Vigselregister Attmar C:1
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1694-10-21
Anders Hindersson Bölom
Ingri Olsdotter Linsiö
1694-11-01
Erich Grelsson Kruus
Hustru Helena Olsdotter Långed
1694-11-18
Abraham Larsson Fiolstad
Segri Nilsdotter Gryttie
1694-11-18
Anders Larsson Bölom
Brita Jonsdotter Niura
1695-01-06
Samul Olsson Skedwijk
Ingeborg Jonsdotter ?
1695-11-10
Erich Andersson Hambrin

Anna Martensdotter Karling
1697-01-04
Nils Aronsson Skedwijk
Rakel Jönsdotter ?
1697-02-02
Erich Andersson Finne

Gertru Pärsdotter Toringen
1697-02-02
Erich Hansson Harf
Ingeborg Ersdotter Skedwijk
1698-10-16
Anders Olsson Söderäng Pigan Segri Pärsdotter Öfwergården i Stöde Sochn
1698-10-30 Båtsman Olof Joensson Örn
Pigan Karin Olofsdotter Broo
1699-10-29
Gabriel Larsson Fiolstad Pigan Kerstin Nilsdotter Harf
1699-12-28
Bencht Jonsson Örn Hassela S:n Pigan Marta Nilsdotter Gryttie?
1699-11-26
Hinrich Månsson Fiolstad Pigan Kerstin Gudmundsdotter Fiolstad
1699-11-12
Erich Larsson Bölom
Kerstin Johansdotter Fiolstad
1699-11-19
Jon Olsson Åstadh Pigan Gundborg Jonsdotter Bölom
1700-01-21
Nils Pärsson Toringen
Segrid Hinrichsdotter Bölom
1700-02-04
Pär Carlsson Gisiön
Margeta Jönsdotter Gransiön
1700-03-11 Båtsman Erich Olofsson Klep Pigan Karin Pärsdotter Harf
1700-03-25 Båtsman Hans Pålsson Flygare

Segrid Erichsdotter Skewijk
1700-10-27
Erich Isrelsson Bergom Pigan Brita Pärsdotter Hamre i Attmar Sokn
1700-10-04
Olof Larsson Rudu
Ingri Matsdotter Rudu
1700-11-04
Erich Ersson Spechstadh
Segrid O.dotter Ofne
1701-06-02
Grels Johansson WesterlångEdh H. Elin Olofsdotter LångEdh
1701-11-30
Thomas Pärsson ÖsterlångEdh
Margeta Johansdotter Runne
1701-12-29
Mats Nilsson Klep
Karin O.dotter LångEdh
1702-01-06
Erich Ersson Hassell H. Anna Nilsdotter Gryttiom
1702-01-08
Måns Ersson Linsiö
Segrid Mårtensdotter Karläng
1702-06-24
Pär Pärsson Galtström
Ingri Pärsdotter Mörk?
1702-10-19
Nils Erichsson Skewijk Pigan Karin Nilsdotter Harf
1702-10-19
Pär Nilsson LångEdh
Rakel Hansdotter LångEdh
1702-11-02
Pär Olsson Rude Pigan Märeta Mårtensdotter Karling
1702-12-23
Pär Grelsson Fiolstadh Pigan Helena Olsdotter Wj
1703-11-08
Pär Erichsson LångEd
Ingeborg Olsdotter Harf
1703-12-28
Nils Jonsson LångEd
Segri Jonsdotter Bölom
1704-01-25
Jacob Carlsson

Märeta Clemetsdotter Ulfsiön
1704-06-19
Clas Jonsson Fiolstad
Märeta Grelsdotter Fiolstad
1704-11-06
Lars Påhlsson

Segri Ersdotter
1704-11-13
Johan Grip

Märeta Larsdotter Fiolstad
1704-11-20
Olof Erichsson Hallman

Ingeborg Pärsdotter Harf
1704-11-27
Jöns Erichsson Hassel
Sara Jonsdotter
1704-12-04
Pär Jonsson LångEd
Ingial Olsdotter Linsiö
1704-12-26
Pär Erichsson Fors
Brita Mårtensdotter Skiewijk
1705-01-01
Anders Jacobsson

Brita Nillsdotter Harf
1705-01-08
Nils Pärsson Harf
Ingeborg Ersdotter Harf
1705-01-15
Elias Larsson Hassel
Brita Ersdotter LångEd
1705-11-19
Thomas Larsson Örn

Segri Andersdotter Kläpp
1705-12-28
Pär Pärsson Karläng
Sara Månsdotter Ängiom och Tuna S:n
1706-02-04
Nills Jerlogsson Fors
Margeta Nillsdotter Bro
1706-02-11
Lars Pärsson Borgen
Brita Larsdotter Hassel
1706-11-04
Nills Olsson Linsiö
Märeta Jonsdotter LångEd
1706-11-11
Grels Olsson Offne
Sara Hindrichsdotter Bölom
1706-11-18
Johan Pärsson Söräng
Karin Andersdotter Söräng
1701-01-01
Pär Andersson Kläpp
Margeta Nillsdotter Solberg i Niurunda
1707-10-06
Jon Pehrsson Spechstad
Giöli Persdotter Spechstad
1707-10-13
Jöns Karlsson Böhlom Hust.

