y) (fb). Döpt 1887-10-02 i Para, Sånga (Y) (fb).

Andersson, Anna Katarina. Född 1892-01-21 i Para, Sånga (Y) (fb). Döpt 1892-01-24 i Para, Sånga (Y) (fb).

Andersson, Anna Wilhelmina. Född 1895-04-23 i Para, Sånga (Y) (fb). Döpt 1895-05-05 i Para, Sånga (Y) (fb).

Andersson, Ida Albertina. Född 1898-06-05 i Para, Sånga (Y) (fb). Döpt 1898-06-12 i Para, Sånga (Y) (fb).

Tabell 258 (generation 6)

(Från Tabell 243, s *)

Palm, Per Olof. Mästersmed. Född 1812-03-29 i Robertsfors bruk, Robertsfors (AC) (fb). Döpt 1812-03-29 i Robertsfors bruk, Robertsfors (AC) (fb). Flyttade 1838 från Björkå bruk, Överlännäs (Y) till Västanå bruk, Viksjö (Y) (hfl). Flyttade 1839 från Västanå bruk, Viksjö (Y) till Torpshammars bruk, Torp (Y) (Viksjö HFL). Död 1840-02-08 i Torpshammars bruk, Torp (Y) (db).

Gift 1832-03-25 i Sånga (Y) (vb) med Sahlström, Sofia Lovisa. Född 1810-10-02. Död 1865-01-15 i Torpshammars bruk, Torp (Y) (db). Begravd 1865-01-22 i Torp (Y) (db).

Barn:

Palm, Carl Johan. Född 1832-09-03 i Björkå bruk, Överlännäs (Y) (fb). Döpt 1832-09-04 i Björkå bruk, Överlännäs (Y) (fb). Död 1833-03-07 i Björkå bruk, Överlännäs (Y) (db). Begravd 1833-03-10 i Överlännäs (Y) (db).

Palm, Lisa Greta. Född 1834-09-04 i Björkå bruk, Överlännäs (Y) (fb). Döpt 1834-09-07 i Björkå bruk, Överlännäs (Y) (fb). Död 1914-06-07 i Tirsta, Torp (Y) (db). Begravd 1914-06-14 i Torp (Y) (db). Se tabell 259, s *.

Palm, Johan. Född 1835-12-27 i Björkå bruk, Överlännäs (Y) (fb). Döpt 1835-12-28 i Björkå bruk, Överlännäs (Y) (fb).

Palm, Per Erik. Född 1838-08-05 i Björkå bruk, Överlännäs (Y) (fb). Döpt 1838-08-05 i Björkå bruk, Överlännäs (Y) (fb). Död 1839-02-18 i Västanå bruk, Viksjö (Y). Begravd 1839-02-24 i Viksjö (Y).

Palm, Johanna Vilhelmina. Född 1840-04-27 i Torpshammars bruk, Torp (Y) (fb).

Tabell 259 (generation 7)

(Från Tabell 258, s *)

Palm, Lisa Greta. Född 1834-09-04 i Björkå bruk, Överlännäs (Y) (fb). Döpt 1834-09-07 i Björkå bruk, Överlännäs (Y) (fb). Död 1914-06-07 i Tirsta, Torp (Y) (db). Begravd 1914-06-14 i Torp (Y) (db).

Utom äktenskap

Barn:

Blomberg, Karl Petter. Född 1853-05-19 i Torp (Y) (fb). Döpt 1853-05-22 i Torp (Y) (fb). Se tabell 260, s *.

Gift 1859-07-03 i Torp (Y) (vb) med Nilsson, Lars Erik. Bonde. Född 1833-11-21 (hfl). Död 1872-10-30 i Tirsta, Torp (Y) (db). Begravd 1872-11-10 i Torp (Y) (db).

Barn:

Larsson, Nils Erik. Född 1859-08-21 i Berge, Torp (Y) (fb). Döpt 1859-08-28 i Berge, Torp (Y) (fb). Död 1864-08-15 i Berge, Torp (Y) (db). Begravd 1864-08-21 i Torp (Y) (db).

Larsdotter, Sigrid Märta. Född 1861-03-20 i Berge, Torp (Y) (fb). Döpt 1861-03-31 i Berge, Torp (Y) (fb). Se tabell 261, s *.

Larsdotter, Lisa Erika. Född 1866-11-10 i Berge, Torp (Y) (fb). Döpt 1866-11-23 i Berge, Torp (Y) (fb). Flyttade 1898-11-14 från Tirsta, Torp (Y) till Borgsjö (Y) (hfl).

Tabell 260 (generation 8)

(Från Tabell 259, s *)

Blomberg, Karl Petter. Arbetare. Född 1853-05-19 i Torp (Y) (fb). Döpt 1853-05-22 i Torp (Y) (fb).

Gift 1880-02-08 i Torp (Y) (vb) med Pålsdotter, Lisa Magdalena. Född 1854-10-03 (hfl).

Barn:

Blomberg, Kristina Amanda. Född 1879-10-24 i Tirsta, Torp (Y) (fb). Döpt 1880-02-08 i Tirsta, Torp (Y) (fb). Död 1890-06-08 i Rombäck, Torp (Y) (db). Begravd 1890-06-15 i Torp (Y) (db).

Blomberg, Lisa Klaudina. Född 1883-05-05 i Tirsta, Torp (Y) (fb). Döpt 1883-08-09 i Tirsta, Torp (Y) (fb). Flyttade med sonen 1901-02-18 från Johannisberg, Torp (Y) till Borgsjö (Y) (hfl).

Blomberg, Anna Matilda. Född 1885-07-20 i Rombäck, Torp (Y) (fb). Döpt 1885-10-04 i Rombäck, Torp (Y) (fb).

Blomberg, Karl Gustaf. Född 1888-06-08 i Rombäck, Torp (Y) (fb). Döpt 1888-07-28 i Rombäck, Torp (Y) (fb). Död 1893-03-27 i Rombäck, Torp (Y) (db). Begravd 1893-04-09 i Torp (Y) (db). Död 1893-03-27 (hfl).

Blomberg, Märta Helena. Född 1891-07-25 i Rombäck, Torp (Y) (fb). Döpt 1891-10-31 i Rombäck, Torp (Y) (fb). Död 1893-09-03 i Rombäck, Torp (Y) (db). Begravd 1893-09-10 i Torp (Y) (db).

Blomberg, Karl Gustaf. Född 1894-06-17 i Rombäck, Torp (Y) (fb). Döpt 1894-08-11 i Rombäck, Torp (Y) (fb).

Tabell 261 (generation 8)

(Från Tabell 259, s *)

Larsdotter, Sigrid Märta. Född 1861-03-20 i Berge, Torp (Y) (fb). Döpt 1861-03-31 i Berge, Torp (Y) (fb). 405

Gift 1882-12-10 i Torp (Y) (vb) med Persson, Erik. Arbetare. Född 1856-04-07 (db).

Barn:

Persson, Karl Emil. Född 1883-05-11 i Finsta, Torp (Y) (fb). Döpt 1883-08-03 i Finsta, Torp (Y) (fb).

Persson, Alma Erika. Född 1886-03-12 i Finsta, Torp (Y) (fb). Döpt 1886-08-27 i Finsta, Torp (Y) (fb).

Persson, Per Alinder. Född 1888-04-17 i Finsta, Torp (Y) (fb). Döpt 1888-06-15 i Finsta, Torp (Y) (fb).

Tabell 262 (generation 5)

(Från Tabell 213, s *)

Palm, Elisabet. Född 1783-07-04 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1783-07-06 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Död 1869-01-21 i Kyrkbyn, Hassela (X) (fb). Begravd 1869-01-24 i Hassela (X) (fb).

Gift 1806-11-09 i Hassela (X) (vb) med Hansson, Anders. Bonde. Född 1779-12-06 (X15-4T10). Bosatt i Kyrkbyn, Hassela (X) (X15-4T10). Död 1836-03-14 (X15-4T10). Far: Andersson, Hans. Bonde. Född 1748-11-18 (X15-4T6). Mor: Eriksdotter, Kerstin. Född 1753-08-20 (X15-4T6). Död 1831-02-21 (X15-4T6).

Barn:

Andersson, Hans. Född 1806-12-10 i Ånäs, Hassela (X) (fb). Döpt 1806-12-14 i Ånäs, Hassela (X) (fb).

Andersson, Benjamin. Fattighjon. Född 1810-03-14 i Ånäs, Hassela (X) (fb). Döpt 1810-03-14 i Ånäs, Hassela (X) (fb). Död 1878-08-21 (X15-4T10).

Åström, Per. Född 1812-12-27 i Ånäs, Hassela (X) (fb). Döpt 1813-01-01 i Ånäs, Hassela (X) (fb). Bosatt i Franshammars bruk, Hassela (X) (X15-4T20). Se tabell 263, s *.

Andersdotter, Kerstin. Född 1816-08-26 i Ånäs, Hassela (X) (fb). Döpt 1816-08-29 i Ånäs, Hassela (X) (fb). Död 1837-07-23 i Kölsjön, Hassela (X) (db). Begravd 1837-07-30 i Hassela (X) (db).

Swing, Anders. Född 1822-08-16 i Ånäs, Hassela (X) (fb). Döpt 1822-08-18 i Ånäs, Hassela (X) (fb). Bosatt i Ässjö, Hassela (X) (X15-4T21). Död 1905-07-27 (X15-4T21). Se tabell 264, s *.

Tabell 263 (generation 6)

(Från Tabell 262, s *)

Åström, Per. Byskomakare. Född 1812-12-27 i Ånäs, Hassela (X) (fb). Döpt 1813-01-01 i Ånäs, Hassela (X) (fb). Bosatt i Franshammars bruk, Hassela (X) (X15-4T20). Flyttade med familjen 1845 till Harmånger (X) (X15-4T20).

Gift 1842 (X15-4T20) med Tupp, Elisabet. Född 1814-04-16 (X15-4T20). Far: Tupp, Olof. Kolare. Bosatt i Franshammars bruk, Hassela (X) (X15-4T20).

Barn:

Åström, Elisabet. Född 1843-03-26 (X15-4T20).

Åström, Per. Född 1848-05-13 (X15-4T20).

Tabell 264 (generation 6)

(Från Tabell 262, s *)

Swing, Anders. Skomakare. Född 1822-08-16 i Ånäs, Hassela (X) (fb). Döpt 1822-08-18 i Ånäs, Hassela (X) (fb). Bosatt i Ässjö, Hassela (X) (X15-4T21). Död 1905-07-27 (X15-4T21).

Gift med Svensdotter, Ingrid. Född 1824-02-20 (X15-4T21). Död 1892-12-05 (X15-4T21). Far: Svensson, Sven.

Barn:

Swing, Elisabet. Född 1849-06-10 (X15-4T21). Bosatt i Ässjö, Hassela (X) (X15-4T21). Död 1926-05-13 (X15-4T21).

Swing, Kristina Cecilia. Född 1851-01-05 (X15-4T21). Flyttade till Harmånger (X) (X15-4T21).

Qvist, Anders. Född 1852-12-01 (X15-4T21).

Swing, Sven Olof. Född 1856-03-19 (X15-4T21). Bosatt i Ässjö, Hassela (X) (X15-4T38). Död 1939-01-08 (X15-4T38). Se tabell 265, s *.

Swing, Ingrid Margareta. Född 1859-02-27 (X15-4T21). Bosatt i Ässjö, Hassela (X) (X15-2U12). Död 1926-09-24 (X15-2S28). Se tabell 268, s *.

Sving, Per. Född 1864-10-06 (X15-4T21). Död 1951-06-13 (X15-4T40). Se tabell 270, s *.

Tabell 265 (generation 7)

(Från Tabell 264, s *)

Swing, Sven Olof. Lantbrevbärare. Torpare. Född 1856-03-19 (X15-4T21). Bosatt i Ässjö, Hassela (X) (X15-4T38). Död 1939-01-08 (X15-4T38).

Gift med Eriksdotter, Brita Kristina. Född 1854-03-05 (X15-4T38). Död 1927-04-17 (X15-4T38). Far: Jonsson, Erik. Kolare. Född 1816-11-11 (X15-3U13). Död 1903-11-10 (X15-3U13). Mor: Persdotter, Elisabet. Född 1822-12-01 (X15-3U13). Död 1898-09-21 (X15-3U13).

Barn:

Swing, Ingrid Katarina. Född 1881-08-05 (X15-3U13). Se tabell 266, s *.

Sving, Klara Elisabet. Född 1894-03-06 (X15-3U13). Se tabell 267, s *.

Tabell 266 (generation 8)

(Från Tabell 265, s *)

Swing, Ingrid Katarina. Född 1881-08-05 (X15-3U13).

Utom äktenskap

Barn:

Sving, Brita Margareta. Född 1899-08-23 (X15-4T63).

Tabell 267 (generation 8)

(Från Tabell 265, s *)

Sving, Klara Elisabet. Född 1894-03-06 (X15-3U13).

Gift 1914-12-23 (X3-28D7) med Jonsson, Jonas. Torpare. Född 1883-12-17 i Bergsjö (X) (X3-28D7). Död 1959-11-28 (X3-28D7). Far: Jonsson, Jonas Erik. Torpare. Född 1841-08-04 (X3-28D3). Död 1933-02-18 (X3-28D3). Mor: Jonsdotter, Anna Margareta. Född 1844-03-14 (X3-28D3). Död 1914-08-02 (X3-28D3).

Barn:

Jonsson, Sven Bertil. Skogsarbetare. Född 1913-06-15 (X3-28D7).

Jonsson, Birgitta Margareta. Född 1917-03-01 (X3-28D7).

Tabell 268 (generation 7)

(Från Tabell 264, s *)

Swing, Ingrid Margareta. Född 1859-02-27 (X15-4T21). Bosatt i Ässjö, Hassela (X) (X15-2U12). Död 1926-09-24 (X15-2S28).

Utom äktenskap

Barn:

Swing, Kristina Elisabet. Född 1885-10-11 (X15-2U12). Se tabell 269, s *.

Gift 1906-04-29 (X15-2S28+4T39) med Jonsson, Johan Henrik. Skräddare. Född 1844-03-12 (X15-2S28). Död 1919-11-01 (X15-2S28). Far: Henriksson, Jonas. Torpare.

Tabell 269 (generation 8)

(Från Tabell 268, s *)

Swing, Kristina Elisabet. Född 1885-10-11 (X15-2U12).

Gift med Norman, Jonas. Skogsarbetare. Född 1876-10-17 (X15-2U9). Död 1954-09-04 (X15-2U12). Far: Norman, Anders Erik. Kolare. Arrendator. Född 1855-04-25 i Bergsjö (X) (X15-2U7). Bosatt i Franshammars bruk, Hassela (X) (X15-2U9). Bosatt i Gräsåsen, Hassela (X) (X15-2U9). Död 1935-01-11 (X15-2U9). Mor: Persdotter, Karin Elisabet. Född 1857-02-24 (X15-2U9). Död 1952-01-30 (X15-2U9).

Barn:

Norman, Johan Andrek. Skogsarbetare. Född 1907-03-17 (X15-2U12). Död 1950-12-03 (X15-2U12).

Norman, Gunborg Elisabet. Född 1908-02-29 (X15-2U12). Flyttade 1929 till Yttergran (C) (X15-2U12).

Norman, Ingrid Margareta. Född 1910-03-12 (X15-2U12). Flyttade 1928 till Stockholm (AB) (X15-2U12).

Norman, Anna Kristina. Född 1913-06-22 (X15-2U12).

Norman, Hulda Maria. Född 1918-05-30 (X15-2U12).

Norman, Elsa. Född 1925-05-25 (X15-2U12). Död 1925-05-29 (X15-2U12).

Tabell 270 (generation 7)

(Från Tabell 264, s *)

Sving, Per. Skogsarbetare. Född 1864-10-06 (X15-4T21). Död 1951-06-13 (X15-4T40).

Gift med Norell, Margareta Katarina. Född 1873-08-03 (X15-4T40). Död 1935-05-19 (X15-4T40). Far: Norell, Olof. Kolare.

Barn:

Sving, Ingrid Katarina. Född 1898-11-17 (X15-4T40). Se tabell 271, s *.

Sving, Anders Fridolf. Född 1900-10-18 (X15-4T40). Bosatt i Ässjö, Hassela (X) (X15-4T65). Död 1987-11-22 i Hassela (X) (SVDB). Se tabell 272, s *.

Sving, Olof Gottfrid. Född 1905-12-15 (X15-4T40). Död 1908-11-02 (X15-4T40).

Sving, Per Edvard. Skogsarbetare. Född 1911-03-14 (X15-4T40). Bosatt i Ässjö, Hassela (X) (X15-4T40).

Tabell 271 (generation 8)

(Från Tabell 270, s *)

Sving, Ingrid Katarina. Född 1898-11-17 (X15-4T40).

Gift med Friberg, Erik Albin. Torpare. Född 1892-03-19 (X15-4T64). Far: Friberg, Jakob. Torpare.

Barn:

Friberg, Viola Melinda. Född 1919-05-08 (X15-4T64).

Friberg, Jacob Vilmer. Född 1926-08-07 (X15-4T64). Död 1927-01-20 (X15-4T64).

Friberg, Vilma Margareta. Född 1928-02-05 (X15-4T64).

Tabell 272 (generation 8)

(Från Tabell 270, s *)

Sving, Anders Fridolf. Virkesmätare. Född 1900-10-18 (X15-4T40). Bosatt i Ässjö, Hassela (X) (X15-4T65). Död 1987-11-22 i Hassela (X) (SVDB).

Gift med Berglund, Nanna Linnea. Född 1906-03-18 i Älgered, Bergsjö (X) (X15-4T65). Far: Berglund, Anders. Arbetare. Född 1850-04-09 i Sunne (S) (X15-5S64). Död 1934-10-08 (X15-5S64). Bosatt i Älgered, Bergsjö (X) (X15-5S64). Mor: Syl, Margareta. Född 1862-11-03 (X15-5S42). Död 1933-09-04 (X15-5S64).

Barn:

Sving, Per Harry. Född 1926-12-26 (X15-4T65). Flyttade 1951 till Ovansjö (X) (X15-4T65).

Sving, Eirin Margareta. Född 1928-09-12 (X15-4T65).

Sving, Anders Ture. Född 1930-08-06 (X15-4T65). Död 1930-12-30 (X15-4T65).

Sving, Gun-Britt. Född 1936-02-17 (X15-4T65). Flyttade 1952 till Gävle (X) (X15-4T65).

Sving, Eivor Ingeborg. Född 1939-03-07 (X15-4T65).

Sving, Bror Anders. Född 1943-02-02 (X15-4T65). Flyttade 1959 till Ovansjö (X) (X15-4T65).

Tabell 273 (generation 5)

(Från Tabell 213, s *)

Palm, Brita. Född 1791-12-06 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1791-12-11 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Flyttade 1804 från Hassela (X) till Ströms bruk, Harmånger (X) (hfl). Flyttade 1808 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Hudiksvall (X) (hfl). Död 1859-04-18 i Sundsvall (Y).

Gift 1817 i Sundsvall (Y) med Wiklund, Erik. Dräng. Dagsverkskarl. Född 1794-12-19. Död 1846-01-31 i Sundsvall (Y). Förlovade 1817-06-08 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y).

Barn:

Wiklund, Erik. Född 1817-09-29 i Sundsvall (Y) (Indiko). Se tabell 274, s *.

Wiklund, Johannes. Sjöman. Född 1821-01-14 i Sundsvall (Y) (Ulf Jörnäs).

Wiklund, Andreas. Sjöman. Född 1821-01-14 i Sundsvall (Y) (Ulf Jörnäs).

Tabell 274 (generation 6)

(Från Tabell 273, s *)

Wiklund, Erik. Sjöman. Född 1817-09-29 i Sundsvall (Y) (Indiko).

Gift med Eklund, Sofia Dorotea. Född 1817-01-17 i Stockholm, Adolf Fredrik (AB) (Ulf Jörnäs). Död av lungsäcksinflamation 1870-12-31 i Sundsvall (Y) (Ulf Jörnäs).

Barn:

Eklund, Augusta Margareta. Född 1841-03-13 i Sundsvall (Y) (Ulf Jörnäs). Död 1904-09-23 i California, USA (Ulf Jörnäs). Se tabell 275, s *.

Wiklund, Johan Erik. Född 1845-01-08 i Sundsvall (Y) (Ulf Jörnäs). Död 1898-09-08 i Sundsvall (Y) (Ulf Jörnäs). Se tabell 279, s *.

Tabell 275 (generation 7)

(Från Tabell 274, s *)

Eklund, Augusta Margareta. Född 1841-03-13 i Sundsvall (Y) (Ulf Jörnäs). Död 1904-09-23 i California, USA (Ulf Jörnäs). Emigrerade till Nordamerika 20/7 1868

Gift 1859-07-06 i Sundsvall (Y) (Ulf Jörnäs) med Högström, Nils Gustav. Född 1836-09-07 i Ljusdal (X) (Ulf Jörnäs). Död 1920-10-02 i USA (Ulf Jörnäs).

Barn:

Högström, William Johan Gustav. Född 1860 i Sundsvall (Y) (Ulf Jörnäs). Död 1932-09-.. i USA (Ulf Jörnäs). Se tabell 276, s *.

Nordström, Constance Laura Sophia. Född 1864-07-12 i Ortviken, Sundsvall (Y) (Ulf Jörnäs). Död 1936-08-04 i USA (Ulf Jörnäs). Se tabell 277, s *.

Highstrom, Theo. Född 1875-01-17 i USA (Ulf Jörnäs). Död 1953-09-13 i USA (Ulf Jörnäs).

Highstrom, Emil Alexander. Född 1882-04-07 i USA (Ulf Jörnäs). Död 1964-07-03 i USA (Ulf Jörnäs). Se tabell 278, s *.

Tabell 276 (generation 8)

(Från Tabell 275, s *)

Högström, William Johan Gustav. Född 1860 i Sundsvall (Y) (Ulf Jörnäs). Död 1932-09-.. i USA (Ulf Jörnäs).

Gift med Highstrom, Anna. Född i USA (Ulf Jörnäs). Död 1962-09-03 i Minnesota, USA (Ulf Jörnäs).

Tabell 277 (generation 8)

(Från Tabell 275, s *)

Nordström, Constance Laura Sophia. Född 1864-07-12 i Ortviken, Sundsvall (Y) (Ulf Jörnäs). Död 1936-08-04 i USA (Ulf Jörnäs).

Gift med NN, NN.

Barn:

NN, Alice.

Tabell 278 (generation 8)

(Från Tabell 275, s *)

Highstrom, Emil Alexander. Född 1882-04-07 i USA (Ulf Jörnäs). Död 1964-07-03 i USA (Ulf Jörnäs).

Gift med NN, NN.

Barn:

Highstrom, Myrtla. Född 1908 i USA (Ulf Jörnäs). Död 1987 i USA (Ulf Jörnäs).

Highstrom, Raymond. Född 1912-05-16 i USA (Ulf Jörnäs).

Highstrom, Vilah. Född 1917-09-20 i USA (Ulf Jörnäs).

Highstrom, Murlin. Född 1918 i USA (Ulf Jörnäs). Död 1994-05-14 i USA (Ulf Jörnäs).

Highstrom, Ancel. Född 1919-11-22 i USA (Ulf Jörnäs).

Highstrom, Weldo. Född 1923-03-17 i USA (Ulf Jörnäs). Död 1991-03-15 i USA (Ulf Jörnäs).

Highstrom, Vendella. Född 1926-08-02 i USA (Ulf Jörnäs).

Highstrom, Virgil. Född 1928 i USA (Ulf Jörnäs).

Tabell 279 (generation 7)

(Från Tabell 274, s *)

Wiklund, Johan Erik. Vaktmästare. Född 1845-01-08 i Sundsvall (Y) (Ulf Jörnäs). Död 1898-09-08 i Sundsvall (Y) (Ulf Jörnäs).

Gift 1870-01-30 (Ulf Jörnäs) med Markström, Hulda Christina. Född 1851-12-04 (Ulf Jörnäs). Död 1893-09-23 (Ulf Jörnäs).

Barn:

Wiklund, Johan Gustav Viktor. Född 1870-03-01 i Sundsvall (Y) (Ulf Jörnäs). Död 1920-05-01 i Sundsvall (Y) (Ulf Jörnäs). Se tabell 280, s *.

Wiklund, Oskar Wilhelm. Född 1873-09-02 i Sundsvall (Y) (Ulf Jörnäs). Död 1875 i Sundsvall (Y) (Ulf Jörnäs).

Wiklund, Hulda Maria. Född 1881-07-26 i Sundsvall (Y) (Ulf Jörnäs).

Wiklund, Jenny Josefina Kristina. Född 1883-07-28 i Sundsvall (Y) (Ulf Jörnäs). Död 1889-11-09 i Sundsvall (Y) (Ulf Jörnäs).

Wiklund, Erik Julius. Född 1887-04-29 i Sundsvall (Y) (Ulf Jörnäs). Död 1960-09-24 (Ulf Jörnäs). Se tabell 281, s *.

Tabell 280 (generation 8)

(Från Tabell 279, s *)

Wiklund, Johan Gustav Viktor. Maskinist. Född 1870-03-01 i Sundsvall (Y) (Ulf Jörnäs). Död 1920-05-01 i Sundsvall (Y) (Ulf Jörnäs).

Gift 1891-11-15 i Sundsvall (Y) (Ulf Jörnäs) med Johansson, Selma Matilda. Född 1870-09-16 i Stockholm, Sankt Nicolai (AB) (Ulf Jörnäs). Död 1924-01-02 i Sundsvall (Y) (Ulf Jörnäs).

Barn:

Wiklund, Johan Ragnar. Född 1891-04-18 i Sundsvall (Y) (Ulf Jörnäs). Död 1917-01-17 i Sundsvall (Y) (Ulf Jörnäs).

Wiklund, Harald Victor Leonard. Skräddare. Född 1895-07-04 i Sundsvall (Y) (Ulf Jörnäs). Död 1918-11-15 i Sundsvall (Y) (Ulf Jörnäs).

Wiklund, Edit Matilda. Född 1898-03-20 i Sundsvall (Y) (Ulf Jörnäs). Död 1932-12-26 i Sundsvall (Y) (Ulf Jörnäs).

Wiklund, Brage Gustav. Bryggeriarbetare. Född 1901-12-30 i Sundsvall (Y) (Ulf Jörnäs). Död 1932-01-21 i Sundsvall (Y) (Ulf Jörnäs).

Tabell 281 (generation 8)

(Från Tabell 279, s *)

Wiklund, Erik Julius. Född 1887-04-29 i Sundsvall (Y) (Ulf Jörnäs). Död 1960-09-24 (Ulf Jörnäs).

Gift med Wallin, Augusta Elvira. Född 1880-08-08 (Ulf Jörnäs). Död 1959-03-20 (Ulf Jörnäs).

Barn:

Wiklund, Elsa Elvira. Född 1911-04-03 i Sundsvall (Y) (Ulf Jörnäs). Död 1993-12-17 (Ulf Jörnäs).

Wiklund, Anna-Greta. Född 1916-01-11 (Ulf Jörnäs). Död 1987-02-02 (Ulf Jörnäs).

Tabell 282 (generation 5)

(Från Tabell 213, s *)

Palm, Benjamin. Bonde. Född 1795-06-28 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1795-06-30 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Bosatt i Berge, Bergsjö (X) (X3-2B10).

Gift 1820-06-02 i Bergsjö (X) (vb) med Jonsdotter, Sigrid. Född 1798-08-10 (X3-2B10). Död 1878-01-25 (X3-2B10). Far: Jonsson, Jonas. Bonde. Född 1771-03-22 (X3-2B7). Mor: Eriksdotter, Brita. Född 1768-11-22 (X3-2B7). Död 1838-06-03 (X3-2B7).

Barn:

Palm, Jonas. Född 1820-08-11 i Berge, Bergsjö (X) (fb). Döpt 1820-08-13 i Berge, Bergsjö (X) (fb). Bosatt i Fiskvik, Bergsjö (X) (X3-2F8). Död 1909-03-24 (X3-2F8). Se tabell 283, s *.

Palm, Brita. Född 1823-03-29 i Berge, Bergsjö (X) (fb). Döpt 1823-03-31 i Berge, Bergsjö (X) (fb). Död 1856-02-18 i Älgered, Bergsjö (X) (db). Begravd 1856-03-02 i Bergsjö (X) (db). Se tabell 296, s *.

Palm, Erik. Född 1827-06-21 i Berge, Bergsjö (X) (fb). Döpt 1827-06-24 i Berge, Bergsjö (X) (fb). Död 1850-05-03 i Berge, Bergsjö (X) (db). Begravd 1850-05-12 i Bergsjö (X) (db).

Palm, Per. Född 1837-09-29 i Berge, Bergsjö (X) (fb). Döpt 1837-10-01 i Berge, Bergsjö (X) (fb). Bosatt i Berge, Bergsjö (X) (X3-2B12). Död 1877-04-04 (X3-2B12). Se tabell 301, s *.

Tabell 283 (generation 6)

(Från Tabell 282, s *)

Palm, Jonas. Bonde. Född 1820-08-11 i Berge, Bergsjö (X) (fb). Döpt 1820-08-13 i Berge, Bergsjö (X) (fb). Bosatt i Fiskvik, Bergsjö (X) (X3-2F8). Död 1909-03-24 (X3-2F8).

Gift 1843-04-20 i Bergsjö (X) (vb) med Olofsdotter, Barbro. Född 1821-09-21 (X3-2F8). Död 1907-11-30 (X3-2F8). Far: Blom, Olof. Bonde. Född 1792-09-01 (X3-2F6). Död 1841-01-04 (X3-2F6). Mor: Svensdotter, Sigrid. Född 1789-09-11 (X3-2F6). Död 1873-11-19 (X3-2F6).

Barn:

Palm, Sigrid. Född 1844-09-04 i Fiskvik, Bergsjö (X) (fb). Döpt 1844-09-08 i Fiskvik, Bergsjö (X) (fb). Död 1844-10-27 i Fiskvik, Bergsjö (X) (db). Begravd 1844-11-10 i Bergsjö (X) (db).

Palm, Sigrid Katarina. Född 1846-06-10 i Fiskvik, Bergsjö (X) (fb). Döpt 1846-06-14 i Fiskvik, Bergsjö (X) (fb). Död 1847-02-18 i Fiskvik, Bergsjö (X) (db). Begravd 1847-03-07 i Bergsjö (X) (db).

Palm, Jonas. Född 1847-12-22 i Fiskvik, Bergsjö (X) (fb). Döpt 1847-12-26 i Fiskvik, Bergsjö (X) (fb). Död 1848-03-06 i Fiskvik, Bergsjö (X) (db). Begravd 1848-03-19 i Bergsjö (X) (db).

Palm, Sigrid Katarina. Född 1849-06-14 i Fiskvik, Bergsjö (X) (fb). Döpt 1849-06-17 i Fiskvik, Bergsjö (X) (fb). Död 1874-09-27 (X3-4N24). Se tabell 284, s *.

Palm, Jonas. Född 1852-03-12 (X3-2F8). Bosatt i Fiskvik, Bergsjö (X) (X3-2F12). Död 1938-07-01 (X3-2F12). Se tabell 285, s *.

Lind, Per Olof. Född 1855-02-12 (X3-2F8). Bosatt i Hamre, Bergsjö (X) (X3-2F13). Bosatt i Rumsta, Forsa (X) (X8-13R3). Död 1926-10-27 (X8-13R3). Se tabell 293, s *.

Palm, Brita. Född 1857-11-28 (X3-2F8).

Palm, Christina. Född 1860-09-13 (X3-2F8). Död 1860-10-02 (X3-2F8).

Tabell 284 (generation 7)

(Från Tabell 283, s *)

Palm, Sigrid Katarina. Född 1849-06-14 i Fiskvik, Bergsjö (X) (fb). Döpt 1849-06-17 i Fiskvik, Bergsjö (X) (fb). Död 1874-09-27 (X3-4N24). Flyttade 1867-11-20 från Bergsjö (X) till Prästgården, Njurunda (Y) (Indiko). Flyttade 1868-05-04 från Prästgården, Njurunda (Y) till Bergsjö (X) (Indiko). Flyttade 1868-10-31 från Bergsjö (X) till Nolby, Njurunda (Y) (Indiko). Flyttade 1871-01-07 från Nolby, Njurunda (Y) till Gnarp (X) (Indiko).

Gift med Mård, Jonas Erik. Soldat. Född 1853-05-10 (X3-4N24). Bosatt i Fiskvik, Bergsjö (X) (X3-4N24). Död 1941-03-03 (X3-4N24). Far: Nord, Jonas. Skomakare. Född 1828-11-26 (X3-4N18). Död 1894-12-06 (X3-4N18). Mor: Sundström, Katarina. Född 1825 i Gnarp (X) (X3-4N18). Död 1912-01-04 (X3-4N18).

Barn:

Mård, Jonas Olof. Född 1873-10-13 i Lillbodarna, Bergsjö (X) (Bergsjö C:6). Flyttade 1893 till Nordamerika (X3-4N24).

Tabell 285 (generation 7)

(Från Tabell 283, s *)

Palm, Jonas. Bonde. Född 1852-03-12 (X3-2F8). Bosatt i Fiskvik, Bergsjö (X) (X3-2F12). Död 1938-07-01 (X3-2F12).

Gift med Wadin, Margareta. Född 1863-10-14 (X3-2F12). Död 1921-10-04 (X3-2F12). Far: Wadin, Sven Erik. Bonde. Född 1840-09-19 (X3-4B98). Död 1909-04-03 (X3-4B98). Mor: Jonsdotter, Kerstin. Född 1833-03-07 i Gnarp (X) (X3-4B98). Död 1905-01-15 (X3-4B98).

Barn:

Palm, Brita Kristina. Född 1885-07-11 (X3-2F12). Död 1939-03-01 (X3-8A30). Se tabell 286, s *.

Palm, Jonas Erik. Född 1888-01-08 (X3-2F12). Bosatt i Älgered, Bergsjö (X) (X3-2F18). Död 1921-09-06 (X3-2F18). Se tabell 287, s *.

Palm, Amanda Margareta. Född 1890-06-16 (X3-2F12). Se tabell 288, s *.

Palm, Per Olof. Född 1893-10-19 (X3-2F12). Bosatt i Älgered, Bergsjö (X) (X3-2D53). Död 1977-01-10 i Älgered, Bergsjö (X) (SVDB). Se tabell 289, s *.

Palm, Signe Katrina. Född 1898-01-28 (X3-2F12). Död 1985-08-23 i Iggesund, Njutånger (X) (SVDB). Se tabell 290, s *.

Palm, Klara Elvira. Född 1901-05-31 (X3-2F12). Död 1951-06-28 (X3-14E44). Se tabell 291, s *.

Palm, Johan Alfred. Född 1904-11-03 (X3-2F12). Bosatt i Älgered, Bergsjö (X) (X3-2F20). Död 1988-01-03 i Nederhögen, Rätan (Z) (SVDB). Se tabell 292, s *.

Tabell 286 (generation 8)

(Från Tabell 285, s *)

Palm, Brita Kristina. Född 1885-07-11 (X3-2F12). Död 1939-03-01 (X3-8A30).

Gift 1911-03-24 (X3-8A30) med Nordell, Jonas Erik. Bonde. Född 1883-05-16 (X3-8A30). Bosatt i Fiskvik, Bergsjö (X) (X3-8A30). Död 1954-10-22 (X3-8A30). Far: Nordell, Per Erik. Torpare. Född 1847-06-04 (X3-8A21). Död 1931-10-30 (X3-8A21). Mor: Åslund, Ingrid. Född 1846-09-30 (X3-8A21). Död 1928-12-29 (X3-8A21).

Barn:

Nordell, Ingeborg Margareta. Född 1912-06-20 (X3-8A30). Bosatt i Fiskvik, Bergsjö (X) (X3-8A30).

Nordell, Valborg Kristina. Hushållsbiträde. Född 1927-06-01 (X3-8A30).

Tabell 287 (generation 8)

(Från Tabell 285, s *)

Palm, Jonas Erik. Lägenhetsägare. Född 1888-01-08 (X3-2F12). Bosatt i Älgered, Bergsjö (X) (X3-2F18). Död 1921-09-06 (X3-2F18).

Gift med Lundqvist, Emma Kristina. Född 1883-09-19 (X3-2F18). Död 1952-05-09 (X3-2F18).

Barn:

Palm, Sara Kristina. Hushållerska. Född 1909-04-04 (X3-2F18). Bosatt i Åkern, Bergsjö (X) (X3-2F26).

Tabell 288 (generation 8)

(Från Tabell 285, s *)

Palm, Amanda Margareta. Född 1890-06-16 (X3-2F12).

Gift 1923-06-23 (X3-2F19) med Sundell, Edvard. Bonde. Född 1892-03-18 (X3-2F19). Död 1983-12-31 (Fred Bergqvist). Far: Sundell, Olof Jonsson. Torpare. Född 1863-12-07 (Fred Bergqvist). Död 1919-03-03 (Fred Bergqvist). Mor: Sjölander, Brita Kristina. Född 1869-01-22 i Knoppe, Bergsjö (X) (Fred Bergqvist). Död 1954-07-31 (Fred Bergqvist).

Barn:

Sundell, Per Åke. Född 1930-05-08 (X3-2F19).

Tabell 289 (generation 8)

(Från Tabell 285, s *)

Palm, Per Olof. Bonde. Född 1893-10-19 (X3-2F12). Bosatt i Älgered, Bergsjö (X) (X3-2D53). Död 1977-01-10 i Älgered, Bergsjö (X) (SVDB).

Gift 1923-08-11 (X3-2D53) med Tjerneld, Anna. Född 1902-06-14 (X3-2D53). Död 1985-07-02 i Älgered, Bergsjö (X) (SVDB). Far: Tjerneld, Anders. Bonde. Född 1865-12-22 (X3-2D40). Död 1952-07-13 (X3-2D40). Mor: Engström, Ingrid. Född 1869-09-17 i Bollnäs (X) (X3-2D40). Död 1952-10-31 (X3-2D40).

Barn:

Palm, Elsa Margareta. Född 1924-08-15 (X3-2D53).

Palm, Erik Lennart. Jordbruksarbetare. Född 1930-02-10 (X3-2D53). Död 1996-06-18 i Älgered, Bergsjö (X) (SVDB).

Tabell 290 (generation 8)

(Från Tabell 285, s *)

Palm, Signe Katrina. Född 1898-01-28 (X3-2F12). Död 1985-08-23 i Iggesund, Njutånger (X) (SVDB). Ogift.

Gift med Råbom, Erik Andreas. Skogsarbetare. Född 1880-04-09 (X15-12T26). Bosatt i Fiskvik, Bergsjö (X) (X15-12T26). Död 1960-05-11 (X15-12T26). Far: Råbom, Jonas Petter. Kolare. Född 1844-11-10 i Långskog, Attmar (Y) (Indiko). Bosatt i Franshammars bruk, Hassela (X) (X15-12T17). Död 1919-11-05 (X15-12T17). Mor: Sjögren, Elisabet. Född 1846-07-08 (X15-12T17). Död 1914-07-03 (X15-12T17).

Barn:

Råbom, Ingrid Elsy Linnea. Född 1927-01-21 (X15-12T26). Flyttade 1959 till Ovansjö (X) (X15-12T26).

Råbom, Erik Herbert. Född 1929-12-14 (X15-12T26).

Tabell 291 (generation 8)

(Från Tabell 285, s *)

Palm, Klara Elvira. Född 1901-05-31 (X3-2F12). Död 1951-06-28 (X3-14E44).

Gift 1925-12-12 (X3-14E44) med Berglöf, Per. Bonde. Född 1897-09-08 (X3-14E44). Bosatt i Älgered, Bergsjö (X) (X3-14E44). Far: Berglöf, Jonas Benjamin. Bonde. Född 1855-07-19 (X3-14E29). Död 1933-08-20 (X3-14E29). Mor: Eriksdotter, Kristina. Född 1858-02-18 (X3-14E29). Död 1936-03-17 (X3-14E29).

Barn:

Berglöf, Anna Margareta. Född 1927-09-13 (X3-14E44).

Berglöf, Brita Kristina. Hushållerska. Född 1934-10-15 (X3-14E44).

Tabell 292 (generation 8)

(Från Tabell 285, s *)

Palm, Johan Alfred. Jordbruksarbetare. Född 1904-11-03 (X3-2F12). Bosatt i Älgered, Bergsjö (X) (X3-2F20). Död 1988-01-03 i Nederhögen, Rätan (Z) (SVDB).

Gift med Lönnberg, Bricken Ingeborg. Född 1905-11-03 i Gnarp (X) (X3-2F20).

Tabell 293 (generation 7)

(Från Tabell 283, s *)

Lind, Per Olof. Bonde. Född 1855-02-12 (X3-2F8). Bosatt i Hamre, Bergsjö (X) (X3-2F13). Flyttade 1882 till Forsa (X) (X3-2F13). Bosatt i Rumsta, Forsa (X) (X8-13R3). Död 1926-10-27 (X8-13R3).

Gift 1881-10-28 (X3-2F13) med Eriksdotter, Margareta Kristina. Född 1851-10-08 (X3-2F13). Död 1935-12-10 (X8-13R3). Far: Tjerneld, Erik. Bonde.

Barn:

Lind, Kristina. Född 1885-05-16 (X8-13R3). Död 1960-02-23 (X20-7Z2). Se tabell 294, s *.

Lind, Johan Edvard. Född 1886-11-24 (X8-13R3). Bosatt i Rumsta, Forsa (X) (X8-13R4). Död 1959-04-01 (X8-13R4). Se tabell 295, s *.

Tabell 294 (generation 8)

(Från Tabell 293, s *)

Lind, Kristina. Född 1885-05-16 (X8-13R3). Flyttade 1914 till Hög (X) (X8-13R3). Död 1960-02-23 (X20-7Z2).

Gift 1911-11-07 (X20-7Z2) med Bergström, Per Olof. Bonde. Född 1888-07-30 (X20-7Z2). Bosatt i Åsak, Hög (X) (X20-7Z2). Bosatt i Vade, Bergsjö (X) (X3-29M1). Död 1961-09-09 (X20-7Z2).

Barn:

Bergström, Sally Kristina. Född 1919-06-10 (X20-7Z2).

Bergström, Elin Margareta. Född 1921-02-27 (X20-7Z2).

Bergström, Per Elof. Bonde. Född 1922-05-22 (X20-7Z2). Bosatt i Vade, Bergsjö (X) (X20-7Z4).

Tabell 295 (generation 8)

(Från Tabell 293, s *)

Lind, Johan Edvard. Bonde. Född 1886-11-24 (X8-13R3). Bosatt i Rumsta, Forsa (X) (X8-13R4). Död 1959-04-01 (X8-13R4).

Gift 1917-10-21 (X8-13R4) med Persson, Margta. Född 1894-08-23 (X8-13R4). Död 1974-08-29 (X8-13R4).

Barn:

Lind, Per Hilding. Journalist. Född 1918-08-28 (X8-13R4). Bosatt i Rumsta, Forsa (X) (X8-13R5).

Lind, Erik Sigvard. Hemmansägare. Född 1923-03-24 (X8-13R4). Bosatt i Rumsta, Forsa (X) (X8-13R6).

Tabell 296 (generation 6)

(Från Tabell 282, s *)

Palm, Brita. Född 1823-03-29 i Berge, Bergsjö (X) (fb). Döpt 1823-03-31 i Berge, Bergsjö (X) (fb). Död 1856-02-18 i Älgered, Bergsjö (X) (db). Begravd 1856-03-02 i Bergsjö (X) (db).

Gift 1849-04-19 i Bergsjö (X) (vb) med Berglöf, Erik. Bonde. Född 1821-05-02 (X3-14E20). Bosatt i Älgered, Bergsjö (X) (X3-14E20). Död 1896-09-01 (X3-14E20). Far: Larsson, Per. Bonde. Född 1784-07-30 (X3-14E11). Död 1826-08-07 (X3-14E11). Mor: Löfqvist, Brita. Född 1785-03-22 (X3-14E11). Död 1868-04-28 (X3-14E11).

Barn:

Sjödin, Per Eriksson. Född 1852-07-09 (X3-14E20). Bosatt i Älgered, Bergsjö (X) (X3-7E39). Död 1932-04-24 (X3-7E39). Se tabell 297, s *.

Berglöf, Jonas Benjamin. Född 1855-07-19 (X3-14E29). Död 1933-08-20 (X3-14E29). Se tabell 298, s *.

Tabell 297 (generation 7)

(Från Tabell 296, s *)

Sjödin, Per Eriksson. Bonde. Född 1852-07-09 (X3-14E20). Bosatt i Älgered, Bergsjö (X) (X3-7E39). Död 1932-04-24 (X3-7E39).

Gift 1:o 1874-11-18 (X3-7E39) med Lundin, Brita Johansdotter. Född 1853-02-04 (X3-7E39). Död 1882-10-15 (X3-7E39). Far: Lundin, Johan Andersson. Bonde. Född 1825-11-11 (X3-7E22). Bosatt i Älgered, Bergsjö (X) (X3-7E22). Död 1880-08-15 (X3-7E22). Mor: Nilsdotter, Anna. Född 1822-10-24 (X3-7E22). Död 1906-09-20 (X3-7E22).

Barn:

Sjödin, Anita. Född 1880-05-06 (X3-7E39). Död 1883-08-06 (X3-7E39).

Gift 2:o 1883-11-04 (X3-7E39) med Olofsdotter, Brita. Född 1855-12-02 (X3-7E39). Död 1928-04-06 (X3-7E39). Far: Enlund, Olof Andersson. Bosatt i Älgered, Bergsjö (X) (X3-7E39).

Tabell 298 (generation 7)

(Från Tabell 296, s *)

Berglöf, Jonas Benjamin. Bonde. Född 1855-07-19 (X3-14E29). Död 1933-08-20 (X3-14E29).

Gift med Eriksdotter, Kristina. Född 1858-02-18 (X3-14E29). Död 1936-03-17 (X3-14E29). Far: Persson, Erik. Bonde. Bosatt i Fiskvik, Bergsjö (X) (X3-14E29).

Barn:

Berglöf, Erik. Född 1881-10-24 (X3-14E43). Bosatt i Älgered, Bergsjö (X) (X3-14E43). Död 1964-01-30 (X3-14E43). Se tabell 299, s *.

Berglöf, Margareta. Hushållerska. Född 1884-11-20 (X3-14E29). Bosatt i Älgered, Bergsjö (X) (X3-14E29). Död 1950-05-14 (X3-14E29).

Berglöf, Per. Född 1897-09-08 (X3-14E44). Bosatt i Älgered, Bergsjö (X) (X3-14E44). Se tabell 300, s *.

Tabell 299 (generation 8)

(Från Tabell 298, s *)

Berglöf, Erik. Bonde. Född 1881-10-24 (X3-14E43). Bosatt i Älgered, Bergsjö (X) (X3-14E43). Död 1964-01-30 (X3-14E43).

Gift 1923-11-11 (X3-14E43) med Wallin, Hanna. Född 1884-01-12 (X3-14E43). Far: Wallin, Hans Peter Jonsson. Bonde. Född 1848-06-09 (X15-1S21). Död 1915-01-09 (X15-1S21). Mor: Jonsdotter, Kristina. Född 1844-09-25 (X15-1S21). Död 1927-12-02 (X15-1S21).

Tabell 300 (generation 8)

(Från Tabell 298, s *)

Berglöf, Per. Bonde. Född 1897-09-08 (X3-14E44). Bosatt i Älgered, Bergsjö (X) (X3-14E44).

Gift 1925-12-12 (X3-14E44) med Palm, Klara Elvira. Född 1901-05-31 (X3-2F12). Död 1951-06-28 (X3-14E44). Far: Palm, Jonas. Bonde. Född 1852-03-12 (X3-2F8). Bosatt i Fiskvik, Bergsjö (X) (X3-2F12). Död 1938-07-01 (X3-2F12). Mor: Wadin, Margareta. Född 1863-10-14 (X3-2F12). Död 1921-10-04 (X3-2F12).

Barn:

Berglöf, Anna Margareta. Född 1927-09-13 (X3-14E44).

Berglöf, Brita Kristina. Född 1934-10-15 (X3-14E44).

Tabell 301 (generation 6)

(Från Tabell 282, s *)

Palm, Per. Bonde. Född 1837-09-29 i Berge, Bergsjö (X) (fb). Döpt 1837-10-01 i Berge, Bergsjö (X) (fb). Bosatt i Berge, Bergsjö (X) (X3-2B12). Död 1877-04-04 (X3-2B12).

Gift 1862-03-14 (X3-2B12) med Eriksdotter, Anna Christina. Född 1840-04-25 i Gnarp (X) (X3-2B12).

Barn:

Palm, Brita Margareta. Född 1862-04-15 (X3-2B12). Död 1865-09-08 (X3-2B12).

Palm, Erik Benjamin. Född 1866-10-11 (X3-2B12). Bosatt i Berge, Bergsjö (X) (X3-2B13). Död 1912-06-24 (X3-2B13). Se tabell 302, s *.

Palm, Jonas. Född 1869-08-26 (X3-2B12). Död 1875-01-15 (X3-2B12).

Palm, Sigrid Märta. Född 1875-01-15 (X3-2B12). Se tabell 304, s *.

Tabell 302 (generation 7)

(Från Tabell 301, s *)

Palm, Erik Benjamin. Bonde. Född 1866-10-11 (X3-2B12). Bosatt i Berge, Bergsjö (X) (X3-2B13). Död 1912-06-24 (X3-2B13).

Gift med Berg, Anna Brita. Född 1869-11-21 (X3-2B13). Död 1939-11-23 (X3-2B13). Far: Berg, Anders. Arrendator. Född 1837-06-24 (X3-21E2). Död 1914-10-26 (X3-21E2). Mor: Brosten, Anna Maria. Född 1843-03-30 (X3-21E2). Död 1919-02-04 (X3-21E2).

Barn:

Palm, Märta Kristina. Född 1906-05-11 i Berge, Bergsjö (X) (X3-2B13). Död 1978-04-04 i Berge, Bergsjö (X) (SVDB). Se tabell 303, s *.

Tabell 303 (generation 8)

(Från Tabell 302, s *)

Palm, Märta Kristina. Född 1906-05-11 i Berge, Bergsjö (X) (X3-2B13). Död 1978-04-04 i Berge, Bergsjö (X) (SVDB).

Gift 1931-04-25 (SVDB) med Frenell, Karl Hilmer. Född 1904-11-10 (X3-2B15). Död 1979-09-17 i Berge, Bergsjö (X) (SVDB). Far: Fränell, Hans. Bonde. Född 1858-05-28 (X3-15M29). Död 1928-01-11 (X3-15M29). Mor: Eriksdotter, Sigrid. Född 1864-07-20 (X3-15M29). Död 1928-01-06 (X3-15M29).

Barn:

Frenell, Erik Ragnar. Jordbruksarbetare. Född 1923-09-24 (X3-2B15).

Frenell, Sigrid Birgit. Född 1927-05-22 (X3-2B15).

Tabell 304 (generation 7)

(Från Tabell 301, s *)

Palm, Sigrid Märta. Född 1875-01-15 (X3-2B12).

Gift med Östberg, Karl Oskar. Mjölnare. Född 1875-11-30 i Torsåker (X) (X3-2B14). Bosatt i Högen, Bergsjö (X) (X3-2B14).

Barn:

Östberg, Oskar Yngve. Född 1897-11-23 (X3-2B14). Flyttade 1919 till Hudiksvall (X) (X3-2B14).

Östberg, Karl Ragnar. Född 1899-07-28 (X3-2B14). Flyttade 1919 till Hudiksvall (X) (X3-2B14).

Tabell 305 (generation 4)

(Från Tabell 35, s *)

Palm, Johan. Mästersmed. Född 1751-03-29 i Ströms bruk, Harmånger (X). Flyttade 1772 till Franshammars bruk, Hassela (X). Död 1810-07-06 i Franshammars bruk, Hassela (X) (db). Begravd 1810-07-08 i Hassela (X) (db). Mästersven i Franshammar, Hassela (X) 1775-1802

Gift 1779-10-17 i Hassela (X) (vb) med Persdotter, Margareta. Född 1757-09-23. Död 1828-11-15 i Franshammars bruk, Hassela (X) (db). Begravd 1828-11-23 i Hassela (X) (db). Ur dödboken: 1828 Margreta Persdotter Palm; Enka efter Mästersmeden Johan Palm vid Franshammars Bruk. Född d. 23 Septemb: 1757. Föräldrarne Såg Arbetaren Per Persson och Hustru Carin Olofsdotter vid Franshammars Sågverk. Gift d. 17 October 1779 med nämnde Johan Palm; som då var Mästersven. Hon födde 5 barn, 1 son, 4 döttrar, af hvilka Sonen och 2 Döttrar aflidit i Barndomen; men Carin och Greta lefva, den förra gift vid Torps Hamare, den sednare ogift, vistande hemma och har 3 oäkta Barn. Johan Palm dog d. 6 Julü 1810. Sedan framlefde denna Margta Persdotter i stor Fattigdom och Sjuklighet och undfick Fattigdel af både Bruket och Fattig Cassan. Hon var Sängliggande i 29 år, men var alfvarligt bekymrad om sin själs Salighet. Sjukdomen var Stark Moderpassion, och hon afled d. 15 November 1828. Ogift 22 år, Gift 30 3/4, Enka 18 1/3 år_ Hela Lifstiden 71 1/12 år. Begrofs 23/11. Far: Persson, Per. Sågverksarbetare. Född omkring 1725 (X15-33U1). Mor: Olofsdotter, Karin. Född 1730-10-.. (X15-33U1). Död 1815-05-24 (X15-33U1).

Barn:

Palm, Margareta. Född 1780-06-30 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1780-07-02 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Död 1781-09-25 i Franshammars bruk, Hassela (X) (db). Begravd 1781-09-30 i Hassela (X) (db).

Palm, Karin. Född 1782-11-08 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1782-11-10 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Se tabell 306, s *.

Palm, Johan. Född 1788-02-03 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1788-02-06 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Död 1788-04-18 i Franshammars bruk, Hassela (X) (db). Begravd 1788-04-27 i Hassela (X) (db).

Palm, Greta Johansdotter. Född 1789-04-22 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1789-04-26 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Död av ålderdom 1871-12-11 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (db). Begravd 1871-12-26 i Bergsjö (X) (db). Se tabell 309, s *.

Palm, Brita. Född 1791-09-26 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1791-09-29 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Död 1792-01-06 i Franshammars bruk, Hassela (X) (db). Begravd 1792-01-15 i Hassela (X) (db).

Tabell 306 (generation 5)

(Från Tabell 305, s *)

Palm, Karin. Född 1782-11-08 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1782-11-10 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb).

Utom äktenskap

Barn:

Palm, Christina. Född 1803-02-03 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1803-02-06 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb).

Palm, Cajsa Greta. Född 1804-03-13.

Gift 1813-12-28 i Torp (Y) (vb) med Tiderman, Nils. Koldräng. Dagsverkskarl. Smed. Född 1789-04-03 (hfl). Flyttade med familjen 1821-10-05 från Torpshammars bruk, Torp (Y) till Utansjö bruk, Högsjö (Y) (hfl). Flyttade med familjen 1826-10-11 från Utansjö bruk, Högsjö (Y) till Torpshammars bruk, Torp (Y) (hfl). Flyttade med familjen 1832 från Torpshammars bruk, Torp (Y) till Ljusnedal (Z) (hfl).

Barn:

Tiderman, Ulrika. Född 1814-09-11 i Torpshammars bruk, Torp (Y) (fb). Döpt 1814-09-18 i Torpshammars bruk, Torp (Y) (fb). Flyttade 1829 från Torpshammars bruk, Torp (Y) till Stöde (Y) (hfl).

Tiderman, Maja Brita. Född 1817-04-13 i Torpshammars bruk, Torp (Y) (fb). Döpt 1817-04-20 i Torpshammars bruk, Torp (Y) (fb). Död 1824-11-24 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (db). Begravd 1824-11-24 i Högsjö (Y) (db).

Tiderman, Johan. Född 1820-03-09 i Torpshammars bruk, Torp (Y) (fb). Döpt 1820-03-12 i Torpshammars bruk, Torp (Y) (fb).

Tiderman, Stina Lisa. Född 1824-03-19 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb). Döpt 1824-03-19 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb).

Tiderman, Nils Gustaf. Född 1826-10-25 i Torpshammars bruk, Torp (Y) (fb). Döpt 1826-10-26 i Torpshammars bruk, Torp (Y) (fb). Se tabell 307, s *.

Tabell 307 (generation 6)

(Från Tabell 306, s *)

Tiderman, Nils Gustaf. Född 1826-10-25 i Torpshammars bruk, Torp (Y) (fb). Döpt 1826-10-26 i Torpshammars bruk, Torp (Y) (fb). Flyttade 1860-10-24 från Norafors bruk, Sättna (Y) till Bergsjö (X) (utfl).

Gift 1856-12-26 i Sättna (Y) (vb) med Forsberg, Johanna Mathilda. Född 1830-09-22 (hfl).

Barn:

Tiderman, Anders Gustaf. Född 1857-03-28 i Norafors bruk, Sättna (Y) (fb). Döpt 1857-04-07 i Norafors bruk, Sättna (Y) (fb).

Tiderman, Nils Fredrik. Född 1858-12-30 i Norafors bruk, Sättna (Y) (fb). Döpt 1859-01-02 i Norafors bruk, Sättna (Y) (fb).

Tiderman, Karl Johan. Född 1861-06-12 i Bergsjö (X) (Indiko). Se tabell 308, s *.

