Vigselregister Forsa C:1
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1693-01-22
Lars Jönsson Normyra och Niutånger
Anna Pädersdotter Tronbo
1693-06-07
Erik Olufsson Skarmyra
Ingre Nilsdotter Näset
1693-10-28
Päder Larsson Kalfswe
Sijgre Olufsdotter Öfwerby
1693-11-05
Jon Eriksson Böle
Karin Jonsdotter Böle
1693-11-08
Päder Henrijksson Flattmo
Brijta Olufsdotter Hambre
1693-11-12
Oluf Eriksson Trogsta
Karen Larsdotter
1693-11-12
Påhl Eriksson Delsbo
Anna Henriksdotter Micke
1693-11-26 Soldaten Erik Johansson Romsta
Brijta Danielsdotter Arbrå Sochn
1694-05-30 Skrädare Johan Nilsson

Malin Olufsdotter Näset
1694-10-21
Johan Pädersson Nårr Hågha
Karen Olufsdotter Nansta
1694-11-01
Erik Pädersson Bybärg
Ingre Jonsdotter
1694-11-01
Henrik Henriksson Delsbo
Giörlu Nilsdotter
1694-11-04
Erik Jacobsson

Kierstin Olufsdotter
1694-11-11
Erik Andersson Söderäng
Karen Jonsdotter
1694-11-18
Oluf Johansson Nansta
Kierstin Andersdotter
1694-11-25 Kiöp och Handelsman Imar Olufsson Hamar Sundswall
Brijta Johansdotter Wixner
1694-11-27 Wördige och Högwällärde Herren Hr Pastor Elijas Johansson Wijxner
J. Christina Johansdotter Saltenia
1694-11-30
Anders Pärsson Tronbo
Anna Imarsdotter Melpad
1694-12-02
Peter Bärgman

Kierstin ?
1695-01-01
Lars Olofsson Vedha
Kiersten Olofsdotter Vedha
1695-11-17
Lars Nilsson Lund
Anna Andersdotter Skarmyra
1695-12-01
Erik Jonsson Hambre
Brijta Johansdotter Hambre
1695-12-29
Erik Staffansson Öfwerby Hustru Margareta Jonsdotter Flattmo
1696-01-01
Erik Olofsson Smedsgården
Elijn Olofsdotter Hillen
1696-01-01
Jon Olofsson Flattmo
Brijta Andersdotter Fränö
1696-06-24
Lars Larsson Öfwerby
Kiersten Larsdotter Biuråkers Sochen
1696-10-24
Erik Larsson Norbo Sochen
Margita Olofsdotter Smedsgården
1696-11-01
Zijfred Ledkatt

Margita
1696-11-08 Soldaten Erik Nilsson Mijke
Anna Jonsdotter Trogsta
1696-11-15
Swän Pädersson Romsta
Margareta Larsdotter Fläsbro och Tuna Sochen
1696-11-15
Oluf Andersson Hilsta
Margareta Olufsdotter Wedha
1696-11-22
Päder Olufsson Brant

