Vigselregister Delsbo C:2
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1734-05-19
Swen Jonsson Mora Pig. Brita Larsdotter Långede
1734-07-21 Sold. Per Hammarsten
Pig. Mareta Hansdotter
1734-09-15 Wälborne H:r Capitain Hindric Liljebielcke Sunnansiö Dygdädla EnkieFruen Anna Brask Heden
1734-10-20
Olof Biörnsson Åkre Pig. Brita Jonsdotter Loka
1734-10-27 Sold. Olof Persson Loman
Pig. Brita Michelsdotter Mora
1734-11-01 Dr. Lars Larsson Rolfsberg Pig. Karin Persdotter Hammarswall
1734-11-03 Bond. Anders Larsson Biörka Pig. Anna Jonsdotter Stömne
1734-11-03 Bond. Erich Jonsson Näset Pig. Brita Larsdotter Tomta
1734-11-10 Bonden Jon Olsson Bredåker Pig. Ella Jonsdotter
1734-11-10 Dr. Anders Persson Näsbyn Pig. Brita Sachrisdotter Bondebo
1734-11-17 Sold. Per Jonsson Nyblad
Pig. Kierstin Hansdotter
1734-11-17 Reserv. Olof Michelsson Mora Pig. Ingri Matsdotter Mora
1734-11-24 Dr. Jon Hansson Fiärsätter Pig. Karin Olsdotter Sunnansiö
1734-12-29 Bonden Olof Olofsson Wij Pigan Anna Persdotter
1735-04-09 Husmannen Anders Hansson Sunnansiö Pigan Karin Persdotter Rossla
1735-??-?? ? ? ? ? ? ? ? ?
1740-11-30 Sochnesmeden Erich Hansson Mohra Pigan Kierstin Jonsdotter Fiärdsätter
1741-05-11 Klockaren Per Olofsson Ede Pigan Anna Persdotter Ede
1741-05-13 Huskarlen Per Persson Ede Enkan Hustru Giölin Olofsdotter Sättiära
1741-10-11 Drängen Erich Jacobsson Pgden Pigan Karin Hindrichsdotter Pgden
1741-10-11 Drängen Per Persson Forssa och Öfrby Pigan Mareta Johansdotter Sättiära
1741-10-18 Drängen Hans Jonsson Stömne Pigan Brita Persdotter Glombo
1741-11-01 Bonden Hans Persson Stömne Pigan Sigrid Persdotter Ede
1741-11-08 Drängen Erich Larsson Rolfsberg Pig. Brita Larsdotter Åkre
1741-12-28 Bonden Olof Persson Rökullen i Biuråkers Sochn Pigan Mareta Larsdotter Tomta
1741-12-29 Organisten wid Församl:n Monsieur Per Pemmer
Jungfru Maria Eleonora Kiölling
1742-03-17 Soldat. Olof Nilsson Qwist
Pig. Kierstin Jonsdotter Näset
1742-05-04 Soldaten Mats Hindrichsson Wadman
Pigan Ingeborg Hallberg Brunflo i Jämtland
1742-05-05 Soldaten Anders Jonsson Siöblom
Pigan Rachel Erichsdotter
1742-05-09 Soldaten Erich Andersson Åkerström
Pigan Karin Jacobsdotter Åkre
1742-11-07 Bonden Per Michelsson Ede Pigan Gölin Olofsdotter Klubbo
1742-11-21 Bonden Hans Persson Skog Pigan Margeta Persdotter Witterarf
1742-11-21
Olof Erichsson Linfläck Pigan Karin Mårtensdotter Dufnäs
1742-11-28 Sochneskräddaren Per Jonsson Källmyra Pigan Margeta Persdotter Opsiö
1743-01-30 Soldaten Erich Olofsson Kilgren
Pigan Kierstin Persdotter Stömne
1743-01-30 Soldaten Jonas Jonsson Råtsberg
Pigan Lisbeta Erichsdotter Mora
1743-02-02 Soldaten Carl Jonsson Stalfält
Pigan Karin Persdotter Glombo
1743-02-02 Soldaten Jon Erichsson Nyberg
Pig. Margeta Persdotter Stömne
1743-02-06 Soldaten Per Persson Hammare
Pigan Anna Persdotter Stömne
1743-02-06 Soldaten Jonas Larsson Öman
Pigan Karin Persdotter Ängia
1743-03-06 Lappdrängen Per Andersson
Pigan Malin Jonsdotter
1743-03-13 Corporalen Erich Mårtensson Loo
Pigan Brita Christiansdotter Mora
1743-04-06 Husmannen Nils Erichsson Rimskog Enk. Hust. Margeta Gudmundsdotter Opsiö
1743-04-17 Länsmannen Johan Dehlin Siömyra Jungfru Anna Catharina Ruth Ede
1743-09-29 Dräng. Lars Larsson Näppänge i Biuråker Pig. Mareta Jonsdotter Loka
1743-10-09 Dräng. Per Persson Öje och Jerfsö S.n Pig. Märtha Olofsdotter Östra Hammaren
1743-10-09 Dräng. Anders Persson Fierdsätter Pig. Sara Erichsdotter Fierdsätter
1743-10-16 Bond. Erich Erichsson Norrhwena Enkan Hustru Karin Larsdotter Biörka
1743-10-16 Dräng. Anders Persson Siömyra Pig. Karin Larsdotter Ede
1743-10-23 Husmannen Per Persson Öst. Tholbo Enkan Hust. Kierstin Olofsdotter Nyåker
1743-10-23 Dräng. Jon Persson Sättiära Pigan Ingrid Nilsdotter Pgden
1743-10-30 Bond. Lars Erichsson Edsäng Enkan Hust. Rachel Erichsdotter Mora
1743-10-30 Sold. Per Hansson Skogman
Enkan Hustru Karin Jacobsdotter Åkre
1743-11-01 Sochneskomak. Lars Erichsson Rusarf Pig. Anna Persdotter Glombo
1743-11-01 Dräng. Per Larsson Myra Pigan Anna Persdotter Sunnansiö
1743-11-06 Bond. Erich Olofsson Myra Pig. Ingrid Persdotter Nordanäng
1743-11-13 Sochnesmed. Per Jonsson Ö. Tholbo Pigan Karin Larsdotter Pgden
1743-11-13 Dräng. Olof Persson Sättiära Pig. Kierstin Andersdotter Sättiära
1743-11-27 Husman. Per Olofsson Wi Pig. Brita Jonsdotter Ofanåker
1743-12-04 Husman. Swen Jonsson Prättingberg Enkan Hust. Anna Hansdotter Prättingberg
1743-12-28 Bond. Erich Jonsson Näsbyn Pigan Brita Olofsdotter Siömyra
1743-12-28 Dräng. Jon Persson Siömyra Pig. Brita Swensdotter Bredåker
1744-01-19 Comministern uti Markim och Orkesta uti Stockholms lähn, H:r Nils Ynander
Jungfru Magdalena Lenæa
1744-03-21 Profossen Jöns Persson Näsberg

Karin Mårtensdotter Opsiö
1744-03-25 Drängen Hans Persson Norr Kämsta i Liusdals Sochn Pigan Mareta Jonsdotter Wästra Tholbo
1744-04-15 Blinde drängen Per Persson Norrberg Pigan Karin Swensdotter Norrberg
1744-04-22 Husmannen Erich Erichsson Åkre Pigan Ella Larsdotter Hassela Sochn
1744-04-22 Bonden Erich Larsson Mora Pigan Karin Persdotter Lia och Biuråkers S:n
1744-04-22 Bonden Mats Hansson Rolfsberg Enkan hustru Sigrid Olofsdotter Biuråker
1744-05-19 Drängen Sackris Erichsson Dufnäs Enkan Hustru Brita Larsdotter Tomta
1744-09-18 Drängen Olof Jonsson Wallner Wallsta och Arbrå Sochn Jfru Margareta Johansdotter Dehlin Siömyra
1744-09-18 Drängen Erich Jönsson Fors Wallsta och Arbrå Sochn Jungfru Elisabet Johansdotter Siömyra
1744-09-19 Bond. Olof Mårtensson N. Hwena Pig. Elisabeth Johansdotter Siömyra
1744-08-02 Rustmästaren Peter Loberg Råssla Enkan Hustru Anna Stenman Gefle
1744-10-07 Bond. Olof Hansson Hammarswall Pig. Kierstin Olofsdotter Norrberg
1744-10-14 Dräng. Swen Olofsson Prestegården Enkan Hust. Mareta Johansdotter Sättiära
1744-10-07 Soldat. Erich Persson Warg
Pigan Mareta Persdotter Skarpäng
1744-10-14 Dräng. Olof Andersson Åkre Enkan Hust. Karin Erichsdotter Åkre
1744-10-14 Dräng. Håkan Jonsson Wästanäng Pigan Karin Olofsdotter Glombo
1744-10-28 Bonden Per Jonsson Byn Pigan Ingrid Sackrisdotter
1744-10-21 Bonden Olof Hansson Hammarswall Pigan Brita Erichsdotter Hammarswall
1744-10-21 Dräng. Jon Larsson Byn och Biuråkers S:n Pig. Sigrid Persdotter Bergie
1744-10-21 Soldat. Olof Erichsson Bäckman
Pigan Mareta Larsdotter Åkre
1744-10-28 Dräng. Erich Nilsson Siömyra Pigan Mareta Olofsdotter Östansiö
1744-11-01
Erich Olofsson Linfläck Pig. Brita Jacobsdotter Åkre
1744-11-04 Soldat. Jon Jonsson Starberg
Pig. Karin Olofsdotter Wästanäng
1744-11-01 Dräng. Erich Jonsson Ängia och Biuråker Pig. Anna Erichsdotter Näset
1744-11-04 Afsked. Sold. Erich Larsson Lustig
Pig. Malin Erichsdotter Hagen
1744-11-04 Drängen Hans Persson S. Hwäna Pigan Anna Hansdotter S. Hwäna
1744-11-11 Tolfmann. Per Jonsson Siömyra Pig. Brita Jonsdotter Siömyra
1744-11-11 Dräng. Anders Hansson Swedia Enk. Hust. Karin Persdotter Swedia
1744-11-18 Dräng. Hans Jonsson N. Hwena Pig. Brita Larsdotter Siulgård
1744-11-18 Husman. Per Jonsson Prättingberg Enk. Hust. Kierstin Jonsdotter Prättingberg
1745-02-17 Bond. Per Erichsson Mora Pigan Anna Persdotter Edsäng
1745-04-10 Drängen Anders Erichsson Norr Hwena Pig. Dordi Pålsdotter Norr Hwena
1745-04-21 Soldat. Per Persson Wiggsten
Enkan Hustru Mareta Persdotter
1745-04-21 Bond. Olof Erichsson Sandnäs Pig. Karin Jacobsdotter Långsbo
1745-04-21 Bond. Olof Jonsson Sandnäs Pig. Sigrid Erichsdotter Wästeräng
1745-05-27 Dräng. Mats Olofsson Kiälsiö Enkan Hust. Karin Johansdotter Hagen
1745-05-27 Sold. Erich Erichsson Lek
Pig. Sigrid Erichsdotter Ede
1745-05-29 Husman Lars Persson Långede Enkan Hustru Mareta Persdotter S. Hwena
1745-05-27 Soldat. Anders Persson Westberg
Pig. Anna Jonsdotter Sandnäs
1745-05-29 Bond. Jacob Jacobsson Långsbo Pig. Mareta Erichsdotter Näsbyn
1745-05-29 Dräng. Jon Jacobsson Långsbo Pig. Mareta Persdotter Siömyra
1745-10-20 Bond. Per Jonsson Söder Hwena Pigan Karin Olofsdotter Wi
1745-10-27 Afsk. Sold. Thomas Olofsson Strömqwist Swedia Pigan Brita Nilsdotter Swedia
1745-10-13 Bond. Jon Larsson Edsäng Pig. Gertrud Olofsdotter Giärdberg Biuråker
1745-10-20 Soldat. Hans Persson Opsman
Pigan Ingrid Persdotter W. Hammaren
1745-10-27 Soldat. Erich Jönsson Kloström
Pigan Margareta Erichsdotter Sunnansiö
1745-11-03 Sochneskrädd. Per Jonsson Källmyra Pig. Ingrid Persdotter Fierdsätter
1745-11-03 Dräng. Anders Jonsson Swedia Pig. Karin Erichsdotter Swedia
1745-11-10 Soldat. Johan Nilsson Qwick
Pig Lisbeta Persdotter Norrbo
1745-11-10 Soldat. Jon Erichsson Myrberg
Pig. Karin Erichsdotter Näsbyn
1745-11-10 Soldat. Jöns Persson Edman
Enkan Hust. Kierstin Jonsdotter Näset
1745-11-17 Bond. Engelbrecht Olofsson Wästeräng Pig. Sigrid Persdotter Glombo
1745-11-17 Husman. Per Pålsson Håknorbo Pig. Mareta Larsdotter Kiälberg
1746-01-06 Dräng. Grels Swensson Bredåker Pig. Gertrud Engelbrechtsdotter Ede
1746-01-06 Bonden Pål Erichsson Näsbyn Pig. Mareta Persdotter Opsiö
1746-01-06 Soldat. Jon Jonsson Tiäder
Pig. Anna Pålsdotter Näsbyn
1746-04-02 Bond. Jon Persson Tomta Pigan Karin Andersdotter Kila
1746-04-06 Dräng. Per Jonsson Bredåker Enkan Hustru Brita Jonsdotter Åkre
1746-04-13 Soldat. Swen Larsson Ryttare
Pigan Anna Olofsdotter Rolfsberg
1746-04-20 Husman. Michel Matsson Stömne Enkan Hust. Giölin Persdotter Hammarsw.
