Vigselregister Alnö C:2
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1774-10-16 Unga Bonden Pehr Pehrsson Elfwa Pigan Sara Isaacsdotter Smedsgården
1774-10-23 Sochne Skräddaren Lars Bergrot
Pigan Catharina Olofsdotter Sätter
1776-10-11 Drängen Olof Jonsson Sochnestugan Pigan Brita Jonsdotter Petting
1776-10-15 Unga Skattebonden Hans Ersson Usland Pigan Christina Hansdotter Korstad
1776-11-05 Tiltänkte Unga Skattebonden Olof Johansson
Pigan Catharina Isaksdotter Smedsgården
1777-10-19 Krono Båtsmannen Jöns Fröst
Pigan Margareta Persdotter Stalsås
1777-10-26 Drängen Olof Persson Skyttberg Pigan Sara Eliædotter Stömsta
1777-10-26 Drängen Måns Hansson Bulås Pigan Ingrid Ersdotter Usland
1778-06-21 Unga Skattebonden Israël Michaëlsson
Pigan Greta Persdotter Ellwa
1778-06-24
Isac Thomæsson Ås Pigan Gunnila Paqvesdotter Lögdö Bruk
1778-06-30 Unga Bonden Nils Isaksson Gistad Pigan Martha Jacobsdotter Gistad
1778-10-18
Per Larsson Sätra Pigan Sara Isacsdotter Smedsgården
1778-10-25
Erik Jacobsson Gistad Pigan Gertrud Isaksdotter Gistad
1778-11-01
Per Hansson Bulås Pigan Brita Nilsdotter Attmars Sockn
1779-06-27 Drängen Anders Andersson Sättna Enkan Brita Danielsdotter Håfwid
1779-10-03 Drängen Anders Olofsson Säter Pigan Stina Eriksdotter Närsta
1779-10-10 Bonden Pär Pärsson Håfwid Pigan Greta Nilsdotter Näset
1779-10-10 Drängen Olof Ersson Hartung Pigan Barbara Eriksdotter Bärje
1779-10-12 Drängen Anders Pärsson Skåttgården Pigan Brita Isaksdotter Smedsgården
1780-01-16 Drängen Pehr Hindriksson Håfwi Pigan Mærtha Mårtensdotter Torps Socken
1780-07-09 Färge Karlen Per Persson Wränsta Enkan Christina Danielsdotter Wränsta
1780-10-12 Drängen Anders Jacobsson Gistad Pigan Anna Larsdotter Nedergård
1780-10-22 Drängen Hans Thomasson Ås Pigan Maria Jönsdotter Ås
1780-11-02 Drängen Matts Larsson Fröst Enkan Hustru Märta Eriksdotter Fröst
1781-10-21 Enklingen Erick Jonsson Närsta Pigan Sara Olofsdotter Gistad
1782-10-06 Sochn Skomakaren Nils Nordsten
Pigan Ingrid Larsdotter Wj
1782-11-14 Drängen Olof Hindersson Håfwid Pigan Catharina Larsdotter Indahl
1783-07-01 Enrollerings Karlen Pär Öberg
Pigan Brita Nilsdotter Fröst
1783-08-24 Hemmansägaren Abram Olofsson Närsta Pigan Segrid Nilsdotter Närsta
1783-10-05 Unga Bonden Fredric Michelsson Rökland Bondedottren Segrid Nilsdotter Lillnäset
1783-10-12 Unga Bonden Dawid Thomæson Åhs Bondedottren Catharina Nilsdotter Lillnäset
1783-11-30 Änklingen Olof Olofsson Lerwik Pigan Stina Andersdotter Usland
1784-05-31 Änklingen Erick Jonsson Birsta Änkan H: Brita Jonsdotter Pättäng
1784-10-17 Bonden Lars Larsson Röde Pigan Brita Nilsdotter Näset
1784-10-24 Sochn Skräddaren Isaac Gisslin
Pigan Märta Pärsdotter Hartung
1784-10-26 Tillämnade Bonden Eric Larsson Elfwa Pigan Helena Nilsdotter Usland
1784-11-02 Reserve Båtsmannen Abram Backström
Pigan Stina Olofsdotter Gista
1784-12-02
Nils Michelsson Rökland Pig. Stina Ersdotter Lerwik
1785-09-22 Reserve Båtsmannen Jacob Calling
Pigan Catharina Pärsdotter Håfwid
1785-10-09 Bonden Måns Larsson Wi Pigan Catharina Olofsdotter Wi
1785-10-16 Tilärnade Bonden Nils Olofsson Gista Pigan Catharina Larsdotter Gerfwik
1785-10-30 Drängen Pär Pärsson Hartung Pigan Maria Hansdotter Pätteng
1785-11-13
Nils Isacsson Gista Pigan Catharina Isacsdotter Gista
1786-02-09 Änklingen Anders Andersson Håfwid Pigan Anna Jacobsdotter Timrå och Fröland
1786-05-21 Drängen Lars Jonsson Röde Pigan Brita Ersdotter Wi
1786-06-25 Drängen Abram Isaacsson Smedsgården Pigan Anna Larsdotter Wi
1786-10-15 Bruks Arbetaren Olof Olofsson Krus Kåtan Pigan Stina Mårtensdotter Stornäset
1786-10-19 Mästaren i det lofliga Skräddare Ämbetet Anders Hammarberg
Jungfr Elsa Grundberg Hudwikswall
1786-11-16 Kyrkowärden och Änklingen Olof Abramsson Gista Änkan Hust. Stina Pärsdotter Timrå och Högen
1787-04-12 Borgare Sonen Olof Froberg Olofsson Hudwikswall Pigan och Bondedottren Brita Larsdotter Röde
1787-04-19 Enrollerings Karlen Lars Stadin
Pigan och Torparedottren Sara Hansdotter Svedjen el. Sjösanden
1787-05-22 Bruks Torparen Nils Olsson Björkön Pigan Margaretha Ericksdotter Fogelund
1787-07-06 Bonden och Enklingen Måns Hansson Säter Pigan och Bondedottren Brita Larsdotter Säter
1787-07-10 Unga Bonden Pehr Nilsson Stornäset Pigan Märtha Isacsdotter Stornäset
1787-10-10 Unga och beskedliga Bonden Nils Ersson Fälle och Säbrås Sochn Pigan och Bondedottren Magdalena Pehrsdotter Håfvid
1787-10-14 Bruks Arbetaren Olof Carlsson Lögdön Pigan och Landbondedottren Maria Ersdotter Aldernäset
1787-10-26 Färje-Karlen Eric Isaacsson Gistberg
Pigan och Skräddaredottren Segrid Larsdotter Bergrot
1787-12-27 Skepparen Lars Öberg Nedergård Pigan och Bondedottren Magdalena Larsdotter Röde
1787-12-28 Bonden och Änklingen Isaac Andersson Smedsgården Enkan Hustru Ingrid Svensdotter Tynderö
1788-10-10 Drängen Erik Andersson Hässjö Sochn Pigan Anna Nilsdotter Stornäset
1789-03-25 Krono Båtsman Olof Kahman
Pigan Anna Lisa Adamsdotter Tynderö och Möckling
1789-10-22 Bonden Hans Ericksson Usland Pigan och Bonde-dottren Ingrid Jonsdotter Stömsta
1789-11-08 Torparen och Afsked: Båtsmannen Isaac Jonsson Stömsta Pigan Karin Andersdotter Usland
1790-10-07 Unga Bonden Mathias Jonsson Strand och Hässjö Sochn Nämndemans Dottren Sara Ersdotter Röde
1790-10-17 Bonde Sonen Jacob Larsson Elfwa Bonde Dottren Gertru Jonsdotter Röde By
1790-10-24 Sockne Smeden Pehr Norberg
Sockneskrifware Dottren Maria Christina Ahlbeck Wränsta
1790-11-18 Borgare Sonen Harald Åhberg
Nämndemans Dottren Brita Nilsdotter Wränsta
1791-07-07 Krono Båtsm: Jöns Olofsson Gista
Enkan Ingri Henricsdotter Håfvid
1791-10-16 Hemmans Egaren åg Bonde Sonen Pär Olofsson Gistad Bonde Dottren Catharina Johansdotter Närstad
1792-10-14 Drängen, Hemmans Egaren Pär Andersson Släda Bondedottren Brita Olofsdotter Jerfwik
1793-04-03 Drängen, Bonde Sonen Lars Eriksson Hartung Pigan, Bonde Dottren Catharina Johansdotter Skäggstad i Tynderö
