Vigselregister Färila E:2
Vigseldatum Lysningsdatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1770-02-18 1770-01-28 Hemmanstilträdaren Olof Ersson Huskjölen Hodals Sokn Klockare Dottren Karin Persdotter Kårböle
1770-03-18
Sold. Anders Håf Född i Nora Soldate Enkan Sigrid Persdotter Stocksbo
1770-05-06
Postbäraren Anders Andersson Los, född i Rättvik Enkan Ramborg Olsdotter Född i Weckbo
1770-05-27
Bruks Prædikanten Herr Hans Granér

Catharina Mårtensdotter Almström Född i Yg
1770-06-04
Bonde Sonen Johan Johansson Weckbo Soldate Dottren Anna Persdotter Weckbo
1770-10-14
Bonde Sonen Michel Persson Hyttbo Bonde Enkan Anna Påhlsdotter Hyttbo
1770-11-18
Bonde Sonen Påhl Persson Stocksbo Bonde Dottren Emfrid Larsdotter Storbyn
1770-11-18 1770-10-28 Ung. Bonden Olof Mårtensson Sunnanås, Ljusdals Sokn Bonde Dottren Sigrid Ersdotter Född i Svedja
1770-11-25
Ung. Bonden Pehr Olsson Lillbyn Bondedottren Ella Månsdotter Storbyn
1770-12-02
Bonden Olof Hansson Walla Soldate Dottren Kjerstin Jonsdotter Fallberg Född i Ljusdal
1770-12-02
Soldaten Anders Olsson Styf Född i Hyttbo Bonde Dottren Karin Mårtensdotter Håfra född ibm

1770-11-25 Hemmanstilträdaren Pehr Larsson Norra Los Bondedottren Catharina Pehrsdotter Norra Los
1770-12-28
Ung Bonden Pehr Olsson Kilbo Bonde Dottren Margeta Pehrsdotter Stocksbo
1771-01-27
Drängen Anders Persson Hyttbo Qvinspersonen Sigrid Halfwardsdotter Klinga
1771-12-18 1771-12-01 Länsman och Vice LandsFiskalen Herr Eric Lang Båldnäs Jungfru Maria Emerentia Forell Los
1771-12-29
Afskedade Sold. Johan Forsten
Bonde Dottren Margeta Ersdotter Håfra
1772-06-17
Soldaten Anders Spring Född i Färela Bonde Dottren Gjölind Ersdotter Stocksbo
1772-07-26
Dräng. Lars Andersson Ekström Född i Föne Bondedottren Anna Olofsdotter Född i Föne
1772-09-18
Dräng. Henric Hansson Djurman Född i Fahlun Bondedottren Emfrid Olofsdotter Född i Lillbyn
1772-10-25 1772-10-04 Grufarbetaren Måns Persson Los Gruffogdens Dotter Magdalena Carlsdotter Los
1772-11-01
Soldaten Michel Ersson Ferm Född i Ygsbo Bondedottren Brita Olofsdotter Född i Storbyn
1772-11-08
Sold. Anders Fris Född i Svedja Pigan Brita Andersdotter Född i Fahlun
1772-11-22
Sochne Glasmästaren Johan Olsson Född i Walla Soldate Dottren Ingrid Persdotter Lille
1773-02-24
Drängen Jonas Hansson Född i Malung Soldate Dottren Märtha Jonsdotter Ygsbo
1773-04-12
Dr. Pehr Larsson Född i Malung Bonde Dottren Märtha Swensdotter Ygsbo
1773-04-12

Mårten Carlsson Almström Yg Bondedottren Märtha Jonsdotter Vemdalen
1773-05-23
Hemmans Tilträdaren Måns Ersson Född i Walla Bondedottren Kjerstin Jonsdotter Hummelkölen
1773-05-31
Hemmans Tilträdaren Lars Larsson Född i Föne Bondedottren Märtha Johansdotter Oviken
1773-10-10
Bonde Änklingen Eric Olsson Föne Bondedottren Anna Larsdotter Föne
1773-10-24
Sold. Af Jerfsö Compagnie Pehr Mård
Pigan Kjerstin Månsdotter Weckbo
1773-10-31 1773-10-10 Bruks Karlen Carl Swensson Los Änkan Karin Simonsdotter Ryggan
1773-10-31
Bonde Sonen Anders Simonsson Storbyn Bondedottren Karin Johansdotter Weckbo
1773-11-07
SokneSkräddaren Johan Jonsson Högberg Ygsbo Bondedottren Ella Pehrsdotter Hyttbo
1774-02-06
Bonde Enklingen Nils Olofsson Stocksbo Bonde Dottren Sara Olofsdotter Håfra
1774-02-06
Soldaten Pehr Pehrsson Eld
Bonde Dottren Anna Pehrsdotter Veckbo
1774-04-04
Bonde Enklingen Olof Larsson Lillbyn Pigan Brita Ersdotter Lillbyn
1774-04-04
Dräng. Eric Månsson Hyttbo Pig. Stina Olofsdotter Hyttbo
1774-04-24
Soldaten Carl Färdig
Pig. Gjölind Halfwardsdotter Hyttbo
1774-05-01
Afsked. Dragonen samt hemmans tilträdaren Jon Larsson Berglund Jämteland och Oviken Bonde Enkan H. Margareta Persdotter Storbyn
1774-05-15
Vice Corporalen Eric Rist
Husmans Enkan Ella Olofsdotter Valla
1774-10-09
Bonde Sonen Anders Ersson Föne Bondedottren Ingeborg Pehrsdotter Föne
1774-10-09
Sochne Smeden Anders Andersson Moberg Ljusdal Pig. Ella Andersdotter Yg född i Jerfsö
1774-05-23
Drängen Anders Andersson Storbyn född i Wänjan och Koppbo i Siljesdalarne Pigan Brita Jonsdotter Storbyn född i Ljusnedals Bruk
1774-10-16 1774-09-18 Drängen Pehr Ersson Ryggskog Pig. Anna Margareta Pehrsdotter Los Grufwa
1774-10-16
Torparen Eric Persson Roskjöl född i Ofwanåker Pig. Margta Ersdotter Storck Född i Färela
1774-10-23
Dräng. Anders Olsson Svedja född i Walla Pig. Kjerstin Jonsdotter Walla född i Ygsbo
1774-10-23
Soldaten Jonas Ekström Född i Färela Bondedottren Sara Ersdotter Född i Färela
1774-10-30
Bonde Sonen och Hemmans tilträdaren Lars Månsson Weckbo, född ibm Bonde Enkan H. Sigrid Hansdotter Ed, född i Weckbo
1774-12-04
Soldaten Mårten Håfwerberg
Bondedottren Sigrid Pehrsdotter Hyttbo
1774-12-04
Afsked. Soldaten och Hemmans tilträdaren Anders Hoffmark
Bonde Enkan H. Brita Johansdotter Weckbo
1775-02-19 1775-01-29 Bonde Sonen Michel Jonsson Hodal och Huskjölen Bonde- och Klockare Dottren Gunilda Pehrsdotter Kårböle
1775-02-05 1775-01-08 Bond Sonen Jon Ersson Karsvall Pig. Sophia Andersdotter Stenbom Los Grufwa
1775-06-05
Drängen Halfvar Hansson Storbyn född i Hyttbo Pigan Karin Jonsdotter Storbyn född i Ljusdal
1775-10-08 1775-09-17 Drängen Eric Jonsson Född i Föne Bonde Enkan Gjölind Pehrsdotter Hyttbo, född i Yg
1775-10-15 1775-09-17 Drängen Daniel Ersson Ryggskog Bonde Dottren Anna Greta Pehrsdotter Södra Los
1775-10-22
Bonde Sonen Pehr Pehrsson Föne Bonde Dottren Kjerstin Pehrsdotter Hyttbo
1775-10-22 1775-10-01 Afskedade Soldaten Peter Wahlgren
Hustru Magdalena Carlsdotter Elsberg Los
1775-11-12
Bonde Sonen Swen Simonsson Yg Skräddare Dottren Sigrid Jonsdotter Hodal
1775-11-26
Bonde Sonen Olof Olsson Valla Bonde Dottren Anna Jonsdotter Valla
1776-01-14
Bonde Sonen och Hemmanstilträdaren Måns Pehrsson Född i Lillbyn Afledne Lars Larssons Enka, Hustru Gertrud Nilsdotter Heden, född i Kårböle
1776-01-14
Husmannen Hans Hansson Hyttbo Bondedottren Ramborg Mårtensdotter Hyttbo
1776-02-18
Bonde Sonen och Hemmanstilträdaren Eric Andersson Född i Grophambre Ljusdals Sokn Bondedottren Brita Larsdotter Föne född iobm
1776-04-14
Bonden Jöns Månsson Ed Bondedottren Margta Jonsdotter Föne
1776-04-28
Bonde Sonen och Hemmanstilträdaren Pehr Olofsson Född i Yg Gjästgifvaredottren Brita Olofsdotter Lillbyn
1776-05-05
Soldaten af Jerfsö Compagnie Olof Bårk Född i Stocksbo Pig. Kjerstin Ersdotter Yg född wid Los
1776-05-19
Dräng. Nils Jonsson Hummelkjöl Bonde Dottren Ella Olofsdotter Alfta Socken och Swedja By
1776-06-02
Dräng. Anders Månsson Ed Soldate Dottren Gjölind Christiansdotter Ljusdals Sokn och Ede by
1776-08-11
Postmästaren wid Delsbo Contoir, Herr Pehr Wallin Delsbo, född i Walla Pastoris Dotter, Jungfru Maria Margareta Rogstadia Färela
1776-09-29
Soldaten af Jerfsö Compagnie Olof Uhr Född i Färela Bonde Dottren Karin Matthsdotter Kårböleskog
1776-09-29
Drängen Pehr Swensson Yg född i Stocksbo Bonde Dottren Karin Jonsdotter Yg
1776-10-13
Soldaten af Jerfsö Compagnie Daniel Klingman Född i Fahlun Soldate Dottren Anna Johansdotter Bilmarck
1776-10-13
Drängen Olof Jonsson Prästegården, född i Föne Bondedottren Margta Pehrsdotter Hyttbo
1776-10-20
Bonde Sonen och Hemmans Tilträdaren Pehr Pehrsson Lillbyn Bondedottren Sigrid Mårtensdotter Yg
1776-10-20
Bond. Sonen och Hemmans tilträdaren Simon Olsson Hyttbo Bond.dottren Lisbeta Eliædotter Född i Hodal och Össjön
1776-10-27
Bonde Sonen och Hemmans tilträdaren Mårten Olofsson Yg Sokneskrifvare Dottren Margareta Carlsdotter Almström Yg
1776-11-03 1776-10-13 Skomakaren Peter Sundberg Ljusdal och Björnbäcken Klockare Dottren Karin Pehrsdotter Färela
1776-11-10
Drängen Olof Påhlsson Weckbo Pigan Margta Pehrsdotter Weckbo, född i Thenskog
1776-11-24
Soldaten af Jerfsö Compagnie Pehr Larsson Styf Född i Malung Pig. Brita Jonsdotter Björkman
1776-12-01
Bonden Pehr Olofsson Kilbo Bondedottren Kjerstin Pehrsdotter Hyttbo
1776-12-08
Dräng. Henric Olsson Wester Lillbyn Pigan Stina Stenbom Född i Los
1776-12-22
Skräddare Sonen Halfward Andersson Skaffare
Bondedottren Ella Olsdotter Född i Yg
1777-01-12
Dräng Johan Johansson Stellberg Weckbo född i Los Pigan Helga Larsdotter Född i Elfdalen
1777-03-09
Drängen Jon Olofsson Swedja Soldate Dottren Sigrid Pålsdotter Klingman Född i Swedja
1777-04-06
Bruksarbetaren Påhl Olsson Forsberg Vifors Bruk, född i Hodal Soldatedottren Karin Påhlsdotter Storbyn
1777-04-06
Sold. Johan Nord
Bondedottren Anna Pehrsdotter Stocksbo
1777-04-20
Unga Bonden Lars Larsson Storbyn Bondedottren Sigrid Persdotter Lillbyn
1777-06-24
Unga Klockaren och Scholæmästaren Isaac Stener Född i Hudiksvall Bondedottren Margta Jonsdotter Walla
1777-10-05
Hemmans Tilträdaren Per Andersson Yg Bondedottren Kjerstin Olofsdotter Håfra
1777-11-16
Husmannen och Enklingen Mårten Ersson Ed Soldatedottren Gundborg Jonsdotter Yg
1778-01-04
Dräng. Lars Swensson Carlstrand, född i Alfta Pig. Anna Olofsdotter Kårböleskog, född i Ytterhodal
1778-03-25
Bonde Sonen och Hemmans Tilträdaren Eric Ersson Föne Bonde Dottren Anna Ersdotter Föne
1778-04-26
Bonde Sonen och Hemmans Tilträdaren Eric Ersson Weckbo Bonde Dottren Brita Pehrsdotter Stocksbo
1778-05-31
Dräng. Nils Ersson Ygsbo Soldate Enkan Emfrid Nilsdotter Stocksbo
1778-10-04
Soldate Sonen och Hemmans Tilträdaren Eric Olsson Busk
Bonde Dottren Margta Matthsdotter Kjärnvall
1778-10-18
Unga Bonden Anders Olsson Yg Bond Dottren Sigrid Ersdotter Lillbyn
1778-10-18
Glasmästaren Johan Olsson Storbyn Bonde Dottren Karin Larsdotter Lillbyn
1778-10-25
Dräng. Lars Ersson Weckbo Bond. Dottren Ingeborg Svensdotter Född i Sveg S:n i Härjeådalen
1778-11-01
Drängen Pehr Swensson Yg Länsmans Enkan Ingrid Nåman Storbyn, född i Gefle
1778-11-29
Drängen och Torps Tilträdaren Jöns Andersson Född i Jämteland Gl. Soldaten Kulas dotter Lisbeta Olofsdotter Fälingsberg
1779-03-25
Bonde Sonen Olof Ersson Föne och Brängård Pig. Brita Swensdotter Föne, född i Jemtland
1779-10-03
Hemmans Tilträdaren Olof Olofsson Tjernvall Bondedottren Lisbeth Gustavsdotter Tjernvall
1779-10-17
SochneSkräddaren Per Berglund Född i Yg SochneSmedsd:r Anna Olsdotter Storby
1779-10-24
Sold. Jöns Nögd Född i Dalarne Soldatedottren Anna Jonsdotter Björkman Swedja
1779-11-07
Bonden Olof Månsson Storby och Backgård Bondedottren Cherstin Olsdotter Yg och Östansjö
1779-11-14
U. Bonden Michel Jonsson Ygsbo född i Ljusdal och Horne Bondedottren Ella Swensdotter Föne
1779-11-21
Bonden och Änklingen Michel Olsson Los och Tennskog Bonded:ren Sigrid Persdotter Hyttbo
1780-02-06
Corpor. Magnus Kjäck
Bondedr. Gertrud Olsdotter Södra Weckbo
1780-02-13
Afst. Corp. Hans Bom Walla Klåckaredottr. Anna Persdotter Storby
1780-04-16
Sold. Mårten En Föne Soldatedottr. Sigrid Larsdotter Bergsten Föne
1780-05-07
Postföraren Olof Larsson Lillby grafven Pig. Malin Andersdotter Lillby grafven
1780-06-11
Dräng. Lars Larsson Swedja Bondedr. Sigrid Persdotter Swedja
1780-10-22
BondeSonen och Hemmanstiltr. Johan Ersson Weckbo Bondedr. Lisbeth Månsdotter Swedja
1780-10-29
Dräng. Olof Ersson Föne Pigan Gölin Jonsdotter Föne
1780-11-05
Sold. Olof Hjerp Lillby Bondd:r Ingebor Simsdotter Föne
1780-11-05
Husm. och Änkl. Jon Skaffare
Pig. Anna Bengtsdotter Buller Weckbo
1780-11-12
Husm. och Änkl. Lars Olsson Weckbo Pig. Brita Andersdotter Weckbo
1780-11-12
Sold. Per Lust
Pig. Kjerstin Jonsdotter Yg
1780-12-03
Bond. och Änk. Per Persson Håfra Bondedr. Gertrud Halfwardsdotter Ygsbo
1780-12-03
BondeSonen och Hemanstilträd. Simon Persson Hyttbo Bondedr. Anna Jonsdotter Hyttbo, född i Föne
1781-02-18
Bondesonen Per Påhlsson Ygsbo Bondedottren Sigrid Olsdotter Storby
1781-03-25
Sold. Olof Storm
Föraredottren Margeta Matthsdotter Swerd Storby
1781-03-25
Bonden Johan Ersson Hyttbo född i Los Bondedottren Margta Olsdotter Hyttbo
1781-09-30
Bondes. Per Mårtensson Håfra Bondedr. Cherstin Svensdotter Ygsbo
1781-10-07
Bondes. och hemmanstilträd. Måns Svensson Född i Valla Husmansd:r Cherstin Mårtensdotter Född på Ed
1781-10-07
Bondes. Mårten Halfvardsson Stocksbo Bondedr. Cherstin Persdotter Stocksbo
1781-10-21
Bondes. Per Andersson Född i Hodal Bondedr. Karin Larsdotter Håfra, född ibid.
1781-10-21
Bondes. Per Ersson Storbyn Bondedr. Malin Jonsdotter Sveg, född ibid:
1781-10-28
Sold: vid Jerfsö Compagnie Olof Sved Född i Sveg Pig: Karin Olofsdotter Veckebo
1781-10-28
Dräng: Mats Larsson Veckebo, född i Elfdalen Pig: Gertru Persdotter Född i Elfros
1781-11-13
Bonden Per Larsson Yg Enkan Margta Michelsdotter Storbyn, född på Risarf:
1781-12-02
Bondes. Olof Eriksson Veckebo Bondedr. Sigrid Månsdotter Svedja
1781-12-09
Bondes. Eric Larsson Lillbyn Bonded: Cherstin Larsdotter Storby
1782-02-10
Bondes. Anders Larsson Björsjö Bonded. Karin Jonsdotter Född i Föne
1782-02-17
Sold: Per Alm
Pig: Anna Matsdotter Född i Elfdalen
1782-04-07
Afsk: Sold: Per Jonsson Vass
Pig: Cherstin Jonsdotter Hodal
1782-05-26
Sold: Eric Elf Född i Sveg Pig: Brita Jönsdotter Född i Hogdal
1782-06-24
Bondes. Anders Persson S. Los Torparedott: Catharina Ersdotter Ryggskog
1782-10-06
Bondes. Anders Olsson Yg Bondedott: Ingrid Pålsdotter Ygsbo
1782-10-13
Bondes. Anders Halfvardsson Kårböle Klockar- och Bonded: Ingrid Persdotter
1782-11-03
Sold: Jonas Preuz
Bondedot: Cherstin Månsdotter Född i Storby
1782-11-24
Bondes: Måns Persson Storby Kyrkovärdsdotter Karin Half:dsdotter Storby
1782-12-01
Bondes. Olof Ersson Veckebo Bonded: Ella Persdotter Storby
1782-12-13
Dräng: och Enkl. Per Jonsson
Bonded. Margta Olsdotter Lillskog
1783-01-02
Afsk: Sold: och Enkl: Jonas Björkman Svedja Pig: Märta Andersdotter Elfdal:
1783-03-25
Bondes. Per Jonsson Föne Bonded. Margeta Svensdotter Född i Föne
1783-04-27
Bondes: Eric Ersson Veckebo Förared: Catharina Matsdotter Sverd Storby
1783-05-04
Bondes. Anders Persson Yg Bondedot: Karin Larsdotter Svedja
1783-06-15
Bond: och Enkl. Eric Ersson Bränna Bonded: Brita Svensdotter Bränna
1783-10-05
Bondesonen Jon Svensson Ygsbo Bondedott: Gölin Larsdotter Håfra
1783-10-19
Bondsonen Lars Persson Lillby Bondedott: Ella Larsdotter Håfra
1783-10-19
Sold. Anders Ren
Bondedott: Ella Olofsdotter Valla
1783-10-26
Bondesonen Olof Hansson Ed Bonded: Anna Persdotter Stocksbo
1783-10-26
Sochne Smedssonen Michel Olsson
Bonded: Sigrid Persdotter Yg
1783-11-09
Bondes: Olof Olsson Hyttebo Enkan Karin Michelsdotter Stocksbo
1783-10-12
Bond: Thomas Eliæson Ryggskog
Cherstin Ersdotter Född i Hodal
1783-12-21
Husm: Hans Olofsson KorsKrogen Enk: H: Maria Halfvardsdotter
1783-05-18
Sold: Jon: Borg
Bonded: Cherstin Olsdotter Hyttebo
1784-02-22
Sold: Jonas Klang Ljusdal Bonded: Brita Persdotter Ygsbo
1784-03-16
Sold: Jonas Storm
Bonded: Karin Andersdotter Föne
1784-03-25
Bondes: Per Matsson [Kårböle] Bondedott: Cherstin Olsdotter [Kårböle]
1784-07-05
Torpar. Per Larsson Los
Catharina Persdotter Los
1784-10-31
Bondes: Olof Andersson Veckebo Bondedot: Anna Jonsdotter Veckebo
1784-11-28
Bondes: Jon Halfvardsson Ygsbo Sochne Smedsdottr. Brita Olsdotter
1785-01-23
Sold: Halfvard Kring
Torpar. Dot: Brita Olsdotter Håfra
1785-01-30
Sold: Eric Vall
Soldatedot: Cherstin Gustafsdotter Håfra
1785-03-05
Dr. Hans Ersson Ohre Bonded: Lisa Michelsdotter Tenn
1785-04-03
Drängen Anders Haftorsson F. i Sveg Pig: Brita Engelbertsdotter F. i Serna
1785-05-29
Bondes. Per Olofsson Veckebo Kyrkovärdsd. Ella Halfvardsdotter Storby
1785-10-09
Sold: Olof Spring
Pig: Lisbet Stephansdotter
1785-10-09
Torp: Olof Ericsson Stocksbo Soldate Enkan H: Brita Jonsdotter
1785-10-16
Bondes. Sven Andersson Svedja Pigan Karin Andersdotter Lillby
1785-10-16
Unge Bonden Eric Ericsson Ryggan Bondedott: Magdalena Ericsdotter
1785-11-06
Bondes. Lars Andersson Veckebo Bondedottren Margeta Olofsdotter Hyttebo
1785-11-13
Häradsdomaresonen Esbjörn Jonsson Valla Bonded: Ella Andersdotter Föne
1785-11-20
Bondes. Olof Ericsson Föne Bondedott: Cherstin Larsdotter Björsjö
1785-11-27
Bondes: Simon Andersson Föne Bondedottr. Margeta Ericsdotter Föne
1785-11-27
Bondes. Lars Marcusson Jerfsö Bondedott: Sigrid Persdotter Storby
1786-01-29
Bondes. och Hemmanstilträd: Anders Persson Yg Pig: Karin Ersdotter
1786-10-08
Husman Olof Olsson Huggberg Los Bondedottren Catharina Matsdotter Rygga
1786-10-15
Bondes. Olof Larsson Håfra Skräddaredot. Christina Andersdotter Hellman Los
1786-10-15
Bondes. Eric Olsson Veckebo Bondedottren Brita Ersdotter Veckebo
1786-10-22
Bondes. och Hemmanstiltr. Pål Månsson Veckebo Bondedottren Ella Olsdotter Veckebo
1786-10-22
Bondes. och hemmanstiltr. Pål Andersson Yg Bondedot: Cherstin Larsdotter Storby
1786-11-05
Sold: Göran Rönn
Soldatedottren Ingrid Ersdotter Snubbtjern
1786-11-19
Torparen Lars Pålsson Klingman Yg Bonded: Karin Persdotter Yg
1786-12-03
Bondes. och Hemmanstiltr. Johan Olsson
Bonded: Anna Olsdotter Veckebo
1787-01-16
Soldaten Anders Nöjd
Bonded. Gölin Michelsdotter Lillskog
1787-02-18
Soldat: Rolf Ericsson Lönn
Bonded: Cherstin Persdotter Ygsbo
1787-02-18
Torpar: Lars Månsson Hyttebo Bonded: Karin Olsdotter Kilbo
1787-03-25
Husm: Per Persson
Förar Sverds Enka h: Cherstin Persdotter
1787-03-25
Bondes. och hemmanstiltr. Hans Olofsson Föne Inspectorsdot: Helena Carlsdotter Almström
1787-04-01
Dräng: och Torp: Johan Persson Stocksbo Bondedottr. Gölin Olofsdotter Stocksbo
1787-04-15
Bonden Anders Olsson Yg Bonded: Karin Ersdotter Föne
1787-04-29
Drängen Måns Ersson Valla Bonded: Ella Andersdotter Yg
1787-07-01
Torpar. Pet: Fahlström
Bonded: Margeta Matsdotter Los
1787-09-30
Torpar. Jonas Pålsson Klingman Svedja Soldatedott: Anna Jonsdotter Föne
1787-10-07
Dräng: Michel Andersson Yg Bonded: Sigrid Svensdotter Ygsbo
1787-10-14
Bondes. och hemmanstilträd: Anders Jonsson Ed Nämdemansd: Margeta Jonsdotter Yg
1787-10-14
Bondes. och hemmanstiltr. Michel Persson N. Los Bonded: Cherstin Persdotter S. Los
1787-10-21
Bondes. och hemmanstiltr. Olof Olsson Håfra Bonded: Karin Mårtsdotter Hyttebo
1787-10-21
Torpar. Olof Andersson Tall Föne Soldatedott: Cherstin Nilsdotter Bröijer Föne
1787-10-28
Bondes. och hemmanstiltr. Olof Olsson Kårböle Bonde Enk: h: Cherstin Olsdotter Kårböle
1787-10-28
Bondes. och hemmanstiltr. Jonas Halfvardsson Kårböle Skräddared: Ingebor Persdotter Elfros
1787-11-04
Bondes. och hemmanstiltr. Olof Ersson Valla Bonded: Ella Olsdotter Valla
1787-11-11
Soldaten Per Lek
Soldated: Emfrid Jonsdotter Ygsbo
1787-11-11
Torpar. Anders Simsson Yg Torparedott: Margeta Jonsdotter Roskjöln
1787-11-25
Bondes. och hemmanstiltr. Lars Jonsson Föne Bonded: Cherstin Olsdotter Föne
1787-12-02
Bondes. och hemmanstiltr. Eric Månsson Svedja Bonded: Brita Andersdotter Svedja
1788-01-01
Torpar. Eric Danielsson Karsvall Bonded: Cherstin Ersdotter Karsvall