1746-10-05 Soldat. Lars Persson Wigg
Pigan Margareta Persdotter Heden
1746-09-29 Husman. Erich Ersson Mora Enkan Hustru Elisabet Michelsdotter
1746-10-05 Dräng. Olof Olofsson Afwa Pigan Sigrid Erichsdotter Kiälleräng
1746-10-12 Dräng. Hans Larsson Backen Pigan Brita Jonsdotter Söd. Hwena
1746-10-12 Bond. Swen Jonsson Öst. Tolbo Pig. Karin Andersdotter Kiälleräng
1746-10-19 Sold. Carl Gustafsson Roth
Pigan Kierstin Erichsdotter Kiälleräng
1746-11-02 Bond. Per Jonsson Siömyra Pigan Mareta Olofsdotter Glombo
1746-11-09 Bond. Jon Persson Norr Hwena Pigan Sigrid Persdotter Edsäng
1746-10-26 Dräng. Swen Persson Siömyra Pigan Mareta Olofsdotter Norrberg
1746-11-09 Bond. Per Bryngelsson Nyåker Pig. Kierstin Olofsdotter Wästanäng
1746-11-09 Soldat. Erich Persson Fiällman
Pigan Anna Persdotter Nyåker
1746-11-02 Bond. Lars Persson Fierdsätter Pigan Karin Persdotter Näsbyn
1746-11-16 Dr. Olof Olofsson Kiälsiö Pigan Margareta Jönsdotter Hagen
1746-11-16 Dräng. Olof Persson Ede Pigan Kerstin Persdotter Glombo
1746-11-23 Bond. Per Erichsson Strandäng Pigan Brita Erichsdotter Bergie
1746-11-23 Bond. Sakris Erichsson Dufnäs Pig. Kierstin Erichsdotter Wästeräng
1746-12-28 Bond. Jon Larsson Åkre Pig. Giölin Larsdotter Åkre
1746-12-26 Soldaten Thomas Olofsson Qwist
Pig. Sigrid Olofsdotter Öfrby i Forssa Sochn
1747-01-01 Adjunct. H:r Bengt Ruth
Enk. Hustru Maria Eleonora Kiölling Wi
1747-01-06 Dräng. Hans Erichsson Sunnansiö Enk. Hust. Anna Erichsdotter Råssla
1747-03-25 Soldat. Carl Hindrichsson Blank
Enk. Hustru Brita Mårtensdotter Håknorbo
1747-04-05 Bond. Jon Andersson Kila Pigan Gertrud Larsdotter Spångmyra och Biuråkers S:n
1747-05-13 Bond. Pål Persson Byn Pigan Brita Jonsdotter Nordanäng
1747-10-25 Drängen Nils Erichsson Källeräng Pigan Sigrid Olofsdotter Skog
1747-10-25 Husmannen Erich Larsson Jobsmyra Pigan Mareta Persdotter Sunnansiö
1747-11-01 Bonden Jon Jonsson Nyåker Pig. Brita Jonsdotter Wästra Tolbo
1747-11-01 Soldaten Olof Jonsson Näsberg
Pigan Mareta Persdotter Sandnäs
1747-11-08 Drängen Per Larsson Fierdsätter Pig. Mareta Matsdotter Fierdsätter
1747-11-08 Dräng. Per Jonsson Södra Hwena Pigan Kierstin Larsdotter Backen
1747-11-12 Fourieren wid Delsbo Compagniet H:r Jost Henric Kiölling
Jungfru Catharina Isæa W. Hammaren
1747-11-22 Drängen Per Persson Ede Pigan Sigrid Olofsdotter Skog
1748-02-07 Bond. Lars Halfwarsson Sättjära Pigan Sigrid Erichsdotter Prättingberg
1748-04-06 Bonden Sakris Persson Mora Pigan Karin Persdotter Mora
1748-04-06 Drängen Johan Hansson Ede Pigan Brita Erichsdotter Mora
1748-05-01 Soldat. Erik Eriksson Dalström
Pigan Brita Eriksdotter Sunnansiö
1748-05-01 Husmannen Nils Eriksson Opsiö Pig. Karin Olofsdotter Swedja
1748-05-10 Organisten och Sochneskrifaren H:r Johan Ström
Jfru Margareta Elisabeth Isæa Wästra Hammaren
1748-07-31 Soldat. Lars Larsson Ritare
Pigan Anna Hansdotter Opsiö
1748-10-09 Sochneskräddaren Anders Erichsson Fierdsätter Pigan Mareta Olofsdotter Siömyra
1748-10-23 Drängen Jon Olofsson Siömyra Pigan Brita Persdotter Ängia
1748-10-16 Drängen Per Larsson Öst. Bergie Pigan Anna Jonsdotter Bredåker
1748-10-02 Soldaten Olof Jonsson Swala
Pigan Ingrid Persdotter Ede
1748-10-02 Soldaten Jon Eriksson Blyger
Pigan Brita Persdotter Kiälberg
1748-10-23 Soldaten Olof Olofsson Hålnäs
Pigan Greta Gustafsdotter Myra
1748-11-01 Bonden Michel Larsson Myra Pigan Anna Michelsdotter Siömyra
1748-11-01 Soldaten Jon Olofsson Lustig
Pigan Sigrid Olofsdotter Norrberg
1748-11-06 Bond Olof Jonsson Söd. Hwena Pigan Kierstin Larsdotter Tomta
1748-11-06 Soldaten Olof Halfarsson Stark
Pigan Mareta Jonsdotter Biörka
1748-10-09 Soldat. Simon Gustafsson Åkerström
Pigan Brita Hansdotter Söd. Hwena
1748-10-30 Soldat. Jonas Persson Edbom
Pigan Brita Gustafsdotter Hammarsw.

Soldat. Jon Jönsson Kilberg
Pigan Sigrid Jonsdotter Hammarswall
1748-11-01 Soldat. Olof Persson Jerfstedt
Pig. Brita Larsdotter Myra
1748-11-06 Husman. Olof Jonsson Stömne Konan Sigrid Jonsdotter Backen
1748-11-13 Afsked. Sold. Hans Larsson Kärrsten
Konan Karin Eriksdotter Biuråker
1748-12-28 Husman. Jon Håkansson Wästanäng Enk. Hustru Giölin Eriksdotter Hogdal
1748-12-28 Soldaten Karl Jonsson Biörk
Pigan Mareta Eriksdotter Håknorbo
1749-03-29 Bond. Erik Olofsson Näsbyn Pigan Sigrid Jonsdotter Loka
1749-03-29 Drängen Jon Persson Ede Enkan Hust. Kierstin Hansdotter Håknorbo
1749-03-29 Soldaten Olof Olofsson Hurtig
Pigan Anna Eriksdotter Mora
1749-05-15 Bond. Olof Nilsson Myra Pigan Karin Persdotter Biåsta i Bergsiö Sochn
1749-05-17 Soldat. Mats Olofsson Waberg
Pig. Karin Persdotter Fiskewik i Bergsiö S:n
1749-10-22 Drängen Jon Erichsson Strandäng Pig. Karin Nilsdotter Opsiö
1749-10-15 Soldaten Per Jonsson Westman
Pigan Anna Swensdotter Bredåker
1749-10-15 Soldaten Lars Eriksson Söderman
Pigan Anna Johansdotter Ede
1749-10-22 Bonden Per Persson Håknorbo Pigan Mareta Larsdotter Ede
1749-10-29 Drängen Per Olofsson Klubbo Pigan Kierstin Nilsdotter Långede
1749-11-01 Vice Corporalen Ambiörn Pålsson Kiällström
Pigan Kierstin Eriksdotter Sunnansiö
1749-11-01 Drängen Mats Andersson Kiälsiö Pigan Brita Larsdotter Källeräng
1749-11-12 Soldaten Per Persson Kuselius
Pigan Brita Eriksdotter Ede
1749-11-12 Drängen Per Olofsson Ängia och Biuråkers S:n Pigan Brita Persdotter Rimskog
1749-11-05 Drängen Erik Andersson Ö. Opsiö Pig. Mareta Olofsdotter Ilsbo
1749-11-26 Drängen Erik Olofsson Holsiö Pig. Brita Persdotter Siömyra
1749-12-28 Bond. Jon Persson Nordanäng Pig. Anna Olofsdotter Myra
1749-12-28 Bond. Olof Eriksson Råssla Pigan Kierstin Eriksdotter Wäst. Näset
1750-03-21 Bonden Johan Jonsson Wästra Bergie Pigan Anna Larsdotter Edsäng
1750-03-21 Soldat. Per Persson Norman Nordanäng Pig. Brita Pålsdotter Långsbo
1750-04-08 Drängen Michel Olofsson Ede Pigan Karin Jonsdotter Ede
1750-04-15 Drängen Erik Jonsson Öst. Tolbo Enkan hustru Kierstin Persdotter Glombo
1750-05-07 Bond. Erik Olofsson Sunnansiö Pigan Anna Olofsdotter Kiälsiö
1750-05-09 Soldat. Per Johansson Sund
Pig. Karin Andersdotter Wästeräng
1750-05-09 Dräng. Per Johansson Stråsiö Enkan Hust. Rachel Eriksdotter Edsäng
1750-06-24 Factorn, H:r Thomas Bennet Flors Linne-fabriq Jungfru Catharina Lenæa Knutslunda
1750-08-12 Soldaten Olof Eriksson Strandfeldt
Qwinspersonen Mareta Gullichsdotter Heden
1750-10-21 Bond. Per Persson Långede Pigan Karin Eriksdotter Kiälleräng
1750-10-28 Soldat. Olof Jonsson Hammarswall
Pig. Anna Eriksdotter Opsiö
1750-11-04 Bond. Olof Olofsson Ede Pigan Mareta Persdotter Långede
1750-11-04 Dräng. Lars Olofsson Tierna i Biuråker Pig. Karin Jonsdotter Norr Hwena
1750-11-11 Dräng. Anders Jonsson Wästanäng Enkan Hustru Karin Olofsdotter Södra Hwena
1750-11-18 Dräng. Elias Jonsson Östra Tolbo Pigan Anna Eriksdotter Wästanäng
1750-12-28 Soldat. Lars Eriksson Nyblad
Pigan Kierstin Larsdotter Mora
1751-01-06 Sold. Hans Eriksson Siöqwist
Pig. Gertrud Pålsdotter Näsbyn
1751-01-06 Sold. Per Larsson Strömqwist
Pigan Brita Jonsdotter Dufnäs
1751-01-01 Dräng. Erik Eriksson Skog Pig. Mareta Jonsdotter Näsbyn
1751-04-03 Dräng. Olof Larsson Biuråker Enk. Hust. Mareta Eriksdotter Dufnäs
1751-04-01 Dräng. Lars Eriksson Långede Pigan Anna Jonsdotter Bergie
1751-04-03 Sold. Hindrich Andersson Myrberg
Enkan Lisa Olofsdotter Båldnäs
1751-04-14 Bond. Anders Olofsson Näsbyn Enkan Hust. Brita Hansdotter Näsbyn
1751-05-05 Sold. Per Persson Rask
Pig. Mareta Hindrichsdotter Afwa
1751-04-21 Sold. Anders Eriksson Glomberg
Pig. Kierstin Jonsdotter Kiällmyra
1751-05-22 Länsmannen Eric Olofsson Gierdberg Biuråkers Ängia Jfru Anna Margareta Lindell Heden
1751-05-22 Soldat. Mats Larsson Sandberg
Pigan Anna Jonsdotter Näsbyn
1751-10-20 Bond. Hans Larsson Nordanäng Pig. Anna Carlsdotter Hålsiö och Norrbo Sochn
1751-10-27 Dräng. Anders Jonsson Hängnäs och Forssa S. Pigan Karin Erichsdotter Låpet
1751-11-03 Dräng. Jon Erichsson Sandnäs Pigan Karin Erichsdotter Kiällberg
1751-11-03 Drängen Erich Jonsson Skog Pigan Anna Olofsdotter Stömne
1751-11-24 Bonden Per Larsson Långede Enkan Hustru Karin Persdotter Fierdsätter
1751-12-01 Sold. Abraham Svenson Strömquist
Pigan Barbro Persdotter Moberg Wäst. Hammaren
1752-04-05 Bond. Erich Pålsson Näsbyn Pigan Karin Swensdotter Bredåker
1752-04-19 Sold. Olof Jonsson Näsbom
Enkan Hustru Karin Persdotter Afwa
1752-05-11 Wargierningskarl. Thomas Olofsson Åhs Qwinsperson Kierstin Andersdotter Tomta
1752-05-17 Bonden Olof Jonsson Skog Pigan Kierstin Olofsdotter Hammarswall
1752-09-29 SochneSnickaren Erik Eriksson Källeräng Pig. Mareta Jonsdotter Håknorbo
1752-10-04 Bond. Per Eriksson Sunnansiö Pig. Karin Eriksdotter Hammarswall
1752-10-04 Drängen Bryngel Johansson Knutslunda Pig. Mareta Persdotter Wi
1752-10-11 Soldat. Per Jonsson Färdig
Pig. Anna Jonsdotter Näsbyn
1752-10-18 Drängen Erik Jonsson Sättiära Pigan Brita Jonsdotter Skog
1752-11-08 Dräng. Michel Jonsson Siömyra Enk. Hust. Karin Eriksdotter Prättingberg
1752-11-01 Bond. Michel Olofsson Ede Enk. Hustru Kierstin Persdotter Sättiära
1752-11-15 Bond. Jonas Swensson Bredåker Pigan Sigrid Olofsdotter Myra
