Vigselregister Attmar C:3
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1814-04-11 Enklingen och Dagakarlen Johan Stockus Långskogs Bruk Pigan Christina Olsdotter Långskogs Bruk
1814-05-19 Drängen Johan Johansson Specksta Pigan Brita Jonsdotter Specksta
1814-05-31 Bonden Henric Henricsson äl. Fjolsta Bonde Dottren Ingrid Hansdotter Skedvik
1814-10-21 Drängen Hans Ersson Norrböle Bonde Dottren Anna Ersdotter Skedvik
1814-10-21 Husbonde Drängen Jon Jonsson Stöde Prästbol. Bonde Dottren Lisa Johansdotter Norrböle
1814-10-30 Socken Skräddaren Hans Olsson Hamrin
Bonde Dottren Catharina Jonsdotter Harf
1814-11-04 Drängen Hans Johansson Skedvik Pigan Margreta Olsdotter Harf
1814-11-13 Socken Smeden Georg Nordstrand
Skomakare Dottren Ingebor Olsdotter Östansjö
1815-05-28 Gamla Drängen Hans Mathsson Söderforss Torpare Enkan Margreta Ersdotter Mellangård
1815-06-11 Drängen Pehr Pehrsson Njurunda Prästgård Pigan Ingial Hermansdotter Söderforss
1815-??-23 Bonde Sonen Pehr Ersson Orsa Pigan Ingebor Hermansdotter Söderfors
1815-10-01 Torparen Isac Ersson Tuna och Wi Torpare Enkan Lisa Nilsdotter Östansjö
1815-10-15 Drängen Olof Sjöklyft Tuna och Wärsta Båtsmans Enkan Juliana Ersdotter Harf
1815-10-22 Socken Skräddaren Jonas Nordin
Bonde Dottren Gunilda Olsdotter Hambre
1815-10-29 Drängen Claes Pehrsson Torringen Pigan Märtha Cajsa Ersdotter Skedvik
1815-11-05 Drängen och blifvande Bonden Olof Karp Attmarby Bonde Dottren Anna Larsdotter Norrböle
1815-11-12 Drängen och blifvande Torparen Henric Hammarström Söderforss Pigan Brita Ersdotter Attmarby
1816-01-01 Drängen Olof Ulric Sjöberg Harf Torpare Dottren Catharina Pehrsdotter Kläpp
1816-03-25 Rote Båtsmannen Abraham Ruda Mellangård Bonde Dottren Margreta Ersdotter Hassela
1816-04-25 Bonden Jon Olsson Harf Bonde Dottren Segrid Nilsdotter Kläpp
1816-05-19 Torparen Eric Ersson Hambre Torpare Dottren Brita Jonsdotter Söderlindsjö
1816-06-28 Bonde Sonen Grels Ingemarsson Harf Bonde Dottren Christina Hansdotter Hambre
1816-10-20 F. d. Bonden Jon Andersson Skedvik Båtsmans Dottren Lisa Hansdotter Harf
1816-10-27 Sågställaren Petter Östlund Tuna Bonde Dottren Ingrid Johansdotter Söderforss
1816-11-15 Bonde Sonen Nils Knutsson Söderböle Bonde Dottren Catharina Hansdotter Skedvik
1816-11-17 Torpare Sonen Abraham Olsson Hammarström Söderforss Torpare Dottren Juliana Andersdotter Norrlindsjö
1816-11-03 Torparen Eric Pehrsson Söderforss Pigan Anna Månsdotter Indal
1816-12-22 Drängen Pehr Pehrsson Norrlindsjö Pigan Ingebor Jonsdotter Stöde och Tjernsjön
1817-03-09 Bonden Anders Nilsson Hassela Enkan Brita Simonsdotter Lunde och Tuna
1817-05-26 Drängen Eric Buller Söder Lindsjö Torpare Enkan Märtha Ersdr Fjolsta
1817-10-22 Drängen Anders Abraham Åslund
Torpare Dottren Margareta Jonsdotter Hassela
1817-10-23 Blifvande Skattebonden Pehr Jonsson Harf Bonde Dottren Elisabeth Ingemarsdotter Harf
1817-10-24 Blifvande Skattebonden Olof Larsson Sjöbom Skedvik Bonde Dottren Catharina Nilsdotter Tuna och Svanäng
1817-10-26 Drängen Nils Jonsson Bredbyn och Njurunda Torpare Enkan Anna Pehrsdotter Söderforss
1817-10-28 Skattebonden Michaël Mårtensson Karläng Bonde Dottren Brita Pehrsdotter Mellangård
1817-11-30 Drängen och blifvande Skattebonden Ol. Nilsson Njurunda och Bunsta Bonde Enkan Ingebor Ersdotter Skedvik
1817-12-14 Drängen Pehr Svensson Jemteland och Undersåker Bonde Dottren Märtha Andersdotter Norrböle
1818-04-26 Unga Bonden Magnus Pehrsson Norrlindsjö Bonde Dottren Märtha Pehrsdotter Harf
1818-06-14 Torparen Ol. Jonsson Njurunda och Västbo Bonde Dottren Brita Cicilia Hansdotter Hamre
1818-06-24 Drängen och blifvande Torparen Anders Olsson Berg Västergård Pigan Christina Nilsdotter Västergård
1818-07-12 Ord. Krono Båtsmannen Johan Hamberg
Skomakare Dottren Margareta Nilsdotter Västerböle
1818-07-26 Bruks Torparen Johan Högman Långskogs Bruk Bonde Enkan Magdalena Olsdotter Attmarby
1818-10-09 Torparen Lars Mårtensson Attmarby Bonde Dottren Catharina Larsdotter Fjolsta
1818-10-23 Blifvande Skattebonden Nils Olsson Njurunda och Skärsätt Bonde Dottren Margareta Ericsdotter Fjolsta
1818-10-23 Bonde Sonen och blifvande Skattebonden Abraham Nilsson Tuna och Ängom Nämndemans Dottren Ingrid Grafström Attmarby
1818-10-30 Torparen Nils Jonsson Specksta Bonde Dottren Ingrid Olsdotter Kläpp
1818-11-08 Rote Båtsmannen Johan Nederberg Specksta Pigan Ingrid Carlsdotter Karläng
1818-11-13 Rote Båtsmannen Nils Norling Sjön Pigan Ingrid Märtha Nordstrand Tuna och Runsvik
1818-11-15 Rote Båtsmannen Johan Falk Söderforss Pigan Sara Margareta Ekengren Skedvik
1818-12-27 Bonde Sonen Henric Olsson Girssjön Pigan Anna Larsdotter Girssjön
1819-04-12 Socken Skräddaren Lars Buller
Hammarsmeds Dottren Brita Catharina Siljeholm Söderforss Bruk
1819-07-25 Socken Lappen Pål Zachrisson
Lapp Pigan Gertrud Simonsdotter Tuna
1819-09-05 Skattebonden Eric Johansson Norrböle Bonde Dottren Catharina Henricsdotter Fjolsta
1819-10-03 Torparen och Enklingen Nils Pehrsson Fjolsta Pigan Cicilia Hermansdotter Söderforss
1819-10-10 Mästersvennen Anders Siljeholm Söderforss Bruk Knippsmeds Dottren Anna Margreta Blomqvist Söderforss Bruk