Tabell 308 (generation 7)

(Från Tabell 307, s *)

Tiderman, Karl Johan. Smed. Född 1861-06-12 i Bergsjö (X) (Indiko).

Gift 1885-06-21 i Njurunda (Y) (Indiko) med Sjödin, Brita Siderina. Född 1868-06-28 i Stångom, Njurunda (Y) (Indiko). Döpt 1868-07-12 i Stångom, Njurunda (Y) (Indiko). Far: Sjödin, Jon Olof. Bonde. Nämndeman. Född 1825-08-21 i Stångom, Njurunda (Y) (Indiko). Döpt 1825-08-22 i Stångom, Njurunda (Y) (Indiko). Mor: Jonsdotter, Märta Brita. Född 1823-01-08 i Gomaj, Njurunda (Y) (Indiko). Död 1886-11-04 i Stångom, Njurunda (Y) (Indiko).

Barn:

Tiderman, Olof Gustaf Edvin. Född 1885-10-14 i Stångom, Njurunda (Y) (Indiko). Döpt 1885-11-08 i Stångom, Njurunda (Y) (Indiko).

Tiderman, Emilia Märta Johanna. Född 1887-10-06 i Stångom, Njurunda (Y) (Indiko). Döpt 1887-11-07 i Stångom, Njurunda (Y) (Indiko). Död 1888-02-19 i Stångom, Njurunda (Y) (Indiko).

Tiderman, Karl Erik Eugen. Född 1889-01-28 i Stångom, Njurunda (Y) (Indiko). Döpt 1889-12-26 i Stångom, Njurunda (Y) (Indiko).

Tiderman, Märta Johanna Emilia. Född 1892-01-03 i Stångom, Njurunda (Y) (Indiko). Döpt 1900-01-22 i Stångom, Njurunda (Y) (Indiko).

Tiderman, Johan Emil Erhard. Född 1894-04-11 i Stångom, Njurunda (Y) (Indiko).

Tabell 309 (generation 5)

(Från Tabell 305, s *)

Palm, Greta Johansdotter. Född 1789-04-22 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1789-04-26 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Inflyttad med familjen 1839-10-02 till Matfors bruk, Tuna (Y) (hfl). Flyttade 1842-10-23 från Matfors bruk, Tuna (Y) till Andersfors bruk, Bergsjö (X). Död av ålderdom 1871-12-11 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (db). Begravd 1871-12-26 i Bergsjö (X) (db).

Utom äktenskap

Barn:

Palm, Anna Greta. Född 1811-09-30 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1811-10-02 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Död av ålderdom 1888-06-14 i Hulte, Bergsjö (X) (db). Begravd 1888-06-16 i Bergsjö (X) (db). Se tabell 310, s *.

Palm, Johan. Född 1815-08-26 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1815-08-27 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Bosatt i Gammsätter, Bergsjö (X) (X15-2U6). Död 1886-11-20 (X15-2U6). Se tabell 313, s *.

Palm, Per. Född 1815-08-26 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1815-08-27 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Död 1891-10-14 i Fors, Tuna (Y) (Indiko). Se tabell 314, s *.

Gift 1832-04-23 i Hassela (X) (vb) med Norman, Johan. Mästersmed. Född 1800 i Högsjö (Y). Flyttade 1836 från Franshammars bruk, Hassela (X) till Andersfors bruk, Bergsjö (X). Flyttade 1839-10-02 till Matfors bruk, Tuna (Y). Flyttade 1842-10-23 från Matfors bruk, Tuna (Y) till Andersfors bruk, Bergsjö (X). Död 1865-04-28.

Barn:

Norman, Anders Fredrik. Född 1832-06-13 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1832-06-17 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Bosatt i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (X15-2U7). Död 1867-02-02 (X15-2U7). Se tabell 317, s *.

Tabell 310 (generation 6)

(Från Tabell 309, s *)

Palm, Anna Greta. Född 1811-09-30 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1811-10-02 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Död av ålderdom 1888-06-14 i Hulte, Bergsjö (X) (db). Begravd 1888-06-16 i Bergsjö (X) (db).

Gift 1833-11-22 i Bergsjö (X) (vb) med Ferm, Johan. Soldat. Kyrkvaktare. Född 1807-05-09 (X15-1Z189). Död 1884-01-31 (X15-1Z189). Far: Ferm, Lars. Soldat. Född 1771-06-28 (X15-1Z185). Död 1853-01-27 (X15-1Z185). Mor: Lundberg, Brita. Född 1775-11-25 (X15-1Z185). Död 1851-08-18 (X15-1Z185).

Barn:

Ferm, Brita Margareta. Född 1837-09-15 i Hulte, Bergsjö (X) (fb). Döpt 1837-09-17 i Hulte, Bergsjö (X) (fb). Död 1851-03-17 (X15-1Z189).

Ferm, Sigrid. Född 1841-01-21 i Hulte, Bergsjö (X) (fb). Döpt 1841-01-24 i Hulte, Bergsjö (X) (fb). Se tabell 311, s *.

Ferm, Anna Karin. Född 1845-08-01 i Hulte, Bergsjö (X) (fb). Döpt 1845-08-03 i Hulte, Bergsjö (X) (fb).

Ferm, Sara. Född 1849-08-12 i Hulte, Bergsjö (X) (fb). Döpt 1849-08-19 i Hulte, Bergsjö (X) (fb). Död 1891-11-05 (X15-1Z195). Se tabell 312, s *.

Tabell 311 (generation 7)

(Från Tabell 310, s *)

Ferm, Sigrid. Född 1841-01-21 i Hulte, Bergsjö (X) (fb). Döpt 1841-01-24 i Hulte, Bergsjö (X) (fb). Flyttade med familjen 1869 till Nordamerika (X3-4A6).

Gift 1866-12-19 (X3-4A6) med Lundstedt, Lars. Husman. Född 1835-12-07 (X3-4A6). Far: Fröst, Jonas. Soldat. Född 1793-01-10 (X3-4A3). Död 1875-04-30 (X3-4A3). Mor: Andersdotter, Kerstin. Född 1801-08-30 (X3-4A3). Död 1885-02-22 (X3-4A3).

Barn:

Lundstedt, Christina. Född 1868-03-01 (X3-4A6).

Tabell 312 (generation 7)

(Från Tabell 310, s *)

Ferm, Sara. Född 1849-08-12 i Hulte, Bergsjö (X) (fb). Döpt 1849-08-19 i Hulte, Bergsjö (X) (fb). Död 1891-11-05 (X15-1Z195).

Gift 1871-05-31 (X15-1Z195) med Heder, Lars Olof. Soldat. Född 1843-06-10 (X15-1Z195). Bosatt i Fiskvik, Bergsjö (X) (X15-1Z195). Far: Fors, Jonas.

Barn:

Heder, Lars Johan. Född 1872-05-10 (X15-1Z195).

Tabell 313 (generation 6)

(Från Tabell 309, s *)

Palm, Johan. Sågställare. Bonde. Född 1815-08-26 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1815-08-27 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Flyttade 1849-11-12 från Bergsjö (X) till Fors, Tuna (Y) (Indiko). Flyttade 1851 från Fors, Tuna (Y) till Bergsjö (X) (Indiko). Bosatt i Gammsätter, Bergsjö (X) (X15-2U6). Död 1886-11-20 (X15-2U6).

Gift 1853-03-28 i Bergsjö (X) (vb) med Hällberg, Elisabeth. Född 1820-05-01 i Sundborn (W). Död 1895-03-20 (X15-2U6).

Barn:

Palm, Hedvig Margareta. Född 1855-01-04 (X15-2U6). Död 1855-01-08 (X15-2U6).

Palm, Per Johan. Född 1856-08-01 (X15-2U6). Flyttade 1881 till Nordamerika (X15-2U6).

Palm, Carl Fredrik. Född 1860-08-12 (X15-2U6). Död 1862-10-03 (X15-2U6).

Tabell 314 (generation 6)

(Från Tabell 309, s *)

Palm, Per. Bonde. Född 1815-08-26 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1815-08-27 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Flyttade 1839-10-02 till Matfors bruk, Tuna (Y) (Indiko). Flyttade 1844-11-16 från Matfors bruk, Tuna (Y) till Fjolsta, Attmar (Y) (Indiko). Flyttade 1847-10-.. från Fjolsta, Attmar (Y) till Bällsta, Tuna (Y) (Indiko). Död 1891-10-14 i Fors, Tuna (Y) (Indiko).

Gift 1842-09-16 i Tuna (Y) (Indiko) med Olofsdotter, Greta Kajsa. Född 1812-09-14 i Fors, Tuna (Y) (Indiko). Död 1892-11-03 i Fors, Tuna (Y) (Indiko).

Barn:

Palm, Brita Greta. Född 1843-04-29 i Matfors bruk, Tuna (Y) (Indiko). Döpt 1843-05-07 i Matfors bruk, Tuna (Y) (Indiko). Se tabell 315, s *.

Palm, Anna Stina. Född 1847-01-24 i Fjolsta, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1847-01-31 i Fjolsta, Attmar (Y) (Indiko). Se tabell 316, s *.

Tabell 315 (generation 7)

(Från Tabell 314, s *)

Palm, Brita Greta. Född 1843-04-29 i Matfors bruk, Tuna (Y) (Indiko). Döpt 1843-05-07 i Matfors bruk, Tuna (Y) (Indiko). Flyttade 1869-11-13 från Fors, Tuna (Y) till Västeråsen, Selånger (Y) (Indiko). Flyttade med familjen 1871-11-11 från Västeråsen, Selånger (Y) till Fors, Tuna (Y) (Indiko).

Gift 1869-10-28 i Tuna (Y) (Indiko) med Dahlgren, Olof Mathias. Bonde. Född 1840-09-16 i Fjolsta, Attmar (Y) (Indiko).

Barn:

Dahlgren, Katarina Margareta. Född 1871-03-30 i Västeråsen, Selånger (Y) (Indiko). Döpt 1871-04-02 i Tuna (Y) (Indiko).

Dahlgren, Anna Brita. Född 1873-03-20 i Fors, Tuna (Y) (Indiko). Döpt 1873-03-24 i Fors, Tuna (Y) (Indiko).

Dahlgren, Olivia Kristina. Född 1874-03-31 i Fors, Tuna (Y) (Indiko). Döpt 1874-04-06 i Fors, Tuna (Y) (Indiko). Död 1875-02-28 i Fors, Tuna (Y) (Indiko).

Dahlgren, Per Olof. Född 1876-03-22 i Fors, Tuna (Y) (Indiko). Döpt 1876-03-25 i Fors, Tuna (Y) (Indiko).

Dahlgren, Nils Fredrik. Född 1878-11-26 i Fors, Tuna (Y) (Indiko). Döpt 1878-12-03 i Fors, Tuna (Y) (Indiko).

Dahlgren, Johan Erik. Född 1881-09-12 i Fors, Tuna (Y) (Indiko). Döpt 1881-09-21 i Fors, Tuna (Y) (Indiko).

Dahlgren, Beda Kristina. Född 1883-12-04 i Sköle, Tuna (Y) (Indiko). Döpt 1883-12-16 i Sköle, Tuna (Y) (Indiko).

Dahlgren, Gustaf Otto. Född 1887-06-08 i Sköle, Tuna (Y) (Indiko). Döpt 1887-07-17 i Sköle, Tuna (Y) (Indiko). Död 1891-07-10 i Sköle, Tuna (Y) (Indiko).

Tabell 316 (generation 7)

(Från Tabell 314, s *)

Palm, Anna Stina. Född 1847-01-24 i Fjolsta, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1847-01-31 i Fjolsta, Attmar (Y) (Indiko).

Gift 1873-11-18 i Tuna (Y) (Indiko) med Eriksson, Bengt. Arbetare. Bonde. Född 1846-06-26 i Aspås (Z) (Indiko).

Barn:

Eriksson, Kajsa Marta. Född 1874-01-07 i Bällsta, Tuna (Y) (Indiko). Döpt 1874-01-10 i Bällsta, Tuna (Y) (Indiko).

, Dödfödd. Född 1875-04-12 i Bällsta, Tuna (Y) (Indiko).

, Dödfödd. Född 1876-03-10 i Bällsta, Tuna (Y) (Indiko).

Eriksson, Anna Erika. Född 1877-04-30 i Bällsta, Tuna (Y) (Indiko). Döpt 1877-05-03 i Bällsta, Tuna (Y) (Indiko).

Eriksson, Margareta Kristina. Född 1878-12-18 i Ängom, Tuna (Y) (Indiko). Döpt 1878-12-27 i Ängom, Tuna (Y) (Indiko).

Eriksson, Erik Peter. Född 1880-08-26 i Ängom, Tuna (Y) (Indiko). Döpt 1880-09-03 i Ängom, Tuna (Y) (Indiko).

Eriksson, Nils Olof. Född 1883-05-15 i Ängom, Tuna (Y) (Indiko). Döpt 1883-05-21 i Ängom, Tuna (Y) (Indiko).

Eriksson, Beda Agneta. Född 1888-12-23 i Ängom, Tuna (Y) (Indiko). Döpt 1888-12-28 i Ängom, Tuna (Y) (Indiko). Död 1891-10-26 i Ängom, Tuna (Y) (Indiko).

Eriksson, Emma Olivia. Född 1891-07-25 i Ängom, Tuna (Y) (Indiko). Döpt 1891-08-19 i Ängom, Tuna (Y) (Indiko). Död 1892-07-01 i Ängom, Tuna (Y) (Indiko).

Tabell 317 (generation 6)

(Från Tabell 309, s *)

Norman, Anders Fredrik. Bruksarbetare. Född 1832-06-13 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1832-06-17 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Flyttade 1859-11-15 från Bergsjö (X) till Matfors bruk, Tuna (Y). Flyttade 1862-10-22 från Matfors bruk, Tuna (Y) till Bergsjö (X). Bosatt i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (X15-2U7). Död 1867-02-02 (X15-2U7).

Gift 1853-10-03 med Vikström, Stina Lisa. Född 1823-10-17 i Västanå bruk, Viksjö (Y). Död 1870-12-20 (X15-2U7).

Barn:

Norman, Johan Erik. Född 1853-10-28 (X15-2U7). Död 1854-04-03 (X15-2U7).

Norman, Anders Erik. Född 1855-04-25 i Bergsjö (X) (X15-2U7). Bosatt i Franshammars bruk, Hassela (X) (X15-2U9). Bosatt i Gräsåsen, Hassela (X) (X15-2U9). Död 1935-01-11 (X15-2U9). Se tabell 318, s *.

Norman, Johan Fredrik. Född 1858-07-01 i Bergsjö (X) (X15-2U7). Flyttade 1884 till Nordamerika (X15-2U7).

Norman, Stina Greta. Född 1861-03-30 i Matfors bruk, Tuna (Y) (Indiko). Döpt 1861-04-02 i Matfors bruk, Tuna (Y) (Indiko). Död 1870-02-21 (X15-2U7).

Norman, Per Gustaf. Född 1863-03-01 (X15-2U7). Flyttade 1883 till Nordamerika (X3-15M23).

Norman, Carl Leonhard. Född 1865-10-01 (X15-2U7). Död 1866-04-20 (X15-2U7).

Tabell 318 (generation 7)

(Från Tabell 317, s *)

Norman, Anders Erik. Kolare. Arrendator. Född 1855-04-25 i Bergsjö (X) (X15-2U7). Bosatt i Franshammars bruk, Hassela (X) (X15-2U9). Bosatt i Gräsåsen, Hassela (X) (X15-2U9). Död 1935-01-11 (X15-2U9).

Gift med Persdotter, Karin Elisabet. Född 1857-02-24 (X15-2U9). Död 1952-01-30 (X15-2U9). Far: Jonsson, Per. Bonde. Bosatt i Stakholm, Hassela (X) (X15-2U9).

Barn:

Norman, Jonas. Född 1876-10-17 (X15-2U9). Död 1954-09-04 (X15-2U12). Se tabell 319, s *.

Norman, Erik. Född 1878-08-31 (X15-2U9). Död 1905-10-17 (X15-2U9).

Norman, Anna Elisabeth. Född 1881-01-10 (X15-2U9). Död 1940-10-28 (X15-1P32). Se tabell 320, s *.

Norman, Hulda Kristina. Född 1884-06-11 (X15-2U9). Död 1905-08-15 (X15-2U9).

Norman, Johan Peter. Född 1885-08-20 (X15-2U9). Bosatt i Gräsåsen, Hassela (X) (X15-2U13). Död 1911-01-14 (X15-2U13). Se tabell 321, s *.

Tabell 319 (generation 8)

(Från Tabell 318, s *)

Norman, Jonas. Skogsarbetare. Född 1876-10-17 (X15-2U9). Död 1954-09-04 (X15-2U12).

Gift med Swing, Kristina Elisabet. Född 1885-10-11 (X15-2U12). Mor: Swing, Ingrid Margareta. Född 1859-02-27 (X15-4T21). Bosatt i Ässjö, Hassela (X) (X15-2U12). Död 1926-09-24 (X15-2S28).

Barn:

Norman, Johan Andrek. Född 1907-03-17 (X15-2U12). Död 1950-12-03 (X15-2U12).

Norman, Gunborg Elisabet. Född 1908-02-29 (X15-2U12).

Norman, Ingrid Margareta. Född 1910-03-12 (X15-2U12).

Norman, Anna Kristina. Född 1913-06-22 (X15-2U12).

Norman, Hulda Maria. Född 1918-05-30 (X15-2U12).

Norman, Elsa. Född 1925-05-25 (X15-2U12). Död 1925-05-29 (X15-2U12).

Tabell 320 (generation 8)

(Från Tabell 318, s *)

Norman, Anna Elisabeth. Född 1881-01-10 (X15-2U9). Flyttade med familjen 1912 till Nordamerika (X15-1P32). Flyttade med barnen 1913 från Nordamerika till Hassela (X) (X15-1P32). Död 1940-10-28 (X15-1P32).

Gift 1901-06-02 (X15-1P32) med Olsson, Lars Olof. Bonde. Född 1876-06-25 (X15-1P32). Bosatt i Mörtsjön, Hassela (X) (X15-1P32). Död 1960-03-31 (X15-1P32). Far: Matsson, Olof. Bonde. Född 1827-07-02 (X15-1P21). Död 1909-03-13 (X15-1P21). Mor: Persdotter, Kristina Katarina. Född 1837-12-28 (X15-1P21). Död 1921-05-27 (X15-1P21).

Barn:

Olsson, Kristina Elisabeth. Född 1901-09-10 (X15-1P32).

Olsson, Hulda Katharina. Kaféidkerska. Född 1903-08-05 (X15-1P32).

Olsson, Olof Anton. Maskinist. Född 1905-03-21 (X15-1P32). Flyttade 1941 till Haverö (Y) (X15-1P48).

Olsson, Anna Matilda. Född 1908-02-10 (X15-1P32).

Olsson, Erik Bernhard. Född 1910-07-26 (X15-1P32). Död 1926-03-04 (X15-1P32).

Olsson, Berta Margareta. Född 1912-12-31 (X15-1P32).

Tabell 321 (generation 8)

(Från Tabell 318, s *)

Norman, Johan Peter. Arbetare. Född 1885-08-20 (X15-2U9). Bosatt i Gräsåsen, Hassela (X) (X15-2U13). Död 1911-01-14 (X15-2U13).

Gift med Bylund, Anna Mathilda. Född 1881-02-05 i Rännö, Tuna (Y) (Indiko). Döpt 1881-02-20 i Rännö, Tuna (Y) (Indiko). Död 1914-05-28 (X15-2U13). Far: Bylund, Nils Andreas. Arbetare. Född 1855-06-17 i Myssjön, Tuna (Y). Döpt 1855-06-24 i Myssjön, Tuna (Y). Mor: Åsén, Anna Katarina Olivia. Född 1856-03-02 i Åsta, Tuna (Y). Döpt 1856-03-09 i Åsta, Tuna (Y).

Barn:

Norman, Hulda Katarina. Född 1907-05-15 (X15-2U13).

Norman, Nils Erik. Bonde. Åkeriägare. Född 1910-10-20 (X15-2U13). Bosatt i Näsåker, Ådals-Liden (Y) (X15-2U19). Död av olyckshändelse 1961-07-28 (X15-2U19).

Tabell 322 (generation 3)

(Från Tabell 3, s *)

Palm, Maria. Född 1723-03-22 i Mackmyra bruk, Valbo (X) (fb). Döpt 1723-03-25 i Mackmyra bruk, Valbo (X) (fb). Död 1791-02-25 i Långvinds bruk, Enånger (X) (db). Begravd 1791-03-06 i Enånger (X) (db). Faddrar: Ewert And. i Tolfors, Båtsman Erich Öman, H. Anna Johansdotter i Almäninga, pigan Anna And:dott.
Ur dödboken: 1791 den 25 Febr. afled och d. 6 Marti begrofs gl MästerSmeden wid Långvinds Bruk Frantz Lögdströms hustru Maria Palm, född 1722 på Mackmyra bruk i Wahlbo socken af Mästersmeden Olof Palm och hustr. Ingrid Håkansdr, flyttade wid 17 års ålder til Ströms bruk, där hon 1742 gifte sig med Lögdström, hwilken hon födt 11 barn, af hwilka 1 son och 6 döttrar öfwerlefwa. Kom med sin man til församlingen 1745 och lefwat i stilla ärlighet. Sjuknade fiol höstas, dog af ålderdom 69 år gl.

Gift 1742-06-24 i Harmånger (X) (vb) med Lögdström, Frans. Hammarsmed. Mästersmed. Född 1716 i Lögdö bruksförs (Y) (db). Död 1791-10-02 i Långvinds bruk, Enånger (X) (db). Begravd 1791-10-08 i Enånger (X) (db). Ur dödboken: 1791 d. 2 Octobr. afled och d. 8 ljusd. begrofs gl HammarSmeden Frantz Mårtensson Lögdström på Långvinds Bruk. Han war född år 1716 på Lögdö Bruk i Medelpad. Föräldrarna woro Bruksfolk och flyttade sedermere til Ströms Bruk där Lögdström gifte sig 1742 med Maria Palm, som afled d. 25 Febr. ?. 1745 flyttade han med sitt Hus til Långvind. Haft 11 barn, hwaraf en son och sex döttrar öfwerlefwa. Warit en stilla och sagtmoden Man. Åldren 75 år. Far: Fransson, Mårten. Kolare. Dagsverkskarl. Död 1754. Mor: Persdotter, Maria. Född 1689 i Galtströms bruksförs (Y). Döpt 1689-11-17 i Galtströms bruksförs (Y). Död av ålderdomsbräcklighet 1761-09- i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1761-09-13 i Harmånger (X) (db).

Barn:

Lögdström, Maria Fransdotter. Född 1743-05-16 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1743-05-22 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Se tabell 323, s *.

Lögdström, Ingrid Fransdotter. Född 1745-05-19 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1745-05-26 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död av ålderdomsbräcklighet 1828-02-07 i Njutånger (X). Begravd 1828-02-10 i Njutånger (X). Se tabell 335, s *.

Lögdström, Margareta. Född 1747-01-26 i Långvinds bruk, Enånger (X) (fb). Döpt 1747-02-02 i Långvinds bruk, Enånger (X) (fb). Död av kopporna 1747-05-23 i Långvinds bruk, Enånger (X) (db). Begravd 1747-05-31 i Enånger (X) (db).

Lögdström, Brita. Född 1748-05-08 i Långvinds bruk, Enånger (X). Se tabell 344, s *.

Fransdotter, Margareta (Greta). Född 1750-10-02 i Långvinds bruk, Enånger (X). Döpt 1750-10-07 i Långvinds bruk, Enånger (X). Död av ålderdom 1831-05-01 i Mössön, Njutånger (X). Begravd 1831-05-08 i Njutånger (X). Se tabell 345, s *.

Lögdström, Anna. Född 1753-08-21 i Långvinds bruk, Enånger (X). Död av magrev 1755-09-10 i Långvinds bruk, Enånger (X) (db). Begravd 1755-09-14 i Enånger (X) (db).

Lögdström, Olof. Född 1756-03-03 i Långvinds bruk, Enånger (X). Död 1825-12-25 i Hörnefors bruk, Umeå landsförs (AC). Se tabell 346, s *.

Lögdström, Christina. Född 1758-12-05 i Långvinds bruk, Enånger (X). Död av ålderdomsbräcklighet 1841-07-18 i Vi, Idenor (X) (db). Begravd 1841-08-01 i Idenor (X) (db). Se tabell 363, s *.

Lögdström, Mårten. Född 1760-12-23 i Långvinds bruk, Enånger (X). Död 1761-01-22 i Långvinds bruk, Enånger (X) (db). Begravd 1761-02-01 i Enånger (X) (db).

Lögdström, Peter. Född 1762-01-21 i Långvinds bruk, Enånger (X).

Lögdström, Anna. Piga. Född 1764-05-05 i Långvinds bruk, Enånger (X). Flyttade 1785 från Långvinds bruk, Enånger (X) till Njutånger (X) (utfl). Död 1792-12-08 i Njutånger (X) (db). Begravd 1792-12-16 i Njutånger (X) (db).

Tabell 323 (generation 4)

(Från Tabell 322, s *)

Lögdström, Maria Fransdotter. Född 1743-05-16 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1743-05-22 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Faddrar: Swän Johan Olss. Palm, Nils Bergströms hust. Karin Ersdr, dräng. Per Mårtenss., Pig. Maria Mårtensdr.

Gift 1769-10-29 i Enånger (X) (vb) med (Berg) Hedlund, Per Matsson. Båtsman. Född 1744-02-26 i Finnicka, Enånger (X) (vb). Far: Olofsson, Mats. Mor: Persdotter, Karin.

Barn:

Persdotter, Karin. Född 1770-08-19 i Hökberg, Enånger (X) (fb). Döpt 1770-08-20 i Hökberg, Enånger (X) (fb). Död 1847-10-12. Se tabell 324, s *.

Persson, Frans. Född 1773-08-29 i Hökberg, Enånger (X) (fb). Döpt 1773-08-29 i Hökberg, Enånger (X) (fb). Död 1857-03-12.

Persdotter, Maria. Född 1775-09-23 i Heda, Enånger (X) (fb). Döpt 1775-09-24 i Heda, Enånger (X) (fb).

Persdotter, Anna. Född 1778-03-17 i Heda, Enånger (X) (fb). Döpt 1778-03-17 i Heda, Enånger (X) (fb). Död 1847-01-31 i Finnicka, Enånger (X) (db). Se tabell 325, s *.

Bäckman, Johan Persson. Född 1780-09-22 i Hökberg, Enånger (X) (fb). Döpt 1780-09-22 i Hökberg, Enånger (X) (fb). Död 1849-01-13 i Enånger (X). Se tabell 326, s *.

Persson, Mathias. Född 1783-04-19 i Hökberg, Enånger (X) (fb). Döpt 1783-04-20 i Hökberg, Enånger (X) (fb).

Hedlund, Per. Båtsman. Född 1786-05-06. Död 1837-11-16 i Stockholm (AB).

Tabell 324 (generation 5)

(Från Tabell 323, s *)

Persdotter, Karin. Född 1770-08-19 i Hökberg, Enånger (X) (fb). Döpt 1770-08-20 i Hökberg, Enånger (X) (fb). Död 1847-10-12.

Gift med Jönsson, Olof. Torpare.

Tabell 325 (generation 5)

(Från Tabell 323, s *)

Persdotter, Anna. Född 1778-03-17 i Heda, Enånger (X) (fb). Döpt 1778-03-17 i Heda, Enånger (X) (fb). Död 1847-01-31 i Finnicka, Enånger (X) (db).

Gift med Eriksson, Jonas. Bonde.

Tabell 326 (generation 5)

(Från Tabell 323, s *)

Bäckman, Johan Persson. Båtsman. Född 1780-09-22 i Hökberg, Enånger (X) (fb). Döpt 1780-09-22 i Hökberg, Enånger (X) (fb). Död 1849-01-13 i Enånger (X).

Gift 1810-05-06 i Enånger (X) med Larsdotter, Helena. Född 1781-07-10 i Enånger (X). Död 1842-04-17 i Enånger (X).

Barn:

Bäckman, Maria. Född 1813-10-25 i Enånger (X). Död 1873-12-11 i Enånger (X). Se tabell 327, s *.

Bäckman, Brita. Född 1814-12-12 i Enånger (X). Död 1881-08-08.

Bäckman, Helena. Född 1816-10-03 i Enånger (X). Död 1881-05-26 i Enånger (X). Se tabell 333, s *.

Bäckman, Catharina. Född 1819-09-03 i Enånger (X). Se tabell 334, s *.

Bäckman, Per. Skolmästare. Född 1822-12-16 i Enånger (X).

Bäckman, Lars. Född 1825-11-24 i Enånger (X). Död 1825-12-09 i Enånger (X).

Tabell 327 (generation 6)

(Från Tabell 326, s *)

Bäckman, Maria. Född 1813-10-25 i Enånger (X). Död 1873-12-11 i Enånger (X).

Gift 1849-11-25 i Enånger (X) med Stefansson, Per. Husman. Född 1812-11-19 i Enånger (X). Död 1867-10-02 i Enånger (X).

Barn:

Persson, Johan. Född 1843-12-16 i Enånger (X). Död 1870-07-28 i Enånger (X).

Englund, Per. Född 1846-06-30 i Enånger (X). Död 1918-03-25 i Njutånger (X) (Björn Jonsson). Se tabell 328, s *.

Persdotter, Maria. Född 1850-02-04 i Enånger (X). Se tabell 330, s *.

Persson, Stefan. Född 1852-01-24 i Enånger (X).

Persdotter, Helena. Född 1854-12-16 i Enånger (X). Död 1922-03-05 i Enånger (X). Se tabell 331, s *.

Persdotter, Katarina. Född 1859-01-21 i Enånger (X). Se tabell 332, s *.

Tabell 328 (generation 7)

(Från Tabell 327, s *)

Englund, Per. Arbetare. Född 1846-06-30 i Enånger (X). Död 1918-03-25 i Njutånger (X) (Björn Jonsson).

Gift 1882-05-29 med Johansdotter, Christina Catharina. Född 1856-05-05 i Enånger (X).

Barn:

Englund, Clara Kristina. Född 1882-08-05 i Enånger (X) (Björn Jonsson). Se tabell 329, s *.

Englund, Emma Maria. Född 1884 (Björn Jonsson).

Englund, Per Johan Knut. Född 1887 (Björn Jonsson).

Englund, Anna Margareta. Född 1888 (Björn Jonsson).

Englund, Konrad Stefan. Född 1890 (Björn Jonsson). Död 1892 (Björn Jonsson).

Englund, Tekla Kathrina. Född 1893 (Björn Jonsson).

Englund, Erika Laurentia. Född 1895 (Björn Jonsson).

Englund, Erik Laurentius. Född 1895 (Björn Jonsson).

Englund, Emerentia Helena. Född 1898 (Björn Jonsson).

Tabell 329 (generation 8)

(Från Tabell 328, s *)

Englund, Clara Kristina. Född 1882-08-05 i Enånger (X) (Björn Jonsson).

Gift 1906-01-22 i Enånger (X) (Björn Jonsson) med Falk, Per Adolf. Arbetare. Född 1883-06-23 i Enånger (X) (Björn Jonsson).

Barn:

Falk, Valter Jonatan. Verktygsmakare. Född 1906-05-09 i Njutånger (X) (Björn Jonsson). Död 1965-03-13 i Köping (U) (Björn Jonsson).

Falk, Elsa Kristina. Född 1908 (Björn Jonsson).

Falk, Per Erik. Född 1910 (Björn Jonsson).

Falk, Knut Olaus. Född 1912 (Björn Jonsson). Död 1986 (Björn Jonsson).

Falk, Ingrid Margareta. Född 1915 (Björn Jonsson).

Falk, Martin Tore. Född 1917 (Björn Jonsson).

Tabell 330 (generation 7)

(Från Tabell 327, s *)

Persdotter, Maria. Född 1850-02-04 i Enånger (X).

Gift med Uddén, Jonas Jonsson. Mjölnare.

Tabell 331 (generation 7)

(Från Tabell 327, s *)

Persdotter, Helena. Född 1854-12-16 i Enånger (X). Död 1922-03-05 i Enånger (X).

Gift med Norin, Per Nilsson. Fiskare.

Tabell 332 (generation 7)

(Från Tabell 327, s *)

Persdotter, Katarina. Född 1859-01-21 i Enånger (X).

Gift med Sundström, Emanuel. Kolare.

Tabell 333 (generation 6)

(Från Tabell 326, s *)

Bäckman, Helena. Född 1816-10-03 i Enånger (X). Död 1881-05-26 i Enånger (X).

Gift med Svensson, Sven. Torpare.

Tabell 334 (generation 6)

(Från Tabell 326, s *)

Bäckman, Catharina. Född 1819-09-03 i Enånger (X).

Gift

Barn:

Eriksdotter, Karin.

Tabell 335 (generation 4)

(Från Tabell 322, s *)

Lögdström, Ingrid Fransdotter. Född 1745-05-19 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1745-05-26 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Faddrar: Inspecktor H. Eric Schilling, Mad. Sara Frisk, And. Ol. Palm, pig Ingrid Ersdotter. Flyttade ???? från Enånger (X) till Njutånger (X). Flyttade 1818 från Njutånger (X) till Ljusdal (X). Flyttade 1820 från Ljusdal (X) till Njutånger (X). Död av ålderdomsbräcklighet 1828-02-07 i Njutånger (X). Begravd 1828-02-10 i Njutånger (X).

Gift 1:o 1767-04-20 i Enånger (X) (vb) med Jakobsson, Jakob. Landbonde. Född 1732-11-13 i Rigsjö, Enånger (X). Döpt 1732-11-17 i Prästgården, Enånger (X). Död av slag 1790-04-05 i Kyrkbyn, Njutånger (X). Begravd 1790-04-11 i Njutånger (X). Far: Jonsson, Jakob. Kolare. Bosatt i Iggesunds bruk, Njutånger (X). Mor: Claesdotter, Anna.

Barn:

Jakobsdotter, Anna. Född 1767-07-05 i Enånger (X) (fb). Döpt 1767-07-08 i Enånger (X) (fb). Död av rötfeber 1792-11-05 i Njutånger (X). Begravd 1792-11-11 i Njutånger (X).

Jakobsdotter, Maria. Tjänarinna. Född 1769-09-21 i Enånger (X) (fb). Döpt 1769-09-24 i Enånger (X) (fb). Död av rötfeber 1792-11-21 i Njutånger (X).

Pira, Jakob Jakobsson. Född 1775-09-26 i Prästbordet, Njutånger (X). Döpt 1775-09-30 i Prästbordet, Njutånger (X). Död av tvinsot 1833-05-22 i Kläppa, Ljusdal (X). Begravd 1833-05-22 i Ljusdal (X). Se tabell 336, s *.

Jakobsson, Frans. Född 1778-01-31 i Kyrkbyn, Njutånger (X). Död av koppor 1778-07-30 i Njutånger (X).

Jakobsdotter, Ingrid. Född 1782-02-22 i Kyrkbyn, Njutånger (X). Döpt 1782-02-24 i Kyrkbyn, Njutånger (X). Död av ålderdom 1855-06-17 i Kyrkbyn, Njutånger (X). Begravd 1855-06-29 i Njutånger (X).

Gift 2:o 1796 i Njutånger (X) med Sundström, Sven. Byggmästare. Född 1741-04-18 i Iggesund, Njutånger (X). Död 1810-05-11 i Njutånger (X).

Tabell 336 (generation 5)

(Från Tabell 335, s *)

Pira, Jakob Jakobsson. Fältväbel. Vice kronofogde. Länsman. Född 1775-09-26 i Prästbordet, Njutånger (X). Döpt 1775-09-30 i Prästbordet, Njutånger (X). Död av tvinsot 1833-05-22 i Kläppa, Ljusdal (X). Begravd 1833-05-22 i Ljusdal (X).

Gift 1802-10-01 i Bjuråker (X) (vb) med Falck, Greta Beata. Jungfru. Född 1779 (vb). Far: Falck, Sven. Länsman. Född 1734-05-18 (X4-20E1). Bosatt i Kyrkbyn, Bjuråker (X) (X4-20E1). Död av lungsot 1803-02-09 i Kyrkbyn, Bjuråker (X) (db). Begravd 1803-02-20 i Bjuråker (X) (db). Mor: Regnér, Margareta Elisabet. Född 1755-09-05 (X4-20E1).

Barn:

Pira, Inga Elisabet. Född 1802-11-24 (X4-20E2). Död 1890-01-14 (X4-10D4). Se tabell 337, s *.

Tabell 337 (generation 6)

(Från Tabell 336, s *)

Pira, Inga Elisabet. Född 1802-11-24 (X4-20E2). Död 1890-01-14 (X4-10D4).

Gift 1835-01-22 (X4-10D4) med Norell, Erik Persson. Soldat. Född 1806-06-16 (X4-10D4). Bosatt i Kyrkbyn, Bjuråker (X) (X4-10D4). Död 1856-05-01 (X4-10D4).

Barn:

Norell, Fredrik Jakob. Född 1829-08-28 (X4-10D4). Bosatt i Tå, Bjuråker (X) (X4-10D8). Död 1913-01-04 (X4-10D8). Se tabell 338, s *.

Norell, Per Johan. Handelsbetjänt. Född 1835-08-05 (X4-10D4). Bosatt i Hudiksvall (X) (X4-10D4). Död 1863-01-05 (X4-10D4).

Norell, Sven Magnus. Född 1836-07-07 (X4-10D4). Död 1837-03-15 (X4-10D4).

Norell, Sven Erik. Skollärare. Född 1840-03-08 (X4-10D4). Bosatt i Kyrkbyn, Bjuråker (X) (X4-10D4). Död 1868-08-15 (X4-10D4).

Norell, Lars Olof. Född 1844-03-13 (X4-10D4). Bosatt i Kyrkbyn, Bjuråker (X) (X4-10D9). Död 1904-09-28 (X4-10D9). Se tabell 342, s *.

Tabell 338 (generation 7)

(Från Tabell 337, s *)

Norell, Fredrik Jakob. Skräddare. Född 1829-08-28 (X4-10D4). Bosatt i Tå, Bjuråker (X) (X4-10D8). Död 1913-01-04 (X4-10D8).

Gift med Grundén, Helena Margareta. Född 1830-12-24 (X4-10D8). Död 1905-04-19 (X4-10D8).

Barn:

Norell, Adolfina Christina Elisabet. Född 1859-01-15 (X4-10D8). Död 1859-01-23 (X4-10D8).

Norell, Augusta Christina Elisabet. Född 1860-11-30 (X4-10D8). Flyttade 1880 till Hudiksvall (X) (X4-10D8).

Norell, Elias Theodor. Född 1861-12-05 (X4-10D8). Död 1897-11-07 (X4-10D8).

Norell, Anna Helena. Född 1863-03-08 (X4-10D8). Död 1943-05-07 (X4-10D17). Se tabell 339, s *.

Norell Grip, Johan Fredrik. Född 1865-01-21 (X4-10D8). Bosatt i Tjärna, Bjuråker (X) (X4-10D18). Död 1928-12-15 (X4-10D18). Se tabell 340, s *.

Norell, Johanna Margareta. Född 1866-12-14 (X4-10D8). Död 1944-01-06 (X4-6D20). Se tabell 341, s *.

Norell, Maria Catharina. Född 1869-05-30 (X4-10D8). Död 1928-09-26 (X4-10D8).

Tabell 339 (generation 8)

(Från Tabell 338, s *)

Norell, Anna Helena. Född 1863-03-08 (X4-10D8). Död 1943-05-07 (X4-10D17).

Utom äktenskap

Barn:

Norell, Fredrik Gustaf. Född 1891-06-18 (X4-10D17). Flyttade 1921 till Arbrå (X) (X4-10D17).

Gift 1896-05-03 (X4-10D17) med Larm (Björkén), Jonas Persson. Korpral. Född 1863-06-25 i Östmark (S) (X4-10D17). Bosatt i Våtmor, Bjuråker (X) (X4-10D17). Död 1934-04-02 (X4-10D17).

Barn:

NN, Anna Kristina Ottilia. Född 1897-12-09 (X4-10D17).

Tabell 340 (generation 8)

(Från Tabell 338, s *)

Norell Grip, Johan Fredrik. Soldat. Född 1865-01-21 (X4-10D8). Bosatt i Tjärna, Bjuråker (X) (X4-10D18). Död 1928-12-15 (X4-10D18).

Gift 1895-12-01 (X4-10D18) med Mårtensdotter, Sigrid. Född 1872-09-29 (X4-10D18).

Barn:

Grip, Margareta Kristina. Född 1896-04-22 (X4-10D18).

Grip, Johan Fredrik. Skogsarbetare. Född 1897-07-22 (X4-10D18). Bosatt i Tjärna, Bjuråker (X) (X4-10D25).

Tabell 341 (generation 8)

(Från Tabell 338, s *)

Norell, Johanna Margareta. Född 1866-12-14 (X4-10D8). Död 1944-01-06 (X4-6D20).

Gift 1892-11-13 (X4-6D20) med Sjögren, Per Erik. Skomakare. Bonde. Född 1862-11-12 (X4-6D20). Bosatt i Avholm, Bjuråker (X) (X4-6D20). Bosatt i S. Lia, Bjuråker (X) (X4-6D20). Död 1943-05-04 (X4-6D20).

Barn:

Sjögren, Per Johan. Bonde. Född 1893-09-03 (X4-6D20). Bosatt i S. Lia, Bjuråker (X) (X4-6D20).

Sjögren, Gertrud Margareta. Född 1896-04-12 (X4-6D20). Död 1945-07-25 (X4-11C14).

Sjögren, Agda Helena Elisabet. Född 1904-01-29 (X4-6D20). Flyttade 1927 till Ljusne (X) (X4-6D20).

Sjögren, Fredrik Anshelm. Bonde. Född 1905-12-18 (X4-6D20). Bosatt i S. Lia, Bjuråker (X) (X4-6D20).

Tabell 342 (generation 7)

(Från Tabell 337, s *)

Norell, Lars Olof. Postförare. Född 1844-03-13 (X4-10D4). Bosatt i Kyrkbyn, Bjuråker (X) (X4-10D9). Död 1904-09-28 (X4-10D9).

Gift 1889-11-20 (X4-10D9) med Mörk, Karin Persdotter. Född 1861-03-19 (X4-10D9). Död 1904-03-26 (X4-10D9).

Barn:

Norell, Helga Maria Elisabet. Född 1902-11-01 i Bjuråker (X) (X4-10D9). Död 1981-05-30 i Tjärna, Bjuråker (X) (SVDB). Se tabell 343, s *.

Tabell 343 (generation 8)

(Från Tabell 342, s *)

Norell, Helga Maria Elisabet. Född 1902-11-01 i Bjuråker (X) (X4-10D9). Död 1981-05-30 i Tjärna, Bjuråker (X) (SVDB).

Gift 1925-02-22 (X4-43A26) med Krantz, Axel. Bonde. Född 1901-06-12 i Bjuråker (X) (X4-43A26). Bosatt i Tjärna, Bjuråker (X) (X4-43A26). Död 1989-12-12 i Tjärna, Bjuråker (X) (SVDB).

Barn:

Krantz, Karl Erik. Född 1925-04-25 (X4-43A26).

Krantz, Axel Eskil. Född 1926-04-15 (X4-43A26).

Krantz, Olof Einar. Född 1927-06-24 (X4-43A26). Flyttade 1947 till Västerås (U) (X4-43A26).

Krantz, Nils Evert. Född 1929-06-29 (X4-43A26).

Tabell 344 (generation 4)

(Från Tabell 322, s *)

Lögdström, Brita. Född 1748-05-08 i Långvinds bruk, Enånger (X).

Gift 1771-12-26 i Enånger (X) (vb) med Forsslund, Erik. Borgare. Fiskare. Född 1745-01-20 i Hudiksvall (X) (hfl). Far: Forsslund, Petter. Fiskare. Bosatt i Hudiksvall (X). Mor: Westring, Christina.

Barn:

Forsslund, Peter. Född 1775-03-10 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1775-03-11 i Hudiksvall (X) (fb). Död i drunkning 1788 i Hudiksvall (X) (db). Begravd 1788-11-16 i Hudiksvall (X) (db).

Forsslund, Maria. Född 1787-11-11 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1787-11-11 i Hudiksvall (X) (fb).

Tabell 345 (generation 4)

(Från Tabell 322, s *)

Fransdotter, Margareta (Greta). Född 1750-10-02 i Långvinds bruk, Enånger (X). Döpt 1750-10-07 i Långvinds bruk, Enånger (X). Död av ålderdom 1831-05-01 i Mössön, Njutånger (X). Begravd 1831-05-08 i Njutånger (X).

Gift 1775-06-18 i Enånger (X) (vb) med Eriksson, Jonas. Bonde. Född 1754-03-09 i Njutånger (X). Död av förkylning 1803-03-25 i Njutånger (X). Far: Jonsson, Erik. Bonde. Mor: Olofsdotter, Karin.

Barn:

Jonsson, Erik. Bonde. Född 1775-09-08 i Heda, Enånger (X) (fb). Döpt 1775-09-10 i Heda, Enånger (X) (fb). Död av slag 1853-10-15 i Mössön, Njutånger (X). Begravd 1853-10-23 i Njutånger (X).

Jonsson, Frans. Bonde. Född 1777-10-10 i Kyrkbyn, Njutånger (X). Döpt 1777-10-11 i Kyrkbyn, Njutånger (X). Död av slag 1833-11-01 i Njutånger (X). Begravd 1833-11-03 i Njutånger (X).

Jonsdotter, Maria. Född 1779-12-24 i Kyrkbyn, Njutånger (X). Döpt 1779-12-26 i Kyrkbyn, Njutånger (X). Död av bröstfeber 1843-04-17 i Enånger (X). Begravd 1843-04-23 i Enånger (X).

Jonsdotter, Catharina. Född 1783-04-06 i Njutånger (X). Död av vattusot 1841-02-23 i Njutånger (X). Begravd 1841-02-28 i Njutånger (X).

Jonsdotter, Margareta. Född 1785-10-09 i Kyrkbyn, Njutånger (X). Döpt 1785-10-13 i Njutånger (X). Död av bröstfeber 1843-05-31 i Redsjö, Nianfors (X). Begravd 1843-06-04 i Nianfors (X).

Jonsson, Jonas. Torpare. Född 1789-08-18 i Njutånger (X). Död genom drunkning 1836-11-20 i Njutånger (X). Begravd 1836-11-27 i Njutånger (X).

Öhberg, Olof Jonsson. Bonde. Född 1792-03-09 i Mössön, Njutånger (X). Döpt 1792-03-11 i Mössön, Njutånger (X). Död 1860-03-12 i Mössön, Njutånger (X). Begravd 1860-03-18 i Njutånger (X).

Jonsdotter, Anna. Född 1795-01-28 i Njutånger (X). Död 1795-05-13 i Njutånger (X).

Jonsdotter, Anna. Född 1796-03-18 i Njutånger (X).

Tabell 346 (generation 4)

(Från Tabell 322, s *)

Lögdström, Olof. Smed. Född 1756-03-03 i Långvinds bruk, Enånger (X). Flyttade med familjen 1788-10-05 från Långvinds bruk, Enånger (X) till Olofsfors bruk, Nordmaling (AC) (utfl). Död 1825-12-25 i Hörnefors bruk, Umeå landsförs (AC).

Gift 1778-06-21 i Enånger (X) (vb) med Winberg, Christina. Född 1750-02-09. Död 1821-04-25 i Hörnefors bruk, Umeå landsförs (AC). Far: Olofsson, Erik. Dagsverkskarl. Mor: Eriksdotter, Barbro.

Barn:

Lögdström, Maria. Född 1779-03-20 i Långvinds bruk, Enånger (X) (fb). Döpt 1779-03-21 i Långvinds bruk, Enånger (X) (fb). Död 1857 i Järnäs, Nordmaling (AC) (Sven-Erik Johansson). Se tabell 347, s *.

Lögdström, Erik. Född 1781-12-27 i Långvinds bruk, Enånger (X) (fb). Döpt 1781-12-30 i Långvinds bruk, Enånger (X) (fb). Död 1868-01-11 i Klöse, Nordmaling (AC) (Sven-Erik Johansson). Se tabell 348, s *.

Lögdström, Olof. Född 1784-12-07 i Långvinds bruk, Enånger (X) (fb). Döpt 1784-12-07 i Långvinds bruk, Enånger (X) (fb). Se tabell 352, s *.

Lögdström, Barbro Olofsdotter. Född 1787-10-26 i Långvinds bruk, Enånger (X) (fb). Döpt 1787-10-28 i Långvinds bruk, Enånger (X) (fb). Se tabell 362, s *.

Lögdström, Per. Född 1790-07-12 i Klöse, Nordmaling (AC) (Sven-Erik Johansson). Död 1809 i Hörnefors bruk, Umeå landsförs (AC).

Lögdström, Anders. Född 1792-12-24 i Klöse, Nordmaling (AC) (Sven-Erik Johansson). Död 1809 i Hörnefors bruk, Umeå landsförs (AC).

Tabell 347 (generation 5)

(Från Tabell 346, s *)

Lögdström, Maria. Född 1779-03-20 i Långvinds bruk, Enånger (X) (fb). Döpt 1779-03-21 i Långvinds bruk, Enånger (X) (fb). Död 1857 i Järnäs, Nordmaling (AC) (Sven-Erik Johansson).

Gift med Mikaelsson, Olof. Född 1777-12-08 i Getingstabodum, Gideå (Y) (Sven-Erik Johansson). Död 1834 i Järnäs, Nordmaling (AC) (Sven-Erik Johansson).

Barn:

Olofsdotter, Barbro Kristina. Född 1800-09-24 i Klöse, Nordmaling (AC) (Sven-Erik Johansson).

Sundin, Mikael Olofsson. Född 1802-05-10 i Järnäs, Nordmaling (AC) (Sven-Erik Johansson).

Olofsdotter, Maria Margareta. Född 1804-05-03 i Järnäs, Nordmaling (AC) (Sven-Erik Johansson). Död 1811 i Järnäs, Nordmaling (AC) (Sven-Erik Johansson).

Olofsdotter, Anna Katarina. Född 1806-05-13 i Järnäs, Nordmaling (AC) (Sven-Erik Johansson).

Olofsson, Olof. Född 1808-09-23 i Järnäs, Nordmaling (AC) (Sven-Erik Johansson).

Olofsson, Erik. Född 1811-10-22 i Järnäs, Nordmaling (AC) (Sven-Erik Johansson).

Stål, Olof. Född 1814-07-03 i Olofsfors bruk, Nordmaling (AC) (Sven-Erik Johansson). Död 1868-12-12 i Olofsfors bruk, Nordmaling (AC) (Sven-Erik Johansson).

Sundberg, Per Olofsson. Född 1818-05-01 i Olofsfors bruk, Nordmaling (AC) (Sven-Erik Johansson).

Olofsdotter, Maria Magdalena. Född 1821-03-11 i Olofsfors bruk, Nordmaling (AC) (Sven-Erik Johansson).

Tabell 348 (generation 5)

(Från Tabell 346, s *)

Lögdström, Erik. Hammarsmed. Född 1781-12-27 i Långvinds bruk, Enånger (X) (fb). Döpt 1781-12-30 i Långvinds bruk, Enånger (X) (fb). Död 1868-01-11 i Klöse, Nordmaling (AC) (Sven-Erik Johansson).

Gift 1808-11-27 (Marie Johansson) med Johansdotter, Margareta Kristina. Född 1788-02-13 i Klöse, Nordmaling (AC) (Sven-Erik Johansson). Död 1838-09-14 i Olofsfors bruk, Nordmaling (AC) (Sven-Erik Johansson).

Barn:

Lögdström, Olof. Född 1809-12-25 i Klöse, Nordmaling (AC) (Sven-Erik Johansson). Död 1875 i Storfall, Nordmaling (AC) (Sven-Erik Johansson).

Lögdström, Magdalena. Född 1811-09-15 i Klöse, Nordmaling (AC) (Sven-Erik Johansson). Död 1892-06-15 i Storfall, Nordmaling (AC) (Sven-Erik Johansson). Se tabell 349, s *.

Lögdström, Margareta Kristina. Född 1812-12-10 i Klöse, Nordmaling (AC) (Sven-Erik Johansson). Död 1890-12-22 (Sven-Erik Johansson).

Lögdström, Maria. Född 1817 i Klöse, Nordmaling (AC) (Sven-Erik Johansson). Död 1888-03-01 i Klöse, Nordmaling (AC) (Sven-Erik Johansson).

Lögdström, Anna Katarina. Född 1821-09-30 i Klöse, Nordmaling (AC) (Sven-Erik Johansson).

Lögdström, Sara Johanna. Född 1824-07-05 i Klöse, Nordmaling (AC) (Sven-Erik Johansson).

Lögdström, Brita Elisabet. Född 1827-04-30 i Klöse, Nordmaling (AC) (Sven-Erik Johansson).

Lögdström, Erika. Född 1828-07-29 i Klöse, Nordmaling (AC) (Sven-Erik Johansson).

Lögdström, Johan. Född 1833-07-03 i Klöse, Nordmaling (AC) (Sven-Erik Johansson). Död 1868-12-14 i Klöse, Nordmaling (AC) (Sven-Erik Johansson).

Tabell 349 (generation 6)

(Från Tabell 348, s *)

Lögdström, Magdalena. Född 1811-09-15 i Klöse, Nordmaling (AC) (Sven-Erik Johansson). Död 1892-06-15 i Storfall, Nordmaling (AC) (Sven-Erik Johansson).

Gift 1839-12-15 (Marie Johansson) med Emanuelsson, Johan. Född 1817 (Marie Johansson).

Barn:

Johansson, Johan Efraim. Född 1848-01-24 i Storfall, Nordmaling (AC) (Marie Johansson). Död 1902-08-10 i Storfall, Nordmaling (AC) (Marie Johansson). Se tabell 350, s *.

Tabell 350 (generation 7)

(Från Tabell 349, s *)

Johansson, Johan Efraim. Född 1848-01-24 i Storfall, Nordmaling (AC) (Marie Johansson). Död 1902-08-10 i Storfall, Nordmaling (AC) (Marie Johansson).

Gift 1870-10-16 (Marie Johansson) med Quickström, Hedda Maria. Född 1843-02-26 (Marie Johansson). Död 1921-11-05 (Marie Johansson).

Barn:

Johansson, Johan Adolf. Född 1880-04-20 i Storfall, Nordmaling (AC) (Marie Johansson). Död 1945-05-22 i Storfall, Nordmaling (AC) (Marie Johansson). Se tabell 351, s *.

Tabell 351 (generation 8)

(Från Tabell 350, s *)

Johansson, Johan Adolf. Född 1880-04-20 i Storfall, Nordmaling (AC) (Marie Johansson). Död 1945-05-22 i Storfall, Nordmaling (AC) (Marie Johansson).

Gift 1907-06-09 (Marie Johansson) med Wård, Lovisa Katarina. Född 1885-01-21 (Marie Johansson). Död 1960-07-22 (Marie Johansson).

Barn:

Johansson, Kurt Erik. Född 1922 i Storfall, Nordmaling (AC) (Marie Johansson). Död 1985 i Mo, Nordmaling (AC) (Marie Johansson).

Tabell 352 (generation 5)

(Från Tabell 346, s *)

Lögdström, Olof. Smed. Född 1784-12-07 i Långvinds bruk, Enånger (X) (fb). Döpt 1784-12-07 i Långvinds bruk, Enånger (X) (fb).

Gift 1:o med Olofsdotter, Sophia. Född omkring 1796. Död 1848-10-27 i Hörnefors bruk, Umeå landsförs (AC).

Barn:

Lögdström, Christina Maglena. Född 1814-06-19 i Hörnefors bruk, Umeå landsförs (AC). Död 1821-03-21 i Hörnefors bruk, Umeå landsförs (AC).

Lögdström, Anna Ulrica. Född 1815-09-13 i Hörnefors bruk, Umeå landsförs (AC).

Lögdström, Olof. Född 1817-07-16 i Hörnefors bruk, Umeå landsförs (AC). Bosatt 1890 i Robertsfors bruk, Bygdeå (AC) (Forskningsarkivet). Se tabell 353, s *.

Lögdström, Johan Eric. Född 1820-02-17 i Hörnefors bruk, Umeå landsförs (AC).

Gift 2:o med Johansdotter, Anna Magdalena. Piga. Född 1784-02-24.

Barn:

Lögdström, Christina. Född 1823-03-16.

Lögdström, Märta Sofia. Född 1824-08-07.

Lögdström, Maria Margareta. Född 1826-01-12 i Hörnefors bruk, Umeå landsförs (AC). Död 1826-02-08 i Hörnefors bruk, Umeå landsförs (AC).

Lögdström, Anders Vilhelm. Född 1827-04-07 i Umeå landsförs (AC). Bosatt i Hörnefors bruk, Umeå landsförs (AC) (Forskningsarkivet). Se tabell 361, s *.

Lögdström, Petrus. Född 1829-04-02 i Hörnefors bruk, Umeå landsförs (AC). Död 1829-09-19 i Hörnefors bruk, Umeå landsförs (AC).

Lögdström, Wilhelmina. Född 1833-05-08.

Lögdström, Kajsa Lisa. Född 1835-03-26.

Tabell 353 (generation 6)

(Från Tabell 352, s *)

Lögdström, Olof. Mästersven. Stångjärnssmed. Hjälpsmed. Född 1817-07-16 i Hörnefors bruk, Umeå landsförs (AC). Bosatt 1890 i Robertsfors bruk, Bygdeå (AC) (Forskningsarkivet).