Margareta Pädersdotter Söderäng
1696-11-29
Anders Pädersson Elgh

Margareta Olufsdotter Flattmo
1696-12-28
Staffan Staffansson Funstad
Ella Eriksdotter Östankiär och Rogstadah
1696-12-28
Daniel Eriksson Hilstad Hustru Margareta Jönsdotter Backan
1697-04-07 Soldaten Olof Pädersson Skarmyra
Anna Andersdotter Jämpteland och Klöfsiö
1697-04-11
Jöns Eriksson Hedstad
Anna Helgesdotter Mååstad och Tuna Sochen
1697-10-17
Päder Olofsson Uddnäs
Brijta Eriksdotter ????? och Tuna Sochen
1697-11-07
Päder Eriksson Thanna och Bärgsiö Sochn
Karen Pädersdotter Tronbo
1698-10-02
Mats Eriksson Wedha
Kiersten Matsdotter Öfwer Näset
1698-10-02
Erik Hansson Öfwerby
Anna Rolandsdotter Hambre
1698-10-09
Päder Rolandsson Hambre
? Eriksdotter Wedha
1698-10-23
Johan Pädersson Nåre Hogha
Karen Larsdotter Nansta
1698-10-30
Päder Nilsson Töfsätter Hustru Kiersten Nilsdotter Fränö
1698-10-30
Johan Olofsson Glimsta
Karen Påhlsdotter Wålsta
1698-11-06
Johan Olofsson Hilsta
Anna Jönsdotter Nor Myra och Niutånger Sochen
1698-11-06
Anders Andersson Löfåsen och Enånger
Brijta Matsdotter Hafre Sochen och Julåhs by
1699-03-19
Erik Johansson Wijxsta
Karen Mickelsdotter Trogsta
1699-04-12 Soldaten Erik Olofsson Fränö
Margita Olofsdotter Wedha
1699-04-16 Soldaten Anders Andersson Trogsta
Elijsabet Jacobsdotter Böle
1699-05-29
Erik Larsson Långbyn
Margareta Matsdotter Mattnäs
1699-05-31
Mårten Nilsson Frägsta Hustru Margareta Stafåker
1699-10-08
Erik Olofsson Trogsta Hustru Karen Larsdotter Fräggsta
1699-10-29 Soldaten Mathijas Olofsson Wixta
Marte Matsdotter Wixta
1699-10-28 Gamble Päder Eriksson Wigsta
Margareta Hindriksdotter Mijke
1699-11-05
Erik Olofsson Wåhlsta Hustru Margareta Olofsdotter Öfwerby
1699-11-05
Päder Eriksson Mijke
Giörlud Nilsdotter Töfsätter
1699-11-19 Soldaten Hans Nilsson Uddnäs
Anna Påhlsdotter Wålsta
1699-12-28
Hans Larsson Bakan och Arbrå Sochen
Margareta Eriksdotter Söderhoga
1700-02-18
Olof Jönsson Normyra och Niutånger Sochen
Kiersten Olofsdotter Hilsta
1700-04-12 Soldaten Lars Pädersson Klångsta
Karen Eriksdotter Sijömyra och Delsbo Sochen
1700-05-23
Erik Matsson Näset
Cecilia Eriksdotter Wedha
1700-06-03
Päder Bärgman Långbyn
Margreta Larsdotter Öfwerby
1700-10-07
Anders Jonsson Uthnäs
Margreta Andersdotter Hambre
1700-10-14
Jon Olofsson Trogstad
Malen Eriksdotter Hambre
1700-10-21
Erik Danielsson Hilstad
Kerstin Jonsdotter Flattmo
1700-10-28
Mårten Påhlsson Wålsta
Kierstin Pädersdotter Romsta
1701-01-01
Päder Jonsson Gåcksätter och Högh Sochn
Brijta Olofsdotter Wålstad
1701-01-06
Johan Jonsson Tompta
Kiersten Mickelsdotter Fräggstad
1701-01-13
Päder Jonsson Stafåker
Kiersten Larsdotter Edebo och Järfsiö S:
1701-06-12
Lars Jonsson Hedstad
Kiersten Andersdotter Söderäng
1702-10-05
Nils Nilsson Töfsätter Hustru Cecilia Jonsdotter Hoga
1702-10-12
Erik Nilsson Töfsätter
Ella Andersdotter Kalfwe
1702-10-26
Päder Larsson Öfwerby
Cecilia Olofsdotter Nansta
1702-10-26
Hans Mårtensson Fräggstad
Malen Mickelsdotter Medwijk
1702-11-02
Hans Pädersson Långbyn Hustru Brijta Olofsdotter Flattmo
1702-11-02
Olof Olofsson Långbyn
Brijta Jonsdotter Flattmo
1702-11-23
Swän Eriksson Bäk
Giörlud Stafwansdotter Kiämstad och Liusdahl Sochen
1703-05-31
Mats Olofsson Hillen
Ingrid Matsdotter Näset
1703-06-14
Lars Nilsson Ranstad
Apelonia Andersdotter Wixstad
1703-09-20
Nils Matsson Wixstad
Anna Olofsdotter Bäk
1703-10-04
Päder Eriksson Wästanåker och Högh Sochen
Brijta Eriksdotter Hambre
1703-10-11
Olof Jonsson Nårije och Mardahl Sochen
Brijta Eriksdotter Öfwerby
1703-10-18
Erik Jonsson Hoga Hustru Helena Eriksdotter Upland
1703-12-03 H:r Päder Höghlund

Catarijna Salthenia
1704-03-06 Soldaten Erik Eriksson Torg

Karen Pedersdotter Trogstad
1704-07-04
Nils Jacobsson Fröland och Högh S: Hustru Anna Jönsdotter Wixstad
1704-11-06
Olof Andersson Hambre
Ella Eriksdotter Wedha
1704-11-20 Soldaten Jon Johansson

Anna Andersdotter Uppland och Wixstad Sochen
1705-01-08
Peder Olofsson Öfwerby
Margareta Olofsdotter Nanstad
1705-01-08
Peder Eriksson Trogstad
Kiersten Olofsdotter Trogstad
1705-02-19
Erik Olofsson Trogstad
Malen Johansdotter Trogstad
1705-11-12 Soldaten Mårten Larsson Uthnäs
Margareta Pedersdotter Bybergh
1705-12-03 Soldaten Swän Larsson Hambre Hustru Karen Andersdotter ?
1705-12-26
Päder Swänsson Hilsta
Karen Andersdotter Hedsta
1705-12-28
Nils Eriksson Bäk
Karen Pedersdotter Biörkmora
1706-03-28 Soldaten Lars Christophersson Uthnäs
Karen Pedersdotter Tronbo
1706-04-02
Erik Larsson Bybärg
Karen Eriksdotter Trogsta
1706-04-29 Soldaten Clas Eekström