1819-10-17 Drängen Eric Nilsson Vesterlund Rude Pigan Anna Svensdotter Söderäng
1819-11-07 Drängen och blifvande Torparen Jon Nilsson Söderforss Torpare Dottren Lisa Brita Göransdotter Karläng
1819-11-14 Bonde Sonen och blifvande Hemmans ägaren Eric Henricsson Fjolsta Bonde Dottren Anna Olsdotter Attmarby
1819-11-12 Torparen Olof Jacobsson Fjolsta Bonde Dottren Margareta Larsdotter Fjolsta
1819-11-21 Torparen Eric Forsberg Söderforss Torpare Dottren Elsa Nilsdotter Långskog
1819-12-28 F. d. Majoren vid Kongl. Örlogs Flottan, Riddaren af Kongl. Svärds Orden och Bruks Patronen Herr Arendt Dreijer Lögdön Demoiselle Justina Bergman Söderforss Bruk
1819-10-28 Borgmästaren och Magistrats Notarien Herr Carl Eric Wahrenberg Gefle Demoiselle Maria Bergman Söderforss Bruk
1820-01-07 Skattebonden Ol. Knutsson Söderböle Nämndemans Dottren Lisa Mårtensdotter Västerböle
1820-03-12 Ord. Rote Båtsmannen Eric Johan Hamrin Västerböle Bonde Dottren Margreta Larsdotter Norrböle
1820-04-05 Skattebonden Anders Larsson Norrböle Bonde Dottren Anna Pehrsdotter Fjolsta
1820-06-25 Bonde Sonen och blifvande Torparen Johan Ingemarsson Harf Torpare Dottren Segrid Johansdotter Harf
1820-10-08 Drängen Olof Svensson Söderäng Pigan Catharina Rönnberg Tuna och Allsta
1820-10-13 Torparen Pehr Pehrsson Norrlindsjö Bonde Dottren Gertrud Ersdotter Kläpp
1820-10-15 Drängen och blifvande Torparen Hans Olsson Torringen Torpare Dottren Catharina Olsdotter Fjolsta
1820-10-27 Drängen och blifvande Torparen Lars Pehrsson Thunberg Tuna och Ön Torpare Dottren Märta Olsdotter Skedvik
1820-11-10 Borgaren och Fiskaren Johan Eric Näsman Sundsvall Torpare Dottren Anna Marg. Nordstrand Harf
1820-11-21 Torparen Knut Jonsson Söderböle Bonde Dottren Segrid Henricsdotter Fjolsta
1820-11-22 Blifvande Bonden Olof Larsson Fjolsta Bonde Dottren Lisa Henricsdotter Östansjö
1820-12-26 Drängen Nils Nilsson Söderlindsjö Pigan Anna Cajsa Pehrsdotter Söderlindsjö
1821-01-02 Bonden Henric Henricsson Fjolsta Bonde Dottren Brita Johansdotter Söderäng
1821-01-14 Bonde Sonen Henric Olsson Hassela Pigan Catharina Larsdotter Karläng
1821-04-23 Arrendatorn och f. d. Bokhållaren Herr Carl Petter Åkerberg Fjolsta Pigan Catharina Ersdotter Fjolsta
1821-04-26 Bonde Sonen och blifvande Hemmansägaren Nils Pehrsson Harf Bonde Dottren Lisa Nilsdotter Kläpp
1821-06-11 Drängen och blifvande Skatte Torparen Jon Svensson Gnarp i Helsingland Pigan Ingrid Catharina Grafström Attmarby
1821-06-26 Nämndemannen Ol. Abrahamsson Wästergård Torpare Dottren Brita Olsdotter Wästergård
1821-07-20 Nämndemannen Pehr Nilsson Harf Bonde Dottren Gundborg Samuelsdotter Harf
1821-07-29 Drängen Grels Mårtensson Specksta Bonde Enkan Elisabeth Pehrsdotter Specksta
1821-11-04 Bonde Sonen Pehr Michaëlsson Specksta Torpare Dottren Anna Pehrsdotter Specksta
1821-11-04 Drängen Sven Svensson Norr Lindsjö Pigan Margreta Jonsdotter Karläng
1821-11-18 Drängen Isac Isacsson Tuna och Wärsta Båtsmans Enkan Ingeborg Johansdotter Norrböle
1821-11-18 Drängen Eric Ericsson Söderforss Bruk Pigan Segrid Nilsdotter Karläng
1821-11-25 Drängen Eric Ersson Skedvik Torpare Enkan Brita Christina Jonsdotter Söderforss
1821-12-26 Drängen Henric Pehrsson Söderäng Torpare Enkan Ingrid Ersdotter Karläng
1822-04-08 Drängen Pehr Nilsson Skedvik Pigan Christina Lundberg Skedvik
1822-06-30 Drängen Ol. Sachrisson Herjeådalen och Elfros Torpare Dottren Christina Jonsdotter Hamre
1822-10-13 Bruks torparen Carl Eric Tranberg Söder Lindsjö Bonde Dottren Helena Olsdotter Hambre
1822-10-18 Dagakarlen Pehr Philipsson Söderforss Bruk Bonde Dottren Margareta Ersdotter Kläpp
1822-10-27 Blifvande Skattebonden Jon Olsson Attmarby Bonde Dottren Christina Nilsdotter Wifsta och Tuna
1822-10-27 Blifvande Torparen Johan Pehrsson Rogsta och Arnön Bonde Dottren Märtha Hansdotter Långskog
1822-10-29 Blifvande Skattebonden Lars Pehrsson Fjolsta Bonde Dottren Brita Catharina Östlund Fjolsta
1822-11-10 Torparen Eric Hermansson Söderforss Torpare Dottren Margareta Hammarström Söderforss
1822-11-17 Drängen Nils Olsson Hammarström Attmarby Pigan Brita Catharina Forsberg NorrLindsjö
1822-11-19 Torpare Sonen och Drängen Martin Nordstrand Skedvik Pigan Fredrica Dorothea Fröberg Skedvik
1822-12-26 Drängen Johan Eric Olsson Sjöns Socken Piga Margreta Johansdotter Långskog
1823-04-13 Nämndemans Sonen Pehr Nilsson Njurunda och Södergård Bonde Enkan Lisa Ersdotter Skedvik
1823-04-18 Bonde Sonen Pehr Mårtensson Wästergård Torpare Dottren Märtha Mattsdotter Österlo och Stöde
1823-05-01 Bonden Eric Ersson Kläpp Bonde Dottren Ingeborg Johanna Nilsdotter Söderforss
1823-05-30 Bonden Nils Olsson Klingsta och Tuna Bonde Dottren Segrid Ersdotter Skedvik
1823-06-01 Bonden Sven Svensson Söderfors Hammarsmeds Dottren Christina Catharina Gode Långskog
1823-06-01 Drängen Carl Fredric Holtgren Skedvik Torpare Dottren Margreta Ersdotter Söderforss
1823-10-12 Drängen Eric Petter Flodén Söderäng Bonde Dottren Margreta Johansdotter Söderäng
1823-11-02 Drängen Pehr Pehrsson Tuna och Sköle Skräddare Enkan Gunilde Olsdotter Karläng