1793-05-23 Drängen, Bonde Sonen Nils Johansson Närstad Pigan Kristina Eriksdotter Närstad
1793-06-14 Drängen, Bonde Sonen Jonas Danielsson Gistad Pigan Anna Jonsdotter Röde
1793-10-13 Dagswerks Karlen Pär Isaksson Sundberg Stor Näset Smedsdottren Kristina Forsberg Lögdö bruk
1793-10-15 Bonde Sonen Jonas Pärsson Hartung NämndeM:sdottren Katarina Eriksdotter Påttäng
1793-10-17 Bonde Sonen Jonas Jonsson Röde Bonde Dottren Katarina Danielsdotter Gistad
1793-10-20 Unge Skatte bonden Mikael Pärsson Släda Bonde dottren Brita Johansdotter Målås i Skön
1793-10-25 Unge Bonden Nils Olofsson Ortsjö i Njurunda Bonde dottren Ingrid Nilsdotter Böle
1794-09-22 Torparen åg Enklingen Hans Hansson Släda Båtsmans Enkan, Hustru Katharina Pärsdotter
1794-10-16 Enklingen, Skatte Bonden Olof Pärsson Stömstad Bonde Dottren Kristina Isaksdotter Böle
1794-10-23
Lars Mattsson Sundkwist Selånger Bonde Enkan Segrid Thomasdotter Smedsgård
1795-10-22 Nämndemanns Sonen Anders Eriksson Röde Bonde Dottren Maria Larsdotter Röde
1795-11-05 Nämndemannen Erik Nilsson Påttäng Bonde Dottren Sara Andersdotter Släda
1796-06-24 Torpare Sonen Pär Äskilsson Tynderö Jungfru Maria Hedvig Werner Stolpås
1796-10-20 Bonde Sonen Lars Larsson Flodin Säbrå Bonde Dottren Ewa Hansdotter Påttäng
1796-10-27 Sokne-Skrädd. Mikael Johansson Smedlin
Bonde Dottren Kristina Olofsdotter Lerwik
1796-10-28 Bonde Sonen Jakob Larsson Usland Bonde Dottren Helena Larsdotter Walknytt
1796-11-11 Bonde Sonen Jonas Eriksson Påttäng Skeppare Dottren Anna Olofsdotter Sjöberg Usland
1796-12-13 Bonde Sonen Pär Andersson Sund i Skön Bonde Enkan, Hustru Kristina Mikaelsdotter Fröst
1797-10-01 Dagswerks Karlen Klas Nilsson Stornäset Pigan Helena Jönsdotter
1797-10-19 Sokne Skräddaren Anders Larsson Edlund
Bonde Dottren Ingrid Olofsdotter Järfwik
1797-10-27 F. d. Sokne Skräddaren, nu Bonden Lars Isaksson Näsman Bullås Bonde Dottren Ewa Nilsdotter Wränstad
1797-10-29 Blivande Bonden Hans Adamsson Wi Bonde Dottren Anna Larsdotter Järfwik
1797-11-07 Bonde Enklingen Nils Andersson Usland Båtsmans Enkan, Hustru Anna Nilsdotter Gistad
1798-11-04 Bonde Sonen Hans Olofsson Gistad Bonde Enkan, Hustru Märta Jonsdotter Båräng
1798-11-06 Bonde Sonen Matts Mattsson Frötuna i Ljustorp Landbonde Dottren Katharina Östensdotter Bänkås
1798-12-26 Bruks-Skepparen Matts Lögdgren
Landbonde Dottren Anna Katharina Östensdotter Bänkås
1799-10-18 Nämndemans Sonen Erik Nilsson Wränsta Bonde Dottren Martha Andersdotter Smedsgården
1799-10-18 Bonde Sonen Erik Larsson Jerwik Skeppare Dottren Sara Hammarberg Röde
1799-10-29 Enklingen och Skattebonden Simon Pehrsson Elfwa Bonde Dottren Lisa Pehrsdotter Hofwed
1799-11-17 Ordinarie Krono Båtsmannen Eric Bårman
Bonde Dottren Catharina Olofsdotter Gistad
1800-02-04 Bonde Sonen Pehr Danielsson Fröst Skeppare Dottren Margreta Sjöberg Usland
1800-02-14
Israël Pehrsson Fröst Stornäset Pigan Christina Flinkberg Stornäset
1800-04-14 Ord. K. Båtsmannen Lars Fröst
Bonde Dottren Martha Henricsdotter Hofwed
1800-10-19 Drängen Pehr Nilsson Nordvall Ljustorp Bonde Dottren Ingrid Israelsdotter Rökland
1800-12-28 Lumpsamlaren Olof Nilsson Berglund Tynderö Torpare Dottren Maria Johansdotter Smedsgården
1800-12-30 Drängen Johan Johansson Burman Birstad Torpare Enkan Catharina Andersdotter Säter
1801-01-04 Torparen Isac Olofsson Sundberg Nysäter Pigan Sara Adamsdotter Vij
1801-04-07 Unga Skattebonden Johan Pehr Mauritsson Björner Öde Pigan Catharina Pehrsdotter Hægdånger
1801-10-16 Drängen Pehr Sivertsson Holm Skrafsätt Pigan Sara Larsdotter Fröst
1801-10-23 Socken Skräddaren Olof Ödlund Wij Bonde Dottren Anna Larsdotter Usland
1801-10-29 Unga Skattebonden Hans Hansson Usland Bonde Dottren Catharina Ersdotter Säter
1801-10-30 Bonde Sonen Olof Isacsson Ås Bonde Dottren Segrid Johansdotter Skön och Målås
1801-11-01 Blifwande Bonden Daniel Nilsson Wij Jungfru Gunnila Björner Öde
1802-06-22 Unge Bonden Jonas Jonsson Indahl och Harfvom Bonde Dottren Ingrid Jonasdotter Elfva och Ahlö Socken
1802-06-23 Bonden och Enklingen Nils Michaelsson Lervik Bondedottren Sigrid Jonsdotter Usland
1802-10-10 Drängen Lars Larsson
Pigan Anna Olsdotter Gistad
1802-10-24 Torparen Olof Johansson Öfverkorstad Pigan Magdalena Olofsdotter Gistad
1802-10-29 Bonde Sonen Pehr Pålsson Elfva Nämndemans Dottren Ullrica Nilsdotter Wränstad
1802-11-23 Borgaren Hans Lund Sundsvall Pigan Brita Näsman Stor Näset
1802-11-27 Torpar: Maths Mathsson Säter Bond: Dottr: Brita Månsdotter Säter
1803-05-31 Skeppar: Lars Öberg Nedergård Bonde Dottren Greta Ersdotter Säter
1803-10-14 Drängen Isak Hansson Sköns Prestegård Torpare Enkan Brita Nilsdotter Bullås
1803-10-16 Bonden Jonas Grelsson Tuna och Renno Bondedottr: Brita Isaksdotter Åhs
1803-10-21 Drängen Hans Larsson Stafsätt Enkan Catharina Pehrsdotter Nysäter
1803-10-28 Bonde Sonen Elias Olsson Stömstad Bonde Dottren Brita Andersdotter Smedsgården
1803-11-10 Bonde Sonen Thomas Eliasson Fröst Pigan Greta Ersdotter Fors Socken
1804-06-17 Bonde Sonen Erik Isacksson Åhs Bonde Dottren Ingrid Ersdotter Röde
1804-10-14 Bonden Olof Ersson Hartung Bonde Dottren Catharina Mårtensdotter Stålpåhs
1804-10-19 Förre Bond: Olof Ersson Närstad Pig: Catharina Pehrsdotter Vränstad
1804-10-19 Bonde Sonen Pehr Johansson Njurunda och Skrängsta Bond: Dott: Stina Pehrsdotter Usland
1804-11-02 Bond: Olof Larsson Säbrå och Bonsjö Bond: Dottren Catharina Isaksdotter Böhle
1804-11-06 Dräng: Nils Nilsson Lervik Bond: Dottren Gertrud Pehrsdotter Lervik
1805-06-10 Bond: Olof Jonsjonsson Röde Bondedottren Brita Danielsdotter Gistad
1805-06-15 Afskedade Rote Båtsman Jöns Fröst Rökland Torpare Enkan Catharina Pehrsdotter Nysäter
1805-10-08 Afskedade Gardies Soldaten Pehr Vester Västland Torpar: Enkan Sigrid Holm Skrafsett
1805-10-25 Bonde Sonen Thomas Hansson Åhs Bond: dottr: Cathar: Olsdotter Nysäter
1805-11-24 Enklingen och Torpar: Olof Hindriksson Sättna och Bäckland Pigan Lena Larsdotter Elfva
