Vigselregister Delsbo E:1
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1829-02-19 Bonde Sonen Bryngel Pehrsson Swedja Bond: D:tren Anna Svensdotter Glombo
1829-03-20 Dräng: Jon Nilsson Källberg Bond: Enkan Anna Ericsdotter Källberg
1829-04-10 Smeds Son: Olof Sundforss Klubbo Pig: Brita Pehrsdotter Klubbo
1829-04-22 Sold: Johan Munter Åkre Sold: D:tren Karin Olsdotter Håknorrbo
1829-05-03 B: Olof Jonsson Åkre B: D:tren Karin Pehrsdotter Ede
1829-06-08 Bond: Eric Olsson Witterarf Pigan Anna Olofsdotter Witterarf
1829-06-08 Dr: Lars Pehrsson Bredåker Pigan Brita Pehrsdotter Gåsbacka
1829-06-14 B: S: Eric Ersson Sunnansjö Enkan Kerstin Pehrsdotter Sunnansjö
1829-06-10 B: S: Hans Jonsson Sannäs Husmsd:tr Brita Larsdotter Sannäs
1829-10-30 Dr: Nils Nilsson Tomta Pig: Cajsa Ericsdotter Tomta
1829-10-30 Dr: And: Andersson Knutslunda Bond: D:rn Sigrid Olofsdotter Afva
1829-11-08 Sold: Eric Brist Fjärds. Pig: Karin Pehrsdotter
1829-11-12 Sold: Pehr Nordin Sörhväna Pigan Gölin Ericsdotter Sörhväna
1829-11-03 Bonde Sonen Olof Ersson Edsäng B D:tren Brita Jonsdotter Tomta
1829-11-15 Dr: Eric Ersson Edsäng Bond: D:tren Karin Pehrsdotter Edsäng
1829-11-10 B: S: Hans Jonsson Prettingberg Bond: D:tren Anna Jonsdotter Glombo
1829-11-08 Dr: Jon Pehrsson Hagen Pig. Margta Carlsdotter Byn
1829-11-15 Bond Olof Olsson Ede Pig: Margta Pehrsdotter Långede
1829-11-10 BondS: Jon Olsson Wi Bond: Enkan Margta Pehrsdotter Norrhväna
1829-11-27 Dräng: Pehr Andersson Mora Pig: Brita Jonsdotter Linfläck
1830-04-14 Trumslag: Pehr Marsche
B: D:tren Brita Grellsdotter Bredåker
1830-04-15 Dr: Olof Hansson Oppsjö Pig: Kerst: Olofsdotter Jobsmyra

B: Olof Swensson Glombo B: D:tren Karin Jonsdotter Näsbyn
1830-05-02 B: S: Jon Larsson Sjulgård B: D:tren Ella Hansdotter Edsäng
1830-05-04 Dräng: Eric Ersson Svedja B: D:tren Kerstin Jonsdotter Glombo
1830-05-21 Gl. Bond: Eric Jonsson Sjömyra Pig: Karin Johansdotter Strandäng
1830-05-31 Bond: Johan Pehrsson Mora Pigan Cherstin Gustafsdotter
1830-05-31 Dräng: Jon Jonsson Näsbyn B D:r Brita Jonsdotter Näsbyn
1830-05-31 Dräng: Eric Ersson Stömne Pig: Karin Larsdotter Åkre
1830-06-01 Dräng: Eric Ersson Bredåker B D:r Karin Olofsdotter Skog
1830-06-02 Gl. B: Olof Svensson Norrberg B D:r Sigrid Pehrsdotter Nyåker
1830-06-03 Bond: Olof Pehrsson Bjusnäs Bond: Enk: Sigrid Olofsdotter Prästgård
1830-06-04 Dr. Pehr Pehrsson Norrhväna Enkan Kerstin Olofsdotter Edsäng
1830-06-08 Bond: Anders Pehrsson Svedja B D:ren Ingrid Pehrsdotter Svedja
1830-06-08 B: S: Lars Ersson Oppsjö Nämdems D:r Christina Pehrsdotter Swedja
1830-09-28 Kono Lansm: Pehr Delin
Jungfru Anna Mag: Östgren
1830-10-17 Dräng: Pehr Pehrsson Byn B: D:ren Kerstin Johansdotter
1830-10-26 B: Son: Jon Jonsson Stömne B D:ren Brita Pehrsdotter Åkre
1830-10-31 Dr: Hans Hansson Edsäng B D:tren Cherstin Jonsdotter Fjerdsätter
1830-10-31 Bond: Olof Ersson Näsbyn Pig: Kerstin Olofsdotter Ede
1830-11-02 Bond: Olof Pehrsson Långede B D:ren Kerstin Jonsdotter Långede
1830-11-02 Dräng: Eric Olsson Vest. Tholbo B. D. Ingrid Pehrsdotter Nyåker
1830-11-03 Rustmäst: ???? Grun???
Pig: M: Chr: Hamberg Afva
1830-11-04 B: S. Jon Jonsson Tomta B: D:ren Margta Olsdotter Wij
1830-11-05 Dräng: Jon Jonsson Tomta B: D: Margta Gudmunsdotter Åhs
1830-11-07 B: S: Jon Jonsson Edsäng B D:ren Ingrid Andersdotter Ofvanåker
1830-11-11 Dr: Nils Nilsson Vest: Ham: B: D:r Kerstin Grellsdotter Bredåker
1830-11-12 Dräng Carl Nilsson Mora Pig: Ingrid Jonsdotter Wästeräng
1830-11-12 Afsk: Skrädd: Ol Zachrisson Hammarsvall Pig Cherstin Larsdotter Vest Tholbo
1830-11-14 Bond: Pehr Pehrsson
B: D:ren Ingrid Ersdotter
1830-11-14 B: D:r Eric Ersson Sättjära B: D:ren Anna Paulsdotter Sörhväna
1830-11-15 Dr: Gust: Andersson Norrhväna Pigan Brita ? Norrhväna
1830-11-17 B: S: Jon Olsson Skog B: D:ter Sigrid Ersdotter Oppsjö
1830-11-18 Dräng: Eric Ericsson Källeräng Sold: D:tren Christin Andersdotter Oppsjö
1830-11-24 Soldaten Paul Bork Långede Bond: D:ter Margta Olofsdotter Långede
1830-11-28 Dräng: Lars Olsson Östra Hammaren Pig Karin Pehrsdotter Hagen
1830-11-30 B: S: Jon Pehrsson Sannäs B: D:r Margta Ersdotter Loka
1830-12-02 Afsked: Sold: Olof Fast Oppsjö Pig: Brita Olofsdotter Rimskog
1830-12-08 Bond: S: Pehr Pehrsson Vest Hammaren B. D:tren Anna Pehrsdotter Slättäng
1831-03-22 B: S: Eric Johansson Hammarsvall B D:ren Anna Pehrsdotter Edsäng
1831-04-05 Bond: Pehr Ersson Swedja B: D:trn Brita Larsdotter Oppsjö
1831-05-01 Bond: Olof Pehrsson Norrhväna B: D:trn Kerstin Ericsdotter Norrhväna
1831-05-01 B: Son: Pehr Pehrsson Myra B: D:trn Anna Larsdotter Stömne
1831-05-04 Bond: Pehr Olsson Sättja Bond D:trn Anna Larsdotter Sättja
1831-05-03 Bond: Pehr Pehrsson Fjärdsätter B D:trn Brita Olofsdotter Wi
1831-05-10 Bond: Lars Pehrsson Bredåker B D:trn Brita Olofsdotter Sannäs
1831-05-15 B: S: Jonas Jonsson Källeräng B D:trn Sigrid Hansdotter Sannäs
1831-06-02 Dräng: Carl Jonsson Wästanäng Corp: D:trn Margta Pehrsdotter Svedja
1831-10-09 Dräng Hans Ersson Knutslunda B: D:ren Brita Jonsdotter Långede
1831-11-06 B: S: Pehr Ersson Håknorrbo B: D: Sigrid Pehrsdotter Källmyra
1831-11-06 B: S: Olof Johansson Svala B: D:tren Margta Johansdotter Mora
1831-11-03 Dr. Lars Larsson Långede BondD:r Anna Pehrsdotter Norrhväna
1831-11-13 Bonden Jon Jonsson Sörhväna Sold: D:en Karin Pehrsdotter
1831-11-13 Dr: Eric Olsson Östra Berge Torp: D:tren Maria Andersdotter Östra Berge
1831-11-11 Bond: S: Olof Pehrsson Mora B D:tren Margta Larsdotter Fjärdsätter
1831-11-25 Dr: Eric Ersson Sörhväna Pig: Margta Andersdotter Sörhväna
1831-11-28 B: S: Jon Ersson Myra B D:r Margta Pehrsdotter Bjusnäs

Sold: Joh: Tulin
Pig: Stina Halfvardsdotter Tuna
1831-12-18 Dräng: Pehr Jonsson Stömne Enkan Karin Ersdotter Sunnansjö
1832-01-01 Smeden Johan Sundel Gullstufw. Pig: Anna ????? Nordenberg
1832-01-31 B: Ol: Swensson Bredåker B: dottren Brita Pehrsdotter Näsbyn
1832-04-23 B: S: Lars Pehrsson Myra B D:rn Brita Jonsdotter Nordanäng
1832-05-06 B: S: Olof Olsson Norrberg B D:trn Anna Pehrsdotter Rimskog
1832-05-05 Dr: Nils Jonsson Mora B D:trn Anna Jonsdotter Mora
1832-06-01 Bond: Pehr Jonsson Prättingberg Pigan Sara Hansdotter Västanäng
1832-06-11 Sold: Carl Stolt Källsjö Bond Enkan Len: Stin Holmberg
1832-06-17 B: S: Jon Pehrsson Charlotteberg B D:tr Margta Ersdotter Ljusdal
1832-09-30 Dr: Jon Olsson Wästanäng B D:r Brita Larsdotter Håknorrbo
1832-10-28 Bond: Eric Ersson Ede B D:tren Karin Olsdotter Ede
1832-10-28 Dr: Eric Ersson Swedja Kyrkoverdsd:r Margta Hansdotter Sjömyra
1832-11-04 B: S: Lars Jonsson Nordanäng B D:trn Sigrid Pehrsdotter Myra
1832-11-04 B: S. Nils Olsson Jobsmyra Bon D:trn Anna Olsdotter Näsbyn

Sold: Olof Prints Gåsbacka Pigan Brita Jonsdotter Ofvanåker
1832-11-04 Dr: Eric Jonsson Lund Pigan Karin Johansdotter Lund
1832-11-11 Dr: Olof Olsson Lund Bond D:trn Sigrid Jonsdotter Håknorrbo
1832-11-11 Dr: Jonas Göransson Ede B D:trn Ingrid Olofsdotter Ede
1832-11-22 Dr: Olof Jonsson Edsäng B D:tren Karin Larsdotter Sannäs
1832-11-04 Dr: Lars Larsson Prättingberg Sold: D:trn Kerstin Henricsdotter Glombo
1832-11-18 Bond: Lars Larsson Hagen B D:trn Ingrid Larsdotter Sättjära
1832-11-18 Sold: Göran Äng Skog Sold: D:trn Ingrid Andersdotter Skog
1832-11-16 Dräng: Pehr Olsson Nyåker Sold D:trn Kerstin Olsdotter Håknorrbo
1832-11-18 B: S: Olof Hansson Hammarsvall B D:trn Brita Jonsdotter Stömne
1832-11-24 Kakelugns Makare Gesällen Chr. Möller Långede Borg: D:trn Charol: Math: Wickman
1832-11-22 Sold: Joh: Qvist Dufnäs Pigan Brita Larsdotter Dufnäs
1832-11-23 Dräng Olof Olsson Gåsbacka Pig: Kerstin Pehrsdotter Gåsbacka
1832-11-30 Sold: Hans Prints Hammarsvall Bond: D:r Sigrid Andersdotter Afva
1832-12-07 Trumsl:

B. D:tren Anna Jonsdotter Långede
1832-12-31 Husm: J Larsson ? Pig: Anna Pehrsdotter Nyåker
1833-03-08 Dräng: Pehr Ersson Stömne B D:trn Sigrid Olsdotter Tomta
1833-03-26 Bond Sonen Pehr Pehrsson Oppsjö B D:trn Karin Pehrsdotter Nyåker
1833-04-14 Bond: Hans Olsson Swala B D:trn Karin Michaelsdotter Myra
1833-04-14 B: S: Pehr Ersson Näsbyn B D:trn Anna Olofsdotter Hammarsvall
1833-04-21 Dräng Lars Larsson Lund B: D:trn Sigrid Larsdotter Långede
1833-04-19 Bond: Eric Danielsson Dufnäs Pigan Kerstin Ericsdotter Dufnäs
1833-04-16 Bond: Eric Olsson Edsäng B D:tren Sigrid Ericsdotter Västeräng
1833-04-23 Dr: Eric Pehrsson Öst: Tolbo B: D:trn Anna Jonsdotter Öst: Tolbo
1833-05-05 Dr: Johan Carlsson Loka B D:trn Sigrid Pehrsdotter Sättjära
1833-05-05 Bond: Eric Mårtensson Ede B D:trn Brita Pehrsdotter Ede
1833-05-14 Sold: Lars Prints
B D:trn Ella Ersdotter Sättjära
1833-05-31 B: S: Jonas Johansson Mora Pigan Karin Ersdotter Kila
1833-07-12 Dr: Jon Larsson Stömne B D:trn Margta Pehrsdotter Sannäs
1833-10-04 Bonde S: Pehr Andersson Björka B D:trn Brita Hansdotter Björka
1833-11-03 B: S: Jon Pehrsson Myra B D:tr Karin Pehrsdotter Långsbo
1833-11-03 B: Sonen Pehr Andersson Ofvanåker B D:trn Margta Olofsdotter Hammarsvall
1833-11-28 Bond: Jon Jonsson Hammarsvall B D:trn Margta Pehrsdotter Kjällmyra
1833-11-01 Dräng: Jon Jonsson Sörhväna B: Enkan Margta Pehrsdotter Sörhväna
1833-11-10 Bonde Sonen Eric Jonsson Backen B D:trn Karin Pehrsdotter Wij
1833-11-05 Bond: Olof Olsson Källmyra B D:trn Kerstin Pehrsdotter Nyåker
1833-11-17 B: Sonen Pehr Olsson Fjärdsätter B D:trn Gertrud Jonsson Dufnäs
