Tabell 1

Pousar, Philip. Smältare. Smältare i Forsmark 1640 och 1651 I Älvkarleby 1667-1672

Gift

Barn:

Pousar, Philip. Se tabell 2, s *.

Pousar, Claës. Född omkring 1647 i Forsmarks bruk, Forsmark (C) (db). Död 1713 i Galtströms bruksförs (Y) (db). Begravd 1713-10-01 i Galtströms bruksförs (Y) (db). Se tabell 96, s *.

Tabell 2 (generation 1)

(Från Tabell 1, s *)

Pousar, Philip. Smältare. Troligen son till Philip Pousar, återfinns i Älvkarleby mtl 1668 som gift. Möjligen kan det här föreligga en dubbelskrivning med fadern. Åren 1671-72 arbetare han vid Harnäs och gifter (om) sig 1672. Mellan 1674-82 är familjen noterad på Älvkarleby bruks lista. Det är sannolikt samme Philip som sedan finns vid Öns bruk 1694-1702.

Gift

Barn:

Pousar, Philip. Se tabell 3, s *.

Pousar, Jacob. Död 1711 i Ortala bruk, Väddö (AB). Se tabell 4, s *.

Tabell 3 (generation 2)

(Från Tabell 2, s *)

Pousar, Philip. Dagsverkskarl. Troligen son till Philip, är dagakarl vid Öns bruk 1698-1707. Hustrun förekommer hela perioden. Åren 1721-22 finns endast en dotter upptagen i mtl. Den 13/1 1740 avlider i Älvkarleby sn sahl Philip Poussara Enka hust: Margeta Matthsdotter på skogen och begrofs d 27, ålder 79 åhr.

Gift

Barn:

Pousar, NN.

Tabell 4 (generation 2)

(Från Tabell 2, s *)

Pousar, Jacob. Smältare. Död 1711 i Ortala bruk, Väddö (AB). Troligen son till Philip. Är i arbete som smältare vid Öns bruk 1694. Perioden 1695-1706 är han anställd vid Skeboholms bruk, 1707-09 vid Harg för att 1711 arbeta i Ortala. Han avlider där detta år ("utdöd av pesten"). Hustrun finns med från 1694 och i Harg har han även en son i mantalspliktig ålder (dvs född omkring 1692). Enligt Jarl Pousar är det även möjligt att han är son till Philip d.ä. Jakob är antecknad som gift på Österby bruk redan 1680 och kan knappast vara någon annan än den Jakob som dog på Ortala 1710/11. Han kan vara född såväl 1650 som 1660. Det troliga är att han är bror till Philip d.y., för det går nog knappast att klämma in så många generationer på en så kort tidsperiod

Gift med NN, NN. Är död 1723. Bor tillsammans med sonen Bertram åtminstone 1714 på Ortala bruk.

Barn:

Pousar, Bertram. Född omkring 1684. Död 1749 i Ortala bruk, Väddö (AB). Se tabell 5, s *.

Pousar, Jean. Född 1700 i Skebo bruk, Ununge (AB). Döpt 1700-01-06 i Skebo bruk, Ununge (AB).

Pousar, Katarina. Född 1702 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Stig Geber). Döpt 1702-05-01 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Stig Geber).

Pousar, NN. Född 1704 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Stig Geber). Döpt 1704-12-11 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Stig Geber).

Tabell 5 (generation 3)

(Från Tabell 4, s *)

Pousar, Bertram. Mästerräckare. Född omkring 1684. Död 1749 i Ortala bruk, Väddö (AB). Trolig son till Jacob, är räckardräng i Ortala 1711-21. Han avancerar och är mästerräckare vid sin bortgång 1749. Han gifter sig mellan 1715-18 med Greta. Efter sin makes död flyttar änkan till Stockholm, där hon dör 28/12 1760.

Gift 1:o mellan 1715 och 1718 med NN, NN. Född omkring 1690 (db). Död 1720 i Skebo bruk, Ununge (AB). Begravd 1720-03-27 i Ununge (AB).

Barn:

Pousar, Philip. Född 1718 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber). Död 1794-07-18 i Kisko, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 6, s *.

Gift 2:o 1720-10-09 med Mårtensdotter, Margareta. Född omkring 1695. Död 1760-12-28 i Stockholm (AB). Bosatt som änka hos sonen Johan Gustaf,

Barn:

Pousar, Jacob. Född 1723-02-24 i Ortala bruk, Väddö (AB). Död 1795-09-15 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber). Se tabell 85, s *.

Pousar, Johan Gustaf. Född 1725-06-27 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber). Död av stenpassion 1799-03-06 i Stockholm (AB). Se tabell 86, s *.

Pousar, Brita. Född 1727-09-08 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber). Död 1808-01-14 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber). Se tabell 87, s *.

Pousar, Anna. Född 1730-04-18 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber). Död 1812-12-26 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber). Se tabell 92, s *.

Pousar, Maria. Född 1736-03-04 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber). Se tabell 94, s *.

Pousar, Eva. Född 1738-12-03 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber). Död 1783-04-06 i Stockholm (AB). Se tabell 95, s *.

Tabell 6 (generation 4)

(Från Tabell 5, s *)

Pousar, Philip. Mästerräckare. Hammarsmed. Född 1718 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber). Död 1794-07-18 i Kisko, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Räckardräng på Hargs bruk åtminstone redan 1744, senare mästerräckare där intill 1762. då han flyttade till Ortala bruk, därifrån han 1767 flyttade till Antskog bruk i Pojo sn. Hammarsmed där tills vallonhammaren nedlades 1778. Slutligen bosatt hos sonen Philip i Kisko.

Gift 1744-07-27 i Väddö (AB) (Stig Geber) med Gilljam, Johanna. Född 1720 i Vattholma bruk, Lena (C) (Stig Geber). Död 1795-10-15 i Kisko, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Piga på Ortala bruk vid giftermålet. Far: Gilljam, Mikael. Mästerräckare. Bosatt i Ortala bruk, Väddö (AB). Mor: Dandanell, Abigael.

Barn:

Pousar, Margareta Elisabet. Född 1745-09-08 i Hargs bruk, Harg (C). Se tabell 7, s *.

Pousar, Bertram. Född 1747-08-20 i Hargs bruk, Harg (C). Död omkring 1784. Se tabell 8, s *.

Pousar, Mikael. Född 1750-05-20 i Hargs bruk, Harg (C). Död 1810-06-19 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Stig Geber). Begravd 1810-06-22 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Se tabell 23, s *.

Pousar, Philip. Född 1752-08-29 i Hargs bruk, Harg (C). Död 1753-03-07 i Hargs bruk, Harg (C).

Pousar, Claes. Född 1753-03-25 i Hargs bruk, Harg (C). Död 1834-03-17 i Pyttis, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 35, s *.

Pousar, Philip. Född 1757-10-30 i Hargs bruk, Harg (C) (Stig Geber). Död 1832-10-11 i Kisko, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 49, s *.

Pousar, Johanna. Född 1760-01-31 i Hargs bruk, Harg (C). Död 1842-04-24 i Sjundeå, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 65, s *.

Pousar, Johan. Född 1762-11-04 i Hargs bruk, Harg (C). Död omkring 1774.

Pousar, Noak. Född 1766-11-21 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber). Död 1826-06-01 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Stig Geber). Begravd 1826-06-04 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Se tabell 66, s *.

Tabell 7 (generation 5)

(Från Tabell 6, s *)

Pousar, Margareta Elisabet. Född 1745-09-08 i Hargs bruk, Harg (C). Flyttade 1761 från Hargs bruk, Harg (C) till Skebo bruk, Ununge (AB) (Stig Geber). Döpt till Elisabet

Gift 1766-08-31 i Ununge (AB) (Stig Geber) med Bergström, Erik. Ståldragarmästare. Trådverksmästare. Född 1739 (Stig Geber). Död 1788-07-10 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Stig Geber).

Barn:

Bergström, Johan Erik. Född 1767-09-02 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Stig Geber). Död 1771-04-12 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Stig Geber).

Bergström, Anna Maria. Född 1769-07-07 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Stig Geber). Död 1771-04-14 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Stig Geber).

Bergström, Philip. Född 1772-03-01 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Stig Geber).

Bergström, Adam. Född 1774-07-20 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Stig Geber).

Bergström, Eva. Född 1776-09-18 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Stig Geber). Död 1818-12-17 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Stig Geber).

Bergström, Johanna Margareta. Född 1779-09-06 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Stig Geber). Död 1787-06-12 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Stig Geber).

Tabell 8 (generation 5)

(Från Tabell 6, s *)

Pousar, Bertram. Smed. Född 1747-08-20 i Hargs bruk, Harg (C). Död omkring 1784. På 1760-talet smedslärling hos sin farbror Johan Gustaf Pousar i Stockholm. Sockensmed i Esbo 1774-1775, gårdssmed på Savijärvi gård i Sibbo 1780-1782. Flyttade sistnämnda år till Helsingfors, var där grovsmed vid Kgl Artilleribataljonen, tygstaten, på Sveaborg. Upptas i mantalslängden för år 1784, men ej längre 1785, vilket år hustrun och två barn omnämnes.

Gift 1775-09-14 i Esbo, Nyland, Finland med Bergman, Helena Johansdotter. Född 1749-09-14 i Esbo, Nyland, Finland (Stig Geber). Död 1808-04-20 i Orimattila, Päijänne-Tavastland, Finland. Hushållerska på Gammelgård Jupp.

Barn:

Pousar, Philip. Född 1778. Död 1849-02-01 i Kattsund, Svartså, Borgå, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Begravd 1849-02-11 i Borgå, Östra Nyland, Finland (HisKi). Se tabell 9, s *.

Pousar, Johannes. Född 1781-06-11 i Sibbo, Östra Nyland, Finland. Se tabell 22, s *.

Pousar, Andreas. Född 1784-05-01 i Artilleriförsamlingen på Sveaborg, Nyland, Finland (HisKi). Döpt 1784-05-02 i Artilleriförsamlingen på Sveaborg, Nyland, Finland (HisKi).

Tabell 9 (generation 6)

(Från Tabell 8, s *)

Pousar, Philip. Landbonde. Född 1778. Död 1849-02-01 i Kattsund, Svartså, Borgå, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Begravd 1849-02-11 i Borgå, Östra Nyland, Finland (HisKi). Skräddarlärling. Dragon vid Kgl Nylands lätta dragonkår 1800.

Gift 1799-10-10 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar) med Järf, Ulrika Sofia. Född 1777 (Jarl Pousar). Död 1848-01-16 i Borgå, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Far: Järf, Johan. Dragon.

Barn:

Pousar, Johan Henrik. Född 1800-06-19 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1867-04-04 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 10, s *.

Pousar, Gustaf Adolf. Född 1803-09-18 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1802-11-01 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Philip. Född 1804-10-03 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1859-03-21 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 15, s *.

Pousar, Ulrika Sofia. Född 1808-04-14 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1868-03-13 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 20, s *.

Pousar, Anna Greta. Född 1814-12-11 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1880-03-26 i Borgå, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 21, s *.

Tabell 10 (generation 7)

(Från Tabell 9, s *)

Pousar, Johan Henrik. Torpare. Född 1800-06-19 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1867-04-04 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1820-11-28 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar) med Nickström, Ulrika. Född 1795-10-25 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1881-09-15 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Far: Nickström, Johan. Dragon. Mor: Matsdotter, Sara.

Barn:

Pousar, Johan Henrik. Född 1821-08-28 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1909-12-01 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 11, s *.

Pousar, Anders Gustaf. Född 1824-09-23 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1865-02-15 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 12, s *.

Pousar, Adolf Vilhelm. Född 1828-10-13 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1914-10-21 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 13, s *.

Pousar, Karl Fredrik. Född 1832-02-12 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1901-01-09 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 14, s *.

Tabell 11 (generation 8)

(Från Tabell 10, s *)

Pousar, Johan Henrik. Torpare. Född 1821-08-28 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1909-12-01 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1844-12-29 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar) med Pantzar, Erika Gustafsdotter. Född 1817-04-12 (Jarl Pousar). Död 1899-10-04 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Far: Mikaelsson, Gustaf. Mor: Gustafsdotter, Eva.

Barn:

Pousar, Johan Henrik. Född 1848-10-11 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1852-10-06 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Anders Gustaf. Torpare. Född 1851-05-24 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1920-03-05 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Johanna Villhelmina. Född 1853-11-22 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1942-05-19 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Lena Sofia. Född 1858-07-31 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1921-12-31 (Jarl Pousar).

Tabell 12 (generation 8)

(Från Tabell 10, s *)

Pousar, Anders Gustaf. Torpare. Född 1824-09-23 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1865-02-15 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1857-12-29 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar) med Herlin, Anna Lovisa. Född 1839-01-16 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1910-10-21 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Far: Herlin, Karl Gustaf. Skomakare. Mor: Johansdotter, Sofia.

Barn:

Pousar, Anders Gustaf. Född 1858-12-15 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1858-12-15 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Anna Lovisa. Född 1859-10-13 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1860-02-20 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Maria Lovisa. Född 1861-10-12 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1862-04-17 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Karl Gustaf. Född 1863-06-05 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1863-11-18 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Karl Henrik. Född 1864-12-30 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1865-04-21 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Tabell 13 (generation 8)

(Från Tabell 10, s *)

Pousar, Adolf Vilhelm. Torpare. Född 1828-10-13 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1914-10-21 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1860-11-04 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar) med Flykt, Johanna Sofia. Född 1828-05-06 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1918-10-04 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Far: Flykt, Johan Fredrik. Torpare. Mor: Johansdotter, Stina.

Barn:

Pousar, August Vilhelm. Skomakare. Född 1862-09-18 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1938-05-06 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Karl Fredrik. Skomakare. Född 1867-04-15 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1936-12-16 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Maria Sofia. Född 1870-12-04 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1934-07-04 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Tabell 14 (generation 8)

(Från Tabell 10, s *)

Pousar, Karl Fredrik. Torpare. Född 1832-02-12 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1901-01-09 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1856-01-27 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar) med Tallgren, Emelia Sofia. Född 1836-10-10 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1920-10-27 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Far: Tallgren, Fredrik. Spannmålstorpare. Mor: Matsdotter, Ulrika.

Barn:

Pousar, Karl Fredrik. Torpare. Född 1856-04-03 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1937-04-25 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, August Wilhelm. Dräng. Född 1857-12-15 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1904-06-06 i Helsingfors, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Emilia Sofia. Född 1859-07-12 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1861-09-22 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Maria Lovisa. Född 1861-07-10 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1896-05-22 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Gustaf Adolf. Arbetare. Född 1863-11-03 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1918-07-18 i Helsingfors, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Emilia Sofia. Född 1865-11-03 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1952-07-05 i Helsingfors, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Otto Ferdinand. Född 1871-01-07 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1871-11-09 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Karlsson, Otto Ferdinand. Småbrukare. Född 1872-09-20 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Bosatt i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1954-09-23 i Helsingfors, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Ida Konstantia. Född 1874-11-17 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1913-06-03 i Helsingfors, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Frans Oskar. Född 1876-12-26 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1882-04-06 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Wilhelmina. Född 1878-05-03 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Karin Emilia. Född 1883-10-17 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1883-12-30 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Tabell 15 (generation 7)

(Från Tabell 9, s *)

Pousar, Philip. Torpare. Född 1804-10-03 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1859-03-21 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1832-01-12 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar) med Cantén, Ulrika. Född 1807-10-21 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1881-01-04 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Far: Cantén, Gustaf. Landbonde. Mor: Wahrman, Stina.

Barn:

Pousar, Anna Ulrika. Född 1833-04-17 i Brasas, Svartså, Borgå, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1833-04-21 i Brasas, Svartså, Borgå, Östra Nyland, Finland (HisKi). Död 1912-10-01 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 16, s *.

Pousar, Karl Gustaf. Född 1835-02-17 i Brasas, Svartså, Borgå, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1835-02-19 i Brasas, Svartså, Borgå, Östra Nyland, Finland (HisKi). Död 1909-09-02 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 17, s *.

Pousar, August. Född 1837-07-29 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1843-05-08 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Johannes. Dräng. Född 1841-08-28 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1873-06-26 i Helsingfors, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Anders Fredrik. Dräng. Född 1844-01-26 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1868-05-10 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Adolf Vilhelm. Född 1846-08-30 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1918-01-10 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 18, s *.

Pousar, August. Född 1850-04-20 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1913-01-17 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 19, s *.

Tabell 16 (generation 8)

(Från Tabell 15, s *)

Pousar, Anna Ulrika. Född 1833-04-17 i Brasas, Svartså, Borgå, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1833-04-21 i Brasas, Svartså, Borgå, Östra Nyland, Finland (HisKi). Död 1912-10-01 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1859-08-15 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar) med Byman, Johan Henrik. Spannmålstorpare. Född 1821-12-23 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1887-04-13 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Far: Byman, Gustaf. Rusthållare. Mor: Melén, Ulrika Sofia.

Tabell 17 (generation 8)

(Från Tabell 15, s *)

Pousar, Karl Gustaf. Torpare. Rusthållare. Född 1835-02-17 i Brasas, Svartså, Borgå, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1835-02-19 i Brasas, Svartså, Borgå, Östra Nyland, Finland (HisKi). Död 1909-09-02 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1:o 1856-11-11 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar) med Byman, Maria Helena. Född 1832-11-29 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1896-03-11 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Far: Byman, Gustaf. Rusthållare. Mor: Melén, Ulrika Sofia.

Barn:

Pousar, Maria Adolfina. Född 1859-08-11 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1906-03-16 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Karlsson, Karl Axel. Fabriksarbetare. Född 1860-02-20 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1888-05-25 i Borgå, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Augusta Amalia. Född 1862-07-21 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1931-10-18 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Ida Sofia. Född 1864-09-09 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1918-10-17 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Otto Ferdinand. Dräng. Född 1866-12-18 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Flyttade till Borgå, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Gustaf Emil. Filare. Smed. Född 1870-05-25 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1901-03-23 i Hausjärvi, Egentliga Tavastland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Natalia Vilhelmina. Född 1872-10-06 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1895-02-12 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Viktor Teodor. Född 1876-01-12 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1884-07-16 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Gift 2:o 1896-11-05 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar) med Emmanuelsdotter, Anna Charlotta. Född 1862-11-14 i Borgnäs, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1950-03-28 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Far: Johansson, Emmanuel. Bonde. Mor: Henriksdotter, Anna Kristina.

Barn:

Pousar, Karl Axel. Arbetare. Född 1897-08-24 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1965-06-20 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Utom äktenskap med Byman, Maria Ulrika. Piga.

Barn:

Pousar, Otto Ferdinand. Maskinist. Född 1866-12-08 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Flyttade 1889 till Helsingfors, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1922-11-19 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Tabell 18 (generation 8)

(Från Tabell 15, s *)

Pousar, Adolf Vilhelm. Torpare. Född 1846-08-30 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1918-01-10 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1878-08-31 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar) med Lindqvist, Hilda Vilhelmina. Född 1858-01-01 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1933-03-19 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Far: Lindqvist, Johan Vilhelm. Skräddare. Mor: Karlsdotter, Maria Lovisa.

Barn:

Pousar, Elin Vilhelmina. Strykerska. Född 1879-07-27 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1927-10-07 i Helsingfors, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Hilda Josefina. Strykerska. Född 1881-11-03 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1929-05-10 i Helsingfors, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Axel Wilhelm. Trädgårdsmästare. Född 1884-01-14 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1947-03-27 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pusár, Evert Wilhelm. Stationskarl. Förman. Född 1887-05-07 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1964-03-05 i Helsingfors, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Tabell 19 (generation 8)

(Från Tabell 15, s *)

Pousar, August. Spannmålstorpare. Född 1850-04-20 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1913-01-17 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1876-08-27 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar) med Blomqvist, Hedvig Josefina. Född 1845-10-04 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1909-03-17 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Far: Blomqvist, Anders. Skomakare. Mor: Holmström, Johanna Fredrika.

Barn:

Pousar, Hilda Josefina. Född 1877-10-22 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1962-09-10 i Helsingfors, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Elvina Sofia. Född 1880-01-10 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1962-06-10 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Karl August. Sadelmakare. Född 1884-03-15 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1962-01-31 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Tabell 20 (generation 7)

(Från Tabell 9, s *)

Pousar, Ulrika Sofia. Född 1808-04-14 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1868-03-13 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1832-01-12 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar) med Ollberg, Erik Matsson. Född 1799-04-15 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1888-09-.. (Jarl Pousar). Begravd 1888-10-07 (Jarl Pousar).

Tabell 21 (generation 7)

(Från Tabell 9, s *)

Pousar, Anna Greta. Född 1814-12-11 i Sibbo, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1880-03-26 i Borgå, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1834-10-16 i Borgå, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar, HisKi) med Nickström, Mats. Torpare. Född 1812-02-20 i Borgå, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1856-05-10 i Borgå, Östra Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Barn:

Nickström, Johannes. Född 1834-11-28 i Brasas, Svartså, Borgå, Östra Nyland, Finland (HisKi). Döpt 1834-12-01 i Brasas, Svartså, Borgå, Östra Nyland, Finland (HisKi).

Nickström, Anna Sofia. Född 1837-10-01 i Brasas, Svartså, Borgå, Östra Nyland, Finland (HisKi). Döpt 1837-10-08 i Brasas, Svartså, Borgå, Östra Nyland, Finland (HisKi).

Nickström, Maria Lovisa. Född 1840-03-29 i Brasas, Svartså, Borgå, Östra Nyland, Finland (HisKi). Döpt 1840-03-31 i Brasas, Svartså, Borgå, Östra Nyland, Finland (HisKi).

Nickström, Maria Lovisa. Född 1841-04-02 i Brasas, Svartså, Borgå, Östra Nyland, Finland (HisKi). Döpt 1841-04-04 i Brasas, Svartså, Borgå, Östra Nyland, Finland (HisKi).

Nickström, Ulrika Wilhelmina. Född 1844-07-04 i Brasas, Svartså, Borgå, Östra Nyland, Finland (HisKi). Döpt 1844-07-07 i Brasas, Svartså, Borgå, Östra Nyland, Finland (HisKi).

Tabell 22 (generation 6)

(Från Tabell 8, s *)

Pousar, Johannes. Född 1781-06-11 i Sibbo, Östra Nyland, Finland. Vävarlärling i Tavastehus, sedermera dräng på ett flertal gårdar. Bosatt hos sin bror mellan 1835 och 1837.

Gift med Lillberg, Ulrika. Född 1765-10-17 i Esbo, Nyland, Finland. Död 1828-10-25 i Helsinge, Nyland, Finland. Far: Lillberg, Henrik. Timmerman. Mor: Johansdotter, Maria.

Tabell 23 (generation 5)

(Från Tabell 6, s *)

Pousar, Mikael. Snickarmästare. Född 1750-05-20 i Hargs bruk, Harg (C). Död 1810-06-19 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Stig Geber). Begravd 1810-06-22 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi).

Gift omkring 1778 (Stig Geber) med Pira, Anna Maria. Född 1753 i Antskogs bruk, Pojo, Nyland, Finland (Stig Geber). Död 1837-09-08 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Stig Geber). Far: Pira, Per. Mor: Andersdotter, Margareta.

Barn:

Pousar, Philip. Född 1779-10-27 i Kulla bruk, Tenala, Nyland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1779-10-28 i Kulla bruk, Tenala, Nyland, Finland (HisKi). Död 1788-08-02 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Eva Elisabet. Född 1781-09-03 i Kulla bruk, Tenala, Nyland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1781-09-04 i Kulla bruk, Tenala, Nyland, Finland (HisKi). Död 1812 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Begravd 1812-12-22 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Se tabell 24, s *.

