Vigselregister Bergsjö C:2
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1706-10-28
Erik Larsson Wästertanna
Ella Eriksdotter Skrämsta
1706-11-01
Hans Hansson Biåsta
Giertrud Pädersdotter Skrämsta
1706-11-04
Pähr Olufsson Skrämsta
Giölig Hansdotter Ellgered
1706-11-11
Swän Hansson Ellgered
Giölig Andersdotter Högen
1706-11-18
Anders Jonsson Tanna
Karin Gyntesdotter Kyrkiobyn
1706-11-25
Lars Larsson Högen Enkan Hust: Giölig Ellgered
1706-11-25 Gamble Såldaten Hans Jonsson Hambre Erik Järpes Enkia, H: ? Olufsdotter
1707-04-17
Pär Andersson

Cicilia Pärsdotter Kyrkiobyn
1707-__-26 Såldaten ifrån Hasela Giöran ?

Anna Eßbiörnsdotter Bärge och Hassela
1707-07-21
Carl Danielsson Sundberg

Margreta Önnesdotter Biåsta
1707-07-30 Såldaten Anders Jonsson Forss

Giölig Ellgered
1707-10-06
Johan Larsson Åkern
Giölig Larsdotter? Tanna
1707-10-20
Erik Hansson

Karin Andersdotter Ellgered
1708-01-06
Pähr Olufsson Bosta ifrån Gnarp
Anna Olufsdotter Skrämsta
1708-11-08
Staffan Pärsson Fiskewijk
Margreta Fiskewijk
1708-11-15
Samuel Anunsson Ellgered
Brijta Erichsdotter Malnungen
1708-11-29 Soldaten Aaron Larsson Gam

Giölig Johansdotter Biåsta
1708-11-29
Pär Hansson Wade
Brijta Nillsdotter Hambre
1708-12-27 Sochne Skräddaren Erich Andersson

Giölig Hansdotter Wade
1708-12-28
Pär Gyntesson Kyrkiobyn
Kierstin Olufsdotter Skrämsta
1709-01-03
Pär Ersson Ellgered
Anna Nillsdotter Skrämsta
1709-09-19 Trediemänningen Daniel Kloo
Pigan Kierstin Pärsdotter Harmånger och Wattrång
1709-09-26
Hans Andersson
Sal. ? Hans ? änka, H. Margreta Fijskewijk
1709-10-24
Lars Eriksson Skrämsta Piga Brijta Larsdotter
1709-10-07 Femte Männingen Jonas Holm? Öster Tanna Piga Karin Hansdotter Gnarp
1709-11-14 Ungkarlen Abraham Olufsson
Piga Brijta Jonsdotter Bärje i Ilsbo Sochn
1709-11-21 Unge Pärsson Oluf Larsson Tanna Sal. Hans Hans Enkia, Hust: Brijta Berge
1710-01-23 Fämtemänningen Johan Larsson Lunta Barnfödd i Mällpa Pigan Brijta Larsdotter Född i Ellgered
1710-06-01
Swän Hansson Gamsätter Pigan Sigrid Påhlsdotter Eede
1710-10-16
Erik Larsson Hambre Pigan Margreta Andersdotter Älgered
1710-10-23 Unga bonde Anders Eriksson Yttre Piga Brijta Eriksdotter Biåsta
1710-10-26 Ungkarl Joen Pärsson Gnarp och Röde Sal. Lars Erss. i Elgered änka

1710-11-30 Lappman Thomas Pålsson
Enkian Sara Påhlsdotter
1710-12-26 Såldaten Anders Ersson ?
Piga Brijta Ersdotter Elgered
1710-12-28 Såldaten Nills Ersson Winst
Piga Karin Olufsdotter Biåsta
1711-05-28 Såldaten Nills Ersson Ung Barnfödd i ? Piga Ella Andersdotter Söder Åsen
1711-10-15
Pär Andersson Wade Piga Karin Eriksdotter Skrämsta
1711-10-15
Joen Andersson Ellgered Enkia Hust: Anna Olufsdotter Forssa Sochn och Trogsta by
1711-10-22
Erik Pärsson Ellgered Piga Giölig Larsdotter Hambre
1711-10-29 Unga bonde Lars Pärsson Fiskewijk Piga Sigrid Eriksdotter Wade
1711-11-03
Joen Jonsson Wattlång och Harmånger Sochn
Kerstin Larsdotter Biåsta
1711-11-05
Lars Ersson? Biåsta Piga Giölig Olufsdotter
1711-12-26 Såldaten Oluf Lang
Piga Margareta Andersdotter Nordanbro i Hassela
1711-12-28 ? Dräng Anders Andersson Hagen Piga Anna Hansdotter Skrämsta
1711-12-29 Gamble Corpral. Anders Pärsson Ellgered Såldaten Olof Kruskops änka, H: Brijta Pärsdotter
1712-01-01 Såldaten Oluf Påhlsson Schalberg
Piga Margreta Olufsdotter Fagernääs i Hassela
1712-04-13 Såldaten Jonas Pärsson Flinta
Piga Anika Nillsdotter Född i Sundswald
1712-04-21 Såldaten Nills Larsson Älg
Piga Ingrid Pärsdotter Barnfödd i Gnarp Sochn och Åkne by
1712-04-23 Såldaten Jonas Olufsson Lijten
Piga Karin Larsdotter Mälpad och Stöde
1712-05-01
Matts Modig

Brijta Hansdotter Tanna
1712-05-04 Dragonen Nills Holm
Piga Margreta Ersdotter
1712-10-26 Ungkarl Anders Gyntesson Tröstun Piga Helena Hansdotter Biåsta
1712-11-02 Dräng Joen Jonsson Wattång och Harmånger Piga Karin Hansdotter
1712-11-16
Erik Jonsson Gamsätter
Ingrid Olufsdotter Kyrkiobyn?