1707-10-13 Prästdräng Erich Olsson
Hust. Märet Olsdotter
1707-11-03
Erich Nilsson Rudu
Karin Persdotter
1708-__03
Johan Brask

Segrid Larsdotter
1708-07-05
Stig Jonsson Attmarbyn Hust. Lisbeta Ersdotter Sörfors
1708-10-18
Johan Ersson Söderfors
Märet Jonsdotter
1708-11-01
Olof Olsson Norrfors
Ingial Persdotter
1708-11-15
Erich Hindrichsson Harf
Lisbeta Persdotter Siöwik
1708-11-22
Herman Larsson Fiohlstad H. Chierstin Gumundsdotter
1709-01-01
Olof Jacobsson Sörfors Hust. Karin Nilsdotter
1709-01-03
Carl Jönsson Fiohlstad Hust. Ingeborg Hind.dotter
1709-04-20
Hindrich Hambrin

Sophia Persdotter
1709-09-__
Erich Jonsson Spechstad Hust. Karin Ersdotter Hassel
1709-11-__
Clement Olsson Fors


1709-11-__
Jonas Larsson Sund1710-05-08
Olof Ersson Klingstad


1710-11-01
Johan Ersson Söderfors Hust. Giöli Mårtensdotter
1710-11-27
Olof Pärsson Karläng


1711-05-21 Cominister Christoffer Ersson Hellberg
Hust. Ingrid Carlsdotter Hög Attmar
1711-10-01
Olof Ersson Skiewik
Anika Olsdotter Harf
1711-10-08
Nils Ersson Harf
Ingeborg Pärsdotter
1711-10-15
Olof Pärsson Harf
Brita Erichsdotter Skiewik
1711-10-22
Pähr Pährsson Spechstad
Cecilia Nilsdotter Rudu
1711-12-31
Elias Ersson Hassel Hust. Karin Olsdotter Linsiö
1712-10-19
Jöns Siuhlsson Hambre
Märeta Carlsdotter Hambre
1712-10-26
Olof Jacobsson Karläng
Ingrid Nilsdotter Rudu
1712-11-02
Erich Ersson Karläng
Giörle Olsdotter Attmar
1712-11-16
Abraham Pärsson Rudu
Cherstin Mattsdotter Rudu
1712-11-13
Johan Olsson Attmar
Helena Olsdotter Spechstad
1713-03-29
Lars Olsson Brask

Ingrid Hindrichsdotter Böhlom
1713-04-08
Jon Ersson Skiewik
Margeta Pärsdotter Skiewik
1713-10-11
Jöns Nilsson Karläng
Segrid Larsdotter Hambre
1713-10-18
Olof Pährsson Siöwik
Lisbeta Nilsdotter Böhlom
1713-10-25
Olof Mårtensson Siöwik
Karlu Ersdotter Sörfors
1713-11-01
Erich Grelsson Fiohlstad
Segri Hansdotter Långed
1714-05-19 Cron. Båtsman Isac Nederberg

Margeta Danielsdotter
1714-05-23
Olof Larsson Böhlom
Karin Hindrichsdotter Harf
1714-07-04 Knecht Matthes Larsson Norman? Biuråker i Helsingl.
Anna Isacsdotter Långskog
1714-07-11
Lars Eliesson Hassel Hust. Märeta Carlsdotter Stöde
1714-10-17
Herman Andersson Kläp
Ella Jonsdotter Harf
1714-10-17
Jöns Siuhlsson Hamre


1715-01-01
Jon Samuelsson Harf
Segri Nilsdotter Kläp
1715-03-13 Cr. Båtsman Swen Halman

Ingiehl Olsdotter
1715-11-06
Lars Pädersson Fiohlstad
Karin Olsdotter Linsiö
1715-12-29 Båtsmannen Bengt Pärsson