Brijta Eriksdotter Ofwansiö och Gästrijkland
1706-11-01
Erich Påhlsson Mijkie
Lijsbeta Henriksdotter Bij??m
1706-11-04
Jöns Pedersson Holsiö och Norbo Sochn
Anna Eriksdotter Åkre
1706-12-28 Soldaten Päder Matsson Öfwerby
Giertrud Nilsdotter Sunnan Åh och Iddnår Sochen
1706-12-30
Anders Andersson Långbyn
Malen Olofsdotter Öfwerby
1707-01-13
Erik Eriksson Näsbyn och Delsbo S:
Kiersten Jonsdotter Wedha
1707-02-03
Jonas Olofsson Öfwerby
Kiersten Andersdotter Kalfwa
1707-03-03
Erik Eriksson Klångstad
Helena Andersdotter Fränö
1707-10-20 Soldaten Lars Siungare

Karen Johansdotter
1707-10-20 Soldaten Mathias Hiller

Marija Hansdotter
1707-11-17
Samuel Jonsson Funsta Hust: Karen Eriksdotter Mijkie
1707-11-17
Anders Eriksson Hilsta
Sara Samuelsdotter Funsta
1707-12-29
Hans? Hansson? Öfwerby H: Anna Olofsdotter Wedha?
1707-12-29
Jon Olofsson Flattmo
Giörlud Larsdotter Öfwerby
1708-01-06
Peder Olofsson Wijk och Niuttånger Hust: Barbru Jonsdotter Lumnäs
1708-03-01 Soldaten Erik Pädersson Fränö
Malen Jacobsdotter Hassela Sochen
1708-04-08
Lars Andersson Skarmyra
Anna Mårtensdotter Stafåker
1708-04-12
Päder Mickelsson Nansta
Brijta Eriksdotter Klångsta
1708-04-12
Anders Eriksson Klångsta
Karen Mijckelsdotter Nansta
1708-05-24 Soldaten Jon Eriksson Båldnäs Sochen
Margareta Nilsdotter ????
1708-11-08
Mats Larsson Ede och Delsbo Sochen
Anna Olofsdotter Trogsta
1708-11-15
Salomon Jonsson Långsbo och Delsbo
Karen Pedersdotter Böle
1708-12-28
Olof Olofsson Öfwerby
Margita Pedersdotter Biörkmora
1709-03-14 Soldaten Päder Jönsson Jämpteland
Kiersten Matsdotter Fijnland
1709-10-17 Soldaten Jon Olofsson Trogsta
Kiersten Swänsdotter Biuråker och NäppIngen
1709-10-24
Erik Påhlsson Uddnäs
Karen Olofsdotter Wålsta
1709-11-01
Henrijk Andersson Mijkie
Brijta Mijckelsdotter Sunnanbeke
1709-11-07
Peder Olofsson Romsta
Kiersten Olofsdotter Bakan
1709-11-07
Ingemar Larsson Biuråker
Anna Olofsdotter Trogsta
1709-11-14
Päder Johansson Bärije
Anna Andersdotter Hambre
1709-11-21
Olof Andersson Skarmyra
Sijgren Eriksdotter Hambre
1709-12-05
Mick Mickelsson Medwijk
Karen Jonsson Nansta
1709-12-26
Päder Matsson

Brijta Swänsdotter Hilsta
1709-12-28
Erik Olofsson Wålsta
Margareta Hansdotter Rålsta och Hermånger S.
1710-06-17 Soldaten Mats Frijsk Hedsta
Anna Olofsdotter Hambre
1710-06-17 Soldaten Jonas Byström

Karen Eriksdotter Hilsta
1710-06-17 Soldaten Peder Olofsson Bog

Giölin Matsdotter Mattnäs
1710-07-22 S: Mats Mickelsson Åkre
Brijta Larsdotter Medelpad
1710-07-22 Soldaten Anders Dhalman

Margita Jonsdotter Bro och Rogsta S:
1710-07-24 Soldaten Olof Giedda

Margita Jonsdotter Byberg
1710-07-25 Soldaten Lars Olofsson Wahlström

Brijta Eriksdotter Fränö
1710-10-16
Olof Matsson Wixsta
Brijta Olofsdotter Bäk
1710-10-23
Päder Matsson Näset
Karen Olofsdotter Åkre
1710-10-23
Jöns Olofsson Trogsta
Ingred Hansdotter Uddnäs
1710-11-06
Päder Larsson Hoga
Anna Larsdotter Nansta
1710-11-06
Lars Thomasson Bybergh
Karen Jonsdotter Böle
1710-11-13
Carl Pedersson Nårbo
Margita Johansdotter Bärije
1710-11-27
Jöns Pedersson Långbyn
Karen Pedersdotter Medelpad
1710-12-28
Lars Larsson Lumnäs
Margita Jonsdotter Näset
1711-01-06 Förrijdaren
1711-03-29 Corporalen Jonas Fijsk