1806-06-24 Afskedade Båtsm: och Enklingen Magnus Birfelt Tynderö och Skilsåker Torp: Enkan Cajsa Moberg Gistad
1806-10-29 Bonden Lars Mårtensson Stålpåhs Bonde Dottr: Brita Hansdotter Åhs
1806-11-04 Bonden och Enklingen Olof Ersson Nedergård Pigan Anna Stina F??? Nysäter
1806-11-09 Tilltänkte Bonden Nils Nilsson Wij Bonde Dottren Anna Stina Ersdotter Säter
1807-02-08 Drängen Pehr Nilsson Stornäset Pigan Sara Eriksdotter Stornäset
1807-06-24 Tilltänkte Torparen Lars Abrahamsson Stornäset Pigan Greta Christophersdotter Stornäset
1807-06-24 Tilltänkte Torparen Maths Näsberg Stornäset Pigan Cajsa Stephansdotter Stornäset
1807-06-24 Tilltänkte Torparen Daniel Pehrsson Lillnäset Pigan Lena Nilsdotter Lillnäset
1807-06-28 Bonde Sonen Pehr Jonsson Elva Bondedottren Ingrid Pehrsdotter Håved
1807-11-08 Blifvande Bonden Jonas Jonsson Usland Torpare Dottren Brita Ericksdotter Vi i Tuna Socken
1808-03-23 Torp: Pehr Mathsson Myrnäset Torpare Enkan Sara Brita Stranqvist Skrafseter
1808-04-18 Drängen Pehr Dalin
Pigan Brita
1808-04-19 Båtsmannen Nils Erichsson Nähr
Pigan Greta Erichsdotter
1808-04-24 Kyrkovärds Sonen Johan Olofsson Smedsgård Kyrkovärds Dottren Greta Cajsa Fredriksdotter Rökland
1808-04-24 Bonde Sonen Jon Pehrsson Söråker och Hässjö Sockn Kyrkovärds Dottren Ingrid Fredriksdotter Rökland
1808-05-22 Skomakaren Lars Nordsten Pottäng Pigan Stina Cajsa Magnidotter Nysäter
1808-05-24 Bonde Sonen Johan Eriksson Säter Bonde Dottren Greta Abrahamsdotter Båräng
1808-05-29 Nemdemans Sonen Daniel Eriksson Pottäng Dannemans dottren Ingrid Abr.dotter Båräng
1808-07-12 Bonde Sonen Olof Pålsson Elfva Pigan Brita Pehrsdotter Gista
1808-07-31 Förre Bonden Pehr Larsson Bullås Båtsmans Enkan Catharina Pehrsdotter Rökland
1808-10-21 Bonde Sonen Olof Larsson Nysäter Bond Dottren Ingrid Abrahamsdotter Vii
1808-10-30 Bonde Sonen Jacob Ericsson Gista Bonde Dottren Sara Greta Larsdotter Nysäter
1809-01-15 Unge Bonden Olof Ericsson Närsta Bonde Dottren Sara Isacsdotter Böle
1809-0?-27 Torp: Pehr Andersson Lillnäset Pig: Maglena Olofsdotter Tynderö
1809-10-22 Bonden Jacob Larsson Usland Bonde Dottren Brita Jonsdotter Röde
1809-11-10 Bonden Pehr Påhlsson Elva Bonde dottren Brita Ericsdotter Gärde i Sköns Socken
1809-11-02 Bonde Sonen Jon Nilsson Hammall i Sköns Socken Bonde Enkan Catharina Ericsdotter Usland
1809-11-10 Unge Bonden Pehr Carlsson Byn i Sköns Socken Bonde Dottren Brita Hansdotter Usland
1810-10-18 Sjömannen Johan Pehr Nordström
Bonde dottren Ingrid Nilsdotter Gistad
1810-10-18 Torp: Olof Krus Gistad Bonde dottren Sara Eliædotter Fröst
1810-10-21 Bonden Jacob Nilsson Böle Bondedottren Catharina Pehrsdotter Båräng
1810-10-28 Bonden Olof Pehrsson Gistad Bonde Dottren Stina Larsdotter Wii
1810-11-13 Bond: Isac Jonsson Smedsgård Bonde Enkan Segrid Isacsdotter Tuna by i Sköns Socken
1810-11-16 Sockneskrifvaren Pehr Ahlberg
Bonde Dottren Greta Larsdotter Usland
1810-11-23 Handelsm: Eric Segerbom Hudiksvall Demoiselle Maria Christ: Drake Båräng
1810-12-26 Bond: Jacob Ericsson Gistad Torpare Dottren Maria Olofsdotter Kyrkobordet
1811-01-07 Bond: Olof Berglund Bullås Bonde Enkan Catharina Helena Nysäter
1811-06-07 Bonden Eric Ericsson Röde Bondedottren Anna Pehrsdotter Båräng
1811-07-02 Blifvande skattebonden Jon Isacsson Näsman
Bondedottren Märta Nilsdotter Fröst
1811-10-11 Bonden Isac Nilsson Gistad Bonde Dottren Maglena Abrahamsdotter Wii
1811-10-18 Bonde Sonen Eric Larsson Nysäter Bonde Dottren Brita Jacobsdotter Elfva
1811-10-18 Bonde Sonen Joh: Johansson Fillan i Skön Bonde Dottren Catharina Jonsdotter Elfva
1811-11-07 Torparen Pehr Andersson Skrafsett Pigan Brita Öberg Fröst
1812-06-24 Sockne Skomakaren Johan Höglund Säter Bonde dottren Brita Stina Norberg Säter
1812-06-28
Pehr Olofsson Strömqvist Stömsta Bonde Dottren Ingrid Cajsa Andersdotter Smedsgård
1812-07-26 Artilleristen Johan Ornberg
Pigan Catharina Olofsdotter Stafsäter
1812-09-06 Mäster Joh: C: Hammar Sundsvall Bonde Dottren Anna Hansdotter Åhs
1812-11-03 Sockne Skräddaren Olof Nilsson Englund Gistad Bonde dottren Märtha Nilsdotter Gistad
1812-11-08 Bonden Jon Pehrsson Sättna och Byn Bonde dottren Catharina Israelsdotter Rökland
1812-11-08 Tilltänkte Bonden Lars Olsson Släda Bonde dottren Anna Michaelsdotter Släda
1812-12-09 Bonden Pehr Pehrsson Svedlund Stålpåhs Torpare dottren Catharina Stadin Bullåhs
1813-03-19 Båtsman Erik Viberg Elfva Pig: Segrid Jansdotter Hessjö
1813-07-18 Bonden Nils Larsson Röde Bonde dottren Sara Greta Ersdotter Röde
1813-10-28 Blifvande Bonden Erik Sandberg Säter Skeppare dottren Maria Helena Öberg Nedergård
1813-11-05 Unge Bonden Nils Hansson Lill-Näset Bonde dottren Lena Isaksdotter Släda
1813-11-12 Torp: och Enklingen Lars Stadin Bullås Pigan Märtha Nilsdotter Ahldernäset
1813-11-12 Bonden Isak Ersson Gistad Pig: Märtha Olsdotter Gistad
1813-12-30 Fiskare Sonen Hendr: Loo Sundsvalld Pig: Anna Olsdotter Vallen
1814-06-24 Bonden Nils Åström Åhs Bonde Enkan Märtha Stina Verner Stålpåhs
1814-07-15 Tilltänkte Bonden Joh: Philip Åstrand Lillnäset Bonde dottren Ingrid Olsdotter Lillnäset
1814-11-22 Torparen Pehr Söderberg Näset Bonde dottren Anna Jonsdotter Elfva
1814-12-27 Inhysesmannen Daniel Andersson Hartung Corporals Enkan Lisa Cajsa Hallin Hartung
1814-12-27 Tilltänkte Hemmans Brukaren Erik Ludvig Ovenius Stornäset
Johanna Carolina Hallberg Stornäset
1814-12-31 Båtsmannen Lars Strömsta Elfva Pigan Ingrid Ersdotter Elfva
1815-01-24 Ministerii Adjuncten Magister Herr Jonas Petter Hellberg
Jungfru Margareta Hofvenius Håfvid
1815-05-28
Jonas Bergman Söderberge Bonde dottren Catharina Pehrsdotter Håfvid
1815-06-18 Blifvande Bonden Lars Davidsson Jervik Bonde dottren Anna Brita Ahlström Usland
1815-10-15 Bonden Isak Olsson Smedsgården Bonde dottren Sara Brita Hansdotter Lill Näset
1815-12-06 Landt Tulls Vaktmästaren Carl Magnus Lihr Sundsvall Torpare dottren Anna Cajsa Viberg Smedsgården