Gift 1839-05-20 med Jonsdotter, Maria Christina. Född 1820-05-03 i Bjenberg, Umeå landsförs (AC).

Barn:

Lögdström, Maja Lena. Född 1840-05-05 i Hörnefors bruk, Umeå landsförs (AC). Död 1840-06-04 i Hörnefors bruk, Umeå landsförs (AC).

Lögdström, Stina Carolina. Född 1841-05-20 i Hörnefors bruk, Umeå landsförs (AC). Död 1841-07-25 i Hörnefors bruk, Umeå landsförs (AC).

Lögdström, Maria Maglena. Född 1843-07-30 i Hörnefors bruk, Umeå landsförs (AC). Död 1845-04-09 i Hörnefors bruk, Umeå landsförs (AC).

Lögdström, Kristina Karolina. Född 1844-10-09 i Hörnefors bruk, Umeå landsförs (AC). Se tabell 354, s *.

Lögdström, Erika. Född 1847-07-25 i Nordmaling (AC). Bosatt 1890 i Robertsfors bruk, Bygdeå (AC) (Forskningsarkivet). Se tabell 356, s *.

Lögdström, Olof. Född 1851-03-31 i Sävars bruk, Sävar (AC). Död 1851-06-27 i Sävars bruk, Sävar (AC).

Lögdström, Anna Maria. Född 1852-09-23 i Sävars bruk, Sävar (AC). Död omkring 1938 i Sundsvall (Y). Se tabell 357, s *.

Lögdström, Magdalena Olivia. Piga. Född 1858-07-14 i Sävars bruk, Sävar (AC). Flyttade 1875-11-22 från Robertsfors (AC) till Silje, Selånger (Y) (Indiko). Flyttade 1876-08-01 från Silje, Selånger (Y) till Robertsfors (AC) (Indiko). Flyttade 1879-04-28 till Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko). Flyttade 1882-04-25 från Sundsvall, Gustav Adolf (Y) till Timrå (Y) (Indiko). Flyttade 1883-11-08 till Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko).

Tabell 354 (generation 7)

(Från Tabell 353, s *)

Lögdström, Kristina Karolina. Född 1844-10-09 i Hörnefors bruk, Umeå landsförs (AC).

Gift 1866-02-11 i Robertsfors (AC) (Kurt Andersson) med Bäckström, Anders. Trädgårdsmästare. Kyrkvakt. Född 1841-10-09 i Robertsfors (AC) (Kurt Andersson). Död 1914-04-07 i Holmsund (AC) (Kurt Andersson).

Barn:

Bäckström, Olof Anders. Född 1866-08-18 i Söderhamn (X) (Kurt Andersson). Död 1866-11-02 i Robertsfors (AC) (Kurt Andersson).

Bäckström, Olof Andreas. Sjukvårdsföreståndare. Född 1867-10-14 i Holmsund (AC) (Kurt Andersson).

Bäckström, Jenny Katarina. Född 1869-12-28 i Holmsund (AC) (Kurt Andersson).

Bäckström, Petrus. Född 1873-01-20 i Holmsund (AC) (Kurt Andersson).

Bäckström, Axel. Född 1875-09-04 i Holmsund (AC) (Kurt Andersson). Död 1877-11-13 (Kurt Andersson).

Bäckström, Axel. Född 1878-05-31 i Holmsund (AC) (Kurt Andersson).

Bäckström, Kristina. Född 1880-09-22 i Holmsund (AC) (Kurt Andersson).

Bäckström, Leo. Född 1885-10-07 i Holmsund (AC) (Kurt Andersson).

Bäckström, Maria. Född 1887-06-16 i Holmsund (AC) (Kurt Andersson). Se tabell 355, s *.

Tabell 355 (generation 8)

(Från Tabell 354, s *)

Bäckström, Maria. Född 1887-06-16 i Holmsund (AC) (Kurt Andersson).

Gift 1912-10-13 i Holmsund (AC) (Kurt Andersson) med Eriksson, Karl. Brädgårdsarbetare. Född 1881-12-20 i Baggböle, Umeå landsförs (AC) (Kurt Andersson).

Barn:

Eriksson, Karl Gunnar Andreas. Född 1913-09-28 i Holmsund (AC) (Kurt Andersson).

Eriksson, Sonja Maria Kristina. Född 1915-03-01 i Holmsund (AC) (Kurt Andersson).

Eriksson, Karl Olof Börje. Född 1916-09-21 i Holmsund (AC) (Kurt Andersson).

Eriksson, Karl Göran Emanuel. Född 1918-04-23 i Holmsund (AC) (Kurt Andersson).

Eriksson, Karl Axel Stefan. Född 1920-03-26 i Holmsund (AC) (Kurt Andersson).

Eriksson, Karin Maria Vilhelmina. Född 1923-07-27 i Holmsund (AC) (Kurt Andersson).

Eriksson, Erna Lydia Maria. Född 1926-01-07 i Holmsund (AC) (Kurt Andersson).

Tabell 356 (generation 7)

(Från Tabell 353, s *)

Lögdström, Erika. Född 1847-07-25 i Nordmaling (AC). Bosatt 1890 i Robertsfors bruk, Bygdeå (AC) (Forskningsarkivet).

Gift med Hammarsten, Per. Jordbruksarbetare. Född 1844 i Robertsfors bruk, Bygdeå (AC) (Forskningsarkivet).

Barn:

Hammarsten, Kristina Lovisa. Född 1874 i Robertsfors bruk, Bygdeå (AC) (Forskningsarkivet).

Hammarsten, Olof Konrad. Född 1877 i Robertsfors bruk, Bygdeå (AC) (Forskningsarkivet).

Hammarsten, Karl Johan. Född 1881 i Robertsfors bruk, Bygdeå (AC) (Forskningsarkivet).

Hammarsten, Erik Adolf. Född 1883 i Robertsfors bruk, Bygdeå (AC) (Forskningsarkivet).

Tabell 357 (generation 7)

(Från Tabell 353, s *)

Lögdström, Anna Maria. Piga. Född 1852-09-23 i Sävars bruk, Sävar (AC). Flyttade med familjen 1893-11-17 från Bergsåker, Selånger (Y) till Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko). Död omkring 1938 i Sundsvall (Y).

Utom äktenskap

Barn:

Lögdström, Hulda Kristina. Född 1876-04-23 i Kvarsätt, Selånger (Y). Döpt 1876-04-30 i Kvarsätt, Selånger (Y) (Indiko). Flyttade 1878-12-31 från Kvarsätt, Selånger (Y) till Robertsfors (AC) (Indiko).

Gift 1891-10-12 (Indiko) med Sjölund, Daniel Alfred. Skomakare. Född 1842-12-24 i Nävsta, Selånger (Y). Lysning 24/10 1886 i Selånger Far: Sjölund, Per Daniel. Sockenskomakare. Torpare. Född 1813-12-12 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko). Död 1888-07-06 i Bergsåker, Selånger (Y) (Indiko). Mor: Åslund, Sigrid Kajsa. Född 1816-01-30 i Kungsgården, Selånger (Y) (Indiko). Död 1888-12-06 i Bergsåker, Selånger (Y) (Indiko).

Barn:

Sjölund, Johanna Katarina. Född 1880-07-21 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko). Döpt 1880-08-22 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko).

Sjölund, Emma Karolina. Född 1882-12-28 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko). Döpt 1883-10-09 i Selånger (Y) (Indiko). Död 1965-02-10. Se tabell 358, s *.

Sjölund, Jenny Amalia. Född 1885-12-30 i Nävsta, Selånger (Y). Döpt 1886-01-17 i Nävsta, Selånger (Y) (Indiko). Död 1886-10-05 i Nävsta, Selånger (Y).

Sjölund, Alfred Heliodorus. Född 1887-11-02 i Bergsåker, Selånger (Y). Döpt 1887-12-11 i Bergsåker, Selånger (Y) (Indiko). Se tabell 359, s *.

Sjölund, Syster Silvia Erika. Född 1889-06-01 i Bergsåker, Selånger (Y) (Indiko). Döpt 1889-09-01 i Bergsåker, Selånger (Y) (Indiko). Död 1889-09-02 i Bergsåker, Selånger (Y) (Indiko).

Sjölund, Karl. Se tabell 360, s *.

Tabell 358 (generation 8)

(Från Tabell 357, s *)

Sjölund, Emma Karolina. Född 1882-12-28 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko). Döpt 1883-10-09 i Selånger (Y) (Indiko). Död 1965-02-10.

Gift 1912-10-06 i Sundsvall (Y) med Börjesson, Fritz Melker. Född 1857-03-27 i Väsby, Gillberga (S). Död 1932-04-04 i Stöde (Y).

Barn:

Börjesson, Daniel Valdemar. Född 1924-12-26 i Stöde (Y).

Tabell 359 (generation 8)

(Från Tabell 357, s *)

Sjölund, Alfred Heliodorus. Född 1887-11-02 i Bergsåker, Selånger (Y). Döpt 1887-12-11 i Bergsåker, Selånger (Y) (Indiko).

Gift med Lindberg, Augusta Maria. Född 1890-12-04 i Sundsvall (Y).

Tabell 360 (generation 8)

(Från Tabell 357, s *)

Sjölund, Karl.

Gift med NN, Eva.

Tabell 361 (generation 6)

(Från Tabell 352, s *)

Lögdström, Anders Vilhelm. Arbetare. Född 1827-04-07 i Umeå landsförs (AC). Bosatt i Hörnefors bruk, Umeå landsförs (AC) (Forskningsarkivet).

Gift med Nyman, Lotta Lovisa. Född 1828 i Umeå landsförs (AC) (Forskningsarkivet).

Barn:

Lögdström, Amanda Maria. Född 1861 i Umeå landsförs (AC) (Forskningsarkivet).

Lögdström, Anders Alfred. Född 1867 i Umeå landsförs (AC) (Forskningsarkivet).

Lögdström, Selma Ulrika Lovisa. Född 1869 i Umeå landsförs (AC) (Forskningsarkivet).

Tabell 362 (generation 5)

(Från Tabell 346, s *)

Lögdström, Barbro Olofsdotter. Född 1787-10-26 i Långvinds bruk, Enånger (X) (fb). Döpt 1787-10-28 i Långvinds bruk, Enånger (X) (fb).

Gift med Hörnkvist, Jonas. Född 1782 (Sven-Erik Johansson).

Tabell 363 (generation 4)

(Från Tabell 322, s *)

Lögdström, Christina. Född 1758-12-05 i Långvinds bruk, Enånger (X). Flyttade 1780 från Långvinds bruk, Enånger (X) till Idenor (X) (utfl). Flyttade 1784 från Enånger (X) till Hudiksvall (X) (hfl). Död av ålderdomsbräcklighet 1841-07-18 i Vi, Idenor (X) (db). Begravd 1841-08-01 i Idenor (X) (db).

Gift 1787-08-05 i Idenor (X) (vb) med Wiström, Anders. Dagsverkskarl. Strandfiskare. Husman. Född 1759-08-08 i Vi, Idenor (X). Flyttade med familjen 1794 från Långvinds bruk, Enånger (X) till Idenor (X) (hfl).

Barn:

Wiström, Katarina. Född 1787-10-21 i Långvinds bruk, Enånger (X) (fb). Döpt 1787-10-25 i Långvinds bruk, Enånger (X) (fb). Död 1788-08-06 i Långvinds bruk, Enånger (X) (db). Begravd 1788-08-10 i Enånger (X) (db).

Wiström, Katarina. Född 1789-08-16 i Långvinds bruk, Enånger (X) (fb). Döpt 1789-08-16 i Långvinds bruk, Enånger (X) (fb). Flyttade 1805 från Vi, Idenor (X) till Hälsingtuna (X) (hfl).

Wiström, Maria. Född 1790-12-21 i Långvinds bruk, Enånger (X) (fb). Döpt 1790-12-25 i Långvinds bruk, Enånger (X) (fb).

Wiström, Lars. Född 1793-09-18 i Långvinds bruk, Enånger (X) (fb). Döpt 1793-09-22 i Långvinds bruk, Enånger (X) (fb).

Wiström, Olof. Född 1796-02-24 i Vi, Idenor (X) (fb). Döpt 1796-02-26 i Vi, Idenor (X) (fb). Död av bröstfeber 1800-04-21 i Vi, Idenor (X) (db). Begravd 1800-04-27 i Idenor (X) (db).

Wiström, Anna. Född 1801-01-23 i Vi, Idenor (X) (fb). Döpt 1801-01-24 i Vi, Idenor (X) (fb).

Tabell 364 (generation 3)

(Från Tabell 3, s *)

Palm, Anders. Mästersmed. Mästersmältare. Född 1725-03-16 i Oslättfors bruk, Hille (X). Döpt 1725-03-20 i Oslättfors bruk, Hille (X). Död 1782-05-11 i Ströms bruk, Harmånger (X). Begravd 1782-05-20 i Harmånger (X). Faddrar: H: Bokhållaren Olof Söderberg, Erik Adamsson Trägårdsmäst, hust: Karin Ersdotter Anders Ers wid Ny hamare, pig. Anik: Söderberg.
Ur dödboken: 1782 Maji 20 Begrofs Mästersmältaren, Anders Olofsson Palm ifrån Ströms Bruk, född 1725 på Oslättefors Bruk i Gästrikland och Hille Sockn af Mästersmeden , Olof Andersson Palm och hustru Ingrid Johansdotter. War under föräldrarnas wård på 18de året, och kom sedan till Tolffors Bruk i Gestrikland och Wahlbo Sn att lära sig Spiksmeds handtwärket. Någon tid derefter kam han hit till Ströms Bruk, och lärde sig hammar smidet. Sedan flyttade han till Långvinds Bruk var han blef Mäster Swän. 1746 d. 28 Decembr. trädde han i äktenskap med hammar smedsdottren d?gt?d?s, ärliga Christina Johansdotter, med hwilken han under 26 års sammanlefnad, blef wälsignad med 3ne Söner och 2ne döttrar, af hvilka 1 dotter är, ? detta, genom döden afgången. Efter några års ?, ? 1772 blef han Enkling. 1773 d. 1 Nov gifta han sig åter med sin nu i ? lemnade maka, Klen Smeds Enka hustru Barbro Larsdotter. Uti detta äktenskap har han ock blifwit wälsignad med 2ne Söner och 2ne döttrar. Haft ?????dels jämn och god hälsa till dess han den 1 Maji ansattes af Bröstfeber tillika med håll och styng. ? ? ? d. 7, och dödde d. 11 Maji kl. 1 eft. undnatten, sedan han har ärligen och christl. Lefwat vid pass 57 år.

Gift 1:o 1747-12-28 i Enånger (X) (vb) med Johansdotter, Kerstin. Född 1725-05-28 i Mackmyra hammare, Valbo (X) (fb). Döpt 1725-05-30 i Mackmyra hammare, Valbo (X) (fb). Död 1772-12-25 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1773-01-01 i Harmånger (X) (db). Faddrar: H. Carl Leustberg?, Nils Hansson Hamarsmed, H: Karin Johansdotter wyd Hamare, pigan Maria Thomasdotter Fastren.
Ur dödboken: 1773 Jan 1 Begrofs Mäster Anders Palms k. hustru Cherstin Johansdotter, född wid Wahlbo Masugn i Maj månad 1725 af hamarsmeden Johan Thomsson och hust. Cherstin Larsdotter. Kunnat läsa ? i Bok samt utan Luth. med försvarligt förstånd. På sitt 5te ållders år flyttade hon tillika med sina k. föräldrar hit til ström. På sitt 17de år gaf hon sig til tjänst på Bruksgården hwarest hon ? tjänte i 5 år, och sedan hos Byggmästaren Anders Jonsson ?. 1748 d. 28 Dec. giftade hon sig med nu warande Mästare-Smältaren Anders Palm, och under 25 års sammanlefnad blifwit wälsignad med 5 barn 3ne Söner och 2 flickor, af hwilka 1 dotter ? död worden. Lefwernet ärl. och ? ? ? i höst warit krasslig i den på Bruket graserande sjukan, ? sjuk??ade ? d. 9 Dec. 16 dagar för sin död d. 25 Dec. kl. 6 om morgonen, sedan hon Christel. lefwat 47 år och 7 månader. Far: Tomasson, Johan. Mästersmed. Hammarsmed. Född omkring 1691 i Mackmyra by, Valbo (X) (db). Död 1735-01-05 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1735-01-12 i Harmånger (X) (db). Mor: Larsdotter, Kerstin. Född 1688-07-22 i Mackmyra hammare, Valbo (X) (fb). Döpt 1688-07-22 i Mackmyra hammare, Valbo (X) (fb). Död av ålderdomsvaghet 1772-02-25 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1772-03-08 i Harmånger (X) (db).

Barn:

Palm, Olof. Född 1748-09-23 i Långvinds bruk, Enånger (X). Död 1817-11-08 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1817-11-16 i Harmånger (X) (db). Se tabell 365, s *.

Palm, Johan. Född 1751-07-21 i Långvinds bruk, Enånger (X). Död av ålderdomsbräcklighet 1828-07-02 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1828-07-06 i Harmånger (X) (db). Se tabell 429, s *.

Palm, Ingrid. Född 1754-03-02 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1772-12-04 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Palm, Anders. Född 1757-03-07 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1800-04-13 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1800-04-20 i Harmånger (X) (db). Se tabell 444, s *.

Palm, Christina. Född 1760-09-11 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1824-12-14 i Hudiksvall (X) (db). Begravd 1824-12-19 i Hudiksvall (X) (db). Se tabell 446, s *.

Gift 2:o 1773-11-21 i Harmånger (X) med Larsdotter, Barbro. Född 1740 i Bjuråker (X).

Barn:

Palm, Barbro. Född 1774-12-01 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1809-07-07 i Prästbordet, Idenor (X) (db). Begravd 1809-07-09 i Idenor (X) (db). Se tabell 447, s *.

Palm, Benjamin. Född 1777-03-29 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död av bröstsot 1850-01-25 i Hälsingtuna (X) (db). Begravd 1850-02-10 i Hälsingtuna (X) (db). Se tabell 448, s *.

Palm, Lars. Född 1779-09-01 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död av ålderdom 1854-10-14 i Hudiksvall (X) (db). Begravd 1854-10-18 i Hudiksvall (X) (db). Se tabell 449, s *.

Palm, Ingrid. Född 1782-04-17 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1782-06-01 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Tabell 365 (generation 4)

(Från Tabell 364, s *)

Palm, Olof. Dagsverkskarl. Smältardräng. Bruksarbetare. Född 1748-09-23 i Långvinds bruk, Enånger (X). Flyttade 1789 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Iggesunds bruk, Njutånger (X) (Harmånger HFL). Flyttade från Iggesunds bruk, Njutånger (X) till Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1817-11-08 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1817-11-16 i Harmånger (X) (db).

Gift 1:o 1773-11-21 i Harmånger (X) med Genberg, Margareta Persdotter. Född 1751-02-07 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1791-09-22 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1791-09-25 i Harmånger (X) (db). Far: Genberg, Per Larsson. Mästersmed. Mor: Eriksdotter, Brita.

Barn:

Palm, Per. Född 1774-11-30 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1818 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (hfl). Se tabell 366, s *.

Palm, Anders. Född 1778-01-18 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1778-06-21 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Palm, Anders. Född 1779-09-09 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död i drunkning tillsammans med sin son 1834-05-23 i Bästdal, Rogsta (X). Se tabell 383, s *.

Palm, Benjamin. Född 1782-09-03 i Ströms bruk, Harmånger (X). Döpt 1782-09-08 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1782-10-03 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Palm, Erik. Född 1782-09-03 i Ströms bruk, Harmånger (X). Döpt 1782-09-08 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1782-10-12 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Palm, Kristina. Född 1784-01-06 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1844-09-20 i Hudiksvall (X) (db). Begravd 1844-09-29 i Hudiksvall (X) (db). Se tabell 393, s *.

Palm, Olof. Född 1786-12-13 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Palm, Erik. Född 1790-02-20 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1871-12-02 i Harmånger (X). Se tabell 398, s *.

Gift 2:o 1793-01-20 i Harmånger (X) med Krokstedt, Catharina. Född 1763-09- i Ragunda (Z) (db). Död 1800-07-10 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1800-07-13 i Harmånger (X) (db). Far: Krokstedt, Johan. Soldat. Mor: Nilsdotter, Ingeborg.

Barn:

Palm, Jonas. Född 1793-11-12 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1793-12-14 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1793-12-29 i Harmånger (X) (db).

Palm, Jonas. Född 1794-11-03 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Palm, Olof. Född 1795-06-12 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1795-09-03 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1795-09-06 i Harmånger (X) (db).

Palm, Nils. Född 1797-04-03 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1797-04-05 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1804-07-01 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1804-07-08 i Harmånger (X) (db).

Gift 3:o 1801-11-01 i Harmånger (X) (vb) med Tyrisdotter, Anna. Född 1760-05-20 i Vattrång, Harmånger (X). Död 1814-12-15 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1814-12-26 i Harmånger (X) (db). Far: Larsson, Tyris. Bonde. Bosatt i Vattrång, Harmånger (X). Mor: Larsdotter, Brita.

Tabell 366 (generation 5)

(Från Tabell 365, s *)

Palm, Per. Mästersven. Född 1774-11-30 i Ströms bruk, Harmånger (X). Flyttade 1789 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Iggesunds bruk, Njutånger (X) (hfl). Flyttade 1791 från Iggesunds bruk, Njutånger (X) till Ströms bruk, Harmånger (X) (hfl). Flyttade 1798 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Långvinds bruk, Enånger (X) (hfl). Flyttade med familjen 1803 från Bjuråker (X) till Hassela (X) (hfl). Inflyttad med familjen omkring 1812 till Utansjö bruk, Högsjö (Y). Död 1818 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (hfl).

Gift 1:o 1799-03-21 i Harmånger (X) (vb) med Lindberg, Judith. Född 1769 i Lindesberg (T) (hfl). Död 1809-07-07 i Gideå bruk, Gideå (Y) (db). Begravd 1809-07-09 i Gideå (Y) (db).

Barn:

Palm, Maria Margareta. Född 1799-06-30 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1799-07-01 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1800-06-13 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1800-06-22 i Bjuråker (X) (db).

Palm, Maria Margareta. Född 1801-04-29 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död 1801-06-30 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1801-07-05 i Bjuråker (X) (db).

Palm, Stina Kajsa. Född 1802-06-15 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död av ålderdomsbräcklighet 1878-05-04 i Specksta, Härnö (Y) (db). Begravd 1878-05-12 i Härnö (Y) (db). Se tabell 367, s *.

Palm, Per Olof. Dräng. Född 1804-10-21 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1804-10-21 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Död 1837-08-20 i Härnösand (Y) (db). Begravd 1837-08-22 i Härnösand (Y) (db).

Palm, Maja Greta. Född 1808. Se tabell 368, s *.

Gift 2:o 1810-09-09 i Gideå (Y) (vb) med Hansdotter, Brita. Född 1782-08-08 i Skog, Högsjö (Y) (Michael Östman). Flyttade med dottern Brita Märta 1820 från Utansjö bruk, Högsjö (Y) till Skog, Högsjö (Y) (hfl). Död 1870-02-15 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (db). Begravd 1870-02-27 i Högsjö (Y) (db).

Barn:

Palm, Anders. Född 1810-11-09 i Gideå bruk, Gideå (Y) (fb). Döpt 1810-11-11 i Gideå bruk, Gideå (Y) (fb). Död 1850-05-31 i Forse bruk, Långsele (Y) (db, hfl). Begravd 1850-06-16 i Långsele (Y) (db). Se tabell 369, s *.

Palm, Brita Märta. Född 1813-01-16 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb). Döpt 1813-01-17 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb). Död i barnsbörd 1845-12-28 i Härnösand (Y) (Graninge db).

Palm, Anna Lena. Född 1815-03-07 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb). Döpt 1815-03-12 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb). Död av bröstsjukdom 1819-01-06 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (db). Begravd 1819-01-10 i Högsjö (Y) (db).

Palm, Sara Lisa. Född 1817-04-06 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb). Döpt 1817-04-08 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb). Död av kikhosta 1818-10-07 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (db). Begravd 1818-10-11 i Högsjö (Y) (db).

Tabell 367 (generation 6)

(Från Tabell 366, s *)

Palm, Stina Kajsa. Född 1802-06-15 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Flyttade 1839 från Fröland, Säbrå (Y) till Härnö (Y) (hfl). Död av ålderdomsbräcklighet 1878-05-04 i Specksta, Härnö (Y) (db). Begravd 1878-05-12 i Härnö (Y) (db).

Gift 1839-07-14 i Säbrå (Y) (vb) med Danielsson, Olof. Bonde. Född 1787-07-10 (hfl). Död 1872-12-31 i Specksta, Härnö (Y) (hfl).

Tabell 368 (generation 6)

(Från Tabell 366, s *)

Palm, Maja Greta. Född 1808.

Utom äktenskap

Barn:

Palm, Per Olof. Född 1839-05-13 i Bölen, Högsjö (Y) (fb). Döpt 1839-05-19 i Bölen, Högsjö (Y) (fb).

Tabell 369 (generation 6)

(Från Tabell 366, s *)

Palm, Anders. Torpare. Född 1810-11-09 i Gideå bruk, Gideå (Y) (fb). Döpt 1810-11-11 i Gideå bruk, Gideå (Y) (fb). Flyttade med familjen 1837 från Utansjö bruk, Högsjö (Y) till Åvike bruk, Hässjö (Y) (Indiko). Flyttade med familjen 1838 från Åvike bruk, Hässjö (Y) till Torpshammars bruk, Torp (Y) (Indiko). Död 1850-05-31 i Forse bruk, Långsele (Y) (db, hfl). Begravd 1850-06-16 i Långsele (Y) (db).

Gift 1834-06-24 i Högsjö (Y) (vb) med Tysk, Stina Ulrika. Född 1813-04-27 i Ljustorp (Y) (hfl). Flyttade från Lagfors bruk, Ljustorp (Y) till Utansjö bruk, Högsjö (Y) (Michael Östman). Flyttade med familjen 1862-07-06 från Långsele (Y) till Norafors bruk, Sättna (Y) (Indiko). Flyttade med familjen 1865-11-14 från Norafors bruk, Sättna (Y) till Tuna, Skön (Y) (Indiko). Flyttade med familjen 1868-11-12 från Tuna, Skön (Y) till Norrkrånge, Hässjö (Y) (Indiko). Flyttade med familjen 1874-01-26 från Svedje, Hässjö (Y) till Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko).

Barn:

Palm, Anders Petter. Född 1835-03-25 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb). Döpt 1835-03-26 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb). Död av magkräfta 1893-08-05 i Långseleby, Långsele (Y) (db, hfl). Begravd 1893-08-20 i Långsele (Y) (db). Se tabell 370, s *.

Palm, Johannes. Född 1838-08-31 i Torpshammars bruk, Torp (Y) (fb). Se tabell 374, s *.

Palm, Erik. Född 1842-07-08 (hfl). Död 1899-04-09 i Nordsjö, Långsele (Y) (db, hfl). Begravd 1899-04-16 i Långsele (Y) (db). Se tabell 375, s *.

Palm, Anna Brita. Född 1845-06-04 i Forse bruk, Långsele (Y) (fb). Döpt 1845-06-08 i Forse bruk, Långsele (Y) (fb). Död 1904-12-02 i Vågdalen, Ramsele (Y) (db, hfl). Begravd 1904-12-18 i Ramsele (Y) (db). Se tabell 379, s *.

Palm, Elias. Född 1850-04-04 i Forse bruk, Långsele (Y) (fb). Döpt 1850-04-07 i Forse bruk, Långsele (Y) (fb). Se tabell 382, s *.

Tabell 370 (generation 7)

(Från Tabell 369, s *)

Palm, Anders Petter. Torpare. Arbetare. Född 1835-03-25 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb). Döpt 1835-03-26 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb). Död av magkräfta 1893-08-05 i Långseleby, Långsele (Y) (db, hfl). Begravd 1893-08-20 i Långsele (Y) (db).

Gift 1861-11-03 i Långsele (Y) (vb) med Mähler, Anna Greta. Född 1842-10-02 (hfl).

Barn:

Palm, Karl Fredrik. Född 1862-03-16 i Långseleby, Långsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1862-03-18 i Långseleby, Långsele (Y) (fb).

Palm, Anders Johan. Arbetare. Född 1862-03-16 i Långseleby, Långsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1862-03-18 i Långseleby, Långsele (Y) (fb).

Palm, Erik Peter. Född 1864-09-11 i Långseleby, Långsele (Y) (fb). Döpt 1864-09-13 i Långseleby, Långsele (Y) (fb). Flyttade 1888-10-24 från Långseleby, Långsele (Y) till Näverede, Stugun (Z) (hfl). Flyttade 1896 från Stugun (Z) till Sunne (Z) (hfl).

Palm, Olof Leonard. Född 1867-11-19 i Långseleby, Långsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1867-11-24 i Långseleby, Långsele (Y) (fb). Se tabell 371, s *.

Palm, Anna Stina. Född 1871-03-12 i Gudmundrå (Y) (fb). Döpt 1871-03-16 i Gudmundrå (Y) (fb). Död 1875-03-08 i Långseleby, Långsele (Y) (db, hfl). Begravd 1875-03-14 i Långsele (Y) (db).

Palm, Brita Elina. Född 1874-06-15 i Långseleby, Långsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1874-06-18 i Långseleby, Långsele (Y) (fb). Se tabell 372, s *.

Palm, Anna Kristina. Född 1876-09-22 i Långseleby, Långsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1876-09-24 i Långseleby, Långsele (Y) (fb). Se tabell 373, s *.

Palm, Otto. Född 1879-06-30 i Långseleby, Långsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1879-07-02 i Långseleby, Långsele (Y) (fb). Död 1883-09-21 i Långseleby, Långsele (Y) (db, hfl). Begravd 1883-09-30 i Långsele (Y) (db).

Palm, Tycko. Född 1879-06-30 i Långseleby, Långsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1879-07-02 i Långseleby, Långsele (Y) (fb). Död 1880-01-24 i Långseleby, Långsele (Y) (db, hfl). Begravd 1880-02-01 i Långsele (Y) (db).

Palm, Nils Tycko. Född 1881-11-20 i Långseleby, Långsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1881-11-21 i Långseleby, Långsele (Y) (fb). Död 1881-11-21 i Långseleby, Långsele (Y) (db, hfl).

Palm, Frida Elvina. Född 1882-12-03 i Långseleby, Långsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1882-12-09 i Långseleby, Långsele (Y) (fb). Död 1888-07-19 i Långseleby, Långsele (Y) (db, hfl). Begravd 1888-07-22 i Långsele (Y) (db).

Palm, Otto Emanuel. Född 1885-11-05 i Långseleby, Långsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1885-11-22 i Långseleby, Långsele (Y) (fb). Död 1886-06-28 i Långseleby, Långsele (Y) (db, hfl). Begravd 1886-08-15 i Långsele (Y) (db).

Tabell 371 (generation 8)

(Från Tabell 370, s *)

Palm, Olof Leonard. Arbetare. Extra banvakt. Född 1867-11-19 i Långseleby, Långsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1867-11-24 i Långseleby, Långsele (Y) (fb).

Gift 1889-12-22 i Långsele (Y) (vb) med Nygren, Selma Agata. Född 1865-12-01 i Lövånger (AC) (hfl).

Barn:

Palm, Anders Olof Oscar. Född 1891-01-15 i Långseleby, Långsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1891-03-01 i Långseleby, Långsele (Y) (fb).

Palm, Karl Gustaf Thure. Född 1892-12-26 i Sollefteå (Y) (fb, hfl). Döpt 1893-01-29 i Långsele (Y) (fb).

Palm, Axel Edvin. Född 1895-01-19 i Långseleby, Långsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1895-03-01 i Långseleby, Långsele (Y) (fb).

Palm, August Ossian. Född 1897-04-24 i Långseleby, Långsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1897-06-09 i Långseleby, Långsele (Y) (fb). Död 1979-10-03 i Gällivare (BD) (SVDB).

Tabell 372 (generation 8)

(Från Tabell 370, s *)

Palm, Brita Elina. Född 1874-06-15 i Långseleby, Långsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1874-06-18 i Långseleby, Långsele (Y) (fb).

Gift 1891-10-15 (hfl) med Block, Per August. Extra Banvakt. Lokputsare. Född 1865-06-05 i Långsele (Y) (hfl).

Barn:

Block, Anna Henrietta. Född 1892-09-16 i Långsele (Y) (hfl).

Block, Amanda Linnéa. Född 1894-06-05 i Långsele (Y) (hfl).

Block, Klara Ingeborg. Född 1896-01-07 i Långsele (Y) (hfl).

Block, Evelina Kristina. Född 1898-07-06 i Långsele (Y) (hfl).

Block, Bror Gustaf. Född 1903-08-16 i Långsele (Y) (hfl).

Block, Hilma Frideborg. Född 1905-10-11 i Långsele (Y) (hfl).

Block, Eva Margareta. Född 1908-12-23 i Långsele (Y) (hfl).

Tabell 373 (generation 8)

(Från Tabell 370, s *)

Palm, Anna Kristina. Född 1876-09-22 i Långseleby, Långsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1876-09-24 i Långseleby, Långsele (Y) (fb).

Gift 1900-08-01 i Långsele (Y) (vb) med Nordén, Zakarias Andersson. Född 1871-09-02 i Ström (Z) (hfl). Flyttade med hustrun 1900-11-03 från Långseleby, Långsele (Y) till Bräcke (Z) (hfl).

Tabell 374 (generation 7)

(Från Tabell 369, s *)

Palm, Johannes. Koldräng. Smedsdräng. Arbetare. Torpare. Född 1838-08-31 i Torpshammars bruk, Torp (Y) (fb). Flyttade 1861-11-09 från Lagfors bruk, Ljustorp (Y) till Viksjö (Y) (Indiko). Flyttade 1862-07-06 från Viksjö (Y) till Norafors bruk, Sättna (Y) (Indiko). Flyttade 1862-11-17 från Norafors bruk, Sättna (Y) (Indiko). Flyttade 1864-12-24 från Långsele (Y) till Viken, Ramsele (Y) (hfl).

Gift 1869-08-14 i Ramsele (Y) (vb) med Kus, Margareta Persdotter. Född 1828-12-26 i Leksand (W) (hfl). Död 1914-01-24 (hfl).

Barn:

Palm, Margareta Johanna. Född 1869-12-09 i Nordsjö, Ramsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1869-12-20 i Nordsjö, Ramsele (Y) (fb). Död 1869-11-15 i Nordsjö, Ramsele (Y) (db). Begravd 1869-12-05 i Ramsele (Y) (db).

Palm, Ulrika. Född 1871-11-23 i Västansjö, Ramsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1871-12-05 i Västansjö, Ramsele (Y) (fb). Död 1871-12-06 i Västansjö, Ramsele (Y) (db, hfl). Begravd 1872-01-06 i Ramsele (Y) (db).

Tabell 375 (generation 7)

(Från Tabell 369, s *)

Palm, Erik. Torpare. Född 1842-07-08 (hfl). Död 1899-04-09 i Nordsjö, Långsele (Y) (db, hfl). Begravd 1899-04-16 i Långsele (Y) (db).

Gift 1871-11-02 i Långsele (Y) (vb) med Jansdotter, Sara Brita. Född 1852-05-23 (hfl).

Barn:

Palm, Kristina Elisabet. Född 1872-09-21 i Nordsjö, Långsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1872-09-23 i Nordsjö, Långsele (Y) (fb). Se tabell 376, s *.

Palm, Beda Erika. Född 1874-07-13 i Långsele (Y) (fb). Döpt 1874-07-25 i Långsele (Y) (fb). Se tabell 377, s *.

Palm, Anna Margareta. Född 1876-11-14 i Nordsjö, Långsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1876-11-16 i Nordsjö, Långsele (Y) (fb). Död 1879-10-17 i Nordsjö, Långsele (Y) (db, hfl). Begravd 1879-10-26 i Långsele (Y) (db).

Palm, Sara Catharina. Född 1877-12-31 i Nordsjö, Långsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1878-01-05 i Nordsjö, Långsele (Y) (fb). Död 1883-09-26 i Nordsjö, Långsele (Y) (db, hfl). Begravd 1883-09-30 i Långsele (Y) (db).

Palm, Johan. Född 1879-02-16 i Nordsjö, Långsele (Y) (fb). Döpt 1879-02-19 i Nordsjö, Långsele (Y) (fb).

Palm, Anna Andrietta. Född 1881-12-28 i Nordsjö, Långsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1881-12-31 i Nordsjö, Långsele (Y) (fb). Flyttade 1899-10-18 från Nordsjö, Långsele (Y) till Gällivare (BD) (hfl).

Palm, Per Edvard. Född 1884-11-08 i Nordsjö, Långsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1884-11-10 i Nordsjö, Långsele (Y) (fb). Död 1885-04-17 i Nordsjö, Långsele (Y) (db, hfl). Begravd 1885-04-26 i Långsele (Y) (db).

Palm, Signe Katarina. Född 1886-06-18 i Nordsjö, Långsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1886-06-20 i Nordsjö, Långsele (Y) (fb). Se tabell 378, s *.

Palm, Ida Margareta. Född 1888-07-28 i Nordsjö, Långsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1888-08-04 i Nordsjö, Långsele (Y) (fb). Död 1888-10-21 i Nordsjö, Långsele (Y) (db, hfl). Begravd 1888-11-04 i Långsele (Y) (db).

Palm, Per Edvin. Född 1889-10-07 i Nordsjö, Långsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1889-10-12 i Nordsjö, Långsele (Y) (fb). Död 1890-01-11 i Nordsjö, Långsele (Y) (db, hfl). Begravd 1890-01-19 i Långsele (Y) (db).

Palm, Albin. Född 1891-05-28 i Nordsjö, Långsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1891-06-01 i Nordsjö, Långsele (Y) (fb). Död 1892-05-28 i Nordsjö, Långsele (Y) (db, hfl). Begravd 1892-06-05 i Långsele (Y) (db).

Palm, Ida Dusina. Född 1892-11-14 i Nordsjö, Långsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1892-11-18 i Nordsjö, Långsele (Y) (fb).

Palm, Dea. Född 1896-05-25 i Nordsjö, Långsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1896-05-27 i Nordsjö, Långsele (Y) (fb). Död 1896-09-06 i Nordsjö, Långsele (Y) (db, hfl). Begravd 1896-09-13 i Långsele (Y) (db).

Palm, Hanna. Född 1896-05-25 i Nordsjö, Långsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1896-05-27 i Nordsjö, Långsele (Y) (fb).

Tabell 376 (generation 8)

(Från Tabell 375, s *)

Palm, Kristina Elisabet. Född 1872-09-21 i Nordsjö, Långsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1872-09-23 i Nordsjö, Långsele (Y) (fb).

Gift 1895-11-17 (hfl) med Eriksson, Anders Peter. Arbetare. Född 1858-04-06 i Långsele (Y) (hfl).

Barn:

Eriksson, Matilda Antoria. Född 1893-03-14 i Nordsjö, Långsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1893-03-19 i Nordsjö, Långsele (Y) (fb).

Eriksson, Anna Margareta. Född 1897-12-12 i Hamre, Långsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1897-12-15 i Hamre, Långsele (Y) (fb).

Tabell 377 (generation 8)

(Från Tabell 375, s *)

Palm, Beda Erika. Född 1874-07-13 i Långsele (Y) (fb). Döpt 1874-07-25 i Långsele (Y) (fb).

Gift 1893-12-14 (hfl) med Örbom, Nils Gustaf. Stationskarl. Född 1864-02-03 i Sundsjö (Z) (hfl). Flyttade med familjen 1901-05-25 från Långseleby, Långsele (Y) till Sollefteå (Y) (hfl).

Barn:

Örbom, Edit Gustava. Född 1894-09-20 i Långsele (Y) (hfl).

Örbom, Erik Gustaf. Född 1896-01-09 i Långsele (Y) (hfl).

Örbom, Judit Andrea. Född 1898-01-23 i Långsele (Y) (hfl).

Örbom, Nils Einar. Född 1899-11-22 i Långsele (Y) (hfl).

Tabell 378 (generation 8)

(Från Tabell 375, s *)

Palm, Signe Katarina. Född 1886-06-18 i Nordsjö, Långsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1886-06-20 i Nordsjö, Långsele (Y) (fb). Flyttade 1907-11-25 från Nordsjö, Långsele (Y) till Sollefteå (Y) (hfl).

Utom äktenskap

Barn:

Palm, Albin Sigfrid. Född 1907-01-11 i Nordsjö, Långsele (Y) (fb, hfl). Döpt 1907-01-24 i Nordsjö, Långsele (Y) (fb).

Tabell 379 (generation 7)

(Från Tabell 369, s *)

Palm, Anna Brita. Född 1845-06-04 i Forse bruk, Långsele (Y) (fb). Döpt 1845-06-08 i Forse bruk, Långsele (Y) (fb). Död 1904-12-02 i Vågdalen, Ramsele (Y) (db, hfl). Begravd 1904-12-18 i Ramsele (Y) (db).

Gift 1871-12-02 i Ramsele (Y) (vb) med Andersson, Erik. Arbetare. Född 1825-09-17 i Ramsele (Y) (hfl). Död 1893-05-20 i Vågdalen, Ramsele (Y) (db, hfl). Begravd 1893-06-11 i Ramsele (Y) (db).

Barn:

Eriksson, Anders Erik. Född 1871-05-08 i Ramsele (Y) (hfl). Se tabell 380, s *.

Eriksdotter, Kristina Ulrika. Född 1874-02-10 i Ramsele (Y) (hfl).

Eriksdotter, Anna Olivia. Född 1876-01-17 i Ramsele (Y) (hfl). Se tabell 381, s *.

Eriksson, Johan. Född 1879-05-20 i Ramsele (Y) (hfl).

Eriksdotter, Brita Göthilda. Född 1884-07-28 i Ramsele (Y) (hfl).

Tabell 380 (generation 8)

(Från Tabell 379, s *)

Eriksson, Anders Erik. Arbetare. Född 1871-05-08 i Ramsele (Y) (hfl).

Gift 1897-05-04 (hfl) med Nilsdotter, Margareta. Född 1874-06-20 i Ramsele (Y) (hfl).

Barn:

Eriksson, Nils Erik. Född 1896-12-02 i Ramsele (Y) (hfl).

Eriksson, Johan Algot. Född 1898-12-08 i Ramsele (Y) (hfl).

Eriksson, Ander Peter. Född 1901-02-25 i Ramsele (Y) (hfl).

Eriksson, Karl Gottfrid. Född 1903-05-11 i Ramsele (Y) (hfl).

Eriksson, Viktor Emanuel. Född 1905-06-08 i Ramsele (Y) (hfl).

Eriksson, Anna Götilda. Född 1907-07-09 i Ramsele (Y) (hfl). Död 1915-07-18 (hfl).

Eriksson, Margareta Emilia. Född 1910-01-28 i Ramsele (Y) (hfl).

Eriksson, Agda Kristina. Född 1912-09-20 i Ramsele (Y) (hfl).

Tabell 381 (generation 8)

(Från Tabell 379, s *)

Eriksdotter, Anna Olivia. Född 1876-01-17 i Ramsele (Y) (hfl).

Utom äktenskap

Barn:

NN, Anny Margareta. Född 1898-04-16 i Ramsele (Y) (hfl).

Eriksson, Erik Oskar. Född 1901-03-14 i Ramsele (Y) (hfl). Död 1974-03-01 i Ramsele (Y) (SVDB).

NN, Johan Helmer. Född 1905-09-16 i Ramsele (Y) (hfl).

Tabell 382 (generation 7)

(Från Tabell 369, s *)

Palm, Elias. Arbetare. Smed. Född 1850-04-04 i Forse bruk, Långsele (Y) (fb). Döpt 1850-04-07 i Forse bruk, Långsele (Y) (fb). Flyttade 1871-09-17 från Norafors bruk, Sättna (Y) till Åvike bruk, Hässjö (Y) (Indiko). Flyttade med familjen 1873-10-17 från Åvike bruk, Hässjö (Y) till Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Flyttade med familjen 1875-12-30 från Sörfors bruk, Attmar (Y) till Norafors bruk, Sättna (Y) (Indiko). Flyttade med familjen 1876-10-24 från Norafors bruk, Sättna (Y) till Torpshammars bruk, Torp (Y) (Indiko). Flyttade med familjen 1884-11-19 från Torpshammars bruk, Torp (Y) till Norafors bruk, Sättna (Y) (Indiko). Flyttade med familjen 1885-11-27 från Norafors bruk, Sättna (Y) till Åvike bruk, Hässjö (Y) (Indiko). Flyttade med familjen 1890-04-01 från Åvike bruk, Hässjö (Y) till Eriksdal, Alnö (Y) (Indiko).

Gift 1871-10-29 i Hässjö (Y) (Indiko) med Andersdotter, Anna Greta. Född 1844-08-27 i Stora Tuna (W) (Indiko).

Barn:

Palm, Kristina Wilhelmina. Född 1872-05-26 i Åvike bruk, Hässjö (Y) (Indiko). Döpt 1872-05-28 i Åvike bruk, Hässjö (Y) (Indiko). Död 1878-01-17 i Torpshammars bruk, Torp (Y) (db). Begravd 1878-01-27 i Torp (Y) (db).

Palm, Anna Mathilda. Född 1874-05-06 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1874-05-24 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko).

Palm, Johan Axel. Född 1876-10-25 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko). Döpt 1876-10-29 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko).

Palm, Axel Herman. Född 1878-06-01 i Torpshammars bruk, Torp (Y) (fb). Döpt 1878-06-16 i Torpshammars bruk, Torp (Y) (fb).

Palm, Margareta Vilhelmina. Född 1879-07-14 i Torpshammars bruk, Torp (Y) (fb). Döpt 1879-07-20 i Torpshammars bruk, Torp (Y) (fb).

Palm, Elias Teodor. Född 1882-10-05 i Torpshammars bruk, Torp (Y) (fb). Döpt 1896-05-03 i Alnö (Y) (fb).

Tabell 383 (generation 5)

(Från Tabell 365, s *)

Palm, Anders. Mästersven. Dagsverkskarl. Dykeribetjänt. Strandfogde. Strandfiskare. Född 1779-09-09 i Ströms bruk, Harmånger (X). Flyttade 1789 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Iggesunds bruk, Njutånger (X). Flyttade från Iggesunds bruk, Njutånger (X) till Ströms bruk, Harmånger (X). Flyttade 1794 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Rogsta (X). Flyttade 1796 från Rogsta (X) till Ströms bruk, Harmånger (X). Flyttade 1821 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Bästdal, Rogsta (X). Död i drunkning tillsammans med sin son 1834-05-23 i Bästdal, Rogsta (X).

Gift 1806-12-20 i Harmånger (X) (vb) med Berg, Lisa. Född 1785-09-23 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Barn:

Palm, Greta Lisa. Född 1807-04-03 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1807-04-05 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1807-08-08 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1807-08-09 i Harmånger (X) (db).

Palm, Greta. Född 1811-06-06 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1811-06-09 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1901-07-25 i Sågtäkten, Rogsta (X) (db). Se tabell 384, s *.

Palm, Catharina. Född 1815-03-20 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1815-03-24 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1822-04-14 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1822-04-21 i Harmånger (X) (db).

Palm, Per Olof. Född 1819-03-11 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1819-03-14 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död i drunkning tillsammans med sin far 1834-05-23 i Bästdal, Rogsta (X).

Tabell 384 (generation 6)

(Från Tabell 383, s *)

Palm, Greta. Född 1811-06-06 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1811-06-09 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1901-07-25 i Sågtäkten, Rogsta (X) (db).

Gift 1:o 1832-12-26 i Rogsta (X) med Öberg, Frans Gustaf. Strandfiskare. Född 1807-07-22 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1840-11-13 i Bästdal, Rogsta (X). Far: Öberg, Johan. Smed. Bruksskräddare. Född 1779 i Galtströms bruksförs (Y). Död 1821-09-17 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Mor: Lögdström, Christina Elisabet. Född 1783-09-12 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1783-09-14 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1830-06-25 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1830-07-04 i Harmånger (X) (db).

Barn:

Öberg, Anders Gustaf. Född 1833-05-17 i Bästdal, Rogsta (X). Död i Sågtäkten, Rogsta (X). Se tabell 385, s *.

Öberg, Olof. Född 1835-04-05 i Bästdal, Rogsta (X). Död 1927-05-06 (X3-9H1). Se tabell 390, s *.

Öberg, Johan Erik. Född 1839-09-22 i Bästdal, Rogsta (X).

Gift 2:o 1845-02-09 i Rogsta (X) (vb) med Högberg, Anders.

Tabell 385 (generation 7)

(Från Tabell 384, s *)

Öberg, Anders Gustaf. Husman. Fiskare. Född 1833-05-17 i Bästdal, Rogsta (X). Död i Sågtäkten, Rogsta (X).

Gift med Råbom, Brita Jonsdotter. Född 1826-03-23 (Rogsta AI:13B). Död 1890-02-02 i Bästdal, Rogsta (X) (Rogsta AI:15).

Barn:

Öberg, Elisabeth Margareta. Född 1855-04-26 (Rogsta AI:13B). Se tabell 386, s *.

Öberg, Ingrid Catharina. Född 1859-06-17 (Rogsta AI:13B).

Öberg, Anders Johan Andersson. Född 1863-07-30 (Rogsta AI:13B). Se tabell 387, s *.

Öberg, Frans Gustaf. Född 1868-12-07. Död av magkräfta på lasarettet i Hudiksvall 1915-09-19 i Sågtäkten, Rogsta (X) (db). Begravd 1915-09-26 i Rogsta (X) (db). Se tabell 388, s *.

Utom äktenskap med Bergman, Ingrid Greta. Piga. Fattighjon. Hushållerska. Född 1850-03-30 i Gryttje, Gnarp (X). Döpt 1850-04-01 i Gryttje, Gnarp (X). Flyttade 1910-11-14 från Rogsta (X) till Sågtäkten, Rogsta (X) (Rogsta AIIA:4). Död omkring 1930 i Rogsta (X) (Fanny). Begravd i Rogsta (X) (Fanny). Ingrid har flyttat med föräldrarna fr. Gnarp till Galtström den 15/11 1863 men sedan ........... ingen städes mot ...... Far: Bergman, Fredrik. Strandfiskare. Bruksarbetare. Född 1824-10-02 i Gryttje, Gnarp (X) (fb). Döpt 1824-10-03 i Gryttje, Gnarp (X) (fb). Bosatt före 1870 i Vattingen, Gnarp (X) (Gnarp HFL). Bosatt mellan 1871 och 1887-07-22 i Sörfjärden, Gnarp (X) (Gnarp HFL). Död 1887-04-16 i Sörfjärden, Gnarp (X) (Gnarp HFL). Mor: Matsdotter, Anna Greta. Född 1828-11-01 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko). Död 1872-07-22 i Sörfjärden, Gnarp (X) (Gnarp HFL).

Barn:

Öberg, Andrietta Ingeborg "Anette". Född 1892-03-06 i Rogsta (X). Död 1970. Begravd i Rogsta (X). Se tabell 389, s *.

Tabell 386 (generation 8)

(Från Tabell 385, s *)

Öberg, Elisabeth Margareta. Född 1855-04-26 (Rogsta AI:13B).

Gift 1878-11-29 i Rogsta (X) med Axlund, Per Johansson. Född 1853-03-27.

Tabell 387 (generation 8)

(Från Tabell 385, s *)

Öberg, Anders Johan Andersson. Skomakare. Född 1863-07-30 (Rogsta AI:13B).

Gift 1885-12-13 i Rogsta (X) (Rogsta AI:15) med Persson, Emma Kristina. Född 1860-07-24 i Ore (W) (Rogsta AI:15).

Barn:

Öberg, Augusta Kristina. Född 1886-12-26 (Rogsta AI:15).

Öberg, August Thure. Född 1889-04-28 (Rogsta AI:15).

Tabell 388 (generation 8)

(Från Tabell 385, s *)

Öberg, Frans Gustaf. Fiskare. Född 1868-12-07. Död av magkräfta på lasarettet i Hudiksvall 1915-09-19 i Sågtäkten, Rogsta (X) (db). Begravd 1915-09-26 i Rogsta (X) (db). Frikallad från värnplikten

Gift 1891-11-22 med Johansdotter, Christina. Piga. Född 1866-06-22 i Östby, Rogsta (X). Far: Persson, Johan. Husman. Arbetare. Född 1832-11-13 i Östby, Rogsta (X) (fb). Döpt 1832-11-14 i Östby, Rogsta (X) (fb). Död 1909-08-01 i Östby, Rogsta (X). Mor: Jonsdotter, Brita. Född 1833-06-23 i Håcksta, Rogsta (X) (fb). Döpt 1833-06-24 i Håcksta, Rogsta (X) (fb). Död 1895-04-13 i Östby, Rogsta (X).

Barn:

Öberg, Anders. Född 1891-12-11 i Sågtäkten, Rogsta (X).

Öberg, Bricken. Tjänarinna. Född 1898-01-03 i Sågtäkten, Rogsta (X).

Öberg, Martina. Född 1899-11-10 i Sågtäkten, Rogsta (X). Död 1999-04-15 i Hagängsgården, Harmånger (X) (SVDB).

Öberg, Ester Kristina. Född 1902-05-10 i Sågtäkten, Rogsta (X). Död 1989-01-27 i Harmånger (X) (SVDB).

Tabell 389 (generation 8)

(Från Tabell 385, s *)

Öberg, Andrietta Ingeborg "Anette". Född 1892-03-06 i Rogsta (X). Död 1970. Begravd i Rogsta (X). Rogsta AIIA:4 s.392

Gift 1910-04-13 med Norin, Per Olof. Torpare. Arbetare. Född 1884-02-03. Död 1963. Begravd i Rogsta (X).

Barn:

Norin, Per. Född 1910-08-26 i Frölland, Rogsta (X). Död 1918-07-24 (Rogsta AIIA:4). Begravd i Rogsta (X).

Norin, Nils Gustaf. Född 1912-06-05 i Frölland, Rogsta (X). Död 1993-02-19 i Hälsingtuna (X) (gravsten, SVDB). Begravd i Rogsta (X) (gravsten).

Tabell 390 (generation 7)

(Från Tabell 384, s *)

Öberg, Olof. Bonde. Född 1835-04-05 i Bästdal, Rogsta (X). Flyttade 1881 från Rogsta (X) (X3-9H1). Död 1927-05-06 (X3-9H1).

Gift 1859-12-12 (X3-9H1) med Persdotter, Anna Katarina. Född 1834-01-07 i Rogsta (X) (X3-9H1). Död 1921-07-05 (X3-9H1).

Barn:

Öberg, Anna Margareta. Född 1864-01-18 (X3-9H1). Se tabell 391, s *.

Öberg, Kristina. Född 1870-02-01 (X3-9H1). Se tabell 392, s *.

Tabell 391 (generation 8)

(Från Tabell 390, s *)

Öberg, Anna Margareta. Född 1864-01-18 (X3-9H1).

Gift 1886-04-24 (X3-9H2) med Palm, Jonas Jonsson. Bonde. Född 1861-06-06 i Vattrång, Harmånger (X) (fb). Bosatt i Högen, Bergsjö (X) (X3-9H2). Död 1901-05-10 (X3-9H2). Far: Fågel, Jonas. Båtsman. Född 1823-09-26 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1823-09-28 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1888-05-01 (Harmånger HFL). Mor: Eriksdotter, Sigrid. Född 1826-10-19 (Harmånger HFL).

Barn:

Palm, Anna Katarina. Född 1886-01-12 (X3-9H2).

Palm, Signe Margareta. Född 1890-02-24 (X3-9H2). Repetition, se tabell 147, s *.

Utom äktenskap

Barn:

Palm, Karl Vilhelm. Skogsarbetare. Född 1903-07-13 i Högen, Bergsjö (X) (fb). Bosatt i Högen, Bergsjö (X) (X3-9H6). Död 1982-08-25 i Arboga (U) (SVDB).

Palm, Jonas Valter. Född 1905-03-02 i Högen, Bergsjö (X) (fb). Död 1976-03-05 i Hälsingtuna (X) (SVDB).

, Dödfödd. Född 1905-03-02 i Högen, Bergsjö (X) (fb).

Tabell 392 (generation 8)

(Från Tabell 390, s *)

Öberg, Kristina. Född 1870-02-01 (X3-9H1).

Gift 1:o med Jönsson, Per. Född 1871-02-17 i Harmånger (X) (X3-9H3). Bosatt i Högen, Bergsjö (X) (X3-9H3). Död 1892-05-27 (X3-9H3).

Barn:

Jönsson, Per Olof. Född 1891-06-19 (X3-9H3). Död 1905-08-23 (X3-9H3).

Gift 2:o med Johansson, Johan Fredrik. Banvakt. Född 1864-07-18 i Vimmerby (H) (X3-9H4). Bosatt i Högen, Bergsjö (X) (X3-9H4). Död 1958-09-10 (X3-9H4).

Barn:

Johansson, Ellen Johanna. Född 1898-11-28 (X3-9H4).

Johansson, Anna Kristina. Född 1900-12-27 (X3-9H4). Flyttade 1927 till Stora Tuna (W) (X3-9H4).

Johansson, Johan Rudolf. Född 1902-10-03 i Bergsjö (X) (X3-9H4). Flyttade 1928 till Skönsmon (Y) (X3-9H4). Död 1993-07-19 i Sundsvall (Y) (SVDB).