1713-01-01 Unga bonde Lars Larsson Biåsta Piga Sigrid Eriksdotter Skrämsta
1713-10-18
Swän Hansson Gamsätter Piga Brjta Andersdotter Wade
1713-10-25
Pär Hansson Kyrkbyn
Kierstin Hansdotter Bärje
1714-05-17 Såldaten Jonas Påhlsson
Piga Karin Larsdotter Breåker
1714-05-19 Corporalen Pär Ersson Hasselroot
Piga Helena Hansdotter
1714-05-20 Såldaten Jonas Nillsson Ha??
Piga Helena Pädersdotter Kyrkiobyn
1714-07-18 Corpor. Anders Nillsson Lille
Piga Karin Eriksdotter Eckore Födder i Ellgered
1714-07-19 Såldaten Lars Larsson Wijkberg
Piga Sigrid Ersdotter Fiskewijk
1714-10-29 Unga bonden Oluf Andersson Ellgered
Karin Ericksdotter Norr Åsen
1714-11-01 Ungkarl Anders Hansson Tröstun Unga piga Margreta Pärsdotter Ellgered
1714-11-07 Unge dräng Oluf Persson Skrämsta Pijga Kierstin Pärsdotter
1714-11-08 Gamble Såldat Lars Larsson Ellgered
Margreta Hansdotter Lång Eed i Mällpa
1714-11-14
Joen Larsson Nårre Åsen Piga Kierstin Hansdotter Gamsätter
1714-12-28 Unge dräng Oluf Pärsson Bergsiö Kyrkioby Piga Kierstin Andersdotter Ellgered
1714-12-29
Oluf Andersson Fagernääs i Hassela Såldaten Erik Rams Enka Giölig Larsdotter
1715-01-02
Johan Larsson Åkern Piga Karin Andersdotter Haddungs Nääs
1715-01-20 Collega, H:r Marchus Siöling Hudikswall Pastoris dotter, Fru Catharina ?og?????
1715-06-12 Såldaten Jonas Olufsson Siöberg
Piga Karin Önnesdotter Biåsta
1715-11-13
Staffan Pärsson Fiskewijk Piga Brita Hansdotter
1715-11-20
Lars Ersson Barnfödd i Söderåsen Piga Karin Nillsdotter Skrämsta
1715-11-27
Joen Jonsson Wattlång Piga Sigrid Olufsdotter Bredåker
1715-12-26 Såldaten Erik Andersson Gädda?
Piga Margreta Olufsdotter Ellgered
1715-12-28 Såldaten Oluf Krabat
Piga Anna Pärsdotter Gamsätter
1716-01-01 Såldaten Anders Nillsson Störia
Piga Margreta Andersdotter Berje i Sochnen
1716-05-23 Unge dräng Päll Persson Westertanne Pijga Cicilia Mattsdotter Fiskewijk
1716-11-18
Anders Gyntesson Wäster Tanna Pjga Sigrid Olufsdotter Wade
1716-11-25
Lars Andersson ?
Brita Larsdotter Tanna
1716-11-27 Såldaten Hans Modig

Karin Hansdotter Lång
1717-03-24 Batalions Såldaten Anders Trög
Piga Margeta Ersdotter Fiskewijk
1717-04-10
Lars Olufsson Söderåsen Pigan Giertrud Pärsdotter Wrångtiärn i Hassela
1717-04-14 Batalions Såldaten Jonas Holmberg
Pijga Sigrid Hansdotter Wade
1717-04-24 Batal. Såldaten Pehr Nillsson Falck
Piga Margreta Olufsdotter Ellgered
1717-04-28 Ordin: Såldaten Anders Carp
Piga Kierstin Olufsdotter Wade
1717-05-05 Batal. Såldaten Johan Matsson Lustig
Pigan Sigri Ericksdotter Mellpad
1717-06-16 Ordinarie Soldaten Hans Mickelsson Ruda
Pigan Elisabet Erichsdotter
1717-08-04
Pär Andersson Kyrkbyn Piga Margreta Ungrick
1717-09-07 Lapdrängen Jacob Olufsson
Piga Maria Clasdotter
1717-11-01 Ordin: Såldaten Oluf Ersson Lax
Pigan Karen Hansdotter Skryp Kyrkiobyn
1717-11-10 Ordin: Såldat. Nils Nilsson Ab???