1753-03-25 Drängen Olof Nilsson Håknorbo Pig. Sigrid Jonsdotter Ede
1753-04-23 Bonden Johan Eriksson Strandäng Pigan Kierstin Jonsdotter Strandäng
1753-04-25 Drängen Per Persson Byen Pigan Anna Nilsdotter Biusnäs
1753-10-14 Reserven Per Persson Wäster Swedia Pigan Mareta Thomsdotter Swedja
1753-10-14 Reserven Anders Eriksson Kiälberg Pig. Gertrud Jonsdotter Mora
1753-11-04 Soldat. Mats Olofsson Walberg
Pig. Brita Persdotter Forssa Sochn
1753-11-11 Dräng. Lars Larsson Östra Bergie Pig. Sissla Persdotter Nordanäng
1753-10-21 Bonden Olof Eriksson Hammarswall Pigan Anna Jonsdotter Östra Tolbo
1753-11-11 Soldat. Erik Andersson Lindblad
Enkan Beata Persdotter Jobsmyra
1753-11-18 Bond. Olof Eriksson Dufnäs Enk. Hust. Karin Larsdotter Åkre
1753-11-18 Drängen Erik Jonsson Norr Hwena Qwinsp. Brita Jonsdotter Edsäng
1753-12-02 Dräng. Per Olofsson Wi Pigan Brita Eriksdotter Wästra Opsiö
1754-02-24 Dräng. Swen Andersson Wästra Hammaren Pigan Sigrid Eriksdotter Sättjära
1754-03-17 Bonden Jon Stensson Rångstra och Liusdals Sochn Pigan Brita Andersdotter Byn
1754-04-15 Soldat. Jacob Christiansson Prätting

Anna Persdotter Fierdsätter
1754-04-21 Bonden Per Olofsson Myra Pigan Brita Olofsdotter Näsbyn
1754-04-28 Bonden Nils Persson Wi Pigan Elisabeth Johansdotter Sättjära
1754-05-26 Bonden Erik Pålsson Näsbyn Pigan Anna Olofsdotter Heden
1754-06-05 Bonden Lars Olofsson Wi Pigan Kierstin Larsdotter Långede
1754-06-05 Bonden Jon Hansson Swedja Pigan Mareta Andersdotter Näsbyn
1754-10-13 Sochneskinnaren Olof Jonsson Siömyra Pig. Brita Eriksdotter Näsbyn
1754-10-27 Soldat. Isak Andersson Hammarsten
Pig. Brita Jonsdotter Dalen i Forssa Sochn
1754-11-01 Soldat. Jon Eriksson Fiälman
Pig. Brita Gustafsdotter Wäst. Hammaren
1754-10-27 Bond. Olof Jönsson Witterarf Pig. Karin Larsdotter Ede
1754-10-27 Bond. Per Jonsson Kämsta och Liusdals Sochn Pigan Anna Andersdotter Wästeräng
1754-11-03 Bond. Jon Persson Östra Bergie Pig. Brita Olofsdotter Långsbo
1754-11-03 Soldat. Swen Hindrichsson Dalin
Pig. Brita Jonsdotter Siömyra
1754-11-10 Soldaten Per Persson Nässten
Pigan Karin Johansdotter Ede
1754-11-01 Bond. Jon Jonsson Norr Hwena Enkan Hustru Brita Gustafsdotter Linfläck
1754-11-17 Bond. Swen Grelsson Bredåker Pigan Brita Hansdotter Öst. Opsiö
1754-11-17 Bond. Olof Jonsson Norr Hwena Pigan Kierstin Hansdotter Sandnäs
1754-11-17 Soldaten Erik Eriksson Flink
Pig. Sigrid Pålsdotter Näsbyn
1754-12-01 Soldaten Jon Olofsson Wiksten
Pigan Ingrid Larsdotter Siömyra
1754-12-08 Bond. Olof Jonsson Nyåker Pigan Sigrid Persdotter Siömyra
1755-01-01 Soldaten Per Mårtensson Kuselius
Pigan Mareta Larsdotter Långede
1755-02-16 Lapmannen Anders Olofsson
Lappigan Elsa Klementsdotter
1755-03-31 Soldaten Olof Olofsson Qwick
Pig. Anna Christina Caström Ede
1755-04-02 Soldaten Jon Jonsson Hammarberg
Pigan Mareta Persdotter Edsäng
1755-04-06 Drängen Jon Jonsson Norr Hwena Pigan Mareta Eriksdotter Tomta
1755-04-20 Bonden Erik Persson Mora Pig. Brita Persdotter Siulsberg
1755-04-27 Bonden Lars Simonsson Stömne Pigan Karin Eriksdotter Wästeräng
1755-05-21 Bonden Per Persson Edsäng Pigan Ella Hansdotter Långede
1755-09-14 Reserven Olof Olofsson Långede Lägrade pig. Brita Persdotter Norrbo
1755-10-12 Drängen Erik Persson Mora Pigan Ingrid Hansdotter
1755-10-12 Soldaten Erik Nilsson Feldt
Pig. Mareta Persdotter Ede
1755-10-19 Drängen Nils Hansson Hammarswall Enkan Hustru Gertrud Larsdotter
1755-10-19 Drängen Lars Eriksson Hammarswall Pigan Kierstin Jonsdotter Östra Tolbo
1755-10-19 Afsked. Sold. Swen Swensson Åkersten
Pig. Anna Swensdotter Jobsmyra
1755-10-26 Bond. Olof Eriksson Swedia Pig. Ella Karlsdotter Prättingberg
1755-11-02 Drängen Olof Jonsson Skarpäng Pig. Kierstin Persdotter Skarpäng
1755-11-02 Drängen Per Olofsson Södra Hwena Pig. Kierstin Eriksdotter Hammarswall
1755-11-09 Soldaten Tomas Jacobsson Opsberg
Pig. Kierstin Persdotter Byn
1755-11-16 Soldaten Daniel Karlsson Åkersten
Pigan Brita Andersdotter Näsbyn
1755-11-23 Skomak.drängen Johan Persson Ede Pigan Kierstin Larsdotter Långede
1756-01-01 Soldaten Per Olofsson Siöblom
Pigan Sigrid Olofsdotter Näsbyn
1756-01-06 Bonden Jon Jonsson Loka Pigan Karin Eriksdotter Näsbyn
1756-02-02 Reserven Johan Eriksson Skoglund
Pigan Kierstin Olofsdotter Klubbo
1756-03-25 Fourieren Carl Gustaf Kiölling Öst. Hammar. Jfru Margareta Busk Sundswall
1756-03-28 Soldaten Per Jonsson Swedman
Pigan Ingrid Hansdotter Södra Hwena
1756-04-21 Drängen Lars Larsson Ede Pigan Karin Jonsdotter Sättjära
1756-04-21 Soldaten Erik Eriksson Morsten
Pigan Karin Larsdotter Fierdsätter
1756-05-27 Drängen Per Olofsson Åkre Pigan Sigrid Jonsdotter Wi
1756-05-22 Feldtschers Gesellen H:r Carl Friedric Rudolphi
Jungfru Anna Catharina Kiölling Öst. Hammaren
1756-05-27 Drängen Olof Hansson Långede Pigan Sigrid Persdotter Byn
1756-05-30 Drängen Erik Olofsson Klubbo Pigan Karin Gustafsdotter Myra
1756-06-07 Soldaten Anders Mårtensson Dufwa
Pigan Ingrid Eriksdotter Mora
1756-10-24 Sochne Skomakaren Hans Jonsson Dalqwist
Pig. Sigrid Eriksdotter Sjömyra
1756-10-24 Sochne Skräddaren Olof Larsson Ås Pig. Karin Eriksdotter Hammarswall
1756-11-01 Soldaten Jon Jonsson Dalman
Pig. Kierstin Karlsdotter Nordanäng
1756-11-07 Soldaten Olof Karlsson Pil
Pig. Lisa Eriksdotter Swedja
1756-11-14 Drängen Anders Jonsson Siömyra Pig. Margeta Jönsdotter Strandäng
1756-11-14 Soldaten Per Persson Ryttare
Pig. Brita Olofsdotter Glombo
1756-11-21 Soldaten Olof Hansson Falk
Pig. Anna Persdotter Hagen
1756-11-28 Soldaten Per Persson Bergman
Pigan Giölin Jonsdotter Källmyra
1756-12-05 Soldaten Abraham Johansson Edbom
Pigan Giölin Olofsdotter Siömyra
1756-12-28 Husmannen Jon Jonsson Sättjära Pigan Mareta Eriksdotter Wästeräng
1756-12-28 Soldaten Jacob Larsson Feldtberg
Pigan Anna Persdotter Byn
1756-12-26 Soldaten Jon Jonsson Biur
Pig. Mareta Andersdotter Wästeräng
1757-01-02 Soldaten Johan Persson Fundberg
Pigan Kierstin Persdotter Sunnansiö
1757-03-27 Bonden Jacob Larsson Feärdsätter Pigan Giölin Mårtensdotter Mora
1757-04-13 Bonden Erik Olofsson Åkre Näset Pigan Kierstin Jonsdotter Loka
1757-05-01 Drängen Måns Eriksson
Pig. Mareta Larsdotter Ås
1757-04-11 Bonden Anders Jonsson Sjömyra Pigan Anna Gustafsdotter Hammarswall
1757-04-24 Bonden Jon Olofsson Åkre Pigan Brita Olofsdotter Fierdsätter
1757-05-30 Drängen Per Jonsson Bredåker
Mareta Persdotter Sjömyra
1757-05-30 Drängen Anders Danielsson Skyttnäs Pig. Karin Jacobsdotter Fierdsätter
1757-07-24 Soldaten Erik Olofsson Kröger
Pigan Anna Persdotter Knutslunda
1757-07-24 Soldat. Olof Hansson Loman
Pigan Brita Matsdotter Afwa
1757-07-24 Soldat. Erik Eriksson Blank
Pigan Karin Karlsdotter Håknorbo
1757-10-16 Drängen Olof Olofsson Södra Hwena Pigan Anna Eriksdotter Långede
1757-10-02 Bonden Jon Jonsson Wästanäng Pig. Kierstin Persdotter Norr Wiksta i Forssa Sochn
1757-10-23 Drängen Jon Olofsson Spångmyra i Biuråker Enkan Hustru Mareta Persdotter Långsbo
1757-10-23 Muraren Per Eriksson Swedja Pigan Ingrid Eriksdotter Källeräng
1757-11-01 Bonden Jon Olofsson Skog Pigan Mareta Olofsdotter Hammarswall
1757-11-13 Afsked. Soldaten Per Eriksson Reiman
Pig. Karin Nilsdotter Håknorbo
1757-12-26 Afsked. Dragon Paul Hansson Bohm Norr Hwena Pigan Brita Bengtsdotter Norr Hwena
1758-03-29 Sochneskräddaren Jonas Persson Swala Pig. Sigrid Swensdotter Bredåker
1758-03-29 Sochneskomakaren Johan Christoffersson Wenmyra Pigan Brita Jonsdotter Loka
1758-04-09 Sergeanten Per Jacobsson Loberg
Pig. Sigrid Persdotter Niurunda i Medelpad
1758-03-27 Drängen Jon Persson Åkre Pig. Karin Bengtsdotter Tråsnarfen och Biuråker
1758-04-30 Drängen Olof Andersson Wagle Pigan Brita Andersdotter Biörka
1758-06-24 Soldaten Mårten Eriksson Myrberg
Pigan Mareta Pålsdotter Ede
1758-06-25 Soldat. Olof Christiansson Starberg
Pigan Mareta Jonsdotter Loka
1758-10-08 Soldat. Olof Olofsson Näsman
Pigan Karin Olofsdotter Östra Hammaren
1758-10-15 Bond. Jon Andersson Källmyra Pig. Giölin Eriksdotter Swedja
1758-10-22 Bonden Erik Eriksson Wästeräng Pig. Karin Eriksdotter Hofra
1758-10-15 Bond. Anders Andersson Wästeräng Pig. Karin Eriksdotter Hammarswall
1758-10-15 Bonden Erik Olofsson Långsbo
Gertrud Jonsdotter Dufnäs
1758-11-01 Drängen Olof Olofsson Hammarswall Pigan Sigrid Andersdotter Källmyra
1758-11-12 Soldaten Anders Persson Feldtberg
Pigan Brita Eriksdotter Swedja
1758-11-19 Reserven Erik Hansson
Pigan Anna Jonsdotter Söd. Hwena
1759-01-01 Bond. Anders Jonsson Siömyra Pigan Brita Jonsdotter Näsbyn
1759-04-16 Soldat. Erik Eriksson Retsberg
Pigan Mareta Hansdotter Långede
1759-04-16 Bonden Olof Olofsson Klubbo Pigan Brita Nilsdotter Myra
1761-05-24 Bonden Swen Jonsson Östra Tolbo Pigan Sigrid Jonsdotter Siömyra
1761-05-31 Drängen Håkan Persson Norrberg Enkan Hust. Kierstin Eriksdotter Sandnäs
1761-09-29 Glasmästaren Olof Nilsson Casström Ede Pig. Catharina Johansdotter Hurtig Lyktan
1761-10-11 Corporalen Erik Nordblad Byn Pigan Gunborg Andersdotter Wästeräng
1761-10-18 Bonden Mårten Persson Wi Enkan Hustru Märta Olofsdotter Öst. Ham.
