Vigselregister Färila E:1
Vigseldatum Lysningsdatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1711-11-12

Påhl Månsson Weckbo P. Brijta Olofsdotter Lillbyn
1712-03-09
Tremännings Soldaten Anders Andersson Reen Rängsiö Sockn
Brijta Jonsdotter Weckbo
1712-04-13
Vice Korporalen Olof Larsson Gråberg Walla P. Anna Nilsdotter Swedia
1712-05-11
Sergeanten Joachim Holstein Född i Rijga P. Margeta Erichsdotter Lillbyn
1712-06-01
Tremännings Soldaten Erich Persson Hiller
P. Anna Erichsdotter Ståcksbo
1712-06-11

Anders Mickelsson Eed Enk. H. Brijta Olofsdotter Weckbo
1712-11-09

Anders Olsson Stoorbyn Enkan H. Golig Ersdotter
1712-11-23

Olof Jonsson Hofra P. Sara Larsdotter Swedia
1712-11-30

Lars Persson Yg P. Karin Hansdotter Weckebo
1712-12-07

Simon Andersson Yg P. Chirstin Pährsdotter Hyttbo
1712-12-28
Danemannen Joen Pärsson Hofra Enkan Hust Karin Jonsdotter Walla
1713-02-08
Unga Danemannen Mårten Halfwarsson Ståcksbo P. Gudf. Gölig Jonsdotter Hofra
1713-05-03
Recreuten Olof Swensson Sweg
Margeta Ersdotter Ståcksbo
1713-07-12

Johan Olsson Rygskogen P. Malin Mickilsdotter Loos
1713-09-29

Olof Hansson Weckbo P. Chirstin Pärsdotter Yg
1713-10-04

Lars Pärsson Lillbyen P. Chirstin Olofsdotter Lillbyen
1713-10-11

Anders Andersson Lillbyen P. Sigred Larsdotter Lillbyen
1713-10-18

Anders Olsson Swedia P. Sigred Johansdotter Yg
1713-11-01

Pähr Månsson Hofra P. Margeta Pärsdotter Weckbo
1713-11-15

Olof Ersson Yxbo P. Chirstin Pärsdotter Hyttebo
1713-12-27

Pähr Johansson Rygskogen P. Margeta Olofsdotter Lillbyn
1713-12-28
Bond. Anders Månsson Hyttebo P. Rambor Erichsdotter Ståcksbo
1713-12-28

Lars Olsson Yg
Brijta Larsdotter Yg
1714-03-31
Sold. Nils Matsson Stark Ståcksbo P. Brijta Gudmundsdotter Yg
1714-06-20
Dr. Anders Pärsson Sweg
Märta Pärsdotter Korböhle
1714-05-19

Påhl Persson Yg
Sigred Pärsdotter Yg
1714-10-03
Drengen Anders Persson Yg P. Malin Simonsdotter Yg
1714-11-01

Olof Månsson Ståcksbo
Ella Olofsdotter Weckbo
1714-11-07

Simon Ersson Yg Enkan Hustru Sara Jönsdotter Tächten och Liusdahls Sockn
1714-11-14
Dr. Lars Siffersson Prästegården P. Chirstin Olsdotter Prästegården
1714-12-05
Unga bonden Olof Ersson Weckbo Pijgan Gertrud Pährsdotter Storbyn
1714-12-21
Sold. Erich Bålmberg
P. Margeta Halfwarsdotter Storbyn
1714-12-26
B. Pähr Olsson Kiärnwal P. Anna Micksdotter Lilskogen
1714-12-28
Kapralen Jon Steen
Jung: Sara Pährsdotter Stoorbyn, född i Liusdahl
1715-01-30
Sold. Päder Jonsson Forsberg Föne Enkan H. Chirstin Jöransdotter Wåga och Järfsöö S:n
1715-02-06
Sold. Erich Grönholm
P. Chirstin Erichsdotter Yxbo
1715-05-29

Erich Olsson Walla
Ella Månsdotter Swedia
1715-10-02
Dr. Joen Olsson Korböhle P. Gertrud Pädersdotter Korböhle
1715-10-09
B. Olof Månsson Walla P. Elisabeth Swensdotter Walla
1715-10-16
B. Anders Mårsson Walla P. Karin Larsdotter Föne
1715-11-20
B. Olof Larsson Swedia P. Ella Larsdotter Prästegården
1715-11-27
B. Johan Gudmundsson Weckbo P. Karin Larsdotter Weckbo
1715-12-28
B. Pähr Ersson Föne Enkan P. Margeta Järfsöö
1716-01-15
B. Jon Persson Wester
Jung. Mærta Örnflycht
1716-01-22
Sold. Nils Wijkberg

Sigre Olsdotter Walla
1716-04-15
Sold. Lars Gudmundsson Swedia
Anna Månsdotter Swedia
1716-05-23
Sold. Påhl Pålsson Wass
P. Katharina Mårtensdotter Ståcksbo
1716-10-21
Dr. Swen Pålsson Prästegården P. Margeta Andersdotter Stoorby
1716-10-28

Lars Halfwarsson Lillbyn P. Gertrud Andersdotter Stoorbyn
1716-11-04
B. Lars Erichsson Weckbo P. Chirstin Hansdotter Weckbo
1717-01-06
Dr. Joen Johansson Kiärnwal P. Brijta Olsdotter Kiärnwal
1717-01-13
B. Joen Pärsson Sunnan Korböhle P. Karin Larsdotter Biörsiö
1717-05-05
Sold. Johan Biörkman Loos P. Lisbetta Johansdotter Loos
1717-08-12
Dr. Anders Erichsson Storbyn
Margeta Pädersdotter Storbyn
1717-11-03
Dr. Lars Joensson Höga och Liusdahl Enckan H. Karin Erichsdotter Hyttebo
1717-11-24
Dreng. Erich Mårsson
P. Chirstin Olofsdotter Hofra
1717-11-10

Måns Pärsson Stoorbyn P. Ella Mårtensdotter Hofra
1718-01-06

Pähr Jonsson Nyåker och Liusdahl P. Brijta Olofsdotter Ståcksbo
1718-04-06
Sold. Lars Rijsberg