Johansson, Alva Maria. Född 1905-02-03 (X3-9H4).

Johansson, Karl Fredrik. Född 1905-02-03 (X3-9H4). Död 1905-08-23 (X3-9H4).

Johansson, Karl Fredrik. Banarbetare. Född 1906-08-22 (X3-9H4). Bosatt i Högen, Bergsjö (X) (X3-9H8).

Johansson, Ingrid Elisabet. Född 1915-10-09 (X3-9H4).

Tabell 393 (generation 5)

(Från Tabell 365, s *)

Palm, Kristina. Född 1784-01-06 i Ströms bruk, Harmånger (X). Flyttade 1802 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Hudiksvall (X) (hfl). Död 1844-09-20 i Hudiksvall (X) (db). Begravd 1844-09-29 i Hudiksvall (X) (db). Hudiksvall AI:9A 63928 1/4 s. 24

Gift 1:o 1809-10-24 i Hudiksvall (X) (vb) med Wiström, Olof. Bruksarbetare. Sjöman. Född 1787-11-27 i Idenor (X). Död 1818-05-03 i Hudiksvall (X) (db). Begravd 1818-05-07 i Hudiksvall (X) (db).

Barn:

Wiström, Brita Christina. Född 1809-12-11 i Hudiksvall (X). Död 1849-09-01 i Hudiksvall (X) (db). Begravd 1849-09-06 i Hudiksvall (X) (db). Se tabell 394, s *.

Wiström, Per Olof. Född 1812-07-05 i Hudiksvall (X). Död 1883-01-31 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko). Se tabell 395, s *.

Wiström, Jonas. Född 1815-08-05 i Hudiksvall (X). Död 1818-09-07 i Hudiksvall (X) (db). Begravd 1818-09-13 i Hudiksvall (X) (db).

Gift 2:o 1824-11-11 i Hudiksvall (X) (vb) med Hollsten, Kristoffer. Arbetskarl. Född 1799-06- (hfl).

Barn:

Hollsten, Margareta Katarina. Född 1825-08-31 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1825-09-02 i Hudiksvall (X) (fb). Se tabell 396, s *.

Tabell 394 (generation 6)

(Från Tabell 393, s *)

Wiström, Brita Christina. Född 1809-12-11 i Hudiksvall (X). Död 1849-09-01 i Hudiksvall (X) (db). Begravd 1849-09-06 i Hudiksvall (X) (db).

Gift 1833-02-24 i Hudiksvall (X) (vb) med Enlund, Olof Persson. Född 1808-01-12 (hfl). Ringare. Kyrkovaktare.

Barn:

Enlund, Olava Kristina. Född 1834-03-11 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1834-03-16 i Hudiksvall (X) (fb).

Enlund, Per Olof. Född 1842-03-14 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1842-03-19 i Hudiksvall (X) (fb). Död 1842-06-20 i Hudiksvall (X) (db). Begravd 1842-06-24 i Hudiksvall (X) (db).

Enlund, Per Olof. Född 1843-03-04 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1843-03-09 i Hudiksvall (X) (fb).

Enlund, Johan Alfred. Född 1844-03-03 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1844-03-10 i Hudiksvall (X) (fb). Död 1844-03-18 i Hudiksvall (X) (fb). Begravd 1844-03-24 i Hudiksvall (X) (fb).

Tabell 395 (generation 6)

(Från Tabell 393, s *)

Wiström, Per Olof. Handelsman. Född 1812-07-05 i Hudiksvall (X). Död 1883-01-31 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko).

Gift 1839-09-13 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko) med Linderberg, Anna Catharina. Född 1799-10-12 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko). Död 1872-05-26 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko).

Barn:

Wiström, Per Daniel. Handlande. Född 1840-07-27 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko). Död 1889-07-16 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko).

Tabell 396 (generation 6)

(Från Tabell 393, s *)

Hollsten, Margareta Katarina. Född 1825-08-31 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1825-09-02 i Hudiksvall (X) (fb).

Utom äktenskap

Barn:

Hollsten, Johanna Christina. Född 1845-08-24 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1845-08-26 i Hudiksvall (X) (fb).

Gift 1850-02-10 i Hudiksvall (X) (vb) med Engström, Jonas Petter. Matros. Född 1816-11-14 (hfl).

Barn:

Engström, Katarina Margareta. Född 1848-06-08 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1848-06-09 i Hudiksvall (X) (fb).

Engström, Erika Sofia. Född 1850-09-25 i Hudiksvall (X) (fb). Se tabell 397, s *.

Tabell 397 (generation 7)

(Från Tabell 396, s *)

Engström, Erika Sofia. Född 1850-09-25 i Hudiksvall (X) (fb).

Gift 1873-10-26 (Indiko) med Lind, Johan Axel. Arbetare. Faktor. Född 1847-05-22 i Hudiksvall (X) (Indiko).

Barn:

Lind, Axel Ferdinand. Född 1872-12-03 (Indiko).

Lind, Ernst Johan. Född 1875-01-31 (Indiko).

Lind, Sofia Eufrosina. Född 1876-09-18 (Indiko).

Lind, Emil Julius. Född 1879-09-05 i Valknytt, Skön (Y) (Indiko). Döpt 1879-09-25 i Valknytt, Skön (Y) (Indiko).

Lind, Per Hilding. Född 1882-07-03 i Njutånger (X) (Indiko).

Lind, Jenny Kristina. Född 1885-11-30 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko). Döpt 1886-01-05 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko).

Lind, Wera Katarina. Född 1888-06-07 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko). Döpt 1888-07-21 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko).

Lind, Knut Olof. Född 1891-06-14 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko). Döpt 1891-08-14 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko).

Tabell 398 (generation 5)

(Från Tabell 365, s *)

Palm, Erik. Klensmed. Född 1790-02-20 i Ströms bruk, Harmånger (X). Flyttade 1809 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Hudiksvall (X). Död 1871-12-02 i Harmånger (X).

Gift 1814-11-04 i Hudiksvall (X) (vb) med Friborg, Brita Magdalena. Jungfru. Född 1792-01-31 i Söderhamn (X). Död 1856-11-17 i Ströms bruk, Harmånger (X). Far: Friborg, Jonas. Mor: Klang, Brita.

Barn:

Palmqvist, Olof. Född 1815-01-10 i Kyrkbyn, Bergsjö (X) (fb, hfl). Döpt 1813-01-15 i Kyrkbyn, Bergsjö (X) (fb). Död 1882-09-24 (hfl). Se tabell 399, s *.

Palm, Jonas. Född 1816-08-03 i Hudiksvall (X). Död 1909-07-09 i Ströms bruk, Harmånger (X). Se tabell 400, s *.

Palm, Erik. Född 1818-11-17 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1818-11-22 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1873-01-08 i Stockaviken, Harmånger (X) (db). Begravd 1873-01-19 i Harmånger (X) (db). Se tabell 401, s *.

Palm, Margareta. Född 1820-12-30 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1820-12-31 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1900-01-23 (X4-41B1). Se tabell 403, s *.

Palm, Brita. Född 1823-08-12 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1823-08-17 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1841-01-16 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1841-01-24 i Harmånger (X) (db).

Palm, Peter. Född 1826-07-29 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1826-07-30 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1831-01-29 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1831-02-06 i Harmånger (X) (db).

Palm, Anna Katarina. Född 1829-06-20 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1829-06-21 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1846-12-25 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1847-01-06 i Harmånger (X) (db).

Palm, Christina. Född 1833-01-04 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1833-01-06 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Se tabell 423, s *.

Palm, Per. Född 1836-05-31 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1836-06-05 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Se tabell 424, s *.

Palm, Sara. Född 1840-02-19 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1840-02-23 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1840-08-30 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db).

Tabell 399 (generation 6)

(Från Tabell 398, s *)

Palmqvist, Olof. Bruksarbetare. Dagsverkskarl. Född 1815-01-10 i Kyrkbyn, Bergsjö (X) (fb, hfl). Döpt 1813-01-15 i Kyrkbyn, Bergsjö (X) (fb). Död 1882-09-24 (hfl).

Gift 1838-12-26 i Harmånger (X) (vb) med Bergström, Greta Catharina. Född 1817-02-28.

Barn:

Palmqvist, Erik Olof. Född 1839-11-14 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1839-11-17 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1840-03-05 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1840-03-15 i Harmånger (X) (db).

Palmqvist, Per Erik. Född 1841-09-29 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1841-10-01 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb).

Palmqvist, Katarina Magdalena. Född 1843-10-28 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1843-10-29 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1847-02-14 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1847-02-21 i Harmånger (X) (db).

Palmqvist, Katarina Magdalena. Född 1847-10-12 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1847-10-16 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb).

Palmqvist, Margareta Kristina. Född 1853-06-29.

Palmqvist, Olof Albert. Född 1856-01-01. Död 1859.

Palmqvist, Margareta Kristina. Född 1857-05-28. Död 1857-..-31.

Palmqvist, Johan Olof Albert. Född 1861-01-24. Död 1861-08-25.

Tabell 400 (generation 6)

(Från Tabell 398, s *)

Palm, Jonas. Bruksarbetare. Skeppare. Född 1816-08-03 i Hudiksvall (X). Död 1909-07-09 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Gift 1841-01-01 i Harmånger (X) (vb) med Berg, Margareta. Född 1811-10-10 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1811-10-10 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Far: Berg, Göran. Dagsverkskarl. Född 1775-01-27 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1775-01-29 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1822-05-08 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1822-05-19 i Harmånger (X) (db). Mor: Palm, Margareta. Född 1779-06-17 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1861-04-07 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Barn:

Palm, Greta Stina. Född 1841-11-02 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1841-11-07 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Repetition, se tabell 198, s *.

Palm, Erik Johan. Född 1843-08-29 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1843-09-03 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Bosatt i Bergsjö (X) (X3-36J1). Repetition, se tabell 200, s *.

Palm, Brita Katarina. Född 1850-05-26 i Ströms bruk, Harmånger (X). Repetition, se tabell 201, s *.

Palm, Anna Magdalena. Född 1854-11-14 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Tabell 401 (generation 6)

(Från Tabell 398, s *)

Palm, Erik. Dagsverkskarl. Fiskare. Född 1818-11-17 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1818-11-22 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1873-01-08 i Stockaviken, Harmånger (X) (db). Begravd 1873-01-19 i Harmånger (X) (db).

Gift med Sjögren, Anna Gustava. Född 1826-08-20.

Barn:

Palm, Sara Brita. Född 1853-11-11. Se tabell 402, s *.

Tabell 402 (generation 7)

(Från Tabell 401, s *)

Palm, Sara Brita. Född 1853-11-11.

Gift 1873 (hfl) med Jonsson, Johan August. Fiskare. Född 1847-09-26 i Nyed (S) (hfl).

Tabell 403 (generation 6)

(Från Tabell 398, s *)

Palm, Margareta. Född 1820-12-30 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1820-12-31 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Flyttade 1838 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Hudiksvall (X) (Harmånger HFL). Död 1900-01-23 (X4-41B1).

Gift 1:o 1843-06-05 i Hudiksvall (X) (vb) med Bölander, Per Gustaf. Kopparslagare.

Barn:

Bölander, Frans Gustaf. Född 1847-06-06 i Själevad (Y) (hfl). Död av lungsot 1890-12-10 i Västansjö, Bjuråker (X) (db). Se tabell 404, s *.

Gift 2:o 1851-08-14 i Hudiksvall (X) (vb) med Burgman, Josef. Kopparslagare. Född 1822-12-22 i Umeå (AC) (hfl).

Barn:

Burgman, Erik Olof. Född 1851-11-07 i Avholm, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1851-11-09 i Avholm, Bjuråker (X) (fb). Död 1928-12-07 i Berge, Bjuråker (X) (X4-41B3). Se tabell 405, s *.

Burgman, Johan Engelbert. Född 1851-11-07 i Avholm, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1851-11-09 i Avholm, Bjuråker (X) (fb). Död 1851-11-25 i Avholm, Bjuråker (X) (db). Begravd 1851-12-07 i Bjuråker (X) (db).

Burgman, Alfred Axel. Född 1852-12-05 i Avholm, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1852-12-09 i Avholm, Bjuråker (X) (fb). Död 1906-02-07 i Västansjö, Bjuråker (X) (X4-41B4). Se tabell 409, s *.

Burgman, Per Wilhelm. Född 1853-12-30 i Avholm, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1854-01-01 i Avholm, Bjuråker (X) (fb). Död 1934-10-04 i Västansjö, Bjuråker (X) (X4-41B5). Se tabell 410, s *.

Burgman, Karl Otto. Född 1854-12-03 i Avholm, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1854-12-10 i Avholm, Bjuråker (X) (fb). Död 1855-02-09 i Avholm, Bjuråker (X) (db). Begravd 1855-02-18 i Bjuråker (X) (db).

Burgman, Maria Magdalena. Född 1856-03-26 i Avholm, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1856-03-30 i Avholm, Bjuråker (X) (fb). Se tabell 413, s *.

Burgman, Viktor Walfrid. Född 1857-03-23 i Västansjö, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1857-03-24 i Västansjö, Bjuråker (X) (fb). Död 1857-08-01 i Västansjö, Bjuråker (X) (db). Begravd 1857-08-09 i Bjuråker (X) (db).

Burgman, Margareta Josefina. Född 1859-08-20 i Västansjö, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1859-08-27 i Västansjö, Bjuråker (X) (fb). Död 1942-07-01 (X4-24A22). Se tabell 414, s *.

Burgman, Eva Amalia. Född 1862-04-04 i Västansjö, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1862-04-12 i Västansjö, Bjuråker (X) (fb). Död 1930-08-28 i Tå, Bjuråker (X) (X4-8D6). Se tabell 416, s *.

Tabell 404 (generation 7)

(Från Tabell 403, s *)

Bölander, Frans Gustaf. Handlande. Född 1847-06-06 i Själevad (Y) (hfl). Död av lungsot 1890-12-10 i Västansjö, Bjuråker (X) (db).

Gift 1871-11-20 (X4-41B2) med Pålsdotter, Anna. Född 1846-02-14 (X4-41B2). Död 1908-01-26 (X4-41B2).

Barn:

Bölander, Per Gustaf. Född 1872-04-21 (X4-41B2). Död 1873-02-12 (X4-41B2).

Bölander, Per Gustaf. Bonde. Född 1874-01-01 (X4-41B2).

Bölander, Anna Margareta. Född 1877-03-04 (X4-41B2).

Bölander, Per Erik. Född 1877-12-10 (X4-41B2). Död 1878 (X4-41B2).

Bölander, Katarina Amalia. Född 1881-01-27 (X4-41B2). Död 1881-02-25 (X4-41B2).

Bölander, Erik Edvard. Snickare. Född 1883-03-18 (X4-41B2). Död 1938-04-08 (X4-41B2).

Bölander, Frida Augusta. Född 1887-08-27 (X4-41B2).

Tabell 405 (generation 7)

(Från Tabell 403, s *)

Burgman, Erik Olof. Bonde. Född 1851-11-07 i Avholm, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1851-11-09 i Avholm, Bjuråker (X) (fb). Död 1928-12-07 i Berge, Bjuråker (X) (X4-41B3).

Gift 1885-08-16 (X4-41B3) med Svedström, Anna Katarina. Född 1866-12-27 (X4-41B3).

Barn:

Burgman, Olof Erland. Född 1885-12-03 (X4-41B3). Flyttade 1904 till Stockholm (AB) (X4-41B3).

Burgman, Tekla Margareta Hildegard. Född 1888-01-20 (X4-41B3). Se tabell 406, s *.

Burgman, Erik Emil. Född 1891-01-25 (X4-41B3). Bosatt i Spångmyra, Bjuråker (X) (X4-41B7). Se tabell 407, s *.

Burgman, Lydia Emilia. Född 1901-06-29 i Bjuråker (X) (X4-41B3). Död 1995-08-30 i Bjuråker (X) (SVDB). Se tabell 408, s *.

Tabell 406 (generation 8)

(Från Tabell 405, s *)

Burgman, Tekla Margareta Hildegard. Född 1888-01-20 (X4-41B3).

Gift 1905-02-05 (X4-10C24) med Jonsson, Jonas. Bonde. Född 1880-04-06 (X4-10C24). Bosatt i Änga, Bjuråker (X) (X4-10C24).

Barn:

Jonsson, Jonas Olof Einar. Född 1905-02-20 (X4-10C24). Flyttade 1928 till Hälsingtuna (X) (X4-10C24).

Jonsson, Anna Kristina. Född 1906-12-21 (X4-10C24). Flyttade 1924 till Hälsingtuna (X) (X4-10C24).

Jonsson, Emma Hildegard. Född 1910-02-22 (X4-10C24). Flyttade 1936 till Häverö (AB) (X4-10C24).

Jonsson, Per Evert. Född 1916-04-24 (X4-10C24). Flyttade 1938 till Lagga (C) (X4-10C24).

Jonsson, Edit Margareta. Född 1920-04-15 (X4-10C24). Flyttade 1939 till Stockholm, Sofia (AB) (X4-10C24).

Jonsson, Hedvig Elvira. Född 1923-07-21 (X4-10C24). Flyttade 1940 till Sundbyberg (AB) (X4-10C24).

Jonsson, Märta Emilia. Född 1926-03-27 (X4-10C24). Flyttade 1941 till Solna (AB) (X4-10C24).

Tabell 407 (generation 8)

(Från Tabell 405, s *)

Burgman, Erik Emil. Gårdsägare. Grundläggare. Fabrikör. Född 1891-01-25 (X4-41B3). Bosatt i Spångmyra, Bjuråker (X) (X4-41B7).

Gift 1929-12-08 (X4-41B7) med Unander, Kristina. Född 1882-11-23 i Nordingrå (Y) (X4-41B7). Död 1943-01-14 (X4-41B7).

Tabell 408 (generation 8)

(Från Tabell 405, s *)

Burgman, Lydia Emilia. Född 1901-06-29 i Bjuråker (X) (X4-41B3). Död 1995-08-30 i Bjuråker (X) (SVDB).

Gift 1928-06-24 (X33-12Å31) med Andersson, Erik. Bonde. Född 1903-04-29 i Norrbo (X) (SVDB). Bosatt i Norrbobyn, Norrbo (X) (X33-12Å31). Död 1979-06-08 i Norrbobyn, Norrbo (X) (SVDB).

Barn:

Andersson, Erik Anders. Född 1930-01-17 (X33-12Å31).

Tabell 409 (generation 7)

(Från Tabell 403, s *)

Burgman, Alfred Axel. Arbetare. Född 1852-12-05 i Avholm, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1852-12-09 i Avholm, Bjuråker (X) (fb). Död 1906-02-07 i Västansjö, Bjuråker (X) (X4-41B4).

Gift 1891-11-08 (X4-41B4) med Ahnström, Matilda Elisabeth. Född 1860-10-29 (X4-41B4). Flyttade med barnen 1923 till Rogsta (X) (X4-41B4).

Barn:

Burgman, Johan Engelbert. Född 1893-11-18 (X4-41B4).

Burgman, Oskar Helge. Född 1895-09-25 (X4-41B4).

Burgman, Klara Matilda. Född 1898-03-03 (X4-41B4).

Burgman, Erik Alfred. Född 1899-11-26 (X4-41B4). Död 1909-01-16 (X4-41B4).

Burgman, Maria Elisabet. Född 1902-11-29 (X4-41B4).

Tabell 410 (generation 7)

(Från Tabell 403, s *)

Burgman, Per Wilhelm. Stenarbetare. Född 1853-12-30 i Avholm, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1854-01-01 i Avholm, Bjuråker (X) (fb). Död 1934-10-04 i Västansjö, Bjuråker (X) (X4-41B5).

Gift 1873-12-30 (X4-41B5) med Andersdotter, Anna. Född 1854-11-02 (X4-41B5). Död 1926-04-07 (X4-41B5).

Barn:

Burgman, Anna-Greta. Född 1877-08-06 (X4-41B5). Se tabell 411, s *.

Burgman, Anders Adolf. Född 1886-06-23 (X4-41B5). Bosatt i Västansjö, Bjuråker (X) (X4-41B8). Se tabell 412, s *.

Tabell 411 (generation 8)

(Från Tabell 410, s *)

Burgman, Anna-Greta. Född 1877-08-06 (X4-41B5).

Gift 1905-06-01 (X4-12A14) med Sundberg, Per Johan. Bonde. Född 1873-08-27 (X4-12A10). Far: Sundberg, Per Olof Danielsson. Skomakare. Bonde. Född 1839-04-09 i Vintermyra, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1839-04-14 i Vintermyra, Bjuråker (X) (fb). Bosatt i Västansjö, Bjuråker (X) (X4-12A10). Död 1915-01-25 (X4-12A10). Mor: Backman, Anna. Född 1847-09-13 (X4-12A10). Död 1918-04-20 (X4-12A10).

Barn:

Sundberg, Johan Herman. Född 1918-03-20 (X4-12A14).

Tabell 412 (generation 8)

(Från Tabell 410, s *)

Burgman, Anders Adolf. Stenarbetare. Född 1886-06-23 (X4-41B5). Bosatt i Västansjö, Bjuråker (X) (X4-41B8). Flyttade med familjen 1920 till Harmånger (X) (X4-41B8).

Gift 1:o 1907-10-13 (X4-41B8) med Söderlund, Hulda Teresia. Född 1887-10-28 (X4-41B8). Död 1910-12-12 (X4-41B8).

Barn:

Burgman, Hugo Holger. Jordbruksarbetare. Född 1907-03-19 (X4-41B8). Bosatt i Västansjö, Bjuråker (X) (X4-41B9). Flyttade med familjen 1938 till Bergsjö (X) (X4-41B9).

Gift 2:o 1914-07-19 (X4-41B8) med Lundqvist, Johanna Kristina. Född 1893-07-14 (X4-41B8).

Barn:

Burgman, Artur Adolf. Född 1914-11-17 (X4-41B8).

Burgman, Alfred Vilhelm. Född 1917-01-15 (X4-41B8).

Burgman, Axel Arvid. Född 1918-02-22 (X4-41B8).

Tabell 413 (generation 7)

(Från Tabell 403, s *)

Burgman, Maria Magdalena. Född 1856-03-26 i Avholm, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1856-03-30 i Avholm, Bjuråker (X) (fb).

Utom äktenskap

Barn:

Burgman, Hedda. Född 1878-01-30 (X4-41B6). Flyttade 1895-01-07 till Forsa (X) (X4-41B6).

Gift 1885-01-06 (X4-41B6) med Burgman, Fredrik Pettersson. Stenarbetare. Född 1852-11-06 i Hjulsjö (T) (X4-41B6). Flyttade med familjen 1898 till Delsbo (X) (X4-41B6). Flyttade 1919 till Forsa (X) (X4-41B6).

Barn:

Burgman, Viktor Leonard. Född 1885-07-24 (X4-41B6). Flyttade 1906 till Hudiksvall (X) (X4-41B6).

Burgman, Klara Matilda Margareta. Född 1898-03-03 (X4-41B6). Flyttade till Vi, Hälsingtuna (X) (X4-41B6).

Tabell 414 (generation 7)

(Från Tabell 403, s *)

Burgman, Margareta Josefina. Född 1859-08-20 i Västansjö, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1859-08-27 i Västansjö, Bjuråker (X) (fb). Död 1942-07-01 (X4-24A22).

Gift 1880-11-07 (X4-24A22) med Stadin, Per Erik. Timmerman. Född 1855-03-08 (X4-24A22). Bosatt i Norrbobyn, Norrbo (X) (X4-24A22). Död 1937-11-01 (X4-24A22).

Barn:

Stadin, Brita Charlotta. Född 1881-01-04 (X4-24A22). Död 1882-08-08 (X4-24A22).

Stadin, Margareta Charlotta. Född 1885-10-02 (X4-24A22). Se tabell 415, s *.

Tabell 415 (generation 8)

(Från Tabell 414, s *)

Stadin, Margareta Charlotta. Född 1885-10-02 (X4-24A22).

Gift 1910-11-06 (X33-7Å39) med Mickelsson, Jonas. Bonde. Nämndeman. Född 1886-09-20 (X33-7Å39). Bosatt i Norrbobyn, Norrbo (X) (X33-7Å39).

Tabell 416 (generation 7)

(Från Tabell 403, s *)

Burgman, Eva Amalia. Född 1862-04-04 i Västansjö, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1862-04-12 i Västansjö, Bjuråker (X) (fb). Död 1930-08-28 i Tå, Bjuråker (X) (X4-8D6).

Gift 1884-08-03 (X4-8D6) med Holm, Hans Erik. Bonde. Stenarbetare. Född 1859-10-06 (X4-8D6). Bosatt i Berge, Bjuråker (X) (X4-8D6). Bosatt i Tå, Bjuråker (X) (X4-8D6).

Barn:

Holm, Jonas Olof. Född 1885-05-26 (X4-8D6). Bosatt i Tå, Bjuråker (X) (X4-8D10). Bosatt mellan 1918 och 1920 i Prästgården, Norrbo (X) (X4-8D10). Se tabell 417, s *.

Holm, Alfred Axel. Född 1886-05-23 (X4-8D6). Bosatt i Berge, Bjuråker (X) (X4-8D11). Se tabell 418, s *.

Holm, Hulda Margareta. Född 1887-09-06 (X4-8D6). Se tabell 419, s *.

Holm, Per Johan. Född 1891-11-21 (X4-8D6). Bosatt mellan 1918 och 1920 i Prästgården, Norrbo (X) (X4-8D12). Se tabell 420, s *.

Holm, Edla Kristina. Född 1896-01-07 (X4-8D6). Se tabell 421, s *.

Holm, Frida Augusta. Född 1902-08-20 i Bjuråker (X) (X4-8D6). Död 1954 (Thomas Sverker). Se tabell 422, s *.

Tabell 417 (generation 8)

(Från Tabell 416, s *)

Holm, Jonas Olof. Målare. Född 1885-05-26 (X4-8D6). Bosatt i Tå, Bjuråker (X) (X4-8D10). Flyttade med familjen 1906 till Hudiksvall (X) (X4-8D10). Bosatt mellan 1918 och 1920 i Prästgården, Norrbo (X) (X4-8D10). Flyttade med familjen 1920 till Bergsjö (X) (X4-8D10).

Gift 1904-11-13 (X4-8D10) med Eriksson, Maria Eugenia. Född 1882-02-09 (X4-8D10).

Barn:

Holm, Anna Amalia. Född 1905-02-07 (X4-8D10).

Holm, Ester Eugenia. Född 1906-04-11 (X4-8D10).

Holm, Erik Bertil. Född 1907-09-23 (X4-8D10).

Holm, Hilda Margareta. Född 1911-10-06 (X4-8D10).

Tabell 418 (generation 8)

(Från Tabell 416, s *)

Holm, Alfred Axel. Arbetare. Född 1886-05-23 (X4-8D6). Bosatt i Berge, Bjuråker (X) (X4-8D11). Flyttade med familjen 1909 till Huddinge (AB) (X4-8D11).

Gift 1907-11-03 (X4-8D11) med Näsberg, Signe Cecilia. Född 1890-04-11 i Hälsingtuna (X) (X4-8D11).

Barn:

Holm, Axel Birger. Född 1908-04-07 (X4-8D11).

Tabell 419 (generation 8)

(Från Tabell 416, s *)

Holm, Hulda Margareta. Född 1887-09-06 (X4-8D6).

Gift 1:o 1909-05-30 (X6-56J6) med Forsman, Per Fredrik. Stenarbetare. Född 1886-12-21 (X6-56J6). Bosatt i Stömne, Delsbo (X) (X6-56J6).

Barn:

Forsman, Knut Elof. Född 1909-09-22 (X6-56J6). Flyttade 1923 till Njutånger (X) (X6-56J6).

Forsman, Ester Amalia. Född 1911-02-14 (X6-56J6). Död 1913-01-20 (X6-56J6).

Forsman, Svea Albertina. Född 1912-06-10 (X6-56J6). Död 1945-07-02 (X4-6F54).

Forsman, Ruth Viktoria. Född 1915-03-12 (X6-56J6). Död 1915-06-27 (X6-56J6).

Gift 2:o med Lust, Olof. Skogsarbetare. Född 1863-12-10 (X4-10D13). Bosatt i Skärås, Bjuråker (X) (X4-10D13). Död 1946-01-12 (X4-10D13).

Tabell 420 (generation 8)

(Från Tabell 416, s *)

Holm, Per Johan. Målare. Född 1891-11-21 (X4-8D6). Bosatt mellan 1918 och 1920 i Prästgården, Norrbo (X) (X4-8D12). Flyttade med familjen 1920 till Bergsjö (X) (X4-8D12).

Gift 1913-03-24 (X4-8D12) med Myrberg, Ester Julia. Född 1893-12-29 i Skuttunge (C) (X4-8D12).

Barn:

Holm, Per Alfred Jonas. Född 1911-07-08 (X4-8D12).

Holm, Eva Juliana. Född 1914-08-20 (X4-8D12).

Tabell 421 (generation 8)

(Från Tabell 416, s *)

Holm, Edla Kristina. Född 1896-01-07 (X4-8D6).

Gift 1931-01-11 (X33-9Å60) med Eriksson, Jonas. Torpare. Bonde. Född 1893-09-06 (X33-9Å60). Bosatt i Gammelsträng, Norrbo (X) (X33-9Å60). Bosatt i Norrbobyn, Norrbo (X) (X33-9Å60).

Tabell 422 (generation 8)

(Från Tabell 416, s *)

Holm, Frida Augusta. Född 1902-08-20 i Bjuråker (X) (X4-8D6). Död 1954 (Thomas Sverker).

Gift 1927-05-15 (X4-40H2) med Olsson, Sven Nestor. Jordbruksarbetare. Stenarbetare. Kyrkvaktmästare. Född 1902-01-16 i Hudiksvall (X) (SVDB). Bosatt i Spångmyra, Bjuråker (X) (X4-40H2). Bosatt i Västansjö, Bjuråker (X) (X4-40H2). Bosatt i Kyrkbyn, Bjuråker (X) (X4-40H2). Död 1990-01-11 i Bjuråker (X) (SVDB, Thomas Sverker). Far: Olsson, Sven. Slaktare. Född 1876 i Hälsingtuna (X) (Thomas Sverker). Död 1955 (Thomas Sverker). Mor: Holm, Anna Dorotea. Född 1879 i Hudiksvall (X) (Thomas Sverker). Död 1938 (Thomas Sverker).

Tabell 423 (generation 6)

(Från Tabell 398, s *)

Palm, Christina. Född 1833-01-04 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1833-01-06 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Flyttade med maken 1861-11-18 från Harmånger (X) till Maj, Njurunda (Y) (Indiko). Flyttade med familjen 1864-11-22 från Maj, Njurunda (Y) till Gnarp (X) (Indiko).

Gift med Forsström, Olof. Smed. Född 1834-09-28 i Järvsö (X) (Indiko).

Barn:

Forsström, Erik Alfrid. Född 1862-03-29 i Maj, Njurunda (Y) (Indiko). Döpt 1862-04-09 i Maj, Njurunda (Y) (Indiko).

Forsström, Olof Albert. Född 1863-03-15 i Maj, Njurunda (Y) (Indiko). Döpt 1863-03-19 i Maj, Njurunda (Y) (Indiko).

Tabell 424 (generation 6)

(Från Tabell 398, s *)

Palm, Per. Fiskare. Bruksarbetare. Född 1836-05-31 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1836-06-05 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb).

Gift 1861-05-09 i Harmånger (X) med Wasberg, Erika. Född 1842-07-13 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1920-01-10 i Stockaviken, Harmånger (X).

Barn:

Palm, Erik Albert. Född 1862-11-08 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1901-05-16 i Stockaviken, Harmånger (X).

Palm, Per Adolf. Född 1865-06-12 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Palm, Frans Gustaf. Född 1867-11-30 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1867-12-21 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Palm, Frans Gustaf. Född 1869-01-24 i Ströms bruk, Harmånger (X). Se tabell 425, s *.

Palm, Johan Arvid. Född 1871-11-23 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Palm, Olof Otto. Född 1872-11-04 i Stockaviken, Harmånger (X). Död 1885-12-01 i Stockaviken, Harmånger (X).

Palm, Hulda Erika. Född 1874-01-02 i Stockaviken, Harmånger (X). Död 1874-01-19 i Stockaviken, Harmånger (X).

Palm, Jonas August. Född 1875-08-03 (hfl).

Palm, Olof Otto. Född 1875-08-04 (hfl). Död 1875 (hfl).

Palm, Kristian Fredrik. Född 1878-02-20 i Stockaviken, Harmånger (X).

Palm, Olof Otto. Född 1881-10-25 (hfl).

Tabell 425 (generation 7)

(Från Tabell 424, s *)

Palm, Frans Gustaf. Ångbåtsmaskinist. Född 1869-01-24 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Gift 1890-04-26 (Harmånger HFL) med Berg, Maria. Född 1864-08-09 i Fryksände (S) (Harmånger HFL).

Barn:

Palm, Dagmar Kristina. Född 1890-07-24 (hfl).

Palm, Hildegard Maria. Född 1891-11-27 (hfl).

Palm, Agne Erika. Född 1893-05-18 i Harmånger (X) (Harmånger HFL). Död 1973-05-18 i Stocka, Harmånger (X) (SVDB). Se tabell 426, s *.

Palm, Hilda Katarina. Född 1895-08-21 i Harmånger (X) (Harmånger HFL). Död 1917-12-07 i Harmånger (X) (Harmånger HFL). Se tabell 427, s *.

Palm, Frans Algot. Sågverksarbetare. Född 1897-02-28 i Harmånger (X) (Harmånger HFL).

Palm, Sara Maria. Född 1901-09-15 i Harmånger (X) (Harmånger HFL).

Palm, Karin Augusta. Född 1903-08-20 i Harmånger (X) (Harmånger HFL). Död 1965-10-26 (Thord Bylund). Se tabell 428, s *.

Palm, Siri Ingeborg. Född 1906-01-28 i Harmånger (X) (Harmånger HFL).

Tabell 426 (generation 8)

(Från Tabell 425, s *)

Palm, Agne Erika. Född 1893-05-18 i Harmånger (X) (Harmånger HFL). Död 1973-05-18 i Stocka, Harmånger (X) (SVDB).

Gift 1922-08-05 (SVDB) med Halvarsson, Nils Gustaf. Född 1886-09-08 i Hälsingtuna (X) (SVDB). Död 1982-01-17 i Stocka, Harmånger (X) (SVDB).

Tabell 427 (generation 8)

(Från Tabell 425, s *)

Palm, Hilda Katarina. Född 1895-08-21 i Harmånger (X) (Harmånger HFL). Död 1917-12-07 i Harmånger (X) (Harmånger HFL). Harmånger AIIa:2b A10348/6 s. 676 Ström bruk

Gift 1915-09-04 (Harmånger C:9) med Palmgren, Karl Fredrik. Arbetare. Född 1891-03-13 i Harmånger (X) (Harmånger HFL).

Barn:

Palmgren, Stig Karl Algot. Född 1915-10-18 i Ströms bruk, Harmånger (X) (Harmånger C:9).

Palmgren, Hedvig Maria. Född 1917-11-17 i Ströms bruk, Harmånger (X) (Harmånger C:9).

Tabell 428 (generation 8)

(Från Tabell 425, s *)

Palm, Karin Augusta. Född 1903-08-20 i Harmånger (X) (Harmånger HFL). Död 1965-10-26 (Thord Bylund).

Gift 1933 (Thord Bylund) med Höglin, Olof Ragnar. Stuveriarbetare. Född 1903-05-26 i Myre, Gudmundrå (Y) (Thord Bylund). Bosatt i Lunde, Gudmundrå (Y) (Thord Bylund).

Barn:

Höglin, Gun-Marie. Född 1933-10-22 i Lunde, Gudmundrå (Y) (Thord Bylund).

Tabell 429 (generation 4)

(Från Tabell 364, s *)

Palm, Johan. Dagsverkskarl. Född 1751-07-21 i Långvinds bruk, Enånger (X). Flyttade från Ströms bruk, Harmånger (X) till Rogsta (X) (Harmånger HFL). Död av ålderdomsbräcklighet 1828-07-02 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1828-07-06 i Harmånger (X) (db). Ur dödboken: 1828 f. d. Dagsverks Karlen vid Ströms Bruk Johan Palm, född 1751 i Långvind. Gift 1 gl. med Bondedn Sara Jonsdotter ifrån Ångermanland, Ullånger och Salom. Enkl. 1803. Gift 2 gl. med Bondedn Kerstin Jansdotter ifrån Gnarp. Fader till 5 barn.

Gift 1:o 1785-07-31 i Harmånger (X) med Jonsdotter, Sara. Född 1751-11-26 i Österbursjö, Arnäs (Y) (fb). Döpt 1751-12-01 i Österbursjö, Arnäs (Y) (fb). Utflyttad 1781 från Salom, Ullånger (Y) (hfl). Flyttade 1785 från Aspe, Rogsta (X) till Ströms bruk, Harmånger (X) (hfl). Död av håll och stygn 1803-02-24 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1803-03-06 i Harmånger (X) (db). Faddrar: Jon Jonsson i Öfwerfälle och des hustru, dräng Nils Jonsson i Wästerbursiö och Pig. Malin Olofsdr i Österbursiö.
Ur dödboken: 1803 Febr. 24 Bruksarbet. på Ström Jan Palms Hustru Sara JonsDr, född i Ångermanland och Ullångers Sn d. 6 Martu 1748 af Bonden Jon Danielsson och Hustru Elisabeth Eriks Dr. Gift d. 31 Juli 1785 med sin efterlemnade förenämnde Man och har hon med honom haft 3 barn, af hvilka 1 dotter lefver. Sjuknade d. 16 Febr. i Håll och Stygn och dog på förr skrifna dag, i en ålder af 54 år, 11 mån och några dagar. Begr. d. 6 Mars. Far: Danielsson, Jon. Bonde. Född 1716 i Utanskog, Vibyggerå (Y) (fb). Döpt 1716-03-11 i Utanskog, Vibyggerå (Y) (fb). Död av ålderdom 1786-09-26 i Salom, Ullånger (Y) (db). Mor: Jacobsdotter, Lisa. Född 1715 i Edånger, Vibyggerå (Y) (fb). Döpt 1715-07-02 i Edånger, Vibyggerå (Y) (fb). Död 1773-02-14 i Salom, Ullånger (Y) (db).

Barn:

Palm, Anders. Född 1787-06-06 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1787-06-10 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1787-07-22 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1787-07-29 i Harmånger (X) (db).

Palm, Elisabet. Född 1788-11-09 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1788-11-10 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1789-01-04 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1789-01-11 i Harmånger (X) (db).

Palm, Stina Jonsdotter. Född 1790-06-18 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1790-06-20 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död av förkylning 1852-12-10 i Byn, Rogsta (X) (db). Begravd 1853-01-09 i Rogsta (X) (db). Se tabell 430, s *.

Gift 2:o 1808-07-03 i Harmånger (X) (vb) med Jansdotter, Kerstin. Född 1779-05-18 i Gnarp (X).

Barn:

Palm, Barbrud Christina. Född 1809-06-24 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1809-06-25 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1809-08-13 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1809-08-20 i Harmånger (X) (db).

Palm, Sara Brita. Född 1811-03-04 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1811-03-07 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1811-04-30 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1811-05-05 i Harmånger (X) (db).

Tabell 430 (generation 5)

(Från Tabell 429, s *)

Palm, Stina Jonsdotter. Född 1790-06-18 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1790-06-20 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död av förkylning 1852-12-10 i Byn, Rogsta (X) (db). Begravd 1853-01-09 i Rogsta (X) (db). Faddrar: Dagkarl. Pehr Pehrsson Lögdström och dess hustru Margta Ersdotter, Smeds sonen Jacob Berg samt Smedsdott. Catharina Högstedt, alla ifr Ströms Bruk.

Gift 1816-04-19 med Olofsson, Per. Bonde. Född 1793-06-04 i Byn, Rogsta (X). Död 1850-02-26 i Byn, Rogsta (X). Den 18 april 1850 gjordes bouppteckning efter bonden Per Olofsson i Byn. Han hade inventarier till ett värde av 1535 riksdaler banco och skulder tilll ett värde av 904 riksdaler banco vilket gav en behållning på 630 riksdaler banco. Hemmanet Byn nr 2 värderades till 900 riksdaler banco. Bland tillgångarna fanns en silver bägare på 24 lod (322 gram) dessutom kopp och matskedar i silver. Rikligt med metall, porslin och glas föremål fanns bland tillgångarna. Till fiske hade Per 20 st skjötar, andel i fiskarstuga och två båtar. Per hade två ston, en fåle, fyra kor, fyra getter och sju får. (bou) Far: Jonsson, Olof. Bonde. Byvaktare. Byålderman. Född 1749-08-02 i Rogsta (X) (fb). Döpt 1749-08-06 i Rogsta (X) (fb). Död i bröstfeber 1818-12-31 i Byn, Rogsta (X). Begravd 1819-01-10 i Rogsta (X). Mor: Persdotter, Brita. Född 1749-12-14 i Åkre, Rogsta (X). Döpt 1749-12-26 i Åkre, Rogsta (X). Död i mattande sjukdom 1820-11-02 i Byn, Rogsta (X). Begravd 1820-11-19 i Rogsta (X).

Barn:

Persson, Olof. Född 1816-10-30. Död 1817-05-31.

Persson, Olof. Född 1818-04-27. Död 1841-03-13.

Persson, Johan. Dräng. Född 1820-02-13.

Persson, Per. Född 1823-09-29 i Byn, Rogsta (X). Döpt 1823-10-05 i Byn, Rogsta (X). Död av ålderdom 1904-03-30 i Åkern, Rogsta (X). Begravd 1904-04-04 i Rogsta (X). Se tabell 431, s *.

Persson, Jonas. Född 1826-11-15. Se tabell 432, s *.

Persson, Anders. Född 1829-04-31. Död 1886-09-03. Se tabell 433, s *.

Persdotter, Brita. Född 1833-06-26.

Tabell 431 (generation 6)

(Från Tabell 430, s *)

Persson, Per. Bonde. Husman. Torpare. Född 1823-09-29 i Byn, Rogsta (X). Döpt 1823-10-05 i Byn, Rogsta (X). Död av ålderdom 1904-03-30 i Åkern, Rogsta (X). Begravd 1904-04-04 i Rogsta (X). Blind

Gift 1846-12-27 i Rogsta (X) (vb) med Palm, Greta Cajsa. Född 1826-02-17 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1826-03-05 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Flyttade 1846 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Hudiksvall (X). Död av ålderdom 1910-05-29 i Åkern, Rogsta (X) (db). Begravd 1910-06-05 i Rogsta (X) (db). Faddrar: Hammarsm. Ad. Wolchan och H. Cathr. Berg, Kohldr Lars Lindberg och Smedsd. Greta Palm, alle från Ström. Far: Palm, Peter. Mästersmed. Född 1784-04-14 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1784-04-18 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Flyttade 1818 från Strömbacka bruk, Bjuråker (X) till Skebo bruk, Ununge (AB). Flyttade 1819 från Skebo bruk, Ununge (AB) till Ströms bruk, Harmånger (X). Döpt 1784-04-18 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död 1861-11-28 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1861-12-08 i Harmånger (X) (db). Mor: Åkerström, Brita. Född 1789-03-10 i Bjuråker (X) (fb). Döpt 1789-03-17 i Bjuråker (X) (fb). Död 1869-05-19 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1869-05-23 i Harmånger (X) (db).

Barn:

Persson, Per. Född 1847-12-13 i Byn, Rogsta (X) (fb). Döpt 1847-12-19 i Byn, Rogsta (X) (fb). Död 1925-12-03 (X15-9V1). Repetition, se tabell 151, s *.

Persdotter, Brita Stina. Född 1850-02-17 i Byn, Rogsta (X) (fb). Döpt 1850-02-17 i Byn, Rogsta (X) (fb). Repetition, se tabell 156, s *.

Persdotter, Greta Cajsa. Född 1853-01-07 i Byn, Rogsta (X) (fb). Döpt 1853-01-09 i Byn, Rogsta (X) (fb). Repetition, se tabell 157, s *.

Blästa, Olof Persson. Född 1855-10-03 i Byn, Rogsta (X) (fb). Döpt 1855-10-07 i Byn, Rogsta (X) (fb). Död 1952-03-19 (HT). Begravd 1952-03-30 i Rogsta (X) (HT). Repetition, se tabell 158, s *.

Persdotter, Anna. Född 1858-04-01 i Byn, Rogsta (X) (fb). Döpt 1858-04-04 i Byn, Rogsta (X) (fb). Död 1859-12-17.

Persdotter, Anna. Född 1861-12-06 i Byn, Rogsta (X) (fb). Döpt 1861-12-08 i Byn, Rogsta (X) (fb). Repetition, se tabell 162, s *.

Palm, Johannes. Född 1866-04-03.

Palm, Anders Gustaf. Född 1869-09-22. Repetition, se tabell 165, s *.

Tabell 432 (generation 6)

(Från Tabell 430, s *)

Persson, Jonas. Född 1826-11-15.

Gift med Andersdotter, Cajsa Greta. Född 1829-11-23.

Tabell 433 (generation 6)

(Från Tabell 430, s *)

Persson, Anders. Husman. Född 1829-04-31. Död 1886-09-03.

Gift med Andersdotter, Cecilia. Född 1834-12-28. Död 1909-09-13.

Barn:

Andersson, Petrus. Född 1855-06-25. Död 1857-04-25.

Andersson, Per. Född 1858-05-27. Döpt 1858-05-30. Död 1870-05-19.

Andersson, Anders. Född 1861-09-17 i Rogsta (X). Döpt 1861-09-22 i Rogsta (X). Se tabell 434, s *.

Andersson, Johan. Född 1864-09-11 i Rogsta (X). Döpt 1864-09-11 i Rogsta (X). Se tabell 438, s *.

Andersson, Per Olof. Född 1871-07-02 i Rogsta (X). Se tabell 442, s *.

Tabell 434 (generation 7)

(Från Tabell 433, s *)

Andersson, Anders. Torpare. Arbetare. Född 1861-09-17 i Rogsta (X). Döpt 1861-09-22 i Rogsta (X).

Gift 1884-05-22 i Rogsta (X) med Månsdotter, Katarina. Född 1863-06-13. Döpt 1919-04-01.

Barn:

Andersson, Anna Kristina. Född 1884-08-03. Se tabell 435, s *.

Andersson, Johanna Katrina. Född 1886-06-29 i Rogsta (X). Se tabell 436, s *.

Andersson, Klara Cecilia. Född 1888-03-25 i Rogsta (X). Se tabell 437, s *.

Andersson, Anders. Fiskeriarbetare. Född 1889-11-30 i Rogsta (X).

Andersson, Emma Margreta. Född 1891-02-07 i Rogsta (X). Död 1894-01-08 i Rogsta (X).

Andersson, Hulda Maria. Född 1892-02-18 i Rogsta (X).

Andersson, Magnus Edvard. Född 1893-03-18 i Rogsta (X).

Andersson, Johan. Skogsarbetare. Född 1895-12-05 i Rogsta (X).

Andersson, Syster Emma. Född 1899-01-20 i Rogsta (X).

Andersson, Brita Margreta. Född 1903-10-10 i Rogsta (X).

Tabell 435 (generation 8)

(Från Tabell 434, s *)

Andersson, Anna Kristina. Född 1884-08-03. Rogsta AIIA:4 3/7 s.391 Flyttar till Idenor 23/10 1905

Gift 1:o med NN, NN.

Barn:

Andersson, Tilly Kristina. Född 1912-03-05 i Attmar (Y).

Gift 2:o med Eriksson, Nils Erik Erhard. Jordbruksarbetare. Född 1889-07-14 i Attmar (Y).

Barn:

Eriksson, Erik Tore. Född 1913-09-25 i Timrå (Y).

Eriksson, Nils Tage. Född 1915-04-13 i Timrå (Y).

Eriksson, Alfve Ragnvald. Född 1916-05-24 i Timrå (Y).

Eriksson, Tyra Katarina. Född 1918-04-20 i Timrå (Y). Död 1921-04-30 i Rogsta (X).

Eriksson, Alvar Andreas. Född 1920-06-05 i Rogsta (X).

Tabell 436 (generation 8)

(Från Tabell 434, s *)

Andersson, Johanna Katrina. Piga. Född 1886-06-29 i Rogsta (X). Rogsta AIIA:3 3/6 s.113

Gift 1:o 1915-06-27 med Wik, Hans. Hemansägare. Född 1872-01-15 i Rogsta (X).

Barn:

Wik, Signe Katrina. Född 1906-08-24.

Gift 2:o med NN, NN.

Tabell 437 (generation 8)

(Från Tabell 434, s *)

Andersson, Klara Cecilia. Piga. Född 1888-03-25 i Rogsta (X). Flyttade till Hilo?(möjl. Hille) 5/11 1910 och kom tillbaks till Rogsta ? Flyttade till Ilsbo 20/11 1914

Gift med NN, NN.

Barn:

Andersson, Erik Ivar. Född 1913-08-01.

Tabell 438 (generation 7)

(Från Tabell 433, s *)

Andersson, Johan. Född 1864-09-11 i Rogsta (X). Döpt 1864-09-11 i Rogsta (X).

Gift 1885-12-06 med Hammar, Anna Brita. Född 1866-08-04 i Harmånger (X).

Barn:

Andersson, Katarina Cecilia. Född 1885-11-18 i Rogsta (X).

Andersson, Karl Johan. Född 1887-04-20 i Rogsta (X). Död 1900-05-22 i Rogsta (X).

Andersson, Anna Mathilda. Född 1889-06-07 i Rogsta (X). Död 1891-11-08 i Rogsta (X).

Andersson, Maria Margreta. Född 1891-06-02 i Rogsta (X). Se tabell 439, s *.

Andersson, Per Gustaf. Född 1893-09-28 i Rogsta (X). Se tabell 440, s *.

Andersson, Anna Mathilda. Född 1896-04-25 i Rogsta (X). Död 1901-11-21 i Rogsta (X).

Andersson, Johanna. Född 1898-02-21 i Rogsta (X). Död 1900-10-07 i Rogsta (X).

Andersson, Helena. Född 1900-01-26 i Rogsta (X). Död 1901-11-28 i Rogsta (X).

Andersson, Johanna. Född 1901-08-03 i Rogsta (X). Se tabell 441, s *.

Andersson, Selma. Född 1904-09-26 i Rogsta (X).

Andersson, Lydia. Född 1907-04-15 i Rogsta (X).

Tabell 439 (generation 8)

(Från Tabell 438, s *)

Andersson, Maria Margreta. Född 1891-06-02 i Rogsta (X). flyttade till Nora församling, Västmanlands län 22/11 1913 Rogsta AIIA:4 5/7 s.506 Åkern

Gift med NN, NN.

Barn:

Andersson, Johan Bertil. Född 1910-01-16.

Tabell 440 (generation 8)

(Från Tabell 438, s *)

Andersson, Per Gustaf. Industriarbetare. Född 1893-09-28 i Rogsta (X). Rogsta AIIA:4 5/7 s.506 Åkern Jordbruksarbetare

Gift med Glad, Hilda Margareta. Hushållerska. Född 1897-02-22 i Forsa (X).

Barn:

Andersson, Per Gustaf. Född 1917-08-04 i Rogsta (X).

Andersson, Anna Margreta. Född 1920-03-04 i Rogsta (X).

Andersson, Johan Jakob Melker. Född 1922-03-19 i Rogsta (X).

Tabell 441 (generation 8)

(Från Tabell 438, s *)

Andersson, Johanna. Född 1901-08-03 i Rogsta (X). Rogsta AIIA:4 5/7 s.506 Åkern

Gift med Dahlberg, Valfrid. Dräng.

Barn:

Dahlberg, Johan Valle Helge. Född 1920-08-18 i Rogsta (X).

Tabell 442 (generation 7)

(Från Tabell 433, s *)

Andersson, Per Olof. Född 1871-07-02 i Rogsta (X). .... i Hudiksvall .... d. 20/.. 1896 att för ... ... ... böter 20 komm. Häktad fri mar år 1894 fångbetyg d. 16/4 1894 13/2 1895 af Svea HR fälld undri framtida fri nämd 1895 9/4 af Kongl. Maj. Ks och Svea Hofrätt frikänd 1900 12/7 af Svea Hofrätt dömd för misshandel till 6 månaders straffarbete N.Amerika 3/7 1907 men har ej varit i N.Amerika N.Amerika 3/5 1910

Gift med Gallin, Brita Margreta. Piga. Född 1881-05-23. Rogsta AIIA:2 7/8 s.310 Byn Flyttar till Harmånger 20/11 1907

Barn:

Andersson, Oskar Vilhelm. Född 1901-03-18 i Rogsta (X). Död 1973-03-28 i Strömsbruk, Harmånger (X) (SVDB). Se tabell 443, s *.

Andersson, Gerda Cecilia. Född 1903-03-14.

Tabell 443 (generation 8)

(Från Tabell 442, s *)

Andersson, Oskar Vilhelm. Fiskare. Född 1901-03-18 i Rogsta (X). Död 1973-03-28 i Strömsbruk, Harmånger (X) (SVDB).

Gift 1923-11-25 (SVDB) med NN, Anna Elvira. Född 1898-05-16 i Rogsta (X) (SVDB). Död 1992-07-19 i Sågtäkten, Harmånger (X) (SVDB).

Tabell 444 (generation 4)

(Från Tabell 364, s *)

Palm, Anders. Bruksarbetare. Född 1757-03-07 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1800-04-13 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1800-04-20 i Harmånger (X) (db). Flyttade till Franshammar 1777 Flyttade från Bjuråker till Harmånger 1781

Gift 1785-10-30 i Harmånger (X) med Persdotter, Margareta. Född 1757-10-04 i Gnarps Masugn, Gnarp (X) (fb). Döpt 1757-10-07 i Gnarps Masugn, Gnarp (X) (fb). Död 1821-11-30 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1821-12-09 i Harmånger (X) (db). Far: Jansson, Per. Dagsverkskarl. Bosatt i Gnarp (X). Mor: Hansdotter, Margareta.

Barn:

Palm, Anders. Född 1786-11-13 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1786-12-09 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1786-12-17 i Harmånger (X) (db).

Palm, Kristina. Född 1787-09-24 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1801-12-13 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1801-12-20 i Harmånger (X) (db).

Palm, Margareta. Född 1789-11-08 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1791-05-03 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1791-05-08 i Harmånger (X) (db).

Palm, Anders. Koldräng. Född 1792-09-14 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1838-10-17 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1838-10-28 i Harmånger (X) (db).

Palm, Margareta. Född 1796-03-22 i Ströms bruk, Harmånger (X). Se tabell 445, s *.

Palm, Ingrid. Född 1799-05-22 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1799-05-26 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1800-03-14 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1800-03-23 i Harmånger (X) (db).

Tabell 445 (generation 5)

(Från Tabell 444, s *)

Palm, Margareta. Född 1796-03-22 i Ströms bruk, Harmånger (X). Flyttade 1823 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Stockholm (AB) (Harmånger HFL).

Utom äktenskap

Barn:

Palm, Margareta. Född 1817-07-01 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1817-07-06 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1818-04-04 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1818-04-12 i Harmånger (X) (db).

Tabell 446 (generation 4)

(Från Tabell 364, s *)

Palm, Christina. Född 1760-09-11 i Ströms bruk, Harmånger (X). Flyttade 1784-10-04 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Hudiksvall (X). Död 1824-12-14 i Hudiksvall (X) (db). Begravd 1824-12-19 i Hudiksvall (X) (db).

Gift 1799-11-17 i Hudiksvall (X) (vb) med Skogman, Hans. Arbetskarl. Född 1769 i Hälsingtuna (X). Död 1819-03-03 (hfl).

Tabell 447 (generation 4)

(Från Tabell 364, s *)

Palm, Barbro. Född 1774-12-01 i Ströms bruk, Harmånger (X). Flyttade 1785 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Gnarp (X). Flyttade 1790 från Gnarp (X) till Ströms bruk, Harmånger (X). Flyttade 1794 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Hudiksvall (X). Flyttade med familjen 1803 från Hudiksvall (X) till Idenor (X) (hfl). Död 1809-07-07 i Prästbordet, Idenor (X) (db). Begravd 1809-07-09 i Idenor (X) (db).

Gift 1797-04-19 i Hudiksvall (X) (vb) med Hammarström, Per Larsson. Landbonde. Arbetskarl. Född 1773-10-17 i Idenor (X) (hfl).

Barn:

Hammarström, Lars. Född 1797-07-24 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1797-07-27 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1797-08-03 i Hudiksvall (X) (Harmånger db).

Hammarström, Sigrid. Född 1801-02-20 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1801-02-21 i Hudiksvall (X) (fb).

Hammarström, Barbro Christina. Född 1803-01-30 i Prästbordet, Idenor (X) (fb). Döpt 1803-01-30 i Prästbordet, Idenor (X) (fb).

Hammarström, Anna. Född 1806-08-11 i Prästbordet, Idenor (X) (fb). Döpt 1806-08-14 i Prästbordet, Idenor (X) (fb).

Tabell 448 (generation 4)

(Från Tabell 364, s *)

Palm, Benjamin. Arbetskarl. Organist. Klockare. Född 1777-03-29 i Ströms bruk, Harmånger (X). Flyttade 1792 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Bjuråker (X). Flyttade 1795 från Bjuråker (X) till Ströms bruk, Harmånger (X). Flyttade 1827 från Hudiksvall (X) till Hälsingtuna (X) (hfl). Död av bröstsot 1850-01-25 i Hälsingtuna (X) (db). Begravd 1850-02-10 i Hälsingtuna (X) (db).