1833-11-17 Dr: Jon Andersson Norrhväna B D:trn Anna Jonsdotter Norrhväna
1833-11-17 Dräng: Jon Hansson Wij Bond D:trn Anna Olofsdotter Tomta
1833-11-24 Torp: Lars Ersson Mora Pigan Brita Ersdotter Wij
1833-11-29 Dräng Olof Andersson Bjart Torp D:trn Brita Pehrsdotter Bjart
1834-03-18 B: Sonen Pehr Johansson Wålås Pigan Ingrid Olofsdotter Hammarsvall
1834-03-24 Soldat: Jonas Modén Mora B D:er Anna Larsdotter Fjärdsätter
1834-04-13 Dräng: Anders Pehrsson Fjärdsätter B D:tr Margta Johansdotter Wålås
1834-04-07 Bond: Olof Andersson Tomta Enkan Karin Ersdotter Tomta
1834-05-08 Dr: Eric Zachrisson Mora B D:trn Margta Andersdotter Afwa
1834-05-20 B: S: Jon Nilsson Stömne Pig: Anna Ericsdotter Oppsjö
1834-05-21 Dräng: Anders Pehrsson
Pig: Bita Joh:sdotter Långede
1834-05-22 Dr: Lars Johansson Wästeräng Pig. Brita Johansdotter Wästeräng
1834-06-01 Torp: Son: Olof Olsson Källmyra B: D:n Margta Olsdotter Källmyra
1834-06-13 Comminist: Pehr Grenholm Åhs Enkefru Margaet Forsström Öst Hammaren
1834-08-17 Torp Joh: Hansson Stömne Pig: Margta Ericsdotter Åkre
1834-10-26 Dr: Olof Pehrsson Witterarf B D:r Margta Olsdotter Jobsmyra
1834-10-24 Bond: S: Hans Olsson Källmyra B D:trn Ingrid Ersdotter Öst Tholbo
1834-10-30 Sold: Hans Stål Näsbyn Pigan Margta Paulsdotter Sunnansjö
1834-11-02 B: S: Pehr Jonsson Afwa Pig: Karin Pehrsdotter Wij
1834-11-09 B: Eric Pehrsson Myra B: D:trn Kerstin Jonsdotter Nordanäng
1834-11-09 Dräng: Olof Pehrsson Stömne Förare D:tren Ingrid Myrsten Stömne
1834-11-07 Dr: Lars Pehrsson Mora Pigan Ingrid Ersdotter Tomta
1834-11-16 Bond: Sonen Eric Jonsson Dufnäs B D:trn Margta Pehrsdotter Åkre
1834-11-16 B: Sonen Olof Jonsson Dufnäs B D:trn Kerstin Jonsdotter Tomta
1834-11-23 Dr: Olof Olsson Långede Pig: Anna Olofsdotter Åkre
1834-11-19 B: S: Olof Andersson Västeräng Pig: Kerstin Pehrsdotter Åkre
1834-11-25 B: S: Eric Jonsson Källeräng B D:ren Margta Larsdotter Witterarf
1834-11-28 Husm: Jonas Gustafsson
Pig: Helena Ericsdotter Råtsla
1834-12-14 B: S: Pehr Pehrsson Mora Sold D:ren Stina Olofsdotter Myra
1834-11-19 Sold: Herman Timper Norrhväna B. D:r Ingrid Pehrsdotter Norrhväna
1835-01-07 Bond: Sonen Eric Olsson Näsbyn B. D:r Anna Nilsdotter Näsbyn
1835-02-01 Dräng Pehr Jonsson Långede BondeEnkan Margta Matthsdotter Berge
1835-03-10 Bond: Sonen Pehr Pehrsson Näsbyn Bon D:trn Brita Ericsdotter Näsbyn
1835-04-26 B: Son Pehr Jonsson Näsbyn Bond: Dottren Anna Pehrsdotter Fjärdsätter
1835-04-21 Dräng Pehr Ersson Sättjära Bond D:tren Karin Pehrsdotter Sättjära
1835-04-24 Dräng Pehr Larsson Hammarsvall Pig: Sigrid Olsdotter Hammarsvall
1835-04-26 Bond: Sonen Pehr Pehrsson Nyåker Bond: D:tr Margta Larsdotter Nyåker
1835-05-03 Bond: Sonen Jon Andersson Wij B D:tren Margta Johansdotter Hammarsvall
1835-05-06 Bond: Anders Pehrsson Nordanäng B D:tren Brita Olsdotter Sjulsberg
1835-05-05 Dräng: Jon Jonsson Åkre Bond D:tren Margta Jonsdotter Åkre
1835-05-14 Dräng: Eric Ersson Sörhväna Bon D:tr Sigrid Jonsdotter Stömne
1835-05-21 B: Sonen Pehr Jonsson Långede Pig: Kerstin Larsdotter Långede
1835-05-22 Bond: Eric Jonsson Berge B D:tren Brita Jonsdotter Sörhväna
1835-05-31 Bond: Pehr Andersson Fjärdsätter Pig: Anna Pehrsdotter Fjärdsätter
1835-06-12 Nämdem Carl Gust: Rudolphi Sunnansjö Pigan Brita Pehrsdotter Stömne
1835-06-12 Bond: Son Eric Olsson Rolfberg Pig. Sigrid Nilsdotter Sjulsberg
1835-06-09 Bond: Sonen Pehr Hansson Sannäs Bond D:trn Brita Pehrsdotter Sannäs
1835-06-15 B: S: Jon Olsson
Bond: Enkan Brita Jonsdotter Charlotteberg
1835-07-20 Torp: Johan Gabrielsson Bondebo Pig: Brita Olofsdotter Bondebo
1835-09-06 Dr: Anders Larsson Mora Pigan Sigrid Johansdotter Svala
1835-10-25 Soldat: Lars Fällt Myra Pig: Karin Jonsdotter Hagen
1835-11-01 Dräng: Pehr Johansson Ö: Berge Pig: Ingrid Larsdotter Ö: Berge
1835-10-29 Dräng: Olof Jonsson Ofvanåker Soldate D:tren Kerstin Ersdotter Mora
1835-11-01 Dräng: Eric Pehrsson Sunnansjö Pig: Brita Pehrsdotter Byn
1835-11-01 Bond: Sonen Eric Hansson Linfläck Pig: Karin Andersdotter Linfläck
1835-10-28 Bond: Sonen Hans Ersson Öst: Tholbo B: D:tren Kerstin Hansdotter Prättingberg
1835-11-18 Afsked. Corporalen Lars Näs Hammarsvall Enkan Kerstin Larsdotter Hammarsvall
1835-11-15 Bond: Sonen Jon Jonsson Dufnäs Pig: Anna Ericsdotter Linfläck
1835-11-10 Vice Corp: Carl Falk Långede Bond: D:tren Brita Johansdotter Swala
1835-11-18 Dräng: Johan Ersson Norrhväna Torp: D:trn Brita Ersdotter Norrhväna
1835-11-16 Husm. Jonas Gustafsson V: Berge Skom. D:trn Brita Ersdotter Sörhväna
1835-11-17 Torp: Sonen Pehr Pehrsson Mora B D:tren Anna Olofsdotter Swala
1835-11-20 Bond Sonen Lars Larsson Bredåker Corporals D:trn Ingrid Olofsdotter Ede
1835-11-20 Dräng Jon Jonsson Långede Soldate D:trn Anna Nilsdotter Långede
1836-01-10 Bond: Sonen Carl Andersson Fjärdsätter Husmans D:trn Elsa Jonsdotter Loppet
1836-03-22 B: Sonen Olof Jonsson Mora B D:trn Karin Ersdotter Mora
1836-03-23 Dräng: Olof Pehrsson Fjärdsätter Bond: D:tren Ingrid Pehrsdotter Mora
1836-04-22 Smeds Dräng: Stephan Stephansson Stömne Smeds D:trn Sigrid Björklund Stömne
1836-04-24 Bond: Pehr Olsson Sjulsberg Pig: Brita Andersdotter Fjärdsätter
1836-04-22 Dräng: Pehr Jonsson Åkre B D:tren Brita Jonsdotter Hafra
1836-05-01 Bond: Sonen Lars Pehrsson Nyåker Bond: D:trn Karin Jonsdotter Bondebo
1836-05-01 Bonde Sonen Pehr Ericsson Västeräng B: D:trn Gertrud Hansdotter Stömne
1836-05-10 Bond: Jon Hansson Norrhväna Bond D:tren Greta Pehrsdotter Mora
1836-05-09 Torpare Sonen Eric Olsson Sjömyra B: D:tren Chjerstin Bryngelsdotter Vest: Tholbo
1836-05-13 B: S: Pehr Pehrsson Slättäng Pig: Brita Olofsdotter Hammaren
1836-05-12 Bond: Sonen Lars Ersson Mora B: D:trn Brita Olsdotter Jobsmyra
1836-05-23 Dräng: Olof Pehrsson Prestgård: Pigan Brita Olofsdotter Näsbyn
1836-05-26 Comminist: Herr Sven Arnlöf Ofvanåker Demoiselle Ewa Beata Ronander Wi
1836-05-23 Dr: Pehr Ericsson Ofwanåker Pig: Sigrid Jacobsdotter Wij
1836-05-29 Bond: Olof Andersson Afwa Pigan Brita Olofsdotter Afwa
1836-06-03 Torpar Sonen Jon Olsson Sannäs Bonde Enkan Margta Olsdotter Stömne
1836-10-21 Dräng: Eric Jonsson Wij Bond: D:trn Karin Pehrsdotter Kila
1836-10-28 Bonde Sonen Eric Andersson Bondebo Bonde D:trn Margta Zachrisdotter Änga
1836-10-23 Bond: Jon Jonsson Afwa Bonde D:trn Kjerstin Swensdotter Glombo
1836-10-27 BondeS: Pehr Jonsson Hammarsvall BondD:trn Margt: Ersdotter Stömne
1836-10-26 Soldat: Eric Näs Swedja Soldat: D:trn Karin Ericsdotter Prettingberg
1836-11-02 Soldat: Olof Flank Sättjära Bond. D:tren Brita Pehrsdotter Mora
1836-10-31 Bond: Daniel Olsson Sjömyra BD:trn Margta Jonsdotter Sjömyra
1836-11-06 Bond: Sonen Pehr Jonsson Tomta B: D:tren Margta Pehrsdotter Mora
1836-11-13 Bonde Sonen Olof Olsson Rolfsberg Bond: Dottren Sigrid Jonsdotter Hammarsvall
1836-11-06 Bond: Anders Olsson Bondebo B D:tren Anna Pehrsdotter Nyåker
1836-11-20 Dräng. Olof Nilsson Källeräng Bond D:trn Ingrid Pehrsdotter Källeräng
1836-11-20 Bond: Eric Pehrsson V: Berge B D:trn Karin Jonsdotter Sörhväna
1836-11-29 Dräng Anders Andersson Loppet Torp: Enkan Gertrud Hansdotter Loppet
1836-12-12 B: Sonen Pehr Jonsson Backen Torp: D:tren Kjerstin Jacobsdotter Backen
1837-04-23 Bonde Sonen Pehr Larsson Långede B D:trn Anna Jonsdotter Åkre
1837-04-30 Bond: Jonas Hansson Åkre Pigan Gertrud Olofsdotter Åkre
1837-04-30 Dräng Carl Olsson Vest Tholbo B D:trn Margta Larsdotter Ede
1837-05-04 Bond: C: Carlsson Rudolphi Stömne Sold: Dottren Kerstin Nilsdotter Stömne
1837-05-15 Bonde Sonen Mathias Mathsson Slättäng Pigan Margta Eliædotter Sannäs
1837-05-16 Bond: Michel Michelsson Myra Pigan Sigrid Pehrsdotter Myra
1837-06-04 Dräng: Jon Olsson Sannäs Pig: Karin Johansdotter Vest Tholbo
1837-08-14 Bond: Sonen Olof Nilsson Sjömyra Bond: D:tren Brita Jonsdotter Nordanäng

Handelsmannen Olof David Weinberg Sundsvall Demois: Gustawa Margar: Törnsten
1837-10-01 Soldaten Pehr Ljus Prettingberg Bond D:trn Sigrid Ericsdotter Ede
1837-10-22 Dräng: Sven Olsson Västeräng B: D:trn Pigan
Västeräng
1837-10-29 Afsked: Sold: Jonas Fällt Norrbo och Båtlänningen B: D:trn Margta Pehrsdotter Vest: Näset
1837-10-29 Dräg: Clas Eric Ersson
Bond: Enk: Brita Olofsdotter Åhs
1837-10-29 Bond: Olof Pehrsson Oppsjö B: D:trn Sigrid Hansdotter Prättingberg
1837-11-02 Bond: Olof Mathsson Norrhväna Pigan Brita Ericsdotter Mora
1837-11-05 Bond. Johan Bryngelsson Wålås BondD:trn Anna Jonsdotter Svedja
1837-11-12 Bond: Jon Jonsson Sunnansjö Bonde D:trn Brita Olofsdotter Lund
1837-11-17 Bond: Pehr Olsson Sunnansjö Bond. Enkan Sigrid Jonsdotter Sunnansjö
1837-11-19 Soldaten Eric Nordlöf Klubbo Bonde D:tren Karin Ericsdotter Åkre
1837-11-30 Dräng Lars Pehrsson Sättjära Torp D:tren Sigrid Jonsdotter Källmyra
1838-01-11 Bond Jon Pehrsson Sannäs B. D:trn Karin Ericsdotter Håknorrbo
1838-04-29 Bond Sonen Jon Jonsson Näsbyn Bond D:trn Sigrid Ersdotter Fjärdsätter
1838-05-09 Soldaten Jonas Lust Sunnansjö Pigan Kjerstin Göransdotter Afwa
1838-05-11 Bond: Nils Hansson Björka Bond D:tren Sigrid Pehrsdotter Långede
1838-05-20 Sold: Jonas Lång V: Berge B: D:tren Karin Olofsdotter Råtsla
1838-06-03 Bonde Sonen Eric Pehrsson Åkre Bond D:trn Pig: Chjerstin Pehrsdotter Åkre
1838-06-04 Smds Sonen Göran Sundforss Hagen B: D:trn Anna Ericsdotter Mora