1788-02-10
Dräng: Johan Olsson Valla Pig: Margeta Andersdotter Höln
1788-02-24
Dräng: Michel Ersson Föne Skräddaredott: Cherstin Persdotter Föne
1788-04-13
Dräng: Eric Ersson Yg Glasmästare Enkan Karin Larsdotter Storby
1788-06-01
Bond: Jon Olsson Valla Bondedott: Anna Jonsdotter Yg
1788-09-28
Bondes: och hemmanstiltr. Måns Hansson Ed Bonded: Karin Simsdotter Föne
1788-10-05
Bondes. och hemmanstiltr. Eric Olsson Valla Bonded: Ingrid Hansdotter Ed
1788-10-19
Bondes: och hemmanstiltr. Per Jonsson Yg Bonded: Margeta Jonsdotter Ed
1788-10-19
Bondes. och Torp: Jon Pålsson Ygsbo Torpared: Anna Olsdotter Håfra
1788-10-26
Bondes. och hemmanstiltr. Mårten Olsson Ytteryg Bonded: Cherstin Olsdotter Ed
1788-11-02
Bondes. och hemmanstiltr. Per Olsson Svedja Bonded: Ella Jonsdotter Valla
1788-11-09
Bondes. och Torp: Måns Olsson Valla Enk: h: Cherstin Jonsdotter Storby
1788-11-09
Sochnesm: And: Moberg Storby Soldated: Cherstin Henricsdotter Ljusdal
1788-11-09
Bondes: och hemmanstiltr. Olof Hansson Ed Bonded: Brita Olsdotter Ed
1788-11-23
Torpar: Per Persson KorssKrogen Bonded: Karin Andersdotter N: Veckebo
1789-04-19
Bondes. och hemmanstiltr. Nils Larsson Yg Bonded: Brita Olsdotter Stocksbo
1789-04-26
Dräng: och Torp: Per Månsson Ahlberg Storby Torpared: Cherstin Larsdotter Stocksbo
1789-06-02
Drängen Eric Pålsson Ygsbo Pig: Stina Persdotter Vahlgren Ygsbo
1789-06-07
Bonde Enkl. Per Olsson Lillby Bonded: Cherstin Jonsdotter Ljusdals Rångstra
1789-07-05
Bondes. Lars Andersson
Pig: Lisa Olsdotter Vagnström Los
1789-10-04
Bondes. Olof Ersson Stocksbo Bonded: Brita Ersdotter Stocksbo
1789-10-11
Afsk. Sold: Göran Lif
Bonded: Margeta Ersdotter Stocksbo
1789-11-01
Bondes. och hemmanstiltr. Hans Jonsson Enskogen Bonded: Cherstin Persdotter Valla
1789-11-08
Bondes. och hemmanstiltr. Eric Hansson Ed Bonded: Margeta Månsdotter Kilbo
1789-11-08
Bondes. och hemmanstiltr. Eric Jonsson N. Veckebo Bonded. Sigrid Persdotter N. Veckebo
1789-11-22
Bondes. och Torparen Lars Ersson
Soldated: Margta Olsdotter Grönholm Söd: Veckebo
1789-11-29
Torparen Jonas Pålsson Klingman
Smedsdottren Margareta Andersdotter Moberg Lillby
1790-02-14
Kyrkovärden Anders Larsson Storby Kyrkovärdsdottren Cherstin Halfvardsdotter Hyttebo
1790-03-21
Drängen och hemmanstilträdaren Per Nilsson Bröijer
Bonded: Cherstin Persdotter Kårböleskog
1790-03-25
Bondes. och hemmanstilträdaren Olof Persson Föne Bonded: Cherstin Jonsdotter Föne
1790-03-25
Drängen Anders Persson Tranberg Storby Bonded: Karin Ersdotter Föne
1790-04-11
Bondes. och hemmanstilträdaren Per Persson N: Veckebo Bonded: Karin Olsdotter S. Veckebo
1790-04-11
Drängen Jonas Hansson Föne Corporalsdottren Gertru Andersdotter Föne
1790-04-18
Bondes. och hemmanstilträdaren Per Mårtsson Hyttebo Bonded: Emfrid Persdotter Yg
1790-04-18
Bonden Michel Matsson Tjernvall Pig: Cherstin Haftorsdotter S. Veckebo
1790-04-25
Drängen Per Matsson Storby Föraredot: Anna Lena Sverd Storby
1790-06-24
Drängen Per Ersson
Pig: Elisabet Michelsdotter Storby
1790-06-24
Bonden Per Matsson Ryggan Pigan Anna Olofsdotter Huggberg
1790-06-27
Dräng: och Torp: Eric Larsson Lillherrdal Bondedot: Catharina Andersdotter N: Los
1790-10-03
Afsked: Sold: Anders Olsson Styf Håfra Bonded: Ingrid Matsdotter Kårböleskog
1790-10-10
Bondes. och hemmanstiltr. Olof Jonsson Valla? Bonded: Brita Svensdotter Ygsbo
1790-10-10
Bondes. och hemmanstiltr. Olof Sjulsson
Skräddared: Brita Persdotter Hodal
1790-10-24
Sochnesmed: Olof Jonsson Lönnqvist Yg
Christina Carlsdotter Almström Yg
1790-10-26
Gl. Bond: Olof Andersson Yg Pigan Brita Gustafsdotter Storby
1790-11-07
Bondes. och hemmanstiltr. Olof Månsson S. Veckebo Bonded: Cherstin Ersdotter Stocksbo
1790-11-14
Dräng: Johan Ersson Valla Soldate Enkan Sigrid Larsdotter Föne
1790-11-28
Bondes. och hemmanstiltr. Måns Andersson Veckebo Bondedott: Margeta Persdotter Föne
1790-11-28
Bondes. och hemmanstiltr. Sven Ersson S. Veckebo Pigan Margeta Ersdotter S. Veckebo
1791-02-13
Bonden Lars Persson Yg Soldate Enkan h: Margeta Andersdotter Yg
1791-03-25
Drängen och Torparen Eric Simsson Stocksbo Bondedottren Cherstin Olsdotter Stocksbo
1791-06-24
Sold: Eric Thorn
Bondedot: Cherstin Persdotter Håfra
1791-07-31
Drängen Olof Jonsson Storby Pig: Ella Carlsdotter Storby
1791-10-23
Soldat: Hans Alm
V. Corpor: Enkan Ella Olofsdotter Valla
1791-10-23
Corpor. Olof Lind Föne Bonded: Cherstin Jonsdotter Föne
1791-10-23
Sockneskrädd: Sven Ahlberg
Bondedott: Gertru Persdotter Stocksbo
1791-10-30
Bonden Hans Persson Tjernvall Bonded: Anna Matsdotter Tjernvall
1791-11-13
Bondesonen Michel Larsson Svedja Bondedottren Karin Mårtensdotter Svedja
1791-11-13
Färjekarlen Lars Ersson Tupp Valla Bondedottren Märta Svensdotter Valla
1791-11-20
Bonden Olof Persson Svedja Socknesmeds Enkan Cherstin Henricsdotter Storby
1791-11-20
Dräng: Lars Bäck Storby Pig: Ingebor Embricksdotter Storby
1791-11-27
VargärningsKarlen Lars Björk Svedja Soldate Enkan Karin Persdotter Yg
1792-03-25
Bonden och Klåckaren Anders Persson Kårböle Bondedot: Anna Larsdotter Hodal
1792-04-22
V. Corp: Anders Tall
Bondedottren Gertru Andersdotter Föne
1792-04-22
Sold: Paul Rehn
Kyrkovärdsd: Emfrid Halfvardsdotter Hyttebo
1792-05-13
Sold: Olof Klén
Bonded: Anna Larsdotter Svedja
1792-05-20
Sold: Olof Håf
Bonded: Karin M???sdotter S. Veckebo
1792-06-03
Bondes: och hemmanstiltr. Jon Olsson Yg Nämndem:dot: Cherstin Jonsdotter Yg
1792-06-10
Jordbrukar. Anders Ersson Los Herregård Bonded: Anna Persdotter
1792-09-30
Soldaten Per Hjerp
Soldate Enkan H: Gölin Michelsdotter Lillskog
1792-09-30
Bondes. och Hemmanstiltr. Eric Hansson
Bonded: Anna Ersdotter S. Veckebo
1792-10-07
Unge Bonden Per Ersson Valla Bondedott: Margeta Michelsdotter Lillskog
1792-10-07
Bondes. Och hemmanstiltr. Per Andersson Svedja Bonded: Brita Ersdotter Storby
1792-10-28
Torp: Jon Månsson Ahlberg
Torparedot: Anna M. Carlsdotter Hedlund
1792-11-04
Bondes. och hemmanstilträdaren Lars Larsson Svedja Kyrkovärdsd: Anna Andersdotter Storby
1792-11-04
Dräng: Sven Matsson Kilbo Soldatedot: Brita Persdotter Hyttebo
1792-11-18
Afsk: Sold: Johan Billmark Stocksbo Bonded: Karin Ersdotter Föne
1792-11-25
Torp: Måns Hansson Hyttebo Bondedot: Anna Ersdotter Valla
1792-11-25
Dräng: Jonas Håfverberg Valla V. Corporals Enkan h: Brita Martensdotter KorssKrogen
1792-12-02
Soldat: Olof Braf
Soldated: Brita Jacobsdotter Schänch Stocksbo
1793-04-02
Bondesonen Jonas Halfvardsson
Soldate Enkan h: Sigrid Larsdotter Föne
1793-04-07
Drängen Anders Persson Yg Soldatedottren Karin Hansdotter Liten Yg
1793-04-07
Drängen Olof Matsson Kårböleskog Soldatedottren Anna Michelsdotter Ferm
1793-04-12
Soldaten Per Fjäll
Soldatedottren Margeta Jonsdotter Högberg Ygsbo
1793-04-14
Bondes. och hemmanstilträdaren Olof Halfvardsson Ygsbo Nämndemansdottren Cherstin Andersdotter Stocksbo
1793-04-28
Soldaten Lars Mård
Bondedottren Karin Jonsdotter N: Veckebo
1793-04-28
Drängen Nils Andersson Ljusdal Soldatedottren Gölin Håfverberg Ed
1793-05-05
Bondes. och hemmanstilträdaren Anders Andersson Yg Bonde Enkan h: Cherstin Persdotter Kilbo
1793-07-07
Bonden Per Persson S. Los Bondedot: Anna Persdotter
1793-10-06
Herr Länsman Michaël Almström
Bondedot: Emfrid Halfvardsdotter
1793-10-06
Bondes. och hemmanstilträdaren Anders Persson Yg Socknesmedsdot: Karin Jonsdotter
1793-10-17
Bonden Johan Ersson Kårböle Bonde Enkan Ingebor Jonsdotter Vänsjö
1793-10-20
Torpar. Johan Andersson
Torpared: Christina Vengren
1793-10-25
Afsked: Sold: Per Slug Hyttebo Bondedot: Brita Ersdotter N: Veckebo
1793-10-27
Bonden Hans Persson Tjernvall Pig: Gertrud Jönsdotter N: Veckebo
1793-10-27
Sold: Måns Bork Yg Bonded: Cherstin Jonsdotter Yg
1793-11-03
Bonden Lars Jonsson Valla Bonded: Margeta Jonsdotter Föne
1793-11-03
V. Corp: Jonas Sturm
Bonded: Cherstin Andersdotter S. Veckebo
1793-11-10
Häradsdomare Sonen och hemmanstilträd: Anders Andersson N: Veckebo Bonded: Cherstin Persdotter Stocksbo
1794-03-02
Bondes: Göran Persson Ygsbo Bonded: Ella Larsdotter Svedja
1794-03-25
Bondes. och Torp: Michel Svensson Valla Bonded: Karin Mårtensdotter Jämtland
1794-03-25
Torpar. Anders Tranberg Föne Bonded: Margeta Simsdotter Föne
1794-04-13
Torp: Anders Ersson Bergström Los Pig: Anna Larsdotter Orsa
1794-04-27
Bondes: och hemmanstiltr. Lars Halfvarsson Stocksbo Nämndemansdot: Brita Nilsdotter Stocksbo
1794-05-11
Sold: Ol: Klen
Bonded: Cherstin Jonsdotter Storby
1794-05-29
Torp: Sven Pålsson Ygsbo Husmansdot: Gölin Larsdotter Håfra
1794-10-05
Bondes. och hemmanstiltr. Nils Larsson Heden Nämndemansdot: Brita Th??sdotter Ytter Hodal
1794-10-26
Torp: Mårten Olsson Hyttebo Bondedot: Karin Ersdotter Hyttebo
1794-12-22
Gl. B. och Husm. Mats Persson Rygga Skomakared: Margeta Johansdotter Fahlström
1795-01-10
Bonden Jon Michelsson Stocksbo Bonded: Brita Halfvardsdotter Ygsbo
1795-02-15
Bondes. och Torp: Olof Jonsson Föne Bonded: Cherstin Olsdotter Föne
1795-05-10
Dr. och hemmanstiltr. Eric Andersson Svedja Bonded: Gertrud Michelsdotter Svedja
1795-05-17
Bonde- och Kyrkovärdssonen Anders Halfvardsson Hyttebo Bonded: Karin Ersdotter Stocksbo
1795-05-25
Drängen Sven Jonsson Yg Pig: Gölin Jönsdotter Valla
1795-05-31
Bonden Lars Månsson Ed Bonded. Ingrid Olsdotter S. Veckebo
1795-10-04
Bondes. Olof Olsson Håfra Bondedottren Cherstin Olsdotter Ygsbo
1795-10-18
Bondes. Sven Persson Hyttebo Bondedottren Brita Ersdotter Hyttebo
1795-10-25
Sold. Olof Spring Yg Soldated: Märta Andersdotter Yg
1795-11-01
Bondes. Johan Johansson N. Veckebo Bondedot: Cherstin Olsdotter Ed
1795-11-08
Drängen Jöns Larsson Yg Bonded: Lisbet Svensdotter Yg
1795-11-22
Sold: Nils Rist
Bondedotter Karin Ersdotter Föne
1795-11-22
Sold: Per Lif Svedja Bonded: Brita Ersdotter Svedja
1795-11-29
Bondes: Per Olsson Ygsbo Enk: h: Brita Svensdotter Valla
1796-04-03
Soldat: Olof Viger
Bondedot: Sigrid Olsdotter Särna
1796-04-10
Sochneskrädd: och Enklingen Michel Andersson Yg Kyrkovaktaredot: Brita Erisdotter
1796-04-17
Bondes. Anders Halfvardsson Ygsbo Bondedot: Anna Pålsdotter Stocksbo
1796-04-17
Bonden Lars Olsson Valla Pigan Karin Jonsdotter Valla
1796-05-08
Bonden Måns Andersson Yg Torparedott: Margeta Andersdotter Håfra
1796-10-02
Torparen Eric Olsson
Torparedot: Christina Bergström
1796-10-27
Drängen Anders Gustafsson Bröijer Valla Pigan Ella Olsdotter Valla
1796-10-30
Drängen Eric Jonsson Lillby Soldatedot: Anna Er. Persdotter Vahlgren
1796-11-06
Bondes. Michel Olsson Svedja Bondedot: Karin Olsdotter Storby
1796-11-08
Soldaten Jöns Ahl Hodal Bondedot: Cherstin Eskilsdotter Carlstrand
1796-11-20
Skräddare Gesällen Per Wiklund Veckebo Soldatedott: Anna Månsdotter Ahlberg Veckebo
1797-01-27
Drängen Franz Fermansson Valla Pigan Anna Christina Sandberg Storby
1797-02-26
Bonden Anders Olofsson Håfra Bondedot: Sigrid Pålsdotter Ygsbo
1797-03-02
Dräng: Lars Matsson Yg Pigan Brita Olsdotter Yg
1797-03-12
Dräng: Carl Fredric Almqvist Veckebo
Anna Persdotter Bjur Veckebo
1797-04-15
Nybyggare Sonen Ärlige och Beskedlige ??? Persson Hornberget Bondedottren Lisa Persdotter ????berg
1797-04-23
Torpar. Anders Johansson N. Veckebo Bonded. Anna Larsdotter Föne
1797-04-23
Bondes. och Torpar. Eric Larsson Håfra Bonded: Brita Michelsdotter Stocksbo
1797-05-28
Drängen Per Halfvardsson
Pig: Margeta ???sdotter Föne
1797-06-06
Soldat: Per Kjæck Hyttebo Pigan Anna Michelsdotter Walla
1797-10-01
Bonden Jon Larsson Weckebo Torparedottren Ella Larsdotter Ygsbo
1797-10-08
BondeSon Lars Persson Yg Bondedottren Margeta Mårtensdotter Yg
1797-10-15
Drængen Nils Persson Kårböle Pigan Karin Persdotter Ängersjö
1797-10-22
BondeSon Lars Andersson Föne Torparedott: Karin Larsdotter Föne
1797-10-29
Bonden och Enklingen Johan Olsson Föne Bondedottren Emfrid Simonsdotter Föne
1797-11-05
BondeSon Olof Andersson Föne Soldate Dottren Anna Johansdotter Walla
1797-11-19
Bonden Per Olofsson Weckebo Bondedottren Margeta Olofsdotter Weckebo
1797-11-19
Drængen Jon Ersson Tupp Stocksbo Bondedottr. Kjerstin Michelsdotter Stocksbo
1797-11-26
BondeSon och Hemmans Tilltrædaren Eric Jonsson Svedja Bondedottr. Ella Persdotter Walla
1798-01-07
BondeSon Olof Halfvardsson Kårböle Bondedottr. Ella Larsdotter Ängersjö
1798-02-18
Dræng: Lars Olofsson Föne Bondedottren Kjerstin Andersdotter Föne
1798-02-18
Dræng: Eric Wilh: Noijack Lillby Pigan Margeta Persdotter Ed
1798-02-20
Gl: Bonden Jon Persson Yg Enkan Carin Andersdotter Yg
1798-04-15
BondeSon Per Pålsson Stocksbo Bondedottr. Kjerstin Persdotter Yg
1798-04-22
BondeSon Olof Jonsson Lillby BondeD: Kerstin Mårtensdotter Svedja
1798-06-03
Nybyggare Sonen Per Persson Hornberg BondeEnkan Brita Persdotter Stocksbo
1798-09-09
Drängen Hans Michelsson Yg Pig: Margeta Johansdotter Yg
1798-10-21
Bondes: Per Jonsson Hyttebo Bondedott: Karin Olsdotter Håfra
1798-10-28
Bondes: Simon Andersson S: Weckebo Pig: Malin Persdotter N: Weckebo
1798-11-04
Bondes: Sven Olsson Stocksbo Bondedot: Kerstin Pålsdotter Stocksbo
1798-11-23
Drängen Olof Jonsson S: Weckebo, född i Ljusdal Nämdem:s Dottren Brita Jonsdotter Yg
1798-12-02
Bonde Enklingen Pål Månsson S: Weckebo Bonde Dottren Anna Hansdotter Ljusdal och Kallmyra
1799-02-03
Bondesonen Per Persson Stocksbo Bondedottren Gölin Jonsdotter Hyttebo
1799-03-31
Bonden Olof Persson Håfra Bonde Dottren Anna Persdotter Walla
1799-03-31
Soldaten Mårten Stark Född i Lill Herrdal ????daredottren Emfrid Johansdotter Ygsbo
1799-04-07
Sokne Skräddaren och Enklingen Sven Ahlberg
Bondedottren Brita Persdotter Stocksbo
1799-05-05
Bondes: Anders Matsson Los Gästgifvare Enkan Brita Olsdotter Lillby
1799-05-05
Bondes: Lars Larsson Hodal och Ängersjö Bonde Dott: Brita Michelsdotter Svedja
1799-05-07
Bondes: Olof Simsson Yg Bondedottr: Sigrid Persdotter Yg
1799-06-16
Bondes: Jonas Andersson Kårböle Bondedottr: Anna Persdotter Hodal och Viken
1799-06-24
Bondes: Jonas Olsson Tenskog Torparedottr: Kerstin Danielsdotter Carlsberget
1799-06-24
Skomak: Sonen Johan Joh:son Fahlström Los Grufva Pigan Anna Greta Abrahamsdotter Woxna
1799-10-13
Torp: Per Persson Huggberg Carlsberg Bondedottren Lisbeth Michelsdotter Lillskog
1799-10-20
Bondes: Per Persson Kårböleskog Bonded: Sigrid Michelsdotter Svedja
1799-10-27
Torp: Anders Persson S: Weckebo Bondedott: Sigrid Jonsdotter Svedja
1799-11-03
Bondes: Sven Ersson S: Weckebo Bondedott: Kerstin Simsdotter Hyttebo
1799-11-10
Torpare Sonen Olof Andersson S: Weckebo Bondedott: Anna Månsdotter S: Weckebo
1799-11-17
Bondes: Olof Ersson Hyttebo Bondedottr: Emfrid Jonsdotter Lillby
1799-11-24
Bondes: Jon Jonsson Walla, född i Ljusdal Bondedottr: Margeta Persdotter Walla
1800-01-26
Bondesonen Eric Jonsson Karsvall Torpare Dottr. Cathrina Ericsdotter Los Grufva
1800-03-25
Bondesonen Lars Larsson Föne
Greta Ericsdotter Föne, född i Los
1800-03-25
Bondes: Per Jonsson Föne Bondedott: Kerstin Simsdotter Föne
1800-03-25
Torpare Son Mårten Jonsson Rosköl Husm. Dott: Kerstin Andersdotter Storby
1800-03-25
Bondes: Jon Andersson Ängra Pig: Brita Jonsdotter Håfra, f. i Hodal 1764
1800-03-25
Bondes: Per Johansson Kårböle Bondedott: Sigrid Göransdotter Sveg och Glissjöberg
1800-04-20
Skom: Sonen Mats Olsson N: Weckebo Bondedott: Brita Simsdotter Föne
1800-05-08
Comministern Herr Jacob Holmstrand
Jungfru Anna Brita Wallin
1800-05-20
Bondes: Mårten Jonsson Ed Torp. Enkan Hust: Ulrica Lundholm Yg
1800-06-10
Unge Bond: Michel Michelsson Lillskog Torp: Dott: Ella Jonsdotter Rosköl
1800-06-24
Dräng. Per Johansson Fetingsberg Torp: Enkan Hust: Kerstin Ericsdotter Karsvall
1800-06-25
Bondesonen Olof Jonsson Lillskog Torpare Dottren Helena Svensdotter Höglund Woxna Häsjaberg
1800-10-26
Torpare Sonen Jon Jonsson Rosköl Torp: Dottr: Kerstin Hindriksdotter Håfra och Skyte
1800-11-02
Torpare Sonen Lars Larsson Hyttebo Bonde Dottr: Margeta Ericsdotter Hyttebo
1800-11-16
Bondesonen Jon Persson Ygsbo Bondedottren Anna Persdotter Håfra
1800-11-18
Drängen Per Andersson Orsa och Björkberg Nyb: Enkan Anna Persdotter Hornberg
1801-03-25
Drängen Eric Andersson S: Weckebo, född i Orsa Bondedottren Anna Jönsdotter Ed
1801-04-07
Bondesonen Michel Persson Risarf Soldate Dottren Margeta Jacobsdotter Yg
1801-04-26
Drängen Anders Wistrand S: Weckebo, född i Stockholm Pigan Sigrid Jonsdotter S: Weckebo, född i Sveg
1801-05-04
Drängen Anders Olsson Svedja Pigan Agneta Larsdotter S: Weckebo
1801-05-10
Härads Domaren Anders Jonsson Stocksbo Bondedottren Margeta Michelsdotter Stocksbo
1801-10-18
Unge Bonden Olof Johansson Föne Bondedottren Ella Månsdotter Kilbo
1801-10-25
Bonde Enklingen Jöns Månsson ? Enkan Märtha Jonsdotter Yg
1801-10-25
Drängen Carl Fred: Salgren Född i Stockholm Soldate dottren Kerstin Persdotter Hyttebo
1801-12-18 1801-11-29 Bondesonen Esbjörn Svensson Hodal och Wästansjö, född i Hodal Pigan Anna Larsdotter ?, född i Föne
1802-01-24
Bonde Enklingen Per Pålsson Ygsbo Bondedottren Gertru Olofsdotter Ljusdal och Heden
1802-02-07
Ung: Bonden Lars Ericsson Föne Bondedottr: Sara Månsdotter S. Weckebo
1802-02-28
Ung: Bonden Per Persson K? Bondedottr: Lisbeth Andersdotter Stocksbo
1802-03-25
Bondesonen Anders Persson Lillby Bondedottren Gunnila Andersdotter Kårböle
1802-03-25
Bondesonen Äldre Olof Nilsson Stocksbo Soldate Dottren Lena Jacobsdotter Stocksbo
1802-04-26
Drängen Måns Andersson Ed Bondedottren Sigrid Ericsdotter Storbyn
1802-05-02
Bondesonen Jonas Persson Yt: Yg Bondedottren Gölin Persdotter N: Weckebo
1802-05-09
Unge Bonden Måns Persson Lillbyn Corpr: Dottren Greta Johansd:r Berg Stocksbo
1802-05-09
Bondesonen Michel Jonsson Karsvall Bondedottren Yngre Margeta Simsdotter Hyttebo
1802-06-28
Drängen Johan Jonsson Yg, född i Småland Pigan Karin Jonsdotter Yg
1802-07-18
Unge Bonden Sven Persson Walla Pigan Karin Mårtensdotter Yg
1802-10-03
Drängen Johan Lindbom Svedja, född i Stockholm Soldate Dottren Brita Carlsdotter Svedja
1802-10-31
Corpr: Sonen och Hemmanstilträdaren Sven Persson Ygsbo Bondedottren Anna Ericsdotter Föne
1802-11-07
Drängen Anders Larsson Norra Weckebo Pigan Karin Larsdotter Norra Weckebo
1802-11-08
Drängen Eric Andersson Storbyn Pigan Stina Feltman Storbyn, född i Söderala
1802-11-10
Drängen Per Olsson Södra Weckebo Bondedottren Margeta Persdotter Södra Weckebo
1802-11-14
TorpareSonen och Hemmanstillträdaren Eric Jonsson Rosköl Bondedottren Margeta Simsdotter Hyttebo
1802-11-15
Drängen Jonas Gunnarsson Hodal och Wiken Pigan Brita Andersdotter N: Weckebo
1802-11-28
Soldaten Halfvard Borg Född i Sveg Bondedottren Anna Olsdotter Ygsbo
1802-11-28
SokneSmeden Hans Wetterberg
Sokne Skomakare Dottren Margeta Matsdotter S?