Karin Månsdotter Ståcksbo
1718-06-02
Bonden som war Enkling Påhl Pärsson Yg Pigan Karin Andersdotter Yg
1718-06-04
B. Pehr Mickilsson Loos P. Karin Matsdotter Hofra
1718-10-19
D. Halfwar Pärsson Sweg
Chirstin Halfwarsdotter Korböhle
1718-12-07
B. Olof Larsson Föne Enkan H. Chirstin Pährsdotter Yxbo
1718-12-27
B. Måns Larsson Walla P. Karin Olsdotter Walla
1718-10-06
Drengen Halfward Zachrisson Dalarne och Sweg
Chirstin Halfwardsdotter Korböhle
1719-05-03
Gambla Bonden Mårten Ersson Walla Konan Gertrud Pädersdotter Walla
1719-05-24
Dreng. Pähr Nilsson Yg Bonde Enk. Hust. Chirstin Olofsdotter Yg
1719-11-08
Bonden Pähr Andersson junior Yg Pigan Karin Pährsdotter Storbyn
1719-11-15
Bonden Måns Månsson junjor Yg Pigan Karin Andersdotter Yg
1719-11-22
Bond:n Lars Halfwardsson Lilbyn B. Enkan Karin Hansdotter Weckbo
1719-11-22
B. Pähr Johansson Rygskogen P. Anna Andersdotter Ängersiö
1719-11-30
B. Mickil Matsson Wekbo P. Sara Larsdotter Stoksbo
1719-12-06
B. Mårten Månsson Prästegården P. Lisbetta Andersdotter Hyttebo
1719-12-28
B. Pähr Hansson Weckbo P. Karin Sigfredsdotter Hyttbo
1719-12-28
Gl. Sold. Lars Olsson Walla Enk. H. Lisa Matsdotter Föne
1720-01-01
Sold. Anders Blomberg
P. Emphre Swensdotter Storbyn
1720-01-03
B. Pähr Pärsson Hofra Enkan Hust. Anna Jacobsdotter Wänsiön
1720-02-21
Br. Capralen Johan Berg
P. Brijta Pährsdotter Stoorbyn
1720-02-28
Soldaten Olof Swedbäck
P. Margeta Hendrichsdotter Hafrö
1720-09-29
Förafskedade Sold. Mickil Loosberg Loos Enkan Lijsa Loos
1720-10-16
Bonden och Änklingen Måns Olsson Ståcksbo Enk. Hust. Karin Månsdotter Hyttebo
1720-12-04
Dreng Mats Persson Sweg Enkan hust. Chirstin Andersdotter Hofra
1720-12-04
Bond. och Sold. Anders Johansson Yg Enk: Hust. Margeta Pährsdotter Stoorbyn
1720-12-18
Bonden Mickil Jonsson Yg P. Karin Pärsdotter Yg
1720-12-28
Bonden Anders Larsson Biörsiö P. Chirstina Jonsdotter Prästegården
1721-01-01
B. Jon Andersson Föne Enkan Hust. Gertrud Pährsdotter Walla
1721-02-05
B. Joen Andersson Lilbyn P. Malin Johansdotter Yg
1721-02-12
B. Mickil Staffan Rijforsen P. Brita Pädersdotter Önsekg. Torp och Alfta Sockn
1721-02-19
B. Anders Jönsson Föne P. Anna Larsdotter Föne
1721-10-01
B. Mårten Nilsson Kårböhle P. Märta Olofsdotter Liusdahl och Wåsan
1721-10-22
Sold. Pähr Esbiörsson Klinga
P. Brita Larsdotter Walla
1721-11-26
Bonden Erich Jönsson Storbyn Enkan Ella Ersdotter Ståcksbo
1721-12-03
Sold. Olof Malm
P. Marg. Jonsdotter Hofra
1721-12-10
Förafskedade Sold. Pähr Persson
Pigan Chirstin Jonsdotter Hanebo
1722-02-04
Ordinarie Soldat Erich Storck Färella, ifrån Nyija Kopparberget Pigan Giörlin [Andersdotter] Yg
1722-02-11
Bonde Olof Mickilsson Teenskogen Pigan Helga Pährsdotter Teenskogen
1722-02-18
Förafskedade Finske Soldat Anders Luutila Österbottn P. Karin Andersdotter Stoorbyn uthi Färella S:n
1722-11-25
Soldaten Måns Halberg Föne Enkan hust. Anna Mårtensdotter Storbyn
1722-11-25
Ord. Sold. Olof Reen
P. Emphrid Pärsdotter Yg
1722-12-02
Bonden Olof Olsson Storbyn Pigan Brita Andersdotter Yg
1722-12-16
Ord. Sold. Jonas Alberg
P. Karin Larsdotter Hofra
1722-12-26
Förafskedade Sold. Mickil Matsson Friare Lilskogen P. Anna Mickilsdotter Lilskogen
1722-12-28
Recreut. Joen Månsson Yxbo Enkan Anna Månsdotter Yg
1723-02-03
Unga Krogaren Lars Larsson Heden
Karin Erichsdotter Hougdahl
1723-11-10
Ordinarie Soldaten Mårten Hammarman
Pigan Karin Månsdotter Yg
1723-11-17
Bond. Lars Larsson Swedia P. Ella Andersdotter Stoorbyn
1723-11-24
Bond. Anders Andersson Yg P. Giörlin Pährsdotter Bon i Järfsöö
1723-12-01
Bonden Lars Olsson Hyttebo Pig. Ella Gudmundsdotter Hyttebo
1723-12-08
Förafskedade Soldaten Nils Joensson Storbyn P. Kirstin Swensdotter Kilbo
1724-10-18
Drengen Olof Ersson Weckbo Pigan Karin Larsdotter Storbyn
1724-11-22
Danemannen och Änklingen Mats Persson Yg P. Kirstin Jonsdotter Yg
1724-11-30
Danemannen och Änklingen Päder Mårsson Hofra Pigan Kirstin Olsdotter Eed
1724-12-06
Unge Bonden Joen Ersson Yxbo Pigan Kirstin Nilsdotter Lilbyn
1725-01-12
Gl. Lensman Joen Larsson Storbyn Pig. Gertrud Olsdotter Hougdahl
1725-10-10
Änklingen och Bonden Anders Andersson Lilbyn Pigan Karin Halfarsdotter Kårböhle
1725-11-01
Förafskedade Soldaten Lars Staffansson Hammarström
Pigan Elisabeth Hindriksdotter Rosentorp och Orsa Sockn
1725-11-21
Änklingen och Tolmannen Simon Andersson Hyttebo Pigan Karin Månsdotter Ståcksbo
1725-11-30
Unge bonden Påhl Jonsson Hofra Pigan Brita Larsdotter Föne
1725-12-05
Unge Drengen Erich Halfarsson Storbyn Pigan Kirstin Mickilsdotter Ståcksbo
1726-04-17
Korpralen Nils Larsson Roos Swedia Pigan Margareta Olofsdotter Storbyn
1726-10-02

Erich Andersson Storbyn P. Ella Jonsdotter Hofra
1726-11-06
Drengen Måns Larsson Swedia Pigan Anna Sigfredsdotter Hyttebo
1726-11-13
Bonden Anders Halfwarsson Kårböhle Pigan Kirstin Zachrisdotter Remen och Elfros
1726-11-20
Ordinarie Soldaten Måns Halberg
Pigan Gertrud Jonsdotter Weckbo
1726-11-27
Ordinarie Soldaten Lars Nyberg
Pigan Karin Jonsdotter Swedia
1726-11-30
Ordinarie Soldaten Anders Högberg
Pigan Ingrid Pährsdotter Walla
1726-12-04
Bonden Lars Olsson Föne Pigan Kirstin Erichsdotter Yxbo
1726-12-11
Bonden Jon Jonsson ?äst
Pigan Karin Olsdotter Föne
1726-12-28
Bonden Erich Ersson Hyttebo Pigan Rambor Larsdotter Hyttebo
1727-10-15

Olof Johansson Walla Pigan Karin Jonsdotter Ygh
1727-11-12
Ordinarie Soldaten Anders Ekström
Pigan Karin Larsdotter Föne
1727-11-19
Unge Bonden Jon Michelsson Stocksbo Pigan Brita Pädersdotter Stocksbo
1727-11-26
Unge Bonden Erich Jonsson Yxbo Pigan Kierstin Olofsdotter Föne
1727-12-03
Unge Drängen Jonas Andersson Ygh Pigan Karin Swänsdotter Ygh
1728-01-14
Änklingen och Bonden Påhl Månsson Weckebo Pigan Karin Larsdotter Stocksbo
1728-05-05
Sochneskräddaren Hans Jonsson Yxbo Änkan Hustru Brita Pädersdotter Storbyn
1728-06-10
Unge Bonden Olof Nilsson Lillbyn Pigan Malin Pädersdotter Stocksbo
1728-06-16
Soldaten Päder Wikberg

Anna Larsdotter Walla
1728-07-14
Bonden Päder Jonsson Swedja
Brita Jonsdotter Födder uti Dilsbo
1728-10-13
Drängen Anders Pädersson Ygh Pigan Anna Andersdotter Ygh
1728-11-17
Ordinarie Soldaten Mårten Wahlqwist
Pigan Anna Simonsdotter Ygh
1728-11-24
Änklingen och Bonden Olof Månsson Stocksbo Pigan Karin Johansdotter Walla
1728-11-30
Drängen Jonas Månsson Swedja Pigan Emphrid Swänsdotter Kihlbo
1728-12-01
Bonden Olof Olofsson Walla Pigan Elisabeth Larsdotter Weckebo
1728-12-08
Bonden Päder Larsson Walla Pigan Ingrid Olofsdotter Walla
1728-12-22
Förafskiedade Soldaten Nils Herde
Änkan Hustru Karin Olofsdotter Lillbyn
1729-02-23
Soldaten Erich Håfwerberg

Karin Mårtensdotter Storbyn
1729-09-29
Corporalen af Jerfsö Compagnie Päder Losberg
Pigan Lisbet Pädersdotter Storbyn
1729-10-12