Ingred Clasdotter
1711-07-18
Anders Skållbek
Hust. Margita Staphansdotter Hilsta
1711-05-17
Erik Olofsson Nansta
Karen Andersdotter Hogha
1711-10-08
Peder Olofsson Nansta
Brijta Mickelsdotter Kalfwe
1711-10-22
Olof Olofsson Mattnäs
Kiersten Mårtensdotter Kalfwe
1711-11-28 Fältwebelen Erik OxCet

Magdalena Salthenia
1711-11-30 Soldaten Olof Matsson Lanman
Hust. Ingred Helgesdotter Wålsta
1711-12-28
Anders Matsson Wijxsta
Giölin Eriksdotter Trogsta
1712-04-06 Soldaten Olof Olofsson Alm Stafåker
Brijta Matsdotter Wijxsta
1712-01-15 Soldaten Olof Hansson B?ä??ing

Margita Christiernsdotter Kalfwe
1712-10-05
Nils Mickelsson Kalfwe
Karen Pedersdotter Skarmyra
1712-10-12
Mickel Pedersson Bakan
Malen Olofsdotter Flattmo
1712-10-19
Olof ???dersson Wixsta
Anna Jonsdotter Fränö
1712-10-26
Olof Henrijksson Smedsgården
Ingred Andersdotter Hedsta
1712-11-16
Jon Thomsson Byberg
Karen Jönsdotter Hedsta
1712-11-16
Olof Johansson Böle
Anna Thomsdotter Bybergh
1712-12-21 Soldaten Erik Mårtensson Fredigl

Kiersten Mickelsdotter Nansta
1712-12-28
Olof Olofsson Öfwerby
Margita Pädersdotter Biörkmora
1713-01-01
Anders Jonsson Sunnanbek
Brijta Jonsdotter Näset
1713-02-22
Olof Pedersson Långbyn
Kiersten Eriksdotter Hängnnäs
1713-05-17
Lars Larsson Bakan
Karen Eriksdotter Hilsta
1713-05-28
Erik Olofsson Tompten
Margita Hansdotter Uthnäs
1713-10-04
Lars Olofsson Håkstad och Rogsta S:
Margareta Jonsdotter Öfwerby
1713-10-04
Nils Pädersson Töfsätter
Cecilia Jonsdotter Fränö
1713-10-09
Hans Olofsson Smedsgården
Karen Andersdotter Stafåker
1713-10-18
Isaak Isaaksson Hoga
Brijta Mickelsdotter Medwijk
1713-12-28
Johan Pedersson Biörkmor
Ingred Påhlsdotter Fors och Tuna Sochen
1714-01-03
Nils Helgesson Mååsta och Tuna S:
Ingred Eriksdotter Fränö
1714-03-31 Soldaten Anders Nilsson Smedsberg

Anna Henriksdotter Smedsgården
1714-04-25 Soldaten Päder Larsson Gran

Karen Johansdotter Fränö
1714-08-08 Soldaten Olof Larsson Dahl Lund
Margita Påhlsdotter Lund
1714-09-26
Anders Jonsson Liusdahl
Sijgren Pädersdotter Flattmo
1714-09-29
Staphan Matsson Hilsta
Kiersten Eriksdotter Hillen
1714-10-03
Olof Olofsson Wålsta
Kiersten Jacobsdotter Söderäng
1714-10-10
Nils Jonsson Fränö
Kiersten Swänsdotter Rumsta
1714-10-17
Erik Eriksson Fränö
Cecilia Andersdotter Öhlsund
1714-10-24
Olof Hansson Wedha
Sijgren Pädersdotter Nansta?
1715-04-20 Soldaten Erich Jonsson Ström

Karen Eriksdotter Wäster Råå och Tuna S:
1715-04-24 Soldaten Simon Johansson Drake
Hust: Kiersten Olofsdotter Nansta
1715-04-24 Soldaten Anders Johansson Asp

Ingebor Knutsdotter Nårije och Röroos
1715-06-24 Föraren Daniel Skött Näset J Catharina Broman
1715-10-09
Anders Olofsson Wedha
Margita Olofsdotter Wedha
1715-10-16
Lars Påhlsson Hilsta
Jertrud Olofsdotter Trogsta
1715-10-23
Päder Samuelsson Funsta
Margita Eriksdotter Öfwerby
1715-10-30
Anders Pädersson Bakan
Malen Jonsdotter Söderäng
1715-11-01
Olof Eriksson Wijk och Liusdahl S:
Karen Eriksdotter Biörkmora
1715-11-06
Anders Jonsson Wattlång och Hermånger
Anna Hansdotter Tolsta och Tuna
1715-12-28
Nils Andersson Harf
Ella Pädersdotter Töfsätter
1716-01-01
Nils Andersson Öhlsund
Malen Eriksdotter Fränö
1716-01-06
Lars Jonsson Wattlång
Anna Caspersdotter Hassela
1716-01-06
Lars Pädersson Böle
Lijsbeta Pädersdotter Hassela
1716-01-08
Erik Andersson Söderäng
Karen Gulijksdotter Medelpad
1716-01-15 Soldaten Anders Biörk