Gift 1834-06-26 i Ilsbo (X) (vb) med Tjerneld, Inga Margareta. Född 1795-08-11 i Harmånger (X) (hfl). Far: Tjerneld, Daniel. Sergeant. Född 1758-04-06 ("Släkt i Ilsbo"). Mor: Högberg, Anna Margareta. Född 1763-06-18 ("Släkt i Ilsbo"). Död 1830-03-03 ("Släkt i Ilsbo").

Tabell 449 (generation 4)

(Från Tabell 364, s *)

Palm, Lars. Borgare. Fiskare. Född 1779-09-01 i Ströms bruk, Harmånger (X). Flyttade 1797 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Njutånger (X). Flyttade 1799 från Nianfors bruk, Nianfors (X) till Ströms bruk, Harmånger (X) (hfl). Flyttade 1801 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Hudiksvall (X). Död av ålderdom 1854-10-14 i Hudiksvall (X) (db). Begravd 1854-10-18 i Hudiksvall (X) (db).

Gift 1811-12-26 i Hudiksvall (X) (vb) med Molarin, Elsa. Född 1785-05-... Död 1856-10-21 i Hudiksvall (X) (db). Begravd 1856-10-24 i Hudiksvall (X) (db).

Barn:

Palm, Anders. Född 1815-05-10 i Hudiksvall (X). Se tabell 450, s *.

Palm, Margareta. Född 1818-05-07 i Hudiksvall (X). Se tabell 453, s *.

Palm, Christina. Född 1823-05-08 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1823-05-09 i Hudiksvall (X) (fb). Död 1856-10-17 i Hudiksvall (X) (db). Begravd 1856-10-18 i Hudiksvall (X) (db). Se tabell 455, s *.

Tabell 450 (generation 5)

(Från Tabell 449, s *)

Palm, Anders. Borgare. Fiskare. Född 1815-05-10 i Hudiksvall (X).

Gift 1846-12-03 i Hudiksvall (X) (vb) med Sandström, Brita Stina. Född 1825-12-08 (hfl).

Barn:

Palm, Anders Erik. Född 1847-12-24 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1847-12-26 i Hudiksvall (X) (fb). Död 1848-01-03 i Hudiksvall (X) (db). Begravd 1848-01-23 i Hudiksvall (X) (db).

Palm, Elsa Christina. Född 1849-11-30 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1849-12-02 i Hudiksvall (X) (fb).

Palm, Anders Johan. Född 1852-07-04 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1852-07-06 i Hudiksvall (X) (fb). Flyttade 1888-02-18 från Hudiksvall (X) till Nordamerika (hfl). Flyttade 1891-09-29 från Nordamerika till Hudiksvall (X) (hfl).

Palm, Lars Olof. Född 1855-02-15 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1855-02-17 i Hudiksvall (X) (fb). Se tabell 451, s *.

Palm, Brita Margareta. Född 1858-08-03 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1858-08-05 i Hudiksvall (X) (fb).

Palm, Anna Maria. Född 1861-10-19 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1861-10-21 i Hudiksvall (X) (fb). Se tabell 452, s *.

Palm, Johanna Elisabet. Född 1865-05-28 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1865-06-02 i Hudiksvall (X) (fb).

Palm, August. Född 1869-01-02 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1869-01-11 i Hudiksvall (X) (fb).

Tabell 451 (generation 6)

(Från Tabell 450, s *)

Palm, Lars Olof. Fiskare. Född 1855-02-15 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1855-02-17 i Hudiksvall (X) (fb).

Gift 1883-12-02 (hfl) med Selin, Brita Margareta. Född 1859-09-03 (hfl). Död 1889-08-03 (hfl).

Barn:

Palm, Anna Mathilda. Född 1884-08-10 (hfl).

, Dödfödd. Född 1885-11-01 (hfl).

Tabell 452 (generation 6)

(Från Tabell 450, s *)

Palm, Anna Maria. Född 1861-10-19 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1861-10-21 i Hudiksvall (X) (fb). Flyttade 1884-12-08 från Hudiksvall (X) till Östersund (Z) (hfl).

Gift 1885-04-06 i Östersund (Z) (vb) med Johansson, Per. Postiljon. Född 1858-08-14 i Marieby (Z) (hfl). Död 1893-04-24 (hfl).

Barn:

Johansson, Karl Reinhold. Född 1885-05-19 i Östersund (Z) (fb). Döpt 1885-07-18 i Östersund (Z) (fb).

Johansson, Gustaf Evald. Född 1886-07-25 i Borgsjö (Y) (hfl).

Johansson, Albin Waldemar. Född 1889-12-27 i Östersund (Z) (fb, hfl). Döpt 1890-02-04 i Östersund (Z) (fb).

Johansson, Ernst Andreas. Född 1891-08-15 i Östersund (Z) (fb, hfl). Döpt 1891-10-07 i Östersund (Z) (fb).

Johansson, Per Sanfrid Eugén. Född 1893-05-23 i Östersund (Z) (fb, hfl). Döpt 1893-05-26 i Östersund (Z) (fb).

Tabell 453 (generation 5)

(Från Tabell 449, s *)

Palm, Margareta. Född 1818-05-07 i Hudiksvall (X).

Gift 1843-11-30 i Hudiksvall (X) (vb) med Hagbom, Anders. Borgare. Fiskare. Född 1819-08-02 (hfl).

Barn:

Hagbom, Sigrid Katarina. Född 1844-10-15 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1844-10-18 i Hudiksvall (X) (fb). Se tabell 454, s *.

Hagbom, Brita Margareta. Född 1847-09-26 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1847-10-03 i Hudiksvall (X) (fb).

Hagbom, Anna Christina. Född 1849-11-19 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1849-11-22 i Hudiksvall (X) (fb).

Hagbom, Johanna. Född 1852-04-10 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1852-04-13 i Hudiksvall (X) (fb).

Hagbom, Anders Peter. Född 1857-02-01 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1857-02-04 i Hudiksvall (X) (fb).

Tabell 454 (generation 6)

(Från Tabell 453, s *)

Hagbom, Sigrid Katarina. Född 1844-10-15 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1844-10-18 i Hudiksvall (X) (fb).

Utom äktenskap med Frykholm, O. L.. Arbetare. Ifrån Lysviks socken och Ransby i Wermland.

Barn:

NN, Emma Katarina. Född 1870-10-13 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1870-10-20 i Hudiksvall (X) (fb).

Tabell 455 (generation 5)

(Från Tabell 449, s *)

Palm, Christina. Född 1823-05-08 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1823-05-09 i Hudiksvall (X) (fb). Död 1856-10-17 i Hudiksvall (X) (db). Begravd 1856-10-18 i Hudiksvall (X) (db).

Gift 1849-12-09 i Hudiksvall (X) (vb) med Molarin, Nils Fredrik. Född 1822-12-28 (hfl). Borgare. Fiskare.

Barn:

Molarin, Lars Fredrik. Född 1853-04-20 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1753-04-28 i Hudiksvall (X) (fb). Död 1856-10-14 i Hudiksvall (X) (db). Begravd 1856-10-18 i Hudiksvall (X) (db).

Molarin, Nils Erik. Född 1855-02-20 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1855-02-22 i Hudiksvall (X) (fb).

Molarin, Elsa Erika. Född 1856-05-18 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1856-05-22 i Hudiksvall (X) (fb).

Tabell 456 (generation 3)

(Från Tabell 3, s *)

Palm, Benjamin. Hammarsmed. Född 1727-07-18 i Oslättfors bruk, Hille (X). Döpt 1727-07-23 i Oslättfors bruk, Hille (X). Faddrar: Smed Olof Olofsson i Oslf., Johan Johansson ibid., h: Barbru Michelsdr Olof Olofs, h: Anna Olofsdr Johan Johs
Ur dödboken: 1760 d. 17 Aug. Begrofs Hamar-Smeden ifrån Ströms Bruk Benjamin Palm, född 1727 på Oslättefors Bruk i Gestrike-land och Hille Sochn af Mäster-Smeden Olof Andersson Palm och h. Ingrid Johansdotter. War under föräldrarnas wård på 13de året, och tiänte sedan hos åtskilliga i Wahlbo Sochn, samt sidst hos sin Swåger, som där war Sochen-Smed af hwilken han lärde sig Klen-Smeds handtwerket. På sitt 17de år kom han hit till Ström, såsom Klen-Smed, och, efter 2ne år, flyttade til Långvinds Bruk, där han lärde sig Hamar Smidet, och uti 5 år där arbetade. Återkom sedan til Ström, och gifta sig 1746 med den nu efterlefwande änkan, h. Maria Mårtensdotter, med hwilken han ägt 7 barn, 3 söner och 4 döttrar, af hwilka en son och en dotter äro döda. Lefwat ärbart. Blef siuk i håll och styng d. 8 hujus, och dödde däraf d. 14 33 år och 20 weckor gammal. Död av håll och styng 1760-08-14 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1760-08-17 i Harmånger (X) (db).

Gift 1746-10-05 i Harmånger (X) (vb) med Mårtensdotter, Maria. Född 1726-06-02 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1726-06-05 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Flyttade 1790 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Iggesunds bruk, Njutånger (X) (hfl). Död 1791-05-16 i Iggesunds bruk, Njutånger (X) (db). Begravd 1791-05-29 i Njutånger (X) (db). Faddrar: Olof Johansson, hust. Cicilla Ehrsdotter, Moses Jacobsson Bråttom, Pygan Ingrid Nilsdr, alla wid Ström boende. Far: Fransson, Mårten. Kolare. Dagsverkskarl. Död 1754. Mor: Persdotter, Maria. Född 1689 i Galtströms bruksförs (Y). Döpt 1689-11-17 i Galtströms bruksförs (Y). Död av ålderdomsbräcklighet 1761-09- i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1761-09-13 i Harmånger (X) (db).

Barn:

Palm, Maria. Född 1746-09-30 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1747-03-06 i Ströms bruk, Harmånger (X). Begravd 1747-03-23 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Palm, Olof. Född 1748-04-05 i Långvinds bruk, Enånger (X). Död 1818-03-17 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1818-03-21 i Bjuråker (X) (db). Se tabell 457, s *.

Benjaminsdotter, Ingrid. Född 1750-12-28 i Långvinds bruk, Enånger (X). Död 1792-06-03 i Byn, Rogsta (X) (db). Begravd 1792-06-06 i Rogsta (X) (db). Se tabell 537, s *.

Palm, Mårten. Född 1754-01-20 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1825-05-04 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1825-05-10 i Bjuråker (X) (db). Se tabell 538, s *.

, Dödfödd. Född 1756-03-28 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Palm, Maria. Född 1757-05-27 i Ströms bruk, Harmånger (X). Se tabell 618, s *.

Palm, Anna. Född 1760-02-17 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1818-02-01 i Hudiksvall (X) (db). Begravd 1818-02-08 i Hudiksvall (X) (db). Se tabell 637, s *.

Tabell 457 (generation 4)

(Från Tabell 456, s *)

Palm, Olof. Mästersmed. Född 1748-04-05 i Långvinds bruk, Enånger (X). Död 1818-03-17 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1818-03-21 i Bjuråker (X) (db). Flyttat från Strömsbruk till Strömbacka 1776

Gift 1776-10-27 med Berg, Maria. Född 1754-10-03 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1754-10-17 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Flyttade 1776 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (hfl). Död 1823-02-14. Far: Berg, Erik Eriksson. Mästersmed. Född 1721-01-31 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1721-02-02 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1782-07-03 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1782-07-07 i Harmånger (X) (db). Mor: Larsdotter, Brita. Född 1724-07-16 i Gnarps Masugn, Gnarp (X) (fb). Döpt 1724-07-19 i Gnarps Masugn, Gnarp (X) (fb). Flyttade 1746 från Gnarps Masugn, Gnarp (X) till Ströms bruk, Harmånger (X) (hfl). Död av vattusot 1792-02-10 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1792-02-19 i Harmånger (X) (db).

Barn:

Palm, Benjamin. Född 1777-09-13 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Döpt 1777-09-14 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död 1835-11-19 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1835-11-29 i Bjuråker (X) (db). Se tabell 458, s *.

Palm, Erik. Född 1779-11-02 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X).

Palm, Brita. Född 1781-04-18 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död 1846-01-28 i Moviken, Bjuråker (X) (db). Begravd 1846-02-08 i Bjuråker (X) (db). Se tabell 472, s *.

Palm, Erik. Född 1784-08-24 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död 1788-06-12 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1788-06-20 i Bjuråker (X) (db).

Palm, Olof. Född 1787-06-20 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död 1791-09-15 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1791-09-18 i Bjuråker (X) (db).

Palm, Erik. Född 1790-11-12 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död av bröstinflamation 1841-04-14 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1841-04-25 i Bjuråker (X) (db). Se tabell 508, s *.

Palm, Maria. Född 1793-05-06 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död 1795-01-27 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1795-02-08 i Bjuråker (X) (db).

Palm, Lars. Född 1795-11-01 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död 1853-11-16 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1853-11-27 i Bjuråker (X) (db). Se tabell 525, s *.

Tabell 458 (generation 5)

(Från Tabell 457, s *)

Palm, Benjamin. Mästersmed. Född 1777-09-13 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Döpt 1777-09-14 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död 1835-11-19 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1835-11-29 i Bjuråker (X) (db).

Gift 1801 i Söderala (X) med Forssberg, Anna Christina. Född 1778-06-12 i Söderala (X). Död 1853-01-11.

Barn:

, Dödfödd. Född 1802-11-29 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Begravd 1802-12-05 i Bjuråker (X).

Palm, Anders Olof. Född 1804-03-21 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död 1805-01-08 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1805-01-20 i Bjuråker (X) (db).

Palm, Anders Olof. Född 1806-08-23 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död av reumatisk värk 1881-10-11 i Bäckebo, Ljusdal (X) (db). Se tabell 459, s *.

Palm, Maria Christina. Född 1809-09-14 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1809-09-15 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb).

Palm, Hedvig Brita. Född 1813-12-24 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1813-12-26 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Se tabell 467, s *.

Palm, Anna Margareta. Född 1817-06-15 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1817-06-18 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1901-08-13 (X3-19A7). Se tabell 469, s *.

Tabell 459 (generation 6)

(Från Tabell 458, s *)

Palm, Anders Olof. Klensmed. Sockensmed. Född 1806-08-23 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Flyttade med familjen 1845 från Strömbacka bruk, Bjuråker (X) till Ljusdal (X). Död av reumatisk värk 1881-10-11 i Bäckebo, Ljusdal (X) (db).

Gift 1827-12-26 i Bjuråker (X) (vb) med Berg, Catharina Margareta. Född 1808-04-24. Död 1875-04-02 i Bäckebo, Ljusdal (X) (db). Far: Berg, Anders. Tysksmidesmästare. Född 1785-03-05 (X4-8A3). Bosatt i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död 1846-03-02 (X4-8A3). Mor: Olofsdotter, Sigrid. Född 1781-12-20 (X4-8A3). Död 1863-05-14 (X4-8A3).

Barn:

Palm, Anders Benjamin. Född 1828-03-03 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1828-03-09 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1828-03-21.

Palm, Benjamin Andreas. Född 1832-07-31 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1832-08-03 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Se tabell 460, s *.

Palm, Lars Olof. Född 1836-08-21 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1836-08-23 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Se tabell 461, s *.

Palm, Per Erik. Född 1838-07-09 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1838-07-09 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Se tabell 463, s *.

Palm, Johan Gustaf. Född 1844-01-15 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1844-01-19 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död av inflammation i benet 1871-02-19 i Ede, Delsbo (X) (db). Begravd 1871-02-26 i Delsbo (X) (db). Se tabell 466, s *.

Tabell 460 (generation 7)

(Från Tabell 459, s *)

Palm, Benjamin Andreas. Smed. Född 1832-07-31 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1832-08-03 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Flyttade 1854-11-17 från Bäckebo, Ljusdal (X) till Grönås, Järvsö (X) (hfl). Flyttade med hustrun 1855-12-04 från Grönås, Järvsö (X) till Föne, Färila (X) (hfl). Flyttat till N. Amerika 1881

Gift 1855-01-28 i Järvsö (X) (vb) med Fernström, Anna Katharina. Född 1829-08-29 i Ore (W). Flyttat till N. Amerika 1881

Barn:

Palm, Anna Margareta. Född 1861-06-02 i Stömne, Delsbo (X) (fb). Döpt 1861-05-03 i Stömne, Delsbo (X) (fb).

Tabell 461 (generation 7)

(Från Tabell 459, s *)

Palm, Lars Olof. Smed. Född 1836-08-21 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1836-08-23 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb).

Gift 1866-05-11 i Ljusdal (X) (vb) med Wiklund, Elsa Marta. Född 1839-06-17 i Lit (Z) (hfl).

Barn:

Palm, Anders Gustaf. Född 1865-11-17 i Bäckebo, Ljusdal (X) (fb).

Palm, Wilhelmina Margareta. Född 1867-07-08 i Bäckebo, Ljusdal (X) (fb). Se tabell 462, s *.

Palm, Emma Katarina. Född 1869-02-08 i Bäckebo, Ljusdal (X) (fb). Död 1880-04-25 i Bäckebo, Ljusdal (X) (db).

Palm, Anders Olof. Född 1878-08-12 i Bäckebo, Ljusdal (X) (fb).

Tabell 462 (generation 8)

(Från Tabell 461, s *)

Palm, Wilhelmina Margareta. Född 1867-07-08 i Bäckebo, Ljusdal (X) (fb). Flyttade 1889-08-15 från Ljusdal (X) till Grundsjö, Borgsjö (Y) (hfl).

Gift 1889-10-04 (hfl) med Munter, Per. Arbetare. Torpare. Född 1860-02-22 i Borgsjö (Y) (hfl).

Barn:

Munter, Karl Anton. Född 1889-12-04 i Grundsjö, Borgsjö (Y) (fb, hfl). Döpt 1890-01-28 i Grundsjö, Borgsjö (Y) (fb).

Munter, Gustaf Leonard. Född 1899-01-06 i Grundsjö, Borgsjö (Y) (fb, hfl). Döpt 1890-05-05 i Grundsjö, Borgsjö (Y) (fb).

Munter, Vidar Gottfrid. Född 1902-08-13 i Grundsjö, Borgsjö (Y) (fb, hfl). Döpt 1902-12-15 i Grundsjö, Borgsjö (Y) (fb).

Tabell 463 (generation 7)

(Från Tabell 459, s *)

Palm, Per Erik. Bysmed. Född 1838-07-09 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1838-07-09 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Flyttade 1860 från Bäckebo, Ljusdal (X) till Delsbo (X) (hfl).

Gift 1865-04-03 i Ramsjö (X) (vb) med Bäckström, Anna. Född 1841-02-18 i Ramsjö (X) (hfl). Död 1890-06-03 i Viken, Ramsjö (X) (db).

Barn:

Palm, Anders Olof. Född 1865-05-31 i Ramsjö kyrkby, Ramsjö (X) (fb). Döpt 1865-06-03 i Ramsjö kyrkby, Ramsjö (X) (fb). Se tabell 464, s *.

Palm, Per Gustaf. Född 1868-03-27 i Viken, Ramsjö (X) (fb). Döpt 1868-04-05 i Viken, Ramsjö (X) (fb). Flyttade 1899-10-21 från Viken, Ramsjö (X) till Umeå landsförs (AC) (hfl).

Palm, Katarina Kristina. Född 1872-05-27 i Viken, Ramsjö (X) (fb). Döpt 1872-06-02 i Viken, Ramsjö (X) (fb). Se tabell 465, s *.

Tabell 464 (generation 8)

(Från Tabell 463, s *)

Palm, Anders Olof. Arbetare. Född 1865-05-31 i Ramsjö kyrkby, Ramsjö (X) (fb). Döpt 1865-06-03 i Ramsjö kyrkby, Ramsjö (X) (fb). Flyttade 1893-11-03 från Viken, Ramsjö (X) till Vindskär, Skön (Y) (hfl, Indiko). Flyttade med makan 1894-11-23 från Vindskär, Skön (Y) till Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko).

Gift 1893-12-24 i Skön (Y) (Indiko) med Pettersson, Selma Kristina. Född 1872-01-28 i Nysätra (AC) (Indiko).

Tabell 465 (generation 8)

(Från Tabell 463, s *)

Palm, Katarina Kristina. Född 1872-05-27 i Viken, Ramsjö (X) (fb). Döpt 1872-06-02 i Viken, Ramsjö (X) (fb). Flyttade 1895-03-13 från Viken, Ramsjö (X) till Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (hfl).

Utom äktenskap

Barn:

Palm, Anna Katarina Eugenia. Född 1891-11-29 i Viken, Ramsjö (X) (fb). Döpt 1891-12-06 i Viken, Ramsjö (X) (fb). Död 1892-05-25 i Viken, Ramsjö (X) (db).

Tabell 466 (generation 7)

(Från Tabell 459, s *)

Palm, Johan Gustaf. Smed. Född 1844-01-15 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1844-01-19 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Flyttade 1865-10-12 från Bäckebo, Ljusdal (X) till Delsbo (X) (hfl). Död av inflammation i benet 1871-02-19 i Ede, Delsbo (X) (db). Begravd 1871-02-26 i Delsbo (X) (db).

Gift 1865-11-12 med Moberg, Erika Katarina. Född 1845-10-01 i Bjuråker (X) (hfl). Död 1909-05-02 i Överälve, Delsbo (X) (db). Begravd 1909-05-09 i Delsbo (X) (db).

Barn:

Palm, Johan Olof. Född 1865-02-28 i Ede, Delsbo (X) (fb).

Palm, Gustaf Andreas. Född 1867-10-07 i Ede, Delsbo (X) (fb). Döpt 1867-10-13 i Ede, Delsbo (X) (fb). Flyttade 1890-01-03 från Storån, Delsbo (X) till Arbrå (X) (hfl).

Palm, Anna Katarina. Född 1870-04-01 i Ede, Delsbo (X) (fb). Döpt 1870-04-03 i Ede, Delsbo (X) (fb). Död 1871-04-23 i Ede, Delsbo (X) (db). Begravd 1871-04-30 i Delsbo (X) (db).

Tabell 467 (generation 6)

(Från Tabell 458, s *)

Palm, Hedvig Brita. Född 1813-12-24 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1813-12-26 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Flyttade 1845 från Strömbacka bruk, Bjuråker (X) till Ströms bruk, Harmånger (X). Flyttade 185 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Andersfors bruk, Bergsjö (X).

Gift 1835-11-12 i Bjuråker (X) (vb) med Strömbäck, Hans. Tysksmidesmästare. Smed. Torpare. Född 1811-12-20 (X3-19A6). Bosatt i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (X4-20C5). Flyttade med familjen 1845 till Harmånger (X) (X4-20C5). Bosatt i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (X3-19A6). Bosatt i Skrämsta, Bergsjö (X) (X3-19A6). Flyttade 1864 till Färila (X) (X3-19A6). Far: Hårning, Jöns. Född 1775-07-16 (X3-19A2). Död av fallande träd 1825-07-08 (X3-19A2). Bosatt i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (X3-19A2). Mor: Olofsdotter, Karin. Född 1781-08-31 (X3-19A2). Död 1849-04-10 (X3-19A2).

Barn:

Strömbäck, Hedvig Charlotta. Född 1836-11-27 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1836-11-29 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Flyttade 1856 till Bjuråker (X) (X3-19A6).

Strömbäck, Carolina Kristina. Född 1836-11-27 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1836-11-29 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död av influensa 1837-03-14 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1837-03-19 i Bjuråker (X) (db).

Strömbäck, Anna Margareta. Född 1848-04-25 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1848-04-27 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Se tabell 468, s *.

Strömbäck, Anders Alfred. Flyttade 1864 till Färila (X) (X3-19A6). Född 1852-08-02 (X3-19A6).

Tabell 468 (generation 7)

(Från Tabell 467, s *)

Strömbäck, Anna Margareta. Född 1848-04-25 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1848-04-27 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb).

Gift med Friberg, Måns. Skräddare. Född 1842-09-29 (X3-19A12). Bosatt i Högen, Bergsjö (X) (X3-19A12).

Barn:

Friberg, Karl Emil. Född 1874-12-19 (X3-19A12). Flyttade 1881 till Tuna (Y) (X3-19A12).

Friberg, Elvira Vilhelmina. Född 1880-04-17 (X3-19A12). Flyttade 1881 till Tuna (Y) (X3-19A12).

Tabell 469 (generation 6)

(Från Tabell 458, s *)

Palm, Anna Margareta. Född 1817-06-15 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1817-06-18 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1901-08-13 (X3-19A7).

Gift 1838-10-25 i Bjuråker (X) (vb) med Strömbäck, Jöns. Räckarmästare. Född 1815-09-25 (X3-19A7). Död 1877-05-17 (X4-20C6). Bosatt i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (X4-20C6). Far: Hårning, Jöns. Född 1775-07-16 (X3-19A2). Död av fallande träd 1825-07-08 (X3-19A2). Bosatt i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (X3-19A2). Mor: Olofsdotter, Karin. Född 1781-08-31 (X3-19A2). Död 1849-04-10 (X3-19A2).

Barn:

Strömbäck, Lars Olof. Född 1839-07-30 (X3-19A7). Bosatt i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (X3-19A13). Se tabell 470, s *.

Strömbäck, Anders. Född 1847-12-15 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1847-12-16 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1849-07-21 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1849-07-29 i Bjuråker (X) (db).

Strömbäck, Anders August. Född 1852-06-07 (X4-20C6). Död 1865-01-27 (X4-20C6).

Strömbäck, Maria Kristina. Född 1857-05-02 (X4-20C6). Död 1865-02-01 (X4-20C6).

Tabell 470 (generation 7)

(Från Tabell 469, s *)

Strömbäck, Lars Olof. Smed. Född 1839-07-30 (X3-19A7). Bosatt i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (X3-19A13). Flyttade med familjen 1882 till Nordamerika (X3-19A13).

Gift 1863-10-27 (X3-19A13) med Imberg, Brita Christina. Född 1843-07-05 (X3-19A13). Far: Imberg, J..

Barn:

Strömbäck, Anna Greta. Född 1864-08-28 (X3-19A13). Se tabell 471, s *.

Strömbäck, Maria Christina. Född 1868-02-14 (X3-19A13).

Strömbäck, Carl Gustaf. Född 1875-04-13 (X3-19A13).

Strömbäck, Lars Leonard. Född 1877-12-22 (X4-20C7).

Tabell 471 (generation 8)

(Från Tabell 470, s *)

Strömbäck, Anna Greta. Född 1864-08-28 (X3-19A13).

Gift 1883 (X4-42D5) med Lindgren, Lars Vilhelm. Smed. Född 1860-12-29 (X4-42D5). Bosatt i Hedvigsfors bruk, Bjuråker (X) (X4-42D5). Bosatt i Moviken, Bjuråker (X) (X4-42D5). Död 1938-02-15 (X4-42D5). Far: Lindgren, Per. Klensmed. Född 1828-06-18 i Ljusnedals bruk, Ljusnedal (Z) (X4-42D1). Bosatt i Hedvigsfors bruk, Bjuråker (X) (X4-42D1). Död 1903-07-17 (X4-42D1). Mor: Flodberg, Sophia Johanna. Född 1825-11-01 i Bollnäs (X) (X4-42D1). Död 1910-07- (X4-42D1).

Barn:

Lindgren, Alma Vilhelmina. Född 1883-11-09 (X4-42D5). Död 1891-05-27 (X4-42D5).

Lindgren, Ida Maria. Född 1885-09-06 (X4-42D5).

Lindgren, Knut Leander. Masugnsarbetare. Skogsarbetare. Född 1887-01-13 (X4-42D5). Bosatt i Moviken, Bjuråker (X) (X4-42D12).

Lindgren, Per Vilhelm. Masugnsarbetare. Född 1889-01-16 (X4-42D5). Bosatt i Moviken, Bjuråker (X) (X4-42D13). Flyttade med familjen 1924 till Bergsjö (X) (X4-42D13).

Lindgren, Alma Sofia. Född 1892-07-09 (X4-42D5). Död 1918-08-29 (X4-26A50).

Lindgren, Lars Oskar. Skogsarbetare. Bosatt i Bjuråker (X) (X4-42D5). Född 1898-05-27 (X4-42D5).

Tabell 472 (generation 5)

(Från Tabell 457, s *)

Palm, Brita. Född 1781-04-18 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död 1846-01-28 i Moviken, Bjuråker (X) (db). Begravd 1846-02-08 i Bjuråker (X) (db).

Utom äktenskap

Barn:

Palm, Brita Gustava. Född 1802-02-12 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död 1803-02-27.

Gift 1805-09-29 i Bjuråker (X) (vb) med Sjöholm, Arvid. Koldräng. Rättare. Född 1779-12-23 i Söderfors (C). Död 1850-03-28 i Moviken, Bjuråker (X) (db). Begravd 1850-04-07 i Bjuråker (X) (db).

Barn:

Sjöholm, Anders. Född 1806-07-08 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död 1858-05-06. Se tabell 473, s *.

Sjöholm, Maria Christina. Född 1809-05-01 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1809-05-03 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1890-12-06 (X33-20U6). Se tabell 485, s *.

Sjöholm, Erik Olof. Född 1813-08-26 i Moviken, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1813-08-29 i Moviken, Bjuråker (X) (fb). Se tabell 493, s *.

Sjöholm, Anna Brita. Född 1816-03-08 i Moviken, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1816-03-10 i Moviken, Bjuråker (X) (fb). Död 1816-04-16 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1816-04-21 i Bjuråker (X) (db).

Sjöholm, Lars Arvid. Född 1817-09-15. Död 1865-02-25. Se tabell 494, s *.

Sjöholm, Carl Benjamin. Född 1824-03-24 i Moviken, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1824-03-25 i Moviken, Bjuråker (X) (fb). Död 1859-07-29. Se tabell 501, s *.

Sjöholm, NN. Född 1826-01-14. Död 1826-01-14 i Moviken, Bjuråker (X) (db). Begravd 1826-01-22 i Bjuråker (X) (db).

Sjöholm, Johan. Född 1827-03-14 i Moviken, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1827-03-16 i Moviken, Bjuråker (X) (fb). Död 1892-05-20. Se tabell 502, s *.

Tabell 473 (generation 6)

(Från Tabell 472, s *)

Sjöholm, Anders. Masmästare. Född 1806-07-08 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död 1858-05-06.

Gift 1829-10-04 med Johansdotter, Maria Christina. Född 1808-03-15. Död 1879-01-16.

Barn:

Sjöholm, Anna Brita. Född 1830-09-13 i Moviken, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1830-09-14 i Moviken, Bjuråker (X) (fb). Se tabell 474, s *.

Sjöholm, Johan Arvid. Född 1832-12-19. Död 1901-01-24. Se tabell 477, s *.

Sjöholm, Margareta Christina. Född 1835-06-15 i Moviken, Bjuråker (X) (fb).

Sjöholm, Maria Helena. Född 1837-11-26. Se tabell 480, s *.

Sjöholm, Johanna Katarina. Född 1840-01-17 i Bjuråker (X) (Indiko). Se tabell 481, s *.

Sjöholm, Anders Olof. Född 1842-07-04. Död 1845-06-29.

Sjöholm, Per Eric. Född 1844-11-29. Se tabell 484, s *.

Sjöholm, Sophia. Född 1847-03-31 i Moviken, Bjuråker (X) (fb). Död 1855-01-27.

Sjöholm, Andriette. Född 1850-01-20. Död 1850-08-30 i Moviken, Bjuråker (X) (db). Begravd 1850-09-08 i Bjuråker (X) (db).

Sjöholm, Andriette. Född 1852-10-21.

Tabell 474 (generation 7)

(Från Tabell 473, s *)

Sjöholm, Anna Brita. Född 1830-09-13 i Moviken, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1830-09-14 i Moviken, Bjuråker (X) (fb). Flyttade 1879 till Nordamerika (X4-14C3).

Gift med Modig, Johan Erik. Arbetare. Född 1823-07-31 (X4-14C3). Bosatt i Moviken, Bjuråker (X) (X4-14C2). Död 1872-01-10 (X4-14C3). Far: Modig, Erik Hansson. Hyttarbetare. Född 1796-07-12 (X4-14C2). Bosatt i Moviken, Bjuråker (X) (X4-14C2). Död 1836-10-29 (X4-14C2). Mor: Tomasdotter, Elisabet Catharina. Född 1802-12-03 (X4-14C2). Död 1889-08-18 (X4-14C2).

Barn:

Modig, Anders Olof. Född 1850-01-10 (X4-14C3). Bosatt i Moviken, Bjuråker (X) (X4-14C5). Se tabell 475, s *.

Modig, Catharina Christina. Född 1852-04-14 (X4-14C3). Se tabell 476, s *.

Modig, Johan Erik. Född 1855-12-27 (X4-14C3).

Modig, Anna Charlotta. Född 1858-09-15 (X4-14C3). Flyttade 1878 till Hudiksvall (X) (X4-14C3).

Modig, Carl. Född 1867-02-07 (X4-14C3). Flyttade 1879 till Nordamerika (X4-14C3).

Tabell 475 (generation 8)

(Från Tabell 474, s *)

Modig, Anders Olof. Arbetare. Född 1850-01-10 (X4-14C3). Bosatt i Moviken, Bjuråker (X) (X4-14C5). Flyttade med makan 1880 till Nordamerika (X4-14C5).

Gift 1876-05-18 (X4-14C5) med Jonsdotter, Margareta. Född 1854-04-24 (X4-14C5).

Barn:

Modig, Johan Olof. Född 1877-02-14 (X4-14C5). Död 1877-02-19 (X4-14C5).

Tabell 476 (generation 8)

(Från Tabell 474, s *)

Modig, Catharina Christina. Född 1852-04-14 (X4-14C3).

Gift 1873-10-10 (X4-30A20) med Ärfström, Johan Gustaf. Smed. Född 1846-12-23 (X4-30A20). Bosatt i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (X4-30A20). Flyttade med familjen 1880 till Nordamerika (X4-30A20). Far: Ärfström, Johan Gustaf. Mästersven. Född 1822-12-06 (X4-30A12). Bosatt i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (X4-30A12). Död 1867-07-22 (X4-30A12). Mor: Gabrielsdotter, Catharina. Född 1823-09-04 i Bergsjö (X) (X4-30A12). Död 1863-03-12 (X4-30A12).

Barn:

Ärfström, Carl Johan. Född 1874-10-11 (X4-30A20). Död 1874-10-27 (X4-30A20).

Ärfström, Hilma Charlotta. Född 1876-01-29 (X4-30A20).

Tabell 477 (generation 7)

(Från Tabell 473, s *)

Sjöholm, Johan Arvid. Masmästare. Född 1832-12-19. Död 1901-01-24.

Gift 1855 med Blomberg, Inga Christina. Född 1833-12-24. Död 1912-05-11.

Barn:

Holm, Per Erik. Född 1855-10-17.

Sjöholm, Anders Olof. Född 1863-03-04. Se tabell 478, s *.

Sjöholm, Johan Arvid. Masmästare. Född 1866-02-23. Död 1938-08-18.

Sjöholm, Carl Mathias. Född 1868-03-03.

Sjöholm, Maria Charlotta. Född 1875-07-02. Död 1945-03-13 (X4-46C1). Se tabell 479, s *.

Tabell 478 (generation 8)

(Från Tabell 477, s *)

Sjöholm, Anders Olof. Hyttarbetare. Född 1863-03-04. Flyttat till Gällivare 1899

Gift 1895-12-26 med Ahnström, Tekla Margareta. Lärarinna. Född 1853-09-23. Flyttat till Gällivare 1899

Barn:

Sjöholm, Herbert Johannes. Född 1896-09-18. Död 1897-02-18.

Tabell 479 (generation 8)

(Från Tabell 477, s *)

Sjöholm, Maria Charlotta. Född 1875-07-02. Död 1945-03-13 (X4-46C1).

Gift 1912-07-14 (X4-46C1) med Söderström, Anders Petter. Smed. Född 1855-02-06 i Forsmark (C) (X4-46C1). Bosatt i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (X4-46C1). Död 1929-09-02 (X4-46C1).

Tabell 480 (generation 7)

(Från Tabell 473, s *)

Sjöholm, Maria Helena. Född 1837-11-26.

Gift 1866-04-02 (X4-12C4) med Wikberg, Erik. Maskinist. Född 1844-01-08 (X4-12C4). Bosatt i Moviken, Bjuråker (X) (X4-12C4).

Barn:

Wikberg, Anders Olof. Född 1866-05-15 (X4-12C4).

Wikberg, Per Erik. Född 1869-02-11 (X4-12C4).

Wikberg, Johanna Maria. Född 1871-09-30 (X4-12C4).

Tabell 481 (generation 7)

(Från Tabell 473, s *)

Sjöholm, Johanna Katarina. Född 1840-01-17 i Bjuråker (X) (Indiko). Flyttade 1858 till Norrbo (X). Flyttade med familjen 1875-11-29 från Idenor (X) till Tunadal, Skön (Y) (Indiko).

Gift 1863-10-04 (Indiko) med Hammarbäck, Olof. Smed. Född 1834-05-02 i Idenor (X) (Indiko).

Barn:

Hammarbäck, Elma Johanna. Född 1864-06-28 i Njutånger (X) (Indiko). Död 1893-01-08 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko). Se tabell 482, s *.

Hammarbäck, Anna Matilda. Född 1866-05-05 i Njutånger (X) (Indiko). Se tabell 483, s *.

Hammarbäck, Olof Walfrid. Född 1868-12-05 i Njutånger (X) (Indiko).

Hammarbäck, Charlotta Wilhelmina. Född 1871-11-08 i Njutånger (X) (Indiko). Död 1883-10-18 i Tunadal, Skön (Y) (Indiko).

Hammarbäck, Emma Katarina. Född 1874-07-24 i Idenor (X) (Indiko).

Hammarbäck, Karl Oskar. Född 1878-01-15 i Tunadal, Skön (Y) (Indiko). Döpt 1878-02-03 i Tunadal, Skön (Y) (Indiko).

Hammarbäck, John Emanuel. Född 1882-09-26 i Tunadal, Skön (Y) (Indiko). Döpt 1892-10-22 i Tunadal, Skön (Y) (Indiko).

Tabell 482 (generation 8)

(Från Tabell 481, s *)

Hammarbäck, Elma Johanna. Född 1864-06-28 i Njutånger (X) (Indiko). Flyttade 1891-10-16 från Tunadal, Skön (Y) till Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko). Död 1893-01-08 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko).

Gift 1891-11-07 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko) med Allfond, Johan Alfred. Bagare. Född 1864-06-05 i Hallingeberg (H) (Indiko).

Tabell 483 (generation 8)

(Från Tabell 481, s *)

Hammarbäck, Anna Matilda. Född 1866-05-05 i Njutånger (X) (Indiko).

Gift 1891-05-16 i Skön (Y) (Indiko) med Olsson, Lars. Målare. Född 1864-12-17 i Rättvik (W) (Indiko).

Barn:

Olsson, Anna Siri. Född 1892-03-20 i Tuna, Skön (Y) (Indiko). Döpt 1892-05-18 i Tuna, Skön (Y) (Indiko).

Olsson, Ernst Olof. Född 1893-06-12 i Tuna, Skön (Y) (Indiko). Döpt 1893-07-30 i Tuna, Skön (Y) (Indiko).

Tabell 484 (generation 7)

(Från Tabell 473, s *)

Sjöholm, Per Eric. Arbetare. Född 1844-11-29. Flyttat till Njutånger 1880

Gift 1868-10-29 med Sinderström, Valborg Christina. Född 1849-04-19. Flyttat till Njutånger 1880

Barn:

Sjöholm, Cathrina Christina. Född 1869-07-08.

Sjöholm, Per Walfrid. Född 1872-06-03.

Tabell 485 (generation 6)

(Från Tabell 472, s *)

Sjöholm, Maria Christina. Född 1809-05-01 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1809-05-03 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1890-12-06 (X33-20U6).

Gift 1837-09-18 (X33-20U6) med Friberg, Per. Sockenskräddare. Född 1804-08-01 (X33-20U6). Bosatt i Norrbobyn, Norrbo (X) (X33-20U6). Död 1871-01-07 (X33-20U6).

Barn:

Hjelm, Lars Arvid Persson. Född 1830-10-11 (X33-20U6). Bosatt i Norrbobyn, Norrbo (X) (X33-20U7). Död 1896-01-05 (X33-20U7). Se tabell 486, s *.

Friberg, Per Erik. Född 1841-09-27 (X33-20U6). Bosatt i Norrbobyn, Norrbo (X) (X33-20U8). Död 1909-05-04 (X33-20U8). Se tabell 490, s *.

Friberg, Margareta Kristina. Född 1843-04-15 (X33-20U6). Död 1843-09-30 (X33-20U6).

Friberg, Carl. Född 1846-09-01 (X33-20U6). Bosatt i Avholm, Bjuråker (X) (X33-20U9). Se tabell 492, s *.

Tabell 486 (generation 7)

(Från Tabell 485, s *)

Hjelm, Lars Arvid Persson. Soldat. Född 1830-10-11 (X33-20U6). Bosatt i Norrbobyn, Norrbo (X) (X33-20U7). Död 1896-01-05 (X33-20U7).

Gift 1871-10-15 (X33-20U7) med Olofsdotter, Anna. Född 1845-07-05 i Hamrånge (X) (X33-20U7). Död 1931-10-24 (X33-20U7).

Barn:

Hjelm, Anna Kristina. Född 1872-09-01 (X33-20U7). Se tabell 487, s *.

Hjelm, Maria Laurentia. Född 1874-06-08 (X33-20U7). Död 1930-06-19 (X33-12Å21). Se tabell 488, s *.

Hjelm, Klara Margareta. Född 1876-11-21 (X33-20U7). Se tabell 489, s *.

Hjelm, Brita Matilda. Född 1883-12-17 (X33-20U7). Flyttade 1908 till Hudiksvall (X) (X33-20U7).

Tabell 487 (generation 8)

(Från Tabell 486, s *)

Hjelm, Anna Kristina. Född 1872-09-01 (X33-20U7).

Gift 1894-10-14 (X4-1E22) med Larsson, Jonas. Kolare. Född 1867-06-23 (X4-1E22). Bosatt i Österbo, Bjuråker (X) (X4-1E22). Flyttade med familjen 1903 till Rogsta (X) (X4-1E22).

Barn:

Larsson, Lars Zefyrinus. Född 1894-11-24 (X4-1E22).

Tabell 488 (generation 8)

(Från Tabell 486, s *)

Hjelm, Maria Laurentia. Född 1874-06-08 (X33-20U7). Död 1930-06-19 (X33-12Å21).

Gift 1891-05-26 (X33-12Å21) med Jakobsson, Jonas. Bonde. Född 1872-07-03 (X33-12Å21). Bosatt i Norrbobyn, Norrbo (X) (X33-12Å21). Död 1912-01-13 (X33-12Å21).

Barn:

Jakobsson, Karl Jakob. Född 1893-09-10 (X33-12Å21). Bosatt i Delsbo (X) (X33-12Å21). Död 1928-08-18 (X33-12Å21).

Jakobsson, Johan Arvid. Montör. Född 1895-08-11 (X33-12Å21). Bosatt i Ava, Delsbo (X) (X33-12Å25). Bosatt i Ede, Delsbo (X) (X33-12Å25).

Jakobsson, Lars Henrik. Bagare. Född 1898-01-19 (X33-12Å21). Bosatt i Västeräng, Delsbo (X) (X33-12Å26). Flyttade med familjen 1929 till Trönö (X) (X33-12Å26).

Jakobsson, Anna Elisabet. Född 1899-05-16 (X33-12Å21).

Jakobsson, Jonas Ivar. Skogsarbetare. Född 1901-11-18 (X33-12Å21).

Jakobsson, Elsa Maria. Född 1904-01-06 (X33-12Å21). Död 1910-08-16 (X33-12Å21).

Jakobsson, Olof Edvin. Skogsarbetare. Född 1905-05-11 (X33-12Å21).

Jakobsson, Sven Erik. Banarbetare. Född 1908-03-07 (X33-12Å21). Bosatt i Bollnäs (X) (X33-12Å33).

Jakobsson, Klara Kristina. Född 1910-03-11 (X33-12Å21). Död 1910-03-12 (X33-12Å21).

Tabell 489 (generation 8)

(Från Tabell 486, s *)

Hjelm, Klara Margareta. Född 1876-11-21 (X33-20U7).

Gift 1904-10-30 (X4-5D44) med Bergman, Jonas Larsson. Bonde. Född 1878-05-11 i Norrbobyn, Norrbo (X) (X4-5D44). Bosatt i Norrbobyn, Norrbo (X) (X4-5D44).

Barn:

Bergman, Eva Laurentia. Född 1905-12-25 (X4-5D44).

Bergman, Bror Erik Adam. Jordbruksarbetare. Född 1908-12-22 (X4-5D44). Bosatt i Brännbo, Bjuråker (X) (X4-5D48).

Bergman, Lars Arvid Natanael. Murare. Född 1914-03-18 (X4-5D44). Bosatt i Norrbobyn, Norrbo (X) (X4-5D49).

Bergman, Eleonora Margareta. Född 1916-08-03 (X4-5D44).

Bergman, Elsa Kristina. Född 1918-07-23 (X4-5D44).

Bergman, Göta Maria. Född 1920-05-03 (X4-5D44). Flyttade 1936 till Frösö (Z) (X4-5D44).

Tabell 490 (generation 7)

(Från Tabell 485, s *)

Friberg, Per Erik. Skomakare. Född 1841-09-27 (X33-20U6). Bosatt i Norrbobyn, Norrbo (X) (X33-20U8). Död 1909-05-04 (X33-20U8).

Gift 1870-10-16 (X33-20U8) med Forslund, Anna Larsdotter. Född 1838-06-30 i Hamrånge (X) (X33-20U8). Död 1895-01-02 (X33-20U8).

Barn:

Friberg, Anna Maria. Född 1870-11-16 (X33-20U8). Död 1875-05-30 (X33-20U8).

Friberg, Anna Erika Maria. Född 1876-03-23 (X33-20U8). Se tabell 491, s *.

Tabell 491 (generation 8)

(Från Tabell 490, s *)

Friberg, Anna Erika Maria. Född 1876-03-23 (X33-20U8). Flyttade 1944 till Stockholm (AB) (X33-20U10).

Utom äktenskap

Barn:

Friberg, Erik Oskar. Vägarbetare. Född 1894-08-11 (X33-20U10). Död 1942-04-13 (X33-20U10).

Friberg, Per Ossian. Född 1897-03-10 (X33-20U10). Död 1899-03-15 (X33-20U10).

Friberg, Anna Kristina. Född 1902-10-27 (X33-20U10). Flyttade 1922 till Danderyd (AB) (X33-20U10).

Friberg, Lilly Karola. Född 1905-05-25 (X33-20U10). Flyttade 1921 till Forsa (X) (X33-20U10).

Friberg, Karl Algot. Född 1908-03-12 (X33-20U10). Död 1908-07-29 (X33-20U10).

Friberg, Astrid Maria. Född 1910-03-21 (X33-20U10). Flyttade 1926 till Lingbo (X) (X33-20U10).

Friberg, Karl Hjalmar Ossian. Född 1914-04-25 (X33-20U10). Flyttade 1941 till Stockholm (AB) (X33-20U10).

Friberg, Elsa Maj. Född 1920-05-25 (X33-20U10). Flyttade 1937 till Stockholm (AB) (X33-20U10).

Tabell 492 (generation 7)

(Från Tabell 485, s *)

Friberg, Carl. Snickare. Född 1846-09-01 (X33-20U6). Bosatt i Avholm, Bjuråker (X) (X33-20U9). Flyttade med familjen 1882 till Nordamerika (X33-20U9).

Gift 1869-03-29 (X33-20U9) med Olofsdotter, Kerstin. Född 1848-06-02 (X33-20U9).

Barn:

Friberg, Per Olof. Född 1869-08-18 (X33-20U9).

Friberg, Carl Johan. Född 1873-01-29 (X33-20U9).

Friberg, Lars Arvid. Född 1874-07-10 (X33-20U9). Död 1874-12-19 (X33-20U9).

Tabell 493 (generation 6)

(Från Tabell 472, s *)

Sjöholm, Erik Olof. Hyttdräng. Masmästare. Född 1813-08-26 i Moviken, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1813-08-29 i Moviken, Bjuråker (X) (fb). Flyttade med makan 1841 till Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Utflyttad med familjen 1846 från Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Gift 1839 med Persdotter, Brita Maria. Född 1819-07-29.

Barn:

Sjöholm, Brita Christina. Född 1840-08-04. Död 1840-09-15 i Moviken, Bjuråker (X) (db). Begravd 1840-09-20 i Bjuråker (X) (db).

Sjöholm, Per Arvid. Född 1841-11-14 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1841-11-15 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Sjöholm, Erik August. Född 1844-10-06 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1844-10-09 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Tabell 494 (generation 6)

(Från Tabell 472, s *)

Sjöholm, Lars Arvid. Hyttdräng. Född 1817-09-15. Död 1865-02-25.

Gift 1840 med Berg, Anna Margareta. Född 1816-09-27. Död 1884-12-17. Far: Berg, Mattias. Byggmästare. Född 1790-07-23 (X4-8A5). Bosatt i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (X4-8A5). Död 1873-09-16 (X4-8A5). Mor: Andersdotter, Brita. Född 1791-02-20 (X4-8A5). Död 1838-12-20 (X4-8A5).

Barn:

Sjöholm, Brita Mathilda. Född 1841-12-20. Död 1864-08-02.

Sjöholm, Margareta Christina. Född 1845-09-08 (X4-5A22). Död 1918-12-02 (X4-43C3). Se tabell 495, s *.

Tabell 495 (generation 7)

(Från Tabell 494, s *)

Sjöholm, Margareta Christina. Född 1845-09-08 (X4-5A22). Död 1918-12-02 (X4-43C3).

Gift 1867-09-01 (X4-43C3) med Forslin, Jonas Erik. Arbetare. Född 1843-11-15 (X4-43C3). Bosatt i Friggesund, Bjuråker (X) (X4-43C3). Död 1920-03-19 (X4-43C3). Far: Forslin, Nils. Sågverksarbetare. Född 1805-09-14 i Forsa (X) (X4-43C1). Bosatt i Friggesund, Bjuråker (X) (X4-43C1). Död 1885-11-28 (X4-43C1). Mor: Sundin, Margareta Brita. Född 1807-09-16 i Hudiksvall (X) (X4-43C1). Död 1881-07-16 (X4-43C1).

Barn:

Forslin, Nils Arvid. Född 1867-11-08 (X4-43C3). Bosatt i Friggesund, Bjuråker (X) (X4-43C6). Död 1921-08-18 (X4-43C6). Se tabell 496, s *.

Forslin, Anna Margareta. Född 1869-09-11 (X4-43C3). Död 1947-06-24 (X4-10D11). Se tabell 497, s *.

Forslin, Johanna Charlotta. Född 1871-09-22 (X4-43C3). Död 1946-11-06 (X4-35H2). Se tabell 498, s *.

Forslin, Brita Stina. Född 1875-09-13 (X4-43C3). Död 1875-11-06 (X4-43C3).

Forslin, Johan Erik. Född 1877-06-20 (X4-43C3). Bosatt i Friggesund, Bjuråker (X) (X4-43C7). Se tabell 499, s *.

Forslin, Brita Kristina. Född 1879-11-11 (X4-43C3). Flyttade 1906 till Forsa (X) (X4-43C3).

Forslin, Edla Mathilda. Född 1886-03-14 (X4-43C3). Död 1890-08-04 (X4-43C3).

Forslin, Karl Oskar. Född 1888-05-19 (X4-43C3). Se tabell 500, s *.

Tabell 496 (generation 8)

(Från Tabell 495, s *)

Forslin, Nils Arvid. Arbetare. Född 1867-11-08 (X4-43C3). Bosatt i Friggesund, Bjuråker (X) (X4-43C6). Död 1921-08-18 (X4-43C6).

Gift med Bengtsdotter, Emma Kristina. Född 1874-09-23 i Ljusdal (X) (X4-43C6). Död 1946-03-29 (X4-43C6).

Barn:

Forslin, Erik Albert. Skogsarbetare. Född 1897-07-06 (X4-43C6). Död 1933-07-27 (X4-43C6).

Forslin, Gustaf Edvin. Skogsarbetare. Född 1898-11-06 (X4-43C6).

Forslin, Nils Ivar. Född 1900-02-28 (X4-43C6). Flyttade 1940 till Bergvik (X) (X4-43C6).

Tabell 497 (generation 8)

(Från Tabell 495, s *)

Forslin, Anna Margareta. Född 1869-09-11 (X4-43C3). Död 1947-06-24 (X4-10D11).

Gift 1889-06-09 (X4-10D11) med Trygg, Per Olof Persson. Soldat. Jordbruksarbetare. Född 1863-12-06 (X4-10D11). Bosatt i Friggesund, Bjuråker (X) (X4-10D11).

Barn:

Trygg, Per Vilhelm. Född 1889-09-20 (X4-10D11). Flyttade 1925 till Pjätteryd (G) (X4-10D11).

Trygg, Erik Edvin. Född 1892-06-14 (X4-10D11). Död 1897-10-26 (X4-10D11).

Trygg, Emma Margareta. Född 1897-02-09 (X4-10D11). Död 1897-08-09 (X4-10D11).

Tabell 498 (generation 8)

(Från Tabell 495, s *)

Forslin, Johanna Charlotta. Född 1871-09-22 (X4-43C3). Död 1946-11-06 (X4-35H2).

Gift 1900-06-01 (X4-35H2) med Eriksson, Per. Fabriksarbetare. Borstbindare. Född 1875-11-29 (X4-35H2). Bosatt i Västansjö, Bjuråker (X) (X4-35H2). Bosatt i Friggesund, Bjuråker (X) (X4-35H2). Död 1943-05-25 (X4-35H2).

Barn:

Eriksson, Per Ernst. Född 1898-06-04 (X4-35H2). Flyttade 1916 till Avesta (W) (X4-35H2).

Eriksson, Brita Elvira. Född 1900-10-24 (X4-35H2). Flyttade 1922 till Uppsala (C) (X4-35H2).

Eriksson, Erik Helge. Född 1901-12-17 (X4-35H2). Flyttade 1921 till Stockholm (AB) (X4-35H2).

Eriksson, Anna Margareta. Född 1906-07-09 (X4-35H2). Flyttade 1925 till Danderyd (AB) (X4-35H2).

Eriksson, Jonas Otto. Född 1909-04-09 (X4-35H2). Flyttade 1936 till Östersund (Z) (X4-35H2).

Tabell 499 (generation 8)

(Från Tabell 495, s *)

Forslin, Johan Erik. Stallkarl. Gårdskarl. Född 1877-06-20 (X4-43C3). Bosatt i Friggesund, Bjuråker (X) (X4-43C7).

Gift 1898-10-23 (X4-43C7) med Bengtsson, Anna Matilda. Född 1877-04-14 i Ljusdal (X) (X4-43C7).

Barn:

Forslin, Edla Margareta. Född 1898-10-14 (X4-43C7). Flyttade 1918 till Bollnäs (X) (X4-43C7).

Forslin, Gunnar Adolf. Jordbruksarbetare. Montör. Född 1900-10-29 (X4-43C7). Bosatt i Friggesund, Bjuråker (X) (X4-43C10). Bosatt i Västansjö, Bjuråker (X) (X4-43C10). Död 1977-03-21 i Bjuråker (X) (SVDB).

Forslin, Sven Eskil. Född 1902-06-12 (X4-43C7). Död 1921-02-15 (X4-43C7).

Forslin, Ester Kristina. Född 1904-07-26 (X4-43C7). Flyttade 1926 till Ljusdal (X) (X4-43C7).

Forslin, Helga Maria. Född 1905-09-27 (X4-43C7). Flyttade 1930 till Stockholm (AB) (X4-43C11).

Forslin, Gerda Johanna. Född 1908-10-04 (X4-43C7). Flyttade 1939 till Stockholm (AB) (X4-43C7).

Forslin, Alma Linnea. Född 1909-11-16 (X4-43C7).

Forslin, Bengt Wilhelm. Född 1912-07-30 (X4-43C7). Flyttade 1944 till Ljusdal (X) (X4-43C7).

Forslin, Hilda Elisabet. Född 1914-01-01 (X4-43C7). Flyttade 1928 till Ljusdal (X) (X4-43C7).

Forslin, Anna Ellida. Född 1915-04-19 (X4-43C7).

Forslin, Eva Viola. Född 1916-11-05 (X4-43C7). Flyttade 1933 till Stockholm (AB) (X4-43C7).

Forslin, Nils Oscar. Född 1918-01-23 (X4-43C7). Flyttade 1945 till Stockholm (AB) (X4-43C7).

Forslin, Elsa Karolina. Född 1919-08-02 (X4-43C7).

Tabell 500 (generation 8)

(Från Tabell 495, s *)

Forslin, Karl Oskar. Född 1888-05-19 (X4-43C3). Flyttade 1927 från Östersund (Z) till Friggesund, Bjuråker (X) (X4-43C8). Flyttade med dottern 1929 från Friggesund, Bjuråker (X) till Hudiksvall (X) (X4-43C8).

Gift med NN, NN. Död 1919-08-13 (X4-43C8).

Barn:

Forslin, Tyra Maria. Född 1915-09-21 (X4-43C8).

Tabell 501 (generation 6)

(Från Tabell 472, s *)

Sjöholm, Carl Benjamin. Glasmästare. Arbetare. Född 1824-03-24 i Moviken, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1824-03-25 i Moviken, Bjuråker (X) (fb). Död 1859-07-29.