1761-10-18 Bonden Per Larsson Wästra Opsiö Pig. Anna Larsdotter Swedje
1761-10-25 Bonden Jon Eriksson Norr Hwena Enkan Hustru Brita Bengtsdotter Norr Hwena
1761-10-25 Bonden Jon Olofsson Bredåker Enk. Hustru Mareta Hindriksdotter Wi
1761-10-28
Anders Gabrielsson Smidt Ede i Mo Sochn Jungfru Inga Wikman Heden
1761-11-01 Husmannen Anders Jonsson Kila Enkan, Hust. Mareta Jonsdotter Biusnäs
1761-11-01 Bonden Jon Persson Swedja Pigan Mareta Olofsdotter Skog
1761-11-08 Drängen Erik Olofsson Åkre Pigan Mareta Olofsdotter Fierdsätter
1761-11-08 Bonden Per Pålsson Håknorbo Pigan Ella Olofsdotter Tomta
1761-11-22 Drängen Anders Olofsson Wästansiö Pigan Ingrid Jonsdotter Norrhwena
1761-11-15 Bonden Erik Persson Sunnansiö Pig. Brita Andersdotter Wästra Hammaren
1761-11-15 Soldaten Per Johansson Glomberg
Pigan Brita Jonsdotter Wästanäng
1761-11-22 Soldaten Erik Persson Blom

Karin Persdotter Bredåker
1761-12-28 Bonden Erik Jonsson Siömyra Pig. Sigrid Jonsdotter Näsbyn
1762-03-21 Bonden Erik Pålsson Wästra Tolbo Pigan Anna Olofsdotter Åkre
1762-05-16 Bonden Olof Hansson Byn Enkan Hustru Anna Jonsdotter Sättjära
1762-11-07 Soldaten Olof Persson Fundberg
Pigan Anna Hansdotter Prättingberg
1762-11-07 Bonden Per Olofsson Fierdsätter Pigan Anna Andersdotter Bondebo
1762-11-14 Soldaten Erik Persson Retsberg
Pig. Mareta Jonsdotter Hammarswall
1762-11-14 Hiulmakaren Lars Persson Långede Pigan Karin Larsdotter Swedia
1762-11-21 Soldaten Jon Karlsson Dufwa
Enkan Hustru Kierstin Eriksdotter Källeräng
1762-11-21 Bonden Anders Olofsson Åkre Pigan Karin Persdotter Hagen
1762-11-28 Rustmästaren Carl Carlsson Fagerberg
Enkan Hust. Kierstin Persdotter Mora
1762-12-05 Soldat. Olof Hansson Sandberg
Pigan Ingeborg Olofsdotter Hammarswall
1762-11-28 Soldaten Jon Larsson Hultenberg
Hushållerskan Kierstin Jonsdotter Margreteberg
1762-12-12 Wargiernings Karlen Jacob Johansson Bleichert
Enkan hustru Kierstin Persdotter Strandäng
1763-03-10 Tull- och Accisskrifwaren Matthias Wallström Hudikswall Jungfru Beata Nyberg Charlotteberg
1763-04-06 Afsked. Soldaten Erik Eriksson Lek
Enkan Hustru Ingrid Eriksdotter Mora
1763-04-17 Soldaten Jon Andersson Lustig
Pigan Brita Michelsdotter Wäst. Bergie
1763-05-01 Drängen Erik Persson Swedja Pigan Mareta Persdotter Prättingberg
1763-05-12 Vice Corporalen Erik Andersson Wadman
Pig. Mareta Andersdotter Mora
1763-10-09 Trumslagaren Jonas Karlsson Fager
Pigan Karin Jonsdotter Wäst. Tolbo
1763-10-23 Drängen Olof Hansson Norr Hwena Pigan Kierstin Eriksdotter Wäst. Opsiö
1763-10-23 Soldat. Mats Olofsson Dragon
Pigan Mareta Olofsdotter Sättiära
1763-11-01 Soldaten Hans Eriksson Edgren
Pigan Brita Jonsdotter Hammarsvall
1763-10-30 Soldaten Olof Olofsson Hök
Pig. Gertrud Jonsdotter Stömne
1763-11-01 Unge bonden Jon Larsson Ede Pigan Mareta Matsdotter Östra Tolbo
1763-11-06 Soldaten Jon Jonsson Wästman
Pig. Sigrid Jonsdotter Bredåker
1763-11-13 Bonden Olof Hansson Skog Pig. Sigrid Larsdotter Ede
1763-11-13 Bonden Swen Olofsson Sättiära Pigan Anna Andersdotter Kälsiö
1763-11-18 Skomakare Gesellen Nils Nilsson Udberg
Pigan Kierstin Olofsdotter Arbrå Sokn
1763-11-20 Gamle bonden Hans Jonsson Swedia Pigan Ingrid Andersdotter Näsbyn
1763-11-27 Soldaten Per Persson Ängqwist
Enkan Hustru Anna Persdotter Källmyra
1763-11-27 Soldaten Per Olofsson Dalman
Enkan Hustru Brita Gustafsdotter
1763-12-28 Drängen Jon Larsson Ede och s. Hwena Pigan Ella Olofsdotter Mora
1764-01-06 Drängen Michel Persson Tomta
Karin Karlsdotter Siömyra
1764-03-25 Drängen Hans Olofsson Hammarswall Pigan Brita Jonsdotter Swala
1764-04-25 Drängen Per Olofsson Ängia i Biuråker Enkan, hust. Karin Andersdotter Tomta
1764-09-23 Adjunctus Comministri Her Eric Phragmenius Lyktan Jungfru Maria Christina Westman Knutslunda
1764-09-30 Soldaten Per Hurtig Pedersson
Pigan Kierstin Andersdotter Biusnäs
1764-09-29 Drängen Per Persson Långsbo
Brita Persdotter Långsbo
1764-10-07 Soldaten Per Persson Ängqwist
Pigan Karin Larsdotter Källmyra
1764-10-14 Husmannen Jon Jonsson Myra Pigan Brita Persdotter Sunnansiö
1764-10-14 Bonden Nils Jonsson Biusnäs Enkan Hust. Anna Eriksdotter Backen
1764-10-21 Drängen Olof Persson Öster Berget Enkan Hustru Mareta Gustafsdotter Witterarf
1764-10-21 Afskedade Solaten Erik Eriksson Lek
Enkan Hustru Sigrid Eriksdotter Sättiära
1764-11-11 Soldaten König Königsson Morsten
Pigan Brita Persdotter Byn
1765-01-01 Drängen Per Eriksson Hammarswall Enkan Hustru Anna Jonsdotter Sandnäs
1765-05-29 Soldaten Olof Olofsson Hök
Pigan Kierstin Olofsdotter Hammarswall
1765-10-06 Bokhållar. Arved Hieronymus von Benten
Pigan Mareta Johansdotter Heden
1765-10-13 Trumslag. Olof Larsson Fors
Pigan Ingrid Persdotter Charlotteberg
1765-10-13 Soldat. Thomas Jacobsson Opsberg
Pig. Ingrid Persdotter Norr Hwena
1765-10-20 Sokneskomakaren Per Larsson Hagen Pigan Brita Olofsdotter Kiälsiö
1765-10-27 Hiulmakaren Karl Andersson Näsbyn Pigan Mareta Eriksdotter Kiälberg
1765-10-27 Drängen Sakris Olofsson Ede Enkan hust. Kierstin Jonsdotter Hammarswall
1765-11-03 Bonden Per Jonsson Långede Pigan Brita Nilsdotter Åkre
1765-11-03 Soldaten Erik Eriksson Flink
Pigan Karin Olofsdotter Wi
1765-11-10 Bonden Michel Eriksson Hammarswall Enkan hustru Karin Persdotter Hagen
1765-11-17 Drängen Per Jonsson Källmyra Pigan Mareta Jonsdotter Hammarswall
1765-10-24 Wargiernings Karlen Olof Eriksson Norman
Pigan Karin Johansdotter Biuråker
1766-02-11 Ingenieuren, Herr Johan Malmström Afwa Jungfru Maria Dorothea Wallenia Charlotteberg
1766-04-02 Drängen Per Jacobsson Knutslunda
Ingrid Larsdotter Åkre
1766-04-13 Bonden Jon Svensson Norr Hwena Pigan Sigrid Olofsdotter Södra Hwena
1766-05-19 Drängen Jon Persson Edsäng Enkan Hustru Margareta Lindgren Mora
1766-10-05 Soldaten Michel Jonsson Sporre
Pigan Sigrid Mårtensdotter W. Hammaren
1766-10-19 Blinde drängen Michel Larsson Ede Enkan hustru Brita Persdotter Sättiära
1766-10-26 Drängen Erik Persson Åkre Enkan hustru Karin Eriksdotter Långede
1766-10-26 Bonden Lars Larsson Östra Berget Pigan Karin Jonsdotter Bredåker
1766-11-02 Drängen och Husmannen Olof Matsson Tomta Pigan Kierstin Persdotter Sunnansiö
1766-11-09 Bonden Olof Swensson Sättiära Pigan Anna Eriksdotter Sandnäs
1766-11-09 Drängen Hans Persson Edsäng Pigan Karin Jonsdotter Kila
1766-11-16 Soldaten Henrik Jonsson Ryttare
Pigan Sigrid Andersdotter Öst. Opsiö
1766-11-16 Bonden Olof Olofsson Ofwanåker Pigan Brita Eriksdotter Håknorbo
1767-03-01 Afsked. Soldat. Jonas Tiäder Näsbyn Pigan Ingrid Persdotter Swala
1767-04-22 Socknesmeden Per Eriksson Sunnansiö Pigan Mareta Olofsdotter Myra
1767-09-27 Drängen Erik Nilsson Håknorbo
Sigrid Jönsdotter Strandäng
1767-10-11 Drängen Lars Persson Swala
Mareta Jonsdotter Nyåker
1767-10-25 Sokneskräddaren Jon Eriksson Swedia Enkan Hustru Brita Matsdotter Jobsmyra
1767-11-01 Gl:e bonden Hans Persson Wästra Tolbo Pigan Sissla Jönsdotter Strandäng
1767-11-15 Bonden Jon Eriksson Sunnansiö Pigan Mareta Larsdotter Wästra Opsiö
1767-11-15 Drängen Jon Olofsson Söd. Hwena Pigan Brita Persdotter Södra Hwena
1767-12-06 Bonden Anders Olofsson Ofwanåker Pig. Karin Andersdotter Bondebo
1767-11-22 Drängen Olof Eriksson Hammarswall Pig. Mareta Nilsdotter Wästra Opsiö
1767-11-29 Drängen Mårten Persson Mora Pigan Karin Larsdotter Hagen
1767-11-22 Bonden Per Olofsson Ofanåker Pigan Ingrid Eriksdotter Swedia
1767-11-29 Gl:e bonden Olof Persson Skog Enkan Hust. Kierstin Olofsdotter Skog
1767-12-28 Bonden Per Hansson Wästra Tolbo Pigan Karin Olofsdotter Ofanåker
1768-05-25 Bonden Jon Persson Tomta Pigan Brita Jonsdotter Nordanäng
1768-05-29 Bonden Jon Eriksson Näsbyn Pigan Brita Jonsdotter Wi
1768-10-23 Bonden Erik Olofsson Norrberg Pigan Brita Andersdotter Källmyra
1768-11-06 Drängen Erik Larsson Edsäng Pigan Anna Persdotter Mora
1768-11-06 Drängen Hans Olofsson Siömyra Pig. Sigrid Andersdotter Ede
1768-11-06 Länsmannen Jonas Phragmen Forssa Jungfru Margareta Enlund
1768-11-13 Bonden Jon Jonsson Håknorbo Pigan Sigrid Persdotter Wi
1768-11-13 Bonden Per Olofsson Norrberg Pigan Karin Eriksdotter Långede
1768-11-20 Bonden Per Jonsson Nordanäng Pigan Kierstin Olofsdotter Ofwanåker
1768-11-20 Drängen Olof Olofsson Skog Pig. Karin Andersdotter Östra Opsiö
1768-11-27 Soldaten Olof Larsson Löf
Pigan Karin Persdotter Hammarswall
1768-12-28 Soldaten Per Persson Wästman
Pigan Brita Jöransdotter
1768-12-28 Bonden Jon Olofsson Åkre Pigan Mareta Olofsdotter Myra
1769-04-30 Bonden Jon Matsson Siöbo i Liusdal Pigan Brita Larsdotter Wästeräng
1769-04-30 Soldaten Mats Andersson Ängberg
Qwinsperson Elisabeth Hansdotter Heden