1802-12-27
Drängen Johan Pålsson Stocksbo, född i Norrige Pigan Margeta Persdotter Stocksbo
1803-01-23 1803-01-02 Bondes: Eric Jonsson Lillbyn Bonded: Karin Svensdotter Yg
1803-01-23 1803-01-02 Bondes: Lars Jonsson Lillbyn Pig: Margeta Olofsdotter Yg
1803-03-25 1803-03-06 Sold: Anders Blixt Ed Bonded: Kerstin Jonsdotter Lillskog
1803-04-17 1803-03-27 Bondes: Per Olsson Hofra Bonded. Brita Mårtensdotter Stocksbo
1803-04-17 1803-03-27 Dräng: Måns Svensson Lillbyn Sold: Dott: Ella Andersdotter Svedja
1803-05-15 1803-04-24 Dräng Olof Matsson Yg Sold: Dott: Kerstin Olofsdotter Svedja
1803-05-30 1803-05-15 Bondes. Olof Persson Lillbyn Bonded. Brita Ersdotter Stocksbo
1803-07-17 1803-07-03 Skräd: Gesällen Joh: Carlberg Los Bonded: Lisbeth Jonsdotter Lillskog
1803-09-18 1803-08-28 Dräng: Lars Andersson Svedja Bondedottr: Karin Olsdotter N: Weckebo
1803-09-28
Stads Casseuren H:r Mårten Rogstadius Hudiksvall Mams: Anna Christina Björner
1803-10-02 1803-09-11 Bondes: Jonas Svensson Yter Yg Sold: Dott: Anna Persdotter Yg
1803-10-09 1803-09-18 Bondes: Anders Ersson Föne Bonde: Karin Persdotter Föne
1803-10-09 1803-09-18 Unge Bond: Olof Persson Risarfven Bondedottr: Brita Jonsdotter Lillbyn
1803-10-16 1803-09-25 Dräng. Eric Michelsson Ygsbo Bondedot: Brita Persdotter Föne
1803-10-30 1803-10-09 Bondes: Jon Jonsson Ed Skräd: Dott: Kerstin Johansdotter Ygsbo
1803-10-30 1803-10-09 Bondes: Eric Johansson Föne Pig: Kerstin Ersdotter Föne
1803-11-23 1803-11-06 Bonde Enkl. Hans Ersson N. Weckebo Bondedott: Gertru Andersdotter N. Weckebo
1803-12-04 1803-11-13 Unge Bond: Per Svensson Yg Bonded. Kerstin Larsdotter Svedja
1804-02-14 1804-01-29 Torp: Måns Ersson Hyttebo Pig: Karin Ericsdotter Hyttebo
1804-04-15 1804-03-25 Bondes: Eric Månsson Hummelköl Bonded: Kerstin Nilsdotter Stocksbo
1804-04-29 1804-04-08 Bondes: Simon Andersson Storbyn Bonded. Brita Mårtensdotter Yg
1804-06-12 1804-05-27 Bondes: Mats Eskilsson Carlstrand Bonded: Karin Andersdotter Kårböle
1804-07-24 1804-07-08 Torp: Enkl. och Hemmanstilträd: Mårten Jonsson Walla Bonde Enk. Ingrid Hansdotter Walla
1804-07-29 1804-07-08 Dräng: Eric Ersson Ängra Bonded: Brita Andersdotter Ängra
1804-10-07 1804-09-16 Soldat: Anders Grunn
Pig: Maja Greta Bröjer Yg
1804-10-07 1804-09-23 Torp: Sonen Gustaf Olofsson Faxen Pig: Gertru Mårtensdotter Ed
1804-10-21 1804-09-30 Bondesonen Per Jonsson N. Weckebo Torp: Dottr. Brita Olsdotter Stocksbo
1804-10-21 1804-09-30 Dräng: Eric Jonsson Hyttebo Bonde: Kerstin Persdotter S. Weckebo
1804-10-28 1804-10-07 Bondes: Per Nilsson Stocksbo Skrädd: Dottr. Emfrid Persdotter Yt: Yg
1804-10-28 1804-10-07 Bondes: Eric Johansson Hyttebo Bonded: Kerstin Persdotter Lillbyn
1804-11-04 1804-10-14 Dräng: Olof Larsson Ed Corpor: Dottr: Magdalena Joh:sdotter Stocksbo
1804-11-11 1804-10-21 Bondes: Eric Johansson N. Weckebo Bondedott: Margeta Persdotter Kilbo
1804-11-07 1804-10-21 Dräng: Daniel Tillander Hyttebo Bonded: Sigrid Ersdotter Hyttebo
1804-11-18 1804-10-28 Bondes: Måns Johansson Föne Sold: Dottr. Brita Mårtensdotter Föne
1804-11-25 1804-11-04 Soldat: Åke Wilhelm Sparf
Pig: Gölin Larsdotter Ed
1804-11-30 1804-11-11 Soldat: Jonas Pamp
Sold: Enk. Emfrid Johansdotter Hyttebo
1805-02-24 1805-02-03 Sockne Skräddaren Jonas Stener
Bondedottr: Brita Andersdotter Kårböle
1805-04-28 1805-04-07 Unge Bond: Per Persson Lillbyn Bondedottr: Lisbeth Larsdotter Lillbyn
1805-04-28 1805-04-07 Unge Bond: Per Ersson Svedja Kyrkovärds Dottr: Margeta Pålsdotter Stocksbo
1805-04-28 1805-04-07 Dräng: Lars Jonsson Föne Bondedott: Karin Andersdotter Föne
1805-05-17 1805-04-28 Bondes: Anders Olsson Föne Bondedottr: Emfrid Ersdotter Walla
1805-10-06 1805-09-15 Bondes: Måns Larsson Ed Bondedottr: Kerstin Olofsdotter Föne
1805-10-06 1805-09-15 Torpareson: Per Persson Los Grufva Bonded: Karin Jonsdotter Lillskog
1805-10-13 1805-09-22 Bondes: Måns Persson S: Weckebo Bonded: Kerstin Andersdotter Söd: Los
1805-10-13 1805-09-22 Bondes: Johan Andersson Storbyn Bondedot: Brita Persdotter Yter Yg
1805-10-10 1805-09-22 Bondes: Simon Svensson Yt: Yg Torp: Dottr. Karin Johansdotter Storbyn
1805-10-27 1805-10-06 Unge Bond: Mårten Persson Lillbyn Bondedott: Karin Persdotter Storbyn
1805-10-25 1805-10-06 Bondes: Eric Andersson Storbyn Bonded: Kerstin Olsdotter N: Weckebo
1805-10-24 1805-10-06 Dräng: Olof Andersson Föne Pigan Kerstin Olofsdotter Föne
1805-11-24 1805-11-03 H:r Comminist: Johan Titze Färla Enke Comministerskan Fru Johanna Christina Lindström född Linderforss Bollnäs
1805-12-01 1805-11-10 Bond: Jonas Wallin Walla Bondedottr: Sigrid Andersdotter Föne
1806-03-02 1806-02-09 Soldaten Jonas Skott
Pig: Fredrica Holmstedt Ljusdal
1806-03-25 1806-03-02 Torp: Sonen Eric Danielsson Carlsberg Pigan Brita Johansdotter Carlsberg, född i Jemtland
1806-03-25 1806-03-09 Bondes: Jonas Jönsson Ed Bonde Enk: Kerstin Andersdotter Stocksbo
1806-03-30 1806-03-16 Manufacturisten och Förgyllaren H:r Joh: Fredr: Rungren Gefle Sold: Dottr: Christina Larsdotter Björk Svedja
1806-04-13 1806-03-23 Dräng: Carl Bång Yg Soldat Enkan Ingrid Jönsdotter Svedja
1806-05-04 1806-04-13 Bondes: Måns Olofsson Storbyn Bondedottr: Sigrid Persdotter Yg
1806-05-18 1806-04-27 Bonden och Enkl. Jon Persson Yter Yg Bondedottr: Gölin Månsdotter Hofra
1806-05-26 1806-05-11 Bruks Faktorn H:r Carl Niclas Blomberg
Jungfru Christina Lovisa Hytter Prestegården
1806-09-27 1806-08-31 Torpare Enkl. Lars Persson Hornberg Pigan Anna Olsdotter Hornberg
1806-11-02 1806-10-12 Bondes: Olof Olsson Walla Corpor: Dottr: Anna Persdotter Ygsbo
1806-11-02 1806-10-12 Bond: Jon Ersson Svedja Bondedottren Brita Hansdotter Ljusdal och Kallmyra
1806-11-06 1806-10-19 Sold: vid Jerfsö Comp: Enkl. Per Lång Ljusdal Bondedottr. Kerstin Ersdotter Storbyn
1806-11-09 1806-10-19 Bondes: Olof Olsson Föne Bondedottr. Anna Andersdotter Föne
1806-11-21 1806-11-02 Sold: af Konungens Svenska Garde Måns Glad
Pigan Gölin Halfvardsdotter Yg
1806-11-23 1806-11-02 Bondes: Lars Jonsson N: Weckebo Bonde Enk: Karin Olsdotter N: Weckebo
1806-11-23 1806-11-02 Bondes: Anders Jönsson Ed Bondedottr. Sigrid Persdotter Hofra
1806-11-30 1806-11-09 SoldatSonen Hans Hansson Hofra Bondedottr: Karin Persdotter Hofra
1807-01-06 1806-12-21 Drängen Anders Carlsson Berg Carlstrand Bondedottren Karin Eskilsdotter Carlstrand
1807-01-18 1806-12-28 Drängen Olof Olsson Svedja SoldatDottr: Kerstin Jönsdotter N. Weckebo
1807-02-08 1807-01-18 Soldaten Per Ferm
Pigan Emfrid Andersdotter Weckebo
1807-03-31 1807-03-08 Bonde Enklingen Anders Matsson Stocksbo Bonde Enkan Kerstin Pålsdotter Stocksbo
1807-04-12 1807-03-22 Bondesonen och Enklingen Per Pålsson Stocksbo Bondedottr: Margeta Nilsdotter Stocksbo
1807-04-12 1807-03-22 Soldat Sonen Per Persson Yg Pigan Brita Michelsdotter Yg
1807-04-13 1807-03-29 Soldaten Abrah: Stål Los Pigan Agneta Persdotter Los
1807-04-26 1807-04-05 Bondesonen Jon Jonsson Storbyn Bondedottr: Brita Andersdotter Storbyn
1807-05-10 1807-04-19 Vice Corporal: Johan Christoph: Lind
Bondedott: Kerstin Jonsdotter Storbyn
1807-05-31 1807-05-24 Soldaten Eric Wall
Skräd: Dottr. Ella Johansdotter Ygsbo
1807-06-03 1807-05-31 Soldaten Anders Hurtig
Sold: Dottr: Kerstin Hansdotter Weckebo
1807-06-24 1807-06-07 Unge Bond: Anders Andersson Kårböle Bondedottr. Karin Jonsdotter Kårböle
1807-06-24 1807-06-07 Torp: Sonen Eric Persson Ryggskog Bondedott: Helena Thomasdotter Ryggskog
1807-10-11 1807-09-20 Bondesonen Per Andersson Ytter Yg Bondedottren Anna Månsdotter Ed
1807-10-18 1807-09-27 Unge Bonden Eric Johansson Kårböle Bondedott: Karin Michelsdotter Kårböle
1807-10-18 1807-09-27 Bondesonen Nils Andersson Kårböle Bondedottr. Margeta Persdotter Föne
1807-10-22 1807-10-04 Comministern vid Söderala Församl. H:r Jon: Olof Westman Söderala Demoiselle Beata Maria Ström Cathrinæberg
1807-10-25 1807-10-04 Soldat Sonen och Hemmans Tilträdaren Eric Månsson Yt: Yg Soldat Dottr: Anna Larsdotter Yt: Yg
1807-10-28 1807-10-11 Soldaten Olof Post
Bondedottr: Lisbeth Simsdotter Hyttebo
1807-11-06 1807-10-18 Dräng: Jon Persson Föne Torp: Enkan Gölin Jonsdotter Föne
1807-11-19 1807-11-01 Bonden Olof Simsson Föne Bondedottr: Brita Persdotter Föne
1807-11-22 1807-11-01 Bondesonen Lars Persson Södr: Weckebo Bonde Enkan Cathrina Matsdotter Södr: Weckebo
1807-11-20 1807-11-01 Dräng: Per Mårtensson Ed Bondedottr: Brita Olsdotter Hofra
1807-11-20 1807-11-01 Dräng: Olof Olssonn Bork Stocksbo Torp: Dottren Karin Halfvardsdotter Rosköln
1807-11-29 1807-11-08 Soldat Sonen Johan Johansson Stocksbo Bondedott: Sigrid Persdotter Storbyn
1807-11-30 1807-11-08 Torpare Enklingen Jon Pålsson Skålvall Pigan Margeta Mårt:sdotter Hofra
1807-12-04 1807-11-15 Soldaten Jonas Kring
Bondedott: Malin Michelsdotter Lillskog
1807-12-29 1807-12-13 Bondes: Eric Ersson Storbyn Pigan Anna Andersdotter Storbyn
1808-04-24 1808-04-03 Bondes: Jon Jonsson N: Weckebo Torp: Dottr. Margta Johansdotter Södr: Weckebo
1808-05-01 1808-04-10 Bondes: Olof Olsson Storbyn Bondedott: Karin Olsdotter Hofra

1808-04-24 Bondesonen Ärlige och Beskedlige Eric Andersson Storbyn Bonde Dottren Ärliga och Dygdesamma Kerstin Ericsdotter N: Weckebo
1808-05-19 1808-05-01 Bonde Enkling: Michel Jonsson Ljusdal och Ygsbo Bondedott: Ella Andersdotter Föne
1808-05-10 1808-05-08 Warger: Sold: Sven Ersson Leijon Storbyn Sold: Dott: Märtha Halfvardsdotter Hofra
1808-10-02 1808-09-11 Unge Bond: Jon Persson Lillbyn Bondedott: Anna Persdotter Stocksbo
1808-10-16 1808-09-25 Bondes: Måns Jonsson Svedja Bondedott: Sigrid Andersdotter Yg
1808-10-16 1808-09-25 Bondes: Lars Persson Hofra Nämdem: Dott: Karin Johansdotter Nor: Weckebo
1808-10-16 1808-09-25 Torp: Johan Larsson Enskog Pigan Anna Larsdotter Ygsbo
1808-11-06 1808-10-16 Sold: Sonen (och Hemmanstillträd:) Per Johansson Stocksbo Bonde Enk: Brita Halfvardsdotter Stocksbo
1808-11-13 1808-10-23 Bonde Enkl. Per Olsson Ygsbo Bondedott: Karin Olsdotter Svedja
1808-11-18 1808-10-30 Dräng: Anders Henricsson Yg Pigan Sara Andersdotter Hyttebo
1808-11-27 1808-11-06 Torp: Yngre Eric Andersson Ed Bondedott: Sigrid Michelsdotter Stocksbo
1808-12-04 1808-11-13 Bonde Enkl. Lars Jonsson Lillbyn Pigan Kerstin Matsdotter Stocksbo
1808-12-04 1808-11-13 Bondes: Sven Olsson Föne Bondedott: Ingebor Eskilsdotter Carlstrand
1808-12-27 1808-12-11 Bondes: Jon Jonsson Hyttebo Torp: Dottr: Karin Persdotter Lillskog
1809-05-07 1809-04-16 Bondesonen Lars Persson Stocksbo Bonde Dott: Sigrid Svensdotter S: Weckebo
1809-05-07 1809-04-16 Bondes: Olof Månsson Hofra Bondedottr: Kerstin Ersdotter Södr: Weckebo
1809-05-17 1809-04-30 Bondes: Måns Andersson Storbyn Bondedott: Brita Månsdotter Söd: Weckebo
1809-06-25 1809-06-04 Bondes: Eric Ersson Hyttebo Bondedott: Brita Jonsdotter Walla
1809-11-03 1809-10-15 Afsk: Sold: och Enkl. Anders Slug Kilbo Pigan Hedvig Gustafsdotter Bröijer Hofra
1809-11-09 1809-10-22 Torp: och Enkl. Per Matsson Hyttebo Pigan Margeta Olsdotter Hyttebo
1809-11-16 1809-10-29 Bonde Enkl. Per Ersson Storbyn Soldat Enkan Karin Andersdotter Storbyn
1810-01-12 1809-12-24 Torp: och Enkl. Måns Ersson Hyttebo Kyrkovakt: Dottren Gölin Ersdotter Weckebo
1810-01-28 1810-01-07 Afsk: v: Corp: Eric Kask Yter Yg Bondedottr: Brita Persdotter Söd: Los
1810-02-02 1810-01-14 Husm: och Enkl: Jon Persson Föne Bondedottren Karin Andersdotter Föne
1810-02-11 1810-01-21 Unge Bond: Per Persson Föne Bond: Dott: Ella Olsdotter Walla
1810-03-25 1810-03-04 Bondes: Olof Andersson Yg Bonde Dottr: Kerstin Olsdotter Hofra
1810-03-25 1810-03-04 Torp: Anders Ersson S: Weckebo Bonde Dottr: Brita Olofsdotter S: Weckebo
1810-03-26 1810-03-04 Torp: Pehr Wallin Walla Bondedottr: Anna Larsdotter Svedja
1810-03-27 1810-03-11 Afsk: v: Corpor: och Enkl. Jonas Pamp Hyttebo Sold: Enk: Malin Michelsdotter Föne
1810-04-24 1810-04-08 Drängen Mats Olsson Yg Pigan Gertru Halfvardsdotter Yg
1810-05-06 1810-04-15 Bondes: och Enkl. Eric Jonsson Svedja Bonde Dottr: Kerstin Persdotter Hofra
1810-05-13 1810-04-22 Soldaten Anders Asp
Pigan Kerstin Larsdotter Storbyn
1810-06-03 1810-05-13 Unge Bonden Eric Ersson Föne Bondedottr. Sigrid Andersdotter Storbyn
1810-06-04 1810-05-20 Dräng: Jon Jonsson Stocksbo Bond: Enk: Margeta Ersdotter Föne
1810-06-24 1810-06-10 Dräng: Lars Olsson Prestegården Pig: Margeta Persdotter Storbyn
1810-06-28
V: Com: H:r Paul Hofrén Ljusdal Jungfru Helena Schönstedt Ljusdal
1810-10-07 1810-09-09 Bondes: Olof Olsson Thenskog Bonde Dott: Karin Andersdotter Söd: Los
1810-10-11 1810-09-23 Bonde Enkl. Sven Andersson Svedja Bondedott: Anna Olsdotter N: Weckebo
1810-10-28 1810-10-07 Torpare Enkl. Johan Larsson Föne Soldat Dottr: Kerstin Persdotter Stocksbo
1810-10-25 1810-10-07 Husm: och Enkl. Per Ersson Wantjärn Skom: Dottr: Karin Matsdotter Svedja
1810-11-01 1810-10-14 Soldaten Anders Stark
Bondedott: Kerstin Jonsdotter Föne
1810-11-04 1810-10-14 Soldaten Sven Kask
Soldat Dottr: Sigrid Olsdotter Ytter Yg
1810-11-02
Bondes: Måns Pålsson Södr: Weckebo Bondedottr: Karin Hansdotter Ljusdal och Kallmyr
1810-11-09 1810-10-21 Husm: och Enkl. Måns Olsson Walla Soldat Dottr: Kerstin Ersdotter Walla
1810-11-14 1810-10-28 Bondes: Lars Andersson Storbyn Sold: Enk: Maja Greta Bröijer Hofra
1810-11-16 1810-10-28 Sold: Sonen och Hemmanstillträdaren Olof Jonsson Hyttebo Bondedottr: Kerstin Ersdotter N: Weckebo
1810-11-23 1810-11-04 Dräng: Eric Persson Lillbyn Bonde Enk: Karin Jonsdotter Walla
1810-11-25 1810-11-04 Torp: Enkl:n Olof Jonsson Ed Pigan Brita Larsdotter Hofra
1810-12-02 1810-11-11 Unge Bond: Eric Andersson Storbyn Nämdem: Dottr: Margeta Johansdotter N: Weckebo
1811-03-25 1811-03-10 Dräng: Olof Olsson Nor: Weckebo Soldat Enkan Kerstin Hansdotter Söd: Weckebo
1811-03-31 1811-03-10 Bondes: Per Andersson Kårböle Bondedottr: Anna Andersdotter Hodal och Wänsjö
1811-05-09 1811-04-21 Bondes: Anders Olsson Kårböle Bonde Enk: Anna Persdotter Hofra
1811-05-23 1811-05-05 Afsked: Sockne Skrädd: Johan Högberg Ygsbo Bondedottr: Karin Andersdotter Svedja
1811-05-23 1811-05-05 Husm: och Enkl. Olof Ericsson Stocksbo B: Dottr: Ella Olofsdotter Walla
1811-06-24 1811-06-02 Bondes: Anders Persson Ryggskog Bondedottren Margeta Thomædotter Ryggskog
1811-10-01 1811-09-15 Dräng: Anders Svanberg Nor: Weckebo Soldat Dottr: Margeta Persdotter Nor: Weckebo
1811-10-06 1811-09-15 Bondes: Pål Persson Ygsbo B: Dottren Kerstin Michelsdotter Yg
1811-10-13 1811-09-22 Corpor: Sonen Lars Persson Ygsbo Skrädd: Dottr: Margeta Persdotter Ytter Yg
1811-10-13 1811-09-22 Dräng: Lars Larsson Ygsbo Bondedottr: Karin Olofsdotter Föne
1811-10-24 1811-10-06 Torp: och Enkl. Johan Andersson Söd: Weckebo Pigan Kerstin Larsdotter Söd: Weckebo
1811-10-27 1811-10-06 Bondes: Lars Larsson Svedja Bonde Dottr: Emfrid Olofsdotter Ygsbo
1811-10-31 1811-10-13 Bonde Enkl. Per Johansson Stocksbo Bondedottr. Kerstin Jonsdotter Karsvall
1811-11-03 1811-10-13 Bondes: Sven Svensson Yter Yg Bondedottr: Anna Nilsdotter Yter Yg
1811-11-07 1811-10-20 Soldat: Per Rist
Bondedott: Kerstin Olofsdotter Storbyn
1811-11-17 1811-10-27 Bondes: Per Ersson Stocksbo Bondedottr: Kerstin Mårtensdotter Stocksbo
1812-02-21 1812-02-02 Dräng: Sven Michelsson Walla Pigan Margeta Andersdotter Ygsbo
1812-04-12 1812-03-22 Soldat: Olof Alm
Pig: Brita Olsdotter Föne
1812-04-16 1812-03-29 BondeSon Eric Ersson Stocksbo Bonde Dottr: Kerstin Simsdotter Hyttebo
1812-04-22 1812-04-12 Soldaten Olof Dahl
B: Dottr: Karin Olofsdotter Föne
1812-04-22 1812-04-12 Soldaten Eric Lust
Corpor: Dottren Karin Olofsdotter Föne
1812-05-03 1812-04-12 Klåckare Sonen Isaac Stener Walla Bonde Dottr: Anna Persdotter Ygsbo
1812-05-10 1812-04-19 Bondeson Anders Persson Yg Bondedottr: Emfrid Månsdotter Storbyn
1812-05-12 1812-04-26 Bondeson Jonas Persson Yg Pigan Anna Persdotter Yg
1812-05-20 1812-05-03 Bonde Enkling Lars Larsson
Bondedottr: Karin Ersdotter Svedja
1812-05-20 1812-05-03 Dräng: Gustaf Hedberg Svedja Pig: Margeta Ersdotter Svedja
1812-06-05 1812-05-17 Bondes: Carl Jonsson Karsvall Bondedott: Margeta Larsdotter Söd: Weckebo
1812-06-16 1812-05-31 Dräng: B. Son Olof Andersson Kårböle Pig: Karin Ersdotter Kårböle
1812-06-24 1812-06-07 Bondes: Eric Andersson Södr: Los Bondedott: Brita Jonsdotter Hodal och Rullbo
1812-06-24 1812-06-07 Torp: Son: Daniel Danielsson Carlsberg B: Dott: Magdalena Olofsdotter Tenskog
1812-10-11 1812-09-20 Bonde och Nämdem: Son Carl Mårtensson Yg B: Dott: Anna Andersdotter Yg
1812-10-16 1812-09-27 Dräng: Olof Jonsson Hofra Soldat Dottr: Brita Olofsdotter N: Weckebo
1812-10-22 1812-10-04 Bond: och Enkl. Måns Jonsson Svedja Bonde Dott: Brita Persdotter N: Weckebo
1812-11-06 1812-10-18 Dräng: Per Andersson Storbyn Bonde Enk: Ella Larsdotter Weckebo och Holmen
1812-11-08 1812-10-18 Bondeson: Olof Andersson Yter Yg Torparedottr: Kerstin Olsdotter Föne
1812-11-13 1812-10-25 Bondeson: Jon Ericsson N: Weckebo Pig: Cathrina Johansdotter N: Weckebo
1812-11-15 1812-10-25 Torp: Olof Nilsson Risarf Gästgif: Dottr: Karin Persdotter Lillbyn
1812-11-22 1812-11-01 Bondeson: Per Olofsson S: Weckebo Bondedott: Margeta Jonsdotter Storbyn
1812-12-04 1812-11-15 Bond: och Enkl. Olof Ersson Hyttebo Bondedott: Brita Andersdotter Yg
1812-12-18 1812-11-29 Bond: och Enkl. Per Jonsson Yg Bondedottr: Karin Andersdotter S: Weckebo
1813-03-01 1813-02-07 Bondeson: Sven Månsson Hofra Pigan Brita Andersdotter Prestegården
1813-03-05 1813-02-14 Husm: och Enkl. Simon Andersson N. Weckebo Pig: Anna Persdotter Ed
1813-03-25 1813-03-07 Corporalen vid Jerfsö Comp. Olof Grund
Sold: Dottr: Margeta Jonsdotter Hyttebo
1813-04-25 1813-04-04 Bondeson: Måns Olsson Svedja Bonde Dottr. Margeta Hansdotter Föne