Pär Månsson Hogdal
Karen Eskilsdotter Korböle
1729-10-12

Jon Pålsson Sweg S:n Pigan Märgta Andersdotter Ängra
1729-11-16
Drängen Hans Olsson Wekebo Pigan Margta Sigfridsdotter Hyttebo
1729-11-23
Bonden Olof Larsson Föne Pigan Empfre Olofsdotter Håfra
1729-11-30
Bonden Lars Jonsson Storbyn Pigan Anna Andersdotter Hyttebo
1729-12-07
Soldaten Pär Lille
Pigan Karin Pädersdotter Korskrogen
1729-12-28

Pär Nilsson Lillbyn
Kierstin Jonsdotter Swedja
1730-05-18

Nils Olsson Föne Pigan Ingeborg Olsdotter Håfra
1730-05-24

Lars Olsson Hyttebo Pigan Ella Pädersdotter Hafwerö S:n
1730-11-15
Ordin. Sold. Halfward Kolfstad
Pigan Gölin Swänsdotter Walla
1730-11-22
Drängen Måns Olsson Wekbo Pig. Karen Swänsdotter Kilbo
1730-11-29
Drängen Pär Michelsson Swedja Pigan Margeta Henriksdotter Swedja
1730-11-30
Bonden Anders Olofsson Föne Pigan Sigrid Olofsdotter Föne
1731-04-19
Sochnsmeden Måns Ström
Pigan Margta Jönsdotter Hiort Owiken?
1731-06-07
Bonden Ol Michelsson Lillskog Pigan ärl. Karin Eskildsdotter Hodal och
1731-10-24
Soldaten Swän Blomberg
Pigan ärl. Karin Olofsdotter Swedja
1731-10-31
Soldaten Jonas Skaffare
Pigan ärl. Kierstin Jonsdotter
1731-11-07
Bonden Måns Andersson Storbyn Pigan ärl. Kierstin Jonsdotter Ygsbo
1731-11-28
Drängen Eric Larsson Wekbo Pigan ärl. Kierstin Ersdotter Wekbo
1731-12-28
Bonden Anders Olsson Föne Pigan ärl. Brita Andersdotter Ygsbo
1731-02-28

Pär Jonsson Wekbo, ifrån Hodal
Marta Pärsdotter Wekbo
1732-10-29
Drängen ärl:e och beskiedelig Lars Jonsson Yg Pigan Ärl:a och Gudfruchtiga Emfre Nilsdotter Stocksbo
1732-11-01
Nämdemannen ärl och förståndige Päder Jonsson Wekbo Pigan Ärl. och Gudfr. Anna Pädersdotter Stocksbo
1732-11-05
Drängen ärl. och beskiedelige Jon Månsson Stocksbo Pigan Ärl. och Gudfr. Helena Pädersdotter Storbyn
1732-11-05
Drängen ärl. och beskiedel. Jon Swänsson Stocksbo Änkan Ärl:a och Gudf. Hustru Karin Halfwardsdotter Lillbyn
1732-11-12
Drängen ärl. och beskiedelige Swän Michelsson Stocksbo Pigan Ärl. och Gudf. Margreta Andersdotter Walla
1732-11-19
Sochnskräddaren ärl. och beskedel. Hans Jonsson Storbyn Ärl. och Gudfr. piga Gölin Pädersdotter Odensäng och Liusdal S:n
1732-11-19
Drängen ärl. och beskiedel. Olof Michelsson Stocksbo Ärl:a och gudfr. piga Margeta Olofsdotter Håfra
1732-11-26
Bonden ärl. och förståndige Erik Hansson Wekbo Ärl. och Gudf. piga Karin Jonsdotter Wekebo
1732-11-30
Drängen ärl. och beskiedelige Hans Hansson Swedja Pigan Ärl. och Gudfr. Brita Pädersdotter Hyttebo
1732-12-03
Drängen ärl. och beskiedelig Jon Hansson Wekbo Pigan Ärl. och Gudfr. Margeta Larsdotter Wekebo
1732-12-28
Sochnskomakaren ärl. och beskiedel. Lars Månsson Yg Flychtings pigan Ärliga och gudfr. Beata Andersdotter Vasa
1733-11-11
Drängen Olof Olofsson Teenskog Qwinspersonen Lisbeta Michelsdotter
1733-11-11
Drängen Ol Andersson Wekbo Änkan Hust. Lisbet Larsdotter Wekbo
1733-11-11
Bonden Päder Pädersson Håfra Pigan Kierstin Pädersdotter Jerfsö
1733-11-11
Drängen Jon Olofsson Ygsbo Pigan Brita Pädersdotter Liusdal

1734-01-06 Afskied. Sold. Pär Enqwist Jerfsö Pigan Brita Pärsdotter Färla och Wekbo
1734-10-20
Bonden Päder Eriksson Hyttbo Pigan Arl:a Brita Michelsdotter Stocksbo

1734-11-03 Drängen Erik Olsson Håfra Pigan ärlig Karin Pädersdotter Lillbyn

1735-01-19 Drängen ärlig Olof Jonsson Wekebo Ärl. Pigan Karin Pädersdotter Offerberg och Underswik S:n

1735-03-23 Soldaten Jonas Smedig

Margta Eriksdotter Wekbo

1735-09-28 Soldaten Matthias Reen
Pigan Ärl. Ella Pädersdotter Lillbyn, hwilken är ifrån Liusdal S:n och Hallen

1735-10-19 Drängen ärl. och beskiedelig Olof Thomsson Biörkberg uti Orsa S:n Pigan ärl. och Gudfr. Margreta Marcidotter Storbyn
1735-10-19
Unga bonden Lars Olofsson Föne, ifrån Biuråker Pigan Margreta Pädersdotter Liusdal och Tälle by

1735-11-02 Klockaren i Färla ärl. och förståndig Päder Hansson
Pigan ärl. Anna Larsdotter Swedja

1735-11-09 Unga bonden Erik Olofsson Föne Pigan ärl. Kierstin Jonsdotter Ygsbo
1735-11-11
Hammar Smeden Heric Classon Pira Iggesunds Bruk Jungfru Anna J. Berg
1736-09-26
Drängen ärl. Pär Pädersson Stocksbo Pigan ärl. Cherstin Pålsdotter Ygh
1736-11-07
Bonden Swän Olsson Stocksbo Pigan ärl. Brita Jonsdotter Ygh
1736-11-14
Bonden Swän Michelsson Walla Länsman Ferlings dotter ärl. Anna Månsdotter Storbyn
1736-11-14
Bonden Nils Andersson Korböle Pigan ärl. Gunnilda Eriksdotter Älfroos
1736-11-28

Jon Pädersson Humelköln Pigan ärl. Ella Nilsdotter Alfta och Nötänga
1736-12-05
Bonden Erik Pädersson Wekebo Pigan ärl. Agneta Pädersdotter Ryggskog
1737-05-08

Jon Esbiörnsson Walla
Karin Larsdotter Walla
1737-06-05
Drängen Päder Jonsson Lilherrdal Pigan Ella Pärsdotter Ryggskog
1737-06-05
Adjuntcus Ärewördige H:r Andreas Sundwall Jerfsö Dygderika Jungf. Elizabet Berg Färela
1737-10-02 1737-09-11 Drängen Måns Ersson Wekbo Pigan Anna Pädersdotter Ygh
1737-10-23 1737-10-02 Soldaten af Jerfsö Compagnie Olof Risberg
Pig. ärl. Brita Hansdotter Wekebo
1737-10-30 1737-10-09 Unge Bonden Päder Jonsson Korböle Pigan Ärl. Sigrid Olofsdotter Älfros och Kålsätter
1737-11-20
Unga bonden Päder Simsson Hyttebo Anders Johanssons Styfdotter, Pigan ärl. Marg. Andersdotter Yg