1838-06-10 Dräng Olof Ersson Tomta Bond D:tren Greta Jonsdotter Sjömyra
1838-06-10 Dräng Pehr Pehrsson Nyåker Soldate Enkan Brita Olofsdotter Oppsjö
1838-09-21 Dräng Lars Olsson
B D:trn Margret Juliana Pehrsdotter Skog
1838-10-07 Dräng Carl Calsson
Bond: Dottren Ella Pehrsdotter
1838-10-28 Bond: Olof Olsson Tomta Torp: D:tren Ingrid Olofsdotter Sjömyra
1838-11-02 Bond: Carl Skoglund
Bond D:tren Brita Larsdotter Skog
1838-11-02 Bonde Sonen Pehr Larsson Ede Bonde D:trn Brita Zachrisdotter Änga
1838-11-02 Bonde Sonen Lars Jonsson Afwa Bonde D:trn Sigrid Andersdotter Wij
1838-11-11 Sold: N:o 61 Johan Gren Mora Pig: Brita Andersdotter Mora
1838-11-07 Afsked: Soldat Pehr Lek Stömne Pigan Brita Andersdotter Åkre
1838-11-11 Kolaren Jon Andersson Bjuråker, Lennsjö Pigan Margta Jonsdotter Långede, Delsbo
1838-11-08 Bonde Sonen Eric Jonsson Swedja Bonde D:trn Anna Olofsdotter Oppsjö
1838-11-22 Soldaten N:o 59 Johan Ek Nordanäng Pigan Brita Andersdotter Nordanäng
1838-11-22 Dräng Anders Larsson Wästeräng Bond: D:trn Margta Andersdotter Wästeräng
1838-11-28 Bond: Sonen Jon Olsson Sannäs Bond: Dottren Karin Olofsdotter Oppsjö
1838-11-29 Dräng Lars Johansson Nordanäng Bond Enkan Karin Johansdotter Sjömyra
1838-12-28 Afsk. Soldat. Lars Mård Sannäs Bonde D:trn Ingrid Larsdotter Nyåker
1839-04-21 Bond. Sonen Pehr Olsson Bondebo B D:trn Margta Bryngelsdotter Vest Tholbo
1839-04-21 Bond: Sonen Pehr Pehrsson Ö Hammaren B: D:trn Karin Olsdotter Näsbyn
1839-04-28 Bond: Hans Larsson Skog Bonde D:trn Margta Jonsdotter Näsbyn
1839-04-28 Bond Eric Jonsson Stömne Bond. D:trn Ingrid Larsdotter Stömne
1839-05-05 Ordinarie Sold. N 60 vid Delsbo Compagnie Lars Klint
Pigan Karin Olofsdotter Wij
1839-05-07 B: Sonen Hans Olsson Strandäng BD:tr Magta Pehrsdotter Nordanäng
1839-05-20 Bond: Sonen Pehr Olsson Oppsjö Bonde D:trn Kjerstin Pehrsdotter Swedja
1839-05-30 Dräng Carl Timper Norrberg Pig: Anna Ericsdotter Ofvanåker
1839-05-30 Afsked: Soldaten Jöns Fäldt Klubbo Bond D:trn Ingrid Olsdotter Källeräng
1839-08-15 Dräng: Olof Höglund Nyåker Sold: D:tren Sigrid Samuelsdotter Nyåker
1839-10-06 Dräng: Jon Jacobsson Näset Pigan Anna Olofsdotter Mora
1839-10-20 Bonden Eric Ersson Vesteräng Bond: D:tren Sigrid Larsdotter Skog
1839-10-27 Bonde Sonen Eric Olsson Näsbyn Bond D:tren Karin Pehrsdotter Näsbyn
1839-10-27 Bonde Sonen Jon Matthsson Slättäng Torpare Dottren Brita Olsdotter Sannäs
1839-11-03 Soldaten N:o 145 Henrik Timper Vestanäng Soldate D:trn Anna Svensdotter Sunnansjö
1839-11-03 Bond: Anders Andersson Afwa Bond: D:tren Anna Jonsdotter Nordanäng
1839-11-06 Drängen Jon Pehrsson Sannäs Bond: D:tren Karin Jonsdotter Oppsjö
1839-11-05 Husm: Olof Jonsson Källeräng Bond: Enkan Karin Larsdotter Loppet
1839-11-10 Bond: Olof Olsson Öst: Berge Bonde D:trn Anna Jonsdotter Swedja
1839-11-05 Bonde Sonen Pehr Pehrsson Åkre Bonde D:tren Brita Olsdotter Bjusnäs
1839-11-10 Dräng Nils Olsson Fjerdsätter Bond D:tren Anna Jonsdotter Vest: Berge
1839-11-05 Bond: Swen Svensson Västanäng Bond: D:trn Anna Jonsdotter Västanäng
1840-03-25 Bonden Pehr Olsson Näsbyn N:o 11 Bondedottren Karin Svensdotter Sjömyra
1840-03-23 Soldaten N:o 64 Pehr Berg Rossla Pigan Margta Pehrsdotter Rossla
1840-03-26 Torparen Pehr Ersson Norrväna Bondedottren Karin Mattsdotter Norrväna
1840-04-05 Drängen Anders Andersson Wästanäng Bondedottren Margta Pehrsdotter Wästanäng
1840-04-20 Drängen Carl Carlsson Östra Tolbo Pigan Karin Olsdotter Östr. Tolbo
1840-04-26 Bondesonen Lars Pehrsson Norrväna Bondedottren Anna Jonsdotter Åkre
1840-05-03 Husman Olof Olofsson Änga Corporalsdottren Brita Jonsdotter Strandäng
1840-04-28 Drängen Olof Ersson Witterarf Bondedottren Sigrid Olsdotter Vitterarf
1840-05-24 Bonden Pehr Jonsson Hofra Bondedottren Brita Andersdotter Myra
1840-05-31 Bondesonen Anders Pehrsson Åkre Bondedottren Brita Olofsdotter Dufnäs
1840-06-08 Bonden Erik Eriksson Slättäng S1 Bondedottren Karin Olofsdotter Skog
1840-06-08 Drängen Lars Jonsson Sunnansjö Pigan Brita Johansdotter Sunnansjö
1840-06-09 Bonden Olof Eriksson Oppsjö Bondedottren Sigrid Pehrsdotter Oppsjö
1840-06-23 Drängen Pehr Larsson Stömne Pigan Sigrid Larsdotter Afva
1840-10-11 Bondesonen Hans Olsson Hammarsvall Soldatdottren Margta Pehrsdotter Högtomt
1840-10-18 Häradsdomaresonen Olof Svensson Skog Bondedottren Anna Jonsdotter Norrväna
1840-10-25 Soldaten N:o 79 Johan Ehn Skog Pigan Brita Eriksdotter Westra Tolbo
1840-10-25 Bondesonen Olof Hansson Prettingberg Bondedottren Brita Svensdotter Oppsjö
1840-10-30 Bonden Erik Pehrsson Myra N:o 1 Bondedottren Brita Jonsdotter Långede
1840-11-01 Bondesonen Jon Jonsson Långsbo Bondedottren Karin Jonsdotter Åkre
1840-11-01 Drängen Johan Pehrsson Hagen Pigan Cherstin Jonsdotter Nordanäng
1840-10-27 Drängen Pehr Pehrsson Wästanäng Pigan Cherstin Carlsdotter Ö. Tolbo
1840-11-08 Soldaten N:o 27 Pehr August Hjelm Wästeräng Pigan Brita Jönsdotter Klubbo
1840-11-08 Bondesonen Johan Hansson Linfläck Bondedottren Anna Larsdotter Bredåker
1840-11-15 Bonden Pehr Larsson Stömne Bondedottren Karin Jonsdotter Stömne
1840-11-27 Husman Lars Mickelsson Sörhväna Bondedottren Cherstin Larsdotter Wästeräng S1
1840-11-29 Drängen Johan Johansson Klubbo Bondedottren Sigrid Hansdotter Sörhväna
1840-12-11 Bondesonen Lars Pehrsson Bjusnäs Soldatedottren Margta Mattsdotter Afva
1841-04-12 Bondesonen Olof Olofsson Jobsmyra N:o 1 Bondedottren Sigrid Ersdotter Norrberg N:o 1
1841-04-25 Fiskaren Anders Wigren Hudiksvall Pigan Karin Olofsdotter Wij N:o 1
1841-04-28 Corporalen N:o 26 Olof Färm Svedja Pigan Sigrid Eriksdotter Östra Tolbo
1841-04-28 Enklingen, Soldaten N:o 80 Johan God Ede Pigan Margta Pehrsdotter Bjart
1841-05-02 Drängen Pehr Pehrsson Lindgren Näsbyn S1 Pigan Karin Johnsdotter Norrhväna N:o 4
1841-05-02 Recryten N:o 55 Pehr Prints Glombo Pigan Sigrid Jonsdotter Glombo
1841-05-07 Bondesonen Jon Hansson Sörhväna S2 Bondedottren Brita Ersdotter Sörhväna
1841-05-04 Bondesonen Pehr Pehrsson Mora N:o 5 Pigan Anna Eriksdotter Mora N:o 5
1841-05-16 Drängen Hans Jonsson Svedja N:o 2 Nämndemansdottren Anna Pehrsdotter Svedja
1841-05-18 Victualie Handlanden Erik Sundell Bjuråker Mamsell Margretha Elisabeth Hammarström Wij
1841-05-21 Bondesonen Pehr Olsson Spångmyra, Bjuråkers Socken Husmansdottren Karin Pehrsdotter Strandäng
1841-05-31 Bondesonen Olof Pehrsson Ede S2 Bondedottren Sigrid Jonsdotter Ede N:o 5
1841-06-01 Bondesonen Lars Eriksson Åkre N:o 6 Pigan Karin Jonsdotter Åkre N:o 5
1841-06-02 Bonden Johan Johansson Mora S5 Bondedottren Sigrid Jonsdotter Långsbo
1841-05-31 Drängen Jon Eriksson Stömne S1 Soldatedottren Kjerstin Pehrsdotter Stömne
1841-06-03 Enklingen Bonden Erik Hansson Linfläck Bondedottren Karin Eriksdotter Norrberg
1841-06-04 Bondesonen Pehr Zachrisson Änga Bondedottren Anna Hansdotter Björka
1841-06-06 Drängen Erik Eriksson Långsbo N:o 1 Pigan Brita Olsdotter Åhs
1841-05-31 Drängen Olof Andersson Mora S5 Bonde Enkan Karin Eriksdotter Mora S5
1841-05-20 Vice Corporalen 52 Pehr Sjö Sjulgård Pigan Elisabeth Mårtensdotter Hållsjö i Norrbo
1841-06-10 Soldaten 57 Lars Sporr Svedja Pigan Gertrud Olofsdotter Rimskog
1841-06-08 Bondesonen Olof Eriksson Östra Tolbo Bondedottren Sigrid Jonsdotter Tjernmyra
1841-10-17 Bonden Jon Eriksson Vestra Tolbo Häradsdomaredottren Karin Svensdotter Skog
1841-10-13 Capellpredikanten Herr Johan Titze Hogbo Bruk Mamsell Anna Mathilda Gustafva Ronander Wij
1841-10-24 Drängen Carl Salomonsson Svedja S. 6 Bondedottren Anna Pehrsdotter Bredåker
1841-10-24 Bondesonen Pehr Eriksson Norrberg N:o 1 Nämndemansdottren Margta Pehrsdotter Svedja S. 1
1841-10-24 Soldaten N:o 107 Jonas Sved Mora Pigan Anna Pehrsdotter Svedja N:o 4
1841-10-31 Bondesonen Jon Zachrisson Westeräng N:o 4 Bondedottren Anna Olofsdotter Jobsmyra
1841-10-31 Soldaten N:o 92 Pehr Flink Sannäs Pigan Margta Olofsdotter Loppet N:o 1
1841-11-03 Drängen Carl Andersson Svedja N:o 2 Pigan Ella Eriksdotter Oppsjö
1841-11-07 Land Bonden Jon Jonsson Nordanäng Pigan Brita Pehrsdotter Ede N:o 2
1841-11-07 Drängen Jon Olsson Hammarsvall N:o 4 Bondedottren Margta Jonsdotter Långede
1841-11-14 Drängen Jon Pehrsson Stömne Pigan Margta Andersdotter Westeräng
1841-11-14 Soldaten N:o 106 Sven Lind Westanäng Pigan Anna Larsdotter Svedja S. 4
1841-11-12 Bonden Erik Jonsson Sättjära N:o 1 Pigan Brita Olofsdotter Sättjära N:o 1
1841-11-18 Soldatsonen Lars Larsson Åkre Pigan Ingrid Jonsdotter Edsäng
1841-11-21 Soldaten N:o 99 Pehr Kjäll Jobsmyra Pigan Anna Andersdotter Jobsmyra
1841-11-23 Bondesonen Erik Jonsson Långede N:o 3 Bonde Enkan Brita Jonsdotter Edsäng
1841-11-28 Bondesonen Erik Olofsson Svahla S. 1 Bondedottren Brita Eriksdotter Mora
1841-11-28 Soldaten N:o 109 Anders Löf Sörhväna Bondedottren Brita Pehrsdotter Bjusnäs
1842-03-11 Drängen Jon Pehrsson Näsbyn N:o 2 Pigan Karin Olofsdotter Sjömyra N:o 7
1842-03-19 Soldaten N:o 15 Anders Krut Sannäs Pigan Ingrid Pehrsdotter Nyåker SS. 1
1842-03-29 Enklingen, Bonden Bryngel Pehrsson Svedja N:o 5 Bondedottren Ingrid Eriksdotter Svedja N:o 3
1842-04-17 Bonden Jon Olofsson Dufnäs N:o 1 Pigan Gretha Olofsdotter Dufnäs N:o 1
1842-04-27 Bondesonen Pehr Jonsson Tomta N:o 2 Bondedottren Anna Jonsdotter Långsbo S. 1
1842-05-01 Bonden Jon Larsson Westeräng N:o 1 Bondedottren Kjerstin Zachrisdotter Westeräng N:o 4