Pigan Karen Pädersdotter Fiskiewijk
1717-11-17
Hans Hansson Älgered Pigan Ingri Jonsdotter Älgered
1717-12-15 Såldaten af Savolaxska Ordin: Infanterie Hans Hapalain
Pigan Kierstin Eriksdotter Hana? Fiskewijk
1717-12-29 Skräddaren Hans Olofsson Hasela Pigan Karen Andersdotter Hagen
1718-01-12 Länsmannen wälförståndig Peder Larsson Flint
Jungfru Magdalena Gevalia
1718-04-14 Såldaten Jonas Gamberg
Piga Kerstin Jonsdotter
1718-06-04
Anders Pädersson Ungre Pigan Karin Jonsdoter Harmångers Wattlång
1718-06-18 Ordin: Såldaten Jöns Unge
Pigan Anna Olofsdotter Hulte
1718-06-24 Battalions Såldaten Lars Wilhelmsson Grubb
Jungfr. Dorothea Timitski Högen
1718-06-29 Ordin: Såldaten Erik Bergsten
Pigan Britha Persdotter Malungen
1718-11-02
Jonas Eriksson Högen Pigan Karin Ersdotter Hasel
1718-11-09
Lars Hansson Trösten Pigan Britha Jonsdotter Fiskewijk
1718-11-16
Olof Eriksson Gamsäter Pigan Karin Andersdotter Wade
1718-11-23
Joen Eriksson Biuråkers Afhålm Änkan, Hust. Karin Eriksdotter Älgered
1718-12-26 Gamla Socken skräddaren Päder Pädersson Skrämstad Änkan Hust. Anna Ersdotter Hasel och Nordanbro
1719-05-24 Drängen Hans Persson Trösten Pigan Giölin Jonsdotter Harmångers Wattlång
1719-07-05 Såldat. af Åbolänska Infanterie Johan Wadman
Änka, Hust. Maria Larsdotter Pralstad Sockn i Österbotn
1719-10-25
Anders Persson Trösten Pigan Margeta Hansdotter Trösten
1719-11-01 Drängen Lars Olofsson Älgered Pigan Karin Eriksdotter Gamsäter
1719-11-08 Drängen Olof Pedersson Älgered Pigan Britha Nilsdotter Ytre
1719-11-08 Såldaten af Åbolänska Infanterie Christiern Stenberg
Pigan Ingrin Ersdotter Breåker
1719-11-15 Unge Per Hansson Kyrkiobyn Pigan Britha Eriksdotter Gamsäter
1719-11-22 Drängen Per Persson Ede Pigan Ingier Mårtensdotter Gamsäter
1719-11-23 Änklingen och Husmannen Olof Hansson Gamsäter Pigan Margeta Persdotter Hasel
1719-12-28
Olof Gyntesson Fiskewijk Pigan Karen Hansdotter Föd i Kyrkiobyn
1720-01-01
Olof Gyntesson Söråsen
Karin Olofsdotter Kiöhlsiön
1720-01-31 Ordin. Såldat Nils Johanson Lanberg
Ärliga Pigan Ella Olsdotter Föd i Älgered
1720-02-11 Förare under Åbo Infanterie och Bierno Compagnie Nils Limnell

Catharina Helsing
1720-02-21 Ordin. Såldat Anders Olofsson Granberg
Pigan Sigrin Pärsdotter Gamsät.
1720-03-20 Fältwäbel wid Capit. Åk???s Compg. och Åbo Infante Simon Lundeen
Jungfr. Helena Sophia Timitski Högen
1720-06-07
Hans Olofsson Wrångtiärn i Hasel Pigan Britha Andersdotter Älgered
1720-11-06
Peder Pedersson Älgered Änkan, Hust. Margeta Andersdotter Hamre
1720-11-13 Förafskedad Såldat Olof Pålsson Giös
Pigan Helena Olofsdotter Söråsen
1720-11-20 Klåckaren här i församlingen Anders Olofsson
Såldat. Änkan, Hust. Sigrin Hansdotter Bergie
1720-11-20 En ärlig hitflychtad Änkling Mats Eriksson Lapfierd Socken i Österbotn Ärliga pigan Britha Eriksdotter Högen
1720-12-28
Lars Hansson Trösten Ärliga Pigan Ingrid Olofsdotter Biåstad
1720-12-28
Swen Pärsson Swida by af Harmångers S:n Änkian Hustru Margreta Östertanna
1721-01-29 Såldat här i Socknen Olof Pedersson Skalberg Föd i Hedmora Socken Ärliga pigan Margeta Michelsdotter Noråsen
1721-03-12
Peder Jonsson Ytre Ärliga pigan Britha Hansdotter Wade
1721-04-16 Såldat Jonas Eriksson Hammarström
Pigan Helena Persdotter Malungen
1721-10-29 En ung dräng Hans Jonsson Gamsäter
Karin Andersdotter Söderåsen
1721-05-24 Afskedad Soldat Lars Eriksson Gamberg
Ärliga pigan Margeta Johansdotter Noråsen
1721-11-26 En ärlig ung dräng Jonas Olofsson Älgered Ärliga pigan Britha Larsdotter Älgered
1721-12-26
Jonas Pedersson Älgered Såldat änkan hustru Giölin Persdotter Älgered
1721-12-26 Båtsman Jöns Eriksson Jette Jettendahl Pigan Kierstin Mårtensdotter Österbotn och NyCarlby Socken
1721-12-28 En ärlig dräng Peder Matsson Gnarps Socken och Byn Pigan Margeta Pedersdotter Biåstad
1722-01-01
Hans Jonsson Åkern Ärliga pigan Margeta Johansdotter Wäster Tanna
1722-11-18 Såldat Anders Carlsson Hagel
Piga Karin Hansdotter Kyrkiobyn
1722-11-25 Dräng Erik Hansson Åkern Ärliga pigan Kierstin Eriksdotter
1722-11-25
Erik Olofsson Siöberg Ingesarfwen Häfdade qwinnan Giölin Larsdotter Breåker
1722-12-02
Olof Danielsson Båle Ärliga pigan Ella Eriksdotter
1722-12-28 Såldat här i Socknen Olof Andersson Rosengren Född i Älgered Ärliga pigan Karin Jonsdotter Gamsäter
1723-09-29 Såldat här i Socknen Anders Pedersson Karp
Afledne Fältwäbl. Anders Nilsson Lilles änka, hustru Karin Eriksdotter Älgered
1723-11-03 Såldat här i Socknen Lars Mårtensson Älgqvist
Pigan Kierstin Pedersdotter Nordanbro i Hasela
1723-11-17 Såldat här i Socknen Anders Nilsson Nordwall
Dotter Karin Persdotter Ytre
1723-12-26 Rustmästare här wid Compagniet Magnus Danielsson Ringman Föd i Stockholm Afledne Battalions Corporalen Per Haselrots änka hust. Helena Hansdotter Skrämstad
1723-12-29 Såldat här i Socknen Anders Giöransson Edman
Ärliga pigan Karin Gyntsdotter Trösten