1813-05-02 1813-04-11 Bondeson. Olof Larsson Lillbyn Bonde Dottr. Kerstin Ersdotter Svedja
1813-05-06 1813-04-18 Bondeson: Per Simsson Hyttebo Bonde Dottr. Gölin Olsdotter Stocksbo
1813-08-01 1813-07-11 Bonde Sonen Lars Persson Norra Los Enkan Brita Andersdotter Ryggskog
1813-09-19 1813-09-05 Drängen Olof Månsson Walla Bonde Dottren Sara Esbjörnsdotter Walla
1813-10-04 1813-09-19 Bonden Lars Andersson Orsa och Björkberg Bonde Dottr. Anna Andersdotter Södra Los
1813-10-10 1813-09-19 Bonde Sonen Matts Persson
Bonde Dottr. Märtha And:dotter Kårböle skog
1813-10-15 1813-09-26 Bonde Sonen Mårten Mårtensson Yg Torp: Enk: Brita Ersdotter Yg
1813-10-21 1813-10-03 Torp: och Enkl. Jon Ersson Björsjö Pig: Kerstin Halfw:dotter Yt: Yg
1813-10-22 1813-10-03 Bonde Sonen Eric Andersson Föne Pigan Brita Johansdotter Föne
1813-10-24 1813-10-03 Bonde Sonen Per Larsson Svedja Bonde Dottr. Brita Persdotter Yg
1813-10-24 1813-10-03 Bonde Sonen Per Mickelsson Yg Bonde Dottren Kerstin And:dotter Yg
1813-10-24 1813-10-03 B: och Nämde: Sonen Måns Johansson Weckebo B: Dottr. Sigrid Mickelsdotter Svedja
1813-11-07 1813-10-17 Torp. och Enkl. Jon Jonsson S: Weckebo B: Dottr. Lisbeth Olsdotter S: Weckebo
1813-11-14 1813-10-24 B: och KyrkovärdsSonen Halfward Andersson Storby Enk: Emfrid Olsdotter Svedja
1813-12-05 1813-11-14 Bonden och Enklingen Göran Persson Ygsbo Bonde Dottren Sigrid Mårtensdotter Ed
1814-01-17 1814-01-02 Drängen Hans Ersson Los Bonde Dottr. Anna Michelsdotter Los
1814-03-25 1814-03-06 Torpare Enklingen Anders Persson Föne Pigan Ingeborg Persdotter Föne
1814-03-27 1814-03-06 Bonde Sonen Olof Nilsson Stocksbo Bonde Dottr. Sigrid Jonsdotter Kårböle
1814-04-17 1814-03-27 Bonde Sonen Lars Andersson Björsjö Bonde Dottr. Sigrid Olsdotter Svedja
1814-04-20 1813-04-11 Bonde Son Mårten Olsson Hofra Bonde Dottr. Karin Olsdotter Stocksbo
1814-04-24 1814-04-03 Kyrkowärds Sonen Lars Pålsson Stocksbo Bonde Dottr. Brita Larsdotter Stocksbo
1814-04-26 1814-04-10 Drängen Anders Larsson Storbyn Bonde Enkan Märtha Andersdotter Yg
1814-05-01 1814-04-10 Bonde och Kyrkowärds Sonen Anders Olsson Storbyn Bonde Dottr. Märtha Olsdotter Hofra
1814-05-12 1814-04-24 Afsk. Soldaten Lars Ljung Yg Sold: Enkan Karin Jonsdotter Ytter Yg
1814-05-19 1814-05-01 Bonden Olof Larsson S: Weckebo Bonde Dottr. Anna Persdotter Hofra
1814-05-31 1814-05-15 Bonden Eric Ersson S: Weckebo Bonde Dottr. Anna Persdotter S: Weckebo
1814-06-24 1814-06-05 Frälse Bonden Olof Pehrsson S: Los Nämndem: Dottren Cherstin Ersdotter S: Los
1814-09-23 1814-09-04 Bonde Sonen Olof Johansson Hyttebo Enkan Cherstin Pehrsdotter Hyttebo
1814-10-09 1814-09-18 Nämndem: Sonen Sven Jonsson Ygsbo Bonde Dottren Emfrid Svensdotter Ytter Yg
1814-10-14 1814-09-25 Bonden Lars Ersson Karsvall Sold: Dottren Margetha Hansdotter S: Weckebo
1814-11-04 1814-10-16 Bonde Sonen Hans Andersson Björsjö Pigan Margetha Andersdotter Lillbyn
1814-11-10 1814-10-23 Nämndem: Sonen Anders Simsson Föne Bonde Dottren Cherstin Larsdotter Föne
1814-11-10 1814-10-23 Drängen Olof Ersson Kilbo Sold: Enkan Cherstin Jönsdotter Svedja
1814-11-14 1814-10-23 Förre Bond: Enkl. Anders Andersson Yg Torp: Enkan Ingrid Olsdotter Ed
1814-11-18 1814-10-30 Drängen Gustaf Johansson Svedja Sold. Dottr. Sigrid Rolfsdotter Ygsbo
1814-12-04 1814-11-20 BondeSonen Pehr Michelsson N: Los Torp: Dottr: Karin Danielsdotter Carlsberg
1814-12-18 1814-12-04 Drängen Pehr Pehrsson Ygsbo Pigan Anna Jonsdotter Svedja
1815-02-16 1815-01-29 Bevärings Sold. Joh. Gust. Litén Hofra Sold: Enk: Märta Halfw:dotter Hofra
1815-04-10 1815-03-26 Drängen Maths Pehrsson Kårböle Bonde Dottr. Märtha Jonsdotter Kårböle
1815-04-14 1815-03-26 Torp. Sonen Pehr Pehrsson Carlsberg Nämndem. Dottr. Maria Ersdotter Carlsberg, ifrån Orsa
1815-05-07 1815-04-16 Bonde Sonen och Fjerdingsmannen Pehr Månsson Storbyn Bonde Dottr. Margetha Olofsdotter Svedja
1815-05-30 1815-05-14 Bonde Sonen Eric Pehrsson Walla Bonde Dottren Margetha Larsdotter Storbyn
1815-06-02 1815-05-14 Nybygg: Sonen Pehr Mathsson Hornberg Pigan Cajsa Hindricsdotter Hornberg
1815-10-26 1815-10-08 Bonde Sonen Eric Pehrsson Föne Bonde Dottr: Margeta Olofsdotter Yg
1815-10-28 1815-10-08 Bonde Sonen Olof Mich:son Norra Los Nämnd: Dottren Margeta Ersdotter Norra Los
1815-10-28 1815-10-08 Torp: Olof Halfvardsson Ytter Yg Pigan Karin Pehrsdotter Svedja
1815-11-02 1815-10-15 Soldaten Olof Rehn Enskogen Pigan Anna Olofsdotter Hyttebo
1815-11-03 1815-10-15 Drängen Olof Hindr:son Svedja Pigan Anna Hindr:dotter Svedja
1815-11-11 1815-10-15 Bonde Sonen Måns Ersson Kilbo Pigan Cherstin Michelsdotter Yg
1815-11-16 1815-10-29 Bonde Sonen Jon Pehrsson Föne Bonde Dottr: Sigrid Pehrsdotter Föne
1815-11-16 1815-10-29 Bonden och Gästg. Jon Pehrsson Lillbyn Klock: Dottren Stina Stener Walla
1815-11-23 1815-11-05 Bonde Sonen Olof Olofsson Lillbyn Bonde Dottr: Margeta Ersdotter Stocksbo
1815-11-24 1815-11-05 Sold: Jonas Holm Weckebo Sold: Dottren Anna Jönsdotter Weckebo
1815-11-24 1815-11-05 Sold: Pehr Svärd Weckebo Sold: Enkan Lisbeth Simsdotter Weckebo
1815-11-26 1815-11-05 Bonde Sonen Pehr And:son Föne Sold: Dottren Lisbeth Jonsdotter Hyttebo
1815-12-01 1815-11-12 Bonde Sonen Pehr Mårt:son Yg Sold: Enkan Gertrud Halfw:dotter Ytter Yg
1815-12-01 1815-11-12 Soldaten Anders Nögd Weckebo Sold Dottren Ella Olofsdotter Weckebo
1815-12-11 1815-11-26 Soldaten Pehr Nord Hogdal Sold: Dottr: Maria Andersdotter Storbyn
1816-01-23
Snickaren och Schatullmakaren Pehr Bäckström Gefle Stad Jungfru Margareta Ahlberg Stocksbo
1816-03-10 1816-02-18 Soldaten Lars Prints Svedja Bonde Dottr. Anna Olofsdotter Lillbyn
1816-03-25 1816-03-03 Kyrkovärds Sonen Pehr Olofsson Kårböle Bonde Dottren Cherstin Jonsdotter Kårböle
1816-03-25 1816-03-10 Soldaten Måns Brink Weckebo Pigan Karin Ericsdotter Lillbyn
1816-03-28 1816-03-03 Drängen Eric Olofsson Svedja Bonde Dottren Ingrid Larsdotter Storbyn
1816-03-29 1816-02-25 Bonden och Enkl. Pehr Pålsson Stocksbo Bonde Dottr: Margeta Pehrsdotter Lillbyn
1816-04-04 1816-03-10 V. Corporalen Eric Bergström Stocksbo Pigan Anna Olofsdotter Stocksbo
1816-04-16 1816-03-31 Soldaten Eric Thorn Weckebo Sold: Dottren Brita Halfvardsdotter Hofra
1816-04-17 1816-03-31 Sergeant Sonen Anders Öberg Yg Bonde Enkan Cherstin Larsdotter Yg
1816-04-17 1816-03-31 Soldaten Anders Uhr Yt: Yg Pigan Margeta Johansdotter Prostgården
1816-04-28 1816-04-07 Drängen Hans Gustafsson Svedja Bonde Dottren Brita Olofsdotter Lillbyn
1816-05-03 1816-04-14 Nybyggare Sonen Gustaf Mathsson Hornberg Bonde Dottren Brita Olofsdotter Föne
1816-05-16 1816-04-28 Bonde Sonen Olof Svensson Ytter Yg Bonde Dottr. Margeta Andersdotter Yg
1816-05-19 1816-05-05 Husm: Sonen Jon Jonsson S: Weckebo Enkan Karin Hansdotter S: Weckebo
1816-05-24 1816-05-05 Drengen Anders Andersson Svedja Pigan Märtha Larsdotter Storbyn
1816-06-09 1816-05-26 Hof Inköparen Eric Stener Walla Bonde Dottren Gertrud Pehrsdotter Storbyn
1816-06-09 1816-05-26 Drängen Olof Pehrsson Stocksbo Pigan Anna Jönsdotter Stocksbo
1816-06-24 1816-06-02 Torpare Sonen Lars Andersson Losgrufva Pigan Catharina Hindriksdotter Rosköl
1816-10-17 1816-09-29 Torparen Jonas Andersson Ytter Yg Bonde Dottr. Anna Ericsdotter Kilbo
1816-10-18 1816-09-29 Drängen Jonas Månsson Yg Bonde Dottr. Ella Månsdotter Yg
1816-10-27 1816-10-06 Drängen Jon Mårtensson Prästgården Corporalsdottr. Kerstin Olofsdotter Föne
1816-11-01 1816-10-13 Bonden Olof Mickelsson Tennskog Torp. Dottren Margareta Pärsdotter Losgrufva
1816-11-03 1816-10-13 Torp. och Enkl. Yngre Eric Andersson Ed Torp. Dottr. Margeta Larsdotter S. Weckbo
1816-11-03 1816-10-13 Husm. Sonen Hans Månsson Hyttebo Skrädd. Dottr. Anna Johansdotter Hyttebo
1816-11-08 1816-10-20 Soldaten Mats Lif
Soldat Dottren Karin Andersdotter Hofra
1816-11-03 1816-10-20 Torp. Son. Nils Nilsson Fetingsberg Bond. Dottr. Helena Olofsdotter Fetingsberg
1816-11-17 1816-10-27 Klockare Sonen Lars Stener Walla B. D. Emfrid Pehrsdotter Walla
1816-12-11 1816-11-17 Soldaten Lars Hast
Bonde Dottr. Karin Larsdotter Walla
1816-12-22 1816-12-08 Torp. Son Eric Olsson Grym Föne Torp. Dottr. Margeta Johansdotter Stocksbo
1817-02-09 1817-01-19 Drängen Mårten Nilsson Risarf B. D. Kjerstin And:dotter Björsjö
1817-03-02 1817-02-16 Soldat. N:o 149 Joh. Sturm
Kyrkovärds D. Kjerstin Olsdotter Föne
1817-03-30 1817-03-16 Sold. N:o 105 Pehr Rist
Husm. Dottr. Magdalena Ersdotter Lillbyn
1817-04-13 1817-03-23 Sold. Mårten Borg
Sold. D. Ingrid Halfvardsdotter Hofra
1817-04-13 1817-03-30 Dräng. Måns Olsson Lillbyn Torp. D. Margeta Halfvardsdotter Rosköl
1817-04-20 1817-04-06 Commin. i Hogdal och Hafverö Jonas Hägglund
Demois. Anna Elisabet Ström
1817-05-15 1817-04-27 Bond. Son. Sven Pehrsson Hofra Torp. Dottr. Gölin Ersdotter Hofra
1817-05-25 1817-05-11 Soldat: Pehr Plit
Smed Dottr. Margeta Jonsdotter Yg
1817-06-01 1817-05-18 Bonde Son. Lars Olsson Lillbyn Gästgifv. Dottr. Kjerstin Pehrsdotter Lillbyn
1817-08-03 1817-07-20 Dräng. Sven Larsson Weckebo Sold. Dottr. Anna Jonsdotter Hyttebo
1817-10-12 1817-09-28 Bonde Son. Jon Månsson Hummelköl Pig. Brita Olsdotter Yg
1817-10-22 1817-10-05 Bonden Pehr Pehrsson Weckebo 12/mdottr. Gertrud Jonsdotter Ygsbo
1817-10-29 1817-10-12 Torpare Sonen Pehr Johansson Stocksbo Torp. Dottr. Kjerstin Pehrsdotter Stocksbo
1817-11-04 1817-10-12 Torparen Eric Larsson Weckebo Bonde Dottr. Emfrid Mickelsdotter Yg
1817-10-31 1817-10-12 Bond. Pehr Mickelsson Tennskog Torp. Dottr. Stina Pehrsdotter Los grufva
1817-11-09 1817-10-19 Bonde Sonen Pål Andersson Yg Bonde Dottr. Kjerstin Olsdotter Stocksbo
1817-11-18 1817-10-26 Bonden Olof Jonsson Når, Ljusdals S:n Sold. Dottr. Lisbetha Ericsdotter Yg
1817-11-20 1817-11-02 Bond. Halfvard Olofsson Föne Bonde Dottr. Brita Larsdotter Föne
1817-11-27 1817-11-09 Bond. Sven Ersson Föne Bonde Dottr. Sigrid Larsdotter Svedja
1817-12-09 1817-11-23 Soldaten N:o 138 Eric Kåre
Soldat Dottr. Kjerstin Andersdotter Hofra
1818-12-18 1818-01-04 Torp. Son. Anders Pehrsson Carlsberg Pig. Karin Ersdotter Carlsberg
1818-04-10 1818-03-22 Bond. Son Pehr Svensson Weckebo Torp. Enk. Brita Olsdotter Weckebo
1818-05-05 1818-04-19 Bond. Son. Olof Pehrsson Svedja Kyrkovagt. Dottr. Stina Ersdotter Weckebo
1818-05-24 1818-05-10 Bond. Son. Måns Pehrsson Föne Torp. Dottr. Karin Andersdotter Föne
1818-06-25 1818-06-07 Kyrkovärd. och Frälse B. Pehr Pehrsson Los Enk. Karin Jonsdotter Lillskog
1818-10-16 1818-09-27 Bond. Son. Eric Olsson Weckebo Bond. Dottr. Margeta Pehrsdotter Weckebo
1818-10-23 1818-10-04 Dräng. Olof Ersson Hofra Husm. Dottr. Kjerstin Jonsdotter Weckebo
1818-10-22 1818-10-04 Soldat. N:o 135 Pehr Lönn
Bond. Dottr. Brita Olsdotter Föne
1818-10-21 1818-10-04 Bonde Son Jon Jonsson Wik, Ljusdals S:n B. D. Anna Ersdotter Walla
1818-11-01 1818-10-11 Bond. Mårten Mickelsson Svedja Bond. Dottr. Emfrid Pehrsdotter Stocksbo
1818-11-08 1818-10-18 Bonde Son And: Månsson Föne B. D. Karin Olsdotter Weckebo
1818-11-20 1818-11-01 Bonde Son Olof Larsson Föne Sold. Dottr. Märtha Pehrsdotter Ygsbo
1818-12-03 1818-11-15 Torp. Son. Lars Jönsson Yg Torp. Enk. Brita Mickelsdotter Yg
1819-01-10 1818-12-20 Corpor. Son. Måns Pehrsson Svedja Bond. Enk. Brita Andersdotter Storbyn
1819-02-18 1819-01-31 Bond. Carl Almström Yg Nämndem. Dott. Sara Simsdotter Föne
1819-03-25 1819-03-07 Bond. Olof Pehrsson Weckebo Bond. Dottr. Karin Hansdotter Föne
1819-03-25 1819-03-07 Smed Son Hindric Hindricsson Brogren Los B. D. Kjerstin Pehrsdotter Kårb:skog
1819-04-18 1819-03-28 Bond. Eric Månsson Storbyn B. D. Brita Jonsdotter Storbyn
1819-04-22 1819-04-04 Bond. Son. Eric Simsson Föne B. D. Ella Larsdotter Föne
1819-04-30 1819-04-11 B. S. Sven Pehrsson Föne Pig. Anna Svensdotter Föne
1819-05-14 1819-04-25 Bond. Eric Pålsson Weckebo B. D. Anna Pehrsdotter Ygsbo
1819-05-14 1819-04-25 Bond. Son Lars Andersson Yg Bond. Enk. Karin Olsdotter Stocksbo
1819-06-24 1819-06-06 Bond. Son Olof Larsson N. Los Torp. D. Karin Olsdotter Grufvan
1819-10-03 1819-09-12 Afsk. Först. Karl. Olof Munter Ryggskog Pig. Karin Ersdotter S. Los
1819-10-07 1819-09-19 Bond. Son. Olof Pehrsson Ygsbo Torp. D. Gölin Jonsdotter Skålvall
1819-10-17 1819-09-26 Bond. Son. Lars Larsson Svedja 12/m Dottr. Brita Johansdotter N. Weckebo
1819-10-29 1819-10-10 Smed Son. Carl Jonsson Yg Sergeant Dott. Anna Lisa Öberg Storbyn
1819-11-07 1819-10-17 Bond. Son. Olof Olsson Weckebo Torp. D. Sigrid Larsdotter Ed
1819-11-05 1819-10-17 Soldat. N:o 114 Anders Post
Bond. Dottr. Kjerstin Jonsdotter Stocksbo
1819-11-14 1819-10-24 Bond. Son. Mickel Jonsson Stocksbo Torp. Dott. Emfrid Ersdotter Stocksbo
1819-12-05 1819-11-14 Afsked. Först. Karl. Mats Rapp Stocksbo T. D. Ingrid Johansdotter Storbyn
1819-11-28 1819-11-14 Dräng. Jon Jonsson Föne Corpor. Enk. Gertrud Andersdotter Föne
1819-12-12 1819-11-28 Torp. Pehr Andersson Föne Pig. Anna Lisa Woxberg Cathrineberg
1820-02-27 1820-02-06 Torp. Lars Andersson Svedja Torp. D. Margeta Larsdotter Hyttebo
1820-04-05 1820-03-19 Bond. Jon Jonsson Finneby, Ljusdals S:n N. D. Gölin Pehrsdotter Ygsbo
1820-04-09 1820-03-19 Sold. Joh. Näslund
Skr. Dottr. Gertrud Ahlberg Stocksbo
1820-04-03 1820-03-19 Dr. Mats Pehrsson Cathrineberg Pig. Lisa Andersdotter Cathrineberg
1820-04-13 1820-03-26 B. S. Pehr Andersson Ed B. Enk. Sara Månsdotter Föne
1820-04-19 1820-04-02 B. S. Olof Mårtensson Ed 12/m Dottr. Margeta Mårtensdotter Yg
1820-04-20 1820-04-02 Bond. Jon Larsson Storbyn T. D. Anna Jönsdotter Yg
1820-04-27 1820-04-09 B. And. Olsson Yg B. D. Gölin Månsdotter Storbyn
1820-05-07 1820-04-16 Bond. och Enkl. Joh. Andersson Weckeb B. D. Kjerstin Olsdotter Hofra
1820-05-04 1820-04-16 Bond. And. Larsson Weckebo Land B. Enk. Kjerstin Larsdotter Weckebo
1820-05-07 1820-04-16 B. och Enkl. Jon Hansson Föne Husm. Enk. Karin Andersdotter Föne
1820-05-05 1820-04-16 Soldat. Gust. Sandström
Sold. Dottr. Kjerstin Ersdotter Yg
1820-05-22 1820-05-07 Dr. Olof Hansson Skog Ygsbo Husm. D. Margeta Larsdotter Ygsbo
1820-07-02 1820-06-11 Bond. Mats Pehrsson Ryggskog T. D. Anna Pehrsdotter Carlsberg
1820-09-10 1820-08-27 B. och Enkl. Pehr Larsson Karsbo, Alfta S:n Husm. Enk. Gölin Mårtensdotter Risarfven
1820-10-01 1820-09-10 B. S. And. Larsson N. Los T. D. Maria Andersdotter Grufvan
1820-10-19 1820-10-01 B. S. Mårten Månsson Hofra B. Enk. Ella Månsdotter Föne
1820-11-05 1820-10-15 B. S. And. Pehrsson Hofra B. D. Sigrid Olsdotter Hofra
1820-11-05 1820-10-15 B. S. Lars Månsson Yg B. Enk. Brita Pehrsdotter Svedja
1820-11-10 1820-10-22 B. S. Pehr Svensson Hyttebo B. D. Margeta Andersdotter Yg
1820-11-02
B. S. Olof Olofsson Ed B. D. Karin Jonsdotter Wik, Ljusdals S:n
1820-11-24 1820-11-05 Sold. Jon. Stener
B. D. Ella Mickelsdotter Ygsbo
1820-12-01 1820-11-12 Dräng. Jon Olsson ?å?, Ljusdals S:n Sold. Dottr. Brita Andersdotter Storbyn
1821-03-01 1821-02-11 B. Mårten Pehrsson Hofra B. D. Karin Ersdotter Weckebo
1821-03-25 1821-03-04 Dräng. Pehr Andersson Wikström Hofra B. D. Margeta Olsdotter Föne
1821-03-26 1821-03-04 B. S. Nils Pehrsson Kårböleskog B. D. Karin Andersdotter Kårböle
1821-05-04 1821-04-15 B. Anders Olsson Lillbyn B. D. Stina Mårtensdotter Yg
1821-04-29 1821-04-15 Husm. S. Halfv: Jonsson Föne Sold. D. Gölin Olsdotter Borck Stocksbo
1821-05-11 1821-04-22 B. S. Olof Pehrsson Röstlund Weckebo Sold. D. Emfrid Halfvardsdotter Hofra
1821-05-25 1821-05-06 Husm. Son Lars Ersson Lillbyn B. D. Anna Pehrsdotter Lillbyn
1821-06-13 1821-05-27 B. S. Halfvard Jonsson Kårböle B. D. Gertrud Ersdotter Ängersjö, Hogdals S:n
1821-10-26 1821-10-07 Sold. Son. Jon Olsson Ytteryg B. D. Anna Månsdotter Hofra
1821-11-16 1821-10-28 B. och Enkl. Eric Hansson Weckebo Härads Domare Enk. Margeta Mickelsdotter Stocksbo
1821-11-25 1821-11-04 Fältväbel Son Olof Bergström Walla Sergeant D. Brita Lind Föne
1821-12-09 1821-11-18 Sold. Son Jon Jonsson Hyttebo B. D. Margeta Larsdotter Yg
1821-12-16 1821-12-02 B. S. Jon Mickelsson Ygsbo, Ljusdals S:n B. D. Kjerstin Pehrsdotter Föne
1822-01-21 1821-12-30 Dr. And. Olsson Lönn Losgrufva Sold. Dott. Gölin Pehrsdotter Losgrufva
1822-02-03 1822-01-20 Nyb. Son. Olof Matsson Hornberg T. D. Ella Nilsdotter Risarf
1822-02-24 1822-02-10 Sold. Pehr Nord
Sold. Dott. Karin Olsdotter Walla
1822-03-25 1822-03-10 Sold. Son. Jon Andersson Storbyn Pig. Anna Pehrsdotter Storbyn
1822-05-03 1822-04-14 B. S. Olof Hansson Föne B. D. Brita Ersdotter Stocksbo
1822-05-17 1822-04-28 V. Corpor. Pehr Plom
B. Enk. Kjerstin Pehrsdotter Svedja
1822-05-28 1822-05-12 Sockn. Smed. Lars Sundforss Stocksbo Sold. Dott. Brita Nilsdotter Stocksbo
1822-08-11 1822-07-28 Husm. Carl Fr. Salgren Hyttebo B. D. Karin Månsdotter Ed
1822-09-29 1822-09-08 Husm. Pehr Pehrsson Stocksbo B. D. Märtha Jönsdotter Herrdal [Lillhärdal sn]
1822-10-13 1822-09-22 B. och Frälse Egaren Eric Andersson Los T. D. Magdal. Pehrsdotter Grufvan
1822-10-13 1822-09-22 B. S. Pehr Andersson Yg B. D. Kjerstin Jonsdotter Ygsbo
1822-10-25 1822-10-06 B. S. Måns Olsson Stocksbo B. D. Brita Ersdotter Svedja
1822-11-01 1822-10-13 Sold. Joh. Näslund
T. D. Karin Ersdotter Svedja
1822-11-22 1822-11-03 Bond. Halfvard Pålsson Rehnberg Hyttebo B. D. Margeta Pehrsdotter Hyttebo
1823-01-12 1822-12-29 Torp. Olof Jonsson Yg Pig. Margeta Olsdotter Ytteryg
1823-03-18 1823-03-02 B. Son Jon Ersson Karsvall B. Dott. Brita Larsdotter Los
1823-04-01 1823-03-16 Klock. Son And. Stener Walla T. D. Kjerstin Persdotter Hyttebo
1823-03-31 1823-03-16 B. S. Jon Ersson Föne B. D. Brita Larsdotter Walla
1823-04-18 1823-03-30 B. S. Pehr Hansson Tjernvall T. Enk. Kjerstin Halfvardsdotter Björsjö