Märeta Järlogsdotter Sörfors
1716-01-29 Båtsm. Christiern Sim. Frisk
Hust. Sophia Pärsdotter Hambre
1716-10-28
Olof Ersson Klingstad
Karin Jonsdotter Linsiö
1717-01-01
Nils Abrahamsson Grytjom
Brita Persdotter H?
1717-03-31 Båtsmannen Anders Rund
Hust. Karin Pärsdotter Långed
1717-09-29 Båtsman Pär Olsson Ström
Hust. Märet Larsdotter Fiohlst.
1717-10-20
Erich Nilsson Karläng
Ella Olsdotter Långed
1717-10-20
Pär Larsson Hambre
Lisbeta Pärsdotter Fiohlstad
1717-11-01 Båtsman Jonas Grot

Anika Ersdotter Sörfors
1717-11-10
Lars Andersson Böhlom
Segri Mårtensdotter Siöwik
1717-11-24
Hans Olsson Långed
Karin Ersdotter Siöwik
1717-12-01 Båtsman Olof Kardel

Karin Nilsdotter Rudu
1717-12-28
Måns Gallberg

Karin Olsdotter Attmar
1718-02-02
Olof Pärsson Wifstad
Märet Pärsdotter Gissiön
1718-06-04 H:r Jacob Strandberg
Jungf. Anna Maria Gran
1719-09-29 H:r Fendriken Gregor. Aminhoff
Jungf. Brita Wagenia
1719-10-04
Olof Ersson Klingstad
Cæcilia Nilsdotter Kläpp
1719-10-11
Pär Påhlsson Harf
Karin Ersdotter Långed
1719-11-01
Ingemar Ersson Harf Hust. Chierstin Nilsdotter Harf
1719-11-15
Olof Olsson Harf
Karin Nilsdotter Böhlom
1720-02-14 Båtsman Anders Grot

Märet Jönsdotter Linsiö
1720-04-03 Reserv Karl Matths Ersson

Ingrid Andersdotter Söräng
1720-05-01
Herman Larsson Fiohlstad
Karin Jonsdotter Harf
1720-10-26
Anders Aaronsson Fiohlstad
Ingeborg Nilsdotter Harf
1720-10-20 H:r Pastorn ifrån Alfa i Helsingeland Mag. Michael Fant
Fru Elisabeta Helsingia
1721-02-02 Finska Soldate af Savolax infanterie regem. och H:r Maj:n Fiants Compag. Lars La??????

Karin Mårtensdotter Långed
1721-04-16
Mårten Mårtensson Långskog
Agnes Isacsdotter Långskog
1721-04-16 Soldaten af Savolax infanterie regemente och H:r Major Fiandts Compag. Lars Wäneläin
Pigan Karin Michelsdotter Karläng
1721-05-14
Nils Ersson Harf Hust. Karin Nilsdotter Rudu
1721-06-04 Skräddare Samuel Siödin

Helena Nilsdotter Rudu
1721-06-11
Päder Nilsson Kläpp
Chierstin Olofsdotter Harf
1721-07-23
? ? ? Hust. Segri? ? ?
1721-10-15 Båtsmannen Nils Karling

Ingrid Larsdotter Hambre
1721-10-19 H:r Capitain Edle H:r Abraham Falck
Fru Probstinnan Margareta Plantin
1721-11-12
Erich Larsson Hässiö Sochn och Rigstad Pigan Elsa Håkansdotter Jämtland
1721-11-26 Båtsman Jonas Sundberg

? ? Rudu
1722-01-01
Hindrich Pärsson Fiohlstad
Märget Thomsdotter
1722-03-28
Erich Jönsson Niurunda Hust. Segri Hindrichsdotter Toring
1722-06-02
Pär Jacobsson Pyhajocki i Österbotn
Lisbetha Mårtensdotter Långskog
1722-10-28
Erich Larsson Böhlom
Segri Jonsdotter Attmar
1722-11-04
Mårten Michielsson Karläng
Karin Andersdotter Linsiö
1722-11-11
Jöns Siuhlsson Hambre Hust. Segri Larsdotter Fiohlst.
1722-11-18
Jöns Ersson Siödin

Chierstin Olsdotter Spechstad
1723-01-01
Lars Olsson Långed
Margeta Olsdotter Siöwik
1723-04-17 Borgare Olof Bergström Sundswald
Margeta Olofsdotter Attmarby
1723-06-05
Isac Philipsson Sikajocki
Anika Mårtensdotter Långskog
1723-10-20
Lars Olsson Spechstad
Elisabeth Nilsdotter Karläng
1723-11-01
Olof B??man Sundswald
Giöle Erichsdotter Långed
1723-12-01
Johan Göstafsson

Malin Pärsdotter Hassel
1724-01-08
Johan Matthsson Stöde Hust. Anna Isacsdotter Långskog
1724-06-24 Kyrkiowärden Stig Jonsson