1724-08-09 Gl. Såldat Carl Andersson Frisk Älgered Ärliga pigan Ingrin Nilsdotter Gryttie i Atmar soken och Mälpad
1724-10-04 En ärlig man Halfwar Siwertsson Sweg Sockn i Herjeådahl. Afledne såldat: Anders Eckorres Änka, hust. Britha Pärsdotter Älgered
1724-11-15 Ung bonde Peder Jonsson Söderåsen Ärliga pigan Margeta Nilsdotter Hulte
1724-11-22 Som uti några år warit Såldat. Jonas Pedersson Fiskiewik Afledne bonden Anders Gyntessons Änka, hust. Sigrin Olsdotter Wästertanna
1724-11-22 En ung bonde Jöns Olofsson Hånick i Harmånger Ärliga pigan Sigrin Hansdotter Gamsäter
1724-11-29 Soldat här i Socknen Peder Matsson Wallman Föd i Älgered Ärliga pigan Kierstin Ersdotter Hasel
1724-12-27 En ung bonde här i Sokn Swen Hansson Fiskiewik Ärliga pigan Cecilia Unesdotter Föd i Fiskiewik
1724-12-28 En ung bonde i Socknen Lars Johansson Wästertanna Afledne Såldaten här i Socknen Jonas Lekats Änka, hust. Anna Nilsdotter Föd i Harmånger
1725-06-2? Ung Skomakare och Husman Jonas Pedersson Ede Pigan Sigrin Larsdotter Älgered
1725-07-11
Oluf Jonsson Breåker
Margeta Hansdotter Kyrkiobyn
1725-11-01 Såldat under H:r Majorens compagnie Olof Nordin
H:r Pastoren Totelii dotter Brita Totelia
1725-11-07 Corporalen af H:r Majorens compagnie Lars Larsson Söderbom

Karen Swensdotter Elgered
1725-11-14
Olof Olofsson Breåker Pigan Helhena Pedersdotter Skrämstad
1725-11-21 Kyrkiowachtaren här i församl. Anders Andersson Ytre Pigan Jölin Ersdotter Ytre
1725-12-26 Såldat här i Sochnen Erich Hansson Abborre
Sal. Såldaten Jonas Hansson Gambergs änkia, hustru Kierstin Jonsdotter Gamsäter
1725-12-28
Olof Pedersson Skrämstad Ärliga pigan Margetha Pedersdotter Trösten
1726-01-06 Såldat här i Socknen Peder Olofsson Stör
Ärl. dotter Karin Andersdotter
1726
Halfwar Siuhlsson
Pigan Anna Olsdotter Biåstad
1726-08-28
Peder Erichsson Hassell
Margetha And.dotter Ilsbo
1726-10-09
Hans Hansson Bärgie Pigan Margetha Giöransdotter Breåker
1726-10-??
Jonas Jonsson Åkern
Brita? Andersdotter Kyrkiobyn
1726-10-16
Hans Larsson Trösten Pigan Karen Johansdotter W: Tanna
1726-10-23 Soldat här i Sochnen Hans Hansson Bärgrot
Gl. Klockarens d. Jölen Eruchsdotter Hassell
1726-10-23 Soldat här församl. Anders Hagström
Pigan Britha Olofsdotter? Ask???
1726-11-01
Erich Olofsson Jettendahl Dotter Margetha Persdotter? Fiskiewik
1726-11-06 Soldat här i Sochnen Jonas Uddbärg
D:r Karen Ersdotter Fiskiewijk
1726-11-13 Unge bonde Lars Jonsson Fiskwik Pigan Anna Ersdotter Biåstad
1726-12-26
Anders Jonsson Elgered D:r Ingrid Jonsdotter Älgered
1726-12-28 Unge dräng Erich Erichsson Jettendahl och Dwästad by Swen Hans änka hustru Brita Andersdotter Gamsätter
1727-10-29 Unga bonde Peder Jonsson Hulte Dotter Margetha Jonsdotter Älgered
1727-11-05 Son ? Hansson Kyrkiobyn Swen Olofs änka hustru Margetha Ersdotter llsbo och Bärgie
1727-11-05 Soldat här i församl. Anders Ersson Buller
Pigan Karen Ersdotter ?
1727-11-12 Unga bonde här i Sochnen Jonas Önnesson Biåstad Ärliga pigan Britha Nilsdotter Hulte
1727-11-19 Son Erich Nilsson Hamre Dotter Karen Pedersdotter Wade
1727-12-26 Unga Smeden Olof Olofsson Hulte Dotter Sigrid Andersdotter Yttre
1728-01-07 Unga Bonden Olof Olofsson Kitte Dotter Susanna Hansdotter
1728-01-21 Unga bonden i Söderåsen Jacob Johansson Fårssa Dotter Margetha Olofsdotter
1728-01-28 Ärliga och ?lige son Jonas Jonsson Söderåsen Ärliga dotter Julin Larsdotter Söderåsen
1728-06-10 Sergieant här wid Majorens Compagnie Anders Olofsson Kiörling
Dotter Anna Pedersdotter Biåstad
1728-11-03 Ärliga son Lars Swensson Älgered Ärliga dotter Margeta Olofsdotter Kitte
1728-11-10 Ärliga son, såldat här i Socknen Erik Eriksson Rosenqwist Fiskiewik Ärliga dotter Karin Pedersdotter Wade
1728-11-11 För detta bonde Anders Eriksson Älgered Dotter Karin Nilsdotter
1728-11-12 Såldat här i församl. Olof Swensson Ekorre
Dotter Julin Olofsdotter Älgered
1728-11-17 Ärliga son Lars Olofsson Skrämstad Afliden skoamakren Jonas ???erssons änka, Hustru Sigrin Larsdotter Ede
1728-11-24 Ung bonde Olof Andersson ? Ärl. dotter ? Jonsdotter Fiskiewik
1728-12-26 Ärlige son Gynter Olofsson Fiskiewik Ärl. dotter Cecilia Pedersdotter Wade
1728-12-26 Såldat här i Socknen Peder Nilsson Falk
Ärl. dotter Anna Olofsdotter Skrämstad
1728-12-29 Ärl. son Peder Larsson Östertanna Ärl. dotter Karin Pålsdotter Hasel
1728-12-30 Ålderman och bonde här i Socknen Nils Stigsson Hulte Aflidne Såldaten Lars Wikbergs änka, Ärl. Hustru Sigrin Eriksdotter Fiskiewik
1729-01-01 Ung bonde Peder Eriksson Älgered Ärliga dotter Margareta Pedersdotter
1729-01-06 Ärliga son Jonas Olofsson Wrångtiärn och Hasela Ärl. dotter Kierstin Larsdotter Högen
1729-11-02 Såldat här i församl. Erik Nilsson Stenholm
Ärliga dotter Brita Andersdotter Wästertanna
1729-11-09 Ärl. son Anders Larsson Älgered Ärliga dotter Sigrin Pedersdotter Wade
1730-10-25 Ärliga son Olof Eriksson Fiskiewik Dygdiga dotter Margeta Pedersdotter Wade
1730-??-?? ? Stephan ? ? Ärliga dotter Julin Eriksdotter ?