Gift 1847-11-21 med Berg, Brita Maria. Född 1827-03-28. Far: Berg, Mattias. Byggmästare. Född 1790-07-23 (X4-8A5). Bosatt i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (X4-8A5). Död 1873-09-16 (X4-8A5). Mor: Andersdotter, Brita. Född 1791-02-20 (X4-8A5). Död 1838-12-20 (X4-8A5).

Barn:

Sjöholm, Mattias Arvid. Född 1848-06-20 i Moviken, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1848-06-24 i Moviken, Bjuråker (X) (fb). Död 1875-10-08.

Sjöholm, Brita Christina. Född 1851-11-02. Död 1852-02-12.

Tabell 502 (generation 6)

(Från Tabell 472, s *)

Sjöholm, Johan. Bruksarbetare. Född 1827-03-14 i Moviken, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1827-03-16 i Moviken, Bjuråker (X) (fb). Död 1892-05-20.

Gift 1:o 1850-11-03 med Bergroth, Margareta. Född 1828-06-25. Död 1852-05-30.

Gift 2:o med Bergström, Catharina Margareta. Född 1826-06-01. Död 1883-11-26.

Barn:

Sjöholm, Brita Maria. Född 1854-08-09.

Sjöholm, Greta Stina. Född 1857-05-28. Död 1897-06-01.

Sjöholm, Johan Arvid. Född 1859-04-22. Död 1900-08-08. Se tabell 503, s *.

Sjöholm, Carl Anders. Född 1862-10-16.

Sjöholm, Lars Olof. Född 1862-10-16. Död 1917-11-15. Se tabell 506, s *.

Sjöholm, Anna Cajsa. Född 1865-05-04.

Tabell 503 (generation 7)

(Från Tabell 502, s *)

Sjöholm, Johan Arvid. Arbetare. Född 1859-04-22. Död 1900-08-08.

Gift 1886-06-13 med Kurman, Maria Margareta. Född 1860-12-08. Död 1900-02-01.

Barn:

Sjöholm, Oskar Edvard. Född 1881-07-20. Se tabell 504, s *.

Sjöholm, Johan André Leonard. Född 1885-09-28. Död 1914-02-03.

Sjöholm, Signe Maria. Född 1888-01-20. Död 1901-05-15.

Sjöholm, Edit Kristina. Född 1889-08-03. Död 1921-02-11 (X4-47C2). Se tabell 505, s *.

Sjöholm, Arvid Algot. Född 1893-07-21.

Sjöholm, Allan Sigurd. Född 1896-12-01. Död 1899-06-23.

Tabell 504 (generation 8)

(Från Tabell 503, s *)

Sjöholm, Oskar Edvard. Masugnsarbetare. Född 1881-07-20.

Gift 1907-06-01 med Sundin, Anna Maria. Född 1885-09-18.

Tabell 505 (generation 8)

(Från Tabell 503, s *)

Sjöholm, Edit Kristina. Född 1889-08-03. Död 1921-02-11 (X4-47C2).

Gift 1911-06-18 (X4-47C2) med Holmqvist, Anders Alfred. Kolare. Arrendator. Född 1886-07-28 (X4-47C2). Bosatt i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (X4-47C2).

Barn:

Holmqvist, Gustaf Evald. Arrendator. Född 1911-11-02 (X4-47C2). Bosatt i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (X4-47C2).

Holmqvist, Erik Algot. Skogsarbetare. Född 1915-01-12 (X4-47C2). Bosatt i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (X4-47C6).

Holmqvist, Anders Bertil. Skogsarbetare. Född 1918-02-27 (X4-47C2). Död 1941-05-31 (X4-47C2).

Tabell 506 (generation 7)

(Från Tabell 502, s *)

Sjöholm, Lars Olof. Hyttarbetare. Född 1862-10-16. Död 1917-11-15. Flyttat till Norrbo 1905

Gift 1:o 1888-06-03 med Fröberg, Emma. Född 1866-12-15. Död 1894-02-11.

Barn:

Sjöholm, Karl Martin. Född 1889-11-28. Död 1890-12-24.

Sjöholm, Hanna Sofia. Född 1891-03-15. Död 1914-02-17. Se tabell 507, s *.

Sjöholm, Johan Edvin. Född 1892-01-18. Död 1900-04-16.

Gift 2:o 1899-07-23 med Ström, Johanna Charlotta. Född 1876-06-29. Död 1944-02-04. Flyttat till Norrbo 1905

Barn:

Sjöholm, Lars Valfrid. Född 1900-03-06. Död 1975-01-15 (SVDB).

Sjöholm, Emma Charlotta. Född 1902-04-26.

Sjöholm, Anna Matilda. Född 1907-02-03.

Sjöholm, Jonas Olof. Skogsarbetare. Född 1909-05-10.

Tabell 507 (generation 8)

(Från Tabell 506, s *)

Sjöholm, Hanna Sofia. Född 1891-03-15. Död 1914-02-17. Flyttat till N. Långsbo, Delsbo 1913

Gift

Barn:

Sjöholm, Elin Astrid. Född 1910-08-20.

Sjöholm, Anna Katarina. Född 1913-07-20. Död 1914-02-13.

Tabell 508 (generation 5)

(Från Tabell 457, s *)

Palm, Erik. Mästersven. Smältarmästare. Född 1790-11-12 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död av bröstinflamation 1841-04-14 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1841-04-25 i Bjuråker (X) (db).

Gift 1817-11-02 i Bjuråker (X) (vb) med Enqvist, Anna Hansdotter. Född 1792-03-16. Död 1857-09-07.

Barn:

Palm, Erik Olof. Född 1818-07-14 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1818-07-19 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1818-11-30 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1818-12-06 i Bjuråker (X) (db).

Palm, Maria Margareta. Född 1819-12-24 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1819-12-26 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1898-06-04 (Släkt i Ilsbo). Se tabell 509, s *.

Palm, Hans Erik. Född 1822-11-10 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1822-11-12 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1899-03-17. Se tabell 510, s *.

Palm, Lars Olof. Född 1826-03-30 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1826-04-01 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Bosatt i Tormyra, Bjuråker (X). Död 1910-05-13. Se tabell 516, s *.

Tabell 509 (generation 6)

(Från Tabell 508, s *)

Palm, Maria Margareta. Född 1819-12-24 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1819-12-26 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1898-06-04 (Släkt i Ilsbo). Flyttat till Voxna 1846

Gift 1838-09-02 i Bjuråker (X) (vb) med Lång, Johan Erik. Mjölnare. Bonde. Född 1812-04-08 i Voxna (X). Död 1854-05-02 (Släkt i Ilsbo). Flyttat till Voxna 1846

Barn:

Lång, Anna Maria. Född 1838-10-17 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1838-10-21 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb).

Lång, Margareta Christina. Född 1841-04-30 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1841-05-02 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb).

Lång, Johanna Erika. Född 1843-11-28 i Bjuråker (X) (fb). Döpt 1843-11-29 i Bjuråker (X) (fb).

Palm, Lars Olof. Född 1846-09-24 (Släkt i Ilsbo).

Klang, Hans Erik. Född 1849-08-26 (Släkt i Ilsbo).

Lång, Hedde Charlotta. Född 1852-09-27 (Släkt i Ilsbo).

Tabell 510 (generation 6)

(Från Tabell 508, s *)

Palm, Hans Erik. Smed. Född 1822-11-10 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1822-11-12 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1899-03-17.

Gift 1847-10-24 i Bjuråker (X) (vb) med Wård, Johanna. Född 1822-12-10. Död 1906-08-16. Far: Wård, D.. Mästersmed. Mor: NN, NN.

Barn:

Palm, Lars Erik. Född 1849-03-29 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1849-04-01 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1852-07-26.

Palm, Johan Daniel. Född 1854-05-28. Död 1939-10-12. Se tabell 511, s *.

Palm, Anna Brita Elisabet. Född 1858-06-28. Död 1858-08-09.

Tabell 511 (generation 7)

(Från Tabell 510, s *)

Palm, Johan Daniel. Organist. Klockare. Född 1854-05-28. Död 1939-10-12. Flyttat till Norrbobyn, Norrby 1896

Gift 1876-10-21 med Jansson, Emma. Född 1854-07-23. Död 1937-03-05. Flyttat till Norrbo 1896

Barn:

Palm, Erik Henrik. Född 1877-07-27. Se tabell 512, s *.

Palm, Johan Edvard. Född 1879-03-21. Se tabell 513, s *.

Palm, Anna Johanna. Född 1882-09-08. Död 1885-05-29.

Palm, Hulda Johanna. Född 1887-02-23. Se tabell 514, s *.

Palm, Lars Birger. Född 1889-07-16. Död 1982-12-05 i Delsbo (X) (SVDB). Se tabell 515, s *.

Palm, Anna. Född 1893-12-14. Död 1987-08-16 i Bjuråker (X) (SVDB).

Tabell 512 (generation 8)

(Från Tabell 511, s *)

Palm, Erik Henrik. Nämndeman. Häradsdomare. Född 1877-07-27.

Gift 1:o 1902-05-19 med Olofsdotter, Brita. Född 1872-12-10. Död 1930-01-20.

Barn:

Palm, Erik Johan. Jordbruksarbetare. Född 1912-12-07.

Gift 2:o 1932-11-06 med Matsdotter, Brita. Född 1892-02-01.

Tabell 513 (generation 8)

(Från Tabell 511, s *)

Palm, Johan Edvard. Byggnadsarbetare. Född 1879-03-21. Flyttat till Stockholm 1929

Gift 1908-11-08 med Hedberg, Margareta. Född 1885-12-05. Flyttat till Stockholm 1929

Barn:

Palm, Johan. Född 1909-09-08.

Palm, Lars. Född 1911-01-19.

Palm, Ester. Född 1914-09-13. Flyttade 1929 till Stockholm (AB). Död 1996-01-09 i Strängnäs (D) (SVDB).

Tabell 514 (generation 8)

(Från Tabell 511, s *)

Palm, Hulda Johanna. Född 1887-02-23.

Gift 1912-05-05 (X33-7Å50) med Larsson, Olof. Bonde. Född 1885-09-05 (X33-7Å50).

Barn:

Larsson, Lars Birger. Jordbruksarbetare. Född 1913-02-20 (X33-7Å50).

Larsson, Anna Margareta. Född 1914-07-13 (X33-7Å50). Död 1934-05-25 (X33-7Å50).

Larsson, Johan Olof. Född 1915-12-16 (X33-7Å50). Död 1916-05-17 (X33-7Å50).

Larsson, Emma Kristina. Född 1915-12-16 (X33-7Å50).

Larsson, Johan Einar. Jordbruksarbetare. Född 1917-08-04 (X33-7Å50).

Larsson, Elsa Viktoria. Född 1920-03-12 (X33-7Å50).

Larsson, Märta Johanna. Född 1922-06-19 (X33-7Å50).

Larsson, Olof Edvard. Jordbruksarbetare. Född 1924-03-07 (X33-7Å50).

Larsson, Karl Henrik. Jordbruksarbetare. Född 1927-06-18 (X33-7Å50).

Tabell 515 (generation 8)

(Från Tabell 511, s *)

Palm, Lars Birger. Målare. Född 1889-07-16. Död 1982-12-05 i Delsbo (X) (SVDB).

Gift 1919-06-23 med Rödin, Emma Karolina. Född 1881-09-28 i Undersåker (Z). Död 1959-10-22 (SVDB).

Barn:

Palm, John. Född 1920-06-22.

Tabell 516 (generation 6)

(Från Tabell 508, s *)

Palm, Lars Olof. Torpare. Född 1826-03-30 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1826-04-01 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Bosatt i Tormyra, Bjuråker (X). Död 1910-05-13.

Gift 1855-02-04 i Bjuråker (X) (vb) med Käck, Karin Persdotter. Född 1830-06-13. Död 1897-01-13.

Barn:

Palm, Per Erik. Född 1853-10-09. Död 1877-05-21.

Palm, Lars Olof. Född 1857-08-26. Se tabell 517, s *.

Palm, Anders Johan. Född 1862-02-04. Se tabell 519, s *.

Palm, Carl Gustaf. Född 1864-12-15. Död 1937-11-12. Se tabell 520, s *.

Palm, Anna Brita. Född 1872-04-22. Se tabell 523, s *.

Tabell 517 (generation 7)

(Från Tabell 516, s *)

Palm, Lars Olof. Torpare. Född 1857-08-26.

Gift 1886-06-04 med Nilsdotter, Kerstin. Född 1863-08-27. Död 1922-02-07.

Barn:

Palm, Nils Olof. Född 1887-08-15. Se tabell 518, s *.

Tabell 518 (generation 8)

(Från Tabell 517, s *)

Palm, Nils Olof. Flottningsarbetare. Född 1887-08-15.

Gift 1910-08-28 med Eriksson-Qvick, Maria Lovisa Elisabet. Född 1891-05-08 i Stockholm (AB).

Barn:

Palm, Maria Kristina. Född 1910-10-14. Död 1995-05-04 i Bjuråker (X) (SVDB).

Tabell 519 (generation 7)

(Från Tabell 516, s *)

Palm, Anders Johan. Arbetare. Född 1862-02-04. Flyttat till Bergsjö 1889

Gift 1887-11-13 med Persdotter, Brita Kristina. Född 1864-11-20. Flyttat till Bergsjö 1889

Barn:

Palm, Per Olof. Född 1888-04-25.

Tabell 520 (generation 7)

(Från Tabell 516, s *)

Palm, Carl Gustaf. Bonde. Född 1864-12-15. Död 1937-11-12.

Gift 1886-06-14 med Hansdotter, Ella. Född 1866-05-09. Död 1944-12-21.

Barn:

Palm, Karin. Född 1885-07-03. Död 1973-05-21 i Tjärna, Bjuråker (X) (SVDB). Se tabell 521, s *.

Palm, Lars Henrik. Född 1887-01-23. Död 1890-08-18.

Palm, Anna Margareta. Född 1889-07-27. Se tabell 522, s *.

Palm, Lars Henrik. Född 1892-09-20.

Palm, Karl Johan. Född 1897-11-15.

Palm, Per Erik. Född 1905-05-19.

Tabell 521 (generation 8)

(Från Tabell 520, s *)

Palm, Karin. Född 1885-07-03. Död 1973-05-21 i Tjärna, Bjuråker (X) (SVDB).

Gift 1908-10-25 (X4-2G11) med Persson, Erik. Bonde. Född 1881-10-29 (X4-2G11). Bosatt i Tjärna, Bjuråker (X) (X4-2G11). Död 1956-01-26 (SVDB).

Barn:

Persson, Per. Född 1909-06-01 (X4-2G11). Död 1909-06-01 (X4-2G11).

Persson, Per Gunnar. Född 1913-12-22 (X4-2G11). Flyttade 1931 till Gävle (X) (X4-2G11).

Persson, Karl Johan. Född 1918-04-01 (X4-2G11). Flyttade 1944 till Stockholm (AB) (X4-2G11).

Persson, Erik Herman. Jordbruksarbetare. Född 1919-07-08 (X4-2G11).

Tabell 522 (generation 8)

(Från Tabell 520, s *)

Palm, Anna Margareta. Född 1889-07-27. Rogsta AIIA:4 5/7 s. 491 Stamnäs Flyttade 1919 till Hudiksvall (X). Flyttade med familjen 1920-11-10 från Hudiksvall (X) till Rogsta (X) (Rogsta AIIA:4).

Gift 1920-12-26 i Rogsta (X) (Rogsta AIIA:4) med Andersson, Jonas Axel. Stalldräng. Född 1893-11-05 i Norrbo (X) (Rogsta AIIA:4).

Barn:

Andersson, Anders Sigvard. Född 1918-04-02 i Bjuråker (X) (Rogsta AIIA:4). Död 1922-02-21 i Rogsta (X) (Rogsta AIIA:4).

Andersson, Ellen Linnea. Född 1920-01-06 i Hudiksvall (X) (Rogsta AIIA:4).

Andersson, Anna Elvira. Född 1921-08-15 i Rogsta (X) (Rogsta AIIA:4).

Tabell 523 (generation 7)

(Från Tabell 516, s *)

Palm, Anna Brita. Född 1872-04-22.

Gift 1900-10-07 (X4-13C7) med Wikberg, Per Erik. Arbetare. Född 1861-07-22 (X4-13C7). Bosatt i Tormyra, Bjuråker (X) (X4-13C7). Död 1910-05-19 (X4-13C7).

Barn:

Wikberg, Hanna Katrina. Född 1901-01-02 i Bjuråker (X) (X4-13C7). Död 1985-03-05 i Moviken, Bjuråker (X) (SVDB).

Wikberg, Emma Kristina. Född 1906-08-08 (X4-13C7). Död 1913-11-18 (X4-13C7).

Wikberg, Anna Maria. Född 1909-07-02 (X4-13C7). Se tabell 524, s *.

Tabell 524 (generation 8)

(Från Tabell 523, s *)

Wikberg, Anna Maria. Född 1909-07-02 (X4-13C7).

Gift 1935-03-31 (X33-35Y3) med Persson, Per Erik. Skogsarbetare. Född 1898-02-22 (X33-35Y3). Bosatt i Hålsjö, Norrbo (X) (X33-35Y3).

Barn:

Persson, Elsy Birgitta. Född 1935-05-03 (X33-35Y3).

Persson, Sven Erik. Född 1936-12-22 (X33-35Y3).

Persson, Per Tore. Född 1939-11-23 (X33-35Y3). Död 1945-02-11 (X33-35Y3).

Persson, Karin Marianne. Född 1945-01-21 (X33-35Y3).

Tabell 525 (generation 5)

(Från Tabell 457, s *)

Palm, Lars. Mästersven. Tysksmidesmästare. Född 1795-11-01 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Flyttade med familjen 1823 från Bjuråker (X) till Andersfors bruk, Bergsjö (X) (hfl). Flyttade 1840 från Bergsjö (X) till Bjuråker (X). Död 1853-11-16 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1853-11-27 i Bjuråker (X) (db).

Gift 1823-06-29 i Bjuråker (X) (vb) med Johansdotter, Brita. Född 1795-07-14. Död 1868-04-23 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1868-05-03 i Bjuråker (X) (db).

Barn:

Palm, Lars Olof. Född 1823-09-10 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1823-09-14 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1823-12-21 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (db). Begravd 1823-12-26 i Bergsjö (X) (db).

Palm, Anna Maria. Född 1825-02-14 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (fb, hfl). Döpt 1825-02-20 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (fb). Död 1826-06-12 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (db). Begravd 1826-06-15 i Bergsjö (X) (db).

Palm, Anna Maria. Född 1827-05-12 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (fb). Döpt 1827-05-20 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (fb). Död 1911-03-17 (X4-31A8). Se tabell 526, s *.

Palm, Lars Olof. Född 1829-10-21 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (fb, hfl). Döpt 1829-10-25 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (fb). Död 1830-12-23 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (db). Begravd 1831-01-02 i Bergsjö (X) (db).

Palm, Johan Erik. Bruksarbetare. Född 1829-10-21 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (fb). Döpt 1829-10-25 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (fb). Död av lunginflammation 1874-10-02 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1874-10-11 i Bjuråker (X) (db).

Palm, Brita Helena. Född 1833-01-06 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (fb). Döpt 1833-01-06 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (fb). Död 1896-07-31.

Palm, Hedda Stina. Född 1835-12-18 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (fb). Döpt 1835-12-20 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (fb). Se tabell 534, s *.

Tabell 526 (generation 6)

(Från Tabell 525, s *)

Palm, Anna Maria. Född 1827-05-12 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (fb). Döpt 1827-05-20 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (fb). Död 1911-03-17 (X4-31A8).

Gift 1849-05-17 i Bjuråker (X) (vb) med Sinderström, Per Erik. Smed. Född 1826-05-18 (X4-31A8). Bosatt i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (X4-31A8). Död 1914-06-12 (X4-31A8).

Barn:

Sinderström, Brita Andreetta. Född 1850-03-28 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1850-04-02 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1852-07-24 (X4-31A8).

Sinderström, Hedda Andreette. Född 1853-09-13 (X4-31A8). Död 1858-09-18 (X4-31A8).

Sinderström, Katarina Augusta. Född 1856-08-22 (X4-31A8). Se tabell 527, s *.

Sinderström, Brita Andreette. Född 1860-05-23 (X4-31A8). Död 1861-03-05 (X4-31A8).

Sinderström, Hedda Kristina. Född 1863-10-11 (X4-31A8). Död 1929-06-05 (X4-8A15). Se tabell 528, s *.

Sinderström, Lars Andreas. Född 1866-03-10 (X4-31A8). Bosatt i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (X4-31A12). Död 1936-11-20 (X4-31A12). Se tabell 532, s *.

Tabell 527 (generation 7)

(Från Tabell 526, s *)

Sinderström, Katarina Augusta. Född 1856-08-22 (X4-31A8). Flyttade med maken 1882 till Nordamerika (X4-18C4).

Gift 1877-03-24 (X4-18C4) med Sundström, Anders Gustaf. Smed. Född 1852-02-02 (X4-18C4).

Tabell 528 (generation 7)

(Från Tabell 526, s *)

Sinderström, Hedda Kristina. Född 1863-10-11 (X4-31A8). Död 1929-06-05 (X4-8A15).

Gift 1882-12-31 (X4-8A15) med Hübinette, Claes Wilhelm. Smed. Född 1861-10-10 (X4-8A15). Bosatt i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (X4-8A15). Död 1932-04-28 (X4-8A15). Far: Hübinette, Anders Johan. Mästersmed. Född 1823-07-31 (X4-8A9). Bosatt i Hedvigsfors bruk, Bjuråker (X) (X4-8A9). Död 1902-05-26 (X4-8A9). Mor: Berg, Katarina Kristina. Född 1831-10-22 (X4-8A9). Död 1918-12-09 (X4-8A9).

Barn:

Hübinette, Andreas Leander. Född 1883-08-03 (X4-8A15). Död 1884-09-27 (X4-8A15).

Hübinette, Hilda Maria. Född 1884-12-11 (X4-8A15). Död 1936-04-28 (X4-47A33). Se tabell 529, s *.

Hübinette, Therese Kristina. Född 1886-07-17 (X4-8A15). Se tabell 530, s *.

Hübinette, Klas Edvin. Född 1888-08-25 (X4-8A15). Död 1890-01-15 (X4-8A15).

Hübinette, Klas Anshelm. Född 1890-12-19 (X4-8A15). Flyttade 1910 till Nordamerika (X4-8A15).

Hübinette, Elma Vilhelmina. Född 1893-10-05 (X4-8A15). Se tabell 531, s *.

Hübinette, Gustaf Helmer. Född 1895-06-21 (X4-8A15). Död 1895-07-22 (X4-8A15).

Hübinette, Gustaf Albert. Född 1897-04-30 (X4-8A15). Död 1901-03-12 (X4-8A15).

Hübinette, Edit Mathilda. Född 1900-03-13 (X4-8A15). Död 1913-10-01 (X4-8A15).

Tabell 529 (generation 8)

(Från Tabell 528, s *)

Hübinette, Hilda Maria. Född 1884-12-11 (X4-8A15). Död 1936-04-28 (X4-47A33).

Gift 1905-12-17 (X4-47A33) med Svensk, Lars. Arrendator. Född 1877-11-01 (X4-47A33). Död 1939-05-20 (X4-47A33).

Barn:

Svensk, Karin. Född 1915-04-06 (X4-47A33). Död 1915-04-08 (X4-47A33).

Tabell 530 (generation 8)

(Från Tabell 528, s *)

Hübinette, Therese Kristina. Född 1886-07-17 (X4-8A15).

Gift 1908-04-04 (X4-34B11) med Brink, Karl Gustaf. Smed. Född 1880-12-06 (X4-34B11). Bosatt i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (X4-34B11). Död 1946-10-08 (X4-34B11). Far: Brinck, Anders Wilhelm. Sågare. Född 1859-08-09 (X4-34B7). Bosatt i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (X4-34B7). Död 1934-10-26 (X4-34B7). Mor: Palm, Johanna Margareta. Född 1855-07-24. Död 1924-10-20 (X4-34B7).

Barn:

Brink, Ada Teresia. Född 1908-09-04 (X4-34B11).

Tabell 531 (generation 8)

(Från Tabell 528, s *)

Hübinette, Elma Vilhelmina. Född 1893-10-05 (X4-8A15).

Gift 1913-10-18 (X4-35B3) med Persson, Jonas Erland. Jordbruksarbetare. Född 1887-01-17 (X4-35B3).

Barn:

Persson, Svea Matilda. Född 1916-06-03 (X4-35B3).

Tabell 532 (generation 7)

(Från Tabell 526, s *)

Sinderström, Lars Andreas. Smed. Jordbruksarbetare. Född 1866-03-10 (X4-31A8). Bosatt i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (X4-31A12). Död 1936-11-20 (X4-31A12).

Gift 1887-04-10 (X4-31A12) med Forsberg, Matilda. Född 1867-01-17 i Hållnäs (C) (X4-31A12). Flyttade 1945 till Njutånger (X) (X4-31A12).

Barn:

Sinderström, Anna Ottilia. Född 1887-07-12 (X4-31A12). Flyttade 1909 till Njutånger (X) (X4-31A12).

Sinderström, Lars Helge. Född 1900-08-24 (X4-31A12). Död 1982-05-31 i Iggesund, Njutånger (X) (SVDB). Se tabell 533, s *.

Tabell 533 (generation 8)

(Från Tabell 532, s *)

Sinderström, Lars Helge. Född 1900-08-24 (X4-31A12). Flyttade 1926 till Njutånger (X) (X4-31A12). Död 1982-05-31 i Iggesund, Njutånger (X) (SVDB).

Gift 1969-08-23 (SVDB) med NN, Anna Ragnhild. Född 1904-01-31 i Bjuråker (X) (SVDB). Död 1985-03-02 i Hudiksvall (X) (SVDB).

Tabell 534 (generation 6)

(Från Tabell 525, s *)

Palm, Hedda Stina. Född 1835-12-18 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (fb). Döpt 1835-12-20 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (fb). Flyttade 1852 till Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Flyttade med familjen 1858 från Sörfors bruk, Attmar (Y) till Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Flyttade med familjen 1862-10-23 från Galtströms bruksförs (Y) till Lögdö bruksförs (Y) (Indiko). Flyttade med familjen 1886-11-08 från Lögdö bruksförs (Y) till Gravtjärn, Sättna (Y) (Indiko). Flyttade med familjen 1891-11-08 från Gravtjärn, Sättna (Y) till Skeppsholmen, Timrå (Y) (Indiko).

Gift 1855-09-09 i Attmar (Y) (vb) med Blomqvist, Aron. Masmästare. Arrendator. Född 1834-01-25 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko).

Barn:

Blomqvist, Carl August. Född 1856-02-08 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1856-02-12 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Död 1858-07-26 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko).

Blomqvist, Aron Alfred. Född 1858-06-10 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1858-06-13 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Död 1861-08-06 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Blomqvist, Johan August. Född 1861-02-20 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1861-02-24 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Se tabell 535, s *.

Blomqvist, Mats Aron. Född 1863-06-17 i Lögdö bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1863-06-21 i Lögdö bruksförs (Y) (Indiko). Se tabell 536, s *.

Blomqvist, Lars Erik. Torpare. Född 1865-07-19 i Lögdö bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1865-07-24 i Lögdö bruksförs (Y) (Indiko). Flyttade 1891-11-27 från Gravtjärn, Sättna (Y) till Skeppsholmen, Timrå (Y) (Indiko).

Blomqvist, Alma Kristina. Född 1867-10-03 i Lögdö bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1867-10-13 i Lögdö bruksförs (Y) (Indiko). Flyttade 1886-11-19 från Lögdö bruksförs (Y) till Norrberge, Timrå (Y) (Indiko).

Blomqvist, Carl Anders. Född 1869-12-05 i Lögdö bruksförs (Y) (Indiko).

Blomqvist, Hedvig Wilhelmina. Född 1872-02-10 i Lögdö bruksförs (Y) (Indiko).

Blomqvist, Hanna Maria. Född 1875-05-22 i Masungsroten, Lögdö bruksförs (Y) (Indiko).

Blomqvist, Amanda. Född 1879-08-05 i Masungsroten, Lögdö bruksförs (Y) (Indiko).

Blomqvist, Alfred Georg. Född 1881-03-23 i Masungsroten, Lögdö bruksförs (Y) (Indiko).

Tabell 535 (generation 7)

(Från Tabell 534, s *)

Blomqvist, Johan August. Rättare. Född 1861-02-20 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1861-02-24 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Flyttade 1886-10-15 från Lögdö bruksförs (Y) till Merlo, Timrå (Y) (Indiko).

Gift 1886-05-02 i Timrå (Y) (Indiko) med Pettersson, Olivia Margareta. Född 1865-03-28 i Norrberge, Timrå (Y) (Indiko).

Barn:

Blomqvist, Svea Maria. Född 1887-01-17 i Merlo, Timrå (Y) (Indiko).

Blomqvist, Lilly Augusta. Född 1891-02-01 i Norrberge, Timrå (Y) (Indiko).

Tabell 536 (generation 7)

(Från Tabell 534, s *)

Blomqvist, Mats Aron. Arbetare. Född 1863-06-17 i Lögdö bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1863-06-21 i Lögdö bruksförs (Y) (Indiko).

Gift 1886-05-30 i Lögdö bruksförs (Y) (Indiko) med Svedlund, Anna Katarina. Född 1864-05-27 i Rigsta, Hässjö (Y) (Indiko).

Barn:

Blomqvist, Ellen Kristina. Född 1887-01-25 i Gaturoten, Lögdö bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1887-02-27 i Gaturoten, Lögdö bruksförs (Y) (Indiko).

Blomqvist, Hjalmar Alexius. Född 1889-04-04 i Gaturoten, Lögdö bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1889-04-19 i Gaturoten, Lögdö bruksförs (Y) (Indiko). Död 1889-06-20 i Gaturoten, Lögdö bruksförs (Y) (Indiko).

Blomqvist, Karl Hugo. Född 1890-02-22 i Gaturoten, Lögdö bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1890-04-07 i Gaturoten, Lögdö bruksförs (Y) (Indiko).

Blomqvist, Johan Henning. Född 1892-09-11 i Gaturoten, Lögdö bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1892-10-02 i Gaturoten, Lögdö bruksförs (Y) (Indiko).

Blomqvist, Emmy Katarina. Född 1894-08-31 i Gaturoten, Lögdö bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1894-10-07 i Gaturoten, Lögdö bruksförs (Y) (Indiko).

Tabell 537 (generation 4)

(Från Tabell 456, s *)

Benjaminsdotter, Ingrid. Född 1750-12-28 i Långvinds bruk, Enånger (X). Död 1792-06-03 i Byn, Rogsta (X) (db). Begravd 1792-06-06 i Rogsta (X) (db).

Gift 1774-09-10 i Harmånger (X) med Jonsson, Hans. Bonde. Född 1748-07-03 i Byn, Rogsta (X).

Barn:

Hansdotter, Brita. Född 1775-09-28 i Byn, Rogsta (X). Död 1777.

Hansdotter, Maria. Född 1777-11-16 i Byn, Rogsta (X).

Hansson, Jonas. Född 1780-04-30 i Byn, Rogsta (X).

Hansson, Benjamin. Född 1782-10-09 i Byn, Rogsta (X) (fb). Döpt 1782-10-12 i Byn, Rogsta (X) (fb). Död 1786-08-22 i Byn, Rogsta (X) (db). Begravd 1786-08-23 i Rogsta (X) (db).

Hansdotter, Brita. Född 1785-05-12 i Byn, Rogsta (X).

Tabell 538 (generation 4)

(Från Tabell 456, s *)

Palm, Mårten. Mästersven. Född 1754-01-20 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1825-05-04 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1825-05-10 i Bjuråker (X) (db).

Gift 1:o 1779-06-07 i Bjuråker (X) med Jonsdotter, Karin. Född 1759-01-05. Död 1802-11-20.

Barn:

Palm, Benjamin. Född 1779-11-18 i Hedvigsfors bruk, Bjuråker (X). Död 1835-01-24 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (db). Begravd 1835-02-01 i Bergsjö (X) (db). Se tabell 539, s *.

Palm, Jonas. Född 1781-10-30 i Hedvigsfors bruk, Bjuråker (X). Död av lungsot 1832-04-29 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1832-05-06 i Bjuråker (X) (db). Se tabell 560, s *.

Palm, Anna. Född 1784-11-11 i Hedvigsfors bruk, Bjuråker (X). Se tabell 591, s *.

Palm, Per. Född 1787-02-09 i Hedvigsfors bruk, Bjuråker (X). Död 1787-05-09 i Hedvigsfors bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1787-05-13 i Bjuråker (X) (db).

Palm, Maria. Född 1789-07-17 i Hedvigsfors bruk, Bjuråker (X). Död 1789-07-25 i Hedvigsfors bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1789-08-02 i Bjuråker (X) (db).

Palm, Catharina. Född 1789-07-17 i Hedvigsfors bruk, Bjuråker (X). Död 1789-07-27 i Hedvigsfors bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1789-08-02 i Bjuråker (X) (db).

Palm, Maria. Född 1790-10-11 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död 1793-08-01 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1793-08-04 i Bjuråker (X) (db).

Palm, Mårten. Född 1793-12-26 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Se tabell 592, s *.

Palm, Maria. Född 1798-06-23 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X).

Gift 2:o 1803-10-08 i Bjuråker (X) (vb) med Fägersten, Kerstin. Född 1777. Död av slag 1839-05-20 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1839-06-02 i Bjuråker (X) (db).

Barn:

Palm, Erik. Född 1803-12-30 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död 1853-02-09 i Galtströms bruksförs (Y). Se tabell 596, s *.

Palm, Per. Arbetare. Född 1806-11-03 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död 1856-05-08 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1856-05-25 i Bjuråker (X) (db).

Palm, Johan. Född 1810-10-30 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död av ålderdom 1887-12-22 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1888-01-01 i Bjuråker (X) (db). Se tabell 611, s *.

Tabell 539 (generation 5)

(Från Tabell 538, s *)

Palm, Benjamin. Mästersven. Mästersmed. Född 1779-11-18 i Hedvigsfors bruk, Bjuråker (X). Flyttade med familjen 1818 från Strömbacka bruk, Bjuråker (X) till Andersfors bruk, Bergsjö (X) (hfl). Död 1835-01-24 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (db). Begravd 1835-02-01 i Bergsjö (X) (db). X3-31A1

Utom äktenskap med Andersdotter, Brita.

Barn:

Palm, Benjamin. Född 1798-12-28 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1798-12-30 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1799-12-23 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1800-01-05 i Bjuråker (X) (db).

Gift 1804-03-11 i Bjuråker (X) (vb) med Olofsdotter, Anna. Född 1778-04-19 i Säfsnäs (W) (Bergsjö HFL). Död 1856-02-10 (Bergsjö HFL).

Barn:

Palm, Mårten. Född 1804-01-22 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död 1882-11-30 i Mellangård, Attmar (Y) (Indiko). Se tabell 540, s *.

Palm, Olof. Född 1805-10-13 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Se tabell 550, s *.

Palm, Benjamin. Född 1808-02-16 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1808-02-17 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Flyttade 1827 från Andersfors bruk, Bergsjö (X) till Hedvigsfors bruk, Bjuråker (X) (hfl). Flyttade till Harmånger (X) (X3-31A1).

Palm, Erik. Dräng. Född 1810-09-05 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Flyttade 1831 från Andersfors bruk, Bergsjö (X) till Harmånger (X) (hfl). Död 1861-05-08 i Harmånger (X) (Kerstin Holmer).

Palm, Jonas. Född 1813-05-25 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1813-05-27 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död av lung- och lungsäcksinflammation 1882-02-06 i Torpshammars bruk, Torp (Y) (db, hfl). Begravd 1882-02-09 i Torp (Y) (db). Se tabell 554, s *.

Palm, Petter. Född 1816-06-16 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1816-06-17 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1881-05-10 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (db). Begravd 1881-05-15 i Bergsjö (X) (db). Se tabell 558, s *.

Palm, Johan Gustaf. Född 1819-09-11 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (fb). Döpt 1819-09-12 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (fb). Flyttade till Harmånger (X) (X3-31A1).

Palm, Anna Katarina. Född 1822-04-18 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (fb). Döpt 1822-04-21 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (fb). Bosatt mellan 1861 och 1866 i Attmar (Y) (Indiko). Död 1894-07-27 i Vigge, Stöde (Y) (db). Begravd 1894-07-31 i Stöde (Y) (db). Se tabell 559, s *.

Tabell 540 (generation 6)

(Från Tabell 539, s *)

Palm, Mårten. Mästersven. Mästersmed. Kolare. Torpare. Född 1804-01-22 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Flyttade med familjen 1836 från Strömbacka bruk, Bjuråker (X) till Andersfors bruk, Bergsjö (X) (hfl). Flyttade till Harmånger (X) (X3-31A1). Inflyttad med familjen 1842 till Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko). Död 1882-11-30 i Mellangård, Attmar (Y) (Indiko).

Gift 1832-11-02 i Bjuråker (X) (vb) med Berg, Anna Maria. Född 1812-07-21. Död 1884-09-28 i Mellangård, Attmar (Y) (Indiko). Far: Berg, Anders. Tysksmidesmästare. Född 1785-03-05 (X4-8A3). Bosatt i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Död 1846-03-02 (X4-8A3). Mor: Olofsdotter, Sigrid. Född 1781-12-20 (X4-8A3). Död 1863-05-14 (X4-8A3).

Barn:

Palm, Anna Greta. Född 1833-10-28 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1833-11-02 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Se tabell 541, s *.

Palm, Andreas Benjamin. Född 1835-09-30 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1835-09-30 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1838-09-07 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (db). Begravd 1838-09-16 i Bergsjö (X) (db).

Palm, Jonas Gustaf. Koldräng. Född 1837-07-21 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (fb). Döpt 1837-07-23 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (fb). Död 1858-04-18 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko).

Palm, Sigrid Kajsa. Född 1839-12-14 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (fb). Döpt 1839-12-15 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (fb). Död 1874-04-09 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko). Se tabell 544, s *.

Palm, Anders Martin. Född 1842-10-29 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1842-10-30 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko). Se tabell 548, s *.

Palm, Engla Stina. Född 1847-11-23 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1847-11-28 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko). Död 1850-02-21 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko).

Palm, Engla Regina. Född 1853-12-04 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1853-12-09 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko). Se tabell 549, s *.

Palm, Per Erik. Arbetare. Född 1858-02-17 i Långskog, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1858-02-21 i Långskog, Attmar (Y) (Indiko). Död 1883-02-01 i Mellangård, Attmar (Y) (Indiko).

Tabell 541 (generation 7)

(Från Tabell 540, s *)

Palm, Anna Greta. Född 1833-10-28 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1833-11-02 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb).

Utom äktenskap

Barn:

, Dödfödd. Född 1857-04-13 i Långskog, Attmar (Y) (Indiko).

Gift 1861-05-18 i Attmar (Y) (Indiko) med Stockhaus, Anders. Arbetare. Född 1835-06-02 i Långskog, Attmar (Y) (Indiko).

Barn:

Stockhaus, Anna Margareta. Född 1861-02-06 i Långskog, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1861-02-18 i Långskog, Attmar (Y) (Indiko). Flyttade 1880-10-29 från Västergård, Attmar (Y) till Hassela (X) (Indiko).

Stockhaus, Maria Christina. Född 1862-10-15 i Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1862-10-19 i Attmar (Y) (Indiko). Död 1864-02-04 i Attmar (Y) (Indiko).

Stockhaus, Anders Olof. Född 1863-12-01 i Långskog, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1863-12-06 i Långskog, Attmar (Y) (Indiko). Död 1864-05-09 i Långskog, Attmar (Y) (Indiko).

Stockhaus, Kristina Erika. Född 1865-05-18 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1865-05-21 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Se tabell 542, s *.

Stockhaus, Johanna Mathilda. Född 1866-08-15 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1866-08-19 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Se tabell 543, s *.

Stockhaus, Johan Olof. Född 1869-03-04 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1869-03-04 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Död 1870-03-14 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko).

Stockhaus, Martin Olof. Född 1870-06-04 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1870-06-08 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Död 1870-12-12 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko).

Stockhaus, Jonas Peter. Född 1872-03-29 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1872-04-01 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Flyttade 1892-07-08 från Västergård, Attmar (Y) till Bjuråker (X) (Indiko).

Stockhaus, Emanuel. Född 1873-09-08 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1873-09-14 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Död 1874-01-25 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko).

Tabell 542 (generation 8)

(Från Tabell 541, s *)

Stockhaus, Kristina Erika. Född 1865-05-18 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1865-05-21 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Flyttade 1887-10-22 från Västergård, Attmar (Y) till Knölsta, Skön (Y) (Indiko).

Gift 1887-11-27 i Attmar (Y) (Indiko) med Andersson, Petter. Arbetare. Född 1863-04-21 (Indiko).

Barn:

Andersson, Petrus Andreas. Född 1889-06-02 i Knölsta, Skön (Y) (Indiko). Döpt 1889-07-07 i Knölsta, Skön (Y) (Indiko).

Tabell 543 (generation 8)

(Från Tabell 541, s *)

Stockhaus, Johanna Mathilda. Född 1866-08-15 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1866-08-19 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko).

Gift 1887-05-18 i Attmar (Y) (Indiko) med Berglund, Nils Martin. Arbetare. Född 1860-01-26 i Norrböle, Attmar (Y) (Indiko).

Barn:

Berglund, Neama Georgina. Född 1887-12-09 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1888-01-16 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Död 1892-01-28 i Norrböle, Attmar (Y) (Indiko).

Berglund, Andor Georg Valdemar. Född 1889-06-18 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1889-09-23 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Död 1892-02-06 i Norrböle, Attmar (Y) (Indiko).

Berglund, Isak Albin. Född 1891-05-22 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1891-08-16 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko).

Berglund, Nils Andor Georg. Född 1893-11-02 i Norrböle, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1894-03-15 i Norrböle, Attmar (Y) (Indiko).

Berglund, Johan Maurits. Född 1895-03-13 i Attmar (Y) (Indiko).

Tabell 544 (generation 7)

(Från Tabell 540, s *)

Palm, Sigrid Kajsa. Född 1839-12-14 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (fb). Döpt 1839-12-15 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (fb). Död 1874-04-09 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko).

Gift 1859-12-26 i Attmar (Y) (Indiko) med Jonsson, Johan. Kolare. Född 1830-11-12 i Hassela (X) (Indiko).

Barn:

Johansson, Jonas Leander. Född 1860-02-28 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1860-03-04 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko). Se tabell 545, s *.

Johansson, Martin Olof. Skräddare. Född 1862-09-11 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1862-09-14 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko).

Johansdotter, Inga Maria. Född 1864-08-09 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1864-08-14 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko).

Johansdotter, Anna Kristina. Född 1866-10-15 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1866-10-21 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko). Se tabell 546, s *.

Johansson, Johan Erik. Dräng. Född 1869-01-27 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko).

Johansdotter, Sigrid Kajsa. Född 1871-10-07 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1871-10-15 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko). Se tabell 547, s *.

Johansson, Per Alfred. Född 1874-04-04 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1874-04-26 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko). Flyttade 1890-05-14 från Gryttjens bruk, Attmar (Y) till Stockholm (AB) (Indiko).

Tabell 545 (generation 8)

(Från Tabell 544, s *)

Johansson, Jonas Leander. Arbetare. Född 1860-02-28 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1860-03-04 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko). Flyttade med familjen 1894-11-27 från Norrlindsjö, Attmar (Y) till Skön (Y) (Indiko).

Gift 1890-06-28 i Attmar (Y) (Indiko) med Selin, Kajsa Dorothea. Född 1863-03-01 i Östansjö, Attmar (Y) (Indiko).

Barn:

Johansson, Johanna Maria. Född 1889-07-28 i Norrlindsjö, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1889-08-24 i Norrlindsjö, Attmar (Y) (Indiko).

Johansson, Gustaf Leander. Född 1891-11-15 i Norrlindsjö, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1892-01-14 i Norrlindsjö, Attmar (Y) (Indiko).

Tabell 546 (generation 8)

(Från Tabell 544, s *)

Johansdotter, Anna Kristina. Född 1866-10-15 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1866-10-21 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko).

Gift 1890-01-11 i Attmar (Y) (Indiko) med Falk, Per Erik. Arbetare. Född 1866-09-08 i Östansjö, Attmar (Y) (Indiko). Död 1894-09-06 i Hassel, Attmar (Y) (Indiko).

Barn:

Falk, Erik Johan. Född 1890-02-24 i Hassel, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1890-03-12 i Hassel, Attmar (Y) (Indiko).

Falk, Per Alfred. Född 1892-12-15 i Hassel, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1892-03-14 i Hassel, Attmar (Y) (Indiko).

Tabell 547 (generation 8)

(Från Tabell 544, s *)

Johansdotter, Sigrid Kajsa. Född 1871-10-07 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1871-10-15 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko).

Gift 1894-02-03 i Attmar (Y) (Indiko) med Nordström, Karl Oskar. Slaktare. Född 1871-05-04 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko).

Barn:

Nordström, Nanny Signe Maria. Född 1892-06-05 i Attmarby, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1892-08-13 i Attmarby, Attmar (Y) (Indiko).

Nordström, Johan Emanuel. Född 1894-01-09 i Norrlindsjö, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1894-02-03 i Norrlindsjö, Attmar (Y) (Indiko).

Nordström, Karl Lidian. Född 1895-08-22 i Attmar (Y) (Indiko).

Tabell 548 (generation 7)

(Från Tabell 540, s *)

Palm, Anders Martin. Arbetare. Torpare. Född 1842-10-29 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1842-10-30 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko).

Gift 1870-07-17 i Attmar (Y) (Indiko) med Svensdotter, Sigrid Brita. Född 1838-11-06 i Västansjö, Sättna (Y) (Indiko).

Tabell 549 (generation 7)

(Från Tabell 540, s *)

Palm, Engla Regina. Född 1853-12-04 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1853-12-09 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko). Flyttade 1877-11-26 från Östansjö, Attmar (Y) till Mangskog (S) (Indiko). Flyttade med familjen 1890-09-27 från Mangskog (S) till Västergård, Attmar (Y) (Indiko).

Gift 1877-07-15 i Attmar (Y) (Indiko) med Jansson, Jan. Arbetare. Född 1850-07-13 i Mangskog (S) (Indiko).

Barn:

Jansson, Johan August. Född 1878-09-22 i Mangskog (S) (Indiko). Döpt 1878-09-29 i Mangskog (S) (Indiko).

Jansson, Karl Leonard. Född 1881-06-16 i Mangskog (S) (Indiko). Döpt 1881-06-16 i Mangskog (S) (Indiko).

Jansson, Anders Gustaf. Född 1884-07-02 i Mangskog (S) (Indiko). Döpt 1884-08-16 i Mangskog (S) (Indiko).

Jansson, Magnus Emanuel. Född 1886-03-20 i Mangskog (S) (Indiko). Döpt 1886-05-29 i Mangskog (S) (Indiko).

Jansson, Martin Andor. Född 1889-08-22 i Mangskog (S) (Indiko). Döpt 1889-10-09 i Mangskog (S) (Indiko).

Jansson, Anna Elida Viktoria. Född 1892-02-23 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1892-05-30 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko).

Jansson, Emma Charlotta Alexandra. Född 1896-06-14 i Attmar (Y) (Indiko).

Tabell 550 (generation 6)

(Från Tabell 539, s *)

Palm, Olof. Bruksarbetare. Dagsverkskarl. Skogvaktare. Torpare. Född 1805-10-13 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Flyttade 1845 från Bjuråker (X) till Ströms bruk, Harmånger (X).

Gift 1830-04-13 i Bergsjö (X) (vb) med Svensdotter, Marget. Född 1802-12-04 i Bjuråker (X). Död 1886-05-09 (Harmånger HFL). Far: Jonsson, Sven. Smedsdräng. Född 1769-11-20 (X3-7F9). Död 1852-12-04 (X3-7F9). Mor: Bengtsdotter, Kerstin. Född 1774-04-17 (X3-7F9). Död 1852-02-28 (X3-2D40).

Barn:

Palm, Sven. Född 1832-04-22 i Älgered, Bergsjö (X) (fb, hfl). Döpt 1832-04-23 i Älgered, Bergsjö (X) (fb). Se tabell 551, s *.

Tabell 551 (generation 7)

(Från Tabell 550, s *)

Palm, Sven. Bonde. Född 1832-04-22 i Älgered, Bergsjö (X) (fb, hfl). Döpt 1832-04-23 i Älgered, Bergsjö (X) (fb).

Gift 1858-10-28 i Harmånger (X) (vb) med Jonsdotter, Kerstin. Född 1829 (Harmånger HFL).

Barn:

Svensson, Olof. Född 1859-10-09 (Harmånger HFL). Se tabell 552, s *.

Palm, Margareta. Född 1861-09-14 (Harmånger HFL). Se tabell 553, s *.

Palm, Kristina. Född 1865-01-27 (Harmånger HFL). Flyttade 1889-04-29 från Vattrång, Harmånger (X) till Hälsingtuna (X) (Harmånger HFL).

Tabell 552 (generation 8)

(Från Tabell 551, s *)

Svensson, Olof. Arbetare. Född 1859-10-09 (Harmånger HFL).

Gift 1885-12-05 (Harmånger HFL) med Persdotter, Karin. Född 1856-02-24 i Enånger (X) (Harmånger HFL).

Tabell 553 (generation 8)

(Från Tabell 551, s *)

Palm, Margareta. Född 1861-09-14 (Harmånger HFL).

Utom äktenskap

Barn:

NN, Kristina. Född 1883-09-26 (Harmånger HFL).

Gift 1884-05-31 (Harmånger HFL) med Wallin, Lars Nilsson. Landbonde. Arbetare. Född 1849-08-16 i Sunne (S) (Harmånger HFL).

Barn:

Wallin, Sven Olof. Född 1886-01-14 (Harmånger HFL). Död 1885-02-02 (Harmånger HFL).

Wallin, Sven Olof. Född 1886-01-14 (Harmånger HFL).

Wallin, Andreas. Född 1887-12-21 (Harmånger HFL).

Wallin, Anna Kristina. Född 1894-01-29 (Harmånger HFL).

Tabell 554 (generation 6)

(Från Tabell 539, s *)

Palm, Jonas. Koldräng. Mästersven. Smed. Bruksarbetare. Född 1813-05-25 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1813-05-27 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Flyttade 1833 från Andersfors bruk, Bergsjö (X) till Bjuråker (X) (hfl). Flyttade 1834 från Bjuråker (X) till Andersfors bruk, Bergsjö (X) (hfl). Flyttade med familjen 1837 från Andersfors bruk, Bergsjö (X) till Torp (Y) (hfl). Död av lung- och lungsäcksinflammation 1882-02-06 i Torpshammars bruk, Torp (Y) (db, hfl). Begravd 1882-02-09 i Torp (Y) (db).

Gift 1836-11-06 i Bergsjö (X) (vb) med Berglund, Kristina Lisa. Född 1815-10-17 i Hudiksvall (X) (hfl). Död 1892-01-15 i Boda, Torp (Y) (db). Begravd 1892-01-24 i Torp (Y) (db).

Barn:

Palm, Anna Stina. Född 1836-12-05 (hfl). Död 1837-06-17 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (db). Begravd 1837-06-24 i Bergsjö (X) (db).

Palm, Jonas Erik. Född 1838-05-02 i Torpshammars bruk, Torp (Y) (fb). Döpt 1838-05-04 i Torpshammars bruk, Torp (Y) (fb). Död 1856-04-01 i Torpshammars bruk, Torp (Y) (db). Begravd 1856-04-06 i Torp (Y) (db).

Palm, Per Magnus. Född 1841-11-05 i Torpshammars bruk, Torp (Y) (fb). Döpt 1841-11-10 i Torpshammars bruk, Torp (Y) (fb). Se tabell 555, s *.

Tabell 555 (generation 7)

(Från Tabell 554, s *)

Palm, Per Magnus. Torpare. Född 1841-11-05 i Torpshammars bruk, Torp (Y) (fb). Döpt 1841-11-10 i Torpshammars bruk, Torp (Y) (fb). Flyttade 1856-10-30 från Torpshammars bruk, Torp (Y) till Norafors bruk, Sättna (Y) (hfl, Indiko). Flyttade 1858-10-23 från Norafors bruk, Sättna (Y) till Torp (Y) (Indiko).

Gift 1863-11-22 i Torp (Y) (vb) med Andersdotter, Brita. Född 1823-06-08 (hfl). Död 1888-12-21 (hfl).

Barn:

Palm, Märta Lisa. Född 1862-12-08 i Gäle, Torp (Y) (fb). Döpt 1862-12-14 i Gäle, Torp (Y) (fb). Se tabell 556, s *.

Palm, Brita Stina. Född 1864-07-24 i Gäle, Torp (Y) (fb). Döpt 1864-07-31 i Gäle, Torp (Y) (fb). Död 1870-01-03 i Flata, Torp (Y) (db). Begravd 1870-01-23 i Torp (Y) (db).

Palm, Anna Catharina. Född 1864-07-24 i Gäle, Torp (Y) (fb). Döpt 1864-07-31 i Gäle, Torp (Y) (fb). Se tabell 557, s *.

Tabell 556 (generation 8)

(Från Tabell 555, s *)

Palm, Märta Lisa. Född 1862-12-08 i Gäle, Torp (Y) (fb). Döpt 1862-12-14 i Gäle, Torp (Y) (fb). Flyttade med familjen 1888-09-28 från Flata, Torp (Y) till Östanå, Sättna (Y) (hfl, Indiko). Flyttade med familjen 1894-12-23 från Östanå, Sättna (Y) till Granlo, Selånger (Y) (Indiko). Flyttade med familjen 1895-11-21 från Granlo, Selånger (Y) till Bällsta, Tuna (Y) (Indiko).

Gift 1886-02-17 i Torp (Y) (vb) med Rönnqvist, Olof Wilhelm. Arbetare. Född 1857-07-21 i Skellefteå (AC) (fb).

Barn:

Rönnqvist, Henning Konrad Vilhelm. Född 1886-04-07 i Flata, Torp (Y) (fb, hfl). Döpt 1886-06-14 i Flata, Torp (Y) (fb).

Tabell 557 (generation 8)

(Från Tabell 555, s *)

Palm, Anna Catharina. Född 1864-07-24 i Gäle, Torp (Y) (fb). Döpt 1864-07-31 i Gäle, Torp (Y) (fb).

Gift 1888-05-18 i Torp (Y) (vb) med Jonsson, Per Olof. Arbetare. Född 1860-09-15 (hfl).

Barn:

Jonsson, Per Alfred. Född 1888-09-30 i Munkbyn, Torp (Y) (fb, hfl). Döpt 1888-11-09 i Munkbyn, Torp (Y) (fb).

Jonsson, Sara Brita. Född 1889-11-02 i Gösunda, Torp (Y) (fb, hfl). Döpt 1890-05-09 i Gösunda, Torp (Y) (fb).

Jonsson, Henning. Född 1893-02-21 i Gösunda, Torp (Y) (fb, hfl). Döpt 1893-07-09 i Gösunda, Torp (Y) (fb).

Jonsson, Hildur. Född 1893-02-21 i Gösunda, Torp (Y) (fb, hfl). Döpt 1893-07-09 i Gösunda, Torp (Y) (fb).

Jonsson, Frida Albertina. Född 1895-10-14 i Gösunda, Torp (Y) (fb, hfl). Döpt 1895-10-22 i Gösunda, Torp (Y) (fb).

Tegnefjord, Karl Konrad. Född 1901-08-04 i Munkbyn, Torp (Y) (fb, hfl). Döpt 1901-10-16 i Munkbyn, Torp (Y) (fb). Död 1984-11-25 i Uppsala (C) (SVDB).

Jonsson, Elin Elisabet. Född 1905-07-06 i Munkbyn, Torp (Y) (fb, hfl). Döpt 1905-08-26 i Munkbyn, Torp (Y) (fb).

Tabell 558 (generation 6)

(Från Tabell 539, s *)

Palm, Petter. Bruksarbetare. Mjölnare. Född 1816-06-16 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1816-06-17 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1881-05-10 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (db). Begravd 1881-05-15 i Bergsjö (X) (db).

Gift 1842-06-24 i Bergsjö (X) (vb) med Ursell, Anna Larsdotter. Född 1804-07-04 i Aspeboda (W) (Bergsjö HFL). Död 1884-02-24 (X3-31A4).

Tabell 559 (generation 6)

(Från Tabell 539, s *)

Palm, Anna Katarina. Född 1822-04-18 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (fb). Döpt 1822-04-21 i Andersfors bruk, Bergsjö (X) (fb). Bosatt mellan 1861 och 1866 i Attmar (Y) (Indiko). Död 1894-07-27 i Vigge, Stöde (Y) (db). Begravd 1894-07-31 i Stöde (Y) (db).

Utom äktenskap

Barn:

Palm, Anna Christina. Född 1843-09-10 i Kyrkbyn, Bergsjö (X) (fb). Döpt 1843-09-10 i Kyrkbyn, Bergsjö (X) (fb). Död 1843-10-04 (hfl).