1769-05-04 Bonden Jon Hansson Tomta
Karin Johansdotter Linfläck
1769-05-17 Rustmästaren Anders Johansson Svala
Pigan Karin Jonsdotter Swala
1769-05-21 Bonden Per Hansson Mora Pigan Mareta Andersdotter Näsbyn
1769-05-28 Drängen Per Olofsson Skog Enkan hustru Mareta Andersdotter Swedja
1769-05-21 Soldaten Mårten Larsson Siöqwist
Pigan Anna Olofsdotter Norr Hwena
1769-10-22 Bonden Olof Larsson Källmyra Pigan Karin Olofsdotter Myra
1769-10-22 Bonden Hans Matsson Öster Tolbo Pigan Gertrud Sakrisdotter Sandnäs
1769-10-29 Soldaten Jonas Olofsson Skoglund
Pigan Karin Eriksdotter Afwa
1769-11-01 Bond. Lars Swensson Norr Hwena Pigan Kierstin Eriksdotter Wästra Näset
1769-11-05 Bond. Karl Henriksson Håknorbo Pigan Kierstin Olofsdotter Klubbo
1769-11-01 Bond. Erik Hansson Tomta Pigan Anna Larsdotter Fierdsätter
1769-11-12 Drängen Mårten Hansson Norr Hwena Pigan Ella Larsdotter Edsäng
1769-11-19 Bond. Erik Persson Ede Pigan Ingrid Henriksdotter Sandnäs
1769-11-19 Drängen Henrik Karlsson Håknorbo Pigan Kierstin Johansdotter Ofwanåker
1769-12-26 Drängen Jon Olofsson Wästansiö Pigan Brita Eriksdotter Råssla
1769-12-28 Dräng. Per Larsson Källmyra
Kierstin Persdotter Wi
1770-04-18 Bonden Olof Jonsson Nordanäng Pigan Brita Andersdotter Bondebo
1770-03-18 Soldaten Erik Eriksson Rask
Pigan Karin Andersdotter Mora
1770-03-25 Soldaten Erik Jonsson Nögd
Pigan Mareta Persdotter Stömne
1770-03-25 Soldaten Mårten Eriksson Warg
Pigan Sigrid Jonsdotter Loka
1770-03-25 Soldaten Olof Jonsson Stål
Pigan Elsa Olofsdotter Mora
1770-03-27 Soldaten Olof Jonsson Rot
Pigan Brita Andersdotter Swedia
1770-04-22 Drängen Jon Eriksson Wästeräng Pigan Anna Persdotter Håknorbo
1770-05-20 Gl Bonden Anders Andersson Wästeräng Pigan Brita Larsdotter Södra Hwena
1770-06-06 Drängen Lars Eriksson Wästeräng Pigan Anna Håkansdotter Glombo
1770-06-06 Bonden Jon Eriksson Mora Pigan Sigrid Olofsdotter Fierdsätter
1770-06-10 Bonden Olof Person Edsäng Pigan Mareta Persdotter Siulsberg
1770-10-21 Bonden Anders Eriksson Norr Hwena Pigan Brita Matsdotter Fierdsätter
1770-10-21 Drängen Olof Swensson Klubbo Pigan Kierstin Nilsdotter Wästra Opsiö
1770-10-28 Drängen Per Persson Norr Hwena Pigan Brita Hansdotter Södra Hwena
1770-11-01 Bonden Jon Persson Rimskog Pigan Ingrid Jönsdotter Hagen
1770-11-01 Drängen Jonas Persson Afwa Pigan Ingrid Eriksdotter Skarpäng
1770-10-28 Bonden Olof Persson Åkre Pigan Brita Olofsdotter Åkre
1770-11-08 Kohldrängen Erik Hansson Strömbacka Pigan Brita Johansdotter Charlotteberg
1770-12-02 Bonden Erik Nilsson Högs Sokn Enkan, hustru Sigrid Jonsdotter Siömyra
1771-04-14 Bonden Jon Jonsson Stömne Pigan Karin Persdotter Afwa
1771-04-28 Bond. Olof Jonsson Åkern och Liusdals Sokn Pigan Kierstin Simonsdotter Biart
1771-04-28 Smeden Jan Matsson Källmyra Pigan Anna Eriksdotter Sunnansiö
1771-05-22 Soldaten Per Olofsson Asp
Pigan Brita Olofsdotter Mora
1771-06-02 Afsked. Sold. Henrik Larsson Sandberg Sandnäs Enkan Hustru Sissla Jönsdotter Wäst. Tolbo
1771-09-29 Kolaren Johan Johansson Hedvigsfors Pigan Carin Persdotter Carlotteberg
1771-10-20 Afsked. Corporalen Jon Eriksson Nyberg Stömne Enkan, hustru Sigrid Persdotter Stålberg Råssla
1771-10-20 Bonden Per Olofsson Näsbyn Pig. Brita Eriksdotter Myra
1771-11-03 Drängen Jon Jonsson Nyåker Pigan Sigrid Jonsdotter Långsbo
1771-11-10 Klockaren Jonas Olofsson Waldner Delsbo Pigan Anna Jonsdotter Dufnäs
1771-11-17 Bonden Olof Matsson Rolfsberg Pigan Karin Olofsdotter Norr Hwena
1771-11-17 Dräng. Per Jonsson Sjömyra Pigan Anna Hansdotter Glombo
1771-12-29 Bonden Jon Olofsson Wi Pigan Mareta Olofsdotter Långede
1771-12-29 Drängen Per Jonsson Sandnäs Enkan hustru Gertrud Eriksdotter Norr Hwena
1772-01-06 Drängen Lars Eriksson Åkre Pig. Kierstin Olofsdotter Rimskog
1772-03-01 Soldaten Per Näsberg Sandnäs Pigan Mareta Olofsdotter Biuråker
1772-04-22 Drängen Olof Jonsson Wästanäng Pigan Brita Johansdotter Långede
1772-04-26 Bonden Erik Sakrisson Sandnäs Pigan Karin Matsdotter Östra Tolbo
1772-04-22 Bonden Erik Johansson Linfläck Pigan Anna Hansdotter Tomta
1772-10-11 Drängen Lars Hansson Charlotteberg Pigan Stina Eriksdotter Charlotteberg
1772-11-26 Herr Häradshöfd. Joh. Olof Omnberg
Jungfru Anna Caisa Myrin Charlotteberg
1772-11-25 Bonden Lars Persson Holsiö och Norrbo S:n Pig. Karin Persdotter Näsbyn
1772-11-01 Bonden Jon Hansson Afwa Pigan Sigrid Larsdotter Wästra Opsiö
1772-11-15 Bond. Erik Olofsson Fierdsätter Pig. Mareta Jonsdotter Edsäng
1772-11-22 Drängen Olof Olofsson Norrberg Pig. Brita Grelsdotter Ede
1772-11-29 Soldat. Per Hansson Al Stömne Pig. Anna Larsdotter Norr Hwena
1772-12-28 Bonden Hans Jonsson Prättingberg Pigan Anna Nilsdotter Håknorbo
1772-12-28 Drängen Gösta Eriksson Hedwiksforss Pigan Brita Andersdotter Stömne
1773-01-01 Bonden Per Eriksson Mora Pig. Brita Andersdotter Fierdsätter
1773-03-25 Bonden Hans Jonsson Långede Pig. Mareta Persdotter Östra Hammaren
1773-05-31 Drängen Erik Olofsson Siömyra
Anna Caisa Olofsdotter Waldner Siömyra
1773-10-10 Bonden Olof Persson Östra Hammaren
Kierstin Pålsdotter Byn
1773-10-17 Bond. Anders Persson Fierdsätter Pig. Sigrid Eriksdotter Näsbyn
1773-10-24 Bond. Swen Hansson Tomta Pig. Anna Andersdotter Ede
1773-10-24 Afsked. Sold. Swen Swensson Åkersten Jobsmyra Pig. Ingrid Larsdotter Nordanäng
1773-10-31 Drängen Olof Persson Långbyn i Forsa S:n Enk. Hust. Ingrid Eriksdotter Ofwanåker
1773-10-31 Bonden Per Persson Nyåker Pig. Kierstin Matsdotter Öst. Tolbo
1773-11-07 Bonden Per Persson Näsbyn Pig. Brita Larsdotter Östra Opsiö
1773-11-07 Bonden Per Jonsson Långsbo Pigan Karin Karlsdotter Långsbo
1773-11-14 Afsked. Corporalen Jonas Nyberg Stömne Pigan Mareta Olofsdotter Kiälsiö
1773-11-14 Bonden Lars Eriksson Näset Pigan Anna Jonsdotter Nordanäng
1773-11-21 Bonden Hans Olofsson Hammarswall Pigan Brita Olofsdotter Ofanåker
1773-11-28 Bonden Per Olofsson Sättiära Pigan Sigrid Persdotter Åkre i Forsa S:n
1773-12-26 Soldat. Jon Jonsson Eld Glombo Pigan Kierstin Olofsdotter Norrberg
1773-12-26 Drängen Pål Olofsson Långede Pigan Brita Andersdotter Fierdsätter
1774-01-02 Bond. Erik Andersson Näsbyn Pigan Sigrid Eriksdotter Myra
1774-01-09 Husman. Olof Olofsson Stömne Enkan hustru Kierstin Olofsdotter Håknorbo
1774-01-06 Bonden Nils Hansson Ede Pigan Sigrid Jonsdotter Prättingberg
1774-01-23 Bonden Per Olofsson Tomta Pigan Karin Olofsdotter Hammarswall
1774-02-13 Sockne Smeden Per Jonsson Afwa Pigan Brita Swensdotter Ede
1774-04-04 Vice Corporalen Olof Persson Jerfstedt
Pigan Ingrid Eriksdotter Låpet
1774-05-01 Soldat. Jon Olofsson Huld

Karin Matsdotter Rolfsberg
1774-05-29 Bonden Mårten Persson Östra Hammaren Enkan, Hustru Karin Olofsdotter Wästra Tolbo
1774-05-29 Bonden Lars Eriksson Långede Pigan Anna Jonsdotter Långede
1774-11-01 Comministern , H:r Anders Hök Delsbo Capellans Enkan, Hustru Catharina Berg Söder Ala
1774-10-09 Sokne-Snickaren Erik Olofsson Roslin
Pigan Mareta Larsdotter Swedia
1774-10-16 ? Per Persson Swala Enkan, Hustru Karin Eriksdotter Wästeräng
1774-10-16 Soldat. Hans Hansson Gren Tomta Pigan Brita Olofsdotter Tomta
1774-10-23 Soldat. Jon Olsson Styf Afwa Pigan Ingrid Persdotter Stömne
1774-10-30 Afsked. Sold. Anders Jonsson Ede Pig. Kierstin Jonsdotter Hammarswall
1774-10-30 Bond. Erik Hansson Prättingberg Pig. Kierstin Sakrisdotter Sandnäs
1774-11-06 Afsked. Sold. Swen Ryttare Rolfsberg Pigan Brita Olofsdotter Fierdsätter
1774-11-06 Drängen Erik Olofsson Näsbyn Pigan Mareta Eriksdotter Swedia
1774-11-13 Afsked. Sold. Olof Persson Fiäll Rimskog Pig. Märta Eriksdotter Norr Sandnäs
1774-11-20 Afsked. Sold. Per Olofsson Hammarsten Sunnansiö Pigan Kierstin Benjaminsdotter Södra Hwena
1775-01-06 Bond. Per Larsson Bredåker Pigan Anna Larsdotter Swarstugan
1775-01-06 Bond. Jon Pålsson Byn Enkan, hust. Mareta Larsdotter Sunnansiö
1775-02-14 Dräng. Staffan Staffansson Mo Sokn
Karin Johansdotter Norrbobyn
1775-02-26 Drängen Per Eriksson Sättiära Pigan Anna Jonsdotter Wålås
1775-02-05 Feldtwebelen H:r Pehr Svedner Lillskötorp Pig. Ingrid Persdotter Böles Forsa Sokn
1775-04-23 Sockenskomak. Jonas Larsson Södra Hwena Pig. Ingrid Hansdotter Siulgård
1775-04-23 Drängen Pål Olofsson Sättiära Pigan Brita Andersdotter Ede
1775-04-30 Drängen Per Olofsson Siömyra Pigan Anna Eriksdotter Hofra
1775-05-07 Bonden Per Eriksson Mora Pigan Mareta Jonsdotter Näsbyn
1775-05-07 Dräng. Per Persson Östra Berget Konan Mareta Persdotter Swartstugorna
1775-05-25 Drängen Jon Karlsson Sättiära Pigan Brita Eriksdotter Ede
1775-06-11 Bonden Lars Larsson Stömne Pigan Sophia Persdotter Swartstug.