1737-12-18 Drängen Päder Eriksson Ängersiö Pigan ärl. Anna Eschildsdotter Ygsbo

1737-12-11 Recruten Måns Pärsson
Änkan Lisbetha Henricsdotter Risarfwen
1738-09-29
Soldaten ärl. Pär Grönholm
Pigan ärl. Margreta Eriksdotter Wekbo
1738-10-01
Manspersonen Pär Jonsson Ygh Pigan ärl:e Karin Eriksdotter Walla
1738-11-05
Recruten Eric Larsson Lillbyn Pig. ärl. Cherstin Pädersdotter Ygh
1738-11-12
Klockaren Päder Hansson
Pigan ärl:e Cherstin Olofsdotter Storbyn
1738-11-19
Drängen ärl. Pär Jonsson Korböle Pig. ärl:a Karin Andersdotter Korböle
1738-11-26
Drängen ärl. Jon Jonsson Yg Pig. ärl:a Gertrud Månsdotter Stocksbo
1738-12-03
Bonden ärl. Olof Ersson Föne Änkan hust. Karin Månsdotter Hyttebo

1739-01-21 Bonden ärl:e Swän Olsson Kålseter och Älfros Pig. ärl. Cherstin Andersdotter Korböle
1739-06-13
Drängen Lars Olsson Walla Pig. Malin Olofsdotter Ygsbo
1739-10-28
Bonden Pär Michelsson Korböleskog Soldaten sal. Halwar Hieltes Änka hust. Cherstin Halfwarsdotter Storbyn
1739-11-04
Drängen Eric Swänsson Yg Pig. Gertrud Swänsdotter Storbyn
1739-12-02
Drängen Jon Ersson Hyttebo Pigan Cherstin Jonsdotter Föne
1739-12-28
Soldaten Jonas Fäst
Pigan Brita Andersdotter Walla
1740-07-06
Afsk. Soldat Michel Losberg Loos Pig. ärl. Malin Michelsdotter Stocksbo
1740-11-30
Dr. Olof Jonsson Ygsbo Afl. Gästgifwaren Jon Anderssons dotter Gertrud Jonsdotter Lillbyn
1740-12-26
Unga Bonden Olof Jonsson Tjärnwall Pigan Anna Mattsdotter Gåssiö och Yterhodal S:n
1740-12-28
Unge bonden Eric Olsson Föne Pigan ärl. och sedige Gertrud Andersdotter Föne
1741-09-02 1741-08-30 Soldaten Ärl. och Manh. Jonas Fäst
Pigan Ärl. och Gudf. Cherstin Larsdotter Ygsbo
1741-11-15
Ärlige drängen Lars Andersson Storbyn Pig. Ärlig Anna Larsdotter Storbyn
1741-11-22
Drängen Ärlig Olof Simsson Hyttebo Pig. Ärlig Margta Mårtensdotter Hyttebo
1741-11-29
Drängen Ärlig Johan Andersson Edh Pigan Ärlig Sara Johansdotter Wekbo
1741-12-06
Drängen Ärl. Pär Pärsson Humelkiöln Pig. Ärlig Cherstin Hansdotter Stocksbo
1742-01-03
Unge Bonden Ärl. och Beskedelig Eric Andersson Storbyn Pig. Ärlig och gudf. Anna Eriksdotter Storbyn
1742-03-07
WargierningsKarlen Ärlig och Beskiedelig Eric Simsson Hyttebo Pigan Ärl:a och Sediga Christina Pädersdotter Alborg Söderhamn
1742-11-14
Unge bonden ärlig och beskiedelig Hans Olofsson Edh Pig. Ärl. och Gudf. Gertrud Pädersdotter Wekbo
1742-11-21
Soldaten Jonas Biörkman
Sin Fästeqwinna Cherstin Larsdotter Lillbyn
1743-02-02
Bonden Ärl. och Beskiedelig Michel Larsson Los Pigan ärl. och gudf. Malin Eschildsdotter Husköln och Yterhodal S:n
1743-02-13
Soldaten af Jerfsö Compagnie ärlig och Manhaftig Jonas Högberg
Pig. Ärliga och Gudf. Emfrid Mårtensdotter Yg
1743-02-16
Soldaten af Jerfsö compagnie Ärlig och Manhaftig Eric Friskopp
Pigan Ärl. och gudf. Lisbeth Jonsdotter Stafsätra och Liusdal S:n
1743-04-10
Soldaten af Jerfsö compagnie Ärl. och Manhaftig Lars Swensson Bergström
Sal. Corp. Pär Klingas dotter ärl. och gudf. Piga Brita Pädersdotter Walla
1743-11-13

Päder Jonsson Wäster Korböle Pig. Sigrid Jonsdotter Korböle, ifrån Lillherdahl
1743-12-28
Bonden Päder Eriksson Teen Olof Olofssons Enka Hust. Lisbeth Michelsdotter Teen
1744-01-22
Bonden ärl. och förståndig Mårten Nilsson Yg Ärl. och gudf. Piga Margreta Michelsdotter Yg
1744-01-29
Bonden ärl. och förståndig Eric Jonsson Lillbyn Pigan ärl. och Gudf. Brita Andersdotter Lillbyn
1744-04-22
Bonden ärl. och förståndig Päder Olofsson Hyttebo Pigan Ärlig och Gudf. Margreta Pädersdotter Stocksbo
1744-12-16
Unga Bonden Olof Eriksson Hambra och Orsa S:n Pigan ärl. och sedig Lisbeth Johansdotter Ryggskog
1744-11-04
Drängen ärl. Olof Pärsson Yg Pigan Margta Mattsdotter Yg
1744-11-08
Bonden Mårten Parsson Håfra Pig. Ärl. Margta Larsdotter Los
1744-11-25
Drängen ärl. Olof Olsson Walla Pig. Ärl. Ella Månsdotter Walla
1744-12-02
Bonden Eric Ingebrektsson Swedja Pig. Ärl. Sigrid Pärsdotter Lillbyn
1745-02-24

Eric Michelsson Walla Pig. Karin Månsdotter Stocksbo
1745-05-27

Gustaf Larsson Lillskog Pig. Ella Jonsdotter Los
1745-09-26 1745-09-08 Bokhållaren Herr Gustaf Baggström Los Jungfru Sara Lisa Berg
1745-09-29 1745-09-08 Hytte Arbetaren Eric Tvenberg Sophiedal Pigan Ärl. Anna Pärsdotter Ryggskog
1745-10-06
Ord. Soldaten af Jerfsö Compagnie Olof Grönholm
Pigan Ärl. Margta Johansdotter Yg
1745-11-17
Fördubblings Båtsmannen ärlig Nils Jonsson Modig
Pigan ärlig Ella Pädersdotter Storbyn
1745-12-01
Bonden Hans Olofsson Edh Pig. Gölin Ingebrektsdotter Swedja
1746-01-01
Soldaten af Jerfsö Compagnie Mårten Reen
Qwinspersonen Sigrid Pärsdotter Lillbyn

1746-01-26 Bonden Ärl. Olof Olsson Älfros och Kålsätter Ärl. Pig. Ingrid Jonsdotter Kårböle
1746-04-02
Drängen Ärl. Eric Simsson Stocksbo Pigan Ärl. Brita Pärsdotter Stocksbo

1746-10-19 Soldaten Ärl. Simon Vahlquist
Pig. Ärl. Brita Andersdotter Storbyn

1746-11-02 Finnen och HusMannen Anders Larsson Orsa S:n och Hambra Pigan Ärl. Karin Michelsdotter Lillskog
1747-01-11
Drängen Ärlig Anders Andersson Häggestadh och Boldnäs S:n Pig. Ärl. Brita Hansdotter Stocksbo
1747-03-29
Corporalen Halward Klinga
Pigan Sara Månsdotter Storbyn
1747-10-04
Bonden Pär Pärsson Lillbyn LänsMan Ferlings dotter, ärl. P. Margta Månsdotter
1747-09-27
Bonden Ärl. Pär Månsson Korböle Pig. Ärl. Karin Pärsdotter Lillherdal och Sunnan Ån
1747-10-18
Bonden Ärl. Måns Olsson Swedja Pig. Ärl. Karin Andersdotter Edh