Kiersten Nilsdotter Kopparbärget
1716-07-15 Soldaten Lars Jellman

Brijta Olofsdotter Flattmo
1716-11-04
Päder Eriksson Wixsta
Kiersten Samuelsdotter Funsta
1716-11-18
Mickel Larsson Enånger
Margita Larsdotter Hä?g???
1716-11-25
Olof Eriksson Funsta
Brijta Eriksdotter Näset
1717-01-06
Johan Jonsson Näset
Cecilia Andersdotter Töfsätter
1717-02-10 Soldaten Lars Jonsson Grönberg

Karen Jermunsdotter Högh S: och Hiorsta
1717-02-17 Soldaten Lars Wijksten

Helena Andersdotter Åkre
1717-03-10 Soldaten Lars Stene

Elsa Gabrielsdotter Hudikswald
1717-10-13
Anders Jonsson Mijkie
Anna Olofsdotter Hassela
1717-11-03
Erik Eriksson Trogsta
Margita Nilsdotter Töfsätter
1717-11-10 Soldaten Johan Eriksson Bä??????

Brijta Jonsdotter Hålsiö och N:
1717-11-24 Soldaten Anders Jonsson Dalbo Mijkie
Brijta Larsdotter Sunnanbek
1717-12-29 Soldaten Mickel Eriksson Elgsten
Hust: Brijta Matsdotter Wixsta
1718-01-19 Soldaten Jöns Larsson Pijll Öhlsund
Kiersten Eriksdotter Jämteland och Låkne S:
1718-06-15 Soldaten Lars Eriksson Flygare
Hustru Karen Eriksdotter Hillsta
1718-06-22 Soldaten Olof Tahl

Kiersten Pädersdotter Bakan
1718-11-30
Anders Eriksson Hambre
Karen Jonsdotter Öfwerby
1718-12-28
Olof Olofsson Harf
Anna Matsdotter Wixsta
1719-01-05
Jon Andersson Hedsta
Anna Andersdotter Fränö
1719-01-06
Anders Olofsson Hilsta
Kiersten Jonsdotter Näset
1719-03-22 Soldaten Olof Wije

Kiersten Isaaksdotter Hoga
1719-10-04
Erik Olofsson Bäk
Margita Pädersdotter Söderäng
1719-10-11 Soldaten Erik Olofsson En

Karen Eriksdotter Trogsta
1719-10-18
Päder Eriksson Wixsta
Margita Andersdotter Kalfwe
1719-10-25
Jon Eriksson Hillsta
Kiersten Andersdotter Fränö
1719-10-28 Soldaten Jacob Andersson P??tulin

Margita Andersdotter Stafåker
1719-11-01
Jon Eriksson Hedsta
Cecilia Andersdotter Hedsta
1719-11-15
Lars Nilsson Lund
Kiersten Larsdotter Nansta
1719-11-22 Soldaten Olof Matsson Åhs

Anna Eriksdotter Nansta
1720-01-03
Olof Eriksson Bäk
Margita Eriksdotter Skarmyra
1720-02-21 Soldaten Päder Marcusson Skytt

Margita Matsdotter Hedsta
1720-10-02
Jon Hansson Uthnäs
Brijta Olofsdotter Smedsgården
1720-10-09
Jon Andersson Kalfwe Hust. Kiersten Olofsdotter H??g??
1720-10-16 ??raren Daniel Matsson Näset
Karen Eriksdotter Söderäng
1720-10-23
Lars Larsson Öfwerby
Kiersten Larsdotter Wedha
1720-10-30
Lars Andersson Kalfwe
Sijgren Pädersdotter Skarmyra
1720-11-06 ????anten Päder Larsson B?????
Margita Eriksdotter Gåcksätter
1720-11-20
Nils Eriksson Näset
Margita Eriksdotter Hillsta
1720-11-27 Soldaten Päder Lijten

Ingred Andersdotter Uthnäs
1720-12-28 Soldaten Lars Larsson Nansta
Kiersten Hansdotter Uthnäs
1721-01-08
Nils Andersson Fränö
Brijta Jonsdotter Fränö
1721-01-15 Föraren Anders ?anij
Jungfru Christina Kröger
1721-02-12 Soldaten Jonas Fors

Sijgren Swärkelsdotter Klångsta
1721-10-22
Anders Larsson Wedha
Anna Eriksdotter Öfwerby
1721-11-12
Erik Staphansson Öfwerby Hust. Brijta Eriksdotter Fränö
1721-11-26
Päder Pädersson Bärgman

Anna Jacobsdotter Söderala
1721-12-28
Isaak Isaaksson Hoga
Cecilia Andersdotter Fränö
1722-05-14
Swän Staphansson Hilsta Hust. Karen Eriksdotter F??sta
1722-05-16 Soldaten Nils Jönsson Hedman

Sijgren Eriksdotter Rumsta
1722-08-13 En Flychting Erik Josephsson Österboten
Sijgren Olofsdotter Medelpad
1722-11-18 Soldaten Jonas Hamberg

Anna Eriksdotter Smedsgården
1722-11-25 Soldaten Päder Johansson Pollenen?