Gift 1850-05-20 i Bergsjö (X) (vb) med Hast, Nils. Soldat. Arbetare. Född 1828-01-04 (X3-1N32). Bosatt i Bredåker, Bergsjö (X) (X3-1N32). Död 1905-08-17 i Vigge, Stöde (Y) (db). Begravd 1905-08-27 i Stöde (Y) (db). Far: Spjut, Nils. Torpare. Född 1786-12-11 (X3-1N20). Bosatt i Östertanne, Bergsjö (X) (X3-1N20). Död 1856-05-21 (X3-1N20). Mor: Andersdotter, Kerstin. Född 1790-12-27 (X3-1N20). Död 1862-10-05 (X3-1N20).

Tabell 560 (generation 5)

(Från Tabell 538, s *)

Palm, Jonas. Mästersmed. Född 1781-10-30 i Hedvigsfors bruk, Bjuråker (X). Död av lungsot 1832-04-29 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1832-05-06 i Bjuråker (X) (db).

Gift 1811-09-02 i Hälsingtuna (X) (vb) med Ek, Ulrika Olofsdotter. Född 1792-01-13. Död 1868-04-17 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (Indiko). Begravd 1868-04-26 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Barn:

Palm, Per Olof. Född 1811-12-25 (hfl). Död 1873-08-26 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko). Se tabell 561, s *.

Palm, Jonas. Född 1814-05-19 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1814-05-22 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1817-10-21 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1817-10-26 i Bjuråker (X) (db).

Palm, Catharina Christina. Född 1817-02-20 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1817-02-23 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Se tabell 568, s *.

Palm, Mårten. Född 1819-10-31 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1819-11-02 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1820-09-06 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1820-09-10 i Bjuråker (X) (db).

Palm, Anna Brita. Född 1821-08-10 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1821-08-12 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1848-11-08 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Se tabell 570, s *.

Palm, Jonas. Född 1824-03-03 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1824-03-07 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1886-10-29. Se tabell 573, s *.

Palm, Johan. Född 1826-12-17 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1826-12-24 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1891-12-02 i Matfors, Tuna (Y) (Indiko). Se tabell 586, s *.

Palm, Benjamin. Född 1829-06-23 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1829-06-24 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1830-05-14 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1830-05-20 i Bjuråker (X) (db).

Palm, Maria Margareta. Född 1831-08-10 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1831-08-14 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Se tabell 587, s *.

Tabell 561 (generation 6)

(Från Tabell 560, s *)

Palm, Per Olof. Räckardräng. Mästersven. Smed. Född 1811-12-25 (hfl). Flyttade 1846-10-15 till Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko). Död 1873-08-26 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko).

Gift 1837-11-26 i Bjuråker (X) (vb) med Jönsdotter, Anna. Född 1799-03-19 i Lillhärdal (Z). Död 1868-09-07 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko).

Barn:

Palm, Jonas. Född 1839-03-02 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1839-03-04 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1844-05-14 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1844-05-27 i Bjuråker (X) (db).

Palm, Johan. Född 1842-02-27 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1842-02-28 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1907-11-01 i Västergård, Attmar (Y) (db). Se tabell 562, s *.

Palm, Per Erik. Född 1845-12-07 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1845-12-11 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Se tabell 567, s *.

Tabell 562 (generation 7)

(Från Tabell 561, s *)

Palm, Johan. Arbetare. Bonde. Född 1842-02-27 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1842-02-28 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1907-11-01 i Västergård, Attmar (Y) (db).

Gift 1868-05-29 i Attmar (Y) (Indiko) med Olofsdotter, Brita Märta. Född 1844-11-07 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko).

Barn:

Palm, Anna Brita. Född 1867-03-19 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1867-03-25 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Se tabell 563, s *.

Palm, Olof Peter. Arbetare. Född 1869-05-07 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1869-05-19 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Flyttade 1901-11-15 från Västergård, Attmar (Y) till Gällivare (BD) (hfl).

Palm, Johan Arvid. Född 1870-10-13 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1870-11-27 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Se tabell 564, s *.

Palm, Emma Charlotta. Född 1873-07-24 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1873-08-31 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Flyttade 1901-03-09 från Mellangård, Attmar (Y) till Nordamerika (hfl).

Palm, Lars Erik. Född 1874-12-24 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1874-12-30 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Flyttade 1903-05-25 från Mellangård, Attmar (Y) till Nordamerika (hfl).

Palm, Nils Viktor. Född 1876-03-21 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1876-04-14 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Flyttade 1902-04-15 från Västergård, Attmar (Y) till Nordamerika (hfl).

Palm, Bror Leander. Född 1877-06-16 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1877-06-18 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Död 1946-12-20 i Attmar (Y) (Georg Nordstrand). Se tabell 565, s *.

Palm, Oskar Bernhard. Född 1878-06-21 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1878-07-18 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Bosatt i Nordanbro, Hassela (X) (X15-13Y3). Död 1957-12-29 (X15-13Y3). Se tabell 566, s *.

Palm, Märta Katarina. Född 1880-01-05 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1880-01-08 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Flyttade 1905-11-28 från Västergård, Attmar (Y) till Gällivare (BD) (hfl).

Palm, Selma Mathilda. Född 1881-02-24 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1881-03-21 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Död 1881-03-28 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko).

Palm, Elin Gunilla. Född 1883-01-30 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1883-03-12 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Död 1883-04-24 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko).

Tabell 563 (generation 8)

(Från Tabell 562, s *)

Palm, Anna Brita. Född 1867-03-19 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1867-03-25 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Flyttade 1893-11-13 från Västergård, Attmar (Y) till Lunde, Tuna (Y) (Indiko).

Utom äktenskap

Barn:

Palm, NN. Född 1890-09-08 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Död 1890-09-16 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko).

Tabell 564 (generation 8)

(Från Tabell 562, s *)

Palm, Johan Arvid. Arbetare. Född 1870-10-13 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1870-11-27 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Flyttade med familjen 1919-10-23 från Sörfors bruk, Attmar (Y) till Bergsjö (X) (hfl).

Gift 1897-05-29 i Attmar (Y) (vb) med Nordin, Brita Katarina. Född 1870-04-26 i Attmar (Y) (hfl).

Barn:

Palm, Sara Johanna. Född 1897-10-03 i Fjolsta, Attmar (Y) (fb). Död 1973-08-19 i Kungsgården, Bjärtrå (Y) (SVDB).

Palm, Brita Mathilda. Född 1899-05-10 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (fb).

Palm, Emma. Född 1901-04-12 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (fb). Död 1986-05-05 i Stockholm, Sankt Göran (AB) (SVDB).

Palm, Gerda. Född 1903-04-20 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (fb). Död 1978-10-06 i Hälsingtuna (X) (SVDB).

Palm, Johan Erik. Född 1905-03-26 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (fb). Död 1999-03-31 i Bromma (AB) (SVDB).

Palm, Nils Oskar. Född 1907-02-04 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (fb).

Palm, Karl Henrik. Född 1908-05-23 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (fb). Död 1980-10-15 i Avesta (W) (SVDB).

Palm, Jonas Petter. Född 1911-04-16 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (fb).

Tabell 565 (generation 8)

(Från Tabell 562, s *)

Palm, Bror Leander. Torpare. Född 1877-06-16 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1877-06-18 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Död 1946-12-20 i Attmar (Y) (Georg Nordstrand).

Gift 1904-11-21 i Attmar (Y) (vb) med Berglund, Ingrid Petronella. Född 1874-10-29 i Attmar (Y) (hfl). Död 1958 i Lucksta, Attmar (Y) (Georg Nordstrand). Far: Berglund, Hans Peter. Arbetare. Torpare. Född 1847-12-10 i Attmar (Y) (hfl). Mor: Nilsdotter, Kajsa Greta. Född 1838-06-10 i Attmar (Y) (hfl).

Barn:

Palm, Karl Oskar. Född 1904-10-21 i Harv, Attmar (Y) (fb). Döpt 1905-04-11 i Harv, Attmar (Y) (fb). Död 1974-07-30 i Östertälje (AB) (SVDB).

Palm, Hanna Adelia. Född 1915-07-30 i Harv, Attmar (Y) (fb). Döpt 1919-05-28 i Harv, Attmar (Y) (fb). Död 1994-01-15 i Allsta, Tuna (Y) (SVDB).

Tabell 566 (generation 8)

(Från Tabell 562, s *)

Palm, Oskar Bernhard. Bonde. Född 1878-06-21 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1878-07-18 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko). Flyttade 1901-11-30 från Västergård, Attmar (Y) till Hassela (X) (hfl). Bosatt i Nordanbro, Hassela (X) (X15-13Y3). Död 1957-12-29 (X15-13Y3).

Gift 1901-12-29 (X15-13Y3) med Schödin, Anna Brita. Född 1880-07-10 (X15-13Y3). Död 1962-10-23 (X15-13Y3).

Barn:

Palm, Johan Gösta. Chaufför. Född 1914-11-28 (X15-13Y3). Bosatt i Nordanbro, Hassela (X) (X15-13Y10). Död 1961-01-23 (X15-13Y10).

Tabell 567 (generation 7)

(Från Tabell 561, s *)

Palm, Per Erik. Arbetare. Torpare. Född 1845-12-07 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1845-12-11 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Flyttade 1874-11-14 från Sörlindsjö, Attmar (Y) till Hällsjö, Tuna (Y) (Indiko).

Gift 1874-04-25 i Tuna (Y) med Hullinder, Katarina Olivia. Född 1853-02-18 i Hällsjö, Tuna (Y).

Barn:

Palm, Katarina Erika. Född 1876-01-07 i Hällsjö, Tuna (Y). Döpt 1876-02-06 i Hällsjö, Tuna (Y).

Palm, Olof Emmanuel. Född 1881-07-11 i Hällsjö, Tuna (Y). Döpt 1881-08-07 i Hällsjö, Tuna (Y).

Palm, Petrus Leander. Född 1882-11-19 i Hällsjö, Tuna (Y). Döpt 1883-01-08 i Hällsjö, Tuna (Y).

Palm, Ida Eugenia. Född 1886-07-20 i Hällsjö, Tuna (Y). Döpt 1886-08-29 i Hällsjö, Tuna (Y).

Tabell 568 (generation 6)

(Från Tabell 560, s *)

Palm, Catharina Christina. Född 1817-02-20 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1817-02-23 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Flyttade 1845 till Galtströms bruksförs (Y). Flyttade med familjen 1873-11-06 från Galtströms bruksförs (Y) till Skottsund, Njurunda (Y) (Indiko). Flyttade med familjen 1874-11-26 från Skottsund, Njurunda (Y) till Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Gift 1:o 1841-10-17 i Bjuråker (X) (vb) med Ärfström, Per. Mästersven. Född 1818-09-19. Död genom drunkning 1841-10-21 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db).

Gift 2:o 1842-10-06 i Bjuråker (X) (vb) med Lindström, Per. Dagsverkskarl. Arbetare. Född 1818-12-18 i Arbrå (X) (Indiko). Död 1888-03-26 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Barn:

Lindström, Per Olof. Född 1842-12-28 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1843-01-01 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1843-01-03 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1843-01-15 i Bjuråker (X) (db).

Lindström, Lars Petter. Född 1844-06-16 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1844-06-21 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1844-07-31 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1844-08-04 i Bjuråker (X) (db).

Lindström, Regina Ulrika Christina. Född 1848-09-07 i Galtströms bruksförs (Y). Död 1849-11-02 i Galtströms bruksförs (Y).

Lindström, Andreas. Född 1851-05-27 i Galtströms bruksförs (Y). Död 1852-11-05 i Galtströms bruksförs (Y).

Lindström, Carolina. Född 1854-02-05 i Galtströms bruksförs (Y). Död 1864-05-13 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Lindström, Johan Alfred. Född 1859-02-26 i Galtströms bruksförs (Y). Se tabell 569, s *.

Tabell 569 (generation 7)

(Från Tabell 568, s *)

Lindström, Johan Alfred. Valsarbetare. Född 1859-02-26 i Galtströms bruksförs (Y).

Gift 1880-12-24 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko) med Engström, Kristina Matilda. Född 1863-12-15 i Hamrånge (X) (Indiko). Död 1890-06-25 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Barn:

Lindström, Johan Alfred. Född 1881-08-26 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1881-09-04 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Död 1889-11-06 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Tabell 570 (generation 6)

(Från Tabell 560, s *)

Palm, Anna Brita. Piga. Född 1821-08-10 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1821-08-12 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Flyttade 1846 till Galtströms bruksförs (Y). Död 1848-11-08 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Utom äktenskap

Barn:

Palm, Anna Christina. Född 1842-12-27 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1843-01-01 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1844-03-13.

Gift 1847-11-24 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko) med Finnström, Nils. Dagsverkskarl. Kolare. Född 1819-04-10 i Bjuråker (X) (Indiko).

Barn:

Finnström, Anna Lena. Född 1846-02-09 (Indiko). Se tabell 571, s *.

Tabell 571 (generation 7)

(Från Tabell 570, s *)

Finnström, Anna Lena. Född 1846-02-09 (Indiko). Flyttade med familjen 1872-10-28 från Galtströms bruksförs (Y) till Essvik, Njurunda (Y) (Indiko). Flyttade med familjen 1876-11-23 från Skottsund, Njurunda (Y) till Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Utom äktenskap

Barn:

Finnström, NN. Född 1864-01-04 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Död 1864-01-04 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Gift 1869-12-04 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko) med Bergius, Jonas. Arbetare. Född 1842-02-07 (Indiko).

Barn:

Bergius, Ida Katarina. Född 1869-09-20 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1869-09-26 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Se tabell 572, s *.

Bergius, Nils Joel. Född 1871-09-07 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1871-09-10 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Bergius, Alfred Johan. Född 1875-03-31 i Skottsund, Njurunda (Y) (Indiko). Döpt 1875-04-11 i Skottsund, Njurunda (Y) (Indiko).

Bergius, Anders Gustaf. Född 1877-06-26 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1877-07-01 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Död 1878-08-30 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Bergius, Anna Elisabet. Född 1879-06-21 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1879-08-03 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Bergius, Kristina. Född 1882-01-20 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Bergius, Johanna Mathilda. Född 1884-01-04 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1885-02-01 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Bergius, Karl Ferdinand. Född 1887-02-01 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1887-06-05 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Bergius, Amalia. Född 1891-04-25 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1891-05-03 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Tabell 572 (generation 8)

(Från Tabell 571, s *)

Bergius, Ida Katarina. Född 1869-09-20 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1869-09-26 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Utom äktenskap

Barn:

Bergius, Ida Katarina. Född 1891-04-14 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1891-05-03 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Tabell 573 (generation 6)

(Från Tabell 560, s *)

Palm, Jonas. Smed. Född 1824-03-03 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1824-03-07 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1886-10-29.

Gift 1848-06-12 i Bjuråker (X) (vb) med Sjöberg, Carolina. Född 1825-08-07. Död 1914-01-20.

Barn:

Palm, Anna Ulrika. Född 1848-07-07 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1848-07-09 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Flyttade 1865-11-25 från Bjuråker (X) till Hudiksvall (X) (Hudiksvall HFL). Flyttade 1877-04-04 från Hudiksvall (X) till Delsbo (X) (hfl). Död 1918-03-22.

Palm, Jonas Erik. Född 1850-10-26 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1850-10-27 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1883-08-16 (hfl). Se tabell 574, s *.

Palm, Carolina Christina. Född 1853-07-08. Död 1933-11-26 (X4-26A31). Se tabell 575, s *.

Palm, Johanna Margareta. Född 1855-07-24. Död 1924-10-20 (X4-34B7). Se tabell 578, s *.

Palm, Per Olof. Född 1858-07-06. Död 1929-05-03. Se tabell 580, s *.

Palm, Carl Johan. Född 1861-01-19. Död 1861-03-14.

Palm, Maria Elisabet. Född 1861-01-19. Död 1861-02-18.

Palm, Maria Elisabet. Född 1862-05-30. Död 1865-06-19.

Palm, Anders August. Född 1865-10-25.

Palm, Carl Johan. Född 1870-04-22. Se tabell 584, s *.

Tabell 574 (generation 7)

(Från Tabell 573, s *)

Palm, Jonas Erik. Smed. Född 1850-10-26 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1850-10-27 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Flyttat till Harmånger 1873 Död 1883-08-16 (hfl).

Gift 1875-10-30 (hfl) med Eriksdotter, Stina Erika. Född 1852- -26 i Malingsbo (W) (hfl).

Barn:

Palm, Karolina Kristina. Född 1876-04-21 (hfl).

Palm, Johanna Emilia. Född 1879-03-27 (hfl).

Palm, Anna Matilda. Född 1881-11-29 (hfl).

Tabell 575 (generation 7)

(Från Tabell 573, s *)

Palm, Carolina Christina. Född 1853-07-08. Död 1933-11-26 (X4-26A31).

Gift 1877-05-21 (X4-26A31) med Hansson, Hans Erik. Bruksarbetare. Född 1853-05-27 (X4-26A31). Bosatt i Moviken, Bjuråker (X) (X4-26A31). Död 1888-06-05 (X4-26A31).

Barn:

Hansson, Johan Alfred. Född 1878-02-06 (X4-26A31). Död 1892-05-21 (X4-26A31).

Hansson, Gustaf Emil. Född 1880-01-25 (X4-26A31). Bosatt i Moviken, Bjuråker (X) (X4-26A47). Se tabell 576, s *.

Hansdotter, Karolina Kristina. Född 1882-06-05 (X4-26A31). Se tabell 577, s *.

Hansdotter, Anna Josefina. Född 1884-08-21 (X4-26A31). Flyttade 1905 till Ljusdal (X) (X4-26A31).

Hansdotter, Eva Regina. Född 1887-02-13 (X4-26A31).

Tabell 576 (generation 8)

(Från Tabell 575, s *)

Hansson, Gustaf Emil. Skogsarbetare. Född 1880-01-25 (X4-26A31). Bosatt i Moviken, Bjuråker (X) (X4-26A47).

Gift 1914-02-07 (X4-26A47) med Färnström, Frida Kristina. Född 1884-04-06 i Ängesholm, Bjuråker (X) (X4-26A47).

Barn:

Hansson, Tyra Emilia. Född 1912-11-13 (X4-26A47). Flyttade 1931 till Stockholm (AB) (X4-26A47).

Hansson, Gustaf Holger. Chaufför. Född 1915-01-05 (X4-26A47). Bosatt i Furuberg, Bjuråker (X) (X4-26A47).

Tabell 577 (generation 8)

(Från Tabell 575, s *)

Hansdotter, Karolina Kristina. Född 1882-06-05 (X4-26A31). Flyttade 1902 till Hudiksvall (X) (X4-26A63).

Utom äktenskap

Barn:

Viberg, Daniel Ferdinand. Masungsarbetare. Född 1900-12-11 i Moviken, Bjuråker (X) (X4-26A63).

Tabell 578 (generation 7)

(Från Tabell 573, s *)

Palm, Johanna Margareta. Född 1855-07-24. Död 1924-10-20 (X4-34B7).

Gift 1886-02-28 (X4-34B7) med Brinck, Anders Wilhelm. Sågare. Född 1859-08-09 (X4-34B7). Bosatt i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (X4-34B7). Död 1934-10-26 (X4-34B7).

Barn:

Brink, Karl Gustaf. Född 1880-12-06 (X4-34B11). Bosatt i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (X4-34B11). Död 1946-10-08 (X4-34B11). Se tabell 579, s *.

Tabell 579 (generation 8)

(Från Tabell 578, s *)

Brink, Karl Gustaf. Smed. Född 1880-12-06 (X4-34B11). Bosatt i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (X4-34B11). Död 1946-10-08 (X4-34B11).

Gift 1908-04-04 (X4-34B11) med Hübinette, Therese Kristina. Född 1886-07-17 (X4-8A15). Far: Hübinette, Claes Wilhelm. Smed. Född 1861-10-10 (X4-8A15). Bosatt i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (X4-8A15). Död 1932-04-28 (X4-8A15). Mor: Sinderström, Hedda Kristina. Född 1863-10-11 (X4-31A8). Död 1929-06-05 (X4-8A15).

Barn:

Brink, Ada Teresia. Född 1908-09-04 (X4-34B11).

Tabell 580 (generation 7)

(Från Tabell 573, s *)

Palm, Per Olof. Smed. Född 1858-07-06. Död 1929-05-03.

Gift 1:o 1883-10-21 med Lundgren, Sofia. Född 1858-08-06 i Valö (C). Död 1884-04-10.

Barn:

Palm, Emma Sofia. Född 1880-04-23 i Forsmark (C) (X4-5A28). Död 1941-07-21 (X4-45C8). Se tabell 581, s *.

Palm, Eva Sofia. Född 1883-12-13. Död 1884-04-09.

Gift 2:o 1888-06-02 med Matsdotter, Charlotta. Född 1859-02-09 i Forsmark (C).

Barn:

Palm, Hulda Sofia. Född 1888-03-06. Död 1974-01-30 i Strömbacka, Bjuråker (X) (SVDB). Se tabell 582, s *.

Palm, Julia Kristina. Född 1894-06-08. Död 1987-10-24 i Moviken, Bjuråker (X) (SVDB). Se tabell 583, s *.

Tabell 581 (generation 8)

(Från Tabell 580, s *)

Palm, Emma Sofia. Född 1880-04-23 i Forsmark (C) (X4-5A28). Död 1941-07-21 (X4-45C8).

Gift 1901-07-14 (X4-45C8) med Lejdström, Salomon. Smed. Född 1877-03-25 (X4-45C8). Bosatt i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (X4-45C8). Far: Lejdström, Anders Fredrik. Smed. Född 1842-11-11 (X4-45C4). Bosatt i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (X4-45C4). Död 1938-12-13 (X4-45C4). Mor: Järnkrok, Katarina Kristina. Född 1845-07-01 (X4-45C4). Död 1927-02-22 (X4-45C4).

Barn:

Lejdström, Svea Katrina. Född 1904-02-21 (X4-45C4). Död 1979-04-18 i Strömbacka, Bjuråker (X) (SVDB).

Tabell 582 (generation 8)

(Från Tabell 580, s *)

Palm, Hulda Sofia. Född 1888-03-06. Död 1974-01-30 i Strömbacka, Bjuråker (X) (SVDB).

Gift 1:o 1909-02-20 (X4-42A6) med Wahlström, Lars Johan Ferdinand. Målare. Född 1882-04-24 (X4-42A6). Bosatt i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (X4-42A6). Död 1909-12-03 (X4-42A6).

Barn:

Wahlström, Johan Gotthard. Kassör. Född 1909-08-08 (X4-42A6). Bosatt i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (X4-42A9).

Gift 2:o 1929-02-10 (X4-42A6) med Andersson, Ernst. Evangelist. Född 1877-07-31 i Ervalla (T) (X4-42A6). Bosatt i Strömbacka, Bjuråker (X) (X4-42A6). Död 1966-03-08 (SVDB).

Barn:

Andersson, Gunny Charlotta. Född 1932-05-12 (X4-42A6).

Tabell 583 (generation 8)

(Från Tabell 580, s *)

Palm, Julia Kristina. Född 1894-06-08. Död 1987-10-24 i Moviken, Bjuråker (X) (SVDB).

Gift 1917-05-13 (X4-42A7) med Brodin, Ernst Ludvig. Handelsföreståndare. Född 1886-10-18 (X4-42A7). Bosatt i Moviken, Bjuråker (X) (X4-42A7). Död 1977-03-23 i Moviken, Bjuråker (X) (SVDB).

Barn:

Brodin, Harald. Född 1918-03-23 (X4-42A7). Flyttade 1945 till Östersund (Z) (X4-42A7).

Tabell 584 (generation 7)

(Från Tabell 573, s *)

Palm, Carl Johan. Smed. Född 1870-04-22.

Gift 1898-05-09 med Ärfström, Edla Christina. Född 1877-01-27.

Barn:

Palm, Karl Edvin. Född 1898-07-04. Död 1898-11-09.

Palm, Agda Kristina. Född 1899-09-07. Flyttade 1922 till Ockelbo (X). Död 1988-11-18 i Stockholm, Sankt Göran (AB) (SVDB).

Palm, Hanna Matilda. Född 1902-06-27. Död 1988-12-23 i Hudiksvall (X) (SVDB). Se tabell 585, s *.

Palm, Ester Karolina. Född 1905-04-12.

Tabell 585 (generation 8)

(Från Tabell 584, s *)

Palm, Hanna Matilda. Född 1902-06-27. Flyttade 1929 till Hudiksvall (X). Död 1988-12-23 i Hudiksvall (X) (SVDB).

Gift 1964-06-17 (SVDB) med Nordholm, Gustaf Helge. Född 1895-11-01 i Bjuråker (X) (SVDB). Död 1986-03-14 i Hudiksvall (X) (SVDB).

Tabell 586 (generation 6)

(Från Tabell 560, s *)

Palm, Johan. Koldräng. Arbetare. Född 1826-12-17 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1826-12-24 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Inflyttad 1846 till Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko). Utflyttad 1849 från Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko). Inflyttad 1850 till Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Utflyttad 1851 från Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Inflyttad 1852 till Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko). Flyttade 1854-11-18 från Gryttjens bruk, Attmar (Y) till Matfors bruk, Tuna (Y) (Indiko). Död 1891-12-02 i Matfors, Tuna (Y) (Indiko).

Gift 1856-11-22 i Tuna (Y) (Indiko) med Persian, Klara Fredrika. Skrädderska. Född 1833-10-11 i Bällsta, Tuna (Y) (Indiko). Far: Persian, Johan Fredrik. Sockenskräddare. Född 1795-04-28 (Indiko). Död 1836-01-07 i Bällsta, Tuna (Y) (Indiko). Mor: Forssner, Ingrid Märta. Född 1801-03-18 i Tuna (Y) (Indiko). Död 1880-12-19 i Bällsta, Tuna (Y) (Indiko).

Tabell 587 (generation 6)

(Från Tabell 560, s *)

Palm, Maria Margareta. Född 1831-08-10 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1831-08-14 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Flyttade 1856 från Strömbacka bruk, Bjuråker (X) till Ströms bruk, Harmånger (X). Flyttade med familjen 1857 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Hassela (X). Flyttade med familjen 1859-11-06 från Hassela (X) till Matfors bruk, Tuna (Y) (Indiko). Flyttade med familjen 1862-10-25 från Matfors bruk, Tuna (Y) till Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Flyttade med familjen 1866-05-13 från Galtströms bruksförs (Y) till Åvike bruk, Hässjö (Y) (Indiko). Flyttade med familjen 1878-11-11 från Åvike bruk, Hässjö (Y) till Specksta, Attmar (Y) (Indiko).

Gift 1857-01-04 i Bjuråker (X) (vb) med Wikström, Nils Erik. Koldräng. Dagsverkskarl. Mästersmed. Arbetare. Född 1828-02-09 i Grundsunda (Y). Flyttade 1854 från Viksjö (Y) till Ströms bruk, Harmånger (X).

Barn:

Wikström, Maria Kristina. Född 1857-10-19 i Harmånger (X). Död 1862-12-26 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Wikström, Ulrika Amalia. Född 1859-01-15 i Hassela (X) (Indiko). Död 1890-12-25 i Karläng, Attmar (Y) (Indiko). Se tabell 588, s *.

Wikström, Johan Olof Wilhelm. Född 1860-09-04 i Matfors bruk, Tuna (Y). Döpt 1860-09-09 i Matfors bruk, Tuna (Y). Se tabell 589, s *.

Wikström, Erik Christogonus. Född 1863-11-27 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1863-11-29 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Död 1887-11-26 i Specksta, Attmar (Y) (Indiko). Se tabell 590, s *.

Wikström, Verner Edvard Theodor. Född 1866-03-18 i Åvike bruk, Hässjö (Y) (Indiko). Döpt 1866-03-27 i Åvike bruk, Hässjö (Y) (Indiko). Död 1896-05-20 i Attmar (Y) (Indiko).

Wikström, Per August. Född 1868-05-16 i Åvike bruk, Hässjö (Y) (Indiko). Döpt 1868-06-27 i Åvike bruk, Hässjö (Y) (Indiko). Död 1881-06-10 i Specksta, Attmar (Y) (Indiko).

Tabell 588 (generation 7)

(Från Tabell 587, s *)

Wikström, Ulrika Amalia. Född 1859-01-15 i Hassela (X) (Indiko). Flyttade 1876-12-04 från Hässjö (Y) till Kristinedal, Skön (Y) (Indiko). Flyttade 1878-11-18 från Kristinedal, Skön (Y) till Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko). Flyttade 1886-09-09 från Sundsvall, Gustav Adolf (Y) till Attmarby, Attmar (Y) (Indiko). Död 1890-12-25 i Karläng, Attmar (Y) (Indiko).

Gift 1887-03-27 i Attmar (Y) (Indiko) med Nilsson, Per Olof. Arbetare. Född 1844-05-22 i Norrlindsjö, Attmar (Y) (Indiko).

Tabell 589 (generation 7)

(Från Tabell 587, s *)

Wikström, Johan Olof Wilhelm. Arbetare. Född 1860-09-04 i Matfors bruk, Tuna (Y). Döpt 1860-09-09 i Matfors bruk, Tuna (Y). Flyttade 1878-11-11 från Åvike bruk, Hässjö (Y) till Specksta, Attmar (Y) (Indiko). Flyttade med familjen 1888-11-21 från Specksta, Attmar (Y) till Bällsta, Tuna (Y) (Indiko).

Gift 1885-09-22 i Attmar (Y) (Indiko) med Halldin, Maria. Född 1864-10-16 i Finland.

Barn:

Wikström, Jenny Maria Teresia. Född 1886-04-27 i Specksta, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1886-05-09 i Bällsta, Tuna (Y) (Indiko). Död 1891-10-23 i Bällsta, Tuna (Y).

Wikström, Hilma Angelika. Född 1888-01-06 i Specksta, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1888-01-29 i Specksta, Attmar (Y) (Indiko). Död 1891-10-20 i Specksta, Attmar (Y) (Indiko).

Wikström, Selma Kristina. Född 1889-11-30 i Bällsta, Tuna (Y). Döpt 1890-01-01 i Bällsta, Tuna (Y). Död 1891-10-25 i Bällsta, Tuna (Y).

Wikström, Carl Johan Wilhelm. Född 1892-01-30 i Bällsta, Tuna (Y). Döpt 1892-03-03 i Bällsta, Tuna (Y).

Wikström, Jenny Alexandra. Född 1894-05-06 i Bällsta, Tuna (Y). Döpt 1894-06-03 i Bällsta, Tuna (Y).

Tabell 590 (generation 7)

(Från Tabell 587, s *)

Wikström, Erik Christogonus. Arbetare. Född 1863-11-27 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1863-11-29 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Död 1887-11-26 i Specksta, Attmar (Y) (Indiko).

Gift 1885-10-10 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko) med Wendtland, Sigrid Märta. Född 1861-07-02 i Sidensjö (Y) (Indiko).

Tabell 591 (generation 5)

(Från Tabell 538, s *)

Palm, Anna. Född 1784-11-11 i Hedvigsfors bruk, Bjuråker (X). Flyttade till Bergsjö (X). Flyttade med familjen 1810 från Torp (Y) till Ströms bruk, Harmånger (X). Flyttade med familjen 1814 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Alfta (X).

Gift 1804-12-09 i Bjuråker (X) (vb) med Hillbom, Erik. Mästersmed. Född 1780-05-17 i Gysinge bruk, Österfärnebo (X) (fb). Döpt 1780-05-21 i Gysinge bruk, Österfärnebo (X) (fb). Far: Hillbom, Olof. Sågare. Född 1753 i Lövsta bruk, Österlövsta (C) (hfl). Mor: Herou, Lisa. Född 1756 (hfl).

Barn:

Hillbom, Lisa Catharina. Född 1807.

Hillbom, Erik Olof. Född 1810-05-06 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1810-05-06 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb).

Tabell 592 (generation 5)

(Från Tabell 538, s *)

Palm, Mårten. Dagsverkskarl. Född 1793-12-26 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X).

Gift med Persdotter, Ingrid. Född 1789-07-31.

Barn:

Mårtensdotter, Brita. Född 1813-07-20 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1813-07-25 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1870-09-24 i Bjåsta, Bergsjö (X) (db). Begravd 1870-10-02 i Bergsjö (X) (db). Se tabell 593, s *.

Tabell 593 (generation 6)

(Från Tabell 592, s *)

Mårtensdotter, Brita. Född 1813-07-20 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1813-07-25 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1870-09-24 i Bjåsta, Bergsjö (X) (db). Begravd 1870-10-02 i Bergsjö (X) (db).

Gift 1837-10-08 i Bjuråker (X) (vb) med Olofsson, Jonas. Bonde. Landbonde. Född 1804-02-15 i Bjuråker (X) (hfl). Flyttade 1851-02-19 från Bjuråker (X) till Bjåsta, Bergsjö (X) (hfl). Bosatt i Bjåsta, Bergsjö (X) (X3-34J1). Far: Persson, Olof. Bonde.

Barn:

Jonsdotter, Gertrud. Född 1838-10-14 i Spångmyra, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1838-10-14 i Spångmyra, Bjuråker (X) (fb). Död 1839-03-31 i Spångmyra, Bjuråker (X) (db). Begravd 1839-04-07 i Bjuråker (X) (db).

Jonsson, Per. Född 1840-03-19 i Spångmyra, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1840-03-20 i Spångmyra, Bjuråker (X) (fb). Död 1840-06-20 i Spångmyra, Bjuråker (X) (db). Begravd 1840-06-24 i Bjuråker (X) (db).

Jonsson, Olof. Född 1841-04-21 i Spångmyra, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1841-04-21 i Spångmyra, Bjuråker (X) (fb). Död 1843-10-12 i Spångmyra, Bjuråker (X) (db). Begravd 1843-10-15 i Bjuråker (X) (db).

Grundin, Olof. Född 1844-06-05 i Spångmyra, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1844-06-09 i Spångmyra, Bjuråker (X) (fb). Bosatt i Bjåsta, Bergsjö (X) (X3-34J2). Se tabell 594, s *.

Jonsdotter, Brita. Född 1847-03-04 i Spångmyra, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1847-03-04 i Spångmyra, Bjuråker (X) (fb). Se tabell 595, s *.

Tabell 594 (generation 7)

(Från Tabell 593, s *)

Grundin, Olof. Torpare. Född 1844-06-05 i Spångmyra, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1844-06-09 i Spångmyra, Bjuråker (X) (fb). Bosatt i Bjåsta, Bergsjö (X) (X3-34J2). Flyttade med familjen 1880 till Delsbo (X) (X3-34J2).

Gift 1867-11-17 (X3-34J2) med Jonsdotter, Kristina. Född 1842-10-03 (X3-34J2). Far: Andersson, Jonas. Bonde. Född 1816-01-01 i Ljusdal (X) (X3-34J2). Död 1873-11-18 (X3-34J2). Mor: Jonsdotter, Kerstin. Född 1813-12-22 i Ljusdal (X) (X3-34J2). Död 1900-11-03 (X3-34J2).

Barn:

Grundin, Brita Christina. Född 1869-12-01 (X3-34J2).

Grundin, Anna Margareta. Född 1874-03-26 (X3-34J2).

Grundin, Jonas Olof. Född 1875-11-25 (X3-34J2).

Tabell 595 (generation 7)

(Från Tabell 593, s *)

Jonsdotter, Brita. Född 1847-03-04 i Spångmyra, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1847-03-04 i Spångmyra, Bjuråker (X) (fb).

Gift 1873-04-14 (X15-1Z197) med Fält, Per. Soldat. Född 1850-03-16 (X15-1Z197).

Barn:

Fält, Sigrid Katarina. Född 1874-04-28 (X15-1Z197). Flyttade 1888 till Forsa (X) (X15-1Z197).

Fält, Per Johan. Född 1877-08-10 (X15-1Z197). Död 1884-06-27 (X15-1Z197).

Fält, Jonas Erik. Född 1880-05-29 (X15-1Z197). Flyttade 1888 till Forsa (X) (X15-1Z197).

Fält, Per Johan. Född 1884-07-13 (X15-1Z197).

Tabell 596 (generation 5)

(Från Tabell 538, s *)

Palm, Erik. Mästersven. Född 1803-12-30 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X). Flyttade med familjen 1833 från Sörfors bruk, Attmar (Y) till Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Död 1853-02-09 i Galtströms bruksförs (Y). Flyttat till Medelpad 1829

Gift 1829-06-24 i Bjuråker (X) (vb) med Olofsdotter, Stina. Född 1799-03-12 (Indiko). Död 1874-05-18 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Barn:

Palm, Martin Olof. Född 1829-10-29 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1829-11-08 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Död 1881-01-06 i Framnäs, Timrå (Y) (Indiko). Se tabell 597, s *.

Palm, Anna Kristina. Född 1832-03-28 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1832-04-01 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Se tabell 600, s *.

Palm, Erika. Född 1834-12-28 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1835-01-01 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Se tabell 601, s *.

Palm, Erik. Född 1837-04-15 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1837-04-16 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Se tabell 605, s *.

Palm, Johan. Född 1840-11-26 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1840-11-29 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Se tabell 608, s *.

Palm, Per Abraham. Dräng. Född 1845-10-06 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1845-10-21 i Vapelnäs, Njurunda (Y) (Indiko). Flyttade 1861-11-27 från Galtströms bruksförs (Y) till Kyrkmon, Njurunda (Y) (Indiko). Flyttade 1864-02-08 från Kyrkmon, Njurunda (Y) till Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko).

Tabell 597 (generation 6)

(Från Tabell 596, s *)

Palm, Martin Olof. Gesäll. Arbetare. Smed. Född 1829-10-29 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1829-11-08 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Flyttade 1848 från Galtströms bruksförs (Y) till Sundsvall, Gustav Adolf (Y). Flyttade 1851 från Hudiksvall (X) till Sundsvall, Gustav Adolf (Y). Flyttade 1859 från Sundsvall, Gustav Adolf (Y) till Kåsjö, Järvsö (X) (hfl, Indiko). Flyttade med familjen 1864-11-28 från Kåsjö, Järvsö (X) till Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (hfl, Indiko). Flyttade med familjen 1868-12-09 från Sundsvall, Gustav Adolf (Y) till Framnäs, Timrå (Y) (Indiko). Död 1881-01-06 i Framnäs, Timrå (Y) (Indiko).

Gift med Broberg, Margareta Kristina. Född 1830-09-15 i Hudiksvall (X). Flyttade 1860 från Hudiksvall (X) till Kåsjö, Järvsö (X) (hfl).

Barn:

Palm, Anna Kristina. Född 1861-06-20 i Kåsjö, Järvsö (X) (fb). Döpt 1861-06-21 i Kåsjö, Järvsö (X) (fb). Se tabell 598, s *.

Palm, Margareta. Född 1862-12-03 i Kåsjö, Järvsö (X) (fb). Döpt 1862-12-03 i Kåsjö, Järvsö (X) (fb). Se tabell 599, s *.

Palm, Erik Olof. Arbetare. Smed. Född 1865-02-15 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y).

Palm, Johannes. Född 1867-03-01 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y). Död 1873-11-10 i Framnäs, Timrå (Y) (Indiko).

Palm, Fredrik. Arbetare. Född 1869-06-01 i Timrå (Y) (Indiko). Flyttade 1893-05-13 från Vivsta, Timrå (Y) till USA (Indiko).

Palm, Karl. Arbetare. Född 1871-12-05 i Framnäs, Timrå (Y) (Indiko). Flyttade 1892-06-10 från Framnäs, Timrå (Y) till Kanada (Indiko).

Palm, Johannes. Född 1874-05-07 i Framnäs, Timrå (Y) (Indiko). Döpt 1874-05-12 i Framnäs, Timrå (Y) (Indiko). Död 1874-05-12 i Framnäs, Timrå (Y) (Indiko).

Palm, Maria. Född 1876-04-04 i Framnäs, Timrå (Y) (Indiko). Döpt 1876-04-05 i Framnäs, Timrå (Y) (Indiko).

Tabell 598 (generation 7)

(Från Tabell 597, s *)

Palm, Anna Kristina. Född 1861-06-20 i Kåsjö, Järvsö (X) (fb). Döpt 1861-06-21 i Kåsjö, Järvsö (X) (fb). Flyttade 1882-12-04 från Timrå till Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko). Flyttade 1883-11-06 från Sundsvall, Gustav Adolf (Y) till Timrå (Indiko).

Gift 1886-05-08 i Timrå (Y) (Indiko) med Pettersson, Hjalmar. Arbetare. Född 1861-09-14 i Kall (Z) (Indiko).

Barn:

Pettersson, Hjalmar Algot. Född 1886-10-16 i Östrand, Timrå (Y) (Indiko). Döpt 1886-10-16 i Östrand, Timrå (Y) (Indiko).

Pettersson, Karl Ejnar. Född 1888-03-31 i Östrand, Timrå (Y) (Indiko). Döpt 1888-04-08 i Östrand, Timrå (Y) (Indiko).

Pettersson, Dagmar Kristina. Född 1889-07-06 i Östrand, Timrå (Y) (Indiko). Döpt 1889-07-19 i Östrand, Timrå (Y) (Indiko). Död 1889-08-05 i Östrand, Timrå (Y) (Indiko).

Pettersson, Sven Ferdinand. Född 1895-04-03 i Östrand, Timrå (Y) (Indiko). Döpt 1895-05-11 i Östrand, Timrå (Y) (Indiko).

Tabell 599 (generation 7)

(Från Tabell 597, s *)

Palm, Margareta. Född 1862-12-03 i Kåsjö, Järvsö (X) (fb). Döpt 1862-12-03 i Kåsjö, Järvsö (X) (fb).

Gift 1883-12-26 i Timrå (Y) (Indiko) med Wiström, Olof Anders Theodor. Arbetare. Född 1858-07-29 i Vivstavarv, Timrå (Y) (Indiko).

Barn:

Wiström, Anna. Född 1884-09-27 i Vivsta, Timrå (Y) (Indiko). Döpt 1884-10-03 i Vivsta, Timrå (Y) (Indiko).

Wiström, Signe Margareta. Född 1885-12-04 i Vivsta, Timrå (Y) (Indiko). Döpt 1885-12-15 i Vivsta, Timrå (Y) (Indiko).

Wiström, Hulda Johanna. Född 1889-06-24 i Framnäs, Timrå (Y) (Indiko). Döpt 1889-06-29 i Framnäs, Timrå (Y) (Indiko).

Tabell 600 (generation 6)

(Från Tabell 596, s *)

Palm, Anna Kristina. Född 1832-03-28 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1832-04-01 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Flyttade 1845 från Galtströms bruksförs (Y) till Bredbyn, Njurunda (Y) (Indiko). Flyttade 1854-05-21 från Ortsjön, Njurunda (Y) till Gnarp (X) (Indiko).

Gift 1854-05-07 i Njurunda (Y) (Indiko) med Norman, Erik Olof. Torpare. Född 1823-12-22 i Gnarp (X) (Indiko).

Barn:

Norman, Margta Stina. Född 1854-06-24.

Norman, Margareta. Född 1856-10-01.

Norman, Anna Erika. Född 1859-03-18.

Norman, Johanna. Född 1861-10-27.

Norman, Erik Olof. Född 1863-12-21.

Norman, Sven August. Född 1871-11-22.

Tabell 601 (generation 6)

(Från Tabell 596, s *)

Palm, Erika. Född 1834-12-28 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1835-01-01 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Flyttade 1852-03-27 från Galtströms bruksförs (Y) till Alnö (Y) (Indiko).

Gift 1854-09-15 i Alnö (Y) (Indiko) med Berggren, Erik Olofsson. Bonde. Född 1820-01-16 i Bredbyn, Njurunda (Y) (Indiko). Död 1894-01-08 i Bänkås, Alnö (Y) (Indiko).

Barn:

Berggren, Olof Axel. Bokhållare. Född 1855-01-21 i Bänkås, Alnö (Y) (Indiko). Döpt 1855-01-25 i Bänkås, Alnö (Y) (Indiko). Flyttade 1884-10-24 från Bänkås, Alnö (Y) till Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko). Flyttade 1890-06-13 från Sundsvall, Gustav Adolf (Y) till Stockholm, Klara (AB) (Indiko).

Berggren, Helena Katarina. Född 1856-05-01 i Bänkås, Alnö (Y) (Indiko). Döpt 1856-05-11 i Bänkås, Alnö (Y) (Indiko). Död 1858-03-02 i Bänkås, Alnö (Y) (Indiko).

Berggren, Erika Charlotta. Född 1858-11-15 i Bänkås, Alnö (Y) (Indiko). Döpt 1858-11-21 i Bänkås, Alnö (Y) (Indiko). Se tabell 602, s *.

Berggren, Erik Johan. Född 1861-06-08 i Bänkås, Alnö (Y) (Indiko). Döpt 1861-06-16 i Bänkås, Alnö (Y) (Indiko). Se tabell 603, s *.

Berggren, Adolf Fredrik. Målare. Född 1865-01-13 i Bänkås, Alnö (Y) (Indiko). Döpt 1865-01-16 i Bänkås, Alnö (Y) (Indiko). Flyttade 1886-11-28 från Bänkås, Alnö (Y) till Östersund (Z) (Indiko). Flyttade 1888-02-04 från Östersund (Z) till Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko). Flyttade 1891-05-22 från Sundsvall, Gustav Adolf (Y) till Stockholm, Maria Magdalena (AB) (Indiko).

Berggren, Helena Kristina. Född 1867-01-01 i Bänkås, Alnö (Y) (Indiko). Döpt 1867-01-15 i Bänkås, Alnö (Y) (Indiko). Se tabell 604, s *.

Berggren, Klaes Fridolf. Född 1875-07-28 i Bänkås, Alnö (Y) (Indiko). Döpt 1875-08-23 i Bänkås, Alnö (Y) (Indiko).

Tabell 602 (generation 7)

(Från Tabell 601, s *)

Berggren, Erika Charlotta. Född 1858-11-15 i Bänkås, Alnö (Y) (Indiko). Döpt 1858-11-21 i Bänkås, Alnö (Y) (Indiko).

Gift 1884-11-13 i Alnö (Y) (Indiko) med Strömqvist, Elias Albert. Bonde. Född 1860-08-08 i Stolpås, Alnö (Y) (Indiko). Far: Strömqvist, Olof Elias. Bonde. Född 1817-05-06 i Smedsgården, Alnö (Y) (Indiko). Död 1890-10-07 i Smedsgården, Alnö (Y) (Indiko).

Tabell 603 (generation 7)

(Från Tabell 601, s *)

Berggren, Erik Johan. Arbetare. Född 1861-06-08 i Bänkås, Alnö (Y) (Indiko). Döpt 1861-06-16 i Bänkås, Alnö (Y) (Indiko).

Gift 1890-03-04 i Alnö (Y) (Indiko) med Fredriksdotter, Emma. Född 1859-06-15 (Indiko).

Barn:

Berggren, Emma. Född 1890-06-13 i Bänkås, Alnö (Y) (Indiko). Döpt 1890-07-11 i Bänkås, Alnö (Y) (Indiko).

Berggren, Märta Erika. Född 1893-09-21 i Bänkås, Alnö (Y) (Indiko). Döpt 1893-10-08 i Bänkås, Alnö (Y) (Indiko).

Tabell 604 (generation 7)

(Från Tabell 601, s *)

Berggren, Helena Kristina. Född 1867-01-01 i Bänkås, Alnö (Y) (Indiko). Döpt 1867-01-15 i Bänkås, Alnö (Y) (Indiko).

Gift 1887-02-01 i Alnö (Y) (Indiko) med Jonsson, Johan Jakob. Bonde. Född 1861-01-16 i Lervik, Alnö (Y) (Indiko).

Barn:

Jonsson, Knut Eugen. Född 1887-05-25 i Lervik, Alnö (Y) (Indiko). Döpt 1887-06-29 i Lervik, Alnö (Y) (Indiko).

, Dödfödd. Född 1890-03-07 i Lervik, Alnö (Y) (Indiko).

Jonsson, Ditlef Mikael. Född 1891-09-20 i Lervik, Alnö (Y) (Indiko). Döpt 1891-10-22 i Lervik, Alnö (Y) (Indiko).

Jonsson, Helga Eugenia. Född 1894-12-15 i Lervik, Alnö (Y) (Indiko). Döpt 1895-01-19 i Lervik, Alnö (Y) (Indiko).

Tabell 605 (generation 6)

(Från Tabell 596, s *)

Palm, Erik. Dräng. Torpare. Född 1837-04-15 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1837-04-16 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Flyttade 1854-10-24 från Galtströms bruksförs (Y) till Ortsjön, Njurunda (Y) (Indiko).

Gift 1860-11-04 i Njurunda (Y) (Indiko) med Ersdotter, Kristina Katarina. Född 1829-12-01 i Södergård, Njurunda (Y) (Indiko).

Barn:

Palm, Erik Emanuel. Född 1863-10-05 i Baggböle, Njurunda (Y) (Indiko). Döpt 1863-10-11 i Baggböle, Njurunda (Y) (Indiko). Se tabell 606, s *.

Hagelin, Nils Martin. Född 1865-11-22 i Baggböle, Njurunda (Y) (Indiko). Döpt 1865-12-03 i Baggböle, Njurunda (Y) (Indiko). Se tabell 607, s *.

Tabell 606 (generation 7)

(Från Tabell 605, s *)

Palm, Erik Emanuel. Arbetare. Född 1863-10-05 i Baggböle, Njurunda (Y) (Indiko). Döpt 1863-10-11 i Baggböle, Njurunda (Y) (Indiko).

Gift 1887-04-11 i Njurunda (Y) (Indiko) med Lindbom, Johanna Matilda. Född 1863-09-11 i Berga, Njurunda (Y) (Indiko).

Barn:

Palm, Erik Erland. Född 1888-05-24 i Baggböle, Njurunda (Y) (Indiko). Döpt 1888-07-02 i Baggböle, Njurunda (Y) (Indiko).

Palm, Johan Ivan. Född 1889-05-14 i Baggböle, Njurunda (Y) (Indiko). Döpt 1889-05-17 i Baggböle, Njurunda (Y) (Indiko).

Palm, Verner Emanuel. Född 1891-12-04 i Ovansjö, Njurunda (Y) (Indiko). Döpt 1891-12-31 i Ovansjö, Njurunda (Y) (Indiko).

Palm, Oskar Ferdinand. Född 1893-04-03 i Ovansjö, Njurunda (Y) (Indiko). Döpt 1893-05-11 i Ovansjö, Njurunda (Y) (Indiko).

Tabell 607 (generation 7)

(Från Tabell 605, s *)

Hagelin, Nils Martin. Torpare. Född 1865-11-22 i Baggböle, Njurunda (Y) (Indiko). Döpt 1865-12-03 i Baggböle, Njurunda (Y) (Indiko).

Gift 1892-10-22 i Njurunda (Y) (Indiko) med Jonsson, Johanna Kristina. Född 1869-09-24 i Baggböle, Njurunda (Y) (Indiko).

Barn:

Hagelin, Hildur Katarina. Född 1893-03-13 i Baggböle, Njurunda (Y) (Indiko). Döpt 1893-06-25 i Baggböle, Njurunda (Y) (Indiko).

Tabell 608 (generation 6)

(Från Tabell 596, s *)

Palm, Johan. Arbetare. Född 1840-11-26 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1840-11-29 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Flyttade med familjen 1873-11-.. från Svartvik (Y) till Kvissleby, Njurunda (Y) (Indiko). Flyttade med familjen 1876-11-04 från Vapelnäs, Njurunda (Y) till Svartvik (Y) (Indiko).

Gift 1861-12-08 i Svartvik (Y) (Indiko) med Moberg, Maria Petronella. Född 1843-12-11 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Barn:

Palm, Erik Axel. Född 1864-10-19 i Svartvik (Y) (Indiko). Död 1866-12-28 i Svartvik (Y) (Indiko).

Palm, Axel Rudolf. Född 1867-02-09 i Svartvik (Y) (Indiko). Död 1877-04-19 i Svartvik (Y) (Indiko).

Palm, Jenny Elisabeth. Född 1869-07-03 i Svartvik (Y) (Indiko). Se tabell 609, s *.

Palm, Erik Mauritz. Född 1872-05-18 i Svartvik (Y) (Indiko). Död 1883-04-18 i Svartvik (Y) (Indiko).

Palm, Hulda Eufemia. Född 1876-09-14 i Vapelnäs, Njurunda (Y) (Indiko). Se tabell 610, s *.

Palm, Maria Axelina. Född 1878-10-08 i Svartvik (Y) (Indiko).

Palm, Karl Wilhelm. Arbetare. Född 1881-05-26 i Svartvik (Y) (Indiko).

Palm, Anna Naemi. Född 1884-10-20 i Svartvik (Y) (Indiko).

Tabell 609 (generation 7)

(Från Tabell 608, s *)

Palm, Jenny Elisabeth. Född 1869-07-03 i Svartvik (Y) (Indiko).

Gift 1886-10-10 i Svartvik (Y) (Indiko) med Wiklund, Per Anton. Arbetare. Född 1865-07-24 i Svartvik (Y) (Indiko).

Barn:

Wiklund, Hulda Irene. Född 1886-12-23 i Svartvik (Y) (Indiko).

Wiklund, John Isidor. Född 1889-06-24 i Svartvik (Y) (Indiko).

Wiklund, Elna Teodora. Född 1892-04-30 i Svartvik (Y) (Indiko).

Wiklund, Olga Maria. Född 1894-07-11 i Svartvik (Y) (Indiko).

Wiklund, Anton Bernhard. Född 1895-08-07 i Svartvik (Y) (Indiko).

Tabell 610 (generation 7)

(Från Tabell 608, s *)

Palm, Hulda Eufemia. Född 1876-09-14 i Vapelnäs, Njurunda (Y) (Indiko).

Gift 1895-02-16 i Svartvik (Y) (Indiko) med Andersson, Karl Johan. Sågverksarbetare. Född 1864-09-26 i Nordmaling (AC) (Indiko).

Barn:

Andersson, Karl Volger. Född 1896-01-19 (Indiko).

Tabell 611 (generation 5)

(Från Tabell 538, s *)

Palm, Johan. Spiksmed. Född 1810-10-30 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död av ålderdom 1887-12-22 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1888-01-01 i Bjuråker (X) (db).

Gift 1838-10-28 i Bjuråker (X) (vb) med Jonsdotter, Kerstin. Född 1820-06-11. Död 1901-02-25.

Barn:

Palm, Jonas. Född 1840-02-26 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1840-03-03 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död av slag 1840-08-16 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (db). Begravd 1840-08-23 i Bjuråker (X) (db).

Palm, Johan Petter. Född 1842-09-17 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1842-09-20 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1911-01-08 i Ströms bruk, Harmånger (X). Se tabell 612, s *.

Palm, Margareta Kristina. Född 1846-04-16 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1846-04-21 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Se tabell 613, s *.

Palm, Karin. Född 1849-12-01 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1849-12-03 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Se tabell 614, s *.

Palm, Anders Olof. Född 1853-12-17 i Bjuråker (X) (Indiko). Se tabell 616, s *.

Palm, Anna Brita. Född 1858-11-26. Död 1859-04-06.

Palm, Maria. Född 1860-06-21. Död 1865-05-11.

Tabell 612 (generation 6)

(Från Tabell 611, s *)

Palm, Johan Petter. Hammarsmed. Född 1842-09-17 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1842-09-20 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Död 1911-01-08 i Ströms bruk, Harmånger (X). Flyttat till Njutånger 1865

Gift 1870-10-30 i Harmånger (X) med Palm, Anna Greta. Född 1847-10-15 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1847-10-16 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Far: Palm, Johan. Bruksarbetare. Smed. Född 1820-09-09 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1820-09-10 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1891-08-21 i Ströms bruk, Harmånger (X). Mor: Olofsdotter, Karin. Född 1816-03-08 i Gnarp (X).

Barn:

Palm, Brita Kajsa. Född 1871-09-11 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Palm, Emma Christina. Född 1871-09-11 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Palm, Johanna Margareta. Född 1874-06-17 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1875-10-23 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Palm, Johanna Maria. Född 1878-04-06 i Harmånger (X).

Palm, Anna Mathilda. Född 1881-03-23 (hfl). Död 1976-05-09 i Enskede (AB) (SVDB). Repetition, se tabell 208, s *.

Palm, Johan Gunnar. Född 1885-03-25 (hfl).

Tabell 613 (generation 6)

(Från Tabell 611, s *)

Palm, Margareta Kristina. Född 1846-04-16 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1846-04-21 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Flyttat till Ströms bruk 1862

Utom äktenskap

Barn:

Palm, Johan August. Född 1867-09-08 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1867-09-09 i Hudiksvall (X) (fb). Död 1867-09-11 (hfl).

Palm, Johan Erik. Född 1868-11-19 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1868-11-23 i Hudiksvall (X) (fb). Död 1868-12-19 (hfl).

Palm, Ida Helena. Född 1869-12-30 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1870-01-04 i Hudiksvall (X) (fb). Död 1870-04-28 (hfl).

Flodman, Edvard. Född 1871-10-18 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1771-10-21 i Hudiksvall (X) (fb). Flyttade 1889-10-22 från Hudiksvall (X) till Hälsingtuna (X) (hfl).

Palm, Johan Emil. Född 1872-11-09 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1872-11-14 i Hudiksvall (X) (fb).

Palm, NN. Född 1875-12-22 i Hudiksvall (X) (fb). Död 1875-12-29 (fb).

Palm, Axel. Född 1878-03-11 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1878-03-15 i Hudiksvall (X) (fb).

Palm, Isidor. Född 1878-03-11 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1878-03-15 i Hudiksvall (X) (fb).

Palm, Carl Constantin. Född 1880-03-22 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1880-04-05 i Hudiksvall (X) (fb).

Palm, Hugo. Född 1881-11-01 (hfl).