Pousar, Mikael. Född 1783-09-.. (Jarl Pousar). Död 1788-02-15 i Tenala, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Petrus. Född 1785-12-29 i Kulla bruk, Tenala, Nyland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1785-12-30 i Kulla bruk, Tenala, Nyland, Finland (HisKi). Död 1788-02-16 i Tenala, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Anna Maria. Född 1787-11-29 i Kulla bruk, Tenala, Nyland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1787-11-29 i Kulla bruk, Tenala, Nyland, Finland (HisKi). Död 1788-08-02 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Karl Petter. Född 1789-08-31 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1836-05-06 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Begravd 1836-05-30 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Se tabell 25, s *.

Pousar, Gustava Albertina. Född 1791-01-07 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1841-11-10 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Begravd 1841-11-14 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Se tabell 27, s *.

, Dödfödd. Född 1793-11-06 (Jarl Pousar).

Pousar, Anna Maria. Född 1794-12-14 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1796-01-12 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Greta Lovisa. Född 1794-12-14 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1838-02-17 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Begravd 1838-03-03 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Se tabell 28, s *.

Pousar, Gustaf Adolf. Född 1798-08-11 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1850 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Begravd 1850-02-23 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Se tabell 29, s *.

Tabell 24 (generation 6)

(Från Tabell 23, s *)

Pousar, Eva Elisabet. Född 1781-09-03 i Kulla bruk, Tenala, Nyland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1781-09-04 i Kulla bruk, Tenala, Nyland, Finland (HisKi). Död 1812 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Begravd 1812-12-22 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi).

Gift 1812-06-02 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi) med Reiss, Gustaf Ferdinand. Polisgevaldiger. Född omkring 1775 (Jarl Pousar). Död 1815-05-30 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Tabell 25 (generation 6)

(Från Tabell 23, s *)

Pousar, Karl Petter. Snickarmästare. Född 1789-08-31 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1836-05-06 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Begravd 1836-05-30 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi).

Gift 1:o 1816-10-20 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi) med Hagman, Lovisa Fredrika. Född 1791-06-16 i Yläne, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1818-05-02 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Far: Hagman, Anders. Kusk. Mor: Klipp, Aline.

Gift 2:o 1819-10-26 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi) med Ingelin, Fredrika Lovisa. Född 1798-04-22 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1825-01-20 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Far: Ingelin, Abraham. Borgare. Mor: Tomasdotter, Elisabet.

Barn:

Pousar, Fredrika Karolina. Född 1820-10-05 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Döpt 1820-10-15 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi).

Pousar, Karl Fredrik. Född 1822-07-19 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Döpt 1822-08-04 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1887-10-15 i Tammerfors, Birkaland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 26, s *.

Pousar, Hilda Maria Lovisa. Född 1824-05-24 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Döpt 1824-06-13 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1824-10-25 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Tabell 26 (generation 7)

(Från Tabell 25, s *)

Pousar, Karl Fredrik. Bokhållare. Förvaltare. Godsägare. Handlande. Född 1822-07-19 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Döpt 1822-08-04 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1887-10-15 i Tammerfors, Birkaland, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1:o 1850-01-05 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi) med Tragman, Karolina Vilhelmina. Född 1822-07-20 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Döpt 1822-08-08 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1859-03-04 i Kides, Norra Karelen, Finland (Jarl Pousar). Far: Tragman, Karl Magnus. Klensmed. Född 1794-05-06 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1834-08-03 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Mor: Pousar, Karolina Vilhelmina. Född 1800-10-01 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1868-02-01 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Gift 2:o 1862-03-02 i Kides, Norra Karelen, Finland (Jarl Pousar) med Tragman, Maria Gustava. Född 1829-10-30 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Döpt 1829-11-08 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1874-12-26 i Ruskeala, Karelen (Jarl Pousar). Far: Tragman, Karl Magnus. Klensmed. Född 1794-05-06 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1834-08-03 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Mor: Pousar, Karolina Vilhelmina. Född 1800-10-01 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1868-02-01 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Tabell 27 (generation 6)

(Från Tabell 23, s *)

Pousar, Gustava Albertina. Född 1791-01-07 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1841-11-10 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Begravd 1841-11-14 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi).

Gift 1816-03-14 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi) med Egman, Johan Reinhold. Klädesvävare. Traktör. Född 1793-05-20 i Nådendal, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1832-12-29 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Barn:

Egman, Gustava Vilhelmina. Född 1817-03-02 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Döpt 1817-03-04 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi).

Egman, Karl Reinhold. Född 1820-12-28 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Döpt 1821-01-07 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi).

Egman, Maria Karolina. Född 1823-02-21 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Döpt 1823-03-16 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi).

Tabell 28 (generation 6)

(Från Tabell 23, s *)

Pousar, Greta Lovisa. Född 1794-12-14 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1838-02-17 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Begravd 1838-03-03 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi).

Gift 1835-09-26 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi) med Karén, Mikael. Bleckslagaremästare. Född 1788-08-24 (Jarl Pousar). Död 1855-09-29 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Tabell 29 (generation 6)

(Från Tabell 23, s *)

Pousar, Gustaf Adolf. Snickarmästare. Född 1798-08-11 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1850 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Begravd 1850-02-23 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi).

Gift 1825-06-14 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi) med Ahlberg, Charlotta Karolina. Född 1800-06-23 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1853-05-18 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Far: Ahlberg, Josef. Klensmed. Mor: Simonsdotter, Greta.

Barn:

Pousar, Gustava Charlotta. Född 1825-08-06 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Döpt 1825-10-23 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1832-09-04 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Gustaf Rickard. Snickarlärling. Född 1827-02-07 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Döpt 1827-02-23 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Bosatt i Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar).

Pousar, Karl August. Född 1829-05-09 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1829-05-19 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1833-04-07 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Matilda Vilhelmina. Född 1831-02-09 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Döpt 1831-02-20 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1909-05-11 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Adolf Fredrik. Född 1833-12-11 i Uskela, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1876-12-01 i Björneborg, Satakunta, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 30, s *.

Pousar, Karl Mauritz. Född 1836-04-14 i Pikis, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1903-07-29 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 31, s *.

Pousar, Charlotta Albertina. Född 1839-04-17 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Döpt 1839-04-24 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1857-07-09 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Ulrika Karolina. Född 1841-07-03 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Döpt 1841-07-17 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Flyttade 1872 från Åbo, Egentliga Finland, Finland till Stockholm (AB) (Jarl Pousar).

Tabell 30 (generation 7)

(Från Tabell 29, s *)

Pousar, Adolf Fredrik. Styrman. Född 1833-12-11 i Uskela, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1876-12-01 i Björneborg, Satakunta, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1869-08-24 i Björneborg, Satakunta, Finland (Jarl Pousar) med Stenberg, Maria Sofia. Född 1848-08-16 i Björneborg, Satakunta, Finland (Jarl Pousar). Död 1915-01-17 i Björneborg, Satakunta, Finland (Jarl Pousar). Far: Stenberg, Gustaf Adolf. Färgare. Mor: Walenius, Sofia.

Tabell 31 (generation 7)

(Från Tabell 29, s *)

Pousar, Karl Mauritz. Sjökapten. Född 1836-04-14 i Pikis, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1903-07-29 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1864-06-05 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar) med Pousar, Karolina Vilhelmina. Född 1839-07-13 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Döpt 1839-09-08 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1916-11-10 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Far: Pousar, Karl Noak. Vagnmakarmästare. Född 1805-05-08 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1893-05-09 i Ekenäs, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Mor: Cavén, Gustava Vilhelmina. Född 1816-05-06 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1884-09-28 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Barn:

Pousar, Karl Fritjof. Styrman. Född 1865-03-25 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Flyttade till USA (Jarl Pousar).

Pousar, Johan Fredrik. Född 1868-09-19 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1914-04-18 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 32, s *.

Pousar, Ida Karolina. Född 1870-03-05 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1931-03-21 i Tammerfors, Birkaland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 33, s *.

Pousar, Georg. Kontorist. Född 1871-04-22 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1936-10-05 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Bruno. Född 1878-12-26 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1934-10-01 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 34, s *.

Tabell 32 (generation 8)

(Från Tabell 31, s *)

Pousar, Johan Fredrik. Sjökapten. Lärare. Född 1868-09-19 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1914-04-18 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1912-01-28 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar) med Lindelöf, Alexandra Elisabet. Född 1872-09-13 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Far: Lindelöf, Alexander. Skomakare. Mor: Antinoja, Susanna Elisabet Tomasdotter.

Tabell 33 (generation 8)

(Från Tabell 31, s *)

Pousar, Ida Karolina. Född 1870-03-05 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1931-03-21 i Tammerfors, Birkaland, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1898-09-20 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar) med Blom, Otto Johan. Grosshandlare. Född 1868-04-11 i Nystad, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1930-08-27 i Tammerfors, Birkaland, Finland (Jarl Pousar).

Tabell 34 (generation 8)

(Från Tabell 31, s *)

Pousar, Bruno. Handelsbiträde. Lagerförvaltare. Bokhållare. Född 1878-12-26 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1934-10-01 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1917-09-26 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar) med Boberg, Agda Maria. Född 1878-01-03 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1926-12-09 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Far: Boberg, Johan Jakob. Handlande. Mor: Melin, Margaretha Wilhelmina.

Tabell 35 (generation 5)

(Från Tabell 6, s *)

Pousar, Claes. Hammarsmed. Född 1753-03-25 i Hargs bruk, Harg (C). Död 1834-03-17 i Pyttis, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar).

Gift med Ahlström, Brita Lisa. Född 1752 i Pojo, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1832-04-13 i Pyttis, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar).

Barn:

Pousar, Johanna Kristina. Född 1778-07-11 i Koskis bruksförs, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1859-11-16 i Kymmene, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 36, s *.

Pousar, Henrik Johan. Arbetare. Född 1781-06-14 i Koskis bruksförs, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Mikael. Född 1783-09-22 i Koskis bruksförs, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1813 i Kymmene, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 37, s *.

Pousar, Claes. Född 1785-10-26 i Koskis bruksförs, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1786-01-19 i Koskis bruksförs, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Anna Elisabet. Född 1787-06-05 i Koskis bruksförs, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Begravd 1865-12-15 i Kymmene, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 44, s *.

Pousar, Philip. Född 1789-02-09 i Koskis bruksförs, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1865-06-20 i Pyttis, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 45, s *.

Pousar, Karl Fredrik. Född 1792-01-26 i Koskis bruksförs, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1865-05-02 i Kymmene, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 48, s *.

Tabell 36 (generation 6)

(Från Tabell 35, s *)

Pousar, Johanna Kristina. Född 1778-07-11 i Koskis bruksförs, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1859-11-16 i Kymmene, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1805-10-15 i Karislojo, Nyland, Finland (Jarl Pousar, HisKi) med Ström, Anders. Brukskarl. Drängfogde. Född 1785 (Jarl Pousar). Död 1833-09-03 i Kymmene, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar).

Barn:

Ström, Adolph. Född 1812-01-15 i Jyrkilä, Pihkoo, Kymmene, Kymmenedalen, Finland (HisKi). Döpt 1812-01-16 i Jyrkilä, Pihkoo, Kymmene, Kymmenedalen, Finland (HisKi).

Ström, Eva Lisa. Född 1816-11-21 i Jyrkilä, Pihkoo, Kymmene, Kymmenedalen, Finland (HisKi). Döpt 1816-11-24 i Jyrkilä, Pihkoo, Kymmene, Kymmenedalen, Finland (HisKi).

Tabell 37 (generation 6)

(Från Tabell 35, s *)

Pousar, Mikael. Smed. Drängfogde. Född 1783-09-22 i Koskis bruksförs, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1813 i Kymmene, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1804-10-13 i Bjärnå, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi) med Nordström, Ulrika. Född 1782 (Jarl Pousar). Död 1852-06-13 i Kymmene, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar).

Barn:

Pousar, Gustaf. Skräddarlärling. Född 1805-07-15 i Kusto bruk, Bjärnå, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1805-07-16 i Kusto bruk, Bjärnå, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Flyttade 1840 till Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar). Flyttade från Sankt Petersburg, Ryssland till Fredrikshamn, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Gustava. Född 1805-07-15 i Kusto bruk, Bjärnå, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1805-07-16 i Kusto bruk, Bjärnå, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1806-01-29 i Bjärnå, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Maria Elisabet. Född 1807-10-31 i Kusto bruk, Bjärnå, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1807-11-01 i Kusto bruk, Bjärnå, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Se tabell 38, s *.

Pousar, Karl Fredrik. Född 1810-06-30 i Pihkoo, Kymmene, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1810-07-01 i Pyttis, Kymmenedalen, Finland (HisKi). Död 1854-07-30 i Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar). Se tabell 39, s *.

Pousar, Gustava. Född 1812-08-17 i Jyrkilä, Pihkoo, Kymmene, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1812-08-19 i Jyrkilä, Pihkoo, Kymmene, Kymmenedalen, Finland (HisKi). Död 1868-09-28 i Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar). Se tabell 42, s *.

Pousar, Eva Kristina. Född 1812-08-17 i Kymmene, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar). Död 1890-01-25 i Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar). Se tabell 43, s *.

Tabell 38 (generation 7)

(Från Tabell 37, s *)

Pousar, Maria Elisabet. Född 1807-10-31 i Kusto bruk, Bjärnå, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1807-11-01 i Kusto bruk, Bjärnå, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Flyttade 1824 till Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar).

Gift 1838 i Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar) med Sperling, Kasper. Instrumentmakare. Född omkring 1800 (Jarl Pousar).

Tabell 39 (generation 7)

(Från Tabell 37, s *)

Pousar, Karl Fredrik. Bokbindarmästare. Född 1810-06-30 i Pihkoo, Kymmene, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1810-07-01 i Pyttis, Kymmenedalen, Finland (HisKi). Död 1854-07-30 i Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar).

Gift med Bramsberg, Wilhelmina. Född 1809-07-03 i Pernau (Jarl Pousar). Död 1883-02-26 i Voronesj, Ryssland (Jarl Pousar).

Barn:

Pousar, Emilia Augustina. Född 1836-03-07 i Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar). Se tabell 40, s *.

Pousar, Amalia Gustava. Född 1838-01-15 i Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar). Död 1838-06-16 i Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar).

Pousar, Karolina Vilhelmina. Född 1839-12-17 i Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar). Död 1842-07-02 i Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar).

Pousar, Alexander Leonard. Född 1841-07-16 i Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar). Död 1842-06-03 i Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar).

Pousar, Fredrik Vilhelm. Född 1842-11-13 i Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar). Död 1845-08-08 i Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar).

Pousar, August Wilhelm. Född 1847-05-25 i Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar). Död 1904-04-30 i Gattjina, Ryssland (Jarl Pousar). Se tabell 41, s *.

Pousar, Konstantin Wilhelm. Född 1849-06-05 i Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar). Död 1856-07-14 i Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar).

Pousar, Karl Voldemar. Konditor. Född 1852-04-24 i Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar).

Tabell 40 (generation 8)

(Från Tabell 39, s *)

Pousar, Emilia Augustina. Född 1836-03-07 i Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar).

Gift 1859-10-25 i Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar) med Cornils, Boy. Lampmakare. Född 1824-02-15 i Danmark (Jarl Pousar). Flyttade med makan 1865-03-29 från Sankt Petersburg, Ryssland till Voronesj, Ryssland (Jarl Pousar).

Tabell 41 (generation 8)

(Från Tabell 39, s *)

Pousar, August Wilhelm. Urmakarmästare. Född 1847-05-25 i Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar). Död 1904-04-30 i Gattjina, Ryssland (Jarl Pousar).

Gift 1870-04-13 (Jarl Pousar) med Kybler, Anna. Född 1847-05-05 i Kipén (Jarl Pousar). Död 1904-12-04 (Jarl Pousar).

Barn:

Pousar, Emilia Wilhelmina. Född 1874-09-05 i Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar). Död 1876-11-29 i Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar).

Pousar, Maria Helena. Född 1881-05-19 (Jarl Pousar).

Pousar, Sofia. Född 1885-12-01 (Jarl Pousar).

Tabell 42 (generation 7)

(Från Tabell 37, s *)

Pousar, Gustava. Född 1812-08-17 i Jyrkilä, Pihkoo, Kymmene, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1812-08-19 i Jyrkilä, Pihkoo, Kymmene, Kymmenedalen, Finland (HisKi). Död 1868-09-28 i Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar).

Gift 1853-12-26 i Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar) med Forss, Gustaf Ferdinand. Bronsarbetare. Född 1820-10-04 i Pojo, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1894-03-01 i Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar).

Tabell 43 (generation 7)

(Från Tabell 37, s *)

Pousar, Eva Kristina. Född 1812-08-17 i Kymmene, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar). Död 1890-01-25 i Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar).

Gift 1839-11-30 i Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar) med Forss, Karl Fredrik. Bronsarbetarmästare. Född 1812-10-30 i Pojo, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1854-02-06 i Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar).

Tabell 44 (generation 6)

(Från Tabell 35, s *)

Pousar, Anna Elisabet. Född 1787-06-05 i Koskis bruksförs, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Begravd 1865-12-15 i Kymmene, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar).

Utom äktenskap

Barn:

Pousar, Carl. Född 1804-11-26 i Fredrikshamn, Kymmenedalen, Finland (HisKi). Döpt 1804-11-30 i Fredrikshamn, Kymmenedalen, Finland (HisKi).

Pousar, Alexander. Född 1806-12-02 i Fredrikshamn, Kymmenedalen, Finland (HisKi). Döpt 1806-12-13 i Fredrikshamn, Kymmenedalen, Finland (HisKi).

Pousar, Johanna Elisabet. Född 1808-06-24 i Fredrikshamn, Kymmenedalen, Finland (HisKi). Döpt 1808-06-27 i Fredrikshamn, Kymmenedalen, Finland (HisKi).

Pousar, Catharina Margareta. Född 1810-11-16 i Jyrkilä, Pihkoo, Kymmene, Kymmenedalen, Finland (HisKi). Döpt 1810-11-20 i Jyrkilä, Pihkoo, Kymmene, Kymmenedalen, Finland (HisKi).

Gift 1812-07-28 i Kymmene, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar, HisKi) med Clayhills, Anton. Hovråd. Född 1768-06-20 i Veckelax, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar). Begravd 1840-12-07 i Kymmene, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar).

Barn:

Pousar, Nathalia Charlotta. Född 1818-01-28 i Fredrikshamn, Kymmenedalen, Finland (HisKi). Döpt 1818-02-08 i Fredrikshamn, Kymmenedalen, Finland (HisKi).

Tabell 45 (generation 6)

(Från Tabell 35, s *)

Pousar, Philip. Landbonde. Född 1789-02-09 i Koskis bruksförs, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1865-06-20 i Pyttis, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1818-11-27 i Pyttis, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar, HisKi) med Jakobsdotter, Maria Helena. Född 1790-02-18 i Pyttis, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar). Död 1862-11-11 i Pyttis, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar). Far: Pålsson, Jakob. Bonde. Mor: Johansdotter, Barbara Helena.

Barn:

Pousar, Henrik. Född 1823-07-26 i Nybonde, Västerby, Pyttis, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1823-07-27 i Nybonde, Västerby, Pyttis, Kymmenedalen, Finland (HisKi). Död 1823-08-24 i Pyttis, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Maria Elisabet. Född 1825-01-12 i Nybonde, Västerby, Pyttis, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1825-01-13 i Nybonde, Västerby, Pyttis, Kymmenedalen, Finland (HisKi). Död 1871-02-15 i Pyttis, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 46, s *.

Pousar, Johan Fredrik. Född 1827-06-01 i Nybonde, Västerby, Pyttis, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1827-06-03 i Nybonde, Västerby, Pyttis, Kymmenedalen, Finland (HisKi). Död 1827-11-15 i Pyttis, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Anna Katarina. Född 1829-02-02 i Nybonde, Västerby, Pyttis, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1829-02-06 i Nybonde, Västerby, Pyttis, Kymmenedalen, Finland (HisKi). Död 1875-03-23 i Pyttis, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 47, s *.

Tabell 46 (generation 7)

(Från Tabell 45, s *)

Pousar, Maria Elisabet. Född 1825-01-12 i Nybonde, Västerby, Pyttis, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1825-01-13 i Nybonde, Västerby, Pyttis, Kymmenedalen, Finland (HisKi). Död 1871-02-15 i Pyttis, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1847-06-11 i Pyttis, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar) med Råback, Fredrik Gustafsson. Bonde. Född 1825-06-24 i Pyttis, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar). Död 1895-10-12 i Pyttis, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar).

Tabell 47 (generation 7)

(Från Tabell 45, s *)

Pousar, Anna Katarina. Född 1829-02-02 i Nybonde, Västerby, Pyttis, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1829-02-06 i Nybonde, Västerby, Pyttis, Kymmenedalen, Finland (HisKi). Död 1875-03-23 i Pyttis, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1856-11-26 i Pyttis, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar) med Falck, Alexander. Fiskare. Född 1821-03-26 i Pyttis, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar). Död 1874-05-12 i Pyttis, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar).

Tabell 48 (generation 6)

(Från Tabell 35, s *)

Pousar, Karl Fredrik. Drängfogde. Född 1792-01-26 i Koskis bruksförs, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1865-05-02 i Kymmene, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar).

Utom äktenskap med Eliasdotter, Sara Maria.

Barn:

Pousar, Anna Elisabet. Född 1815-03-27 i Krog, Västerby, Pyttis, Kymmenedalen, Finland (HisKi). Döpt 1815-03-27 i Krog, Västerby, Pyttis, Kymmenedalen, Finland (HisKi).

Gift 1854-11-09 i Kymmene, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar) med Johansdotter, Beata. Född 1803-08-13 i Kymmene, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar). Död 1883-01-16 i Kymmene, Kymmenedalen, Finland (Jarl Pousar). Far: Matsson, Johan. Lots. Mor: Samuelsdotter, Maria.

Tabell 49 (generation 5)

(Från Tabell 6, s *)

Pousar, Philip. Gruvkarl. Född 1757-10-30 i Hargs bruk, Harg (C) (Stig Geber). Död 1832-10-11 i Kisko, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1787-07-05 i Karislojo, Nyland, Finland (Jarl Pousar, HisKi) med Johansdotter, Anna. Född 1759-04-17 i Karislojo, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1836-01-21 i Kisko, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Far: Johansson, Johan. Rusthållare. Mor: Mårtensdotter, Maria.

Barn:

Pousar, Anna Maja. Född 1788-08-27 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1788-08-31 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1865-05-07 i Kisko, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 50, s *.

Pousar, Greta Stina. Född 1791-01-17 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1791-01-18 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Se tabell 54, s *.

Pousar, Ulrika. Född 1793-04-05 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Döpt 1793-04-07 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (HisKi).

Pousar, Erik Johan. Född 1795-09-04 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1795-09-06 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1838-04-10 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 55, s *.

Pousar, Eva. Född 1798-01-22 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1798-01-23 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1865-10-02 i Sammatti, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 56, s *.

Pousar, Philip. Född 1800-04-20 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Döpt 1800-04-20 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1800-04-20 i Kisko, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Mikael. Född 1801-08-02 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1801-08-02 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1832-11-17 i Karis, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 57, s *.

Tabell 50 (generation 6)

(Från Tabell 49, s *)

Pousar, Anna Maja. Född 1788-08-27 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1788-08-31 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1865-05-07 i Kisko, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Utom äktenskap

Barn:

Pousar, Kristina. Född 1806-08-20 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1806-08-21 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (HisKi).

Pousar, Henrik. Född 1812-06-26 i Prästgården, Karislojo, Nyland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1812-06-27 i Prästgården, Karislojo, Nyland, Finland (HisKi). Död 1866-03-16 i Kisko, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 51, s *.

Tabell 51 (generation 7)

(Från Tabell 50, s *)

Pousar, Henrik. Gruvkarl. Född 1812-06-26 i Prästgården, Karislojo, Nyland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1812-06-27 i Prästgården, Karislojo, Nyland, Finland (HisKi). Död 1866-03-16 i Kisko, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1835-11-01 i Kisko, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi) med Frisk, Beata Sofia. Född 1805-09-13 i Kisko, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1868-01-10 i Kisko, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Far: Frisk, Erik Matsson. Torpare. Mor: Isaksdotter, Beata.