1823-11-04 Bonde Sonen Nils Olsson Hamre Bonde Dottren Rachel Olsdotter Backe
1823-12-29 Bonden Jon Ersson Hassela Bonde Dottren Anna Nilsdotter Norrböle
1824-01-04 Bonde Sonen och blifvande Hemmans egaren Matts Nilsson Söderforss Torpare Dottren Christina Jonsdotter Harf
1824-01-22 Bonde Sonen Pål Pehrsson Harf Torpare Dottren Segrid Svensdotter Torringen
1824-02-26 Bruks Predikanten Herr Pehr Salomon Wasenius Lögdön Jungfru Margr. Charlotta Örberg Karläng
1824-03-05 F. d. Coopvardie Styrmannen Sven Forsström Fjolsta Pigan Lisa Selander Fjolsta
1824-04-04 Bonden Nils Olsson Hassela Bonde Dottren Margreta Jonsdotter Svedje och Hassela Socken i Helsingland
1824-04-19 Drängen Olof Pehrsson Skedvik Pigan Brita Nilsdotter Skedvik
1824-04-20 Bonde Sonen Jon Pehrsson Karläng Bonde Dottren Catharina Ersdotter Fjolsta
1824-06-07 Landbonden Claes Johansson Långskog Pigan Segrid Johansdotter Rude
1824-06-16 Drängen Johan Olsson Wrång Långskog Pigan Anna Pihlström Långskog
1824-07-05 Torparen Nils Henricsson Grahn Torp och Saxen Pigan Brita Ersdotter Girssjön
1824-10-24 F. Bonden Olof Jonsson Hambre Pigan Brita Pehrsdotter Hambre
1824-11-02 Hemmansägaren Lars Sjöbom Skedvik Torpare Dottren Brita Cajsa Allberg Tuna och Allsta
1824-11-16 Bondesonen Nils Larsson Fjolsta Bonde Dottren Elisabeth Ersdotter Fjolsta
1824-11-28 Unga Bonden Olof Mårtensson Karläng Pigan Lena Cajsa Mattsdotter Attmarby
1824-12-19 Borgaren och Fiskaren Carl Johan Wörman Sundsvall Bondedottren Catharina Grelsdotter Attmarby
1825-01-07 Drängen Johan Johansson Långskog Pigan Margreta Olsdotter Långskog
1825-02-06 Torpare Sonen Pehr Olsson Hassela Bonde Dottren Anna Olsdotter Hassela
1825-03-25 Torparen Johan Jonsson Hassela Bonde Dottren Brita Catharina Gullicsdotter Hassela
1825-05-23 Torparen Olof Mårtensson Westergård Pigan Catharina Johansdotter Westergård
1825-08-07 Drängen Erik Jonsson Girssjön Pigan Lisa Jonsdotter Girssjön
1825-08-14 Torparen Olof Pehrsson Hassela Pigan Christina Nilsdotter Hassela
1825-09-08 Comministern i Svegs Pastorat Herr Henric Nordgren
Jungfru Erica Johanna Öhrberg Karläng
1825-10-23 Drängen Thomas Jonsson Hassela Pigan Segrid Brita Mårtensdotter Hassela
1825-10-30 Torparen Jon Nilsson Hassela Pigan Stina Johansdotter Hassela
1825-11-20 Blifvande Torparen Pehr Mårtensson Norrböle Pigan Rachel Olsdotter Attmarby
1825-11-22 Bonde Sonen Olof Henricsson Östansjö Torpare Dottren Brita Olsdotter Östansjö
1826-02-12 Drängen Eric Pehrsson Attmarby Bonde Dottren Brita Olsdotter Specksta
1826-02-16 Torparen och Enklingen Henric Hermansson Fjolsta Pigan Greta Lisa Pehrsdotter Söderforss
1826-04-07 Sockens Klockare Pehr Wiklund
Torpare Dottren Brita Svensdotter Torringen
1826-05-15 Bonde Sonen Nils Henricsson Sörforss Torpare Dottren Segrid Helena Olsdotter Sörforss
1826-05-28 Drängen Matts Mattsson Långskog Pigan Johanna Wiström Torringen
1826-06-04 Bonden Michaël Henricsson Fjolsta Bonde Dottren Brita Olsdotter Harf
1826-06-04 Kohlaren Pehr Svensson Westin Långskog Pigan Brita Jönsdotter Långskog
1826-10-15 Torparen Jon Pehrsson Hassela Hammarsmeds Dottren Lena Cajsa Tranberg Långskog
1826-10-18 Bonde Sonen Eric Henricsson Östansjö Bonde Dottren Margreta Olsdotter Östansjö
1826-10-27 Bondesonen Jon Ersson Skedvik Bonde Dottren Segrid Pehrsdotter Harf
1826-10-29 F. Bonden Sven Henricsson Söderforss Pigan Märtha Forsberg Fjolsta
1826-10-29 Skattebonden Henric Ingemarsson Harf Bonde Dottren Märtha Andersdotter Söderäng
1826-10-29 Skattebonden och Enklingen Nils Olsson Hassela Bonde Dottren Brita Grelsdotter Attmarby
1826-10-29 Sågkarlen Johan Wermlin Tuna Bonde Dottren Brita Ericsdotter Kläpp
1826-11-05 Skattebonden Olof Olsson Hassela Bonde Dottren Catharina Pehrsdotter Långskog
1826-11-05 Drängen Johan Nilsson Söderböle Pigan Ingial Gustava Berg Söderböle
1826-11-16 Torpare Sonen Sven Olsson Östansjö Bonde Dottren Catharina Nilsdotter Harf
1826-11-26 Drängen Jonas Byström Timmerå Pigan Brita Christina Hagberg Luggsta
1826-12-29 Torparen och Enklingen Nils Jonsson Söderforss Torpare Enkan Lisa Jönsdotter Skedvik
1827-01-07 Drängen Olof Nilsson Långskog Kohlare Dottren Stina Pehrsdotter Långskog
1827-04-16 Unga Torparen Sven Olsson Sörforss Bonde Dottren Märta Henricsdotter Sörforss
1827-05-13 Bruks arbetaren Pehr Ersson Sjölund Sörforss Bruksarbetare Dottren Cajsa Stina Lögdberg Sörforss
1827-07-29 Torpare Sonen Jon Hallvarsson Specksta Pigan Märta Ersdotter Wärsta
1827-10-05 Bondesonen Grels Olsson Östansjö Bonde Dottren Catharina Pehrsdotter Rude
1827-10-07 Drängen Henric Isacsson Tuna och Klingsta Pigan Segrid Johansdotter Norrböle
1827-10-21 Bonden Eric Dahlbom Tuna och Wärsta Bonde Dottren Catharina Olofsdotter Specksta
1827-10-28 Drängen Anders Hjeltman Torp och Saxen Hammarsmeds Dottren Anna Maria Siljeholm Sörfors Bruk
1827-11-02 Bonde Sonen Jon Andersson Söderäng Bonde Dottren Catharina Persdotter Karläng
1827-11-04 Socken Skräddaren Johan Ersson Bergqvist
Pigan Johanna Catharina Fernqvist Kläpp
1827-11-04 Drängen Olof Persson Njurunda och Engom Pigan Stina Johansdotter Norrböle