Anna Strandberg Umeå
1724-10-25
Jon Pärsson Spächstad
Chierstin Nilsdotter Rudu
1725-01-17
Hindrich Nilsson Böhlom
Segri Nilsdotter Runsvik
1725-01-24 Giästgifwaren Augustin Bång Fiähl i Hässiö Sochn Jungf. A. Margareta Kiörning
1725-02-14
Pär Pärsson Runne
Karin Pärsdotter Gissiön
1725-11-22
Anders Nilsson Kläpp
Märet Eliædotter Hassel
1726-04-13
Pär Matthsson Kohlstad i Sillångers Sochn
Märeta Nilsdotter Böhlom
1726-09-18
Hans Pärsson Rennö
Segri Erichsdotter Långed
1726-10-02
Anders Jönsson Karläng
Lisbeta Larsdotter Sörfors
1726-12-28
Hindrich Nilsson Toringen
Lisbeta Jonsdotter Böhlom
1727-10-15
Olof Pärsson Harf
Dordi Pärsdotter Grytiom
1727-10-22
Olof Ersson Spechstad
Ingeborg Olsdotter ?
1727-10-29
Bengt Bengtsson Hullsiön i Stöde
Anna ? Karling
1727-11-05
Lars Nilsson Böhlom
Märet Johansdotter ?
1727-11-12
Johan Ersson Böhlom
Lisbeta Nilsdotter ?
1727-11-19
Olof Jonsson Böhlom
Märeta Pärsdotter ?
1728-11-01 Cronobåtsm. Mårten Nederberg

Margeta Ersdotter Siöwik
1728-11-03
Nils Olsson Spechstad
Ingeborg Hansdotter Söderfors
1728-11-10
Nils Gabrielsson Harf
Cecilia Thomasdotter Långed
1729-01-01
Olof Andersson Ljnsiö
Elena Nilsdotter Karläng
1729-01-19
Knut Nilsson Böhlom
Cathar. Jonsdotter Bergom Tuna
1729-04-09
Jöns Ersson Delje
Gertrud Larsdotter Hambre
1729-11-09
Olof Grelsson Mellangård
Margeta Andersdotter Linsiö
1729-11-16
Måns Ersson Linsiö
Märet Johansdotter Wärstad
1730-09-27
Erich Hansson Skiewik
Ingeborg Pärsdotter Harf
1730-10-11
Petter Lundholm

Märeta Gabrielsdotter Harf
1730-10-18
Nils Ersson Hassel
Märeta Andersdotter Sörfors
1730-11-08
Pär Andersson

Ingeborg Nilsdotter Långed
1730-12-28 Båtsmannen Erich Sund

Lisbeta Pärsdotter Niur.
1730-11-15
Erich Ersson Hassel
Lisbeta Månsdotter Linsiö
1731-11-07
Mårten Månsson Linsiö
Gunborg Pärsdotter Östansiö
1731-11-14
Olof Pärsson Backe
Brita Olsdotter Siöwik
1731-11-22
Matths Hindrichsson Stöde
Anna Pärsdotter Gissiön
1731-11-28
Nils Matthsson Kläpp
Brita Pärsdotter Backe
1731-12-12
Pär Andersson Linsiö
Chierstin Olsdotter Siöwik
1732-05-21
Jöns Olsson Siöwik
Lisbeta Pärsdotter Harf
1732-09-27
Erich Jönsson Hassel
Karin Olofsdotter Wigge
1732-10-22
Nils Ersson Rudu
Lisbeta Olsdotter Långed
1732-11-19
Pär Hansson Bölom
Karin Jonsdotter Skewik
1733-03-28 Sochenskomak. Erich Wiberg

Ingrid Erichsdotter Harf
1733-04-08
Nils Pärsson Karling
Segrid Olsdotter Harf
1733-10-14 Båtsm. Jonas Groth

Segrid Erichsdotter Siöwik
1733-10-28
Pär And. Hambrin

Margeta Månsdotter Linsiö
1733-11-25
Jacob Carlsson Gissiön
Agnes Nilsdotter
1733-12-02
Erich Pärsson Grytjen
Karin Aaronsdotter Fiohlsta
1734-01-01
Erich Jönsson Karläng
Margeta Hansdotter Bölom
1734-10-06
Hans Andersson Spechsta
Karin Jonsdotter Spechsta
1734-10-13
Hindrich Hermansson Fiohlsta
Märet Olofsdotter Siöwik
1734-10-29 Sochensmed. Jon Classon