Margita Pädersdotter Långbyn
1722-12-02
Olof Larsson Flygare Hermånger
Brijta Swänsdotter Rumsta
1722-12-09
Pätter Söderberg

Kiersten Mikelsdotter Iggsund
1723-07-07
Peder Eriksson

Ingred Pedersdotter Trogsta
1723-10-06 Båtsm. Olof Olofsson Flinta Enånger Pijgan Elisabet Olofsdotter Ranstad
1723-10-13 Sold. Jon Jonsson Elfström
Pijgan Margreta Jonsdotter Tronbo
1723-10-20
Erik Eriksson Smedsgården Pijgan Brita Olofsdotter Matnäs
1723-10-27 Båtsman Lars Ersson Stålpe Rogstad och Sillie Pijgan Chirstin Andersdotter Stafåker
1723-11-17 Soldat. Per Andersson Iström
Pijgan Ingred Eriksdotter Nanstad
1723-11-24 Sold. Pär Jonsson Leijon
Pijgan Helena Eriksdotter Näset
1723-12-29
Jon Olsson Kalfwe Hust. Karin Germundsdotter Hillstad
1724-06-07 Sold. Anders Ersson Nordman
Pijgan Anna Johansdotter Blexåås
1724-10-18
Olof Nilsson Glimstad Pijgan Margreta Mårtensdotter Wålstad
1724-10-25
Swen Pedersson Skarmyra J Anna Andersdotter Bergman Berglåck
1724-11-01
Anders Larsson Lund Pijgan Brita Jonsdotter Weeda
1724-11-08 Sold. Michel Olsson ??illerström
J. Anna Sigfridsdotter Lekatt Rumstad
1724-12-06 Sold. Erik Eriksson Berg
Hust. Chirstin Andersdotter Nanstad
1724-12-28
Johan Ersson Trogstad Pijgan Brita Andersdotter Hedstad
1725-01-03
Anders Larsson Ölsund Pijgan Cecil Larsdotter Lund
1725-01-10
Matths Thomsson Rissiö Pijgan Helena Mårtensdotter Lumnäs
1725-10-10
Pål Eriksson Mickie Pijgan Margreta Jonsdotter Fränö
1725-10-24
Jöns Olsson Steenbo Pijgan Brita Matsdotter Weeda
1725-10-31 Sold. Per Persson Wijkstål
Pijgan Anna Olsdotter Matnäs
1725-11-07 Sold. Erik Larsson Lenman
Pijgan Sara Johansdotter Näset
1725-11-21 Sold. Erik Andersson Palmstrand
Pijgan Malen Johansdotter Näset
1725-12-28
Olof Persson Fager Nanstad Pijgan Cecil Hansdotter Uthnäs
1726-01-02
Olof Olofsson Biörkmora H. Anna Eriksdotter Åkre
1726-01-09
Olof Thomsson Bästdaal Pijgan Karin Larsdotter Flatmo
1726-01-23 Sold. Lars Larsson Asplöf Flatmo Pijgan Brita Olofsdotter Stenbo
1726-02-20 Sold. Olof Eriksson Byström
Pijgan Anna Larsdotter Hedstad
1726-04-13 Sold. Olof Larsson Gran
Pijgan Brita Persdotter Nanstad
1726-07-24 Sold. Claes Andersson Klangberg

Brita Andersdotter Kalfhaga
1726-08-28 Lieut. Arvid Joh. Benten
J. Gertrud Cojett
1726-10-02 Corp. Daniel Mårtensson Axling
Pijgan Karin Andersdotter Kalfve
1726-10-23
Sven Simonsson Rumstad Pijgan Walborg Mårtensdotter Gränsiö
1726-10-30
Olof Olofsson Gammelsträng Pijgan Anna Persdotter Böle
1726-11-06 Sold. Per Hansson Stålbäck
Pijgan Ingred Mårtensdotter Trogstad
1727-01-08
Olof Eriksson Klåckarswidin Pijgan Karin Andersdotter Kalfhaga
1727-04-05 Sold. Gabriel Hiller?
Pijgan Malen Eriksdotter Biörkmora
1727-10-15
Stephan Hansson Utnäs Pijgan Brita Nilsdotter Töfsäter
1727-11-05
Jon Jonsson Weeda Pijgan Margreta Jonsdotter Kälkebo
1727-11-19 Fördubblings Båtsman Olof Johansson Fors Tuna Pijgan Karin Jonsdotter Böle
1728-01-07 Båtsm. Olof Larsson Flygare Hermånger H. Margreta Jonsdotter Mickie
1728-01-28
Nils Nilsson Utter
Pijgan Karin Mårtensdotter Lumnäs
1728-04-24
Jon Persson Flatmo Pijgan Brita Andersdotter Kalfhaga
1728-05-19 Sold. Jonas Fager