1827-11-08 Drängen Henric Persson Karläng Pigan Catharina Ersdotter Karläng
1827-11-27 Bonde Sonen Anders Nilsson Norrböle Bonde Dottren Rachel Henricsdotter Westerböle
1828-01-25 Torparen och Enklingen Eric Larsson Fjolsta Pigan Märta Olsdotter Skedvik
1828-03-09 Drängen Matts Israëlsson Höglund Tuna Prostgård Pigan Lisa Claësdotter Sörfors Bruk
1828-03-23 Torparen Anders Göransson Attmarby Torpare Dottren Helena Michaëlsdotter Norrböle
1828-03-25 Torparen Olof Nilsson Mellangård Pigan Dorothea Persdotter Hassela
1828-04-20 Drängen Johan Nilsson
Bonde Enkan Catharina Persdotter Specksta
1828-05-04 Kohlaren Per Svensson Westin Långskog Pigan Anna Cajsa Göransdotter Sörforss
1828-05-18 Bruksarbetaren Claës Pehrsson Sörforss Pigan Ingrid Svensdotter Söderäng
1828-06-01 Bondesonen Olof Martin Burman Attmarby Bonde Dottren Margreta Hansdotter Specksta
1828-06-03 Blifvande Bonden Lars Ersson Skedvik Bonde Dottren Sara Mattsdotter Skedvik
1828-06-06 Drängen Olof Ersson Malstabodarne Bonde Dottren Ingrid Ersdotter Skedvik
1828-06-06 Bruks arbetaren Nils Petter Häggqvist Sörforss Torpare Dottren Christina Carlsdotter Stöde och Nedansjö
1828-06-08 Drängen Johan Ersson Torringen Bonde Dottren Ingebor Nilsdotter Torringen
1828-06-22 Drängen Olof Persson Söderböle Torpare Dottren Brita Persdotter Söderböle
1828-07-06 Mästersvennen Pehr Hammarström Sörforss Pigan Brita Christina Hallberg Karläng
1828-09-06 Bondesonen Nils Samuelsson Harf Pigan Emerentia Christina Christiansdotter Harf
1828-10-17 Enklingen och Torparen Olof Persson Hassela Pigan Anna Olsdotter Hällsjö
1828-10-19 Torparen Eric Persson Girssjön Pigan Helena Olsdotter Girssjön
1828-10-24 Bondesonen och Hemmansegaren Olof Olsson Girssjön Bonde Dottren Segrid Ersdotter Karläng
1828-10-26 Blifvande Torparen Jon Johansson Norrböle Bonde Dottren Stina Ersdotter Kläpp
1828-10-31 Bonde Sonen Per Nilsson Skedvik Bonde Dottren Catharina Ersdotter Skedvik
1828-11-02 Torparen och Enklingen Olof Mårtensson Westergård Pigan Märta Olsdotter Wifsta, Tuna Socken
1828-11-02 Drängen Magnus Magnusson Hamberg Östansjö Torpare Dottren Märta Brita Amonsdotter Backe
1828-11-07 Drängen Anders Mårtensson Norrböle Åldermans Dottren Sara Lisa Forssman Sörforss
1828-11-09 Sockens Glasmästare Per Ersson Norberg Östansjö Pigan Anna Stina Hamberg Östansjö
1828-11-11 Unga Bonden Sven Persson Rude Bonde Dottren Ingeborg Olsdotter Östansjö
1828-11-16 Mästersvennen Johan Eric Silljeholm Sörforss Pigan Anna Christina Ersdotter Söderäng
1828-11-23 Socken Skräddaren Eric Melin
Torpare Dottren Märta Persdotter Söderböle
1828-10-23 Drängen Anders Andersson Norrlindsjö Pigan Stina Jonsdotter Norrlindsjö
1828-11-23 Drängen Johan Gustaf Zetterberg Stöde och Kärfsta Pigan Margreta Abramsdotter Sörforss
1828-11-23 Drängen Anders Olsson Hassela Pigan Maria Christina Gustafsdotter Svanäng T:a S.
1828-11-28 Bondesonen Eric Samuelsson Harf Bonde Enkan Lisa Ingemarsdotter Harf
1828-11-30 Bondesonen Thore Hinricsson Sörforss Torpare Dottren Lisa Persdotter Sörforss
1829-04-12 Drängen Johan Erik Endal Hassela i Helsingeland Pigan Anna Carolina Ekholm Hassela
1829-05-15 Bonden Johan Petter Dahlbom Wärsta Bonde Dottren Segrin Larsdotter Mellangård
1829-05-31 Bonden Sven Abramsson Sörforss Pigan Elisabeth Henricsdotter Sköle i Tuna
1829-06-14 Kohlaren Anders Gode Långskog Torpare Dottren Margreta Olsdotter Östansjö
1829-06-14 Drängen Olof Olsson Sörforss Torpare Dottren Anna Cajsa Svensdotter Karläng
1829-06-24 Torparesonen Mårten Mårtensson Torringen Pigan Brita Lisa Eklöf Torringen
1829-10-27 Bonden Matts Persson Harf Bonde Dottren Anna Cajsa Nilsdotter Norrböle
1829-11-03 Bonden Eric Henricsson Östansjö Bonde Dottren Catharina Mattsdotter Skedvik
1829-11-04 Drängen Johan Norberg Girssjön Pigan Ingrid Cajsa Mattsdotter Girssjön
1829-11-01 Socken Skräddaren Jöns Michaël Skalin Tuna Pigan Lena Cajsa Johansdotter Attmarby
1829-11-08 Torparesonen Olof Ersson Sörforss Torpare Dottren Märta Svensdotter Karläng
1829-11-28 F. Bonden Samuel Johansson Tuna och Klingsta Båtsmans Enkan Anna Ersdotter Hassela
1830-02-28 Drängen Per Hansson Kläpp Enkan Lisa Nilsdotter Kläpp
1830-03-28 Drängen Johan Byqvist Borgsjö Kohlare Dottren Maria Elisabeth Höglund Långskog
1830-07-04 Torparen Anders Persson Hassela Bonde Dottren Anna Cajsa Persdotter Hassela
1830-10-17 Torparen Grels Henricsson Östansjö Bonde Dottren Ingeborg Lisa Olsdotter Norrlindsjö
1830-10-28 Bonde Sonen Matts Nilsson Kläpp Bonde Dottren Ingrid Andersdotter Norrböle
1830-10-29 Bondesonen Hans Ersson Långskog Nämndemans Dottren Ingeborg Persdotter Harf
1830-11-07 Drängen Nils Sundström Norrböle Pigan Anna Lisa Jonsdotter Norrböle
1830-11-09 Bondesonen Eric Henricsson Westerböle Bonde Dottren Sara Cajsa Ersdotter Skedvik
1830-11-16 Bondesonen Nils Knutsson Östansjö Bonde Dottren Märta Henricsdotter Östansjö
1830-12-10 Bruksarbetaren Jon Persson Dalin Sörforss Pigan Christina Andersdotter Fjolsta
1831-01-09 Drängen Henric Persson Hammarström Njurunda och Bunsta Torpare Enkan Segrin Johansdotter Harf
1831-04-07 Drängen Lars Larsson Svedberg Norrlindsjö Bonde Dottren Märta Andersdotter Norrlindsjö