Karin Andersdotter Sörfors
1734-02-24
Mårten Pärsson Långed Hust. Marget Thomasdotter Långed
1735
Pähr Ersson Hassel
Brita Larsdotter Saxen
1736
Pär Påfwelsson Harf
Ingrid Hansdotter Bölom
1736-05-23
Lars Pärsson Fiohlsta
Sophia Ersdotter Attmar
1736-09-29 Sochnesmed Lars Larsson Stöde
Märeta Grelsdotter Långed
1736-10-03
Nils Ersson Skiedwik
Ingeborg Pärsdotter Mellangård
1736-10-10
Erich Grelsson Fiohlstad
Karin Danielsdotter Bölom
1736-10-17
Pär Nilsson Harf
Karin Pärsdotter Grytjen
1736-11-07
Jöran Larsson Tårp Hust. Märeta Andersdotter Söderfors
1737-10-23
Olof Nilsson Linsiö
Giöle Jonsdotter Böhlom
1737-11-06
Abraham Nilsson Sörfors
Karin Erichsdotter Hassel
1737-11-20
Jon Hansson Hambre Pigan Lisbeta Erichsdotter Harf
1738-02-12
Måns Ersson Bölom
Helja Ifwarsdotter Sätna
1738-05-24
Päder Nilsson Kläpp
Chierstin Olsdotter Spechsta
1738-06-18
Elias Larsson Hassel
Karin Pärsdotter Myssiön
1738-10-22
Erich Jönsson Hassel
Margeta Lucasdotter Pyhajocki i Österbotn
1738-10-28
Erich Jönsson Tåringen
Karin Ersdotter Bölom
1739-10-21
Påfwel Påfwelsson Harf
Brita Thomasdotter Östansiö
1739-11-04
Olof Pärsson Östansiö Pig. Karin Pärsdotter Wästergård
1739-11-11
Nils Pärsson Mellangård Pig. Karin Olsdotter Skiedwik
1740-01-06
Jon Jonsson Oxstad i Sillånger Pigan Sara Pärsdotter Söderfors
1740-01-11 Herr Adjunct Sven Tunwall Tuna Jungf. Barbro Hellberg
1740-02-02
Pär Pärsson Spechstad
Lisbeta Johansdotter Byn i Tuna Sochn
1740-10-26 Crono-båtsman Olof Swänsson Frisk
Pigan Helja Andersdotter Söderfors
1740-11-09 Båtsman Swän Swänsson Nederberg
Pigan Karin Olofsdotter Söderfors
1741-03-29
Pär Larsson Fiohlstad
Catharina Erichsdotter Stöde och Gräfte
1741-10-18
Nils Olofsson Harf Pigan Ingrid Pärsdotter Grytjen
1741-11-01
Lars Olsson Spechstad Pigan Margeta Jonsdotter Myre i Niurunda Sochn
1741-11-29 Skut-båtsman Anders Rundholm

Sara Jonsdotter Siöwik
1742-01-10
Nils Jonsson Harf
Gunborg Olofsdotter Harf
1742-01-01
Pär Olsson Gissiön
Anika Swänsdotter Torp
1742-03-18
Pehr Rudin
Pigan Margeta Pädersdotter Mellangård
1742-10-31
Erich Olsson Skiedwik Pigan Brita Pädersdotter Renne i Tuna Sochn
1742-11-01
Nils Jönsson Karling Pigan Karin Erichsdotter Spechstad
1742-11-07
Carl Ersson Attmar Pigan Ingeborg Pärsdotter Hambre
1742-11-14
Pär Olsson Karling Pigan Chierstin Andersdotter Linsiö
1742-11-21
Hindrik Gregersson Attmarbyn Pigan Helja Jonsdotter Söderfors
1742-11-28
Anders Pärsson Kläpp Pigan Karin Erichsdotter Harf
1742-12-05
Anders Johansson Söräng Pigan Chierstin Erichsdotter Spechstad
1742-12-28
Päder Olsson Skiedwik Pigan Chierstin Pärsdotter Mellangård
1743-02-20
Hindrich Ersson Harf Pigan Sara Olofsdotter Skiedwik
1743-10-07
Pär Olsson Halman
Pigan Ella Ersdotter Spechsta
1743-10-09
Erich Jonsson Skiewik Pigan Ingebor Larsdotter Fiolsta
1743-10-16
Grels Ersson Fiolsta Pigan Elisabetta Olofsdotter Skiedwik
1743-10-23
Hans Pärsson Wästergård Pigan Anna Olofsdotter Karläng
1743-11-01
Erick Ersson Wifsta Pigan Märeta Ersdotter Wästerlångede
1743-11-06 Krono båtsman Päder Olofsson Ström
Pigan Helena Aronsdotter Fiolsta
1743-11-13 Sochneskräddaren Samuel Siödin
Pigan Kierstin Ohlofsdotter Skiedwik
1743-12-28 Styrmannen Nils Carling