Barn:

Pousar, Edla Gustava. Född 1837-11-26 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1837-11-27 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1917-05-20 i Ekenäs, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 52, s *.

Pousar, Johan August. Född 1839-09-10 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1839-09-11 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1893-08-18 i Tenala, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 53, s *.

Tabell 52 (generation 8)

(Från Tabell 51, s *)

Pousar, Edla Gustava. Född 1837-11-26 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1837-11-27 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1917-05-20 i Ekenäs, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Utom äktenskap

Barn:

Pousar, Mathilda Maria. Född 1859-11-15 i Pojo, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Flyttade 1876 till Helsingfors, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Flyttade 1881-05-03 från Helsingfors, Nyland, Finland till Viborgs landsförs, Karelen (Jarl Pousar).

Gift 1868-11-19 i Ekenäs, Nyland, Finland (Jarl Pousar) med Berg, August Wilhelm. Sjöman. Född 1847-09-28 i Ekenäs, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1904-02-20 i Ekenäs, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Tabell 53 (generation 8)

(Från Tabell 51, s *)

Pousar, Johan August. Bruksarbetare. Född 1839-09-10 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1839-09-11 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1893-08-18 i Tenala, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1873-04-20 i Bjärnå, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar) med Wallenius, Edla Karolina. Född 1849-06-12 i Bjärnå, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1922-06-11 i Tenala, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Far: Efraimsson, Johan Gabriel. Bonde. Mor: Johansdotter, Maria Elisabet.

Barn:

Pousar, August Harald. Född 1874-04-01 i Tenala, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1874-04-23 i Tenala, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Albert Johannes. Lantarbetare. Född 1876-02-11 i Tenala, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1934-10-25 i Bjärnå, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Karl August. Sadelmakare. Född 1878-01-23 i Tenala, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1924-12-18 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Axel Hjalmar. Konduktör. Född 1880-08-16 i Tenala, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1936-09-22 i Riihimäki, Egentliga Tavastland, Finland (Jarl Pousar).

Pitkäranta, Wilhelm Edvard. Född 1882-09-23 i Bjärnå, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Flyttade 1903 till Hausjärvi, Egentliga Tavastland, Finland (Jarl Pousar). Flyttade 1905 till Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar).

Pousar, Anna Maria. Född 1885-03-18 i Tenala, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1891-10-29 i Tenala, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Gustaf Alexander. Maskinist. Född 1887-07-12 i Tenala, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1928-04-30 i Tarvasjoki, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Tabell 54 (generation 6)

(Från Tabell 49, s *)

Pousar, Greta Stina. Född 1791-01-17 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1791-01-18 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (HisKi).

Gift 1:o 1810-10-04 i Kisko, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi) med Wiberg, Adam. Gruvkarl. Född 1783 (Jarl Pousar). Död 1814-11-15 i Kisko, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Barn:

Wiberg, Erik Johan. Född 1811-05-03 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Döpt 1811-05-05 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (HisKi).

Gift 2:o 1816-05-23 i Kisko, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi) med Hellberg, Isak. Gruvkarl. Född 1793-10-04 i Kisko, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Barn:

Hellberg, Lars. Född 1816-10-16 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Döpt 1816-10-18 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (HisKi).

Tabell 55 (generation 6)

(Från Tabell 49, s *)

Pousar, Erik Johan. Gruvkarl. Smed. Född 1795-09-04 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1795-09-06 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1838-04-10 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Gift med Adamsdotter, Maria. Född 1795-09-03 i Kärkölä, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1851-01-11 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Tabell 56 (generation 6)

(Från Tabell 49, s *)

Pousar, Eva. Född 1798-01-22 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1798-01-23 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1865-10-02 i Sammatti, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Utom äktenskap

Barn:

Pousar, Stina Kajsa. Född 1826-01-05 i Niemenkylä, Sammatti, Nyland, Finland (HisKi). Döpt 1826-01-06 i Niemenkylä, Sammatti, Nyland, Finland (HisKi).

Gift med Malmsten, Karl Gustaf. Torpare. Född 1803-03-02 i Sammatti, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död efter 1865 (Jarl Pousar).

Barn:

Malmsten, Gustaf Fredrik. Född 1828-08-15 i Niemenkylä, Sammatti, Nyland, Finland (HisKi). Döpt 1828-08-17 i Niemenkylä, Sammatti, Nyland, Finland (HisKi).

Malmsten, Jakob. Född 1831-04-05 i Niemenkylä, Sammatti, Nyland, Finland (HisKi). Döpt 1831-04-10 i Niemenkylä, Sammatti, Nyland, Finland (HisKi).

Malmsten, Frans Henrik. Född 1834-04-06 i Niemenkylä, Sammatti, Nyland, Finland (HisKi). Döpt 1834-04-07 i Niemenkylä, Sammatti, Nyland, Finland (HisKi).

Malmsten, Eva Amanda. Född 1838-05-21 i Härjänvatsa, Karislojo, Nyland, Finland (HisKi). Döpt 1838-05-22 i Härjänvatsa, Karislojo, Nyland, Finland (HisKi).

Malmsten, Karl August. Född 1844-11-04 i Niemenkylä, Sammatti, Nyland, Finland (HisKi). Döpt 1844-11-05 i Niemenkylä, Sammatti, Nyland, Finland (HisKi).

Tabell 57 (generation 6)

(Från Tabell 49, s *)

Pousar, Mikael. Gruvfogde. Bokhållare. Gästgivararrendator. Född 1801-08-02 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1801-08-02 i Orijärvi, Kisko, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1832-11-17 i Karis, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1825-12-29 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar, HisKi) med Fredriksdotter, Anna Gustava. Född 1804-03-08 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1873-05-28 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Far: Johansson, Abraham Fredrik. Bonde. Mor: Henriksdotter, Beata.

Barn:

Pousar, Gustava Vilhelmina. Född 1826-09-15 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död före 1836 (Jarl Pousar).

Pousar, August Bernhard. Född 1827-12-25 i Lojo, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1875-01-21 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 58, s *.

Pousar, Emelie Sofie. Född 1830-05-03 i Karis, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1850-10-08 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Karl Magnus. Född 1832-02-10 i Karis, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1862-02-19 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 63, s *.

Tabell 58 (generation 7)

(Från Tabell 57, s *)

Pousar, August Bernhard. Skomakare. Född 1827-12-25 i Lojo, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1875-01-21 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Gift med Ivanova, Olga. Född 1824 (Jarl Pousar). Död 1900-08-16 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Barn:

Pousar, Natalia Sofia. Född 1854-04-12 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1943-07-14 (Jarl Pousar). Se tabell 59, s *.

Pousar, Alexandra Maria. Född 1855-12-09 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1860-05-28 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Olga Teresia. Född 1857-09-13 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1943-06-15 i Helsingfors, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 60, s *.

Pousar, Emilia Augusta. Född 1859-08-23 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1919-01-19 i Helsingfors, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 61, s *.

Pousar, August Bernhard. Skomakarlärling. Född 1862-01-14 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Bosatt i Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar).

Pousar, Alexandra Rosina. Född 1864-12-14 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1945-03-07 i Helsingfors, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 62, s *.

Tabell 59 (generation 8)

(Från Tabell 58, s *)

Pousar, Natalia Sofia. Född 1854-04-12 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1943-07-14 (Jarl Pousar).

Gift 1878-09-01 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar, HisKi) med Lindström, Karl Fredrik. Torpare. Född 1854-01-24 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1927-03-29 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Tabell 60 (generation 8)

(Från Tabell 58, s *)

Pousar, Olga Teresia. Född 1857-09-13 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1943-06-15 i Helsingfors, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1882-12-23 i Helsingfors, Nyland, Finland (Jarl Pousar) med Renman, Karl Vilhelm August. Målare. Född 1862-01-18 i Helsingfors, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1954-01-01 (Jarl Pousar).

Tabell 61 (generation 8)

(Från Tabell 58, s *)

Pousar, Emilia Augusta. Född 1859-08-23 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1919-01-19 i Helsingfors, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1885-08-09 i Helsingfors, Nyland, Finland (Jarl Pousar) med Lindström, Theodor Martin. Timmerman. Född 1864-02-27 i Esbo, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1921-08-21 i Helsingfors, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Tabell 62 (generation 8)

(Från Tabell 58, s *)

Pousar, Alexandra Rosina. Född 1864-12-14 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1945-03-07 i Helsingfors, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1889-10-13 i Helsingfors, Nyland, Finland (Jarl Pousar) med Råberg, Henrik Viktor. Snickare. Född 1863-09-27 i Sjundeå, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1927-11-20 i Helsingfors, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Tabell 63 (generation 7)

(Från Tabell 57, s *)

Pousar, Karl Magnus. Skomakare. Född 1832-02-10 i Karis, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1862-02-19 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1854-11-02 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar, HisKi) med Söderberg, Erika Charlotta. Född 1829-05-18 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1910-03-03 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Far: Söderberg, Karl Fredrik. Bonde. Mor: Åberg, Anna Maria.

Barn:

Pousar, Karl Edvard. Född 1861-06-16 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1928-09-28 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 64, s *.

Tabell 64 (generation 8)

(Från Tabell 63, s *)

Pousar, Karl Edvard. Skomakare. Född 1861-06-16 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1928-09-28 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1889-11-03 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar, HisKi) med Ahlroos, Mathilda Gustava. Född 1861-02-06 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1914-11-11 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Far: Nyström, Karl Adolf. Knekt. Mor: Berglöf, Ulrika Charlotta.

Barn:

Pousar, Anna Matilda. Född 1890-09-12 i Helsinge, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Tabell 65 (generation 5)

(Från Tabell 6, s *)

Pousar, Johanna. Född 1760-01-31 i Hargs bruk, Harg (C). Död 1842-04-24 i Sjundeå, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1:o 1778-10-22 i Kyrkslätt, Nyland, Finland (Jarl Pousar, HisKi) med Sarlin, Johan Abrahamsson. Drängfogde. Född omkring 1746 (Jarl Pousar). Död 1787-06-27 i Sjundeå, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Barn:

Sarlin, Anders Johan. Född 1780-01-05 i Gesterby, Kyrkslätt, Nyland, Finland (HisKi). Döpt 1780-01-05 i Gesterby, Kyrkslätt, Nyland, Finland (HisKi).

Sarlin, Margareta Christina. Född 1781-03-19 i Gesterby, Kyrkslätt, Nyland, Finland (HisKi). Döpt 1781-03-20 i Gesterby, Kyrkslätt, Nyland, Finland (HisKi).

Gift 2:o 1789-07-12 i Sjundeå, Nyland, Finland (Jarl Pousar) med Henriksson, Johan. Landbonde. Född 1764-04-19 i Sjundeå, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1808-04-20 i Sjundeå, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Tabell 66 (generation 5)

(Från Tabell 6, s *)

Pousar, Noak. Vagnmakarmästare. Född 1766-11-21 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber). Död 1826-06-01 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Stig Geber). Begravd 1826-06-04 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi).

Gift 1797-05-25 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi) med Bergfors, (Henrika) Juliana. Född 1776-01-06 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1867-03-17 i Lundo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Far: Tomasson, Simon. Bonde. Mor: Andersdotter, Maria.

Barn:

Pousar, Lovisa Juliana. Född 1798-08-25 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1832 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Begravd 1832-03-18 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Se tabell 67, s *.

Pousar, Karolina Vilhelmina. Född 1800-10-01 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1868-02-01 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 68, s *.

Pousar, Johanna Charlotta. Född 1803-02-18 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1881-05-08 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 71, s *.

Pousar, Karl Noak. Född 1805-05-08 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1893-05-09 i Ekenäs, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 72, s *.

Pousar, Adolph. Född 1807-07-22 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Döpt 1807-07-24 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1809-08-16 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Petter. Född 1810-06-29 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Döpt 1810-07-01 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1814-09-14 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Eva Elisabet. Född 1813-01-27 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Döpt 1813-01-30 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1898-11-20 (Jarl Pousar). Se tabell 84, s *.

Tabell 67 (generation 6)

(Från Tabell 66, s *)

Pousar, Lovisa Juliana. Född 1798-08-25 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1832 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Begravd 1832-03-18 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi).

Gift 1:o 1821-10-04 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi) med Nyström, Johan. Logarvarmästare. Född 1774-12-03 (Jarl Pousar). Död 1826-10-30 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Barn:

Nyström, Johan Kristoffer. Född 1823-02-28 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Döpt 1823-03-15 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi).

Gift 2:o 1829-06-14 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi) med Hellgren, Johan. Logarvarmästare. Född 1796 i Lojo, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1870-06-15 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Barn:

Hellgren, Karl August. Född 1830-11-19 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Döpt 1830-12-12 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi).

Tabell 68 (generation 6)

(Från Tabell 66, s *)

Pousar, Karolina Vilhelmina. Född 1800-10-01 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1868-02-01 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1821-10-04 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi) med Tragman, Karl Magnus. Klensmed. Född 1794-05-06 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1834-08-03 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Barn:

Tragman, Karolina Vilhelmina. Född 1822-07-20 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Döpt 1822-08-08 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1859-03-04 i Kides, Norra Karelen, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 69, s *.

Tragman, Karl Vilhelm. Född 1825-10-07 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Döpt 1825-10-16 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Tragman, Maria Gustava. Född 1829-10-30 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Döpt 1829-11-08 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1874-12-26 i Ruskeala, Karelen (Jarl Pousar). Se tabell 70, s *.

Tragman, Augusta Lovisa. Född 1832-05-03 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Döpt 1832-05-27 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi).

Tragman, Amanda Sophia. Född 1834-08-03 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Döpt 1834-08-06 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi).

Tabell 69 (generation 7)

(Från Tabell 68, s *)

Tragman, Karolina Vilhelmina. Född 1822-07-20 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Döpt 1822-08-08 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1859-03-04 i Kides, Norra Karelen, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1850-01-05 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi) med Pousar, Karl Fredrik. Bokhållare. Förvaltare. Godsägare. Handlande. Född 1822-07-19 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Döpt 1822-08-04 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1887-10-15 i Tammerfors, Birkaland, Finland (Jarl Pousar). Far: Pousar, Karl Petter. Snickarmästare. Född 1789-08-31 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1836-05-06 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Begravd 1836-05-30 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Mor: Ingelin, Fredrika Lovisa. Född 1798-04-22 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1825-01-20 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Tabell 70 (generation 7)

(Från Tabell 68, s *)

Tragman, Maria Gustava. Född 1829-10-30 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Döpt 1829-11-08 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1874-12-26 i Ruskeala, Karelen (Jarl Pousar).

Gift 1862-03-02 i Kides, Norra Karelen, Finland (Jarl Pousar) med Pousar, Karl Fredrik. Bokhållare. Förvaltare. Godsägare. Handlande. Född 1822-07-19 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Döpt 1822-08-04 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1887-10-15 i Tammerfors, Birkaland, Finland (Jarl Pousar). Far: Pousar, Karl Petter. Snickarmästare. Född 1789-08-31 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1836-05-06 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Begravd 1836-05-30 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Mor: Ingelin, Fredrika Lovisa. Född 1798-04-22 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1825-01-20 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Tabell 71 (generation 6)

(Från Tabell 66, s *)

Pousar, Johanna Charlotta. Född 1803-02-18 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1881-05-08 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1829-12-01 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi) med Holmström, Mats. Logarvarmästare. Född 1796-02-26 i Gustavs, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1858-11-26 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Barn:

Holmström, Johanna Mathilda. Född 1830-10-05 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Döpt 1830-10-31 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi).

Holmström, Mattias Nicolaus. Född 1833-09-19 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Döpt 1833-10-13 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi).

Holmström, Fredrik Reinhold. Född 1842-08-03 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Döpt 1842-08-19 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi).

Holmström, Karl August. Född 1843-11-15 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Döpt 1843-12-03 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi).

Tabell 72 (generation 6)

(Från Tabell 66, s *)

Pousar, Karl Noak. Vagnmakarmästare. Född 1805-05-08 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1893-05-09 i Ekenäs, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1837-11-04 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar) med Cavén, Gustava Vilhelmina. Född 1816-05-06 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1884-09-28 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Far: Cavén, Nils. Borgare. Hökare. Mor: Lundén, Johanna.

Barn:

Pousar, Carl Noack. Född 1838-08-30 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Döpt 1838-09-18 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1914-11-22 i Tammela, Egentliga Tavastland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 73, s *.

Pousar, Karolina Vilhelmina. Född 1839-07-13 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Döpt 1839-09-08 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1916-11-10 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 75, s *.

Pousar, Ida Matilda. Född 1841-07-19 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Döpt 1841-08-08 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1881-11-05 (Jarl Pousar). Se tabell 76, s *.

Pousar, Amanda Augusta. Född 1842-07-26 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Döpt 1842-07-26 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1842-10-13 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Amanda Augusta. Född 1843-11-28 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Döpt 1843-12-16 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi).

Pousar, Johan Vilhelm Engelbert. Jungman. Född 1844-11-07 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Döpt 1844-11-21 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1863-11-23 (Jarl Pousar).

Pousar, Otto Kristian Knut. Född 1845-11-12 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Döpt 1845-11-25 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1846 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Begravd 1846-03-11 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi).

Pousar, Oskar Fredrik. Sjöman. Född 1847-09-06 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Döpt 1847-09-26 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1870-06-23 i Hvittis, Huittinen, Satakunta, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Nils Conrad Kasimir. Född 1851-04-14 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1913-08-01 (Jarl Pousar). Se tabell 77, s *.

Pousar, Alma Karolina Emelie. Född 1852-07-04 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1934-02-25 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Karl Fritjof. Född 1855-03-25 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1927-05-29 i Danderyd (AB) (Jarl Pousar). Se tabell 78, s *.

Tabell 73 (generation 7)

(Från Tabell 72, s *)

Pousar, Carl Noack. Ölbryggarmästare. Fabrikör. Född 1838-08-30 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Döpt 1838-09-18 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1914-11-22 i Tammela, Egentliga Tavastland, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1865-09-18 i Helsingfors, Nyland, Finland (Jarl Pousar) med Kynberg, Evelina (Evy) Wilhelmina. Född 1846-06-27 i Helsingfors, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1914-11-24 i Tammela, Egentliga Tavastland, Finland (Jarl Pousar). Far: Kynberg, Johan Gabriel. Slottsbefallningsman. Mor: Forss, Klara Vilhelmina.

Barn:

Pousar, Carl Volter. Född 1866-07-25 i Tammela, Egentliga Tavastland, Finland (Jarl Pousar). Död 1934-04-04 i Forssa, Egentliga Tavastland, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 74, s *.

Tabell 74 (generation 8)

(Från Tabell 73, s *)

Pousar, Carl Volter. Bankdirektör. Född 1866-07-25 i Tammela, Egentliga Tavastland, Finland (Jarl Pousar). Död 1934-04-04 i Forssa, Egentliga Tavastland, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1907-10-16 i Tammela, Egentliga Tavastland, Finland (Jarl Pousar) med Jaatinen, Maria (Maissi). Sjuksköterska. Född 1878-05-06 i Nådendal, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1960-07-29 i Esbo, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Far: Jaatinen, Viktor Ferdinand. Handlande. Telefonföreståndare. Mor: Endresen, Johanne Marie.

Barn:

Pousar, Carl Holger. Prokurist. Översergeant. Född 1908-09-07 i Tammela, Egentliga Tavastland, Finland (Jarl Pousar). Stupade 1943-08-01 i Svir, Ryssland (Jarl Pousar).

Pousar, Eva Angelika. Född 1908-09-07 i Tammela, Egentliga Tavastland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Volter Gunnar. Affärsföreståndare. Representant. Sergeant. Född 1913-02-21 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1953-03-07 i Helsingfors, Nyland, Finland (Jarl Pousar).

Tabell 75 (generation 7)

(Från Tabell 72, s *)

Pousar, Karolina Vilhelmina. Född 1839-07-13 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Döpt 1839-09-08 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1916-11-10 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Gift 1864-06-05 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar) med Pousar, Karl Mauritz. Sjökapten. Född 1836-04-14 i Pikis, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1903-07-29 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Far: Pousar, Gustaf Adolf. Snickarmästare. Född 1798-08-11 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1850 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi). Begravd 1850-02-23 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Mor: Ahlberg, Charlotta Karolina. Född 1800-06-23 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1853-05-18 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Barn:

Pousar, Karl Fritjof. Född 1865-03-25 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Johan Fredrik. Född 1868-09-19 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1914-04-18 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Repetition, se tabell 32, s *.

Pousar, Ida Karolina. Född 1870-03-05 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1931-03-21 i Tammerfors, Birkaland, Finland (Jarl Pousar). Repetition, se tabell 33, s *.

Pousar, Georg. Född 1871-04-22 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1936-10-05 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Pousar, Bruno. Född 1878-12-26 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1934-10-01 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Repetition, se tabell 34, s *.

Tabell 76 (generation 7)

(Från Tabell 72, s *)

Pousar, Ida Matilda. Född 1841-07-19 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Döpt 1841-08-08 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1881-11-05 (Jarl Pousar).

Gift 1862-05-31 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar) med Randelin, Johan Anders. Lanthandlande. Född 1826-10-10 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1899-10-07 (Jarl Pousar).

Tabell 77 (generation 7)

(Från Tabell 72, s *)

Pousar, Nils Conrad Kasimir. Bagarmästare. Född 1851-04-14 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Flyttade 1873 till Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar). Död 1913-08-01 (Jarl Pousar).

Gift 1:o 1879-09-23 i Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar) med Mihailova, Anna. Död 1908-01-01 i Sankt Petersburg, Ryssland (Jarl Pousar).

Gift 2:o med Gutzeit, Adelheid.

Tabell 78 (generation 7)

(Från Tabell 72, s *)

Pousar, Karl Fritjof. Handlande. Godsägare. Född 1855-03-25 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1927-05-29 i Danderyd (AB) (Jarl Pousar).

Gift 1883-04-21 i Ruovesi, Birkaland, Finland (Jarl Pousar) med Kepplerus, Tyttö Ilma. Född 1865-05-06 i Ruovesi, Birkaland, Finland (Jarl Pousar). Död 1936-02-13 i Tureberg (Jarl Pousar). Far: Kepplerus, Jonas Vilhelm. Lantmäteriingenjör. Kollegiisekreterare. Mor: Heikkinen, Anna Elisabet.

Barn:

Pousar, Aina Wilhelmina. Född 1884-05-25 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1969-08-31 i Stockholm (AB) (Jarl Pousar). Se tabell 79, s *.

Pousar, Karl Johannes. Född 1886-08-09 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1890-01-06 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar).

Pousard, Frithiof Rafael. Född 1889-11-17 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1949-03-06 i Katrineholm (D) (Jarl Pousar). Se tabell 80, s *.

Pousard, Karl Harry. Född 1890-12-17 i Ekenäs, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1955-03-25 i Täby (AB) (Jarl Pousar). Se tabell 81, s *.

Pousar, Ilma Maria. Född 1892-08-08 i Ekenäs, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1942-02-25 i Stockholm (AB) (Jarl Pousar). Se tabell 82, s *.

Pousard, Tor Johannes. Född 1894-05-31 i Ekenäs, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1930-08-03 i Stockholm (AB) (Jarl Pousar). Se tabell 83, s *.

Tabell 79 (generation 8)

(Från Tabell 78, s *)

Pousar, Aina Wilhelmina. Konsertpianist. Pedagog. Född 1884-05-25 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1969-08-31 i Stockholm (AB) (Jarl Pousar).

Gift 1906-09-25 i Stockholm (AB) (Jarl Pousar) med Söderlund, John Edvard. Född 1880-03-11 i Stockholm (AB) (Jarl Pousar). Död 1953-10-05 i Stockholm (AB) (Jarl Pousar).