Sigrid Persdotter Fränö
1728-06-24
Olof Olsson
Pijgan Margreta Ersdotter Söderäng
1728-07-07
Olof Olofsson Berge och Ilsbo Sokn Pijgan Margreta Jonsdotter Flatmo
1728-09-01
Olof Johansson

Cherstin Olofsdotter Långbyn
1728-09-29
Pål Johansson Långbyn Pijgan Karin Larsdotter Lund
1728-10-06
Carl Persson Silie och Tuna Socken Pijgan Margreta Larsdotter Backen
1728-10-13 Sold. Per Illerström
Pijgan Chirstin Larsdotter Öfwerby
1728-10-20
Anders Jonsson Stafåker
Karin Johansdotter
1728-11-03
Erik Olofsson Kalfhaga Pijgan Barbro Gabrieldotter
1728-11-10
Lars Eriksson Hedsta Pijgan Brita Larsdotter Nanstad
1728-11-24
Anders Andersson Utnäs Pijgan Brita Henrichsdotter Mickie
1728-12-29
Jacob Larsson Fiärdsäter af Delsbo socken Pijgan Brita Persdotter Långbyn
1728-12-29 Sold. Pål Nordman
Pijgan Chirstin Marcidotter Funstad
1729-01-06
Erik Hansson Utnäs Pijgan Brita Andersdotter Hambre
1729-01-12 Sold. Anders Nordberg
Pijgan Margreta Jönsdotter Åkre
1729-02-16
Mårten ? ?
Karin Olsdotter ?
1729-04-07
Nils Ersson Skarmyra
Anna Matthsdotter Hillen
1729-05-20 H:r Notar. Erik Tolsten
J. Sara Pedersdotter
1729-06-29 Munsterskrifwaren H:r Peter Forsbohm
Jungf. Brigita Wixner
1729-08-24
Carl Abrahamsson Alberga och Roslagen
Brita Mårtensdotter Åckelbo
1729-09-29 Soldaten Nils Hedman

Margeta Olsdotter Flatmo
1729-10-05
Jon Nilsson Trogsta Pigan Karin Andersdotter Hambre
1729-10-12 Soldaten Pehr Svedberg

Brita Erichsdotter Kalfhaga
1729-10-19 Vice Corporalen Johan Palm
Pigan Ingrid Matsdotter Weda
1729-10-26
Olof Michellsson Rumstad Pigan Karin Persdotter Tronbo
1729-11-02
Lars Andersson Kalfhaga Pigan Anna Persdotter Flatmo
1730-04-01 Soldaten Olof Ström

Margeta Hansdotter Fregstad
1730-09-27 Drängen Olof Carlsson Ångermanland och Ramsilla S:n
Margeta Månsdotter Harnäs Bruk
1730-10-06
Jon Andersson Hägnäs
Sara Erichsdotter Wässlands Bruk
1730-10-18
Erich Hansson Weda
Karin Persdotter Rumstad
1730-10-25
Anders Bergman Berglåck
Karin Persdotter Skarmyra
1730-11-01 Trumslagaren Lars Löfqwist
Pigan Cissela Pärsdotter Skarmyra
1730-11-08
Jon Pärsson Fränö Pigan Chiersten Mattsdotter Weda
1730-11-15 Såldaten Pär Johansson Bärgman Hoga Pigan Chiersten Hansdotter
1730-11-22
Matts Mattsson Trogstad Pigan Brita Jonsdotter Tronbo
1731-02-07
Lars Ohlsson Lund Pigan Anna Swensdotter Hogland och Ilsbo S:n
1731-02-14 Soldaten Pehr Asplöf

Ingrid Mattsdotter Hillen
1731-05-16
And. Jonsson Trogstad
Brita Andersdotter Klångstad
1731-10-03
Lars Larsson Weda Pigan Brita Persdotter Hambre
1731-10-24
Matts Nilsson Trogstad Pigan Karin Johansdotter Nanstad
1731-11-01
Erich Persson Trogstad Pigan Anna Nilsdotter Trogstad
1731-11-04
Lars Persson Nanstad Pigan Malin Hansdotter Uthnäs
1731-11-14
Pähr Andersson Kalfhaga Pigan Karen Olofsdotter Sillånger i Medelpad
1731-12-05 Såldaten Olof Hassel
Pigan Anna Larsdotter Weda
1731-12-12
Johan Pärsson Smitt

Ingrid Andersdotter Bäck
1731-12-28
Anders Larsson Hedstad Pigan Karin Ersdotter Smedsgården
1732-01-02 Soldaten Anders Palmstrand
Hustru Margeta Mattsdotter Stafåker
1732-03-26
Nils Persson Mickie
Hellena Haglund ????
1732-04-30 Såld. Olof Jonsson Dahlström