1823-05-02 1823-04-13 B. S. Eric Andersson Ed B. Enk. Brita Jonsdotter Walla
1823-05-06 1823-04-20 Husm. Son. Carl Ahlberg Weckebo B. D. Gunnila Hansdotter Föne
1823-05-11 1823-04-20 B. S. Anders Pålsson Storbyn B. D. Brita Olsdotter Svedja
1823-05-08 1823-04-20 Corpor. Son. Mickel Pehrsson Weckebo Pig. Anna Månsdotter Storbyn
1823-06-01 1823-05-18 B. S. Mårten Andersson Ytteryg Pig. Karin Johansdotter Storbyn
1823-09-21 1823-08-31 Sold. Jonas Ekström
Skom. Dottr. Brita Olsdotter Föne
1823-10-24 1823-10-05 Afsk. Trumsl. And. Käck Yg Sold. Enk. Sigrid Olsdotter Kilbo
1823-10-31 1823-10-12 Bonden Mickel Larsson Svedja B. D. Karin Larsdotter Föne
1823-10-31 1823-10-12 Sold. Son And. Nilsson Nordforss Föne Pig. Märtha Olsdotter Föne
1823-11-02 1823-10-12 Torp. Son Lars Ahlberg Stocksbo B. D. Lisbeta Olsdotter Yg
1823-10-30 1823-10-12 F. d. Bond. nu Torp. Olof Olsson Hofra B. D. Brita Pehrsdotter Risarf
1823-11-07 1823-10-19 B. S. Pehr Göransson Ygsbo Pig. Emfrid Jonsdotter Ygsbo
1823-11-09 1823-10-19 B. Pehr Pålsson Storbyn B. D. Golin Mickelsdotter Lillskog
1823-11-09 1823-10-19 F. d. Sockne Smed. Daniel Wahlström
Pig. Karin Andersdotter Ygsbo
1823-11-16 1823-10-26 Sold. Son Eric Hansson Skog Weckebo B. D. Brita Pehrsdotter Stocksbo
1823-11-14 1823-10-26 Sold. Jonas Ros
Sold. Dottr. Margeta Carlsdotter Weckebo
1823-11-30 1823-11-09 Bond. Eric Månsson Risarf T. D. Ella Halfvardsdotter Rosköl
1823-11-30 1823-11-09 Husm. Pehr Mårtensson Ed B. D. Karin Jönsdotter Ed
1823-12-04 1823-11-16 Bond. Jon Andersson Ed Enk. Lisbetha Andersdotter Kilbo
1824-02-13 1824-01-25 Afsk. Fältv. Eric Bergström Walla Sold. Dott. Margeta Andersdotter Los
1824-02-27 1824-02-08 Bond. Son Lars Pehrsson Kårböleskog Bond. Dottr. Karin Andersdotter Yg
1824-02-29 1824-02-15 Dräng. Anders Olsson Hofra B. D. Sigrid Svensdotter Ängra
1824-03-25 1824-03-07 Bond. Son Lars Svensson Ängra Bond. D. Margeta Jonsdotter Ängra
1824-03-28 1824-03-07 Bonden Eric Thomsson Ryggskog Pig. Karin Jonsdotter Ryggskog
1824-04-25 1824-04-04 Bond. Son Lars Larsson Lillbyn Pig. Sara Pehrsdotter Lillbyn
1824-04-29 1824-04-11 Bond. Son Jöns Hansson Sturm Tjernvall B. D. Gölin Svensdotter Ängra
1824-05-02 1824-04-11 Bond. Son Olof Pehrsson Ygsbo B. D. Sigrid Pålsdotter Storbyn
1824-05-27 1824-05-09 Bond. Olof Larsson Lillbyn B. D. Karin Ersdotter Kilbo
1824-05-27 1824-05-09 Bond. Son Olof Hansson Enskog B. D. Karin Pehrsdotter Kårböleskog
1824-06-08 1824-05-23 Bond. Son Lars Olsson Weckebo B. D. Karin Svensdotter Weckebo
1824-06-30 1824-06-06 Bond. Son Jon Hansson Enskog B. D. Gunnila Larsdotter Föne
1824-06-27 1824-06-06 Dräng. Eric Ersson Lillskog B. D. Kjerstin Olsdotter Lillskog
1824-11-07 1824-10-17 Bonden Mickel Svensson Storbyn B. D. Kjerstin Ersdotter Föne
1824-11-07 1824-10-24 Dräng. Jöns Olsson Storbyn Husm. D. Margeta Larsdotter Walla
1824-11-12 1824-10-24 Dräng. Jacob Olsson Yg F. d. Sold. Hustr. Kjerstin Olsdotter Storbyn
1824-11-19 1824-10-31 Dräng. Eric Andersson Hofra Husm. Enk. Maja Greta Bröijer Hofra
1824-11-19 1824-10-31 Dräng. Eric Olsson Weckebo B. D. Karin Pålsdotter Weckebo
1824-11-21 1824-10-31 Torp. Son Carl Olsson Ed Sold. Dottr. Ingrid Hansdotter Walla
1824-11-25 1824-11-07 Bond. And. Pehrsson N:o 6 i Yg B. D. Brita Jonsdotter Ytteryg
1825-01-23 1824-12-26 Soldat. Johan Lund Los Torp. D. Anna Andersdotter Los grufva
1825-02-06 1825-01-23 Drängen Pehr Svensson Weckebo Husm. Enkan Cherstin Hansdotter Weckebo
1825-03-20 1825-02-27 B: S: Maths Olsson Gåssjö, Hogdals S:n B: D: Gertrud Nilsdotter Björsjö
1825-04-04 1825-03-20 Drängen Olof Mårtensson Weckebo Sold: Dottren Anna Olsdotter Weckebo
1825-04-15 1825-03-27 B: S: Jon Pehrsson Hofra B: Enk: Cherstin Olsdotter Föne
1825-04-29 1825-04-10 B: S: Pehr Pehrsson Weckebo B: D: Anna Ersdotter Weckebo
1825-05-10 1825-04-24 Bond. Jon Jonsson Stocksbo B: D: Karin Jonsdotter YtterYg
1825-05-12 1825-04-24 Torp. Lars Larsson Hyttebo Bonde Enk: Anna Olsdotter Svedja
1825-05-23 1825-05-08 B: S: Eric Olsson Hyttebo B: D: Brita Larsdotter Weckebo
1825-07-03 1825-06-05 B: S: Pehr Pehrsson S: Los B: D: Karin Mickelsdotter N: Los
1825-10-03 1825-09-11 B: S: Mickel Mick:son N: Los Pig. Margreta Pehrsdotter N: Los
1825-10-09 1825-09-18 Bond. Olof Jonsson Ygsbo B: Dottr. Karin Jonsdotter Ytter Yg
1825-10-14 1825-09-25 Drängen Eric Mickelsson Yg B: Dottr: Margeta Mick:dotter Yg
1825-10-30 1825-10-09 B: S: Pehr Månsson Föne B: D: Lisbeth Olsdotter Föne
1825-10-28 1825-10-09 Drängen Olof Olofsson Weckebo KyrkoVakt: Dottr. Sigrid Ersdotter Weckebo
1825-10-23 1825-10-09 Dr. Enkl. Gustaf Johansson Walla Pig. Greta Stina Woxberg Walla
1825-11-05 1825-10-16 Torp: Sonen Jonas Joh:son Löf Carlsberg Pig. Catharina Andersdotter Carlsberg
1825-11-13 1825-10-23 Torp: Sonen Nils Olofsson Stocksbo B: D: Cherstin Pehrsdotter Stocksbo
1825-11-06 1825-10-23 Drängen Jonas Hindricsson Svedja Pigan Sigrid Månsdotter Weckebo
1825-11-18 1825-10-30 Drängen Jon Pehrsson Hyttebo Pigan Emfrid Pålsdotter Hyttebo
1825-11-25 1825-11-06 Soldaten N:o 108 Eric Grip
Torp: Enkan Karin Pehrsdotter Yt: Yg
1826-03-14 1826-02-19 B: S: Maths Pehrsson Gåssjö, Hogdals S:n B: D: Sigrid Göransdotter Ygsbo
1826-03-19 1826-02-26 Drängen Måns Pehrsson Stocksbo B: Enk: Karin Ersdotter Lillbyn
1826-04-30 1826-04-09 B: S: Pehr Svensson Svedja B: D: Emfrid Larsdotter Lillbyn
1826-05-05 1826-04-16 Drängen Olof Jonsson Hofra B: Dottren Karin And:dotter Björsjö
1826-05-07 1826-04-16 B: S: Eric Ersson Weckebo B: D: Karin Johansdotter Weckebo
1826-05-26 1826-04-30 Corporals Sonen Jacob Åström Wik, Ljusdals S:n Mjöln: Dottr: Marg. Christ. Igglund Yg
1826-06-20 1826-06-04 B: S: Eric Ersson Karsvall B: D: Gunnilla Jonsdotter Kårböle
1826-06-25 1826-06-04 B: S: Lars Mickelsson N: Los Pig. Gertrud Pehrsdotter N: Los
1826-07-03 1826-06-04 B: S: Jöns Jonsson Wästansjö, Hogdals S:n B: D: Märta Pehrsdotter Kårböle
1826-10-01 1826-09-10 Nämndem: Sonen Eric Jonsson Ygsbo Dess Afl. Broders Enka Emfrid Svensdotter Ygsbo
1826-10-19 1826-10-01 Drängen Pehr Ersson Ed B: D: Cherstin Ersdotter Ed
1826-11-02 1826-10-15 Bonden, Enkl. Olof Olsson N:o 4 i Walla B: D: Margeta And:dotter Ed
1826-11-05 1826-10-15 B: S: Pehr Larsson Yg Pigan Karin Jonsdotter Prestgården
1826-11-23 1826-10-29 Bonden Olof Jonsson Ytter Yg B: D: Anna Jonsdotter Ytter Yg
1826-11-26 1826-11-05 B: S: Simon Ersson Hyttebo Pig. Brita Pehrsdotter Hyttebo
1826-12-26 1826-12-03 Drängen Jon Pehrsson Lillskog Torp: Enk: Karin Pehrsdotter Lillskog
1827-03-02 1827-02-11 Sold. vid Jerfsö Comp. N:o 103 Gustaf Sandström
B: D: Märtha Pehrsdotter Kårböle Skog
1827-04-17 1827-04-01 Drängen Pehr Andersson S: Weckebo Pig. Karin Andersdotter S: Weckebo
1827-05-03 1827-04-15 BondeSon Hans Pålsson Weckebo Enkan Märtha Olofsdotter Hofra
1827-05-13 1827-04-22 BondeSon Anders Ersson Swedja Kyrkovärds Dottren Emfrid Andersdotter Hyttebo
1827-06-04 1827-05-20 Drängen Anders Andersson Yg Pigan Ingeborg Ericsdotter Yg
1827-06-05 1827-05-20 T: S: Eric Månsson Hyttebo Bonde Dottr. Ella Månsdotter Storbyn
1827-06-24 1827-06-03 B: S: Johan Pehrsson Los Grufwa B: D: Brita Pehrsdotter Kårböle Skog
1827-10-07 1827-09-16 B: S: Matts Olsson Fåssjö, Hogdals S:n KyrkoVärds Dott:n Kerstin Olsdotter Kårböle
1827-10-21 1827-09-30 T: Mickel Hansson Lillbyn T: Dottr. Emfrid Ersdotter Lillbyn
1827-10-25 1827-10-07 B: S: Eric Larsson Föne Torp. Dottr. Karin Mattsdotter Föne
1827-10-28 1827-10-07 KyrkoVärds S: Halfvard Andersson Hyttebo B: D: Kerstin Andersdotter Yg
1827-11-03 1827-10-14 Dräng. Lars Larsson Södra Los Pig. Lovisa Persdotter Södra Los
1827-11-04 1827-10-14 B: Sonen And. Olsson Ed Torpare Enkan Anna Joh.dotter Hyttebo
1827-11-04 1827-10-14 Dräng. Eric Ersson Lillbyn B: Dottr. Anna Persdotter Walla
1827-11-11 1827-10-21 Wallvakt. Eric Persson Vantjärn Pig. Anna Larsdotter Swedja
1827-11-14 1827-10-28 Dräng. Johan Persson Stocksbo Bonde Enkan Karin Jonsdotter Stocksbo
1827-11-25 1827-11-04 KyrkoWärds S: Jonas Olsson Kårböle B: Dottr. Kerstin Persdotter Kårböle Skog
1827-11-25 1827-11-04 B: Sonen Johan Persson Ryggskog Pig. Kerstin Ersdotter W:bo
1827-12-11 1827-11-18 B: Enkl. Per Jonsson Stene, Jerfsö Sockn T: Enkan Margeta Johansdotter Föne
1827-12-27 1827-12-09 T: Sonen Lars Olsson Enskogen B: Dottr. Kerstin Persdotter Stocksbo
1828-03-25 1828-03-02 Dr. Pehr Pehrsson Stocksbo Sold. D:rn Brita Johansdotter YtterYg
1828-03-25 1828-03-09 B. Son. Anders Thomsson Hogdal och Wänsjö B. D:rn Kerstin Pehrsdotter Kårböleskog
1828-04-13 1828-03-23 B. S. Pehr Olsson Hofra B. D:rn Anna Olsdotter Hofra
1828-04-20 1828-03-30 B. S. Pehr Mårtensson Lillbyn Pigan Sigrid Jönsdotter Lillbyn
1828-04-24 1828-04-06 BondeSon. Jonas Ersson Stocksbo Pig. Sigrid Michelsdotter Stocksbo
1828-05-04 1828-04-13 Bonden Olof Pehrsson Svedja B. Dottren Karin Ersdotter Svedja
1828-05-26 1828-05-11 Drängen Jonas Olsson S. Weckebo Pigan Maria Michelsdotter S. Weckebo
1828-06-01 1828-05-11 Bonde Sonen Pehr Pehrsson N. Weckebo B. D:rn Karin Ersdotter Svedja
1828-06-06 1828-05-18 Bond. Enkl. Olof Larsson S. Weckebo Pigan Karin Andersdotter S. Weckebo
1828-06-01 1828-05-18 Dräng. Olof Andersson Svedja B. D:rn Sara Jonsdotter Storbyn
1828-06-29 1828-05-25 Dr. Carl Henricsson Hässjaberg Torp. Dottren Margeta Larsdotter Hässjaberg
1828-10-19 1828-09-28 Kyrkovärds Son. Eric Andersson Hyttebo B. D:rn Brita Andersdotter Stocksbo
1828-10-26 1828-10-05 Bonde Son. Jon Pehrsson Föne Pigan Ella Ersdotter Storbyn
1828-10-28 1828-10-05 Bonden Halfvard Pehrsson Weckebo Corporals D:rn Sigrid Pehrsdotter Svedja
1828-11-02 1828-10-12 Bonde Son. Olof Wallström Walla Fältväbels D:rn Anna Lind Walla
1828-11-02 1828-10-12 Drängen Sven Jonsson Yg Pigan Sigrid Månsdotter Yg
1828-10-29 1828-10-12 Bonde Sonen Lars Jonsson Weckebo Bonde Dottren Brita Olsdotter Weckebo
1828-11-16 1828-10-26 Bonde Son. Lars Andersson Blomberg Kårböle B. Enkan Brita Jonsdotter S. Weckebo
1828-11-21 1828-11-02 Soldaten N:o 128 Pehr Backström
Pigan Gölin Pehrsdotter Walla
1828-12-29 1828-12-14 Commissions Landtmät. Herr Pehr Henr. Widmark Ljusdal Demois. Carolina Andreetta Ström Cathrineberg
1829-04-20 1829-03-29 Bonde Sonen Olof Månsson Åsberg Föne Härads Dom. Dottr. Kerstin Andersdotter N. Weckebo
1829-04-24 1829-04-05 Sergeant Son. Lars Lindh Föne Pig. Sigrid Andersdotter Föne
1829-04-20 1829-04-05 Drängen Jonas Månsson Svedja Pigan Marget Pehrsdotter Cathrineberg
1829-04-26 1829-04-05 BondeSonen Olof Olsson Yg BondeDottren Stina Ersdotter Ed
1829-04-21 1829-04-05 BondeSon. Michel Pehrsson Rehn Walla Soldat Dottr. Kerstin Nilsdotter Föne
1829-04-26 1829-04-05 BondeSonen Pål Andersson Hofra Nämndemans Dottren Anna Jonsdotter Ygsbo
1829-04-24 1829-04-05 Soldat. vid Hels. Reg. och Jerfsö Comp. 110 Lars Käck
BondeD. Sigrid Ersdotter Föne
1829-05-15 1829-04-26 Drängen Anders Michelsson Kilbo Pigan Sophia Jacobina Nordenberg Yg
1829-05-17 1829-04-26 Drängen Anders Larsson Storbyn Pigan Brita Andersdotter Storbyn
1829-05-24 1829-05-03 Nämndemans Son. Anders Jonsson Stocksbo Bonde Dottren Ingeborg Jonsdotter Walla
1829-06-08 1829-05-17 Drängen Pehr Olsson Storbyn Pigan Karin Jönsdotter Storbyn
1829-06-24 1829-06-07 BondeSonen Matts Pehrsson Los Grufva Torpare Dottren Kerstin Andersdotter Los Grufva
1829-10-11 1829-09-20 Torp. Sonen Olof Olsson Wiger Stocksbo Husm. E:an Emfred Jonsdotter Ygsbo
1829-10-25 1829-10-04 Drängen Anders Öberg Yg Pigan Marget Ersdotter Hofra
1829-10-22 1829-10-04 Torpare Sonen Jonas Mårtensson Rosköln Torp. Dottr. Marget Olsdotter Stocksbo
1829-10-25 1829-10-04 Bonde Sonen Mårten Pehrsson Hyttebo Bonde D:rn Brita Olofsdotter Stocksbo
1829-10-29 1829-10-04 Bonde Sonen Pehr Jonsson Hofra Sergeants Dottren Kerstin Lindh Föne
1829-10-25 1829-10-04 Torparen Jon Hansson Svedja Pigan Gertrud Svensdotter Storbyn
1829-10-23 1829-10-04 Corporal. vid Hels. Reg. Jerfsö Comp. Eric Lindblom
Demoiselle Ulla Charlotta Ström Cathrinæberg
1829-10-30 1829-10-11 Drängen Jon Olsson Svedja Bonde Dottren Karin Pehrsdotter Kårböleskog
1829-11-01 1829-10-11 Bonden Olof Ersson Walla Nämndemans Dottren Emfred Andersdotter Ygsbo
1829-10-30 1829-10-11 Torpare Son. Michel Ersson Föne Pigan Brita Jonsdotter Ygsbo
1829-11-01 1829-10-11 Drängen Lars Månsson Svedja Bonde Enkan Brita Johansdotter Svedja
1829-11-22 1829-11-01 Drängen Anders Wikström Stocksbo Pigan Brita Pehrsdotter Stocksbo
1829-11-20 1829-11-01 Drängen Pål Larsson Yg Pigan Anna Olsdotter Yg
1829-11-29 1829-11-08 Torpare Son. Anders Mårtensson Rosköln Sergeants Dottren Greta Lindh Föne
1829-11-29 1829-11-08 Drängen, Enkl. Pehr Pehrsson Weckebo Pigan Brita Ersdotter Weckebo
1829-12-06 1829-11-15 SockneSmeden Anders Färlund Weckebo Bonde Dottr. Ella Jonsdotter Walla
1830-01-07 1829-12-20 Drängen Olof Hogdin Carlstrand Bonde Dottren Anna Mattsdotter Carlstrand
1830-02-19 1830-01-31 Torp. Sonen Olof Jonsson Skålvall Torpare Dottren Karin Andersdotter Föne
1830-02-24 1830-02-07 Krono Länsmannen H:r Sven Jacob Pira
Demoiselle Margreta Christ. Östberg Storbyn
1830-03-28 1830-03-07 Bonde Son. Olof Nilsson Ytteryg Bonde D:n Brita Pehrsdotter Ygsbo
1830-04-12 1830-03-21 Torpare Sonen Jonas Pehrsson Stocksbo Pigan Marget Ersdotter Yg
1830-04-18 1830-03-28 Nämndemans Son. Halfvard Andersson Ygsbo B. D:rn Anna Svensdotter Föne
1830-04-16 1830-03-28 Bonden Johan Ersson Föne Bonde Dottren Sigrid Olsdotter Föne
1830-04-25 1830-04-04 Häradsdom.Son. Anders Andersson Weckebo Pigan Gölin Andersdotter Lillbyn
1830-04-25 1830-04-04 Drängen Lars Jonsson Blom Ygsbo Pigan Brita Pehrsdotter Ygsbo
1830-04-25 1830-04-04 Bonden Måns Olsson S. Weckebo B. D:rn Kerstin Ersdotter Kihlbo
1830-05-02 1830-04-11 Torpare Sonen Lars Ersson Hofra Bonde D:n Kerstin Mårtensdotter Ed
1830-05-14 1830-04-25 Soldat Sonen Hans Sund Weckebo Pigan Karin Svensdotter Weckebo
1830-05-31 1830-05-16 Bonde Sonen Eric Ersson Ed Soldat D:rn Kerstin Andersdotter Ed
1830-05-31 1830-05-16 Drängen Anders Olsson Tjernvall Bonde Dottren Brita Jonsdotter Tjernvall
1830-06-23 1830-06-06 Bonde Sonen Olof Jonsson Tenskog Pigan Anna Pehrsdotter Tenskog
1830-10-10 1830-09-19 Bonde Sonen Pehr Jonsson Kårböle Bonde Dottren Kerstin Nilsdotter Kårböle
1830-10-04 1830-09-19 Torpare Sonen Pehr Edlund Ed Pigan Kerstin Pålsdotter Ed
1830-10-17 1830-09-26 Bonde Sonen Måns Nilsson Heden Bonde Dott. Kerstin Pehrsdotter Stocksbo
1830-10-31 1830-10-10 Torpare Sonen Måns Färlén Gårdsjököln Bonde Dott. Märtha Svensdotter Föne
1830-10-29 1830-10-10 Soldat Sonen Eric Rolfsson Ygsbo Pigan Sigrid Andersdotter Ygsbo
1830-11-05 1830-10-17 Drängen Jon Olsson Ytteryg Pigan Karin Michelsdotter Yg
1830-11-07 1830-10-17 Soldat. vid Jerfsö Compagnie Olof Preutz
Pig. Marget Svensdotter Svedja
1830-11-07 1830-10-17 Bonde Sonen Pehr Pehrsson Stocksbo Torpare Dottren Emfrid Ersdotter Hofra
1830-11-07 1830-10-17 SpckneSkräddaren, Enkl. Lars Ahlberg Yg Pig. Anna Jonsdotter Yg
1830-11-21 1830-10-31 Drängen Olof Andersson Föne Bonde D:rn Brita Ersdotter Föne
1830-11-14 1830-10-31 Drängen Jon Halfvardsson Risarf Pigan Anna Mårtensdotter Lillbyn
1830-11-21 1830-10-31 Soldaten vid Jerfsö Comp. Michel Blom
Bonde Dottren Gölin Svensdotter Hyttebo
1830-11-26 1830-11-07 Drängen Pehr Larsson Svedja B. Dottren Karin Jonsdotter Walla
1830-12-12 1830-11-21 Drängen, Enkl. Jöns Olsson Storbyn Husmans Enkan Kerstin Olsdotter Walla
1831-02-16 1830-12-26 Afskedade Soldat. Pehr Wallin
Bonde Dottr. Karin Pehrsdotter Fahlström S. Los
1831-02-20 1831-02-06 Soldaten Michel Wahlström Föne Pigan Sophia Ekenberg Föne
1831-03-18 1831-02-27 Torp. Eric Pålsson Hyttebo Bonde Dottren Anna Michelsdotter Hyttebo
1831-04-04 1831-03-20 Drängen Michel Hansson Lillskog Pigan Karin Ersdotter Lillskog
1831-04-22 1831-04-03 Drängen Lars Andersson Cathrineberg Pigan Ingrid Jonsdotter Cathrineberg
1831-04-24 1831-04-03 TorpareSon. Anders Olsson Gårdsjököln Smed D:n Brita Henricsdotter N. Los
1831-05-12 1831-04-24 Drängen Sven Mattsson Kilbo Bonde Dottr. Karin Ersdotter Kilbo
1831-06-06 1831-05-15 Drängen Lars Mattsson Hornberg Pigan Marget Michelsdotter Tenskog
1831-06-24 1831-06-05 Bonde Sonen Michel Ersson
Bonde Dottren Märtha Michelsdotter Kårböle
1831-10-09 1831-09-18 Torparen Olof Mårtensson Hyttebo Torp. Dottr. Brita Ersdotter Hofra
1831-10-09 1831-09-25 Soldaten Johan Berg Föne Pigan Märtha Svensdotter Lillbyn
1831-10-23 1831-10-02 Drängen Eric Andersson Stocksbo Pigan Kerstin Carlsdotter Yg
1831-10-23 1831-10-02 Drängen Lars Pehrsson Svedja B. Dottr. Karin Månsdotter Weckebo
1831-10-28 1831-10-09 Torparen Sven Michelsson Walla Pigan Brita Jonsdotter Cathrineberg
1831-10-30 1831-10-09 Bonde Sonen Simon Pehrsson Föne B. Dottren Sara Pehrsdotter Stocksbo
1831-11-04 1831-10-16 Dräng. Olof Larsson Lindström Föne Bonde Dottren Karin Olsdotter Föne
1831-11-06 1831-10-16 Husmans Sonen Olof Johansson Weckebo Pigan Emfred Pehrsdotter Weckebo
1831-11-03 1831-10-16 Drängen Johan Ersson
Bonde Dottren Stina Olsdotter Lillskog
1831-11-13 1831-10-23 Bonde Sonen Eric Svensson Weckebo Pigan Anna Danielsdotter Cathrineberg
1831-11-13 1831-10-30 Drängen Johan Andersson Yg Pigan Marget Larsdotter Yg
1831-11-13 1831-10-30 Drängen Eric Pehrsson Weckebo Pigan Kerstin Ersdotter Weckebo
1831-11-20 1831-10-30 Drängen Mårten Larsson Ygsbo Pigan Anna Ersdotter Yg
1832-01-06 1831-12-18 Bond. Pehr Jonsson Heden Ljusdals S:n Husmans D:n Anna Magdalena Johansdotter N. Los
1832-03-23 1832-03-04 SergeantSonen Jonas Lindh Föne Pigan Gölin Månsdotter Cathrineberg
1832-03-25 1832-03-04 Bonden Sven Pehrsson Yg Bonde Dottr. Marget Mårtensdotter Ed