Tabell 80 (generation 8)

(Från Tabell 78, s *)

Pousard, Frithiof Rafael. Läkare. Född 1889-11-17 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Död 1949-03-06 i Katrineholm (D) (Jarl Pousar). Med. lic.

Gift 1:o 1916-03-23 i Stockholm (AB) (Jarl Pousar) med Lundh, Hildur Elna Vilhelmina. Född 1891-04-26 i Näshulta (D) (SVDB). Bosatt i Lund (M) (Jarl Pousar). Död 1986-06-06 i Vallentuna (AB) (SVDB). Far: Lund, Axel. Godsägare. Mor: Lindroth, Ingeborg.

Barn:

Pousard, Per Axel Rafael. Född 1920-11-17 i Katrineholm (D) (Jarl Pousar). Död 1953-06-13 i Stockholm (AB) (Jarl Pousar).

Pousard, Anna Brita Magdalena. Läroverksadjunkt. Född 1922-06-04 i Katrineholm (D) (Jarl Pousar).

Gift 2:o 1940-08-13 i Stockholm (AB) (Jarl Pousar) med Ericson, Carin Helena. Född 1896-08-02 i Hardemo (T) (Jarl Pousar). Död 1948-05-07 i Katrineholm (D) (Jarl Pousar). Far: Ericson, Johan. Jordbrukare. Mor: NN, Elin.

Tabell 81 (generation 8)

(Från Tabell 78, s *)

Pousard, Karl Harry. Revisor. Född 1890-12-17 i Ekenäs, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1955-03-25 i Täby (AB) (Jarl Pousar). Jur. kand.

Gift 1921-03-01 i Stockholm (AB) (Jarl Pousar) med Södersten, Lisa. Född 1902-08-14 i Vaxholm (AB) (Jarl Pousar). Död 1955-03-26 i Täby (AB) (Jarl Pousar). Far: Södersten, Erik Hjalmar. Civilingenjör. Mor: Brolin, Edla Henrietta.

Tabell 82 (generation 8)

(Från Tabell 78, s *)

Pousar, Ilma Maria. Lärarinna. Född 1892-08-08 i Ekenäs, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1942-02-25 i Stockholm (AB) (Jarl Pousar).

Gift 1919-06-21 i Stockholm (AB) (Jarl Pousar) med Vidfelt, Gunnar. Överläkare. Född 1890-01-06 i Lindesberg (T) (Jarl Pousar). Bosatt i Värnamo (F) (Jarl Pousar). Med. lic.

Tabell 83 (generation 8)

(Från Tabell 78, s *)

Pousard, Tor Johannes. Violinist. Född 1894-05-31 i Ekenäs, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1930-08-03 i Stockholm (AB) (Jarl Pousar).

Gift 1923-10-06 i Stockholm (AB) (Jarl Pousar) med Arnoldsson, Ingrid. Sångerska. Född 1901-09-28 i Stockholm (AB) (Jarl Pousar). Far: Arnoldsson, Nils Johan. Docent. Med. dr. Mor: Klein, Elsa Fanny Maria.

Tabell 84 (generation 6)

(Från Tabell 66, s *)

Pousar, Eva Elisabet. Född 1813-01-27 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar). Döpt 1813-01-30 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Död 1898-11-20 (Jarl Pousar).

Gift 1845-02-15 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (Jarl Pousar, HisKi) med Eklund, Karl Fredrik. Klensmed. Lanthushållare. Född 1814-11-30 i Nurmijärvi, Nyland, Finland (Jarl Pousar). Död 1896-12-21 (Jarl Pousar).

Barn:

Eklund, Karl Edvard. Född 1846-03-09 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Döpt 1846-03-23 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi).

Eklund, Johan Fredrik. Född 1847-06-22 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Döpt 1847-06-27 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi).

Eklund, Alexander Konstantin. Född 1850-05-22 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi). Döpt 1850-05-31 i Åbo, Egentliga Finland, Finland (HisKi).

Tabell 85 (generation 4)

(Från Tabell 5, s *)

Pousar, Jacob. Räckare. Född 1723-02-24 i Ortala bruk, Väddö (AB). Död 1795-09-15 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber).

Gift 1:o 1759 (Stig Geber) med Pousette, Margareta. Född 1727 (Stig Geber). Död 1776-12-22 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber).

Barn:

Pousar, Johan. Född 1759 (Stig Geber). Död 1764-06-04 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber).

Pousar, Jakob. Född 1761-06-05 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber). Död 1764-06-18 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber).

Pousar, Bertram. Född 1763-10-02 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber).

Pousar, Johannes. Född 1766-07-09 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber).

Pousar, Margareta. Född 1768-12-10 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber). Död 1769-02-18 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber).

Pousar, Anna Katarina. Född 1770-06-22 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber).

Gift 2:o 1777-07-13 i Väddö (AB) (Stig Geber) med Eriksdotter, Brita.

Tabell 86 (generation 4)

(Från Tabell 5, s *)

Pousar, Johan Gustaf. Instrumentmakare. Född 1725-06-27 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber). Död av stenpassion 1799-03-06 i Stockholm (AB). Erhöll burskap i Stockholm som klensmed 1769-01-17.

Gift 1:o 1755 i Stockholm (AB) med Wahlström, Kristina. Född 1731. Död i barnsäng 1767-09-06 i Stockholm (AB).

Barn:

Pousar, Johan. Född 1758-11-12 i Stockholm (AB).

Pousar, Maria Kristina. Född 1761-01-12 i Stockholm (AB).

Pousar, Jakob. Född 1763-08-24 i Stockholm (AB).

Gift 2:o 1768-04-05 i Stockholm (AB) med Bergman, Elisabet. Född 1734. Död 1798-03-27 i Stockholm (AB). Far: Bergman, Abraham.

Tabell 87 (generation 4)

(Från Tabell 5, s *)

Pousar, Brita. Född 1727-09-08 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber). Död 1808-01-14 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber).

Gift 1749 i Väddö (AB) med Lemoine, Johan. Hammarsmed. Född 1721 i Lövsta bruk, Österlövsta (C) (Thomas Holmstrand). Döpt 1721-03-04 i Lövsta bruk, Österlövsta (C) (Thomas Holmstrand). Död 1788-07-20 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Thomas Holmstrand).

Barn:

Lemoine, Johan. Född 1750-09-05 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber). Död 1809-11-13 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber).

Lemoine, Margareta. Född 1753-09-06 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber). Död 1753-09-19 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber).

Lemoine, Kristina. Född 1755-01-07 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber). Död 1758-05-03 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber).

Lemoine, Bertram. Född 1758-03-17 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber). Flyttade omkring 1773 till Stockholm (AB) (Stig Geber).

Lemoine, Jakob. Född 1761-04-01 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber). Död 1809-06-03 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber).

Lemoine, Greta. Född 1763-12-20 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Thomas Holmstrand). Död 1823-12-29 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Thomas Holmstrand). Se tabell 88, s *.

Tabell 88 (generation 5)

(Från Tabell 87, s *)

Lemoine, Greta. Född 1763-12-20 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Thomas Holmstrand). Död 1823-12-29 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Thomas Holmstrand).

Gift med Norström, Jan Erik. Mästersven. Hammarsmed. Född 1763-05-17 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Thomas Holmstrand). Död 1819-05-06 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Thomas Holmstrand).

Barn:

Norström, Johan Erik. Född 1785-10-30 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Eddie Bjärrenholt). Död 1789-09-09 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Eddie Bjärrenholt).

Norström, Gustaf. Född 1789-03-05 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Eddie Bjärrenholt).

Norström, Jacob. Född 1792-03-03 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Eddie Bjärrenholt).

Norström, Anna Brita. Född 1795-09-19 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Eddie Bjärrenholt).

Norström, Bertram. Född 1799-02-10 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Eddie Bjärrenholt).

Norström, Eva Lisa. Född 1803-08-03 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Eddie Bjärrenholt). Död 1849-01-31 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Thomas Holmstrand). Se tabell 89, s *.

Norström, Margareta Kristina. Född 1807-04-19 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Eddie Bjärrenholt). Död 1807 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Eddie Bjärrenholt).

Tabell 89 (generation 6)

(Från Tabell 88, s *)

Norström, Eva Lisa. Född 1803-08-03 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Eddie Bjärrenholt). Död 1849-01-31 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Thomas Holmstrand).

Gift med Unge, Adolf Carl. Skomakare. Född 1801-07-01 i Älmsta, Väddö (AB) (Thomas Holmstrand). Död 1885-07-11 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Thomas Holmstrand).

Barn:

Unge, Eva Ulrika. Född 1825-09-25 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Thomas Holmstrand). Död 1876-08-05 i Väddö (AB) (Thomas Holmstrand). Se tabell 90, s *.

Tabell 90 (generation 7)

(Från Tabell 89, s *)

Unge, Eva Ulrika. Född 1825-09-25 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Thomas Holmstrand). Död 1876-08-05 i Väddö (AB) (Thomas Holmstrand).

Gift 1859-05-30 i Ununge (AB) (Thomas Holmstrand) med Blom, Johan Wilhelm. Född 1835-04-29 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Thomas Holmstrand). Död 1924-08-01 i Gottsta, Häverö (AB) (Thomas Holmstrand).

Barn:

Blom, Carl Johan Bartholomeus. Född 1862-06-21 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Thomas Holmstrand). Död 1939-05-15 i Gottsta, Häverö (AB) (Thomas Holmstrand). Se tabell 91, s *.

Tabell 91 (generation 8)

(Från Tabell 90, s *)

Blom, Carl Johan Bartholomeus. Skomakare. Brädgårdsarbetare. Eldare. Född 1862-06-21 i Skebo bruk, Ununge (AB) (Thomas Holmstrand). Död 1939-05-15 i Gottsta, Häverö (AB) (Thomas Holmstrand).

Gift 1886-11-26 i Häverö (AB) (Thomas Holmstrand) med Österlund, Maria Margareta. Född 1859-02-21 i Trästa, Häverö (AB) (Thomas Holmstrand). Död 1909-09-15 i Häverö (AB) (Thomas Holmstrand).

Barn:

Blom, Carl Vilhelm. Kommunalnämndsordförande. Född 1888-08-30 i Häverö (AB) (Thomas Holmstrand). Död 1966-06-26 i Matfors, Tuna (Y) (Thomas Holmstrand).

Tabell 92 (generation 4)

(Från Tabell 5, s *)

Pousar, Anna. Född 1730-04-18 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber). Död 1812-12-26 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber).

Gift 1751-11-10 i Väddö (AB) med Bonnevier, Jacob. Räckardräng. Hammarsmed. Född 1722 i Skebo bruk, Ununge (AB). Döpt 1722-07-29 i Skebo bruk, Ununge (AB). Död 1785-03-17 i Ortala bruk, Väddö (AB). Far: Bonnevier, Lorens. Hammarsmed. Född 1680 i Lövsta bruk, Österlövsta (C). Bosatt i Skebo bruk, Ununge (AB). Död 1758-05-26 i Ortala bruk, Väddö (AB). Mor: Stockman, Brita Jansdotter. Född omkring 1684.

Barn:

Bonnevier, dotter. Född 1752-10-17 i Ortala bruk, Väddö (AB). Död 1752-10-17 i Ortala bruk, Väddö (AB).

Bonnevier, Lars. Född 1753-11-02 i Ortala bruk, Väddö (AB).

Bonnevier, Bertram. Född 1756-08-02 i Ortala bruk, Väddö (AB). Död 1757 i Ortala bruk, Väddö (AB). Begravd 1757-08-07 i Ortala bruk, Väddö (AB).

Bonnevier, Anna Margareta. Född 1758-01-07 i Ortala bruk, Väddö (AB). Död 1762-11-06 i Ortala bruk, Väddö (AB).

Bonnevier, Jacob. Född 1761-02-14 i Ortala bruk, Väddö (AB). Död 1761-03-24 i Ortala bruk, Väddö (AB).

Bonnevier, Henric. Född 1762-03-31 i Ortala bruk, Väddö (AB). Död 1776-12-10 i Ortala bruk, Väddö (AB).

Bonnevier, Eva. Född 1765-03-17 i Ortala bruk, Väddö (AB). Död 1804-01-28 i Ortala bruk, Väddö (AB).

Bonnevier, Johan. Född 1767-09-12 i Ortala bruk, Väddö (AB). Död 1776-12-10 i Ortala bruk, Väddö (AB).

Bonnevier, Maria Brita. Född 1770-07-05 i Ortala bruk, Väddö (AB). Död 1773-09-28 i Ortala bruk, Väddö (AB).

Bonnevier, Anton. Född 1773-06-06 i Ortala bruk, Väddö (AB). Död 1827-02-10 i Ortala bruk, Väddö (AB). Se tabell 93, s *.

Bonnevier, Per. Född 1776-11-03 i Ortala bruk, Väddö (AB). Död 1778-05-19 i Ortala bruk, Väddö (AB).

Tabell 93 (generation 5)

(Från Tabell 92, s *)

Bonnevier, Anton. Mästersven. Född 1773-06-06 i Ortala bruk, Väddö (AB). Död 1827-02-10 i Ortala bruk, Väddö (AB). 1802-12-29 Väddö (AB) (källa: Jan Olsson) Mästersven vid Ortala bruk i Väddö. Källa: Eddie Bjärrenholt

Gift med Öhman, Anna Katarina. Född 1777-04-21 i Edebo (AB).

Barn:

Bonnevier, Johan Jacob. Född 1803-07-22 i Ortala bruk, Väddö (AB).

Bonnevier, Anton. Född 1806-01-11 i Ortala bruk, Väddö (AB).

Bonnevier, Anna Margareta. Född 1808-09-15 i Ortala bruk, Väddö (AB).

Bonnevier, Isac. Född 1813-04-11 i Ortala bruk, Väddö (AB). Koldräng.

Bonnevier, Eva. Född 1817-07-11 i Ortala bruk, Väddö (AB).

Tabell 94 (generation 4)

(Från Tabell 5, s *)

Pousar, Maria. Född 1736-03-04 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber).

Gift 1771-04-28 i Stockholm (AB) med Blomqvist, Nils. Vaktmästare.

Tabell 95 (generation 4)

(Från Tabell 5, s *)

Pousar, Eva. Född 1738-12-03 i Ortala bruk, Väddö (AB) (Stig Geber). Död 1783-04-06 i Stockholm (AB).

Gift med Sandberg, Jonas. Tobaksarbetare. Död 1790-11-26 i Stockholm (AB).

Tabell 96 (generation 1)

(Från Tabell 1, s *)

Pousar, Claës. Hammarsmed. Född omkring 1647 i Forsmarks bruk, Forsmark (C) (db). Död 1713 i Galtströms bruksförs (Y) (db). Begravd 1713-10-01 i Galtströms bruksförs (Y) (db). Trolig son till Philip, finns vid Älvkarleby 1671-1674, det senare året som gift. Han avflyttar från Älvkarlebybruken efter sitt giftermål och är hammarsmed vid Galtströms bruk 1678-1695. I 1695 års mtl stavas namnet Bussard. Han har då förutom hustrun även två söner i hushållet.

Gift med Nilsdotter, Karin. Död 1717 i Galtströms bruksförs (Y) (db). Begravd 1717-09-29 i Galtströms bruksförs (Y) (db).

Barn:

Pousar, Nils. Död 1731-02-25 i Iggesunds bruk, Njutånger (X). Begravd 1731-03-07 i Njutånger (X). Se tabell 97, s *.

Pousar, Philip. Född 1676 i Galtströms bruksförs (Y). Döpt 1676-12-31 i Galtströms bruksförs (Y). Död 1735 i Galtströms bruksförs (Y) (db). Begravd 1735-05-04 i Galtströms bruksförs (Y) (db). Se tabell 98, s *.

Pousar, Cathlin Claësdotter. Född 1679 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1679-09-28 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1763 i Galtströms bruksförs (Y). Se tabell 169, s *.

Pousar, Lisbeta Claësdotter. Född 1682 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1682-08-05 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1741-04-19 i Galtströms bruksförs (Y). Se tabell 186, s *.

Pousar, Anna Claësdotter. Född 1684 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1684-03-23 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1747 i Galtströms bruksförs (Y). Se tabell 191, s *.

Pousar, Claës Claësson. Född 1686 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1686-11-02 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1763 i Galtströms bruksförs (Y). Se tabell 193, s *.

Pousar, Barbro Claësdotter. Född 1690 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1690-01-12 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Se tabell 196, s *.

Pousar, Maria Claësdotter. Född 1692 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1692-10-10 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1733-03-11 i Iggesunds bruk, Njutånger (X). Se tabell 197, s *.

Tabell 97 (generation 2)

(Från Tabell 96, s *)

Pousar, Nils. Hammarsmed. Död 1731-02-25 i Iggesunds bruk, Njutånger (X). Begravd 1731-03-07 i Njutånger (X). Fadern anges i dödsnotisen vara Klas Klasson. Barnlös.

Gift 1:o 1703-05-18 i Galtströms bruksförs (Y) (vb) med Persdotter, Sara. Född 1679. Död 1718-01-25 i Iggesunds bruk, Njutånger (X).

Gift 2:o 1718-12-26 i Njutånger (X) med Hansdotter, Karin.

Tabell 98 (generation 2)

(Från Tabell 96, s *)

Pousar, Philip. Hammarsmed. Född 1676 i Galtströms bruksförs (Y). Döpt 1676-12-31 i Galtströms bruksförs (Y). Död 1735 i Galtströms bruksförs (Y) (db). Begravd 1735-05-04 i Galtströms bruksförs (Y) (db).

Gift 1699-06-25 i Galtströms bruksförs (Y) (vb) med Nilsdotter, Margareta. Född 1681 (Ovansjö HFL). Död av håll och stygn 1756 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (db). Begravd 1757-01-01 i Ovansjö (X) (db).

Barn:

Philipsdotter, Karin. Född 1701 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1701-03-10 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1706 i Galtströms bruksförs (Y) (db). Begravd 1706-01-21 i Galtströms bruksförs (Y) (db).

Pousar, Claës. Född 1704 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1704-01-24 i Galtströms bruksförs (Y) (fb).

Pousar, Nils. Född 1706 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1706-05-07 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1764-01-05 i Ströms bruk, Harmånger (X). Se tabell 99, s *.

Philipsdotter, Karin. Född 1709 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1709-02-21 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1736 i Galtströms bruksförs (Y) (db). Begravd 1736-01-25 i Galtströms bruksförs (Y) (db).

Philipsdotter, Margareta. Född 1712 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1712-01-28 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död av ålderdom 1793-01-13 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (db). Begravd 1793-01-20 i Attmar (Y) (db). Se tabell 130, s *.

Pousar, Philip. Född 1715 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1715-03-06 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1717 i Galtströms bruksförs (Y) (db). Begravd 1717-03-31 i Galtströms bruksförs (Y) (db).

Philipsdotter, Anna. Född 1718 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1718-04-20 i Galtströms bruksförs (Y) (fb).

Philipsdotter, Stina. Född 1722 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1722-05-27 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1797-05-17 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (db). Begravd 1797-05-21 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (db). Se tabell 154, s *.

Tabell 99 (generation 3)

(Från Tabell 98, s *)

Pousar, Nils. Hammarsmed. Född 1706 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1706-05-07 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1764-01-05 i Ströms bruk, Harmånger (X). Faddrar: Smeden Jöns Jonsson, Smeddräng Erich Pärsson, Jöns Jons hust. Maria, Claës Pousars dr Lispet.

Gift 1730-11-07 i Galtströms bruksförs (Y) (vb) med Göransdotter, Brita. Född 1701 i Galtströms bruksförs (Y). Döpt 1701-03-17 i Galtströms bruksförs (Y). Död 1786-01-06 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Barn:

Pousar, Philip. Född 1731 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1731-12-12 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1736-05-02 i Galtströms bruksförs (Y).

Pousar, Göran Nilsson. Född 1734 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1734-09-29 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1793-02-14 i Ströms bruk, Harmånger (X). Se tabell 100, s *.

Pousar, Philip Nilsson. Född 1737-09-27 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1790-05-01 i Ströms bruk, Harmånger (X). Se tabell 127, s *.

Tabell 100 (generation 4)

(Från Tabell 99, s *)

Pousar, Göran Nilsson. Bruksarbetare. Född 1734 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1734-09-29 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1793-02-14 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Gift 1757-06-19 i Harmånger (X) med Hansdotter, Kerstin. Född 1734-10-06 i Sund, Idenor (X). Död 1814-10-15 i Franshammars bruk, Hassela (X) (db). Döpt 1814-10-23 i Hassela (X) (db). Far: Eriksson, Hans. Landbonde. Född omkring 1708 i Rösta, Harmånger (X) (vb, db). Död 1734-07-21 i Sund, Idenor (X). Mor: Larsdotter, Karin. Född 1707 i Hånick, Harmånger (X).

Barn:

Pousar, Nils Göransson. Född 1758-07-01 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död av ålderdom 1836-09-12 i Ströms bruk, Harmånger (X). Se tabell 101, s *.

Pousar, Katarina. Född 1765-01-15 i Ströms bruk, Harmånger (X). Se tabell 126, s *.

Pousar, Kristina. Född 1770-03-20 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Pousar, Brita. Född 1773-10-05 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1773-11-30 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Tabell 101 (generation 5)

(Från Tabell 100, s *)

Pousar, Nils Göransson. Bruksarbetare. Född 1758-07-01 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död av ålderdom 1836-09-12 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Gift 1:o 1785-03-28 i Harmånger (X) med Nilsdotter, Karin. Född 1751-12-25 i Hanskböle, Rogsta (X). Död 1806-03-24 i Ströms bruk, Harmånger (X). Far: Persson, Nils. Bonde. Född 1703-06-04. Död av hastig feber 1758-02-14 i Bästdal, Rogsta (X) (db). Begravd 1758-03-05 i Rogsta (X) (db). Mor: Jonsdotter, Karin. Född 1717-02-02 i Garluö, Rogsta (X) (fb). Död av hastig feber 1790-06-24 i Bästdal, Rogsta (X) (db).

Barn:

Pousar, Göran Nilsson. Bosatt i Bästdal, Rogsta (X). Bosatt i Åkern, Rogsta (X). Född 1786-06-17 i Ströms bruk, Harmånger (X). Se tabell 102, s *.

Pousard, Nils Nilsson. Född 1792-04-04 i Ströms bruk, Harmånger (X). Bosatt i Hudiksvall (X). Se tabell 105, s *.

Gift 2:o 1806-12-26 i Harmånger (X) med Nyberg, Katarina. Född 1778-09-30 i Hudiksvall (X). Död 1834-02-24 i Ströms bruk, Harmånger (X). Far: Nyberg, Erik. Arbetskarl. Mor: Stenbock, Anna Christina.

Barn:

Pousard, Erik. Född 1807-10-08 i Ströms bruk, Harmånger (X). Bosatt i Franshammars bruk, Hassela (X). Se tabell 116, s *.

Pousard, Anna Stina. Född 1814-10-02 i Ströms bruk, Harmånger (X). Se tabell 125, s *.

Tabell 102 (generation 6)

(Från Tabell 101, s *)

Pousar, Göran Nilsson. Bonde. Bosatt i Bästdal, Rogsta (X). Bosatt i Åkern, Rogsta (X). Född 1786-06-17 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Gift 1808-11-20 i Rogsta (X) (vb) med Andersdotter, Catharina. Född 1784-05-20 i Rogsta (X).

Barn:

Göransson, Nils. Född 1809-04-24 i Bästdal, Rogsta (X) (fb). Döpt 1809-04-30 i Bästdal, Rogsta (X) (fb). Se tabell 103, s *.

Göransdotter, Brita. Född 1811-11-15 i Bästdal, Rogsta (X) (fb). Döpt 1811-11-17 i Bästdal, Rogsta (X) (fb). Död 1811-11-19 i Bästdal, Rogsta (X) (db). Begravd 1811-11-24 i Rogsta (X) (db).