1816-03-31 Torparen och Enklingen Mårten Rönqvist Öde Båtsmans Enkan Greta Abramsdotter Wij
1816-07-14 Bonden Jon Larsson Wij Kyrkovärde dottren Sigrid Fredriksdotter Rökland
1816-07-19 Båtsm: Anders Flur
Pig: Eva Brita Flur Nysäter
1816-10-13 Unge Bonden Johan Davidsson Åhs Bonde dottren Magdalena Månsdotter Wij
1816-11-01 Bonden Nils Ersson Usland Bonde dottren Anna Märtha Hansdotter Lill-Näset
1816-11-07 Bonde drängen Erik Ersson Lund Usland Pigan Ingrid Nilsdotter Stornäset
1817-01-04 Krono Båtsman Olof Strömstad Rökland Pig: Anna Greta Genche Gistad
1817-02-09 Torpar: Erik Davidsson
Pigan Brita Cicilia Åkerdahl Lervik
1817-05-11 Sockne Skrädd: Joh: Löfqvist
Bonde dottren Ingrid Pehrsdotter Gistad
1817-10-12 Bonde Sonen Jonas Olsson Ljustorp och Gällvik Bonde dottren Ingrid Pehrsdotter Lillnäset
1817-10-14 Tilltänkte Hemmans Åboen Erik Nilsson Norsten
Bonde dottren Lisa Jonsdotter Hartung
1817-10-26 Torparen Olof Ersson Sundström Elfva Pigan Eva Davidsdotter Fröst
1817-11-13 Sockne Skomakar: Erik Abr: Allström Usland Pig: Brita Stina Birfelt Nysäter
1818-06-14 Sjömannen Isak Ödlund Gistad Pigan Catharina Bill Gistad
1818-07-26 Bonde Sonen Erik Larsson Hartung Bonde dottren Brita Nilsdotter Närstad
1818-07-26 Rote Båtsm: Joh: Birfelt Västland Pigan Stina Öhlén Röde
1818-10-18 Bonde Sonen Lars Abramsson Usland Bonde Enkan Anna Sjöberg Usland
1818-10-22 Bonden Olof Nilsson Hammal Bonde dottren Anna Abramsdotter Wij
1818-11-15 Rote Båtsman Jacob Vahlknut Filland Bonde dottren Anna Brita Johansdotter Jervik
1819-10-28 Handelsmannen Herr Jonas Hammarberg Sundsvall Mademois: Jeanette Emilie Ternström Stor Näset
1819-10-16 Fiskaren Lars Dan: Vredenberg Sundsvall Bonde dottren Sara Pehrsdotter Håfvid
1819-11-05 Bonden Nils Pehrsson Håfvid Bonde Enkan Brita Andersdotter Stömstad
1819-11-19 Förre Bond: och Enklingen Erik Jacobsson Gistad Pigan Cajsa Nilsdotter Gistad
1819-12-10 Unge Bonden Olof Olsson Nysäter Bonde dottren Sara Ersdotter Usland
1820-05-28 Unge Bonden Nils Hindricksson Håfvid Bonde dottren Stina Ersdotter Båräng
1820-11-16 Blifvande Hemmansbrukaren Östen Mathsson Vränstad Bonde dottren Märtha Larsdotter Hartung
1821-02-02 Rote Båtsman Olof Viberg Fröst Pigan Sigrid Ersdotter Målås
1821-06-29 Blifvande Hemmansbrukaren Hans Hansson Åhs Bonde dottren Märtha Larsdotter Bullåhs
1821-11-09 Bonde drängen Lars Larsson Stornäset Pig: Sophia Bolin Stornäset
1821-11-11 Bonden Olof Ersson Gistad Bonde dottren Cajsa Jonsdotter Röde
1821-11-23 Bonden Isak Hansson Åhs Bonde dottren Stina Israelsdotter Åhs
1821-11-27 Sockne Skräddaren Nils Tjernlund Smedsgården Bonde dottren Brita Pehrsdotter Släda
1821-12-31 Bond: och Enklingen Jöns Isaksson Tynderö och Stacke Torp: dottr: Märtha Ersdotter Usland
1822-01-15 Blifvande Torpar: Jacob Ersson Rökland Torpare dottren Sigrid Nilsdotter Rökland
1822-02-15 Skomakaren Nils Ödlund Släda Pigan Anna Stina Abramsdotter Smedsgården
1822-03-12 Coopvardie Skepparen Herr Johan Ödqvist Vifstad Jungfru Margareta Vikström Jervik
1822-10-13 Bonde Sonen Olof Michelsson Lervik Bonde dottren Märtha Thomasdotter Fröst
1822-12-29 Bond: Erik Isacksson Sättna och Nora Bondedottren Maglena Larsdotter Röde
1823-06-30 Bonde drängen Isak Gisslin Hartung Pig: Ingrid Jansdotter Smedsgården
1823-10-23 Bonden Simon Simonsson Elfva Torpare Dottren Brita Nordstén Hartung
1823-11-18 Bonden Isak Abrahamsson Wi Bonde Dottren Sara Olofsdotter Stömsta
1823-12-28 Drängen Anders Olofsson Smedsgården Bonde Dottren Märta Brita Johansdotter Wänna och Timrå
1824-01-25 Rättaren Pehr Hultgren Stornäsets gård Hushållerskan Christina Lundgren Sissjö Böle
1824-02-01 Sjömannen Erik Johan Ledin Tuna Torpare Dottren Anna Lisa Birfeldt Hofvid
1824-04-15 Drängen Pehr Larsson Lunde, Timrå Socken Krono Båtsmans Dottren Christina Eriksdotter Bårman Ahlön och Gista
1824-04-19 Krono Båtsmans Sonen Pehr Skyttberg Hofvid Pigan Stina Cajsa Ljusberg Hässjö
1824-05-23 Torpare Sonen Elias Pehrsson Sättna och Löfsätt Bonde Dottren Brita Pehrsdotter Gista
1824-05-27 Torparen Nils Löfström Bänckås Torpare Dottren Carin Norstén Päting
1824-06-07 F. Bonden Lars Eriksson Hartung Enkan Margaretha Nilsdotter Gista
1824-10-29 Torparen Olof Norberg Säter Pigan Segrid Brattlin Timrå och Frödland
1824-11-02 Bonde Sonen Nils Larsson Näset Pigan Sara Märta Simonsdotter Sjön och Målås
1824-11-05 Tillkommande unga Bonden Nils Nordberg Säter Bonde dottren Chatharina Nilsdotter Säbrå, Ångermanland
1824-11-07 Bonde Sonen Erik Eriksson Båräng Bonde Dottren Cicilia Matsdotter Wränsta
1824-11-14 Torpare Sonen Anders Pehrsson Stolpås Sockne Scholæ Lärare Dottren Gretha Gerdstorph Smedsgården
1825-01-14 Coopvardie Capitianen Johan Olof Hemsten Gefle Bonde dottren Brita Nilsdotter Gissberg Gista
1825-01-30 Torparen Erik Olofsson Båräng Bonde Enkan Karin Nilsdotter Gista
1825-09-15 Bonde Sonen Mårten Ersson Båräng Pigan Anna Ersdotter Båräng
1825-10-23 Sjömannen Johan Michaelsson Wiklander Lervik Förra Bonde Dottren Brita Michaelsdotter Släda
1825-10-28 Torparen Olof Östensson Näsberg Närsta Bonde dottren Sara Larsdotter Näset
1825-11-15 Lumpsamlaren Johan Berglund Bulås Bonde Dottren Lisa Stina Nilsdotter Hässjö
1826-01-06 Drängen Erik Eriksson Hässjö Svägerska Anna Gretha Strömsta Gista
1826-02-03 Bonden Daniel Jonsson Gista Bonde Dottren Helena Matsdotter Byn i Timrå
1826-03-19 Krono Båtsmannen Olof Strömsta
Klockare Dottren Sara Andersdotter Dufvenberg
1826-05-02 Torparen Erik Sundström Rökland Pigan Segrid Christina Rundstén Fröst
1826-05-04 Bonden Erik Nilsson Gista Kyrkvärds Dottren Christina Andersdotter Röde
1826-10-22 Unga Bonden Johan Pehrsson Gista Hammarsmeds Dottren Brita Cajsa Söderberg Söderforss Bruk
1826-10-27 Rättaren Jöns Ödlund Stornäset Bonde Dottren Märta Brita Larsdotter Selånger och Näfsta
1826-10-29 Unga Bonden Hans Hansson Usland Torpare Dottren Anna Olofsdotter Ahlö Prestbord
1826-10-31 Sjömannen Pehr Näslund
Bonde Dottren Brita Larsdotter Päting