1842-05-06 Husman Pehr Pehrsson Svedja Soldatedottren Karin Johansdotter Nordanäng
1842-05-16 Bondesonen Pehr Olofsson Skog Bondedottren Ingrid Eriksdotter Sjulsgård N:o 1
1842-05-29 Bondesonen Carl Olofsson Strandäng Kyrkovärdsdottren Kjerstin Hansdotter Sjömyra
1842-05-29 Bonden Jon Carlsson Ede N:o 7 Bondedottren Brita Svensdotter Norrberg N:o 3
1842-06-05 Bonden Jon Andersson Westeräng S. 4 Pigan Karin Pehrsdotter Westeräng S. 2
1842-06-08 Drängen Lars Mattsson Näsbyn S. 1 Bonde Enkan Margta Pehrsdotter Näsbyn S. 1
1842-10-23 Bondesonen Hans Hansson Prettingberg N:o 4 Häradsdomaredottren Ingrid Svensdotter Skog
1842-10-30 Enklingen, Bonden Olof Larsson Ede N:o 2 Pigan Stina Johansdotter Ede N:o 2
1842-11-06 Soldaten N:o 105 Anders Stolt Mora Pigan Margta Eriksdotter Svala N:o 1
1842-11-02 Bondesonen Olof Pehrsson Nyåker N:o 1 Pigan Margta Eriksdotter Källeräng N:o 2
1842-11-03 Corporalssonen Pehr Eriksson Svedja Bondedottren Ingrid Pehrsdotter Sannäs
1842-11-08 Bonden Olof Eriksson Loka S. 1 Nämndemansdottren Anna Jonsdotter Hofra
1842-11-11 Soldaten N:o 20 Pehr Svärd Gåsbacka Bondedottren Margta Andersdotter Bredåker
1842-11-18 Enklingen, Husman Erik Larsson Mora Pigan Kjerstin Eriksdotter Fjerdsätter
1842-11-24 Enklingen, Kyrkovärden Olof Pehrsson Långsbo Pigan Brita Olofsdotter Åkre N:o 1
1842-12-26 Bondesonen Jon Mattsson Norrhväna N:o 1 Soldatdottren Anna Ersdotter Norrhväna
1843-03-26 Bondesonen Erik Eriksson Långede N:o 5 Bondedottren Brita Jonsdotter Långede N:o 6
1843-04-28 Enklingen, Torparen Olof Olofsson Tjermyra? und. N:o 2 Pigan Kjerstin Pehrsdotter Östra Tolbo N:o 1
1843-04-30 Bondesonen Erik Jonsson Håknorrbo S. 2 Bondedottren Margta Jonsdotter Stömne N:o 6
1843-04-30 Enklingen, Bonden Johan Hansson Bredåker N:o 2 Pigan Gertrud Jonsdotter Bredåker N:o 2
1843-05-14 Vice Corporalen N:o 75 Olof From Myra Hans Piga Anna Eriksdotter Myra
1843-05-14 Soldaten N:o 87 Olof Bom Westanäng Pigan Sigrid Nilsdotter Ede N:o 2
1843-05-14 Corporalssonen Nils Jonsson Strandäng Pigan Karin Jonsdotter Näsbyn N:o 11
1843-05-25 Soldaten N:o 147 Olof Svensk Källeräng Skomakaredottren Karin Pehrsdotter Åkre
1843-06-05 Soldaten N:o 63 Jonas Sund Sunnansjö Pigan Sigrid Larsdotter Skog N:o 3
1843-06-07 Enklingen, Bonden Pehr Jonsson Westra Berge S. 2 Pigan Margta Jonsdotter Edsäng N:o 4
1843-10-15 Corporalssonen Magnus Olofsson Östberg Hagen N:o 2 Bondedottren Gertrud Olofsdotter Skog
1843-10-24 Soldatsonen Olof Andersson Kjäck Edsäng Pigan Sigrid Jonsdotter Edsäng S. 1
1843-10-26 Drängen Erik Eriksson Glombo N:o 2 Bondedottren Anna Eriksdotter Prettingberg N:o 1
1843-11-05 Bonden Paul Andersson Vestra Berge N:o 3 Bondedottren Karin Jonsdotter Tomta N:o 2
1843-11-05 Bonden Erik Hansson Sjömyra SS1 Hans Fästeqvinna, Bondedottren Kjerstin Eriksdotter Sjömyra N:o 4
1843-11-12 Bondesonen Olof Jonsson Långede N:o 3 Hans Fästeqvinna, Bondedottren Brita Olofsdotter Ede
1843-11-09 Bondesonen Pehr Pehrsson Gåsbacka Bondedottren Margta Jonsdotter Källeräng N:o S1
1844-03-24 Soldaten N:o 4 Olof Gunst Sörhväna Soldatdottren Brita Olofsdotter Norrhväna
1844-04-08 Drängen Pehr Olofsson Svedja N:o 6 Pigan Brita Eriksdotter Svedja N:o 5
1844-04-21 Soldaten N:o 84 Jonas Blank Westanäng Pigan Brita Pehrsdotter Högman Westanäng S 2
1844-04-21 Drängen Erik Eriksson Mora N:o Bondedottren Kjerstin Johansdotter Mora N:o 4
1844 Drängen Olof Pehrsson Fjerdsätter S 1 Bondedottren Anna Jonsdotter Östra Berge
1844-04-23 Bonden Olof Johansson Svahla N:o 1 Bondedottren Sigrid Pehrsdotter Hammaren N:o 1
1844-04-30 Bonden Jon Pehrsson Norrhväna N:o 7 Hans Piga och Fästeqvinna Anna Eriksdotter Norrhväna N:o 7
1844-05-12 Soldaten N:o 108 Jonas Trygg Mora Pigan Brita Jonsdotter Åkre N:o 5
1844-05-16 Soldatsonen Daniel Johansson Ax Svedja Pigan Kjerstin Olsdotter Witterarf N:o 1
1844-05-27 Bondesonen Jon Jonsson Långede N:o 3 Bondedottren Anna Svensdotter Sjömyra N:o 3
1844-05-27 Bondesonen Jon Jonsson Åkre N:o 2 Pigan Ingrid Olofsdotter Sörhväna N:o 3
1844-05-28 Kyrkovärdssonen Jon Hansson Sjömyra N:o 2 Pigan Brita Pehrsdotter Rossla S 2
1844-06-02 Bondesonen Drängen Erik Olsson Sörväna Bondedottren Christina Andersdotter Sörväna
1844-05-27 Drängen Olof Johansson Fjerdsätter N:o 1 Bondedottren och Pigan Karin Persdotter Tomta N:o 6
1844-06-09 Bonden Anders Olsson Tomta N:o 4 Bondedottren Brita Mattsdotter Norrväna
1844-10-04 Mjölnaren Olof Moberg Ede Soldatdottren Ingrid Jonsdotter Eld Vestra Tolbo
1844-10-13 Bonden Lars Larsson N:o 3 Hagen Bondedottren Sigrid Svensdotter Skog N:o 2
1844-10-20 Drängen Olof Andersson S 4 Hagen Pigan Sigrid Johansdotter From Myra S 3
1844-10-20 Soldaten N:o 9 Olof Linde
Pigan Margta Larsdotter Hammarswall
1844-10-20 Bondesonen Jon Ersson Näsbyn N:o 9 Bondedottren Anna Eriksdotter Näsbyn N:o 3
1844-10-20 Bonden Erik Ersson N3 Östra Tolbo Bondedottren Karin Svensdotter Glombo N:o 2
1844-11-03 Afskedade Sold: Jonas Slug Vestra Tolbo Soldatdottren Anna Magnusdotter Söder Byn N:o 1
1844-10-27 Bonden Erik Ersson Norrberg N:o 1 Bondedottren Ingrid Persdotter Loppet N:o 2
1844-10-27 Bonden Hans Nilsson Sjömyra S 7 Bondedottren Ingrid Jonsdotter Nordanäng N:o 4
1844-11-03 Soldaten N:o 7 Jonas Björk
Torparedottren Margta Jonsdotter Norrwäna
1844-11-03 Bondesonen Anders Andersson Wi N:o 4 Bondedottren Carin Bryngelsdotter Vester Tolbo S2
1844-11-03 Husman Lars Persson Kjäll Svala Bondedottren Carin Hansdotter Sörväna S.1
1844-11-03 Bondesonen Johan Johansson Wålås Pigan Ingrid Ersdotter Svedja S3
1844-11-10 Drängen Erik Johansson Lund N:o 1 Pigan Carin Larsdotter Stömne N:o 3
1844-11-17 Sold. N:o 140 Jonas Modin
Bondedottren Margta Olsdotter Tomta N:o 1
1844-11-17 Bondesonen Per Persson Myra N:o 5 Pigan Sigrid Jönsdotter Sjömyra S1
1844-11-24 Drängen Per Johansson Hammarswall S.2 Husmansdottren Ingrid Larsdotter Långede
1844-11-24 Soldaten N:o 127 Anders P?????
Husmansdottren Brita Persdotter Fjerdsätter
1844-12-01 Husmanssonen Anders Johansson Thessman Näsbyn Bondedottren Karin Jonsdotter Norrhwäna
1845-01-31 Bonden Per Andersson Kjänsjö Pigan Kathrina Stråklund
1845-03-10 Soldatson Per Persson Bjuråker och Lia Corpralsdottren Karin Lod Strandäng
1845-05-30 Drängen Per Ersson Näsbyn Bondedottren Brita Andersdotter Vesteräng S3
1845-05-25 Soldatsonen Johan Johansson Sannäs Pigan Anna Ersdotter Rimskog S1
1845-04-13 Bonds. Drängen Per Olsson Hammarswall N:o 5 Bondedottren Brita Jonsdotter Tomta 2
1845-04-20 Husmanssonen Olof Persson Ås Pigan Brita Persdotter Vesteräng N:o 1
1845-04-27 Skräddaren Per ? Näsbyn Fosterdottren Ingrid Jonsdotter Sörväna 3
1845-04-27 Bondesonen Lars Thomsson Sjömyra 2 Bondedottren Margta Olsdotter Strandäng
1845-04-23 Bonden Erik Ersson Prettingberg Bondedottren Sigrid Larsdotter Loppet N:o 1
1845-05-01 Husmanssonen ? Olsson ? ? Bondedottren Pig. Margta Larsdotter ?
1845-05-01 Bondesonen Hans Hansson Linfläck Bondedottren Pigan Margta Jonsdotter Mora N:o 12
1845-05-01 Bonden Anders Jonsson Nordanäng Bondedottren Kjerstin Olsdotter Sannäs Vesteräng S1
1845-05-01 Drängen Carl Carlsson Ede S2 Pigan Margta Jonsdotter Ede N:o 8
1845-05-12 Bonden Per Hansson Sörväna S1 Bondedottren Anna Ersdotter Sjulgård N:o 1
1845-05-27 Kakelugnsmakaren Herr Christian Möller Långede Pigan Karin Olsdotter Långede
1845-05-13 Fattigföreståndaren Zachris Eliæson Vesteräng N:o 4 Pigan Karin Ersdotter Sättjära 4
1845-05-12 Drängen Erik Persson Myra N:o 3 Torparedottren Margta Persdotter Gallstugorna
1845-05-18 Drängen Olof Olsson Vestra Tolbo 2 Pigan Brita Larsdotter Ede S2
1845-05-21 Skomakaresonen Carl Ersson Sörhvena Torparedottren Margta Olsdotter Håknorrbo
1845-06-01 Sockenskräddaren Olof Olsson Källeräng Bondedottren Anna Ersdotter Svedja
1845-06-01 Förstärkningskarlen Olof Olsson Loo Långede Gamla Pigan Karin Johansdotter Norrvena
1845-06-01 Drängen Erik Ersson Sörväna S1 Bondedottren Margta Eriksdotter N:o 1 Sörväna
1845-06-01 Bondeson Jon Ersson Tyndsätt S5 Pigan Margta Larsdotter Åkre S3
1845-06-05 Bonden Sven Pålsson Långede 2 Bondedottren Karin Olsdotter Hammarswall 2
1845-06-08 Drängen Olof Mattsson Sannäs N:o 2 Pigan Anna Hansdotter ?????? N:o 5
1845-10-08 Torparen Per Johansson Vestra Tolbo Bondedottren Brita Carlsdotter Sunnansjö
1845-10-19 Bonden Isak Rudolphi Sunnansjö 5 Bondedottren Anna Persdotter Oppsjö SS2
1845-10-22 Drängen Hans Hansson Slättäng S1 Pigan Kerstin Paulsdotter Sunnansjö S2
1845-10-22 Bondson Drängen Jon Jonsson Långede S4 Bonde Enkan Anna Jonsdotter Långede S4
1845-11-02 Drängen Olof Lindgren Myra N:o 2 Pigan Soldatd. Sigrid Mickelsdotter Grip Fjerdsätter
1845-11-02 Drängen Jon Olsson Näsbyn Pigan Margta Johansdotter Näsbyn N:o 3
1845-11-02 Bondson Olof Andersson Vestanäng Bondedottren Margta Carlsdotter Sunnansjö 6
1845-11-09 Bondson Olof Jonsson Långede 1 Bondedottren Margta Jonsdotter Loka N:o 2
1845-11-09 Soldaten N:o 88 Erik Hurtig
Pigan Anna Persdotter Långede
1845-11-07 Drängen Lars Persson Östra Tolbo N:o 1 Pigan Gertrud Olsdotter Glombo 2
1845-11-16 Bondson Carl Olsson Vestanäng N:o 2 Bondedottren Carin Ersdotter Prettingberg N:o 1
1845-11-16 Recrutn Olof Lust Näsbyn Bondedottren Kerstin Ersdotter Fjerdsätter S5
1845-11-23 Bondeson Lars Olsson Norrväna 3 Bondedottren Brita Jonsdotter Norrväna N:o ?