1730-11-08 Såldat här i Socknen Erik Eriksson Ulf
Ärliga dotter Brita Hansdotter
1730-11-15 Ung bonde Johan Jonsson Söder åsen Ärliga dotter Karin Hansdotter Bergie
1730-??-?? Gl. Skomakaren Jon Eriksson Norr-åsen Dotter Anna Mårtensdotter Gränsiö och Gnarp S:n
1731-03-21 Klåckare här wid församlingen Andreas Olofsson Jedermark Föd i Järbo-wreten af Ofwansiö Socken uti Giästrikland Ärliga dotter Cecilia Olofsdotter Harmånger
1731-10-28 Ärliga son Swen Stigsson Gamsäter Ärliga dotter Margeta Eriksdotter Hånik
1731-11-01 Ärliga son Anders Hansson Högen Ärliga dotter Brita Johansdotter Hällan och Jättendals socken
1731-11-11 Ärliga son och bonde i gården Hans Andersson Wade Ärliga dotter Kierstin Olofsdotter Älgered
1731-11-14 Afskiedad Battalions Såldat Jöns Larsson Stenklyft Biåstad Ärl. dotter Kierstin Önnesdotter Biåstad
1731-12-28 Ålderman här i Socknen Jon Pedersson Älgered Ärliga dotter Karin Martsdotter Ugglebo S:n och Sunnanåsbo i Giästrikland
1731-12-28 Ärlige son Lars Pedersson Norråsen Ärliga dotter Anna Pedersdotter Fiskiewik
1732-01-06 Ärlige son Olof Olofsson
Ärliga dotter Brita Staphansdotter Fiskwik
1732-02-23 Ung bonde Hans Larsson Åkern? Ärliga dotter Kierstin Olofsdotter Ilsbo och Bergie
1732-05-01 Såldat här i Socknen Jonas Pålsson Sabel
Ärlige dotter Anna Andersdotter
1732-10-18 Ärlige son Jonas Jonsson Hulte Ärlige dotter Kierstin Larsdotter Hånik
1732-10-25 Ärlige son Anders Jonsson Östertanna Ärlige dotter Margeta Eriksdotter Wästertanna
1732-11-08 Ärlige son Jonas Pedersson Trösten Ärliga dotter Kierstin Pedersdotter Älgered
1732-11-15 Ärlige son Jonas Pedersson Wade Ärliga dotter Britha Jonsdotter Breåker
1732-12-28 Ärlige son Hans Pedersson Kyrkobyn Ärliga dotter Margeta Pedersdotter Kyrkobyn
1733-03-28 Son Hans Pedersson Skrämstad Dotter Sigrin Pedersdotter Ytre
1733-04-24 Ärlige son Jonas Olofsson Kitte Ärliga dotter Kierstin Larsdotter Kyrkobyn
1733-10-18 Ärlige son Peder Eriksson Kyrkobyn Sal. Anders Lars änka, Hust. Sigrin Persdotter
1733-11-01 Ärlige son Jonas Larsson Kyrkobyn Ärliga dotter Barbara Hansdotter Högen
1733-11-30 ? ? Helsingslands Norra del Andreas Andersson Östman Föd uti staden ? Jungf. Margareta Lundman
1733-12-28 Ung bonde Erik Olofsson Ytre Ärliga dotter Brita Hansdotter Trösten
1733-12-29 Son, lagd til Reserv Matthias Matsson Ilsbo Dotter Karin Johansdotter Forsa
1733
Erik Pedersson Ognrike Aflidne bonden Pål Pederssons Änka, Hust. Gunnila Pedersdotter Ede
1734-05-15
Önne Pedersson Fagernäs i Hasela Aflidne Båtsmannen Hans Jonsson Forss Änka, Hust. Kierstin Olofsdotter Harmångers S?