1747-10-04 Dräng. Ärl. Olof Olsson Orsa och Sandsiö Pig. Ärl. Anna Johansdotter Ryggskog
1747-11-22 1747-11-01 Bonden Jon Andersson Edh ? Margta Larsdotter Lillbyn

1747-11-__ Grufdrängen Carl Larsson Loos Pig. Ärl. Greta Löfgren

1748-01-10 Dr. Ärl. Henric Olsson Kölsiller och Hafwerö Pig. Ärl. Anna Pärsdotter Håfra
1748-04-06
Soldaten Håkan Grönberg
Soldat Enkan Hustru Ella Pärsdotter KorsKrogen
1748-04-24
Bonden Simon Swensson Yg Pigan Emfrid Swensdotter Yg
1748-10-02
Dr. Ol. Andersson Edh Pig. Ärl. Cherstin Larsdotter Lillbyn
1748-11-20
Bonden Olof Mårtensson Yg Pig. Ärl. Anna Pädersdotter Wekebo
1749-02-05
Kyrkowärden Olof Olsson Storbyn Pig. Ärl. Anna Pädersdotter Lillbyn
1749-02-12
Afskiedad Soldat Olof Forsberg
Pig. Ärlig Gertrud Michelsdotter Walla
1749-04-02
Mans Personen Lars Olofsson Föne Pigan Ärl. Gölin Olofsdotter Storbyn
1749-06-04
WargierningsKarlen Olof Jonsson Boda Jerfsö S:n
Margareta Catharina Sturm Lillbyn
1749-08-20
Drängen Pål Jonsson Ygsbo Pigan qwinnan Gölin Jonsdotter Ygsbo
1749-09-29
Lieutenanten H. Johan Sturm
Pig. Ärlig och Dygdig Gertrud Eriksdotter Wekebo
1749-10-01
Bonden Olof Larsson Lillbyn Pigan Ärlig och Gudf. Gölin Olofsdotter Swedja
1749-11-05
Soldaten Ärl. Pär Tranborg
Pigan Ärl. Karin Andersdotter Walla
1749-11-19
Drängen Jon Pärsson Yg Pigan Brita Jonsdotter Yg
1749-12-03
Bonden Jon Andersson Edh Pigan Ärlig Margreta Eriksdotter Walla
1749-12-10
Soldaten Lars Swensson Bergsten
Pigan Ärl. Anna Jonsdotter Öfwerhodal

1749-12-17 Grufarbetaren Johan Ställberg
P. Karin Larsdotter Los
1750-01-08
Soldaten Ärl. Nils Bauer
Pigan Ärl. Karin Halfwardsdotter Korböleskog
1750-01-14
Bondedrängen Ärl. Swen Pärsson Rolfhambre Liusdal S:n Pig. Ärl. Anna Jonsdotter Ygsbo
1750-01-21
Unga Bonden Anders Olsson Föne Pig. Ärl. Sara Simonsdotter Föne
1750-01-28
Unga Bonden Matts Michelsson Tjärnwal Pig. Ärl. Ella Jonsdotter Tjärnwal
1750-03-25
Drängen Olof Jonsson Storbyn Pig. Ärl. Sigrid Eriksdotter Storbyn

1750-06-24 Grufarbetaren Eric Ersson Los, ifrån Liusnarsberg Pig. Margta Pärsdotter Södra Los
1750-11-11
Drängen Ärl. Olof Andersson Storbyn Pig. Ärl. Brita Joachimsdotter Storbyn
1750-11-18
Soldaten Ärl. Jonas Grönholm
Pig. Ärl. Ella Andersdotter Storbyn
1750-11-25
Bonde Sonen Ärl. Olof Andersson Yg Pigan Ärl. Gertrud Mårtensdotter Stocksbo
1750-12-07
Drängen Ärl. Eric Pärsson Humelköln Pigan Ärl. Karin Eriksdotter Storbyn
1750-12-09
Soldaten Ärl. Pehr Wahrsten
Pig. Ärl. Gölin Simsdotter Hyttebo
1751-01-06
Soldaten Ärl. Mårten Håfwerberg
Pig. Ärl. Anna Jonsdotter Edh
1751-02-03
Soldaten Ärlig Johan Forsten
Pig. Ärl. Margeta Mårtensdotter Walla
1751-04-14
Bonden Lars Andersson Biörsiö Pigan Ärl. Karin Simsdotter Hyttebo
1751-04-21
Soldaten Olof Busk
Pig. Elisabet Andersdotter Teenskog
1751-04-28
Drängen Jon Swensson Storbyn Pig. Margta Swensdotter Yg
1751-06-09
Dr. Mats Pärsson Los Pig. Malin Pärsdotter Rygskog
1751-06-30
Gl. Pär Johansson Rygskog Pig. Malin Simsdotter Los
1751-09-29
Bonden Ärl. Pär Månsson Storbyn Pig. Ärl. Lisbet Larsdotter Lillbyn
1751-09-29
Dr. Ärl. Matts Jonsson Korböle Pig. Ärl. Cherstin Halwardsdotter Korböleskog
1751-09-29
Dr. Pär Larsson Los Pig. Ärl. Anna Olofsdotter Lillskog
1751-10-06
Dr. Ärl. Erik Olsson Wekbo Enkan Ärl. Hust. Brita Pärsdotter Walla
1751-10-20
Grufdr. Peter Stellberg
Pig. Brita Lisa Hamnström Los
1751-10-27
Dr. Anders Pärsson Yg Pig. Ärl. Sigrid Pålsdotter Yg

1752-03-01 Bonden Ärl. Jon Halfwarsson Florn och Hodal Pig. Ärl. Gölin Jonsdotter Korböle

1752-03-01 Skomakaren Johan Pärsson Los, ifrån Liusnarsberg Pig. Cherstin Larsdotter Liusnarsberg
1752-05-13 1752-04-26 Husmannen gl. Anders Olsson Storbyn Pig. Ärl. Anna Michelsdotter Stocksbo
1752-11-01 1752-10-11 Soknskrifwaren wälaktad Carl Almström
Enkan Ärl. Hust. Margreta Michelsdotter Yg
1752-11-01 1752-10-11 Bonden Pär Pålsson Yg Pig. Ärl. Kierstin Andersdotter Yg

1752-11-15 Dr. Ärl. Jon Mårtsson Yg Pig. Ärl. Brita Pärsdotter Föne

1752-11-15 Dr. Ärl. Anders Olsson Wekbo Pig. Ärl. Brita Månsdotter Walla

1752-12-27 Afsk. Dragon ärl. Sven Grufberg Hafwerö Pig. Ärl. Karin Christoffersdotter Wekbo, född i Jämtland

1752-12-27 Drängen Pär Pärsson Qwarnberget och Ofwanåker S:n Pig. Margta Göstasdotter Karswall
1753-01-24
Dr. Ärl. Halward Larsson Storbyn Pig. Ärl. Kierstin Jonsdotter Ygsbo
1753-02-07
Soldaten Olof Hamerman Född i Orsa Pig. Ärl. Gertrud Mårtensdotter Hyttbo
1753-03-25
Fåkunnige drängen Pär Jonsson Polack
Qwinnan Gertrud Jonsdotter Stocksbo
1753-08-26 1753-08-05 Grufdrängen Johan Andersson Los, ifrån Liusnarsberg Pig. Maria Staffsdotter Född i Jämtland
1753-11-18 1753-10-28 Dr. Lars Jonsson Korböle Pig. Gert. Ersdotter Håfra
1753-11-25 1753-11-04 Enklingen Pär Ersson Hyttbo Enkan Hust. Golin Swensdotter Swedja
1753-11-25 1753-11-04 Bonden Olof Olsson Wekbo Pigan Kierstin Eriksdotter Walla