1845-11-23 Bonden Per Persson Awa S1 Torparedottren Carin Olsdotter Sannäs
1845-11-23 Bondeson Erik Hansson Björka el. Stömne S3 Torparedottren Anna Olsdotter S Berge
1845-11-20 Drängen Mårten Hansson Edsäng S2 Förardottren Carin Ersdotter Edsäng
1845-11-20 Corporalen Nils Quick Svedja Bondedottren Sigrid Persdotter Loppet N:o 2
1845-12-21 Soldaten N:o 92 Per Eklöf
Pigan Carin Jonsdotter Mora N:o 2
1846-04-14 Bondson Erik Jonsson Tomta N:o 3 Pigan Margta Larsdotter Långede
1846-04-28 Bonden Erik Jonsson Sjömyra N:o 1 Bondedottren Margta Ersdotter Sjömyra SS4
1846-05-03 Recruten N:o 91 Olof Hand?
Pigan Karin Andersdotter ????? N:o 2
1846-05-24 Drängen Magnus Magnusson Sundfors Nordanäng N:o 4 Torparedottren Brita Ersdotter Sunnansjö
1846-05-21 Bondesonen Erik Ersson Sjömyra S5 Bondedottren Margta Persdotter Nyåker N:o 2
1846-05-21 Bondeson Olof Hansson Edsäng N:o 4 Bondedottren Pigan Anna Ersdotter Edsäng 1
1846-06-01 Bonden Per Persson Hagen N:o 4 Pigan Anna Olsdotter Hagen N:o 4
1846-06-04 Bondesonen Sven Ersson Ö Tolbo N:o 3 Torparedottren Sigrid Olsdotter Nyåker
1846-06-07 Bonden Jon Persson Svedja 2 Fosterdottren hos Gle Bonden Jon Persson Cathrina Thomasdotter Svedja 2
1846-10-25 Bondesonen Jon Jonsson Ava 3 Bondedottren Ingrid Ersdotter Långede 5
1846-10-25 Bondeson Dr Olof Jonsson Näsbyn 7 Bondedottren Anna Persdotter Näsbyn 2
1846-10-28 Torparesonen Per Olsson Håknorbo Bondedottren (Pigan) Brita Ersdotter Håknorbo 2
1846-11-01 Bondesonen Jon Jonsson Långede 1 Bondedottren Anna Ersdotter Håknorbo
1846-10-30 Drängen Anders Jonsson Dufnäs 1 Pigan Anna Persdotter Åkre 2
1846-11-01 Drängen Olof Hansson Stömne N:o 5 Bondedottren Margta Carlsdotter Ede 7
1846-11-01 Bondeson Per Persson Movall Bondedottren Gertrud Jonsdotter Tomta 5
1846-10-27 Drängen Hans Olsson Norrväna 2 Bonde Enkan Margta Persdotter Norrväna 2
1846-11-01 Sold. N:o 68 Jonas Delin
Pigan Ella Olsdotter Näsbyn 8
1846-11-08 Husman Per Imberg Kila Bondedottren Brita Persdotter Kila
1846-11-08 Korpralen N:o 76 Erik Klar
Bondedottren Karin Ersdotter Sjömyra 4
1846-11-08 Bondesonen Olof Jonsson Tomta 2 Bondedottren Margta Jonsdotter Stömne
1846-11-15 Drängen Erik Olsson Håknorbo 1 Husmans Enkan Ingrid Jonsdotter Stömne
1846-11-13 Sold. N:o 53 Lars Glans Myra Pigan Karin Jonsdotter Myra
1846-11-18 Bondeson Hans Mattsson Ö Tolbo 1 Bondedottren Pig. Karin Ersdotter Ö Tolbo
1846-11-27 Bondesonen Drängen Erik ?????? Ö: Tolbo S1 Pigan Kerstin Salomonsdotter Håknorbo 4
1846-12-08 Bondesonen Olof Jonsson Källeräng 1 Soldatdottren Brita Olsdotter Oppsjö
1847-04-11 Bonden Hans Olsson Sjömyra SS5 Bondedottren Sigrid Olsdotter Vestanäng 2
1847-04-18 Husman Jon Persson Ås Bondedottren Brita Mårtensdotter Hammarswall nu skrifven i Norrhvena
1847-04-25 Bondeson Anders Jonsson Västanäng 4 Bondedottren Ingrid Olsdotter Vestanäng 2
1847-04-25 Drängen Per Andersson Näsbyn 1 Bondedottren Sigrid Jonsdotter Nordanäng
1847-04-20 Bonden Anders Jonsson Nordanäng Bondedottren Karin Danielsdotter Sjömyra
1847-05-07 Soldaten N:o 1 Lars Erik Forssell
Bondedottren Margta Paulsdotter Skog
1847-05-24 Drängen Per Persson Lönnsjö i Bjuråker Bondedottren Kerstin Persdotter Sjömyra N:o 5
1847-05-26 Soldat Sonen Olof Olsson Sund Norrberg Bondedottren Kjerstin Ersdotter Prettingberg N:o 1

Afsked. Sold: Anders Stark Håknorrbo Fd Pigan Karin Karlsdotter Göttling Svala
1847-06-24 Bonden Carl Persson Näsbyn S7 Fd Pigan Margta Mårtensdotter V Berge
1847-08-16 Handlanden Herr Erik Broberg Sunnansjö Mamsell Carolina Hägglund Prostgården
1847-08-29 Soldaten N:o 83 Jonas Sjö
Soldatdottren Margta Ersdotter Högland
1847-10-17 Bondesonen Olof Jonsson Tomta 3 Bondedottren Brita Jonsdotter V Berge
1847-10-24 Drängen Jon Olsson Tomta 2 Förra Pigan Kjerstin Andersdotter Fjerdsätter
1847-10-24 Bonden Per Svensson Skog Bondedottren Margta Ersdotter Norrberg 1
1847-10-31 Husman Erik Olsson Lo Stömne Pigan Ella Larsdotter Långede S4
1847-11-07 Gl. Bonden Jon Isaksson Långede Soldatdottren Margta Larsdotter Ås
1847-11-07 Bondesonen Swen Ersson Näsbyn Pigan Anna Persdotter ?
1847-11-07 Bonden Hans Svensson Norrhvena N:o 6 Bondedottren Anna Jonsdotter Sörväna
1847-11-07 Soldaten N:o 98 Olof Hård Vålås Bondedottren Anna Persdotter Högman Vestanäng
1847-11-14 Sold. N:o 102 Erik Ljung
Bondedottren Brita Persdotter Hammarswall
1847-11-11 Bonden Jon Persson V Berge Bondedottren Kjerstin Ersdotter Sjömyra

Drängen Lars Olsson Oppsjö SS2 Soldatdottren Karin Olsdotter Oppsjö

Drängen Paul Ersson Ö Tolbo Soldatdottren Anna Ersdotter Prettingberg
1847-11-21 Bonden Per Olsson Sjömyra S7 Torparedottren Brita Persdotter Källberg
1847-11-21 Bonden Lars Persson Sättjära S3 ? Margta Larsdotter Lund 1
1847-11-28 Husman Per Persson Edsäng Bondedottren Sigrid Hansdotter Edsäng
1847-11-28 Bondson Erik Ersson Mora N:o 9 Bondedottren Anna Persdotter Bjusnäs
1847-11-28 Bonden Erik Olsson Rossla S1 Bondedottren Gölin Ersdotter Sörväna 1
1847-12-12 Drängen Olof Olsson Svedja S6 Pigan Kerstin Mickelsdotter Rimskog

PappersmakareGesällen Svante Sandström
Pigan Cathrina Elisabeth Lindgren
1847-12-12 Sold N:o 64 Per Berg
Bondedottren Pigan Kerstin Persdotter Rossla 2
1847-12-21 Husman Erik Roslin Vestanäng Förra Pigan Margta Ersdotter Sjömyra
1848-04-13 Bondeson Sven Svensson Norrberg 3 Pigan Anna Olsdotter Norrberg 3
1848-04-24 Husman Erik Jonsson Jobsmyra Bondedottren Sigrid Olsdotter Locket
1848-04-24 Sold. N:o 25 Olof Sprint?
Förra Pigan Margta Persdotter Ede
1848-04-24 Corpralssonen Mårten Danielsson Wigg Norväna Pigan Christina Carolina W??berg Norväna N:o 4
1848-04-24 Drängen Jon Jonsson Vester-Tolbo S2 Pigan Sigrid Andersdotter Wi 3
1848-04-30 Recruten 12 Fredrik Sköld
Corpralsdottren Anna Johansdotter Hofra
1848-05-14 Bondeson Per Nilsson Wi Bondedottren Karin Persdotter Tomta 4
1848-05-14 Drängen Lars Olsson Ö. Berge S2 Bondedottren Pig. Gertrud Jonsdotter Strandäng
1848-05-14 Drängen Olof ? ? Pigan Gustawa Antonsdotter Björkman ?
1848-05-21 Bonden Olof Persson Sjömyra 5 Corpralsdottren Margta Jonsdotter Strandäng
1848-06-01 Soldaten N:o 89 Mårten Gräns
Bondedottren Brita Zakrisdotter Sannäs
1848-06-11 Bonden Per Persson V. Berge 1 Bondedottren Margta Persdotter Åkre
1848-06-12 ? Anders Hansson Awa Soldatdottren Anna Ersdotter Awa
1848-06-09 Drängen Jon Ersson Witterarf 1 Soldatdottren Karin Nilsdotter Witterarf
1848-10-22 Bonde Sonen Eric Zachrisson Prettingberg N:o 2 Bonde Dottren och Pigan Carin Carlsdotter N:o 8 i Ede
1848-10-29 Bondeson Olof Ersson Sjömyra 4 Bond.dottren Karin Persdotter Hammaren S3

Torparen Anders Hansson Awa Soldatdottren Anna Ersdotter Awa
1848-11-05 Torparen Olof Näslund Änga Corpralsdottren Brita Johansdotter Bondebo
1848-11-05 Dräng Erik Persson Vesteräng S3 Soldatdottren Brita Svensdotter Sunnansjö
1848-11-12 Torparen Jonas ? Fjärdsäter Pigan Johanna ?
1848-11-05 Bonden Per Olsson Sunnansjö Bondedottren Sara Carlsdotter Sunnansjö 5
1848-11-05 Bonden Jon Jonsson Källeräng 1 Bondedottren Karin Jonsdotter Vestanäng 4
1848-11-05 Drängen ärliga och beskedlige Erik Olsson Näsbyn 2 Enkan Brita Larsdotter Tomta 5
1848-11-10 Bondsonen Erik Eliæson Vesteräng Skräddaredottren Anna Ersdotter Glombo
1848-11-19 Bondesonen Anders Andersson Isbo eller Fjerdsätter Soldatdottren Carin Jonsdotter Näsbyn 5
1848-11-19 Bonden Per Mattsson Sunnansjö 3 Bondedottren Cathrina Carlsdotter Sunnansjö
1849-02-04 Bonds. Drängen Per Carlsson Stömne 1 Pigan Bonded:r Brita Olsdotter Stömne 1
1849-02-08 Bondesonen Erik Persson Mora S4 Fosterdottren Karin Persdotter Fjerdsätter
1849-03-25 Sold. N:o 21 Anders Äng
Pigan Sigrid Ersdotter Sättjära
1849-03-27 Kyrkoherde Carl Jacob Rydberg Häggeby Mamsell Chr. M. Stillmark Säfsholm
1849-04-01 Bondson Jon Olsson R?????? Torparedottren Margta Persdotter Fjerdsätter
1849-04-09 Inhysesman Lars Olsson Fjerdsätter Förre Pigan Kerstin Olsdotter Tomta
1849-04-22 Soldaten N:o 80 Nils Kron
Nämndemansdotter Sigrid Mattsdotter Öster Tolbo
1849-04-29 Bonden Jon Jonsson Ö Berge Bondedottren Margta Jonsdotter Dufnäs 2
1849-04-27 Bondesonen Olof Anddersson Vi 4 Bondedottren Kerstin Zakrisdotter Änga 1
1849-04-29 Drängen Jon Jonsson Ede 4 Bondedottren Margta Olsdotter Ede 4
1849-05-06 Drängen Jon Olsson Dufnäs SSS2 Pigan Karin Mickelsdotter Åkre S2
1849-05-13 Soldaten N:o 11 Erik Färdig
Soldatdottren Gertrud Jonsdotter Fjerdsätter
1849-05-14 Torparesonen Lars Persson Nedre Elfor (Mora) Pigan Ingrid Persdotter Mora 3
1849-05-17 Bonden Per Jonsson Långebo S1 Bondedottren Anna Persdotter Sjömyra S4
1849-05-28 Bondeson Per Nilsson Östansjö 1 Bondedottren Gölin Jonsdotter Nordanäng 1
1849-05-28 Soldaten N:o 51 Olof Fält Edsäng Soldatdottren Carin Ersdotter Edsäng
1849-06-03 Drängen Jon Ersson Vesteräng S2 Bondedottren Margta Persdotter Kila 1
1849-09-02 Gla Bonden Anders Olsson Sjömyra S6 Soldat Enkan Margta Paulsdotter Näsbyn eller Venås
1849-08-09 Skolläraren och Sockenskrifvaren P. O. Svedberg
Mamsell Helena Petronella Hägglund
1849-10-21 Snickaren Hans Persson Sannäs Bondedottren Brita Olsdotter Hagen 2
1849-10-21 Soldaten N:o 54 Jonas Stål
Soldatdottren Gölin Johansdotter Nordanäng
1849-10-28 Bondson Olof Larsson Säfsholm Bondedottren Margta Andersdotter Ava 2
1849-10-28 Bondson Erik Ersson Sjömyra SSS4 Bondedottren Pigan Brita Jonsdotter Sjömyra SS5
1849-10-30 Bonden Anders Johansson Sörhvena S2 Pigan Margta Johansdotter Sörhvena S2
1849-11-04 Husman Johan Mårtensson Långede Pigan Ingrid Persdotter Stömne 4
1849-11-23 Drängen Erik Olsson K???? Rolfsberg Bondedottren Sigrid Olsdotter Rolfsberg
1849-11-11 Bondson Per Hansson Myra S5 Bondedottren Pigan Brita Larsdotter Hagen 1
1849-11-09 Soldaten N:o 18 Per Alm
Soldatdottren Anna Ersdotter Högtomt
1849-11-11 Sold. N:o 67 Olof Nordlöf
Torpardottren Sigrid Olsdotter Loppet
1849-11-11 Bonden Per Persson Nyåker 2 Nämndemansdottren Margta Olsdotter Sannäs
1849-11-18 Sold. N:o 90 Sven Dell
Pigan Anna Ersdotter Näsbyn 10
1849-11-18 Drängen Per Carlsson Oppsjö 5 Bondedottren Anna Jonsdotter Oppsjö 5
1849-11-25 Bondson Drängen Erik Ersson Långede 2 Bondedottren Margta Hansdotter Backen 1
1849-12-09 Sold. N:o 14 Anders Slug
Bondedottren Kerstin Olsdotter V Berge
1849-11-11 Dr. Lars Ersson Näsbyn Soldatdott. Anna Persdotter ?????