1826-11-12 Bonden Nils Nilsson Öden Bonde dottren Maja Stina Pehrsdotter Stolpås
1826-11-14 Socken Skräddaren Erik Bjermqvist
Bonde Dottren Christina Olofsdotter Hartung
1826-11-26 Torparen Mathias Edbom Stornäset Torpare dottren Anna Brita Lindberg Wii
1826-12-03 Bonden Anders Eriksson Päting Bonde Dottren Ingrid Brita Johansdotter Härsta
1827-09-09 StadsCasseuren, Enkling Eric Rothman Sundsvall Demoiselle Ewa Elisab. Fluur Aldernäset

Coopv. Timmermannen Joh. Åkerdahl Wrensta Pigan Anna Stina Sundström Jerfwik

Bond. Joh. Mikelsson Wiklander Lerwik Torpare Dottren Catharina Ödlund Stornäset

Drängen Isak Åkerlund Tynderö och Skilsåker Pigan Anna Märtha Österlund Selånger och Österkolsta
1828-06-15 Drängen Nils Pehrsson
Pigan Brita Lena Jonsdotter Stornäset
1828-06-22 Bonden Pehr Eriksson Bergsten
Bonde Dottren Brita Eriksdotter Sättna Socken och Strömås
1828-07-06 Sjömannen Stephan Jonsson Lunde Bonde Dottren Lisa Pehrsdotter Usland
1828-10-26 Torparen Olof Wiberg
Torpare Dottren Elisabeth Öberg Wii
1828-11-09 Bonden Jon Jonsson Röde Bonde Dottren Christina Elisabeth Larsdotter Timrå och Brattland
1828-11-16 Sockne Skomakaren Hans Ödlund
Torpare Enkan Eva Dawidsdotter Elfva
1829-01-09 Sjömannen Erik Strandlund
Torpare Enkan Christina Eriksdotter Gista
1829-03-13 Enklingen Torparen Lars Stadin Bulås Bonde Dottren Anna Gretha Danielsdotter Wii
1829-07-05 Drängen Daniel Åström Strand och Hässjö Socken Pigan Anna Hallén Ahlön
1829-11-01 Bonde Sonen Olof Pehrsson Släda Bonde dottren Segrid Johansdotter Säter
1830-04-12 Unga Bonden Pehr Matsson Wränsta Bonde Dottren Segrid Magdalena Johansdotter Wänna Timrå Socken
1830-06-20 Unga Bonden Israel Pehrsson Stolpås Bonde Dottren Brita Christina Eliædotter Stömsta
1830-06-25 Unga Bonden Nils Eriksson Hofvid Pigan Stina Lindberg Näset
1830-11-19 Unge Bonden Erik Jonsson Usland Bondedottren Sigri Jonsdotter
1830-11-28 Torparen Lars Wiberg Elfwa Bondedottren Anna Cajsa Larsdotter Pottäng
1830-12-03 Drängen Nils Danielsson Öde Bondedottren Catharina Johansdotter Öde
1830-12-31 Bonden Olof Jonsson Usland Bondedottren Märta Stina Pehrsdotter Tuna och Allsta
1831-06-26 Copverdie Capitainen Herr Laurentz Petter Boljangh Sundsvall Nämndemansdottren Catharina Margaretha Söderberg Rökland
1831-11-06 Bondesonen Pehr Magnus Hultgren
Bondedottren Cajsa Br: Hammarberg Röde
1831-12-04 Drängen Olof Andersson Gista Pigan Brita Åkerström Gista
1832-06-03 Båtsmannen Jonas Nähr Fröst Pigan Maria Sophia Gustrin Släda
1832-07-01 Torparen Eric Carlsson Fröst Pigan Märta Sundell Fröst
1832-07-08 Torparen, Enkling Eric Nilsson Stolpås Bondedottren Segrid Abrahamsdotter Båräng
1832-10-14 Drängen Pehr Niclas Hammar
Bondedottr. Brita Stina Nilsdotter Släda
1832-11-04 Bonden Lars Andersson Röde Bondedottren Ingrid Cajsa Andersdotter Timrå och Vänna
1833-01-01 Bonden Matts Mattsson Wränsta Pigan Brita Henricsdotter Rahm Sköns Prästgård
1833-01-27 Förre Bondeson Isac Åslund Släda Klockare dottren Segrid Dufvenmark Båräng
1833-02-03 Förre Bondeson Eric Andersson Röde Torparedottren Christina Ersdotter Båräng
1833-03-03 Drängen Pehr Ersson Röde Båtsmans Enkan Eva Br: Flur Röde
1833-06-07 Bondesonen Martin Larsson
Pig. Lisa Greta Larsdotter Stolpås
1833-07-11 Bondeson Pehr Danielsson Pottäng Bond.d:rn Stina Larsdotter Elfva, född i Näset
1833-08-18 Drängen Carl Fredric Dahlquist Stornäset Pigan Märta Catrina Solberg Stornäset
1833-10-06 Bondeson Pehr Åkerström Wii Bondedottren Brita Nilsdotter Sundquist Tynderö och Åstön
1833-11-01 Kyrkovärden Daniel Pehrsson Fröst Enkan Helena Michalsdotter Tynderö och Åstön
1833-11-17 Unge Bond. Eric Thomasson Fröst Bondedottr. Brita Johannesdotter Öde
1834-01-01 Bondeson Eric Larsson Hammarberg Röde Pig: Ingrid Margreta Sjöström Selånger och
1834-01-26 Torparen Claës Alberg Stornäset Bonde Enkan Marta Brita Larsdotter Båräng
1834-01-31 Torparen Pehr Pehrsson
Pigan Märta Eliædotter Stolpås
1834-07-06 Socken Skräddaren Jonas Bergstén Båräng Styrmans Enk. Anna Christina Åkerdahl Wränsta
1834-08-03 Strandfiskaren Jon. Fredric Gerdstroph
Torpare Enkan Catharina Olofsdotter Säter
1834-10-19 Bonden Matts Mattsson Säter Torpare dottren Brita Olofsdotter Ödlund Wii
1834-10-21 Bondeson Eric Olofsson Hartung Pig: Segrid Brita Pehrsdotter Stömsta
1834-10-26 Bondesonen Johan Engstrand Ås Bonde dottren Catharina Isaksdotter Smedsgården
1834-10-29 Bondesonen Anders Wikberg Stolpås Bonde dottren Maria Larsdotter Stolpås
1834-11-11 Bonden Nils Englund Stolpås Bonde dottr Segrid Danielsdotter Pottäng
1834-11-21 Färjemannen, Enkling Olof Norberg Ahlnö Färja Pigan Anna Helena Westling Stornäset
1834-11-30 Torpar. Anders Skyttberg Jervik Pigan Stina Pehrsdotter Jervik
1835-01-11 Torpar Pehr Olofsson Gista Pig. Brita Magdalena Floberg Gista
1835-01-13 Bonden, Enkling Isak Ericsson Gista Torp: Enk: Stina Bårman Gista
1835-02-06 Fiskaren, Enkling Paul Ödlund Sundsvall Bonddottren Anna Davidsdotter Ås
1835-03-20 Bonden, Enkling Nils Olofsson Wii Pigan Ingrid Greta Jacobsdotter Rökland
1835-06-12 Bondson Isak Olsson Strömquist Närsta Demoiselle Carin Margr. Dahlström Lervik
1835-11-13 Socken Skomakar Johan Olof Sundberg
Pigan Gunilla Danielsdotter Wii
1835-11-27 Krono Båtsmannen Göran Gustaf Flur
Pigan Karin Andersdotter Bullås
1836-01-13 Saltpeterssjuderi Lärlingen Olof Fredr Ahlquist
Bondedottren Karin Johansdotter Smedsgården
1836-06-09 Arbets Karlen Johan Abrah: Sundberg Svartvik Pigan Catharina Pehrsdotter Stornäset
1836-12-02 Drängen Lars Larsson Fröst Bond. Enkan Märta Nilsdotter Fröst
1836-12-30 Bond. Christopher Johansson Stolpås Pig. Brita Christina Larsdotter Stolpås
1837-07-15 Bondesonen Isak Olof Hammarberg Röde Pigan Maria Gran Smedsgården
1837-11-15 Socken Skräddaren Johan Andreas Hansson
Pigan Brita Pehrsdotter Liding Nysäter
1838-04-01 Drängen Jonas Olof Söderberg Timrå och Sörberge Pigan Sara Lena Larsdotter Stornäset