1753-10-07
Nils Ersson Los, ifrån Nås och Palahögden i Liusnarsberg Pig. Maria Mattsdotter Los, ifr. Storkumlan i Liusnarsberg
1753-12-02 1753-11-11 Enklingen och Bonden Jon Andersson Edh Pig. Ärl. Margta Marksdotter Yg
1753-12-09 1753-11-18 Enkl. och Bonden Hans Olsson Ed Pig. Anna Ersdotter Håfra
1753-12-09 1753-11-18 Bonden Anders Simsson Wekbo Pig. Brita Johansdotter Wekbo
1753-12-28 1753-12-09 Corporal Matts Dahlfeldt
Pig. Ärl. Kierstin Pärsdotter Wekbo
1754-06-05 1754-05-19 Nämdeman Johan Andersson Wekbo Pig. Ärl. Sigrid Pärsdotter Walla
1754-09-29 1754-09-01 Grufdr. Israel Dyboi Los, ifrån Morkara S:n Pig. Maria Jansdotter Los, ifrån Liusnarsberg
1754-10-13 1754-09-22 Dr. Olof Pärsson Lyckia i Walla Pig. Margreta Pärsdotter Wekbo
1754-10-20 1754-09-29 Bonden Lars Larsson Pampgården Pig. Ärl. Sigrid Eriksdotter Storbyn
1754-11-17 1754-10-27 Bond. Halfwar Martensson Stocksbo Pig. Ärl. Brita Olofsdotter Håfra
1755-01-06
Arbetaren och Änklingen Ärlig Olof Larsson Iggesunds Bruk Änkan Ärl. Hust. Kierstin Andersdotter Korböle
1755-04-02 1755-03-16 Bonden Pär Pärsson Storbyn Pigan Margeta Pärsdotter Yg
1755-04-06 1755-03-23 Bonden Ol Ersson Håfra Pigan Gölin Mårtensdotter Stocksbo
1755-05-21 1755-05-04 Soknskraddaren Anders Skaffare
Pig. Ärlig Gertrud Swensdotter Yg
1755-06-01 1755-05-18 Wargiernings Karlen Eric Andersson
Hans fästeqwinna Catharina Andersdotter
1755-06-22 1755-06-01 Drängen Ärl. Mats Pärsson Holmberg Storbyn, ifrån Nya Kopparberget Pigan Ärl. Anna Israelsdotter Storbyn, ifrån Leksand
1755-09-28
Dr. Anders Larsson Korböle Pig. Anna Swensdotter Korböle
1755-10-12
Soldaten Staffa Larsson Hamarström
Pig. Ärl. Margeta Andersdotter Yg
1755-10-19
Dr. Olof Jonsson Yg Pig. Ärl. Marg. Michelsdotter Risarfwen
1755-10-26
Sold. Ärl. Nils Risberg
Pig. Ärl. Ingeborg Jonsdotter Swedja

1755-10-12 Bonden Anders Larsson Los Pig. Ärl. Margta Pärsdotter Qwarnberg och Ofwanåker

1755-10-12 Dr. Pär Pärsson Holmberg Los Qwinnan Malin Ersdotter Los
1755-11-09
Soldaten Olof Skaffare
Pig. Ärl. Ella Andersdotter Föne
1755-11-16
Dr. Eric Larsson Korböle heden Pig. Ärl. Anna Eriksdotter Storbyn
1755-11-23
Soldaten Eric Turman
Pigan Ärl. Anna Pärsdotter Håfra
1755-11-23
WargierningsKarlen Olof Månsson Föne Pigan Ärlig Ingierd Esbiörnsdotter Öfwer Hodal
1755-12-28
Bonden Eric Pärsson Föne Pig. Kierstin Olofsdotter Walla
1756-01-04
WargierningsKarlen Pär Ahlberg Hodal Pigan Ärl. Gertrud Jonsdotter Korböle
1756-01-11
Soldaten Jon Blomberg
Pig. Ärl. Annica Mårtensdotter Walla
1756-01-11
Soldaten Eric Tallrot
Qwinspersonen Sigrid Nilsdotter Storbyn
1756-02-08
Unga bonden Halward Ersson Storbyn Pig. Ärl. Emfrid Larsdotter Swedja
1756-02-22
Drängen Simon Pärsson Yg Sin Fästeqwinna Brita Nilsdotter Föne
1756-04-25
Soldaten Anders Olsson Hillersten
Pig. Ärl. Kierstin Pärsdotter Föne
1756-06-09
Soldaten Henric Carl Betulander
Pig. Gertrud Nilsdotter Lillbyn
1756-10-10
Dr. Ärl. Mårten Månsson Storbyn Pig. Anna Pålsdotter Yg
1756-10-13
Dr. Ärl. Michel Olsson Lillskog Pig. Ärl. Gölin Larsdotter Krogen
1756-11-07
Dr. Ärl. Pär Pärsson Storbyn Enkan Sigrid Ersdotter Storbyn
1756-11-14
Soldaten Ärl. Gösta Ekström
P. Kierstin And:sdotter Håfra
1756-11-21
Bond. Ärl. Måns Pålsson Wekbo Pig. Ärl. Karin Olsdotter Håfra
1756-11-28
Dr. Lars Larsson Swedja P. Ärl. Sigrid Michelsdotter Yg
1756-11-30
Dr. Ärl. Pär Pärsson Yg Pig. Ärl. Karin Mansdotter
1756-12-05
Bonden Olof Ersson Walla P. Ärl. Gölin Jonsdotter Lillbyn
1756-12-05
Soldaten Ärl. Eric Lund
Pig. Ärl. Sigrid Olsdotter Kilbo
1756-12-19
Soldaten Ärl. Eric Asp
Pig. Ärl. Emfrid Nilsdotter Kilbo
1757-02-13
Bond. Ärl. Pär Michelsson Risarf Pig. Ärl. Kerstin Olsdotter Swedja och Alfta S:n
1757-04-13
U. Bond. Pär Jöransson Ygsbo Pig. Ärl. Sigrid Jonsdotter Ygsbo
1756-12-05
Grufdrängen Ol Olsson Huggberg Los Pig. Margreta Mattsdotter Los

1757-09-18 Bruksskomakaren Jan Andersson Los Pig. Stina Pärsdotter Los
1757-10-16
Drängen Ol Göstasson Karswall Pigan Brita Olofsdotter Ofwanåker
1757-11-06
Bonden Halwar Andersson Korböle Pig. Margta Jonsdotter Ängersiö
1757-11-13
Bonden Pär Andersson Yg Pig. Kierstin Larsdotter Yg
1757-11-20
Bonden Anders Nilsson Swedja Pig. Brita Jöransdotter Ygsbo
1757-11-27
Bonden Eric Jonsson Lillbyn Pig. Ingrid Andersdotter Edh
1757-12-04
WargerningsKarlen Jon Hansson Stocksbo Pig. Karin Jonsdotter Föne
1758-03-29
Dr. Jon Olsson Walla Pig. Emfred Ersdotter Håfra
1758-04-02
Dr. Pär Johansson Stocksbo Pig. Margta Jonsdotter Stocksbo
1758-04-09
Bonden Jon Pärsson Humelköln Pig. Marg. Johansdotter Yg

1758-09-17 Dräng. Ärl. Jon Pålsson Lillbyn Pig. Ärl. Karin Jonsdotter Nore och Liusdal
1758-10-08
Drängen Siul Olsson Född i Hodal Pigan Ärl. Kierstin Pärsdotter Korböle
1758-11-12
Ärl. Bonden Eric Olsson Stocksbo Ärl. Pig. Karin Michelsdotter Yg
1758-11-19
WargierningsKarlen Pär Matsson Wekbo Ärl. Pig. Ingrid Jonsdotter Ängra
1758-11-26
Bonden Ärl. Eric Olsson Walla Pig. Ärl. Gertrud Månsdotter Hyttbo
1758-12-03
Drängen Ärl. Lars Nilsson Swedja Pig. Ärlig Anna Andersdotter Yg
1758-12-28
Drängen Ärlig Anders Pålsson Yg Pig. Ärl. Kierstin Michelsdotter Yg
1759-02-18
Bonden Måns Jonsson Kilbo P. Karin Nilsdotter Swedja
1759-02-25
Drängen Anders Jonsson Herde
P. Brita Pärsdotter Wekbo
1759-03-04
Sold. Jacob Grönholm
P. Anna Eriksdotter Yg
1759-03-25