1850-03-17 Soldatsonen Lars Olsson F??t Ö Tolbo Pigan Anna Johansdotter Skog 3
1850-04-19 Bonden Per Olsson Dufnäs 1 Pigan Brita Persdotter Dufnäs 1
1850-04-21 Bondson Jon Olsson Vesteräng S3 Bondedottren Karin Jonsdotter Stömne N:o 5
1850-05-10 Bondson Johan Johansson Svala 1 Bonddottren Brita Persdotter Hammaren 1
1850-05-12 Bondson Erik Olsson Norrberg 2 Bonddottren Karin Olsdotter Lund S1
1850-05-20 Soldaten N:o 5 Erik Klang
Husmansdottren Ella Persdotter Nordanäng
1850-05-22 Lärlingen Per Erik Åkerberg Fredriksfors Pigan Christina Åberg Fredriksfors
1850-05-26 Drängen Olof Ersson Sättjära N:o 3 Pigan Karin Olsdotter Sättjära N:o 3
1850-06-02 Torparen Olof Jonsson Högtomt Näsbyn ?? Torpareenkan Sigrid Hansdotter Mora und. S2
1850-05-31 Bondson Anders Olsson Fjerdsäter Bonddottren Sigrid Olsdotter Ås
1850-05-28 Drängen Per Olsson Mora 3 Bondedottren Margta Olsdotter V. Berge 4
1850-09-15 PappersmakareGesällen Joh. Petter Lindgren Fredriksf. Pigan Maria Kathrina ???? Näsbyn 8
1850-10-07 Capellpredikanten Herr Mag. PG. Stillmark Högbo Bruk Mamsell Olava Johanna Jällner Säfsholm
1850-10-06 Bonden Sven Svensson Källberg S1 Pigan Brita Carlsdotter Källberg S1
1850-10-06 Pappersmakaregesällen Adolf Fredrik Odelius Fredriksfors Pigan Johanna Hedman Fredriksfors
1850-10-20 Bonde Sonen Michel Hansson Myra s. 5 Pigan Carolina Magnusdotter Myra s. 1
1850-10-16 Drängen Hans Ersson Mora N:o 7 Torpare Dottren Anna Jonsdotter Under N:o 1 i Fjerdsätter
1850-10-23 Bondesonen Erik Jonsson Svedja N:o 3 Bondedottren Pigan Karin Persdotter Svedja N:o 3
1850-10-27 Drängen Jon Jonsson Dufnäs Bondedottren Kerstin Ersdotter Sjömyra
1850-10-22 Bondesonen Dräng Per Hansson Vestra Berge S3 Bonde Enkan Brita Jonsdotter Vestra Berge S3
1850-10-27 Bonden Jon Jonsson Källberg N:O 1 Bondedottren Gertrud Engelbrechtsdotter Norrberg
1850-11-03 Drängen Erik Olsson Källeräng 2 Soldatdottren Brita Andersdotter Håknorbo
1850-11-03 Bondson Per Jonsson Dufnäs S2 Bondedottren Pigan Anna Ersdotter Dufnäs S2
1850-11-03 Bonden Olof Olsson Östra Berge N:o 2 Bondedottren Margta Mickelsdotter Prettingberg 5
1850-11-03 Bondson Olof Persson Åkre 1 Pigan Ingrid Johansdotter Bondebo S1
1850-11-03 Dräng Olof Jonsson Loka S1 Soldatdottren Gertrud Andersdotter Fjerdsätter
1850-11-01 Bonden Jon Jonsson Rossla 1 Bondedottren Anna Eliædotter Vestanäng
1850-11-03 Corpralssonen Olof Persson Fors Oppsjö Skräddaredottren Karin Olsdotter Näsbyn
1850-10-29 Fanjunk. C. Fr. Winbladh von Walther Forsa Jungfru Anna Stina Bornell Awa
1850-11-08 Bondson Drängen Olof Ersson Hamarsvall 2 Bondedottren Anna Olsdotter Hamarsvall 2
1850-11-10 Soldatson Jon Olsson Källeräng Pigan Margta Jonsdotter Norrberg 1
1850-11-08 Skräddaren Per Persson Bjusnäs Bondedottren Margta Ersdotter ???? 2
1850-11-10 ???????son Jon Persson Pilgren Wi und. 4 Pigan Kerstin Olsdotter Mora 10
1850-11-15 Soldaten N:o 22

Pigan Brita Andersdotter Vesteräng 4
1850-11-06 Bonden Lars Jonsson Nordanäng 3 Bondedottren Anna Olsdotter Sjömyra SS5
1850-11-10 Soldat N:o 27 Per God
Pigan Brita Christofersdotter Sannäs 2
1850-11-10 Bondson Dräng Jon Jonsson Gåsbacka 1 Bondedottren Brita Larsdotter Gåsbacka 1
1850-11-05 Bonden Olof Olsson Witterarf Bondedottren Ingrid Svensdotter Witterarf
1850-11-15 Bondesonen Drängen Erik Persson Glombo S1 Bondeenkan Kerstin Jonsdotter Glombo S1
1850-12-26 Bonden Claes Ersson Ås Bondedottren Karin Olsdotter Mora 5
1851-03-23 Drängen Erik Larsson Ede 7 Bondedottren Ingrid Carlsdotter Ede 7
1851-03-25 Bonden Nils Ersson Awa S1 Husmansdottren Anna Ersdotter Skyttänga
1851-04-21 Drängen Anders Ersson Ede N:o 2 Bonde Enkan Stina Johansdotter Ede 2
1851-04-21 Sockenskräddaren Olof Wallin
Bondedottren Karin Jonsdotter Hamarswall N:o 4
1851-04-21 Dräng Olof Zakrisson Vesteräng Bondedottren Pigan Gertrud Carlsdotter Mora 11
1851-05-04 Soldat N:o 52 Olof Lif
Pigan Kerstin Jonsdotter Håknorbo 3
1851-04-29 Torparson Per Persson Stömne Bondedottren Karin Johansdotter Mora 4
1851-05-04 Bonden Hans Persson Mora 10 Bondedottren Brita Nilsdotter Vi N:o 2
1851-05-09 Drängen Salomon Salomonsson Sjömyra S4 Husmansdottren Sara ????????? Marlin?? Tomta
1851-05-18 Skomakaremästaren Herr Erik Blom Ava Mamsell Anna Christina Thorell Ava
1851-05-16 Soldaten N:o 96 Olof Kraft
Pigan Ulrica Kathrina Andersdotter Källeräng 2
1851-05-18 Soldat-son Lars Olsson Wigg
Pigan Ingrid Ersdotter Mora 12
1851-05-25 Dräng Per Andersson Ede SS3 Pigan Anna Bryngelsdotter Ede 3
1851-05-25 Skräddaren Anders Jonsson Loppet Bondedottren Brita Persdotter Nyåker 2
1851-05-30 Smeden Erik Källman Norrhvena Förra Pigan Brita Persdotter Norrhvena
1851-05-29 Bondsonen Erik Jonsson Stömne S5 Pigan Margta Ersdotter Stömne S5
1851-06-02 Bonden Per Ersson Håknorbo 4 Bondedottren Sigrid Persdotter Sannäs
1851-06-09 Dräng Per Persson Edsäng S4 Pigan Kjerstin Ersdotter Sörhvena 1
1851-06-13 Bondeson Hans Persson Nyåker S1 Pigan Brita Jonsdotter Källberg
1851-10-19 Drängen Jon Ersson Prettingberg 1 Husmansdottren Brita Jaksdotter Vestanäng
1851-11-02 Dräng Lars Magnusson Hagen 3 Pigan Gertrud Bryngelsdotter Myra SS3
1851-11-02 Dräng Jon Jonsson Glombo N:o 1 Bondedottren Karin Hansdotter Glombo N:o 1
1851-11-07 Skräddaren Hans Mårtensson Hammarswall Pigan Anna Jonsdotter Bondebo N:o 1
1851-11-09 Drängen Jon Jonsson Åkre S2 Soldatdottren Kerstin Jonsdotter Lund
1851-11-09 Drängen Per Persson Vesteräng 1 Pigan Anna Mickelsdotter Vesteräng 1
1851-11-09 Bondson Erik Persson Rossla Bondd:r Pigan Margta Persdotter Tomta 3
1851-11-21 Snickaren Jon Persson Åkre Bondedottren Karin Jonsdotter Dufnäs 2
1851-11-23 Husman Olof Mattsson Sannäs Bondedottren Brita Andersdotter Awa
1851-11-27 Bonden Per Andersson Sjömyra S6 Bondedottren Gertrud Persdotter Tomta S3
1851-11-30 Husman Jon Jonsson Hammarswall el. Lillbo Pigan Sigrid Jonsdotter Tomta S1
1851-11-30 Drängen Lars Larsson Sörhvena S1 Pigan Anna Jonsdotter Loka 2
1851-12-09 Guldsmed Gesällen Gustaf Au. Lamberg Wi Mamsell Euphronsyne Sophia Charlotta Wittman
1851-12-29 Bonds. Drängen Erik Persson Tomta 3 Bondedottren Margta Ersdotter Stömne S1
1852-04-12 Bondson Lars Ersson Håknorbo 2 Pigan Margta Olsdotter Håknorbo 1
1852-04-23 Bonden Jon Zakrisson Vi eller ?????? Bondedottren Kerstin Olsdotter Vestanäng 2
1852-04-26 Bonden Per Persson Myra S1 Torparedottren Anna Ersdotter Sunnansjö
1852-05-07 Soldaten N:o 28 Per Kron
Bondedottren Karin Zakrisdotter Sannäs
1852-05-16 Bondson Olof Larsson Långede S4 Bondedottren Margta Olsdotter Vesteräng
1852-05-31 Bondson Per Persson Mora S10 Bondedottren Brita Olsdotter Norrväna 2
1852-06-09 Drängen Olof Olsson Oppsjö 1 Bondedottren Anna Persdotter Oppsjö 1
1852-10-17 Pappersm. Ges. Jo. Erik Lindquist Fredriksfors Enkan Maria Rölander född Nygren Fredriksfors
1852-10-21 Bondesonen Olof Persson Vestanäng 3 Bondedottren Kerstin Persdotter Tomta 1
1852-10-31 Torparen Erik Larsson Eckelsbo eller Sjömyra und. SSS4 Bondedottren Margta Larsdotter Ede
1852-10-31 Bondson Jon Jonsson Svedja 3 Pigan Anna Jonsdotter Svedja 3
1852-11-07 Bondson Johan Hansson Sörhvena S1 Husmansenkan Anna Nilsdotter Långede
1852-11-07 Bonden Jon Olsson Hammaren 2 Bondedottren Pigan Kerstin Jonsdotter Hammaren 2
1852-11-03 Nämndeman Olof Svensson Norrhvena 1 Bondedottren Karin Jonsdotter Norrhvena 7
1852-11-07 Bonden Jon Olsson Ede S1 Soldatdottren Ingrid Jonsdotter Hammarswall
1852-11-14 Bonden Olof Andersson Sjömyra S6 eller Venås Bondedottren Margta Jonsdotter Tomta S5 eller Brennbo
1852-11-14 Drängen Erik Andersson Norrhvena 6 Torpardottren Karin Jonsdotter Norrhvena
1852-11-14 Gle Bonden Jon Ersson Norrhvena Gamla Pigan Brita Ersdotter Mora
1852-11-12 Bonden Nils Hansson Stömne S3 Bondedottren Magdalena Ersdotter Näset 2
1852-11-14 Bondsonen Per Ersson Långede 5 Bondedottren Kerstin Jonsdotter Backen
1852-11-21 Bonden Per Ersson Prettingberg Pigan Karin Isaksdotter Prettingberg
1852-11-21 Bonden Erik Hansson Myra S5 Pigan Sigrid Jonsdotter Myra S5
1852-11-19 Torparen Olof Persson Klubbo S1 Soldatdottren Brita Andersdotter Edsäng
1852-11-18 Torparen Erik Persson Mora und. 10 Bondedottren Brita Hansdotter Wii S4
1852-11-28 Husman Henrik Henriksson Prettingberg Pigan Margta Andersdotter Nordanäng S2
1852-11-26 Soldaten N:o 80 Lars Ädel
Pigan Margta Ersdotter Norrberg 1
1852-12-06 Bonden Lars Olsson Ava S2 eller Sannäs Bondedottren Margta Olsdotter Ås
1853-04-29 Bondsonen Erik Ersson Knaggelfve (Mora S3) Bondedottren Brita Persdotter Mora 4
1853-05-10 Bonden Erik Persson Åkre 5 Pigan Gertrud Jonsdotter Åkre 5
1853-05-16 Soldaten Recryten 65 Erik Munter Sörväna Soldatdottren Brita Andersdotter Långede
1853-05-11 Torparen Per Svensson Norrberg Bondedottren Kerstin Jonsdotter Vestanäng 4
1853-05-16 Torparen Per Eliæson Fjerdsäter eller Brännbo Förre Pigan Christina Ulrica Österberg Norrhvena
1853-06-05 Drängen Lars Jonsson Åkre 6 Bondedottren Kerstin Johansdotter Sjömyra S8
1853-06-10 Bonden Jon Olsson Dufnäs 1 Bondedottren Pigan Anna Rudolphi Dufnäs 1
1853-06-19 Drängen Erik Ersson Vestra Tolbo 1 Soldat Enkan Kerstin Ersdotter Skog
1853-06-13 Drängen Hans Andersson Ofvanåker Bondedottren Karin Mårtensdotter Fjerdsäter 6
1853-07-03 Kyrkwaktaren och Afskedade Corpralen ? Blank Witterarf Öfvertimmermansdottren Fredrika Persdotter Fors Oppsjö
1853-10-16 Bondesonen Jon Ersson Vesteräng Bondedottren Sigrid Ersdotter Ede 3
1853-10-16 Drängen Lars Persson Källberg 1 Pigan Ingrid Olsdotter Tomta 2
1853-10-23 Drängen Erik Persson Näsbyn N1 Bondedottren Sigrid Olsdotter Ede 4