1831-06-05 Drängen Anders Larsson Falk Rude Bonde Dottren Rachel Ericsdotter Norrlindsjö
1831-11-01 Mästersvennen Elias Hvit Långskog Pigan Christina Gustafsdotter Wärsta af Tuna Socken
1831-11-06 Drängen Anders Tranberg Attmarby Bonde Enkan Anna Larsdotter Attmarby
1831-11-06 Drängen Per Olsson Harf Torpare Fosterdottren Anna Agneta Björkgren Fjolsta
1831-11-06 Bruks arbetaren Claës Gode Sörforss Pigan Greta Stina Kihlström Sörforss
1831-11-08 Bondesonen Nils Nilsson Norrböle Bondedottren Märta Stina Jonsdotter Sörforss
1831-11-13 Socken Skräddaren Per Andersson Hassela Pigan Catharina Nilsdotter Backe
1832-03-25 Hemmansegaren Nils Ersson Långskog Torpare Dottren Margreta Göransdotter Östansjö
1832-04-06 Båtsmanssonen och Skomakaren Nils Ruda Östansjö Torpare Dottren Gertrud Olsdotter Söderäng
1832-04-28 Drängen Nils Jonsson Attmarby Torpare Enkan Catharina Larsdotter Attmarby
1832-09-30 Hyttdrängen Carl Aron Blomqvist Sörforss Bruk Hammarsmeds Dottren Anna Christina Sinnerström Sörforss Bruk
1832-10-14 Drängen Hans Larsson Lunde, Tuna Socken Båtsmans Enkan Ingri Carlsdotter Nederberg Specksta
1832-10-28 Hemmansegaren Hans Petter Persson Långskog Pigan Sara Persdotter Westergård
1832-10-28 Bondesonen Olof Mårtensson Specksta Bonde Dottren Brita Stina Ericsdotter Målås af Sköns Socken
1832-11-04 Drängen Jon Isacsson Norrlindsjö Bonde Dottren Brita Mårtensdotter Specksta
1832-11-04 Drängen Jon Jonsson Söderäng Pigan Catharina Henricsdotter Söderäng
1832-11-10 Torparen Matts Mattsson Njurunda och Bredbyn Pigan Lisa Olsdotter Fjolsta
1832-11-11 Drängen Carl Magnus Björkström Fjolsta Torpare Enkan Greta Lisa Persdotter Fjolsta
1832-11-18 Drängen Lars Persson Wittlock Långskog Kohlare Enkan Johanna Thunberg Långskog
1832-11-21 Bonden Olof Olsson Östansjö Bonde Dottren Märta Henricsdotter Westerböle
1832-12-09 Skomakaren Per Andersson Sörforss Lapp Pigan Magdalena Johansdotter Sörböle
1833-01-01 Torparen Anders Jonsson Hassela Torpare Enkan Catharina Larsdotter Hassela
1833-03-31 Torparen Anders Norberg Girssjön Torpare Dottren Brita Persdotter Girssjön
1833-04-28 Spiksmeden Olof Wahlberg Sörforss Bruk Pigan Margreta Olsdotter Sörforss Bruk
1833-05-30 Skatte Torparen Eric Ericsson Attmarby Bondedottren Märta Ericsdotter Skedvik
1833-07-08 Kohlaren Johan Mathias Göransson Långskog Kohlare Enkan Christina Persdotter Långskog
1833-06-25 Rote Båtsmannen Abraham Falk Girssjön Pigan Catharina Olofsdotter Girssjön
1833-11-03 Spiksmeden Eric Blomqvist Sörforss Pigan Sara Lisa Sinnerström Sörforss
1833-11-05 Bondesonen Per Johansson Mellangård Bondedottren Stina Cajsa Olsdotter Norrlindsjö
1833-11-10 Drängen Simon Gullicsson Hassela Pigan Catharina Persdotter Hassela
1833-11-10 Drängen Olof Nilsson Kläpp Pigan Johanna Lisa Almqvist Kläpp
1833-11-10 Drängen Eric Högberg Njurunda och Ofvansjö Pigan Cajsa Lisa Henricsdotter Mellangård
1833-11-14 Drängen Per Jonsson Norrlindsjö Torpare Dottren Margreta Olsdotter Söder Lindsjö
1833-11-15 Bondesonen Nils Nilsson Backe Bondedottren Segrin Margreta Ericsdotter Norr Lindsjö
1833-11-24 Bonden Per Nilsson Skedvik Bondedottren Gunborg Persdotter Harf
1833-11-28 Torpare Sonen Eric Jonsson Rude Bonde Dottren Segrin Lena Olsdotter Norrlindsjö
1834-02-23 Rote Båtsmannen och Enklingen Johan Hake Kläpp Skräddare Enkan Johanna Catharina Fernqvist Kläpp
1834-03-28 Enklingen och Torparen Hans Olofsson Fjolsta Pigan Johanna Catharina Svensdotter Fjolsta
1834-04-06 Skatte Torparen Nils Jonsson Hassela Bonde Dottren Ingri Märta Persdotter Hassela
1834-04-20 Drängen Nils Ericsson Attmarby Torpare Dottren Sara Märta Larsdotter Attmarby
1834-06-22 Torparen Per Olsson Hassela Torpare Dottren Märta Cajsa Olofsdotter Hassela
1834-06-24 Kohlaren Elias Johansson Sörforss Pigan Märta Greta Olofsdotter Specksta
1834-10-03 Drängen Eric Michaëlsson Specksta Torpare Dottren Sara Margreta Göransdotter Karläng
1834-10-05 Drängen Martin Nilsson Girssjön Pigan Greta Ersdotter Snygg Girssjön
1834-11-02 Drängen Per Persson Specksta Pigan Helena Göransdotter Specksta
1834-11-02 Drängen Per Johansson Långskog Kohlare Dottren Anna Cajsa Persdotter Långskog
1834-11-02 Mästersvennen Anders Kjellman Sörforss Bruk Hammarsmeds Dottren Inga Christina Berg Strömbacka Bruk
1834-11-07 Bonden Eric Ersson Skedvik Bonde Dottren Märta Larsdotter Mellangård
1834-11-11 Sockenskomakaren Eric Ericsson Söderlund Skedvik Bondedottren Margreta Mattsdotter Skedvik
1834-11-14 Torparesonen Eric Olsson Söderlindsjö Bondedottren Segrin Margreta Olsdotter Norrlindsjö
1834-04-27 Bonden Per Persson Harf Kohlaredottren Rachel Persdotter Söderlindsjö
1835-04-03 Unga Bonden Nils Nilsson Harf Torpare Dottren Elisabeth Andersdotter Kläpp
1835-04-20 Drängen och blifvande Torparen Eric Mårtensson Kläpp Torpare Dottren Margreta Catharina Persdotter Kläpp
1835-04-20 Drängen Nils Isacsson Långskog Pigan Brita Cajsa Olofsdotter Åsta T:a S:n
1835-05-17 Bonden Per Persson Hamre Bondedottren Ingri Catharina Persdotter Harf
1835-05-20 Drängen Jon Jonsson Lenberg Karläng Pigan Ingri Margreta Nilsdotter Specksta