1838-10-28 Drängen Pehr Olof Bylund Wränsta Bondedottren Maria Christina Höglund Släda
1838-10-28 Torparen Nils Norsten Böhle Pigan Sara Pehrsdotter Smedsgården
1838-12-02 Torparen, Enkling Anders Ersson Båräng Pigan Maria Fredrica Dandanell Båräng
1839-06-07 Torparen Eric Jonsson Usland Pigan Segrid Olofsdotter Wii
1839-06-24 Dräng Israël Jonsson Röklander Säter Bondedottr Stina Greta Sandberg Säter
1839-07-07 Coopvärdie Constapelen Pehr Asplund Sebrå och Ramsås Bonde dottren Catrina Wedin Nedergård
1839-07-28 Torparen Anders Söderberg Wii Pigan Christina Chatarina Sehlan Fröst
1839-11-07 Bond. Olof Elias Strömquist Smedsgården Pig. Anna Greta Pehrsdotter Rökland
1840-05-08 Drängen Eric Jacobsson Gista Pig. Sophia Albertin: Hagström Gista
1840-11-01 Bondeson Eric Ersson Rödström Båräng Bonde dottren Catrina Magdlen. Johansdotter Ångström Ås
1840-11-06 Bonden Nils Jonsson Usland Bondedottren Brita Jacobsdotter Böhle
1840-11-13 Bondesonen Nils Ersson Harling Närsta Bondedottren Anna Olofsdotter Nysäter
1840-11-17 Bonden Jonas Persson Elfva Bondedottr. Gertrud Christina Isaksdotter Elfva
1840-11-17 Sockne Skomak:n Olof Löfqvist Gista Pigan Sara Jacobsdotter Gissberg Näset
1841-01-02 Torparen Olof Erss. Gissler Gista Pigan Segrid Larsdotter Frölander Gista
1841-01-12 Drängen Johan Ulric Wikström Bullås Torpare Enkan Anna Greta Danielsdotter Bullås
1841-01-13 Torpar. Jonas Jacobsson Elfva Torpar Enkan Caisa Ulrica Bolin Elfva
1841-03-21 Krono Båtsman Pehr Olof När
Pigan Ella Pehrsdotter Rökland
1841-03-23 Drängen Carl Albert Dahlgren Säter Pigan Caisa Cicilia Byström Fröst
1841-06-11 Nämndemansson Jonas Isaksson Smedsgården Häradsdomar Dottr. Märta Stina Röström Båräng
1841-06-13 Klockaren Jöns Wiklund Släda Bondedottr. Sara Sophia Schedin Släda
1841-07-04 Bonden Fredric Söderberg Rökland Nämndemans Dottren Märta Brita Staf Näset
1841-08-22 Förige Profossen, Enkling Matts Bylund Sättna Bonddottren, Enka Lisa Pehrsdotter Usland
1841-08-09 Dräng. Eric Segersson Elfva Torp. Enkan Anna Caisa Larsdotter Elfva
1841-11-07 Torparen Nils Olof När Smedsgården Pigan Märta Forssberg Stömsta
1841-12-03 Bonden Jacob Ersson Elfva Bondedottren Märta Margreta Nilsdotter Röde
1842-11-06 Nämndemannen Olof Ahlman Fröst Bondedottren Margareta Maria Johansdotter Säter
1842-11-06 Drängen Eric Wikman Släda Bondedottren Märta Brita Höglund Släda
1842-11-17 Sjömannen Jonas Bergström Vi Pigan Sophia Wilhelmina Laurentz Gista
1842-11-20 Bondeson Pehr Eric Lidsten Usland Bondedottr. Brita Caisa Jacobsdotter Usland
1843-01-13 Torparen, Enkling Olof Abramsson Gista Pig. Anna Lisa Pehrsdotter Gista
1843-05-04 Bonden Lars Backlund Nysäter Bondedottren Christina Olofsdotter Nedergård
1843-05-07 Blifvande Torparen Lars Wiklund Stolpås Pigan Anna Stina Jönsdotter Tynderö
1843-07-02 Bondesonen Pehr Olof Skedin Aldernäset Bondedottren Catharina Dorothea Nilsdotter Attmar Skedvik
1843-10-15 Drängen Eric Thungren Usland Bondedottren Märta Christina Näsman Fröst
1843-10-29 TorparSonen Pehr Olof Sandberg Säter Bondedottr. Christina Allberg Ås
1843-11-03 Bondeson Pehr Jacobsson Böhle Bondedottren Märta Michaëlsdotter Tynderö och Myckeläng
1843-11-21 Bondeson Anders Petter Strömquist Smedsgården Bondedottr. Sara Olofsdotter Närsta
1843-12-17 Torparen Eric Dufvenmark Båräng Pigan Anna Brita Flur Röde
1843-12-18 Dr. Ernst Gust. Berncreutz
Pig. Anna Brita Lindahl
1844-01-01 Bonden Pehr Pehrsson Stolpås Bondedottren Lisa Greta Göransdotter Vänna i Timrå
1844-01-14 Torparen Pehr Thungrén Jervik Pigan Caisa Brita Ahlström Skön
1844-06-09 Bonden Eric Nordquist Nedergård Bondedottr. Maria Johanna Åstrand Näset
1844-06-09 Torpar. Eric Johan Näslund Näset Bonddottr. Stina Greta Åstrand Näset
1844-07-14 Torpar. Lars Olofsson Öde Pigan Anna Märta Björner Gista
1844-09-27 Skrädare Mästaren Lars Jacob Wiklander Sundsvall Demoiselle Margareta Huss Wränsta
1844-10-20 Drängen Eric Israel Dufvenberg Hufed Bondedottren Margreta Charlotta Nilsdotter Hufed
1844-10-24 Bonds. Anders Holmström Hufed Bondedottren Brita Caisa Jonsdotter Skön och Näs
1844-10-25 Torparen, Enkling Anders Dufvenmark Båräng Enkan Brita Skalin Sundsvall
1844-11-04 Torparen Eric Danielsson Pottäng Bondedottren Sara Brita Englund Pottäng
1844-11-08 Torparen Eric Wedin Elfva Pigan Anna Pehrsdotter Bohle
1845-05-04 Torparen Anders Jacobsson Gissberg Gista Pigan Amalia Elisabeth Holmström Gista
1845-06-24 Bondeson Nils Lund Wii Bondedottren Cais Stina Nilsdotter Hofed
1845-10-07 Drängen Gabriel Olsson Stömsta Torpare Enkan Magdlena Nilsdotter Stolpås
1845-10-26 Rättaren Johan Åslund Stornäset Bonddottren Brita Soph. Ahlberg Ås
1845-11-02 Bondson Eric Johansson Säter Bondedottren Sara Lund Wii
1845-11-04 Timmermans Son Olof Martin Lögdgrén Sundsvall Bondedottren Anna Brita Larsdotter Bullås
1845-11-18 Torparen, Enkling Lars Abramsson Usland Pig. Anna Brita Öman Usland
1845-12-27 Drängen Eric Norberg Nysäter Bondedottr. Märta Cicilia Ersdotter Lidstén Nysäter
1845-12-28 S:n Skräddaren Lars Bäckvall Pottäng Torpare Enkan Anna Lisa Pehrsdotter Närsta
1846-07-05 Bondesonen Fredric Johan Ahlquist Smedsgården Bondedottren Maria Hansdotter Bullås
1846-07-19 Bondesonen Nils Isaksson Gista Pigan Sara Helena Trygg Gista
1846-10-27 Bonden Hans Nilsson Usland Bonddottr. Sara Brita Ericsdotter Elfva
1846-11-05 Torparen Olof Abrahamsson Usland Bondedottren Stina Caisa Lidsten Usland
1846-11-10 Socken Skomakaren Eric Ahlström
Bondedottren Anna Sundberg Nysäter
1846-11-17 Torparen Adolf Jonsson Pottäng Pigan Anna Caisa Löfquist Pottäng
1846-12-01 Torparen Olof Johan Andersson Elfva Pig. Angeliqz Sophie Wredholm Elfva
1847-06-24 Sjöman Eric Wiberg Elfva Pigan Segrid Märta Pehrsdotter Nedergård
1847-07-15 Bonden Hans Nilsson Näset Torparedottren Greta Pehrsdotter Stornäset
1847-07-30 Sjömannen Pehr Johan Lundgrén
Bonde Enkan Ingrid Greta Hammarberg Röde
1847-08-01 S:nskräddaren Eric Strömstedt
Torpardottr Brita Stina Näsberg Lervik