1853-10-20 Soldatsonen Erik Andersson Spork Fjerdsäter Pigan Gertrud Hansdotter Edsäng S4
1853-10-25 Bonden Jon Johansson Loka S1 Bondedottren Karin Persdotter Åkre N:o 3
1853-10-30 Drängen Erik Johansson Prästgården Pigan Brita Olsdotter Prästgården
1853-11-06 Drängen Carl Ersson Hagen 3 Pigan Kerstin Olsdotter Hagen N:o 1
1853-11-02 Bonden Per Nilsson Östansjö 1 Bondedottren Pigan Sigrid Jonsdotter Edsäng S4
1853-11-13 Husman Olof Jonsson Nordanäng Soldatdottren Margta Jonsdotter Svan Åkre
1853-11-11 Bondesonen Eric Ersson Vesteräng 2 Bondedottren Brita Jonsdotter Vi 3
1853-11-09 Skomakaren Eric Ersson Östra Tolbo Bondedottren Karin Persdotter Oppsjö S3
1853-11-20 Bonden Per Ersson Svedja 7 Soldatdottren Margta Jonsdotter Oppsjö
1853-11-27 Bonde Sonen Hans Hansson N:o 3 i Sunnansjö Soldat Dottren Anna Gabrielsdotter Sättjära
1853-11-28 Sold. 13 Jonas Englund
Soldatd:r Brita Jonsdotter Krig Fjerdsäter
1853-12-01 Soldaten N:o 107 Jonas Sved
Smed: Enkan Brita Persdotter Norrhvena
1853-11-29 Bondesonen Drängen Eric Ersson Ede 5 Öfvertimmermansdottren Kerstin Persdotter Oppsjö
1854-03-26 Drängen Lars Olsson Långede 2 Bondedottren Karin Hansdotter Myra S5
1854-04-17 Soldaten N:o 69 Isak Hjelte
Husmansdottren Ingrid Ersdotter Hammarswall
1854-04-17 Soldaten N:o 51 Jonas Timper
Bondedottren Brita Persdotter Sjömyra 5
1854-05-05 Bonden Per Jonsson Prettingberg 3 Pigan Margta Olsdotter Vestanäng 4
1854-05-02 Afskedade Sold. Jöns Skog Sunnansjö Förra Pigan Karin Ersdotter Glombo
1854-05-14 Sockenskräddaren Lars Olsson Skog Pigan Gertrud Ersdotter Håknorrbo 3
1854-05-09 Bonden Lars Olsson Oppsjö 2 Bondedottren Sigrid Andersdotter Vestanäng
1854-05-26 Soldat N:o 82 Erik Norell
Husmansdottren Karin Ersdotter Östra Tolbo
1854-06-18 Papersbruksarbetaren Lars Erik Östberg
Soldatdottren Brita Ersdotter Klubbo
1854-10-22 Bondsonen Olof Olsson Edsäng 1 Pigan Anna Hansdotter Norrhvena 6
1854-10-22 Smeden Jon Ersson Stömne Bondedottren Brita Persdotter Sjömyra
1854-10-29 Bonden Per Olsson Ofwanåker Bondedottren Pigan Karin Persdotter Ofwanåker
1854-10-29 Drängen Per Carlsson Stömne 7 Bondedottren Brita Persdotter Stömne 5
1854-10-29 Drängen Sven Ersson Källeräng 2 Pigan Anna Olsdotter Källeräng 2
1854-10-29 Soldat N:o Lars Ljus
Pigan Karin Larsdotter Långede S4
1854-11-05 Drängen Erik Ersson Näsbyn N:o 8 Bondedottren Margta Jonsdotter Svedja 4
1854-11-05 Bondesonen Erik Persson Myra 5 Bondedottren Pig. Brita Ersdotter Sjömyra S3
1854-11-01 Bonden Anders Ersson Bergström Näset 2 Bondedottren Gertrud Jonsdotter Tjernmyra 2
1854-11-05 Skräddaren Per Larsson Sunnansjö Bondedottren Pigan Brita Andersdotter Stömne N:o 4
1854-11-12 Drängen Jon Zakrisson Vesteräng Bondedottren Anna Jonsdotter Hagen SS2
1854-11-10 Bondesonen Anders Olsson Ofvanåker Bondedottren Anna Olsdotter Källeräng
1854-11-12 Bonden Jöns Olsson Rimskog S1 Bondedottren Anna Engelbrechtsdotter Norrberg S3
1854-11-19 Drängen Erik Johansson Loka 2 Soldatdottren Margta Ersdotter Ö Berge
1854-11-24 Drängen Per Larsson Bjart S1 Bondedottren Karin Persdotter Bjart S1
1854-11-26 Drängen Jon Andersson Norrhvena 8 Pigan Anna Andersdotter Orre Norrhvena 8
1854-12-05 Drängen Olof Jonsson Svedja 1 Bondedottren Brita Andersdotter Svedja 1
1854-12-07 Bonden Lars Olsson Jobsmyra S1 Bondedottren Anna Persdotter Långede
1855-03-22 Bondson Jon Paulsson Sörhvena Bonde Enkan Brita Mattsdotter Mora S10
1855-04-09 Soldaten N:o 101 Jonas Haglund
Pigan Karin Olsdotter Hagen 4
1855-04-22 Bonden Olof Olsson Hammarswall 2 Bondedottren Karin Persdotter Näsbyn 3
1855-04-26 Husmansson Olof Olsson Edsäng Bondedottren Förra Pigan Anna Andersdotter Fjerdsäter
1855-05-05 Soldat N:o 91 Olof Hag
Pigan Anna Olsdotter Långede
1855-05-04 Soldat N:o 29 Jonas Lust
Pigan Sigrid Andersdotter Tomta
1855-05-13 Torparen Jon Zakrisson Sannäs und. S1 Pigan Karin Olsdotter Sannäs und. S1
1855-05-09 Bonden Anders Michelsson Prettingberg 5 Bondedottren Kerstin Persdotter Vestanäng 3
1855-05-17 Drängen Jon Larsson Stömne 1 Bondeenkan Margta Jonsdoter Långede 1
1855-05-18 Drängen Lars Ersson Witterarf Bondedottren Ingrid Larsdotter Witterarf
1855-05-15 Soldaten N:o 7 Johan Petter Boström
Pigan Inga Elisabeth Fält Prostgården
1855-05-28 Bonden Per Jonsson Prettingberg Förra Pigan Kerstin Persdotter Vestanäng
1855-05-28 Bondesonen Jon Olsson Sannäs S2 Bondedottren Brita Jonsdotter Afwa 1
1855-06-03 Bondson Jon Mattsson Sunnansjö S1 Bondedottren Brita Engelbrechtsdotter Norrberg S3
1855-06-10 Bondeson Dr Per Jonsson Jobsmyra S1 Bondedottren Pig Margta Persdotter Jobsmyra 1
1855-06-24 Urmakaren Jon Svensson Stömne Pigan Karin Andersdotter Stömne
1855-06-29 Drängen Jon Larsson Näsbyn 8 Pigan Anna Carlsdotter Näsbyn N:o 2
1855-10-15 Inhysesman Olof Olsson Skog Soldatenk.
Sunnansjö
1855-10-21 Dräng Jon Jonsson Svedja S3 Bondedottren Karin Svensdotter Oppsjö 3
1855-10-28 Manspersonen Anders Larsson Sunnansjö Pigan Anna Olsdotter Änga
1855-10-28 Soldaten N:o 103 Olof Prinz
Pigan Brita Persdotter Hammarswall 3
1855-11-04 Husman Olof Carlsson Sannäs Pigan Margta Johansdotter Oppsjö 2
1855-11-01 Bondesonen Anders Hansson Sunnansjö 3 Bondeenkan Anna Ersdotter Myra S1
1855-11-04 Snickaren Per Olof Sved Stömne Soldatdottren Karin Nilsdotter Tomta SS5 eller Södra Långebo
1855-11-04 Soldaten N:o 93 Lars Sundell
Bondeenkan Karin Hansdotter Glombo 1
1855-10-31 Drängen Fredrik Carlsson Prostgården Bondedottren Anna Persdotter Svedja S6
1855-11-09 Drängen Lars Svensson Myra S1 Bondedottren Anna Olsdotter Sunnansjö
1855-11-06 Bonden Olof Persson Edsäng S1 Bondedottren Sigrid Hansdotter Edsäng 4
1855-11-18 Bonden Lars Persson Långede 1 Pigan Karin Andersdotter Långede 1
1855-11-18 Bondesonen Drängen Per Hansson Sunnansjö 1 Pigan Karin Olsdotter Håknorbo 1
1855-12-02 Soldaten N:o 56 Jöns Björk
Soldatdottren Kerstin Ersdotter Ö. Berge
1856-02-24 Sold: Jonas Marche
Pigan Brita Andersdotter Loppet 2
1856-04-10 Drängen Olof Olsson Näsbyn S5 Torpardottren Karin Larsdotter Svala
1856-04-13 Soldaten N:o 74 Eric Knapp
Pigan Brita Jonsdotter Norrhvena 4
1856-04-20 Bondson Eric Ersson Ås 1 Torparedottren Margta Larsdotter Stömne
1856-04-18 Soldaten N:o 24 Per Söder
Husmansdottren Karin Karlsdotter Svedja
1856-04-23 Bondesonen Olof Persson Sättjära 2 Bondedottren Margta Olsdotter Tjernmyra 1
1856-05-12 Gamla Bonden Olof Persson Svedja S3 Förra Pigan Karin Olsdotter Glombo
1856-05-01 Bonden Nils Nilsson Östansjö Bondedottren Brita Olsdotter Ö. Berge
1856-05-01 Soldaten N:o 95 Erik Kring
Förra Pigan Margta Ersdotter Edsäng
1856-04-29 Bondson Drängen Nils Jonsson Norrberg S3 Bondedottren Sigrid Engelbrechtsdotter Norrberg S3
1856-04-29 Bonden Olof Persson Oppsjö und. 1 Bondedottren Karin Persdotter Vestanäng 3
1856-05-12 Bondson Nils Johansson Sjömyra S8 Bondedottren Margta Persdotter Sjömyra SS4
1856-05-07 Torpareson Jon Mickelsson Oppsjö Bondedottren Margta Jonsdotter Källeräng S1
1856-05-15 Bondsonen Per Persson Oppsjö 4 Bondedottren Pigan Sigrid Olsdotter Näsbyn 1
1856-05-13 Bonden Jon Olsson Norrhvena 2 F.d. Bondedottren Karin Ersdotter V. Berge
1856-05-15 Bonden Jon Persson Tomta 6 Bondedottren Anna Persdotter
1856-05-14 Drängen Jon Andersson Vesteräng S3 Husmansdottren Margta Gustafsdotter Sörhvena
1856-06-01 Drängen Lars Olsson Håknorbo 4 Torpardottren Karin Jonsdotter Håknorbo und. 2
1856-06-12 Bondson Hans Ersson Oppsjö S2 Bondedottren Margta Ersdotter Nyåker SS1
1856-10-26 Drängen Lars Larsson Vestra Tolbo N:o 1 Pigan Brita Ersdotter Vestra Tolbo N:o 1
1856-10-26 Bonde Sonen Olof Olsson Byn N:o 1 Kyrkovärdsdottren Carin Jonsdotter Hammaren N:o 3
1856-11-02 Bonde Sonen Lars Johansson Loka N:o 1 Bonde Dottren Ingrid Larsdotter Bondebo s. 1
1856-10-31 Drängen Jon Jönsson Åkre s. 2 Pigan Margta Svensdotter Åkre N:o 4
1856-10-29 Drängen Pehr Nilsson Lund N:o 1 Bonde Dottren Sigrid Bryngelsdotter Svedja N:o 5
1856-11-09 Husmans Sonen Pehr Persson Gäddvik eller Sjömyra Bonde Dottren Carin Ersdotter Stömne s. 1
1856-11-09 Bonde Sonen Jon Olsson Norrberg N:o 2 Bonde Dottren Sigrid Larsdotter Witterarf s. 1
1856-11-13 Drängen Pehr Larsson Långede N:o 4 Bonde Dottren Carin Olsdotter Långede N:o 4
1856-11-18 Nämndemans och Bonde Sonen Olof Olsson Sannäs N:o 2 Bonde Dottren Carin Persdotter Stömne N:o 3
1856-11-30 Soldaten N:o 145 Jonas Ring
Dess Fästeqvinna Bonde Dottren Anna Ersdotter Näsbyn N:o s. 11
1856-12-07 Torpare Sonen Jonas Olsson Svedja Bonde dottren Margta Ersdotter Oppsjö s. 2
1857-03-22 Bruksarbetaren Pehr Johan Filmér Fredricsforss Pigan Engla Mathilda Westberg Fredricsforss
1857-03-23 Drängen Anders Andersson Norrhväna s. 5 Pigan Brita Hansdotter Norrhväna N:o 3
1857-03-30 Dröngen Pehr Olsson Norrhväna N:o 2 Förre Pigan Brita Carlsdotter Norrhväna
1857-05-03 Drängen Jon Hansson N:o 4 i Westanäng Pigan Anna Larsdotter N:o 4 i Westanäng
1857-05-08 Afskedade Corpralen Olof Östberg Hagen Pigan Sigrid Jonsdotter Hagen N:o 3
1857-05-10 Drängen Carl Gustaf Bäck Näsbyn N:o 8 Bonde Dottren Carin Andersdotter Fjerdsäter
1857-05-07 Drängen Lars Persson Långede N:o 2 Pigan Fredrika Johansdotter Långede N:o 2
1857-05-22 Arrendatorn Olof Olsson N:o 1 i Mora Pigan Christina Persdotter Bäcklund N:o 1 i Mora
1857-05-25 Drängen Jon Olsson Ede N:o 7 Pigan Ingrid Ersdotter Ede N:o 7
1857-06-01 Drängen Nils Larsson Långede N:o 1 Pigan Brita Mickelsdotter Ede N:o 6
1857-06-02 Bonde Sonen Pehr Persson Nyåker s. 1 Bonde Dottren Brita Ersdotter Edsäng N:o 1