1734-10-09 Ärlige son Olof Eriksson Biåstad Ärlige dotter Margareta Jonsdotter Hulte
1734-10-16 Ärlige son Hans Pedersson Wade Ärliga dotter Margareta Swensdotter Älgered
1734-10-23 Ärlige son Peder Pedersson Kyrkobyn Ärliga dotter Helena Eriksdotter Biåstad
1734 Son Anders Pedersson Wade Dotter Karin Larsdotter Östertanna
1734-??-?? Ärlige och skickelige Son Nils Andersson Wästertanna Ärliga och ? ? ? Dotter Ingrid Nilsdotter Hamre
1734-11-20 Ärlige son Lars Olofsson Berge Ärliga dotter Margareta Pedersdotter Kyrkobyn
1734-11-30 Husman Lars Olofsson Ytre Ärliga dotter Margareta Larsdotter
1735-02-04 Kopparslagare Erik Lilja Sundsvall Ärliga dotter Anna Hatzelia
1735-09-29
Olof Eriksson Ytre Dotter Anna Larsdotter Söråsen
1735-10-22 Ärl. son Hans Andersson Östertanna Ärliga dotter Karin Eriksdotter Wästertanna
1735-10-28 Såldat här i Socknen Erik Larsson Holmsten
Ärl. dotter Anna Matsdotter
1735-11-?? Bonde Lars Nilsson Hamre Dotter Karin Eriksdotter
1736-10-13 Ärlige son Jonas Eriksson Älgered Ärliga dotter Karin Larsdotter Skrämstad
1736-10-17
Nils Pedersson
Ärliga dotter Karin Abrahamsdotter Breåker
1736-10-20 Ärlige son Olof Pedersson Skrämstad Ärliga dotter Margeta Bengtsdotter Kyrkobyn i Hasel
1736-10-24 Ärlige son Olof Jonsson Breåker Ärliga dotter Anna Pedersdotter
1736-10-28 Såldat här i Socknen Erik Samuelsson Älgqwist
Ärliga dotter Kierstin Olofsdotter Hudiksvall
1736-11-07 Såldat här i Socknen Olof Jonsson Hagel
Dotter Margeta Eriksdotter Fiskiewik
1736-11-10 Ärlige son Peder Larsson Trösten Ärliga dotter Sigrid Larsdotter Skrämstad
1736-12-28 Ärl. son Abraham Nilsson
Ärliga dotter Anna Eriksdotter
1737-11-01 Ärlige son Peder Hansson Biåstad Ärliga dotter Barbara Pedersdotter Skrämstad
1737-11-09 Afskiedad Såldat här i Socknen Jacob Larsson Rosenstock
Sal. Husmannen Jon Erssons änka, Hustru Karin Eriksdotter Högen
1737-11-17 Såldat här i Socknen Jonas Olofsson Ollonbärg
Ärliga dotter Barbara Andersdotter Hasela Kyrkoby
1737-12-26 Ärlige son Peder Pedersson Trösten Ärliga dotter Brita Olofsdotter Skrämstad
1737-12-28 Länsman här i Socknen Nils Jonsson Hellberg
Sal. Erik Ols änka, Hust. Margeta Persdotter
1737-12-28 ? Erik Pedersson ? Ärl. dotter Brita Eriksdotter ?
1738-10-18 Ärlige son Lars Eriksson W. Tanna Ärliga dotter Margeta Eriksdotter Hånik
1738-10-25 Ärlige son Anders Swensson Älgered Ärliga dotter Karin Eriksdotter Älgered
1738-11-01 Ärlige son Mats Pedersson Fiskwik Ärl. dotter Anna Olofsdotter Älgered
1738-11-01 Ärl. son Peder Andersson Trösten Ärl. dotter Margeta Pedersdotter Hasela Kyrkoby
1738-11-08 Ärlige son Swen Johansson Wästertanna Sal. Bonden Peder Hansson Skryps Änka, Hustru Brita Eriksdotter Kyrkobyn
1738-11-15 Ärlige son Hans Pedersson Kyrkobyn Ärliga dotter Kierstin Eriksdotter Älgered
1738-11-22
Anders Andersson Hasela Kyrkoby Ärliga dotter Brita Swensdotter Gamsäter
1738-12-28 Ärlige son Johan Gregsson Mälpad Atmar Socken och Wästerlånged Sal. bonden Lars Olssons Änka, Hust. Karin Ersdotter Älgered
1738-12-28 Ärlige son Olof Pedersson Wade Ärliga dotter Elisabet Christophersdotter Åkern
1739-01-10 Bonde Stig Stigsson Gamsäter Dotter Karin Olofsdotter
1739-02-14 Såldat Anders Jonsson Haselqwist Hasela Dotter Margeta Larsdotter Öster tanna
1739-04-25 ? Halfwar Siulsson ? Ärliga dotter S? Andersdotter
1739-04-25 Son Lars Andersson Hasel Dotter Ingrid Johansdotter
1739-07-02 Såldat här i Socknen Erik Ersson Bärgsten
Ärliga dotter Anna Jonsdotter Niurunda Socken
1739-07-03 Såldat Pål Olofsson Lustig Alftan
Brita Persdotter
1739-11-01 Ärlige son Anders Larsson Kyrkobyn Ärliga dotter Karin Eriksdotter ?
1739-11-07 Son Anders Swensson Hagan Ärliga dotter Gölin Eriksdotter Wästertanna
1739-12-26 Son Lars Johansson Wästertanna Sal. Såldat. Jonas Hans Änka, Hust. Helena Pedersdotter
1739-12-28 Ärl. son Lars Pedersson
Ärliga dotter Helena Hansdotter Biåstad
1740-04-07 Socknens Ålderman Lars Eriksson, den äldre Skrämstad Sal. Båtsmannen Jon Pädersson Starks efterlåtna Änka Brita Nilsdotter Harmångers Rösta
1740-05-26
Hans Pedersson Skrämstad Sal. Hans Andersons Änka, Hust. Kierstin Olofsdotter Wade
1741-08-19 Såldat här i Socknen Erik Eriksson Bärgsten Skrämstad Ärliga dotter Karin Sigfridsdotter Köhlsjön i Hasela
1741-10-25 Ärlige son Jonas Jacobsson Harmånger Ärliga dotter Rachel Larsdotter Biåstad
1741-11-11 Ärlige son Peder Eriksson Älgered Ärliga dotter Sara Pedersdotter Wade
1741-11-18
Anders Larsson Åkern Sal. Olof Anderssons Änka, Hust. Ingrid Kyrkobyn
1741-11-27 Gl. bonde Peder Andersson Kyrkobyn Sal. Anders Hansson Änka, Hust. Margeta Persdotter Trösten
1742-01-19 Son Göran Jonsson Hulte Dotter Anna Eriksdotter Ingesarfwen
1742-04-22 Lagd till Såldat här i Socknen Anders Andersson
Dotter Margeta Eriksdotter Wästertanna
1742-05-03 Såldat här i Socknen Nils Pedersson Ollonberg
Ärliga dotter Margeta Jonsdotter
1742-05-09 Såldat här i Socknen Hans Johansson Eckorre
Ärliga dotter Margareta Andersdotter Älgered
1742--07-11 Bonde Erik Olofsson ? Ärliga dotter Gölin Eriksdotter ?