1847-10-15 Blifvande Torpare Pehr Olof Nordgrén Stolpås Bondedottren Ingrid Brita Johansdotter Säter
1847-10-26 Rättaren Nils Olof Åkerstedt Stornäset Pigan Ingrid Caisa Larsdotter Stornäset
1847-11-05 Båtsmans Sonen Nils Fröst Bänkås Pigan Catrina Pehrsdotter Bänkås
1847-11-14 Båtsmans Son Eric Olof Wiklund Fröst Bondedottren Maria Cathar Berglund Bullås
1847-11-19 Blifvande Torparen Carl August Snell Hartung Pigan Brita Soph. Westman Smedsgården
1847-12-07 S:n Lappen Pehr Kåmberg Högsjö Lapp Enkan Ana Stina Fjellner Ås
1848-03-11 Torparen Nils Petter Hægglund Stornäset Pigan Stina Danielsdotter Stornäset
1848-06-02 Drängen Eric Israelsson Fröberg Gista Bondedottren Katrina Ersdotter Gista
1848-07-16 Landbond Olof Näslund Stolpås Bondedottren Cathar. Erica Norstén Hartung
1848-10-29 Bondeson David Johansson Ångström Ås Bondedottren Christina Catarina Harling Närsta
1848-11-07 Drängen Jon Anderss. Skoglund Båräng Bondedottren Sara Sundberg Nysäter
1848-10-09 Drängen Jonas Eric Englund Lervik Torparedottren Gertrud Andersdotter Släda
1849-01-12 Inhyses Isak Johanss. Nordin Wränsta Pigan Anna Brita Näsberg Wränsta
1849-03-09 Bonden Ol. Elias Strömquist Smedsgård: Bondedottr. Stina Cais. Svedlund Stolpås
1849-09-04 Sjömannen Sven Svensson Usland Bondedottr. Lena Brita Lidstén Usland
1849-10-28 Bonden Daniel Ahlman Stolpås Bondedottren Maria Christina Nilsdotter Näset
1849-10-28 Rote Båtsman Lars Petter Strömsta
Pigan Maria Nilsdotter Skön
1849-11-04 Torparen Eric Olofsson Gista Pigan Anna Brita Åkerdahl Fröst
1849-11-08 Bondson Nils Näsman Fröst Bonddottren Ingrid Caisa Hansdotter Usland
1849-11-18 Torparen Anders Johan Grönlund Pottäng Pigan Ingrid Jonsdotter Sköns Prostg.
1850-09-14 Afskedade Rote Båtsman, Enkling Nils Fröst Bänkås Pigan Anna Christina Berger Skrafsätt
1850-10-27 Bonden Pehr Ol. Tjernlund Jervik Nämndemansdottr. Stina Cais. Norström Röde
1850-10-31 Torpareson Jonas Frölander Fröst Bondedottren Brita Cais. Wiklander Lervik
1850-12-09 Bondesonen Abraham Nilsson Ödlund Röde Barnhusflick. Sophia Fredr. Euphem. Mauschwitz Gista
1851-06-29 Torparen Hans Segersson Sjöström Usland Bondedottren Catrina Cicilia Åstrand Näset
1851-07-01 Bondeson Lars Petter Nilsson Näset Bondedottren Segrid Stina Jacobsdotter Rökland
1851-09-05 Torparen Pehr Gustaf Nordgren Stolpås Pigan Anna Brita Ersdotter Tynderö
1851-10-26 Bondesonen Magnus Ångström Ås Nämndemansdott. Märta Margreta Norström Röde
1851-10-31 Torparen Pehr Löfquist Gista Pigan Stina Caisa Johansdotter Gista
1851-11-09 Bondeson Lars Harling Närsta Bondedottren Inga Johanna Tjernlund Jervik
1851-11-14 Drängen Eric Gustaf Sundström Säter Bondedottren Sara Brita Mattsdotter Säter
1851-12-05 Bonden Abraham Johansson Säter Bondedottren Margreta Catharina Olsdotter Bänkås
1851-12-06 Strandfiskaren, Enkling Jon. Fredric Gerdsdorff Säter Torpare Enkan Märta Isaksdotter Rökland
1852-04-24 Blifvande Bonden Carl Joh. Albert Dahlström Närsta Bondedottren Brita Harling Närsta
1852-05-09 Bonden Lars Peter Svedlund Stolpås Torparedottr. Caisa Stina Bergstén Båräng
1852-08-08 Drängen Jonas Sjödin Elfva Pigan Ingrid Märta Nilsdotter Elfva
1852-11-02 Sockne Skomakaren Esaias Björklund
Torparedottren Märta Caisa Sandberg Säter
1852-12-29 F.d. Bonden Jon Jacobsson Usland Bondedottr. Christina Helena Wiklander Lervik
1853-06-26 Nämndemans Son Pehr Olof Staf Näset Jungfru Sara Margreta Hedenstedt ???
1853-07-01 F.d. Torparen Lars Ol. Röström Röde Torparedottren Ana Larsdotter Stornäset
1853-07-10 Drängen Nils Solberg Bänkås Bondedottren Christina Westerlund Bänkås
1853-12-27 Bonden Carl Görjes Wilh. Ullmark Röde Pigan Maria Jacobina Dalin Röde
1853-12-28 Torparen Ol. Larss. Näslund Hartung Torpare Enkan Sara Larsdotter Närsta
1854-01-17 Torparen Carl Johan Strömquist Röde Bondedottren Ingeborg Catrina Larsdotter Röde
1854-01-29 Bruks Skomakar. Jonas Fredr. Norman Skönvik Pigan Märta Magdlen Pehrsdotter Böhle
1854-06-05 Bondesonen Pehr Olof Englund Stömsta Bondedottren Brita Christina Bergstén Gista
1854-07-09 Bonden Eric Peter Bergstén Gista Bondedottren Anna Christina Danielsdotter Gista
1854-07-09 Drängen Olof Strömberg Båräng Timmermansdottren Maria Johanna Domej Wifsta Warf
1854-09-15 Bonden Eric Olsson Berggren Bänkås Pigan Erica Palm Bänkås
1854-10-01 Sjömannen Lars Petter Tjernberg
Pigan Lovisa Wilhelmina Tennberg Röde
1854-11-05 Sjömannen Eric August Öberg Röde Pigan Caisa Brita Lindström Båräng
1854-11-17 Drängen och Enkling. Hans Kastberg Rökland Inhys. Enkan Brita Lindström Nysäter
1854-11-23 Bondeson Eric Wiklund Smedsgården Bondedottr. Brita Margreta Bergsten Båräng
1854-12-10 Torpareson Abraham Näslund Stornäset Bondedotter Karin Åkerdahl Hartung
1855-01-02 Snickare Mästar Sven Abrah. Wessberg Sundsval Glasblåsare Enkan Segrid Cathar Grejner Wii
1855-06-22 Bondeson Pehr Olof Gissberg Gista Bondedottr Anna Cais. Olofsdotter Tuna och Alsta
1855-07-13 Bonden och Enklingen Lars Ullberg Bänkås Bondedottr Segrid Cathar. Näslund Njurunda och Näset
1855-07-15 Strandfiskaren Carl Olof Norberg
Torparedottren Stina Caisa Ödlund Elfva
1855-10-05 Drängen Anders Gustaf Renman Nedergård Torpardottren Johanna Andersdotter Släda
1855-10-07 Bonden Nils Lund Hofed Pigan Sophia Nilsdotter Hofed
1855-10-07 SockenSkräddaren Mathias Sidén
Pigan Stina Brita Deldén Fröst
1855-11-11 Bondeson Pehr Daniel Nilsson Öde Pigan Caisa Erica Sundström Wii
1856-02-14 Drängen Gabriel Wilhelm Fogelberg Rökland Torpar Enkan Märta När Smedsgården
1856-07-04 Bonden Anders Petter Edlund Elfva Torparedottren Eva Maria Larsdotter Stornäset
1856-07-18 Bonden Jacob Wiklander Röde Bondedottren Anna Brita Gerdsdorff Nedergård
1856-07-30 Bonden Eric Ersson Ås Pigan Anna Märta Ödlund Ås
1856-10-09 Bonden Johan Olof Åstrand Näset Bondedottren Sara Brita Christoffersdotter
1856-11-07 Inhysesman Gustaf Gustafsson Botheå Pigan Anna Caisa Fjällner Stolpås
1856-11-20 Bondesonen Lars Pet. Röström Röde Bondedottren Mar. Elis. Wiklander Lervik