1832-04-01 1832-03-11 BondeSOnen Olof Pehrsson Stocksbo BondeDottr. Marget Olsdotter Hofra
1832-04-23 1832-04-08 Soldaten Lars Forssberg Ljusdal Pigan Brita Olsdotter Föne
1832-05-06 1832-04-15 Drängen Jonas Ersson Svedja Pigan Anna Pehrsdotter Svedja
1832-05-13 1832-04-22 Drängen Lars Andersson Weckebo Härads Domare Dottr. Brita Andersdotter Weckebo
1832-05-11 1832-04-22 BondeSonen Olof Olsson Weckebo Pigan Brita Olsdotter Weckebo
1832-06-12 1832-05-27 Bonden (Enkling) Sven Ersson Föne Bonde Dottren Emfred Olsdotter Föne
1832-06-25 1832-06-03 Nybyggaren Jon Jonsson Ofvanåker och Stuggsjön Pig. Gölin Pehrsdotter Lillskog
1832-10-04 1832-09-23 Bonde Sonen Sven Jonsson Ytteryg Bonde Dottr. Marget Nilsdotter Ytteryg
1832-10-14 1832-09-23 Soldat Son. Isac Jonsson Hofra Bonde Dottren Brita Svensdotter Ängra
1832-10-19 1832-09-30 Drängen Eric Mårtensson Hyttebo Bonde Dottren Karin Pehrsdotter Hyttebo
1832-11-04 1832-10-14 Bonde Sonen Pehr Jonsson Walla Bonde Dottren Anna Jonsdotter Walla
1832-11-02 1832-10-14 Bonden (Enkling) Anders Simsson Föne Bonde Dottren Ella Olsdotter Yg
1832-10-28 1832-10-14 Drängen Pehr Blom Yg Soldat Dottren Karin Borg Hyttebo
1832-11-11 1832-10-21 Drängen Jon Larsson Weckebo Pigan Brita Hansdotter Weckebo
1832-11-11 1832-10-21 Drängen Olof Olsson Ed Pigan Lena Larsdotter Hyttebo
1832-11-09 1832-10-21 Förre Bonden (Enkling) Pehr Jonsson Hyttebo Pig. Gölin Esbjörnsdotter Cathrineberg
1832-11-23 1832-11-04 Torp. Sonen Olof Larsson Föne Pigan Anna Olsdotter Föne
1832-11-22 1832-11-04 Drängen Pehr Ersson Hyttebo Nämndemans Dottren Marget Jonsdotter Stocksbo
1832-12-06 1832-11-11 Fjerdingsmans Son. Anders Månsson Storbyn Kyrkvärds Dottr. Karin Andersdotter Hyttebo
1832-12-16 1832-12-02 Nybyggare Son. Anders Pehrsson Hornberg Pigan Kerstin Olsdotter Hornberg
1833-03-10 1833-02-17 Drängen Pehr Göransson Lillbyn Soldat Enkan Kerstin Olsdotter Enskogen
1833-03-25 1833-03-10 Drängen Eric Olsson God Svedja Pigan Anna Pehrsdotter Svedja
1833-04-10 1833-03-24 Drängen Pehr Pehrsson Kårböle Bonde Dottren Anna Pehrsdotter Kårböle
1833-04-14 1833-03-24 Bonde Sonen Olof Olsson Hofra Bonde Dottren Brita Hansdotter Enskogen
1833-04-12 1833-03-24 Torparen, Enkling Eric Ersson Lillskog Pigan Marget Pålsdotter Hyttebo
1833-04-22 1833-04-07 Drängen Anders Månsson Lillbyn Pigan Brita Månsdotter Storbyn
1833-05-17 1833-04-28 Bonden Eric Ersson Föne Bonde Dottren Emfred Olsdotter Hyttebo
1833-06-24 1833-06-02 Drängen Olof Ersson Yg Pigan Marget Halfvardsdotter Yg
1833-10-13 1833-09-22 Bonden Anders Jonsson Storbyn Bonde Dottren Kerstin Ersdotter Ryggskog
1833-10-27 1833-10-06 Drängen Eric Svensson Weckebo Pigan Kerstin Månsdotter Lillbyn
1833-10-31 1833-10-13 Bonde Sonen Johan Olsson Föne Bonde Dottren Marget Pehrsdotter Stocksbo
1833-11-03 1833-10-13 Drängen Jonas Holmstedt Ljusdal och Sjöbo Pigan Brita Andersdotter Yg
1833-11-01 1833-10-13 Bonden Johan Ersson Kilbo Bonde Dottren Sigrid Månsdotter Svedja
1833-11-10 1833-10-27 Afsk. Trumslagar., Enkling Anders Käck Kilbo Pig. Gertrud Pehrsdotter Svedja
1833-11-15 1833-10-27 Torpare Sonen Lars Andersson Föne Bonde Dottren Sigrid Månsdotter Föne
1833-11-22 1833-10-27 Drängen Eric Ersson Föne Bonde Dottren Brita Olsdotter Föne
1833-11-24 1833-11-03 Bonde Sonen Mårten Simsson Svedja Bonde Dottren Marget Ersdotter Svedja
1834-03-09 1834-02-16 Soldaten Olof Åbom Ljusdal Pigan Anna Andersdotter Lillbyn
1834-03-22 1834-03-02 Drängen Pehr Pehrsson Kårböleskog B. Dottr. Sigrid Pehrsdotter Kårböleskog
1834-04-06 1834-03-16 Drängen Olof Olsson Weckebo Pig. Ella Pålsdotter Ed
1834-04-20 1834-03-30 Mjölnar. och Arrendat. Nils Eric Igglund Yg Nämndem. Dottr. Marget Stener Walla
1834-04-20 1834-03-30 Kyrkvärds Sonen Olof Andersson Hyttebo Kyrkvärds D:n Marget Månsdotter Storbyn
1834-05-04 1834-04-13 Drängen Olof Andersson Weckebo Bonde E:an Marget Larsdotter Weckebo
1834-05-22 1834-05-04 Drängen, Enkling Johan Pehrsson Storbyn Pigan Marget Ersdotter Storbyn
1834-05-19 1834-05-04 Fältwäbel Son. Jonas Lind Walla Gästgifvare Dottr. Karin Pehrsdotter Storbyn
1834-06-22 1834-06-01 Drängen Pehr Johansson Lillskog Pigan Cajsa Stina Olsdotter Lillskog
1834-10-12 1834-09-21 Drängen Eric Andersson Föne Bonde Dottr. Brita Pehrsdotter Föne
1834-10-21 1834-09-28 Bonde Son., Enkling Anders Jonsson Kårböle Bonde Dottr. Kerstina Mattsdotter Kårböleskog
1834-10-26 1834-10-05 Bonde Sonen Olof Olsson Föne Bonde Dottr. Kerstin Larsdotter Föne
1834-10-26 1834-10-05 Bonde Sonen Mårten Olsson Föne Pigan Ulla Pehrsdotter Yg
1834-11-02 1834-10-12 Torparen Pehr Ahlberg Stocksbo Bonde Dottren Karin Mårtensdotter Stocksbo
1834-10-26 1834-10-12 Drängen Halfvard Jonsson Stocksbo Pigan Anna Pehrsdotter Stocksbo
1834-11-02 1834-10-12 Drängen Pehr Hansson Storbyn Pig. Sophia Andersdotter Storbyn
1834-10-26 1834-10-12 Husmannen Jon Larsson Walla Husmans Dottr. Ella Michelsdotter Weckebo
1834-10-31 1834-10-12 Drängen Jon Andersson Ygsbo Pigan Sigrid Simsdotter Ygsbo
1834-11-07 1834-10-19 Soldaten N:o 39 Jon Wall
Pigan Gölin Andersdotter Cathrineberg
1834-11-21 1834-10-26 Drängen Olof Pehrsson Weckebo Pigan Ella Larsdotter Weckebo
1834-12-07 1834-11-16 Fältwäbel Sonen Anders Sköld Stocksbo Pigan Anna Kathrina Kindström Ygsbo
1835-01-30 1835-01-11 Soldaten Mårten Ehn
Torpare Dottren Anna Ersdotter Ed
1835-04-03 1835-03-15 Bonde Sonen Jon Ersson Walla Färjekarls Dottr. Anna Andersdotter Walla
1835-04-20 1835-03-29 Bonde Son. Henric Andersson Hyttebo Bonde Dottr. Kerstin Pehrsdotter Hyttebo
1835-04-26 1835-04-05 Bonden Anders Larsson Storbyn Nämndemans D:n Anna Jonsdotter Stocksbo
1835-05-03 1835-04-12 Nämndemans Son. Pål Andersson Ygsbo Bonde Dottr. Ella Göransdotter Ygsbo
1835-05-03 1835-04-12 Bonde Son. Pehr Jonsson Föne Pigan Kerstin Larsdotter Hofra
1835-05-03 1835-04-12 Bonden, Enkl. Pehr Pehrsson Weckebo Bonde Dottr. Sophia Månsdotter Weckebo
1835-05-01 1835-04-12 Drängen Anders Jacobsson Föne Pigan Karin Olsdotter Föne
1835-05-08 1835-04-19 Bonde Sonen Anders Wallin Walla Bonde Enkan Anna Lind Walla
1835-05-17 1835-04-26 Bonde Son. Pehr Pehrsson Lillbyn Pigan Kerstin Svensdotter Storbyn
1835-05-31 1835-05-10 Drängen Hans Olsson Ygsbo Pigan Stina Olsdotter Hyttebo
1835-06-08 1835-05-17 Drängen Olof Ersson Svedja Nämndem. Dottr. Gertrud Isacsdotter Walla
1835-06-08 1835-05-24 Förre Bond. Johan Jonsson Tjernwall Pigan Anna Hansdotter Tjernwall
1835-10-23 1835-10-04 Drängen Pehr Wallin Föne Pigan Marget Carlsdotter Svedja
1835-10-23 1835-10-04 Drängen Johan Andersson Wiklund
Pigan Anna Olsdotter Hofra
1835-11-01 1835-10-11 Husmans Son. Måns Månsson W:bo Bonde D:n Sigrid Andersdotter Hyttebo
1835-10-30 1835-10-11 Torpare Son. Jon Jonsson Hofra Pigan Emfred Jonsdotter Weckebo
1835-11-08 1835-10-18 Bonde Son. Pehr Månsson Lillbyn Bonde Dottr. Kerstin Michelsdotter Hyttebo
1835-11-08 1835-10-18 Husman, Enkl. Jon Månsson Storbyn Sold. D:n Karin Pehrsdotter Yg
1835-11-08 1835-10-25 Drängen Eric Olsson Yg Torp. Enkan Marget Olsdotter Yg
1835-11-15 1835-10-25 Torpare Sonen Jon Jonsson Lillskog Pigan Kerstin Johansdotter Lillskog
1836-03-23 1836-03-06 Bonde Son. Pehr Pehrsson Kårböleskog Pigan Brita Pålsdotter Kårböleskog
1836-04-04 1836-03-20 Drängen Lars Olsson Ygsbo Pigan Brita Olofsdotter Ygsbo
1836-05-13 1836-04-24 Drängen Eric Olsson Hofra Bonde Dottren Sigrid Jonsdotter Hofra
1836-05-13 1836-04-24 Bonde Son. Simon Mickelsson Hyttebo Pig. Malena Pehrsdotter Stocksbo
1836-05-29 1836-05-15 Afsk. Sold., Enkl. Jonas Blixt Hofra Husmans Enkan Karin Andersdotter Föne
1836-06-24 1836-06-05 Nybygg. Son. Halfvard Johansson Borrsjö Bonde Dottr. Brita Pehrsdotter Kårböleskog
1836-10-23 1836-10-02 Bond. Sven Olof Eliasson Häsjaberg, Ofvanåker Bonde Dottren Karin Olsdotter Södra Los
1836-10-27 1836-10-09 Bonde Sonen Lars Jonsson Hofra Bonde Dottr. Karin Larsdotter Hofra
1836-10-23 1836-10-09 Drängen Mårten Mårtensson Lillbyn Pigan Sara Hansdotter Lillbyn
1836-11-06 1836-10-16 Bonde Son Jon Pehrsson Stocksbo Bonde Dottren Marget Olsdotter Hyttebo
1836-11-04 1836-10-16 Bonde Sonen Simon Svensson Weckebo Bonde Dottren Ella Pehrsdotter Weckebo
1836-10-30 1836-10-16 Drängen Lars Månsson Yg Pigan Emfred Jonsdotter Yg
1836-11-13 1836-10-23 Soldaten Anders Ö
Pigan Marget Hansdotter Weckebo
1836-11-21 1836-11-06 Bonde Sonen Hans Ersson Kårböle Bonde Dottr. Sigrid Pehrsdotter Kårböle
1837-03-19 1837-02-26 Soldat. Pehr Wallström
Pigan Emfred Månsdotter Yg
1837-04-09 1837-03-19 Dräng. Lars Pehrsson Lillbyn B. Dottr. Kerstin Larsdotter Föne

1837-04-09 Dräng. Pehr Pehrsson Weckebo B. D. Sigrid Jonsdotter Ytteryg
1837-04-30 1837-04-09 Bonde Son. Lars Pehrsson Stocksbo Torp. D. Brita Mattsdotter Föne
1837-05-04 1837-04-16 Drängen Carl Mårtensson Lillbyn Pigan Kerstin Pehrsdotter Lillskog
1837-05-19 1837-04-30 Capit. vid Hels. K. Reg. H:r Carl Fredric Ljungh
D:lle Catherine Julie Ström Cathrineberg
1837-05-18 1837-04-30 Reg. Past. vid Hels. K. Reg. H:r Anders Fredric Delin
D:lle Marie Charl. Ström Cathrineberg
1837-10-08 1837-09-24 B. Sonen Anders Andersson Kårböle Pigan Karin Larsdotter Kårböle
1837-10-20 1837-10-01 Dräng. Olof Pehrsson Yg Bonde Dottren Kerstin Andersdotter Yg
1837-10-22 1837-10-08 Dräng. Pehr Pehrsson Weckebo Pig. Margeta Jonsdotter Storbyn
1837-11-05 1837-10-15 Soldaten Eric Rehn
Pigan Karin Olsdotter Yg
1837-11-09 1837-10-22 Organist. och Klockar Pehr Nordlund
D:lle Ulla Wennström Prestgården
1837-11-12 1837-10-29 Torpar. Eric Larsson Weckebo Pigan Anna Jonsdotter Weckebo
1837-11-16 1837-10-29 Bonde Sonen Anders Ersson Föne B. Dottr. Karin Larsdotter Föne
1837-11-17 1837-10-29 Soldat. Olof Ljungberg
Bonde Dottren Marg. Hansdotter Enskogen
1837-11-23 1837-11-05 Bonde Son Pehr Larsson Hofra B. D. Kerstin Olsdotter Hofra
1837-12-26 1837-11-26 Drängen Jon Jonsson Lillbyn Pigan Karin Andersdotter Lillbyn
1838-04-06 1838-03-18 Dräng. Pehr Ersson Ljusdal och Onsäng B. D. Kerstin Månsdotter Föne
1838-04-22 1838-04-01 Dräng. Måns Andersson Svedja Bonde Dottr. Kerstin Månsdotter Föne
1838-05-24 1838-05-06 Afsk. Sold. Pehr Rist Storbyn Husm. D. Ella Larsdotter Walla
1838-10-15 1838-09-30 Torp. Eric Pehrsson Glöte i Sveg Husm. D:n Gertrud Andersdotter Föne
1838-10-26 1838-10-07 Torp. Son. Pehr Johansson Enskog Bonde D:n Sigrid Månsdotter Föne
1838-11-04 1838-10-14 Fjerd.m Son Pehr Månsson Storbyn Nämndem. D. Sigrid Stener Walla
1838-11-04 1838-10-14 Dräng. Anders Simsson Ygsbo Pigan Marget Jonsdotter Ygsbo
1838-11-08 1838-10-21 Bonde Son. Mårten Pehrsson Stocksbo B. D. Maria Margr. Wallin Walla
1838-11-11 1838-10-21 Bonde Son. Måns Jonsson Ytteryg Bonde D:n Brita Jonsdotter Lillbyn
1838-11-11 1838-10-28 Dräng. Jon Ersson Wall Stocksbo Pigan Brita Jonsdotter Stocksbo
1838-11-18 1838-10-28 Dräng. Anders Andersson Storhaga i Ljusdal Sold. D. Kerstin Olsdotter Walla
1838-11-23 1838-11-04 Bond. Jon Olsson Risarf Bonde D:n Anna Pehrsdotter Stocksbo
1838-11-25 1838-11-04 Dräng. Johan Jonsson Yg Pigan Sigrid Ersdotter Föne
1839-04-01 1839-03-17 Soldaten Jonas Skog
Pigan Marget Mårtensdotter Walla
1839-04-14 1839-03-24 Bonde Son Pehr Svensson Föne Bonde Dottren Gertrud Pålsdotter Ygsbo
1839-05-05 1839-04-07 Drängen Lars Ersson Storbyn B. Dottren Anna Jonsdotter Lillbyn
1839-05-09 1839-04-21 B. Måns Andersson Storbyn B. Dottr. Sigrid Pehrsdotter Stocksbo
1839-05-09 1839-04-21 Bond. Halfvard Pehrsson Weckebo Torpare E:an Anna Pehrsdotter Ytteryg
1839-05-20 1839-05-05 Drängen Sven Pehrsson Kårböle Pigan Marget Andersdotter Föne
1839-06-24 1839-06-09 Drängen Olof Ersson Ytteryg Pigan Kerstin Olsdotter Ytteryg
1839-09-29 1839-09-08 Dräng. Halfvard Olsson Yg Pigan Karin Pehrsdotter Storbyn
1839-10-06 1839-09-15 Bonden Sven Nilsson Ängra B. Dottren Sigrid Olsdotter Hogdal
1839-10-27 1839-10-13 Soldat. 138 Måns Uhr
Bonde Dottren Brita Olsdotter Föne
1839-11-05 1839-10-13 Past. Adjuncten Olof Hedenström
Demoiselle Eugen. Charl. Nordforss Prestgården
1839-11-03 1839-10-13 Drängen Pehr Ersson Ygsbo Torp. Enkan Sigrid Andersdotter Ygsbo
1839-11-29 1839-11-10 Bonde Sonen Pehr Andersson Ed B. D:n Anna Pehrsdotter Yg
1839-12-01 1839-11-10 Soldaten 127 Anders Nöjd
Torp. Dottren Karin Olsdotter Stocksbo
1840-02-21 1840-02-02 Dräng. Anders Ersson Yg B. Dottren Marget Carlsdotter Yg
1840-03-25 1840-03-08 Bonde Son. Anders Olsson Ytteryg B. Dottren Kerstin Andersdotter Hofra
1840-04-09 1840-03-22 Bonde Son. Jon Larsson Föne Pigan Anna Johansdotter Föne
1840-05-03 1840-04-12 Bond. Pehr Pehrsson Stocksbo Pigan Marget Mårtensdotter Stocksbo
1840-05-01 1840-04-12 Bonde Son. Måns Olsson Hofra Pigan Sigrid Olsdotter Hofra
1840-05-24 1840-05-03 Dräng. Anders Michelsson Norra Los Bonde Enkan Marget Pehrsdotter Norra Los
1840-05-28 1840-05-10 Bonde Son. And. Michelsson Hyttebo Pigan Karin Olsdotter Hyttebo
1840-06-25 1840-06-07 Dräng. Olof Johansson Lillskog Pigan Sigrid Ersdotter Lillskog
1840-07-06 1840-06-21 Drängen Mårten Wallin Ygsbo Pigan Kerstin Pehrsdotter Ygsbo
1840-11-06 1840-10-18 Dräng. Pehr Ersson Ed Pigan Gölin Ersdotter Ed
1840-11-20 1840-11-01 Torpar. Olof Månsson Föne Pigan Gölin Olsdotter Föne
1840-11-22 1840-11-08 Dräng. Lars Andersson Storbyn Pigan Anna Larsdotter Storbyn
1840-11-22 1840-11-08 Dräng. Pehr Ersson Ed Pigan Karin Andersdotter Ed
1840-12-06 1840-11-22 Soldaten N:o 110 Olof Printz
Dräng Enkan Marget Jonsdotter Weckebo
1840-12-24 1840-11-29 Drängen Pehr Andersson Ryggskog Bonde Dottr. Maria Ersdotter Karsvall
1841-02-14 1841-01-31 Drängen Eric Pehrsson Föne Sold. Dottren Greta Mårtensdotter Ygsbo
1841-03-25 1841-03-07 Bonde Sonen Pehr Jonsson Yg Pigan Sigrid Olsdotter Yg
1841-04-02 1841-03-14 Drängen Anders Månsson Föne Torp. Dottren Brita Ersdotter Föne
1841-04-02 1841-03-14 Fouriern vid Jerfsö C:ie Pehr Grundin
Bonde Dottren Marget Pehrsdotter Ed
1841-04-12 1841-03-21 Drängen Eric Ersson Cathrineberg Bonde Dottren Marget Månsdotter Svedja
1841-04-23 1841-04-04 Bonde Sonen Lars Pehrsson Hyttebo Pigan Stina Olsdotter Svedja
1841-05-02 1841-04-11 Drängen Olof Andersson Lillbyn Bonde Dottren Ella Pehrsdotter Lillbyn
1841-05-14 1841-04-25 Bonden Mårten Månsson Föne Pigan Brita Larsdotter Föne
1841-05-31 1841-05-16 Husmans Sonen Eric Olsson Svedja Bonde Dottren Marget Pehrsdotter Stocksbo
1841-06-25 1841-06-06 Bonden Johan Ersson Kårböle Pigan Carolina Gustava Forssman Kårböle
1841-09-30 1841-09-12 Lieutenant. Carl Ad. Ström
Demoiselle Sophia Helena Margr. Grundén Cathrineberg
1841-10-03 1841-09-12 Torpare Sonen Michel Pehrsson Carlsberg Husmans Dottr. Brita Larsdotter Norra Los
1841-10-11 1841-09-26 Bonde Sonen Anders Ersson Karsvall Torpare Dottr. Marget Pehrsdotter Carlsberg
1841-10-17 1841-09-26 Bonde Sonen Pehr Olsson Hofra Bonde Dottren Sigrid Svensdotter Ygsbo
1841-10-24 1841-10-03 Drängen Pehr Andersson Föne Pigan Marget Jonsdotter Ygsbo
1841-10-29 1841-10-10 Nybyggare Sonen Olof Hansson Borrsjö Pigan Märtha Jonsdotter Hofra
1841-10-31 1841-10-10 Drängen Anders Hansson Yg Torp. Dottren Ella Olsdotter Yg
1841-11-07 1841-10-17 Bonde Sonen Johan Larsson Hofra Bonde Dottren Sigrid Pehrsdotter Yg
1841-11-28 1841-11-07 Drängen Jon Andersson Risarf Bonde Dottren Ella Olsdotter Risarf
1841-11-25 1841-11-07 Victualie Handland. Abr. Malmgren Storbyn Pigan Brita Andersdotter Storbyn
1841-12-02 1841-11-14 Drängen Pehr Simsson Yg Bonde Dottren Sigrid Pehrsdotter Yg
1841-12-26 1841-12-05 Drängen Halfvard Pehrsson Stocksbo Torp. Dottren Sara Larsdotter Föne
1842-01-18 1841-12-19 Bonden Jon Olsson Lillskog Bonde Dottren Karin Ersdotter Karsvall
1842-01-30 1842-01-09 Drängen Johan Ersson Föne Torpare Dottren Brita Andersdotter Föne
1842-02-18 1842-01-30 Bonde Sonen Anders Olsson Föne Pigan Karin Olsdotter Föne
1842-03-13 1842-02-20 Bonden Mårten Michelsson Storbyn Bonde Dottren Kerstin Halfvardsdotter Storbyn
1842-03-28 1842-03-06 Soldaten Anders Lundin
Pigan Ingeborg Ersdotter Föne
1842-03-28 1842-03-13 Torparen Anders Ersson Storbyn Bonde Dottr. Marget Jonsdotter Kilbo
1842-04-10 1842-03-20 Soldaten Olof Dahl Svedja Bonde Dottr. Marget Olsdotter Weckebo
1842-04-10 1842-03-20 Bonde Sonen Pehr Ersson Svedja Bonde Dottr. Kerstin Olsdotter Ed
1842-04-29 1842-04-10 Drängen Lars Larsson Ygsbo Pigan Ella Månsdotter Ygsbo
1842-05-16 1842-04-24 Torpare Sonen Anders Ersson Ed Husmans Dottr. Kerstin Pehrsdotter Ed
1842-05-16 1842-05-01 Drängen Olof Pehrsson Svedja Pigan Brita Olsdotter Svedja
1842-05-16 1842-05-01 Drängen Halfvard Dalin Walla Pigan Karin Pehrsdotter Lillbyn
1842-06-24 1842-06-05 Drängen Eric Hansson Ryggskog Torp. Dottr. Anna Pehrsdotter Carlsberg
1842-06-29 1842-06-05 Drängen Anders Pehrsson N. Los Bonde Dottr. Marget Olsdotter S. Los
1842-10-02 1842-09-11 Bonde Sonen Olof Nilsson Kårböle Bonde Dottr. Kerstin Pehrsdotter Föne
1842-10-02 1842-09-11 Drängen Pehr Michelsson Hyttebo Bonde Dottr. Kerstin Larsdotter Karsvall
1842-10-16 1842-09-25 Bonde Sonen Pehr Pehrsson Weckebo Bonde Dottr. Anna Månsdotter Weckebo
1842-10-16 1842-09-25 Vice Corporalen Pehr Färlén
Bonde Dottren Sigrid Pålsdotter Ygsbo
1842-10-23 1842-10-02 Bonde Sonen Pehr Pehrsson Hyttebo Bonde Dottren Ella Olsdotter Hyttebo
1842-10-30 1842-10-09 Drängen Eric Månsson Föne Bonde Dottr. Marget Olsdotter Föne
1842-10-30 1842-10-09 Soldaten Jonas Blåst
Torpare Dottren Ella Ersdotter Weckebo
1842-11-04 1842-10-16 Drängen Anders Halfvardsson Storbyn Pigan Marget Hansdotter Storbyn
1842-11-06 1842-10-16 Bonde Sonen Pehr Pehrsson Stocksbo Bonde Dottr. Marget Ersdotter Kilbo
1842-11-20 1842-10-30 Soldaten Simon Käck