Gift 1889-11-16 (hfl) med Binett, Johan Olof. Kypare. Född 1855-03-30 i Hudiksvall (X) (hfl).

Barn:

Palm, Hildur Kristina. Född 1886-11-20 (hfl).

Tabell 614 (generation 6)

(Från Tabell 611, s *)

Palm, Karin. Född 1849-12-01 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Döpt 1849-12-03 i Strömbacka bruk, Bjuråker (X) (fb). Flyttade med familjen 1876-07-19 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Galtströms bruksförs (Y) (hfl, Indiko). Flyttade med familjen 1880-11-08 från Galtströms bruksförs (Y) till Bjuråker (X) (Indiko). Flyttade med maken och 2 barn 1901 till Gällivare (BD).

Gift 1873 med Karlberg, Erik Olof. Smed. Född 1849-12-04 i Ore (W). Flyttat till Gällivare 1901

Barn:

Karlberg, Johan Erik. Född 1874-11-13 i Harmånger (X) (Indiko). Se tabell 615, s *.

Karlberg, Karl Alfred. Född 1877-07-15 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1877-08-05 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Flyttade 1898 till Stockholm (AB).

Karlberg, Anders Olof. Född 1879-12-14 i Stockholm (AB) (Indiko). Döpt 1880-01-01 i Stockholm (AB) (Indiko). Flyttade 1899 till Stockholm (AB).

Karlberg, Katrina Kristina. Född 1883-03-12. Flyttade 1901 till Stockholm (AB).

Karlberg, Lars Viktor. Född 1885-10-20. Död 1889-11-13.

Karlberg, Johanna Vilhelmina. Född 1888-11-02. Död 1889-11-23.

Karlberg, Lars Viktor. Född 1891-09-04.

Karlberg, Johanna Elina. Född 1895-12-30.

Tabell 615 (generation 7)

(Från Tabell 614, s *)

Karlberg, Johan Erik. Arbetare. Född 1874-11-13 i Harmånger (X) (Indiko). Flyttade med familjen 1898 till Gällivare (BD).

Gift 1896-11-08 med Ström, Anna Margareta. Född 1873-02-09.

Barn:

Karlberg, Karl Alfred. Född 1894-11-29.

Karlberg, Jenny Katarina. Född 1896-11-25.

Tabell 616 (generation 6)

(Från Tabell 611, s *)

Palm, Anders Olof. Smed. Född 1853-12-17 i Bjuråker (X) (Indiko). Flyttade 1872 till Harmånger (X). Flyttade med familjen 1877-11-11 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Galtströms bruksförs (Y) (hfl, Indiko).

Gift 1875 (Indiko) med Olofsdotter (Ceder), Katarina. Född 1846-01-01 i Bergsjö (X) (Indiko).

Barn:

Palm, Maria Kristina. Född 1876-05-10 (Indiko).

Palm, Hulda Katarina. Född 1878-10-10 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1878-10-27 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Död 1882-11-09 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Palm, Emma Regina. Född 1881-06-19 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1881-07-03 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Palm, Hulda Cecilia. Född 1885-01-17 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1885-02-01 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Se tabell 617, s *.

Palm, Olof Holgar. Född 1887-07-20 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1887-08-07 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Palm, Helga Katarina. Född 1891-02-12 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1891-03-01 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Tabell 617 (generation 7)

(Från Tabell 616, s *)

Palm, Hulda Cecilia. Född 1885-01-17 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1885-02-01 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Gift 1914-10-24 (X3-15M35) med Fränell, Jonas Erik. Murare. Född 1883-03-29 (X3-15M35). Död 1919-10-26 (X3-15M35).

Barn:

Fränell, Jonas Bertil. Född 1915-04-13 (X3-15M35). Flyttade 1926 till Säter (W) (X3-15M35).

Fränell, Jon Erik Bernt. Född 1917-06-28 (X3-15M35). Flyttade 1926 till Säter (W) (X3-15M35).

Tabell 618 (generation 4)

(Från Tabell 456, s *)

Palm, Maria. Född 1757-05-27 i Ströms bruk, Harmånger (X). Flyttade 1769 från Strömbacka bruk, Bjuråker (X) till Ströms bruk, Harmånger (X). Flyttade med familjen 1790 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Iggesunds bruk, Njutånger (X).

Gift 1:o 1779-09-12 i Harmånger (X) med Berg, Erik. Mästersven. Född 1756-10-29. Död 1792-07-30 i Iggesunds bruk, Njutånger (X) (db). Begravd 1792-08-05 i Njutånger (X) (db). Min Släkt Njutånger s. 152 Far: Berg, Jakob. Mästersmältare. Född 1732-03-16 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1732-03-19 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1794. Mor: Nåman, Barbara. Född 1732 i Gävle (X) (hfl, vb). Död 1816-09-11 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1816-09-22 i Harmånger (X) (db).

Barn:

Berg, Ingrid Maria. Född 1779-12-17 i Ströms bruk, Harmånger (X). Flyttade 1795 till Hudiksvall (X) (X31-1H9).

Berg, Barbro. Född 1781-08-21 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1863 (Michael Östman). Se tabell 619, s *.

Berg, Benjamin. Född 1784-05-29 i Ströms bruk, Harmånger (X). Bosatt i Iggesunds bruk, Njutånger (X) (X31-1H17). Död 1840-10-16 (X31-1H17). Se tabell 627, s *.

Gift 2:o med Hübinette, Anton. Skolmästare. Född 1732-10-19 i Iggesunds bruk, Njutånger (X) (Eddie). Död 1808-01-27 i Iggesunds bruk, Njutånger (X) (Eddie). X31-1H9 Far: Hübinette, Isak. Smedsdräng. Dagsverkskarl. Född 1707-11-01 i Iggesunds bruk, Njutånger (X) (Eddie). Död 1778-01-15 i Iggesunds bruk, Njutånger (X) (Eddie). Mor: Persdotter, Margareta. Född 1703 i Fläsbro, Hälsingtuna (X) (Eddie). Död 1776-11-05 i Iggesunds bruk, Njutånger (X) (Eddie).

Barn:

Hübinette, Katarina Margareta. Född 1796-11-10 (X31-1H9). Flyttade 1812 till Arnön, Rogsta (X) (X31-1H9).

Tabell 619 (generation 5)

(Från Tabell 618, s *)

Berg, Barbro. Född 1781-08-21 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1863 (Michael Östman).

Gift 1806-11-23 i Njutånger (X) (vb) med Bergstedt, Mats. Bruksskomakare. Dagsverkskarl. Född 1779-03-17 i Njutånger (X) (fb). Döpt 1779-03-21 i Njutånger (X) (fb). Bosatt i Iggesunds bruk, Njutånger (X). Bosatt i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (hfl). Död 1834-06-18 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (db). Begravd 1834-07-06 i Högsjö (Y) (db). Far: Eriksson, Mats. Född 1727-02-02 (X31-19J1). Död av slag 1801-07-10 (X31-19J1). Mor: Persdotter, Dorotea. Född 1734 (X31-19J1). Död av nervfeber 1809-07-19 (X31-19J1).

Barn:

Bergstedt, Maria. Född 1808-03-07 i Iggesunds bruk, Njutånger (X) (fb). Döpt 1808-03-11 i Iggesunds bruk, Njutånger (X) (fb). Se tabell 620, s *.

Bergstedt, Barbro Katarina. Född 1811-05-17 i Iggesunds bruk, Njutånger (X) (fb). Döpt 1811-05-19 i Iggesunds bruk, Njutånger (X) (fb). Se tabell 621, s *.

Tabell 620 (generation 6)

(Från Tabell 619, s *)

Bergstedt, Maria. Född 1808-03-07 i Iggesunds bruk, Njutånger (X) (fb). Döpt 1808-03-11 i Iggesunds bruk, Njutånger (X) (fb). Flyttade 1817 till Ångermanland (X31-19J2).

Utom äktenskap

Barn:

NN, Mattias. Född 1826-11-16 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb). Döpt 1826-11-20 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb).

Gift 1827-11-30 i Högsjö (Y) (vb) med Svensson, Erik. Bruksarbetare. Född 1804 (Michael Östman).

Barn:

Eriksson, Erik. Född 1829-01-01 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb). Döpt 1829-01-03 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb).

Eriksson, Johannes. Född 1833-12-10 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb). Döpt 1833-12-12 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb). Död 1839-11-05 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (db). Begravd 1839-11-17 i Högsjö (Y) (db).

Eriksson, Erik. Född 1836-02-15 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb). Döpt 1836-02-16 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb).

Eriksson, Per. Född 1838-12-19 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb). Döpt 1838-12-23 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb).

Tabell 621 (generation 6)

(Från Tabell 619, s *)

Bergstedt, Barbro Katarina. Född 1811-05-17 i Iggesunds bruk, Njutånger (X) (fb). Döpt 1811-05-19 i Iggesunds bruk, Njutånger (X) (fb). Flyttade 1817 till Ångermanland (X31-19J2).

Gift 1831 (Michael Östman) med Lundin, Per. Bruksarbetare. Torpare. Född 1804 (Michael Östman). Död 1895 (Michael Östman).

Barn:

Lundin, Per Erik. Sjöman. Född 1832 (Michael Östman). Död 1854-03-06 i Åbord, Högsjö (Y) (db). Begravd 1854-07-16 i Högsjö (Y) (db).

Lundin, Maria Katarina. Född 1834-05-12 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb). Döpt 1834-05-12 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb). Död 1834-05-12 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (db). Begravd 1834-06-08 i Högsjö (Y) (db).

Lundin, Mattias. Född 1835-04-27 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb). Döpt 1835-04-28 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb). Död 1839-10-02 i Sanna, Hemsö (Y) (db). Begravd 1839-10-20 i Högsjö (Y) (db).

Lundin, Johannes. Född 1836-12-31 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb). Döpt 1837-01-01 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb). Se tabell 622, s *.

Lundin, Jonas Fredrik. Född 1839-08-13 i Sanna, Hemsö (Y) (fb). Döpt 1839-08-15 i Sanna, Hemsö (Y) (fb). Död 1839-10-17 i Sanna, Hemsö (Y) (db). Begravd 1839-10-20 i Högsjö (Y) (db).

Lundin, Karolina Maria. Född 1841-03-07 i Sanna, Hemsö (Y) (fb). Döpt 1841-03-08 i Sanna, Hemsö (Y) (fb).

Lundin, Barbro Katarina. Född 1843-03-05 i Dalom, Hemsö (Y) (fb). Döpt 1843-03-07 i Dalom, Hemsö (Y) (fb).

Lundin, Brita Stina. Född 1844-07-07 i Dalom, Hemsö (Y) (fb). Döpt 1844-07-12 i Dalom, Hemsö (Y) (fb). Se tabell 624, s *.

Lundin, Mattias August. Sjöman. Född 1847 (Michael Östman). Död 1868-08-19 i Dalom, Hemsö (Y) (db). Begravd 1868-11-16 i Hemsö (Y) (db).

Lundin, Jonas Fredrik. Född 1850 (Michael Östman). Död 1941 (Jörgen Lundqvist). Se tabell 625, s *.

Tabell 622 (generation 7)

(Från Tabell 621, s *)

Lundin, Johannes. Född 1836-12-31 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb). Döpt 1837-01-01 i Utansjö bruk, Högsjö (Y) (fb).

Gift 1884 (Michael Östman) med Öhman, Brita Greta. Född 1846 i Hultom, Hemsö (Y) (Michael Östman).

Barn:

Lundin, Jonas Peter. Född 1875-01-21 i Utanö, Hemsö (Y) (fb). Döpt 1875-01-24 i Utanö, Hemsö (Y) (fb). Se tabell 623, s *.

Tabell 623 (generation 8)

(Från Tabell 622, s *)

Lundin, Jonas Peter. Arbetare. Född 1875-01-21 i Utanö, Hemsö (Y) (fb). Döpt 1875-01-24 i Utanö, Hemsö (Y) (fb).

Gift 1898 (Michael Östman) med Andersson, Syster Ida. Född 1877-07-04 (hfl).

Barn:

Lundin, Bror Jonas Edvin. Född 1898-10-04 i Dalom, Hemsö (Y) (fb). Döpt 1898-10-25 i Dalom, Hemsö (Y) (fb).

Lundin, Sigurd Peter Andreas. Född 1900-03-23 i Dalom, Hemsö (Y) (fb). Döpt 1900-04-03 i Dalom, Hemsö (Y) (fb). Död 1900 (Michael Östman).

Tabell 624 (generation 7)

(Från Tabell 621, s *)

Lundin, Brita Stina. Född 1844-07-07 i Dalom, Hemsö (Y) (fb). Döpt 1844-07-12 i Dalom, Hemsö (Y) (fb).

Gift

Barn:

Lundin, Maria Alfrida. Född 1870-08-26 i Härnösand (Y) (fb). Döpt 1870-09-04 i Hemsö (Y) (fb).

Lundin, Erik Petter Konrad. Född 1875-09-25 i Dalom, Hemsö (Y) (fb). Döpt 1875-10-03 i Dalom, Hemsö (Y) (fb).

Tabell 625 (generation 7)

(Från Tabell 621, s *)

Lundin, Jonas Fredrik. Arbetare. Född 1850 (Michael Östman). Död 1941 (Jörgen Lundqvist).

Gift 1876 (Michael Östman) med Fröberg, Johanna. Född 1854-06-10 i Nora (Y) (Jörgen Lundqvist).

Barn:

Lundin, Jonas Alfred. Född 1877-04-05 i Dalom, Hemsö (Y) (fb). Döpt 1877-04-10 i Dalom, Hemsö (Y) (fb).

Lundin, Beda Johanna. Född 1878-05-21 i Dalom, Hemsö (Y) (fb). Döpt 1878-05-26 i Dalom, Hemsö (Y) (fb).

Lundin, Olof Johan. Född 1879 i Åbord, Högsjö (Y) (Michael Östman).

Lundin, Israel August. Född 1880-12-23 i Åbord, Högsjö (Y) (Jörgen Lundqvist). Se tabell 626, s *.

Lundin, Anna Karolina. Född 1882 i Åbord, Högsjö (Y) (Michael Östman).

Lundin, Karl Vilhelm. Född 1883 i Åbord, Högsjö (Y) (Michael Östman). Död 1883 i Åbord, Högsjö (Y) (Michael Östman).

Lundin, Augusta Henrietta Kristina. Född 1884 i Åbord, Högsjö (Y) (Michael Östman).

Lundin, Per Axel. Född 1886 i Åbord, Högsjö (Y) (Michael Östman).

Lundin, Alma Katarina. Född 1888 i Åbord, Högsjö (Y) (Michael Östman). Död 1888 i Åbord, Högsjö (Y) (Michael Östman).

Lundin, Alma Katarina. Född 1889 i Åbord, Högsjö (Y) (Michael Östman). Död 1889 i Åbord, Högsjö (Y) (Michael Östman).

Lundin, Hilma Katarina. Född 1890 i Åbord, Högsjö (Y) (Michael Östman).

Lundin, Karl Fredrik. Född 1891 i Åbord, Högsjö (Y) (Michael Östman).

Lundin, Bror Knut. Född 1893 i Åbord, Högsjö (Y) (Michael Östman). Död 1893 i Åbord, Högsjö (Y) (Michael Östman).

Lundin, Laura Margareta. Född 1896 i Åbord, Högsjö (Y) (Michael Östman). Död 1896 i Åbord, Högsjö (Y) (Michael Östman).

Lundin, Bror Mattias. Född 1897 i Åbord, Högsjö (Y) (Michael Östman). Död 1897 i Åbord, Högsjö (Y) (Michael Östman).

Lundin, Bror Erik. Född 1898 i Åbord, Högsjö (Y) (Michael Östman). Död 1899 i Åbord, Högsjö (Y) (Michael Östman).

Tabell 626 (generation 8)

(Från Tabell 625, s *)

Lundin, Israel August. Född 1880-12-23 i Åbord, Högsjö (Y) (Jörgen Lundqvist).

Gift 1:o 1903 (Michael Östman) med Nordlander, Hilda Katarina. Född 1882-06-17 i Häggdånger (Y) (Michael Östman). Död 1919-03-28 i Hemsö (Y) (Michael Östman).

Barn:

Lundin, Jonas Hilding. Född 1903-05-07 i Häggdånger (Y) (Jörgen Lundqvist). Död 1919 i Hemsö (Y) (Jörgen Lundqvist).

Lundin, Hilda Viola Kristina. Född 1904-08-14 i Häggdånger (Y) (Jörgen Lundqvist). Död 1952 i Orrträsk, Skellefteå landsförs (AC) (Jörgen Lundqvist).

Lundin, August Olof. Född 1906-02-18 (Jörgen Lundqvist). Död 1981-11- (Jörgen Lundqvist).

Lundin, Helga Johanna Katarina. Född 1907-10-12 i Högsjö (Y) (Jörgen Lundqvist).

Lundin, Erik Maurits. Född 1909-08-30 i Högsjö (Y) (Jörgen Lundqvist). Död 1992 (Jörgen Lundqvist).

Lundin, Karl Vilhelm. Född 1911 (Jörgen Lundqvist). Död 1912 (Jörgen Lundqvist).

Lundin, Aina Elisabet Viktoria. Född 1913-06-05 i Hemsö (Y) (Jörgen Lundqvist).

Lundin, Karl Valter. Född 1915-05-30 i Hemsö (Y) (Jörgen Lundqvist). Död 1958-02-18 (Jörgen Lundqvist).

Lundin, Beda Linnea Margareta. Född 1916-09-12 i Hemsö (Y) (Jörgen Lundqvist). Död 1950-11-02 (Jörgen Lundqvist).

Lundin, Sven Erland. Född 1919-03-28 i Hemsö (Y) (Jörgen Lundqvist). Död 1992 (Jörgen Lundqvist).

Gift 2:o med Dahlin, Fanny Vilhelmina. Född 1895 i Stöde (Y) (Jörgen Lundqvist). Död 1971 (Jörgen Lundqvist).

Barn:

Lundin, Ernst Gunnar. Född 1920-11-17 i Kramfors, Gudmundrå (Y) (Jörgen Lundqvist).

Lundin, Gösta Eugen. Född 1922-03-14 i Kramfors, Gudmundrå (Y) (Jörgen Lundqvist).

Lundin, Gustav Eskil. Född 1923-06-04 i Kramfors, Gudmundrå (Y) (Jörgen Lundqvist). Död 1992 (Jörgen Lundqvist).

Lundin, Ingegerd Dagmar. Född 1925-04-09 i Kramfors, Gudmundrå (Y) (Jörgen Lundqvist).

Lundin, Gun Sigrid. Född 1932-01-16 i Kramfors, Gudmundrå (Y) (Jörgen Lundqvist).

Tabell 627 (generation 5)

(Från Tabell 618, s *)

Berg, Benjamin. Mästersmed. Född 1784-05-29 i Ströms bruk, Harmånger (X). Bosatt i Iggesunds bruk, Njutånger (X) (X31-1H17). Flyttade med familjen 1821 från Njutånger (X) till Andersfors bruk, Bergsjö (X) (hfl). Flyttade med familjen 1829 från Andersfors bruk, Bergsjö (X) till Njutånger (X) (hfl). Död 1840-10-16 (X31-1H17).

Gift med Pira, Margareta. Född 1773-05-10 (X31-1H17). Far: Pira, Claes. Hammarsmed. Född 1734-04-25 i Iggesunds bruk, Njutånger (X) (Eddie). Död 1784-06-05 i Iggesunds bruk, Njutånger (X) (Eddie). Mor: Eriksdotter, Katarina. Född 1746-03-09 (Eddie).

Barn:

Berg, Katarina. Född 1809-12-16 (X31-1H17). Se tabell 628, s *.

Berg, Erik. Född 1811-04-01 (X31-1H17). Död 1811-06-05 (X31-1H17).

Berg, Erik. Född 1813-04-24 (X31-1H17). Död 1813 (X31-1H17).

Berg, Maria. Född 1814-11-24 (X31-1H17). Se tabell 633, s *.

Tabell 628 (generation 6)

(Från Tabell 627, s *)

Berg, Katarina. Född 1809-12-16 (X31-1H17). Flyttade 1833 till Nianfors (X) (X31-1H21).

Gift med Sundlin, Jacob. Mästersven. Född 1808-06-01 i Iggesunds bruk, Njutånger (X) (X31-7F13). Död 1887-04-03 (X31-1H22). Far: Jonsson, Erik. Bruksarbetare. Född 1782-05-24 (X31-1F7). Död 1868-07-01 (X31-1F7). Mor: Carlsdotter, Margareta. Född 1767 i Jämtland (X31-1F7). Död 1852-09-16 (X31-1F7).

Barn:

Sundlin, Margareta. Född 1832-10-10 (X31-1H21). Död 1916-03-06 (X7-18N2). Se tabell 629, s *.

Tabell 629 (generation 7)

(Från Tabell 628, s *)

Sundlin, Margareta. Född 1832-10-10 (X31-1H21). Död 1916-03-06 (X7-18N2).

Gift med Selin, Olof. Husman. Född 1829-07-08 i Ljusdal (X) (X7-18N2). Bosatt i V. Bäckmora, Enånger (X) (X7-18N2). Död 1918-08-12 (X7-18N2). Far: Selin, Jonas. Född 1800 i Ljusdal (X) (X7-18N1). Mor: Eriksdotter, Margareta. Född 1800-12-06 i Järvsö (X) (X7-18N1).

Barn:

Selin, Margareta. Född 1854-10-25 (X7-18N2). Bosatt i V. Bäckmora, Enånger (X) (X7-5E6). Död 1907-02-13 (X7-5E6). Se tabell 630, s *.

Selin, Maria Katarina. Född 1858-12-29 (X7-3E20). Se tabell 631, s *.

Selin, Kristina. Född 1863-04-05 (X7-18N2). Flyttade 1892 till Njutånger (X) (X7-18N2).

Selin, Matilda. Född 1875-02-11 (X7-18N2). Se tabell 632, s *.

Tabell 630 (generation 8)

(Från Tabell 629, s *)

Selin, Margareta. Född 1854-10-25 (X7-18N2). Bosatt i V. Bäckmora, Enånger (X) (X7-5E6). Död 1907-02-13 (X7-5E6).

Gift 1878 (X7-5E6) med Wallström, Mats. Arbetare. Född 1848-01-10 (X7-5E6). Död 1926-07-03 (X7-5E6). Far: Jansson, Mats. Landbonde. Född 1806-11-04 (X7-5E3). Bosatt i Hålsänge, Enånger (X) (X7-5E3). Död 1870-01-21 (X7-5E3). Mor: Jonsdotter, Anna. Född 1813-10-04 (X7-5E3). Död 1851-08-14 (X7-5E3).

Barn:

Wallström, Alma Margareta. Född 1883-03-26 (X7-5E6). Död 1944-08-14 (X7-3G40).

Tabell 631 (generation 8)

(Från Tabell 629, s *)

Selin, Maria Katarina. Född 1858-12-29 (X7-3E20).

Gift 1882-11-05 (X7-3E20) med Burman, Per Erik. Stabbläggare. Född 1861-04-11 i Änga, Enånger (X) (Enånger C:4). Bosatt i Iggesunds bruk, Njutånger (X) (X7-3E20). Flyttade med familjen 1906 till Idenor (X) (X7-3E20). Mor: Burman, Brita Katarina. Född 1833-11-21 i Nyåker, Enånger (X) (fb). Döpt 1833-11-24 i Nyåker, Enånger (X) (fb). Död 1909-06-06 (X7-3E16).

Barn:

Burman, Selma Margareta. Född 1883-01-08 (X7-3E20). Död 1883-03-14 (X7-3E20).

Burman, Selma Katarina. Född 1884-04-11 (X7-3E20).

Burman, Alma Margareta. Född 1889-09-30 (X7-3E20). Död 1889-09-08 (X7-3E20).

Tabell 632 (generation 8)

(Från Tabell 629, s *)

Selin, Matilda. Född 1875-02-11 (X7-18N2).

Gift 1900-08-18 (X7-18N3) med Skoglund, Per Johan Fredrik. Skogsarbetare. Född 1876-06-16 i Hudiksvall (X) (X7-18N3). Bosatt i Bäckmora, Enånger (X) (X7-18N3).

Barn:

Skoglund, Olof Göte. Bonde. Född 1901-01-27 (X7-18N3). Bosatt i Bäckmora, Enånger (X) (X7-18N4).

Skoglund, Rolf Eugen. Bonde. Född 1903-09-03 (X7-18N3). Bosatt i Bäckmora, Enånger (X) (X7-18N5).

Skoglund, Svea Margareta Kristina. Född 1905-10-20 (X7-18N3).

Skoglund, Elvira Maria Matilda. Född 1908-06-20 (X7-18N3). Flyttade 1931 till Delsbo (X) (X7-18N3).

Skoglund, Astrid Annie Bernhardina. Född 1912-02-14 (X7-18N3). Död 1938-11-09 (X7-18N3).

Skoglund, Anna Linnea Katarina. Född 1915-02-23 (X7-18N3).

Skoglund, Marta Vilhelmina Eugenia. Född 1918-05-04 (X7-18N3). Död 1922-01-22 (X7-18N3).

Tabell 633 (generation 6)

(Från Tabell 627, s *)

Berg, Maria. Född 1814-11-24 (X31-1H17).

Gift med Westberg, Johan Petter. Mästersven. Född 1819-06-20 i Hanebo (X) (X31-1H22).

Barn:

Westberg, Karin Margareta. Flyttade 1853 till Njurunda (Y) (X31-1H22). Född 1842-02-26 (X31-1H22).

Westberg, Maria Helena. Född 1845-02-09 (X31-1H22). Flyttade 1853 till Njurunda (Y) (X31-1H22).

Westberg, Johan Benjamin. Född 1847-12-15 (X31-1H22). Bosatt i Öränge, Njutånger (X) (X31-1M27). Död 1917-11-29 (X31-1M27). Se tabell 634, s *.

Westberg, Claes Erik. Född 1849-03-24 (X31-1H22). Flyttade 1865 till Hörnefors bruk, Umeå landsförs (AC) (X31-1H22).

Westberg, Jonas Fredrik. Född 1851-11-15 (X31-1H22). Flyttade 1853 till Njurunda (Y) (X31-1H22).

Tabell 634 (generation 7)

(Från Tabell 633, s *)

Westberg, Johan Benjamin. Fiskare. Född 1847-12-15 (X31-1H22). Bosatt i Öränge, Njutånger (X) (X31-1M27). Död 1917-11-29 (X31-1M27).

Gift 1871-10-11 (X31-1M27) med Nilsdotter, Cecilia. Född 1847-05-29 (X31-1M27). Död 1919-02-04 (X31-1M27). Far: Nilsson, Nils. Bosatt i Hålsänge, Enånger (X) (X31-1M27).

Barn:

Westberg, Karl Johan. Född 1883-08-29 (X31-1M27). Se tabell 635, s *.

Westberg, Nils Olof. Född 1885-12-05 (X31-1M27). Se tabell 636, s *.

Tabell 635 (generation 8)

(Från Tabell 634, s *)

Westberg, Karl Johan. Fiskare. Född 1883-08-29 (X31-1M27).

Gift 1908 (X31-1M39) med Sjöberg, Emma Elisabet. Född 1882-01-15 (X31-1M39). Far: Sjöberg, E.. Skomakare.

Barn:

Westberg, Johan Erland. Evangelist. Född 1909-12-26 (X31-1M39).

Westberg, Olof Ragnar. Folkskollärare. Född 1911-10-03 (X31-1M39). Bosatt i Finnicka, Enånger (X) (X31-1M44).

Westberg, Ruben. Skeppare. Född 1914-03-15 (X31-1M39).

Westberg, Rut Elisabet. Född 1922-04-29 (X31-1M39).

Tabell 636 (generation 8)

(Från Tabell 634, s *)

Westberg, Nils Olof. Cellulosaarbetare. Född 1885-12-05 (X31-1M27).

Gift 1913-11-30 (X31-1M40) med Jansson, Elin. Född 1889-05-30 (X31-1M40). Far: Jansson, Gustaf. Husman.

Barn:

Westberg, Thea Cecilia. Född 1915-02-06 (X31-1M40).

Westberg, Karin Elisabet. Född 1919-06-20 (X31-1M40).

Tabell 637 (generation 4)

(Från Tabell 456, s *)

Palm, Anna. Född 1760-02-17 i Ströms bruk, Harmånger (X). Flyttade 1779 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Hudiksvall (X) (hfl). Flyttade 1781 från Hudiksvall (X) till Ströms bruk, Harmånger (X) (hfl). Flyttade 1784 från Ströms bruk, Harmånger (X) till Hudiksvall (X) (hfl). Död 1818-02-01 i Hudiksvall (X) (db). Begravd 1818-02-08 i Hudiksvall (X) (db).

Gift 1785-12-27 i Hudiksvall (X) (vb) med Röstlund, Erik. Sjöman. Född 1764 i Hälsingtuna (X). Död 1798-09-... Begravd 1798-11-27 i Hudiksvall (X). Dog när han föll i havet några mil norr om Öregrund

Barn:

Röstlund, Olof. Född 1786. Död 1788.

, Dödfödd. Född 1789.

Röstlund, Maria Catharina. Född 1791-01-25 i Hudiksvall (X). Död 1791 i Hudiksvall (X).

Röstlund, Maria Catharina. Född 1793-02-14 i Hudiksvall (X). Död 1793 i Hudiksvall (X).

Röstlund, Inga Catharina. Född 1794-10-03 i Hudiksvall (X). Se tabell 638, s *.

Röstlund, Erik. Född 1796-10-27 i Hudiksvall (X). Se tabell 640, s *.

Tabell 638 (generation 5)

(Från Tabell 637, s *)

Röstlund, Inga Catharina. Född 1794-10-03 i Hudiksvall (X).

Gift 1817-05-11 i Hudiksvall (X) (vb) med Svedberg, Hans. Arbetskarl. Född 1793-08-08 (hfl). Död 1839-03-14 i Hudiksvall (X) (db). Begravd 1839-03-17 i Hudiksvall (X) (db).

Barn:

Svedberg, Hans Erik. Född 1818-12-23 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1818-12-24 i Hudiksvall (X) (fb). Se tabell 639, s *.

Svedberg, Per Olof. Född 1823-03-18 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1823-03-21 i Hudiksvall (X) (fb). Död 1823-04-24 i Hudiksvall (X) (db). Begravd 1823-04-27 i Hudiksvall (X) (db).

Svedberg, Per Olof. Född 1824-05-27 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1824-05-30 i Hudiksvall (X) (fb).

Svedberg, Jonas. Född 1831-12-19 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1831-12-25 i Hudiksvall (X) (fb). Död 1840-08-13 i Hudiksvall (X) (db). Begravd 1840-08-16 i Hudiksvall (X) (db).

Tabell 639 (generation 6)

(Från Tabell 638, s *)

Svedberg, Hans Erik. Född 1818-12-23 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1818-12-24 i Hudiksvall (X) (fb).

Gift 1844 (hfl) med Sundström, Brita Maria. Född 1813-06-05 i Gnarp (X) (hfl).

Barn:

Svedberg, Brita Katarina. Född 1844-10-07 (hfl).

Svedberg, Nils Anders. Född 1848-05-25 (hfl).

Tabell 640 (generation 5)

(Från Tabell 637, s *)

Röstlund, Erik. Skomakare. Född 1796-10-27 i Hudiksvall (X).

Gift 1820-02-10 i Hudiksvall (X) (vb) med Söderberg, Brita Catharina. Född 1801-05-28 (hfl).

Barn:

Röstlund, Anna Catharina. Född 1821-07-29 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1821-07-30 i Hudiksvall (X) (fb). Död 1898-04-17 i Stöde (Y) (db, hfl). Begravd 1898-04-24 i Stöde (Y) (db). Se tabell 641, s *.

Röstlund, Erika. Född 1823-09-06 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1823-09-07 i Hudiksvall (X) (fb). Död 1869-01-26 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Se tabell 643, s *.

Röstlund, Lars Erik. Född 1827-10-01 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1827-10-04 i Hudiksvall (X) (fb).

Röstlund, Johan Olof. Född 1834-08-29 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1834-08-31 i Hudiksvall (X) (fb).

Tabell 641 (generation 6)

(Från Tabell 640, s *)

Röstlund, Anna Catharina. Född 1821-07-29 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1821-07-30 i Hudiksvall (X) (fb). Utflyttad 1859 från Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko). Död 1898-04-17 i Stöde (Y) (db, hfl). Begravd 1898-04-24 i Stöde (Y) (db).

Utom äktenskap

Barn:

Andersson, Andrietta Katarina Juliana. Född 1849-11-17 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko). Se tabell 642, s *.

Röstlund (Bäckström), Johan Arvid. Född 1858-03-10 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko). Flyttade 1863-11-07 från Sundsvall, Gustav Adolf (Y) till Valknytt, Skön (Y) (Indiko). Flyttade 1865-11-01 från Valknytt, Skön (Y) till Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko). Inflyttad 1873-07-04 till Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko). Flyttade 1874-11-16 från Sundsvall, Gustav Adolf (Y) till Åkerby, Timrå (Y) (Indiko). Flyttade 1875-10-04 från Åkerby, Timrå (Y) till Sävar (AC) (Indiko). Flyttade 1876-12-06 från Sävar (AC) till Laggarberg, Timrå (Y) (Indiko). Flyttade 1878-07-10 från Skottgård, Timrå (Y) till Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko).

Tabell 642 (generation 7)

(Från Tabell 641, s *)

Andersson, Andrietta Katarina Juliana. Född 1849-11-17 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko).

Utom äktenskap

Barn:

Andersson, Johan Axel. Född 1889-01-19 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko). Döpt 1889-01-21 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko). Död 1889-05-01 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko).

Andersson, Hans Julius. Född 1891-02-09 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko). Döpt 1891-03-25 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko).

Tabell 643 (generation 6)

(Från Tabell 640, s *)

Röstlund, Erika. Född 1823-09-06 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1823-09-07 i Hudiksvall (X) (fb). Död 1869-01-26 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Gift 1849-04-29 i Galtströms bruksförs (Y) (vb) med Debeau, Johan Petter. Dagsverkskarl. Arbetare. Född 1826-02-25 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Far: Debeau, Anders. Mästersven. Mästersmed. Född 1792-06-19 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Död 1855-07-12 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Mor: Tjernlund, Juliana Catharina. Född 1791-05-16 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Död 1863-09-06 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Barn:

Debeau, Anders Oskar. Född 1849-06-04 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1849-06-10 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Se tabell 644, s *.

, Dödfödd. Född 1853-12-27 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Debeau, Lovisa Katarina. Född 1858-03-18 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1858-03-25 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Se tabell 645, s *.

Tabell 644 (generation 7)

(Från Tabell 643, s *)

Debeau, Anders Oskar. Arbetare. Smed. Född 1849-06-04 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1849-06-10 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Gift 1878-02-17 i Timrå (Y) (Indiko) med Forsberg, Anna Magdalena. Född 1851-04-26 i Grundsunda (Y) (Indiko).

Barn:

Debeau, Teresia Lovisa. Född 1878-04-12 i Skyttberg, Timrå (Y) (Indiko). Döpt 1878-04-22 i Skyttberg, Timrå (Y) (Indiko).

Debeau, Johan Oskar Ferdinand. Född 1880-01-20 i Skyttberg, Timrå (Y) (Indiko). Döpt 1880-03-06 i Skyttberg, Timrå (Y) (Indiko). Död 1881-12-21 i Strand, Alnö (Y) (Indiko).

Debeau, Nancy Josefina. Född 1882-09-21 i Strand, Alnö (Y) (Indiko). Döpt 1882-10-13 i Strand, Alnö (Y) (Indiko). Död 1888-01-09 i Strand, Alnö (Y) (Indiko).

Debeau, Anders Rickard Malkolm. Född 1884-12-23 i Strand, Alnö (Y) (Indiko). Döpt 1885-02-01 i Strand, Alnö (Y) (Indiko).

Debeau, Ida Konstantina. Född 1887-03-18 i Strand, Alnö (Y) (Indiko). Döpt 1887-04-29 i Strand, Alnö (Y) (Indiko). Död 1887-12-06 i Strand, Alnö (Y) (Indiko).

Debeau, Nancy Idalia Eufemia. Född 1891-09-04 i Strand, Alnö (Y) (Indiko). Döpt 1891-10-09 i Strand, Alnö (Y) (Indiko).

Tabell 645 (generation 7)

(Från Tabell 643, s *)

Debeau, Lovisa Katarina. Född 1858-03-18 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1858-03-25 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Gift 1880-02-29 i Timrå (Y) (Indiko) med Engberg, Johan. Bokhållare. Handlare. Agent. Född 1849-07-21 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko). Död 1893-06-19 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko).

Barn:

Engberg, John Ferdinand. Född 1880-04-19 i Vivsta, Timrå (Y) (Indiko). Döpt 1880-05-02 i Vivsta, Timrå (Y) (Indiko).

Engberg, Emil Bernhard. Född 1882-04-02 i Vivsta, Timrå (Y) (Indiko). Döpt 1882-04-28 i Vivsta, Timrå (Y) (Indiko).

Engberg, Gerda Elisabet. Född 1884-07-18 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko). Döpt 1884-08-27 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko).

Engberg, Helmer Georg. Född 1886-10-19 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko). Döpt 1887-01-20 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko).

Engberg, Oskar Emanuel. Född 1889-03-09 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko). Döpt 1889-05-01 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko).

, Dödfödd. Född 1891-09-23 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko).

Engberg, Artur Herbert. Född 1892-10-21 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko). Döpt 1893-02-08 i Sundsvall, Gustav Adolf (Y) (Indiko).

Tabell 646 (generation 3)

(Från Tabell 3, s *)

Palm, Ingrid. Född 1729-11-02 i Oslättfors bruk, Hille (X). Döpt 1729-11-09 i Oslättfors bruk, Hille (X). Flyttade 1750 till Söderhamn (X) (hfl). Död av håll och stygn 1798-01-03 i Söderhamn (X) (db). Faddrar: And: Mättsson vid Oslätefors, dräng Johan Johansson i Skarf., h: Sara Andersdr Anders Matts, pig. Karin Andersdr i Råhällan.

Gift 1756-12-28 i Söderhamn (X) (vb) med Forsberg, Lars. Organist. Född 1732-12-28 i Söderhamn (X) (hfl). Död av lungsot 1782-08-14 i Söderhamn (X) (db). Far: Forsberg, Sven. Organist. Mor: Höjer, Greta.

Barn:

Forsberg, Margareta. Född 1757-12-04 i Söderhamn (X) (fb). Döpt 1757-12-05 i Söderhamn (X) (fb). Död 1818-01-27 i Söderhamn (X) (db). Begravd 1818-02-03 i Söderhamn (X) (db).

Forsberg, Sven. Organist. Född 1759-09-26 i Söderhamn (X) (fb). Döpt 1759-09-27 i Söderhamn (X) (fb). Död 1826-08-01 i Söderhamn (X) (db). Begravd 1826-08-04 i Söderhamn (X) (db).

Forsberg, Olof. Född 1762-05-28 i Söderhamn (X) (fb). Döpt 1762-05-29 i Söderhamn (X) (fb). Död 1763-03-01 i Söderhamn (X) (db).

Forsberg, Ingrid. Född 1764-06-10 i Söderhamn (X) (fb). Döpt 1764-06-11 i Söderhamn (X) (fb). Död 1795-06-16 i Söderhamn (X) (db).

Forsberg, Johan. Född 1766-03-15 i Söderhamn (X) (fb). Döpt 1766-03-16 i Söderhamn (X) (fb). Död 1773-08-06 i Söderhamn (X) (db).

Forsberg, Lars. Född 1769-09-23 i Söderhamn (X) (fb). Döpt 1769-09-24 i Söderhamn (X) (fb). Död 1771-02-25 i Söderhamn (X) (db).

Forsberg, Anna Maria. Född 1772-02-09 i Söderhamn (X) (fb). Döpt 1772-02-11 i Söderhamn (X) (fb). Död 1772-02-23 i Söderhamn (X) (db).

Tabell 647 (generation 2)

(Från Tabell 2, s *)

Andersson, Evert. Hammarsmed. Död 1747 i Tolvfors bruk, Valbo (X) (LI:3 64601 1/5 s. 59). Begravd 1747-06-07 i Valbo (X) (LI:3 64601 1/5 s. 59).

Gift 1715-07-31 i Valbo (X) (vb) med Eriksdotter, Gertrud. Född omkring 1683 (db). Död 1773-02-28 i Gävle (X) (db). Begravd 1773-03-05 i Gävle (X) (db). Kallas Hammarsmeds Enkan Gertrud Ericsdotter Palm i dödsnotisen i Gävle.

Barn:

Evertsson, Anders. Född 1716-04-06 i Tolvfors bruk, Valbo (X) (fb). Döpt 1716-04-08 i Tolvfors bruk, Valbo (X) (fb).

Palm, Erik. Född 1721-05-23 i Tolvfors bruk, Valbo (X) (fb). Döpt 1721-05-28 i Tolvfors bruk, Valbo (X) (fb). Död av hetsig feber 1756-05-17 i Gävle (X) (db). Begravd 1756-05-23 i Gävle (X) (db). Se tabell 648, s *.

Evertsson, Johan. Född 1726-11-21 i Tolvfors bruk, Valbo (X) (fb). Döpt 1726-11-27 i Tolvfors bruk, Valbo (X) (fb).

Evertsson, NN. Död 1729 i Tolvfors bruk, Valbo (X) (LI:2 64600 3/4 s. 232). Begravd 1729-07-06 i Valbo (X) (LI:2 64600 3/4 s. 232).

Tabell 648 (generation 3)

(Från Tabell 647, s *)

Palm, Erik. Handelsman. Född 1721-05-23 i Tolvfors bruk, Valbo (X) (fb). Döpt 1721-05-28 i Tolvfors bruk, Valbo (X) (fb). Död av hetsig feber 1756-05-17 i Gävle (X) (db). Begravd 1756-05-23 i Gävle (X) (db). Faddrar: F. Johan Wahlman, Olof Andersson hammarsmed wid Mackmyra, Mad. Caissa Schytte i Sätra, H. Anna Erichsdott. wyd Tolfors.

Gift 1751-03-14 i Gävle (X) (vb) med Unonia, Sara Elisabeth. Född 1727 i Gävle (X) (Sehlberg). Död 1807-05-03 i Gävle (X) (Sehlberg).

Tabell 649 (generation 2)

(Från Tabell 2, s *)

Palm, Benjamin. Mästersmed. Född 1694 i Lögdö bruksförs (Y) (db). Död 1759-04-23 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1759-05-06 i Harmånger (X) (db). Ur dödboken: 1759 d. 6 Maji Begrofs Mästersmeden Benjamin Palm, född 1694 af Hamarsmeden And Olsson Palm och hustru Segrid Marcidr på Lögö Bruk. Giftade sig då han war 22 åhr gamal med Pigan Brita Andersdotter ifrå Tolfors Bruk, med henne samanlefwat i 43 åhr utan lifsfångst. Flyttade åhret efter ingångit ächtenskap hit til Ströms Bruk, hwarest han warit i 42 åhr. Warit en alfwarsam och beskedelig man. Legat siuk i 1 af utslag på kroppen samt af håll och sting och afsomnade d. 23 April, 65 åhr gamal.

Gift 1716-10-21 i Valbo (X) (vb) med Andersdotter, Brita. Född 1689 i Åsbyggeby, Valbo (X). Död 1763-03-22 i Ströms bruk, Harmånger (X). Begravd 1763-04-04 i Ströms bruk, Harmånger (X). Far: Jonsson, Anders. Bonde. Mor: Knutsdotter, Margareta.

Tabell 650 (generation 2)

(Från Tabell 2, s *)

Andersson, Elias. Död 1738 i Västbyggeby, Valbo (X) (LI:2 64600 4/4 s. 318). Begravd 1738-05-07 i Valbo (X) (LI:2 64600 4/4 s. 318).

Gift med Persdotter, NN.

Barn:

Eliasdotter, Brita. Född 1727-08-30 i Östanbäck, Valbo (X) (fb). Döpt 1727-09-03 i Östanbäck, Valbo (X) (fb). Död 1727 i Östanbäck, Valbo (X) (LI:2 64600 3/4 s. 218). Begravd 1727-09-29 i Valbo (X) (LI:2 64600 3/4 s. 218).

Eliasdotter, Sigrid. Piga. Född 1728 (db). Död av bröstsjuka 1767-12-29 i Västbyggeby, Valbo (X) (db). Begravd 1768-01-01 i Valbo (X) (db).

Eliasdotter, Brita. Född 1731-09-28 i Bäck, Valbo (X) (fb). Döpt 1731-09-30 i Bäck, Valbo (X) (fb).

NN, NN. Död 1744 i Västbyggeby, Valbo (X) (LI:3 64601 1/5 s. 31). Begravd 1744-08-12 i Valbo (X) (LI:3 64601 1/5 s. 31).

Palm, Anders Eliasson. Dräng. Född 1734-04-19 i Västbyggeby, Valbo (X) (fb). Döpt 1734-04-21 i Västbyggeby, Valbo (X) (fb). Död av hetsig feber 1759-01-03 i Gävle (X) (db). Begravd 1759-01-06 i Gävle (X) (db).

Eliasson, Per. Född 1737-04-06 i Västbyggeby, Valbo (X) (fb). Döpt 1737-04-11 i Västbyggeby, Valbo (X) (fb). Död 1737 i Västbyggeby, Valbo (X) (LI:2 64600 3/4 s. 310). Begravd 1737-11-27 i Valbo (X) (LI:2 64600 3/4 s. 310).

Tabell 651 (generation 1)

(Från Tabell 1, s *)

Palm, Mats Olofsson. Hammarsmed. Född omkring 1650 (Eddie Bjärrenholt). Hammarsmed vid Vällnora bruk, Knutby (C)

Gift med Becchia, Elisabeth. Född omkring 1660 (Eddie Bjärrenholt). Död 1705 i Vällnora bruk, Knutby (C) (db). Begravd 1705-02-12 i Knutby (C) (db). Far: Becchius, Olaus. Komminister. Född omkring 1640 (Eddie). Död 1719 (Eddie).

Barn:

Palm, Anna Matsdotter. Född omkring 1682 (db). Död 1726 i Vällnora bruk, Knutby (C) (db). Begravd 1726-10-30 i Knutby (C) (db). Se tabell 652, s *.

Palm, Maria Matsdotter. Född 1686 i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb). Döpt 1686-10-15 i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb). Död 1687 i Vällnora bruk, Knutby (C) (db). Begravd 1687-01-23 i Knutby (C) (db).

Palm, Elsa Matsdotter. Född 1687 i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb). Döpt 1687-11-01 i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb). Död 1688 i Vällnora bruk, Knutby (C) (db). Begravd 1688-03-11 i Knutby (C) (db).

Palm, Mats Matsson. Född 1689-07-02 i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb). Döpt 1689-07-07 i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb). Död 1689 i Vällnora bruk, Knutby (C) (db). Begravd 1689-10-06 i Knutby (C) (db).

Palm, Mats Matsson. Född 1692-01-27 i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb). Döpt 1691-02-02 i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb).

Palm, Maria Matsdotter. Född 1694-06-16 i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb). Döpt 1694-06-24 i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb).

Palm, Elisabeth Matsdotter. Född 1696 i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb). Döpt 1696-03-01 i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb).

Tabell 652 (generation 2)

(Från Tabell 651, s *)

Palm, Anna Matsdotter. Född omkring 1682 (db). Död 1726 i Vällnora bruk, Knutby (C) (db). Begravd 1726-10-30 i Knutby (C) (db).

Gift 1699-07-23 i Knutby (C) (vb) med Hybinette, Abraham. Hammarsmed. Född 1670 (Eddie). Död 1723 i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb). Begravd 1723-01-27 i Knutby (C) (db).

Barn:

Hybinette, Elisabeth. Född 1701 i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb). Döpt 1701-03-10 i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb). Död 1701 i Vällnora bruk, Knutby (C) (db). Begravd 1701-04-22 i Knutby (C) (db).

Hybinette, Kristina. Född 1702-11-05 i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb). Döpt 1702-11-09 i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb). Död 1706 i Vällnora bruk, Knutby (C) (db). Begravd 1706-06-29 i Knutby (C) (db).

Hybinette, Jacob. Född 1705-06-20 i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb). Döpt 1705-06-28 i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb). Död 1706 i Vällnora bruk, Knutby (C) (db). Begravd 1706-05-06 i Knutby (C) (db).

Hybinette, Margareta. Född 1707-04-10 i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb). Döpt 1707-04-15 i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb). Död 1782-03-19 i Sockenstugan, Ununge (AB) (Eddie). Se tabell 653, s *.

Hybinette, Elisabeth. Född 1710 (Eddie). Se tabell 656, s *.

Hybinette, Mats. Född 1712-07-19 i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb). Döpt 1712-07-25 i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb).

Hybinette, Abraham. Född 1715-07-15 i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb). Döpt 1715-07-17 i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb). Död 1789-05-28 i Ed (AB) (Eddie). Se tabell 658, s *.

Hybinette, Maria. Född 1718-07-03 i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb). Döpt 1718-07-06 i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb).

Tabell 653 (generation 3)

(Från Tabell 652, s *)

Hybinette, Margareta. Född 1707-04-10 i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb). Döpt 1707-04-15 i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb). Död 1782-03-19 i Sockenstugan, Ununge (AB) (Eddie).

Gift 1:o 1725-10-03 i Knutby (C) (Eddie) med Gilljam, Johan. Smältardräng. Född omkring 1702 (Eddie). Död 1734-07-02 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Eddie).

Barn:

Gilljam, Gottfrid. Hovslagare. Döpt 1730-01-18 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Eddie). Död 1781 i Aspsund, Söderby-Karl (AB) (Eddie).

Gilljam, Margareta. Döpt 1732-10-08 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Eddie). Död 1798-01-26 i Åby, Söderby-Karl (AB) (Eddie).

Gift 2:o 1735-11-24 i Ununge (AB) (Eddie) med Pira, Claes. Brukskarl. Rättare. Född 1711-09-29 i Strömsbergs bruk, Tolfta (C) (Eddie). Död 1782-03-18 i Sockenstugan, Ununge (AB) (Eddie). Brukskarl vid Skebo bruk. Gruvdräng 1736 vid Lappegruvan i Häverö. Rättare 1762-72 vid Harbroholm i Edebo. Rättare vid Skebo bruk.

Barn:

Pira, Jacob. Född 1736-02-10 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Eddie).

Pira-Bröberg, Abraham. Född 1738-06-29 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Eddie). Se tabell 654, s *.

Pira, Katarina. Döpt 1741-01-06 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Eddie). Död 1742-02-13 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Eddie).

Pira, Katarina. Född 1742-12-05 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Eddie). Död 1743 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Eddie).

Pira, Claes. Bosatt i Skebo bruk, Ununge (AB) (Eddie). Född 1744-08-28 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Eddie). Se tabell 655, s *.

Tabell 654 (generation 4)

(Från Tabell 653, s *)

Pira-Bröberg, Abraham. Ryttare. Född 1738-06-29 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Eddie). Flyttade med familjen 1772 till Söderby-Karl (AB) (Eddie). Ryttare från 1772-85, bosatt vid Brölunda i Söderby-Karl. Kallas Bröberg från 1773.

Gift 1764-12-28 i Ununge (AB) (Eddie) med Holm, Maria. Född 1734-05-19 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Eddie). Död 1819-01-10 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Eddie).

Barn:

Pira, Anna Margareta. Född 1765-10-24 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Eddie). Död 1774 i Söderby-Karl (AB) (Eddie).

Pira, Anna Maria. Född 1767-05-03 i Söderby-Karl (AB) (Eddie).

Pira, Claes. Född 1775-08-19 i Söderby-Karl (AB) (Eddie). Död 1777 i Söderby-Karl (AB) (Eddie).

Pira, Abraham. Född 1777-09-26 i Söderby-Karl (AB) (Eddie). Död 1777 i Söderby-Karl (AB) (Eddie).

Pira, Jacob. Född 1777-09-26 i Söderby-Karl (AB) (Eddie).

Pira, Carl. Född 1781-06-23 i Söderby-Karl (AB) (Eddie).

Tabell 655 (generation 4)

(Från Tabell 653, s *)

Pira, Claes. Brukskarl. Rättare. Bosatt i Skebo bruk, Ununge (AB) (Eddie). Född 1744-08-28 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Eddie).

Gift 1768-12-28 i Ununge (AB) (Eddie) med Borg, Brita Elisabeth. Född omkring 1742 (Eddie).

Barn:

Pira, Claes Johan. Född 1771-07-29 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Eddie).

Tabell 656 (generation 3)

(Från Tabell 652, s *)

Hybinette, Elisabeth. Född 1710 (Eddie). Piga 1731-36 vid Vällnora bruk, Knutby (C)

Gift 1736-02-06 i Knutby (C) (Eddie) med Norström, Per. Skomakare. Född 1714-08-10 i Knutby (C) (Eddie).

Barn:

Norström, Anna Maria. Född 1736-05-08 i Vällnora bruk, Knutby (C) (Eddie). Begravd 1737-03-11 i Vällnora bruk, Knutby (C) (Eddie).

Norström, Margareta. Född 1738-10-28 i Åsby, Knutby (C) (Eddie).

Norström, Per. Född 1743-06-15 i Vällnora bruk, Knutby (C) (Eddie).

Norström, Abraham. Född 1749-10-10 i Edsbro masugn, Edsbro (AB) (Eddie). Bosatt 1770 i Vällnora bruk, Knutby (C) (Eddie). Bosatt från 1781 i Rånäs bruk, Fasterna (AB) (Eddie). Se tabell 657, s *.

Norström, Isak. Född 1753-07-14 i Åsby, Knutby (C) (Eddie).

Tabell 657 (generation 4)

(Från Tabell 656, s *)

Norström, Abraham. Skomakare. Fiskare. Född 1749-10-10 i Edsbro masugn, Edsbro (AB) (Eddie). Flyttade med familjen 1781 från Knutby (C) till Rånäs bruk, Fasterna (AB) (Eddie). Bosatt 1770 i Vällnora bruk, Knutby (C) (Eddie). Bosatt från 1781 i Rånäs bruk, Fasterna (AB) (Eddie).

Gift 1770-10-09 i Hille (X) (Eddie) med Bladin, Brita. Född 1746 (Eddie).

Barn:

Norström, Elisabeth. Född 1772-05-27 (Eddie). Död 1783-10-21 i Rånäs bruk, Fasterna (AB) (Eddie).

Norström, Erik. Född 1774-09-13 (Eddie).

Norström, Per. Född 1777-09-05 (Eddie).

Norström, Abraham. Född 1779-12-18 (Eddie). Död 1783-11-07 i Rånäs bruk, Fasterna (AB) (Eddie).

Norström, Mårten. Född 1782-09-18 i Rånäs bruk, Fasterna (AB) (Eddie). Död 1783-11-02 i Rånäs bruk, Fasterna (AB) (Eddie).

Tabell 658 (generation 3)

(Från Tabell 652, s *)

Hybinette, Abraham. Torpare. Smed. Född 1715-07-15 i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb). Döpt 1715-07-17 i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb). Död 1789-05-28 i Ed (AB) (Eddie). Faddrar: H. Jacob Leyel, ?, H. Nils Holstenin på Biörköö, Olof Benjaminsson i Rinebla?, Jungf. Emerentia i ?, hustru Stina Wolgemot i Benbohl, hust. Catharina Palm i Ösby.

Gift 1750-05-13 i Ed (AB) (Eddie) med Persdotter, Kristina. Född omkring 1725 (Eddie). Död 1782-10-10 i Ed (AB) (Eddie).

Barn:

Hybinette, Abraham. Född 1752-02-18 i Ed (AB) (Eddie).

Hybinette, Per. Född 1761-07-18 i Ed (AB) (Eddie). Död 1809-08-29 i Stockholm, Hedvig Eleonora (AB) (Eddie). Se tabell 659, s *.

Tabell 659 (generation 4)

(Från Tabell 658, s *)

Hybinette, Per. Stadstimmerman. Född 1761-07-18 i Ed (AB) (Eddie). Död 1809-08-29 i Stockholm, Hedvig Eleonora (AB) (Eddie).

Gift med Setterberg, Anna. Född omkring 1774 (Eddie).

Barn:

Hybinette, Per Abraham. Född 1797-10-03 i Stockholm, Maria Magdalena (AB) (Eddie).

Tabell 660 (generation 1)

(Från Tabell 1, s *)

Palm, Benjamin Olofsson. Hammarsmed. Född omkring 1663 (Eddie Bjärrenholt). Hammarsmed vid Vällnora bruk, Knutby (C)

Gift 1688-10-14 i Knutby (C) (vb) med Johansdotter, Margareta. Född omkring 1666 (Eddie Bjärrenholt).

Barn:

Palm, Olof Benjaminsson. Född 1689-01-.. i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb). Döpt 1689-01-27 i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb). Se tabell 661, s *.

Palm, Johan Benjaminsson. Född 1691-04-25 i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb). Döpt 1691-05-01 i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb).

Tabell 661 (generation 2)

(Från Tabell 660, s *)

Palm, Olof Benjaminsson. Född 1689-01-.. i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb). Döpt 1689-01-27 i Vällnora bruk, Knutby (C) (fb). Faddrar: H. Johan Agrivillius, Mest. Mats Olofsson, Johan Johansson i Åsby, Pastoris hustru Magdalena Agrivillia, Mats Mästares hustru, Maria Olofsdotter.

Gift med Olofsdotter, Anna. Född omkring 1694 (Eddie).