Anders Jonsson Ängra Pig. Marg. Stafsdotter Korböleskog
1759-04-18
Bonden Ol Ersson Ygsbo P. Anna Pärsdotter Håfra
1759-04-22
Dr. Ol Olsson Wekbo P. Brita Pärsdotter Walla
1759-04-29
Sold. Anders Ersson Gren
Pig. Sigrid Pärsdotter Stocksbo

1759-07-22 Smeden Pär Bengtsson Los Pig. Ärl. Sigrid Pärsdotter Sweg
1759-11-11
Skogswaktaren Ärl. Olof Hansson
Pig. Ella Jonsdotter Rankbo
1759-11-25
Bonden Anders Månsson Yg Pig. Emfrid Månsdotter Storbyn
1759-12-28
WargierningsKarlen Lars Hansson
Pig. Ella Nilsdotter Stocksbo
1760-03-25
Bondesonen Olof Hansson Föne Pig. Ärl. Gudnild Andersdotter Korböle
1760-04-09
Bonde Sonen Eric Ersson Wekbo Pig. Ärl. Sigrid Swensdotter Walla
1760-04-27
Drängen Anders Andersson Grönberg Yg Qwinspersonen Lisbet Hansdotter Yg

1760-09-14 Hytarbetaren Pär Olsson Häggberg
Pig. Margta Pärsdotter Särna
1760-10-26

Lars Larsson Heden Pig. Ärl. Gertrud Nilsdotter Korböle
1760-11-30 1760-11-09
Lars Larsson Heden eller Krogen Pig. Ärlig Gertrud Nilsdotter Korböle
1760-11-30

Pär Ersson Föne P. Ärlig Sigrid Olsdotter Håfra

1760-12-07 Frälse Bonden Thomas Olsson Orsa, som nu är i Los P. Ärl. Anna Andersdotter Los, född i Nya Kopparberget
1760-12-28
Dr. Eric Pärsson Yg Qwinnan Märet Swensdotter Ransiö och Sweg sokn
1761-03-01
Skolemästaren H. Johannes Werolin Alunda Min dotter, j.f. Anna Lena Buller
1761-03-29
Drängen Mårten Ersson Håfra Pigan Gertrud Månsdotter Ed
1761-10-04
Wargernings Karlen Per Hansson Ygh Änkan Hustru Karin Månsdotter Ygh
1761-10-11
Bonde Sonen Jon Eriksson Wekebo
Margreta Persdotter Wekebo
1761-11-01
Wargerings Karlen Måns Ahlberg
Bonde Dottren Kjersten Persdotter Wekebo
1761-11-19
Comministern och Collegan uti Hudiksvalls Trivials Schola H:r Magister Eric Scherdin
Probstedottren, Jungfru Christina Sophia Buller
1761-11-__
Wargerings Karlen Lars Pålsson Håfra Ärl. Pigan Sigrid Jonsdotter Hodal
1761-12-06
Wargerings Karlen Jon Persson Lille
Bonde Dottren Margreta Persdotter Wekebo

1761-12-20 Ärlge Bonden Olof Olofsson Ljusdal och Sillerbo Bonde Dottren Ärl. Margreta Persdotter Föne
1762-01-10
Bonde Sonen Anders Olofsson Föne Bonde Dottren Karin Eriksdotter Särna S:kn och Idre
1762-02-14
Bonden Olof Andersson Ed Pigan Ärl. Sigrid Hansdotter Wekebo
1762-02-21
Drängen Per Ersson Wekebo Ärl. Pigan Margreta Swensdotter Walla
1762-02-01
Gamla Bonden Jon Swensson Lillbyn Ärl. Pigan Lisbeta Jonsdotter Lillbyn
1762-04-14
Soldaten Hans Hammarström
Soldate Enkan Ärl. Hust. Kjerstin Andersdotter Håfra
1762-11-07
Bruksskrifwaren Carl Hedlund Los Pigan Ärl. Margreta Christophersdotter Los
1762-11-07
Grufarbetaren Jon Andersson Los Ärl. Änkan Hellena Mattsdotter Los
1762-11-14
Drängen Måns Engelbrechtsson Swedja Ärl. Pigan Ramborg Olofsdotter Wekebo
1762-11-28
Sochne Skomakaren Matts Larsson Swedja Ärl. Pigan Ella Persdotter Swedja
1762-11-28
Drängen Jon Persson Föne Bondedottren Brita Larsdotter Föne
1762-12-12
Soldaten Johan Forssten
ärl. Änkan Hust. Gertrud Nilsdotter Storbyn
1763-03-27
WargeringsKarlen Jöns Nilsson Weste Håfra Soldate Enkan ärl. H. Kjerstin Persdotter Föne
1763-04-04
Dr. Swen Jonsson Lillbyn Qwinsperson Kjerstin Mårtensdotter
1763-04-06
Drängen Lars Olsson Håfra Ärl. Pigan Märeta Jonsdotter Storbyn, barnfödd i Hede Sochn och Långå
1763-04-06
Dr. Olof Olsson Håfra Ärl. Pigan Karin Pålsdotter Wekebo
1763-05-25
Soldaten af Jerfsö Compag. Erik Olsson Sten
Soldate Enkan Hustru Anna Jonsdotter Föne
1763-08-28
Soldaten af Jerfsö Compagnie Ärl. och Manhaftig Peter Wahlgren
Pigan Ärl. Anna Jonsdotter Ahlberg
1763-09-09
Drängen Lars Michelsson Risarf Bonde Enkan Hustru Sigrid Pålsdotter Yg
1763-09-09
Dr. Pär Pärsson Wekbo Pig. Brita Hansdotter Stocksbo
1763-10-16
Dr. Michel Staffsson Lillbyn född på Kårböleskog Giästgifwaredottren Karin Olsdotter Lillbyn
1763-10-23
Dr. Mårten Pehrsson Swedja Pig. Sigrid Månsdotter Född i Walla
1763-11-06 1763-10-16 WargierningsKarlen Olof Johansson Håfra född i Ofwanåker Qwinspersonen Kierstin Olsdotter Född på Theenskog
1763-10-30
Dr. Lars Olsson Wekbo född ibid. Qwinspersonen Sigrid Jönsdotter Wekbo föd i Hodal
1763-11-13
Dr. Pär Pärsson Håfra född ibid Pig. Sigrid Olsdotter Född i Lillbyn
1763-11-13 1763-10-23 Bonsd Olof Olsson Sillerbo Liusdals S:n Pig. Ella Ersdotter Född i Föne
1763-11-27
Dr. Ol. Pärsson Swedja född ibid Pigan Giölin Ersdotter Född i Håfra
1764-02-14
Bruks Predikanten Herr Olof Tollstedt
Jung Brigitta Catharina Buller
1764-03-25
Enklingen Pär Michelsson Kårböleskog Pig. Kierstin Olsdotter Hodal
1764-04-25
Ung. Bonden Olof Svensson Stocksbo Pig. Marg. Hansdotter Stocksbo
1764-04-25
Sold. Carl Ferdig
Qwins Person Brita Pehrsdotter Swedja
1764-05-20
WargerningsKarlen Eric Larsson Yg född i Malung Qwinsperson Marg. Svensdotter Född i Storbyn
1764-10-14
Ung. Bond. Olof Pehrsson Wekbo f. ibid. Pig. Marg. Månsdotter Storbyn
1764-10-21
Dräng. Eric Jonsson Född i Stocksbo Pig. Ella Ersdotter Född i Stocksbo
1764-10-28 1764-10-07 Bonde Sonen Jon Olofsson Liusdal och Grophambre Pig. Ingrid Jonsdotter Född i Ygsbo
1764-10-28
Wargerningskarlen Jon Jonsson Skaffare Född i Wekbo Pig. Marg. Olsdotter Född i Jämtel. och Lockne

1764-10-14 Frälse Bonda Sonen Pehr Christophersson Högberg Te?? Pig. Brita Olsdotter Sandsiö och Orsa S:n