1742-1-02 Son Anders Jonsson
Dotter Sophia Olofsdotter
1742-11-16 Husman Jon Larsson Fiskewik Ärliga dotter Britha Eriksdotter Söråsen
1742-12-28 Ärlige son Erik Andersson Ytre Ärliga dotter Gölin Pedersdotter Älgered
1743-01-06 Son Lars Larsson Bärge Ärliga dotter Britha Pedersdotter Kyrkobyn
1743 Såldat här i Socknen Nils Nilsson Nordwal
Ärliga dotter Karin Larsdotter Biåstad
1743-02-24 Såldat här i Socknen Jonas Andersson Camel
Ärliga dotter Ingrid Johansdotter Breåker
1743-03-04 Såldat här i Socknen Erik Ersson Modig
Ärliga dotter Margeta Andersdotter Wästertanna
1743-10-19 Ärlige son Jonas Eriksson Gamsäter Ärliga dott. Helena Eriksdotter Wästertanna
1743-10-28 Son Nils Larsson Kyrkobyn Ärliga dotter Sigrid Jonsdotter Wästertanna
1743-11-01 Son Jonas Andersson Östertanna Ärliga dotter Margeta Pedersdotter Östertanna
1743-11-03 ? Nils Eriksson ? ? Dotter Helena Eriksdotter B?
1743-11-09 Bonde Mårten Nilsson Hamre Ärliga dotter Karin Eriksdotter Älgered
1743-11-24 Son Anders Pedersson Wade Ärl. dotter Barbara Larsdotter Östertanna
1743-12-26 Son Erik Larsson Fiskewik Såldat-änkan Hust. Margeta Andersdotter
1743-12-26 Son Hans Pederson Wade Dotter Karin Eriksdotter Biåstad
1743-12-28 Son Nils Pedersson
Dotter Margeta Pedersdotter Kyrkobyn
1743-12-28 Skomakare här i Socknen Christopher Hansson
Sal. Såldaten Erik Nilsson Stenholm änka, Hustru Britha Andersdotter
1744-01-06 Son Erik Pedersson Fiskewik Aflidne Såldat. och Bonden Peder Matsson Wahlmans änka Kierstin Eriksdotter
1744-01-06 Son Peder Olofsson Älgered Dotter Britha Larsdotter Älgered
1744-01-15 Afskiedad Såldat och Kyrkowachtare Halfwar Siwertsson Frisk
Dotter Anna Andersdotter
1744-02-02 Afskedad Såldat här i Socknen Jon Ersson Hammarström
Sal. Såld. Ol. Älgs Änka, H. Anna Larsdotter
1744-03-21 Ärlige son Anders Andersson ? Sal. Peder Larssons Änka Sigrid Larsdotter Skrämstad
1744-05-07 Son Erik Andersson Hasela Kyrkoby Dotter Helena Andersdotter Trösten
1744-06-29 Corporal här i Socknen Hans Pedersson Lax
Sal. Såldaten Erik Rosenqwists änka, Hust. Karin Persdotter Fiskewik
1744-07-02 Såldat här i Socknen Hans Eriksson Krabat
Sal. Såldat. Olof Swensson Eckorres Änka, Hust. Gölin Olofsdotter
1744-10-?? Ärlige son Jonas Pedersson Biuråkers Näpäng Sal. Peder Pederssons Änka, Hust. Helena Ersdotter Kyrkobyn
1744-10-24 Ärl. son Hans Olofsson
Ärliga dotter Margeta Andersdotter Trösten
1744-11-01 Son Erik Olofsson Gamsäter Ärliga dotter Kierstin Pedersdotter Östertanna
1744-11-07 Son Jonas Eriksson Hasel Ärl. dotter Britha Larsdotter Fiskewik
1744-11-11 Såldat här i Socknen Lars Nilsson Udberg
Ärliga dotter Margeta Jonsdotter Söderåsen
1744-11-14 Ärlige son Jonas Olofsson Skrämstad Sal. Peder Jonssons Änka, Hust. Margeta Jonsdotter Hulte
1744-11-18 Såldat här i Socknen Peder Larsson Edman
Ärliga och Gudfruchtiga dotter Karin Nilsdotter Jämteland, Ragunda Socken och Krokwågs
1744-11-28 Son Erik Pedersson Kyrkobyn Ärliga dotter Barbro Hansdotter Älgered
1744-12-28 Ung bonde Jonas Eriksson ? Ärliga dotter Karin Pålsdotter Ede
1745-03-01 Son Anders Eriksson Ytre Dotter Anna Andersdotter Trösten
1745-05-27
Pål Hansson Tuna Socken och Skogstad Ärliga dotter Karin Jonsdotter Breåker
1745-10-06 Bonde Peder Pedersson Östertanna Aflidne Såldaten Mats Persson Swergies? Änka, Hust. Margeta Jonsdotter Hasela och Swedje
1745-10-29 Son Jonas Larsson Älgered Dotter Brita Olofsdotter Haddungsnäs
1745-11-01 Såldat här i Socknen Peder Olofsson
Dotter Karin Larsdotter Älgered
1745-11-06 Såldat här i Socknen Daniel Ersson Falk
Dotter Sigrid Pedersdotter Gamsäter
1745-12-26 Såldat här i Socknen Peder Olofsson Hagström
Dotter Britha Nilsdotter Hamre
1746-10-08 Ärlige son Daniel Olofsson Haddungsnäs Ärl. dotter Karin Hansdotter Älgered
1746-10-15 Bonde Olof Eriksson Bjåstad Dotter Anna Hansdotter Bjåstad
1746-10-22
Anders Pedersson Biuråkers Näpäng Sal. Hans Jonsson Änka, Hust. Margeta Johansdotter Åkern