Cicilia Renström Sundsvall
1743-12-28
Erich Ersson Hassel
Ingial Jonsdotter Rudu
1744-01-01
Peder Larsson Hassel Pigan Helena Grelsdotter Attmar by
1744-01-29 Crono Båts Mannen Henric Vijkberg
Pigan Anna Hansdotter Hambre
1744-05-13
Hindrik Hermansson Fiohlstad Pigan Carin Jonsdotter Harf
1744-10-07
Pär Larsson Fiolstad Änkian Giöli Jonsdotter Böhlom
1744-10-07
Anders Pärsson Kläpp Pigan Ingrid Pärsdotter Sohlberg och Niurunda
1744-10-28 Sochne smeden Jon Classon
Pigan Märta Erichsdotter Hassell
1744-10-14
Olof Matsson Kläpp Änkan Carin Olofsdotter Skiewijk
1744-11-25
Olof Johansson Ofne Pigan Carin Larsdotter Hassell
1744-12-02
Pär Nilsson Gryttiom Pigan Kerstin Hansdotter Långed
1744-12-28
Ingemar Ersson Harf Pigan Cecilia Hermansdotter ?åå
1745-01-17
Jöns Starin
Jungfru Catharina Hellberg
1745-02-17
Olof Pärsson Wästerlånged Pigan Kerstin Isaksdotter Rudu
1745-04-10 Sochne Skomakaren Erich Mårtensson
Pig. Anna Olsdotter Harf
1745-05-29
Jon Erichsson Böhlom Pigan Kierstin Erichsdotter Harf
1745-10-27
Pär Nilsson Linsiö Änkan Hustru Margeta Pärsdotter Långed
1745-11-03
Olof Berglijn Bergom och Tuna Sochn Änkan Hustru Sara Olofsdotter Skiewik
1745-11-17 Båtsman Christiern Frisk
Änkan Helja Andersdotter
1745-12-01 Crono Båtsman Henrik Hamrin
Änkan Margeta Månsdotter
1746-10-26
Hans Ericsson Lindbom
Pigan Carin Jonsdotter Söderfors
1746-11-23
Grels Olofsson Ofne Pigan Karin Pärsdotter Wäster Långed
1747-10-18
Olof Ersson Attmarbyn Pigan Ingrid Stigsdotter Wattjom
1747-11-01
Daniel Nederberg
Pigan Margeta Ersdotter Harf
1747-11-15
Nils Pärsson Spegstad Pigan Ingebor Nilsdotter Harf
1748-04-10
Olof Pärsson Wästerlånged Pigan Karin Mårtensdotter Karläng
1748-06-05
Jon Gregsson Klingsta i Tuna Sochn Pigan Karin Eliasdotter Hassell
1748-05-25
Anders Andersson Linsiö Pigan Lispeta Jonsdotter Skiedwijk
1748-09-02 Sochne Skräd. Erich Siödin
Pigan Karin Larsdotter Fiohlstad
1748-09-09
Nils Jonsson Skiewijk Pig. Ingebor Nilsdotter Hambre
1748-11-20 Båtsman Anders Fallck
Änkan Margeta Nilsdotter Öhn och Tuna
1748-11-27
Jon Jonsson Böhlom Änkan Ingebor Larsdotter Fiohlstad
1749-02-05
Olof Hansson Långed Pigan Märta Hendrichsdotter Böhlom
1749-05-28
Erich Gregsson Ofne Änkan Segri Nilsdotter Böhlom
1749-10-29
Olof Ersson Karläng Pigan Karin Hansdotter Rännö och Tuna Sochn
1750-10-14
Nils Andersson Fiohlstad Pig. Elsa Hindrichsdotter Böhlom
1750-10-21 Änklingen Lars Brasck?
Änkan Lispeta Nilsdotter Böhlom
1750-10-28
Anders Larsson Böhlom Pigan Anna Nilsdotter Gryttien
1750-11-25 Crono Båtsmannen Elias Larsson Hassell Pigan Karin Johansdotter Södereng
1751-05-26
Olof Olofsson Harf Pigan Gölin Johansdotter Söräng
1751-10-06
Olof Larsson Siöbom
Pigan Märta Olofsdotter Skiedwik
1751-10-13
Erik Olofsson Halman
Änkan Ingebor Pädersdotter Skiedwik
1751-12-29
Jacob Olofsson Karläng Pig. Ingeborg Olofsdotter Karläng
1752-01-26
Carl Olofsson Gissiön Pigan Sara Jönsdotter Hassell
1752-03-29
Olof Larsson Ström
Pig. Karin Ersdotter Bill Rännö
1752-05-24
Olof Hansson Hamre Pigan Margeta Johansdotter Söräng
1752-10-04 Sochne skoM. Olof Jonsson
Pig. Ingebor Hansdotter Långed
1752-10-11
Nils Gregsson Ofne Pig. Helena Matsdotter
1752-10-11 Ord. BåtsM. Johan Högbom
Pig. Kierstin Jönsdotter Karläng
1752-11-01 Fördubbling Olof Söderberg
Pig. Ingebor Tomasdotter
1752-11-15
Nils Carhdell
Pig. Karin Nilsdotter
1753-05-27
Erich Johansson Böhlom Pig. Ingebor Ersdotter Harf
1753-06-17
Mårten Pärsson Långed Pig. Märta Pärsdotter Långed
1753-10-07
Nils Olofsson Skiedwik Pig. Karin Hansdotter Långed
1753-11-04
Olof Pärsson Backe Änkan Sophia Ersdotter Fiohlstad
1753-11-11 Skäps Matros Erich Harflin
Pigan Ingial Svensdotter
1753-11-18
Abram Brasck
Pigan Kerstin Persdotter Fiohlstad
1754-10-06 Fördubblings Båtsman Påhl Nilsson Wikbom
Pigan Margeta Jonsdotter Harf
1754-10-27 Fördubblings Båtsman Mickel Matsson Galberg
Pigan Margeta Olofsdotter Skiedwjk
1754-11-03
Olof Larsson Fiohlstad Pigan Margeta Mårtensdotter Karläng
1754-11-10
Pär Matsson Groth
Pig. Märta Ersdotter Karläng
1755-11-09
Erich Ersson Fiohlstad Änkan Gölje Jonsdotter Fiohlstad
1755-11-26
Pär Johansson Söräng Pigan Ingrid Mårtensdotter Karläng
1755-11-30
Olof Olofsson Skiedwjk Änkan Cecilia Olofsdotter Sidsiö i Selånger
1756-01-18
Isack Andersson Långskog Pigan Segrid Johansdotter Södäng
1756-10-24
Johan Olofsson Skiedwik Pigan Segrid Jacobsdotter Ränno
1756-10-24
Anders Olofsson Linsiö Pigan Anna Ersdotter Hassell
1756-11-07
Lars Nilsson Gryttjen Änkan Karin Larsdotter Offne
1756-11-14
Elias Jönsson Hassel Pig. Brita Larsdotter Hassel
1756-12-28
Nils Andersson Hassell Pigan Anna Olsdotter Stöde Fahnbyn
1757-02-20
Nils Hindrichsson Böhlom Pigan Lispeta Larsdotter Fiohlstad
1757-10-23
Gabriel Nilsson Harf Pigan Märta Nilsdotter Liustorp
1757-11-06 Lap drängen Jöns
Lapänkan Märta Nilsdotter Håsiö
1757-12-04
Erich Lundholm