Husmans Dottren Anna Johansdotter Weckebo
1842-11-27 1842-11-06 Soldaten Olof Kask
Pigan Ella Olsdotter Storbyn
1842-12-04 1842-11-13 Torpare Sonen Olof Gustafsson Faxen Pigan Karin Svensdotter Faxen
1842-12-11 1842-11-20 Dräng. Olof Andersson Storbyn Bonde Enkan Kerstin Svensdotter Lillbyn
1843-03-25 1843-03-05 Torpare Sonen Måns Svensson Hofra Pigan Kerstin Månsdotter Storbyn
1843-03-25 1843-03-05 Nybyggare Sonen Sven Johansson Borrsjö Bonde Dottr. Karin Pehrsdotter Kårböle
1843-04-02 1843-03-12 Bonden Nils Olsson Risarf Pigan Marget Larsdotter Weckebo
1843-05-02 1843-03-26 Afsked. Lieutenant. Nils Phil. Frænell Ryggskog Hushållerskan Anna Larsdotter Ryggskog
1843-05-14 1843-04-23 Drängen Jon Andersson Weckebo Bonde Dottr. Brita Johansdotter Weckebo
1843-05-19 1843-04-30 Drängen Anders Pålsson Hyttebo Pigan Anna Pehrsdotter Hyttebo
1843-05-25 1843-05-07 Bonde Sonen Anders Pehrsson Föne Pigan Marget Olsdotter Föne
1843-06-25 1843-06-04 Drängen Anders Jonsson Carlstrand Bonde D. Ingrid Pehrsdotter Kårböle
1843-10-19 1843-10-01 Drängen Anders Olsson Hyttebo Bonde Dottr. Kerstin Larsdotter Stocksbo
1843-07-23 1843-07-02 Soldat Sonen Jon Jonsson Ljusdal, Onsäng Pigan Brita Olsdotter Föne
1843-10-29 1843-10-08 Bonden Eric Jonsson Weckebo Pigan Lisbet Svensdotter Weckebo
1843-11-05 1843-10-15 Torpare Sonen Sven Larsson Weckebo Pigan Karin Ersdotter Weckebo
1843-11-12 1843-10-22 Nämndemann. Olof Pehrsson Svedja Pigan Brita Pehrsdotter Storbyn
1843-11-26 1843-11-05 Bonden Hans Månsson Svedja 12:ns Dottr. Anna Isacsdotter Walla
1843-11-26 1843-11-05 Drängen Jon Pehrsson Lillbyn Torp. Dottr. Marget Pehrsdotter Weckebo
1843-12-03 1843-11-19 Soldaten vid Jerfsö Comp. Michel Eld
Pigan Karin Larsdotter Storbyn
1843-12-17 1843-11-26 Bonden Nils Ersson Risarf Husm. Dottr. Ella Pehrsdotter Wantjern
1844-01-21 1843-12-31 Drängen Lars Hansson Yg Pigan Marget Michelsdotter Yg
1844-03-25 1844-03-10 Bonde Sonen Mårten Jonsson Yg Pigan Karin Jonsdotter Yg
1844-04-08 1844-03-24 Nybygg. Son Pehr Pehrsson Jerfsö och Långslått Pig. Anna Johansdotter Weckebo
1844-04-09 1844-03-24 Drängen Pehr Jonsson Föne Pigan Sigrid Ersdotter Weckebo
1844-04-14 1844-03-24 Soldat Son. Olof Halfvardsson Ygsbo Torp. Dottr. Karin Simsdotter Ytteryg
1844-04-21 1844-03-31 Bonde Sonen Pehr Pålsson Ygsbo Bonde Dottr. Kerstin Mårtensdotter Svedja
1844-04-28 1844-04-07 Gästgifvare Son. Måns Pehrsson Storbyn Bonde Dottr. Marget Olsdotter Ed
1844-05-12 1844-04-21 Husm. Enkl. Olof Olsson Storbyn Pigan Sigrid Andersdotter Föne
1844-05-16 1844-04-28 Drängen Pehr Andersson Föne Pigan Emfred Månsdotter Föne
1844-05-27 1844-05-12 Bonden Pehr Olsson Föne Bonde Dottr. Anna Olsdotter Föne
1844-06-24 1844-06-09 Bonde Son. Olof Ersson Karsvall B. Dottr. Märtha Pehrsdotter Kårböle
1844-06-25 1844-06-02 Drängen Jon Jonsson Skålvall Husm. Dottr. Ella Pehrsdotter Skålvall
1844-10-06 1844-09-15 Bonde Son. Pehr Nilsson Kårböle Pigan Brita Jonsdotter Kårböle
1844-10-20 1844-09-29 Bonde Sonen Hans Olsson Föne Bonde Dottr. Brita Larsdotter Hofra
1844-10-20 1844-09-29 Bonde Son. Olof Pehrsson Weckebo Bonde Dottr. Marget Ersdotter Weckebo
1844-10-27 1844-10-06 Husmans Son. Jon Olsson Weckebo Pigan Gölin Olsdotter Yg
1844-10-27 1844-10-06 Drängen Lars Ersson Weckebo Torp. Dottr. Brita Carlsdotter Yg
1844-10-27 1844-10-06 Drängen Eric Mårtensson Kilbo Pigan Ella Andersdotter Kilbo
1844-11-01 1844-10-13 Nämndem. Son. Lars Ersson Föne Pigan Anna Ersdotter Walla
1844-11-10 1844-10-20 Drängen Anders Pehrsson Yg Pigan Brita Pehrsdotter Yg
1845-01-19 1844-12-29 Dräng. Eric Ersson Los Grufva Torp. Dottren Marget Andersdotter Los Grufva
1845-03-25 1845-03-02 Torparen Pehr Pehrsson Råsjö, Jerfsö S:n Bonde D. Emfred Olsdotter Risarf
1845-03-25 1845-03-09 Nybyggar. Enkl. Nils Pehrsson Högstn Sold. Dottren Ingrid Andersdotter Ytteryg
1845-04-06 1845-03-16 Drängen Lars Olsson Yg Pigan Kerstin Pehrsdotter Yg
1845-04-20 1845-03-30 Torpare Son Jon Hansson Björsjö Sold. Dottr. Brita Olsdotter Ed
1845-04-25 1845-04-06 Drängen Lars Wallén Föne Pigan Marget Ersdotter Cathrineberg
1845-04-27 1845-04-06 Bonde Sonen Olof Olsson Ed Pigan Karin Olsdotter Ed
1845-04-27 1845-04-06 Bonde Sonen Lars Larsson Stocksbo Torp. Dottr. Brita Ersdotter Stocksbo
1845-05-01 1845-04-13 Drängen Johan Ersson Föne Pigan Marget Ersdotter Föne
1845-05-01 1845-04-13 Drängen Lars Olsson Storbyn Pigan Marget Pehrsdotter Storbyn
1845-05-03 1845-04-13 Bonde Son. Daniel Jonsson Tenskog Pigan Kerstin Pehrsdotter Tenskog
1845-05-12 1845-04-27 Bonden Måns Ersson Weckebo Bonde Dottr. Anna Ersdotter Weckebo
1845-05-12 1845-04-27 Drängen Olof Mattsson Ytteryg Pigan Karin Ersdotter Yg
1845-06-22 1845-06-01 B. Eric Ersson Wänsjö, Hogdals S:n Bonde Dottr. Märtha Andersdotter Kårböle
1845-10-05 1845-09-14 Bonde Sonen Eric Olsson N. Los Pigan Karin Pehrsdotter N. Los
1845-10-12 1845-09-28 Drängen Jonas Stener Storbyn Pigan Karin Danielsdotter Storbyn
1845-10-19 1845-09-28 Bonden, Enkl. Lars Pehrsson Föne Pigan Kerstin Ersdotter Hofra
1845-10-22 1845-10-05 Drängen Olof Olsson Ygsbo Pigan Marget Jonsdotter Ygsbo
1845-10-23 1845-10-05 Bonde Sonen Pehr Ersson Walla Bonde Dottr. Kerstin Olsdotter Föne
1845-10-26 1845-10-05 Bonde Sonen Olof Pehrsson Hyttebo Bonde Dottr. Karin Ersdotter Yg
1845-10-26 1845-10-05 Soldaten vid Jerfsö Comp. Anders Lind
Pigan Brita Mårtensdotter Cathrineberg
1845-10-26 1845-10-05 Bond. i Storhaga Olof Olsson Kallmyr, Ljusdal B. D:n Ingrid Olsdotter Ytteryg
1845-11-02 1845-10-12 Drängen Lars Ersson Ygsbo Torp. Dottr. Ella Jonsdotter Weckebo
1845-11-09 1845-10-19 Drängen Eric Pehrsson Storbyn Pigan Anna Jonsdotter Storbyn
1845-11-09 1845-10-19 Soldat: vid Jerfsö Comp. Eric Lindqvist
Pigan Brita Pehrsdotter Svedja
1845-11-16 1845-10-26 Sold. Sonen Anders Månsson Ytteryg Pigan Emfred Jonsdotter Ytteryg
1846-04-13 1846-03-29 Bonden Pehr Jonsson Westansjö, Hogdals S:n Torp. Dottren Karin Olsdotter Lillbyn
1846-04-19 1846-03-29 Husmann. Anders Simsson Weckebo Pigan Kerstin Hansdotter Tjernwall
1846-04-26 1846-04-05 Drängen Lars Svensson Ytteryg Pigan Kerstin Larsdotter Ytteryg
1846-05-03 1846-04-12 Torparen Anders Jonsson Ytteryg Torpare Dottr. Marget Mårtensdotter Ytteryg
1846-05-03 1846-04-12 Bonde Son. Jon Olsson Weckebo B. D. Marget Andersdotter Ed
1846-05-07 1846-04-19 Skräddaren Olof Holmstedt
Pigan Stina Andersdotter Storbyn
1846-05-17 1846-04-26 Bonde Sonen Johan Pehrsson Stocksbo B. D. Ingeborg Larsdotter Föne
1846-05-21 1846-05-03 Drängen Pehr Pehrsson Kilbo Pig. Christina Pehrsdotter Kilbo
1846-06-01 1846-05-17 Förre Bond. Enkl. Hans Ersson Heden, Ljusdal Pig. Karin Olsdotter Föne
1846-06-21 1846-05-31 Bonde Son. Anders Nilsson Kårböle Pigan Brita Larsdotter Kårböle
1846-06-22 1846-05-31 Bonde Sonen Anders Nilsson Kårböleskog Pigan Märtha Jacobsdotter Kårböleskog
1846-10-11 1846-09-20 Bonde Son. Pehr Larsson Stocksbo Pig. Brita Larsdotter Stocksbo
1846-10-17 1846-09-27 Bond. Enkl. Eric Olsson Ryggskog Pig. Gölin Mårtensdotter Hyttebo
1846-10-18 1846-09-27 Drängen Michel Olsson Fetingsberg Torpare Dottren Ella Jonsdotter Fetingsberg
1846-10-18 1846-09-27 Bonden Anders Ersson Los skog Pigan Anna Lena Ersdotter Los skog
1846-10-23 1846-10-04 Drängen Olof Larsson Hofra Bonde Dottr. Kerstin Mårtensdotter Hofra
1846-10-25 1846-10-04 Bonde Son. Jon Pehrsson Weckebo Bonde Dottr. Sigrid Månsdotter Weckebo
1846-11-01 1846-10-11 Drängen, Skräddare Lars Jonsson Hofra Pigan Kerstin Olsdotter Weckebo
1846-11-08 1846-10-18 Drängen Lars Svensson Hyttebo Pigan Kerstin Halfvardsdotter Hyttebo
1846-11-08 1846-10-18 Bonde Sonen Eric Svensson Föne Pigan Karin Hansdotter Björsjö
1846-11-08 1846-10-18 Drängen Måns Pehrsson Föne Bonde Dottr. Marget Pehrsdotter Weckebo
1846-11-08 1846-10-18 Drängen Anders Pehrsson Yg Pigan Anna Larsdotter Svedja
1846-11-08 1846-10-18 Bonde Sonen Anders Andersson Ed Bonde Dottr. Karin Jonsdotter Föne
1846-11-01 1846-10-18 Drängen Johan Ersson Storbyn Soldat Enkan Brita Olsdotter Föne
1846-11-22 1846-11-01 Soldaten af Jerfsö Comp. Lars Hast
Pigan Marget Pehrsdotter Kilbo
1847-02-07 1846-12-27 Drängen Eric Olsson Fogelsjö Pigan Sigrid Månsdotter Weckebo
1847-04-18 1847-03-28 Drängen Jon Svensson Hyttebo Pigan Sigrid Olsdotter Stocksbo
1847-04-18 1847-03-28 Torpare Sonen Eric Olsson Ed Bonde Dottren Karin Olsdotter Föne
1847-04-21 1847-03-28 V. Comminister Johan Olof Ekman
Demois. Anna Sophia Nylander
1847-04-23 1847-04-04 Bonde Son. Johan Månsson Weckebo Torp. Dottr. Anna Carlsdotter Weckebo
1847-04-25 1847-04-04 Bonden Pehr Pehrsson Stocksbo 12:ns Dottren Emfred Carlsdotter Yg
1847-04-25 1847-04-04 Bonde Son. Sven Andersson Svedja 12:ns Dottren Karin Isacsdotter Walla
1847-04-25 1847-04-04 Soldat. N:o 127 af Jerfsö Comp. Olof Wiklund
Sold. Dottr. Ella Jonsdotter Ytteryg
1847-05-09 1847-04-18 Bonden Mårten Carlsson Yg Bonde Dottr. Brita Olsdotter Ygsbo
1847-05-09 1847-04-18 Bonde Son. Pehr Andersson Hofra Bonde Dottr. Karin Olsdotter Hofra
1847-05-14 1847-04-25 Förre Bond. Enkling Anders Larsson Weckebo Corpor. Dottr. Anna Olsdotter Weckebo
1847-08-15 1847-07-25 Garfvaren Olof Fernlund Rätan Jungfru Margreta Östberg Yg
1847-10-17 1847-09-26 Torpare Son. Sven Simsson Ytteryg Pigan Anna Pehrsdotter Föne
1847-10-22 1847-10-03 Torparen Enkling Olof Erss. Palm Ed Pigan Kerstin Halfvardsdotter Hofra
1847-10-31 1847-10-10 Dräng. Jonas Lindgren Kilbo Pigan Brita Ersdotter Yg
1847-10-31 1847-10-10 Torpare Son. Nils Svensson Ytteryg Bonde Dottr. Kerstin Pehrsdotter Stocksbo
1847-11-07 1847-10-17 Drängen Pehr Carlsson Ed Pigan Brita Jonsdotter Weckebo
1847-11-07 1847-10-17 Bonde Son. Eric Månsson Svedja 12:ns Dottr. Kerstin Isacsdotter Walla
1847-11-14 1847-10-31 Drängen Pehr Pehrsson Yg Pigan Brita Svensdotter Yg
1847-11-19 1847-10-31 Sergeant Sonen Olof Lindh Föne Pig. Marget Andersdotter Föne
1847-11-28 1847-11-07 Drängen Lars Andersson Walla Pigan Marget Olsdotter Walla
1847-12-26 1847-12-05 Dräng. Olof Erss. Envall Enånger Pigan Anna Jonsdotter Ytteryg
1848-05-14 1848-04-23 Dräng. Olof Olsson Ytteryg Pigan Anna Svensdotter Ytteryg
1848-05-14 1848-04-23 Dräng. Jon Pehrsson Föne Pigan Märtha Larsdotter Föne
1848-06-12 1848-05-28 Bonden Pehr Pehrsson Ed Pigan Kerstin Ersdotter Ed
1848-10-29 1848-10-08 Bonde Son. Anders Johansson Weckebo B. Dottr. Karin Månsdotter Weckebo
1848-11-12 1848-10-22 Torp. Son. Pehr Pehrsson Hyttebo B. D. Anna Larsdotter Föne
1848-11-19 1848-10-29 B. Son. Halfvard Jonsson Björsjö Bonde D. Sigrid Ersdotter Weckebo
1848-11-19 1848-10-29 Dräng. Jon Larsson Svedja Nybyggare Dottr. Kerstin Pehrsdotter Gällsjö
1848-11-19 1848-11-05 Torparen Jon Wistrand Walla Pigan Karin Ersdotter Föne
1848-12-03 1848-11-12 Torpare Son Pehr Henricsson Kårböleskog Pigan Brita Margreta Henricsdotter Kårböleskog
1849-03-11 1849-02-25 Dräng. Benct Jac. Zimmerman Föne Pigan Ingrid Ersdotter Föne
1849-04-09 1849-03-18 Soldaten Sven Thorn Hyttebo Pig. Lisa Pehrsdotter Hyttebo
1849-04-09 1849-03-18 Soldat. Eric Hillström Storbyn Sold. Dottr. Sigrid Mårtensdotter Ygsbo
1849-04-09 1849-03-25 Dräng Sven Pehrsson Föne Sold. Dottr. Anna Halfvardsdotter Ygsbo
1849-04-29 1849-04-08 Dräng. Olof Larsson Weckebo Bonde Dottr. Sara Pehrsdotter Weckebo
1849-05-28 1849-05-06 Torp. Son. Olof Jonsson Weckebo Pigan Brita Larsdotter Svedja
1849-05-28 1849-05-13 Torp. Son. Anders Pehrsson Föne Pigan Brita Olsdotter Föne
1849-06-17 1849-05-27 Bonde Son. Nils Nilsson Kårböle Pigan Margit Jonsdotter Föne
1849-08-26 1849-08-12 Vice Corporal Eric Wallberg
Reg. Wäbels Dottren Karin Grund Hofra
1849-09-30 1849-09-16 Färgaren Pehr Forssberg Storbyn Fältwäb. Dottr. Sara Stina Lind Walla
1849-10-07 1849-09-16 Dräng. Jon Andersson Kårböleskog B. Dottr. Kerstin Nilsdotter Kårböleskog
1849-10-19 1849-09-30 Drängen Sven Svensson Ytteryg Pigan Anna Pehrsdotter Yg
1849-10-21 1849-09-30 Torp. Son. Pehr Ersson Weckebo B. Dottr. Märtha Mattsdotter Kårböleskog
1849-10-21 1849-09-30 Bonde Son. Pehr Olsson Weckebo Pigan Anna Larsdotter Weckebo
1849-10-21 1849-09-30 Bond. Anders Pålsson Yg Pigan Marget Ersdotter Yg
1849-11-04 1849-10-14 Mjölnare Dräng. Gör. Christopher Jernberg
Jungfru Maria Brita Lindgren Yg
1849-11-04 1849-10-14 Corpor. Halfvard Kring
Pigan Brita Ersdotter Ed
1849-11-04 1849-10-14 Soldaten Anders Norberg
Pigan Sigrid Mårtensdotter Hyttebo
1849-11-11 1849-10-21 Drängen Pehr Olsson Ygsbo Bonde Dottr. Brita Olsdotter Ygsbo
1849-11-25 1849-11-04 Soldaten Eric Lönn
Soldat Dottren Anna Mårtensdotter Ygsbo
1849-12-16 1849-11-25 Dräng Olof Anderss. Alsén Storbyn Husm. Dottr. Kerstin Larsdotter Lillbyn
1850-03-24 1850-03-03 Drängen Eric Ersson Kårböle Bonde Dottren Brita Jonsdotter Kårböle
1850-04-01 1850-03-17 Dräng. Eric Pehrsson Stocksbo Pigan Lisbeth Olsdotter Lillbyn
1850-04-07 1850-03-17 Soldat Son Pehr Uhr Ytteryg Pigan Sara Wikström Ytteryg
1850-04-21 1850-03-31 Drängen Lars Pehrsson Hofra Bonde Dottr. Anna Pehrsdotter Hofra
1850-05-05 1850-04-14 Bonden Lars Larsson Svedja Bonde Dottren Stina Andersdotter Hofra
1850-05-09 1850-04-21 Dräng. Måns Pehrsson Svedja Bonde Enkan Brita Jonsdotter Ytteryg
1850-05-20 1850-05-05 Bonde Son. Lars Pehrsson Stocksbo Pigan Marget Månsdotter Stocksbo
1850-10-20 1850-09-29 Dräng. Anders Andersson Hofra Bonde Dottr. Brita Pehrsdotter Kårböle
1850-10-20 1850-10-06 Dräng. Pehr Larsson Risarf Pigan Karin Mårtensdotter Lillbyn
1850-10-27 1850-10-06 Dräng. Pehr Pehrsson Stocksbo Pigan Marget Mårtensdotter Stocksbo
1850-10-27 1850-10-06 Dräng. Mårt. Månsson Åkerlund Kilbo Bonde Dottr. Marget Andersdotter Yg
1850-10-27 1850-10-06 Dräng. Sven Andersson Yg Pigan Kerstin Olsdotter Storbyn
1850-11-10 1850-10-20 Bonden Pehr Larsson Yg Pigan Märtha Simsdotter Yg
1850-11-10 1850-10-20 Dräng. Måns Svensson Weckebo Pigan Karin Ersdotter Weckebo
1850-11-10 1850-10-20 Kyrkvärds Son. Lars Andersson Storbyn Pigan Karin Jonsdotter Storbyn
1850-11-17 1850-10-27 Husmannen Anders Pålsson Hyttebo Sold. Dottren Kerstin Larsdotter Svedja
1851-01-06 1850-12-22 F. d. Bond. Jon Halfvardsson Kårböle Pig. Brita Mattsdotter Kårböle
1851-03-23 1851-03-02 Dräng. Sven Svensson Hofra Sold. Dottr. Anna Pehrsdotter Ygsbo
1851-04-21 1851-03-30 Bond. Olof Ersson Lillbyn Pigan Sara Greta Nyman Lillbyn
1851-04-21 1851-04-06 Torp. Son. Hans Carlsson Weckebo Pigan Kerstin Pehrsdotter Svedja
1851-05-01 1851-04-13 Drängen Olof Olsson Föne Bonde Dottr. Kerstin Halfvardsdotter Föne
1851-05-04 1851-04-13 Soldaten Anders Lindberg
Pigan Marget Olsdotter Ytteryg
1851-06-01 1851-05-18 Dräng. Anders Pehrsson Hyttebo Bonde Dottr. Emfred Halfvardsdotter Hyttebo
1851-06-22 1851-06-08 Drängen Nils Larsson Kårböle Enkan Ingrid Pehrsdotter Kårböle
1851-10-05 1851-09-14 Drängen Olof Jonsson Kårböle Bonde Dottr. Brita Simsdotter Hyttebo
1851-10-19 1851-10-05 Soldat. Mårten Brandt
Pigan Marget Jonsdotter Ygsbo
1851-10-23 1851-10-05 Bonde Sonen Lars Svensson Föne Bonde Dottr. Kerstin Jonsdotter Föne
1851-10-26 1851-10-05 Drängen Jon Carlsson Föne Corpor. Dottren Ella Wikström Weckebo
1851-11-02 1851-10-12 Soldat. Pehr Svedlund
Pigan Karin Ersdotter Hofra
1851-11-02 1851-10-12 Drängen Olof Pehrsson Kilbo Pigan Ella Ersdotter Föne
1851-11-02 1851-10-12 Drängen Mårten Larsson Melin Svedja Bond Dottr Marget Simsdotter Hyttebo
1851-11-14 1851-10-26 Bonde Son. Jon Pehrsson Föne Pigan Ella Pehrsdotter Stocksbo
1851-11-16 1851-10-26 Drängen Eric Olsson Weckebo Torp. Dottren Kerstin Pehrsdotter Ed
1851-11-16 1851-10-26 Bonde Sonen Lars Pehrsson Weckebo Bonde Dottren Karin Mårtensdotter Hofra
1851-11-23 1851-11-02 Drängen Jon Jonsson Storbyn Bonde Dottren Ella Olsdotter Storbyn
1852-04-24 1852-03-28 Husman Anders Andersson Delsbo, Norrvena Husm. Dottren Brita Olsdotter Stocksbo
1852-04-25 1852-04-04 B. S. Michel Mårtensson Svedja K.v. D:r Kerstin Andersdotter Storbyn
1852-04-28 1852-04-11 B. S. Anders Pehrsson Yg B. D. Emfred Mårtensdotter Hyttebo
1852-05-02 1852-04-11 B. S. Anders Mårtensson Ytteryg Pig. Ella Pehrsdotter Svedja
1852-05-02 1852-04-11 B. Johan Ersson Hyttebo Pig. Karin Persdotter Hyttebo
1852-10-17 1852-09-26 Bonde Son Michel Jonsson Ygsbo, Ljusdahl B. D. Sigrid Pålsdotter Hofra
1852-10-17 1852-09-26 Torp. Olof Hansson Ygsbo Pig. Karin Andersdotter Walla
1852-10-29 1852-10-10 Torp. Pehr Larsson Enskog Sold. D. Ella Hansdotter Walla
1852-10-31 1852-10-10 B. Olof Andersson Hofra B. D. Karin Andersdotter Hofra
1852-11-07 1852-10-17 Corpr. Pål Wikström Weckebo Bond. D:r Ingeborg Olsdotter Föne
1852-11-07 1852-10-24 Dräng. Pehr Olsson Kallmyr o Ljusdahl Pig. Kerstin Gustafsdotter Yg
1852-11-14 1852-10-24 Dräng. Anders Andersson Hyttebo B. D. Brita Pehrsdotter Hyttebo
1852-11-14 1852-10-24 Dräng. Erik Olsson Thorell Storbyn Pig. Ingrid Jonsdotter W:bo
1852-11-19 1852-10-24 Dräng. Thomas Mattsson Hedberg Kårböle Pig. Anna Cathrina Kjellman
1853-03-20 1853-03-06 Dräng. Johan Sigfridsson Kårböle B. D. Sigrid Jönsdotter Kårböle
1853-03-28 1853-03-06 B??Smeden Anders Nyström Weckebo Pig. Sophia Pehrsdotter Weckebo
1853-04-03 1853-03-06 Nyb. Son Erik Jonsson Brännmyra Loos S:n Torp. D. Kerstin Ersdotter Lillskog
1853-04-10 1853-03-27 Torp. Son Isak Stener Storbyn Arrendator Pehr Månssons Enka Sigrid Stener Lillbyn
1853-04-17 1853-03-27 Husm. S. Per Jönsson Kårböle B. D. Ingeborg Pehrsdotter Kårböle
1853-04-17 1853-04-03 B. S. Erik Ersson W:bo Pig. Anna Larsdotter W:bo
1853-04-24 1853-04-03 Skom. Gesällen G. Theophil Bäckström Sundsvall Pig. Emfred Pehrsdotter Svedja
1853-05-05 1853-04-17 B. Enkl. Olof Pehrsson Weckebo B. D. Märtha Andersdotter Föne