1835-05-29 Mästersvennen Olof Tranberg Gryttjeforss Bruk Pigan Maria Elisabeth Brostén Gryttjeforss Bruk
1835-06-08 Torparen Nils Persson Norrlindsjö Länsmans Enkan Anna Stina Sundell Njurunda och Torrsjö
1835-07-13 Enklingen och Kohlaren Per Ersson Sjölund Långskog Bruksarbetare Enkan Anna Wrång Långskog
1835-10-11 Torparen och Enklingen Jacob Bölmark Attmarby Båtsmansdottren Anna Larsdotter Rude
1835-11-01 Drängen Olof Isacsson Tuna Prestgård Pigan Märta Persdotter Karläng
1835-11-08 Drängen och blifvande Torparen Nils Ersson Attmarby Torpare Dottren Anna Jonsdotter Hassela
1835-11-08 Smedsdrängen Gustaf Gode Gryttjeforss Bruk Hammarsmedsdottren Stina Lisa Hvit Gryttjeforss Bruk
1835-11-10 Bondesonen Olof Mattsson Skedvik Bondedottren Catharina Johansdotter Mellangård
1835-11-20 Socken Skomakaren Olof Jonsson Skedvik Nämndemansdottren Märta Persdotter Harf
1835-11-25 Bondesonen Johan Ingemarsson Söderböle Bondedottren Segrin Cajsa Henricsdotter Westerböle
1835-12-06 Bonden och Enklingen Henric Henricsson Söderäng Bondedottren Engela Ersdotter Hassela
1835-12-06 Bondesonen Samuel Samuelsson Harf Bondedottren Greta Lisa Grelsdotter Harf
1836-04-06 Bondesonen Jöns Olofsson Norrlindsjö Torpare Enkan Märtha Svensdotter Myssjön, Tuna Socken
1836-05-31 Bondesonen Anders Larsson Mellangård Bondedottren Märta Olofsdotter Norrlindsjö
1836-06-24 Drängen Jonas Löfblad Bellsta Pigan Catharina Nilsdotter Wärsta, Tuna Socken
1836-07-10 Enklingen och Bonden Michaël Mårtensson Karläng Bonde Dottren Segrin Johansdotter Söderböle
1836-07-15 Kolaren Anders Andersson Långskog Kolare Dottren Stina Cajsa Johansdotter Långskog
1836-10-06 Torparen Olof Eric Dahlbom Söderlindsjö Bonde Dottren Lisa Greta Carlsdotter Attmarby
1836-11-06 Blifvande Stall Drängen Per Hammarström Noraforss Bruk i Sättna Pigan Christina Danielsdotter Harf
1836-11-13 Unga Bonden Johan Petter Jonsson Karläng Bonde Dottren Greta Stina Ericsdotter Skedvik
1836-12-28 Drängen Olof Andersson Girssjön Bonde Enkan Anna Larsdotter Girssjön
1837-05-15 Mästersvennen Johan Olof Lögdberg Gryttjeforss Hammarsmeds Enkan Anna Christina Lindström Sörforss Bruk
1837-05-28 Drängen och blifvande Bonden Eric Ersson Harf Bondedottren Anna Greta Persdotter Harf
1837-06-04 Drängen Eric Ericsson Westerböle Båtsmans Enkan Margreta Larsdotter Westerböle
1837-06-18 Bonden Johan Larsson Mellangård Nämndemansdott. Segrin Hansdotter Mellangård
1837-08-20 Torparen Jon Mattsson Attmarby Bondedottren Catharina Henricsdotter Attmarby
1837-10-22 Bondesonen Eric Eliasson Hassela Pigan Helena Jonsdotter Hassela
1837-10-29 Torparen Olof Persson Sörforss Torparedottren Catharina Persdotter Sörforss
1837-10-29 Drängen och blifvande Bruks Torparen Olof Hansson Söderäng Pigan Cajsa Stina Olsdotter Söderäng
1837-11-05 Torparesonen Nils Rudin Rude Pigan Helena Ericsdotter Rude af Tuna Socken
1837-11-17 Drängen och blifvande Bonden Nils Jacobsson Tuna och Wifsta Bonde Enkan Catharina Ericsdotter Skedvik
1837-11-26 Bondesonen Nils Henricsson Fjolsta Bondedottren Segrin Cajsa Nilsdotter Skedvik
1838-04-16 Drängen Olof Ericsson Tuna och Sköle Klockare Enkan Brita Svensdotter Skedvik
1838-04-22 Skatte Torparen Daniel Andersson Hassela Pigan Segrin Henricsdotter Söderäng
1838-04-27 Drängen Nils Berglund Timrå Bonde Enkan Gertrud Persdotter Hassela
1838-05-18 Skatte Torparen Henric Henricsson Fjolsta Bondedottren Ingeborg Catharina Nilsdotter Skedvik
1838-05-20 Drängen Eric Olsson Kläpp Pigan Ingeborg Margreta Olsdotter Kläpp
1838-05-27 Bonden Jöns Jacobsson Karläng Bondedottren Märta Persdotter Hamre
1838-06-04 Skatte Torparen Anders Knutsson Norrböle Bonde Dottren Catharina Elisabeth Mattsdotter Skedvik
1838-06-24 Torparen och Enklingen Sven Svensson Karläng Pigan Catharina Nilsdotter Karläng
1838-07-15 Drängen Hans Nilsson Norrlindsjö Bondedottren Margreta Elisabeth Andersdotter Norrlindsjö
1838-10-28 Mästersvennen Lars Eric Källman Sörforss Bruk Pigan Catharina Mattsdotter Sörforss Bruk
1838-10-28 Hammarsmeden Lars Elfström Gryttjeforss Bruk Torparedottren Segrin Göransdotter Karläng
1838-11-04 Torparesonen Olof Larsson Attmarby Pigan Ingri Helena Persdotter Specksta
1838-11-06 Bondesonen Hans Olsson Hamre Bondedottren Lisa Brita Jonsdotter Kläpp
1838-11-25 Torparen och Enklingen Anders Berg Westergård Pigan Ursila Ericsdotter Specksta
1838-12-26 Mästersvennen Eric Gustaf Bröms Gryttjeforss Bruk Pigan Maria Brita Bergström Gryttjeforss Bruk
1838-12-27 Bonden Nils Jönsson Stöde och Fanbyn Bondedottren Christina Henricsdotter Girssjön
1839-01-06 Socken Lappen Johan Petter Johansson
Lapp Pigan Christina Cicilia Pålsdotter Indahl
1839-04-01 Torparen och Enklingen Per Andersson Mellangård Torparedottren Anna Brita Johansdotter Norrböle
1839-04-30 Bondesonen och blifvande Skattebonden Johan Olofsson Norrlindsjö Bondedottren Brita Lisa Ericsdotter Norrlindsjö
1839-08-18 Torparesonen Georg Elias Frestadius Njurunda och Svala Torparedottren Lisa Nilsdotter Rude
1839-10-20 Drängen och blifvande Bruksarbetaren Lars Isacsson Söderlindsjö Handtverkaredottren Anna Greta Lenberg Karläng