1856-11-23 Drängen Johan Strömberg Nysäter Pigan Anna Brita Hammarström Sundsvall
1856-12-04 Bonden Lars Åkerdahl Hartung Bondottren Ingrid Åstrand Näset
1857-01-08 Torparen Jonas Petr Englund Fröst Bondedotr Helena Märt Englund
1857-01-25 Drängen Johan Carlsson Båräng Torparedott. Segrid Gustafva Ödlund Röde
1857-01-30 F.d. Bonden Olof Christian Åström Nysäter Pigan Christina Dahlberg Nysäter
1857-06-26 Bondeson Nils Olof Nilsson Usland Bondedottren Ingrid Caisa Simonsdotter Elfva
1857-06-24 S:n Skomakaren Pehr Daniel Stadin
Pigan Erica Christina Lundahl Stolpås
1857-07-09 Torpar. Jonas Pehrsson Stolpås Pigan Brita Magdlina Nilsdotter Säter
1857-10-23 Postlionen Jonas Hæggblad Sundsvall Torpardottr Catrina Helena Norsten Böhle
1857-12-15 Drängen Eric Olof Wiklund Gista Pigan Segrid Christina Norberg Gista
1858-05-30 Bondeson Anders Johan Gissberg Gista Pigan Märta Helena Dahlquist Gista
1858-06-27 Drängen Hans Löfquist Jervik Bondedottr. Märta Stina Wredenberg Hofed
1858-07-15 Bonden Simon Jonas Engström Elfva Pigan Segrid Märta Åslund Stömsta
1858-10-17 Bondeson Jonas Bergsten Gista Bondedottren Caisa Brita Bjermquist Pottäng
1858-10-28 Sjöman Eric Petr Öberg Gista Bondedottr Segrid Stina Nilsdotter Röde
1858-11-18 Bonden Eric Johan Sundberg Nysäter Fjerdingsmansdottren Ingrid Christina Hultgren
1858-11-18 Drängen Johan Forsell Usland Pigan Clara Amalia Christ: Fahlgren Närsta
1858-11-24 Snickar Lärlingen Eric Theod. Näslund Hernösand Torpar dottr. Anna Caisa Larsdotter Pottäng
1859-02-22 Bondeson Johan Olof Ahlquist Smedsgården Bondedottr Brita Sofia Bergstén Wränsta
1859-03-11 Drängen Anders Gust. Södersten Stornäset Torparedottr Brita Martinsdotter Smedsgården
1859-04-07 Bondeson Nils Norberg Säter Pigan Greta Stina Söderbom Säter
1859-04-13 Dräng And. Gust. Edmark Stornäset Pigan Christina Marg. Fjellner (Lappo) Ås
1859-05-08 F.d. Bond. fr. Njurunda Olo Ersson Bänkås Pigan Brita Margreta Pehrsdotter Bänkås
1859-05-17 Unga Bonden Nils Johan Nilsson Öde Bondedottren Gunilla Hammar Släda
1859-06-19 F.d. Bonden Lars Abramsson Usland Pigan Anna Märta Ahlström Usland
1859-06-24 Bondesonen Abraham Widman Wii Bondedottren Brita Lisa Andersdotter Elfva
1859-07-07 Bondeson Nils Hammar Släda Bondedottren Ingrid Brita Englund Stolpås
1859-07-17 Drängen Hans Engström Stornäset Pigan Greta Maria Martinsdotter Stömsta
1859-10-09 Bondeson Matts Olof Mattsson Säter Bondedottren Ingrid Caisa Åkerström Wii
1859-11-20 Torparen Johan Eric Edbom Wii Pigan Caisa Brita Åkerdahl Wii
1859-12-09 Backstugsittar. Anders Larsson Nysäter Pigan Lisa Melander Wränsta
1859-12-26 Bondeson Eric Ericsson Fröst Pigan Carolina Magdlena Pehrsdotter Böhle
1860-01-01 Drängen Martin Berglund Gista Bondedottr. Anna Brita Englund Gista
1860-07-01 Bondesonen Nils Peter Engman Elfva Bondedottren Inga Harling Elfva
1860-07-15 Torparesonen Erik Bergsten Båräng Pigan Serafia Regina Swedberg Sundsvall
1860-09-09 Torparen Pehr Olof Bergsten Båräng Pigan Brita Carolina Westin Båräng, född i Skön
1860-10-27 Skolläraren och Sockenskrifvaren J. Söderberg
Bondedottren Ingrid Ersdotter Stolpås
1860-11-09 Bondeson och dräng Lars Öberg Släda Bonded:r Greta Stina Hammar Släda
1861-03-01 Bond. Jan Petter Edlund Peling
Erica Johanna Åslund Hofved
1861-06-09 Drängen Lars Gustaf Näslund Säter Pig. Cajsa Greta Nähr Båräng
1861-06-24 Bonden Eric Nilsson Usland Pigan Lena Brita Nordgren Usland
1861-10-01 Bonden Pehr Svedin Skrafsätt Pigan Maria Åkerlund Skrafsätt
1861-11-17 Båtsmanen Axel August Bårman
Pigan Anna Catharina Sundström Gista
1861-12-08 Bondesonen And. Gust. Tjernlund Jervik Bonded:n Ingrid Cath. Backlund Nysäter
1862-01-01 Torparen Elias Nordin Stömsta Båtsmansd:n Cajsa Brita Viberg Fröst
1862-09-25 Torparesonen Carl Johan Dahlgren Elfva Torparedottren Märtha Lena Olofsdotter Tynderö
1860-11-23 F. Bonden Pehr Dahlin Stolpås Pigan Christina Ersdotter Stolpås
1863-03-22 Drängen Anders August Andersson Stornäset Pigan Anna Brita Norberg Stornäset
1863-04-14 Drängen Olof Andersson Hartung Bondedottr. Elisabeth Oliva Ohlén Hartung
1863-05-25 Arbetaren Anders Gustaf Ersson Röde Pigan Ingrid Greta Nilsdotter Ödlund Röde
1863-06-24 Bondesonen Nils Gissberg Gista Bondedottren Ingrid Cajsa Englund Pottäng
1863-09-06 Bondesonen Erik E:son Röström Båräng Bondedottren Brita Cajsa Gissberg Gista
1863-10-18 Constapeln Johan Petter August Åström
Bondedottren Sophia Magdalena Hultgren
1863-10-31 Bondesonen Jonas Röklander Säther Pigan Anna Stina Olofsdotter
1863-11-01 Båtsman Isak Andreas Flur Nysäter Pigan Catharina Westergren Hofed
1863-11-05 Bonden Anders Petter Skyttberg Jervik Bondedottren Märtha Cajsa Bergsta Båräng
1863-12-03 Skräddaren Johan Ulrik Lindström Hofed Pigan Sara Maria Engman Hofed
1863-12-06 Arbetaren Jonas Norberg Båräng Bondedottren Maria Christina Röström Båräng
1863-12-13 Arbetaren Anders Gustaf Bårman Jervik Pigan Sigrid Oliva Åslund Jervik
1863-12-20 Byggmästaren Anders Olsson Wränsta Jungfru Maria Olsson Wränsta
1863-12-27 Arbetaren Israel Petter Ödlund Hofed Bondedottren Carolina Ödlund Röde
1864-01-01 Bondesonen Jonas Gullichsson Elfva Båtsmansdottren Anna Christina Wiberg
1864-06-16 Dräng Israel Eriksson Wik Finnland Torpardottren Catharina Carolina Dahlgren Elfva
1864-06-24 Dräng. Johan Olof Åkerdal Rökland Pigan Catharina Margaretha Åkerdal
1864-05-22 BondeSon. Per Olof Berggren Tynderö Bonded:r Catharina Erica Röklander Alnön Säter
1864-10-07 Bondesonen Simon Svedlund Svedje, Hässjö Torpared:r Anna Lisa Nordgren Stolpås
1864-07-17 Drängen Erik Ersson Stömsta Pigan Cajsa Stina Lodin
1864-10-29 Bondesonen Isak Petter Wahlström Smedsgården Bonded:r Brita Helena Bylund Fröst
1864-11-10 Arb. Erik Jonas Andersson Gista Pigan Sara Erika Byström
1864-10-27 Drängen Sven Isak Norin
Pigan Anna Johanna Lundgren
1865-01-20 Arbetaren (Enkling) Per Pärman Wi Enkan Sigrid Märtha Persdotter Wi