1746-10-22 Son Lars Larsson Skrämstad Dotter Margeta Hansdotter Älgered
1746-10-28 Son Hindrik Pedersson ? ? och Mälpad Dotter Kierstin Pedersdotter Wade
1746-11-05 Såldat här i Socknen Erik Hansson Giädda
Dotter Anna Andersdotter Trösten
1746-11-13 Såldat här i Socknen Erik Ersson Stör
Dotter Karin Olofsdotter
1746-11-30 Föd detta bonde, nu husman Olof Pedersson Älgered Aflidne bonden Gregs Olofssons Änka, Hust. Sigrid Jonsdotter Gränsiö
1747-01-01 Son Peder Pedersson Gamsäter Dotter Karin Jonsdotter Bärge i Hasela
1747-09-04 Fältwäbel wid Helsinge Regimentet och Majorens Compagnie Hendric Johan Scavon
Älskeliga dotter Catharina Berglund Kyrkobyn
1747-10-08 Såldat här i Socknen och Ilsbo Peder Eriksson Hägerlo
Dotter Gölin Pedersdotter Östra Tanna
1747-10-16 Afskiedad Såldat här i Socknen Jacob Larsson Rosenstock Södra Åsen Dotter Karin Nilsdotter Hulte
1747-10-18 Son Lars Andersson Gransiön i Stöde Socken och Mälpad Dotter Brita Olofsdotter
1747-10-20 Son Olof Hansson Älgered Dotter Kierstin Pålsdotter Ede
1747-10-28 Bonde Jon Olofsson Hulte Ärliga dotter Sigrid Pedersdotter Kyrkobyn
1747-11-03 Son Jonas Jonsson? ? Dotter Margareta ?
1747-11-13 Skräddaren Anders Eriksson Wade Ärliga dotter Karin Jonsdotter Högen
1747-11-15 Son Anders Jonsson Forsa Dotter Gunnila Håkansdotter Bergsiö
1747-12-28 Son Erik Pålsson Ede Dotter Sigrid Olofsdotter Haddungsnäs
1747-12-28 Son Nils Olofsson Ytre Dotter Helena Pedersdotter Wade
1748-10-12 Son Matthias Pedersson Biåstad Ärliga dotter Karin Swensdotter Gamsäter
1748-10-12 Såldat här i Socknen Anders Johansson Siöberg
Ärliga dotter Margeta Olofsdotter
1748-10-19 Son Olof Larsson Bjåstad Ärl. dotter Britha Olofsdotter Breåker
1748-10-28 Såldat här i Socknen Olof Nilsson Rosenqwist
Ärliga dotter Karin Johansdotter Åkre och Rogstads Socken
1749-01-25 Comminister Martinus Laurentii Rogstadius Färla Kyrkoherdens Dotter Beata Hatzelia Bärgsiö
1749-03-27 Såldat här i Socknen Peder Hindriksson Rosengren
Dott. Margeta Olofsdotter
1749-10-15 ? Daniel? ? ? Ärliga dotter Kierstin Larsdotter Bjåstad
1749-11-01 Son Nils Pedersson Mälpad, Tuna Socken och Delje by Sal. Hans Andersson och Hans Pederssons Änka, Hust. Kierstin Olofsdotter Wade
1749-11-14 Son Peder Pedersson Östra Tanna Ärliga dotter Britha Olofsdotter Gamsäter
1749-12-28 Såldat här i Socknen Erik Eriksson Modig
Ärliga dotter Kierstin Jonsdotter Wästra Tanna
1750-05-13 Såldat här i Socknen Jonas Pedersson Stenholm
Dotter Margeta Larsdotter
1750-10-24 Son Anders Olofsson Kyrkobyn Dotter Britha Johansdotter
1750-10-26 Son Jöns Olofsson Bärgrot
Dotter Karin Larsdotter Fiskewik
1750-11-01 Såldat här i Socknen Erik Ersson Hammarström
Ärliga dotter Kierstin Andersdotter Fiskewik
1750-11-07 Såldat här i Socknen Peder Olofsson Skahlbärg
Ärliga dotter Britha Jonsdotter Fiskewik
1750-11-25 Son Olof Olofsson Norbo byn Sal. Pål Hans Änka, Hust. Karin Jonsdotter Breåker
1751-04-21 ? Lars Olofsson? ? Dotter Gölin Andersdotter Breåker
1751-10-16 Son Hans Andersson Älgered Ärliga dotter Britha Hansdotter Älgered
1751-10-29 Son Lars Larsson Bjåstad Ärliga dotter Susanna Jonsdotter Hulte
1751-11-14 Såldat här i Socknen Olof Persson Bärgsten
Ärliga dott. Karin Pedersdotter Kyrkobyn
1751-11-20
Jonas Jonsson
Ärliga dotter Ester Pedersdotter
1752-02-25 Såldat här i Socknen Hans Jonsson Unge
Ärliga dotter Sigrid Olofsdotter Älgered
1752-06-29
Anders Johansson Schierping
Sal. Stig Stigssons Änka Karin Olsdotter
1752-10-14 Ärliga son Peder Andersson Gnarps Gränsiö Sal. Jon Ers Änka, Hust. Helena Eriksdotter Gamsäter
1752-10-28 Ärliga son Olof Jonsson Älgered Ärliga dotter Gölin Eriksdotter Älgered
1752-11-05 Skräddaren Jon Jonsson Skrämstad Aflidne Såldaten Erik Holmstens Änka, Hust. Anna Matsdotter
1752-12-28 Ärliga son Peder Staphansson Fiskewik Sal. Nils Anderson i Änka, Hust. Ingrid Nilsdotter Wästra Tanna