Göransdotter, Katarina. Född 1813-07-24 i Åkern, Rogsta (X). Se tabell 104, s *.

Göransson, Anders. Född 1817-04-09 i Åkern, Rogsta (X).

Göransson, Göran. Född 1822-09-15 i Åkern, Rogsta (X).

Tabell 103 (generation 7)

(Från Tabell 102, s *)

Göransson, Nils. Född 1809-04-24 i Bästdal, Rogsta (X) (fb). Döpt 1809-04-30 i Bästdal, Rogsta (X) (fb).

Gift 1836-07-17 med Nilsdotter, Margareta. Född 1818-12-18 i Malsta, Rogsta (X). Far: Jonsson, Nils. Bonde. Mor: Andersdotter, Ingrid.

Barn:

Nilsson, Jonas. Född 1836-10-13 i Malsta, Rogsta (X).

Nilsson, Nils. Född 1838-08-29 i Malsta, Rogsta (X).

Tabell 104 (generation 7)

(Från Tabell 102, s *)

Göransdotter, Katarina. Född 1813-07-24 i Åkern, Rogsta (X).

Gift med Eriksson, Erik. Född 1799-02-17 i Byn, Rogsta (X). Far: Eriksson, Erik. Mor: Hansdotter, Ingrid.

Tabell 105 (generation 6)

(Från Tabell 101, s *)

Pousard, Nils Nilsson. Borgare. Född 1792-04-04 i Ströms bruk, Harmånger (X). Bosatt i Hudiksvall (X). Fosterson hos borgaren Johan Hellman (f 1747) och hans hustru Christina Stark (f 1754) i Hudiksvall. Hade fosterbarn: Olava Gustafva Ellvin, f 6/9 1842.

Gift 1815-11-25 i Hälsingtuna (X) med Persdotter, Lisa. Född 1787-05-05 i Tunbyn, Hälsingtuna (X). Far: Nilsson, Per. Bonde. Bosatt i Tunbyn, Hälsingtuna (X). Mor: Larsdotter, Brita.

Barn:

Pousard, Nils Nilsson. Född 1816-09-04 i Hudiksvall (X). Se tabell 106, s *.

Pousard, Petter. Född 1818-11-08 i Hudiksvall (X). Död 1898-06-07 i Idenor (X). Se tabell 109, s *.

Pousard, Katarina. Född 1822-05-14 i Hudiksvall (X). Död 1854-11-15 (X7-3H8). Se tabell 113, s *.

Pousard, Lars. Född 1825-05-04 i Hudiksvall (X). Bosatt 1855 i Vallsta, Arbrå (X). Död 1884 (Jarl Pousar). Se tabell 115, s *.

Tabell 106 (generation 7)

(Från Tabell 105, s *)

Pousard, Nils Nilsson. Borgare. Fiskare. Född 1816-09-04 i Hudiksvall (X). Säges hava drunknat på sommaren 1879 i Söderhamns skärgård (Hudiksvall AI:18b, Bertil Gelland, Jarl Pousar). Arrenderade hela Kråkön. Han var den första i Hudiksvallstrakten som hade motorbåt. "Tant Lotta" Sikström adopterades sedan alla i hennes familj dött i lungsot. Fosterdotter: Charlotta Sikström, f 16/2 1847.

Gift 1841-06-05 i Hudiksvall (X) med Andersdotter, Margareta. Född 1811-04-09 i Bergsjö (X). Död 1880-09-18 i Hudiksvall (X). Far: Persson, Anders. Torpare. Född 1783-08-27 i Östertanne, Bergsjö (X) (Leif Boström). Mor: Mört, Karin Eriksdotter. Född 1786-07-14 i Västertanne, Bergsjö (X) (Leif Boström). Död 1853-06-08 i Östertanne, Bergsjö (X) (Leif Boström).

Barn:

Pousard, Margareta Elisabet. Född 1841-08-23 i Hudiksvall (X). Död 1841-11-19 i Hudiksvall (X).

Pousard, Elisabet Katarina. Född 1842-12-16 i Hudiksvall (X). Se tabell 107, s *.

Pousard, Margareta Kristina. Född 1854-12-07 i Hudiksvall (X). Död 1932. Se tabell 108, s *.

Tabell 107 (generation 8)

(Från Tabell 106, s *)

Pousard, Elisabet Katarina. Född 1842-12-16 i Hudiksvall (X).

Gift 1860-12-09 i Hudiksvall (X) (vb) med Sohlberg, Carl Andersson. Lokomotivförare. Född 1835 i Gagnef (W) (SCB hfl). Lysning 1860-11-23.

Barn:

Sohlberg, Carl. Född 1861 i Hudiksvall (X) (SCB hfl).

Sohlberg, Herman. Född 1863 i Hudiksvall (X) (SCB hfl).

Sohlberg, August. Född 1864 i Hudiksvall (X) (SCB hfl).

Sohlberg, Edward. Född 1868 i Hudiksvall (X) (SCB hfl).

Sohlberg, Nicolaus. Född 1870 i Hudiksvall (X) (SCB hfl).

Tabell 108 (generation 8)

(Från Tabell 106, s *)

Pousard, Margareta Kristina. Född 1854-12-07 i Hudiksvall (X). Flyttade 1874-10-30 från Hudiksvall (X). Flyttade 1875-10-16 från Värmdö (AB) till Hudiksvall (X). Flyttade 1879-11-21 från Hudiksvall (X) till Gävle (X). Död 1932.

Utom äktenskap

Barn:

NN, Anders Emanuel. Född 1877-01-15 i Söderhamn (X).

Gift med Andersson, Per Johan. Bokhållare. Född 1855-09-16 i Norrby, Vendel (C) (Leif Boström). Död 1941.

Barn:

Andersson, Hildur. Född 1880 i Gävle (X).

Alsiö, Per Valdemar. Född 1884 i Gävle (X). Död 1961.

Andersson, Lilly. Född omkring 1885 i Gävle (X).

Andersson, Vilgot. Född omkring 1886 i Gävle (X).

Andersson, Agnes. Född 1890 i Gävle (X).

Andersson, August. Född omkring 1891 i Gävle (X).

Andersson, Mary. Född 1893 i Gävle (X).

Andersdotter, Greta. Född 1894-08-12 i Gävle Staffan (X) (Leif Boström). Död 1991-10-01 i Huddinge (AB) (Leif Boström).

Tabell 109 (generation 7)

(Från Tabell 105, s *)

Pousard, Petter. Borgare. Fiskare. Född 1818-11-08 i Hudiksvall (X). Död 1898-06-07 i Idenor (X).

Gift 1846-12-08 i Hudiksvall (X) (Jarl Pousar) med Bengstelius, Johanna Sofia. Född 1815-10-15 i Leksand (W) (Jarl Pousar). Död 1898-10-25 i Idenor (X) (Jarl Pousar). Far: Bengstelius, Magnus. Smed. Född 1778-11-30 i Stjärnsund (W) (Indiko). Död 1847-01-29 i Vivstavarv, Timrå (Y) (Indiko). Mor: Persdotter, Lisa. Född 1773-06-21 i Dalarna (Indiko). Död 1856-04-07 i Vivstavarv, Timrå (Y) (Indiko).

Barn:

Pousard, Per Erik. Född 1842-01-15 i Hudiksvall (X). Död 1894 (Jarl Pousar). Se tabell 110, s *.

Pousard, Johanna Elisabeth. Född 1851-09-16 i Hudiksvall (X). Död 1936 i Tidaholm (R) (Lena Persson). Se tabell 111, s *.

Pousard, Lars Magnus. Född 1854-12-01 i Hudiksvall (X). Se tabell 112, s *.

Tabell 110 (generation 8)

(Från Tabell 109, s *)

Pousard, Per Erik. Fyrvaktare. Född 1842-01-15 i Hudiksvall (X). Död 1894 (Jarl Pousar).

Gift med Holmgren, Kristina. Född 1848 (Jarl Pousar). Död 1922 (Jarl Pousar).

Barn:

Pousard, Per Fredrik. Född 1879-08-30 i Idenor (X). Död 1961-11-08 i Hudiksvall (X). Lotsförman.

Pousard, Erik Alfred. Född 1883 (Jarl Pousar). Flyttade till Nordamerika (Jarl Pousar).

Pousard, Alma Kristina. Född 1884 (Jarl Pousar).

Tabell 111 (generation 8)

(Från Tabell 109, s *)

Pousard, Johanna Elisabeth. Född 1851-09-16 i Hudiksvall (X). Flyttade 1884 från Hudiksvall (X) till Söderhamn (X) (Jarl Pousar). Död 1936 i Tidaholm (R) (Lena Persson).

Gift 1885-04-15 (Lena Persson) med Trapp, Herman Mauritz. Sjökapten. Född 1841-05-16 i Söderhamn (X) (Lena Persson). Far: Trapp, Joakim Kristoffer. Sjökapten. Mor: Törner, Petronella.

Barn:

Trapp, Amanda Sofia. Född 1886-03-15 i Söderhamn (X) (Lena Persson). Död 1957-04-29 i Tidaholm (R) (Lena Persson).

Tabell 112 (generation 8)

(Från Tabell 109, s *)

Pousard, Lars Magnus. Sjöman. Född 1854-12-01 i Hudiksvall (X). Försvann

Gift med Åkerström, Magdalena Matilda. Född 1845 (Jarl Pousar).

Barn:

Pousard, Svea Matilda. Född 1885 (Jarl Pousar).

Tabell 113 (generation 7)

(Från Tabell 105, s *)

Pousard, Katarina. Född 1822-05-14 i Hudiksvall (X). Flyttade 1844 från Hudiksvall (X) till Enånger (X). Död 1854-11-15 (X7-3H8).

Gift 1843-01-03 i Hudiksvall (X) med Haglund, Olof. Husman. Född 1813-04-26 i Haga, Enånger (X). Död 1874-10-17 (X7-3H8).

Barn:

Haglund, Per Olof. Född 1845-05-04 (X7-3H8). Död 1845-08-07 (X7-3H8).

Haglund Winlöf, Nils Olof. Född 1848-03-24 i Enånger (X). Se tabell 114, s *.

Tabell 114 (generation 8)

(Från Tabell 113, s *)

Haglund Winlöf, Nils Olof. Husman. Född 1848-03-24 i Enånger (X). Flyttade med familjen 1879 till Hälsingtuna (X) (X7-3H10).

Gift 1871-11-16 (X7-3H10) med Myrgren, Helena Kristina. Född 1851-06-22 i Hudiksvall (X) (X7-3H10).

Barn:

Winlöf, Helena Katarina. Född 1873-04-14 (X7-3H10).

Winlöf, Karl Johan. Född 1875-07-23 (X7-3H10). Död 1875-10-02 (X7-3H10).

Winlöf, Karl Johan. Född 1877-03-30 (X7-3H10). Död 1877-08-06 (X7-3H10).

Winlöf, Anna Matilda. Född 1878-09-14 (X7-3H10).

Tabell 115 (generation 7)

(Från Tabell 105, s *)

Pousard, Lars. Matros. Skeppare. Född 1825-05-04 i Hudiksvall (X). Bosatt 1855 i Vallsta, Arbrå (X). Död 1884 (Jarl Pousar). Intogs som svagsint på hospitalet i Härnösand.

Gift 1853-02-11 i Arbrå (X) med Blomberg, Christina. Barnmorska. Född 1818-08-11 i Småland. Flyttade 1846-09-16 från Enånger (X) till Vallsta, Arbrå (X).

Barn:

Pousard, Lars Edvard. Född 1856-10-31 i Vallsta, Arbrå (X) (fb). Döpt 1856-11-04 i Vallsta, Arbrå (X) (fb). Flyttade 1874-11-09 från Hudiksvall (X) till Gävle (X).

Tabell 116 (generation 6)

(Från Tabell 101, s *)

Pousard, Erik. Mästersven. Smed. Född 1807-10-08 i Ströms bruk, Harmånger (X). Bosatt i Franshammars bruk, Hassela (X). Flyttade 1868 från Franshammars bruk, Hassela (X) till Harmånger (X).

Gift 1830 med Åström, Anna Maria. Född 1805-06-01 i Arnön, Rogsta (X).

Barn:

Pousard, Nils Erik. Född 1830-01-05 i Ströms bruk, Harmånger (X). Flyttade 1853 från Franshammars bruk, Hassela (X) till Gnarp (X).

Pousard, Katarina Kristina. Född 1832-07-11 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1832-07-15 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Se tabell 117, s *.

Pousard, Anna Brita. Född 1835-03-08 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1835-03-09 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Bosatt i Bäckaräng, Hassela (X). Bosatt i Kyrkbyn, Hassela (X). Död 1921-09-06 i Kyrkbyn, Hassela (X). Se tabell 119, s *.

Pousard, Anders Olof. Född 1837-10-31 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1837-11-05 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Se tabell 121, s *.

Pousard, Per Johan. Född 1840-07-07 i Ströms bruk, Harmånger (X). Se tabell 122, s *.

Pousard, Maria Elisabet. Född 1843-05-26 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1912-02-20 i Franshammar, Hassela (X). Se tabell 123, s *.

Pousard (Björk), Lars Gustaf. Född 1845-12-14 i Franshammars bruk, Hassela (X). Se tabell 124, s *.

Tabell 117 (generation 7)

(Från Tabell 116, s *)

Pousard, Katarina Kristina. Född 1832-07-11 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1832-07-15 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Flyttade 1849 från Franshammars bruk, Hassela (X) till Torp (Y).

Utom äktenskap

Barn:

Pousard, Anna Katarina. Född 1857-09-12 i Torp (Y) (fb, hfl). Döpt 1857-09-13 i Torp (Y) (fb). Se tabell 118, s *.

Tabell 118 (generation 8)

(Från Tabell 117, s *)

Pousard, Anna Katarina. Född 1857-09-12 i Torp (Y) (fb, hfl). Döpt 1857-09-13 i Torp (Y) (fb).

Gift 1882-07-01 i Torp (Y) (vb) med Henriksson, Lars Olof. Arbetare. Torpare. Född 1855-09-14 (hfl).

Tabell 119 (generation 7)

(Från Tabell 116, s *)

Pousard, Anna Brita. Född 1835-03-08 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1835-03-09 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Bosatt i Bäckaräng, Hassela (X). Bosatt i Kyrkbyn, Hassela (X). Död 1921-09-06 i Kyrkbyn, Hassela (X).

Utom äktenskap

Barn:

Pousard, Anna Katarina. Född 1859-04-03 i Bäckaräng, Hassela (X). Bosatt i Vrångtjärn, Hassela (X). Död 1943-07-07 i Vrångtjärn, Hassela (X). Se tabell 120, s *.

Pousard, Lars. Född 1865-01-20 i Hassela (X). Flyttade 1886-02-06 från Hassela (X) till Allsta, Tuna (Y) (Indiko). Flyttade 1889-09-18 från Allsta, Tuna (Y) till Nordamerika (Indiko).

Tabell 120 (generation 8)

(Från Tabell 119, s *)

Pousard, Anna Katarina. Född 1859-04-03 i Bäckaräng, Hassela (X). Bosatt i Vrångtjärn, Hassela (X). Död 1943-07-07 i Vrångtjärn, Hassela (X).

Utom äktenskap

Barn:

NN, Anna Elisabet. Född 1883-07-08 i Vrångtjärn, Hassela (X).

Gift med Sving, Jonas Petter. Arbetare. Född 1876-12-05 i Vrångtjärn, Hassela (X). Bosatt i Vrångtjärn, Hassela (X). Flyttade 1948 från Vrångtjärn, Hassela (X) till Sundsvall (Y).

Tabell 121 (generation 7)

(Från Tabell 116, s *)

Pousard, Anders Olof. Arbetare. Född 1837-10-31 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1837-11-05 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Flyttade med familjen 1861 från Franshammars bruk, Hassela (X) till Gnarp (X).

Gift med Frank, Juliana Jonsdotter. Född 1840-05-15 i Långnäs, Hassela (X). Far: Frank, Jonas. Soldat. Bosatt i Långnäs, Hassela (X).

Barn:

Pousard, Erik. Född 1861-02-09 i Franshammars bruk, Hassela (X).

Tabell 122 (generation 7)

(Från Tabell 116, s *)

Pousard, Per Johan. Född 1840-07-07 i Ströms bruk, Harmånger (X). Flyttade 1859-11-06 från Hassela (X) till Matfors bruk, Tuna (Y) (Indiko). Flyttade 1861-10-26 från Matfors bruk, Tuna (Y) till Hassela (X) (Indiko).

Gift med Jonsdotter, Lisa. Född 1849-04-03 i Idenor (X) (hfl).

Barn:

Pousard, Anna. Född 1866-09-27 (hfl).

Pousard, Kristina. Född 1868-05-05 (hfl).

Pousard, Gustaf. Född 1871-04-20 (hfl).

Pousard, Johanna. Född 1876-02-17 (hfl).

Tabell 123 (generation 7)

(Från Tabell 116, s *)

Pousard, Maria Elisabet. Född 1843-05-26 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1912-02-20 i Franshammar, Hassela (X).

Gift 1867-05-31 med Ekvall, Erik Johan. Bonde. Skräddare. Född 1844-03-20 i Ekshärad (S). Död 1897-12-06 i Franshammar, Hassela (X).

Barn:

Ekvall, Erik. Född 1868-03-22 i Franshammar, Hassela (X).

Ekvall, Johan. Född 1870-03-23 i Franshammar, Hassela (X).

Ekvall, Maria. Född 1874-02-19 i Franshammar, Hassela (X). Död 1875-11-10 i Franshammar, Hassela (X).

Ekvall, Maria. Född 1876-08-15 i Franshammar, Hassela (X). Flyttade 1898 från Hassela (X) till Veckholm (C).

Ekvall, Anna. Född 1879-06-22 i Franshammar, Hassela (X).

Ekvall, Karl. Född 1882-09-28 i Franshammar, Hassela (X).

Tabell 124 (generation 7)

(Från Tabell 116, s *)

Pousard (Björk), Lars Gustaf. Född 1845-12-14 i Franshammars bruk, Hassela (X). Flyttade 1875 från Hassela (X) till Hille (X).

Gift med Persdotter, Brita. Född 1845-07-04 i Trösten, Bergsjö (X). Far: Larsson, Per. Bonde. Bosatt i Trösten, Bergsjö (X).

Tabell 125 (generation 6)

(Från Tabell 101, s *)

Pousard, Anna Stina. Född 1814-10-02 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Utom äktenskap

Barn:

Pousard, Nils Petter. Född 1836-04-30 i Hudiksvall (X) (fb). Döpt 1836-05-01 i Harmånger (X) (fb).

Gift 1858-01-17 i Hudiksvall (X) (vb) med Berg, Johan Erik. Sockensmed. Född 1826-03-02 (vb).

Tabell 126 (generation 5)

(Från Tabell 100, s *)

Pousar, Katarina. Född 1765-01-15 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Gift med Delander, Jonas. Född 1764 i Idenor (X).

Barn:

Delander, Anna. Född 1792 i Hudiksvall (X).

Tabell 127 (generation 4)

(Från Tabell 99, s *)

Pousar, Philip Nilsson. Mästersven. Hammarsmed. Född 1737-09-27 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1790-05-01 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Gift 1757-10-30 med Hansdotter, Anna. Född 1725-09-03 i Gnarps Masugn, Gnarp (X) (fb). Döpt 1725-09-05 i Gnarps Masugn, Gnarp (X) (fb). Död 1804-12-17. Far: Persson, Hans. Bokare. Bosatt i Gnarps Masugn, Gnarp (X). Mor: Johansdotter, Barbro. Bosatt i Gnarps Masugn, Gnarp (X).

Barn:

Pousar, Brita. Född 1758-12-16 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1758-12-24 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1838-08-06 i Ströms bruk, Harmånger (X). Se tabell 128, s *.

Pousar, Hans. Född 1764-10-25 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1764-10-28 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1765-05-18 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Pousar, Hans. Född 1767-05-29 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1767-05-29 i Ströms bruk, Harmånger (X).

, Dödfödd. Född 1767-05-29 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Pousar, Barbro Philipsdotter. Född 1768-09-18 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1848-11-25 i Franshammars bruk, Hassela (X) (db). Begravd 1848-12-03 i Hassela (X) (db). Se tabell 129, s *.

Tabell 128 (generation 5)

(Från Tabell 127, s *)

Pousar, Brita. Född 1758-12-16 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1758-12-24 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1838-08-06 i Ströms bruk, Harmånger (X). Barnlösa.

Gift 1788-10-26 i Harmånger (X) med Larsson, Hans. Bruksarbetare. Född 1757-01-18 i Nordanå, Harmånger (X). Död 1838-07-09 i Ströms bruk, Harmånger (X). Far: Eriksson, Lars. Bonde. Mor: Eriksdotter, Margareta.

Tabell 129 (generation 5)

(Från Tabell 127, s *)

Pousar, Barbro Philipsdotter. Född 1768-09-18 i Ströms bruk, Harmånger (X). Död 1848-11-25 i Franshammars bruk, Hassela (X) (db). Begravd 1848-12-03 i Hassela (X) (db).

Gift med Berg, Jakob. Mästersmed. Född 1764-03-26 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1764-03-30 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Flyttade 1794 från Harmånger (X) till Franshammars bruk, Hassela (X). Död 1836-01-21 i Franshammars bruk, Hassela (X) (db). Begravd 1836-01-31 i Hassela (X) (db). Far: Berg, Jakob. Mästersmältare. Född 1732-03-16 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Döpt 1732-03-19 i Ströms bruk, Harmånger (X) (fb). Död 1794. Mor: Nåman, Barbara. Född 1732 i Gävle (X) (hfl, vb). Död 1816-09-11 i Ströms bruk, Harmånger (X) (db). Begravd 1816-09-22 i Harmånger (X) (db).

Barn:

Berg, Barbro. Född 1792-12-26 i Ströms bruk, Harmånger (X).

Berg, Philip. Född 1796-05-01 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1796-05-05 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb).

Berg, Jakob. Torpare. Född 1799-02-22 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1799-02-24 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Bosatt i Långnäs, Hassela (X).

Berg, Erik. Född 1802-07-26 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Döpt 1802-07-29 i Franshammars bruk, Hassela (X) (fb). Död 1832-11-23 i Franshammars bruk, Hassela (X) (db). Begravd 1832-12-02 i Hassela (X) (db).

Tabell 130 (generation 3)

(Från Tabell 98, s *)

Philipsdotter, Margareta. Född 1712 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1712-01-28 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död av ålderdom 1793-01-13 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (db). Begravd 1793-01-20 i Attmar (Y) (db). Faddrar: Kiöraren Hans Hindersson, Drängen Johan Pärsson, Madame Margareta Fougt, hust. Brita Olofsdotter.

Gift 1743-05-10 i Galtströms bruksförs (Y) (vb) med Persson, Elias. Dagsverkskarl. Kolare. Född 1717 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1717-07-07 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död av bröstsjuka 1776-01-24 i Galtströms bruksförs (Y) (db). Begravd 1776-02-04 i Galtströms bruksförs (Y) (db). Faddrar: Johan Larsson, Jon Jönsson, h. Segri Eliasdotter, Pigan Brita Olofsdr ifrån Tuna och Hellsiö. Far: Eliasson, Per. Dagsverkskarl. Född 1690 i Galtströms bruksförs (Y). Döpt 1690-03-16 i Galtströms bruksförs (Y). Död 1740-06-24 i Galtströms bruksförs (Y). Mor: Jönsdotter, Karin. Född 1684 i Galtströms bruksförs (Y). Döpt 1684-05-04 i Galtströms bruksförs (Y). Död 1731 i Galtströms bruksförs (Y) (db). Begravd 1731-08-01 i Galtströms bruksförs (Y) (db).

Barn:

Eliasson, Per. Född 1744 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1744-07-08 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död av håll och stygn 1823-01-31 i Bro, Rogsta (X) (db). Begravd 1823-02-09 i Rogsta (X) (db). Se tabell 131, s *.