Anna Gabrielsdotter
1732-04-07 Såld. Daniel Råbock

Helena Olofsdotter
1732-10-01 Soldaten Jonas Wiger
Pigan Margeta Ersdotter Smedsgården
1732-10-22
Olof Larsson Weda Pigan Malin Erichsdotter Uthnäs
1732-11-01 Soldaten Jonas Forss
Pigan Anna Ersdotter Frägstad
1732-11-05
Hans Hansson Långbyn Pigan Anna Danielsdotter Kalfhaga
1732-11-18
Olof Ohlsson Hillstad Pigan Margeta Hansdotter Långbyn
1732-11-28
Lars Persson Långbyn Pigan Margreta Johansdotter Tompta
1733-09-30
Anders Larsson Rannstad Pigan Helena Andersdotter Utnäs
1733-10-07 Soldaten Jonas Dahlund
Pigan Anna Johansdotter Öfwerbyn
1733-10-21
Erich Danielsson Åkre Pigan Karin Ersdotter Frägstad
1733-10-28
Staffan Ersson Frägstad Pigan Anna Ersdotter Matnäs
1733-10-28 Soldaten Per Bergbom
Qwins Person Margeta Persdotter
1733-11-11
And:s Ohlsson Hambre Pigan Karin Ohlsdotter Långbyn
1733-11-25
Jon Hansson Byberg Pigan Sara Johansdotter Tompta
1733-11-04 Reserven Erich Persson Hambre Pigan Karin Andersdotter Hambre
1733-12-30
Jacob Larsson Byberg Pigan Brita Ersdotter Byberg
1734-04-17
Jermund Ersson
Hustru Anna Persdotter Kalfhaga
1734-06-05
Johan Ersson Trogstad Pigan Brita Mårtensdotter Lumnäs
1734-10-06
Anders Mårtensson Rogstad S:n och Sylta Pigan Margreta Erichsdotter Wåhlstad
1734-10-13
Päder Larsson Norbo S:n Pigan Chersten Jonsdotter Weda
1734-11-17
Olof Ersson Matnäs Pigan Kiersten Andersdotter Kalfhaga
1734-11-24
Per Ersson Smedsgården Pigan Anna Johansdotter Nanstad
1734-12-29
Jonas Jonsson Sunnanbäck Pigan Cissela Jonsdotter Ilsbo
1735-01-12 Corporalen Andreas Wattlind
Pigan Helena Pädersdotter Necksiö
1735-09-21 Såld: Wilhelm Campbel

Stina Wixner
1735-10-05 Såld: Päder Pil
Pigan Chiersten Johansdotter Tomta
1735-11-09
Jonas Johansson Tomta Änkan Hustru Chiersten Matthsdotter Fränö
1735-12-28
Jonas Smitt

Chiersten Ersdotter Bärglock
1736-04-28 Såld: Olof Gram Nanstad Änkan Hust. Kiersten Hansdotter Hestad
1736-06-11
Matthias Nilsson Harf
Chiersten Pädersdotter Funck Söderäng
1736-09-29
Eric Ericsson Fränö
Chiersten Olofsdotter Wikstad
1736-10-03
Jonas Andersson Utnäs
Brita Pädersdotter Nanstad
1736-10-03
Michael Pährsson Nanstad
Karen Andersdotter Utnäs
1736-10-17 Såld. Päder Lustig
Pigan Brita Ericsdotter Öfrnäs
1736-10-24 Såld. Päder Wiksteen
Pigan Margeta Pärsdotter Långb:
1736-11-01
Lars Ingemarsson Hambre
Cecilia Pärsdotter Hilstad
1736-11-07
Lars Larsson Lumnäs
Margareta Jonsdotter Sörhoga
1736-11-14
Johan Olofsson Hambre
Cecilia Nilsdotter Kalfwe
1736-12-02 Kyrkiowaktaren Päder Nilsson Falk
Enkan Hust. Anna Swensdotter Lund
1736-12-26 Länsman Anders Bergman Bärglock Pigan Helena Andersdotter Niutångers S:n och Wedmyra
1736-12-28
Michel Johansson Tomta Pigan Brita Nilsdotter Öhlsund
1737-01-06
Päder Pädersson Långbyn Pigan Kiersten Pädersdotter Fränö
1737-05-22
Johan Ericsson Wålstad Pigan Karen Jonsdotter Åkre
1737-10-02 Drängen Erik Nilsson Wikstad Pigan Brita Andersdotter Hillstad
1737-10-09
Jon Larsson Weda Pigan Anna Ersdotter Söder Hoga
1737-10-29 Soldaten Peer Jonsson Leijon

Brita Ersdotter Utnäs
1737-10-23 Bonden Erik Nilsson Bäck
Margreta Ersdotter Utnäs
1737-11-06 Bonden Nils Larsson Klångstad Pigan Anna Jonsdotter Söderhoga
1737-12-28
Olof Persson Näcksiö Pigan Maria Peersdotter
1737-12-28
Eric Mårtensson Sunnanbäck Pigan Malin Andersdotter