1839-10-27 Spiksmeden Eric Sörlin Sörforss Bruk Båtsmansdottren Brita Falk Norrlindsjö
1839-10-27 Mästersvennen Johan Olsson Källman Sörforss Bruk Bruksarbetaredottren Lovisa Ericsdotter Sörforss Bruk
1839-11-10 Sockenskräddaren Isac Löfblad Tuna Socken Pigan Catharina Olsdotter Forss af Tuna Socken
1839-11-17 Spiksmeden och Enklingen Eric Blomqvist Sörforss Bruk Pigan Catharina Gode Wifsta af Tuna Socken
1839-11-17 Sockenskomakaren Lars Göransson Karläng Bondedottren Ingeborg Mårtensdotter Specksta
1839-11-21 Klockaren och Enklingen Jonas Nordqvist Attmarby Bondedottren Anna Helena Burman Attmarby
1839-11-22 Bonden Lars Knutsson Östansjö Bondedottren Ingeborg Henricsdotter Östansjö
1839-11-24 Drängen Pål Johansson Torringen Torpare Enkan Märta Hermansdotter Östansjö
1840-03-31 Nämndemanssonen Olof Mårtensson Westerböle Bondedottren Lisa Brita Johansdotter Torringen
1840-04-07 Nämndemanssonen Anders Hansson Mellangård Kyrkovärdsdottren Barbara Jonsdotter Söderböle
1840-04-28 Torparen Pål Nilsson Mellangård Bondedottren Catharina Larsdotter Hassela
1840-06-21 Rote Båtsmannen Nils Sund Östansjö Bondedottren Catharina Olofsdotter Östansjö
1840-06-24 Torparesonen Olof Strömqvist Söderböle Bondedottren Ingeborg Persdotter Hassela
1840-06-26 Sockenskräddaren Johan Olofsson Harf Torparedottren Märta Brita Mattsdotter Backen
1840-06-28 Kohlaren Martin Persson Höglund Harf Torparedottren Catharina Jonsdotter Rude
1840-07-12 Torparen och Enklingen Olof Eric Dahlbom Söderlindsjö Bondedottren Catharina Jonsdotter Norrböle
1840-10-18 Skatte Torparen och Enklingen Daniel Andersson Hassela Torparedottren Margreta Thomasdotter Hassela
1840-11-08 Bonden Lars Persson Hassela Torparedottren Ingri Stina Jonsdotter Hassela
1840-11-08 Bondsonen och blifvande Landbonden Nils Larsson Lundgren Hassela Torparedottren Catharina Hansdotter Hamre
1840-11-08 Spiksmedsmästaren Abraham Uddbom Sörforss Bruk Pigan Catharina Tornberg Sundsvall
1840-11-06 Blifvande Bonden Per Henricsson Rude af Tuna Socken Bondedottren Anna Brita Persdotter Skedvik
1840-11-15 Bondesonen Lars Larsson Hassela Pigan, Bondedottren Margreta Persdotter Hassela
1840-11-15 Bondesonen och blifvande Torparen Abraham Persson Rude Bondedottren Brita Märta Ericsdotter Harf
1840-11-29 Skatte Torparen Eric Olofsson Norrböle Bondedottren Ingri Catharina Persdotter Harf
1840-11-29 Drängen och blifvande Torparen Sven Persson Karläng Pigan Märta Stina Larsdotter Specksta
1840-12-06 Drängen och blifvande Torparen Hans Hansson Harf Torparedottren Märta Cajsa Olofsdotter Sörforss
1841-03-25 Rote Båtsmannen Olof Högbom Attmarby Torparedottren Stina Sophia Göransdotter Östansjö
1841-05-02 Drängen Jöns Nilsson Westergård Pigan Magdalena Larsdotter Westergård
1841-05-09 Bondesonen Per Larsson Sörforss Fjerdingsmans Enkan Brita Catharina Michaëlsdotter Fjolsta
1841-06-20 Blifvande Torparen Henric Thomasson Hassela Torparedottren Cajsa Lisa Jacobsdotter Hassela
1841-10-31 Mästersvennen Lars Eric Forssberg Gryttjeforss Bruk Hammarsmedsdottren Cajsa Lisa Siljeholm Sörforss Bruk
1841-10-31 Skatte Torparen Eric Mattsson Skedvik Bonde Dottren Brita Helena Persdotter Hassela
1841-11-12 Bonden Henric Henricsson Fjolsta Bondedottren Catharina Nilsdotter Tuna och Tunbyn
1841-11-14 Bondesonen Anders Olofsson Norrlindsjö Bondedottren Gunilla Carlsdotter Attmarby
1841-11-18 Bonden och Enklingen Matts Persson Harf Bondedottren Catharina Persdotter Harf
1841-11-18 Unga Bonden Jon Jonsson Söderböle Nämndemansdottren Sara Catharina Hansdotter Mellangård
1841-11-19 Bondesonen och Drängen Eric Martin Jonsson Baggböle i Njurunda Torparedottren Brita Magdalena Larsdotter Attmarby
1841-11-21 Torparen Hans Petter Englund Harf Båtsmansdottren Lisa Cajsa Stålberg Ängom i Njurunda
1841-12-02 Bonden Martin Jönsson Mellangård Bondedottren Helena Ingemarsdotter Söderböle
1841-12-12 Rote Båtsmannen Nils Olsson Ström Hamre Bondedottren Greta Cajsa Eliædotter Hassela
1842-03-28 Sockenskomakaren Jonas Alexander Thunberg Tuna och Bergom Kohlaredottren Johanna Johansdotter Långskog
1842-03-31 Bonden Eric Jonsson Norrböle Bondedottren Märta Cajsa Andersdotter Norrböle
1842-04-17 Drängen Hans Hansson Westerböle Torparedottren Märta Stina Georgsdotter Westerböle
1842-06-10 Bondesonen Hans Andersson Norrböle Kyrkovärdsdottren Märta Abrahamsdotter Attmarby
1842-06-19 Inspectorssonen Aron August Flodén Westerböle Riksdagsmansdottren Engela Margreta Jonsdotter Söderböle
1842-11-08 Enklingen och Bonden Anders Larsson Norrlindsjö Bondedottren Brita Sophia Olofsdotter Backe
1842-11-15 Bondesonen Per Olofsson Östansjö Bondedottren Anna Margreta Andersdotter Norrböle
1842-11-27 Enklingen och Torparen Olof Malmgren Fjolsta Pigan Märta Johansdotter Karläng
1842-12-26 Drängen och blifvande Kohlaren Jon Jonsson Råbom Långskog Kolaredottren Ingri Märta Persdotter Långskog
1843-01-08 Drängen Henric Olof Olofsson Fjolsta Pigan Magdalena Jonsdotter Fjolsta
1843-04-17 Torparen Eric Andersson Mellangård Bondedottren Ingri Märta Jönsdotter Mellangård
1843-05-25 Kolskrivaren Per Olof Fernlund Sörforss Bruk Bondedottren Sara Erica Dahlstedt Öråkers by i Sköns Socken