1857-06-14 Drängen Olof Jonsson Ede N:o 3 Afl. Bond. Paul Erssons Enka Anna Ersdotter Skog s.s. 3
1857-06-10 Bonde Sonen Pehr Larsson Nordanäng s. 4 Bonde dottren Sigrid Persdotter Afva N:o 3
1857-06-09 Bonde Sonen Jon Ersson Nyåker s.s. 1 Bonde Dottren Anna Persdotter Loppet N:o 1
1857-06-21 Smeden Eric Sved Westeräng Bonde Dottren Carin Jonsdotter Tomta N:o 3
1857-10-19 Drängen Pehr Persson Långede s. 5 Pigan Kerstin Persdotter Långede s. 5
1857-10-19 Husmannen Hans Jonsson Bredåker Gamla Pigan Greta Ersdotter Wij
1857-10-22 Bonde Sonen Pehr Zachrisson Prettingberg N:o 2 Bonde Dottren Carin Persdotter Svedja N:o 6
1857-11-01 Pappermakare Gesällen Alfred Oscar Berg Fredricsforss Pigan Brita Margreta Binette Fredricsforss
1857-11-01 Bonden Eric Ersson Glombo s. 1 Nämndemans Dottren Margta Andersdotter Svedja N:o 1
1857-11-04 Drängen Pehr Ersson Sörväna s. 2 Pigan Brita Johansdotter Sörväna N:o 1
1857-11-17 Drängen Eric Jonsson Mora N:o 12 Bonde Dottren Gertrud Ersdotter Mora N:o 12
1857-11-27 Snickaren Anders Olsson Näsbyn Förre Pigan Carin Jacobsdotter Fjerdsätter
1858-04-18 Dräng Erik Ersson Stömne 2 Pigan Brita Johanna Persdotter Stömne 2
1858-04-18 Drängen Jon Persson Vesteräng N:o 3 Bondedottren Karin Olsdotter Vesteräng N:o 3
1858-04-23 Soldaten 81 Olof Krus Lopet Soldat Enkan Ulrica Cathr. Andersdotter Tjernmyra
1858-05-02 Soldaten N:o 11 Erik Färdig
Pigan Anna Olsdotter Slättäng
1858-05-02 Drängen Per Jonsson Hagen 3 Pigan Margta Larsdotter Hagen 1
1858-05-02 Husman Jonas Isaksson Vestanäng Pigan Margta Olsdotter Svedja S4
1858-05-05 Bonden Olof Ersson Hagen SS3 Bondedottren Gertrud Olsdotter Byn 1
1858-05-10 Sold. N:o 2 Jonas Quist Norrhvena Soldatdottren Anna Hermansdotter Norrhvena
1858-05-11 Bondesonen Per Ersson Vesteräng 2 Riksdagsmansdottren Anna Persdotter Hammarsvall
1858-05-15 Korpralsson Lars Larsson Långebo Fosterdottren Sigrid Persdotter Skyttänga
1858-05-24 Dräng Jonas Johansson Svedja 1 Soldatenkan Sigrid Ersdotter Vestanäng
1858-06-03 Drängen Erik Salomonsson Sjömyra S4 Pigan Brita Jonsdotter
1858-10-24 Bonden Carl Olsson Ede S5 Pigan Karin Larsdotter Ede S5
1858-10-21 Handlanden Carl Augst Sundberg Bjuråker Mamsell Maria Elisabeth Hägglund Näsbyn
1858-10-20 Drängen Olof Ersson Myra S1 Bondedottren Margta Mickelsdotter Myra 3
1858-10-24 Smeden Jon Ersson Sjömyra Torpardottren Ingrid Jonsdotter Långbo eller Norrhvena
1858-10-27 Dräng Jon Persson Edsäng S4 Bondedottren Gertrud Ersdotter Edsäng 1
1858-10-29 Bonden Jon Olsson Bredåker S3 Torpardottren Anna Persdotter Gäddvik eller Sjömyra
1858-10-26 Skräddaren Per Ersson Norrhvena Bondedottren Anna Bryngelsdotter Svedja 5
1858-10-31 Bonden Olof Jonsson Fjerdsäter 3 Bonddottren Karin Ersdotter Ede 1
1858-10-28 Drängen Jon Jonsson Näset 1 Pigan Märtha Nilsdotter Sörhvena S4
1858-11-07 Afsked. Soldaten Olof Snygg Gåsbacka Torpardottren Anna Persdotter Oppsjö
1858-11-07 Bondson Olof Olsson Ede 4 Bonddottren Margta [Persdotter] Stömne 3
1858-11-07 Bonden Per Olsson Sannäs 2 Bondedottren Brita Larsdotter Nordanäng 3
1858-11-12 Husman Erik Ersson Skog Pigan Anna Mickelsdotter Rimskog N:o 1
1858-11-11 Bondson Jon Olsson Mora 2 Bondedottren Pigan Margta Persdotter Vesteräng 1
1858-11-14 Drängen Carl Erik Persson Ede 3 Bondottren Sigrid Ersdotter Stömne S1
1858-11-18 Bondesonen Per Persson Åkre 1 Bondedottren Karin Jonsdotter Fjerdsäter 3
1858-11-21 Soldaten N:o 66 Jonas Nordlund
Bondd:r Pigan Margta Ersdotter Åkre 1
1858-11-25 Drängen Jon Jonsson Loka 1 Pigan Kerstin Jonsdotter Fjerdsäter 2
1858-11-24 Soldatson Per Persson Stark
Bondedottren Margta Ersdotter Svedja 2
1858-12-02 Bondson Erik Persson Sjömyra S1 Bondedottren Karin Jonsdotter Mora 8
1859-05-15 Sold. N:o 109 Per Hög
Fosterdottren Karin Andersdotter Öster Tolbo 1
1859-05-19 Drängen Carl Jonsson Östra Tolbo s. 3 Bonde Dottren Anna Jonsdotter Tjernmyra
1859-05-19 Drängen Olof Ersson Nyåker N:o 2 Bonde Dottren Ingrid Persdotter Nyåker N:o 2
1859-05-24 Bonden Per Olsson Norrhvena 5 Bondeenkan Margta Ersdotter Bjusnäs S1
1859-05-29 Soldatsonen Sven Magnus Salomonsson Skog Bondedottren Kerstin Zakrisdotter Prettingberg
1859-05-29 Skomakaregesällen Johan Niclas Siöberg
Pigan Kerstin Olsdotter Sunnasjö
1859-05-27 Soldaten N:o 78 Erik Frid
Pigan Kerstin Olsdotter Glombo
1859-05-29 Skolläraren Erik Södergren
Bondedottren Lena Ersdotter Sannäs
1859-06-05 Bondson Per Persson Tjernmyra N:o 3 Bondedottren Margta Olsdotter Nyåker 2
1859-06-20 Bonden Hans Ersson Kihlström Skog N:o 4 Handlanden Pehr Westerlunds dotter Gertrud Persdotter Westerlund Tomta s. 4
1859-10-21 Dräng Anders Andersson Ede S2 Pigan Margta Olsdotter Ede S3
1859-10-18 Dräng Johan Persson Glombo S1 Soldatdottren Karin Johansdotter Ede
1859-10-23 Pappersbruksarbet. P. Söderberg Fredriksfors Pigan Anna Jonsdotter Fredriksfors
1859-10-17 Bonden Olof Persson Sjömyra S1 Pigan Brita Jonsdotter Sjömyra SSS4
1859-10-28 Bondeson Dräng Hans Hansson Ede S8 Bondedotter Sigrid Jonsdotter Stömne 7
1859-10-26 Bondson Sven Olsson Glombo 2 Bondedottren Ingrid Carlsdotter Svedja S4
1859-11-04 Soldatson Per Andersson Käck Källeräng Husmansdottren Sigrid Persdotter Sannäs
1859-11-03 Drängen Per Persson Ede 3 Förre Bondedottren Brita Ersdotter Eckelsbo eller Sjömyra
1859-11-02 Drängen Erik Persson Svedja S1 Bondedottren Anna Larsdotter Svedja S1
1859-11-06 Bonden Olof Persson Näsbyn N:o 3 Bondedottren Ingrid Olsdotter Ede 8
1859-11-13 Drängen Olof Larsson Glombo N:o S1 Bondedottren Pigan Sigrid Persdotter Svedja N:o S. 6
1859-11-18 Husman Hans Persson Tomta Soldatdottren Margta Olsdotter Tomta
1859-11-20 Soldatson Olof Jonsson Oppsjö Bondedottren Kerstin Persdotter Sannäs S3
1859-11-22 Bondson Per Olsson Norrhvena S3 Bondedottren Brita Larsdotter Norrhvena S2
1860-04-15 Bonden Olof Olsson V Berge Pigan Anna Ersdotter V Berge
1860-04-22 Drängen Anders Svensson Åkre 1 Pigan Ingrid Olsdotter Näsbyn 1
1860-05-08 Bondson Lars Ersson Vesteräng 2 Bondedottren Karin Jonsdotter Hammarsvall N:o 4
1860-05-10 Drängen Erik Johansson Edsäng 3 Bondedottren Anna Jonsdotter Mora und. 8
1860-05-13 Bonden Erik Ersson Håknorbo 2 Bondedottren Brita Olsdotter Glombo 2
1860-05-18 Torparsonen Erik Persson Fjerdsäter und. S2 Bondedottren Karin Andersdotter Fjärdsäter S1
1860-05-17 Bondeson Jon Jonsson Näsbyn 5 Bondedottren Sigrid Jonsdotter Tomta SS1
1860-05-17 Bonden Jon Olsson Byn S1 Bondedottren Kerstin Olsdotter Sannäs N:o 2
1860-05-28 Dräng Per Jonsson Källeräng 1 Förra Pigan Karin Larsdotter Källeräng
1860-05-28 Husman Per Ersson Östra Tolbo Bondedottren Brita Ersdotter Sjömyra SSS4
1860-06-01 Husman Per Olsson Åkre Soldatdottren Anna Olsdotter Sunnansjö
1860-05-28 Bondson Jon Larsson Hagen 1 Bondedottren Karin Olsdotter Bredåker 1
1860-05-30 Afskedade Trumslagaren Olof Reveille Klubbo Soldatdottren Anna Persdotter Tjernmyra
1860-05-29 Husman Jon Ersson Eckelsbo eller Östansjö Bondedottren Brita Jonsdotter Långede 1
1860-06-08 Bondson Johan Johansson Sjömyra S8 Pigan Anna Hansdotter Sjömyra S8
1860-07-02 Dräng Jon Ersson Sjömyra und. S6 Bondedottren Margta Olsdotter Sjömyra 7
1860-10-14 Dräng Per Persson Svedja S6 Bondedottren Anna Jonsdotter Svedja 3
1860-10-17 Bonden Per Larsson Nordanäng 3 Bondedottren Brita Persdotter Hammaren 1
1860-10-30 Bondesonen Hans Jonsson Sjulgård S1 Bondedottren Sigrid Andersdotter Sörhvena S2
1860-10-28 Skolläraren Jonas Delbom Oppsjö Soldatdottren Anna Andersdotter Långede
1860-10-26 Bondesonen Olof Jonsson Tomta 1 Pigan Karin Larsdotter Vesteräng
1860-11-08 Drängen Jon Larsson Åkre S3 Pigan Karin Andersdotter Åkre
1860-11-11 Husmanssonen J???? Larsson Tjernmyra Husmansdottren Kerstin Jonsdotter V Berge
1860-11-22 Gamle Nämndeman Per Larsson Norrhvena S2 Pigan Margta Olsdotter Tomta 2
1860-11-23 Sold N:o 18 Jonas Syl
Bondedottren Karin Nilsdotter Björka
1860-12-02 Bon Erik Larsson Säfsholm 1 Bondedottren Karin Jonsdotter Tomta SS1
1860-11-30 Bondson Hans Persson Björka 1 Pigan Margta Olsdotter
1861-04-18 Recruten Johan Gunst
F.d. Pigan Sigrid Jonsdotter Ede
1861-04-26 Torparson Mårten Persson Ede Jerfsö S:n Husmansdottren Sigrid Ersdotter Näset
1861-04-21 Bondeson Anders Persson Fjerdsäter 5 Bondedottren Brita Andersdotter Åkre S3
1861-05-02 Bonden Johan Olsson Svala Bondedottren Ingrid Olsdotter Norrhvena 5
1861-05-05 Bonden Lars Persson Oppsjö und. S3 Pigan Sigrid Carlsdotter Oppsjö 6
1861-05-09 Bondeson Jon Olsson Glombo 2 Bondedottren Brita Jonsdotter Håknorbo
1861-05-07 Bonden Nils Persson Östansjö und. S1 Bondedottren Pigan Anna Jonsdotter Myra 1
1861-05-13 Bondesonen Per Persson Mora S4 Bondedottren Karin Ersdotter Vesteräng 2
1861-05-26 F: Bonden Johan Johansson Svala 2 Bonde Enkan Ingrid Persdotter Svala 2
1861-06-03 Drängen Olof Ersson Hammarswall Pigan Margta Persdotter Långede 5
1861-06-14 Försvarslöse Mansperson Olof Persson Gryttjesbo Husmansenkan ???????? Carolina Westerberg
1861-06-16 Mjölnaren Johan Erik Dahlström Ede Förre Pigan Lena Andersdotter ???berg Ede
1861-06-10 Bondson Matts Mattsson Sannäs S1 Pigan Karin Ersdotter Afva 1
1861-10-27 Bondson Olof Jonsson Sjömyra Bondedottren Ingrid Olsdotter Rolfberg
1861-10-16 Drängen Matts Andersson Klubbo SS1 Pigan Sigrid Olsdotter Klubbo SS1
1861-11-07 Husmanssonen Lars Larsson Långede Pigan Brita Johansdotter Långede S1
1861-11-15 Förre Sergeant Per? Edlund?
Förre Pigan Kjerstin Jonsdotter Näset
1861-11-14 Bonden Olof Hansson Ö Tolbo S1 Bondedottren Margta Jonsdotter Källeräng
1861-11-21 Soldat (N:o 21) Anders Äng
Soldatdottren Brita Andersdotter Källeräng