1764-10-21 Drängen Michel Pärsson Qwarnberg Pig. Karin Olsdotter Lillskog
1764-11-25
Wargerningskarlen Anders Svensson Född i Storbyn Qwinsperson Karin Ersdotter Född i Särna
1764-12-02
Dräng Joh. Ersson Född i Elfros Pig. Märtha Pehrsdotter Wester Född i Kårböle
1764-12-09
Soldaten Olof Hierp
Qvinsperson Ella Larsdotter Föne
1764-12-26
Drängen Carl Larsson Heden Qvinsperson Sigrid Olsdotter Född i Särne
1764-12-28
WargerningsKarlen Michel Larsson Ygg född på Risarf Pigan Sara Hansdotter Född i Hyttbo
1765-01-20
WargerningsKarlen Pehr Pehrsson Storbyn född i Sweg Pigan Stina Larsdotter Född i Aspeboda
1765-04-10
Bonden Michel Jonsson Stocksbo född ibid Bondedottren Emfrid Ersdotter Född i Ygsbo
1765-05-29
Fouriern Gustaf Wilhelm Bröjer Född i Jämteland Soldate Enkan Margareta Andersdotter Grönberg Född i Yg
1765-10-13
Dräng. Jon Ersson Ygsbo född ibid. Enkan Anna Andersdotter Yg

1765-10-06 Drängen Eric Andersson Bergström Los Pig. Maria Olsdotter Huggberg Los
1765-11-24
Afsked. Sold. Elias Losberg
Sold. Enk. Emfrid Nilsdotter
1765-12-01
Corporalen Johan Berg
Pig. Marg. Olsdotter Stocksbo
1765-12-01
Bondesonen Anders Månsson Storby Bonde Dottren Sigrid Persdotter Född i Kårböle
1765-12-08
Sold. Peter Wahlgren
Pig. Kierstin And.dotter Krok F. i Jämtel.
1765-12-22 1765-12-01 Afskedade Soldaten Mårten Ersson Wahlquist
Enkan Hust. Sara Jönsdotter Ljusdal
1766-02-02 1766-01-12 Bondesonen Olof Olsson Håfra Bonde dottren ärl. Sigrid Persdotter Stocksbo
1766-02-09
Corporalen Anders Olsson Tall
P. Kierstin Ersdotter Föne
1766-10-05
Dräng. Anders Ersson Storbyn Pig. Brita Larsdotter Storbyn
1766-10-07 1766-09-21 Glasblåsaren Lars Löfberg Los Tunbindare Dottren Anna Lisa Söderberg Los
1766-11-02 1766-10-12 Bruksarbetaren Olof Wagnström Los Enkan Brita Lisa Hamnström Los
1766-11-23
Skomakaren Olof Matthsson Weckbo P. Brita Månsdotter Ed
1766-12-28
Ung. Bonden Johan Olsson Föne Bonde Dottren Sigrid Ersdotter Föne
1767-02-22 1767-02-01 Drängen Nils Olofsson Lilbyn Pigan Chierstin Persdotter Stocksbo
1767-03-01
Vargerningskarlen Jacob Persson Dahl Lillbyn P: Maria Andersdotter Krok Ygsbo, f. uti Jemteland

1767-02-08 Bondesonen Jon Persson Östansiö Hodals Socken P: Ingri Nilsdotter Kårböle
1767-05-10
Bonden Eric Larsson Föne P: Gertrud Hansdotter Föne
1767-10-04
Unga Bonde Sonen Jon Ersson Lillbyn P: Emfrid Olofsdotter Håfra
1767-10-11
Bonden Eric Persson Svedia P. Anna Jonsdotter Hodals S:n och Huskiölen
1767-10-11 1767-09-20 Bondesonen Jon Olofsson Lillskog P: Chierstin Eliædotter Los
1767-10-25 1767-09-20 Glasblåsaren Henric Eric Söderberg Los P. Maria Sifridsdotter Los
1767-10-18
Soldaten Eric Bist
P: Chierstin Svensdotter Valla
1767-10-25
Drängen Hans Ersson Veckbo P: Brita Pålsdotter Veckbo
1767-11-01
Drängen Olof Olofsson Storbyn P: Ella Olofsdotter Föne
1767-11-29
Bonden Per Johansson Stocksbo P: Margeta Jonsdotter Stocksbo
1767-12-06
Bonden Jon Hansson Hyttbo P. Margeta Persdotter Hyttbo
1768-01-01 1767-12-13 Nybyggaren Olof Gustafsson Faxen P: Malin Olofsdotter Lillskog
1767-12-28
Sochne Smeden Jon Pålsson Yg P: Sigrid Olofsdotter Veckbo
1768-02-14 1768-01-24 Glasblåsaren Joh Balthasar Greiner
Glasblåsare Enkan Hustru Anna Lisa Söderberg Los
1768-03-25
Sold. Matthias Lif
Pig. Gertrud Olsdotter Lillbyn
1768-03-25
Sold. Pehr Busk
P. Brita Persdotter Wengren Wekbo
1768-04-04
Dräng. Jon Johansson Walla Pig. Ella Olsdotter Lilbo
1768-04-06
Bonde Sonen Eric Månsson Wekbo P. Karin Swensdotter Walla
1768-04-24
Drängen Matths Johansson Liusdal och Sjöbo Enkan Ella Andersdotter Ygsbo född i Färela
1768-07-10
Landbond. Olof Månsson Storbyn född i Liusdal Pig. Kjerstin Pärsdotter Håfra
1768-08-28
Dr. Lars Månsson Ygsbo Qwinsperson Kjerstin Ersdotter Ygsbo
1768-09-11
Bonde Sonen Per Persson Stocksbo
Brita Larsdotter Lillbyn
1768-10-02
Lärodrängen Lars Persson Vengren Wekbo
Margta Ersdotter Wekbo
1768-10-09
Bonde Sonen Anders Persson Kårböle Bonde Dottren Mertha Jonsdotter Hodal och Wänsiö
1768-11-01 1768-10-02 Glasblåsaren Peter Höglund Los Pig. Anna Ersdotter Bergman
1768-11-20
Bonde Sonen Jöns Månsson Ed Bonde Dottren Karin Månsdotter Hyttbo
1768-11-27
Bonde Sonen Jon Månsson Storbyn Bonde Dottren Karin Ersdotter Swedja
1768-12-18
Soldaten Johan Löf
Soldatedottren Brita Mårtensdotter Hammerman Wekbo
1768-12-28
Bonden Eric Persson Hyttbo Bondedottren Giölin Persdotter Yg
1769-01-01
Bonde Sonen Olof Persson Swedja Bonde Dottren Brita Jonsdotter Walla
1769-01-08
Bonde Sonen Hans Persson Wester Kårböle Bondedottren Margta Ersdotter Huskiöln i Hodal
1769-02-02
Dr. Per Persson Wengren Wekbo Bonde Dottren Karin Hansdotter Wekbo

1769-04-02 Bonde Sonen Eric Andersson Hodal och Ängersjö Bonde Dottren Karin Persdotter Kårböle
1769-09-24
Bondesonen Eric Hansson Föne Bondedottren Lisa Olsdotter Föne
1769-09-29
Bondesonen Olof Andersson Föne Bondedottren Karin Swensdotter Föne
1769-10-08
Drängen Swen Månsson Yg Bondedottren Cherstin Ersdotter Lillbyn
1769-10-15
Drängen Jon Larsson Håfra Bonde Enkan Gunild Andersdotter Föne
1769-10-22
Bondesonen Swen Olofsson Swedja Inspectors Dottren Anna Ygberg Yg
1769-10-29
Bondesonen Eric Ersson Stocksbo Pigan Brita Persdotter Stocksbo
1769-11-19
Bondesonen Anders Larsson Storbyn
Ella Ersdotter Håfra
1769-11-26
Soldaten Lars Trygg
Bonde Dottren Ella Ersdotter Wekbo
1769-12-03
Bonde Sonen Pehr Månsson Weckbo Pig. Sophia Bengtsdotter Weckbo
1769-12-10
Bonde Sonen Lars Månsson Hyttbo Bonde Dottren Lena Månsdotter Ed

1769-12-17
Håkan Engelbertsson Idre Capell i Serna Norrska Pig. Sigrid Persdotter Håfra