Margeta Pärsdotter Harf
1758-03-04
Hans Olofsson Harf Pig. Brita Ersdotter Harf
1758-10-22
Olof Olofsson Hassel P. Segrid Ersdotter Hassel
1758-11-05
Måns Mårtensson Ljnsiö Pigan Karin Nilsdotter Rude
1758-11-12
Hans Andersson Spegstad Pig. Ingebor Nilsdotter Harf
1758-11-19
Mickel Mårtensson Carläng Pig. Karin Hindrichsdotter Böhlom
1758-11-26
Johan Pärsson Kläpp Änkan Segrid Ol.dotter Harf
1759-01-01
Erich Sund
Pigan Märta Nilsdotter Hamre
1759-10-21
Erich Nilsson Harf Pigan Märta Mårtensdotter Karläng
1759-11-04
Erich Olofsson Spegstad Pigan Brita Pärsdotter Böhlom
1759-11-11
Gabriel Nilsson Harf Pig. Ing. Olofsdotter Liustorp
1759-11-25
Erich Ersson Berg
Pigan Giertrud Ol.dotter Selånger
1760-01-13
Hindrich Mårtensson Långed Pigan Helena Mårtensdotter Långed
1760-04-07
Olof Larsson Spegstad Lagl. Fästeqwinna Brita Samuelsdotter
1760-04-09
Olof Olofsson Gissiön Pigan Karin Andersdotter Hassell
1760-10-12
Johan Matsson Hamrin
Pigan Karin Olofsdotter Prästgården
1760-10-26
Clas Jonsson Söderberg