Eliasson, Philip. Född 1751-10-23 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1751-10-27 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1802-04-03 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (db). Begravd 1802-04-11 i Attmar (Y) (db). Se tabell 142, s *.

Tabell 131 (generation 4)

(Från Tabell 130, s *)

Eliasson, Per. Kolare. Född 1744 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1744-07-08 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död av håll och stygn 1823-01-31 i Bro, Rogsta (X) (db). Begravd 1823-02-09 i Rogsta (X) (db). Faddrar: Jonas Jönsson, drängen Claës Pousar, hust. Sara Abramsdr, Pig. Christina Philipsdr.

Gift 1767-11-.. med Larsdotter, Gertrud. Född 1735 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1735-01-19 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1791-10-04 i Galtströms bruksförs (Y). Faddrar: Johan Larsson, Olof Pärsson den yngre, hustro Anna Andersdr, Pigan Margeta Abramsdr. Far: Olofsson, Lars. Körare. Född 1684 i Galtströms bruksförs (Y). Döpt 1684-10-05 i Galtströms bruksförs (Y). Död 1754-01-18 i Galtströms bruksförs (Y). Mor: Eriksdotter, Gertrud. Född 1691 i Lervik, Alnö (Y). Död 1763-10-22 i Galtströms bruksförs (Y).

Barn:

Persson, Lars. Född 1768-09-20 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1768-09-25 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död av ålderdomsbräcklighet 1844-11-06 i Bro, Rogsta (X) (db). Begravd 1844-11-17 i Rogsta (X) (db). Se tabell 132, s *.

Tabell 132 (generation 5)

(Från Tabell 131, s *)

Persson, Lars. Kolare. Landbonde. Född 1768-09-20 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1768-09-25 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död av ålderdomsbräcklighet 1844-11-06 i Bro, Rogsta (X) (db). Begravd 1844-11-17 i Rogsta (X) (db). Faddrar: Dagkarlen Olof Larsson och des hustru, Pigan Stina Andersdo och drängen Philip Eliasson.

Gift 1791-12-26 i Galtströms bruksförs (Y) (vb) med Andersdotter, Catharina. Född 1767-01-25 i Värmland. Död av slag 1829-10-26 i Östra Bro, Rogsta (X) (db). Begravd 1829-11-01 i Rogsta (X) (db). Far: NN, Anders. Kolare. Mor: Jönsdotter, Maria. Född 1738-04-05. Död 1817-12-05 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Barn:

Larsson, Per. Född 1792-03-05 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1792-03-09 i Galtströms bruksförs (Y) (fb).

Larsdotter, Maja Brita. Född 1795-01-02 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1795-01-04 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1853-05-14 i Rogsta (X). Se tabell 133, s *.

Larsdotter, Katarina Margareta. Född 1798-11-27 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1798-12-02 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1800 i Galtströms bruksförs (Y).

, Dödfödd. Född 1802-02-18 i Galtströms bruksförs (Y) (fb).

Larsson, Anders. Född 1804-07-06 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1804-07-08 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1881-02-26 i Rogsta (X) (Håkan Ek). Se tabell 138, s *.

Tabell 133 (generation 6)

(Från Tabell 132, s *)

Larsdotter, Maja Brita. Född 1795-01-02 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1795-01-04 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1853-05-14 i Rogsta (X).

Gift 1:o

Barn:

NN, Anna Brita. Född 1815-12-17 i Galtströms bruksförs (Y). Döpt 1815-12-24 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko).

Gift 2:o 1818-11-01 i Galtströms bruksförs (Y) med Strömqvist, Olof. Bruksarbetare. Bonde. Född 1797-08-20 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1797-08-23 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Flyttade med familjen 1829 från Galtströms bruksförs (Y) till Rogsta (X). Död 1844-11-21 i Brytte, Rogsta (X). Faddrar: Kohlaren Lars Pehrsson och des hustru, drängen Johan Hellström och Pig. Catharina Hellström. Den 25 augusti 1845 gjordes bouppteckning efter landbonden Olof. Han hade inventarier till ett värde av 446 riksdaler banco 15 schilling och skulder tilll ett värde av 160 riksdaler banco 11 schilling vilket gav en behållning på 286 riksdaler banco 4 schilling. Bland tillhörigheterna fanns fyra tennfat, sex slåtterliar och en brädyxa. En åkkärra till ett värde av 13 riksdaler 16 schilling. En andel av en not. Bland gångkläderna fanns en kort frack, tre jackor, långbyxor, västar och en hatt. Boskapen var riklig och bestod av sju kor, en oxe, tre får, tre lamm och ett svin dessutom en häst i sjunde året och ett gammalt sto. Böckerna bestod av en psalmbok, det nya testamente, en bok om kristi lidande och Örtagårds sällskap. Det fanns rikligt med grödor: 3 tunnor råg, 8 tunnor korn, 7 tunnor blandsäd och 12 tunnor potatis. Arrendet för hemmanet i Brytte till bruket var på 33 riksdaler banco 16 schilling. (bou) Far: Olofsson, Lars. Bruksarbetare. Dagsverkskarl. Född 1762-11-06 i Galtströms bruksförs (Y). Död 1816-11-18 i Galtströms bruksförs (Y). Mor: Johansdotter, Anna. Född 1766-08-20 (hfl).

Barn:

Strömqvist, Anna Cajsa. Född 1819-02-06 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1819-02-14 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Se tabell 134, s *.

Strömqvist, Märta Maria. Född 1821-04-14 i Galtströms bruksförs (Y). Döpt 1821-04-15 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Se tabell 135, s *.

Strömqvist, Lars Petter. Född 1827-02-25 i Galtströms bruksförs (Y). Döpt 1827-02-25 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Död 1859-10-16 i Brytte, Rogsta (X). Se tabell 136, s *.

Tabell 134 (generation 7)

(Från Tabell 133, s *)

Strömqvist, Anna Cajsa. Född 1819-02-06 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Döpt 1819-02-14 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Flyttade 1845 från Rogsta (X) till Hassela (X) (hfl). Bonden Nils Martinsson i Via var förmyndare för Anna Cajsa 1845

Gift

Barn:

Jonsdotter, Brita. Född 1842-09-19 i Rogsta (X).

Strömqvist, Per. Född 1845-07-04 i Rogsta (X).

Tabell 135 (generation 7)

(Från Tabell 133, s *)

Strömqvist, Märta Maria. Född 1821-04-14 i Galtströms bruksförs (Y). Döpt 1821-04-15 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Morbrodern Anders Larsson i Bro var förmyndare åt Märta 1845 efter faderns död.

Gift 1846 med Nilsson, Erik. Bonde. Född 1815-05-30. Död 1891-06-25 i Rogsta (X).

Barn:

Eriksson, Nils. Född 1848-10-19 i Rogsta (X). Död 1849-01-17 i Rogsta (X).

Eriksdotter, Brita. Född 1851-04-29 i Rogsta (X). Död 1852-01-22 i Rogsta (X).

Eriksson, Olof. Född 1856-09-12 i Rogsta (X). Död 1857-04-27 i Rogsta (X).

Tabell 136 (generation 7)

(Från Tabell 133, s *)

Strömqvist, Lars Petter. Bonde. Född 1827-02-25 i Galtströms bruksförs (Y). Döpt 1827-02-25 i Galtströms bruksförs (Y) (Indiko). Död 1859-10-16 i Brytte, Rogsta (X). Den 16 januari 1860 gjordes bouppteckning efter landbonden Per i Brytte. Boet hade inventarier till ett värde av 1217,70 kr och skulder tilll ett värde av 344,37 kr vilket gav en behållning på 873,33 kr. Bland tillhörigheterna finns koppor, tenn, porslin och blek saker. Per hade en hel del möbler bl.a. ett mindre väggur, två bord, tre sängar och en rödmålad matskänk. Till jordbruksarbetet hade han mycket redskap, kärror och plogar. Fastän familjen bestod av bara tre personer hade de fem sängar och en hel del sängkläder. Ett av Pers högst värderade klädesplag var en blå kavaj, som tingade ett värde av 12 kr, dessutom hade han många tröjor, byxor, västar, mössor och hattar. Kistan som han förvarade kläderna i värderades till 60 öre vilket var knappt mer värd än en ett par billiga byxor av väv som värderades till 50 öre. Kreaturen på gården bestod av två hästar en brun och en svart, den svarta hästen hade änkan fått av modern, dessutom hade de 6 st kor, 4 st får, 2 st kalvar och 2 st grisar. Grödorna bestod av 15 st tunnor korn, 5 st tunnor råg, 4 st tunnor blandföd, 12 st tunnor potatis och 6 st ott lin. Bland skulder finns skatt till kronan och kyrkotionde som uppgår till 173,25 kr.

Gift 1852-01-06 i Rogsta (X) med Öberg, Margareta. Född 1824-08-10 i Byn, Rogsta (X). Döpt 1824-08-10 i Byn, Rogsta (X). Död 1893-02-27 i Sved, Rogsta (X). Far: Öberg, Johan. Skräddare. Född 1799-07-06 i Nätra (Y). Mor: Nilsdotter, Lena. Född 1798-06-22 i Brytte, Rogsta (X). Döpt 1798-06-24 i Brytte, Rogsta (X). Död 1861-03-12 i Byn, Rogsta (X) (bou). Den 5 april 1861 gjordes bouppteckning efter Lena i Byn. Boet hade inventarier till ett värde av 903,76 riksmynt och enda skulden var bouppteckningskostnaden på 10 riksmynt vilket gav en behållning på 893,76 riksmynt. Bland tillhörigheterna fanns en matsked och två teskedar i silver. Fem mässingsljusstakar, sex stenfat, tio mjölktråg, två biblar och ett parti andra böcker. Fisket var tydligen en viktig syssla hon hade 16 skötar, 1/4 i en strömmings not, en båt och sjöbod i Simpviken. Boskapen bestod av två kor, en kalv, två getter och tre får. I Byn hade hon en huvudstuga, ett brygghus, en svala med fähus och lada dessutom hade hon andra hus och lador i Bomyra och Dalsmyra. (bou)

Barn:

Strömqvist, Brita. Född 1854-01-08 i Brytte, Rogsta (X). Död 1946-01-31 i Sved, Rogsta (X) (HT). Begravd 1946-02-10 i Rogsta (X) (HT). Se tabell 137, s *.

Tabell 137 (generation 8)

(Från Tabell 136, s *)

Strömqvist, Brita. Bondmor. Född 1854-01-08 i Brytte, Rogsta (X). Död 1946-01-31 i Sved, Rogsta (X) (HT). Begravd 1946-02-10 i Rogsta (X) (HT). I den höga åldern av 92 år avled på torsdagen änkefru Brita Frisk, Sved, Via. Den bortgångna, som var född i Brytte hade ett långt och verksamt liv som lantbrukshustru bakom sig. Ända in i det sista åtnjöt hon god hälsa och endast under de senaste tre veckorna har hon varit sängliggande. Den gamla hederskvinna sörjes närmast av tre söner, sonhustrur, barnbarn samt barnbarnsbarn och en syster. (Hudiksvalls Tidning fredag den 1 februari 1946)
I Rogsta kyrka jordfästes i söndags stoftet av änkefru Brita Frisk, född Strömqvist, från Sved, som avlidit 92 år gammal. Officiant var kyrkoherde Sandström. (Hudiksvalls Tidning tisdag den 12 februari 1946)

Gift med Frisk, Lars Mårtensson. Bonde. Handlande. Hemmansägare. Född 1851-05-11 i Bästdal, Rogsta (X). Död 1940-03-04 i Sved, Rogsta (X) (HT). Begravd 1940-03-10 i Rogsta (X) (HT). Ägare av torp i Sved. Äger torp nr 1 i Åkern
Lars bedrev handel hemma på gården i Sved han sålde mjöl, socker, m.m.
I sitt hem i Sved, Via, avled i måndags f. hemmansägaren Lars Frisk i en ålder av 88 år. Den bortgångne var född i Bästdal men bosatte sig sedermera i Sved där han själv uppförde egen fastighet. Denna gård överlät han senare på en son och övertog ett hemman i samma by. Detta hemman brukade han till 1925 då han överlät hemmanet på yngste sonen. Närmast sörjande är maka samt tre söner och son hustrur. (Hudiksvalls Tidning torsdag den 7 mars 1940)
I Rogsta prästgård jordfästes i söndags före gudstjänsten stoftet efter f. hemmansägaren Lars Mårtensson-Frisk, Sved, som avlidit 88 år gammal.Officiant var kyrkoherde Sandström. (Hudiksvalls Tidning torsdag den 14 mars 1940)
Far: Mårtensson, Mårten. Bonde. Landbonde. Född 1816-05-02 i Stering, Harmånger (X). Död av slag 1872-12-07 i Bästdal, Rogsta (X) (Rogsta C). Mor: Larsdotter, Kerstin. Född 1816-07-17 i Vattrång, Harmånger (X). Död av bröstlidande 1899-12-10 i Sylta, Rogsta (X) (Rogsta F). Begravd 1899-12-17 i Rogsta (X) (Rogsta F).

Barn:

Frisk, Per Johan. Sågverksarbetare. Född 1873-05-23. Död 1918-12-29. Begravd i Rogsta (X).

Frisk, Albert. Hemmansägare. Född 1881-06-01. Död 1974-08-22 i Rogsta (X) (SVDB). Begravd i Rogsta (X).

Frisk, Berner Gunnar. Fabriksarbetare. Murare. Lägenhetsägare. Född 1885-11-17 i Sved, Rogsta (X). Död 1980-05-01 i Ingstahemmet, Rogsta (X) (SVDB). Begravd i Rogsta (X).

Frisk, Ernst Reinhold. Född 1894-06-13. Död 1970-09-19 i Stamnäs, Rogsta (X) (SVDB). Begravd i Rogsta (X).

Tabell 138 (generation 6)

(Från Tabell 132, s *)

Larsson, Anders. Landbonde. Född 1804-07-06 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1804-07-08 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1881-02-26 i Rogsta (X) (Håkan Ek).

Gift 1832-06-11 i Rogsta (X) (Håkan Ek) med Eriksdotter, Karin. Född 1798-08-21 i Garluö, Rogsta (X) (Håkan Ek). Död 1884-04-11 (Håkan Ek).

Barn:

Andersson, Lars. Född 1833-04-21 i Bro, Rogsta (X). Död 1833-04-21 i Bro, Rogsta (X).

Andersson, Lars. Född 1834-04-14 i Bro, Rogsta (X).

Andersdotter, Anna. Född 1835-09-01 i Bro, Rogsta (X).

Andersson, Erik. Född 1836-08-28 i Rogsta (X). Död 1848-02-22 i Rogsta (X).

Andersdotter, Catharina. Född 1839-02-23 i Rogsta (X).

Andersdotter, Margareta. Född 1842-12-14 i Östra Bro, Rogsta (X) (Håkan Ek). Död 1871-07-20 (Håkan Ek). Se tabell 139, s *.

Stolt, Per Andersson. Född 1844-12-01 i Rogsta (X). Se tabell 141, s *.

Tabell 139 (generation 7)

(Från Tabell 138, s *)

Andersdotter, Margareta. Född 1842-12-14 i Östra Bro, Rogsta (X) (Håkan Ek). Död 1871-07-20 (Håkan Ek).

Gift 1868-11-27 (Håkan Ek) med Jonsson, Jonas. Husman. Torpare. Född 1838-03-25 i Håcksta, Rogsta (X) (Håkan Ek). Död 1913-07-12 (Håkan Ek). Far: Eriksson, Jonas. Bonde. Född 1787-07-21 i Norråkre, Rogsta (X) (Håkan Ek). Död 1873-11-01 (Håkan Ek). Mor: Jonsdotter, Maria. Född 1798-10-25 i Håcksta, Rogsta (X). Död 1871-05-24 (Håkan Ek).

Barn:

Jonsson, Jonas "Jonke". Född 1871-07-14 i Hovsätter, Rogsta (X) (Håkan Ek). Död 1962-12-05 (Håkan Ek). Se tabell 140, s *.

Tabell 140 (generation 8)

(Från Tabell 139, s *)

Jonsson, Jonas "Jonke". Fiskare. Född 1871-07-14 i Hovsätter, Rogsta (X) (Håkan Ek). Död 1962-12-05 (Håkan Ek).

Gift 1:o 1899-12-10 (Håkan Ek) med Bergström, Katarina. Född 1869-01-22 i Arnön, Rogsta (X) (Håkan Ek). Död 1907-08-12 (Håkan Ek).

Barn:

Jonsson, Erik. Född 1901-03-23 (Håkan Ek). Död 1915-12-17 (Håkan Ek).

Jonsson, Jonas "Jonne". Fiskare. Född 1902-09-29 i Hovsätter, Rogsta (X) (Håkan Ek). Död 1985-11-03 i Hovsätter, Rogsta (X) (SVDB).

Jonsson, Marta. Född 1907-08-10 i Rogsta (X) (Håkan Ek). Död 1987-01-17 i Ingstahemmet, Rogsta (X) (SVDB).

Gift 2:o 1914-12-20 (Håkan Ek) med Höglund, Ingrid Gunilla. Född 1863 i Ilsbo (X) (Håkan Ek).

Tabell 141 (generation 7)

(Från Tabell 138, s *)

Stolt, Per Andersson. Född 1844-12-01 i Rogsta (X).

Gift med Jonsdotter, Ingrid. Född 1852-06-26.

Barn:

Stolt, Anders. Född 1883-12-26 i Rogsta (X). Död 1883-12-26 i Rogsta (X).

Stolt, Katarina. Född 1883-12-26 i Rogsta (X). Död 1883-12-28 i Rogsta (X).

Stolt, Jonas. Född 1886-12-19 i Rogsta (X).

Tabell 142 (generation 4)

(Från Tabell 130, s *)

Eliasson, Philip. Knippsmed. Född 1751-10-23 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1751-10-27 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1802-04-03 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (db). Begravd 1802-04-11 i Attmar (Y) (db).

Gift 1777-11-16 i Attmar (Y) (vb) med Christiernsdotter, Sofia. Född 1746 (HNFR). Död 1821-04-27 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko).

Barn:

Söderström, Elias Philipsson. Född 1778-05-18 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (fb). Döpt 1778-05-24 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (fb). Död 1857-03-09 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Se tabell 143, s *.

Philipsdotter, Helena. Född 1779-09-22 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (fb). Döpt 1779-09-26 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (fb). Död 1857-02-01 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Se tabell 144, s *.

Philipsson, Christiern. Född 1782-12-13 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (fb). Döpt 1782-12-15 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (fb). Död 1782-12-21 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (db). Begravd 1783-01-05 i Attmar (Y) (db).

Philipsson, Petrus. Född 1783-12-09 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (fb). Döpt 1783-12-12 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (fb). Död 1783-12-18 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (db). Begravd 1783-12-28 i Attmar (Y) (db).

Söderström, Per Philipsson. Född 1784-12-17 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (fb). Döpt 1784-12-19 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (fb). Död 1869-12-13 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Se tabell 152, s *.

Philipsson, Jonas. Född 1789-07-26 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (fb). Döpt 1789-07-26 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (fb). Död 1789-09-09 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (db). Begravd 1789-09-20 i Attmar (Y) (db).

Philipsson, Jonas. Född 1793-02-18 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (fb). Döpt 1793-02-19 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (fb). Död 1793-03-10 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (db). Begravd 1793-03-17 i Attmar (Y) (db).

Tabell 143 (generation 5)

(Från Tabell 142, s *)

Söderström, Elias Philipsson. Knippsmed. Spiksmed. Född 1778-05-18 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (fb). Döpt 1778-05-24 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (fb). Död 1857-03-09 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko).

Gift 1811-10-13 i Attmar (Y) (vb) med Eliasdotter, Brita. Född 1779-08-12 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Död 1861-01-01 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko).

Barn:

Söderström, Brita Sophia. Född 1813-09-25 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1813-09-26 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Flyttade 1832 från Sörfors bruk, Attmar (Y) till Gista, Alnö (Y) (Indiko). Död 1834-02-24 i Gista, Alnö (Y) (Indiko).

Tabell 144 (generation 5)

(Från Tabell 142, s *)

Philipsdotter, Helena. Född 1779-09-22 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (fb). Döpt 1779-09-26 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (fb). Död 1857-02-01 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko).

Gift med Uddbom, Per. Dagsverkskarl. Arbetare. Född 1773 (Indiko). Död 1837-10-20 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko).

Barn:

Uddbom, Abraham. Född 1805-02-15 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1805-02-15 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Död 1857-05-26 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Se tabell 145, s *.

Uddbom, Anna Sofia. Född 1809-08-12 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1809-08-13 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Död 1865-03-28 i Rude, Tuna (Y) (Indiko). Se tabell 148, s *.

Uddbom, Kajsa Greta. Född 1820-12-05 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1820-12-06 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Se tabell 151, s *.

Tabell 145 (generation 6)

(Från Tabell 144, s *)

Uddbom, Abraham. Spiksmed. Född 1805-02-15 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1805-02-15 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Död 1857-05-26 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko).

Gift 1840-11-08 i Attmar (Y) (Indiko) med Tornberg, Catharina. Född 1805-11-16 (Indiko). Död 1872-02-04 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko).

Barn:

Uddbom, Per Erik. Född 1841-09-30 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1841-10-03 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Se tabell 146, s *.

Tabell 146 (generation 7)

(Från Tabell 145, s *)

Uddbom, Per Erik. Smed. Arbetare. Född 1841-09-30 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1841-10-03 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko).

Gift 1865 (Indiko) med Olofsdotter, Karin. Född 1844-10-05 i Hassela (X) (Indiko).

Barn:

Uddbom, Hulda Maria Margareta. Född 1866-01-27 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1866-02-03 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko). Död 1894-09-20 i Fagervik, Timrå (Y) (Indiko). Se tabell 147, s *.

Uddbom, Axel Leonard. Född 1870-01-01 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1870-01-05 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko).

Uddbom, Erika Katarina. Född 1881-02-17 i Sunds bruk, Skön (Y) (Indiko). Döpt 1881-03-16 i Sunds bruk, Skön (Y) (Indiko).

Tabell 147 (generation 8)

(Från Tabell 146, s *)

Uddbom, Hulda Maria Margareta. Född 1866-01-27 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1866-02-03 i Gryttjens bruk, Attmar (Y) (Indiko). Död 1894-09-20 i Fagervik, Timrå (Y) (Indiko).

Gift 1885-10-11 i Skön (Y) (Indiko) med Edén, Nils Magnus Svensson. Arbetare. Född 1859-04-03 i Ransäter (S) (Indiko).

Barn:

Edén, Erik Algot Vitalis. Född 1885-09-08 i Sunds bruk, Skön (Y) (Indiko). Döpt 1885-10-06 i Sunds bruk, Skön (Y) (Indiko). Död 1887-10-16 i Fagervik, Timrå (Y) (Indiko).

Edén, Henny Katarina Violia. Född 1886-12-11 i Fagervik, Timrå (Y) (Indiko). Döpt 1887-01-04 i Fagervik, Timrå (Y) (Indiko).

Edén, Syster Astrid. Född 1888-12-13 i Fagervik, Timrå (Y) (Indiko). Döpt 1889-02-01 i Fagervik, Timrå (Y) (Indiko).

Edén, Karl Algot Valdemar. Född 1891-02-03 i Fagervik, Timrå (Y) (Indiko). Döpt 1891-02-28 i Fagervik, Timrå (Y) (Indiko).

Edén, Bror Axel Mauritz. Född 1892-12-01 i Fagervik, Timrå (Y) (Indiko). Döpt 1893-02-06 i Fagervik, Timrå (Y) (Indiko). Död 1893-10-13 i Fagervik, Timrå (Y) (Indiko).

Tabell 148 (generation 6)

(Från Tabell 144, s *)

Uddbom, Anna Sofia. Född 1809-08-12 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1809-08-13 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Död 1865-03-28 i Rude, Tuna (Y) (Indiko).