1775-05-28 Lappdräng. Nils Olofsson Selånger Lappig. Sigrid Olofsdotter Liusdal
1775-10-08 Dr. Johan Jonsson Hammarswall Qwinspers. Mareta Larsdotter Siulgård
1775-10-22 Bond. Lars Johansson Siömyra Pig. Karin Swensdotter Norrberg
1775-10-22 Dräng. Lars Persson Sättiära Pig. Mareta Matsdotter Hagen
1775-10-29 Drängen Lars Olofsson Söd. Hwena Pigan Ingrid Olofsdotter Ede
1775-10-29 Bond. Per Jonsson Fierdsätter Pig. Anna Johansdotter Linfläck
1775-11-12 Bonden Jon Olofsson Wästanäng Pigan Karin Karlsdotter Håknorbo
1775-11-12 Drängen Per Karlsson Afwa Pigan Mareta Andersdotter
1775-11-19 Clarett Blåsaren Anders Jonsson Ferm Nordanäng Pigan Brita Matsdotter Furuberg
1775-11-19 Bonden Lars Olofsson Hammarswall Pigan Mareta Jonsdotter Långede
1775-11-26 Soldaten Per Persson Ek Opsiö Pigan Anna Olofsdotter Charlotteberg
1776-04-14
Erik Hansson Råssla Pig. Mareta Jeansdotter Sjömyra
1776-06-02
Erik Jonsson Sannäs Enk. Hustr. Anna Pärsdotter Nyåker
1776-06-09 Bond. Anders Olofsson Norrhwena Pig. Karin Andersdotter Wästeräng
1776-10-13 Sold. Lars Persson Hast Dufnäs Pig. Brita Jansdotter Linfläck
1776-10-20 Sokneskom. Pär Ersson Sörhwena Pig. Karin Karlsdotter Åkre
1776-10-20 Bond. och Enklingen Pär Hansson Mora Gästgif.dottren Karin Ersdotter Näsby
1776-10-27 Husm. och Enkl. Olof Ersson Hammarswall Pig. Margta Swensdotter Sättjära
1776-10-27 U. Bond. Olof Ersson Östansiö Pigan Brita Jakobsdotter Långsbo
1776-11-03 U. Bond. Pär Jonsson Sjulsberg Pigan Karin Jonsdotter Tomta
1776-11-03 Enkl. och Kyrkowak. Carl Björk Lund Pig. Anna Olofsdotter Hammarswall
1776-11-10 U. Bond. Olof Larsson Östra Oppsiö Pigan Kierstin Olofsdotter Näsby
1776-11-10 Smed. Pär Larsson Östra Opsiö Enkan Hustr. Margta Olofsdotter Gallstufworna
1776-11-17 U. Bond. Lars Persson Långede Pigan Anna Olofsdotter Ofwanåker
1776-11-17 Bond. och Enkl. Johan Ersson Strandäng Pigan Margta Nilsdotter Östra Oppsjö
1776-11-17 Soldaten Per Färdig Wästerberge Pigan Brita Jansdotter Lindberg Medelpad och Utansiö
1776-11-24 Drängen Anders Olofsson Haga Pigan Gjölin Ersdotter Sannäs
1776-11-24 Bond. och Enklingen Olof Larsson Ede Bond.dottren Kierstin Olofsdotter Hammarswall
1776-12-01 Dräng. Erik Larsson Sunnansiö Pigan Karin Larsdotter Bredåker
1776-12-29 Drängen Olof Larsson Bredåker Pigan Sigrid Andersdotter Swedia
1777-01-06 Länsm. Sven Falk Bjuråker Jungfr. Gretha Lisa Regner Knutslunda
1777-02-09 Drängen Erik Danielsson Myra Pig. Gertrud Ersdotter Näsby
1777-03-03 Bond. Olof Matsson Ö. Tholbo Pig. Sigrid Olofsdotter Witterarf
1777-04-06 Bond. Olof Larsson Swedja Jfr Christina Waldner Sjömyra
1777-04-06 Dräng. Swen Pärsson Nyåker Pigan Brita Jonsdotter Kiälberg
1777-04-20 Ung. Bond. Erik Ersson Swedja Pigan Anna Swensdotter Ede
1777-04-13 Afsked. Sold. och Enkling. Jon Öman Mora Enk. Hust. Anna Persdotter Hasselgren Uddewalla
1777-05-08 Enklingen Anders Ersson Norrhwena Pigan Karin Jonsdotter Sjulsberg
1777-05-08 U. Bond. Olof Ersson Näsby Pigan Brita Persdotter Näsby
1777-05-25 Dräng. Olof Hansson Stömne Pigan Sigrid Persdotter Långede
1777-06-01 Dräng. Karl Hansson Swedja Enk. Sigrid Eriksdotter Näsby
1777-06-08 Dräng. Erik Andersson Swedja Pigan Anna Jonsdotter Swedja
1777-06-01 Drängen Lars Jonsson Forsa Sokn och Byberg Pigan Kirstin Olofsdotter Wästeräng
1777-06-08 Dräng. Erik Ersson Mora Enk. Hustr. Karin Nilsdotter Håknorrbo
1777-06-24 Comminist:r Herr Mag:r Samuel Ödman Wärmdö Jungr. Elisabet Myrin Charlotteberg
1777-10-19 Dräng. Michel Jonsson Hagen Enk. Hust. Brita Jonsdotter Rimskog
1777-10-26 Sold. Erik Flink Wi Pig: Kjerstin Svensdotter Mora
1777-10-26 Bondes: Hind: Ersson Afva Enk: Ella Olofsdotter Mora
1777-11-02 Bond. Jacob Eriksson Afva Pig. Margta Persdotter Långsbo
1777-11-02 Bondeson Lars Olofsson Nordanäng Enkan Hust. Brita Olofsdotter Hagen
1777-11-09 Unga Bonden Sven Jonsson Bredåker Pigan Kjerstin Olofsdotter Sandnäs
1777-11-09 Sold. Christian Frisk Norrhwena Pigan Sigrid Jonsdotter Åkre
1777-11-16 Unge Bond. Per Persson Rimskog Pigan Brita Carlsdotter Källeräng
1777-11-16 Bondes. Hans Olofsson Hammarswall Pigan Karin Persdotter Stömne
1777-11-30 U. Bond. Olof Olofsson Hagen Pigan Karin Olofsdotter Mora
1777-12-28 Soldaten Isaac Stark Långede Pigan Brita Eriksdotter Hammarswall
1778-03-25 Bondeson. Per Svensson Norrberg Bondedottr. Ingrid Larsdotter Swedja
1778-04-26 Bonden Per Jonsson Myra Nämndem.dott. Karin Olofsdotter Byn
1778-04-26 Ung. Bond. Jon Olofsson Stömne Bondedott. Karin Persdotter Ö. Hammaren
1778-05-24 Unge Bond. Jon Andersson Wästeräng Corporalsdottren Margta Eriksdotter Oppsjö
1778-05-28 Soldaten Hans Stare Wästanäng Bondedott. Margta Olofsdotter Stömne
1778-05-31 BondeSon. Nils Eriksson Wästeräng Bondedott. Anna Hansdotter Sjulgård
1778-06-02 Soldaten Eric Ond Lopet
Sigrid Olofsdotter Sweg och Härjedalen
1778-07-07 Afsk. Fändrik. Wälborne H. Jacob Bratt Jerfsö Jungfru Christina Margareta Berg Charlotteberg
1778-09-27 Sold: Erik Swan Fjerdsätter Bondedottr: Brita Olofsdotter Klubbo
1778-10-04 Husmannen Per Persson Sjömyra Pigan Margta Jonsdotter Mora
1778-10-11 Soldaten Anders Fyr Näsbyn Pigan Sigrid Jonsdotter Näsbyn
1778-10-11 BondeS: Lars Jonsson Åkre Pigan Karin Swensdotter Rolfsberg
1778-10-18 Bonden Per Persson Östra Hammaren Bonde Dottren Brita Mathsdotter Öster Tolbo
1778-10-18 Bonden Per Persson Bjusnäs Bonde Dottren Brita Olofsdotter Norrhwena
1778-10-25 Soldaten Olof Trygg Nordanäng Bonde Dottren Sigrid Hansdotter Nordanäng
1778-10-25 Bonde Sonen Olof Persson Mora Dunders Enk: Hust: Karin Persdotter Bredåker
1778-10-25 Sockneskräddr: Jon Olofsson Sjömyra Bonde Dottren Brita Jonsdotter Långsbo
1778-10-31 Bonde Sonen Mickel Mickelsson Forssa Sokn Husmansdottren Margta Eriksdotter Sättjära
1778-11-01 Bond: Eric Andersson Wästeräng Bonde Dottren Margta Zakrisdotter Mora
1778-11-01 Soldaten Per Grym Oppsjö Bonde Dottren Sigrid Larsdotter Swedja
1778-11-08 Bond: Jon Andersson Swedja Bonde Dottren Kjerstin Persdotter Östr. Hammaren
1778-11-08 Bonde Sonen Erik Hansson Stömne Bonde Dottren Brita Jonsdotter Backen
1778-11-15 Soldaten Olof Sund Norrberg Soldat.dott. Brita Jonsdotter Prättingb.