Karin Jonsdotter S?
1760-11-02
Grels Olofsson Harf Pig. Ingebor Olofsdotter Långed
1760-11-16
Pär Mårt. Nederberg
Pig. Brita Olofsdotter Harf
1761-07-26
Mats Jonsson Harf Änkan Ingri Pärsdotter ?
1761-10-04
Pär Nilsson Harf Änkan Karin Pärsdotter Offne
1761-10-11
Pär Pärsson Hamre Pig. Märta Olofsdotter Fiolstad
1761-10-18
Jöns Ersson Karläng Pig. Segrid Olofsdotter Spegstad
1761-11-22
Thomas Hendrichsson Långed Pigan Karin Nilsdotter Harf
1762-04-14
Nils Isaksson Rude
Lispeta Larsdotter Spegstad
1762-10-10
Påhl Pärsson Harf Pig. Gundbor Olofsdotter Skiedwj
1762-10-24
Lars Olofsson Skiedwjk P. Brita Larsdotter Böhlom
1762-11-01
Nils Persson Harf Pig. Ingebor Nilsdotter Skiedwik
1762-11-07
Hans Nilsson Fors Pigan Anna Nilsdotter Fors
1762-11-14 Båtsm. Olof H. Rude Fästeqw. Kierstin Lundholm
1763-05-25
Daniel Ersson Fiohlstad Pigan Margeta Pärsdotter Hambre
1763-06-24
Carl Mathsson Långskog Pig. Brita Johansdotter Söräng
1763-10-09
Hans Nilsson Harf Pig. Anna Mårtensdotter ?
1763-10-16
Mats Nilsson Kläp Pig. Segrid Pärsdotter Hambre
1763-10-23
Nils Olofsson Harf Pig. Märta Olofsdotter Backe
1763-11-06
Lars Carling
Pigan Brita Pärsdotter Harf
1764-04-25
Nils Olofsson Linsjö Pigan Segrid Knutsdotter Böhlom
1764-10-14
Daniel Sundberg
Pigan Karin Pärsdotter Spegstad
1764-10-21
Nils Andersson Linsiö P. Ingebor Pärsdotter Linsiö
1764-??-??
Lars Hend.son Långed P. Segri Mårtensdotter Linsiö
1764-??-?? Gl. ? M. Erich Berg
Pig. Lispeta Månsdotter
1764-10-28
Mats Pärsson Kohlstad och Sillånger P. Johanna Jonsdotter Fors
1764-??-??
Jöns Bröms Stöde P. Segrid Ersdotter Hassel
1765-10-20
Påhl Olofsson Harf Pigan Lispeta Pärsdotter Skiedwjk
1765-10-27
Swän Olofsson Sätna och Näswatnet Pigan Margeta Abrah.dotter Fors
1765-11-03
Erich Nilsson Rude Pigan Karin Pärsdotter Böhlom
1765-11-10
Grels Olofsson Långed Pigan Lispeta Hind.dotter Harf
1765-11-17 Lap Mannen Pär Andersson Harmanger? Lap Pigan Cicilia Jonsdotter Attmar
1766-10-12
Henrik Olofsson Harf Pig. Karin Nilsdotter Harf
1766-10-26
Erich Jonsson Harflin
Pigan Catharina Nilsdotter Kläpp
1767-04-26 NämbdeM. Olof Ersson Offne Pigan Helena Pärsdotter Niurunda och Ulberg
1767-10-25
Lars Pärsson Fiohlstad Pigan Anna Ersdotter Skiedwjk
1767-11-01
Jöns Jonsson Niurunda Änkan Lispeta Pärsdotter Skiedwjk
1767-11-08
Erich Carlsson Offne Pig. Lispeta Hind.dotter Böhlom
1767-11-22
Jonas Granberg
Pig. Märta Hindrichsdotter Fiohlstad
1768-02-14
Erich Mårtensson Nederberg
Pig. Märta Olofsdotter Gissiön
1768-05-25
Erich Jönsson Hassel Pig. Ingebor Jönsdotter Karläng
1768-07-17
Carl Pärsson Högbom
Pig. Brita Mårtensdotter Långed
1768-10-16
Olof Hansson Karläng Pig. Karin Hind.dotter Böhlom?
1768-10-23
Knut Larsson ?
Änkan Karin Olofsdotter Falck
1768-11-01
Anders Nilsson Falk
P. Brita Andersdotter Hassel
1768-11-06
Hans Pärsson Böhlom Pigan Catharina Jacobsdotter Rännö
1769-05-21
Erich Hindrichsson Böhlom Pigan Rachiel Olofsdotter Skiedwik
1769-05-25
Jon Israelsson Måhlstad Pigan Segrid Andersdotter Söräng
1769-10-08
Olof Hallman
Pig. Brita Jonsdotter
1769-10-29
Erich Nilsson Karläng Pigan Ingrid Jacobsdotter Rännö och Tuna
1769-03-29
Nils Knutsson Söderböle Pigan Segrin Mårtensdotter Carläng