1853-05-05 1853-04-17 B. S. Anders Andersson Stocksbo B. D. Ella Pehrsdotter Stocksbo
1853-05-16 1853-04-24 Dräng. Jan Mårtensson W:bo Fost. D. Anna Mathilda Lindberg Ed
1853-05-16 1853-04-24 T. Son Jon Jonsson Ramsjö F. Pig. Marget Pehrsdotter Enskog
1853-05-16 1853-05-01 B. S. Olof Olsson W:bo B. Enkan Ella Göransdotter Ygsbo
1853-10-06 1853-09-18 Dräng. Hans Olsson Ytteryg B. D. Kerstin Olsdotter Ytteryg
1853-10-16 1853-09-25 B. Mårten Svensson Lillbyn B. D. Gunnil Nilsdotter Kårböle
1853-10-16 1853-09-26 B. Pehr Joh. Lind Walla B. D. Kerstin Månsdotter Weckebo
1853-10-17 1853-09-25 Dräng. Isak Andersson Föne B. D. Karin Andersdotter Föne
1853-10-19 1853-10-02 Dräng. Anders Jonsson Kilbo Pig. Brita Olsdotter Storbyn
1853-10-23 1853-10-02 Soldaten Johan Ferm Weckebo Pig. Malena Olsdotter Weckebo
1853-10-23 1853-10-02 B. S. Olof Pålsson Ygsbo Pig. Karin Larsdotter Ygsbo
1853-10-28 1853-10-09 B. S. Olof Andersson Föne Pig. Marget Pehrsdotter Föne
1853-11-06 1853-10-06 Bonden Pehr Pehrsson Svedja Pig. Anna Stina Nyman Lillbyn
1853-12-06 1853-11-20 Dräng. Pehr Jönsson Tjernvall B. Enkan Ella Persdotter Tjernvall
1853-12-09 1853-11-20 Dräng. Pehr Pehrsson Lillbyn B. Enkan Anna Michelsdotter Hyttebo
1854-03-27 1854-03-12 Soldaten N:o 128 Olof Färdin Kilbo Pig. Karin Pehrsdotter Hofra
1854-04-17 1854-03-26 B. S. Lars Ersson
Pig. Anna Andersdotter Föne
1854-04-17 1854-04-02 Dräng. Olof Ersson W:bo T. D. Karin Jonsdotter W:bo
1854-04-17 1854-04-02 Torp. S. Matts Hogdin Carlstrand Pig. Brita Olsdotter Föne
1854-04-18 1854-04-02 Sold. N:o 138 And. Berglöf
Husm. D: Gertrud Olsdotter Föne
1854-04-19 1854-04-02 Corpr. N:o 129 Jonas Grund Hofra Pig. Sophia Ersdotter Hofra
1854-04-23 1854-04-02 Bond. Mårten Pehrsson N:o 6 i Svedja Pigan Karin Larsdotter N:o 6 i Svedja
1854-04-26 1854-04-09 Häradsdom. S. Michel Carlsson Yg B. D. Kerstin Mårtensdotter Hyttebo
1854-04-28 1854-04-09 Husm. S. Olof Jonsson Stocksbo Pig. Marget Larsdotter Stocksbo
1854-04-30 1854-04-09 Dräng. Anders Andersson Hofra B. D. Karin Olsdotter Hofra
1854-04-30 1854-04-09 B. S. Pehr Olsson Ygsbo B. D. Karin Mårtensdotter Svedja
1854-04-30 1854-04-09 Handlanden Michel Michelsson Storbyn B. D. Brita Pehrsdotter Svedja
1854-05-01 1854-04-09 Dräng. Johan Mattsson Föne B. D. Marget Ersdotter Föne
1854-05-08 1854-04-16 Dräng. Lars Pehrsson Yg B. Enkan Sigrid Pehrsdotter Yg
1854-05-14 1854-04-23 Soldatson Jonas Olsson Ed T. D. Kerstin Månsdotter Lillbyn
1854-06-25 1854-06-04 B. S. Pehr Pehrsson Lillskog B. D. Kerstin Jonsdotter Enskog
1854-10-13 1854-09-17 Pastors Adjuncten A. P. Holmström
Pigan Anna Svensdotter Prostg:n
1854-10-22 1854-10-01 Dräng. Anders Svensson Kårböle B. D. Kerstin Pehrsdotter Kårböle
1854-11-05 1854-10-15 Husm. Sonen Anders Andersson Walla Pigan Sigrid Jonsdotter Yg
1854-11-12 1854-10-29 G. Dräng. Olof Pehrsson Stocksbo Husm. D. Anna Olsdotter Svedja
1854-11-21 1854-10-29 Målare Gesällen Pehr Hamrén Storbyn B. D. Anna Larsdotter Svedja
1855-04-09 1855-03-18 Skolmästaren Magnus Hammarlund Föne Bondedottren Gölin Pehrsdotter Weckebo
1855-04-10 1855-03-25 Torp. Pehr Olsson Skålvall Pig. Gölin Pehrsdotter Skålvall
1855-04-15 1855-03-25 Drängen Elof Ersson Yg Torp. Dottren Sigrid Olsdotter Yg
1855-04-22 1855-04-01 Bonde Son Pehr Pehrsson Yg B. Dottren Kerstin Svensdotter Yg
1855-04-19 1855-04-01 Bonde Son Pehr Jonsson Föne Bondedottren Karin Pehrsdotter Föne
1855-04-29 1855-04-08 Bonde Son Pehr Olsson Föne B. Dottren Emfred Mårtensdotter Svedja
1855-05-13 1855-04-22 Bonde Sonen Anders Pehrsson Weckebo B.dottren Gölin Pehrsdotter Hyttebo
1855-05-17 1855-04-29 Drängen Olof Svensson Ytteryg Wallvakt.dottren Lisbeth Ersdotter Wantjern
1855-09-30 1855-09-09 V. Corporalen vid Jerfsö Compagni N:o 116 Olof Ahlberg Yg Pig. Marget Pehrsdotter Lillbyn
1855-10-14 1855-09-23 Torp. Son Michel Svensson Walla Pigan Marget Olsdotter Ygsbo
1855-10-21 1855-09-23 Husmans Sonen Pehr Olsson Lindsberg Husm. Dottren Lisbeth Pehrsdotter Lindsberg
1855-10-21 1855-09-30 B. Son Michel Månsson Kilbo B.dottren Sigrid Ersdotter Walla
1855-10-29 1855-10-14 Drängen Michel Pehrsson Björsjö Bondedottren Brita Jonsdotter Björsjö
1855-11-04 1855-10-14 Bonde Son Carl Olsson Weckebo B. dottren Anna Pehrsdotter Hofra
1855-11-02 1855-10-14 Drängen Sven Andersson Ytteryg Pig. Kerstin Jonsdotter Ytteryg
1855-11-02 1855-10-14 Bonde Son Pehr Ersson S. 5 i Hyttebo Torp. Dottren Emfred Ersdotter Lillskog
1855-11-04 1855-10-14 Drängen Olof Jacobsson Zimmerman Föne Bondedottren Brita Michelsdotter Svedja
1855-11-11 1855-10-21 Bonde Son Pehr Larsson Åkerberg Yg B. D. Marget Olsdotter Yg
1855-11-10 1855-10-21 Soldaten N:o 98 Anders Åkerberg Kilbo Torp. Dottren Karin Henriksdotter Kårböleskog
1855-11-18 1855-10-28 Drängen Anders Olsson Storbyn B. D. Karin Ersdotter Storbyn
1855-11-27 1855-11-04 Bonden Måns Andersson Tjernvall Bond. Dottren Brita Larsdotter Björsjö
1856-04-13 1856-03-23 Bonden Lars Olsson Weckebo N:o 17 B. D. Kerstin Olsdotter Ygsbo
1856-04-20 1856-03-30 SoldatSonen Sven Näslund Näsberg, W:bo Husm. D. Brita Jonsdotter Risarf
1856-05-01 1856-04-13 Torp. Son Olof Pehrsson Yg Pigan Brita Jonsdotter Storbyn
1856-05-12 1856-04-20 Bonden Jon Jonsson Tjernelund, Ljusdal S:n Pigan Marget Ersdotter Yg N:o 7
1856-05-12 1856-04-27 B. Sonen Pehr Pehrsson Weckebo N:o 12 B. D. Brita Andersdotter Weckebo N:o 12
1856-05-12 1856-04-27 Torp. Sonen Sven Svensson Stocksbo Pigan Sara Olsdotter Stocksbo
1856-05-18 1856-05-04 Torparen Johan Jonsson Föne Torparedottren Ella Svensdotter Enskogen
1856-06-01 1856-05-18 Bonden Per Edlund N:o 12 i W:bo Pigan Kerstin Mårtensdotter N:o 9 i Weckebo
1856-06-15 1856-06-01 Qvarnegaren Olof Andersson Kårböle B. D. Gölin Ersdotter N:o 3 i Ygsbo
1856-10-13 1856-09-21 NybyggareSonen Erik Ersson Högbränna Pigan Marget Johansdotter Högbränna
1856-10-24 1856-10-05 Bondesonen Lars Jönsson Edlund Ed N:o 5 Bondedottren Sigrid Mårtensdotter Hofra
1856-10-26 1856-10-05 Drängen Pehr Persson Berglund N:o 4 i W:bo Nybyggaredottren Marget Michelsdotter W:bo
1856-11-02 1856-10-12 BondeSonen Matts Svensson Kihlbo Nybyggaredottren Brita Persdotter Högsten
1856-11-02 1856-10-12 Soldaten vid Jerfsö Comp:ni N:o 111 Erik Kardell
Torperdottren Marget Andersdotter Ed
1856-10-29 1856-10-12 Mjölnardrängen Olof Olsson Lundgren Skarpå Pigan Anna Andersdotter Storbyn
1856-12-26 1856-11-23 Gardisten wid Svea Lifgardet N:o 73 Albin Gustaf Berg
Pigan Brita Fredriksdotter Hyttebo
1857-02-01 1857-01-11 Spiksmedsdrängen Carl Gustaf Carlström
Pigan Sara Lovisa Wennström Föne
1857-03-25 1857-03-08 Drängen Pehr Olsson
Pigan Sigrid Larsdotter Storbyn
1857-04-05 1857-03-15 Soldaten vid Jerfsö Comp:ni N:o 129 Måns Wallin
Pigan Anna Johansdotter Svedja
1857-04-26 1857-04-05 Bonden Pehr Larsson N:o S. 7 i Svedja Bondedottren Brita Larsdotter N:o 1 i Kihlbo
1857-05-03 1857-04-12 BondeSonen Erik Michelsson Storbyn BondeDottren Kerstin Andersdotter Storbyn
1857-05-04 1857-04-19 Drängen Olof Olsson N:o S. 13 i Weckebo Husmansdottren Kerstin Ersdotter Ed
1857-05-08 1857-04-19 TorpareSonen Olof Carlsson Berglund Näsberg Bondedottren Carin Michelsdotter Lillbyn
1857-05-21 1857-05-03 TorpareSonen Hans Jonsson Svedja Pigan Anna Larsdotter N:o 13 i Storbyn
1857-05-31 1857-05-10 Drängen Johan Olsson Hedqvist Heden, Ljusdals S:n Torpar Enkan Ella Månsdotter Föne
1857-06-07 1857-05-17 Drängen Lars Jonsson N:o 16 i Weckebo Pigan Stina Ersdotter N:o 16 i Weckebo
1857-06-01 1857-05-17 BondeSonen Olof Nilsson S. 7 i Stocksbo Pigan Brita Andersdotter S. 7 i Stocksbo
1857-07-05 1857-06-14 Drängen Matts Mattsson Lillskog Nybyggardottren Carin Jonsdotter Lillskog
1857-10-18 1857-10-04 Socken Smeden Magnus Sundfors Stocksbo Pigan Anna Ersdotter N:o 4 i Stocksbo
1857-10-29 1857-10-11 Bondesonen Sven Larsson N:o S. 2 i Björsjö Bondedottren Brita Ersdotter N:o 5 i Yg
1857-11-08 1857-10-18 Drängen Erik Larsson N:o 2 i Storbyn Pigan Kerstin Olsdotter Ed
1857-11-08 1857-10-18 Drängen ärlige Anders Nordström Lillskog Pigan Anna Persdotter Lillskog
1857-11-09 1857-10-25 Afsk. Soldaten ärlige och skedlige Sven Öst Grönås, Jerfsö Socken Husmansdottren ärlige och gygdes. Anna Hansdotter Hyttebo
1857-11-15 1857-10-25 Bonden Jonas Nylander N:o S. 5 i Lillbyn Bondedottren Brita Larsdotter N:o 4 i Svedja
1857-12-20 1857-12-06 Torparen Sven Simsson YtterYg G:le Pigan Carin Johansdotter YtterYg
1858-04-11 1858-03-21 Torparsonen Erik Pehrsson Näsberg Torpardottren Kerstin Olsdotter Lillbyn
1858-04-11 1858-03-21 BondeSonen Pehr Pehrsson Cathrineberg Bondedottren Marget Mårtensdotter Svedja
1858-04-30 1858-04-11 BondeSonen Olof Johansson N:o 9 i Stocksbo Pigan Anna Simsdotter N:o S. 6 i Hyttebo
1858-05-09 1858-04-18 Drängen Jonas Larsson N:o 1 i Svedja Bondedottren Kerstin Jonsdotter N:o 1 i Svedja
1858-05-13 1858-04-25 Torpar Sonen Mårten Jonsson Storbyn Bondedottren Marget Mårtensdotter YtterYg
1858-05-30 1858-05-09 TorpareSonen Olof Svensson Stocksbo Bondedottren Kerstin Andersdotter Rosköln
1858-05-24 1858-05-02 Afsk. Soldaten Anders Nöjd Stocksbo Pigan Anna Pehrsdotter Stocksbo
1858-06-23 1858-05-30 Nybyggaresonen ärlige Anders Johansson Högbrann Nybyggaredottren Brita Ersdotter Högbrann
1858-06-30 1858-06-13 Nybyggaren Erik Ersson Lillskog Bondedottren Lisbeth Michelsdotter N:o S. S. 6 i Lillbyn
1858-10-03 1858-09-19 Drängen Olof Svensson Offerberg, Undersviks S:n Afl. F. Bond. Pehr Erssons dotter Kerstin Pehrsdotter Stocksbo
1858-10-24 1858-10-03 Drängen Pehr Pehrsson N:o 3 i Yg Bondedottren Sigrid Andersdotter N:o 2 i Stocksbo
1858-10-31 1858-10-10 Bond. Michel Carlsson N:o 2 i Yg Bondedottren Marget Ersdotter N:o 1 i Walla
1858-10-29 1858-10-10 Bonde Sonen Olof Pehrsson S. 7 i Föne Pigan Marget Pehrsdotter N:o 7 i Storbyn
1858-10-29 1858-10-10 Drängen Hans Olsson Söderbeck Weckebo Bondedottren Marget Jonsdotter Näsberg
1858-11-07 1858-10-17 Drängen Lars Mårtensson N:o 7 i Yg Pigan Marget Halfvarsdotter N:o 7 i Yg
1858-11-14 1858-10-24 BondeSonen Jon Pehrsson N:o S. S. 7 i Walla Pigan Marget Pehrsdotter N:o S. S. 7 i Walla
1858-11-18 1858-10-31 Soldaten N:o 101 Jonas Ljungberg
Pigan Gölin Larsdotter Tjernvall
1858-11-21 1858-10-31 Bonden Måns Söderström Lillbyn Bondedottren Ella Larsdotter Lillbyn
1858-11-28 1858-10-31 Drängen Johan Ersson Föne Enkan Brita Ersdotter Föne
1858-11-21 1858-10-31 Torpar Sonen Olof Andersson Gåssjököln Nybyggaredottren Ella Ersdotter Gåssjököln
1858-12-28 1858-10-31 Drängen Erik Ersson S. 1 i Risarf Wallvaktaredottren Carin Ersdotter Wanntjern
1858-12-19 1858-11-28 Mjölnardrängen Carl Johan Lindbom
Pigan Johanna Sofia Fagerström Henriksfors
1859-04-15 1859-03-27 Drängen Pehr Olsson S. 3 i Föne Pigan Lisbeth Jonsdotter S. 3 i Föne
1859-04-25 1859-04-10 BondeSonen Erik Ersson N:o 1 i Walla BondeDottren Sigrid Pehrsdotter N:o und. 1 i Weckebo
1859-05-01 1859-04-10 Bonden Lars Andersson N:o 5 i Föne Pigan Anna Olsdotter N:o 1 i Ygsbo
1859-04-25 1859-04-10 Corpral Sonen Pehr Wallberg Walla Pigan Brita Pehrsdotter N:o S: 1 i YtterYg
1859-05-01 1859-04-10 Bonden Olof Johansson N:o 14 i Weckebo Bondedottren Anna Mårtensdotter N:o 2 i Hyttebo
1859-05-06 1859-04-17 Corporalen N:o 116, Enkl. Olof Ahlberg
Bondedottren Carin Pehrsdotter N:o 6 i Lillbyn
1859-05-15 1859-04-24 BondeSonen Jon Andersson N:o 2 i Stocksbo Bondedottren Margaretha Regina Larsdotter N:o 8 i Stocksbo
1859-06-02 1859-05-15 BondeSonen Anders Andersson N:o 5 i Föne Pigan Marget Larsdotter N:o 5 i Föne
1859-06-13 1859-05-29 Drängen Anders Månsson N:o 2 i Svedja Pigan Sigrid Andersdotter Storbyn
1859-06-27 1859-06-05 Drängen Måns Larsson Kårböleskog Bondedottren Brita Andersdotter S. S. 1 Kårböleskog
1859-08-14 1859-06-12 Husmanssonen Mårten Olsson Litén Weckebo Pigan Anna Stina Ersdotter Lillskog
1859-06-26 1859-06-12 Drängen Sven Svensson N:o 3 i Ygsbo Pigan Marget Larsdotter N:o 3 i Ygsbo
1859-10-10 1859-09-25 Kopparsslgeriarbetaren Johan Eriksson
Bondedottren Marget Mårtensdotter Hofra
1859-10-23 1859-10-02 Torpar Sonen Pehr Svensson Hofra Pigan Carin Pehrsdotter N:o S. 14 i Föne
1859-10-23 1859-10-02 Drängen Pehr Andersson Wikström N:o 8 i Yg Pigan Sigrid Andersdotter N:o 7 i Yg
1859-10-30 1859-10-09 Torparesonen Johan Simsson Ytter Yg Pigan Kerstin Jonsdotter S. 1 i samma by
1859-11-06 1859-10-16 Bonde Sonen Måns Larsson N:o 3 i Weckebo Pigan Anna Ersdotter N:o 14 i Weckebo
1859-11-13 1859-10-23 Bonde Sonen Anders Pehrsson N:o 6 i Stocksbo Bondedottren Marget Ersdotter Weckebo
1859-11-13 1859-10-23 Bonde Sonen Lars Olsson N:o 1 i Ed Pigan Carin Jonsdotter N:o 5 i Ed
1859-11-13 1859-10-23 Torparesonen Pehr Mårtensson Yg Torparedottren Carin Ersdotter Hyttebo
1859-12-04 1859-11-20 Drängen Pehr Ersson N:o und. S. 1 i Tjernwall Pigan Gölin Andersdotter N:o S: 1 i Tjernwall
1860-01-17 1860-01-01 BondeSonen Olof Andersson N:o 13 i Storbyn BondeDottren Helena Jonsdotter Lillskog
1860-02-26 1860-02-12 Skolmästaren Pehr Wåhlén Stocksbo Torparedottren Brita Michelsdotter Stocksbo
1860-04-15 1860-03-25 BondeSonen Pehr Olsson N:o 4 i YtterYg Pigan Emfrid Ersdotter Yg N:o 9
1860-04-24 1860-04-08 Bonden Erik Jonsson N:o 11 i Föne Torparedottren Brita Svensdotter Föne
1860-04-29 1860-04-08 Torparen, Enkling Hans Carlsson Weckebo Bondedottren Kerstin Larsdotter S: 4 i Yg
1860-05-13 1860-04-22 Drängen Halfvar Pehrsson N:o 6 i Svedja Pigan Sigrid Olsdotter N:o S: 6 i Lillbyn
1860-05-13 1860-04-22 Drängen Pehr Jonsson Ramsjö Torparedottren Anna Mathilda Olsdotter Föne
1860-05-17 1860-04-29 Bonde Sonen Erik Olsson N:o 3 i Föne Pigan Lisbeth Svensdotter N:o 3 i Föne
1860-05-20 1860-05-06 Torparen Olof Andersson Stocksbo Bondedottren Kerstin Jonsdotter N:o S. 2 i Kilbo
1860-05-28 1860-05-13 Drängen Olof Olsson N:o 2 i Hofra Bondedottren Kerstin Andersdotter N:o 6 i Hofra
1860-06-05 1860-05-13 BondeSonen Anders Larsson N:o 4 i Yg Bondedottren Anna Andersdotter N:o S: S: 10 i Yg
1860-06-10 1860-05-20 Drängen Erik Månsson N:o 8 i Stocksbo Bondedottren Sigrid Pehrsdotter N:o 6 i Svedja
1860-07-29 1860-07-08 Drängen Olof Michelsson N:o 8 i Svedja Torparedottren Carin Olsdotter Carlstrand
1860-10-14 1860-09-30 Soldatsonen Johan Ersson Lind
Torparedottren Brita Olsdotter Carlstrand
1860-10-28 1860-10-07 Soldatsonen Olof Ersson Törngren Hofra Bondedottren Sigrid Olsdotter N:o 7 i Hofra
1860-10-21 1860-10-07 Drängen Pehr Pehrsson Lundqvist N:o 6 i Stocksbo Bondedottren Marget Pehrsdotter N:o 7 i Stocksbo
1860-11-06 1860-10-14 Bonden Lars Michelsson N:o 8 i Svedja Bondedottren Christina Carlsdotter N:o S. 2 i Yg
1860-11-04 1860-10-14 Nybyggare Sonen Pehr Pehrsson Hedbecken, Loos S:n Pigan Marget Pehrsdotter N:o 5 i Svedja
1860-11-11 1860-10-21 Drängen Anders Pehrsson N:o 5 i Yg Bondedottren Anna Pehrsdotter N:o 9 i Yg
1860-12-02 1860-11-18 Husmanssonen Olof Andersson Wikström Stocksbo Pigan Marget Jonsdotter Hyttebo
1860-12-09 1860-11-25 V. Corporalen Sven Torn Hyttebo Pigan Lisbeth Mattsdotter Hyttebo
1860-12-30 1860-12-16 Husmanssonen Hans Hansson S: Weckebo Bondedottren Sigrid Pehrsdotter S. S. 2 i Kårböle
1861-04-02 1861-03-17 BondeSonen Nils Andersson S. 9 i Föne Pigan Anna Ersdotter God N:o S. 3 i Föne
1861-04-21 1861-03-31 Soldaten N:o 123 Jonas Delin Weckebo Pigan Ella Larsdotter N:o S. 4 i Weckebo
1861-05-05 1861-04-14 Bonde Sonen Erik Andersson N:o 2 i Svedja Bonde Dottren Kerstin Olsdotter N:o 7 i Svedja
1861-05-20 1861-04-28 Drängen Pehr Olsson N:o 6 i Weckebo Bonde Dottren Kerstin Olsdotter N:o 4 i Walla
1861-05-26 1861-05-05 Sockenskomakaren Gustaf Wilhelm Åkerström Storbyn Soldatdottren Carin Sandström Storbyn
1861-05-21 1861-05-05 Drängen Pehr Pehrsson N:o 5 i Hyttebo Pigan Kerstin Pehrsdotter Hyttebo
1861-10-06 1861-09-08 Torparen Henrik Henriksson Kårböleskog Torparedottren Martha Halvarsdotter Fåssjö, Hogdals S:n
1861-10-04 1861-09-15 Drängen Johan Erik Larsson N:o 2 i Föne Pigan Brita Andersdotter N:o 3 i Föne
1861-10-16 1861-09-29 Husmanssonen Erik Michelsson Risarf Nybyggaredottren Carin Mårtensdotter Högsten
1861-10-27 1861-10-06 Torparen Pehr Jonsson Ed Bondedottren Kerstin Olsdotter N:o 3 i Ed
1861-10-21 1861-10-06 Soldatsonen Olof Carlsson S. Weckebo Nybyggardottren Marget Johansdotter Högbrand
1861-10-27 1861-10-06 BondeSonen Lars Andersson N:o 6 i Hofra Bondedottren Lisbeth Larsdotter N:o S. 4 i Yg
1861-10-23 1861-10-06 Drängen Olof Pehrsson N:o S. S. 4 i Föne Torparedottren Anna Olsdotter Föne
1861-10-27 1861-10-06 Afskedade Soldaten Olof Palm Ed Pigan Anna Svensdotter Enskogen
1861-11-03 1861-10-13 Fouriren Olof Oscar Grundell Hofra Smedsdottren Brita Larsdotter Hofra
1861-11-05 1861-10-13 Drängen Olof Olsson Qvick YtterYg Bondedottren Marget Svensdotter Kilbo
1861-10-31 1861-10-13 Wallvaktaresonen Pehr Ersson Wallbom Wantjern Pigan Kerstin Pehrsdotter N:o 2 i Stocksbo
1861-11-01 1861-10-13 BondeSonen Pehr Pehrsson N:o S. 7 i Föne Bondedottren Ella Andersdotter N:o S: 9 i Föne
1861-10-30 1861-10-13 BondeSonen Olof Nilsson N:o und. 7 i Svedja Bondedottren Marget Larsdotter N:o S: 2 i Björsjö
1861-11-09 1861-10-20 Torparesonen Lars Jonsson Walla F. d. Pigan Kerstin Pehrsdotter Storbyn
1861-11-18 1861-11-03 Bondesonen Jonas Larsson N:o S 2 i Björsjö Pigan Anna Jönsdotter Kårböle
1861-12-01 1861-11-10 Socken Glasmästaren Erik Nordin
Bondedottren Marget Pehrsdotter N:o 3 i Lillbyn
1861-11-24 1861-11-10 Husmannen, Enkl. Olof Pehrsson Svedja Husmans Enkan Malena Pehrsdotter Hyttebo
1861-12-09 1861-11-17 Dräng. Olof Jönsson S. S. 1 i Tjernwall Bondedottren Gölin Isaksdotter N:o 1 i Tjernwall