Gift 1836-11-13 i Tuna (Y) (Indiko) med Bolin, Erik Peter. Sågkarl. Bonde. Torpare. Född 1811-10-05 i Sidensjö (Y) (Indiko).

Barn:

Bolin, Kristina Katarina. Född 1839-07-06 i Matfors bruk, Tuna (Y) (Indiko). Döpt 1839-07-10 i Matfors bruk, Tuna (Y) (Indiko). Se tabell 149, s *.

Tabell 149 (generation 7)

(Från Tabell 148, s *)

Bolin, Kristina Katarina. Född 1839-07-06 i Matfors bruk, Tuna (Y) (Indiko). Döpt 1839-07-10 i Matfors bruk, Tuna (Y) (Indiko).

Gift 1864-12-16 i Tuna (Y) (Indiko) med Tunfors, Johan Abraham Persson. Skomakare. Bonde. Arbetare. Född 1835-08-12 i Vattjom, Tuna (Y) (Indiko).

Barn:

Tunfors, Marta Sofia. Född 1866-12-13 i Rude, Tuna (Y) (Indiko). Döpt 1866-12-18 i Rude, Tuna (Y) (Indiko). Se tabell 150, s *.

Tunfors, Per Emmanuel. Född 1873-01-31 i Rude, Tuna (Y) (Indiko). Döpt 1873-02-07 i Rude, Tuna (Y) (Indiko). Död 1873-06-09 i Rude, Tuna (Y) (Indiko).

Tunfors, Anna Erika. Född 1875-07-11 i Rude, Tuna (Y) (Indiko). Döpt 1875-07-25 i Rude, Tuna (Y) (Indiko).

Tabell 150 (generation 8)

(Från Tabell 149, s *)

Tunfors, Marta Sofia. Född 1866-12-13 i Rude, Tuna (Y) (Indiko). Döpt 1866-12-18 i Rude, Tuna (Y) (Indiko).

Utom äktenskap

Barn:

Tunfors, Blenda Kristina. Född 1894-10-11 i Vattjom, Tuna (Y) (Indiko). Döpt 1894-11-08 i Vattjom, Tuna (Y) (Indiko).

Tabell 151 (generation 6)

(Från Tabell 144, s *)

Uddbom, Kajsa Greta. Född 1820-12-05 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1820-12-06 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Flyttade med maken och yngsta dottern 1870-06-11 från Attmarby, Attmar (Y) till Nordamerika (Indiko).

Gift 1849-08-26 i Attmar (Y) (Indiko) med Berg, Olof Andersson. Torpare. Född 1821-07-19 i Västergård, Attmar (Y) (Indiko).

Barn:

Berg, Anders Petter. Född 1850-07-09 i Fjolsta, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1850-07-14 i Fjolsta, Attmar (Y) (Indiko). Flyttade 1870-06-11 från Attmarby, Attmar (Y) till Nordamerika (Indiko).

Berg, Kristina Katarina. Född 1853-10-16 i Fjolsta, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1853-10-16 i Fjolsta, Attmar (Y) (Indiko). Flyttade 1872-05-21 från Attmarby, Attmar (Y) till Nordamerika (Indiko).

Berg, Anna Lena. Född 1853-10-16 i Fjolsta, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1853-10-16 i Fjolsta, Attmar (Y) (Indiko). Flyttade 1872-05-21 från Attmarby, Attmar (Y) till Nordamerika (Indiko).

Berg, Margareta Sofia. Född 1860-07-19 i Attmarby, Attmar (Y) (Indiko).

Tabell 152 (generation 5)

(Från Tabell 142, s *)

Söderström, Per Philipsson. Bruksarbetare. Klensmed. Född 1784-12-17 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (fb). Döpt 1784-12-19 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (fb). Död 1869-12-13 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko).

Gift 1822-10-18 i Attmar (Y) (Indiko) med Eriksdotter, Margareta. Född 1787-12-19 i Kläpp, Attmar (Y) (Indiko). Död 1850-04-20 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko).

Barn:

Söderström, Anna Brita. Född 1823-12-26 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1823-12-28 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Se tabell 153, s *.

Söderström, Erik. Född 1826-11-16 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1826-11-19 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Död 1826-12-29 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko).

Tabell 153 (generation 6)

(Från Tabell 152, s *)

Söderström, Anna Brita. Född 1823-12-26 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1823-12-28 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko).

Gift 1851-11-16 i Attmar (Y) (Indiko) med Falk, Paul Olofsson. Född 1828-02-03 i Norrböle, Attmar (Y) (Indiko). Död 1895-03-22 i Skedvik, Attmar (Y) (Indiko). Dagsverkskarl. Torpare.

Barn:

Falk, Erik Andreas. Född 1853-05-05 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1853-05-05 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Död 1853-05-21 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko).

Falk, Per Olof. Född 1853-05-05 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1853-05-05 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Död 1853-05-20 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko).

Falk, Nils Olof. Född 1863-04-25 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Döpt 1863-05-03 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko). Död 1863-05-25 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko).

Tabell 154 (generation 3)

(Från Tabell 98, s *)

Philipsdotter, Stina. Född 1722 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1722-05-27 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1797-05-17 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (db). Begravd 1797-05-21 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (db). Faddrar: Monsieur Jaques Parment, Michel Larsson, Madame Catarina Hammall, Pigan Karin på gården.

Gift 1749-10-24 i Ovansjö (X) (vb) med Henriksson (Ekengren), Anders. Mästersmed. Född 1724-04-18 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (Olle Rosenius). Död 1780-02-16 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (Olle Rosenius).

Barn:

Ekengren, Henrik Andersson. Född 1750-10-13 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (fb). Döpt 1750-10-14 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (fb). Död 1823-05-06 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (Olle Rosenius). Se tabell 155, s *.

Andersdotter, Margareta. Född 1754-06-13 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (fb). Döpt 1754-06-16 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (fb). Död 1807-01-21 i Hillsta, Ovansjö (X) (Anders Lindström). Se tabell 164, s *.

Tabell 155 (generation 4)

(Från Tabell 154, s *)

Ekengren, Henrik Andersson. Mästersmed. Född 1750-10-13 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (fb). Döpt 1750-10-14 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (fb). Död 1823-05-06 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (Olle Rosenius).

Gift 1773-10-31 i Ovansjö (X) (Olle Rosenius) med Persdotter, Lena. Född 1750-01-10 (Olle Rosenius). Död 1823-04-27 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (Olle Rosenius).

Barn:

Ekengren, Anders. Född 1774-08-22 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (fb).

Ekengren, Petter. Född 1777-12-20 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (fb). Död 1778 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (Ovansjö HFL).

Ekengren, Karin. Född 1780-01-03 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (fb).

Ekengren, Petter (Per). Född 1784-03-04 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (fb). Död 1866-02-05 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (Olle Rosenius). Se tabell 156, s *.

Ekengren, Olof. Född 1793-01-06 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (fb).

Tabell 156 (generation 5)

(Från Tabell 155, s *)

Ekengren, Petter (Per). Mästersmed. Född 1784-03-04 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (fb). Död 1866-02-05 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (Olle Rosenius).

Gift 1806-10-19 (Olle Rosenius) med Persdotter, Stina. Född 1785-01-04 i Hammarbynäs, Ovansjö (X) (Olle Rosenius). Död 1869-12-05 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (Olle Rosenius).

Barn:

Ekengren, Lena. Född 1807 (Ovansjö HFL).

Ekengren, Anna. Född 1809-02-16 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (Torsten Berglund). Död 1890-04-07 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (Torsten Berglund). Se tabell 157, s *.

Ekengren, Per. Född 1811-07-10 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (Olle Rosenius). Död 1892-03-09 (Olle Rosenius). Se tabell 160, s *.

Ekengren, Stina Fredrika.

Ekengren, Catharina.

Ekengren, Anders.

Ekengren, Greta.

Ekengren, Brita Lisa.

Tabell 157 (generation 6)

(Från Tabell 156, s *)

Ekengren, Anna. Född 1809-02-16 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (Torsten Berglund). Död 1890-04-07 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (Torsten Berglund).

Gift 1829-10-24 (Torsten Berglund) med Jäderqvist, Johan (Jan). Mästersmed. Född 1806 i Svärdsjö (W) (Torsten Berglund). Död 1891-09-01 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (Torsten Berglund).

Barn:

Jäderqvist, Johan Peter. Född 1830 (Maria Gunnarsson). Död 1902 (Maria Gunnarsson). Se tabell 158, s *.

Tabell 158 (generation 7)

(Från Tabell 157, s *)

Jäderqvist, Johan Peter. Född 1830 (Maria Gunnarsson). Död 1902 (Maria Gunnarsson).

Gift 1855-11-11 (Maria Gunnarsson) med Hammarberg, Maja Greta.

Barn:

Jäderqvist, Johanna Matilda. Född 1859-04-07 (Maria Gunnarsson). Död 1935-02-20 (Maria Gunnarsson). Se tabell 159, s *.

Tabell 159 (generation 8)

(Från Tabell 158, s *)

Jäderqvist, Johanna Matilda. Född 1859-04-07 (Maria Gunnarsson). Död 1935-02-20 (Maria Gunnarsson).

Gift med Eriksson, Anders Gustaf. Född 1848-05-31 (Maria Gunnarsson).

Barn:

Eriksson, Anna Matilda. Född 1892-07-23 (Maria Gunnarsson). Död 1974-10- (Maria Gunnarsson).

Tabell 160 (generation 6)

(Från Tabell 156, s *)

Ekengren, Per. Mästersmed. Född 1811-07-10 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (Olle Rosenius). Död 1892-03-09 (Olle Rosenius).

Gift 1834-12-26 (Olle Rosenius) med Andersdotter, Kajsa Greta. Född 1811-08-09 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (Olle Rosenius). Död 1880-03-07 (Olle Rosenius).

Barn:

Ekengren, Stina Kajsa.

Ekengren, Per Henrik. Född 1842-07-21 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (Olle Rosenius). Död 1872-05-01 (Olle Rosenius). Se tabell 161, s *.

Ekengren, Greta Fredrika.

Ekengren, Karl Fredrik.

Tabell 161 (generation 7)

(Från Tabell 160, s *)

Ekengren, Per Henrik. Smältare. Född 1842-07-21 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (Olle Rosenius). Död 1872-05-01 (Olle Rosenius).

Gift 1865-06-24 (Olle Rosenius) med Broqvist, Brita Cajsa. Född 1845-04-17 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (Olle Rosenius). Död 1930-07-16 i Ockelbo (X) (Olle Rosenius).

Barn:

Ekengren, Kristina Katarina. Född 1866-02-23 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (Olle Rosenius). Död 1944-10-17 i Ockelbo (X) (Olle Rosenius). Se tabell 162, s *.

Ekengren, Per Oscar.

Ekengren, Ester Fredrika. Född 1871-02-21 (Mikael Öhman). Död 1938-04-05 (Mikael Öhman). Se tabell 163, s *.

Tabell 162 (generation 8)

(Från Tabell 161, s *)

Ekengren, Kristina Katarina. Född 1866-02-23 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (Olle Rosenius). Död 1944-10-17 i Ockelbo (X) (Olle Rosenius).

Gift 1895-11-02 (Olle Rosenius) med Rosenius, Hjalmar. Källarmästare. Född 1870-01-22 i Ljungby (H) (Olle Rosenius). Död 1943-11-16 i Ockelbo (X) (Olle Rosenius).

Barn:

Rosenius, Nils Olof Hjalmar. Landssekreterare. Född 1898 i Ockelbo (X) (Olle Rosenius). Död 1972 i Linköping (E) (Olle Rosenius).

Tabell 163 (generation 8)

(Från Tabell 161, s *)

Ekengren, Ester Fredrika. Född 1871-02-21 (Mikael Öhman). Död 1938-04-05 (Mikael Öhman).

Gift med Hillström, Olof. Född 1867-04-14 i Brattfors, Ockelbo (X) (Mikael Öhman). Död 1938-11-08 (Mikael Öhman).

Barn:

Hillström, Olga.

Hillström, Otto Albin.

Hillström, Ester Amalia.

Hillström, Betty Elfrida. Född 1896-10-13 (Mikael Öhman).

Hillström, Folke Olov.

Hillström, Karl Åke.

Hillström, Oscar Evert.

Hillström, Brita Kristina.

Hillström, Olov Ingvar.

Tabell 164 (generation 4)

(Från Tabell 154, s *)

Andersdotter, Margareta. Född 1754-06-13 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (fb). Döpt 1754-06-16 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (fb). Död 1807-01-21 i Hillsta, Ovansjö (X) (Anders Lindström).

Gift 1778-10-05 i Ovansjö (X) (Anders Lindström) med Hansson, Hans. Landbonde. Född 1755-02-02 i Hillsta, Ovansjö (X) (Anders Lindström). Död 1826-07-06 i Hillsta, Ovansjö (X) (Anders Lindström).

Barn:

Hansdotter, Karin. Född 1779-06-24 i Hillsta, Ovansjö (X) (Anders Lindström). Död 1853-06-20 i Hillsta, Ovansjö (X) (Anders Lindström). Se tabell 165, s *.

Hansson, Anders. Född 1782-01-15 (Anders Lindström).

Hansson, Hans. Född 1785-01-11 (Anders Lindström). Död 1788-06-11 (Anders Lindström).

Hansson, Olof. Född 1787-12-09 (Anders Lindström). Död 1809 (Anders Lindström).

Hansson, Hans. Född 1791-02-18 (Anders Lindström).

Hansson, Per. Född 1791-02-18 (Anders Lindström).

Hansson, Jöns. Född 1794-07-03 (Anders Lindström). Död 1880 (Anders Lindström).

Tabell 165 (generation 5)

(Från Tabell 164, s *)

Hansdotter, Karin. Född 1779-06-24 i Hillsta, Ovansjö (X) (Anders Lindström). Död 1853-06-20 i Hillsta, Ovansjö (X) (Anders Lindström).

Gift 1800-07-24 i Ovansjö (X) (Anders Lindström) med Olofsson, Anders. Bonde. Dagsverkskarl. Född 1773-12-15 i Hillsta, Ovansjö (X) (Anders Lindström). Död 1832-10-06 i Hillsta, Ovansjö (X) (Anders Lindström).

Barn:

Hillblom, Per Andersson. Född 1818-01-09 i Hillsta, Ovansjö (X) (Anders Lindström). Död 1875-04-29 i See, Ovansjö (X) (Anders Lindström). Se tabell 166, s *.

Tabell 166 (generation 6)

(Från Tabell 165, s *)

Hillblom, Per Andersson. Dagsverkskarl. Landbonde. Född 1818-01-09 i Hillsta, Ovansjö (X) (Anders Lindström). Död 1875-04-29 i See, Ovansjö (X) (Anders Lindström).

Gift 1837-05-21 i Ovansjö (X) (Anders Lindström) med Olofsdotter, Greta. Född 1813-03-24 i See, Ovansjö (X) (Anders Lindström). Död 1867-06-15 i See, Ovansjö (X) (Anders Lindström).

Barn:

Hillblom, Per Persson. Född 1849-12-09 i See, Ovansjö (X) (Anders Lindström). Död 1887-03-18 i See, Ovansjö (X) (Anders Lindström). Se tabell 167, s *.

Tabell 167 (generation 7)

(Från Tabell 166, s *)

Hillblom, Per Persson. Valsverksarbetare. Född 1849-12-09 i See, Ovansjö (X) (Anders Lindström). Död 1887-03-18 i See, Ovansjö (X) (Anders Lindström).

Gift 1876-01-14 i Ovansjö (X) (Anders Lindström) med Löfblom, Anna Greta Persdotter. Född 1854-01-21 i Hillsta, Ovansjö (X) (Anders Lindström). Död 1938-04-06 i Barrsätra, Sandviken (X) (Anders Lindström).

Barn:

Hillblom, Wiktor. Född 1885-03-15 i See, Ovansjö (X) (Anders Lindström). Död 1951-08-06 i Hillsta, Ovansjö (X) (Anders Lindström). Se tabell 168, s *.

Tabell 168 (generation 8)

(Från Tabell 167, s *)

Hillblom, Wiktor. Skogsinspektor. Född 1885-03-15 i See, Ovansjö (X) (Anders Lindström). Död 1951-08-06 i Hillsta, Ovansjö (X) (Anders Lindström).

Gift 1906 i Ovansjö (X) (Anders Lindström) med Pettersson, Judith. Född 1881-08-07 i Gävle (X) (Anders Lindström). Död 1971-07-10 i Näs, Ovansjö (X) (Anders Lindström).

Barn:

Hillblom, Gösta. Maskinreparatör. Född 1910-07-11 i Hillsta, Ovansjö (X) (Anders Lindström). Död 1999-05-27 i Hillsta, Ovansjö (X) (Anders Lindström).

Tabell 169 (generation 2)

(Från Tabell 96, s *)

Pousar, Cathlin Claësdotter. Född 1679 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1679-09-28 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1763 i Galtströms bruksförs (Y).

Gift 1702-05-26 i Galtströms bruksförs (Y) (vb) med Andersson, Anders. Hammarsmed. Född 1678 (HNFR). Död 1734 (HNFR).

Barn:

Andersson, Anders. Född 1704-05-26 i Galtströms bruksförs (Y).

Andersdotter, Karin. Född 1705 (HNFR).

Andersson, Claes. Född 1707 (HNFR).

Andersdotter, Gölin. Född 1711 (HNFR). Död 1758-05-19 i Lögdö bruksförs (Y) (Lögdö C:1). Se tabell 170, s *.

Andersdotter, Maria. Född 1721 (HNFR). Död 1724 (HNFR).

Tabell 170 (generation 3)

(Från Tabell 169, s *)

Andersdotter, Gölin. Född 1711 (HNFR). Död 1758-05-19 i Lögdö bruksförs (Y) (Lögdö C:1).

Gift 1734 (HNFR) med Lögdahl, Jon Eriksson. Smed. Född 1714 (HNFR). Död 1778-10-08 i Lögdö bruksförs (Y) (Lögdö C:2).

Barn:

Jonsson, Erik. Född 1738-02-25 i Lögdö bruksförs (Y) (Lögdö C:1).

Jonsson, Anders. Dräng. Född 1740-11-26 i Lögdö bruksförs (Y) (Lögdö C:1). Död 1762-10-25 i Lögdö bruksförs (Y) (Lögdö C:1).

Jonsdotter, Katarina. Född 1743-12-29 i Lögdö bruksförs (Y) (Lögdö C:1). Död 1744 (HNFR).

Lögdahl, Per Jonsson. Född 1745-11-04 i Lögdö bruksförs (Y) (Lögdö C:1). Se tabell 171, s *.

Jonsdotter, Helena. Född 1745-11-04 i Lögdö bruksförs (Y) (Lögdö C:1).

Lögdahl, Katarina. Född 1747-08-15 i Lögdö bruksförs (Y) (Lögdö C:1). Död 1808-09-15 i Lögdö bruksförs (Y) (db). Begravd 1808-09-18 i Lögdö bruksförs (Y) (db). Se tabell 172, s *.

Jonsson, Jonas. Född 1751-01-25 i Lögdö bruksförs (Y) (Lögdö C:1).

Lögdahl, Clas. Född 1755-08-26 i Lögdö bruksförs (Y) (fb). Död 1837-03-23 i Edsåker, Ljustorp (Y) (Indiko). Se tabell 173, s *.

Tabell 171 (generation 4)

(Från Tabell 170, s *)

Lögdahl, Per Jonsson. Född 1745-11-04 i Lögdö bruksförs (Y) (Lögdö C:1).

Gift 1769-10-08 i Lögdö bruksförs (Y) (Lögdö C:2) med Persdotter, Ingrid. Född 1731 (HNFR). Död 1800 (HNFR).

Tabell 172 (generation 4)

(Från Tabell 170, s *)

Lögdahl, Katarina. Född 1747-08-15 i Lögdö bruksförs (Y) (Lögdö C:1). Död 1808-09-15 i Lögdö bruksförs (Y) (db). Begravd 1808-09-18 i Lögdö bruksförs (Y) (db).

Gift 1797-11-26 i Lögdö bruksförs (Y) (vb) med Lögdqvist, Asmund Persson. Klensmed. Född 1737-09-13 i Lögdö bruksförs (Y) (fb). Döpt 1737-09-14 i Lögdö bruksförs (Y) (fb). Död 1816-09-27 i Sidensjö (Y) (Bygdén). Far: Asmundsson, Per. Hammarsmed. Född 1709 i Lögdö bruksförs (Y). Död 1760-04-12 i Lögdö bruksförs (Y) (Lögdö C:1). Mor: Simonsdotter, Märta. Född 1707 i Vänna, Timrå (Y) (HNFR). Död 1774-08-22 i Lögdö bruksförs (Y) (db). Begravd 1774-08-28 i Ljustorp (Y) (db).

Tabell 173 (generation 4)

(Från Tabell 170, s *)

Lögdahl, Clas. Bruksarbetare. Torpare. Född 1755-08-26 i Lögdö bruksförs (Y) (fb). Död 1837-03-23 i Edsåker, Ljustorp (Y) (Indiko).

Gift 1:o 1782 (HNFR) med Edstedt, Anna Mårtensdotter. Född 1751-02-22 i Edsåker, Ljustorp (Y) ("Ljustorpsbor 1500-1800"). Död 1822-02-06 i Edsåker, Ljustorp (Y) (Indiko). Far: Persson, Mårten. Sockenskräddare. Född 1713-01-06 i Edsåker, Ljustorp (Y) ("Ljustorpsbor 1500-1800"). Död 1776-03-31 i Edsåker, Ljustorp (Y) ("Ljustorpsbor 1500-1800"). Mor: Eriksdotter, Anna. Född 1719-12-24 i Jällvik, Ljustorp (Y) ("Ljustorpsbor 1500-1800"). Död 1803 i Edsåker, Ljustorp (Y) ("Ljustorpsbor 1500-1800"). Begravd 1803-01-19 i Ljustorp (Y) ("Ljustorpsbor 1500-1800").

Barn:

Lögdahl, Martin. Född 1786-01-29 i Lögdö bruksförs (Y) (Lögdö C:2).

Lögdahl, Anna Juliana. Född 1791-04-10 i Lögdö bruksförs (Y) (fb). Döpt 1791-04-10 i Lögdö bruksförs (Y) (Indiko). Död 1875-01-01 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Se tabell 174, s *.

Gift 2:o 1822-12-27 i Ljustorp (Y) (Indiko) med Jonsdotter, Johanna. Född 1760-03-14 i Östanskär, Indal (Y) ("Ljustorpsbor 1500-1800"). Död 1838-04-24 i Edsåker, Ljustorp (Y) (Indiko).

Tabell 174 (generation 5)

(Från Tabell 173, s *)

Lögdahl, Anna Juliana. Född 1791-04-10 i Lögdö bruksförs (Y) (fb). Döpt 1791-04-10 i Lögdö bruksförs (Y) (Indiko). Död 1875-01-01 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko).

Gift med Andersson, Lars. Torpare. Född 1784-04-01 i Edsåker, Ljustorp (Y) (Indiko). Död 1865-03-30 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko).

Barn:

Larsdotter, Gertrud. Född 1814-12-27 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Döpt 1814-12-28 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Död 1898-02-14 i Ala, Hässjö (Y) (Indiko). Se tabell 175, s *.

Larsson, Klaes. Född 1817-02-08 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Döpt 1817-02-08 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Död 1881-11-18 i Rii, Timrå (Y) (Indiko). Se tabell 176, s *.

Stafrin, Anders Larsson. Född 1821-08-03 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Döpt 1821-08-04 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Se tabell 177, s *.

Larsdotter, Anna Johanna. Född 1826-08-14 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Döpt 1826-08-16 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Se tabell 184, s *.

Larsson, Lars Erik. Född 1831-04-17 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Döpt 1831-04-19 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Död 1834-10-20 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko).