1778-11-15 Bondes. Erik Eriksson Långede Bondedott. Ingrid Larsdotter Hammarsvall
1778-11-22 Bond. Olof Persson Skog Bonded. Karin Svensdotter Bredåker
1778-11-22 Bond. Per Jonsson Norrhwena Bonded. Ingrid Eriksdotter Afwa
1778-11-29 Bond. Erik Olofsson Sunnansjö Bonded. Sigrid Larsdotter Bredåker
1778-11-29 Bondes. Sven Jonsson Sjömyra Bonded. Karin Persdotter Skog
1778-12-27 Bonden Per Hansson Ede Pigan Margta Larsdotter Swartstufworna
1778-12-27 Soldat: Erik Swed Sörhwena Soldat: Dottren Anna Enochsdotter Bjusnäs
1779-01-03 Soldat: Olof En Vålås Sold: Dottren Carin Olofsdotter Prättingberg
1779-03-25 Bonde Son: Jon Olofsson Sannäs Bonde Dott. Margta Persdotter Källmyra
1779-05-02 Bonde Sonen Per Olofsson Afwa Bonde Dott. Margta Ersdotter Näsbyn
1779-05-24 Bonde Son: Lars Ersson Bjuråker och Stråsjö Bonde Dott. Sigrid Andersdotter Fjerdsätter
1779-05-24 Husm: Per Ericsson Svedja Pig: Carin Johansdotter Källmyra
1779-05-30 Bond: Nils Ersson Källeräng Bonde Dott: Ingrid Ersdotter Sannäs
1779-10-07 Bonden Olof Olofsson Ede Bonded:r Margta Ersdotter Näsbyn
1779-10-07 Skom: Jon Jonsson Edsäng Afl. Bond: Per Jonssons Enk: Anna Johansdotter Fjerdsätter
1779-10-24 Soldaten Eric Bäck Ede Bonded:r Sigrid Matthsdotter Hagen
1779-10-31 BondeS: Jon Jonsson Nordanäng Bondedott: Jertrud Jonsdotter Öster Berge
1779-10-31 Dräng: Jon Jönsson Norrväna Soldate Dott: Margta Jacobsdotter Mora
1779-11-14 BondeSon: Jon Hansson Väster Tolbo Bonded:r Carin Persdotter Långede
1779-11-14 BondeSon: Jon Hansson Råssla Bonded:r Margta Ersdotter Östra Näset
1779-11-07 Sold: Hans Johanson Tall Ede Pig: Brita Olofsdotter Håknorrbo
1779-11-07 Skom: Per Persson Stömne Bonded:r Carin Ersdotter Näsbyn
1779-12-26 Torparen Eric Larsson Ede Bonded:r Margta Olsdotter Klubbo
1780-02-16 Fattige Blinde mannen Jon Jonsson Myra Enkan Stina Benjaminsdotter Svartstufvorna
1780-03-27 Bond: Gustaf Ersson Stömne Bonded:r Carin Andersdotter Björka
1780-03-27 Soldat. Anders Lust Heden Soldated:r Ingrid Persdotter Skog
1780-04-09 Lieutn: vid Rautalambi Bat: Herr Stephan Bennet
Fröken wälborna Christ. Charlotta Silfversparre
1780-04-09 Soldate Son Jon Olsson Oppsjö Bonded:r Brita Olofsdotter Myra
1780-05-15 BondeS: Per Zachrisson Mora Bonded:r Kjerstin Hansdotter Råssla
1780-05-15 BondeS: Olof Olofsson Afva Soldated:r Lisbet Johansdotter Åkre el:r N:ra Näset
1780-05-21 BondeS: Olof Persson Sjömyra Bonded:r Margta Persdotter Långede
1780-05-28 SoldateS: Anders Persson Sättjära Mjölnared:r Maja Andersdotter Strömbacka Bruk
1780-10-08 BondeS: Jon Jacobsson Fjerdsäter Soldated:r Margta Andersdotter Kälberg
1780-05-22 Bond: Eric Persson Mora Bonded:r Kjerstin Olofsdotter Sjömyra
1780-05-22 BondeS: Per Ersson Svedja Bonded:r Margta Carlsdotter Håknorrbo
1780-05-22 BondeS: Per Olofsson Dufnäs Bonded:r Carin Olsdotter Afva
1780-10-29 BondeS: Elias Zachrisson Sannäs Bonded:r Kjerstin Andersdotter Västeräng
1780-10-29 Dräng: Eric Jonsson Hammarsvall Bonded:r Brita Olsdotter Stömne
1780-11-19 Bond: Per Ersson Sannäs Bonded:r Margta Persdotter Rimskog
1780-11-19 Sold: Jonas God Bjusnäs Soldated:r Anna Persdotter Sörhväna
1780-11-26 Sold: Mårten Löf Långede Soldated:r Margta Ersdotter Norrhväna
1781-03-24 Drängen Olof Persson Sandnäs Bonde: Dott: Kjerstin Olsdotter Rimskog
1781-05-06 Bonde Son Eric Olofsson Hammarsvall Bond: Dottren Karin Olsdotter Långede
1781-05-24 Soldaten Per Wik Änga Bonde Dottren Margta Jonsdotter Änga
1781-05-24 Bond:Son: Olof Persson Sjömyra Bond: Dottr: Carin Jonsdotter Sjömyra
1781-05-27 Bond: Per Jonsson Änga Bond: Dottr Brita Zachrisdotter Mora
1781-05-27 Soldaten Johan Nyberg Norrhwena Bond: Dottren Carin Hansdotter Stömne
1781-10-06 Sold: Sonen Jon Jonsson Näsbyn Torpar: Dottr: Lisa Matthsdotter Sniptorp och Bjuråker
1781-10-21 Soldat Jonas Qwist Sandnäs Fältväbl:s Dottr: Jungfr: Magdalena Svedner
1781-10-21 Sold: Olof Kjäck Sandnäs Soldat: Dottr: Brita Olofsdotter Berje och Ilsbo
1781-10-28 Gl. Bonden Per Persson Skog Bonde Dottren Brita Olofsdotter Skog
1781-10-28 Bonde Son: Jon Andersson Låpet Bonde Dottren Anna Eliædotter Wästanäng
1781-11-04 Soldaten Eric Äng Källeräng Soldate Dottren Margta Andersdotter Skog
1781-11-04 Bonde Son Olof Larsson Norrhwena Soldate Dottren Brita Persdotter Heden
1781-11-11 Bond: Lars Olsson Sörhwena Bond: Dottren Brita Ersdotter Norrhwena
1781-11-29 Soldaten Jonas Svensk Sjömyra Bonde Dottren Margta Eliædotter Wästanäng
1781-12-02 Bonden Lars Olofsson Ede Bonde Dottren Brita Michelsdotter Sättjära
1781-12-02 Soldat: Eric Flank Strandäng Soldat: Dottren Anna Olsdotter Heden
1781-12-02 Bonde Sonen Olof Ersson Sjömyra Soldat: Dottr: Kjerstin Persdotter Heden
1782-01-01 Bonden Jon Jonsson Jobsmyra Soldat: Dottren Karin Olsdotter Gåsbacka
1782-01-01 Bond: Son Lars Ersson Mora Bonde Dottren Anna Persdotter W: Berje
1782-04-01 Pipar: Jon Flint Nyåker Bond: D:r Sigrid Larsdotter Källmyra
1782-05-20 Bonden Olof Andersson Wi Bond: Dottren Sigrid Larsdotter Hammarswall
1782-05-27 Gl: Bonden Hans Ersson Råtsla Bond: Enkan Anna Olsdotter Näsbyn
1782-06-02 Bond: Sonen Olof Ersson Oppsjö Sold: Dottr: Carin Ersdotter Nyåker
1782-10-20 Skrädd: Eric Olsson Sjömyra Bonde Dott: Kjerstin Olsdotter Hammarsvall
1782-10-27 BondeSon Eric Ersson Afva Bonde Dott: Stina Olsdotter Näsbyn
1782-11-03 Soldat: Eric Gadd Stömne Soldate D:r Anna Andersdotter Bjusnäs
1782-11-03 Bonde Dr:g Jon Jonsson Källeräng Bonde D:r Sigrid Olsdotter Källeräng
1782-11-17 Bond: Jon Larsson Källmyra Förare D:r Lena Johansdotter Klubbo
1782-10-04 Sold: Hindric Frid Glombo Soldate D:r Ingrid Jonsdotter Mora
1782-11-24 Bond: Jon Jonsson Wästanäng Bonde D:r Kjerstin Andersdotter Svedja
1783-03-02 Bonden Eric Olofsson Tomta Torpare Dottren Margta Jonsdotter Norrväna
1783-04-21 Sold. Jöns Wigg Sörhväna Bonded:r Carin Persdotter Bjusnäs
1783-04-22 Bondes. Jon Persson Näsbyn Bonded:r Anna Hansdotter Svedja
1783-05-11 Bondes. Olof Jonsson Edsäng Pig. Margta Jonsdotter Norra Näset
1783-06-01 Bondes. Jon Eriksson Edsäng Bonded:r Sigrid Ersdotter Wästeräng
1783-10-19 Bondesonen Jon Olofsson Råtsla BondeD:r Kjerstin Larsdotter Östr. Berge
1783-10-19 D:r Anders Persson Heden Bonded:r Carin Hansdotter Sjulgård
1783-10-26 Sold. König Morsten Strandäng Bonded:r Margta Ericsdotter Östansjö
1783-10-26 Bondes. Per Ericsson Långede Bonded:r Ingrid Persdotter Långede
1783-11-02 Soldaten Olof Klang Gallstufvorne Bonde D:rn Sigrid Andersdotter Wästeräng
1783-11-09 Bondes. Gudmund Olofsson Tuna i Medelpad Bonded:r Margta Månsdotter Ås
1783-11-30 Bond. Jon Persson Lång Ede Bonded:r Sigrid Olofsdotter Hammarsvall
1783-12-30 Casseuren H:r Abrah. Bernhard Printz Ö. Fernebo Insp. Arbmans Enka Fru Cath. Helena Ekeberg Hamrång.
1784-02-24 Gjördelm. Carl Magnus Kjellman Ekesjö Bonded:r Anna Olofsdotter Wi
1784-03-14 Soldaten Pehr Snygg Ede Corpor. D:trn Brita Olofsdotter Sättjära
1784-04-25 BondeS: Eric Jonsson Backen Bonde D:tren Sigrid Larsdotter Stömne
1784-05-31 Bond. Pehr Pehrsson Sörrhväna Bonde D:trn Sigrid Nilsdotter Wij
1784-05-31 BondeS. Jon Ericsson Mora Pig. Lisbeta Danielsdotter Edsäng
1784-06-24 BondeS. Jon Johansson Linfläck Murarmäst. D:trn Margta Olofsdotter Charlotteberg
1784-10-31 Gl. Bonden Eric Jonsson Skog Pigan Brita Persdotter Stömne
1784-10-31 Bonden Jon Olofsson Kröger Hammarsvall Soldate D:trn Carin Larsdotter Långede
1784-11-07 Sokne Smeden Per Klockman Afva Bonded:trn Carin Persdotter Sjömyra
1784-11-07 BondeSonen Olof Persson Sörhväna Bonded:trn Anna Paulsdotter Byn
1784-11-14 Bonden Eric Eliæsson Wästanäng Bonded:trn Margta Jonsdotter Sjömyra
1784-11-14 BondeSonen Eric Jonsson Sjömyra Bonde D:trn Brita Ericsdotter Sjömyra
1784-11-21 Bond. Olof Ericsson Skog Sold. Dottren Anna Olofsdotter Sättjära
1784-11-21 Soldaten Nils Qvick Östansjö Sold. D:trn Brita Jonsdotter Myra
1784-11-28 Bonden Mårten Persson Wästra Tolbo BoneDdottren Ingrid Svensdotter Ö. Tolbo
1784-11-28 SoldateSonen Eric Ericsson Näsbyn BondeD:trn Anna Ericsdotter Sjömyra
1784-12-05 Sold. Nils Gill Myra Pigan Brita Andersdotter Hedvigsforss
1784-12-26 BondeS. Olof Olofsson Hammarsvall Pigan Brita Larsdotter Sunnansjö
1785-01-06 Soldaten Per Nöjd Stömne Soldate D:trn Cherstin Enochsdotter Sörväna
1785-01-19 Artillerie HandtLangaren Hans Strid Heden Soldate Dottren Cherstin Olofsdotter Heden
1785-02-27 Artillerie HandtLang. Olof Jonsson Lek Sättjära Soldate D:trn Cherstin Johansdotter N. Näset
1785-03-22 Sold. Hans Larm Sunnansjö Pigan Carin Hansdotter Sunnansjö
1785-04-17 Soldaten Lars Pil Sandnäs Bonde D:trn Gertrud Jonsdotter Stömne
1785-04-24 BondeS. Hans Hansson Stömne Bonde Dottren Brita Persdotter Långede
1785-04-24 BondeSonen Olof Olofsson Svedja Bonded:rn Ingrid Ericsdotter Sättjära
1785-05-01 SoldateSonen Lars Ericsson Näsbyn Skomakard:tn Margta Joh.dotter Wänmyra
1785-05-05 BondeS. Eric Jonsson Oppsjö Pig. Carin Pehrsdotter Nyåker
1785-05-16 BondeSonen Jon Ericsson Skog BondeD:trn Anna Larsdotter Källmyra
1785-05-22 BondeSonen Eric Ericsson Edsäng BondeD:tren Ingrid Olofsdotter Norrhväna
1785-06-05 Bond. Jon Ericsson Västra Näset BondeD:tren Margta Jonsdotter Tomta