1843-06-21 Bondesonen Lars Olof Olsson Harf Bondedottren Ingri Catharina Jonsdotter Kläpp
1843-06-29 Kolaresonen Eric Johansson Långskog Bondedottren Märta Knutsdotter Sörforss
1843-06-29 Bonden Per Larsson Lundgren Hassela Bondedottren Segrin Persdotter Hassela
1843-10-01 Skogvaktaresonen och blifvande Skogvaktaren Salomon Fernlund Sörforss Br Torparedottren Catharina Ersdotter Skedvik
1843-10-26 Klensmeden Per Larsson Elfström Gryttjeforss Bruk Torparedottren Ingri Märta Persdotter Sörforss
1843-10-27 Kolaresonen Thomas Gabrielsson Söderlindsjö Pigan Stina Greta Johansdotter Gryttjefors Bruk
1843-11-05 Drängen Jon Henricsson Kläpp Torparedottren Märta Ericsdotter Harf
1843-11-19 Drängen och blifvande Torparen Jon Gullicsson Hassela Pigan Lisa Svensdotter Karläng
1843-11-23 Drängen och blifvande Torparen Olof Martin Hagberg Norrlindsjö Bondedottren Ingri Cajsa Andersdotter Norrlindsjö
1843-11-26 RoteBåtsmannen Johan Olof Hake Skedvik Torparedottren Catharina Persdotter Norrlindsjö
1844-03-31 Drängen Per Herman Nilsson Fjolsta Pigan Ingrid Cajsa Pålsdotter Fjolsta
1844-05-12 Drängen Carl August Palmgren Fjolsta Pigan Brita Olofsdotter Fjolsta
1844-05-27 Sockenskräddaren och Torparen Eric Buller Fjolsta Bondedottren Juliana Olsdotter Norrlindsjö
1844-05-27 Bruksarbetaren Anders Nordlund Matfors Hammarsmedsdottren Anna Maria Siljeholm Sörfors
1844-06-06 Drängen Nils Eric Rolander Harf Bondedottren Ingrid Lisa Jonsdotter Hambre
1844-07-14 Bonden Olof Olofsson Vestergård Pigan Anna Martha Olofsdotter Vestergård
1844-10-15 Bondesonen Olof Carlsson Girssjön Bondedottren Christina Nilsdotter Rigberg och Hassela Socken
1844-10-24 Kohlaresonen Carl Eric Ekengren Långskog Pigan Carin Persdotter Norberg Långskog
1844-11-17 Torparesonen Johan Eric Norberg Norrböle Pigan Martha Mårtensdotter Norrböle
1845-03-24 Drängen Olof Henricsson Girssjön Bondedottren Catharina Carlsdotter Girssjön
1845-05-18 Drängen Blifvande Torparen Eric Bredberg Sörfors Pigan Sara Lisa Persdotter Sörfors
1845-05-25 Mjölnaren Anders Peter Vahlquist Sörfors Bruk Jungfru Brita Cajsa Buller Sörfors Bruk
1845-06-15 Torparen Lars Peter Olsson Vestergård Bondedottren Stina Jonsdotter Norrböle
1845-08-31 Torparen Mårten Nederberg
Pigan Anna Olofsdotter Östansjö
1845-10-19 Torparesonen Nils Hansson
(Torparedottren) Pigan Cajsa Ersdotter Karläng
1845-10-19 Båtmansson Jöns Olof Olofsson Hassela Torparedottren Brita Lisa Hansdotter Östansjö
1845-11-09 Drängen och Torparen Nils Olofsson Karläng Torparedottren Anna Brita Nilsdotter Lenberg Specksta
1845-10-26 Sockenskomakaren Sven Olof Sjödin Skedvik
Lisa Brita Hansdotter Fjolsta
1845-10-13 Torpareson Jonas Hansson Hamrin Östansjö Bonde Enkan Ingeborg Pehrsdotter Hassela
1845 Smeden
Strömbacka Bruk Skogvaktaredottren Cajsa Stina Färnlund Sörfors Bruk

Drängen Pehr Lindström
Kohlaredottren Lisa Pehrsdotter Söderlindsjö

Bonden Anders Nilsson Attmarby Bondedottren Anna Knutsdotter Sörforss by

Bonden Johan Eric Knutsson Sörforss Häradsdomaredottren Anna Greta Hansdotter Mellangård

Bonden Jon Ersson Skedvik Pigan Stina Greta Pehrsdotter Norrböle

Mästersmeden Jonas Gustaf Berg
Pigan Brita Lisa Värme Sörforss Bruk
1846-03-25 Ordin. RoteBåtsmannen Eric Nilsson Ruda Malstabodarne Skomakaredottren Greta Cajsa Ersdotter Vesterlund Mellangård
1846-04-26 Bondesonen Abraham Henricsson Attmarby Torparedottren Märtha Christina Jonsdotter Lenberg Carläng
1846-05-10 Blifvande Torparen Olof Olofsson Säll Hassela Pigan Segrid Märtha Jonsdotter Hassela
1846-05-16 Statkarlen Eric Pehrsson Bergom, Tuna Socken Pigan Ingrid Helena Hamberg Söderäng
1846-06-12 Bondeson Anders Larsson Hassela Bondedottren Greta Elisabeth Pehrsdotter Harf
1846-05-17 Ordinarie Båtsman Anders Högbom Attmarby Pigan Carin Ersdotter Specksta
1846-06-14 Kohlareson Matts Göransson Sjöndin Rude Bondedottren Helena Cathrina Nilsdotter Hassela
1846-06-19 Skatte Bonden Eric Jonsson Englund Bergsjö Bondedottren Gundborg Magnusdotter Norrlindsjö
1846-07-26 Kohlaren Pehr Eric Persson Höglund
Pigan Elisabeth Jonsdotter Långskog
1846-10-25 Mästersvän Jon Jonsson God
Mästersmedsdottren Johanna Cathrina Blomqvist Gryttjeforss
1846-10-25 Mästersmeden Daniel Källman Sörforss Bruk Bondedottren Brita Cajsa Ersdotter Fjolsta
1846-10-29 Kohlaren Pehr Norberg
Kohlaredottren Märtha Stina Claesdotter Långskog
1846-11-01 Torpareson Pehr Olsson Attmarby Torparedottren Märtha Brita Strömqvist Sörböle
1846-11-15 Torparen och Enklingen Hans Hansson
Torparedottren Ingrid Greta Christjansdotter Harf
1846-11-20 Bondesonen Eric Olofsson Hamre Bondedottren Ingrid Lisa Hendricsdotter Backe
1846-11-08 Drängen Nils Olofsson Hassela Bondedottren Greta Lisa Andersdotter Hassela
1846-11-08 Drängen och blifvande Kohlaren Georg Petter Söderström Långskog Kohlare Enkan Anna Göransdotter Långskog
1846-11-15 Torparen Pehr Jacobsson Hassela Bondedottren Märtha Henricsdotter Mellangård
1846-12-04 Bondesonen Eric Persson Bergman Harf Bondedottren Ingeborg Märtha Ersdotter Fjolsta
1846-12-27 Mästersvän Pehr Rödjare
Pigan Greta Larsdotter Elf Gryttjefors