Tabell 175 (generation 6)

(Från Tabell 174, s *)

Larsdotter, Gertrud. Född 1814-12-27 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Döpt 1814-12-28 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Död 1898-02-14 i Ala, Hässjö (Y) (Indiko).

Gift 1853-10-16 i Hässjö (Y) (Indiko) med Swedlund, Olof. Torpare. Född 1813-07-02 i Torsboda, Hässjö (Y) (Indiko). Död 1871-02-06 i Ala, Hässjö (Y) (Indiko).

Tabell 176 (generation 6)

(Från Tabell 174, s *)

Larsson, Klaes. Torpare. Född 1817-02-08 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Döpt 1817-02-08 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Död 1881-11-18 i Rii, Timrå (Y) (Indiko).

Gift 1861-12-05 i Timrå (Y) (Indiko) med Davidsdotter, Kajsa Greta. Född 1818-09-20 i Öppom, Ljustorp (Y) (Indiko).

Tabell 177 (generation 6)

(Från Tabell 174, s *)

Stafrin, Anders Larsson. Torpare. Född 1821-08-03 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Döpt 1821-08-04 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko).

Gift 1851-07-13 i Ljustorp (Y) (Indiko) med Högstedt, Brita Erika. Född 1830-02-07 i Östra Frötuna, Ljustorp (Y) (Indiko). Far: Högstedt, Erik. Torpare. Bonde. Född 1801-11-27 i Ava, Tynderö (Y) (Indiko). Död 1877-05-23 i Västra Frötuna, Ljustorp (Y) (Indiko). Mor: Johansdotter, Anna Stina. Född 1798-08-03 i Åsäng, Ljustorp (Y) (Indiko). Döpt 1798-08-05 i Åsäng, Ljustorp (Y) (Indiko). Död 1869-04-15 i Västra Frötuna, Ljustorp (Y) (Indiko).

Barn:

Stafrin, Lars Erik. Född 1851-12-11 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Döpt 1851-12-15 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Se tabell 178, s *.

Andersdotter, Anna Erika. Född 1853-06-23 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Döpt 1853-06-25 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Död 1877-07-07 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Se tabell 180, s *.

Stafrin, Brita Märta. Född 1856-07-16 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Döpt 1856-07-20 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Se tabell 181, s *.

Stafrin, Nils Andreas. Född 1857-08-09 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Döpt 1857-08-16 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Se tabell 182, s *.

Andersson, Johan Olof. Född 1862-05-04 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Döpt 1862-05-23 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Död 1862-06-23 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko).

Stafrin, Kristina Katarina. Född 1864-01-19 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Döpt 1864-01-30 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Se tabell 183, s *.

Tabell 178 (generation 7)

(Från Tabell 177, s *)

Stafrin, Lars Erik. Arbetare. Skomakare. Född 1851-12-11 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Döpt 1851-12-15 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko).

Gift 1875-10-15 i Ljustorp (Y) (Indiko) med Nilsdotter, Brita Elisabet. Född 1855-10-03 i Fuske, Ljustorp (Y) (Indiko).

Barn:

Stafrin, Beda Laurina Eugenia. Född 1875-10-23 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Döpt 1875-11-14 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Död 1875-12-15 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko).

Stafrin, Nils August. Född 1876-09-24 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Döpt 1876-10-03 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Se tabell 179, s *.

Stafrin, Erik Albin. Född 1877-10-22 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Döpt 1877-11-03 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko).

Stafrin, Betty Elin Theresia. Född 1880-01-17 i Hovid, Alnö (Y) (Indiko). Döpt 1880-03-04 i Hovid, Alnö (Y) (Indiko).

Stafrin, Beda Kristina. Född 1882-11-17 i Hovid, Alnö (Y) (Indiko). Döpt 1882-12-01 i Hovid, Alnö (Y) (Indiko).

Stafrin, Selma Erika. Född 1885-02-14 i Strand, Hässjö (Y) (Indiko). Döpt 1885-03-18 i Strand, Hässjö (Y) (Indiko). Död 1888-05-25 i Strand, Hässjö (Y) (Indiko).

Stafrin, Johan Albert. Född 1887-04-30 i Strand, Hässjö (Y) (Indiko). Döpt 1887-06-13 i Strand, Hässjö (Y) (Indiko).

Stafrin, Anny Katarina. Född 1890-05-14 i Vivsta, Timrå (Y) (Indiko). Döpt 1890-06-14 i Vivsta, Timrå (Y) (Indiko).

Stafrin, Karl William. Född 1893-03-02 i Vivsta, Timrå (Y) (Indiko). Döpt 1893-04-15 i Vivsta, Timrå (Y) (Indiko).

Stafrin, Bror Tilldor. Född 1895-10-14 i Jällvik, Ljustorp (Y) (Indiko).

Stafrin, Syster Elvira. Född 1895-10-14 i Jällvik, Ljustorp (Y) (Indiko).

Tabell 179 (generation 8)

(Från Tabell 178, s *)

Stafrin, Nils August. Född 1876-09-24 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Döpt 1876-10-03 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko).

Gift 1898-04-09 (Indiko) med Lundin, Hulda Katarina. Född 1875-06-12 i Tunabäck, Skön (Y) (Indiko).

Barn:

Stafrin, Johan Helge. Född 1896-11-08 i Jällvik, Ljustorp (Y) (Indiko).

Tabell 180 (generation 7)

(Från Tabell 177, s *)

Andersdotter, Anna Erika. Född 1853-06-23 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Döpt 1853-06-25 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Död 1877-07-07 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko).

Gift 1872-05-07 i Hässjö (Y) (Indiko) med Rylander, Fredrik. Arbetare. Född 1842-07-13 i Häre, Ljustorp (Y) (Indiko).

Barn:

Rylander, August Fredrik Teodor. Arbetare. Född 1872-09-01 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Döpt 1872-09-08 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko).

Rylander, Erik Gottfrid. Arbetare. Född 1876-04-26 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Döpt 1876-05-14 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko).

Rylander, Nils Alfred. Arbetare. Född 1877-07-07 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Döpt 1877-07-16 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko).

Tabell 181 (generation 7)

(Från Tabell 177, s *)

Stafrin, Brita Märta. Född 1856-07-16 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Döpt 1856-07-20 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko).

Gift 1876-10-01 i Hässjö (Y) (Indiko) med Söderlund, Olof. Arbetare. Född 1849-11-20 i Stäbbgård, Hässjö (Y) (Indiko). Död 1888-11-19 i Vivsta, Timrå (Y) (Indiko).

Barn:

Söderlund, Beda Helena. Född 1877-04-17 i Stäbbgård, Hässjö (Y) (Indiko). Döpt 1877-04-26 i Stäbbgård, Hässjö (Y) (Indiko). Död 1878-12-08 i Stäbbgård, Hässjö (Y) (Indiko).

Söderlund, Johan Algot. Född 1878-12-27 i Stäbbgård, Hässjö (Y) (Indiko). Döpt 1879-01-12 i Stäbbgård, Hässjö (Y) (Indiko).

Söderlund, Oskar Henry. Född 1882-05-19 i Vivsta, Timrå (Y) (Indiko). Döpt 1882-06-27 i Vivsta, Timrå (Y) (Indiko).

Söderlund, Lars Albin. Född 1884-02-07 i Vivsta, Timrå (Y) (Indiko). Döpt 1884-02-29 i Vivsta, Timrå (Y) (Indiko).

Söderlund, Ester Oliva Fredrika. Född 1886-12-24 i Vivsta, Timrå (Y) (Indiko). Döpt 1887-02-23 i Vivsta, Timrå (Y) (Indiko).

Tabell 182 (generation 7)

(Från Tabell 177, s *)

Stafrin, Nils Andreas. Arbetare. Född 1857-08-09 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Döpt 1857-08-16 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko).

Gift 1883-07-14 i Hässjö (Y) (Indiko) med Blomqvist, Andrietta Margareta. Född 1864-02-11 i Sörfors bruk, Attmar (Y) (Indiko).

Barn:

Stafrin, Ester. Född 1884-01-15 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko).

Tabell 183 (generation 7)

(Från Tabell 177, s *)

Stafrin, Kristina Katarina. Född 1864-01-19 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Döpt 1864-01-30 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko).

Utom äktenskap

Barn:

Stafrin, Edith Ottilia. Född 1886-02-19 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Döpt 1886-03-29 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Död 1886-08-24 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko).

Gift 1886-12-21 i Hässjö (Y) (Indiko) med Nässén, Erik Jonsson. Arbetare. Torpare. Född 1848-10-24 i Ramsjö (X) (Indiko).

Barn:

Nässén, Oskar Edvin. Född 1887-09-04 i Hovid, Alnö (Y) (Indiko). Döpt 1887-09-23 i Hovid, Alnö (Y) (Indiko). Död 1887-10-13 i Hovid, Alnö (Y) (Indiko).

Nässén, Judith. Född 1888-12-27 i Hovid, Alnö (Y) (Indiko).

Nässén, Edith. Född 1890-03-12 i Östrand, Timrå (Y) (Indiko).

Nässén, Elin. Född 1893-01-09 i Jällvik, Ljustorp (Y) (Indiko).

Nässén, Ester. Född 1896-11-20 i Jällvik, Ljustorp (Y) (Indiko).

Tabell 184 (generation 6)

(Från Tabell 174, s *)

Larsdotter, Anna Johanna. Född 1826-08-14 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko). Döpt 1826-08-16 i Stavre, Hässjö (Y) (Indiko).

Gift 1863-07-12 i Hässjö (Y) (Indiko) med Norberg, Sven Olof. Torpare. Född 1838-03-30 i Stavre, Ljustorp (Y) (Indiko).

Barn:

Norberg, Anna Brita. Född 1865-01-06 i Stavre, Ljustorp (Y) (Indiko). Döpt 1865-01-08 i Stavre, Ljustorp (Y) (Indiko). Död 1866-04-10 i Stavre, Ljustorp (Y) (Indiko).

Norberg, Anders Jonas. Född 1867-09-09 i Stavre, Ljustorp (Y) (Indiko). Döpt 1867-10-13 i Stavre, Ljustorp (Y) (Indiko). Se tabell 185, s *.

Tabell 185 (generation 7)

(Från Tabell 184, s *)

Norberg, Anders Jonas. Torpare. Född 1867-09-09 i Stavre, Ljustorp (Y) (Indiko). Döpt 1867-10-13 i Stavre, Ljustorp (Y) (Indiko).

Gift 1890-06-23 i Ljustorp (Y) (Indiko) med Sundberg, Sofia Lovisa. Född 1862-06-19 i Umeå stadsförs (AC) (Indiko).

Barn:

Norberg, Sven Gottfrid. Född 1891-09-02 i Stavre, Ljustorp (Y) (Indiko). Döpt 1891-09-21 i Stavre, Ljustorp (Y) (Indiko).

Tabell 186 (generation 2)

(Från Tabell 96, s *)

Pousar, Lisbeta Claësdotter. Född 1682 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1682-08-05 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1741-04-19 i Galtströms bruksförs (Y).

Gift 1708-12-26 i Galtströms bruksförs (Y) (vb) med Henriksson, Hans. Arbetskarl. Körare. Född 1680. Död 1741-04-26 i Galtströms bruksförs (Y).

Barn:

Hansdotter, Karin. Född 1714 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1714-12-05 i Galtströms bruksförs (Y) (fb).

Hansson, Henrik. Född 1719 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1719-10-27 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1762-03-03 i Galtströms bruksförs (Y). Se tabell 187, s *.

Hansdotter, Anna. Född 1723 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1723-10-06 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1763-01-29. Se tabell 189, s *.

Tabell 187 (generation 3)

(Från Tabell 186, s *)

Hansson, Henrik. Körare. Mjölnare. Född 1719 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1719-10-27 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1762-03-03 i Galtströms bruksförs (Y).

Gift 1744-10-28 i Galtströms bruksförs (Y) med Olofsdotter, Karin. Född 1722 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1722-05-27 i Galtströms bruksförs (Y) (fb).

Barn:

Henriksson, Hans. Född 1745 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1745-10-13 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Se tabell 188, s *.

Henriksson, Olof. Född 1750-01-12 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1750-01-14 i Galtströms bruksförs (Y) (fb).

Henriksson, Henrik. Född 1752-04-10 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1752-04-12 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1752-08-16 i Galtströms bruksförs (Y).

Henriksdotter, Elisabet. Född 1753-08-01 i Galtströms bruksförs (Y). Död 1753-08-19 i Galtströms bruksförs (Y).

Henriksson, Petter. Född 1753-08-01 i Galtströms bruksförs (Y). Död 1753-08-19 i Galtströms bruksförs (Y).

Henriksdotter, Maria. Född 1754-09-13 i Galtströms bruksförs (Y).

Henriksdotter, Elisabet. Född 1757-01-27 i Galtströms bruksförs (Y).

Henriksson, Henrik. Född 1759-07-04 i Galtströms bruksförs (Y). Död 1759-11-30 i Galtströms bruksförs (Y).

, Dödfödd. Född 1761-04-29 i Galtströms bruksförs (Y).

Tabell 188 (generation 4)

(Från Tabell 187, s *)

Henriksson, Hans. Hammarsmed. Född 1745 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1745-10-13 i Galtströms bruksförs (Y) (fb).

Gift 1771-10-22 i Galtströms bruksförs (Y) med Andersdotter, Kerstin. Född 1744.

Barn:

Hansson, Knut. Född 1774-08-17 i Galtströms bruksförs (Y).

Hansdotter, Lisa. Född 1777-01-21 i Galtströms bruksförs (Y).

Tabell 189 (generation 3)

(Från Tabell 186, s *)

Hansdotter, Anna. Född 1723 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1723-10-06 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1763-01-29.

Gift 1757-11-06 i Galtströms bruksförs (Y) (vb) med Loesson, Per. Hyttdräng. Född 1713 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1713-03-22 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1791-12-27 i Galtströms bruksförs (Y). Far: Fransson, Loe. Kolare. Bosatt i Galtströms bruksförs (Y) (HNFR). Mor: Persdotter, Anna. Född 1687 i Lövberg, Ljustorp (Y). Död 1753-04-15 i Galtströms bruksförs (Y).

Barn:

Persson, Petter. Född 1758-11-05 i Galtströms bruksförs (Y). Död 1758-11-16 i Galtströms bruksförs (Y).

Persson, Loe. Född 1760-05-04 i Galtströms bruksförs (Y). Se tabell 190, s *.

Persdotter, Elisabet. Född 1762-01-13 i Galtströms bruksförs (Y). Död 1762-02-03 i Galtströms bruksförs (Y).

Tabell 190 (generation 4)

(Från Tabell 189, s *)

Persson, Loe. Kolare. Född 1760-05-04 i Galtströms bruksförs (Y).

Gift 1780-11-03 i Galtströms bruksförs (Y) (vb) med Eriksdotter, Ingrid. Född 1751.

Barn:

Loesdotter, Anna. Född 1780. Död 1791-09-25 i Galtströms bruksförs (Y).

Loesdotter, Helena. Född 1783-03-04 i Galtströms bruksförs (Y). Död 1791-09-26 i Galtströms bruksförs (Y).

Loesson, Per. Född 1784. Död 1791.

Loesson, Erik. Född 1786-12-31 i Galtströms bruksförs (Y). Död 1791-09-26 i Galtströms bruksförs (Y).

Loesson, Johan. Född 1788. Död 1788.

Loesson, Johan. Född 1789. Död 1791-10-05 i Galtströms bruksförs (Y).

Loesdotter, Ingrid Catharina. Född 1791-05-14 i Galtströms bruksförs (Y). Död 1791-09-29 i Galtströms bruksförs (Y).

Tabell 191 (generation 2)

(Från Tabell 96, s *)

Pousar, Anna Claësdotter. Född 1684 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1684-03-23 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1747 i Galtströms bruksförs (Y).

Gift 1:o 1703-05-18 i Galtströms bruksförs (Y) (vb) med Norberg, Jöns Olofsson. Dräng. Född i Njurunda (Y). Död 1705.

Barn:

Jönsson, Olof. Född 1706. Död 1707.

Gift 2:o 1707-10-25 i Galtströms bruksförs (Y) (vb) med Pettersson, Petter. Hammarsmed. Född 1682 i Galtströms bruksförs (Y). Döpt 1682-03-26 i Galtströms bruksförs (Y). Död 1718 i Galtströms bruksförs (Y). Begravd 1718-01-06 i Galtströms bruksförs (Y).

Barn:

Persson, Petter. Född 1709 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1709-12-26 i Galtströms bruksförs (Y) (fb).

Persdotter, Katarina. Född 1712 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1713-01-01 i Galtströms bruksförs (Y) (fb).

Persson, Claes. Född 1715 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1715-08-12 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1776. Se tabell 192, s *.

Persdotter, Karin. Född 1716 i Galtströms bruksförs (Y). Döpt 1716-04-29 i Galtströms bruksförs (Y).

Tabell 192 (generation 3)

(Från Tabell 191, s *)

Persson, Claes. Dräng. Född 1715 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1715-08-12 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1776.

Gift 1745-11-17 i Galtströms bruksförs (Y) (vb) med Persdotter, Ingeborg. Född 1700 i Torp (Y). Död 1773.

Tabell 193 (generation 2)

(Från Tabell 96, s *)

Pousar, Claës Claësson. Hammarsmed. Född 1686 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1686-11-02 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1763 i Galtströms bruksförs (Y).

Gift 1714-05-17 i Galtströms bruksförs (Y) med Andersdotter, Gölin. Född 1691 i Galtströms bruksförs (Y). Döpt 1691-05-17 i Galtströms bruksförs (Y). Död 1752.

Barn:

Pousar, Karin Claësdotter. Född 1715 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1715-04-20 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1715 i Galtströms bruksförs (Y) (db). Begravd 1715-06-12 i Galtströms bruksförs (Y) (db).

Pousar, Anders. Född 1716 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1716-04-07 i Galtströms bruksförs (Y) (fb).

Pousar, Karin Claësdotter. Född 1718 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1718-08-24 i Galtströms bruksförs (Y) (fb).

Pousar, Jonas. Född 1721 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1721-03-05 i Galtströms bruksförs (Y) (fb).

Pousar, Clas. Född 1724 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1724-01-19 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Se tabell 194, s *.

Pousar, Gölin Claësdotter. Född 1730 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1730-04-12 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Se tabell 195, s *.

Tabell 194 (generation 3)

(Från Tabell 193, s *)

Pousar, Clas. Dagsverkskarl. Skräddare. Född 1724 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1724-01-19 i Galtströms bruksförs (Y) (fb).

Gift 1744-12-26 i Galtströms bruksförs (Y) (vb) med Jönsdotter, Maria. Född 1722.

Barn:

Pousar, Gölin. Född 1745 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1745-09-15 i Galtströms bruksförs (Y) (fb).

Pousar, Jöns. Född 1747-04-19 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1747-04-25 i Galtströms bruksförs (Y) (fb).

Pousar, Helena. Född 1748-09-21 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1748-09-25 i Galtströms bruksförs (Y) (fb).

Pousar, Maria. Född 1751-03-18 i Huså, Kall (Z) (fb). Döpt 1751-03-24 i Huså, Kall (Z) (fb). Död 1753-03-08 i Huså, Kall (Z) (db). Begravd 1753-03-18 i Kall (Z) (db).

Pousar, Catharina. Född 1752-11-03 i Huså, Kall (Z) (fb). Döpt 1752-11-15 i Huså, Kall (Z) (fb).

Pousar, Clas. Född 1754-04-06 i Huså, Kall (Z) (fb). Döpt 1754-04-12 i Huså, Kall (Z) (fb).

Pousar, Jonas. Född 1756-04-23 i Huså, Kall (Z) (fb). Döpt 1756-05-09 i Huså, Kall (Z) (fb).

Pousar, Johan. Född 1759-03-25 i Huså, Kall (Z) (fb). Döpt 1759-04-01 i Huså, Kall (Z) (fb).

Tabell 195 (generation 3)

(Från Tabell 193, s *)

Pousar, Gölin Claësdotter. Född 1730 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1730-04-12 i Galtströms bruksförs (Y) (fb).

Gift 1751-10-20 i Galtströms bruksförs (Y) (vb) med Loesson, Johan. Dräng. Född 1728 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1728-12-22 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Far: Fransson, Loe. Kolare. Bosatt i Galtströms bruksförs (Y) (HNFR). Mor: Persdotter, Anna. Född 1687 i Lövberg, Ljustorp (Y). Död 1753-04-15 i Galtströms bruksförs (Y).

Barn:

Johansdotter, Anna. Född 1752-10-25 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1752-10-28 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1752.

Johansson, Claes. Född 1754. Död 1754.

Johansson, Loe. Född 1757-06-18 i Galtströms bruksförs (Y).

Johansson, Johan. Född 1760. Död 1760.

Johansson, Andreas. Född 1761.

Johansson, Johan. Född 1763.

Johansdotter, Gölin. Född 1767 (HNFR). Död 1767 (HNFR).

Johansson, Per. Född 1769 (HNFR).

Tabell 196 (generation 2)

(Från Tabell 96, s *)

Pousar, Barbro Claësdotter. Född 1690 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1690-01-12 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Faddrar: Bruksskrifwaren Mr. Eric Medén, Hammarsmeden Jon Pärsson, Hyttedrängen Jacob Garnie, Masmäst. hustrun Anna Jacobsdr, Lars Ols hustro Karin, Pigan Märet Jonsdr.

Gift 1709-08-29 i Galtströms bruksförs (Y) (vb) med Persson, Johan. Hammarsmed. Född 1687 i Galtströms bruksförs (Y). Döpt 1687-05-16 i Galtströms bruksförs (Y).

Barn:

Johansdotter, Sara. Född 1709 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1709-12-26 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1712-07-.. i Galtströms bruksförs (Y).

Johansson, Petter. Född 1713 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1713-01-18 i Galtströms bruksförs (Y) (fb).

Johansdotter, Karin. Född 1713 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1713-01-18 i Galtströms bruksförs (Y) (fb).

Johansdotter, Sara. Född 1716 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1716-01-15 i Galtströms bruksförs (Y) (fb).

Johansson, Claes. Född 1718 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1718-02-23 i Galtströms bruksförs (Y) (fb).

Johansson, Johan. Född 1720 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1720-04-10 i Galtströms bruksförs (Y) (fb).

Johansson, Jonas. Född 1723 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1723-04-31 i Galtströms bruksförs (Y) (fb).

Johansdotter, Barbro. Född 1725 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1725-07-04 i Galtströms bruksförs (Y) (fb).

Johansson, Jonas. Född 1728 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1728-01-28 i Galtströms bruksförs (Y) (fb).

Johansson, Philip. Född 1730 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1730-03-26 i Galtströms bruksförs (Y) (fb).

Johansdotter, Margareta. Född 1733 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1733-01-28 i Galtströms bruksförs (Y) (fb).

Tabell 197 (generation 2)

(Från Tabell 96, s *)

Pousar, Maria Claësdotter. Född 1692 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Döpt 1692-10-10 i Galtströms bruksförs (Y) (fb). Död 1733-03-11 i Iggesunds bruk, Njutånger (X).

Gift 1722 med Rogstadius, Hans Petersson. Dagsverkskarl. Bruksarbetare. Född 1661 i Frölland, Rogsta (X). Död 1739-08-13 i Iggesunds bruk, Njutånger (X). Far: Jonsson, Per. Sågmästare. Bosatt i Frölland, Rogsta (X). Mor: Olofsdotter, Karin.

Barn:

Rogstadius, Elisabet. Född 1722-09-16 i Iggesunds bruk, Njutånger (X). Se tabell 198, s *.

Tabell 198 (generation 3)

(Från Tabell 197, s *)

Rogstadius, Elisabet. Född 1722-09-16 i Iggesunds bruk, Njutånger (X).

Gift 1761-09-27 i Njutånger (X) med Colling, Claes Antonsson.