1785-10-16 Bond. Mårten Andersson Ede Bonde Dottren Sigrid Ericsdotter Näsbyn
1785-10-16 Soldaten Lars Lund Västra Tolbo Soldated:tren Brita Olofsdotter Sättjära
1785-10-30 Bond. Olof Ericsson Wästra Tolbo Bonded:tren Margta Bryngelsdotter Wålås
1785-10-30 Sold. Per Styf Stömne Bonded:tren Sigrid Persdotter Östra Hammaren
1785-11-06 Bonden Per Paulsson Byn Bonded:tren Anna Persdotter Bredåker
1785-11-06 Bond. Olof Larsson Byn Bonded:tren Margta Olofsdotter Ede
1785-11-13 Bond. Jon Ericsson Näsbyn Bonde Dottren Brita Johansdotter Strandäng
1785-11-13 Drängen Jon Matthsson Stömne BondeD:tren Cherstin Ericsdotter Wästra Näset
1785-11-20 Bond. Per Persson Nordanäng BondeD:tren Ella Hansdotter Wästerbro i Rogsta
1785-11-20 Drängen Per Jonsson Edsäng SoldateD:tren Carin Johansdotter Långede
1786-01-02 Drängen Per Ericsson Afva BondeD:tren Anna Olofsdotter Norrväna
1786-01-08 Skrädd. Anders Ericsson Långede Skomakare D:tren Margta Olofsdotter Håknorrbo
1786-05-21 Bonden Paul Ericsson Wästra Tolbo Bonde D:tren Brita Persdotter Myra
1786-05-28 BondeSonen Lars Jonsson Edsäng Bonde D:tren Carin Ericsdotter Näsbyn
1786-05-28 Unga Bond. Olof Engelbertsson Wästanäng Bonde D:tren Brita Andersdotter Svedja
1786-06-11 Bond. Per Michelsson Tomta Soldate Dottren Carin Matthsdotter Långede
1786-10-01 BondeSonen Per Olofsson Nyåker Bonde Dottren Sigrid Persdotter Oppsjö
1786-10-01 BondeSonen Jon Hansson Stömne Bonde Dottren Brita Olofsdotter Wästeräng
1786-10-15 Bonden Per Jonsson Mora Bonde Dottren Cherstin Persdotter Fjerdsätter
1786-10-15 BondeS. Jon Jonsson Sjömyra Bonde Dottren Brita Jonsdotter Sandnäs
1786-10-22 Bond. Jon Svensson Östra Tolbo Bonde D:tren Ingrid Michelsdotter Myra
1786-10-22 Soldaten Eric Ädel Långede Bonde Dottren Sigrid Olofsdotter Mora
1786-10-29 Soldaten Jonas Wigg Långede Pigan Ingrid Jonsdotter Långede
1786-10-29 Skräddaren Eric Ericsson Ede Nämdem. Dottren Ingrid Olofsdotter Nordanäng
1786-11-05 Sold: Grels Strid Tomta Soldate Dottren Brita Larsdotter Långede
1786-11-05 BondeSonen Paul Ericsson Långede BondeDottren Carin Svensdotter Ö. Tolbo
1786-11-12 Bonden Per Ericsson Myra Bonde Dottren Anna Johansdotter Strandäng
1786-11-12 Soldaten Olof Qvick Myra Bonde Dottren Anna Ericsdotter Östansjö
1786-11-19 Bonden Olof Nilsson Källeräng Bonde Dottren Cherstin Olofsdotter Nyåker
1786-11-19 Bonden Per Andersson Svedja Bonde Dottren Brita Bryngelsdotter Wålås
1786-11-26 Soldaten Per Svedner Rimskog Soldate Dottren Brita Thomasdotter Källberg
1786-12-03 Bonde Sonen Eric Olofsson Skog Bonde Enkan Sigrid Larsdotter Sunnansjö
1787-02-18 Unga Bonden Olof Andersson Hagen Bonde Dottren Margta Persdotter Myra
1787-04-11 BondeSonen Hans Ericsson Mora Svarfvare D:tren Brita Danielsdotter Edsäng
1787-04-11 Gardes Sold. Per Sköld Stockholm Soldate Dottren Anna Persdotter Sjulsberg
1787-04-22 Bonden Olof Olofsson Sättjära Soldate Dottren Cherstin Larsdotter Sörväna
1787-04-22 Bonde Sonen Elias Eliæson Wästanäng Bonde Dottren Cherstin Nilsdotter Källeräng
1787-04-29 Bonde Sonen Jon Persson Sjömyra Nämdemans Dottren Margta Olofsdotter Nordanäng
1787-04-29 Bonde Sonen Jöns Olofsson Hagen Bonde Dottren Ingrid Olofsdotter Locket
1787-05-06 Bonden Per Jonsson Tomta Bonde Dottren Anna Jonsdotter Bredåker
1787-05-06 Bonde Sonen Olof Ericsson Myra Bonde Dottren Margta Persdotter Wi
1787-05-20 Bonden Lars Persson Fjerdsätter Soldate Dottren Maria Johansdotter Långsbo
1787-05-30 Serganten Olof Myrsten Afva Jungfru Anna Margareta Rudolphi Sunnansjö
1787-06-03 Bonden Olof Andersson Norrväna Bonde Dottren Anna Persdotter Sandnäs
1787-10-21 Bond: Eric Olofsson Råtsla Soldat: Dottren Cherstin Jonsdotter Edsäng
1787-10-21 Bond: Sonen Per Larsson Ede Nämde: Dottren Carin Ericsdotter Wästeräng
1787-10-28 Bonden Per Jonsson Svedja Bonde Dottren Anna Jonsdotter Östr: Berje
1787-10-28 Soldat Eric Lod Wij Bonde Dottren Margta Jonsdotter Wij
1787-11-02 Gl. Bond: Per Olofsson Tomta Rustmästare D:tren Cherstin Carlsdotter Heden
1787-11-04 Soldat Olof Fast Oppsjö Bonde Dottren Carin Ericsdotter Oppsjö
1787-11-04 BondeS: Olof Jonsson Långede Bonde Dottren Margta Olofsdotter Sörrhwena
1787-11-11 Skomak: Lars Jonsson Myra Bonde Dottren Brita Persdotter Bredåker
1787-11-18 Bonden Eric Jonsson Norrhwena Bonde Dottren Brita Olofsdotter Afva
1787-11-25 Bonden Lars Jönsson Sunnansjö Corpor:s Dottren Carin Larsdotter W: Tolbo
1787-12-02 Bonde Sonen Jöns Olofsson Witterarf Bonde Dottren Carin Andersdotter Swedja
1788-04-13 BondeS: Jon Olofsson Nyåker Bonde D:tren Anna Persdotter Sunnansjö
1788-04-20 BondeS: Per Bryngelsson Vålås Bonde D:tren Anna Persdotter Vestra Tolbo
1788-04-20 BondeS: Jon Andersson Sjömyra BD:tren Brita Jonsdotter Östra Berge
1788-04-27 Skrädd: Eric Andersson Afva Bond D:ttren Carin Olofsdotter Svedja
1788-05-01 Bond: Olof Håkansson Westanäng BD:tren Anna Andersdotter Svedja
1788-05-18 Afsked: Sold: Per Näsberg Sandnäs BD:tren Brita Persdotter Håknorrbo
1788-10-14 Vic: Comm: i En- och Njutånger Eric Valdner Wallstersson
Madam: Charlotta Burkhardt Charlotteberg
1788-10-24 Gl: Bond: Per Larsson Sandnäs Sold: Fyrs Enka Sigrid Jonsdotter Sandnäs
1788-10-19 Bond: Per Jonsson Glombo Sold:d:tr Cherstin Carlsdotter Källeräng
1788-10-19 BondS: Jon Simsson Västeräng BD:tren Brita Persdotter Vestra Berje
1788-10-26 Torparen Jon Johansson Edsäng BD:tren Sigrid Olofsdotter Råtsla
1788-11-02 Gl: Bond: Eric Persson Långede Pig: Margta Olofsdotter Norrhväna
1788-11-02 Bond: Per Persson Vestra Berge BD:tren Cherstin Persdotter Edsäng
1788-11-09 Härads Tings Profossen Matths Olss: Varnagel
Pigan Cherstin Ericsdotter Charlotteberg
1788-11-09 Skomakaren Carl Olofsson Svedja BD:tren Ingrid Olofsdotter Källeräng
1788-11-16 Afsked: Corp: Jonas Nyberg Stömne BodD:tren Margta Persdotter Sandnäs
1788-11-__ BondS: Olof Jönsson Sunnansjö BD:tren Brita Andersdotter Sjömyra
1788-11-30 Bonden Jon Olofsson Åkre BD:tren Carin Ericsdotter Mora
1788-11-30 Drängen Carl Persson Kjällmyra BondeEnkan Gertrud Zachritsdotter Öst: Tolbo
1788-12-05 Drängen Hans Persson Sörhväna BD:tren Gertrud Jonsdotter Tomta
1789-03-06 Afskedade Sold. Per Svedman Sörhväna Soldate Enkan Margta Persdotter Håknorrbo
1789-03-25 BondS. Lars Ericsson Väst Tjärn i Ilsbo Sokn Bond. Enkan Cherstin Matthsdotter Nyåker
1789-04-19 Bonden Eric Olofsson Norrberg BondD:tr Margta Olofsdotter Sjömyra
1789-04-19 BondS: Per Persson Skog Bonde Enkan Margta Persdotter Sannäs
1789-04-26 Bond. Jon Ericsson Näsbyn Bonde Dottren Ingrid Ericsdotter Myra
1789-05-03 Bonden Eric Olofsson Svedja Bonde Dottren Brita Hansdotter Glombo
1789-05-01 Husmannen Johan Persson Stömne Pigan Cherstin Johansdotter Ede
1789-05-__ Soldaten Olof Pamp Hammarsvall Soldate D:trn Ingrid Jacobsdotter Stömne
1789-06-03 Bonden Olof Olofsson Ede Fourier Dottren Vendela Kjöhling
1789-10-11 Bond: Jon Persson Mora BD:tren Sigrid Jonsdotter Bredåker
1789-10-11 Torpar Per Jacobsson Edsäng Pig: Anna Carlsdotter Sörhväna
1789-10-18 BondeS: Eric Hansson Loka BD:tren Cherstin Jonsdotter Dufnäs
1789-10-22 BondS: Eric Ericsson Vesteräng BD:tren Gertrud Jonsdotter Backen
1789-11-01 Bond. Per Andersson Södrahväna BonD:tren Cherstin Olofsdotter Hammarsvall
1789-11-01 Ung: Bond: Jon Ericsson Källeräng BD:tren Margt: Ericsdotter Vestra Tolbo
1789-11-08 Nämdem: Per Olofsson Lund Nämdem.D:tren Brita Olofsdotter Byn
1789-11-08 Husm: Michel Larsson Ede BD:tren Anna Ericsdotter Oppsjö
1789-11-15 Bond: Olof Persson Åkre Soldate Dottren Carin Königsdotter Strandäng
1789-11-12 Dräng: Jon Ericsson Sättjära Pigan Brita Ericsdotter Wi
1789-11-18 Bond: Lars Persson Sandnäs BD:tren Sigrid Michelsdotter Prättingberg
1789-11-29 Afsk. Vice Corporalen Hans Stare
BD:tren Carin Persdotter Sannäs
1789-11-29 BondS. Olof Olofsson Hammarsvall BondD:tren Carin Ericsdotter Sättjära
1789-12-01 Bond. Jon Olofsson Norrhväna BD:tren Margta Andersdotter Näsbyn
1790-02-02 Drängen Olof Danielsson Edsäng B.Enkan Brita Persdotter Näsbyn
1790-04-11 Unga Bonden Olof Svensson Norrberg BD:tren Brita Engelbrectsdotter Vestanäng
1790-04-18 Unga Bond: Eric Olofsson Myra BD:tren Ella Andersdotter Sjömyra
1790-04-13 Dräng: Anders Andersson Schästra, Jerfsö Sokn Bond: Enkan Carin Larsdotter Hammarsvall
1790-04-25 BondeS: Eric Persson Bredåker BD:tren Gertrud Olofsdotter Byn
1790-04-25 Bond: Per Michelsson Myra BD:tren Sigrid Ericsdotter Sjömyra
1790-05-09 Bond. Sven Jonsson Bredåker BD:tn Brita Larsdotter Bredåker
1790-05-13 BondS. Jon Jonsson Långede BD:tren Carin Jonsdotter Tomta
1790-05-16 Unga Bonden Per Nilsson Wij BD:tren Margta Zachritsdotter Hammarsvall
1790-05-30 Bond. Olof Olofsson Hammarsvall SoldD:trn Sigrid Hansdotter Långede
1790-10-24 Bond. Jon Hansson Sörhväna BD:n Anna Ericsdotter Wästeräng
1790-11-07 BSon Per Nilsson Håknorrbo Gl. NämdD:n Brita Olofsdotter Nordanäng
1790-11-11 Dräng Eric Ericsson Mora BD:n Cherstin Hansdotter Kila
1790-11-21 Gl. Bond. Per Bryngelsson Vålås Sold. Enkan Margta Andersdotter Skog
1790-11-21 BondS. Jon Persson Skog BD:r Carin Hansdotter Prättingberg
1790-11-28 Sold. Sonen Johan Abrahamsson Sjömyra BondD:r Anna Andersdotter Norrhväna